Page 1

MEDIEINSPIRATION Syddanske Medier har dagligt kontakt til langt over halvdelen af befolkningen i vores dækningsområde. Tag med på tur gennem alle vores udgivelser.


Må vi have lov at inspirere dig?

Du sidder lige nu med en prisliste i hånden, som vi har gjort lidt ekstra ud af. Vi har nemlig krydret den med små historier fra vores hverdag, så du både kommer til kaffe med redaktionssekretæren på langfart med sælgeren og til fest med kulturlivet. Vores inspiration kommer fra livet i Syddanmark, og vi håber at kunne give noget af denne inspiration videre til dig ved at give et blik ind bag kulisserne i huset her.

Kort fortalt består vores verden af daglige budgetter og deadline hvert minut. Af kreativitet og hektiske røde kinder. Selv efter 25 år på JydskeVestkysten bliver jeg stadig grebet af stemningen, når jeg træder ind i huset her. Vores konsulenter farer ud og ind ad døren, og vores journalister er i evigt beredskab. Ud af denne myretue af aktivitet kommer et unikt kendskab til Syddanmark, som gør, at vi kan tilbyde dig en præcis annoncering. Ganske enkelt fordi vi står meget stærkt i vores lokalområde. Vi kender Gud og hver mand, og det gør vi først og fremmest, fordi vi bekender os til at lave god lokaljournalistik. Det betyder, at vi står meget skarpt i bevidstheden hos vores kunder, uanset om de læser vores avis, bruger vores nyheds-site på nettet eller lytter til vores radio. Vi vil gerne inspirere dig til at målrette din annoncering endnu mere præcist, så du får det maksimale ud af dit markedsføringsbudget. Vi håber, at du vil benytte dig af muligheden for at lære os bedre at kende. Og tøv endelig ikke med at kontakte os for vi er altid interesseret i nye bekendtskaber, der kan gøre vores udgivelser endnu mere spændende at kaste sig over. Med venlig hilsen

Peter Orry


Vi kender alle tænkelige indgange til dine kunder Som erhvervsdrivende kender du nødvendigheden af at være godt orienteret inden for dit fagområde. At kende sine varer og være på forkant med kundernes ønsker er alfa og omega for, at kunderne får det, de har brug for og gerne vil handle hos dig en anden gang. Du gør det dag efter dag. Vi er specialister i at målrette budskaber. Det er det, vi gør dag efter dag. Og vores kunder vender tilbage, fordi de har fået noget ud af at bruge vores medier. Derfor vil vi ikke bare anbefale vores annoncører at købe en tilfældig annonce. Du kan være sikker på, at vi har en holdning­til, om annoncen skal placeres i den daglige avis, på hvilken side, og om din annoncering vil give mest effekt ved at blive placeret i et specialtillæg. Vi kender vores læsere, og det kendskab vil vi gerne dele med vores annoncører. Brug os. Vi er trænede i at tænke ud af boksen for at overraske vores læsere, og vi hjælper dig gerne med at finde et kreativt format, der understøtter dit budskab. Enten i vores forskellige tillæg, der har gemmeværdi for mange læsere, eller i den daglige avis, der inspirerer til ro og tankevirksomhed.


Helside

Halvside – højformat

Priser på hele, halve, kvarte sider samt bundmoduler og opslag

INDLAND

torsdag 23. september 2010

Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (SF) i København siger: – Når man oplever så stor en procentdel i Odense, som der er problemer med, er det

relevant, at vi laver den samme kontrol i København. På Christiansborg vil Socialdemokraterne have flere penge på finansloven til Skat for at styrke kommunernes kontrol. – Vi vil i finanslovforhandlingerne arbejde for, at kommunerne har kontrolredskaberne til at kontrollere. Det kræver flere penge til Skat, og der har vi foreslået en halv milliard kroner, siger gruppeformand Carsten Hansen (S). Den løsning afviser den konservative social- og sundhedsordfører, Vivi Kier, dog. – Løsningen på enhver udfordring er ikke at sende flere penge. Løsningen er den rigtige ledelse i kommunerne, så borgerne får tildelt den rigtige hjælp, siger hun.

SØNDERBORG

VARDE

BILLUND

1100 deltager i fest for de frivillige

Andelskasse uretmæssigt hængt ud

Iværksættere skal få lyst til vækst

På søndag kommer Sønderborg Byråd på hårdt fysisk arbejde, når det står for opvartningen af næsten 1100 frivillige. De frivillige fejres denne dag ved kommunens årlige frivillighedsdag i Nord-Als Idrætscenter. Festen holdes for alle dem, der yder et stykke arbejde i en af 185 sociale foreninger, der yder en frivillig indsats, i Sønderborg Kommune. Et af højdepunkterne er overrækkelsen af årets frivillighedspris.

Lunde-Kvong Andelskasse er hængt ud for at overtræde Finanstilsynets regler og dermed være en risikobank. Men direktøren for andelskassen, Torben Andersen, har sammen med andre små pengeinstitutter gjort indsigelser, og Jyllands-Posten bragte efterfølgende en præcisering på sin hjemmeside.

Rådgivning skal være mere tilgængelig for små nye virksomheder. I hvert fald hvis det står til erhvervschef i Billund Kommune, Gert Helenius. Han holder derfor snart møde med 15-20 personer, der har meldt sig som rådgivere.

SNYD: Landets største

kommuner, København, Århus og Aalborg, kigger på Odenses afsløring af snyd med privatansatte hjemmehjælpere. Flere af landets største kommuner styrker nu kontrollen med privatansatte hjemmehjælpere, efter at Odense Kommune har afsløret massivt snyd. Både Århus og Københavns kommuner vil i den kommende tid skærpe fokus, mens rådmanden i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune, Tina French Nielsen (V), ikke har konkre-

Format: 266 x 365 mm

te planer, men dog »løfter øjenbrynet og overvejer, om vi skal gøre noget ekstra«. En gennemgang af bevillingerne til Odense Kommunes i alt 140 borgere med privatansatte hjemmehjælpere har afsløret, at der var svindel i cirka hver sjette, nemlig 24 sager. Plejekrævende borgere har ret til at få penge af kommunen til at ansætte egne hjemmehjælpere, men i mange af de 24 omtalte sager har borgeren slet ikke opholdt sig i Danmark.

Penge eller ej

Halvside

Kvartside

Bundmodul

Spar op i Sydinvest Fjernøsten

Børnehave forærer sig selv til kommune Vejens ældste børnehave, Brombærgangen, opgiver sin selvstændighed og søger nu at blive en kommunal institution. Det har en enig bestyrelse besluttet, og det betyder samtidig, at kommunen vil få overdraget bygningen på Vorupvænget 4.

Et sundt marked Den finansielle sektor i Fjernøsten slap mere nådigt gennem finanskrisen end i de vestlige økonomier. Bl.a. derfor er forventningerne til Kinas udvikling fortsat store. De kinesiske myndigheder lancerede i 2008 en vækstpakke for at skabe tilstrækkeligt med arbejdspladser til de bønder, der vandrer fra land til by og for at skabe job til de mange nyuddannede. Med vækstpakken kom Kina relativt uskadt gennem den økonomiske krise, og resultatet blev en vækstrate på 8,7 % i 2009. Væksten ser ud til at fortsætte med uformindsket styrke i de kommende år: Bankerne er solide, og den stærkt voksende middelklasse øger den indenlandske turisme og behovet for fast ejendom og god infrastruktur.

Om afkast og risiko Sydinvest Fjernøsten er velegnet til langsigtet investering med en investeringshorisont på minimum 5 år. Med muligheden for et højt afkast medfølger også risikoen for negativt afkast. Du bør derfor læse vores brochure og prospekt og spørge din rådgiver til råds. Det er vigtigt at overveje risikovillighed, tidshorisont og investeringens størrelse i forhold til din samlede opsparing.

Flere oplysninger

Bestil vores brochure og prospekt gratis på tlf. 74 37 33 00, på www.sydinvest.dk eller sms FJERNØSTEN til 1241 og få tilsendt vores brochure.

SPECIALIST

PÅ EMERGING

MARKETS

*)

Pr. 31/8-2010. Der er tale om afkastudviklingen over 5 år med geninvestering af udbytter i afdelingen. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Specialist i Fjernøsten Chefporteføljerådgiver i Sydinvest Fjernøsten, Anders Damgaard, har gen-

Et oplæg fra Socialdemokraterne og SF for skolevæsnet i Haderslev er i massiv modvind hos både elever og forældre. I eftermiddag har to 6. klasser der forud for 1. behandlingen af næste års kommunale budget indkaldt til en stor protestdemonstration foran rådhuset. Samtidig har udvalget for børn og familie fået et såkaldt bekymringsbrev fra samtlige forældrebestyrelser.

Socialrådgiverne i kommunens handicaprådgivning og familieafdeling har i stor stil sagt farvel og tak til deres job i kommunen i de senere år. I de sidste fire år har der været udskiftning på op mod tre fjerdedele af socialrådgiverstillingerne i familieafdelingen, og i handicaprådgivningen har udskiftningen været så markant, at den socialrådgiver, som har været i afdelingen længst, har haft sit job i godt to år.

Anders Damgaard, chefporteføljerådgiver for Sydinvest Fjernøsten.

nem tiden vundet mange priser for sin indsigt og viden om Emerging Markets og er tre gange blevet valgt som en af Europas 100 dygtigste porteføljemanagere. Sydinvest har haft investeringer i Fjernøsten siden 1991 og har p.t. aktier i flere end 200 virksomheder.

Format: 131 x 365 mm

Den høje vækst smitter også af på de danske porteføljer. Sydinvest Fjernøsten har i de seneste fem år præsteret et samlet afkast på 83,16 %*), og alt tyder på, at det kinesiske eventyr fortsætter. Vi forventer, at 2/3 af Kinas befolkning i 2025 vil bo i storbyer, og den kraftige urbanisering vil fremadrettet give yderligere økonomisk ekspansion.

Forslag til reform giver protester

KOLDING

Socialrådgivere flygter fra Kolding

VEJEN

– og få del i den kinesiske vækstmotor

Det går stadig stærkt i Kina, Malaysia, Sydkorea og Thailand og i de store metropoler Hongkong og Singapore. Kina har nu overtaget Japans plads som verdens næststørste økonomi, og fremgangen ser ud til at fortsætte med en forventet årlig vækst på 7-9 % i de kommende år.

HADERSLEV

Sms-tjeneste: Pris 0 kr. + alm. sms-takst. Udbydes af Sydinvest, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa, tlf. 74 37 33 00.

AABENRAA

Flere vil lukke flere skoler

ESBJERG

Helside

11

Til kamp mod fuphjemmehjælp

Victor-pris til Kurt Skov

TØNDER

Foreningen Victors positivpris er overrakt til direktøren for Blue Water, Kurt Skov. Han får prisen for sin indsats for at skabe vækst og udvikling. – Din aktive indsats for at skabe debat om vækst og udvikling i erhvervslivet og på havnen og dermed i hele byen og landsdelen, er det bedste eksempel på, at du er aktuel og manden, der præger det, du kæmper for, sagde Karen Baungaard, formand for foreningen Victor.

Borgerne i Tønder kan se frem til en skattestigning. Tønder har fået Indenrigsministeriets tilladelse til at opkræve 15 millioner kroner ekstra i skat. Det svarer til en skattestigning fra de nuværende 25,0 procent til 25,3. Venstre og Socialdemokraterne er enige om at opkræve den ekstra skat. Begge partier henviser til, at det nuværende budgetforlig indeholder låneoptagelse, og det vil de to store partier gerne undgå.

Skatten stiger

Lukkes der skoler nok? Det spørgsmål stillede flere, da Aabenraa Byråd i aftes - i enighed - besluttede at sende et forslag til ny skolestruktur i høring. Forslaget lukker én af 23 folkeskoler, skolen i Holbøl. 22 skoler bevares, men er det for mange, satte blandt andre de to enlige medlemmer fra henholdsvis De Konservative og Dansk Folkeparti spørgsmålstegn ved. De henviste til, at de tre byskoler i Aabenraa arbejder på forslag om at lukke den ene af de tre.

Spar op i Sydinvest Fjernøsten og tillad dig lidt mere ...

Ugedag

Side 3

Side 5

Side 7

1. sektion

Lokal side 5

Lokal

Hverdag

88.050

83.805

80.625

69.975

23.335

18.030

Lørdag/søndag/helligdag

105.025

99.985

96.535

83.805

24.395

18.995

Hverdag

53.040

49.995

48.795

40.930

13.785

11.135

Lørdag/søndag/helligdag

61.650

59.525

56.345

47.975

14.845

11.665

Hverdag

32.185

31.125

30.065

25.575

6.885

5.625

Lørdag/søndag/helligdag

38.615

37.555

35.435

30.495

7.425

5.955

Hverdag

18.995

16.945

15.885

11.645

4.115

Lørdag/søndag/helligdag

20.995

19.995

18.975

14.735

4.625

Alle priser er inklusive 4 farver Halvside – tværformat 8

INDLAND

Kvartside 4

søndag 26. september 2010

Kirkegængere flokkes om den hellige nadver BLOD OG LEGEME: Al-

Altergang for alle – Altergang er blevet en integreret del af gudstjenesten. Hos os går to ud af tre til alteret, og det betyder, at vi hver søndag har flere alterborde, siger sognepræst i

Oblater og altervin er populært hos de danske kirkegængere.

Ringe Kirke Karen Blauenfeldt Dam. Hun mener, at interessen er et udtryk for, at menigheden ikke længere synes, at al-

JYDSKEVESTKYSTEN

tergang kun er for de særligt troende. – Den fornemmelse og det skel mellem de fromme og mindre fromme er forsvun-

PROFILAVIS

COLOURBOX

det. I dag vil alle gerne opleve tingene fuldt ud, og derfor tager de det hele med. Man vil ikke længere være tilskuer, og det er jo også hele pointen

– I dag hører altergang med til gudstjenesten for mange, og det får endnu flere til at deltage. Når de kan se, at folk går i en lind strøm op til alteret, så er det lettere at rejse sig og følge med. Så er man ikke så synlig, som hvis der kun er ti, siger Bjørn Ellerbæk. I et forsøg på at få endnu flere til alteret har en række kirke indført gående altergang. Her stiller præsten og kordegnen sig ned blandt menigheden, som træder ud fra bænkene og går i række fra højre side af kirken for at få overrakt brød og vin. RB

* I den sidste del af gudstjenesten kan kirkegængerne gå til alters. Efter at præsten har læst en kort tekst, rejser gæsterne sig og bevæger sig op til alteret, hvor de knæler. * Præsten uddeler brød og vin til hver enkelt med ordene: »Dette er Jesu Kristi legeme, og dette er Jesu Kristi blod«. Herefter siger præsten et bibelord, og folk går tilbage til deres pladser. * Nogle præster skænker altervin med alkohol, mens andre foretrækker druesaft uden alkohol. Fra 2007 til 2009 er der sket en stigning på 48 procent i salget af druesaft fra det største af de firmaer, der sælger kirkeeffekter til folkekirkerne. * Alterbrødet eller oblaterne bages på Alterbrødsbageriet i Diakonissestiftelsen i København. Der bliver hvert år solgt omkring tre millioner oblater. De bages af hvedemel og postevand.

Sort sol safari - og slotsbesøg

Søndag den 3. oktober 2010

Bestil billetten på JVshop.dk, på tlf. 7015 6800 eller hos JydskeVestkysten, Torvet, Storegade 2, 6270 Tønder, mandag-fredag kl. 09.0012.00 og kl .13.00-16.00.

Annoncedeadline: Satsannoncer: Mandag den 20. september 2010 Færdigt materiale: Mandag den 27. september 2010

Indeks DK/Gallup Marketing, 4. + 1. kvartal 2010.

Kontakt JydskeVestkystens salgsafdeling: Vi kan vejlede dig, så du får den annonceringsløsning, der passer bedst til dig og dit budskab. Ring til vores mediekonsulenter på 7912 4700, send en mail på annoncer@jv.dk eller fax på 7912 4771.

Prisen dækker ture og opholdet på Schackenborg Slotskro med velkomstkaffe, naturmiddag og frokost, morgenbuffet m.m. Undtaget er dog drikkevarer ved middagen.

Format: 266 x 180 mm

Begrænset antal pladser, så skynd dig.

Lørdag den 9. oktober og søndag den 10. oktober 2009

Fif til Hus & Have

Når efteråret kommer susende og blæser de sidste frugter af havens træer, så betyder det også masser at gøre både inde og ude. Det giver vi tips og idéer til i denne profilavis, og vi går på besøg hos mennesker, der har indrettet sig på en spændende måde enten ude eller inde. Værd at vide: JydskeVestkysten har 257.000 læsere og dækker 47% af befolkningen i udgivelsesområdet.

indbyder JVshop.dk, JydskeVestkysten og Sort Safari til efterårets naturweekend med Sort sol, marsktur, ophold på Schackenborg Slotskro og en kulinarisk aften med lokale naturoplevelser på tallerkenen. Programmet, der starter lørdag klokken 13.00 og slutter søndag ved 15-tiden, ledes af naturvejleder Iver Gram og seniorredaktør Stig Eeg Sylvest. Køkkenchefen og hans personale på Schackenborg Slotskro sørger for, at opholdet på den historiske kro bliver en helt speciel oplevelse. Der bliver rundvisning i Møgeltønder, på Schackenborg og foruden den helt specielle Sort sol aften er der besøg i marsken og på digerne med naturfrokost fra Slotskroen.

HUSK at printe ordrebekræftelsen ud, da den gælder som billet og skal medbringes til arrangementet. Yderligere informationer følger efter bestilling. Yderligere oplysninger på jvshop.dk Quicknr. 677

Pris:

Pris uden JV-abonnement Pris med JV-abonnement

kr. 2.245,00 kr. 2.045,00

(Tillæg for enkeltværelse kr. 300)

Banegårdspladsen 6700 Esbjerg Telefon 7912 4700 annoncer@jv.dk www.jv.dk

Opslag Helsider i 1. sektion Opslag Halve sider i 1. sektion

Hun kan svare på spørgsmål om kræft ESBJERG KOMMUNE: Overlæge Iben Holten fra Kræftens Bekæmpelse kommer til Kolding for at tale om prostatakræft og muligheden for at blive behandlet for sygdommen. Hun er inviteret af PROPA-grupperne for syd, øst og vest, som indbyder alle medlemmer, pårørende og andre interesserede til et stormøde onsdag den 29. september. Iben Holten har været ansat i Kræftens Bekæmpelse siden 1997, og hun har ekspertise indenfor adskillige kræftformer. Ved mødet i Kolding vil der være mulighed for at stille spørgsmål. Arrangementet foregår på Comwell Kolding, Skovbrynet 1. Hele arrangementet inklusiv kaffe/te koster 70 kroner per deltager. Tilmelding senest tirsdag den 28. september kl. 18 hos Niels Bjerrum, tlf. 7526 0341 – email: mani@nypost.dk jo-p

Guldager havde i går 40 års fødselsdag. Det blev fejret med åbent hus og liv i jernalderlandsbyen. FAKTA

.ALTERGANG

Udgivelse:

”JydskeVestkysten læses af over halvdelen af de personer i udgivelsesområdet, der er interesseret i at læse om bolig i aviser”

søndag 26. september 2010

STORMØDE

40 ÅR: Naturskolen i

Følg strømmen

En tur op ad kirkegulvet afslutter søndagens gudstjeneste for et stigende antal danskere. Præster over hele landet oplever, at flere tager aktiv del i gudstjenesten ved at gå til alters. Ofte vil så mange modtage Jesu blod og legeme, at kirkegængerne står i kø.

Bundmodul

ESB fredag 24. september 2010

Våd fest for naturskolen

med gudstjenesten. Den er ikke præstens, men noget vi er fælles om, siger hun. I Vor Frelsers Kirke i Vejle siger sognepræst Bjørn Ellerbæk, at der til hans gudstjenester er flere end 100, som går til alters. Også han deler indtrykket af, at det, som tidligere var forbeholdt en mindre gruppe af mere troende, er blevet naturligt for flertallet.

tergang er populært og ikke længere kun for de mest troende i folkekirken. Blufærdigheden er forsvundet, og folk ønsker at tage aktiv del i gudstjenesten.

ESBJERG

Af Jan Maass Lindhardt Tlf. 7912 4635, jli@jv.dk

ESBJERG: I jernalderlandsbyen er alt ved det gamle. Hønsene går frit, skoleelever lærer gennem oplevelser og i søen sejler to børn i kano. Ude fra grusvejen kan man se Dannebrog i flagstangen. Danmarks første naturskole og Guldagers eneste fejrer 40-års fødselsdag, så selv om alt er ved det gamle, er alt ikke, som det plejer. Der er åbent hus, talerne og receptionen er overstået og der er dækket op til aftenens festmiddag. Det tænker børnene fra Vestervangskolen, Sønderrisskolen og Præstegårdsskolen ikke på. De har travlt, med det naturskolen handler om. En smed har gang i blæsebælgen. Jernet får slag med hammeren, og jernet har børnene fra Sønderrisskolen lavet af myremalm. – Det er jo helt sjovt. Jeg forestillede mig, hvad der skulle ske, før vi tog herud,

Den tiårige Camila Bækdahl mistede balancen, faldt bagover og landede i søen. Hun var hurtigt henne ved sin far Peter Hansen og FOTO: ORLA LUND fortælle om uheldet. Han hjalp Camila og konstaterede med et smil. – Hvorfor hopper du i vandet.

men det var helt ved siden af. Det var ikke så simpelt, fortæller Emil Bambjerg fra Sønderrisskolens 8.a. Foran indgangen til Danmarks første naturskole har hans klassekammerater Julie Brink og Mille Kjems

gang i et lille bål. De demonstrerer, hvad et træ består af. – Vand, kul og mineraler, fortæller Julie Brink og forklarer, hvordan afbrændingen af træ afslører træets bestanddele.

Helse- og Sundhedsmesse ESBJERG

Musikhuset Havnegade 8 6700 Esbjerg

Den 25. og 26. september 2010 - kl. 10-17 begge dage. 40 arbejdende behandlerstande og køb af helseprodukter: Prøv håndlæsning, tarotoplæg, clairvoyance, få lagt personligt horoskop, zoneterapi. Gratis massage med Omron Tens apparat. Sten, krystaller og smykker. Kunstudstilling og massagepuder samt meget mere.

Blandt de 12 foredrag kan nævnes: Søndag kl. 13.00 John Braad, Bjerringbro - Sandsiger - kendt fra Hjemmets brevkasse (12 år) «John ser alt«. Oplev John spå blandt publikum. Tilløbsstykke. Kom i god tid.

Format: 131 x 180 mm

Lørdag kl. 12.00: Allen Thestrup, Stouby. Cancer og kosttilskud - egen historie. Lørdag kl. 13.00: Ingeborg og Lone Kathrin Hansen. Giver klarsyn til publikum Lørdag kl. 14.00: Claus Pedern, Fredericia. Få kontakt med den åndelige verden. Lørdag kl. 15.00: Lone Kathrin Hansen, Ribe. Præs bogen »OPmærksomhed« Lørdag kl. 16.00: Ingeborg Hjortsballe, 6. sans Vejle - Bevidsthedsoptimering Søndag kl. 12.00 Kurt Bertelsen, Strib. Jordstålers skadelige virkning/helbred. Søndag kl. 13.00-14.30. John Braad Bjerringbro. Klarsyn. ??? fra publikum. Søndag kl. 15.00: Jan Visby Berthelsen, Århus - Om nærvær og flow/stress!! Søndag kl. 16.00: Marianne Rosalina Rasmussen, Nyborg. Klarsyn til publikum.

Entre: kr. 60 - inkl. foredraget på entredag. Åbningstider kl. 10-17 begge dage. Arrangør: www.astro-design. dk. Tlf. 86 83 60 39 - E-mail: info@astro-design.dk

Kom på HELSEMESSEN og få masser af spændende oplevelser

Klik ind på www.jvshop.dk og se alle vores tilbud

De to piger er enige om, at skolen i det fri er skolen på den fede måde. – Det er meget federe at opleve det selv i stedet for at læse det i en bog, siger Mille Kjems. Stort set den samme tanke

havde plantør Thomsen, da han for 40 år siden tog initiativ til naturskolen. – Han syntes, det var mærkeligt, at eleverne skulle sidde indenfor og lære om livet udenfor, fortæller Jens Futtrup, leder af Skoletjenesten.

FAKTA

.I DET FRI Esbjerg Kommune er for nylig af Friluftsrådet udnævnt Friluftskommune 2010. Kommunens evne til at formidle natur og fritidsliv var en del af begrundelsen for kåringen, og naturskolen i Guldager Plantage er et af eksemplerne på hvorfor.

Foredrag om Prostatakræft i Kolding PROPA-grupperne Syd, Øst og Vest indbyder medlemmer og pårørende samt interesserede til

STORMØDE

Onsdag den 29. september 2010 kl. 19.00 Emne: Foredrag om Prostatakræft og behandlingsmuligheder, præsenteret af overlæge Iben Holten, Kræftens Bekæmpelse, København. Der vil være mulighed for, at stille spørgsmål.

Hele arrangementet: Inkl. Kaffe/te m. brød kr. 70,- pr. person. Tilmelding: Senest tirsdag den 28. september kl. 18.00. Oplys venligst navn, antal og tlf.nr. til Kaj Rotbøl, tlf. 7581 4196, e-mail: karo@mail1.stofanet.dk eller Niels Bjerrum, tlf. 7526 0341, e-mail: mani@ny-post.dk

PAS PÅ DIG SELV MAND

17-ÅRIG

Grov voldtægt i haveforening En 17-årig pige blev tidligt i går morges voldtaget i en haveforening på Kongelundsvej på Amager, da hun var på vej hjem. Over for haveforeningen Stjernelund passerede hun en mand, der vendte rundt og greb fat i hende. – Han lægger en hånd over hendes mund. Da hun stritter imod, slår han hende i ansigtet og truer hende til at følge med, siger den centrale efterforskningsleder ved Københavns Politi. RB

OVERFALD

Piger trude piger med kniv

I NYE RAMMER

Lilli Gundestrup i antikvitetsbutik ESBJERG: Lilli Ann Gundestrup er en af de 25 medlemmer af kunstnersammenslutningen Blå Døre, som udstiller i weekenden. Hun er bl.a. kendt fra det lille galleri i Baghuset, Kirkegade 14, og er efter et års pause, tilbage i nye rammer. Hun udstiller i en af Esbjergs markante og smukke bygninger, Englandsgade 5, hvor der tidligere har været antikviteter. Lilli Ann Gundestrup har fremstillet en række nye, spændende, moderne abstraktioner. hjk

POLITISK

SF holder møde om energibyen ESBJERG: Socialistisk Folkeparti Esbjerg holder i morgen et heldagsarrangement under temaet »Esbjerg som energiog klimaby«. Arrangementet, der blandt andet inkluderer besøg hos Vattenfall og debat med MF Anne Grete Holmsgaard, foregår fra klokken 1016, og mødestedet er Exnersgade 4. sil

Sted: Comwell, Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding.

nyhedschef: jørn broch, jbr@jv.dk jourhavende: rasmus hadberg, rah@jv.dk grafik: lotte lambæk lla@jv.dk redaktionssekretær: erik larsen, ela@jv.dk jakob schelander, jsc@jv.dk

Tre meget unge piger – to på 14 år og en på 16 år – er blevet anholdt og sigtet for et overfald fredag aften på Jernbanegade i Thisted. De tre piger overfaldt to andre piger på 14 og 15 år og truede dem med kniv til at udlevere omkring 200 kroner. – Under overfaldet blev ofrene snittet i håndfladerne og fik skåret hår af, siger vagtchefen ved Midt- og Vestjyllands Politi. RB

UFORRETTET SAG

Bordelrøver mødte tom kasse En yngre mand forsøgte fredag nat at røve kassen i et bordel på Retortvej i Valby i København. Men han måtte gå med uforrettet sag. Bordellet havde angiveligt ikke haft kunder, og der var derfor ingen omsætning at løbe med. RB

Hans Günther Waldhauer, Vesterled 28, Tjæreborg, 67 år.

TIL

UN

D

3

TÆT PÅ: Skats intensive Al Capone-indsats mod rockere og bandemedlemmer har ført til inddragelse af flere millioner kroner, og arbejdet vil fortsætte fremover, lover skatteministeren. Af Elisabeth Arnsdorf Haslund eah@berlingske.dk

Skat har siden årsskiftet iværksat en særlig intensiv indsats mod det organiserede bandemiljø – og det har skabt mærkbare resultater. Ved hjælp af den såkaldte Al Capone-metode – og i tæt samarbejde med politiet – har Skat systematisk kulegravet de kriminelles privatøkonomier og fået undersøgt deres virksomheder og hvem, de laver forretninger med. I årets første otte måneder har det ført til fire afsluttede sager med bøder på over 2,6 millioner kroner og ni måneders fængselsstraf. Desuden er en række sager med opkrævninger på 27 millioner kroner afleveret til politiet, og der verserer pt. 58 kontrolsager på bandemedlemmer, der sammenlagt skylder 14 millioner.

Pres og stress – Vi kan se, at de føler sig stressede og pressede. Indtil videre har fem kendte rockere og bandemedlemmer kontaktet os og bedt om at få styr på deres selvangivelser og indkomst. – De vil gerne have, at deres sti over for Skat bliver helt ren, forklarer Vagn Pedersen,

Skats indsats mod det organiserede bandemiljø har foreløbig fået fem kendte bandemedlemmer til at kontkate Skat for at få styr på SCANPIX selvangivelsen.

afdelingsleder for Økonomisk Kriminalitet i Skat og fortsætter. – Vi går så tæt på, at vi tager hjem til dem for at se, om de har særlig værdifuldt indbo, siger han. Hos politiets bandeenhed, Task Force Øst, bekræfter politiinspektør Magnus Andresen, at banderne og rockerne tydeligvis føler sig stressede.

Minister insisterer – Vi kan se, at de ikke længere har de store værdifulde motorcykler med og de afmonterer deres store guldkæder. De har heller ikke så

2. MÅN PR d0{ ,{z 0 MER 2.0

navne DØDSFALD

INDLAND

Skattefar rammer banderne på pengene

mange penge på sig, for de ved, at vi inddrager dem, siger han. Ifølge Magnus Andresen gør rockerne og banderne et stort arbejde for at forsøge at unddrage sig moms og skatter ved bl.a. at oprette fiktive selskabskonstruktioner – og derfor er det ifølge skatteministeren vigtigt med samarbejde mellem Skat og politiet. – Vi har konstateret et problem, og det vil vi blive ved med at forfølge, for vi vil ikke finde os i parallelsamfund, hvor rockere og bander malker systemet og snyder og bedrager, siger skatteminister Troels Lund Poulsen (V).

FAKTA

.SKATS BANDEINDSATS Resultater januar-august 2010: � 58 kontrolsager på bandemedlemmer med betalingskrav for 13.968.838 kr. � Fire sager er strafferetligt afgjort med et samlet bødebeløb på 2.650.000 kr. og ni måneders ubetinget fængsel. � 13 sager, der indeholder reguleringer på omkring 27 millioner kroner, er videresendt til politiet. � Fogederne har foretaget 135 såkaldte udlægsforretninger og fået indsamlet 4.094.869 kr. i kontanter samt værdier for 970.081 kr. � Tre køretøjer er blevet beslaglagt, og der er opkrævet 596.613 kr. i afgifter. � Skat har deltaget i 11 større aktioner med politiet, hvor bandemedlemmer og rockere er blevet visiteret og udspurgt om økonomi og køretøjer. Desuden har Skat deltaget i en række ransagninger af privatadresser og rockerborge, fordi der oftest findes værdier på adresserne.

ED JubilÆumsrENTE*

Format: 266 x 75 mm

Udstyrsliste:

Blandt andet 16” alu-fælge, aircondition, tågeforlygter, hækspoiler, elruder for og bag, el-foldbare sidespejle med varme, tripcomputer, læderrat, lædergearknop samt metallak.

3,25%

Mazda fejrer sit 90-års jubilæum med unikke jubilæumsmodeller til attraktive priser. Renten er lav og udstyrslisten lang. Så vi vil anbefale dig at skynde dig ned til din Mazda forhandler og prøve en jubilæumsmodel, inden den er væk igen.

M{zd{ 2 JUBILÆUMSMODEL 1.3 86 HK KR. 164.993,FINANSERING FOR KR. 1.930,- PR. MÅNED* m{zd{.DK

*Låneeksempel kr. 164.993,- uden pant. Udbetaling 20%. Løbetid 84 måneder. Ydelse kr. 1.930,- pr. måned, 3,25% variabel rente, ÅOP 5,42%, ÅOP efter skat 4,28%, samlede kreditomkostninger kr. 27.266,- Forudsætter positiv kreditgodkendelse. Tilbuddet gælder fra 23/8 2010 – 01/10 2010 Pris er ekskl. levering kr. 3.680. Mazda2 brændstofforbrug ved blandet kørsel 19,2 km/l. CO2-emission 125 g/km. Energiklasse

Ugedag

Midteropslag

Opslag

Hverdag

151.405

123.595

Lørdag/søndag/helligdag

179.215

151.405

Hverdag

110.205

89.605

Lørdag/søndag/helligdag

138.015

117.415 Alle priser er inklusive 4 farver

Altid opdaterede priser på jv.dk/annoncering

JydskeVestkysten

Tekst- og lokalsider


Millimeterpriser og specialmoduler Et salg er en lang proces Siden key account manager Vibeke Winther Larsen begyndte som salgskonsulent i 1998, har hun kæmpet for at hive en bestemt større møbelkæde hjem som kunde. Efter 12 år lykkedes det. - Og det er jeg bare rigtig stolt af. Det viser, at det ikke altid er “pistolsalg”, vi går og laver. I mange tilfælde handler et salg om at opbygge relationer, følge op og følge med, så man tager fat i kunden, præcis når kunden har brug for det, fortæller Vibeke.

Hun fremhæver, at den løbende proces, som et salg er, gælder for alle typer af vores udgivelser. Fra bannerannoncer til indstik. - Og det er netop arbejdet med de forskelligartede produkter, der er så hamrende spændende ved mediebranchen, siger hun. - Jeg havde egentlig kun forventet at blive hos JydskeVestkysten i firefem år, og så skulle jeg videre. Men nu har jeg været her i 12 år, og selvom jeg ikke har skiftet arbejde, så er jeg hele tiden kommet videre på grund af den fantastiske udvikling, som medie­branchen er i.

Millimeterpriser Tekstsider hverdag 1. sektion Pris pr. mm

29,50

4 farver

11.500

Business

Én lokaludgave* 23,35

7,40 +50% (min. kr. 1.500 – maks. kr. 6.500)

Tekstsider lørdag, søndag, helligdag 1. sektion Pris pr. mm

31,90

4 farver

15.500

Business, BoGodt, RejsGodt, Auto

Én lokaludgave*

25,70

7,60 +50% (min. kr. 1.500 – maks. kr. 6.500)

Særplacering: +30% * De ni lokaludgaver: Aabenraa, Billund, Esbjerg, Haderslev, Kolding, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen. Ved tilkøb af flere lokaludgaver. 1. udgave - fuld pris. Efterfølgende udgaver, standby inden for en uge, netto kr. 2,00 pr. mm inkl. 4 farver.

Rubrik Døds- og takannoncer samt øvrige annoncer ved dødsfald

Auto Ejendomme Ferie & Rejser Ta’ i byen Fri (lørdag, søndag) Weekend-/Kroophold (søndag) Blandede Bekendtgørelser Køb & Salg Undervisning & Kurser

(A) TopJob (B) Særlige stillinger (C) Div. stillinger: Handel & Kontor Håndværk & Industri Offentlige Hotel & Restaurant Husligt erhverv Andre stillinger Landbrug

Hverdag Pris pr. mm

10,60

13,95

(A) 27,50 (B) 24,35 (C) 23,30

Lørdag, søndag og helligdag Pris pr. mm

11,70

14,65

(A) 32,80 (B) 28,60 (C) 25,40

4 farver

Altid opdaterede priser på jv.dk/annoncering

+50% (min. kr. 1.500 – maks. kr. 6.500)


Specialmoduler Lokalsektion

delsen trak sig på grund af manglende salg af indkøbte byggegrunde, og nu er Byggefirmaet 2N ApS gået konkurs. Af Ken Mathiesen Tlf. 7912 4632, kma@jv.dk

ESBJERG: Der bliver ikke noget 4. regnskabsår for Byggefirmaet 2N ApS. Selskabet er ved Skifteretten ved Retten i Esbjerg erklæret konkurs, efter at banken, ifølge virksomhedens indehaver Kenneth Steen Nielsen, har trukket sig.

Uanset du har om et stort lille problem eller IVECO og få , så ring med en bilsnaktil Sten.

På bankens nåde Firmaet, der for alvor slog igennem med opførelsen af 14 arkitekttegnede »gårdhavevillaer« i tilknytning til Hjerting Strandpark, er kørt ud over kanten på grund af den negative udvikling på ejendomsmarkedet. Således

Sten 74 32

www.iveco-vojens.dk

28

Bundmodul

– Vi ser en masse unge med et opsparet behov på grund af finanskrise og krav fra bankerne. Men nu kommer de, som har boet i en lejlighed og i mellemtiden har fået et barn. De vil gerne have hus og have og bo i nærheden af skolerne, og det kan de nu, siger Marianne Christensen. I modsætning til Esbjerg viser Homes tal, at det i en by som Kolding er de 45-54-årige, som i stigende grad er aktive på husmarkedet.

Placering

Topmodul

Bundmodul

Format i mm

51 x 60

Pris hverdag

2.995

12.595

6.995

Pris lørdag, søndag og ­helligdag

3.495

14.395

7.995

levede virksomheden på bankens nåde i forbindelse med investering i en række byggegrunde til boligprojekter i bl.a. Skads og Grimstrup. Med deltagelse i boligudstilling »Bo Bedst i Vest« ved Troldhøjen sidste år i Varde håbede virksomheden, at udviklingen kunne vende, men projektet i Skads, der skulle være afsluttet i foråret 2010, ligger i dag stadig øde hen ved Skads Byvej.

Negativ egenkapital – Det er chancer, man tager for at udvikle firmaet, men markedet har desværre ikke udviklet sig så positivt som ventet, forklarer Kenneth Steen Nielsen, der også er involveret i selskabet Sisal City ApS, der står bag gocart-centret på Tovværket. Byggefirmaet 2N ApS lavede i det seneste offentliggjor-

> 64 år

60 50

30 20 10

2004

2005

2006

2007

2009 2010

2008

Det er chancer, man tager for at udvikle firmaet, men markedet har desværre ikke udviklet sig så positivt som ventet. Kenneth Steen Nielsen

ESBJERG: En 18-årig mand med fodlænke på var lørdag aften til en privat fest i Stormgade. Ud over at han havde udgangsforbud på tidspunktet, var han også fuld, formentligt på stoffer og gik amok til festen. Den 18-årige kommer derfor af med fodlænken, men får til gengæld en tur i fængslet. kh

FAKTA

.I HAMMERSLAG En af de villaer, som Byggefirmaet 2N ApS opførte i tilknytning til Hjerting Strandpark, opnåede den udmærkelse at være med i det populære tv-program »Hammerslag« på DR1.

Mogens Hansen

Alle dage 1.995

TV

verdenstv.dk

Foto: NRK, Lærerene

8

Vejret ejret

2. 18september 2010

Regionen i dag

SUNDHEDSPLEJE Coloplast(5) William Demant Hld.(1) Genmab(1) Lundbeck(5) Novo Nordisk(1)

Regionen i dag

Monberg & Thor.B(20) Per Aarsleff B(20) Satair(20) Schouw & Co.(10) Solar B DFDS Mols-Linien(20) SAS(2,5)

Let

5

18 -4

595,19 15,12 154,15 38,10

8,02 1,08

22,84 34388

0,66

0,56 1,30 1,12 0,54 1,13 0,85

0,96

0,04 0,54 3,70 2,16 3,50 2,33

0 0 -1

230,86 5,59 14,14 14,65 174,14 5,85

0,92 2,20 1,64

INFORMATIONSTEKNOLOGI SimCorp(10) Thrane & Thrane(20)

892 144

FORSYNING

Greentech E.Sys(5)

27,10

SMALL CAP MATERIALER

Brdr.Hartmann B(20) H+H International B InterMail B(20) NunaMinerals SP Group(10)

INDUSTRI

Arkil Holding Brdr. A&O Johansen Brd. Klee B. Dantherm(50) DanTruck-Heden(15,75) DLH B(10) Expedit B. Glunz & Jensen(20) Højgaard Hold.A(20) Højgaard Hold.B(20) Renewagy(1) Migatronic B(20) NTR Holding B(20) Rias B. Roblon B Rovsing(1) Sanistål B SKAKO Industries(20) Spæncom A Spæncom B F.E.Bording B SCF Technologies(1) Atlantic Airways P/F

3

75 349 36 170 55

1 0 -2 -5 5

800 560 1250 27,30 46,30 30,60 429,50 18,30 185 186 6,20 112 46 320 550 4,25 95,50 51 1400 1206 600 10 143

0 -5 0 0 0 2 0 0 1 1 0 -8 0 0 -49 0 -2 -4 0 0 2 -1 0

0,81 0,22 0,70 0,44 0,99 0,47 0,23 0,49

72,70 303,63 43,67

Neg. 1,87 1,55

1,06 0,30 0,25

39,96

8,41

0,62

539,83 4,13 340,58 6,87 859 7,13 44,44 5,52 49,33 6,21 26,31 3,75 439 4,91 21,11 15,43 100 11,50 98,62 11,56 8,42 105,93 4,12 45,95 276,50 6,09 650 7,97 2,05 Neg. 89,65 5,54 100,12 Neg. 1701 4,54 1701 4,01 694,87 12,50 12,04 Neg.

0,67 0,53 1,34 0,38 2,06 0,47 0,54 0,27 2,06 2,07 0,36 0,55 1,11 2,36 0,19 0,45 3,18 2,81 1,74 0,20

18,09 82,88 64,93 11,88 38,88 1,75

1,82 0,58 0,32

3 -7 0 0 0 0 -1 0 -4 0 0 0 0 -1 0 2

44,27 Neg. 95,08 5,39 5,45 70,50 3,01 833 5,29 78 7,55 36,59 Neg. 14,64 1631 59,02 20,52 23,01 Neg. 5,85 Neg. 705 13,61 600 8,89 19,83 35,41 39,44 16,92 21,40 3,43

0,42 0,80 1,26 0,49 0,75 0,36 0,50 4,27 2,00 1,30 1,32 0,88 0,61

2 -6 -1 0

Scand. Priv. Eq(10000) 7570 -130 5739,13 -1 Small Cap Danmark(20) 63 51,11 10,11 0 Spar Nord Formueinvest 35 42,20 Neg. 0 131,19 3,56 Asgaard Group(10) 111 15 282,50 4,97 Dan-EjendomHold(10) 312 0 Olicom(,25) 0,06 0,03 Neg. 0 Investea German High Street II(10)48 60 Neg. -3 Investea Sweden Properties B(5)202 0 Berlin III B(1) 0,55 0,80 0 Berlin IV B(1) 0,45 0,64 0 Jensen&MølI Inv(1000) 4800 5200 Neg. 0 Land & LeisureB(3) 0,86 1,18 9,24 0 Land&Leisure A(3) 0,88 1,50 9,62 2 Nordicom 89 71,05 1,06 0 Prime Office 84 0 Tower Group(10) 11 9,83 0,75 0 Victor Int.(50) 80 75 45,55 5 158,07 4,00 Victoria Properties 165 0 Walls(,41) 0,15 0,19 0,78

FirstFarms(10) Harboes Bryg. B(10) Royal Unibrew(10) UPAL(,5)

P/E

Navn

0,45 1,35

60,42 58,73 96,22 14,51 124,65 7,10 2,26 4,64

0,65 1,20 1,00 1,33

94,50 0,67 3,95 11 14,40 2,66

-1 0 0 -2 0 0

69,47 26,39 0,69 Neg. 5,26 Neg. 10,80 204 20,04 Neg. 3,70 Neg.

2,70 0,16 4,91 5,88 0,79 0,24

Bonusbanken(1) 1,25 DiBa Bank(20) 108 Djurslands Bank(10) 170,50 Fionia Holding(10) 32 Hvidbjerg Bank(20) 82 Kreditbanken 2140 Lollands Bank(20) 210,50 Max Bank(20) 101 Morsø Bank 735 Møns Bank(20) 139,50 Nordfyns Bank 535 Salling Bank 440 Skjern Bank(20) 201 Skælskør Bank(20) 57,84 Sparbank(20) 154 Sparekassen Hvetbo 120 Svendborg Sparekasse 890 Totalbanken(20) 159 Tønder Bank(20) 301 Vestfyns Bank 606 Vinderup Bank(10) 94 Vordingborg Bk. 645 Østjydsk Bank 470 Aarhus Lokalbank(10) 62 Alm. Brand Formue 76,50 Alm.Br.Ptb.B. 117 Capinordic(,5) 2,53 Deltaq 67 DK Trends Invest 59,50 FormueEvolution I(10000) 6830 FormueEvolution II(10000) 710 Formuepleje Optimum(95) 95,50 G. Raaschou Vision 30 KapitalPleje 10,30 KlimaInvest 54 Luxor B 228,50

0 -8 -4 0 2 -42 -12 -3 29 5 -15 -10 -13 -10 4 0 0 13 0 -17 0 0 -15 0 2 0 0 -3 2 0 5 1 0 0 0 -6

0,40 2,61 55,00 150,30 19,36 61,60 2100 7,66 170 6,53 59,94 4,70 613,42 8,02 92,76 446,56 5,81 490,63 7,55 130,82 5,33 90,54 2,80 68,31 5,96 100 9,24 900 6,91 85,84 258,13 7,72 590 6,66 65 680 24,12 401,89 4,44 48,74 5,17 64 Neg. 138 7,25 2,82 3,73 88,57 161 70,22

SUNDHEDSPLEJE Ambu(10) Affitech(,5) Bioporto(3) ChemoMetec(1) Exiqon(1) TopoTarget(1)

60 131,50 183,50 3,40

Ult. ’08

FINANS

86 10,77 41 47,63 25,38 Neg. 63,14 Neg. 250 1,81

0,20

ABN AMRO Danmark 151,03 Europa 54,85 Small Cap Eu. 47,32 Global 68,14 Norden 56,00 Rusland 87,37 Danske Obl. 103,30 High Yield Obl. 88,38 Emerging Markets Obl.93,67 ALM. BRAND INVEST Glob. Akt. 51,59 DK-Akt. 95,87 Akt. Norden Eu. Akt 55,33 Miljø/Tek. 67,60 Danske Obl. 98,20 Pantebreve Korte obl. StockPicking Obl. Pension 120,90 Mix Pension 104,94 BANKINVEST Biotekn. Dk. Akt. Danmark 45,88 Europ.Akt. 122,87 Fjernøsten Globalt forbrug 107,50 Glo.Equities 89,85 Glo.Emer.Mark. Health Care Indien / Kina Asien 56,26 OMXC20 Akt. L.amerika 160,59 Teknologi Tyske Akt. Østeuropa 146,30 Basis 224,42 Pen.Tek. Pen. Basis 264,09 Pen. Fjernøsten Pen. Biotek Pen. Europ.Akt. 140,59 Pen. Fri&Underh. Pen. Health Care Pen. Indien / Kina Pen. Jap.Aktier Pen. Tyske Akt. Pen. Latinamerika Pen. Østeuropa Hedge Stabil 123,12

115,10 48,30 37,60 58,01 41,50 52,02 103,90 65,13 68,90 45,40 66,50 46,60 50,63 98,20

120,39 95,43 39,57 44,03 107,72 91,30 91,37 78,10 52,55 79,94 50,49 96,68 17,09 63,70 101,06 204,07 63,70 221,47 206,87 121,30 124,70 114,79 57,18 64,31 202,63 124,30 111,96

Navn

Kurs Ult.’08

Alm. Bolig Lange Dk. Obl. 95,51 Udenlandske Obl. 111,94 Indeksobligationer 113,48 Korte Danske Obl. 96,45 Korte Dk Ob.P&E 90,65 Lange Dk Ob.P&E 92,44 Kreditobl. 81,26 Højrentelande 66,96 Højrente., Akk. 101,73 Højrente, lokalval 88,86 Virksomhedsobl. 75,84 Virksomh.obl.Akk 96,10 Glo.Emer.Mark.Bo. New Emerging Markets57,60 DANSKE INVEST Aktier 51,50 Bæredygtig Europa 86,59 Danmark 157,75 Europa 59,44 Health Care 56,36 IT Norden 72,88 Fjernøsten 118,42 Verden 51,75 Verden 2 Korte Obligationer Danske Obl. Europ. Ejd. 103,10 Afd. Fonde 97,40 Internationale Obl. Obl. - 4 Udb. 106,30 Pensionsobl. Kort.Pens.obl. Mellem Pens.Obl Udenl. Obl. mark. 84,64 Blandet Blandet m. sikring Int. Erhvervsobl. Pens. Vrd.Val. 111,80 BPT Euro. Ejd. 28,00 CARNEGIE WORLDWIDE EmergingGrow 36,25 Glo.Akt. 385,92 Dk. Akt. 147,41 Østeuropa 184,00 Europa 81,40 Danske Obl. Danske Obl. Priv. DANISH EUROPEAN High Yield Fund 8,83 DANSKE INV. Danmark 138,69 Biotek. 75,82 Value 50,59

97,13 110,80 108,90 97,55 91,36 91,70 66,83 57,40 80,38 78,72 67,50 82,60 66,80 44,84 43,18 71,75 115,00 50,95 53,65 20,41 54,75 85,40 43,77 40,34 84,25 95,00 103,18

67,71 98,35 97,25 54,90 30,68 349,99 101,96 113,54 71,76 89,75 93,75 6,20 104,63 48,26 45,93

Navn

Kurs Ult.’08

Europa 79,89 64,79 Fjernøsten 116,29 79,00 IT-Infrastruk. 7,25 6,06 Japan 67,61 62,30 Eu.Stock50 77,48 72,29 Kina 144,39 102,60 Latinamerika 206,01 130,64 Nye Marke. 211,38 140,08 Stockpick. 51,30 42,67 Sundhed Teknologi 28,12 20,43 USA 47,18 41,50 Verden 73,23 62,42 ØstEuropa 252,42 159,09 Korte Dk. Obl. 103,27 102,00 Dannebrog 98,78 95,91 Lange Dk. Obl. 99,56 95,96 Mellem Obl. 101,45 96,56 Højrente 92,00 80,40 Højrente 92,00 80,40 Højrentelande 98,64 74,06 HøjrenteLande Lokal Val.102,20 87,00 International 99,35 100,20 Euro-obl. 93,37 89,50 Europaindeks 235,20 206,73 Tyskland 77,19 69,70 Verdensindeks 158,05 134,00 Mix 104,06 93,97 Mix m. sikring 102,28 99,00 Pens. korte obl. 103,20 101,90 Pens. lange obl. 109,67 103,89 Pens.-Dk 222,24 158,89 Pens.-Eu.Val.sik. 113,70 91,10 Pens.-Ultral.Eur.Ob. Pens.-US.Val.sik. 82,38 71,40 Pens.(PAL)-Vrd. 80,40 67,83 Eng. Eu. Kre.obl. 9141 8728 Eng. E. Dk. Sm. C. 8177 7000 Eng. Eu.Glo. Eme. 23274 16075 Eng. Glo.Kre.Obl. 7575 5630 Engr. Euro. Akt. 7858 6898 Engr. Glob. Aktier 6138 7663 Engr. Fok.Dk Akt. 14908 10404 Engr. Em. Mark. Debt10095 7205 Engr. Akt. Høj Udb. 114,05 98,26 Engr. Østeuropa 110,88 83,00 E. Euro Kred. Obl. 9139 8464 E. Europ. Aktier 67,96 55,85 E. Globale Aktier 47,80 39,20 E. Kommuner 4 101,70 96,85 E. Kommuner 5 105,80 95,95 E. Mellem. Obl. 97,65 E. Kom. Eu. Obl. 101,70 90,80 E. Akt Høj.U. 113,70 99,20 Sel. Euro Inv.Re 8020 8179

Navn

Kurs Ult.’08

Fokus Dk. Aktier 14822 10620 Glo. Kreditobl. 7500 5432 Dk. Sm. C. 8816 6755 Østeu. Konv. 110,60 84,41 Nye Mark. Akk. 141,09 93,26 Engr. Danske Akt. 65,90 Erhverv Danske Akt. 65,75 Engr. Eu. Sm/M Cap 124,50 92,70 Merch. Eu. Sm/M Cap126,40 92,80 USA Mid Cap 61,15 54,50 Merch. Nord. Akt. 123,30 88,35 DEXIA P-H Dk.S.Cap Akt. 95,00 71,60 Europ. Ejd. 86,94 66,30 Korte DK Obl 94,27 91,80 Lange DK Obl 99,90 94,79 EGNS-INV. Danmark 200,51 143,50 Akt Højt Udb 79,37 70,71 Norden 92,20 68,70 Europa 131,60 116,90 Tyskland 56,07 51,49 Tyskland Akk. 54,40 Østen 123,30 98,50 Obl Højrente 106,92 90,30 Akt H.Ud Akk 80,55 68,20 Global Bio. & Med. 43,60 41,26 Korte Obl. 104,60 105,30 Indeksobligationer 114,60 109,20 Obl. 103,30 104,34 Lange Obl. 102,40 103,90 Lange Obl P & E 102,80 101,00 Em. Østen 138,27 101,70 Em. Østeuropa 125,20 95,90 Obl P & E 118,20 117,33 Korte Obl P & E 113,20 113,40 EI INVEST nord. retail 50,57 131,00 ETIK INVEST Nord. Akt. 7,83 Verden Dk. Obl. 9,63 FAST EJENDOM DEP 50,00 100,00 GUDME RAASCHOU HealthCare 81,00 79,89 Selection 47,20 37,61 Nordic Alpha 87,79 58,39 High Yield 94,00 71,20 US High Yield 90493 69439 HANDELSINVEST Danmark 231,70 159,11 Norden 84,20 56,69 Verden 136,40 108,27 Obligationer 104,10 100,51 175,10 146,10 Europa

Let 16

Kilde: www.dmi.dk

I Esbjerg går månen ned kl. 16.43 og står op kl. Kilde: www.dmi.dk Månenden 8/9 kl. 12.29 Nymåne Fuldmåne denmånen 23/9 kl. 11.18 I Esbjerg går ned kl. 16.43

RØDDING - 74 84 18 18

00035

MODEHUSET I 3 ETAGER RØDDING - 74 84 18 18

Søndag

ISSN: 1398-5523

ESBJERG

Fakta

Tirsdag

INFORMATIONSTEKNOLOGI cBrain(,25) Columbus IT Partner(1,25) Comendo(1) Netop Solutions(5) Euroinvestor.com(1) Maconomy(2) Mondo(,25) Trifork(1) Danionics(1) RTX Telecom(5) Topsil Semi.(,25)

4,25 2,63 1,91 13,70 10,70 5,85 0,34 6 4 8 0,87

0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0

Ult. ’08

P/E

3,55 19,87 2,44 38,72 4,13 385 35 Neg. 6,50 25,13 6,93 109 0,54 4,93 2,25 2,52 Neg. 14,62 Neg. 0,87 10,08

K/I

0,66 0,34 0,99 0,92 0,21 0,45

0,70 0,28 0,29 0,20 0,11 0,93 0,87 0,10

0,64 0,77 0,43 0,35 0,54 0,71 0,78 1,10 0,74 1,00 0,60 0,58 0,43 0,45 0,13 0,67

0,80 0,25 0,11 0,61 0,20

0 Adserving International(,14) 2,30 0 Aktiv FormueF. Stratego 72 0 Aresa(1) 1,91 0 Athena IT-Group(,25) 5,50 0 Danfold(1) 3,20 0 Danventures(1) 0,83 -1 Dk Lægers Vacc(,015625) 1,42 2 Egns-Inv Ejd. Tyskland 76,50 0 Enalyzer(,25) 2,25 0 esoft systems(1) 3,50 1 GourmetBryggeriet(,5) 8 0 Ikast-Bording Elite Håndbold(5)0,42 0 Investea Stockholm(1) 1,52 0 IT InterGroup A/S(,2) 0,40 Jobindex(1) 267 -13 0 KIF Håndbold 40 0 Lübker Golf(1000) 510 0 mermaid technology(1) 3,15 0 NanoCover(,1) 0,40 0 Notabene.net(,1) 0,31 0 ProtektorINVEST(100000) 88200 0 Travelmarket.com(1) 15,70 0 Wannakey(,4) 0,32 0 Wirtek(1) 1 -1 Zepto Computers(,4) 8,80

4,09 0,90 0,39 4,56 4,86 1,88 0,21 2,35 0,29 2,35

6,50 58 2,24 6 3,50 0,50 0,50 2,40 4 12,77

Navn

Kurs Ult.’08 104,55 71,25 89,85 91,20 125,96 52,88 99,60

Fjernøsten 135,00 Højrentelande 92,00 Lange Danske Obl. 96,50 Lang Obl Pens 95,70 Kina 179,96 Latinamerika 91,30 Dk Obl. Pens. 102,10 HENTON INVEST Aktier 0-100 133,68 INDEPENDENT INVEST BasicEnergy Global 32634 Global 60438 New Global 47926 JYSKE INVEST USA Akt. 54,36 Bio.Medici. 46,80 Favorit Akt. 60,38 Latinamer. 222,40 Østeuropa 98,90 IT Aktier 29,28 Danske Akt. 118,29 Nord. Akt. 71,45 Eu.Akt 64,13 Glo.Akt. 51,44 Nye Akt.mark. 170,75 Jap.Akt. 48,75 Fjernøst 148,16 Akt. Pens. 59,79 Kinesiske Akt 147,01 Indiske Akt 130,00 Tyrkiske Akt 64,08 Hedge M.neutral - Akt.88,69 Korte Obligationer 100,13 Lange Obligationer 105,80 Obl. og Akt. 111,33 Nye obl. mark. 113,88 Obl. Erhverv 104,40 Obl. Pension 103,35 Int. Obl. 102,81 Virksomhedsobl. 76,64 Nye Obl.mark. Val 107,96 LD INVEST Aktier 86,80 Dk Aktier 92,77 Value aktier 81,84 Dk Obl. 103,80 Eu Akt. 65,69 Kontra 133,63 Obligat. 105,13 Pension 96,56 LÅN&SPARRATIONEL Danmark 237,40 Europa 154,10 Teknologi Verden 178,90 Mix. Otium 2008 127,20

122,61 27712 50037 36416 52,04 43,66 54,40 151,40 69,78 22,27 90,24 55,61 54,70 46,82 112,16 44,67 96,55 52,19 99,85 79,04 39,11 91,62 100,14 105,06 102,50 91,85 103,90 103,12 91,70 53,61 96,57 70,93 66,10 64,48 102,20 59,00 126,50 99,10 91,15 184,51 132,96 163,80 115,60

Navn

Kurs Ult.’08

Mix. Otium 2012 118,70 109,30 Rat. Korte Obl. 100,90 101,33 Rat. Lange Obl. 100,90 101,00 Rat. Obl. 89,20 89,00 Rat. Nordamerika 65,30 51,85 Rationel Dk Akt. Pension169,10 131,50 Mix-Pension 96,30 84,50 NIELSEN Global Value 151,14 125,90 NORDEA INV. Aktier 92,26 75,11 Danmark 202,45 148,90 Dk. Aktier 92,15 67,25 Emerg. Mark. 111,27 78,00 Europa 70,94 60,50 Fjernøsten 73,15 50,99 Futura 45,22 38,52 Health Care 54,02 48,85 Japan 57,06 51,85 USA 54,14 49,81 Verden 63,45 54,75 World 227,16 186,15 Global Val. 90,15 75,00 Indeksobligationer 117,00 117,50 Sp. Form.forv.Akt 62,10 49,55 Sp. Form.forv.Obl 103,90 104,80 Sp. Pr.Bank.Glo. 55,30 46,50 Sp. Dk aktier 81,75 54,00 Sp. Eu. aktier 70,55 59,00 Sp. Bal.Ml.Akk.(P) 129,86 116,33 Sp. Bal.L. Akk.(P) 115,18 98,42 Aktiv Rente 95,75 95,10 DanBonds 104,92 104,64 Direct 101,64 99,60 Lange Obligationer 103,37 100,00 InterBonds 101,43 100,50 Højrentelande 100,89 81,35 EuroBonds 105,89 96,05 High Yield Bonds 87,13 63,31 Balance 172,14 164,40 Østeuropa 323,19 213,51 Europa Small Cap 107,77 80,40 Nordic Small Cap 164,58 115,40 IT 14,94 9,86 Lav Kupon 98,95 Stabil 96,91 90,00 Stabile Aktier 74,80 69,35 Strat. Høj 94,81 81,00 Strat. Lav 127,55 114,80 Strat. Middel 111,06 97,05 NYKREDIT INVEST DK akt 147,52 110,42 Glo. Akt. 39,39 35,01 Korte Obl. 102,90 99,94 Lange Obl. 103,23 100,10 Erhvervsobl. 88,73 78,87

Navn

Kurs Ult.’08

Kort Obl (Pen) 102,13 99,80 Lang Obl (Pen) 97,70 96,73 Korte Obl. Akk. 115,40 109,98 Lange Obl. Akk. 115,60 111,97 Erhvervsobl. Akk. 93,60 80,98 Dk aktier Akk. 90,15 65,72 FORMUESIK AKK. PROFIL Steffen Rønn RHAM Eu. Small Cap 91,11 76,55 SEBINVEST Eur. A. 85,73 81,94 Eur. Stockpick 60,30 50,77 Danske A. 128,07 94,55 Dansk Akt. Akk 79,29 56,20 10,Vækst 48,44 38,84 Pension Kort 110,60 98,19 Pension 2020 104,20 88,73 Pension 2030 91,91 75,95 Inst. High Yield 81,40 66,47 Inst. Eur.Sm.Cap 142,40 109,80 Inst. Japan 59,70 53,30 Inst. Japan Sel. 54,49 48,00 Inst. EMB Ash. 92,70 76,00 Inst. EME Mondr. 77,55 60,20 Inst. USD H.Y.B 92,99 72,50 Mellemlange Obl. 93,00 94,32 Korte Dk. Obl. 94,90 Lange Dk. Obl. 101,35 102,69 SKAGEN Avkastning 105,90 87,70 Global 558,00 401,82 Kon-Tiki 355,45 206,51 Vekst 970,80 620,00 SMALLCAP Danmark 6452 5004 SPARINDEX US Growth 48,30 41,00 US Value 43,19 40,32 US Small Cap 57,30 43,80 Eu. Growth 62,50 54,80 Eu. Value 60,80 51,77 Eu. Small Cap 63,50 45,36 Japan Growth 44,80 44,40 Japan Value 68,40 60,74 Japan Sm. Cap 60,70 54,70 DJSI World 68,20 57,93 SPARINVEST Cum..akk 103,10 86,46 OMX C20 209,08 156,51 P.Bank 360,24 262,12 Fjernøsten 185,80 134,00 Value akt. 272,04 230,03 S&P 500 53,22 46,14 Eurostoxx 50 156,40 139,70

Navn

1,50 0,25 355 681,09 2,50 0,46 0,59 1,83 1,60 5,33

Kurs Ult.’08

Korte Obl. 117,65 116,49 Lange Obl. 115,21 114,01 Danske Obl. 112,89 110,80 Nye Obl.mark. 108,17 87,51 S.LongDkBond 141,20 133,30 F-o-F Sec. EUR 112,10 99,70 F-o-F Pro. EUR 100,90 84,40 S. Glo. Sm.Cap Value 66,80 53,80 S. Inv. Grade Val. Bonds80,60 66,90 S. Glo.Value EUR 127,88 106,59 S. HiYiValueBonds 106,30 65,00 S. HiValueBonds 801,06 484,30 SYDINVEST Afrika & Mellemøsten72,33 63,05 IT 9,16 6,82 Brik 144,18 80,69 Brik Akk 147,09 82,29 e-business 13,39 11,88 Verden 53,81 46,40 Danmark 177,85 131,56 Euroland 71,23 62,93 Europa 45,05 38,49 Latinamerika 261,02 162,08 Fjernøsten 103,15 71,49 Fjernøsten 110,40 74,13 Mega Trends 49,83 42,83 Tyskland 69,38 62,65 Dannebrog 107,00 105,01 Danrente 104,68 103,90 International 101,43 91,80 Højrentelande 93,90 78,11 Højrente Akku 108,05 81,95 Højrente Mix 92,10 75,91 Højrente Val. 105,08 87,72 Virksomhedsobl. 63,32 39,24 Dannebrog Pens. 102,30 100,07 Fonde 97,15 95,25 Højr.Lok.Val. 99,81 82,50 Scandi 63,51 45,22 Virks.obli. Akk. 86,01 53,01 TEMA KAPITAL Nord. Akt. 132,50 58,50 StockRate 86,50 69,30 VALUEINVEST. DANMARK Blue Chip Value 126,01 111,31 Global 143,44 123,11 Global Akkumulerende89,81 74,97 Japan 127,71 126,02

Lørdag

Søndag

Mandag 6

5

6

Tirsdag

5

Fakta

Nedbør målt i går frem til kl. 7.

September måned til dato 10 Fredag: Letskyet. Op til 17 grader. Let vind fra nord. Lørdag: 0 September måned sidste år 5 Letskyet. Op til 17 grader. Let vind fra nordøst. Søndag: Letskyet. for september Nedbør Gennemsnit målt i går frem til kl. 7. Op 0 til 17 grader. Let vind fra nord. Mandag: Letskyet. Op til 18 September måned til dato grader. Jævn vindOp fratil øst. Letskyet. til 18Lørdag: grader. Let 200 Fredag: Letskyet. 17 Tirsdag: grader. Let vind fraOp nord. September måned sidste år vind fra øst. Letskyet. Op til 17 grader. Let vind fra nordøst. Søndag: Letskyet. .... 90 Gennemsnit for september Op til 17 grader. Let vind fra nord. Mandag: Letskyet. Op til 18 grader. Jævn vind fra øst. Tirsdag: Letskyet. Op til 18 grader. Let 200 Højvande 60 .... vind fra øst. 09:01 21:51 Hvidesande Vidå 08:39 21:15 08:37 08:43 08:28 09:01 08:16 08:37 08:43 08:28

21:12 21:25 21:00 21:51 20:51 21:12 21:25 21:00

Århus Ballen Fredericia Vidå Slipshavn Århus Ballen Fredericia

06:02 06:44 07:11 08:39 08:16 06:02 06:44 07:11

18:29 19:05 19:39 21:15 20:41 18:29 19:05 19:39

90 30

60 0

Esbjerg

Skrydstrup

Kegnæs

STIL

Esbjerg 08:16 20:41 08:16 20:51 Slipshavn Se de mest fantastiske kollektioner i

Skrydstrup

Kegnæs

STIL

Se de mest fantastiske kollektioner i

30 0

dit europæiske modehus... dit europæiske modehus...

Aktiespil 2010

1398-5523 Verden ISSN: rundt

Temp Temperatur målt i går frem til kl. 7. Maksimum Minimum Normal september Temp Temperatur måltfor i går frem til kl. 7. 30 Maksimum Minimum Normal for september

15 0

Esbjerg Ribe Højvande Ballum Hvidesande Havneby Esbjerg Ribe Ballum Havneby

Dag

Nat

17 31 27 Dag 29 17 30 31 14 27 17 29 33 30 18 14 35 17 24 33 15 18 19 35 26 24 15 25 19 26 26 35 24 25 16 26 14 35 20 24 28 16 13 14 25 20 14 28 17 13 31 25 30 14 18 17 31 30 18

10 24 23 Nat 25 10 22 24 11 23 9 25 21 22 8 11 26 9 23 21 7 8 10 26 17 23 16 7 22 10 15 17 23 16 17 22 8 15 6 23 11 17 26 8 10 6 17 11 8 26 14 10 27 17 24 8 12 14 27 24 12

Verden rundt

Amsterdam Antalya Athen Bangkok Amsterdam Beijing Antalya Berlin Athen Bruxelles Bangkok Cairo Beijing Cape Town Berlin Eilat Bruxelles Gran Canaria Cairo Helsinki Cape Town London Eilat Los Angeles Gran Canaria Madrid Helsinki Malaga London Moskva Los NewAngeles York Madrid Nice Malaga Nuuk Moskva Oslo New ParisYork Nice Phuket Nuuk Reykjavik Oslo Rom Paris Stockholm Phuket Sydney Reykjavik Tokyo Rom Tunis Stockholm Wien Sydney Tokyo Tunis Wien

Første spillerunde er i gang Følg med på jv.dk/aktiespil eller sydbank.dk/aktiespil jourhavende: per guldberg klausen ADRESSE: Banegårdspladsen, 6700 Esbjerg Telefon: 7912 4500

DAGENS X DAGENS X

HAN SKØD SIG SELV BAGI

KONGELIG REPRÆSENTATION

450 KRONER FOR EN HOTDOG

Amerikanerne svømmer i skydevåben, men nogle af dem burde nok ikke anskaffe sig våben. En Amerikanerne svømmer i skydemand i staten Washington kom våben, nogleHan af dem helt galtmen af sted. skødburde sig selv nok ikkeog anskaffe våben. i ballen det enesig ben underEn en mand i staten Washington kom tur i skoven. helt galt afhavde sted. Han skød pistolen sig selv Manden placeret ballen og deti ene under ii baglommen sine ben bukser. Da en han tur i have skoven. ville fat i våbnet, affyrede Manden havde placeret pistolen han et skud, der gik gennem bali baglommen i sine bukser. han len og ned gennem det eneDa ben. ville have fat i våbnet, affyrede Kuglen stoppede lige over knæet. han et skud,have der gik gennem balHan måtte hjælp til at komlen og ned gennem ene ben. me til behandling pådet et hospital, Kuglen stoppede ligemedier. over knæet. skriver amerikanske RB Han måtte have hjælp til at komme til behandling på et hospital, skriver amerikanske medier. RB

Medlemmer af den svenske kongefamilie, prinsesse Madeleine og svogeren prins Daniel, er ufrivilligt Medlemmer blevet en delaf afden densvenske svenskekonvalggefamilie, prinsesse Madeleine og kamp forud for Riksdagsvalget 19. svogeren prins Daniel, er ufrivilligt september. De to er kandidater på blevet del af den svenske Parti, valgdet lilleen Nationale Husholder kamp forud fornær Riksdagsvalget 19. der som noget eneste punkt september. De to er kandidater på har at afskaffe indkomstskatten. det lille mener, Nationale Husholdervil Parti, Partiet at Madeleine der som noget nær udenrigsminieneste punkt være en udmærket har at afskaffeMadeleine indkomstskatten. ster. Hverken eller DaPartiet mener, aktive. at Madeleine vil niel er politisk være en svensk udmærket udenrigsminiIfølge lov kan partier opster. Hverken eller Dastille, hvem deMadeleine vil, uden at få kanniel er politisk aktive. didatens samtykke. RB Ifølge svensk lov kan partier opstille, hvem de vil, uden at få kandidatens samtykke. RB

Normalt koster en hotdog i omegnen af 20 kroner. Men i New York kan den koste den nette sum af Normalt koster en hotdog i omeg450 kroner. nen afer 20restaurant kroner. Men i New York3, Det Serendipity kan har denden koste den nette sum af der gastronomiske krea450 på kroner. tion menukortet. Det er restaurant Serendipity Hotdoggen er skabt af restau-3, der har den gastronomiske krearatør Stephen Bruce og består af tionkød, på menukortet. fint garneret med sorte trøHotdoggen er skabt af fler og gåseleverpostej ogrestaugrillet i ratør trøffelsmør. Stephen Bruce ogtilbestår hvidt En øl godt af fint kød, garneret med sorte trø4000 kroner kan købes til pølsen, flertilogdessert gåseleverpostej og grillet og er der mulighed fori hvidt trøffelsmør. til godt en omgang flødeisEn tiløl 6500 kro4000 kroner kan købes til pølsen, ner. Velbekomme. RB og til dessert er der mulighed for en omgang flødeis til 6500 kroner. Velbekomme. RB

KONGELIG REPRÆSENTATION

Alm. Brand Bank Amagerbanken Arbejdernes Landsbank DiBa Bank Djurslands Bank Eik Bank FIH Frøs Herreds Sparekasse BankNordik Sparekassen Faaborg Sparekassen Himmerland Sparekassen Hobro Sparekassen Hvetbo Hvidbjerg Bank Jyske Bank Den jyske Sparekasse Kreditbanken Sparekassen Kronjylland Lollands Bank Sparekassen Lolland Lån & Spar Bank Max Bank Middelfart Sparekasse Morsø Bank Morsø Sparekasse Møns Bank Nordfyns Bank Nordjyske Bank Nørresundby Bank Ringkjøbing Landbobank Salling Bank Sammensl. Danske Andelskas. Sparekassen Sjælland Skjern Bank Sparbank Spar Nord Bank Svendborg Sparekasse Sydbank Sparekassen Thy Totalbanken Tønder Bank Vestfyns Bank Vestjysk Bank Vinderup Bank Vordingborg Bank Østjydsk Bank Sparekassen Østjylland Aarhus Lokalbank

ERHVERVSREDAKTØR:

Per Guldberg Klausen

Formand for Plan- og Miljøudvalget i Esbjerg Kommune, John Snedker, er fejlagtigt citeret i sagen om et afslag på en miljøgodkendelse i Øster Vedsted. Senest var der omtale af sagen i Business-sektionen i går. Afslaget skyldes ikke den kommende Nationalpark Vadehavet men landskabelige hensyn og områdets status som Natura2000-område – samt hensynet til naboerne. Dette er blevet fejlciteret til, at Nationalparken er begrundelsen, hvilket vi beklager. Red.

SLAGTERIGIGANT

Danish Crown gør klar til fusion Slagterigiganten Danish Crown vil bruge en ny aktieselskabskonstruktion til at fusionere med eller overtage en eller flere store slagterivirksomheder. De nye aktier kan her bruges som betaling, skriver dagbladet Børsen. En ændret ejerstruktur i fremtiden skal ende med at sikre selskabet fire-fem milliarder kroner, som skal bruges til ny vækst. RB

450 KRONER FOR EN HOTDOG

Fup & Fup fakta& fakta

HUST AT TJEKKE

Salgsopstillinger er fyldt med fejl

Hvad er det, der kaldes Aorta? A. En flod i Argentina. B. Den store hovedpulsåre. Hvad er det, der kaldes Aorta? C. En by i Sydfrankrig. A. En flod i Argentina. B. Den store hovedpulsåre. C. En by i Sydfrankrig.

Går du med planer om at købe eller sælge en bolig, er det nødvendigt at tjekke ejendomsmæglernes salgsopstillinger. Det skriver Penge og Privatøkonomi. Magasinet har ved en stikprøvekontrol af 20 tilfældigt udvalgte salgsopstillinger fundet fejl i ni af dem. Typisk omfatter fejlene forkerte angivelser af ejendomsværdiskat og ejendommens vurdering. I et særligt tilfælde havde mægleren sat ejendomsskatten til 180 kroner årligt, mens skatten i virkelighedens verden udgør 16.300 kroner. RB

RUSH HOUR CANAL+ 1 02.00

DJÆVLENS ADVOKAT ★★★✩✩✩

Nedskrivninger på udlån og garantier iflg. resultatopgørelse fratrukket Bankpakke I nedskrivninger i pct. af summen af udlån og garantier. Egenkapitalforrentning (før skat)

FAX REDAKTION:

RETTELSE

Nikolaistr. 2-6 - Flensborg Gågaden - find vejen på: www.mau-andresen.dk Nikolaistr. 2-6 - Flensborg Gågaden - find vejen på: www.mau-andresen.dk

Er opgjort som resultat før ekstraordinære poster, bankpakke I samt skat i pct. af den gennemsnitlige egenkapital beregnet af primo og ultimo perioden.

7513 6262 FAX ANNONCER:

PLETSKUD

Alle tal er opgjort på koncernbasis på grundlag af halvårsregnskaber for 2010. Da ikke alle regnskaberne indeholder alle informationer f.eks. omkostninger til bl.a. Bankpakke I og op- og nedskrivninger af ejendomme kan der være foretaget skønsmæssige korrektioner i mindre omfang.

Nøgletal fra 1. halvår 2010

7513 2207 E-MAIL: business@jv.dk

En dreng er her klædt ud som Hindu-kongen Krishna, mens han venEn dreng er her klædt ter på at deltage i et opud som Hindu-kongen tog ved Janmashtami-feKrishna,i mens han venstivalen Bangladesh’ ter på at deltage i etFestiophovedstad Dhaka. tog ved Janmashtami-fevalen markerer Kong stivalen i Bangladesh’ Krishnas fødselsdag og hovedstad bliver fejretDhaka. overaltFestii valen markerer Kong SCANPIX Bangladesh. Krishnas fødselsdag og bliver fejret overalt i SCANPIX Bangladesh.

HAN SKØD SIG SELV BAGI

onsdag 22. september 2010

Sådan har din bank klaret sig

ESBJERG

5 7 0 8 9 83 2 5 02 4 9

5 7 0 8 9 83 2 5 02 4 9 Mandag

SUDOKU - MIDDEL

og står op kl. Nymåne den 8/9 kl. 12.29 Fuldmåne den 23/9 kl. 11.18

BUSINESS

00035

MODEHUSET I 3 ETAGER

★★★✩✩✩

-9,8 -22,0 3,5 4,8 7,2 3,2 7,3 4,6 5,4 3,6 4,7 3,3 7,1 -2,3 4,9 5,1 2,1 4,8 6,2 5,7 8,3 2,3 4,9 2,7 4,7 4,3 3,8 7,9 6,1 11,0 5,9 -6,1 7,2 5,8 -6,5 5,0 7,7 6,4 4,6 4,5 7,2 4,3 -0,2 3,3 7,3 6,1 0,8 -11,1

Summen af udlån og garantier i forhold til egenkapital

NedskrivKreditgeninger /udlån aring incl. + garantier realkredit

1,1 2,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,5 0,2 0,3 1,0 1,4 0,2 0,4 1,0 0,8 0,9 1,4 0,2 0,5 0,4 0,1 0,7 0,3 1,0 0,9 0,3 0,5 0,7 0,5 0,4 0,6 1,8 0,0 0,9 1,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,8 1,1 0,6 0,7 0,0 0,3 0,8 0,6 1,4

12,6 14,2 6,4 8,7 8,3 12,1 8,0 5,1 5,1 7,1 5,4 4,4 6,1 10,5 9,9 6,8 5,1 5,1 5,4 7,3 10,9 16,7 8,1 18,5 9,9 5,8 8,9 6,6 6,0 6,6 12,9 8,4 5,8 11,0 8,4 10,7 4,9 10,0 5,0 8,3 8,3 8,2 14,2 3,9 8,8 10,0 13,1 17,1

Kapiatludvidelse i efteråret 2010 ikke indregnet

Har købt filialer af Sparbank i 2009 Har købt filial af EBH

Har overtaget Løgumkloster Sparekasse Fusion med Tved Spk (en lille sparekasse)

Fusion med Skælskør i efteråret 2010 er ikke indregnet Overtog Spar Mors Har overtaget Ø. Brønderslev Sparekasse samt dele af Løkken Sparekasse i 2008/09 Har solgt filialer til BankNordik Har købt filialer fra Roskilde Bank i 2008 Overtog Trelleborg i 2008

Fusion med Ringkjøbing Bank i 2008

Samme opgørelse af de større nordiske banker Danske Bank SE Banken Svenska Handelsbanken Swedbank DnB Nor Bank Nordea KILDE: BJARNE JENSEN, Consult

5,2 3,7 8,8 3,6 9,0 7,7

0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2

19,9 13,0 18,7 14,1 12,1 14,1

Overtog Lokalbanken i Nordsjælland i 2009

BERLINGSKE TIDENDE GRAFIK: HANS FÆRCH-JENSEN

Den dårligste PENGE: En gennem-

gang af de danske bankers egenkapitalforrentning, nedskrivningsprocenter og kreditgearing baseret på halvårsregnskaber for 2010 tegner et tydeligt billede af Amagerbanken som Danmarks dårligste bank efterfulgt af blandt andet Alm. Brand Bank og Aarhus Lokalbank. Af Claus Iversen cliv@berlingske.dk

Amagerbanken taber. Ringkøbing Landbobank vinder. Sådan ser resultatet af danmarksmesterskabet i bankdrift sommeren 2010 ud. Det er baseret på en gennemgang af de danske bankers halvårsregnskaber for 2010 og viser, at også Alm. Brand Bank og Aarhus Lokalbank ligger i den tunge ende af listen. Netop nu er det vigtigere end nogensinde, om ens bank klarer sig godt eller skidt. For den 30. september er det slut med statens ubegrænsede garanti, hvis bankerne krakker. Herefter får bankkunder dækket 750.000 kroner – eller rettere 744.600 kroner, da det indskydergarantiloftet reelt er 100.000 euro – og derfor er det vigtigt for velhavende kunder med større indeståender at have en sikker bank. Amagerbanken har en nedskrivningsprocent på 2,4 pro-

cent i første halvår. Nedskrivningsprocenten fortæller, hvor stor en andel af udlånene og garantierne banken regner med at tabe. Samtidig har Amagerbanken gearet deres udlån 14,2 gange. Den har altså udlån, som overstiger egenkapitalen lidt over fjorten gange. Det er alt sammen faktorer, som ifølge eksperter gør

Amagerbanken til en af landets mest usikre banker:

Gennemtænk situationen – Som kunde i Amagerbanken skal man da gennemtænke situationen, hvis man har over 750.000 kroner stående i banken, siger formueforvalter i Formuepleje, Thomas Berngruber – velvidende, at Amagerbanken i dag er i bed-

Den bedste bank er… TOP TRE: De tre bedst drevne banker i landet –

Ringkjøbing Landbobank, Lån & Spar Bank og Nordjyske Bank – er alle gennemsyret af princippet om at holde sig langt væk fra smarte, uforståelige investeringer. Af Claus Iversen cliv@berlingske.dk

Der er langt mellem Ringkjøbing Landbobank og Amagerbankens respektive hovedkvarterer på Torvet 1 i Ringkøbing og Amagerbrogade 23 på Amager – 362 kilometer for at være helt nøjagtig. Men i bankmæssig forstand er der endnu længere – ja, så er der nærmest en verden til forskel. I Ringkøbing driver administrerende direktør Bent Naur nemlig Danmarks bedste bank: – Ja, nøgletallene viser, at det på mange måder er den

bedst drevne bank i landet. De har styr på omkostningerne og bevæger sig ikke ind på områder, de ikke ved noget om, siger bankekspert Bjarne Jensen fra Bjarne Jensen Consult.

Nicher Samme melding kommer fra formueforvalter Thomas Berngruber: – Vi befinder os i en periode, hvor risiko er en ulempe. I Ringkjøbing Landbobank er risikoen begrænset, og det gør, at den skiller sig positivt ud, siger Thomas Berngruber fra Formuepleje. Ringkjøbing Landbobanks

Topmodul

Bundmodul

Bundmodul

Topmodul

Bundmodul

Bundmodul

Topmodul

Format i mm

266 x 75

266 x 180

266 x 50

172 x 30

172 x 12

86 x 12

41 x 50

Pris hverdag

Alle dage 4.445

Alle dage 13.495

Alle dage 3.445

2.795

1.995

995

2.995

2.495

1.495

Pris lørdag, søndag og helligdag

+/-

FIRST NORTH - ALTERNATIV MARKEDSPLADS 1,09 0,73 0,43 0,75

2.495

TCM 21.00

TV 3+ 22.00

8,27 9,23 8,41 1,62 5,44 6,69

-2 58,99 7,54 -1 42,62 8,81 8 408,08 16,81 -40 3009,18 91,40 1 40,43 12,82

310 20 178

Kurs Ult.’08

Noterede

Krishnas Krishnas fødselsdag fødselsdag fejres fejres

USA 1972, 107 min. Instr.: Sidney Pollack ★★★★✩✩ Hvis jeg lukker øjnene et øjeblik og tænker tilbage på Jeremiah Johnson, som jeg så i fjernsynet et par gange i 80’erne, dukker et par nøgleord op. Ordløs, Mageløst flot og Robert Redford. I fjerde række står en smule kedelig, men det er min fornemmelse, at den beskrivelse må tilskrives teenagerens utålmodighed. Redford spiller pelsjægeren Jeremiah Johnson, der rider rundt med sine to heste og mange skind i Utahs sneklædte landskaber. Du skal have temperament til mere end den klassiske kamp mellem cowboys og indianere for at tage med på turen.

1,14 1,15

Slut 17.00

-2 1 0

45 100 12,80 89 750 70 35,50 13,50 41 18,70 6,85 803 525 24 35 41

KONSUMENTVARER

INVESTERINGSFORENINGER Navn

PLETSKUD

JEREMIAH JOHNSON

161,44 365,09 111,64 76,21 190,96 398,02 64,72 25,52

0,45

Neg. 9,21

+/-

31,30 40,50 27,40

FORBRUGSGODER Scand. Brake Systems(10) BoConcept Holding B(10) Green Wind Energy(10) Dantax Egetæpper B Gabriel Holding(20) Brøndby IF B.(20) SIF Fodbold B.(10) Viborg Hånd..B AaB B(25) Århus Elite(1) Gyldendal A(20) Gyldendal B(20) Søndagsavisen(5) Andersen&Mart.B(10) Lastas(6)

2.495

15

16

Månen

13 -4 0 -2 -8 0 -7 0

65 116 558 3260 36

KONSUMENTVARER U.I.E.(10) U.P.(1) Ø.K.(70)

0,93 1,28 1,09 1,46 3,49 2,29

4,28

Slut 17.00

K/I

Navn D/S Orion(10) Erria(10) Nordic Tankers(10)

3.495

SUDOKU - MIDDEL

og står op i morgen kl. 6.36 Dagens længde er 13 timer og 41 min. Den er aftaget med 3 timer og 42 min.

563,53 89,95 334,72

230 600 142 94,50 262,50 338 69,50 2,98

FORBRUGSGODER Bang&Olufsen B(10) IC Companys(10) Parken(20) Tivoli Rella Holding(1)

231,22

-4 -1 10

1,82 0,91 0,83 1,09 0,57 0,32 0,61

Tirsdag-fredag 2.495

30 15

Let

7

Fredag

20

Let

8

Let Let

8

7

8

5

Let

tåge. 3 eller til 8 en grader og svag til jævn Nogen n del sol, men m en først på vind. dagen byger østpå. 15 til 18 grader. rader. Svag til jævn Solen vind fra nordøst. I nat tørtt men stedvis t d i I Esbjerg går solenog i dag ned 20.16 tåge. 3 til 8 grader svag tilkl. jævn vind. og står op i morgen kl. 6.36 Solenlængde er 13 timer og 41 min. Dagens er aftaget medi 3dag timer min. IDen Esbjerg går solen nedog kl.42 20.16

(The Great Waldo Pepper). USA 1975, 105 min. Instr.: George Roy Hill ★★★✩✩✩ Efter succes med Butch Cassidy and the Kid og Sidste stik floppede Robert Redford med den ellers hæderlige flyverfilm Alletiders vovehals. Helt urimeligt for den indeholder mange kvaliteter. Ikke mindst flyverstunts, der kan få enhver vovehals til at ryste i bukserne. Det hjælper ikke, at det selvironiske heltekvad er klædt i en usexet første verdenskrigs-forklædning, men kan man leve med det, så er der underholdning til enhver rask dreng.

8,03 44 2,22 2,93

51,87 6,54 122,35 7,22 38,06 5,96 64,59 5,71 692,30 9,29 330,90 10,12

2

376 95 305

0,36 1,04 1,08 1,06 1,00

10 20 5 15 0

16

Let

ALLE TIDERS VOVEHALS

366,94 23,02 218,09 21,10 210,15 Neg. 112,02 11,90 273,63

-2 1 -1 -2 2 5

182

1,30 1,75 1,54 0,65 1,64

4

16

18 Nogen eller en n del sol, m men en først på dagen byger østpå. 15 til 18 grader. rader. Svag til jævn

t d i Ivind daggfra nordøst. I nat tørtt men stedvis

19,30 2,12 92,00 120,07 9,68 298,67 8,99 316,85 27,12 77,87 7,42 124,38 312,12 9,28 43,01 5,54 300 586,03 4,44 199,17 13,14 49,04 4,37 204,96 1,57 79,01 3,17 129,46 157,62 5,27 90,30 1,12 79,12 4,83 69,94 3,09 456 12,26 8,78 8,97 20,41 0,56 20,20 2,82

221 x 30

15 4

17

I dagg

TV 2 FILM 12.55

0 2 -5 -2 2

137,50 220,50 53 144 710 336

K/I

10,29 Neg. 516,50 20,92 132,63 Neg. 11,31 Neg. 134,94 Neg.

41 x 250

Åbningstider: Man-onsdag: 9.30-17.00 Tors-fredag: 9.30-17.30 Lørdag: 9.00-12.30

Lørdag

Vejret de næste fem døgn 15

16

16 16

17

401,50 320 142,25 101 318

Atlantic Petroleum

MATERIALER

P/E

0 1 3 0 -1 1 -2 -1 0 5 0 -1 10 0 3 -10 0 -5 5 0 3 1 2 4 5 -1 0 -1 0

266 x 110

4

16

4

17 17

18

1,18 1,15 1,00

Ult. ’08

+/-

28,10 366 241 8,55 127

Amagerbanken(20) 75 Eik Banki 107 Føroya Banki(20) 140,50 Grønlandsbanken 400 Lån & Spar Bank 280 Nordjyske Bank(10) 128 Nørresundby Bk.(10) 196,50 Ringkjøbing Landbo(5) 642 Spar Nord(10) 66,50 Sparek. Himmerland(10) 246 Sparekas.Fåborg 830 Sparekassen Lolland(10) 178 Vestjysk Bank(10) 111,50 Formuepleje Epikur 246 Formuepjeje LimiTTellus(87) 93,50 Formuepleje Merkur 143 Formuepleje Pareto 202 Formuepleje Penta(90) 101 Formuepleje Safe(10) 113 Alm. Brand(80) 111,50 Jeudan 479 Schaumann Prop. B(1) 4,55 Sjælsø Gruppen(10) 17,80 TK Development(20) 25,20

GN Store Nord(4) ALK-Abelló(10) Bavarian Nord.(10) LifeCycle Pharma(1) NeuroSearch(20)

FINANS

193,92 25,17 173,72 24,64 215,79 9,83

Auriga Ind. B(10) Flügger B(20)

Åbningstider: Man-onsdag: 9.30-17.00 Tors-fredag: 9.30-17.30 Lørdag: 9.00-12.30

Fredag

16

17

Placering

7,99 3,59 1,97 1,42 1,38 6,23 1,78 1,14 1,19 1,13 4,40 2,44

-4 -4 -4

Topmodul

Vejret de næste fem døgn

16 18 17

18

18

Slut 17.00

Navn

55,55 410,54 27,87

375 369 250

Carlsberg A(20) Carlsberg B(20) Danisco(20)

2

VED JACOB WENDT JENSEN, BERLINGSKE TIDENDE

450,50

KONSUMENTVARER

INDUSTRI

TA’ TIL RØDDING

STOR FESTAFDELING 2. september 2010

5

-3 176,24 11,67 FLSmidth & Co(20) 285 3 103,28 7,99 NKT Holding(20) 273 -9 316,33 5,47 Rockwool Int.A(10) 485 -7 299,51 5,34 Rockwool Int.B(10) 479 10 304,44 32,46 Vestas Wind Systems(1) 382 0 G4S(,25) 18,90 15,14 16,53 A.P. Møller - Mærsk A(1000)35600 -400 28011 8,85 A.P. Møller - Mærsk B(1000)36900 -500 28122 9,19 -3 180,09 2,10 D/S Norden(1) 180 0 DSV(1) 80,50 55,32 14,26 Kbh. Lufthavne 1135 -14 1131,43 8,18

Indland, Udland, Debat, Navne, Sport, Business

Stort udvalg i internationale mærkevarer TA’ TIL tid RØDDING Vi har til dig... StortSTOR udvalg iFESTAFDELING internationale mærkevarer Vi har tid til dig...

Vejret ejret

LÆRERNE, KL. 21.40

0

49,30

Novozymes(10)

Vejret

Mange tror, at det er et let liv med en lang sommerferie. Men hvordan er det virkelig at være folkeskolelærer? Følg en gruppe lærere i deres hverdag.

K/I

SUNDHEDSPLEJE

D/S Torm(5)

MATERIALER

TELEKOMMUNIKATION SERVICE

onsdag 2. september 2009

Tekstet på

DANSK

P/E

Sidemodul

Alle dage 995

På NRK1 i aften

AT VÆRE SKOLELÆRER ...

Ult. ’08

Topmodul

5

10

LARGE CAP ENERGI

+/-

INDUSTRI

TDC(5)

FOTO: AGNETE SCHLICHTKRULL

266 x 50 131 x 50 86 x 75 86 x 75 41 x 50

Slut 17.00

MID CAP ENERGI

FRONTMAND. Reimer Bo Christensen har været vært for et hav af DR-programmer. Nu er han ny frontmand på »21 Søndag«.

Af Casper Hindse wauv@jv.dk

onsdag 2. september 2009

Børsdagen den 1. september 2009

Navn

FINANS

Model 261.

ESBJERG: En 26-årig mand var lørdag aften i slagsmål med en gruppe andre mænd på værtshuset Shakers. Derfor gav politiet ham en bøde. kh

ERHVERV

AKTIER

Danske Bank(10) Jyske Bank(10) Nordea Bank(1) Sydbank(10) Topdanmark(10) TrygVesta(25)

Design: Mogens Hansen

Værtshusslagsmål

Tv-program

LØRDAGSKRYDS

Se det store udvalg af Mogens Hansen sofaer

SHAKERS

TopBundTopmodul modul modul (side 3) (­ forside)

Alle dage 1.195

lers etableret et kommunikationsfirma ved siden af sit virke som studievært. Det er Reimer dog også sikker på, at han nok skal få tid til. – Mit kommunikationsfirma består hovedsageligt i, at jeg er ordstyrer og holder foredrag. Det skal jeg nok få tid til også, men ikke for samme kraft som de seneste år naturligvis. Man skal jo passe sit arbejde, griner den kommende »21 Søndag«vært.

200 kr.: Jens Pedersen Nordre Ringvej 53 Vojens 100 kr.: Poul Toft Jasminvej 4, Grindsted 100 kr.: Sv. Aage Sørensen Dybbølstenparken 3 Sønderborg 75 kr.: Marie Ø. Jacobsen Fanøvej 5, Billum 50 kr.: Jytte Frederiksen Midtengvej 4, Tønder

Pungen forsvandt ESBJERG: Pas på en spinkel, udenlandsk udseende kvinde på cirka 160 centimeter med mørkt hår. Kvinden passer på det signalement, som en ældre mand har givet politiet. Han blev i weekenden frastjålet sin punge med 700 kroner i Føtex i Smedegade.

at han manglede tid til sine to yngste døtre. Han tror bestemt ikke, at »21 Søndag« giver mange fridage, men han behøver ikke være i studiet nær så ofte, som han var tidligere. – På TV Avisen er du i studiet fire gange om ugen. Altså skal du være i DR-byen mange timer. »21 Søndag« er kun én gang om ugen, og det giver en større frihed i jobbet, siger Reimer Bo. De seneste år har han el-

Lørdagsvindere: 22. august

TYVERI te regnskab fra 2008/2009 et overskud på 420.000 kr., men egenkapitalen var negativ med 2,3 mio. kr. i minus. Også i det forudgående regnskab var egenkapitalen i minus med næsten tre mio. kr. I samme periode er gælden steget fra rundt regnet 11 til 17 mio. kr. Hovedparten af gælden er til pengeinstitutter. Som kurator i konkursboer er udpeget advokat Carsten Holmgaard, Kirk Larsen & Ascanius.

TID TIL DØTRENE For to år siden stoppede den rødhårede hårde tv-hund på TV Avisen, fordi han mente,

så vi har den med morgenposten senest eller afleveres til en af avisens redaktioner senest Så deltager du i lodtrækningen om én præmie på 200 kr., to på hver 100 kr., en på 75 kr. og en på 50 kr. Vindernavnene bringes i avisen på lørdag sammen med løsningen på denne uges opgave.

FODLÆNKET 18-ÅRIG

Amok til fest

’’

før er set søndag aften. – I juni var jeg med Anders Fogh Rasmussen i Viborg og tale om værdikampens start. Jeg kan godt lide at lave reportager, og det vil der forhåbentlig også blive en del muligheder for i programmet fremover, siger Reimer Bo.

Løsningen sendes til Lørdagskryds, Postboks 500, 6701 Esbjerg,

0 2003

I morgen kan Reimer Bo opleves som ny vært på DR-magasinet »21 Søndag«. Men ikke som den typiske vært i studiet.

6

børsen

8797.0610

Tlf. 30

I øjeblikket er der størst efterspørgsel på huse fra 2,3 mio.

55 - 64 år

% Huskøbernes alder

40

Hus og have

REIMER BO:

kunne beskæftige mig med den rene, undersøgende journalistik, siger Reimer Bo.

VÆRTENS NYE ROLLE Den rutinerede Reimer Bo vil gerne dirke lidt ved den fastlåste værtsrolle. Han er glad for, at han kommer til at lave de kritiske interviews, men han understreger, at han ønsker at lave andet end det og på den måde tage værtsrollen længere, end det

By:

KONKURS: Bankforbin-

30 ÅR MED IVECO.

Tlf. 30

Gunstigt for unge

kr. og ned, mens køberpotentialet er snævret gevaldigt ind, så snart prisen kommer over 2,5 mio. kr. Det er dog et faktum, at mulighederne for de unge til at komme ind på boligmarkedet i øjeblikket er meget gunstige med en rekordlav rente og banker, der ses at slække på deres krav.

Byggefirma knækkede nakken på byggegrunde

Mange gode tilbud...

BONDE & SCHMIDT ApS Hen74ry 81 56 Vedsted - Toftlund - Tlf. 74 54 52 28

vor er rykket ind på markedet, så andelen er steget fra 33 pct. i 2008 til 49 pct. i 2010. Medindehaver af Home i Esbjerg, ejendomsmægler Marianne Christensen, ser tendensen med mange unge købere på boligmarkedet som den medicin, der kan sparke gang i en kæde af handler. – Det er det, der skal til for at starte dominoeffekten, hvor et ungt par køber et hus til f.eks. 2,2 mio. kr. af nogle, som så kan gå ud og købe et hus til 2,8 mio. kr., forklarer hun.

i kender ham fra TV Avisen, fra valgaftener og senest fra eget talkshow. Hver gang vi har tændt for fjernsynet omkring primetime, har der været stor sandsynlighed for, at det var Reimer Bo, der tonede frem. Nu skal han være vært på det journalistisk dybdegående magasin »21 Søndag«. – »21 Søndag« er en fantastisk chance for at dykke dybt ned i de vigtige historier, siger Reimer Bo Christensen. I morgen står han for første gang iklædt »21 Søndag«-dresset, og han glæder sig til sin nye rolle efter tiden som vært på talkshowet »Reimers«. Det var underholdning i den lettere politiske ende, og en dag tog Reimer Bo da også snakken om programmets fremtid med DR-ledelsen. – Vi talte om, hvad vej dette her talkshow skulle tage, men så kom de med tilbuddet om, at jeg kunne komme på »21 Søndag«. Det ville de hellere, og jeg er glad for at

Postnr.:

Det er højtid for at bestille tid til julefrokost. Men flere af os dukker aldrig op, når julebordet er dækket, fordi vi glemte at afbestille hos restauranten. Glemsomme danskere påfører hvert år mindre virksomheder store tab, når de ikke dukker op i restauranten, hos frisøren eller tandlægen til den aftalte tid. Derfor er virksomhederne parate til en strammere kurs, og du risikerer at skulle betale for hele julefrokosten, hvis du ikke afbestilte i tide. – Helt i orden, mener Forbrugerrådet.

Ring og hør nærmere eller kom ind og få en kop kaffe og en bilsnak!

Ny model

V <25 år 25 - 34 år 35 - 44 år 45 - 54 år

5

HADERSLEV 7452 4908 - ESBJERG 7545 4966

ESBJERG: De unge førstegangskøbere stormer frem på boligmarkedet i Esbjerg i en sådan grad, at byen lige nu sætter Danmarks-rekord for unge boligkøbere. Det viser i hvert fald tal om alderen på huskøbere fra ejendomsmæglerkæden Home. Ifølge Home, der i Esbjerg har en markedsandel på omkring 25 pct., er seks ud af ti handlede villaer i Esbjerg, købt af unge mennesker under 35 år. Særligt iøjnefaldende er det, at de typiske førstegangskøbere fra 25-34 år igen for al-

11

B er det rigtige svar.

WWW.EBSENPARYKKER.DK

Af Ken Mathiesen Tlf. 7912 4632, kma@jv.dk

SIDE 10-11

Glemte aftaler skal koste dyrt

30 ÅR MED IVECO VOJENS

HUSK DU BESTEMMER SELV din leverandør. Din kommunes/ hospitals tilskud FØLGER DIG. Foto fra egen udstilling

Vi besøger dig gerne i dit hjem!

UDVIKLING: Aldrig har der været så mange unge førstegangskøbere på boligmarkedet i Esbjerg som nu, viser tal fra Home. Det giver en positiv dominoeffekt, siger mægler.

Livsstilsbutik med tøj og brugskunst Vestermosevej 6 • 6070 Christiansfeld Hjemmeside: www.defemsoestre.dk

INDLAND

WAUV

Reimers nyheder i ny stil

Unge købere på ivrig villajagt

ARKIVFOTO: OLE JOERN

30 år med iveco STORT UDVALG du ikke ser alle steder

se nyhederne fra

SIDE 4 SIDE 2 SIDE 11

Adresse:

SMYRIL LINE DROPPER ESBJERG

BLUE WATER SKYDER MED SKARPT MOD HAVNELEDELSEN

PARYKKER

13. september 2010

MUSIK: Godtfolk-festival på Fanø blev en kunsterisk succes ARKITEKTUR: Kubistiske huse i Hjerting begæret i byrådet BENZIN I BLODET: Michael fra Vejrup er danmarksmester i gokart

RESEARCH: KEN MATHIESEN, GRAFIK: LAMBÆK

udviklingschef Christian Bertelsen en del af væksten med et øget antal elever som led i treparsaftalen med regeringen samt vidtgående beskæftigelsestiltag, mens borgmester Johnny Søtrup (V) fokuserer på, at der er blevet flere hænder inden for omsorgsfagene. ESBJERG side 3

EBSEN

MANDAG

ESBJERG . RIBE . BRAMMING . FANØ

B er det rigtige svar.

Af Heidi Bjerre Christensen Tlf. 7912 4631, hbc@jv.dk

Mens der er blevet fyret på livet løs i det private erhvervsliv, er det ikke tilfældet i Esbjerg Kommune. Ikke færre end 315 flere medarbejdere er det blevet til fra maj 2009 til maj i år. Hos Esbjerg Kommune forklarer personale- og

Søndagsåbent 5. sept. kl. 10-14

billetter til kan købes i butikken nu - pris 75 kr.

ESBJERG side 1

Esbjerg Kommune i voldsom vækst

Børsside

lørdag 29. august 2009

ESBJERG

business side 1 & 2

jv.dk

Indsendt af

Grøntgrossist fanget i karse-farce

ESBJERG

2. september 2010 4 uge 35 . 20. årgang . nr. 241 22,00 kr. (fra 9,46 ved årsabonnement)

Ny dansk film er bevægende Indland side 19 ������

TORSDAG

Kryds & Tværs

Navn:

Forside

administrerende direktør, Bent Naur, er glad for, at sammenligningen af bankernes regnskabstal for halvåret 2010 viser, at hans bank ligger helt i top. Forklaringen er ifølge Naur enkel: – Vi har valgt nicher, som der altid er brug for. Eksempelvis har vi satset på vindmøller, og det er jo ikke holdt op med at blæse, bare fordi der er økonomisk krise, siger Bent Naur. En anden af Landbobankens nicher er lægepraksisser. Banken ved nøjagtigt, hvad en praksis bør koste og ved derfor også, hvornår den skal sige stop til flere udlån. Samtidig er Ringkjøbing Landbobank den mest omkostningseffektive bank. Bent Naur har skåret alt overflødigt fedt væk. Han har eksempelvis ikke et stort forkontor med flere sekretærer. Alle kan derfor gå direkte ind

Alle dage 1.995

Altid opdaterede priser på jv.dk/annoncering


Sektioner og indstik BAGGRUND

BOGODT

SØNDAG 12. september 2010

SØNDAG 19. september 2010

LØRDAG 21. AUGUST 2010

FOTOS: CHRESTEN BERGH

Et hjem efter Anne Fabricius Bjerres hjerte I anledning af at landets efterskoler snart igen slår dørene op og viser sig frem for alle interesserede, besøger vi Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole, hvor forstander og elever sagtens kan blive enige om, hvad det er, der trækker så mange elever til den populære skoleform: Det er fællesskabet.

JV.DK

BØRN

PENGE

SAMLIV

KARRIERE

JOBZONEN

Ny serie med sund mad

DIG

Side 10-11 VELVÆRE

SØNDAG 12. september 2010

DIT VIGTIGSTE BUDSKAB? Jesper Buch: – Hvis jeg var i stand til at fortælle alle de mennesker, som ikke er millionærer – så de faktisk forstod det – at man ikke lever lykkeligere af at have mange penge, ville verden være foruden mange bekymringer. Du lever et niveau højere, men ikke bedre. Jeg havde det lige så sjovt, da jeg boede i Gellerupparken i Århus, som jeg har det i Spanien i dag.

UDSEENDE

RÆKKEHUS. I et rigtigt engelsk-inspireret rækkehus fra 1903 har Anne Fabricius-Bjerre indrettet sig med gamle, gustavianske møbler, franske og danske designklassikere og metervis af bøger, der står og ligger, hvor der er plads.

D

et er lidt et rend på trapper. Men huset fungerer godt. Hver etage har sin tid på dagen, forklarer Anne Fabricius-Bjerre, mens hun viser rundt i sit engelske rækkehus på 240 kvadratmeter fordelt på tre etager med køkken i kælderen. – Jeg har bevaret den gamle madelevator. Jeg synes, at det er så sjovt, at den er der, smiler Anne Fabricius-Bjerre og peger på et solidt tov, der går fra gulv til loft i entréen.

FORTSÆTTES SIDE 2

uden tøven www.just-eat.dk

Skoletræt? Ikke her!

Af Annette Sand red@erhvervsbladet.dk

ANNE FABRICIUS-BJERRE på trappen til første sal. De mange daglige ture op og ned af trapperne fra soveafdelingen på første sal til køkkenet i kælderen kan næste gøre det FOTO CARSTEN LAURIDSEN ud for en længere løbetur, mener Anne Fabricius-Bjerre.

Klassisk og klimastærk

Kvalitet

Højslev Vingetegl er skabt med stil og styrke til det hårde danske klima. Vælg mellem rød, brun, gul, blådæmpet samt rød engoberet og sort engoberet. Se mere på www.randerstegl.dk eller ring 98 12 28 44

fra start til slut i dit vindueskøb

Besøg vores udstillingshus på Dyssebakken 147 i Vojens hver søndag fra kl. 13.00-16.00 Find en VinduesMester® på VELFAC.dk

S E K S S I D E R T E M A O M E F T E R S K O L E R N E S DA G

Glem alt om din alder

EN SKULPTUR. Den trearmede lampe bag flyglet er designet i 1953 af den franske arkitekt Serge Mouille. Den er ikke billig, men giver et fantastisk lys, der ikke blænder, og er smuk som en skulptur.

Af Lene Brock bogodt@jv.dk

SIDE 11-16

ngsten. For de tæsk, du ved, du vil få – for derefter at ryge i gulvet til tælling. Den er der hver gang. Lige indtil kampen går i gang. Så ryger du direkte i flæsket på dem. For sådan er du bygget. Ligesom Jesper Buch i taekwondo altid har haft et klart mål. Nemlig at vise, at han kan – dobbelt så godt som modstanderen. Så har han ikke holdt sig tilbage fra at kæmpe og indkassere nogle tæv – blot for at skrue op for styrken og faktisk nå det mål, han skrev ind i kalenderen som teenager: At blive millionær inden sin 30-års fødselsdag. Stiftelsen af en af Danmarks største internet-succeser, fastfoodportalen Just-eat.dk, har for længst indfriet det løfte, og salget af størstedelen af aktierne i selskabet har givet ham frihed til at gribe et åndehul i Marbella i Spanien. Frihed til at skrotte Excel-arket over otte års aktiviteter, hvor bundlinjen i alt

A

Hold op med at skrive din alder i en jobansøgning, lyder rådet fra direktør Trine Koue. Alt for mange kvinder bliver nemlig sorteret fra, bare fordi de har skrevet deres alder

Se mere på vores hjemmeside www.alterna-huse.dk eller kontakt os på telefon 74 69 34 34

i ansøgningen. Få gode tip til, hvordan du fornyr dit cv. Side 6

... når det handler om tillid, kvalitet og faglig dygtighed

tæller fem ugers ferie og sygdom. Og ikke mindst frihed til at slippe taget i Just-eat-projektet, der efter de første års balancegang på grænsen til konkurs og søvnløse nætter i en kældervirksomhed med et team, som brænder mere for ideen end for lønchecken, er forvandlet til en forretning med økonomisk succes i store dele af Europa. – Jeg har fokus på profit og er dårlig til at bruge penge, jeg ikke har tjent. Hvis du vil ud i Europa med en stor organisation, hvor du ikke kan motivere alle medarbejdere til at arbejde for ingenting, så skal du bruge penge. Derfor var tiden inde til at hente mere strategiske kræfter, siger Jesper Buch om sin beslutning, der i dag har omkring to år på bagen.

Ideerne spirer Den har frigivet energi og penge til at investere i en række nyetablerede firmaer, hvor han omsætter egne erfaringer til iværksætterrådgivning. Alligevel er investor en titel, Jesper Buch uden tøven afviser som erstatning for iværksætter. For det

Ideer er en af JESPER BUCHS GAVER. Han får dem hele tiden. En af dem har han omsat til succesen Just-eat.dk. Nu vil han nedbryde tabuer med sin næste internetforretning.

er det, han er. Han kan slet ikke lade være. Enhver undren eller mangel på løsning får ideerne til at spire. Det spanske åndehul har da også været afsæt til at tegne linjerne til en ny forretning, der – ligesom Just-eat vænnede fastfood-hungrende til online-bestilling – har afsæt i et behov for at finde løsningen online. Under navnet »Tabu-project« har han sammen med en række partnere udviklet portalen Mentaline.com, der giver adgang til online-video- og -lydbaseret konsultation med psykologer og coaches og har et mål om at gøre adgangen til rådgivningen mindre tabubelagt. Finansieringen står alene for Jesper Buchs regning, og virksomheden tæller pt. 13 ansatte, der ud over arbejdstimer medvirker til udviklingen ved at trække en minimal løn mod optioner i virksomheden, – Når ideer skal aktiveres, tænker jeg aldrig i økonomi, men først og fremmest i at dække et behov hos mange mennesker. Kan du det, skal du nok få succes, siger Jesper Buch, der er blevet ti års erfaringer ældre siden sin første jagt på succes som internetiværksætter.

Sektioner Annoncemoduler i sektioner

Tirsdag-fredag: Business Lørdag: Auto, Business Søndag: RejsGodt, BoGodt

Helside

Halvside

Kvartside

Bundmodul

Midteropslag 2 x 1/1 side

Opslag 2 x 1/1 side

43.495

25.455

15.905

11.665

99.720

70.995

63.645

42.430

50.920

29.700

19.090

14.845

113.510

84.865

71.075

49.855

Alle priser er inklusive 4 farver

Specialmoduler i sektioner Placering Business

Modul (side 2) Bundmodul (forside)

Auto

Modul (side 2) Bundmodul (forside)

RejsGodt, BoGodt, JobZonen Sporten

Modul (side 2) Bundmodul (forside) Modul (side 2) Bundmodul (forside)

Midteropslag Opslag 2 x 1/2 side 2 x 1/2 side

Format i mm

Ugedag

86 x 75 266 x 50

Pris 2.495

Tirsdag-lørdag

8.095

131 x 50

4.495

86 x 75

2.495

266 x 50

Lørdag

8.095

131 x 50

4.495

86 x 75

2.495

266 x 50

Søndag

8.095

131 x 50

4.495

86 x 75

2.495

266 x 50 131 x 50

Mandag

8.095 4.495 Alle priser er inklusive 4 farver

Altid opdaterede priser på jv.dk/annoncering

FAKTA

.JESPER BUCH Hvad: Stifter af Just-eat.dk Hvorfor: Vil nedbryde tabuer med ny netforretning 35 år og opvokset i Vamdrup ved Kolding i en familie, der ejede en restaurant. Ønskede som dreng at lære at spille violin, men fik ikke lov af sin mor, der frygtede, at det ville gå helt galt og ende med mobning, hvis »et lille, magert spektakel« som ham gik den vej. I stedet valgte han taekwondo, som han dyrkede i ti år. Som 14-årig lånte han penge af sin far til at købe spillemaskine Som 21-årig restaurant i Blokhus, solgt med fortjeneste efter et år. Som 24-årig fik han ideen til fastfoodportalen Just-eat.dk, der i dag er etableret på syv markeder og tæller flere end 200 ansatte. Sideløbende medstifter af Hangarfestival i Vandel. Er i dag medlem af Just-eats advisory board, efter at han har solgt ud af sin ejerandel.

Derfor har han i dag en anderledes ro, som han lynhurtigt beskriver som en floskel i bullshit-kategorien, men samtidig holder fast i. Fordi han har lært noget og i dag er bevidst om sin rolle. – Jeg er bekymringens mand – bekymrer mig om alt. Det gjorde jeg også fra start til slut med Just-eat. Det ville jeg gøre, uanset om jeg havde nul eller x-antal millioner kroner på min konto. Heldigvis. Selvfølgelig er jeg bange for at fejle, men er det ikke sådan, at du skal have nogle ar for at blive et helt menneske,« vælger Jesper Buch at beskrive sin næste iværksætterkamp. Efterfulgt af en troværdig konstatering af vilje, forventning og tro på, at han kan. Og helst dobbelt så godt som de andre. »Det er altid let at lyde smart og fyre en masse billigt købt salgsgas af, men jeg er altså jyde. Jeg tænker mig om og forhandler prisen i bund. Jeg er bevidst om, at man nogle gange skal lukke røven, når de små detaljer skal diskuteres. I dag befinder jeg mig bedst i »helikopteren«, hvor jeg kender enhver detalje i min forretning, men primært har fokus på at give ideerne liv.«


. SPIL .

SPRÆ

L

KUN SJOV

REJSGODT

SPORT

SØNDAG 19. september 2010

AUTO

MANDAG 20. september 2010

LØRDAG 11. september 2010

BIL . BÅD . CAMPING

Svaneke er Danmarks mindste købstad, men det betyder bestemt ikke, at et besøg i byen hurtigt kan overstås. Derimod er den et godt udgangspunkt for en lang weekend. SIDE 2-3

S PA S

JV.DK

FOR

FREDAG 27. AUGUST 2010

Idyl på bornholmsk DESIGN-FINESSER. Citroën DS4 har en stribe design-kendetegn, bl.a. LED-forlygter

Endnu en fransk frækkert

Lad avisen sejle

FRISTELSE: Citroën DS4 bærer det friske design fra DS3 videre. Fræk, anderledes og eksklusiv for dem, der synes, at et C er for ordinært. Af Morten Kjeldsen Tlf. 8740 1443, mkj@jv.dk

SÅ SPIL DOG SÅDAN HVER GANG... EfB leverede en rigtig god præstation, da holdet i går vandt en sikker sejr på 3-0 ude

De simple lege er ofte de sjoveste. Lasse og Marcus morede sig, da de foldede papirskibe af en avis. Du får også en grundig vejledning. Side 12

Her&Nu tilbud Spar kr. 600,-

RESTPLADSER · KØR SELV Vinfest ved romantiske Mosel. Sejltur - vinbondebesøg - Cochem. Bo på familiehotel direkte ved flod/Mosel breden. Ma - Fr. (4 x halvpension) Pris pr. pers. i dobb.vær. kr. 1.500

Restpladser Kør Selv Ferie MOSEL

over AC Horsens. Hollandske Tim Janssen,

FOTOS: HOLGER MADSEN

Hirtshals-Kristiansand 5 personer + bil

Høstfest ved charmerende Rhinen. Sejltur - vinbondebesøg - Drosselgade. Bo på familiehotel i Rüdesheim. Ma - Fr. (4 x BB)

Her&Nu fra kr.

Pris pr. pers. i dobb.vær. kr. 1.400

Info og Salg · Åben alle dage: 08.00 - 19.00 Lauritzen Rejser · Tlf. 74 72 15 20 www.lauritzen-rejser.dk

250,-

Oplys kode: Kara Rejseperiode t.o.m. uge 47

Restpladser Kør Selv Ferie RHINEN

PRØV F.EKS. DET ALLER-HYGGELIGSTE

Weekendophold

EGAB PÅ SEAWEST NYMIND personer med pension

Lørdag til søndag

Pr. person

for 4

FRA

795,-*

bestil på Læs mere eller dk www.strandhotellerne. 30 00 eller tlf.: 76 52

yr kr. 75,ekspedionsgeb online og spar

Book sengelinned og aftenbuffet badeland, badminton,el- og vandforbrug. * Fiskerhus – Inkl. Ekskl. lørdag og morgenbuffet.i uge 34-40. Gælder

FOR HELE FAMILIEN

BILLIGE

www.danskbilferie.dk 70 10 43 43

colorline.dk eller 99 56 19 88

KANTET OG SKARP. Citroën DS4 er den smarte version af den kommende C4’er. Halvhøjt coupé-lignende karrosseri, fire døre i modsætning til DS3 og et bagagerum, der sluger 370 liter.

LÆKRE MATERIALER I DS4-KABINEN. Rattet er fladt i bunden, der er diverse alu-elementer, 6-trins gearkasse er standard, og der er mulighed for læder på sæder og instrumentpanel. er DS’erne – Devine Spirit – de spændende. DS-produktlinjen understreges yderligere af de dobbelte vinkler i kølergitteret og det særlige DS-logo på hjelmen, og LED-lysene, der bidrager til DS4’erens særlige udseende. Køreegenskaberne i DS4 er ifølge Citroëns oplysnin-

ger både dynamiske og entydige, og de er afstemt til bilkøbere, som efterspørger en intens køreoplevelse. Som projektchefen for DS4, Jérémie Maestracci, siger: – Vi har tilstræbt, at føreren skal have en fornemmelse af at have et hjul på hver finger og en tæt føling med underlaget. Og det lyder jo meget

lovende og tyder på en køreglad fætter a la DS3. DS4 vil kunne fås med to dieselmotorer – HDI 110 (der også kan leveres som den ekstra nøjsomme e-HDi med bl.a. stop-start) og HDI 160 – og tre benzinmotorer udviklet i samarbejde med BMW, VTi 120, THP 155 og den nye THP 200 hk. Den kraftigste er baseret på 1,6 liters motoren og har et maksimalt drejningsmoment på 275 Nm ved 1700 omdrejninger i minuttet. CO2-udled-

ningen er på 149 gram/kilometer. Alle motorer leveres med 6-trins gearkasse, enten manuel eller den manuelle med elektronisk styring, E6G, kendt fra f.eks. C4 Picasso. Som med DS3 kan man skræddersy DS4 med to typer lakering, og DS4-køberen kan også vælge mellem fem forskellige typer læder, bl.a. tofarvede, for at give bilen et personligt udtryk. På højeste udstyrsniveau er også instrumentbord og dørpa-

neler læderbetrukket. Støjdæmpningen skulle også være mere eksklusiv Citroën har benyttet effektive materialer, der ligesom i DS3 nedsætter støjniveauet, ruderne er specielt laminerede, og dørlisterne er dobbelte til gavn for indeklimaet. Har man råd, kan DS4 fås med et system, der advarer mod trafikanter i sidespejlenes blinde vinkel, tågeforlygter med drejelys, fartpilot med flere hastigheder, surround sound, og forsæder med massage. DS4 kommer til Danmark i 2011. Priserne på DS4 og den kommende C4 kendes endnu ikke, men en pris i nærheden af 300.000 kr. for DS4 med 120 hestes benzinmotor er vores bud.

SUPERLIGAEN SIDE 2-6

SKIREJSE SVERIGER

1.979,Pris pr. hytte pr. fra kr.

Inkl. 5

uge person er

SKIREJSER NORGE fra kr.

SuperSpeed · 3,5 time til Norge

billedet, var på pletten med en enkelt scoring.

S4 er C4’s seje bror, og den er sammen med den rappe DS3 med til at gøre livet som Citroënejer mere spændende. DS4, der vises på Paris Motorshow i oktober, adskiller sig først og fremmest med et flot og markant design, hvor coupélinjerne blandes med en smule højbenet SUV. DS4 er længere og højere, men kortere end C4, deraf en smule SUV-look, og i udviklingen af bilen er der lagt vægt på at kombinere dynamisk formgivning med praktisk anvendelighed. Det betyder tre fuldgode pladser på bagsædet, og i modsætning til DS3 har DS4 bagdøre, og coupéformen understreges af bagdørenes skjulte håndtag, der er placeret som på f.eks. Alfa Romeo 156. Præcis som med C3 og DS3 kører modellerne parallelt, men hvor C-modellerne umiddelbart er de fornuftige,

D

2.356,-

R SKIREJSEIG ØSTR fra kr.

3.41pr.2, uge

lejl. Pris pr. 4 personer Inkl.

Pris pr. hytte pr. uge Inkl. 6 personer

Er det så dig, der henter kaffe til journalisterne? Rigtig mange redaktionssekretærer er blevet mødt med lignende opfattelser af deres arbejdsopgaver. En redaktionssekretær - det må vel være en, der ordner papirer, laver kaffe og henter pizza? Nej, der ligger helt andre arbejdsopgaver gemt i den stilling. Som redaktionssekretær prioriterer man døgnets begivenheder i forhold til at tilrettelægge avisen. Derudover er Jydske­­Vestkystens redaktioner meget opsatte på selv at sætte dags­ordenen, så der foregår også en pæn del idéudvikling på tværs af skrivende journalister og redaktionssekretærer.

Når historierne begynder at tikke ind hen ad dagen, går redak­ tionssekretærerne i gang med at læse dem igennem for igen at prioritere. Denne gang skal de tage stilling til, hvilken artikel der skal være dagens tophistorie, hvordan overskrifterne skal se ud, og om vi har brug for et eller flere billeder til de forskellige artikler. Sidst på dagen er det redaktionssekre­tær­erne, der lægger avisen i seng, inden den ryger i trykken. Og det kan da godt være, at der bliver tid til en kop kaffe inden da. Men de henter først og fremmest kaffe til sig selv.

Indstik – fredag, lørdag og søndag Det er muligt at købe reklameindstik i JydskeVestkysten. Reservation er nødvendig og kan foretages på telefon 7912 4700. Pris for indstik (pr. stk.) Gruppe 1 indstik

Gruppe 2 indstik

Gruppe 3 indstik

Soloindstik

kr. 1,50

kr. 1,75

kr. 2,30

+25%

Enkeltfirma, som udelukkende annoncerer med egne produkter.

Enkeltfirma, som hovedsageligt annoncerer med egne produkter suppleret med enkelte leverandørannoncer.

Reklamefirmaer, centerforeninger, brancheforeninger m.v., som hoved­sageligt har fremmede annoncer – altså udgivervirksomhed.

Tekniske oplysninger

Format: Maks. tabloid (275 x 395 mm) - større formater skal leveres falset. Vægt maks. 100 gram.

Altid opdaterede priser på jv.dk/annoncering


Gemmer du på en god historie? En profilannonce giver dig mulighed for at fortælle lige præcis den historie om din virksomhed, som du gerne vil kommunikere til JydskeVestkystens mange læsere. Vi hjælper dig med i tekst og billeder at fokusere på det, du gerne vil fortælle om et nyt produkt, et jubilæum, en fusion, et miljøtiltag, om virksomhedens mission eller noget helt andet. Profilannoncen kan have lige nøjagtigt det omfang, du ønsker. Fra én annonce over en side til en hel avis, og vi kan både distribuere den som indstik i lokale udgaver og som husstandsomdelt avis.

Altid opdaterede priser på jv.dk/annoncering

Som din mediepartner, sørger vi for at holde projektet i hånden hele vejen fra en løs idé fra dig, til det endelige produkt er ude hos læserne. Vi gør din idé til virkelighed. Du skal bare fortælle os, hvad du gerne vil have, så giver vi dig et godt tilbud.


Business Business-Syd – udkommer én gang om måneden “Ja, det der Syd-magasin. Jo, det gemmer jeg da. Det gør I godt”. Sådan faldt ordene fra en læser, en vestjysk mandlig erhvervsdrivende på omkring de 60 år, der kontaktede erhvervs­redaktionen for at sige sin uforbeholdne mening om magasinet Business-Syd. Og det blev til en stribe roser - men med en enkelt løftet pegefinger.

For han syntes næsten, der var for meget godt stof i magasinet til, at han kunne nå at læse det. “Så lav det nu ikke en gang om ugen, så når jeg ikke at få det læst”, lød det. Nej, det skal vi nok lade være med. Business-Syd er et månedsmagasin. Og det bliver det ved med at være.

Månedsmagasinet Business-Syd Business-Syd er et samarbejde mellem JydskeVestkysten, Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis. Her begynder vi, hvor avisernes erhvervssektioner slutter. Business-Syd går tæt på og inspirerer det sydjyske og fynske erhvervsliv med en anderledes indgang til erhvervshistorierne. Vi stiller de nærgående spørgsmål til topledere, sætter fokus på talenterne og giver indblik i de virksomheder, der gør det interessant og anderledes. Men der er også tid til at kaste kri-

tiske blikke på og skabe overblik over de aktuelle sager, der optager vores erhvervslæsere. Det er i Business-Syd, du finder de personlige interview, de bedste guides og baggrundsartikler om alt fra karriere og kontor til medarbejderpleje og morgenrutiner. Overfør din annonce til Business-Syd, Fyn, som udkommer tirsdagen før med Fynske Medier. Dermed dækker du hele Region Syddanmark. Tilkøb: 50% af annonceprisen.

Format

Pris

Helside

266 x 365 mm

20.245

Halvside (tværformat)

266 x 180 mm

12.245

Halvside (højformat)

131 x 365 mm

12.245

Kvartside

131 x 180 mm

7.245

1/8 side

131 x 90 mm

4.245

Fast modul

86 x 75 mm

2.745 Alle priser er inklusive 4 farver og 1.000 visninger på jv.dk Alle annoncer krympes 10% af hensyn til magasinets beskæring.

Rubrikannoncer: Pr. mm kr. 9,95

SYDDANSK FREMTID: 3 succesvirksomheder fortæller

UNGE DER KNOKLER

BUSINESS-SYD

BUSINESS-SYD

Ecco-direktør Dieter Kasprzak: Vi vil ikke være størst - men bedst. MÅNEDSMAGASINET

9. januar 2010

Syddanske Medier - JydskeVestkysten

www.jv.dk

Han styrer Legos vækst

Koncerndirektør Christian Iversen og Lego har succes. De rider på en bølge skabt af modige valg i nedgangstider. Nu er bøtten vendt, og udfordringen er at jonglere med en overraskende vækst.

Mange unge har fritidsjob efter skolen - er det godt eller skidt SIDE 6 -7 -8 MÅNEDSMAGASINET

6. marts 2010

Syddanske Medier - JydskeVestkysten

www.jv.dk

FAMILEFIRMA

To brødre driver sodavandsfabrikken Frem i Ribe. Mand, kone og to børn står bag stort bygge- og tømrerfirma.

Iværksætter har hele verden i kikkerten Bil-auktion og vurdering af brugte biler på internettet en gigantisk erhvervssucces

BUSINESS-SYD 11. september 2010

Syddanske Medier - JydskeVestkysten

6

TEMA Energi og Miljø

Altid opdaterede priser på jv.dk/annoncering

TEMA Viden & vækst

LÆS HVORDAN DE GØR DET SIDE 10 - 13

www.jv.dk

Her går handelen strygende Begær og benhårdt arbejde. Det var vejen til Tønders succes som handelsby. Alle skal yde - og så kommer der også kunder i butikkerne og penge i kasseapparaterne. KAMPEN OM KUNDERNE

SYDDANSK FREMTID - LEGO

SIDE 10 - 11

MÅNEDSMAGASINET

SIDE 6-9

TEMA VEJEN -MIDT I DET HELE KURSER OG KONFERENCER TEMA FOTO: ANDRÉ THORUP


Business - tirsdag til lørdag Business-sektionen i JydskeVestkysten giver dig et overblik over det energiske og pulserende erhvervsliv. Du får de små korte notitser med de væsentligste nyheder fra det regionale erhvervsliv, blandet op med både nyheder og analyser om de store nationale og internationale begivenheder. Business-siderne er et unikt mødested for alle med erhvervsinteresse. Siderne er tiltænkt læsere, der ønsker at følge med i det regionale og landsdækkende erhvervsliv, uanset forudsætninger.

3. september 2010

Fuglsang vil erobre hele Danmark med dåser SATS: En kæmpe kampagne skal fra næste måned få danskere nord for Kongeåen til at vælge Fuglsang øl fra Haderslev.

FAKTA

.FAMILIEKONCERN

Fuglsang-koncernen i Haderslev er ejet af Conrad & Sophus Fuglsangs Fond, der har en egenkapital på 167 millioner kroner. Fonden og dens selskaber ledes af femte generation af familien Fuglsang. Virksomheden blev stiftet i 1865 af Søren Christian Fuglsang.

Af Connie Bøgwad Schmidt Tlf. 7353 2623, cbs@jv.dk

Flaskerne og dåserne fra bryggeriet Fuglsang i Haderslev har fået nye mærkater i afstemte farver. Men det er blot en lille hjørnesten i en stor kampagne for at vinde markedsandele nord for Kongeåen og øst for Storebælt. Et af de vigtigste våben i den kamp er dåser, forklarer bryggeriets salgsdirektør, Stephan Scheelke. – Så længe vi kun har kunnet levere flasker, har vi været bundet til et begrænset geografisk område. Fordi der skal være et retursystem til flasker og kasser. – Det har vi i Sønderjylland via vores egen distribution, men ikke i resten af landet. Derfor opgraderer vi vores dåsetapperi, for der er et retursystem til engangsemballage, heriblandt dåser, forklarer Stephan Scheelke.

i bryggeriets historie. Kampagnen, der har været to år undervejs, har også krævet mange overvejelser fra bryggeriets direktør, Henning Fuglsang. – Jeg ser det som en investering, men vi foretager den med sønderjysk fornuft. Dermed mener jeg, at vi fortsat vil pleje de lokale markeder, fordi det er hele fundamentet for bryggeriet og investeringen, siger Henning Fuglsang.

Supermarkeder Pladsen på supermarkedernes hylder kommer ikke af sig selv. Derfor har Fuglsang indledt et samarbejde med handelsselskabet A-Brands. I dag er det således, at de enkelte ølmærker selv sørger for at komme forbi og tjekke, om der skal fyldes op på supermarkedets hylder. Det led har Fuglsang hidtil været foruden udenfor Sønderjylland, men den opgave vil konsulenter fra A-Brands tage sig af, og det øger bryggeriets chancer for hyldeplads i supermarkederne. BUSINESS | side 3

Markedsføring Det er ikke tilfældigt, at Fuglsang indleder sin offensiv nu. – Det er billigere at vinde markedsandele i krisetider, siger Stephan Scheelke. Men det marketingsbudget, bryggeriet bruger på offensiven, er aldrig set mage til

Hvis du kan svare Ja, så er det måske noget for dig at blive Søstrene Grenes nyeste franchisetager. Du vil skulle overtage en allerede eksisterende, veldrevet og resultatskabende butik.

TORSDAG 19. august 2010

SIDE 4 SIDE 5 SIDE 2

AKTIER: Amagerban-

ken tager små millionskridt på vej mod redningsplanken. Tiden er ved at rinde ud for kriseramte Amagerbanken. Men der er tegn på, at banken klarer skærene endnu en gang, vurderer formueforvalter Thomas Berngruber fra Formuepleje. Ifølge Business.dk er en gruppe rigmænd klar til at tegne aktier for 50 millioner kroner i forbindelse med bankens aktieudvidelse. Gruppen er anført af Finansgruppens chef, Jesper Tullin. Hvem der ellers er med i gruppen, vil Jesper Tulinn ikke afsløre. 50 millioner kroner er en lille brik i et stort, vigtigt puslespil for Amagerbanken, som skal skaffe 750 millioner kroner inden 15. september, siger Thomas Berngruber. – Det er et eksempel på, at alle med interesse i Amagerbankens overlevelse vil gå langt for at få det til at lykkes, siger han. Rigmændenes melding er også lidt spil for galleriet og et vigtigt signal til andre, der overvejer at investere i banken, som fortsat har en usikker fremtid foran sig. – Hvis tegningen ikke lykkes, får de deres penge tilbage. Men hvis emissionen lykkes, så satser de jo også på Amagerbankens videre formåen. – De har interesse i, at Amagerbanken overlever, siger Thomas Berngruber. RB

Realiser din drøm med et stærkt koncept i ryggen! Og står du klar til at lægge fra land allerede 1. oktober 2010 i attraktive butikslokaler i Kolding Storcenter?

HALVÅRSREGNSKAB: A.P. Møller-Mærsk opjusterer atter FYRINGER: Vestas fyrer 300 medarbejder i Midt- og Vestjylland FITNESS: Ny kæde vil ind på fitnessmarkedet

Rigmænd sender bank på rette vej

Søstrene Grene søger franchisetager til Kolding Storcenter

Drømmer du om at drive din egen forretning? Er du arbejdsom, selvstændig og engageret? Er du resultatorienteret, fokuseret og fuld af drive? Er du en positiv og glad natur med sans for både orden og kreative detaljer? Har du erfaring fra detailhandlen – måske endda fra et franchisesystem?

BUSINESS ▲

SIDE 2 SIDE 2 SIDE 9

FREDAG

OPTIMISME: Danish Crown nyder godt af højere kødpriser PENGE: København er tredjestørst på valutahandel i Europa DIGITAL: Virksomheder indfører smartphones uden at udnytte potentialet

BUSINESS

Business er kendetegnet ved et spændende miks af hurtige og præcist fortalte nyheder og de længere dybdegående analyser og baggrundshistorier, der hjælper dig med at forstå sammenhængene i erhvervslivet. Business-siderne finder du i avisen fra tirsdag til lørdag, og søndag udkommer vores JobZonen-tillæg, hvor fokus er på arbejdslivet, altså cirka den tredjedel af vores liv vi bruger på at arbejde.

Søstrene Grenes er et formstærkt, solidt og gennemprøvet koncept med højt til loftet og en helt unik ånd og kultur, hvor individuelle resultater altid går hånd i hånd med et stærkt fællesskab. For yderligere information om muligheder og vilkår, kontakt Kristian Kindtler i ConMentor på 7026 0021.

I dag står Cimber til regnskab overfor aktionærerne Det Sønderborg-baserede flyselskab Cimber holder i dag generalforsamling i København. Og selskabets direktør, Jacob Krogsgaard, kan vente sig mange spørgsmål fra både små og store aktionærer. FOTO: JACOB DJURHUUS STEJSKAL

ANALYSE: Cimber Sterlings generalforsamling i dag vil blive præget af kritiske små- og storaktionærer. For første gang siden børsnotering og katastroferegnskab er der lejlighed til at stille nærgående spørgsmål. Af Niels Ole Krogh Tlf. 7342 5125, nok@jv.dk

Blå Avis-milliardæren Karsten Ree kan gå fra den ene krisegeneralforsamling til den anden i disse dage. Ree, der er hovedaktionær i den vingeskudte Amagerbanken, er den største enkeltaktionær i Cimber Sterling. Det Sønderborg-baserede flyselskab har sin generalforsamling i eftermiddag på First St. Petri Hotel i København. Mødet bliver givetvis et tilløbsstykke, for det er første gang de cirka 4000 småaktionærer har lejlighed til at stille nærgående spørgsmål til selskabet, siden de ved børsnoteringen i december sidste år investerede i selskabet. Selve børsnoteringen blev bagefter stærkt kritiseret, da løfterne på glittet papir bare et par uger efter blev fulgt af den første af en række nedjusteringer. Ved offentliggørelsen af årsregn-

skabet forleden var underskuddet langt større end beregnet, nemlig på 228,5 millioner kroner.

nes parathed til at betale forud. Sommerperioden står for broderparten af indtægterne, men der er også en stor regning at betale for brændstof, lufthavnsafgifter og andet, siger Ole Kichert Christensen, Travelbrooker Nordic ApS.

Kedelige tal Aktuelle tal fra Dansk Flyprisindex viser, at konkurrencen skærpes i ef-

En vanskelig periode En række forretningspartnere, JV har talt med, understreger, at Cimber Sterling står overfor en meget vanskelig periode. Cimbers nedtur begyndte paradoksalt nok med det først meget roste opkøb af Sterling i januar sidste år. Sterling krakkede i oktober 2008, og netop efteråret er en akilleshæl for luftfartselskaberne. Gabet mellem den travle sommer og den kortere højsæson med skiferier er langt for et selskab, der har en overordentligt stram likviditet. Som en luftfartsekspert siger: – Konkurrencen er benhård både nationalt og på europæisk plan. Med en tredjedel af salget gennem hjemmesiden, lever et selskab som Cimber Sterling til dels også af kunder-

FAKTA

.HUL I BESTYRELSEN

Aktionærerne vil givetvis også vente spændt på, hvem der er udpeget til nyt bestyrelsesmedlem i Cimber Sterling. En af de helt tunge drenge, Vagn Sørensen, forlod tidligere i år bestyrelsen med henvisning til arbejdspres. Signalet var et andet. Til gengæld er den siddende formand, N.E. Nielsen, blevet kritiseret for et alt for stort arbejdspres som formand i en lang række børsnoterede selskaber. I går var der endnu ikke kommet en meddelelse om det nye bestyrelsesmedlem, og det kan tyde på, at det ikke er lykkedes at finde den sværvægter, selskabet har brug for.

teråret. Priserne vil være op til 25 procent lavere fra provinslufthavnene, hvor ikke mindst Cimber Sterling står stærkt. Altså vil der også være mindre at tjene. Cimbers direktør, Jacob Krogsgaard, og formand N. E. Nielsen vil givetvis forsøge at berolige aktionærerne med, at den tomme pengetank vil få tilført et statsgaranteret lån på

cirka 80 millioner kroner og et betydeligt større beløb ved at sælge flyflåden for så at lease den tilbage efter indløsning af friværdien. Med over 800 ansatte er det ganske betydelige beløb, der skal til for, at Cimber Sterling kan komme helskindet hen over (luft)hullet til vinteren. En farefuld færd, der kræver en bank med stor langmodighed.

se mere på www.syd-erhverv.dk

ERHVERVSEJENDOMME Store & små Ring til Evald Møller, Syd-Erhverv Tlf. 7461 3244 Nørreport 1, 6200 Aabenraa

Altid opdaterede priser på jv.dk/annoncering


Generelle betingelser Bredde i mm 1 spalte

2 spalter

3 spalter

4 spalter

5 spalter

6 spalter

41 mm

86 mm

131 mm

176 mm

221 mm

266 mm

Indleveringsfrister Annoncetyper

Indrykning Tirsdag-lørdag

Søndag

Mandag

Senest kl. 12.00 to dage før

Senest torsdag kl. 9.00

Senest torsdag kl. 12.00

Annoncer uden korrektur

Senest kl. 8.30 dagen før

Senest fredag kl. 9.00

Senest fredag kl. 10.30

Elektroniske annoncer (mod reservation som almindelige annoncer)

Senest kl. 14.00 dagen før

Senest fredag kl. 14.00

Senest fredag kl. 14.00

Korrekturannoncer

I øvrigt henvises til nedenstående ­hjemmesider Retningslinjer for levering af ­annoncemateriale

Krav til produktion af PDF-filer

Retningslinjer for levering af annoncer til avistryk

www.pressenshus.dk

www.medienet.net/pub/pdfbranchestandard/

www.kankanikke.dk

Betalingsbetingelser 14 dage fra fakturadato.

Altid opdaterede priser på jv.dk/annoncering

Medieplaner, kombinations­muligheder og rabataftaler Kontakt venligst din lokale konsulent på 7912 4500.

Tekniske oplysninger Trykmetode: Offset Format: Tabloid - 6 spalter x 365 mm


Udgivelser JydskeVestkysten udkommer som ­morgenavis alle ugens dage ­(undtagen nytårsdag, langfredag, 2. påskedag, 2. pinsedag, jule­dag og 2. juledag). Leveringsform Filformater – færdigt materi­ale i fil­for­ma­ terne EPS eller branche­godkendt PDF. Farveannoncer – alle farve­annoncer skal leveres CMYK-separerede. Opmåling Annoncer, der i højden måler over 320 mm, beregnes som fuld spaltehøjde 365 mm. Helside beregnes til: 6 spalter x 365 mm = 2190 mm. Annoncer beregnes til minimum 20 mm i højden. Reservation og standsning Ønsker du en farve- eller helsides­annonce, skal du af pladshensyn reservere i god tid. Du bedes foretage din reservation telefo­nisk og umiddelbart derefter bekræfte din reservation ved at fremsende en ordreseddel. Hvis du annullerer din reservation senere end to hverdage før deadline, vil du blive faktureret kr. 2.000,- i annulleringsgebyr. Videresendelse af annoncer Kr. 500,- pr. stk. Annoncer under billetmærke Ved indrykning af annoncer under billetmærke

skal navn og adresse være Jydske­Vestkysten bekendt. Billetmærkegebyret er kr. 100,- pr. indryk­ning. Forveksling med redaktionel tekst Enhver annonce, der efter Syddanske Mediers skøn kan forveksles med redaktionel tekst, forsynes foroven med ordet ANNONCE, der i typografi og størrelse klart angiver, at der er tale om en annonce. Forhør nærmere om regler for opsætning og typografi på telefon 7912 4700. Tema og tillæg Ring og bestil vores temaoversigt 2011 på telefon 7912 4700. Annonceopsætning Ring og hør nærmere om priser og muligheder på telefon 7912 4500. Annonceproduktion Pris pr. mm kr. 0,70. Reklamationer Reklamationer vedr. fejl i indrykkede annoncer skal fremsættes omgående og være Syddanske Medier i hænde senest fem dage efter indrykningen. Bringes annoncen flere gange med samme fejl, uden at Syddanske Medier modtager reklamation, ydes dekort, men kun på den første indrykning. Annoncer modtaget pr. telefon vil umiddelbart efter modtagelsen blive gentaget for annoncøren. Såfremt annoncen i avisen fremtræder i over­

ensstemmelse med manuskriptet, bortfalder­ mulighed for dekort. Ved færdigt materiale bortfalder reklamations­retten, dog ikke ved trykkerifejl, fejl i indryk­ningsdato eller place­ ring. Rekla­mationsretten bortfalder også ved annoncer, som rettidigt er sendt i korrektur, og ved annoncer modtaget efter deadline, dog ikke ved trykkerifejl, fejl i indrykningsdato eller placering. Erstatningsansvar Syddanske Medier er uden ansvar for tab eller skade, der påføres annoncøren som følge af trykkeri-/tryk­fejl, forståel­sesfejl, placeringsfejl, forkert eller manglen­de indrykning. For eventuelle fejl, som Syddanske Medier er helt eller delvis skyld i, ydes reduktion efter vores skøn over værdiforringelsen, dog maksimalt én gratis omrykning. Afvisning af annoncer Syddanske Medier forbeholder sig ret til at afvise annoncer, der strider mod lovgivningen eller hensynet til læserne. Materiale og priser Alle priser er baseret på modtagelse af trykklart materiale.

Altid opdaterede priser på jv.dk/annoncering


skala.fm er din direkte linje til potentielle kunder Med radiospots på Danmarks største regionale kommercielle radiostation er du sikret optimal synlighed. Og du kan nøje afpasse dine kampagner til dit budskab og budget, da du selv vælger hvor stort et geografisk område, du ønsker at dække. Vi hjælper dig i den kreative proces fra idé til færdigt spot, så du

får mest ud af det effektive medie, som radio er. Og vi er til at tale med om sponsorater og events både i radioen og i din virksomhed. Spørg bare din mediekonsulent. skala.fm er på nettet og på de mobile platforme iPhone og Android. Derfor kan dine kunder have skala.fm med altid – i hele verden.

Priser Spotlængde i sekunder Område/længde

10 sek.

15 sek.

20. sek.

25 sek.

30 sek.

35 sek.

40 sek.

45 sek.

50 sek.

Esbjerg

229

271

313

357

394

432

470

507

525

Kolding

229

271

313

357

394

432

470

507

525

Sønderborg

71

82

93

105

116

126

137

149

160

Øvrige områder*

61

70

79

90

99

108

117

128

137

Net og apps

50

58

66

74

82

90

98

106

114

Hele skala.fm

631

737

844

949

1056

1162

1268

1330

1438

*Øvrige områder er: Billund/Grindsted, Fredericia/Middelfart, Haderslev, Varde, V­ ejen/Holsted, Ribe/Tønder.

Rabatter

Jobspot – effektiv stillingsannoncering

Jobspot i skala.fm rammer alle radiolyttere – også dem, der ikke ­aktivt søger job.

Rabat på enkeltordrer Minimum kr. Rabat i %

10.000

20.000

30.000

40.000

3%

7%

11%

15%

Rabat på årsaftaler Minimum kr.

50.000

75.000

125.000

175.000

200.000

Rabat i %

31%

35%

39%

43%

47%

Special 5 og Special 10

Special 5 og 10 er korte spots på henholdsvis 5 sek. og 10 sek. Afvikles med 150 spot i 150 reklameblokke over 7 sammen­hængende dage. Esbjerg

Kolding

Sønderborg

Øvrige områder pr. stk.

Regional

Special 5

6.775

6.775

2.475

2.275

19.995

Special 10

9.875

9.875

2.975

2.775

29.995

Altid opdaterede priser på jv.dk/annoncering

21 spot á 20 sekunder fordelt over tre dage

49 spot á 20 sekunder fordelt over syv dage*

Hele regionen

9.995

19.995

Esbjerg eller Kolding

5.995

9.995

Sønderborg

1.995

3.975

Øvrige områder

1.595

3.495

*Effektgaranti. Hvis du inden for maks. 6 uger efter kampagnestart ikke har ansat en egnet medarbejder, indrykker vi din kampagne igen – uden beregning. Gælder ved køb af min. 49 spot.

Produktion af spot

Vi hjælper med at producere dit radiospot. Lad os give liv til dit budskab, uanset om du kommer med en færdig tekst, nogle få linjer, eller blot en god idé. Pris pr. produktion fra kr. 1.189,-.


skala.fm


VARDE

ED

BI

D/GRIND UN ST LL

DELFAR MID T/F

BJERG ES

/H O L S

HA

DE

RI BE

TE

D

NS

JE N

RICIA DE RE

G LDIN KO

VE

R SL

E V/VO

JE

/T Ø N D E R

S

ØN

DER

BO RG

Generelle betingelser

Deadline for aflevering af færdigt materiale Spotstart

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

Deadline

Fredag kl. 9.30

Mandag kl. 9.30

Tirsdag kl. 9.30

Onsdag kl. 9.30

Torsdag kl. 9.30

Torsdag kl. 9.30

Fredag kl. 9.30

Levering af færdigt spot

Betalingsbetingelser

Send filen som wav- eller mp3-filer via mail: radiobooking@jv.dk

14 dage fra fakturadato.

Afvisning af spot

Reklamationer vedr. fejl i afviklede spots skal fremsættes omgående og være Syddanske Medier i hænde senest 5 dage efter afvikling.

skala.fm forbeholder sig ret til at afvise spot, der strider mod lovgivningen eller hensynet til l­ytterne.

Altid opdaterede priser på jv.dk/annoncering

Reklamationer


Bannerformater og priser Hoved- og lokalsektioner JydskeVestkystens netavis jv.dk er en af landsdelens mest besøgte hjemmesider, og når det gælder ­nyheder fra vores område, er jv.dk det største samlingssted på nettet. Vi dækker området med

vore egne fotografer og journalister, og vi gør det ikke mindst med brugernes egne billeder og beretninger.­

Topbanner Format

930 x 180 pixel

Særplacering

0,12 kr. pr. visning

Run of site

0,10 kr. pr. visning

Lokalsektion

3.795 kr. for 1 uge*

Artikelbanner Format

300 x 250 pixel

Særplacering

0,10 kr. pr. visning

Run of site

0,08 kr. pr. visning

Lokalsektion

3.495 kr. for 1 uge*

Centerbanner Format

930 x 180 pixel

Særplacering

0,10 kr. pr. visning

Run of site

0,08 kr. pr. visning

Lokalsektion

2.995 kr. for 1 uge*

MEGA centerbanner Format Run of site Lokalsektion

930 x 600 pixel 0,14 kr. pr. visning 3.995 kr. for 1 uge*

Et MEGA centerbanner kan umuligt overses. Det giver mulighed for mere teksttunge budskaber og et kreativt indhold. *Aktiv fra mandag-søndag og tildeles 33% af trafikken på lokalsektionen.

Altid opdaterede priser på jv.dk/annoncering


Kreative formater Ejerskab på forsiden eller lokalsektionerne er din garanti for ikke at blive overset. Vælg mellem Total ejerskab eller Top 3 ejerskab.

Total ejerskab Placering

Alle placeringer og baggrund

Forside

0,30 kr. pr. visning

Lokalsektion

9.995 kr. for 1 uge*

Top 3 ejerskab Placering

Top-, artikelog ­vinkelbanner

Forside

0,25 kr. pr. visning

Lokalsektion

7.295 kr. for 1 uge*

Nyhedsbanner Format

230 x 100 pixel

Listepris

7.500 kr. for 1 uge*

Vejrsponsorat Header

300 x 60 pixel

På vejrsiden

2 stk. 930 x 180 pixel 1 stk. 300 x 250 pixel Baggrund 125 x 125 pixel eller 1400 x 930 pixel

Listepris

11.995 kr. for 1 uge*

*Aktiv fra mandag-søndag. Alle priser er ekskl. produktion af bannere.

Altid opdaterede priser på jv.dk/annoncering

jv.dk

Nyhedsbanneret har en eksklusiv place­ ring ved alle artikelvisninger. Kampagner på denne placering vil opnå en meget høj frekvens af eksponeringer over for brug­ erne. Placeringen vil fungere særdeles godt som teaser med et kort bud­skab eller som forstærkning til ejer­skabs- eller bannerkampagne.


Avis til net 4

11. september 2010

DIG

Tips&trends

FORTSÆTTES SIDE 6

Af Connie Bøgwad Schmidt Tlf. 7353 2623, cbs@jv.dk

Bløde puder, varme tæpper og flotte stager – så kan efteråret bare komme an.

Efterårshygge FEM-ARMET forsølvet lysestage fra Rosendahl Karen Blixen Collection. Den koster 800 kroner.

PUDERNE med mange striber er fra Södahl. De koster 200 kroner pr. stk.

VIVA fyrfadsstagerne fra Rosendahl fås i seks farver – de koster 130 kroner pr. stk

DEN BLÅ PUF findes i flere farvekombinationer. Den er fra Elvang. Betrækket er aftageligt og kan renses eller udskiftes. 1750 kroner.

HER OG NU Gør et kup!

Kjoler fra kr.

400,-

OBS: Kun gældende til d. 17. sept. STR. 34-46. Vi fører kjolestørrelser op til 60

KJOLER STR. 48-60

WWW.GALLAKJOLER.COM · Tlf. 7440 4949

Din avisannonce på jv.dk

Vi overfører din avisannonce til jv.dk, hvor den bliver vist sammen med vores redaktionelle artikler. På nettet bliver annoncen placeret i samme sektion som i avisen.

Avis til net Visninger

Pr. indrykning

Årsaftale*

1.000

295

5.995

3.000

795

15.995

5.000

995

19.995

10.000

1.695

29.900

*Overflytning fra avis til net af alle annoncørens annoncer inden for 12 måneder, dog maks. 120 indrykninger pr. aftale. Beløbet faktureres ved første indrykning.

Nyhedsbrev Specifikationer Hver dag udkommer jv.dk’s nyhedsbrev til over 25.000 modtagere. Du kan med et banner i nyhedsbrevet stile din markedsføring mod hele udgivelsesområdet eller mod lokale udgaver. Dette er din direkte vej til forbrugernes indbakke.

Bannerformat Maks. vægt Pris

300 x 250 pixel 40 kb 0,12 kr. pr. mail

Altid opdaterede priser på jv.dk/annoncering


Bannerformater og priser Tekstannonce

Joblink

Kampagner kan leveres eksklusivt på jv.dk eller i hele OpenAdExchange netværket, som består af de største danske nyhedssites. Annoncesystemet er intelligent, hvilket betyder, at annoncer placeres sammen med relevante artikler, så vidt det er muligt. Kampagneeksempler 500 klik

2.995 kr.

1.000 klik

4.995 kr.

Opsætning af kampagne

1.000 kr.

Altid opdaterede priser på jv.dk/annoncering

Et joblink vises regionalt eller lokalt på jv.dk. Et regionalt joblink sælges som tilkøb til jobannoncering i avisen, og et lokalt joblink kan købes uden samtidig annoncering i avisen. Både regionale og lokale joblinks oprettes og linker videre til jobzonen.dk, hvor stillingerne oprettes som en del af prisen. Run of Site (tilkøb til print)

3.495 kr.

Lokaludgave

1.995 kr.


Konkrete tips til den digitale verden Det er vores kommercielle chef for digitale medier, der samler den nyeste viden om, hvilke digitale virkemidler der virker bedst hvornår og hvordan. Her har han samlet nogle tips, som det er værd at hæfte sig ved for annoncører på vores digitale medier. Afstem forventningerne Onlinekampagner er meget målbare, da vi kan registrere antallet af de brugere på jv.dk, som klikker sig videre til annoncørens hjemmeside. Klikraten kan være meget forskellig fra kampagne til kampagne alt efter formålet. Er målet mange klik og brugere på annoncørens hjemmeside, er det kreative materiale og budskabet afgørende. Imagekampagner og kampagner med simple budskaber, som ikke kræver, at brugerne klikker sig videre til annoncørens hjemmeside, giver ikke en høj klikrate. Men derfor kan kampagnerne godt have opnået den ønskede effekt alligevel - den er bare ikke målbar på klikraten. Derfor er det utrolig vigtigt for kunden og mediekonsulenten at afstemme forventningerne. Bliv set! Skal du som annoncør have garanti for at blive set, anbefaler vi et ejerskab. Det er en kampagnetype, hvor annoncørens budskab placeres på alle annonceplaceringer og baggrunden samtidig. Det er meget massivt og umuligt at overse. Aktiver brugeren Onlinekampagner gør det muligt at aktivere brugerne og indsamle data. Eksempelvis ved en konkurrence, hvor brugerne skal finde svaret på annoncørens hjemmeside eller tilmelde sig et nyhedsbrev.

Tv- og radiokampagner på nettet Den digitale platform kan næsten alt - også afspille video og lyd. Ved at benytte tv- og radiospot i bannerkampagner, skabes der en god synergi på tværs af medier. Emneordsannoncering Nettet giver mulighed for at placere kampagner målrettet et eller flere emneord, som redaktionen tildeler artiklerne på jv.dk. Eksempelvis dyr, biler, musik, tøj, vejr osv. En sportsforretning kunne f.eks. købe en bannerkampagne, som kun vises ved artikler, som har fået emneordet “fodbold” tildelt. Emneordsbanneret vil blive placeret lige under den redaktionelle tekst og vil dermed blive set af læsere, der er interesserede i at læse artiklen om fodbold. Format

Pris

340 x 100 pixel

0,10 kr. pr. visning

Altid opdaterede priser på jv.dk/annoncering


Vi knytter os tættere sammen med læserne Uanset om det handler om ånder, sex eller naturfænomenet sort sol, så har vores læsere og lyttere i den grad været med på at slippe hverdagens tøjler og lade sig rive med af de unikke oplevelser. På JVshop.dk er det netop oplevelser, der er de helt store sællerter. Vi vil gerne give læserne nogle indtryk, de ikke lige finder andre steder. Og de fælles oplevelser skaber et tættere bånd mellem avisen og læserne. Det er chefkonsulent Claus Bergs fornemste opgave at arrangere og koordinere oplevelser og produkter, så de konstant flugter med læsernes ønsker: - Det skal være folkeligt, og så skal det give læserne noget positivt. Det er de vigtigste kriterier. Og når jeg går og finder på, så bruger jeg folk fra hele mediehuset her for at teste, om mine idéer nu også passer til vores læsere. Det er nemlig så smart, at vi her i huset kan mønstre et lige så varieret folkefærd, som findes i vores udgivelsesområde.

Clairvoyanten var advaret Da Claus Berg første gang overvejede at arrangere et foredrag med clairvoyanten Dortea Berg-Jensen, havde hun nærmest fået et hint fra en anden verden om, at han ville ringe. Ifølge Claus Berg ringede han nemlig netop, som hun gik og overvejede at komme i gang med at holde foredrag igen efter en længere pause. Foredraget kom i stand og trak fuldt hus, så Claus Berg ville gerne gentage succesen. - Men det ville hun først lige tale med sine ”venner” om, siger Claus Berg med et smil og konstaterer, at ”vennerne” efterhånden har sagt god for en hel række af foredrag.


De titusind detaljers knudepunkt Alle arbejdspladser burde have en Lone og en Allan. Hos JydskeVestkysten udgør de to event­afdelingen, og det er her, alt det sjove i mediehuset begynder og slutter. Når vi mener, at alle arbejdspladser burde have en Lone og en Allan, er det fordi, de får tingene til at ske. For vores virksomhed er det vigtigt at være synlig helt ud i de fjerne kroge og samtidig vise os frem på de største scener i Syddanmark. Til hverdag lykkes det os ganske godt at komme ud til syddanskerne via vores forskelligartede medier Jydske­Vestkysten, jv.dk og skala.fm. Men skal der ske noget særligt, så kommer eventafdelingen på banen. Og her bliver der jong­leret med titusind detaljer. Alt fra invitationer over booking af underholdning,

til indkøb af blomster og gaffa­tape i tasken på selve eventdagen. Og planlægning af selve afviklingen af eventen er et kapitel for sig, hvor eventmagerne har styr på dagen minut for minut. Hvis din arbejdsplads ikke selv har en Lone og en Allan, vil vi gerne dele lidt ud af vores. Vi er nemlig altid interesseret i samarbejdspartnere, som vi kan spille sammen med om de rigtig sjove ting.


Den Gyldne Ambolt er en kendt erhvervspris En dag blev erhvervsredaktør Per Guldberg Klausen kontaktet af en kommunikationschef fra et af de store landsdækkende revisionsselskaber. - Han spurgte forsigtigt, om ”den der Ambolt-pris” mon var noget, vi havde med at gøre, fortæller Per Guldberg Klausen. Det viste sig, at det pågældende revisionsselskab havde lavet en rundspørge blandt erhvervsledere om, hvilke erhvervspriser de kendte. Og rigtig mange syddanske erhvervsledere pegede på Ambolten. Det kom ikke bag på erhvervsredaktøren, men kommunikationschefen i revisionsselskabet blev klogere på det syddanske.

Fundats: Den Gyldne Ambolt gives til en person eller gruppe af personer, der på særlig fremragende måde har taget initiativ eller vist en sjælden virkelyst i landsdelens erhvervsliv i bred forstand til gavn og glæde for samfundet.

- Jeg kunne jo kun bekræfte, at Den Gyldne Ambolt er Jydske­ Vestkystens erhvervspris - og at den har været uddelt siden 1985 til virksomheder i området, som har vist særlig virkelyst og engagement i det lokale.

Vi fester for en folkelig kulturpris Når JydskeVestkystens Kulturpris hvert år uddeles, så er det en festdag. Og det er ikke kun fordi, uddelingen falder på avisens fødselsdag den 15. januar, men i ligeså høj grad fordi, gæsterne i bund og grund godt kan lide at hygge sig med hinanden. Gæsterne udgør en farverig buket af kulturelle blomster fra vores udgivelsesområde. Der er særlige, sjældne, sprudlende, livlige og også enkelte excentriske gæster inviteret. Fælles for dem alle er, at de virkelig nyder hinandens selskab, og det smitter af på festen. Kulturprisen uddeles på skift i forskellige dele af vores udgivelsesområde, og hvert år er der et underholdende indslag med en lokalt forankret kunstner. Kulturprisen er på 50.000 kroner samt et kunstværk. Derudover får vinderen en plads i dommerkomitéen de næste to år. Og det er altså ikke bare lige en loppetjans, hvor man ikke har nogen reel indflydelse. De syv medlemmer af dommerkomitéen mødes adskillige gange for at slå sværd om den næste vinder. Der bliver argu­menteret ivrigt, og medlemmerne researcher på egen hånd og voterer over flere omgange. Men selvom dommerne er seriøse og professionelle mennesker, bliver JydskeVestkystens Kulturpris aldrig elitær. Det er nemlig kun læserne, der kan indstille kandidater til prisen, og på den måde har vi sik-ret os en folkelig kulturpris.

Fundats: Prisen gives for en indsats, der er i pagt med de ­bedste folkeligt-kulturelle traditioner i avisens udgivelsesområde. Den kan gives både til enkeltpersoner og til institutioner/foreninger, til såvel en udøvende kunstner som til en kreds af borgere, der tegner en del af det kulturelle billede på deres egn, idet ordet folkeligt-kulturelt skal tages i dets bredeste betydning. På samme måde kan folk, der præger meningsdannelsen uden for det politiske felt, komme i betragtning på samme måde som forskere/videnskabelige medarbejdere ved vor regions uddannelsessteder og institutioner.


Professionel eller amatør? Du har en ven i Syddanske Medier Som den mest markante medievirksomhed i Syddanmark er det naturligt, at Syddanske Medier ­engagerer sig i udgivelsesområdet. Vi har mulighed for at støtte rigtig mange foreninger, og hvert år kan adskillige professionelle og amatører regne med os. Men for os handler et sponsorforhold ikke blot om, at de får penge, og vi får eksponering. - Vi vil gerne være tæt knyttet til vores partnere, så det ikke bare er en kontrakt, vi indgår, men et forhold siger sponsor­manager Tina Dannevang og fortæller om dengang, det lykkedes at få både SønderjyskE Ishockey og børnene fra West Swim til at optræde i en musikvideo for skala.fm. - Det var jo fantastisk at se de store hærdebrede ishockey­spillere ude på isen stå og synge ”Du har en ven” med og uden tænder i munden, husker hun. Det tætte forhold til vores samarbejdspartnere gør, at vi hjælper

hinanden – begge veje. Og det er altid dem, vi spørger først, når vi skal til at lege som i musikvideoen. Desværre har vi ikke mulighed for at støtte hver og én af de mange frivillige foreninger i vores udgivelsesområde med penge. Heldigvis, kunne man sige, for det vrimler med engagerede mennesker, der sagtens kan få tingene til at ske uden vores indgriben. Men vi vil alligevel gerne tage del i det lokale liv, og derfor har vi etableret en pulje, hvor frivillige i foreningerne kan søge om annoncekroner og dermed få opmærksomhed om deres ­arrangementer.


Abonnement på JydskeVestkysten Ring på 7912 4600 og få en snak med én af vores kolleger i abonnementsafdelingen. De kan fortælle dig om de mange muligheder, du har for at tegne abonnement på JydskeVestkysten.

Har du allerede et abonnement, men har spørgs­mål eller ænd­ ringer, f.eks. flytning eller adresseændring i ferien, ring da også på 7912 4600 fra kl. 8.00 - 14.00 på hverdage eller send os en mail på avisafdeling@jv.dk.

JydskeVestkysten kan også kontaktes på 7020 8024 på hverdage fra kl. 7.00-17.00 og i weekender fra kl. 8.00-12.00. Tilbyd dine medarbejdere avis via fleksibel lønpakke og de sparer op til 50%. Kontakt bladsalgschef Mårten Høgh på tlf. 2060 4899 og hør mere om avis via fleksible lønpakker.

Kontaktinfo Syddanske Medier Banegårdspladsen 6700 Esbjerg

Annoncer Telefon: 7912 4700 Fax: 7513 2207 annoncer@jv.dk

Central omstilling Telefon: 7912 4500

Redaktionen jydskevestkysten@jv.dk

Esbjerg Banegårdspladsen 6700 Esbjerg Telefon: 7912 4500 Fax: 7512 2153 redaktion.esbjerg@jv.dk

Kolding Dalbygade 40J 6000 Kolding Telefon: 7912 4500 Fax: 7553 2144 redaktion.kolding@jv.dk

Tarm Postboks 20 6880 Tarm Telefon: 9737 1088 Fax: 9737 3803 redaktion.tarm@jv.dk

Vejen Vestergade 2 D 6600 Vejen Telefon: 7536 0022 Fax: 7536 0390 redaktion.vejen@jv.dk

Grindsted Jernbanegade 19 7200 Grindsted Telefon: 7532 0600 Fax: 7532 4672 redaktion.grindsted@jv.dk

Ribe Saltgade 20 6760 Ribe Telefon: 7912 4500 Fax: 7542 4781 redaktion.ribe@jv.dk

Tønder Storegade 2 6270 Tønder Telefon: 7912 4500 Fax: 7472 5908 redaktion.toender@jv.dk

Aabenraa Sct. Nicolai Gade 5 6200 Aabenraa Telefon: 7912 4500 Fax: 7332 5030 redaktion.aabenraa@jv.dk

Haderslev Gravene 1, 1 sal 6100 Haderslev Telefon: 7912 4500 Fax: 7353 2633 redaktion.haderslev@jv.dk

Sønderborg Store Rådhusgade 5-7 6400 Sønderborg Telefon: 7912 4500 Fax: 7342 5105 redaktion.soenderborg@jv.dk

Varde Torvet 3 6800 Varde Telefon: 7695 1999 Fax: 7695 1998 redaktion.varde@jv.dk

skala.fm Dalbygade 40J 6000 Kolding Tlf. 7912 4500 Fax 7553 2144

Kontakt studiet: Tlf. 70 216 219 SMS 22 12 10 10 studiet@skala.fm

Øvrige mailadresser: nyheder@skala.fm radiobooking@jv.dk support@skala.fm

Lokalredaktioner:


Kontakt


Syddanske Medier er et dynamisk og lokalt forankret mediehus, der består af Danmarks største regionale dagblad JydskeVestkysten, nyhedsportalen jv.dk, JVshop.dk, Danmarks største kommercielle regionale radiostation skala.fm og Vejen Avis. Mediehuset har 300 medarbejdere fordelt over hele Syd- og Sønderjylland. Hver dag leverer vi nyheder, informationer, viden, oplevelser og debat til de cirka 350.000 mennesker, der læser vores aviser, lytter til vores radio og besøger vores internetportaler. Vi er dér, hvor livet leves, og tingene sker – nationalt, regionalt og lokalt.

jv.dk   skala.fm   JVshop.dk   Vejen Avis

Alle priser er vejledende og der tages forbehold for trykfejl. Alle priser er i kr. og ekskl. moms.

JydskeVestkysten 

Medieinspiriation 2011  

Medieinspiriation 2011