Page 1

TEKNIKEREN

Teknikeren - en multikunstner på jobbet På mange arbejdspladser er teknikerne rene blæksprutter: De udfører ingeniør-lignende opgaver, tjekker produktionens kvalitet og fungerer som bindeled - internt og eksternt. . SIDE 6-7

LØRDAG 18-02-12


2

INDHOLD

Daniel er teknisk designer SIDE 16-17

Tekniker – og stolt af det!

Artikler Teknikernes mange ansigter

Teknikere kan skabe vækst i Syddanmark

D Intro Af Per Guldberg Klausen Tlf. 7912 4570 pgk@jv.dk

Lego testes SIDE 18-21

4

Elektronikteknolog med blækspruttearme 6-7 Danmarksmester i saltspredning

er findes ganske få ting i verden, der kan være mere angstprovokerende end et middagsselskab med helt ukendte mennesker. Altså der, hvor selv ens ægtefælle er revet fra en som en sutteklud hos et barn, og man sidder mutters alene med fem-syv personer, man intet, absolut intet, kender til. Så kommer åbningsspørgsmålet næsten uvilkårligt til at lyde nogenlunde sådan: »Nå, hvad laver du så?« For mit eget vedkommende er jeg ofte henfalden til at sige, at jeg arbejder på kontor, hvilket jo sådan set også er rigtigt. For jeg orker ikke forsvare stort set alle pressens bommerter gennem et halvt århundrede i en ophedet diskussion omkring middagsbordet ved det, der skulle være en hyggestund. Men forleden leverede en medspiser ved et selskab en kommentar, der fik mig til at beundre ham umådeligt. For – fandt jeg ud af senere – han er fødevaretekniker, og dermed en af de personer, der skal kontrollere, at vi andre ikke spise noget, som er for gammelt, uhumsk eller på anden måde ikke egenet til at få ind i kroppen. Han havde ligesom jeg tillagt sig den vane at sige »kontor«, når nogen spurgte, hvad han lavde – for ikke at skulle forklare alle fødevareforgiftninger siden 1864. Men denne dag gjorde han anderledes. Da borddamen spurgt,e hvad han lavede – og han svarede, at han var ved fødevarekontrollen –og i øvrigt var stolt af det – forstummede al tale. For kan man være stolt af det? syntes mange at tænke. Dog ikke undertegnede, der greb chancen, og pludselig kom der en helt fantasisk stemning og samtale igang om, hvor vigtig både mekanikere, sygeplejersker, levnedsmiddelkontrollanter – og journalisters - job er. Og jo – vi er alle stolte af det, vi laver, forhåbentlig! I dette tillæg sætter vi sammen med Teknisk Landsforbund fokus på en lidt hengemt gruppe – teknikerne. Læs og bliv overrasket over mangfoldigheden i faget.

3 + 11

I forbrugernes tjeneste

8-9-10 12-13

Teknikerne udgør en vigtig del af Vølund 14-15 Daniel er kommet på den rette hylde

16-17

Kemotekniker sikrer Legoklodserne

18-21

Et fag i rivende udvikling

22-23

Danmarksmester i saltspredning

SIDE 8-9-10

Han svarede, at han var ved fødevarekontrollen – og i øvrigt var stolt af det.

TEKNISK LANDSFORBUND Syddanske Medier JydskeVestkysten

www.jv.dk

Magasinet TEKNISK LANDSFORBUND er udgivet af Syddanske Medier i samarbejde med Teknisk Landsforbund Oplag: 71.500

Redigering og layout:

Per Guldberg Klausen Lars Stokbro Forsidefoto: Chresten Berg Ansv. redaktør: Peter Orry Annoncer: Henrik Juul Kristensen Tlf. 7912 4718


TEKNIKERNES MANGE ANSIGTER

TEKNISK LANDSFORBUND

En tekniker kan være mange ting. Nogle teknikere beskæftiger sig med jordbrug, andre med fødevarer, andre igen med maskiner. Listen over, hvad teknikere kan beskæftige sig med, er lang. Men fælles for de fleste af dem er alligevel, at de beskæftiger sig med teknisk komplicerede opgaver, som er nødvendige at få løst i de mange forskellige brancher, hvor de arbejder. Her og på side 11 giver fire teknikere et indblik i deres arbejde.

3

Carsten Østerballe

Susanne Bekker

Blæksprutte med mange kontakter

Vandløb giver varieret hverdag

Carsten Østerballe, produktionsteknolog, Danfoss Distribution Services, Rødekro.

Susanne Bekker, teknisk designer, Tønder Kommune, Miljø og Natur:

Mit arbejde bærer lidt præg af vicevært. Det er en rimelig bred palet. Jeg står for

Jeg arbejder med vandløb med forskellige afgørelser efter

kontakt til leverandører og håndværkere, og hvad der ellers skal til for at få hu-

Vandløbsloven. For øjeblikket arbejder jeg eksempelvis med

set, hvor Danfoss DS hører til, til at fungere. Nogle vil betegne mig som en blæk-

at privatisere vandløb, hvor vi overdrager vedligeholdelsen af

sprutte. Hvis der er en, der har nogle problemer af praktisk art, kontakter de of-

vandløbene til de enkelte bredejere. Ellers kan det være, hvis

te mig.

nogen vil lave en bro, rørlægge eller flytte vandløb. Det kan

Jeg står også for indkøb af udstyr til arbejdsstationerne og af reservedele, li-

være mange forskellige ting. Jeg er ansvarlig for hydrometri,

gesom jeg har kontakten med alle, der har med det praktiske vedligehold af hu-

det vil sige de målestationer, som måler vandstanden i vandlø-

set at gøre. Er der ny emballage eller ting, der bliver brugt i forsendelsen, er det

bene. Jeg er egentlig uddannet til at tegne huse, men jeg bru-

også ofte mig, der afprøver det og finder ud af, hvad vi skal bruge. Hvis jeg ikke

ger alligevel uddannelsen, når jeg eksempelvis skal måle op i

selv kan klare det, finder jeg ud af, hvem der kan. Hvis vi skal bruge en rapport,

vandløbene og bearbejde opmålingsdata. I starten tegnede vi,

kontakter jeg den, som kan udfærdige en sådan.

når vi lavede diverse kort, men nu er det at trykke på nogle

Min uddannelse har givet mig en ballast, så jeg ved, hvordan jeg skal håndtere

knapper, så den tuschpen, jeg har lært at tegne med, kan jeg

de mange problemstillinger.

ikke længere bruge til noget.

Jeg synes, det er meget afvekslende og spændende. Der er gode dage og dage,

både på kontor og tager ud til vandløbene og tjekker eksem-

der bare skal overståes. Jeg kan godt lide, at jeg har har en stor kontaktflade til

pelvis, om landmændene overholder den to meters bræmme,

en masse mennesker både eksternt og internt. Det bekommer mig godt, at det

hvor de ikke må dyrke jorden ned til åen. Og så har jeg nogle

ikke kun er et kontorjob. Jeg har en stor kontaktflade til en masse leverandører.

gode kolleger.

Jeg kan godt lide, at mit arbejde er afvekslende. Jeg arbejder

Teknisk Landsforbund - fagforeningen for teknikere, designere, teknologer og konstruktører

• byggetekniker • bygningskonstruktør • designteknolog • design & business • driftsteknolog • el-installatør • fiskeriteknolog

• medialog • multimediedesigner • produktionsteknolog • teknisk designer • teknisk manager • web development

• en god mulighed for dig der vil videre og gerne vil arbejde

med teknik, design, formgivning eller konstruktion

Nærvær Kompetence Dynamik ...specielt for kreative specialister Esbjerg 7610 4600 Aabenraa 7610 4606 www.tlsydvest.dk


4

TEKNISK LANDSFORBUND

At udnytte ressourcerne bedst muligt i form af bæredygtig energi, effektivisering, miljøvenligt byggeri og transport vil blive vigtigt i de kommende år, og i den forbindelse spiller mennesker med en teknisk uddannelse en stor rolle, som mellemleddet, der får tingene til at fungere, mener Johanne Gregersen, som er afdelingsformand for Teknisk Landsforbund Sydvest. Foto: Orla Lund

Teknikere kan skabe vækst i Syddanmark Flere skal tage en teknisk uddannelse. Det vil løfte uddannelsesniveauet i Syddanmark og føre til vækst.

A

t der vil blive mangel på uddannet arbejdskraft inden for de næste år, er der mange analyser, der viser. Men det gælder ikke kun højtuddannede. Der vil blive stor efterspørgsel på folk med en kort eller en mellemlang videregående uddannelse – og dermed teknikere. At få flere til at tage en teknikeruddannelse vil give mange fordele. En er, at det er dem uden en ud-

dannelse, som vil få svært ved at finde en plads på arbejdsmarkedet i fremtiden. De skal have en kort uddannelse. En anden er, at teknikere kan skabe vækst, påpeger Johanne Gregersen, som er afdelingsleder for Teknisk Landsforbund i Esbjerg. – Vores medlemmer er ikke uddannet til at forske. Men de har en akademisk viden oven i en praktisk erfaring, som langt de fleste af dem har tilegnet sig med en håndværksmæssig uddannelse, før de blev tekniker, siger hun. Johanne Gregersen mener, at mennesker med en teknisk uddannelse især kan være med til at udvikle bæredygtige løsninger inden for snart sagt alle områder, transport, byggeri, energi og så videre. – Inden for de sidste 15 år er der sket meget med hele digitaliseringen, og man arbejder på en helt anden måde i dag end for 20 år siden. Det vil komme til at gå stærkere. Vi skal tænke meget mere bæredygtigt. Grønne

Teknisk Landsforbund Teknisk Landsforbund er fagligt forbund for 30.000 mennesker med en teknisk uddannelse i Danmark.

regnskaber vil komme til at fylde en masse. Vi har haft masser af produktionsvirksomheder, men i dag kommer meget fra udlandet. Så derfor skal vi også blive bedre til at tænke og samarbejde globalt. Det kan være, at man sidder og tegner en tegning i samarbejde med en, som sidder i Indien, siger Johanne Gregersen, som har en stor tiltro til, at teknikere er det led, som kan få tingene til at fungere. – Nogle gange kan jeg blive en lille smule træt af at høre om forskere, for det er dem indimellem, blandt andre teknikerne, som får tingene til at ske, pointerer hun.

Af Katrine Friisberg tema@jv.dk


Forbrugsforeningen

Knabrostræde 12

1210 København K

Tlf. 33 18 86 00

fbf@forbrugsforeningen.dk

Få bonus hos: 10% BONUS

4%

BONUS

forbrugsforeningen.dk

Meld dig ind på fbf.nu 9%

9%

BONUS

BONUS

QUEDENS GAARD 3%

BONUS

* 20 øre pr. liter

5%

9%

BONUS

BONUS

Ribe VikingeCenter

7,5% BONUS

9%

BONUS

12% BONUS

Få bonus på alt fra rejser, dagligvarer, tøj, oplevelser, møbler, værktøj, hårde hvidevarer, TV, byggematerialer, computere, briller, benzin, mobiltelefoni og meget meget mere... Alle medlemmer af Teknisk Landsforbund kan blive medlem af Forbrugsforeningen. Med et betalingskort fra Forbrugsforeningen kan du spare penge og optjene bonus hver dag – året rundt. Forbrugsforeningen er Danmarks største indkøbsforening, og du kan nu anvende dit betalingskort fra Forbrugsforeningen flere end 4.600 steder fordelt over hele landet. Du optjener som medlem normalt 9% bonus (nogle steder helt op til 20% bonus). Sidste år optjente Teknisk Landsforbunds medlemmer i gennemsnit kr. 1.000,- i bonus ved at bruge Forbrugsforeningens betalingskort.

*) Se aktuel bonussats / medlemsfordel på forbrugsforeningen.dk

Vil du også spare penge? Meld dig ind i Forbrugsforeningen på fbf.nu Så er du allerede godt på vej til at spare mange penge. Vil du se, hvor meget netop du kan spare ved at blive medlem, så prøv vores BonusBeregner på spar.fbf.nu Find butikkerne med bonus hurtigt og mobilt. Scan QR-koden og download Forbrugsforeningens app.

4,5% BONUS


6

TEKNISK LANDSFORBUND

Elektronikteknolog

b Emanuel Robert Hansen arbejder som it- og elektronikteknolog på Danfoss Power Electronics. Der har han ikke kunnet holde sin trang til at sætte sig ind i alt muligt tilbage, hvilket har givet ham tilnavnet blæksprutten.

N

år Emanuel Robert Hansen møder på sit arbejde klokken syv om morgenen, ved han aldrig, om han kan sætte sig stille ned med en kop kaffe og få et overblik over dagens arbejdsopgaver, eller om han skal kaste sig hovedkulds ud i at finde løsningen af en række problemer. Som it- og elektronikteknolog hos Danfoss Power Electronics i Gråsten har Emanuel Robert Hansen ansvaret for test af de printplader, som virksomheden producerer. Test, som kører natten over, og som derfor kan give Emanuel et hav af opgaver fra morgenstunden. – Det er meget alsidigt. Når jeg mø-

Danfoss Power Electronics Danfoss Power Electronics danske afdeling ligger i Gråsten og producerer primært VLTfrekvensomformere, som styrer hastigheden på en elektromotor, så den i stedet for at bruge 50 hertz for eksempel kan bruge mellem 30 og 70 hertz. Det kan spare meget energi. Frekvensomformerne kan bruges eksempelvis i ventilationssystemer, kølesystemer, kompressorer, kraner og meget andet. Ifølge Danfoss er der i dag installeret 3,5 millioner frekvensomformere fra Danfoss over hele verden, og de reducerer udslippet af CO2 med op til 33 millioner ton hvert år – hvilket svarer til CO2-udslippet fra mere end 11 millioner biler i Europa eller 17 millioner husstande.

der om morgenen, ved jeg ikke, hvordan dagen slutter, eller hvor lang den bliver. Det kan godt blive sent, hvis der er noget, der ikke virker. Jeg kan godt lide spændingen ved ikke at vide, om det hele står i lys lue, eller om jeg kan sætte mig stille og roligt ned, fortæller Emanuel Robert Hansen.

Sparer energi Printpladerne styrer elektronikken i mange af de produkter, som Danfoss producerer. – Vi er en del af Danfoss’ grønne segment, forklarer Emanuel Robert Hansen. Printpladerne bliver sat sammen med frekvensomformere, og sam-


TEKNISK LANDSFORBUND

7

Emanuel Robert Hansen har som it- og elektronikteknolog i Danfoss kontakt med mange mennesker i virksomheden, blandt andre folk i udviklingsafdelingen. På den måde tilegner han sig en masse viden om, hvem han skal have fat i, hvis der er problemer med et bestemt produkt.

g med blækspruttearme menspillet gør, at man i stedet for at slukke for maskinerne kan skrue ned for deres hastighed og dermed for energiforbruget. Det sparer en masse, fordi det kræver meget energi at få maskinerne op at køre igen efter at have været slukket.

Blæksprutten Men det er nu ikke den grønne profil, som gør Emanuel Robert Hansen glad for sit arbejde. Før printpladerne forlader fabrikken, skal de testes. Og når testene viser fejl, er det Emanuels arbejde at finde fejlen og at finde ud af, hvem der kan rette fejlen. Derudover har han fået tilranet sig en række forskellige opgaver i virksomheden, si-

den han begyndte hos Danfoss i 2008. Han har fået flere test at holde øje med, han har ansvaret, når noget skal flyttes fra a til b i virksomheden, og han giver tit håndværkerne en hånd med, hvis der er brug for det. Han kan ikke lade være med at blande sig i de forskellige problemer, som opstår og at sætte sig ind i dem og finde en løsning. Af samme grund har han fået tilnavnet blæksprutten af sin chef. – Jeg kan af natur godt lide at have fingrene i alt, så det kommer meget naturligt, at jeg står for mange ting. Jeg kan godt lide at vide alt om alt. Det gør det naturligt for mig at falde ind der, hvor der er brug for det, for-

IT- og elektronikteknolog It- og elektronikteknologer arbejder primært med teknologi inden for computere, elektronik og telekommunikation, og ofte fungerer de som projektledere. Uddannelsen til it- og elektronikteknolog kan tages i Århus, København og Odense.

Af Katrine Friisberg tema@jv.dk

tæller Emanuel Robert Hansen. Om det kommer af hans uddannelse, eller om uddannelsen har tiltrukket ham, fordi den giver muligheden for det, ved han ikke, men det hænger sammen, mener han. – Som tekniker er man god til at tilegne sig ny viden, alt efter hvilken opgave man står overfor. Man har fået en naturlig tilgang til problemstillinger. På uddannelsen må man selv lære det, man skal lære, finde ud af hvordan det fungerer, forklarer Emanuel Robert Hansen, som afsluttede sin uddannelse i 2003.

Foto: Timo Battefeld


8

TEKNISK LANDSFORBUND Sirius AST er Epokes store, fleksible lad-saltspreder, som kan tilpasses alle typer lastbiler. Her testes saltsprederen på Island under ideelle forhold for en saltspreder – masser af sne og frost.

Danmarksmester i saltspredning Som produktansvarlig på Vejen-virksomheden Epoke for saltspredere til det tyske marked er det maskintekniker Anders Teglgaard Madsens opgave at sørge for, at Epokes saltspredere kan konkurrere globalt. Det bliver aldrig kedeligt.

A

nders Teglgaard Madsen er ekspert på sit felt. Få danskere ved så meget om at konstruere saltspredere – især til det tyske marked – som han gør. Han er ansat på virksomheden Epoke i Vejen, som konstruerer, bygger og leverer saltspredere til alle lande i verden, hvor der er frost om vinteren – lige fra Kina til Canada. Uddannelsen som maskintekniker bruger Anders Teglgaard Madsen hver dag. Men ikke alene konstruerer han saltspredere, han har brugt uddannelsen som maskintekniker som en trædesten til at erhverve sig mere viden via sit arbejde, så han i dag arbejder som produktansvarlig for den type saltspreder, som især bliver eksporteret til det tyske marked. – Egentlig arbejder jeg som ingeni-

Produktionsteknolog Maskinteknikeruddannelsen eksisterer ikke længere, men uddannelsen som produktionsteknolog kvalificerer til stort set samme jobfunktioner. Produktionsteknologer kan specialisere sig i forskellige retninger: konstruktion, driftsteknik samt kvalitet & miljø.

ør. Man kan lære en masse hen ad vejen. Min teoretiske baggrund er skabt her på stedet. Jeg tror, jeg er den konstruktør af saltspredere her i Danmark med mest erfaring, konstaterer Anders Teglgaard Madsen.

Store udfordringer Som produktansvarlig er det hans ansvar, at Epokes saltspredere kan konkurrere globalt. Der skal derfor hele tiden ske forbedringer og ændringer alt efter kundernes krav og ønsker. Og det er netop den udfordring, som gør, at arbejdet aldrig bliver kedeligt. – Markederne stiller forskellige krav, men man går generelt meget op i at reducere saltforbruget af hensyn til økonomi, til naturen og til vejbelægning. Man vil gerne bruge så lidt

Fortsættes side 10


TEKNISK LANDSFORBUND

Ajour Mask

inme

stren

es erh verv

skon fe

2012

Profiler din virksomhed

Altid en fornøjelse

rence

Ajour

9

2012

Oden se Torsd Congress a C Freda g den 29. n enter g den o 30. no vember & vemb er

Er du leverandør af den nyeste teknologi? Og er tekniske ledere din målgruppe? Så er maskinmestrenes erhvervskonference, Ajour 2012, stedet at profilere din virksomhed, serviceydelser og produkter. Som udstiller får du adgang til et unikt fagligt topmøde for tekniske ledere og beslutningstagere. Ajour 2012 sætter fokus på Management and Technology og maskinmestrenes bidrag til energioptimering, grøn teknologi og effektivitet. Som deltager får du adgang til ny viden, kan styrke dit faglige netværk og opleve den nyeste teknologi i udstillingen med op mod 150 udstillere eller lade dig inspirere af flere end 30 faglige foredrag.

Få et høreapparat af højeste kvalitet gratis hos Audiphoni

- at høre de kærlige lyde

Afhængig af type og funktioner

Mød blandt andre:

Stine Bosse: Hvorfor er det vigtigt med nytænkning i forhold til velfærden i vores samfund?

Bliv en del af succesen og bestil din stand nu hos Lisbeth G. Haastrup, Maskinmestrenes Forening, på tlf. 2267 6131 eller lgh@mmf.dk

Bestil tid på 75 12 18 08 Åge Steffensen,

Finn Bjerre-Madsen,

Teknisk audiolog

Teknisk audiolog

Vi glæder os til at tage ansvar for din hørelse

Læs mere på www.ajour2012.dk

Norgesgade 2 . 6700 Esbjerg . www.audiphoni.dk

Daglige åbningstider: Mandag-Torsdag 8.00-15.30 Fredag 8.00-12.00


10

TEKNISK LANDSFORBUND

Epoke

Fortsat fra side 8

Vejen-virksomheden Epoke har fremstillet saltspredere siden 1950’erne. Udviklingen af saltsprederne er altid foregået hurtigt, og gør det stadig. I dag bruger mange saltspredere et GPS-system, som styrer saltspredningen i forhold til vejforholdene. Allerede i 1930’erne blev Epoke grundlagt med blandt andet udvikling og salg af kloakrenseren Grab.

salt som muligt. Det stiller store krav, og det kan være en stor udfordring, siger Anders Theilgaard Madsen.

Strenge tests

TEKNISK DESIGNER

I Tyskland er der krav om , at saltsprederne skal bestå tests for at kunne blive afsat. Blandt andet firemetertesten, som går ud på, at saltsprederen skal sprede salt på et vejstykke, som er fire meter bredt og 20 meter langt. Efter kørslen bliver saltet fejet sammen og vejet, og det må højst veje 560 gram, og der må ikke være røget salt i grøften. Ellers er man dumpet. Det koster en pæn sum penge at deltage i testen, som enten kan bestås … eller dumpes. Og så er det op på testen igen, indtil saltsprederen går fejlfrit gennem testen. – Jeg har aldrig haft en periode, hvor vi kunne sige, at nu er vi vist færdige. Jeg kan lide udfordringen med at konstruere noget og få det til at virke. Den største tilfredsstillelse er, når det virker i »marken«. Der er så store og mange udfordringer, at det aldrig bliver kedeligt, forklarer Anders Teglgaard Madsen. Hans primære værktøj til at konstruere maskinerne er et 3d-tegneprogram, som han bruger hver dag. – Det, vi lærte om beregninger og tegninger på uddannelsen, bruger vi hele tiden i hverdagen. Jeg valgte ma-

ges r sø rte aves æ h V ver Ele

skinkonstruktion, og det arbejder jeg stort set med hver eneste dag, oplyser han.

Følger saltspreder om natten Men som produktansvarlig kan opgaverne variere fra interne logistikopgaver til at følge efter en saltspreder midt om natten og checke funktionen. – Vi laver en masse test, men ude i virkeligheden sker der en masse uforudsigeligt. Vi kan simpelthen ikke simulere virkeligheden godt nok, siger Anders Theilgaard Madsen med et smil.

Som produktansvarlig har maskintekniker Anders Teglgaard Madsen ansvaret for alt vedrørende det enkelte produkt - lige fra udvikling til produktionsmodning.

Af Katrine Friisberg tema@jv.dk

Alle har ret til et FEDT job!! Få del i fremdens arbejdskra!!

Teknisk Designer, Generelt Uddannelsen til Teknisk Designer varer 2 år og 5–11 måneder. Den veksler mellem skole og praktik.

- og 70.000 kr. i præmie!! TAG EN ELEV!!

Teknisk Designer, Bygge og Anlæg Som Teknisk Designer med speciale i Bygge og Anlæg, beskæftiger du dig med konstruktionsopgaver, arbejdstegninger med 3D-cad-software, beregninger, animationer og teknisk dokumentation Teknisk Designer, Produktion Som Teknisk Designer med speciale i Produktion, arbejder du med maskinkonstruktion, arbejdstegninger med 3D-cadsoftware, beregninger, drifts - og produktionsplanlægning, animationer og teknisk dokumentation. KONTAKT: EUC Syd afd. Haderslev Kontaktperson: Niels Sørensen Tlf.: 51314801 el. mail niso@eucsyd.dk EUC Syd afd. Sønderborg Kontaktperson: Lis Andersen Tlf.: 51315527 el. mail lia@eucsyd.dk

s l ddele r med l ier u e Præm eder, der h ndige ksom e nødve ir v ed r alle e s a d k at s kpla ejdskra prak rb ens a d m l fre

En Teknisk Designer kan f.eks. arbejde som: x Konstruktionstegner x Driftsplanlægger x Byggelederassistent x Driftsassistent x Konstruktionsassistent

Vi ko mme ogs å r gern og fo e ud l dig rtælle r mulig hede om rne ansæ els for en ele e af v

www.eucsyd.dk


TEKNISK LANDSFORBUND

TEKNIKERNES MANGE ANSIGTER

11

En tekniker kan være mange ting. Nogle teknikere beskæftiger sig med jordbrug, andre med fødevarer, andre igen med maskiner. Listen over, hvad teknikere kan beskæftige sig med, er lang. Men fælles for de fleste af dem er alligevel, at de beskæftiger sig med teknisk komplicerede opgaver, som er nødvendige at få løst i de mange forskellige brancher, hvor de arbejder.

Søren Bo Pedersen

Lasse Havn

Projektleder med stort ansvar Søren Bo Pedersen, stærkstrømstekniker og elinstallatør, Semco Maritime:

Vi sørger for, at reglerne holdes

Jeg arbejder som projektleder inden for elektronik, hvor vi får nogle opga-

Lasse Havn, bygningskonstruktør, Skovbos Tegnestue, Ølgod:

og vejrsystemer. Vi leverer primært til olie- og gasindustrien inden for off-

ver med blandt andet radiosystemer, computernetværk, satellitopkobling shore. Derudover har vi lidt på land, mest i udlandet.

Mit arbejde består primært af projektering og byggeplads-tilsyn. Jeg beskæf-

Som projektleder styrer jeg projekter, som kan spænde fra små opgaver,

tiger mig med det meste lige fra skitsering af et byggeprojekt til den færdige

hvor man selv skal stå for det hele til de større opgaver, hvor jeg har ti

bygning. Jeg tager ud på byggepladserne og i de færdige huse og kontrolle-

mand under mig. Jeg har ansvaret for alt lige fra design over indkøb, til at

rer, at tingene bliver opført efter de gældende regler.

det bliver lavet. Jeg laver ikke det hele, men jeg har ansvaret.

Jeg arbejder ofte sammen med arkitekter og ingeniører. Her på tegnestuen

Jeg kan godt lide det. Jeg kan lide, at det er alsidigt, selv om det også

er vi to konstruktører, men vi er ejet af et arkitektfirma, Grønne og Jessen,

kan være hårdt at sætte sig ind i nye områder. Men det er sjovt, at det er så

Arkitekter M.A.A., som vi ofte arbejder sammen med.

forskelligt, som det er. I dag er vi globale og arbejder over hele kloden, så

Det er arkitekterne, som laver de overordnede streger, og vi sørger for, at

længe jeg ikke er af sted for mange dage af gangen, kan jeg godt lide det

det konkrete projekt lever op til regler og lovkrav. Bygningsreglementet er

afbræk i hverdagen. Jeg arbejder inden for en branche, hvor jeg har nogle

vores bibel.

færdigheder, jeg er med fra begyndelsen til slut, der kommer et produkt

Jeg kan godt lide de daglige udfordringer, der er i en byggeprocess, herun-

ud af det, og jeg har ansvaret for, at det bliver bygget og kommer til at du i

der den korrespondance, der er mellem bygherre, ingeniører, entreprenører,

drift. Det giver et ansvar og en tilfredsstillelse.

og myndigheder, samt det at være bindeled i processen. Og jeg kan lide at ar-

Desuden oplever jeg efterhånden flere kulturer på mit arbejde. Det er ved

bejde med at komme fra skitseforslag til det færdige produkt. Det er en god

at være globalt og multietnisk. For tiden sidder jeg på kontor med en finne

følelse at se ens ideer udvikle sig til et færdigt produkt.

og en fra Norge.

Teknisk Landsforbund - fagforeningen for teknikere, designere, teknologer og konstruktører

Generalforsamling

Medlemsmøde á la generalforsamling

Du inviteres til afdelingens generalforsamling.

Du inviteres til afdelingens medlemsmøde dagen efter generalforsamlingen. Der vil være et oplæg af havnedirektør Ole Ingrisch fra Esbjerg Havn. Esbjerg Havn udvider med 650.000 m2 og 1 km nye kajer. Dato: 7. marts 2012 Tid: Spisning kl. 18.00 og medlemsmøde kl. 19.00 Sted: Hotel Britannia, Torvegade 24, Esbjerg Tilmelding: 76 10 46 00 / 76 10 46 06 senest 7 dage af hensyn til spisningen

- se den skriftlige afdelingsberetning på hjemmesiden. Dato: 6. marts 2012 Tid: Spisning kl. 18.00 og generalforsamlingen kl. 19.00 Sted: Røde-Kro, Vestergade 2, Rødekro Tilmelding: 76 10 46 00 / 76 10 46 06 senest 7 dage af hensyn til spisningen

Nærvær Kompetence Dynamik ...specielt for kreative specialister Esbjerg 7610 4600 Aabenraa 7610 4606 www.tlsydvest.dk


12

TEKNISK LANDSFORBUND

Levnedsmiddeltekniker Lieane Jensen er på fødevarekontrol på Rødding Hotel, hvor alt er i orden til hotelejer Jan Tygesens glæde. Det er det for øvrigt de fleste steder, som Lieane Jensen kontrollerer.

I forbrugernes tjeneste Nogle gange må Lieane Jensen tage politiet med på arbejde, når hun som levnedsmiddeltekniker må uddele sure smileyer til fødevarevirksomheder. Mest får hun dog lov til at udlevere glade smileyer og møder glade virksomhedsejere.

ieane Jensen er både skyld i mange glade smil og nogle sure miner. Som levnedsmiddeltekniker arbejder hun i fødevarekontrollen for Fødevarestyrelsen. Det vil sige, at hun tjekker virksomheder, som har med fødevarer at gøre, både industri – fra vinproduktion til pølser – og detailvirksomheder – fra pølsevogn til restaurant – og uddeler glade og sure smileyer og til tider bøder, påbud og i enkeltstående tilfælde lukninger af butikken. Men mest sætter hun de smileyer op, som vender mundvigene opad. – Generelt oplever vi stor velvilje, og det kan man se på smileyhistorikken. Der er kun ganske få virksomheder, som ikke kan, ikke vil eller skal have lidt hjælp for at få styr på hygiejnen, oplyser Lieane Jensen.

L

viser, at der er noget i vejen. Hvor meget skal trækkes tilbage? Der skal store grunde til at lukke en virksomhed. Men vi er til for forbrugerne. Når tingene spidser til, er vi forbrugernes mand, og vi sikrer, at det, de får på tallerkenen, er i orden. Det er virksomheden, der har ansvaret for at overholde lovgivningen, og vi kontrollerer, at de efterlever det, forklarer Lieane Jensen, som af og til oplever, at stemningen kan blive dårlig, når hun er på kontrolbesøg. Derfor står hun sjældent alene, når hun skal ud til en virksomhed, hvor hun ved, at der kan være problemer. – Vi tager to på tilsyn for at sikre, at alt forløber, som det skal, hvis det er en kritisk virksomhed. Og hvis tonerne er alt for høje, er politiet flinke til at tage med os, oplyser hun.

Alvorlige konsekvenser

Glad for jobbet

Det kan have alvorlige konsekvenser, hvis virksomhederne ikke har styr på hygiejnen, og både en sur smiley i vinduet, en stor bøde eller ligefrem en lukning kan vække voldsomme følelser for forretningsejerne, hvis levebrød er forretningen. – Det har vidtrækkende konsekvenser. Vi står med nogle tunge overvejelser, hvis vi får nogle analyser, som

Den til tider dårlige stemning går ikke ud over Lieane Jensens arbejdsglæde. Selv om tonen kan blive skinger, bruger hun i høj grad sin faglighed til at vurdere hygiejne og tilsætningsstoffer i fødevarer. Hun tjekker hygiejne, om fødevarer bliver opbevaret koldt nok og bliver varmet tilstrækkeligt op, tjekker rengøring, om råt kød er adskilt fra andre fødevarer, og om

Fødevarekontrollen Fødevarestyrelsen gennemfører hvert år ca. 74.000 kontrolbesøg i fødevarebutikker. Der tages 60-70.000 prøver pr. år i fødevarebutikker og engrosvirksomheder. I 2008 fik ca 9500 fødevarebutikker indskærpelser, ca. 900 fik påbud og ca. 2600 fik bøder eller politianmeldelser efter Fødevarestyrelsens besøg. Antallet af kontrolbesøg har været stigende i perioden 2002 til 2009. Der blev til sammenligning i 2002 kun udført 44.864 kontrolbesøg i fødevarebutikker.

Levnedsmiddeltekniker En levnedsmiddeltekniker er en procesteknolog med speciale i fødevarer. Levnedsmiddelteknikeren arbejder med kvalitet, produktudvikling, kontrol og fremstilling af fødevarer i de store moderne fødevarevirksomheder. Arbejdsopgaverne er inden for kvalitetsstyring og -kontrol, produktionsstyring og proceskontrol samt produktudvikling.

virksomheden er rengøringsvenlig med flader, som kan gøres rene. Hun tager ikke selv prøver, men vurderer testresultater af både kemisk – om der er ulovlige tilsætningsstoffer i fødevarerne – og mikrobiologisk art – hvilke bakterier, der findes i fødevarerne. Med en fortid som underviser på EUC Syd har hun desuden tilegnet sig en række pædagogiske færdigheder, som hun kan bruge. Desuden finder hun sit arbejde meningsfyldt. Hun gør en forskel. – Jeg ville gerne se, hvordan det ville se ud, hvis vi ikke kom. For der er nogle brancher, hvor vi ikke kommer så ofte mere. Og det kan vi tydeligt se. Det er lidt lige som færdselspolitiet, jo mere synlige vi er, jo bedre er folk til at overholde reglerne. Vi kan se en effekt, pointerer Lieane Jensen.

Af Katrine Friisberg tema@jv.dk


TEKNISK LANDSFORBUND

13


14

TEKNISK LANDSFORBUND

Teknikere udgør en vigtig del af Vølunds arbejdskraft Babcock & Wilcox Vølund har mange teknikere ansat i udviklingen og produktionen af teknologi til forbrÌndingsanlÌg.

N

ür dit affald ryger pü forbrÌndingen, bliver det omsat til el og varme. Babcock & Wilcox Vølund udvikler og producerer teknologi, sü udnyttelsen af brÌndslet hele tiden kan blive forbedret. En stor del af de ansatte i virksomheden er teknikere, en faggruppe, som virksomheden ikke kan undvÌre. Lone Tellefsen er chef for 26 ansatte i afdelingen Mechanical Engineering & Plant Layout, hvor de udfører mekanisk design og layout af anlÌg, og her har cirka halvdelen af de ansatte en teknikeruddannelse,

mens den anden halvdel er ingeniører. – Det, vi laver, er et miks. Det er lige dele ingeniørarbejde og teknikerarbejde, oplyser hun.

Erfarne teknikere Ingeniørerne og teknikerne udfører som udgangspunkt forskellige opgaver, men efterhünden som teknikerne oparbejder erfaring og indhenter viden i virksomheden, løser nogle af dem ingeniøropgaver. – Vi har mange ansatte med rigtig lang erfaring, og pü den müde har de oparbejdet sü megen viden, at de ofte udfører ingeniørar-

bejde. Afdelingen er ikke delt op i teknikere og ingeniører. GrÌnsen er noget flydende. Det enkelte individ skaber rammerne for sit arbejde. Det er dog vigtigt at den enkelte har de rette kompetencer, forklarer Lone Tellefsen. De ansatte med en tekniker-uddannelse har ofte meget forskellig baggrund. Der er maskinteknikere og produktionsteknologer, tekniske assistenter og tekniske designere, og de har mange forskellige opgaver. Blandt andet beregner de tilbud og prissÌtninger pü de enkelte maskinkomponenter, tegner tekniske teg-

ninger pü computere, stür for teknisk sagsbehandling, er superbrugere og systemansvarlige for computerprogrammer, modellerer anlÌgslayout i et 3D-program og koordinerer med andre afdelinger i virksomheden og med leverandører og kunder. – Produktionsteknologerne og maskinteknikerne har typisk vÌret ude og arbejde som hündvÌrkere, for eksempel som smede, før de tog en tekniker-uddannelse. Da vi arbejder i maskinbranchen, betyder det noget, at de har haft tingene mellem fingrene, nür de konstruerer og teg-

ner, betoner Lone Tellefsen.

En blandet flok Men det er meget forskelligt, hvilken baggrund teknikerne har i bagagen. Nogle kommer uden anden uddannelse end teknikerud-

dannelsen, andre har müske ogsü en studentereksamen og en hündvÌrkeruddannelse. – Det er en meget blandet flok. Derfor lÌgger vi vÌgt pü, at vi ansÌtter de rigtige mennesker. Vi arbejder meget i teams. Alt er et stort

Energi fra affald – forbrÌndingsanlÌg i LinkÜping, Sverige.

Klarer du det sjove? - sü ordner vi det kedelige Overvejer du at kaste dig ud som freelancer – og vil du gerne ge slippe for risiko og besvÌr med administration? Sü kan du placere dine freelanceopgaver hos Teknik & Design, og for kun 16 % i administrationsgebyr sørger vi for, at du ikke skal bekymre dig om fakturering, momsregnskab, lønudbetaling, indbetaling af skat, atp og feriepenge etc. Du finder selv kunderne og bestemmer dermed selv dine freelanceopgaver - og din pris. Besøg os eller vores hjemmeside og start som freelancer i morgen!Teknik+Design FreelanceBureau A/S 1¥UUH9ROGJDGH‡'..¥EHQKDYQ.‡7OI www.teknikogdesign.dk‡NRQWDNW#WHNQLNRJGHVLJQ

www.volund.dk/jobs


TEKNISK LANDSFORBUND

15

Babcock & Wilcox Babcock & Wilcox Vølund A/S er en af verdens største leverandører af udstyr og teknologi, som omdanner affald og biomasse til energi. Hovedkontoret ligger i Esbjerg. Det er ejet af det amerikanske selskab Babcock & Wilcox.

– Vi har mange ansatte med rigtig lang erfaring, og på den måde har de oparbejdet så megen viden, at de ofte udfører ingeniørarbejde. Afdelingen er ikke delt op i teknikere og ingeniører. Grænsen er noget flydende. Det enkelte individ skaber rammerne for sit arbejde. Det er dog vigtigt at den enkelte har de rette kompetencer, forklarer Lone Tellefsen, Babcock & Wilcox Vølund gruppearbejde, så det er vigtigt, at dem, vi ansætter, kan arbejde sammen, påpeger Lone Tellefsen. Hun er godt tilfreds med udbuddet af teknikere i Esbjerg, hvor Babcock & Wilcox Vølunds hovedafdeling ligger.

– Esbjerg er en teknikerby. Der er mange forskellige erhverv, som har brug for teknikere. Derfor er der mange teknikere med en god erfaring. Der er ikke teknikermangel i samme grad, som der er ingeniørmangel, hvor der er stor

kamp om de dygtige ingeniører, siger Lone Tellefsen, som selv er uddannet tekniker for over 30 år siden.

Af Katrine Friisberg tema@jv.dk

BLIVER PENSION MERE INTERESSANT, BARE FORDI VI BRUGER EN ROCKSTJERNE?

Alka gør det lidt lettere at løfte udgifterne til forsikring

Nej. Det kræver, at du møder os. Vi ved, at pensionsordninger kan være kedelige. Men vi synes nu, at emnet er for vigtigt til reklametricks. Derfor vil vi gerne mødes og rådgive dig ordentligt på baggrund af vores mangeårige viden om markedet. Vi kalder det en kvalificeret anbefaling. Den slags kan ikke klares med en rockstjerne – uanset hvor flabet han kan se ud. Mød os, og få en kvalificeret anbefaling.

Hvorfor betale dine forsikringer forud for et helt år? Alka tilbyder månedlig betaling, så udgifterne bliver lidt lettere at løfte. Det synes vi er det mest enkle. Du skal blot have to individuelle privattegnede forsikringer hos Alka. Hvis du er interesseret i månedlig betaling så se alle betingelserne på alka.dk eller ring 70 12 14 16.


16

TEKNISK LANDSFORBUND

Daniel er kommet på den rette hylde Jobbet som teknisk designer er lige noget for Daniel Alonso, og han flytter gerne efter praktikken.

T

re års ørkenvandring efter en læreplads, som aldrig kom og måtte erstattes med skolepraktik, var nok for nu 26-årige Daniel Alonso, der er fra Rødding, men lige nu bor i Toftlund. Det var en læreplads som datafagtekniker, han forgæves ledte efter, da han havde klaret teorien på skolen i Vejle. Til sidst mistede han gejsten og blev enig med sig selv om, at nu var det på tide, at han så sig om efter en anden uddannelse og kom videre i livet. Valget faldt på uddannelsen til teknisk designer inden for byggeri og anlæg. Den kunne han få på EUC Syd i Haderslev, så i oktober 2010 blev jagten på lærepladsen stoppet og diver-

se midlertidige job som bartender, montør og en kort flirt med HG-udannelsen droppet. I stedet gik han i gang med grundforløbet til uddannelsen som teknisk designer, og det har han ikke fortrudt et sekund. – Uddannelsen lød spændende, og jeg klarede grundforløbet, der er sat til 20-40 uger, på 30 uger, og så var jeg klar til at komme i praktik, fortæller Daniel.

En anden boldgade Egentlig kiggede han efter en læreplads hos en arkitekt med den tanke senere at læse videre til bygningskonstruktør, men han kom ind på en helt anden boldgade, efter at han ganske vist havde sendt 70-75 ansøgninger. – Den dag, vi havde afslutning på skolen, skulle jeg også til samtale. Det var hos airteam a/s i Sønderborg, og det viste sig at være et rigtig godt valg, siger han. Han begyndte i august sidste år.

Uddannelsen som teknisk designer er to-årig og består ud over grundforløbet af et halvt års praktik, efterfulgt af et halvt år med første skoleforløb, og dernæst et nyt år med praktik og skoleforløb før den endelige eksamen. Det kan være en fordel at have sikret sig en læreplads, inden man begynder på grundforløbet. Hos airteam kom Daniel til at arbejde med ventilationssystemer. Virksomheden designer systemer til f.eks. virksomheder, skoler, plejehjem, hospitaler osv.

Fremtidsmuligheder – Det var jo noget lidt andet end byggeri, men jeg fandt hurtigt ud af, at jeg var havnet på min rette hylde, for det er rigtig spændende at arbejde med, siger Daniel, der også kan se gode fremtidsmuligheder i faget, selv om det måske opfattes som lidt af en niche i byggeriet. – Og så var jeg jo også heldig at få nogle gode kolleger, der tog pænt

Det var jo noget lidt andet end byggeri, men jeg fandt hurtigt ud af, at jeg var havnet på min rette hylde, for det er rigtig spændende at arbejde med, siger Daniel Alonso, der er under uddannelse som teknisk designer. Foto: Andre Thorup

imod mig og behandler mig godt. Det er jo også både positivt og væsentligt, understreger Daniel. Han bliver færdig med uddannelsen i sommeren 2013 og vil rigtig gerne blive hos airteam. - Jeg håber, jeg kan blive, for det er rigtig interessant at arbejde med. Jeg er faldet godt til, og selv om jeg ikke er blevet lovet noget, så har jeg da fået at vide, at har man det rette drive, så er chancerne gode, siger han. Foreløbig er han på udkig efter en bolig, der ligger nærmere Sønderborg, for der er fem kvarters transport fra Toftlund. – Så jeg vil gerne flytte tættere på – og Sønderborg er jo en dejlig by, mener Daniel Alonso.

Af Karen Sloth tema@jv.dk

Som medlem af en rigtig fagforening får du bl.a. følgende fordele xVi søger for overenskomsten - og som medlem har du indflydelse xVi hjælper dig hvis du bliver ledig xVi hjælper hvis du får en arbejdsskade eller bliver syg xVi bekæmper social dumping xVi har fokus på sikkerhed og arbejdsmiljø

vi sørger for Danmarks elektrikere


TEKNISK LANDSFORBUND

17

Teknisk designer ■ Uddannelsen til teknisk designer tager to år og 5-11 måneder, hvoraf de 60 uger foregår på skolen ■ Tekniske designere arbejder f.eks. i større produktionsvirksomheder, it-virksomheder, hos entreprenører og arkitekter, rådgivende ingeniører eller i offentlige virksomheder ■ En teknisk designer er bindeled mellem virksomhedernes administration og værkstederne ■ Den tekniske designer på bygge- og anlægsområdet udarbejder arbejdstegninger med 3D-cad-software, udfører konstruktionsopgaver og produktionsplanlægning ■ Inden for industriel produktion udarbejdes arbejdstegninger med 3D-cad og der arbejdes også med maskinkonstruktion, driftsplanlægning, lagerstyring og kvalitetskontrol. Uddannelsen har disse trin og specialer: teknisk designer (bygge og anlæg) og teknisk designer (industriel produktion).

VV

S-

IN

A ST

TØR LLA

PRODUKTIONSTEKNO

[

LOG

HJÆLP ET TALENT GODT PÅ VEJ - TA’ EN STUDERENDE I PRAKTIK Læs mere på www.ds-net.dk

Produktionsteknologer og vvs-installatører skal som afslutning på deres uddannelse i praktik i en virksomhed. Et praktiksamarbejde kan være en god indgangsvinkel til en fremtidig ansættelse - det giver mulighed for at se en evt. medarbejder an og præge ham eller hende i forhold til virksomhedens konkrete udfordringer.

^^^KZUL[KR DS Håndværk & Industri er arbejdsgiver- og brancheforening for 2.250 små og mellemstore industri-, maskin-, smede-, og vvs-virksomheder.

]


18

TEKNISK LANDSFORBUND

L k


TEKNISK LANDSFORBUND

Ved bøjetesten belastes plasten fra siden for at se, hvor meget det kan bøje.

19

Koblingskraften testes ved, at en maskine sætter to Legoklodser sammen og måler, hvor meget kraft der skal bruges for at få dem fra hinanden igen.

Kemotekniker sikrer Legoklodsernes kvalitet Erik Stæhr sikrer som kemotekniker, at kvaliteten af Lego-klodser, som bliver solgt i hele verden, er i top.

Tekst: Katrine Friisberg Foto: Chresten Berg tema@jv.dk

Kemotekniker Erik Stæhr tjekker farven i det plastikgranulat, som Lego skal producere Legoklodser af. Nogle gange er farven ikke godt nok opløst, så der kan være hvide prikker i plastikken.


20

TEKNISK LANDSFORBUND

Erik StĂŚhr bruger altid handsker, nĂĽr han tester Lego, for fedtstoffet fra hĂŚnderne kan pĂĽvirke plastikken.

LegoH

ar du nogensinde tÌnkt pü, at man kan bygge et türn i Lego og løfte det i den øverste klods, uden at det falder fra hinanden? Det er sammenkoblings-kraften, der gør det. Den skal vÌre sü svag, at sønnike kan skille klodserne fra hinanden, men sü stÌrk, at de ikke ryger fra hinanden af sig selv. At de kan det, sikrer Erik StÌhr. Som kemotekniker ved Lego er det hans ansvar at teste plasten som bruges til at støbe Lego-klodserne ikke alene for sammenkoblingskraften, men ogsü en lang rÌkke andre faktorer som, hvordan de holder til slag, bøjning, trÌk, fald, og om farverne er gode nok. Desuden har han ansvaret for kontakten til de laboratorier, der laver de kemiske test, som dog bliver

Cirkusrevyen 2012 pĂĽ Bakken

Inkluderet: Bustransport, rejseleder, en nat i dobbeltvÌrelse med morgenmad, kategori A-billet til forestillingen, italiensk buffet, velkomstdrink, halv aske rødvin og kaffe. Opsamling: Esbjerg, Vejen, Kolding, Sønderborg, Aabenraa og Haderslev.

LIGE TIL SAGEN

88 91 90 00

DAHL er et af Danmarks største advokat    200 medarbejdere – heraf 100 jurister – og holder til i Esbjerg, Herning, København og      har naturligt et stort lokalkendskab, som

Cirkusrevyen den 21.-22. juli og den 11.-12. august - garanti for en uforglemmelig aften Cirkusrevyen pü Dyrehavsbakken übner endnu en gang op for en fest. Her vil der igen blive budt velkommen inden for i teltet, hvor de garvede skuespillere, der bl.a. tÌller Ulf Pilgaard, Lisbeth Dahl, Niels Ellegaard, Henrik Lykkegaard og Ditte Hansen, sikrer, at du für en forrygende aften i det bedste selskab. Cirkusrevyen samler det danske folk og aldrig før har sü mange vÌret pü Bakken for at se den skønne revy. Igen i ür tager vi turen til København for at opleve dansk revy, nür den er bedst, og A-billetter er naturligvis inkluderet. Turen sluttes perfekt af med en gütur i Frederiksstaden og en tur til Københavns nye madmekka, Torvehallerne, inden vi kører tilbage til Jylland.

giver os mulighed for en hurtig, smidig og     

Dokken 10 | 6700 Esbjerg Telefon 88 91 90 00 | Fax 88 91 90 01 Email: esb@dahllaw.dk | www.dahllaw.dk

Tilmelding til Risskov Travel Partner pĂĽ tlf. 7022 6600.

Quicknr. xxxx Pris pr. person Plus administrationsbidrag pĂĽ kr. 55,-

Klik ind pĂĽ www.jvshop.dk og se alle vores tilbud

kr. 2.449,00

Yderligere oplysninger pĂĽ jvshop.dk


TEKNISK LANDSFORBUND

21

Her bliver plastikken testet for stivhed, blandt andet undersøges hvor meget det kan strækkes.

-klodsens kraft udført af et andet firma end Lego. Et arbejde, han udfører med stolthed. – Jeg hjælper med til, at børn får noget legetøj, der er sikkert, påpeger Erik Stæhr. Når der har været sager fremme om farlige stoffer i andre mærker af legetøj, er han glad for og stolt over, at han kan hive dokumentation frem, som viser, at de problemer er der ikke med Lego-klodserne.

Økonomiske konsekvenser Med ansvaret kan Erik Stæhr stoppe produktionen, hvis der er noget i vejen med en test, og det er derfor vigtigt, at fejl hurtigt bliver lokaliseret, så produktionen kan komme i gang igen. Normalt bliver produkter, som ikke er i orden, stoppet, mens de endnu er under produktion, nogle

gange, bliver de stoppet i pakkeriet, og kun tre gange i Legos historie, er det sket, at gigantvirksomheden har måttet kalde en vare tilbage. Hvis klodserne ikke er i orden, kan det eventuelt føre en reklamationssag mod det firma, som har leveret det plastikgranulat, som klodserne bliver støbt af, hvis det viser sig, at fejlen kommer der fra. Kravene til legetøj ændrer sig hele tiden og bliver skrappere. Legos egne krav er de skrappeste. – Der er selvfølgelig nogle rutiner, men der kommer hele tiden nye ting frem, som der skal gøres noget ved. Der kommer udfordringer hele tiden, siger Erik Stæhr.

produktion i hele verden, hvilket vil sige Ungarn og Mexico, hvor Lego også producerer klodser. – Vi servicerer alle produktionssteder i tilfælde af, at de ikke kan støbe noget, sender de en prøve til os, forklarer han. En gang imellem rejser han også ud, hvis der er problemer i produktionen, eller som nu, hvor han er med til at starte et lab-testcenter i Ungarn op. – Jeg har arbejdet i Lego i 20 år og været med til Legos opog nedture. Der er sket så mange forandringer i jobbet, og derfor bliver det aldrig kedeligt, siger Erik Stæhr.

Alle Lego-klodser i verden Hans ansvarsområde dækker Legos

Vi tilbyder kurser og konsulentbistand indenfor: Afholdes i Esbjerg, Sønderborg og Vejen

Kurser på et højt fagligt niveau - for dig med en videregående uddannelse! Vi har et solidt kendskab til teknikeres efteruddannelsesbehov.

CAD AutoCAD 2012, Inventor 2012, SolidWorks 2011, Revit Architecture 2012, Revit MEP 2012, Revit Structure 2012 og 3D MAX Design 2012

Projektstyring og ledelse MS Project 2010, MS Visio 2010, Grundlæggende projektlederuddannelse (AMU) og Grundlæggende lederudannelse (AMU)

LEAN LEAN Agent

Web kurser CMS systemet TYPO3, CMS systemet Wordpress, Webshop etablering, Flash, Programmering i ASP.NET og Programmering i PHP

Adobe kurser Photoshop CS5, InDesign CS5, Acrobat CS5, Illustrator CS5 og Dreamweaver CS5

Læs mere på: www.kursuscentervest.dk KursusCenter Vest Spangsbjerg Møllevej 72 6700 Esbjerg Tlf. 7 9 13 44 44 www.kursuscentervest.dk

KursusCenter Vests uddannelseskonsulenter hjælper alle TL medlemmer videre: Er du i arbejde eller ledig - få efteruddannelsesvejledning - book en aftale på tlf. 7610 4600 / 7610 4606


22

TEKNISK LANDSFORBUND

Et fag i rivende udvikling D LandSyd LandSyd I/S er en sammenlægning af Landinspektørgården I/S og Landinspektørerne Syd I/S. Virksomheden har afdelinger i otte forskellige byer i Sydvestjylland. LandSyd arbejder blandt andet med teknisk opmåling, kortlægning, ekspropriation og ledningsregistrering.

orte Christiansen har arbejdet som matrikeltekniker i 35 år. En periode, som har budt på store forandringer. Fra at arbejde med tusch og skrivemaskine til at føre alt over på computere. Hun blev uddannet til at tegne kort i hånden ud fra koordinationssystemer og skrive dokumenter på skrivemaskine. 35 år senere foregår alt via computere. Dorte Christiansen blev i 1979 færdig i mesterlære hos et landinspektørfirma i Aarhus. Med flere kurser sidenhen har hun nu i 30 år arbejdet som matrikeltekniker hos LandSyd. Som sådan arbejder hun især med at bearbejde de data, landinspektører og landmålingsteknikere registrerer i marken til brug ved bygge- og anlægsprojekter, matrikulære ændringer m.v., som regel i tæt samarbejde med arkitekter, ingeniører og kommuner. – Vi arbejder meget med matrikelkort, og ved alle store byggerier er vi involveret, for de skal placeres rigtigt, så de overholder alle krav om højde og byggelinjer. Vi har også væ-

ret med, når boreplatforme skulle konstrueres, hvor vi har hjulpet med at kontrollere stål- og rørkonstruktionerne, eksemplificerer hun.

Lommeregner og tusch Arbejdsopgaverne består til en vis grad af det samme som i 1979, men lovgivningen på området og arbejdsmetoderne har til gengæld ændret sig drastisk. – Dengang havde vi bare en lommeregner, hvor vi kunne programmere lidt. Vi lavede alle kort ved at koordinere det på et stykke pap, en plade, hvor vi prikkede hul igennem, og så kunne vi tegne det op. Derefter lagde vi et stykke film over og tegnede det over med tusch. Senere fik vi en tegnemaskine, som kunne tegne ud på film, men det er helt ovre nu. Vi havde heller ingen tekstbehandling. Faktisk er nogle af de dokumenter, vi bruger, de samme som dengang, men nu er de scannet ind på computer. Senere fik vi en større regnemaskine med skærm, fortæller Dorte Christiansen. Nu foregår alt arbejde med computere lige fra tekstbehandling til ting-

Tuschpenne og skrivemaskine er afløst af computere, så tegninger over vores huse og bygninger nu ligger som digitale data. Dorte Christiansen har været med hele vejen.

lysninger og matrikelkort. Dorte Christiansen har som matrikeltekniker selv været med til at digitalisere matrikelkort. Det krævede, at alle landets matrikler blev målt op på ny. – Det var et kæmpe projekt. Nogle af vores matrikelkort er ikke særligt nøjagtige, de stammer helt tilbage fra 1800-tallene, oplyser Dorte Christiansen, som har været glad for de store forandringer, som er sket i løbet af hendes arbejdsliv. – Det har gjort det spændende, og jeg har taget de kurser, som har været nødvendige. Det har været rart, at der har været nogle udfordringer hele tiden, som gør, at arbejdet ikke bliver rutinepræget, forklarer hun.

Det er blevet lettere De største forandringer skete op gennem 1990’erne, da digitaliseringen for alvor slog igennem. Men også de senere år især med digitaliseringen af tinglysningen, som gav problemer til stor gene for mange kunder, har trukket tænder ud. – Det irriterende ved digitalisering er, at det ofte bliver ufleksibelt. Men det er næsten kun computere, vi ar-

bejder på, så der er telefonstorm til vores edb-folk, når systemet bryder ned, siger hun med et smil. Det sker heldigvis sjældent. Og digitaliseringen har overvejende været positiv for hendes arbejde. – Meget er blevet nemmere. Vi kan slet ikke forestille os, hvordan vi før kunne nå at lave de ting, som vi lavede. Det tog noget længere tid, siger hun. Og nogle ting er de samme. Hun kan stadig følge en sag og se, at hendes arbejde giver resultater. Når hun går tur i Esbjerg, lægger hun ofte mærke til de udstykninger, som hun har beregnet. – Jeg kan godt lide matematikken og geometrien i mit arbejde og at se, at der kommer et resultat ud af det. Kort sagt at følge processen fra skrivebord til færdigt resultat, siger hun.

Af Katrine Friisberg tema@jv.dk

Epoke® A/S - førende producent af maskiner til glatførebekæmpelse

Faglighed, troværdighed, kvalitet og service

Vi kan til alle tider levere kvalificerede landinspektørydelser inden for alle fagområder, og har kontorer i byerne Aabenraa, Bramming, Esbjerg, Grindsted, Skjern, Toftlund,Varde og Vejen Epoke® A/S er en professionel virksomhed i stadig udvikling med en førende position inden for glatførebekæmpelse på globalt plan. Epoke produkter anvendes af vejvæsenet i de fleste europæiske lande, Asien samt i Nordamerika, og et vidt forgrenet forhandlernet sikrer, at der altid er en Epoke forhandler i nærheden, uanset hvor maskinen kører, således at service og reservedele kan leveres inden for 24 timer. Maskinernes hensigtsmæssige og robuste konstruktion og en særdeles effektiv korrosionsbeskyttelse er med til at sikre en stabil drift, en lang levetid og en god totaløkonomi. Læs mere om Epoke® A/S på www.epoke.dk

- den sikre vej

Hos LandSyd bestræber vi os på at levere den bedst mulige rådgivning og opgaveløsning for vores kunder.

Arbejdsområder: Afsætning: Ejerlejligheder / arealopmåling Ekspropriation Fikspunktsetablering GIS / Kortlægning Ledningsregistrering Teleindustrien - TELCON Landinspektørerne syd Landinspektør gården

Matrikulære opgaver: Offshore Opmåling Planlægning Teknisk opmåling Teknisk præcisionsmåling Tinglysning


TEKNISK LANDSFORBUND

23

Dorte Christiansen har gennemgået en udvikling fra tusch og skrivemaskine til computer og digitalisering i sine 30 år som matrikeltekniker hos LandSyd.

CAD UDDANNELSE – Flytter viden mod nye højder

Det rette valg Få tilført ny viden og vær´ klar til de kommende opgaver. Vi har samlet et bredt og spændende udvalg af uddannelser, så du ikke løber tør for ideer, når du planlægger din CAD uddannelse. Vores kurser har ét overordnet mål – at give dig en forståelse for, hvordan du bedst kan udnytte og anvende dine CAD programmer.

Vi tilbyder • • • •

Standard- og virksomhedstilpassede kurser 6 ugers selvvalgt kursus Fjernundervisning Certificeringer

Glæd dig til • • • •

Individuel rådgivning inden et forløb indledes Bred landsdækkende stab af erfarne konsulenter Viden, der hæver niveauet i din virksomhed Instruktører med både softwarekendskab og praktisk erhvervserfaring

Et bevis på din succes Uanset om du arbejder med produktion, ingeniørarbejde eller arkitektur giver en certificering dig fuld valuta for kursusbudgettet. Med certificeringen viser du bl.a. kunder og samarbejdspartnere, at dit faglige niveau er i orden. CADSKOLEN er Autodesk Authorized Certification Center og tilbyder certificeringer inden for en lang række af Autodesk programmer. Kontakt os på 7214 6633 for personlig rådgivning eller klik ind på cadskolen.dk for at læse mere om de mange muligheder vi kan tilbyde dig.

Det er os med OVERENSKOMSTERNE Vi byder dig velkommen i et af forbundene under LO. Gennem vores overenskomster sikrer vi dig ordnede løn og arbejdsforhold, og vi står parat til at hjælpe dig hvis du får brug for det. Er du i tvivl om hvor du skal henvende dig er du velkommen til at kontakte os på en af nedenstående mail eller tlf. nr. Kolding, jela@foa.dk eller 22 13 15 63

Haderslev, john.lauridsen@3f.dk eller 20 28 76 07

Sønderborg/Aabenraa, jath@oncable.dk eller 24 42 96 88

Sydvest, Niels Jernes Vej 10 | DK-9220 Aalborg Ø | Tlf.: +45 72 14 66 33 Telefax: +45 96 35 45 99 | info@cadskolen.dk | cadskolen.dk

b.rossen@bbsyd.dk eller 31 59 09 20

Vestjylland, jys@pc.dk eller 75 22 48 79

Esbjerg, Billund og Vejen, ernst@lo-esbjerg.dk eller 40 42 16 80

Dit lokale


Dedicated people, exceeding expectations At Semco Maritime, we work as a team. Commitment, inspiration, reliability and responsiveness are the foundation of our company culture. And these are the values that help make Semco Maritime a great place to work.

www.semcomaritime.com

Teknikeren 18-02-12  

Teknikeren 18-02-12