Page 1

MOD PÅ MERE §85 STØTTE I EGEN BOLIG

HJÆLP TIL AT LEVE SELV


VEL KOM MEN


ET TILBUD, DER GIVER

MENING FONDEN SKOVHAVEN TILBYDER EN SOLID TRÆDESTEN, DER GØR DET LETTERE AT KOMME VIDERE I LIVET.

Af Chanette Lindgren, Souschef & Frans Albertsen, Leder At klare sig selv og afprøve vingefanget er et stort og vigtigt skridt for de fleste.

også helt centralt med et mere udadvendt supplement til den støtte, man får i egen bolig.

Men for mange, der har svært ved at beholde overblikket over hverdagsting som madlavning, rengøring og indkøb, kan det være decideret udfordrende også at skulle være social med andre.

Derfor har vi skabt det eksterne tilbud Caféværket, som kan gives i kombination med §85.

Vi mener, at det er en vigtig byggesten i en tilværelse, at man til en vis grad kan dele glæder og oplevelser med andre. Det giver livslyst og mod. I vores §85 tilbud er der fokus på læring og mestring af hverdagskompetencer. Men det er

Her kan man komme ud af sit hjem, og være sammen med andre i trygge, strukturerede rammer. For livet er mere end at holde hus og betale regninger. Brochuren beskriver vores §85-tilbud, og giver dig indblik i tanker og praksis omkring Caféværket. Rigtig god læselyst!


SELVTILLID OG LIVGLÆDE KOMMER OFTE, NÅR VI GØR TING, VI IKKE TROEDE VI KUNNE.

GLÆDEN VED AT STÅ PÅ

EGNE BEN

Det er en stor ting at flytte i egen bolig; næsten uanset hvem man er, og hvad, man har med sig i rygsækken. Her er det vigtigste, at denne start på et liv i egen bolig, sker med masser af god opbakning undervejs . STØTTE I EGEN BOLIG Fonden Skovhaven tilbyder støtte i egen bolig, så borgeren kan få den mest optimale overgang fra hjem, institution eller anden situation til egen bolig. Vores dygtige pædagoger giver praktisk støtte til husholdningsøkonomi, offentlig kontakt og rengøring, job, uddannelse,

foreningsliv - og måske allervigtigst: Socialt liv og netværk. MENING OG BALANCE Vores mission er at støtte borgeren i at finde mening og balance i at stå på egne ben. Vi tror på, at alle mennesker kan bygge en fremtid – men der skal kvalificeret støtte, nærvær og vejledning til. Uanset, om man har fast tilknytning til Skovhaven i forvejen eller ej, kan man benytte sig af vores §85-tilbud i den eller de kombinationer, der fungerer bedst for den enkelte.


KORSGADE:

EN UDSLUSNINGSBOLIG

I BYENS HJERTE

MIDT I SMUKKE SVENDBORG HAR VI ET HUS MED TRE UDSLUSNINGSBOLIGER. DET ER EN DEL AF VORES OPSKRIFT PÅ TRYGHED.

HER STÅR INGEN ALENE. De fleste kender Svendborg som en levende by med butikker, erhvervsliv og oplevelser. Men også som en relativ rolig by.

I løbende dialog og samarbejde med borgeren, arbejder de hen imod den bedst mulige oplevelse, og ruster optimalt til livets videre færd.

Dermed er den perfekt til det, vi ønsker med vores udslusningsboliger: Nemlig at give borgerne en masse gode tilbud indenfor deres nære aktionsradius, og samtidig sikre rolige og trygge rammer.

Udslusningsboligerne udgøres af 3 hyggelige, nyrenoverede lejligheder med køkken og bad i Korsgade, i en rolig sidegade midt i Svendborg.

Når man bor i en af vores udslusningsboliger, sker det med tæt og fast opbakning fra en af vores dygtige medarbejdere.

Her er alt indenfor gåafstand. Vores ejligheder er en del af et levende bymiljø.


CAFÉVÆRKET SAMMEN ER VI

BEDST Uanset om man som borger befinder sig i eller udenfor Skovhavens regi, kan vi som regel anbefale, at man kobles sammen med vores eksterne tilbud “Caféværket”.

Caféværket er en del af Skovhavens §85-tilbud. Det er afsæt for læring og mestring i en social ramme, så aktiviteterne

spænder fra madlavning, udvidelse af nærområdets muligheder til øget selvforståelse. TRYGGE RAMMER Caféværket ligger på Møllergade, midt i Svendborg, og er et tilbud, med forskellige aktiviteter og socialt samvær. Der


tilbydes et stabilt miljø, hvor man kan prøve kræfter med at omgås andre i forskellige sociale konstellationer. Her er rammerne nok faste, men borgerne er selv aktive medskabere, og har stor indflydelse på, hvad der skal ske og hvordan. GLÆDEN VED AT VÆRE SOCIAL I Caféværket er der fokus på, at borgerne kan være aktive og initiativtagende. Her kigger man på sidemanden og bliver inspireret. Og pludselig er man i gang med at hjælpe til med aftensmaden, eller man er på vej ud at handle, selv om det måske ikke lå indenfor komfortzonen før. I Caféværket spiller vi spil, vi griner, diskuterer stort og småt fra verden, læser eller bruger byens muligheder sammen og hver for sig - og alle er med.

Målet er, at borgerne skal opleve tilfredsstillelsen ved at være en aktiv og initiativtagende del af et fællesskab, hvor man er glad og på. De skal tilegne sig nogle af de sociale kompetencer, der er så vigtige for, at man kan blive del af verden. HØJ NORMERING Caféværket er et målrettet socialpædagogisk tilbud med en høj normering, der skal sikre, at de sårbare processer forbliver på sporet. De positive oplevelser af at være social, støttes og faciliteres af vores pædagogiske personale, som konstant sikrer flow i aktiviteter og interaktion. De støtter og italesætter - og sørger frem for alt for, at alle føler sig set og hørt Åbent mandag og torsdag fra 17.00 – 20.30

FIND OPDATERET INFO OM VISITATION OG PRISER PÅ WWW.SKOVHAVEN-FYN.DK


KONTAKT OS VI HAR TID TIL DIG FONDEN SKOVHAVEN Tipsvænget 1 TLF. 6222-2410

WWW.SKOVHAVEN-FYN.DK

SOUSCHEF Chanette Lindgren cl@skovhaven-fyn.dk

Profile for Fonden Skovhaven

Skovhaven Ekstern  

Hvis du er ung eller voksen over 18 med autisme, Aspergers eller andet, der gør, at du har behov for trygge, strukturerede rammer at udvikle...

Skovhaven Ekstern  

Hvis du er ung eller voksen over 18 med autisme, Aspergers eller andet, der gør, at du har behov for trygge, strukturerede rammer at udvikle...

Advertisement