Page 1

24 siders tillæg om Kolding Kommune MÅNEDSMAGASINET

BUSINESS-SYD

20. november 2011

Syddanske Medier - JydskeVestkysten

www.jv.dk

Landmand, leder, familiemand 44-årige Niels Duedahl er chef for det andelsejede elselskab SE, som efter en turn-around satser på nye forretningsområder. INTERVIEW SIDE 16-17

ERHVERVSBILER

FOTO: ANNETT BRUHN

TEMA

BUSINESS -SYD UDGIVES AF SYDDANSKE MEDIER/JYDSKEVESTKYSTEN

BS


BUSINESS

INDHOLD 2

BS

God ledelse

gavner 12 -

13

J

eg har netop læst Monica Ritterbands selvbiografi, hvor hun blandt andet beretter om en stribe af de tunge erhvervsdrenge, hun gennem sin karriere har mødt. En af disse var nu afdøde Tøger Seidenfaden, der som chef var meget tilbagetrukket.

HAN SATTE SIG NØDTVUNGET for bordenden, men var alligevel den naturlige leder. Han hyggesnakkede og rådgav (det hedder coachede nu om dage) – men altid på en måde, så man ikke var i tvivl om, at han var chefen. Ledelsesstile er forskellige. En god chef nyder respekt, er vedholdende, ordholdende og viser omsorg. Men på en måde, så det viser og skaber resultater. I dette nummer af Business-Syd er der tre eksempler på vidt forskellige ledelsesstile – og de resultater, de tre topchefer har skabt.

Ledelse handler om den måde, medarbejderne er på, når du ikke er der.

Artikler Tid for billigere husleje

4

Dyre lejemål falder mest i Sydjylland

5

Huslejetrykket svinger fra sted til sted

6

Kendt bankmand i spidsen for felttog En aften med Riis

11-12

Esbjerg afprøver den reneste skraldebil Bonderøv med sans for ledelse

Intro Af Per Guldberg Klausen Tlf. 7912 4570 pgk@jv.dk

CYKELFÆNOMENET BJARNE RIIS har sin helt egen, barske og vedholdende måde at skabe resultater på – en stil, der ligger milevidt fra SEs Niels Duedahls vedholdende og resultatkrævende stil, der dog har endog meget omsorg i sig. Endelig er der Jan Ulsø Madsen, der med en fortid i Danske Bank er en skolet og resultatfokuseret leder, der med nyt job som landechef i den færøske BankNordik måtte ændre ledelsesstil – og skabe en spændende ny organisation i Danmark. LEDELSE ER INDIVIDUEL. Ingen leder ens. Men som leder er det vigtigt at have hjertet og ikke kun hjernen med. God ledelse er at skabe grundlag for medarbejdere til at udvikle og tage initiativer. Som en leder en gang sagde: Ledelse handler om den måde, medarbejderne er på, når du ikke er der.

J.A.K. WORKWEAR A/S / ENERGIVEJ 11 / 6700 ESBJERG TLF. 76 15 29 29 / FAX 76 15 29 39 / INFO@JAK.AS

14

20 - 21

16-17

KLM satser jysk Business-kalender

18

Tema: Erhvervsbiler

23

Max kører Bimmer med stil Elektrisk postbil

BUSINESS-SYD Syddanske Medier JydskeVestkysten www.jv.dk

Erhvervsmagasinet BUSINESS-SYD udgives af Syddanske Medier som tillæg til JydskeVestkysten.

Redigering og layout:

Oplag: 71.500

Annoncer: Henrik Juul Kristensen Tlf. 7912 4718

Vinduespolering Rensning af tagrender Afrensning efter håndværkere Vinduespolering med lift op til 70 meter

40 72 47 48

113605 11

W O R K W E A R

8+10

Junivej 18 • 6705 Esbjerg Ø

www.primavp.dk

Per Guldberg Klausen Lars Stokbro Forsidefoto: Annett Bruhn Ansv. redaktør: Peter Orry

20-21 22


” Vi havde brug for øget sikkerhed for vores betalinger, da vi gik ind på de asiatiske markeder” Enrico Krog Iversen, Direktør og medejer af Universal Robots

”Bankens specialister anbefalede remburs og gav os kompetencerne til at bruge dem” Universal Robots er en mindre, højteknologisk virksomhed, der laver robotarme og har internationale ambitioner om vækst. Efter vellykket eksport til flere nærmarkeder ville virksomheden udvide eksporten til de asiatiske markeder. For at sikre betalingerne anbefalede Danske Bank at bruge remburs og sendte bankens Trade Finance-specialister ud for at undervise medarbejderne i Universal Robots, så de selv kunne arbejde med remburser fremover. Internationale aktiviteter kan være forbundet med en øget risiko. Danske Bank har kompetente Trade Finance-rådgivere og et bredt hold af specialister, som kan hjælpe din virksomhed med at afdække dine finansielle risici. Gennem en tæt sparring hjælper vi med at reducere betalingsrisici knyttet til f.eks. lande- leverandør- kunde- og valutarisici. Med ét log-on til Danske Banks Business Online får din virksomhed ikke kun adgang til at styre betalinger i Danmark og i udlandet – men også til et unikt Trade Finance-modul, hvor det er nemt at håndtere f.eks. remburser og have et konstant opdateret overblik. Kom tættere på væksten.

ONLINE SERVICES

KONTI I UDLANDET

LIKVIDITETSSTYRING

RISIKOAFDÆKNING

EKSPORTFINANSIERING

Læs mere og se case-video med Universal Robots på danskebank.dk/international


BS

BUSINESS-SYD

4

Tid for billigere husleje Huslejerne på erhvervslejemål er kommet for højt op, siger Kristian Elvang.

Med hel si jere til at desannoncer kø rer afprøve, om de ka advokatfirmae t El n få husl ejen sat vang & Partner ned. e kampag ne

Afmatning og ledige erhvervslejemål betyder, at du lige nu har chancen for at presse huslejen ned. Eller i det mindste forhandle dig til en klækkelig rabat. Landsdækkende advokatfirma kører kampagne på huslejepres lige nu.

A

dvokatfirmaet Elvang & Partnere kører lige nu landsdækkende kampagne for at hjælpe erhvervslejere til at få sat huslejen ned. Helt overordnet er vurderingen, at lejeniveauet rigtig mange steder er kommet 20-30 procent over markedsprisen og skal reguleres tilsvarende ned. – Huslejepriserne blev pisket i vejret i de gode år fra 2004 til 2007, og samtidig har de fleste indbygget en automatisk huslejestigning på tre procent om året i kontrakten. Det betyder i dag, hvor situationen er vendt, og udbuddet af lejemål er større end efterspørgslen, at lejen er kommet for højt op, siger Kristian Elvang. Tilbuddet fra advokatkontorets side er en gratis vurdering af, om der er noget at komme efter, baseret på paragraf 13 i erhvervslejeloven. Det er den, der giver lejer og udlejer ret til at forlange lejen sat op eller ned hvert fjerde år, så lejen kommer til at svare til det, der må betragtes som markedslejen.

– Det første tegn på, at der er noget at komme efter, er, når der er stigende tomgang, altså flere ledige lejemål. Det er offentligt tilgængeligt, og når udbuddet stiger, så falder prisen, det er simpel markedsmekanisme, siger Stig Boe Krarup, der er Elvang & Partners ekspert i erhvervslejeret. Hvor erhvervs-husleje er offentlige i Sverige, er de lukket land i Danmark, og det kan gøre det svært for lejeren selv at føre bevis for, at markedslejen er faldet: – Udlejeren har tit flere lejemål, så han har informationsovertaget, for så ved han jo præcis, hvad andre betaler – og det bruger han til at presse prisen op, når det går godt. Omvendt holder han kortene tæt til kroppen, når det går den anden vej, fordi det jo lynhurtigt kan udvikle sig til en snebold-effekt, hvis andre lejere hører, at en har fået sat huslejen ned, siger Stig Boe Krarup. Netop snebold-effekten kombineret med en faldende ejendomsværdi, hvis huslejeniveauet bliver sat ned, er årsag til, at mange huslejesager ender med, at parterne i stedet aftaler en rabat og måske også en kortere opsigelsesfrist: – Hvis du får 30 procent rabat på huslejen i år, og opsigelsesfristen sat ned til et halvt år måske, så kan du jo allerede bede om en forhandling igen til næste år og måske få samme rabat igen. Hvis blot man har gjort sit hjemmearbejde godt nok, plejer udlejer rimeligt hurtigt at »strække våben«, så parterne blot aftaler sig til en nyt ændret niveau for huslejen. Teknisk set kommer det på plads med et tillæg til kontrakten, siger han.

for at få erhvervsl e-

– Hvis du får 30 procent rabat på huslejen i år, og opsigelsesfristen sat ned til et halvt år måske, så kan du jo allerede bede om en forhandling igen til næste år, fortæller Stig Boe Krarup.

Beviser Elvang & Partnere samarbejder med lokale erhvervsmæglere, der vurderer markedslejen. Elvang & Partnere har selv fået sat sine egne huslejer ned. Advokatselskabet vurderede, at dets egne fire lejemål var kommet over markedslejen og var nået frem til en forventning om at få lejen sat ned med mellem 25 og 40 procent. De to af sagerne er nu afsluttet. Begge med en huslejereduktion på 25 procent.

Paragraf 13

Paragraf 13 i erhvervslejeloven handler om udlejers og lejers ret til at forlange lejen forhøjet eller sat ned hvert fjerde år, så lejen kommer til at svare til dét, der må betragtes som markedslejen. Efter paragraf 13 skal der gives tre måneders varsel, før lejen kan forhøjes eller nedsættes. KILDE: ERHVERVSLEJELOVEN

Tit er det lettere for en advokat udenbys fra at føre de her sager, fordi en lokal advokat tit er involveret med de lokale ejere af erhvervsejendommene. Kristian Elvang Elvang & Partnere

Af Yvonn Tittel Tlf. 7912 4562, yti@jv.dk


BUSINESS-SYD BUSINESS-SYD

5 5

BS

Dyre lejemål falder mest i Sydjylland N

ybolig Erhverv udgiver to gange årligt en rapport over udviklingen på erhvervslejemarkedet. Rapporten er baseret på mæglerkædens viden og erfaring om udviklingen i lejemarkedet, og giver et indtryk af lejepriserne på markedet lige nu – og for Sydjylland tegner rapporten fra efterår 2011 et billede af, at prisen på de dyreste kontorlejemål flere steder skal sættes ned. Tendensen har været, at virksomheder har fraflyttet de dyreste lejemål til fordel for centralt beliggende lejemål i klasse B, og den udvikling forudser Nybolig Erhverv vil forsætte og føre til, at priserne på de dyreste beliggenheder vil ryge ned over de næste år. – Prisforskellen mellem prime lejemål og klasse B lejemål udgør mange steder en barriere for prime segmentet. Vi forventer, at nogle udlejere vil reagere med en lejepristilpasning over det næste år, skriver Nybolig Erhverv i Markedsrapporten, hvor imod billedet for butikslejemål er præcis modsat: – Vi forventer, at lejeniveauet vil forblive det samme for prime beliggenheder de kommende 9-12 måneder, hvorimod sekundære beliggenheder vil opleve et pres for lejenedsættelser, som i nogen grad kan imødegås ved brug af lejerabatter, lyder vurderingen i rapporten. Analysechef Stig Plon Kjeldsen, Nybolig Erhverv,

Priser Ifølge Nybolig Erhvervs markedsrapport for erhvervsejendomme i efteråret 2011 er regionens højeste huslejer på butikslejemål i storcentret Bryggen i Vejle. Niveauet for de bedste lejemål er 4000 kroner per kvadratmeter om året. Butikker på gågaderne Søndergade, Torvegade og Nørregade i Vejle udlejes op til 2900 kroner per kvadratmeter om året, mens lejeniveauet falder i takt med at afstanden til centrum forøges. I Aabenraa og Haderslev udlejes gågadebutikker i spændet 1000-2000 kroner per kvadratmeter per år.

Nye butikscentre Samtidig med, at priser på de mere perifere butikker i byerne er under pres, fordi udbuddet er større end efterspørgslen, er der samtidig nye butikscentre undervejs. I Haderslev er Galleri H under opførelse, med 13.000 kvadratmeter; i Sønderborg er der nyt bycenter på 25.000 kvadratmeter og i Esbjerg opføres et nyt butikscenter på 27.000 kvadratmeter for enden af Kongensgade. KILDE: NYBOLIG ERHVERV MARKEDSRAPPORT EFTERÅR 2011

er ikke i tvivl om, at der foregår en tilpasning på lejepriserne lige nu: – Det kan man slet ikke komme udenom. Også fordi mange virksomheder

har været trængt på deres kerneområde og har været nødt til at spare på de faste omkostninger. Derfor er de gået til deres udlejere for at få forhandlet rabatter hjem, og vi har da også kendskab til, at nogle er gået ud og har forhandlet betragteligt billigere lejekontrakter hjem på et andet lejemål for så at gå til udlejer og sige: Kan du matche det, ellers flytter vi, siger Stig Plon Kjeldsen og fortsætter: – Samlet er balancen forrykket i lejers favør, og det har lejer udnyttet. Ofte med en her og nu-rabat, som en løsning, der giver mening for både lejer og udlejer. Når lejeren har likviditetsbehov, er en klækkelig rabat her og nu en stor håndsrækning, og selvom en egentlig huslejenedsættelse måske i længden vil spare lejeren flere penge, så har det ikke samme effekt. – For udlejeren er rabatter også tit ønskelig, for hver gang udlejer sætter lejen en procent ned, så bliver værdien på ejendommen som tommelfingerregel en procent mindre, fordi erhvervsejendomme bliver prissat efter lejeindtægten. Det er klart, at rabatter giver et skvulp her og nu, men det er ikke en værdi, udlejer må vinke farvel til, siger Stig Plon Kjeldsen.

– Vi forventer, at lejeniveauet vil forblive det samme for prime beliggenheder de kommende 9-12 måneder, hvorimod sekundære beliggenheder vil opleve et pres for lejenedsættelser, som i nogen grad kan imødegås ved brug af lejerabatter, lyder vurderingen fra analysechef i Nybolig Erhverv, Stig Plon Kjeldsen. Privatfoto

MIDDELFARTT

Danmarks 3. største konferenceby... Middelfart kan tilbyde alt fra det lille møde til den store konference

Af Yvonn Tittel Tlf. 7912 4562, yti@jv.dk

Nogle udlejere er låst på lejen

H

vis en erhvervslejer vil have sin udlejer til at sætte lejen ned, skal lejer være klar over, at udlejer kan være låst økonomisk, så der ikke er mulighed for at få ændret ved den leje, der står i huslejekontrakten. Man kan så forhandle om en rabat. Dette skyldes, at en del ejere af erhvervsejendomme, der har investeret, mens priserne var på det højeste, er i klemme i forhold til deres realkreditinstitut, siger Thomas Barfod, ejer og direktør i de to netportaler virksomhedslokaler.dk og lokaleportalen.dk, der formidler virk-

somhedslokaler og ejendomme. – Der er udlejere, der er forhindret i at sætte lejen ned. Har de for eksempel købt ejendommen for 10 millioner kroner i 2006, så har mange fået lov at låne alle eller næsten alle pengene i realkreditinstituttet, men tit med en indbygget klausul om, at realkreditinstituttet kan hjemkalde lånet, hvis det overstiger for eksempel 90 procent af ejendommens værdi, siger han og fortsætter: – Fordi prisen på erhvervsejendomme er proportional med lejeindtægten, så kan udlejer ikke regulere lejen måske 20 pro-

cent ned. For så falder ejendomsværdien tilsvarende og pludselig er hans lån større end de 90 procent. Når det er sagt er Thomas Barfod ikke i tvivl om at markedslejen generelt er faldet, og konstruktionen, mange lejere får forhandlet igennem, er en rabat og kortere opsigelsesvarsel: – Får du sat opsigelsesvarslet ned til tre måneder, så betyder det jo, at du kan komme igen allerede næste år og forhandle rabat igen, siger han.

Af Yvonn Tittel Tlf. 7912 4562, yti@jv.dk

Hotel Park Middelfart Viaduktvej 29

Hindsgavl Allé 2 - Tlf. 70 12 39 00 www.kursuscenter.byggecentrum.dk

Teglgårdsvej 73 - Tlf. 64 41 19 99 www.sixtus.dk

Viaduktvej 29 - Tlf. 63 43 63 63 Tlf.63436363 www.millinghotels.dk WWW.MILLINGHOTELS.DK

Kongebrovej 63 - Tlf. 63 41 63 41 www.kongebrogaarden.dk

-Vi glæder os til se jer i Middelfart - det er os med motorvej, tog og 2 gratis broer lige til døren...


BS

BUSINESS-SYD

6

Lars Jespersen, bestyrelsesmedlem i Aabenraa Shopping: Der er generelt indtryk af, at især nye lejemål nok bliver indgået på betragteligt mere favorable vilkår end for et par år siden, men ellers er det mest noget, der bliver snakket om i krogene. Arkivfoto

Huslejetrykket svinger fra sted til sted En af Danmarks få lejemæglere vurderer, at især Kolding og Aabenraa er ramt i Sydjylland – og at sidegaderne har det værst.

E

rhvervslejernes Landsorganisation får i denne tid masser af henvendelser fra lejere, der ønsker hjælp til at få sat huslejen ned. Det fortæller advokat Patrizia Martinelli, der er landssekretær i foreningen. – De piver alle steder, så vi får henvendelser fra rigtig mange lejere, der vil have hjælp til at få sat lejen ned, siger hun. Hvordan foreslår I så de butiksdrivende og andre erhvervslejere at gå frem? – Vi foreslår altid en dialog i stedet for at starte med et krav, så man bevarer et godt forhold til sin udlejer. Hvis han er fornuftig, ved han jo også

godt, at markedet ikke kan bære et niveau som for fire år siden, men hvis han selv er i klemme, er det sværere. Derfor ender det også oftest med en rabat og ikke en egentlig nedsættelse, siger hun. En rundringning til handelsstandsformænd i JydskeVestkystens område understøtter indtrykket af, at det at aftale husleje er en meget privat sag mellem lejer og udlejer. Der er generelt indtryk af, at især nye lejemål nok bliver indgået på betragteligt mere favorable vilkår end for et par år siden, men ellers er det mest noget, der bliver snakket om i krogene, som bestyrelsesmedlem i Aabenraa Shopping, Lars Jespersen, udtrykker det. Til gengæld har en af Danmarks få lejemæglere, Karsten Jacobsen i Retail Consult, der finder lejemål til store, ofte internationale kæder, et indtryk af en del af byerne i Syd- og Sønderjylland. Et indtryk af, at det står meget forskelligt til. – Det er forskelligt, hvordan markedet ser ud fra by til by. Markedet er meget forskelligt. Nogle steder er det

Tomme butikker presser huslejen ned – her er det i Aabenraa gågade, hvor facader sender trøstesløse signaler. Arkivfoto

næsten kollapset, som for eksempel i Aabenraa, hvor der står mange tomme butikker, og byen tydeligvis er i en hård situation. Mens andre steder, som for eksempel Haderslev, ser ud til at komme næsten uberørt igennem, siger han og fortsætter: – På samme måde er Kolding midtby en massakre, men det er ikke noget nyt, mens Esbjerg er en god handelsby, selvom man kan begynde at mærke, gågaden er blevet mere svækket i begge enderne. Ud over krise og påholdne forbrugere mener Karsten Jacobsen, at for mange og for små butikscentre i de

senere år har forstærket problematikken. Fordi de udtynder midtbyern, og fordi der er sket en overetablering på et tidspunkt, hvor forbruget er gået i stå. En del nye centre er så små, at de ikke er attraktive, og dermed kan butikkerne ikke klare sig i disse centre, siger Karsten Jacobsen. – Et center skal op at have en størrelse omkring 80 til 100 butikker, for at det bliver godt, siger han.

Af Yvonn Tittel Tlf. 7912 4562, yti@jv.dk

Har du husket

e? ne medarbejder … at forkæle di

[ - stedet hvor firmaet og familien mødes ] www.funworld.dk Esbjerg · Tlf. 7546 8400

Vi annoncerer i JydskeVestkysten, fordi det rammer vores kundegruppe meget præcist. Carsten Jæger Nørbjerg, marketingchef i HusCompagniet.

Frodesgade 98 · 6700 Esbjerg · tlf. 7020 2002


Alle fortjener en Volkswagen Tønder

2011 VW Caddy 1,6 TDi 75 Trendline BMT .................................4 219.900 4d Sortmetal 7 personers, climatic, fartpilot, tågeforlygter, 2 skydedøre, start/stop funktion, el-ruder, elspejle m/varme, fjernbetjent centrallås, isofix

2005 Golf Plus 1,9 TDi ...........................................................219 117.900 Trendline 5d Sortmetal airc., fjernb. c.lås, fartpilot, 4x el-ruder, el-spejle m/varme, cd/radio, træk, 15" alufælge

2007 Golf V 1,9 TDi 105 Trendline ............................................96 169.800 5d Sortmetal 2 zone klima, fjernb. c.lås, fartpilot, sædevarme, 4x el-ruder, el-spejle m/varme

2008 Golf V 1,9 TDi 105 Trendline BM ......................................59 192.900 5d Gråmetal 2 zone klima, fartpilot, sædevarme, 4x el-ruder, el-spejle m/varme, tågelygter, træk

2008 Golf V 1,9 TDi 105 Trendline BM ....................................168 178.900 5d Gråmetal 2 zone klima, fartpilot, sædevarme, 4x el-ruder, el-spejle m/varme, tågelygter, træk

2011 Golf VI 1,2 TSi 85 Trendline................................................6 224.900 5d Koksmetal 2 zone klima, fjernb. c.lås, fartpilot, kørecomputer, sædevarme, 4x el-ruder, el-spejle m/varme, tågeforlygter m/kurvelys

Sønderborg

Haderslev

2011 VW Amarok 2,0 TDi 163hk Db.Cab 4M Van ......................8 230.000

4d Gråmetal 16" alufælge, 6 gear, 2 zone klima, fjernb. c.lås, fartpilot, kørecomputer, sædevarme, elruder, el-spejle m/varme, cd/radio, armlæn, kopholder, stofindtræk, tågelygter, airbag, abs, antispin, esp, servo, diesel partikel filter, træk, læderrat, km-garanti, servicebog, grøn ejerafgift: 3540 kr, reg. 1. gang 3-2011. Excl. moms

2002 Golf IV 2,0 115hkTrendline 5d ......................................168

99.800

Sortmetal airc., fjernb. c.lås, fartpilot, el-ruder, cd/radio, 4 airbags, abs, servo, aftag. træk, 17" alufælge, km-garanti, servicebog, grøn ejerafgift: 1750 kr, reg. 1. gang 11-2002

2006 Golf V 1,6 102hk Trendline 5d .........................................83 139.800 Sølvmetal airc., fjernb. c.lås, fartpilot, sædevarme, el-ruder, cd/radio, træk, service ok, 6 airbags, abs, esp, servo, km-garanti, servicebog, grøn ejerafgift: 1510 kr, reg. 1. gang 7-2006

2005 Golf V 1,6 FSi 115hk Comfortline 5d ...............................79 149.800 Sølvmetal 6 gear, fjernb.c.lås, kørecomputer, 4x el-ruder, el-spejle, cd/radio, tågelygter, abs, antispin, servo, træk, km-garanti,servicebog, grøn ejerafgift: 1260 kr, reg. 1. gang 2-2005

2004 Golf V 2,0 TDi 140hk Comfortline 5d............................104 159.800

2007 Jetta 1,9 TDi Trendline .....................................................80 174.900

Blåmetal 15" alufælge,airc., køl i handskerum, fjernb. c.lås, fartpilot, kørecomputer, auto. nedbl. bakspejl, udv. temp. måler, regnsensor, højdejust. forsæde, 4x el-ruder, el-spejle m/varme, cd/radio, armlæn, kopholder, veloursæder, splitbagsæde, 6 airbags, abs, antispin, esp, 6 gear, km-garanti, servicebog, grøn ejerafgift: 1930 kr, reg. 1. gang 8-2004

2010 Jetta 1,9 TDi Trendline DSG/aut. ......................................41 259.800

2008 Golf V 2,0 TDi 140hk GT Sport 5d ....................................86 229.800

4d Sortmetal 2 zone klima, fjernb. c.lås, fartpilot, sædevarme, 4x el-ruder, el-spejle

4d Sortmetal 2 zone klima, fjernb. c.lås, fartpilot, startspærre, sædevarme, 4x el-ruder, el-spejle m/varme, cd/radio, armlæn, træk.

2011 Jetta 2,0 TDi 140 Highline BMT ..........................................7 319.800

Sortmetal 6 gear, 16" alufælge, 2 zone klima, køl i handskerum, fjernb. c.lås, fartpilot, kørecomputer, infocenter, startspærre, udv. temp. måler, sædevarme, højdejust. forsæde, 4x el-ruder, el-spejle m/varme, cd/radio, armlæn, isofix, kopholder, stofindtræk, splitbagsæde, læderrat, 6 airbags, abs, antispin, esp, servo, hvide blink, indfarvede kofangere, hækspoiler, sænket, mørktonede ruder i bag, 1 ejer, ikke ryger, service ok, aftag. træk, tågelygter, km-garanti, servicebog, grøn ejerafgift: 1930 kr, reg. 1. gang 1-2008

2011 Passat 1,6 TDi 105 Trendl. BMT .........................................6 319.800

2011 Golf VI 1,6 TDi 105hk Highline Variant BMT........................5 329.800

4d Sølvmetal sportssæder, 17" alufælge, 2 zone klima, køl i handskerum, 6 gear, fartpilot, sædevarme, 4x el-ruder, multifunktionsrat

4d Metal 2 zone klima, multifunktionsrat,læderrat, parkeringssensor for+bag, fartpilot, sædevarme, 4x el-ruder, el-spejle m/varme, armlæn, tågelygter.

2005 Passat 1,9 TDi 100 DK ...................................................209 118.800 4d Sortmetal fuldaut. klima, 17" alufælge, alarm, fartpilot,regnsensor, sædevarme,el-ruder, elspejle,reg 12/2004

2005 Passat 1,9 TDi 105 Comfortline ......................................139 159.800

4d Lysblåmetal 2 zone klima,fartpilot, sædevarme, el indst. førersæde, 4x el-ruder, el-spejle, cd/radio, armlæn, træk, 16" alufælge

2009 Passat 1,9 TDi 105 Comfortline ........................................99 219.800 4d Sortmetal 2 zone klima, fartpilot, sædevarme, el indst. førersæde, 4x el-ruder, el-spejle m/varme, armlæn, læderrat, reg 9/2008

2006 Passat 1,9 TDi 105 Comfortline Variant ..........................127 189.800 5d Koksmetal 2 zone klima, fartpilot, sædevarme, el indst. førersæde, 4x el-ruder, el-spejle, cd/radio, armlæn, læderrat,aftag. træk

2006 Passat 1,9 TDi 105 Comfortline Variant ............................97 209.900 5d 2 zone klima,fartpilot, infocenter, sædevarme, el indst. førersæde, 4x el-ruder, el-spejle,armlæn, læderrat,aftag. træk, blank tagræling

2007 Passat 1,9 TDi 105 Comfortline Variant ..........................103 218.900

5d Sortmetal 16" alufælge, fuldaut. klima, køl i handskerum, fjernb. c.lås,fartpilot, kørecomputer, sædevarme, el-ruder, el-spejle m/varme, cd/radio, armlæn, tågelygter, 7 airbags, abs, esp, servo, aftag. træk, diesel partikel filter, nypris 349678, servicebog, grøn ejerafgift: 980 kr, reg. 1. gang 9-2011

2011 Jetta 1,6 TDi 105hk Comfortline BMT ..................................8 299.800 4d Sortmetal 17" alufælge, 2 zone klima, køl i handskerum, fjernb. c.lås, fartpilot, kørecomputer, sædevarme, 6 airbags, 4x el-ruder, el-spejle m/varme, armlæn, komplet org. spoiler & skørterkit, kopholder, stofindtræk, abs, antispin, esp, diesel partikelfilter, DEMOVOGN servicebog, grøn ejerafgift: 980 kr. reg. 1. gang 4-2011

2011 Passat 2,0 TDi 140hk Comfortl. Vari. BMT.........................13 484.800

5d Sortmetal DSG gear, 18" alufælge, 2 zone klima, køl i handskerum, fjernb. c.lås, fartpilot, kørecomputer, auto. nedbl. bakspejl, udv.temp. måler, regnsensor, sædevarme, el indst. førersæde,4x el-ruder, el-spejle m/varme, org. vw rns510 navigation,armlæn, splitbagsæde, læderrat, tågelygter, 6 airbags, aftag. træk, diesel partikel filter, blank tagræling, demovogn, grøn ejerafgift: 1300 kr, reg. 1. gang 6-2011

2006 Passat 2,0 TDi 140hk Comfortline Variant ....................130 219.800

5d Sortmetal fuldaut. klima, fjernb. c.lås, fartpilot, kørecomputer, sædevarme, el-ruder, cd/radio, armlæn, 6 airbags, abs, esp, service ok, aftag. træk, km-garanti, servicebog, grøn ejerafgift: 2250 kr, reg. 1. gang 6-2006

2011 Polo 1,2 TDi 75hk Trendline BM 5d ....................................4 199.800

5d Gråmetal 2 zone klima,fartpilot, kørecomputer,sædevarme, el indst. førersæde, 4x el-ruder, el-spejle, , armlæn, læderrat

Lysblåmetal 15" alufælge, fjernb. c.lås, fartpilot, kørecomputer, sædevarme, el-ruder, el-spejle, cd/radio, 6 airbags, abs, esp, servo, diesel partikelfilter, km-garanti, servicebog, grøn ejerafgift: 370 kr, reg. 1. gang 6-2011

2011 Passat 2,0 TDi 140 Comfortl. Vari. BMT .............................6 379.800

2011 Touran 1,6 TDi 105hk Comfortline BMT ............................10 379.800

5d Sortmetal 2 zone klima, 6 gear, 16" alufælge, regnsensor, auto. nedbl. bakspejl, fartpilot, fjernb. c.lås, sædevarme, el indst. førersæde, 4x el-ruder, el-spejle m/varme, armlæn,læderrat, tågelygter

2006 Passat 2,0 TDi 140 Comfortline .......................................96 199.800

4d Gråmetal 2 zone klima,17" fælge,regnsensor, aut.nedbl.bakspejl, 4x el-ruder, el-spejle, el indst. førersæde, armlæn,aftag. træk

2008 Passat 2,0 TDi 140 Comfortline Variant...........................167 189.800 5d Sortmetal 2 zone klima,16" alufælge, blank tagræling, 6 gear,fartpilot, træk,el-indst. førersæde, 4x el-ruder,armlæn,reg. 9/2007

2007 Passat 2,0 TDi 170 Comfortline Variant ..........................101 239.900 5d Metal 2 zone klima, fartpilot, sædevarme, blank tagræling, fjernb. c.lås, 4x el-ruder, armlæn,læderrat

2011 Passat CC 2,0 TDi 140 BMT ...............................................3 419.900 4d Metal 2 zone klima, fjernb. c.lås, fartpilot, udv. temp. måler, sædevarme, 4x el-ruder, el-spejle m/varme, cd/radio, multifunktionsrat, armlæn, isofix, læderindtræk, læderrat, tågelygter

2011 Passat CC 2,0 TDi 170 DSG ................................................9 488.000 4d Sølvmetal aut.gear/tiptronic, DK-luksuspakke, adaptiv undervogn, 2 zone klima, 17" alufælge, fartpilot, sædevarme, el indst. førersæde, glastag, 4x el-ruder, el-spejle m/varme, cd/radio, elektrisk solgardin, multifunktionsrat m/skiftefunktion, læderindtræk, læderrat, tågelygter

2012 Polo 1,6 TDi 90 Comfortline BMT ........................................6 208.800 5d DK-pakke Sortmetal fuldaut. klima, fjernb. c.lås, fartpilot, kørecomputer, sædevarme, 4x el-ruder, el-spejle m/varme

2007 Sharan 1,9 TDi 115 Sportline ........................................167 248.900

5d Sortmetal 7 personers, 3. punkt seler på alle pladser, ej camper model, fuldaut. klima, fjernb. c.lås, fartpilot, sædevarme, el-ruder, el-spejle m/varme,armlæn, parkeringssensor 167 248.900

2011 Touran 1,6 TDi 105 Comfortline BMT .................................6 354.900 5d Gråmetal 2 zone klima, parkeringssensor, fartpilot, auto. nedbl. bakspejl, regnsensor, sædevarme, højdejust. forsæde, 4x el-ruder, el-spejle m/varme, radio med cd-boks, armlæn,læderrat, 6 airbags, esp, mørktonede ruder i bag

2011 Touran 1,6 TDi 105 Comfortline DSG ..................................3 419.900 5d Gråmetal 2 zone klima, 7-trins aut.gear, dk-pakke, teknikpakke, parkeringssensor for+bag, parkeringsassistent, regnsensor, aut.nedblændeligt bakspejl, ekstra tonede ruder, fartpilot, sædevarme, tågeforlygter med kurvelys, chromtagræling, isofix, armlæn, multifunktionsrat, læderrat, 4x el-ruder

2005 Touran 1,9 TDi 105 Conceptline .....................................166 168.900 5d Sølvmetal 7 personers, climatic, sædevarme, anhængertræk, el-ruder, el-spejle, fjernb. c.lås, esp, reg. 9/2004

2004 A4 1,9 TDi 130 Avant 6g ..............................................207 149.900 5d Gråmetal 2 zone klima, fjernb. c.lås, fartpilot, sædevarme, multifunktionsrat, chromtagræling, chromlister, aftag. træk, armlæn, el-ruder, el-spejle, el-lændestøtte, 16" alufælge, oliefyr

2006 A6 2,4 V6 4d Sort .........................................................124 234.900 2 zone klima, 16" alufælge, fjernb. c.lås, 4x el-ruder, el-spejle m/varme, cd/radio, læderrat, 6 airbags, esp, 1 ejer

2009 Ford C-MAX 1,6 TDCi 90 Trend Collection .........................26 189.900 5d Gråmetal 2 zone klima, fjernb. c.lås, fartpilot, kørecomputer, startspærre, sædevarme, el-ruder, elspejle, cd/radio, multifunktionsrat, armlæn, 6 airbags, esp, 1 ejer, træk, km-garanti, servicebog, grøn ejerafgift: 1300 kr, reg. 1. gang 8-2009

2010 Suzuki Grand Vitara 2,4 GLX ...........................................25 234.900 5d Koksmetal fuldaut. klima, 17" alufælge, fjernb. c.lås, fartpilot, multifunktionsrat, 4x el-ruder, elspejle, sædevarme, højdejust. forsæde, esp, antispin, tågelygter, aftag. træk, mørktonede ruder i bag, reg. 10/2009

A/S Carl Knudsen

55d Brunmetal 18" alufælge, fuldaut. klima, køl i handskerum, fjernb. c.lås, fartpilot, kørecomputer, auto. nedbl. bakspejl, regnsensor, sædevarme, el-ruder, el-spejle m/varme, cd/radio, armlæn, multifunktionsrat, tågelygter, diesel partikel filter, servicebog, grøn ejerafgift: 1300 kr, reg. 1. gang 7-2011

2011 VW Caddy 1,2 TSi 85 Trendline ..........................................1 169.900 4d Blå airc., fjernb. c.lås, el-ruder, cd/radio, abs, esp, servo, km-garanti, servicebog, grøn ejerafgift: 1260 kr, reg. 1.gang 9-2011

2009 VW Golf VI 2,0 TDi 140 Comfortline ...............................175 214.900

5d Hvid 17" alufælge, 2 zone klima, køl i handskerum, fjernb. c.lås, kørecomputer, sædevarme, armlæn,lygtevasker, tågelygter med drejelys, mørktonede ruder i bag, service ok,diesel partikel filter , golf gtd læderrat og gearknop, led baglygter,hækspoiler, golf gtd panellister, fartpilot, køre som en ny bil, nypris medm udstyr kr. 351.000 km-garanti, servicebog, grøn ejerafgift: 1300 kr, reg. 1.gang 4-2009

2008 Golf VI 2,0 TDi 140 Highline...........................................134 249.900 5d Hvid 6 gear, 17" alufælge, 2 zone klima, fjernb. c.lås, fartpilot, kørecomputer, udv. temp. måler, sædevarme, højdejust. forsæde, 4x el-ruder, el-spejle m/varme, cd/radio,multifunktionsrat, armlæn, tågelygter, abs, esp, servo, køl i handskerum, startspærre, isofix, diesel partikel filter, aftag. træk, service ok, km-garanti, servicebog, grøn ejerafgift: 1300 kr, reg. 1. gang 12-2008

2005 Multivan 2,5 TDi 130 Comfortline ...................................141 329.900 5d Koksmetal 2 zone klima, aftag. træk, parkeringssensor, fartpilot, fjernb. c.lås, 16" alufælge, lev. nysynet, service ok, kørecomputer, startspærre, mørktonede ruder i bag, tagræling, indfarvede kofangere, servo, esp, antispin, abs, 1 ejer, km-garanti, servicebog, grøn ejerafgift: 3860 kr, reg. 1. gang 5-2005

2008 Passat 1,8 TSi 160 Comfortline.........................................50 239.900 4d Gråmetal 2 zone klima, fjernb. c.lås,16" alufælge, fartpilot, kørecomputer, sædevarme, 4x el-ruder, el-spejle m/varme, cd/radio, armlæn, læderrat, splitbagsæde, abs, esp, servo, service ok, kmgaranti, servicebog, grøn ejerafgift: 1750 kr, reg. 1. gang 6-2008

2007 Passat 1,9 TDi 105 Comfortline ......................................150 169.900 4d Sølvmetal 2 zone klima, fjernb. c.lås, fartpilot, kørecomputer, sædevarme, el indst. førersæde, 4x el-ruder, el-spejle m/varme, cd/radio, armlæn, bagagerumsdækken, kopholder, km-garanti, servicebog, grøn ejerafgift: 1930 kr, reg. 1. gang 3-2007

2004 Passat 1,9 TDi 130 Trendline ..........................................170 139.900 5d Sortmetal fuldaut. klima, fjernb. c.lås, fartpilot, kørecomputer, regnsensor, sædevarme, el-ruder, elspejle, cd/radio, armlæn, bagagerumsdækken, kopholder, 1 ejer, lev. nysynet, service ok, 6 gear, aftag. træk, mørktonede ruder i bag, km-garanti, servicebog, grøn ejerafgift: 2250 kr, reg. 1. gang 32004

2011 Passat 2,0 TDi 140 Comfortl.............................................12 378.900

5d Koksmetal 6 gear, 16" alufælge, 2 zone klima, fjernb. c.lås, fartpilot, kørecomputer, udv. temp. måler, sædevarme, højdejust. forsæde, 4x el-ruder, el-spejle m/varme, cd/radio, armlæn, læderrat, tågelygter, abs, esp, servo, ikke ryger, nysynet, service ok, diesel partikel filter, km-garanti, servicebog, grøn ejerafgift: 1300 kr, reg. 1. gang 12-2010

2011 Passat 2,0 TDi 140 Comfortl.............................................12 378.900

5d Koksmetal 6 gear, 16" alufælge, 2 zone klima, fjernb. c.lås, fartpilot, kørecomputer, udv. temp.måler, sædevarme, højdejust. forsæde, 4x el-ruder, el-spejle m/varme, cd/radio, armlæn, læderrat, tågelygter, abs, esp, servo, ikke ryger, nysynet, service ok, diesel partikel filter, km-garanti, servicebog, grøn ejerafgift: 1300 kr, reg. 1. gang 12-2010

2011 VW Passat 2,0 TDi 140 Comfortl. .....................................12 378.900

5d Koksmetal 6 gear, 16" alufælge, 2 zone klima, fjernb. c.lås, fartpilot, kørecomputer, udv. temp.måler, sædevarme, højdejust. forsæde, 4x el-ruder, el-spejle m/varme, cd/radio, armlæn, læderrat, tågelygter, abs, esp, servo, nysynet, diesel partikel filter, service ok, ikke ryger, km-garanti, servicebog, grøn ejerafgift: 1300 kr, reg. 1. gang 12-2010

2006 Passat 2,0 TDi 170 Comfortline DSG...............................195 179.900 4d Sortmetal aut., fuldaut. klima, fjernb. c.lås, fartpilot, kørecomputer, udv. temp. måler, sædevarme, højdejust. forsæde, 4x el-ruder, el-spejle m/varme, cd/radio, armlæn, abs, esp, servo, træk, ikke ryger, km-garanti, servicebog, grøn ejerafgift: 2570 kr, reg. 1. gang 11-200

2006 Polo 1,4 75 ..................................................................110

99.900

5d Sølvmetal 15" alufælge, airc., fjernb. c.lås, fartpilot, infocenter, el-ruder, el-spejle, 1 ejer, ikke ryger, service ok, km-garanti, servicebog, grøn ejerafgift: 1010 kr, reg. 1. gang 5-2006

2006 Touran 1,9 TDi 105hk Conceptline .................................137 199.800

2006 Polo 1,4 75 Fresh ............................................................73 109.900

2005 Touran 1,9 TDi 90hk Conceptline 7prs..............................96 179.800

2002 Sharan 1,9 TDi 115 Trendline 6g ...................................110 199.900

5d Sølvmetal 16" alufælge, airc., fjernb. c.lås, fartpilot, kørecomputer, sædevarme, el-ruder, el-spejle, cd/radio, armlæn, kopholder, 6 airbags, aftag. træk, tagræling, servo, esp, abs, km-garanti, servicebog, grøn ejerafgift: 2250 kr, reg. 1. gang 1-2006 5d Sølvmetal 16" alufælge, airc., fjernb. c.lås, fartpilot, startspærre, sædevarme, el-ruder, el-spejle, cd/radio, kopholder, 6 airbags, aftag. træk, tagræling, km-garanti, servicebog, grøn ejerafgift: 2250 kr, reg. 1. gang 5-2005

2006 Audi A6 2,7 TDi 180hk Avant Multitr. .............................178 339.800 5d Sort 19" alufælge, fuldaut. klima, fjernb. c.lås, parkeringssensor, fartpilot, kørecomputer, infocenter, startspærre, auto. nedbl. bakspejl, udv. temp. måler, regnsensor, sædevarme, højdejust.forsæde, 4x el-ruder, el-spejle m/varme, cd/radio, navigation, multifunktionsrat, håndfrit til mobil, armlæn, isofix, bagagerumsdækken, kopholder, stofindtræk, splitbagsæde, læderrat, 6 airbags, abs, antispin, esp, servo, hvide blink, indfarvede kofangere, tagræling, mørktonede ruder i bag, service ok, grøn ejerafgift: 3210 kr, reg. 1. gang 4-2006

2003 BMW 530d 3,0 218hk Steptr. 4d......................................99 299.800 Sølvmetal aut.gear/tiptronic, 17"alufælge, fuldaut. klima, fjernb. c.lås, parkeringssensor,fartpilot, kørecomputer, infocenter, auto. nedbl. bakspejl, udv. temp. måler, regnsensor, sædevarme, el indst. forsæder, 4x el-ruder, el-spejle m/varme, cd/radio, multifunktionsrat, armlæn, læderrat, xenonlys, tågelygter, 6 airbags, ikke ryger, service ok, komplet ny læderkabine !! km-garanti, servicebog, grøn ejerafgift: 3860 kr, reg. 1. gang 8-2003

2008 Hyundai Getz 1,5 CRDi 110hk GLS Sport 5d....................65 109.800

Sort airc., fjernb. c.lås, fartpilot, startspærre, 4x el-ruder, el-spejle, træk, 1 ejer, servo, cd/radio, multifunktionsrat, tågelygter, 4 airbags,km-garanti, servicebog, grøn ejerafgift: 1300 kr, reg. 1. gang 52008

2007 Peugeot 407 1,6 HDi XR 4d ...........................................133 124.800

Sølvmetal fuldaut. klima, fjernb. c.lås, fartpilot, kørecomputer, vinterhjul, sædevarme, højdejust.forsæde, el-ruder, cd/radio, træk, diesel partikel filter, km-garanti, servicebog, grøn ejerafgift: 1930 kr, reg. 1. gang 5-2007

2005 Partner 2,0 HDi Performance ...........................................89 109.800 5d Blåmetal airc., c.lås, 2 x skydedøre, træk, service ok, 1 ejer, 4 airbags, esp, servo, indfarvede kofangere, cd/radio, el-ruder, sædevarme, km-garanti, servicebog, grøn ejerafgift: 1930 kr, reg. 1. gang 9-2005

2008 Seat Leon 1,9 TDi 105hk Xtra eco 5d................................70 169.800

Gråmetal 16" alufælge, airc., køl i handskerum, fjernb. c.lås, fartpilot, kørecomputer, sædevarme, elruder, el-spejle, cd/radio, læderrat, tågelygter, 6 airbags, diesel partikel filter, aftag. træk, km-garanti, servicebog, grøn ejerafgift: 1300 kr, reg. 1. gang 4-2008

2005 Skoda Fabia 1,4 TDi 80hk Ambiente Combi ....................121 109.800

5d Sort 15" alufælge, airc., xenonlys, tågelygter, fartpilot, el-ruder, sædevarme, cd/radio, armlæn, 1 ejer, aftag. træk, esp, servo, 6 airbags, km-garanti, servicebog, grøn ejerafgift: 1300 kr, reg. 1. gang 4-2005

5d Blåmetal airc., fjernb. c.lås, fartpilot, udv. temp. måler, sædevarme, højdejust. forsæde, el-ruder, elspejle m/varme, cd/radio, læderrat, abs, esp, servo, ikke ryger, lev. nysynet, træk, km-garanti, servicebog, grøn ejerafgift: 1010 kr, reg. 1. gang 4-2007 5d Sortmetal 16" alufælge, 6 gear, airc., fjernb. c.lås, parkeringssensor, fartpilot, kørecomputer, højdejust. forsæde, 4x el-ruder, el-spejle m/varme, cd/radio, armlæn, tågelygter, træk, abs, servo, lev. nysynet, el-soltag, km-garanti, servicebog, grøn ejerafgift: 2570 kr, reg. 1. gang 6-2002

2008 Tiguan Van 2,0 Trend & Fun Sortmetal momsfri ................81 239.900 aut.gear/tiptronic, 17" alufælge, 2 zone klima, køl i handskerum, fjernb. c.lås, fartpilot, kørecomputer, startspærre, auto. nedbl. bakspejl, udv. temp. måler, regnsensor, sædevarme, højdejust. forsæde, glastag, el-soltag, 4x el-ruder, el-spejle m/varme, cd/radio, håndfrit til mobil, bluetooth, armlæn, læderrat, tågelygter, abs, esp, 1 ejer, aftag. træk, ikke ryger, km-garanti, servicebog, reg. 1. gang 72008

2006 Touran 1,9 TDi 105 Conceptline ......................................136 179.900 5d Sortmetal 16" alufælge, airc., fjernb. c.lås, fartpilot, sædevarme, højdejust. forsæde, el-ruder, elspejle m/varme, cd/radio, armlæn, abs, esp, servo, lev. nysynet, træk, km-garanti, servicebog, grøn ejerafgift: 2250 kr, reg. 1. gang 2-2006

2006 Touran 1,9 TDi 105 Conceptline ......................................190 154.900 5d Sortmetal airc., fjernb. c.lås, fartpilot, kørecomputer, sædevarme, el-ruder, cd/radio, tågelygter, mørktonede ruder i bag, km-garanti, servicebog, grøn ejerafgift: 2250 kr, reg. 1. gang 6-2005

2003 Transporter 1,9 TDi 104 kassevogn + moms .....................99

88.900

4d Hvid P-varmer (luft) m. ur og regulering af temp i varerum, træbund, opvarmeligt førersæde, fartpilot, tågeforlygter, opvarmede sprinklerdyser. Nysynet og Nyserviceret inkl. tandrem. km-garanti, servicebog, vægtafgift: 4910 kr, reg. 1. gang 12-2003

2008 VolvoV50 1,6 D Momentum .............................................92 229.900 5d Koksmetal fuldaut. klima, fjernb. c.lås, fartpilot, kørecomputer, sædevarme, 4x el-ruder, el-spejle m/varme, cd/radio, læderrat, 10 airbags, servo, km-garanti, servicebog, grøn ejerafgift: 1610 kr, reg. 1. gang 4-2008

2010 Honda Accord 2,0 Elegance .............................................19 239.900 4d Beigemetal 18" alufælge, fuldaut. klima, fjernb. c.lås, fartpilot, kørecomputer, startspærre, el-ruder, el-spejle m/varme, cd/radio, armlæn, kopholder, læderrat, tågelygter, abs, esp, antispin, servo, hvide blink, indfarvede kofangere, sænket, service ok, km-garanti, servicebog, grøn ejerafgift: 1510 kr, reg. 1. gang 6-2010

2007 Honda Civic 1,8 Executive ................................................56 139.900 5d Lysblåmetal 17" alufælge, vinterhjul, fuldaut. klima, fjernb. c.lås, parkeringssensor, fartpilot, sædevarme, el-ruder, el-spejle m/varme, navigation, bluetooth, armlæn, multifunktionsrat, hækspoiler, 1ejer, service ok, xenonlys, glastag, km-garanti, servicebog, grøn ejerafgift:1260 kr, reg. 1. gang 32007

2008 Skoda Fabia 1,4 TDi 80hk GreenLine Combi .....................44 139.800

2009 Opel Zafira 1,9 CDTi 120 Enjoy........................................55 229.900

2003 Skoda Octavia 1,9 TDi 90hk Ambiente Combi ................160

99.800

2007 Skoda Octavia 2,0 TDi RS .............................................198 159.900

2005 Toyota Yaris 1,4 D-4D Terra 5d .......................................205

69.800

5d Sølvmetal 15" alufælge, airc., fjernb. c.lås, fartpilot, kørecomputer, sædevarme, el-ruder, el-spejle, cd/radio, 1 ejer, service ok, km-garanti, servicebog, grøn ejerafgift: 980 kr, reg. 1. gang 8-2008 5d airc., fjernb. c.lås, fartpilot, el-ruder, cd/radio, armlæn, service ok, træk, grøn ejerafgift: 1610 kr, reg. 1. gang 11-2003 Gråmetal airc., multifunktionsrat, sædevarme, cd/radio, fjernb. c.lås, fartpilot, el-ruder, 6 airbags, servo, indfarvede kofangere, motorkabinevarmer, km-garanti, grøn ejerafgift: 980 kr, reg. 1. gang 12-2005

P. Borne A/S

Ribelandevej 55 · 6270 Tønder · Tlf. 7472 1012

Ringgade 211 · 6400 Sønderborg · Tlf. 74421160

www.vw-tonder.dk

www.borne.dk

5d Sølvmetal fuldaut. klima, fjernb. c.lås, el-ruder, cd/radio, armlæn, abs, servo, ikke ryger, sædevarme, km-garanti, servicebog, grøn ejerafgift: 2250 kr, reg. 1. gang 9-2009 5d Sortmetal fuldaut. klima, 17" alufælge, køl i handskerum, alarm, fjernb. c.lås, parkeringssensor, fartpilot, kørecomputer, startspærre, regnsensor, sædevarme, højdejust. forsæde, 4x el-ruder, el-spejle m/varme, cd/radio, armlæn, kopholder, læderrat, tågelygter, aftag. træk, diesel partikel filter, super fin og velholdt, sælges for kunde tlf. 51315443 km-garanti, servicebog, grøn ejerafgift: 1930 kr, reg. 1. gang 11-2006

2008 Toyota Yaris 1,4 D-4D Luna M/M .....................................76 119.900 5d Sølvmetal AUT. GEAR. 15" alufælge, fjernb. c.lås, sædevarme, multifunktionsrat, km-garanti, servicebog, grøn ejerafgift: 1300 kr, reg. 1. gang 1-2008

Auto-Huset Haderslev A/S Gl. Christiansfeldvej 76 · 6100 Haderslev · Tlf. 7452 4100 www.autohuset-haderslev.dk


BS

BUSINESS-SYD

8

Jan Ulsø Madsen har en flot karriere i bankverdenen, og siden januar i år har han været landechef for BankNordik, der fra hovedsædet i Thorshavn har indledt et stort dansk felttog gennem opkøb. Foto: Maria Tuxen Hedegaard

Kendt bankmand i spidsen for færøsk felttog i Danmark 51-årige Jan Ulsø Madsen har været topdirektør i både BG Bank og Danske Bank og er med domicil i Kolding nu landechef for BankNordik.

K

æmpe-tab, fyringer, filiallukninger, ja sammenbrud og bankerot af hele banker. Jo, selv minimalt opmærksomme mediebrugere i Danmark har ikke kunnet undgå at høre eller se helvedesilden de seneste tre år. Men midt i elendigheden er der en modsatrettet bevægelse: Nogen, der ekspanderer ved direkte at samle de gode brokker op i ruinhoben. Og det er BankNordik, der har taget det fælles nordisk klingende navn. Basis er Føroya Banki i Thorhavn, der starter sin historie i 1906. BankNordik er i

dag fugl Phønix ovenpå en vanskelig tid i 1990’erne på Færøerne. Og det er reelt lykkedes den nordatlantiske bank at komme væsentligt bedre gennem krisen uden de vilde tab, som en del nordiske kolleger har oplevet. Banken har filialer i Grønland, Island og Danmark og har på hjemmemarkedet en markedsandel på 40 procent. Så er det svært at blive ret meget større, og i januar 2010 overtog banken en halv snes filialer fra Sparbank i bl.a. Jylland og på Fyn, og i

Fortsættes side 10


KURSER & KONFERENCE Morgenbuffet Formiddagskaffe Frugt og isvand Frokost

Kaffe med brød 2 retters menu Overnatning Morgenmad

tter Frokostre15. 00

Kursusdøgn i alt pr. person

Fra kl. 12.00kr. 48,En fiskefilet m/rugbrød kr. 109,Pariserbøf .................... ...kr. 109,Stjerneskud ............... st e/o kink m/s te uet Bag .kr. 89,eller æg/rejer ............... ...kr. 89,..... ..... ..... il kta coc Reje es Frokost steak m/pomm ..kr. 129,og salat (180g) .......... ...kr. 52,Et stykke med sild .....

kr.

1.110,Åben alle dage fra kl. 12-20

S P O R T

Kursus i skønne omgivelser tæt ved Nationalpark Vadehavet

K U N S T

Vi tilbyder:

KURSUS

AKTIVITET KULTUR F E R I E

CENTER

. Nyt og moderne Kursuscenter . Service ud over det sædvanlige – krydret med jysk lune . Lækker mad fra lokale producenter . Vadehavet som nabo . Alt hvad hjertet begærer af faciliteter + lidt “ekstra” . Vi gør DIT arrangement til et dine medarbejdere vil HUSKE Kursusdøgn kr. 865,(i dobbeltværelse pr. person)

Dagskursus kr.

• Gæstfrihed gennem mere end 200 år og stadig på stikkerne. • 51 dobbelt værelser alle med bad, toilet, telefon og farve tv. • 7 plenum, 8 grupperum.

• 3 gode opholdsrum til socialt samvær.

• Alt i moderne AV udstyr,

såvel projektor som internet opkobling m.m. • Charmerende restaurations& selskabslokaler. ed rkering m Gratis pa vågning er video-ov

299,-

pr.person

Henne Mølle Å Badehotel Hennemølleåvej 6 · DK-6854 Henne Tlf.: 7652 4000 Fax: 7652 4005 E-mail: mail@hennemoelleaa.dk

Møde - kursus - konference

SKÆRBÆK Kursus- og Fritidscenter Storegade 46 . DK-6780 Skærbæk Tlf. +45 70 70 27 15 www.kursus-fritidscenter.dk

Ring og lad vores venlige personale tage hånd om dit næste møde eller kursus. Holmeåvej 2, 6682 Hovborg Tlf. 75 39 60 33 - Fax 75 39 60 13 - info@hovborg-kro.dk Se vore gode kursustilbud - www.hovborg-kro.dk

Gigantiske konferencer kræver gigantiske centre

Få en 5-stjernet oplevelse, der klapper fra start til slut! Om dit arrangement er en større konference eller et mindre møde, gør vi det til noget ganske særligt – hver gang. Og vi ligger lige midt i Danmark. Se mere her: www.ledernes-konferencecenter.dk

Rugårdsvej 590

Telefon: 65 94 13 13

5210 Odense NV reception@lkc.as

Bella Centeret i København er Danmarks ubetinget største indendørs konference og messe-center med sine 122.800 kvadratmeter under tag og plads til 20.000 mennesker. Herning Messecenter er Danmarks næststørste konference og messe-center med 110.000 kvadratmeter under tag - men har hertil godt 400.000 kvadratmeter udendørs udstillingsareal. Det er dog intet at regne i forhold til verdens største konferencecenter, der naturligvis ligger i konferencebyen over dem alle, Las Vegas i USA. Her har World Market Center til huse med sine astronomiske 485.000 kvadratmeter under tag. Centeret har plads til over 100.000 personer til konferencer, møder og andet. Det regnes naturligt nok for at være det ultimative konferencecenter i verden. Og rent faktisk taler man i øjeblikket om at fordoble centerets indendørs areal.

SANDBJERG GODS, SØNDERBORG Sandbjerg Gods er Aarhus Universitets kursusejendom med park direkte ned til Alssund. Sandbjerg Gods er beliggende i et naturskønt område på Sundeved. Godset har 105 sengepladser fordelt på 74 dejlige, lyse værelser. Desuden rummer godset 2 moderne og velindrettede auditorier med plads til ca. 100/50 personer, 3 undervisningslokaler samt en del grupperum. Sandbjerg Gods tjener som Aarhus Universitets kursusejendom, men kan også benyttes til møder og uddannelsesaktiviteter for organisationer og firmaer uden tilknytning til universitetet. Der er trådløs internetforbindelse på hele Godset. Cimber Sterling flyver dagligt fra København til Sønderborg. Reservation foretages på tlf. 8942 1262 eller e-mail: sandbjerg@auff.au.dk.

www.sandbjerg.dk


BS

BUSINESS-SYD

10

– Jeg er tiltalt af ambitionen om vækst og om at gå ud og erobre markedsandele, siger Jan Ulsø Madsen, landechef i BankNordik.

Fortsat fra side 8 sommeren 2011 blev filialnettet så pludseligt fordoblet til 20, da BankNordik købte de sunde dele af Amagerbanken og overtog 200 medarbejdere. På et års tid er BankNordik i Danmark pludselig gået fra ingenting til at være en næsten landsdækkende bank med mange filialer i Jylland og en halv snes i Københavnsområdet. I januar i år headhuntede BankNordik 51-årige Jan Ulsø Madsen fra et topjob som regionsdirektør for Danske Bank Østjylland i Århus til at være landedirektør for BankNordik. Han er med bandomsbyen Skovlund ved Varde vestjyde, men han og familien har boet i Kolding i rigtig mange år. Og det er da også her BankNordik har sit danske hovedsæde. Her er han mandag og fredag. De tre øvrige dage om ugen i hovedstaden, hvor de gode rester af Amagerbanken bliver til BankNordik flilialer. Jan Ulsø Madsen er et kendt navn i jyske bankkredse med job som bl.a. områdedirektør i BG Bank i Esbjerg og regionsdirektør i Danske Bank efter fusionen med BG , erhvervsdirektør for Danske B ank Aalborg og frem til BankNordik jobbet regionsdirektør i Danske Bank Østjylland. Han har kørt mange kilometer på motorveje fra hjembyen Kolding til Esbjerg og Nordjylland i karrieren. Som hans hustru siger: Du må køre, hvorhen du vil, bare vi bliver boende i Kolding. Her bor også parrets tre børn. Hvorfor tager man det store spring fra at være direktør for en af Danske Banks tungeste regioner til at stå i

spidsen for en færøsk banks danske felttog ? – I Danske Bank var opgaven at gøre banken så effektiv som mulig og skære til. I BankNordik har man andre ideer. Jeg er tiltalt af ambitionen om vækst og om at gå ud og erobre markedsandele. For BankNordik er det naturligt at søge ekspansion i Danmark, som man er i rigsfællesskab med og har en kultur, man forstår. Der er mange færinger, der kommer til Århus og København for at studere, så det er naturligt at samle op på dem. Tragedien omkring Amagerbankens sammenbrud som følge at fejlslagen tro på store ejendomsprojekter er velkendt. Da det en søndag aften i februar stod klart, at banken ville krakke, ringede Jan Madsen til sin chef i Thorhavn, Janus Pedersen, og sagde nærmest i sjov: Skal vi ikke gå efter den bank ? Hurtigt kom BankNordik folkene tættere på og kunne se, at skåret rigtigt til kunne BankNordik godt matche. – Vi er gode til privatkunder og mindre erhvervskunder. Vi har ikke forstand på store ejendomsprojekter. Vi bød på at overtage alle med op til fem mio. kr. i kredit, forklarer Jan Ulsø Madsen. Og det blev os. Når man ser bort fra de berygtede ejendomsprojekter, så var Amagerbanken i bund og grund en solid lokalbank med en god kundemasse. Det kunne vi se. Og kundeloyaliteten har været ok. Nu er vi på et niveau, hvor kundetilgang og afgang er i normal balance. BankNordik har på det seneste haft en række fokusgrupper i gang, hvor Amagerbank-kunder bl.a. har skulle

Jan Ulsø Madsen BankNordiks danske landedirektør Jan Ulsø Madsen er 51 år. Han stammer fra Skovlund ved Varde og blev i 1978 elev i Bikuben i Billund. Karrieren har bl.a. budt på job som filialdirektør i BG Bank i Ølgod 1992 til 1995. I 1997kom han til Odense som erhvervskundechef. Efter en kort periode i Nykredit og som direktør for et norsk leasingselskab med dansk domicil i Kolding var han 2001 til 2002 regionsdirektør for BG Midtjylland i Silkeborg-området og kom så til Esbjerg som regionsdirektør for BG Bank Sydjylland. Danske Bank havde overtaget BG, men først i 1 2007 blev det hele til Danske Bank.. Så kom Jan Ulsø Madsen til Ålborg som erhvervskundedirektør for Nordjylland og frem til jobbet hos BankNordik fra januar 2011 var han regionsdirektør for Danske Bank Østjylland i Århus.

BankNordik BankNordik daterer sin historie tilbage til 2. februar 1906, hvor den daværende Landsmandbanken (senere Danske Bank) valgte at etablere bank på Færøerne. I 1932 kom Sjóvinnurbanken til. Som følge af den økonomiske krise i starten af 1990’erne blev de to banker slået sammen til Føroya Banki. Efter fusionen har banken satset meget på risikostyring og blev hurtigt igen profitabel og har leveret støt stiigende resultater. I 2010, som var et kriseår for finansbranchen, leverede BankNordik sit hidtil bedste resultat. Siden 2005 har BankNordik været drevet af en vækststrategi, og har omkring 20 filialer i Danmark, Færøerne, Island og Grønland. Der er filialer i bl.a. Haderslev, Kolding, Odense, Vejle, Horsens, Silkeborg og Esbjerg.

tage stilling til spørgsmålet om, at Amagerbank-navnet forsvinder. Det gør det 28. november. Så står der BankNordik på alle 20 filialer. Og det gør ikke noget, forklarer Jan Madsen. Det afgørende for kunderne er, at de beholder filialer og den rådgiver, de er vant til. Og at ånden er den samme. Amagerbank-navnet er ved at være slidt. Vi har intet med krakket og de efterfølgende retssager at gøre. Jeg tror, at de fleste er tilfredse med, at navnet forsvinder. Vi satser på en personligt nærværende betjening, og så kan man ringe direkte til vores medarbejdere, fremhæver Jan Ulsø Madsen. I årets sidste måned kan ventes et større re-brand af navnet BankNordik. I BankNordik er fordelingen målt i balancen 70 procent privatkunder og 30 procent erhverv. Det er atypisk, de fleste pengeinstitutter har det omvendt eller ligevægt. I BankNordik er man ved at færdiggøre en strategi, der skal give balancen fifty-fifty. Der er etableres erhvervsafdelinger i både Kolding og København, der også kan betjene store kunder. – Den danske banksektor er presset, og iBankNordik har vi da heller ikke den aktivitet, vi gerne kunne ønske os. Men vi har organisation og filialer på plads og er klar til ekspansion, når krisen vender, siger Jan Ilsø Madsen.

Af Niels Hansen nha@jv.dk, tlf. 20604511


BUSINESS-SYD

11

BS

En aften med

RIIS

Ørnens liv har været turbulent og dramatisk fra barndom over karriere og privatliv til tilværelsen i dag som chef for et cykelhold i en hård branche. LÆS SIDE 12

FOTO: ANNETT BRUHN


BS

BUSINESS-SYD

En aften med RIIS

D

et, der ikke slår dig ihjel, gør dig stærkere. Jo kom ikke og sig, at Danmarks største navn i cykelsport, 47-årige Bjarne Riis, taler med uld i mund eller i generelle, neutrale vendinger. 25 år i professionel cykelsport med et dramatisk liv både i sporten og privatlivet har gjort den stille dreng fra Herning til en selvbevidst virksomhedsleder, der står ved sit liv på godt og ondt. Han har kørt 650.000 km på cykel i sin lange karriere eller 19 gange rundt om jorden. Det er tal, der dokumenterer vedholdenhed og selvopofrelse ud over det almindelige. Bjarne Riis har netop skrevet bogen »Riis« i samarbejde med journalisten Lars Steen Pedersen, der har produceret en række tilsvarende samtidsbiografier om kendte sportsfolk, og de turnerer i tiden op til jul med en forestilling – kan man vel kalde det – 11 steder i Danmark, hvor Ørnen, som Riis’s udødelige kælenavn lyder, fortæller om sit liv hjulpet af Lars Steen Pedersen, der holder snakken i gang med spørgsmål, videoklip og ting og sager fra huskekassen med piberensere, drikkedunke og andet unika fra Ørnens karriere. Denne aften er der 450 tilhørere i Musikhuset Esbjerg. Riis har sat den store scene med et skarptskåret portræt af sig selv som kæmpe bagtæppe, talkshowstole og en øjenmagnet af en Specialized S-Works enkelstartcykel, der er placeret centralt på scenen, som et samlende symbol for aftenens fortælling med overskriften »Bedst i modvind«.

Forsinket Riis har sat scenen sikkert, som han gjorde det i 90’ernes internationale cykelsport som rytter og som i 00’erne som holdejer og sportsdirektør. Alt sammen med kontrol. Business-Syd bliver bedt om ikke at fotografere under showet, men tildeles fem minutters fotoseance med Ørnen en time før showtime. Ørnen lander 40 minutter for sent, hvilket for 15 år siden havde sendt han ud af tourens generalklassement. Han protesterer dog ikke over de mange hundrede billeder, som tilhørernes smartsphones klikker hjem.

12

Bjarne Riis fortæller guided af sin vandbærer, Lars Steen Pedersen, kronologisk og ærligt om vejen fra kolde landeveje på Herning-egnen som dreng til karrierens funklende højdepunkt: Tour de France-sejren i 1996. Om hyldesten og anerkendelsen. Han beretter også uden hjelm om den sene tilståelse af Epo-misbrug, som først kom i 2007. Nok ansporet af, at den ene stjerne efter den anden fra hans aktive tid gik til bekendelse. Han havde det skidt med løgnen. Det var forkert at tage det præstationsfremmende stof, men han fastslår også, at Epo var et branchevilkår i 1990’ernes top.

Drømmen At vinde Tour de France i juli 1996 var opfyldelse af drømmen. Kun godt en måned efter er han til OL i Atlanta og møder her en af kvindehåndboldlandsholdets super babes, Anne Dorthe Tanderup. De indleder et forhold, der i dag er et ægteskab med fire drenge. Men løsrivelsen fra det første ægteskab med to drenge koster mentale kræfter, og da Bjarne Riis i sommeren 1997 stiller op for at forsvare Tour de France-sejren for det tyske Telecom-hold, er han hverken fysisk eller psykisk på toppen. Han kan ikke hænge på helt fremme. Og i løbets 20. etape, der er en enkeltstart omkring Disneyland uden for Paris , kommer den mest berømte tragiske scene fra karrieren. Hans super enkelstartscykel punkterer. En mekaniker skifter hurtigt hjulet, men kæden er snoet, så ørnen ikke kan komme ordentligt i gang. Det er bogstaveligt talt både cyklen, karrieren og ægteskabet med Mette, han smider i grøften. Riis skifter cykel, men intermezzoet koster tid. Han bliver nummer 93 på tidskørslen, der vindes af spanieren Abraham Olano foran Telecom-kronprinsen Jan Ulrich, der dagen efter står øverst på podiet i Paris med kongekronen på hovedet. Ørnen slutter som nummer 11, og den aktive karriere går på hæld.

Kamp om succes Men han kæmper sig tilbage til succes. Han får ny medvind som holdejer og leder. Først med CSC og siden med Saxo Bank-holdet. I år blev de

Bjarne Riis i rollen som teamchef ude på ruten, hvor triumfer og skuffelser følges på tætteste hold. Her er det Carlos Sastra, der vandt Tour de France i 2008, mens han kørte på Riis-holdet.

Bjarne Riis Bjarne Lykkegård Riis er født 3. april 1964 og kørte som professionel fra 1986 til 1999 for bl.a. Toshiba , Castorama, Ariostea, Gewiss-Ballan og Telecom. Har vundet mange etaper i professionelle løb, blandt andet i Tour de France, som han vandt i 1996. Har som direktør stået i spidsen for det første danske hold i Tour de France. Først med Jack and Jones som sponsor, senere CSC/ Tiscali og fra 2009 med Saxo Bank. Det amerikanske it-firma Sungard stopper fra årsskiftet sit medsponsorat, der blev startet i sommeren 2010, så i 2012 er det igen et rent Saxo Bank hold, Riis står i spidsen for.

Riis Bogen »Riis« er blevet til i samarbejde med journalist og forfatter Lars Steen Pedersen, der bl.a. har skrevet tilsvarende samtidsbiografier er om Stig Tøfting Han har dækket både EM- og VM-slutrunder i fodbold og har lavet kritisk tv-journalistik om forholdene i professionel sport. Han var med til at starte TV2’s magasin »Lige på og Sport« og har tidligere været redaktionschef på B.T., DR Sporten og DR Nyheder. Til daglig er han redaktør på DR’s undersøgende nyhedsmagasin »21 Søndag«.

nummer fem i touren og vandt Giroen og Flanderen Rundt. Som leder har han over ti år skabt en virksomhedsfilosofi, som har givet holdet succes. Så meget, at andre kopierer stilen. – Men som han siger: Dem, der kopierer, er bagud. For Riis har de 10 år som cykelsportschef været en uddannelse, der ikke kunne tænkes bedre. Teambuilding er nøgleordet. De fleste kiggede en gang, da Ørnen sammen med B.S. Kristiansen indledte sæsonen med kanindræberkurser. Det er en kæmpe udfordring af få individualister og stjerner til at fungere som et hold. Jeg gør det ved at sætte holdet på uventede opgaver. De bliver udfordret, og vi lærer hinanden at kende. Det er lige meget, om det er på et surfbræt eller på en barsk tur i naturen. Der viser sig det samme mønster som på holdet. Det er de samme, der putter sig, gemmer sig eller tager initiativet. På en af de første ture havde holdet været et døgn på march. Tyskeren Jens Voigt gik forrest med 4-5 rygsække, da de kom hjem. Det er også ham, der tager initiativet og ansvaret, når holdet kører på landevejen.

Skuffelser Bjarne Riis fortæller også om sine skuffelser som f.eks, da Schleckbrødrene forlod hans hold. – Det må man lære at leve med. Det er jo på sin vis en naturlig udvikling, at nogen river sig løs. Og kan vi ikke have de næstbedste, går vi efter den bedste – Riis hentyder her til, at holdet i stedet har fået den spanske stjerne Alberto Contador. Ørnen kræver, at topidrætsfolk på hans hold skal kunne tage ansvar og beslutninger selv. – Jeg kan i et splitsekund tage beslutningerne for dem, men rytteren er den vigtigste i sit liv. De skal kunne selv, og jeg kan sagtens bære over med, at de tager en forkert beslutning – en enkelt gang. Publikum klapper længe, rytteren og lederen Bjarne Riis har talt. Og så signerer han bogen »Riis«. Af Niels Hansen Tlf. 2060 4511, nha@jv.dk


KURSER & KONFERENCE W W W.B R U N DT L A N D G O L F C E N T E R.D K BRUNDTLAND LA LA GOLFCENTER TO F T LU N D

GOLF | RESTAURANT | HOTEL

VI KLAR ER OGSĂ… M Ă˜DER, KONFER ENCER OG EN GO D SENG...

COMPANY DAY

PÅ BRUNDTLAND GOLFCENTER I TOFTLUND Afhold jeres nÌste COMPANY DAY pü en af syddanmarks bedste golfbaner! Alle kan vÌre med, ogsü dem der ikke spiller til daglig. Vi har nemlig Danmarks vel nok flotteste Pay & Play bane. Vi gør din COMPANY DAY til en uforglemmelig oplevelse for dine gÌster, og vi tager hünd om jer fra I kommer til I gür...

COMPANY DAY Company Days kan foregü pü mange müder. Derfor er det helt op til dig, hvordan den skal forløbe. Vi er meget fleksible og kan klare alt fra en stor turnering, konference til spisning og overnatning.

ER PLEVELS GOLFO ET AF T R JE H I D RJYLLAN SĂ˜NDE

RESULTATER PĂ… DIN BUNDLINIE

.'$/("$01$"2"'3#2/2"%4 5.1(315#.1.5/235.$#5.1 #5"-5/"(65"072/-' En mĂĽlbevidst tur med vores “Metroâ€?      Stoppestederne er et effektivt net af    

  

 

      ! 2   %   ** '  C 

#   ** '*  ' F G J  

* +K  

2  

Eksempel pü Company Day: t Check-in og morgenmad t Udlevering af scorekort t Frie bolde pü driving range t Baneservice - sandwich/øl/vand t Turneringsledelse t Resultatformidling t Frokostbuffet t OpsÌtning af flag t Bordkort mm

"  #  Teambuild $ 

Stress Handlekraft eMUS % &

'

Prisen er selvfølgelig vigtig! OvennÌvnte arrangement koster 595,- pr. person + moms, men prisen kan variere fra 300,- til 800,- alt efter indhold.

( )))  * , eller fĂĽ  $ + -* 

Kontakt golfmanager Jens Bachmann pü 60 22 83 16 og aftal et uforpligtende møde...

Dagsmøde: • Kaffe/the med frisk bagte rundstykke, smør, ost & marmelade • Frisk frugt, snacks, kaffe & vand under mødet • Luksus frokost med 1 øl/vand • Eftermiddagskaffe med hjemmebagt kage • Lokale / AV kr. pr. pers.

425,-

Aftenmøde: • Gastronomisk 3 retter middag • Frisk frugt, snacks, kaffe & vand under mødet • Aftenkaffe • Lokale / AV kr.

415,- pr. pers.

Konferencedøgn • Kaffe/the med frisk bagte rundstykke, smør, ost & marmelade • Frisk frugt, snacks, kaffe & vand i lokalet • Luksus frokost med 1 øl/vand • Eftermiddagskaffe med hjemmebagt kage • Gastronomisk 3 retter middag • Aftenskaffe • Overnatning • Morgenbuffet pr. pers • Lokale / AV kr.

1.335,-

adm@hotelhanstholm.dk ¡ www.hotelhanstholm.dk Telefon nummer : 97961044

michelsen

-* +"8  *  )))  *  2  !9:;<=>>? -! @  * 

BRUNDTLAND LA GOLFCENTER TO F T LU N D

BRUNDTLAND GOLFCENTER Brundtland AllĂŠ 3-5 | 6520 Toftlund Tlf. 73 83 16 00 | info@brundtlandgolfcenter.dk

www.ruths-hotel.dk

â&#x153;˝

Skal Jeres nÌste møde indeholde andet end hvide konferencelokaler og standardkoncepter?

â&#x153;˝

â&#x153;˝ â&#x153;˝ â&#x153;˝

Hotel Dagmar, Danmarks ĂŚldste hotel, tilbyder:

- Unik beliggenhed midt pü domkirkepladsen i Danmarks Ìldste by Ribe - Mødelokaler der oser af atmosfÌre og nostalgi - Charmerende og individuelt indrettede vÌrelser - Forplejning med et fokus pü lokale, friske og sunde rüvarer - Mulighed for "fortÌllertime" ved en Ribeguide - Kulturelle aktiviteter f.eks. blandt "byens vikinger" - "Naturlige" udflugter til Nationalpark Vadehavet

â&#x153;˝ â&#x153;˝

Kort sagt, vi tilbyder anderledes konferencer og møder med "liv" og historiske oplevelser Dagmøder Konferencedøgn

fra: kr. 345,fra: kr. 1.688,-

Gigant-arrangementer i Berlin

Hvem skal lave maden til din nĂŚste konference? ( Vores forslag: Michel Michaud )

Internationale Congress Centrum Berlin (ICC) er et af de største og mest moderne konferencecentre i verden og det største i Europa. 320 meter langt og 80 meter bredt er bygningskomplekset, som ligger i bydelen Charlottenburg-Wilmersdorf. Det har sümÌnd sin egen gangbro hen over en motorvej! Mere end 10 millioner besøger ürligt konferencecentret, som ogsü bruges til koncerter og underholdnings-arrangementer. 80 haller kan centeret deles op i - og der har vÌret holdt er talrige konferencer, messer og aktionÌrmøder - foruden koncerter med navne som BB King, Bruce Springsteen, gigantisk trylleshop med David Copperfield og megakoncert med Andre Rieu.

Dagsmøde i unikke omgivelser Pris pr. pers. fra

kr. 495,-

Internatkurser Pris pr. pers. fra kr. 1885,-

Hans Ruths Vej 1 ¡ Gl. Skagen ¡ 9990 Skagen ¡ Tlf. 9844 1124 Torvet 1 ¡ 6760 Ribe ¡ Tlf. 7542 0033 ¡ dagmar@hoteldagmar.dk


BS

BUSINESS-SYD

14

I Nordborg har Banke Accessory Drives udviklet det kæmpestore batteri bag Rasmus Banke, der på skraldebilen via hydralik skal drive affaldskomprimeringen. En opgave, der kræver en enorm kraft.

Esbjerg afprøver verdens reneste skraldebil Den første uge i december skal karosserivirksomheden Ove Kock i Esbjerg montere lidt af et vidunder, når en skraldebil udviklet af sydjyske virksomheder ruller på gaden med arbejdsfunktionerne drevet af batterier.

N

æsten lydløs som en kat vil verdens reneste skraldebil, udviklet af et konsortium af sydjyske partnere, rulle på vejene i Esbjerg Kommune midt i december, fuldt monteret fra karosseri-

virksomheden Ove Kock i Esbjerg. – Skraldebilen i Esbjerg vil være vores testplatform, siger Rasmus Banke, fra Banke Accessory Drives i Nordborg, der har udviklet det epokegørende kæmpebatteri eller »elektrisk kraftudtag«, som han kalder det, der gør op med alle fortidige forestillinger om, at batterier er lig med lav ydelse. – Alle de virksomheder, der er med i partnerskabet, har netop brug for masser af effekt, så tanken er, at nu prøver vi det af på skraldebilen, men der vil være langt flere anvendelsesmuligheder, siger Rasmus Banke. Rolf Hansen, der ejer karosserivirksomheden Ove Kock, skal som den første have fingrene i den elektrisk drevne skraldebil, for det er hans virksomhed, der har udviklet sammenkoblingen mellem det elektriske

kraftudtag og skraldebilen. Rolf Hansen har den danske forhandling af skraldekasser fra tyske Zoeller, og de har oven i hatten benyttet lejligheden til at udvikle en lift drevet af batterier til at tippe affaldsspandene ned i lastbilen med. – Det er jo ikke kun, fordi det sparer CO2, skraldebilen bliver også meget mere støjsvag, når både komprimering af affald og liften kører på strøm, så det giver et meget bedre arbejdsmiljø, siger Rolf Hansen. Rasmus Banke satser på, at netop støjsvagheden vil åbne dørene til de store, europæiske markeder. Især Frankrig er i kikkerten, fordi man der har stort fokus på arbejdsmiljø, og oven i døjer med trængselsproblemer i storbyerne, og med en skraldebil på listefødder kan renovationsarbejderne hente affaldet om natten.

Foto: Timo Battefeld

Projektet El-drift i dagrenovation giver energibesparelse og CO2-reduktion, bedre arbejdsmiljø, renere luft og Større sikkerhed. Forsøget med det elektriske kraftudtag og nu i første omgang afprøvningen på en skraldebil er støttet med 25 millioner kroner via Region Syddanmark og partnerne i konsortiet.

Miljøfordelene Den nye skraldebil er stadig en dieseldrevet lastbil, men affaldskomprimering og lift til at løfte affaldsspandene op med er batteridrevet Hvor meget bilen vil spare i CO2, skal først vise sig i praksis, og skal beregnes som en faktor per ton affald. Vurderingen er, at besparelsen bliver på op mod 40 procent af en normal skraldebils CO2-udledning eller 1-2 liter diesel per ton affald.

Sugebil Virksomheden Ove Kock har før denne skraldebil udviklet en sugebil til Odense Renovation og er undervejs med en endnu kraftigere miljøbil. – Der er ingen tvivl om, at det her vil vokse, og at der er et stort eksportpotentiale, siger Rasmus Banke, mens Rolf Hansen satser på, at netop miljø og arbejdsmiljø skal være det store fokusområde i hans virksomhed fremover. Foreløbig kan esbjergenserne glæde sig over den nye, rene skraldebil, desuden har Harm Mammen & Sønner i Aabenraa bestilt den næste. Af Yvonn Tittel Tlf. 7912 4562, yti@jv.dk


Transit kup Vi har kun et begrĂŚnset udvalg sĂĽ, skynd dig.

FORD TRANSIT

ford.dk

FORD TRANSIT 280S AMBIENTE 2,2 TDCI DPF 85HK FRA

1.740 KR./MD OMGĂ&#x2026;ENDE LEVERING

FORD TRANSIT 300M AMBIENTE 2,2 TDCI DPF 115HK FRA

1.980 KR./MD OMGĂ&#x2026;ENDE LEVERING

Ford Transit 280S Ambiente - Førstegangsydelse 29.500 kr. Løbetid 48 mdr. RestvÌrdi 50.000 kr. Dokument gebyr 2.000 kr. Finansierings deklaration 850 kr. BrÌndstofforbrug 12,5 km/l. CO2 211 g/km. Ford Transit 300M Ambiente - Førstegangsydelse 33.500 kr. Løbetid 48 mdr. RestvÌrdi 60.000 kr. Dokument gebyr 2.000 kr. Finansierings deklaration 850 kr. BrÌndstofforbrug 12,5 km/l. CO2 211 g/km. Energiklasse

Feel the difference

     

   varmet forrude, sĂŚdevarme, airbag ABS, kopholder, armlĂŚn, 8-vejs justerbart sĂŚde, forhjulstrĂŚk, antispin, fjb. C-lĂĽs, el-spejle, el-ruder, cd-radio

Kolding Trianglen 4

Telefon 75 52 25 55

www.autohuset-vestergaard.dk

Torben Henneberg Ole Rudolph Morten Frost

26 37 19 66 40 71 76 71 21 60 58 56


BS

BUSINESS-SYD

16

Bonderøv med sans Landmanden, lederen, familiemennesket og den politisk inspirerede Niels Duedahl har stået i spidsen for SE i næsten tre år.

P

å gulvet venter et sort-hvidt indrammet fotografi, hvor han er fotograferet sammen med den tidligere amerikanske vicepræsident Al Gore, på at få plads på væggen, og på reolen står et billede af hans tre piger – Anne, Signe og Ellen. Ved siden af breder sig en kæmpe model af en grøn John Deeretraktor med tvillingehjul. – Det er ikke en John Deere. Det er en John Duedahl, konstaterer Niels Duedahl. Den 44-årige adm. direktørs kontor hos det andelsejede elselskab SE (tidligere Syd Energi) på Ravnevej i Esbjerg er udstyret med flere ting, der på hver sin måde kaster lys over personen, der i løbet af de seneste to og et halvt år har forvandlet SE til en topmoderne virksomhed. De udgør sammen fortællingen om landmanden, lederen, familiemennesket og den stærkt politisk inspirerede Niels Duedahl.

John Deere-traktoren fik Niels Duedahl i afskedsgave af kollegerne i Lego-koncernen, hvorfra han blev headhuntet til SE fra en stilling som Global Produktionsdirektør. På direktionsgangen i Lego gik han under navnet »griseavleren« på grund af sin enkle, landmandsagtige tilgang til problemløsning. Det var efter gymnasiet, at Niels Duedahl valgte landmandvejen som sin karriere. Allerede som knægt havde han fået landbruget ind under huden på familiens samlingssted, farfarens gård lidt uden for Vejle, og Niels Duedahl kan i dag bryste sig af indtil flere diplomer i »svinets pasning«. Men især hans far undrede sig: – Han mente, at jeg spildte mit talent, og han udfordrede mig meget i forhold til det, han mente, jeg kunne. Jeg husker fra min konfirmationstale, at han sagde: »Jeg ved ikke, hvad du bliver til min dreng, men noget med at sidde på et kontor«. For mig var det det laveste, man kunne synke til, men det, han mente, tror jeg, er det, det endte med.

Cand.polit. I stedet for landbruget endte Niels Duedahl i København. Han hoppede af mejetærskeren og blev glad for studierne på Københavns Universitet, men i dag er den uddannede cand. polit. stadig fascineret af landmandslivet. Derfor har han også sat million-

villaen i det mondæne Bredballe ved Vejle Fjord til salg og har købt nabogården til slægtsgården med 35 hektar jord. – Når dyrene trives, når man ser planterne gro. Der er noget bekræftende og trygt ved årstidernes tilbagevenden. Det er fællesskabet – at drikke en dåsebajer med naboen. Det skal jeg tilbage til. Jeg er jo grundlæggende set en stor bonderøv, fastslår Niels Duedahl.

Tanker om ledelse Hans tanker om at lede en moderne virksomhed er i dag stærkt præget af hans landbrugsbaggrund, og foreløbigt er han lykkedes ganske pænt. Da han forlod Lego med målet om at indsprøjte en stærk præstations-kultur fra Lego i SE, var det gamle, støvede halvkommunale elselskab på mange måder en kæmpe udfordring. Eller som Duedahl selv betegner SE, som det så ud dengang: – Konkurrenterne drillede – vi var ingen trussel, baglandet skabte problemer, og medarbejderne var slet ikke med. Og værst af alt: kulturen i virksomheden var grundlæggende syg. Omvendt var der også et stærkt kapitalgrundlag, og produkterne var gode, så der var muligheder.

Vinde folks hjerter To og et halvt år senere vender alle nøgletallene pilen opad, og direktø-

ren tager med begejstring tråden op, når han skal karakterisere SE i dag: – Vi har skabt en ny kultur. Ikke ved at rationalisere, men ved at få medarbejderne med. Det er ikke svært at vinde folks hjerner, for der er masser af intellekt i verden, men det er svært at vinde folks hjerter. Fra at folk sad halvt undskyldende ved kaffeselskaberne om søndagen, kan de nu med stolthed sige, at de arbejder i SE. Den forvandling er jeg fandeme stolt af. Opskriften er det, Niels Duedahl kalder en kulturrejse – en rejse med al fokus på kunderne, og hvor hans eget lederskab og rolle har haft en ikke ubetydelig betydning. Hans ledelsesfilosofi bygger på få mantraer: Enkelthed, troværdighed og autencitet – og han lægger ikke skjul på, at han afskyer håndbøgerne, der beskriver, hvordan man bliver en god leder, – Lederskab skal være drevet af autencitet, at være sig selv helt grundlæggende. Det med at manifestere, at jeg er chef, og du er medarbejder – jeg er så glad for at være kommet over det. Jeg skal ikke manifestere noget for at få folk bagved mig, det er befriende. At man ikke bruger energi på, at det her er et ansættelsesforhold, hvor jeg kan smide dig ud om fem minutter. Jeg vil gerne være en leder, der skaber tryghed for mine folk og have tillid og fortrolighed med mine folk. – Jeg har virkelig stor omsorg for


Kort om SE Siden Niels Duedahl overtog styringen af SE har det andelsejde elselskab undergået en ret utrolig forvandling. Fra at være en virksomhed med et støvet image, der blev kritiseret for sin satsning på udrulning af fibernet i landsdelen, peger alle nøgletal i den rigtige retning. Virksomheden har nu rundet mere end 40.000 fiberkunder, og den er blevet lønsom og overskudsgivende. Alene i år har SE skabt 60 nye arbejdspladser og den beskæftiger nu 750 medarbejdere. Oveni SE’s forvandling og rivende udvikling med en ambitiøs plan, der indeholder forretningsområder indenfor energi, klima og kmmunikation, skal SE snart i gang med domicil-byggeri til 210 mio.kr., som bliver Danmarks største energirigtige passivhus.

John Duedahl med en grøn John Deeretraktor: – Det er ikke en John Deere. Det er en John Duedahl, smiler han.

for ledelSE folk omkring mig, om de har det godt privat. Jeg kan se, hvis de har det skidt, og jeg investerer helt vildt i den sociale relation. Jeg vil gerne have, at medarbejderne føler sig beskyttet af mig. Jeg kalder det nogle gange mit team, mine drenge – uden at det skal være nedladende. Der er noget alfaderlighed over at være chef, at beskytte en medarbejder, men kravet om præstationer er også enormt, forklarer Niels Duedahl.

Skilsmisse fylder meget Derhjemme er Niels Duedahl med sin kæreste og seks børn, hvoraf tre er bonusbørn med en afdød far, også familieoverhovedet, der med egne ord gerne vil være den faste klippe, som børnene kan trykke sig ind til, men han erkender også gerne, at livet ikke bare har været en frilagt vej mod toppen. For seks år siden gik hans ægteskab i stykker. – Det har været hårdt for mine børn. Det fylder meget i mit privatliv at være gået fra deres mor. Jeg stiller exceptionelt høje krav til mig selv. Jeg vil gerne være verdens bedste far, chef, søn, bror, kæreste, mand, ven. Jeg tror, jeg har en meget høj overligger i det, jeg gør. Og jeg er ked af at have trukket mine børn igennem en skilsmisse. Det har jeg mega-dårlig samvittighed over og føler stadig skyld for, og det rører mig meget, fortæller Niels Duedahl.

I dag har Niels Duedahl fundet den store kærlighed med Nanna Ulrich Gudum, der er kreativ direktør på Lego.

Familieværdier – Med Nanna har jeg fundet ind til de grundliggende værdier om familie og sammenhold, som er så vitale for mig. Nanna formår at håndtere min komplekse natur, der skifter mellem en utrolig sårbarhed og en ufattelig vilje og tro på, at alt kan lade sig gøre, forklarer Duedahl. Han blev født i Skjern og voksede op blandt tre andre søskende i Varde med en far, der var politidirektør og en mor, der var lægesekretær på Varde Sygehus. Niels Duedahl taler med stolthed om Duedahl-familien. Om alle sommerferierne på farfaren og farmorens gård »Tved-gården« uden for Vejle, som fætteren driver i dag, og som nu bliver hans nabo. Familien er et omdrejningspunkt og tæt forbundet, og hvert år mødes de, en kerne på ca. 50, til sommercamp og julefrokost. En stærk interesse for politik har Duedahl også med hjemmefra. Han havde en gang en drøm om at blive borgmester i Vejle. De er nu parkeret, men han er stadig medlem af partiet Venstre, og han er formand for Venstrevælgerforeningen Skibet i Vejle Kommune. – Det gror i Duedahl-familien at gø-

re noget. Jeg kan godt lide at have indflydelse og sidde for bordenden. Er jeg et magtmenneske? Det spørger jeg mig selv om. Jeg har det i hvert fald dårligt, hvis jeg ikke er med til at sætte retning og påvirke. Jeg kan godt lide ansvar, siger Niels Duedahl og tilføjer, at SE rummer en slags politisk agenda, som passer ham godt. – Det driver mig, at det kapitalgrundlag, vi har i denne virksomhed, kan forandre livet for mennesker, der bor her i området, skabe arbejdspladser, fibernettet. Hvis vi kan være lokomotiv, så bliver vi mere end bare en virksomhed. Han kigger på billedet med Al Gore og fortæller med fascination i stemmen om den tidligere amerikanske vicepræsidents beretning i Sønderborg forleden – om virksomheder, der i den globaliserede verden har mere magt end de nationale politikere, og om detailhandelsgiganten Walmart, der stillede krav til sine leverandører om at bekæmpe børnearbejde og indføre arbejdstider, og dermed på én gang ændrede 50.000 virksomheders måde at drive forretning på. – Hvorfor skal SE ikke, bare i mindre skala, gøre noget godt for Syddanmark. Vest- og Sønderjylland er jo karakteriseret ved mangel på kapital. Det taler til mit politiske gen, at vi har en vision, der siger, at vi skal være med til at fremtidssikre det sam-

Foto: Annett Bruhn

fund, vi er en del af. – Vi er en virksomhed, der i 2015 banker 670 mio.kr. i kassen hvert år, og de penge skal tilbage til andelshaverne på en måde, der skaber mest værdi. Vi kunne udbetale dividende, men hvad med at skabe arbejdspladser og udvikling i regionen. Er det ikke mere værd, spørger Niels Duedahl. Han kalder også SEs tidligere så udskældte satsning på fibernettet det største sammenholdsprojekt i Sydog Sønderjylland, og han taler om at erobre folkeånden i regionen. At SE inden for en årrække kan have fordoblet sin størrelse, mener han også er realistisk, og så længe det er spændende, er Niels Duedahl med. – Jeg er her, hvis virksomheden udvikler sig, men klart – jeg er ikke færdig med karriere. Jeg er drevet af at gøre en forskel, og det kunne da være spændende med en virksomhed, der er ti gange så stor. Men hvis jeg skulle skifte herfra, så skulle det nok være som direktør for en top 30-virksomhed herhjemme, fortæller han og afslører i samme åndedrag, at det giver ham kriblen i fingrene, når han hører, at jobbet som direktør hos DSB er ledigt.

Af Ken Mathiesen Tlf. 7912 4632, kma@jv.dk


BS

BUSINESS-SYD

18

Vincent Audusseau: – Især i Jylland kan vi registrere, at der fortsat er god gang i erhvervsflyvningerne, fordi der er en del virksomheder i brancher, der er knap så berørte af krisen.

Privatfoto

KLM satser på jysk Et halvt års flyvninger fra Billund til Paris har overbevist Air France om, at satsningen på Jylland er rigtig set. Det er her, pengene ligger.

D

a Air France i slutningen af marts åbnede for tre daglige flyvninger mellem Billund og Paris, var det udfra en formodning om, at udviklingen sker på de regionale lufthavne. Og den formodning har vist sig at holde

stik, siger Vincent Audusseau, chef for SkyTeam-alliancen mellem Air France og hollandske KLM i Danmark. – Vi er i de store lufthavne, og det vil vi også vedblive med at være, men udviklingen sker regionalt. Ikke bare i Danmark, men i hele Europa – og der tegner sig et billede af, at vi lettere kan tjene penge på de regionale ruter, siger Vincent Audusseau på baggrund af et halvt års flyvning på Billund-ruten. SkyTeam har også tre daglige afgange fra Billund til Amsterdam, og for begge destinationer gælder, at de er lige dele direkte transport, af især erhvervs-, men også feriekunder, og tilknytningsflyvninger, til KLM og Air Frances ruter ud i resten af verden. – Og der åbner vi i slutningen af oktober for yderligere destinationer, med tre ugentlige afgange til Rio de

Hele Danmark mødes i Paris og Amsterdam

Janeiro, Buenos Aires, Havana, Cape Town og Cancún i Mexico, siger Vincent Audusseau. Fra 25. marts styrkes ruteplanen yderligere ud af Billund. Her indføres endnu en afgang til Paris – således at der bliver fem afgange. Der er tale om en morgenflyvning. – Især i Jylland kan vi registrere, at der fortsat er god gang i erhvervsflyvningerne, fordi der er en del virksomheder i brancher, der er knap så berørte af krisen, siger Vincent Audusseau.

I forhold til touroperatører har SkyTeam noteret sig, at det er en fordel at flyve fra såvel Aalborg som Billund og København, så en arrangeret tur kan tilbyde flyvninger fra kundernes hjemegn – og opsamling videre ud i verden i transitlufthavn i enten Paris eller Amsterdam.

Af Yvonn Tittel Tlf. 7912 4562, yti@jv.dk

Flest danskere De tre daglige afgange fra Billund til Paris, som Air France har fløjet siden slutningen af marts, er baseret på danske passagerer. Statistikken siger at 55 procent af passagererne er danske, 30 procent er franskmænd – og resten er en blandet flok.


FORD TRANSIT – eje eller leje Uanset om du kører med langt, højt, småt, let eller tungt, så har Ford Transit plads til det hele. Med tre forskellige akselafstande, tre taghøjder, fire karosserilængder samt for-, bag- eller 4-hjulstræk kan du skræddersy din Ford Transit, så den matcher dine behov perfekt. Kom ind til os og hør, hvordan Ford Transit kan gøre din arbejdsdag nemmere. ford.dk

FORD TRANSIT fra 139.900 kr.

FORD TRANSIT fra

2.450 kr./md.* inkl. service og vedligeholdelse

Ford Transit fra 139.900 kr. ekskl. moms og levering. Levering 4.280 kr. CO2 178-252 g/km, brændstoføkonomi 10,4-14,9 km/l. Energiklasse

D

-

G

*Leasing via Ford Business Partner: Ford Transit Van 280S 2.2 TDCi (100 hk) Ambiente. Ekstraordinær leasingydelse 25.000 kr. ekskl. moms, løbetid 48 mdr., 15.000 km pr. år. Inkl. service, vedligeholdelse og standarddæk i hele leasingperioden. Bilen er vist med ekstraudstyr.

Vi har har fået fåt ny Kigind indpå på[indsæt www.ford.autocramer.dk ny hjemmeside. hjemmeside. Kig forhandler web navn.dk]


20

BUSINESS - ERHVERVSBILER

Der ligger en dieselmotor på 177 HK i 120’eren, der er på størrelse med en VW Golf. Det er nok til at give Max ægte Bimmer-oplevelse både ved acceleration og topfart på motorvej i Tyskland.

Foto: Christer Holte

Max kører Bimmer med stil Systemspecialisten fra Itplaneten a/s i Varde har sammen med sin arbejdsgiver fundet en rigtig fornuftig og sjov firmabil-ordning.

S

kal jeg købe eller lease? Skal min arbejdsgiver købe eller lease, eller skal vi prøve at strikke en flexleasing aftale sam-

men? Erhvervsaktive danskere med kørselsbehov bruger mange timer ved lommeregneren for at finde det optimale i et land, hvor beskatningen af biler gør det til en nødvendig folkesport at regne sig frem til det absolut optimale i forhold til udgifter og beskatning i de individuelle situationer, som firmabilspørgsmålet altid vil være. Men Max er en glad mand. Den 27årige systemspecialist hos firmaet Itplaneten a/ s i Varde har sammen med sin arbejdsgiver fundet et godt svar på spørgsmålet om firmabil. For ungkarlen Max Larsen, der kører 40.000 kilometer om året, kører i en BMW 120d med 177 rigtig glade heste under motorhjelmen. Bilen giver Max det image, han gerne vil ha-

ve, og firmaet kan absolut godt være bekendt, at han kører ud til kunderne i den bil. BMW 120d fra12. måned 2009 er købt for Og så har dieselmotoren en meget 310.000 kr. hos Terminalen i Esbjerg. Der er fornuftig driftsøkonomi med et fortilkøbt ekstraudstyr for 35.000 kr. bl.a. 18 brug omkring 20 km på literen. Det er tommer fælge. rart for arbejdsgiveren, der betaler Motor: 1995 liter. brændstof, men bilens vægtige maYdelse: 177 HK skinkraft giver også basis for drengeDrejningsmoment: 380 røvs-løjer. Det må man forvente af en 27-årig it-nørd, og bilen ville også bli- 0-100: 7,3 sekund ve skuffet, hvis den kun blev brugt til Topfart: 226 km./t. tante-kørsel. Max kører omkring 10.000 om året for firmaet. Han bor i Videbæk mellem Ringkøbing og Herning og har således 62 km til arbejde hver vej. Mange venner bor i København, Odense og Århus, så i weekenderne kommer 120’eren tit på motorvej. Bilen er fra 12. måned 2009 og havde kørt 17.000 km., da Itplaneten a/s købte den hos Terminalen i Esbjerg, der var sat til at finde denne bil til Max. Pris 310.000 kr. plus 35.000 kr. for 18 tommer fælge, M-rat og fartpilot. Bilen ser frisk, fræk og forrygende ud. I år betaler Max netto 3100 kr. om måneden i skat af bilen. Efter årsskiftet falder beløbet til 2200 kr. Det er ikke noget at sige til, at han smil går helt om bagved ørerne, når han snakker Bimmer. Aftalen med firmaet er lavet sådan, Af Niels Hansen at han er gået en passende sum ned i Tlf. 20604511, nha@jv.dk bruttoløn , for at arbejdsgiveren kan

Eksempel

få råd til at købe, forrente og betale bilens service og driftsudgifter. Og Max Larsen er gerne gået ned i løn for at få rigtig smart og lynhurtig bil. Han var naturligvis ude at prøve næsten alle dieselmotorerne, der fås til BMW’s 1-serie. Den mindste 116 med 116 hk er beskeden i optræk, mens 118 med 143 hk er bedre. Men forskellen opleves ikke så stor. Så er der anderledes ryk i 120d med 177 hk. Her sker der noget, når Max træder speederen ned i gulvtæppet. Han kommer fra en Skoda Superb med 130 hk. Et acceptabelt transportmiddel, men bilen mangler smartness og sportsligt image, som BMW’en. I sin fritid har han tidligere kørt taxa og dermed en del Mercedes Benz. Men de mindre modeller er for tantede, og de store for dyre. Max Larsen, der er barndomskammerat med den ene af Itplanetens stiftere, Jacob V: Schmidt, har været ansat i det hastigt voksende firma siden dets start i 2006. Og han var en de første af efterhånden en række medarbejdere, der har fået firmabil. Det første år i firmaet kørte han vildt meget og fik 70.000 kr. i skattefri kørepenge. Nu betaler han i stedet skat af firmabilen , som virksomheden ejer. Men det er billigt for en stor og daglig kørefornøjelse. Og han skal ikke spekulere på genslagsværdi eller reparationer.


BUSINESS - ERHVERVSBILER

21

Firmabil giver tilfredse medarbejdere

F

BMW 120d er stramt og kompakt designet både ude og inde.

or det fremadstormende firma Itplaneten a/s i Varde, der blev startet i 2006, er det de seneste år blevet mere og mere udbredt, at ansatte har firmabilordning. Det var i starten Jacob V. Schmidt og Martin Madsen og en lærling. Nu er der omkring 17 ansatte, og heraf har otte firmabil af mærkerne BMW, Ford og Citroën. Nogle er leaset, andre er købt. Det afhænger af det aktuelle udbud, når der skal handles. Jacob V. Schmidt lægger ikke skjul på, at med en firmabilordning tilgodeser man medarbejderen mere end firmaet. Men det er en udgift, Itplaneten a/s godt vil tage på sig, for bilordningen kan medvirke til at få en endnu mere tilfreds medarbejder i det unge og dynamiske firma. Og tilfredse medarbejdere fungerer optimalt. Det aktuelle regnestykke for den BMW 120d systemspecialisten Max Larsen kører i, kan først gøres færdigt, når bilen skal sælges. – Måske bliver der et lille tab til virksomheden, men det tager vi med. Vi er ikke firkantede, siger Jacob V. Schmidt. Vi forhand-

ler en ordning på plads, hvor medarbejderen ved at gå ned i løn er med til at finansiere firmabilen, hvad enten vi køber eller leaser. Det gælder om, at begge parter er tilfredse. Itplaneten a/s har bl.a. leaset biler hos Nordania, hvor en Citroën C4 og en Ford C-max med et indskud på 25.000 kr. kan lejes i 36 måneder med 20.000 km pr. år for ca. 2700 kr. om måneden.

Itplaneten Itplaneten er en it-virksomhed med hovedsæde i Varde. Målet er at være effektive, konkurrencedygtige og en seriøs samarbejdspartner for både offentlige og private virksomheder. Firmaet beskæftiger 17 medarbejdere, lige fra salg til netværksspecialister. Forretningsområder spænder vidt. Hardware og software, installation og service, infrastruktur og drift, projektledelse og uddannelse samt egen webshop.

Af Niels Hansen Tlf. 20604511, nha@jv.dk

BESKATNINGSGRUNDLAG FRA KR.

224.362*

ENDELIG EN ATTRAKTIV SKATTEPAKKE. MERE UDSTYR OG MINDRE SKAT.

www.renault.dk

ALT HVAD DU HAR BRUG FOR. Renault Laguna Sport Tourer. Ingen andre biler i den store mellemklasse tilbyder samme unikke kombination af udstyr, komfort og dynamik til en økonomi, der både får dig og din arbejdsgiver til at juble. Nyd hverdagen med standard-udstyr som integreret TomTom™ navigation med farveskærm, 17" aluminiumsfælge, bluetooth handsfree, dobbelt zone klimaanlæg og meget mere. Kom selv ind og oplev Renault Laguna Sport Tourer. Kontakt din Renault forhandler eller leasing selskab og hør mere om mulighederne. ENERGIKLASSE

Renault Laguna 1.5 Turbodiesel 110 HK Expression. Brændstoføkonomi 23,8 km/l og CO2-udledning 110 g/km. Ekskl. lev. omk. 3.680 kr. Tilbuddet gælder til og med den 31. december 2011.Tilbuddet kan ikke kombineres med andre tilbud. Bilen er vist med ekstraudstyr. Renault tager forbehold for eventuelle trykfejl. * Beskatningsgrundlag er eksl. leveringsomkostninger og evt. metallak.

SAMARBEJDSPARTNERE:


BUSINESS - ERHVERVSBILER

22

Elektrisk postbil Den elektriske Renault Kangoo Z.E. er på gaden efter nytår. Det franske postvæsen er stor-aftager, og Renault Danmark håber, at det danske postvæsen kan blive fristet.

V

arevognen Renault Kangoo sælger i forvejen godt i Europa, men nu får den konkurrence fra dens elektriske fætter med modelbetegnelsen Z.E. (Zero Emission). I Frankrig er en række selskaber gået sammen om et fælles indkøb, og ordren giver yderligere næring til optimisme hos Renault Danmark forud for lanceringen herhjemme. – Vi får dagligt henvendelser fra virksomheder, der ønsker mere information om Kangoo Z.E., og PostDanmark har netop nu en til test, fortæller pressechef Søren Hyltoft, Renault Danmark. Renault Kangoo Z.E. produceres side om side med den konventionelle

Kangoo på Renault-fabrikken i Frankrig, den har helt samme mål som den almindelige Kangoo og kan både laste og indeholde nøjagtig samme mængde gods. Batteriet er placeret under bunden, hvor benzintanken normalt sidder. Rækkevidden er op til 170 kilometer på en opladning. Elbilen kan oplades fra en almindelig stikkontakt, men Renault anbefaler installation af en ladestander. Ved opladning via ladestander med 16 ampere er opladningstiden fra tom til fyldt batteri seks-otte timer, mens opladning via en almindelig stikkontakt kan tage op til 11 timer. En ladestander kan købes hos Renault eller lejes hos et af de selskaber, der i dag udbyder abonnement på opladnings-

faciliteter. Prisen for Kangoo Z.E. er 149.000 kr. plus moms. Dertil kommer leje af batteriet, hvor lejeprisen er afhængigt af kørselsbehovet. Lejer man f.eks. batteriet i tre år med et maksimalt kørselsbehov på 45.000 km, er den månedlige leje 559 kr. Ved 10.000 årlige kilometer er lejen 539 kr. At batteriet skal lejes, forhøjer omkostningerne, men samtidig slipper man selvfølgelig for at bekymre sig om batteriets holdbarhed.

Renault i Frankrig fik for nylig en ordre på 15.637 styk Renault Kangoo Z.E. Det franske postvæsen – La Poste – har bestilt 10.000 af dem.

Af Morten Kjeldsen kjeldsen@korgodt.dk

JydskeVestkysten Annoncebestilling: Fredag den 25. november 2011

Færdigt materiale: Mandag den 5. december 2011

TEMA Investering & Rådgivning

Hemming Van, adm. direktør, Daloon A/S

TILKØB

yderligere dækning med Fynske Medier Samlet oplag 124.647 (Heraf 5.300 postomdelt)

Business-Syd - Investering & Rådgivning Aktier, obligationer og investeringer er nærmest blevet hver-mands-eje. Faktisk kan man kalde det noget nær en folkesport. Vi vil gerne selv – helt eller delvis – tage hånd om vores opsparede midler. Men investering har også en bagside. Gode råd og indsigt skal der til. I dette tillæg til Business-Syd sætter vi fokus på de seriøse rådgivere, lader dem give dig gode råd og fif til, hvor-

dan du får en mindre risikofyldt investering. Der kommer også gode råd til alternative investeringsmuligheder. Vi lader eksperterne guide i investeringsjunglen, de almindelige investorer fortælle, hvordan de griber det an, og sætter i det hele taget spot på begrebet investering, set med alt almindelige investorers øjne.

Månedsmagasinet Business-Syd udkommer med JydskeVestkysten søndag den 11. december 2011. Banegårdspladsen · Esbjerg Tlf. 7912 4700 · www.jv.dk

Annoncering: Kontakt din mediekonsulent på telefon 7912 4700.


BUSINESS - KALENDER

23

30. NOVEMBER

Lær at forstå Skat

21. NOVEMBER

Fra talent til stjerne Hvordan sikrer du dig mod it-kriminalitet.

23. NOVEMBER 2011

Når hackeren slår til Du er blevet hacket – og du får skylden for, at data er forsvundet! Erhvervenes Hus Aabenraa inviterer i samarbejde med Wifitest til medlemsmøde om it-sikkerhed den 23. november kl. 8.30-10.30 i Udviklingspark Aabenraa. På mødet kan du blive klogere på, hvilke tiltag der er nødvendige for at sikre it-adgangen i din virksomhed. Er der alternativer til den traditionelle måde – som firewalls og scanningsprogrammer – at tænke it-sikkerhed på? Hvor er de største farer? Hvem er modstanderen? Hvordan laver du et modangreb – frem for blot et forsvar? Hvad er forskellen på følsom og fortrolig data? Hvad er konsekvensen, hvis dit netværk hackes? Oplægget holdes af Kenneth B. Jørgensen, certificeret hacker, fra Wifitest. Der vil undervejs være plads til dialog, og der tages udgangspunkt i de deltagende virksomheders dagligdag. Ligeledes vil der være udstilling af en hackers hardware-samling. Medbring gerne bærbar - hvis du tør... Tilmelding skal ske til Elif Solak på mail: es@ehaa.dk eller på tlf.: 7362 2020 senest 21. november. Når du tilmelder dig, så husk at oplyse til hvilket arrangement.

Møde den 10-dobbelte verdensmester i roning Arne Nielsson, musiker og X Factor-dommer Thomas Blachman samt kvinden med vel nok Danmarks smukkeste medarbejdere, Jacqueline F. Mikkelsen.De tre rutinerede stjerner giver deres bud på, hvad talent er, hvordan man finder det – både i sig selv og i andre, og ikke mindst hvordan talenter kan udvikles til stjerner. Bliv klogere på dig selv og få inspiration til at opdage og dyrke både dit eget – og andres talenter. Arrangerementet er medfinansieret af INTERREG 4 A-programmet Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N. med midler fra den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Dato: 21. november 2011 kl. 18.00 Sted: Teatersalen på Comwell, Skovbrynet, Kolding. Tilmelding: www. Businesskolding.dk

Ulrik Wilbek tegner et billede af ledelsesmæssige overvejelser.

6. DECEMBER OG 28. FEBRUAR

Ulrik Wilbek i den varme stol Hvor meget kan man forudse og planlægge sig til som leder? Business Kolding præsenterer i samarbejde med HjermindLINK en eksklusiv mulighed for dig og dine kolleger: Oplev herrelandstræner Ulrik Wilbek i »den varme stol« før og efter det kommende europamesterskab. Målet er at give et nuanceret og inspirerende billede af de ledelsesmæssige overvejelser og beslutninger op til, under og efter et mesterskab. Hvor meget af det, vi ser som tilskuere, er planlagt på forhånd? Og hvor meget er ren krisestyring fra minut til minut ? Dato: 6. december 2011 og 28. februar 2012 Sted: Audi Fredericia, Kongens Kvarter 32, Fredericia. Tilmelding: www.businesskolding.dk

Skat kan være en indviklet verden at dykke ind i. På dette møde vil Skat gennemgå de mest almindelige regler inden for moms og skat i forbindelse med start af virksomhed. Du får blandt andet svar på følgende spørgsmål:Selvstændig – hvad gør jeg nu? Hvad med min skat? Hvad med min forskudsregistrering? Hvad skal jeg beregne moms af? Hvad må jeg trække fra? Hvordan udfyldes momsangivelsen? Hvornår skal momsen betales? Hvad skal jeg føre af regnskab? Hvordan bruger jeg Skats hjemmeside? Dato: 30. november 2011 Sted: Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter, Perlegade 9, 1. Sønderborg Tilmelding: www.set-sonderborg.dk

29. NOVEMBER

Sælg til det offentlige Den offentlige sektor køber ind for 300 milliarder om året. Der har aldrig været så mange udbud som nu og dermed så store muligheder for at blive leverandør til de offentlige kunder. Esbjerg Erhvervsudvikling inviterer til kursus, hvor de grundlæggende spilleregler for offentlige leverandører bliver gennemgået.

Dato: 23. november 2011. Sted: Udviklingspark Aabenraa, Bjerggade 4, Aabenraa Tilmelding: www.ehaa.dk Tre stjerner - blandt andet Thomas Blachman - fortæller om talent.

Dato: 29. november 2011 kl. 09.30 Sted: Esbjerg Erhvervsudvikling, Niels Bohrs Vej 6, Esbjerg. Tilmelding: www.eeu.dk

Hør om reglerne for leverandører til det offentlige.

Horsens-Vestjysk Diamantskæring & Trekantens Diamantskæring

Dit lokale økologiske valg af mælk der smager….

naturmaelk.dk

Gerrebækvej Gerrebækvej 24, Tinglev 24, Tinglev. tel.tel. 74642801 74642801

Rosenkjær Montage Certificeret Svejsning, samt stål og rørarbejde udføres Henvendelse til: 2212 1342.

Kolding, Torben Lindholm: 2233 8299 Horsens, Bent Hansen: 2715 7350 Esbjerg, Jørn Vejs: 2715 7377 Nu også brandlukning!

Tlf. 7556 1799

Fax: 7556 1775 · E-mail: info@betonboring.nu

www.trekantensbeton.dk


Den nye Caddy. En spritny familiebil til dine, mine og vores børn fra kr. 159.989,-

Kom og tag plads i den nye Caddy. Én af Volkswagens store nyheder. Kig forbi hos os til en prøvetur i den nye Caddy. En f leksibel personbil med plads til hele familien - og meget mere. Caddy stiller op til det hele. En ægte Volkswagen, som er pålidelig, holdbar og økonomisk.

Alle fortjener en Volkswagen. Som personbil fås Caddy fra kr. 159.989- ekskl. lev. omk. kr. 3.680,-. Som 2 pers. Van fås Caddy fra kr. 122.991,- ekskl. lev. omk. kr. 3.180,- og moms. Brændstofforbrug ved blandet kørsel 14,7 – 19,6 km/l. CO 2-udslip 134 – 174 g/km – (direktiv 80/1268/EØF). Bilen er vist med ekstraudstyr.

Haderslev Auto-Huset Haderslev A/S Gl. Christiansfeldvej 76 – tlf. 7452 4100 www.autohuset-haderslev.dk

Sønderborg Tønder dlerfelt P. Borne A/S A/S Carl Knudsen Ringgade 211-213 – tlf. 7442 1160 Ribe Landevej 55 – tlf. 7472 1012 Forhandlerfelt www.borne.dk www.vw-tonder.dk


Hurtig mad sælger som varmt brød

KOLDING

20. november 2011

Syddanske Medier - JydskeVestkysten

Side 10-11

www.jv.dk

Vinger til hele verdenen LM Wind Power er verdens største vindmøllevinge fabrik. Med fuld koncentration bygges vingerne i fabrikshallerne i Lunderskov lag på lag. INTERVIEW SIDE 14-15 FOTO: MARIA TUXEN HEDEGAARD

SEKTIONEN KOLDING UDGIVES AF SYDDANSKE MEDIER/JYDSKEVESTKYSTEN

BS


BUSINESS-KOLDING

INDHOLD 2

BS

Højborg for dansk design

N

år man kaster blikket på artiklerne i dette tillæg slår det én, hvor alsidigt erhvervslivet i Kolding Kommune er. Væveri, produktion af brød og »easy« mad, udskæring af kød, elektronik og energiforsyning er blot nogle af de erhverv, som vi kommer rundt om i dette tema. Kolding har på grund af sin placering midt i Trekantområdet historisk aldrig haft svært ved at tiltrække virksomheder. For mange er Kolding et geografisk smørhul at ligge i, også selv om man ikke er i transportbranchen.

MEN KOLDING KOMMUNE er ikke den eneste danske provinsby, der ligger centralt og har et alsidigt erhvervsliv, så derfor har det gennem årene været vigtigt for kommunen at have et særkende. Noget, som andre ikke har. Noget ekstra oven i det varierede erhvervs- og kulturliv. Og her spiller design en central rolle. For mens Århus smiler, eventyrlige Odense læner sig op ad H. C. Andersen, og Horsens gennem flere år har haft sine koncerter, ja, så er design faktisk unikt for Kolding.

Kolding er kendt for meget, men design skal give byen sit særkende.

OPRINDELIGT SELVFØLGELIG, fordi Kunsthåndværkerskolen, i dag Designskolen Kolding, ligger i byen, men efterfølgende fordi der er blevet arbejdet på at bygge en hel identitet op omkring netop design. Designbørnehave, designuddannelse, Design City er nogle af tiltagene. Dette arbejde er langt fra færdigt, måske kun i sin spæde begyndelse, for spørger man en tilfældig forbipasserende i Aalborg, hvad Kolding er kendt for vil svaret nok snarere være håndbold end design, men bevægelsen er sat i gang og fastholdes fokus, vil design være den faste følgesvend for alt, der er »Made in Kolding«.

Af Christian Friis Hansen

Intro

10 - 11 Artikler Kolding udfordrer de allerstørste

4-5

Design skal sælge Kolding

8-9

Brød bagt på 100 procent tillid

10-11

Æg i laaaaange baner

12-13

Alverdens vinter er fra Lunderskov

14-15

Skiveskåret i skarp konkurrence

16-17

Dyner syet med ledestjerner og rumteknik 17 Tekstiler i en helt anden verden

18-19

Forsyning er fundament og fremtid

20-21

De holder strømmen på ret bølge-kurs

22

Computerrum er en slags køkken

23

8-9

4-5

BUSINESS-SYD

Erhvervsmagasinet BUSINESS-SYD

Syddanske Medier

udgives af Syddanske Medier som tillæg til JydskeVestkysten.

JydskeVestkysten www.jv.dk

Oplag: 71.500

Redigering og layout: Per Guldberg Klausen Lars Stokbro Forsidefoto: Maria Tuxen Hedegaard Ansv. redaktør: Peter Orry Annoncer: Henrik Juul Kristensen Tlf. 7912 4718


MULIGHEDER I VERDENSKLASSE LUNDERSKOV

KOLDING

”Jeg er 50 år og har drevet virksomhed i 20, så jeg har været på mange kurser. Dette er absolut det bedste, jeg har deltaget i. Helt fantastiske undervisere, glimrende cases - på alle måder UG.”

Direktør og folketingsmedlem, Mike Legarth VAMDRUP

NORDIC SYNERGY PARK Danmarks største erhvervsprojekt. Et univers, hvor mennesker, natur og virksomheder frigør en hidtil uset synergi. Se mere på www.businesskolding.dk

DESIGN CITY Optimal beliggenhed for innovative virksomheder - www.designcitykolding.dk

TOPLEDERUDDANNELSE Executive Management Programme Fokus på strategi, lederskab og innovation Redskaber til at implementere strategi i praksis t Få intensive moduler tilpasset toplederens kalender t Stærkt netværk med andre topledere t t

OPTIMALE RAMMER FOR INTERNATIONALE MEDARBEJDERE Maria Mikkelsens Børnehave, The Cosmo, IB, IBA, Designskolen, Syddansk Universitet, Expat Home

Kontakt Business Kolding på: Tel. 7633 2111 eller info@businesskolding.dk Se mere på www.businesskolding.dk

Uddannelserne tilbydes af Business Kolding i samarbejde med én af verdens førende Business Schools, INSEAD, med hovedsæde i Fontainebleau ved Paris, hvor hovedparten af undervisningen også foregår. INSEADs executive uddannelser er kåret som nr. 2 i verden af tidsskriftet Business Week. Fuldført uddannelse honoreres med Certificate fra INSEAD. Samtidig udbydes en bestyrelsesuddannelse, Executive Board Programme, samt et netværk for topledere og bestyrelsesmedlemmer, Executive Network. MANAGEMENT@BUSINESSKOLDING.COM WWW.BUSINESSKOLDING.COM T: +45 7633 2111


BS

BUSINESS - KOLDING

4

Den nye bydels centrale område, som det er tænkt i oplægget. Stedet skal være en oase med blandt andet cyklende, gående, markant arkitektur med hotel, besøgscenter, konferencefaciliteter, cafeer og et dynamisk campusliv.

Kolding udfordrer de allerstørste Som David mod Goliath ser Kolding sig selv som konkurrent til København og Stockholm. Midlet, Synergyparken, er netop vedtaget i byrådet.

ret i at etablere sig med afdelinger i synergyparken.

Fostret af visioner

K

olding når ikke Danmarks største kommuner til sokkeholderne. Men trods kun 89.000 indbyggere har kommunens erhvervsudvikling, Business Kolding, ikke problemer med selvtilliden. Tvært imod. For som direktør i Business Kolding, Bjarke Wolmar, siger, så er det ikke Vejle, Kolding konkurrerer imod, men København og Stockholm: – Det skal være sådan, at hver gang en international virksomhed vil etablere sig i Danmark, eller en større dansk virksomhed vil bygge nyt, så skal Kolding være med i overvejelserne, siger han.

Danmarks største erhvervspark, Nordic Synergy Park, skal udvikles over de næste 30 år og blive argumentet, der trækker nyt erhvervsliv til Kolding, siger Bjarke Wolmar, her ved udgravningen til TV2's nye domicil, der bliver første nybyggeri i parken. Foto: Maria Tuxen Hedegaard

Synergiparken Midlet hedder Nordic Synergy Park og troen på, at det skal lykkes, bygger dels på Koldings placering som vækstcenter nummer ét i Danmark i 2009, dels på byens internationale

forbindelser. Kolding etablerede således i 2006 et samarbejde med én af verdens absolut førende business schools Insead; byen har et tæt samarbejde med

Europas største udviklingspark Sophia Antipolis og Kolding har tilkendegivelser om, at Danmarks Tekniske Universitet, såvel som universitetets tilhørende forskerpark, er interesse-

Parken, der er udlagt som 15 kvadratkilometer arbejds-, uddannelses og levested, er et langt sejt træk, fostret af byens erhvervslivs visioner, siger Bjarke Wolmar: – Da jeg kom hertil i 2006, var det en klar forventning fra bestyrelsens side, at vi skal være Danmarks vækstcenter nummer ét, siger han. En forventning, der blev udmøntet i en trebenet strategi: Iværksættere; servicering af bestående erhvervsliv – og tiltrækning af nyt erhvervsliv. Iværksætterne har i dag indtaget House of Innovation og House of Design, to erhvervshuse under Business Kolding, der servicerer og hjælper nye virksomheder, og som begge er stort set fuldt udlejet altid. Servicering af det bestående erhvervsliv er en fortløbende proces, hvor Bjarke Wolmar gerne fremhæver, at Business Kolding stod bag de første messer for tysk arbejdskraft hentet til Kolding i busser, da dansk erhvervsliv for fire år siden havde så


BUSINESS - KOLDING

5

BS

Vækstcenter nummer et Kolding blev i 2009 kåret som Danmarks vækstcenter nummer 1 i Børsen. Ved seneste kåring i 2010 blev Kolding placeret som nummer fire.

Nordic Synergi Park Internationalt Business Kolding og Kolding Realskole stod i 2008 bag åbningen af kommunens første internationale skole, The Cosmo. Skolen er i vækst og har nu rundet 50 elever.

Nobel Fond

NORDIC SYNERGI PARK I dag marker og et par oplandsbyer. I fremtiden Nordic Synergy Park.

travlt, at mangel på arbejdskraft var en flaskehals.

En 30-årig strategi Og så er der tiltrækningen af nyt erhvervsliv: – Der har vi ét svar. Nordic Synergy Park, Danmarks største erhvervspark, som skal udvikles over de næste 30 år, siger Bjarke Wolkmar og bladrer i det smukke oplæg, han har liggende på sit kontor midt i Koldings gamle midtby. Lokalplanen for synergyparken, som visionen hedder i daglig tale, er netop blevet enstemmigt vedtaget i byrådet med 31 stemmer. Og lige nu går arbejdet ud på at lave sel-

skabskonstruktion og definere bestyrelse, så de første bindende aftaler kan indgås, og TV Syd, der som de første vil flytte ind i området, kan komme i gang med at bygge.

Nu skal der holdes fast Hvor hurtigt tror du, at parken vil blive til noget i virkeligheden? – Det er umuligt at sige. Hvis vi ser i bakspejlet, så svarer de første to kvadratkilometer jord, som Kolding Kommune har købt til formålet, til udviklingen af nye erhvervsområder i Kolding indenfor de seneste ti år. Men om man kan fremskrive så direkte er jo umuligt at sige, for der er in-

Fire medlemmer af Nobelfamilien overvejer at etablere sekretariat for en ny Nobel-fond, »Nobel Charitable Trust«, i Kolding. Fondens formål skal være at bidrage til udvikling af bæredygtighed, vedvarende energi og reduktion af forurening.

Lokalplanen er godkendt af et enstemmigt byråd, og de første to kvadratkilometer jord er opkøbt af Kolding Kommune. Business Kolding selv sætter alt ind på, at parken skal blive til noget og ansætter nu yderligere seks medarbejdere til salg og marketing og udvikling af planerne. Business Kolding har også tænkt sig som noget af det første at flytte ud i parken og etablere det rådgivningscenter, der skal være omdrejningspunktet for servicering af parkens indbyggere.

Kolding i tal Der bor 89.200 personer i Kolding Kommune. Til hverdag pendler godt 17.000 personer ind til Koldings arbejdspladser I alt er der 55.000 arbejdspladser, mens 13.000 af kommunens beskæftigede pendler ud til andre kommuner for at arbejde.

Gode indtægter gen tvivl om, at det er sværere tider lige nu, siger Bjarke Wolmar. Og fortsætter: – Risikoen ved at ville udvikling er, at det ikke lykkes. Nordic Synergy Park vil lykkes – spørgsmålet er hvor hurtigt og hvor godt. Men for at det skal lykkes, er det til gengæld afgørende vigtigt at holde fast i strategien, også i dårlige tider. Og så er det værd at huske på, at hvis vi ikke gør noget, så sker der i hvert fald ikke noget. Af Yvonn Tittel Tlf. 7912 4562, yti@jv.dk

Med 227.000 kr. per indbygger har borgerne i i Kolding et indkomstniveau, der ligger over både regions- og landsgennemsnittet. Regionsgennemsnittet er 215.000, og landsgennemsnittet 226.000 kroner. Målt i antalt arbejdspladser per indbygger er kommunen i regionen kun overgået af Billund.

Erhvervs-specialer Kolding Kommunes erhvervsliv er specialiseret inden for transport, energi/miljø, møbler/beklædning og bygge/bolig

Vækstcenter I perioden 2006 - 2007 var Kolding den kommune i regionen, hvor der gennemsnitligt blev skabt flest arbejdspladser blandt de nye virksomheder. KILDE: KONTUR 2010 UDGIVET AF REGION SYDDANMARK

Naturg a til erhv s erv

Naturgas – til den rigtige pris

Har varmeregningen sprængt budgettet de sidste par vintre? Hos TRE-FOR sammensætter vi den prismodel, der passer bedst til jeres forbrug og giver jer mest for pengene. Lås fx naturgasprisen fast i 24 måneder, så I slipper for ubehagelige overraskelser. Eller vælg en variabel månedsaftale, der følger markedet og sikrer jer den laveste pris nu og her. Vi beregner virksomhedens besparelser på 79 33 73 46.

trefor.dk/naturgas

3

GODE GRUNDE TIL AT SKIFTE

Det er nemt – vi klarer alt uden omkostninger Jeres installation skal IKKE ændres Konkurrencedygtige priser – uanset forbrug


- 17.900 gode etagemeter...

Byg højt – og bliv set! Attraktivt beliggende grund til højhusbyggeri KOLDING KOMMUNE UDBYDER BYGGEGRUND DIREKTE UD TIL MOTORVEJEN MED HØJ EKSPONERINGSGRAD Salget sker i overensstemmelse med Indenrigsministeriets bekendtgørelse af 24. juni 2011.

Der udbydes et ekstremt godt beliggende areal til salg på ca. 35.800 m² – ved Petersmindevej – til opførelse af ca. 17.900 etagemeter højhuse til kontor- eller serviceerhverv herunder hotel og lignende. I forbindelse med salget igangsættes der lokalplanlægning med henblik på en ny lokalplan og kommuneplantillæg for området.

Ring til By- og Udviklingsforvaltningen: Henning Dalmer

79 79 16 76 Lone Marie Kristensen

Salgsmateriale og yderligere oplysninger på www.kolding.dk/petersmindevej

79 79 16 78

BEMÆRK Tilbud om køb skal være Kolding Kommune i hænde senest 6. december 2011 kl. 12.00.

for informations- og salgsmateriale om denne attraktive mulighed.

- værd at investere i

www.incite.dk

Byrådet forbeholder sig ret til frit af vælge mellem de indkomne tilbud eller helt at forkaste disse. Hvis arealet ikke er solgt efter udbudsfristens udløb, er dette fortsat til salg.

www.investinkolding.dk


Slotsø

Kolding Havn Kolding

Kolding Å

Kolding Åpark

Tved

Smukt beliggende erhvervsareal i Kolding Åpark sælges Kolding Kommune udbyder det sidste kommunalt ejede areal i Kolding Åpark, der er beliggende i et smukt naturområde ned mod Kolding Å. Kolding Åpark ligger umiddelbart øst for Kolding bymidte og er i aktiv udvikling. Der er på nuværende tidspunkt blandt andet opført kontorhuse, Design City og Koldings nye retsbygning er under opførelse. Det udbudte areal er ca. 4.000 m2 stort og er omfattet af lokakplan 0042-13, som er et center- og naturområde. Arealet sælges til en mindstepris på 6.000.000 kr. excl. moms. Salget er momspligtig Lokalplanen fastlægger området til liberalt erhverv, offentlig og privat serviceerhverv, kultur- og fritidsformål samt parkering. Der må maximalt opføres 15.300 m2 etagemeter. Grunden sælges med overtagelsesdato senest 14 dage efter Byrådets accept af købstilbud. Salgsmateriale og købstilbud kan hentes på Kommunens hjemmeside www.kolding.dk/koldingåpark eller rekvireres ved henvendelse til: Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen Køb og Salg Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 1674 Købstilbuddet skal være By- og udviklingsforvaltningen i hænde senest den 5. december 2011, kl. 12.00. Udbudet sker i overensstemmelse med Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Byrådet forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud eller helt at forkaste disse. Hvis arealet ikke er solgt efter udbudsfristens udløb, er det fortsat til salg.

www.kolding.dk - www.investinkolding.dk

By- og Udvikingsforvaltningen Køb og salg Nytorv 11 79 79 79 79


BS

BUSINESS - KOLDING

8

Design skal sælge Kolding En kommune er en vare, og design er det »ekstra«, der skal sælge Kolding Kommune. Kommunen har designbørnehave, design i folkeskolen, i ungdomsuddannelser, på designskolen og universitet – og flere design-bydele.

K

oldings borgmester, Jørn Pedersen, finder det som udlært radiohandler og sælger, helt naturligt at betragte en kommune som en vare. Men når han siger, at design er det, der skal sælge Kolding, skal det forstås som områdets merværdi, det tredje krydderi: – Det skal forstås som dét, der adskiller os fra alle andre. De traditionelle erhverv skal også være her, det skal ikke forstås sådan, at vi alle skal

leve af design. Men design skal være kommunens merværdi, siger Jørn Pedersen og tilføjer: – Og så skal man huske, at design ikke kun er Georg Jensen-lysestager. Design er hele processen, det er arbejdets tilrettelæggelse, det er innovation, og det er først og fremmest at forstå at kombinere brugervenlighed med udseende. Som den stander til opladning af elbiler, Designskolen Kolding lige har lavet. Alle kan jo lave

Tønder

en smart stander, men at tænke hele brugersiden ind, det er kunsten.

Simpel markedsføring Hvorfor skal Kolding adskille sig? – Det er simpel markedsføring. Selvom vi også skal være alt det andet, andre kommuner også er, så er design dét, vi kan tilbyde mere, og som vi derfor kan sælge os selv på, siger han. Han har selv foreslået, at vi mødes

BRUGTBILSMARKED Nogen siger, der er langt til Tønder. Andre siger, der er langt til resten af Danmark fra Tønder. Et faktum er i hvert fald, at kommunen ligger ude i Danmarks hjørne. Men det behøver ikke nødvendigvis være nogen hæmsko. Tag blot et kig på kommunes erhvervsliv.

Alfa Romeo 147 1,6 TS 16V 105

Opel Vectra 1.8i GL

2004-01, sølvmetal, 5-dørs, Km 188.000

1995-08, grønmetal, 4-dørs, Km 219.000

Pris ..........................................

69.900

BMW 330i 3.0 Pris.......................................

Pris ..........................................

14.900

Peugeot 206 1,4 HDI X-LIONE

2002-01, sølvmetal, 4-dørs Km 157.000

2008-01, sortmetal, 3-dørs, Km 122.000

139.900

Pris ..........................................

79.900

De tre største virksomheder i kommunen er internationalt orienterede og har alene over 2000 arbejdspladser. Men hertil kommer en underskov af små driftige firmaer, der hver på sin måde har fundet en niche og skaber både omsætning og arbejdspladser.

Ford Focus 1,6 Ambient st.car

Renault Grand Scenic !! 1,6 110

2003-01, sølvmetal, 5-dørs Km 136.000

2009-01, champagnemetal, 5-dørs, Km 53.000

I dette særlige tillæg i Business-Syd sætter vi spot på erhvervslivet i kommunen, der er bevidst om at skabe rum og plads for udvikling.

VW Passat 2,0 140 TDI PDF Comfortline ST.Car

Pris ..........................................

64.900

Søndag den 11. december 2011

Annoncedeadline: Reservation og aflevering af satsannoncer ........................... Fredag den 25. november 2011 Færdigt materiale ................... Mandag den 5. december 2011 Kontakt JydskeVestkystens salgsafdeling: Vi kan vejlede dig, så du får den annonceringsløsning, der passer bedst til dig og dit budskab. Ring til vores mediekonsulenter på 7912 4700, fax på 7912 4771 eller send en mail på annoncer@jv.dk.

Pris ......................................

169.900

VW Passat 1,9 TDi 105 DPF

Suzuki Swift 1,5 GL+A

2007-03, sortmetal, 4-dørs Km 139.000

2008-01, gråmetal, 3-dørs, Km 83.000

Pris.......................................

2008-01, sortmetal, 5-dørs

179.900

Pris ..........................................

84.900

Volvo V50 1,6 TDI DPF 2006-01, gråmetal, 5-dørs, Km 129.000

194.900

179.900

Km 139.000 Pris..................

Pris ......................................

Ford Mondeo 1,8 CLX ST.Car

VW Golf 1.9 TDI

1997-07, rød, 5-dørs

2005-01, sølvmetal, 3-dørs, Km 129.000

Pris...........................................

Udgivelse:

ude i kommunens første designbørnehave, Børnehuset Sanseslottet, hvor forældre fra hele kommunen med interesser i design tilmelder deres børn. Til at blive måske en kende mere kreative, mens de render rundt i arkitekttegnede omgivelser. Børnehaven er første led. Næste er, at alle Koldings folkeskoler har design på skoleskemaet, design findes i ungdomsuddannelserne, selvfølgelig på Designskolen Kolding og snart åb-

19.900

Nissan Primera 1,6 E

Pris ......................................

119.900

VW Passat 1,9 TDi 105 DPF

1995-05, bordeauxmetal, 4-dørs Km 209.000

2008-01, gråmetal, 4-dørs, Km 150.000

Pris ..........................................

Pris ......................................

22.900

Topp Biler Østermarksvej 15 6580 Vamdrup Tlf. 7558 2884 www.toppbiler.dk

176.900


BUSINESS - KOLDING

9

BS

Design i alle aldre Paletten af design i Kolding begynder i Børnehuset Sanseslottet, fortsætter som et fag i folkeskolerne og omfatter herefter designuddannelserne på Designskolen i Kolding, på bachelor og kandidatniveau. En bachelor og en kandidatuddannelse i henholdsvis designkultur og økonomi og designledelse på SDU og multimediedesign på Erhvervsakademi Kolding.

Design City Kolding er en del af design som rød tråd omkring Koldings merværdi. Den nye bydel, der skal byde på ekstraordinært designede bygninger, bliver opført af private investorer. Nordea, som borgmesteren står foran, var de første til at flytte ind.

ner Syddansk Universitet også en designuddannelse i sin ny afdeling, der er under opførelse i byens nye bydel, Design City Kolding.

Vis verden din vision – Design City Kolding er et godt eksempel på, hvad det vil sige at have en vision og vise omverdenen, at det ikke bare er snak, siger Jørn Pedersen. Design City, der opføres af private

investorer, var oprindelig tænkt som Cartoon City Kolding. – I forbindelse med, at jeg sad i kommunens planlægningsudvalg, var jeg med til et møde med investorerne og foreslog temaet Design City. Det brugte de sommeren til at tænke over og slog så til. Fordi vi har den røde tråd, siger borgmesteren og fortæller, at den kommende Nordic Design Village, der er på vej som et stort bo- og butiksområde, også var tænkt

anderledes først – nemlig som Outlet Kolding« før de private investorer valgte at drage fordel af design som samlende branding.

Af Yvonn Tittel Tlf. 7912 4562, yti@jv.dk

Design City Kolding Design City Kolding bliver en helt ny bydel, hvor grundlaget er bæredygtighed, nye samarbejdsformer og innovation gennem design. Det er ambitionen at skabe en bydel, der aktivt og positivt bidrager med et grundlag for bæredygtig produktion for nuværende og kommende generationer. KILDE: WWW.DESIGNCITYKOLDING.DK

Nordic Design Village Vil bryde med opsplitning mellem boliger og detailhandel på et 27.000 kvadratmeter stort område, der skal indeholde butikker i stueplan, boliger ovenpå og store parkeringskældre under det hele. KILDE: WWW.NORDICDESIGNVILLAGE.COM

Ring nu på tlf. 70 70 14 22 eller se mere på www.solel.dk


BS

BUSINESS - KOLDING 10

Brød bagt på 100 procents tillid Da Flemming Paasch etablerede Easyfood for 10 år siden, var det for at drive en virksomhed på værdier. Trods svære år har han holdt fast – og medicinen har virket.

P

røv det! siger Flemming Paasch med glød. Efter at have bladret igennem kataloget med brød, kager, sandwichs og pizzaer er vi nået til dét, Easyfood i virkeligheden drejer sig om: Værdier! – Det var derfor, jeg ville etablere

virksomhed. For at lave en arbejdsplads, hvor vi stoler 100 procent på hinanden, og hvor det ikke er mig, der bestemmer – men os alle, siger han begejstret. Det lyder lidt som en socialdemokratisk slagsang. I skal vel også tjene penge? – Andre tænker måske, at når medarbejderne får maksimal frihed, så laver de ikke noget. Men de skulle prøve at have tillid. Vi har været igennem tre-fire hårde år, og der valgte vi at fokusere ekstra hårdt på vores værdier. Det var det, der bragte os igennem, at vi kæmpede som et kollektiv, siger Flemming Paasch og fortsætter: – Jeg har troet på det hele tiden, også selvom vi har haft svære underskud. Og det er dét, der glæder mig allermest, at det kunne lade sig gøre. Så godt og vel endda. Easyfood kom ud af 2010 med en omsætning på 165 millioner kroner og et resultat

på knap otte millioner før skat, og strategien hedder en vækst på en tredjedel af virksomhedens nuværende omsætning indenfor de næste to år.

Radikal innovation For at nå dertil skal der hele tiden udvikles nyt. »Radikal innovation« som de kalder det her, hvor hver tredje af virksomhedens medarbejdere, faglærte som ufaglært, netop har brugt en weekend på at tænke udvikling i deres fritid. En camp, der havde til formål både at tænke nye produkter og nye markeder. – Vi har kilet os ind imellem industrien og håndværksbageren, siger Flemming Paasch, der selv kommer fra Hatting, en virksomhed så stor, at et nyt produkt nemt kunne være to år undervejs. På Easyfood går det betydeligt hurtigere. Men man har bibeholdt det bedste fra industrien, nem-

lig den store grad af kvalitetsstyring og kontrol. – Vi er lidt begge dele, siger Flemming Paasch og viser rundt på fabrikken, hvor medarbejdere veksler med maskiner og der lige nu er pølsehorn undervejs i den ene hal. I den anden popper store burgerboller ud af ovnen. De ser ud som håndformede, men er det ikke – og alle bånd og processer kan med lethed switches om til noget andet. – Medarbejderne kommer hele tiden med nye ideer, og derfor har vi også netop taget en del af produktionen hjem fra Polen. Fordi det viste sig, at det kunne vi gøre bedre selv, siger han. Af Yvonn Tittel Tlf. 7912 4562, yti@jv.dk Foto: Gert Blume

Jysk SprængningsTjeneste DANMARKS FØRENDE SPRÆNGNINGSFIRMA

• OVERALT • Sprængning • Sprængning I ALT Sprængning af ALT

Certifikat til: og anlægssprængninger • Byggeaf høje konstruktioner • Væltning Præcisionssprængninger • Undervandssprængninger • Erhvervsdykninger • Indkøb af sprængstof •

Jysk SprængningsTjeneste v/Morten de Thurah · Drosselvej 3 · 6000 Kolding Tlf. 2061 1412 · mt@bambus.dk · www.BAMBUS.dk


BUSINESS - KOLDING

11

BS Easyfood

Arbejdet i fabrikken er underlagt de strengeste hygiejnekrav, alle processer er sikrede, og Easyfood har to internationale kvalitetsstandarder på højeste niveau. Produktionen er en vekselvirkning mellem mand og maskine - lige fra dejen bliver slået op, til produkterne er færdige, pakket og sendt på lager.

– Vi har kilet os ind imellem industrien og håndværksbageren, siger Flemming Paasch, der selv kommer fra Hatting.

Easyfood er etableret i 2001 af Flemming Paasch samt to partnere og Hemming Van, Daloon, som investor. De to er siden købt ud, og Hemming Van ejer i dag trefjerde-dele af Easyfood. 100 medarbejdere i Kolding. Laver convenience indenfor mad med brød og udvikler en strøm af nye produkter.Noget af det nyeste er sandwichbrød med ost og kød, så forhandleren bare skal pynte op med frisk salat. Tanken er, at ost og kød er de dyre ingredienser, og at fremgangsmåden formindsker spild. Easyfood arbejder også på at udvikle brød og kager, der når fuld friskhed og en sprød krumme fra frost uden at skulle i ovnen. Sælger til bagerier og grossister, der leverer til restauranter, cafeer, storkøkkener, kiosker og tankstationer. Producerer ikke til detail.

DESIGN CITY KOLDING

INVITATION

Kontorer og butikker til leje - forventet indflytning primo 2013

I foråret 2013 åbner Expat Home dørene i Design City Kolding. Expat Home er en mulighed for områdets virksomheder for at tiltrække såvel udenlandske som danske medarbejdere med attraktive boliger i et internationalt miljø.

INFORMATIONSMØDE om medarbejder-boliger ”Expat Home” i Design City Kolding

I alt ca. 5.300 m2 fordelt på butikker og kontorer Synlighed og spændende arkitektur = attraktive eksponeringsmuligheder Kontorer og butikker til leje Grønt bæredygtigt byggeri med fremtidssikrede driftsudgifter Gode P-forhold og kort afstand til banegård Fleksible indretninger samt tagterrasser og atrium Beliggende centralt i Kolding, og kun ca. 4 km fra motorvejstilkørsel Beliggende ved det nye universitet SDU, Kolding Designskole og IBC Ring for nærmere info. til 70209850, eller læs mere på www.designcitykolding.dk

Expat Home er ca. 42 nye boliger der: • Udlejes til virksomheders medarbejdere på attraktive økonomiske vilkår - idet lejebetalingen kan foregå med bruttolønstræk kombineret med beskatning af fri bolig. • Er lokaliseret i hjertet af Kolding med internationale uddannelsesmuligheder, et bredt kulturliv og naturskønne omgivelser lige uden for døren. • Skaber optimale rammer for såvel danske som udenlandske medarbejdere og vil derfor gøre det nemmere at tiltrække kvalificerede medarbejdere til regionen.

Informationsmøde: Onsdag 30. november kl. 15-17 i Design City, Kolding Åpark 2, 6000 Kolding Tilmelding: expat@designcitykolding.dk Tlf: 7020 9850


BS

BUSINESS-- KOLDING

Små portioner af specialæg bliver puttet i kasser ved håndkraft – mens de store linjer bliver klaret på robotter.

12

Peter Østergaard er pakkerichef på de stort set fuldautomatiske æggelinjer i Christiansfeld. Pakkeriet leverer samme dag ordrer indkommet senest til middag – og varsler så overarbejde til dagens sene arbejdshold, hvis det er nødvendigt.

Danæg i Christiansfeld er et moderne pakkeri, hvor æg på bånd i lange baner bliver sorteret og kontrolleret til fingerspidserne efter nogle af Europas højeste kvalitetskrav.

D

er er æg overalt i pakkeriet på Danæg i Christiansfeld, og de er alle sammen i bevægelse på automatiske bånd med indbyggede specialfunktioner, som havde Storm P haft en finger med i spillet. – Når de kommer ind, bliver de lagt på båndet, siger pakkerichef Peter Østergaard og viser rundt med faglig stolthed. Som enhver ægte Danæg-

medarbejder holder han også normen i privaten og spiser mindst syv æg om ugen. Fordi æg er sundt, som koncernchef Morten Hellesen forklarer, da han stikker mig en helt ny artikel, der netop anbefaler et dagligt æg. Fordi æg mætter, og fordi æg er en naturlig vitaminbombe. – Æg har haft salmonella og kolesterol imod sig. Men nu begynder vi-

ÆG

denskaben at slå fast, at æg er sundt. Og selvom vi ikke må give en garanti om, at vores æg er salmonellafri, så er problemet løst for de danske æg, siger Morten Hellesen, mens æg passerer forbi hængende for enden af hver sin sugekop. Hver eneste ét bliver vendt rigtigt, med den spidse ende ned, så luftboblen i ægget kommer op i den runde ende, hvilket giver bedre holdbarhed.

Historien

Buræg

Politik

Danæg er et andelsselskab, ejet af leverandørerne siden 1895. I fordums tider var navnet Dansk Andels Ægexport og Danmark et mega-æggeland, med stor eksport til England, Tyskland, Mellemøsten og Venezuela. Eventyret toppede i slutningen af halvtredserne, begyndelsen af tresserne, med 85.000 ægproducenter og en eksport på 39.000 ton æg. I dag er navnet Danæg, antallet af ægleverandører er styrtdykket til 99 – i både Danmark og Sverige – og en samlet indvejning af æg omkring det, selskabet i tidligere tider eksporterede – nemlig 40.000 ton æg.

I Danmark er halvdelen af æg i detailsalg fra burhøns, 20 procent er skrabeæg, andre 20 er økoæg – og de sidste 10 procent er fra høns på friland. Æg til forarbejdning er stort set alle fra buræg. Danske burhøns går i bure med fire høner i hver, med 600 kvadratcentimer per høne, og adgang til rede, sandbad, siddepind og til at slibe kløer. I en stor del af syd- og østeuropa er de nye velfærdsbure endnu ikke indført, så her har hønsene dårligere plads, og ikke andet.

Ægbranchen afventer spændt, hvad EU gør, når vi kommer til nytår og de syd- og østeuropæiske ægproducenter ikke har fået bragt forholdene for deres burhøns i orden efter de nye dyrevelfærdskrav. Er EU konsekvent, vil det betyde, at de ikke må levere æg – hvilket igen giver mangel på æg og stigende priser.

Her er intet overladt til tilfældighederne. På lige rækker bliver æggene UV-belyst udenpå, hvilket fjerner 95 procent af alle bakterier på skallen, så bliver de gennemlyst indeni for blodspor i blommen, og så er det ind i stålkassen, der genlyder af hundredvis af småbitte hammerslag. Slaglyden bliver opfanget af en mikrofon, der afslører selv den mindste lille revne i skallen.

Søger særstatus Danske konsumæg har kvalitet som de svenske og finske, men vi har ikke den særstatus, der gør, at æg som fra de to broderlande må sælges som salmonellafri – og gør det svært at komme ind med æg fra udlandet til de to lande. Danmark kæmper for at komme under samme særstatus


BUSINESS - KOLDING 13

Æg på sugekopper passerer forbi.

Knuste æg til dyremad. Skallerne bliver centrifugeret fra. Koncernchef Morten Hellesen imellem alle sine æg. Danæg-koncernen udvikler konstant nye produkter, og det er blandt andet en levnedsmiddelprofessor, der står for de nye ideer.

i laaaaaange baner – Her går ingenting til spilde. Alt bliver brugt, siger Morten Hellesen under rundvisningen. Æg med revner bliver sendt til afdelingen, der laver forarbejdede æggeprodukter. Æg med større revner ryger af båndet, men selv æggene i kassen fyldt med ituslåede æg bliver brugt. Skallerne bliver slynget fra i en centrifuge – og resten bliver til dyremad. – I produktionsafdelingen bliver

selv skallerne brugt, skallerne knuses og bruges som kalk i minkfoder, siger han. Danæg i Christiansfeld er koncernens danske pakkeri med 68 ansatte. Pakkeriet står til at lave underskud i år på grund af lave priser på industriæg. Prisudsvinget på industriæg var hele 400 procent i 2010. – Fremtiden hedder berigede produkter. For eksempel æg af høns, der

Æg her og der

Vitaminbomben

Den danske befolkning er blandt de mest ægspisende i verden med 270 æg per borger per år (i totalforbrug, også af æg til industrien). I Sverige får de kun gumlet 210 æg, mens Mexico har verdensrekorden med 330 æg per borger per år.

En ny undersøgelse, lavet af Fødevareinstituttet på Danmarks Tekniske Unversitet, viser at kolesterol i æg ikke giver øget risiko for hjertekarsygdomme hos raske mennesker – og omvendt er æg fyldt med protein og mineraler og vitaminer, bla. A-, D-, E- og K-vitamin.

er fodret med hørfrø, så ægget må sælges som omega-æg eller Hørblomst-æg, siger Morten Hellesen.

Udvikling Udviklingen omfatter også en påvirkning af befolkningen for at få jaget de sidste ægge-spøgelser væk. Og så hedder den i høj grad flere bearbejdede produkter, som pasteuriserede æg og hvider, til detailhandel og stor-

køkkener, 20 centimeter lange perfekte æg til skiver, røræg, der er lavet, men bare skal varmes – og hårdkogte, pillede æg. – Det sidste har vi lavet tests med. For convenience kommer også ind på æggemarkedet, siger Morten Hellesen.

Omsætning

Danæg

Danæg nåede i 2008 rekordomsætning over en milliard kroner, men er siden faldet lidt, til 963 millioner kroner i 2010, med et resultat på 12 millioner kroner. 2011 ser bedre ud for tre af selskaberne, dog med forventet underskud på Christiansfeld-afdelingen, som er specielt hårdt ramt af meget store prisudsving på æg i år.

Koncernen består af fire selskaber, to i Danmark og to i Sverige: I Danmark Danæg i Christiansfeld, pakkeri med lille sideproduktion og Danæg Products i Roskilde, der er produktion. I Sverige er Kronägg et pakkeri – mens Källbergs forarbejder æg til fødevareindustrien.

Tekst: Yvonn Tittel Tlf. 7912 4562, yti@jv.dk Foto: Morten Flarup

BS


BS

BUSINESS - KOLDING 14

LM Wind Power er verdensleder på vinger til vindmøller. 140.000 vinger er det foreløbig blevet til – det er en tredjedel af alle verdens vindmøllevinger.

E

gentlig begyndte det med møbler, som udstillingen i brand-centret på LM Wind Power viser. Lunderskov Møbelfabrik, deraf bogstaverne LM, fik glasfiberen ind, da møblerne blev skiftet ud med lystbåde, og siden 1978 er fortidens erfaringer transformeret over i vinger til vindmøller: – Det var dengang, branchen var

Jysk SprængningsTjeneste

fodformet, siger Søren Høffer, VP for Corporate Affairs og en af otte i selskabets øverste koncerndirektion. Selv er han i ulasteligt jakkesæt og brændende interesseret i vingerne, der via stadig forskning og utallige patenter ikke bare er vinger. – Tag den måde, vores vinger er bøjet på, siger han og viser det lille tvist, der betyder, at vingernes samlede struktur bliver stærkere med min-

Billund Når man siger Billund siger man uvilkårligt også Lego, Lufthavn og Lalandia. De tre ”L” er da også af uvurderlig betydning for kommunen. Ikke alene skaber de jobs og skaffer medarbejdere og rare skattekroner til området, men de er også dynamoer for en stribe af andre virksomheder.

DANMARKS FØRENDE SPRÆNGNINGSFIRMA

• Sprængning af ALT OVERALT • Sprængning • Sprængning I ALT

I dette tillæg til Business-Syd sætter vi fokus på kommunens erhvervsliv bredt. Vi præsenterer de små, mellemstore og store virksomheder, der har spændende initiativer, anderledes løsninger eller i bund og grund har en god historie at fortælle.

Certifikat til:

• • • • • •

I tillægget ser vi på alle typer virksomheder i Billund kommune. Og vi forsøger at trække nogle overordnede linjer op omkring Billunds struktur og erhvervsliv. Hvor er der udviklingsmuligheder, hvor vækster det – og hvad har kommunen i vente i fremtiden, sådan erhvervsmæssigt?

Bygge- og anlægssprængninger Væltning af høje konstruktioner Præcisionssprængninger Undervandssprængninger Erhvervsdykninger Indkøb af sprængstof Udgivelse:

Jysk SprængningsTjeneste v/Morten de Thurah Drosselvej 3 · 6000 Kolding Tlf. 2061 1412 · mt@bambus.dk www.BAMBUS.dk

dre vægt. En 40 meter lang vinge hænger i væggen som en del af udstillingen i den gamle slibehal. Mange begræder, at LM Wind Power har lukket produktion ned i Danmark og er flyttet ud i verden, men ifølge Søren Høffer er det ikke udflytning af arbejdspladser. Det er simpelthen bare udtryk for, at de store og voksende vindmarkeder ligger ude i verden.

Søndag den 11. december 2011

Annoncedeadline: Reservation og aflevering af satsannoncer ........................... Fredag den 25. november 2011 Færdigt materiale ................... Mandag den 5. december 2011 Kontakt JydskeVestkystens salgsafdeling: Vi kan vejlede dig, så du får den annonceringsløsning, der passer bedst til dig og dit budskab. Ring til vores mediekonsulenter på 7912 4700, fax på 7912 4771 eller send en mail på annoncer@jv.dk.


Alverdens vinger fra Lunderskov Søren Høffer i roden af en vinge på lagerpladsen. Vinger til hver sin vindmøllepark er tit designet specielt, men i store træk går patenterede træk igen. Mens vinger og møller i det hele taget i det meste af verden bliver større og større, er USA stadig et marked for lidt mindre møller. Fordi der er masser af plads til at stille møller op på, og fordi de små møller konkurrerer fint, fordi de er billigere at producere.

I Kina især. – 40 procent af al ny vindkraft blev rejst i Kina sidste år, mens Europa kun kom ind på andenpladsen, og Indien og USA er også store, siger Søren Høffer.

Med egen gobelin I rummet bag vingen hænger som en slags gobelin en livslinje over virksomhedens historie. I 1993 åbnede

produktion i Indien, i 1994 kom Spanien til. USA i 99 og Kina i 01. Siden er der kommet flere til, så LM Wind Power i dag har fire fabrikker i Kina, tre i Europa, tre i Nordamerika og en i Indien. – I dag er vindmøllebranchen afhængig af subsidier, men målet er, at vi bliver konkurrencedygtige uden, siger Søren Høffer. Skal man bygge et nyt kraftværk,

BUSINESS - KOLDING 15

længere – og i den anden ende bliver gulvet gravet flere meter dybere, mens der tilsvarende bliver bygget flere meter op som en knast ovenpå: – Vi har lige udviklet en ny 73,5 meter lang vinge, og når den skal livstidstestes, skal den hænges op på væggen i den ene ende, mens vingen skal flapre i den anden. Fem millioner svingninger hver vej, lidt ligesom når delfiner slår med halen.

BS

LM Wind Power

Har cirka 5800 ansatte i hele verden. Heraf 750 i Danmark, hvoraf halvdelen er timelønnede, der laver vinger i Lunderskov og forme i Hammelev. Den anden halvdel arbejder med stadig udvikling af nye vinger. Omsætningen nåede i 2010 727,5 millioner euro, svarende til omkring 5,5 milliarder kroPolitik og virkelighed ner. Fortjenesten blev på Vindenergi er noget, alle vil 125,1 millioner euro, eller have, så I må se frem til stor knap en milliard kroner. vækst? Både omsætning og resultat lå – Det siger politikerne, men under 2009. det svarer ikke til den kapacitet, der bliver bygget, siger Søren Høffer uden at hænge nogen ud. En ting er intentioner, en anden er den europæiske og amerikanske kriseEn vinge er bygget som to stemning, og så står hele skaller i hver sin spejlvendte branchen også i en hårdere konkurrencesituation end no- form. Nederst ligger den coating, der skal sikre vingens ydgensinde tidligere: re styrke, og så kommer glasfi– Konkurrencen i Kina er ber ellers i lag på lag. Roden barsk. Så barsk at man må vælge enten at holde fingrene skal være særligt stærk. Støbeprocessen sker i en lukket væk eller tage ved lære af plastikpose, der trækkes hen dem, siger han. LM Wind Power offentliggør over formen. Når de to skaller er støbt, tipaldrig sine fremtidsforventpes den ene ovenpåd en anninger, men vindmølleindustrien i Danmark forventer en den. vækst på fem-syv procent om Alle vindmøller har i dag tre vinger, men LM Wind Power året de næste fem år. undersøger sammen med en kunde muligheden for at gå i Af Yvonn Tittel to vinger. LM Wind Powers Tlf. 7912 4562, yti@jv.dk største vinge er på 73,5 meter. Foto: Maria Tuxen Hedegaard

Sådan bygger du en vinge

kan vindmøller på land faktisk allerede konkurrere på strømprisen. Men Europas kraftværker er i høj grad bygget, og mange steder er kravet, at møllerne skal ud på vandet, og så er prisen anderledes høj. Både ved etablering og vedligehold. – Offshore er stadig ungt, siger Søren Høffer. Et eksempel på dette er den udvidelse, vi kan se af testhallen bag brandcentret. Den bliver gjort

Fart på forretningen med fibernet

Effektivisér din virksomhed med fiberbredbånd Fibernettets enestående stabilitet og kapacitet sikrer effektive arbejdsprocesser i din virksomhed – både på kontoret og på hjemmearbejdspladserne. Samtidig får du fuldt udbytte af en lang række ressourcebesparende online-tjenester, der kan optimere din forretning. Vælg fra 15/15 til hele 1/1

Mbit/s

Gbit/s – de højder når du kun med fiberteknologien.

Få en fiberforbindelse med kapacitet til det hele – så er du klar til at høste fordelene i dag og i fremtiden. Kontakt TRE-FOR Bredbånd på 79 33 72 00.

trefor.dk/bredbånd

– og få det optimale ud af løsninger som fx.: Cloud computing VPN-netværk Videokonference


BS

BUSINESS-KOLDING 16

Skiveskåret i skarp konkurrence Skare Foods charcuterifabrik i Christiansfeld konkurrerer på et marked, hvor man kæmper om femører. Samtidig forsøger Skare Foods charcuterifabrik at holde kvalitetsfanen højt.

M Af Yvonn Tittel Tlf. 7912 4562, yti@jv.dk

ens resten af branchen fyrer slagteriarbejdere, og krisestemning om muligt har gjort danskernes madbudgetter endnu mere skrabede, forsøger Skare Food i Vejen og Christiansfeld at holde markedsandele og øge omsætningen på hele produktpaletten af kød og skiveskåret pålæg på eksportmarkederne. – Det kræver konstant udvikling af nye produkter, siger administrerende direktør Lars Andersen. De seneste fem år er omsætningen fordoblet til 200 millioner kroner, hvoraf 70 procent går til det danske marked og 30 procent til eksport. Samlet er omsætningen i Skare-kon-

cernen tredoblet de seneste ti år fra 600 millioner til 1,8 milliarder kroner, men over de næste ti år tør Lars Andersen kun håbe på en vækst på 50 procent. – Vi er en branche, der kæmper om marginaler. Når vi handler kontrakter, sker det i dag på tid, hvor deltagerne i udbudsrunden hele tiden byder under hinanden med fem øre per 100 gram, siger han og henter materialet fra seneste runde. Op til runden havde han indkøbt eksempler på konkurrerende pålæg.

Døjer med dårlig mad – Vil du spise det her, siger han og holder en pakke skinke helt op under min næse. Den er grå og senet, og jeg er helt klar på, at jeg skal svare »nej«. Skare vil holde kvaliteten. Irritationen over, hvor dårlig mad vi danskere lader os nøje med, gør Lars Andersen personligt vred. Og ked af det. Selvom Skares pålæg bestemt også sælges som private label til discountbutikker, er det som discountbutikkernes luksusmærker. – Vi har omkring 260 forskellige varenumre, det ændrer sig hele tiden, i mandags opfandt vi to nye, men det dækker også over forskellige indpakninger, så vi har 55-60 forskellige på-

lægstyper, siger Lars Andersen. Han kom til, da ejer Kurt Skare for ti år siden ønskede at supplere opskæringen af oksekød i Vejen med forædling i stedet for at sælge sine parterede oksekødvarer til forarbejdning hos andre. Fabrikken på adressen var et konkursbo, som Skare Food siden har puttet 80 millioner kroner i, og som i dag udfylder hver en millimeter på grunden: – Vi overvejer at købe en af nabogrundene for at udvide, siger Lars Andersen. Der kan ikke knibes mere ind i den bestående bygning, hvor medarbejderne for et halvt år siden tog imod et nyt bonussystem, der allerede nu har vist sig at øge virksomhedens effektivitet – og samtidig give de ansatte mere i lønningsposen.

Hjælp hjælper – Ideen er at hjælpe hinanden på tværs af linjerne. Så hvis du selv har nedbrud eller af en anden grund ikke kan komme videre, så hjælper du ovre hos de andre, siger Lars Andersen. Vejen frem er at få flere produkter i eget navn. Og at få gang i salget af flere færdigretter, som er et segment imellem opskæring og pålæg. – Vi har lige udviklet de her stege, siger Lars Andersen og henter en

Vi har 55-60 forskellige pålægstyper, siger Lars Andersen, administrerende direktør, Skare Food A/S. Foto: Maria Tuxen Hedegaard

håndfuld oksekøds-, svinekøds- og kalkunstege. De er indkogt i deres egen saft i den omsluttende emballage. Forbrugeren skal så bare putte stegen i kogende vand i 20 minutter, og maden er færdig. Til stegene har Skare en vifte af færdigsaucer, men udfordringen er, at danskerne forbinder færdigmad med billigt: – Det er slet ikke som i udlandet. Se bare i London, det er dybt fascinerende, siger Lars Andersen med lidenskab. Mens han og Kurt Skare af samme årsag hele tiden forsøger at øge eksporten sideløbende med vækst på det danske marked, er de også ved at finde et hul i segmentet lige midt imellem. Til supermarkedernes slagterafdelinger: – Som alternativ til supermarkedernes egen slagterafdeling udbyder Skare et bredt sortiment af færdigpakket kød, så vi har netop indledt et prøve-samarbejde med SuperGros om at levere fars og fersk kød til supermarkedernes slagterafdelinger. For mens 200 slagtermestre kan lave fejl og forglemmelser, så er der kun én fejlkilde, hvis de får varerne fra os. Og er der problemer, så kan alle partier trækkes tilbage på én gang, siger Lars Andersen.


BUSINESS-KOLDING 17

BS

Dyner syet med ledestjerner og rumteknologi Quilts of Denmark har revolutioneret dynemarkedet og eksporterer nu også til verdens førende dyneland, Kina. Opskriften hedder forskning – og mod til at forfølge en drøm.

S Skare Food Skare Food A/S har 40 års jubilæum i 2012. Firmaet er etableret af Kurt Skare og stadig 100 procent familieejet, i dag sammen med sønnen Kim Skare og datteren Gitte Skare. Hovedkontor og opskæring i Vejen, der gennemgik sin seneste udvidelse i slutningen af 2010 – en investering til 125 millioner kroner. Charcuterifabrik i Christiansfeld og slagteri i Århus og Tyskland. Firmaet beskæfter i alt 550 medarbejdere. Skare Foods eget helt store varemærke er Carpaccio, som bliver solgt overalt i Europa. Omsatte i alt for 1,8 milliarder kroner i 2010.

Christiansfeld Skare Food i Christiansfeld er specialiseret i videreforarbejdning og producerer årligt 3000 tons med 120 medarbejdere. Omsatte i 2010 for 200 millioner kroner.

Fælles kamp Skare Food er kendt som en virksomhed, hvor alle yder. Direktør Kurt Skare går foran med en syvdages arbejdsuge og i gennemsnit ti timer om dagen. Fredag sluttes klokken 21 med ugens regnskab, for kød er en levende vare, og der skal gribes ind straks, hvis markedet svigter. Søndag aften gennemgår ejeren alle afdelingers tal, så han er klar til den ny uge, der begynder med ledermøde mandag morgen klokken 7.30. Medarbejderne er inddraget i kampen om at bevare arbejdspladser i Danmark. Deres pris er timelønninger under branchens generelt.

Bud Leverandører til dagligvarekæderne er under stadig hårdere konkurrence. Hvor salgsaftaler for ti år siden stadig indeholdt møder mellem parterne og smagsprøver på varen, er det i dag udelukkende et spørgsmål om pris. Hver leverandør giver bud over computeren, mens uret over budrunden tikker ned, og konkurrenterne konstant underbyder hinanden, mens de hektisk forsøger at beregne, om de kan sælge endnu billigere.

om han går rundt mellem de fine dun, der ligger overalt i produktionshallerne, er Hans Erik Schmidt en lykkelig mand. For det, der startede som en drøm om at gøre dyner bedre, er nu lykkedes for ham og hans kompagnon, Søren Løgstrup. En ny generation af TempraKon-produkter, har bevirket, at flere af Europas store kæder, har fået øjnene op for fabrikken i Vamdrup. Og selvom salgstal bliver holdt tæt til kroppen, tør Hans Erik Schmidt godt stå inde for, at Quilts of Denmark har taget hul på en vækst, der indenfor fem år vil fordoble omsætningen i virksomheden: – På et tidspunkt sad Søren og jeg i vellønnede job i dynebranchen, men var utilfredse med faldet i kvalitet, siger han om baggrunden for at springe ud med egen virksomhed.

Skabte et helt nyt marked De to havde set branchen fokusere mere og mere på pris og vidste med sig selv, at det ikke var brugerne, der var bange for at betale for kvalitet – men derimod kædernes indkøbere. Derfor var det første, de gjorde at nedskrive to ledestjerner, som deres virksomhed skulle navigere efter: – Den første hedder »a healthy sleep for at better tomorrow« og den anden »our dreamteam«. Fordi søvn er basal for sundhed, og det er vores mission at skabe sund søvn, og vores erfaring har lært os, at succes med en virksomhed ikke afhænger af løn, men af at have det rigtige team og at skabe korpsånd, siger Hans Erik Schmidt. Han rejser sig hurtigt og griber en dyne, da jeg spørger, om en dyne ikke bare er en dyne? For det er hele kernen i Quilts of Denmark. At en dyne er meget mere. Og at en dyne skal passe til mennesket. En kvinde på 60 med lavt stofskifte skal have en anden dyne end en ung mand på 18 med fuld fart på, og først og fremmest skal en dyne sikre, at dynens ejer får mest

Lone Jensen syr dynerne færdig, mens Hans Dirk Jørgensen i baggrunden er ved at fylde en dobbeltdyne til Italien. mulig uforstyrret, dyb søvn. – Det er der, forskningen kommer ind. For søvnforskning viser, at dyb søvn kræver, at kropstemperaturen kommer ned. Hele vores udviklingsarbejde, som vi har sikret med masser af patenter, har gået ud på at finde en måde at regulere temperaturen ned på, samtidig med at du ikke fryser, siger han.

Rumteknologi og andedun Den revolutionerende teknologi fandt partnerskabet Schmidt og Løgstrup hos den amerikanske rumfartsadministration NASA. Udviklet til astronauter i det ydre rums ekstreme temperaturforskelle mellem sol og skygge. – Kan du se de små tern. Det er felter fyldt med kugler, der er så små, at der kan ligge hundredvis på spidsen af en kuglepen. Inde i hver kugle er en væske af voks, udviklet til at smelte ved den temperatur, som dynen skal holde. Når du bliver for varm, smelter kuglerne, og den proces køler – og bliver du for kold, bliver voksen flydende igen, og den proces udvikler varme, siger Hans Erik Schmidt med en så smittende begejstring, at jeg næsten kan se de mikroskopiske kugler.

Succesen er sikret TempraKon hedder materialet, som har givet Quilts of Denmark sit helt eget særkende. Og som fyldt med dun fra ænder eller gæs i fineste kvalitet bliver til dyner i en prisklas-

se mellem 1500 og 2500 kroner. Dynerne er blevet en succes. Og hvor Hans Erik Schmidt og Søren Løgstrup i begyndelsen forestillede sig, de kun skulle have en lille flok medarbejdere i Danmark og så i øvrigt få dynerne produceres ude i Østen, er de endt med en ren dansk succes med 60-70 medarbejdere i Vamdrup, lidt flere i vintersæsonen end om sommeren. – Det er så dejligt, at dyner er noget, alle har en mening om, så vi får meget respons. Og vi har også rigtig mange takkebreve liggende fra mennesker, der har fået løst alvorlige søvnproblemer med vores dyner, siger Hans Erik Schmidt.

Quilts of Denmark Quilts of Denmark er etableret i 2000 i Vamdrup. 60-70 medarbejdere. Firmaet producerer flere forskellige slags dundyner og –puder, blandt andet i samarbejde med Astma og Allergiforbundet. Firmaet er nu så veletableret, at de store indkøbskæder stoler på kvaliteten og leveringen. TempraKon er udviklet i samarbejde med NASA. Af Yvonn Tittel Tlf. 7912 4562, yti@jv.dk Foto: Maria Tuxen Hedegaard


BS

BUSINESS - KOLDING 18

Beirholms Væveriers bygning er indrettet helt i ånd med virksomhedens værdisæt, der bygger på det hele menneske og alle tings sammenhæng.

Tekstiler i en helt anden verden Beirholms Væverier er en af de helt store spillere indenfor sengetøj, dækketøj, viskestykker og håndklæder til hoteller, plejehjem og sygehuse. Alt bunder i en filosofi om menneskeværd, samarbejde og kvalitet.

I

en verden, hvor alt var hvidt, er Beirholms Væverier, en familieejet Koldingvirksomhed i femte generation, blandt de første, der forstod, at der nu skal kombineres med farver på. Det er én af årsagerne til, at virksomheden, der producerer sengetøj, håndklæder, dækketøj og viskestykker til hoteller, plejehjem og sygehuse er blevet fordoblet hvert tiende år; er kommet styrket igennem de sene-

ste kriseår og stadig ser frem til vækst. – Vi bygger på en holistisk opfattelse, hvor alle medarbejdere arbejder i teams og forstår det marked, vi opererer i. For det er et marked i konstant udvikling, og er der kun én, der har det ansvar, så vil vedkommende ikke få det hele med, siger Peter Beirholm i virksomhedens nye hovedkvarter i Kolding Nord. Alt er smukt og lyst med udstilling i stueetagen og arbejdspladser ovenpå, hvor alle medarbejdere sidder i ét rum og arbejder koncentreret i en forbløffende stilhed. Renheden er så gennemført, at Beirholm har installeret sit eget, digitale lagersystem med vareelevator, hvor hver medarbejder har alle sine arbejdsredskaber, der bliver fundet frem via computeren og lagret igen efter brug.

Arbejdsplads med filosofi Virksomheden arbejder ud fra visioner og har udviklet sin helt egen medarbejderfilosofi, der også medfører, at Beirholms Væverier ikke ansætter efter uddannelsesmæssig baggrund, men ud fra menneskelige værdier og indstilling med en helt central tillid til, at den enkelte medarbejder

Beirholms Væverier Grundlagt i 1870. Ejet af femte generation, ægteparret Kamma og Peter Beirholm. 58 medarbejdere, omsatte i 2010 for 300 millioner kroner. Omsætningen er fordoblet hvert tiende år, siden Peter Beirholm overtog i 1987. Kunderne er leasingvaskerier i Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, Belgien, Holland, Østrig, Italien og England. Producerer 14 millioner meter tekstiler om året.

Kvaliteten For at sikre, at tekstilerne holder til hundredvis af industrivaske tager Beierholms Væverier 27 tests for hver tredje meter tekstil.

Ligeværd og respekt »Vi tror på ligeværdighed, men ikke på lighed. Vi bestræber os på at udvise respekt for den enkelte i hverdagen. Vi er ligeværdige som mennesker, men ikke lige som medarbejdere. Vi er forskellige.« UDDRAG FRA BEIRHOLMS FILOSOFI I EN FIN LILLE TRYKSAG

Arkivfoto

er virksomhedens største ressource. En ressource, Beierholms Væverier blandt andet passer godt på med kantine med egen kok og sund kost baseret på groft og grønt, og så vidt mulig uden sukker. – Vi betragter vores kunder som partnere og har meget stor åbenhed i samarbejdet, for vi kan kun være relevante, hvis vi forstår vores kunder, samtidig med at vi holder fast i vores overbevisning om, at slutbrugeren har magten, siger Peter Beirholm. Han er selv klædt i lyse nuancer og matcher udstillingen af opredninger, hvor Beirholms har indført begrebet dresscode og betragter et sengemiljø som en kollektion: – Vi kan ændre udtrykket med meget små midler, siger han og lægger håndklædet på dynen omvendt, så det skifter fra stribet til ensfarvet. Sengeløberen har en anden farve på undersiden, det samme har dynerne, og tingene kan i sidste ende kombineres på utallige måder.

Modulopbygget miljø – Det er ligesom at tænke i et menukort. Selvom wienerschnitzel er godt, så vil du ikke have det hver dag. En gæst, der har flere overnatninger,


BUSINESS - KOLDING 19

skal heller ikke have den samme oplevelse hver dag. Samtidig skal designet være modulopbygget og billigt i opredning og alt skal kunne tåle hundredvis af kogevaske. – Derfor kan vi ikke have medarbejdere, der er tilskuere. De skal altid være på banen for at finde simple forbedringer og samle trådene til nye kollektioner og videreudvikle samarbejdet med vores kunder og producenter, så der skabes værdi hele tiden, siger Peter Beirholm. Showroomet viser nye kollektioner,

men en anden udfordring er, at stort set ingen kunder starter fra bar bund. Så nye dele skal kunne kombineres med det, kunderne har i forvejen i et marked med meget stærk konkurrence. – Vores kunder kan jo selv købe deres lagner i Pakistan, så det, vi skal leve af, er hele dynamikken, hvor små brikker kan give et helt nyt indtryk, for det tager mange vaske at tjene indkøbsprisen hjem igen, siger Peter Beirholm, der sælger til leasingvaskerier, der så leaser ud til hoteller, plejehjem og sygehuse.

Aarkivfoto

Massage er et af goderne for medarbejderne, der også bliver passet og plejet med en kantine med egen kok og sukkerfri diæt. Arkivfoto

– Hvis du er i det her game, så kan du enten lide det, eller også skal du finde noget andet, for så kan du ikke forstå mekanismerne hele vejen igennem, fortsætter han.

Markedsledende i Norden Beirholms Væverier er markedsledende på sit felt i de nordiske lande, og businessplanen frem til 2014 opererer om ikke med vækst i det samme tempo, så dog fortsat stærk vækst. – Vi venter en yderligere koncentration af vaskerierne i store, internationalt ejede selskaber og en stadig stør-

re transparens i hele branchen, samtidig med at hastigheden vil stige. Hvor det før tit tog op til to år at udvikle et nyt design, så går det i dag meget hurtigere. Så mens du skal sikre dig, at de grundliggende elementer kan holde i lang tid, så skal der være mere at veksle med, siger Peter Beirholm.

Af Yvonn Tittel Tlf. 7912 4562, yti@jv.dk

“Stil bare store krav De er næppe større end dem, vi stiller til os selv danbolig erhverv

danbolig Aarhus Erhverv · M. P. Bruuns Gade 11-13 · 8100 Aarhus C · Tlf. 86 76 03 00 · aarhus.erhverv@danbolig.dk danbolig Horsens Erhverv · Løvenørnsgade 3, st. · 8700 Horsens · Tlf. 75 62 88 99 · horsens@danbolig.dk danbolig Erhverv Johnny Hallas · Helsingørsgade 41 A · 3400 Hillerød · Tlf. 70 22 85 95 · erhverv.nordsjaelland@danbolig.dk danbolig Erhverv Fyn · Centrumpladsen 6 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 21 44 84 · svendborg@danbolig.dk danbolig Erhverv København · Torvegade 52 · 1400 København K · Tlf. 32 83 06 10 · erhverv.kbh@danbolig.dk danbolig Erhvervscenter Syd · Skippergården Buen 12 · 6000 Kolding · Tlf. 70 26 28 00 · erhvervsyd@danbolig.dk danbolig Holbæk Erhverv · Ahlgade 24 · 4300 Holbæk · Tlf. 59 44 11 12 · holbaek@danbolig.dk danbolig Erhverv Viborg · Vesterbrogade 8, 2. · 8800 Viborg · Tlf. 70 21 12 13 · viborg.erhverv@danbolig.dk danbolig Erhverv Randers · Haraldsvej 60, L 25 · 8960 Randers SØ · Tlf. 70 21 12 13 · randers.erhverv@danbolig.dk danbolig Erhverv Herning · Østergade 28 · 7400 Herning · Tlf. 70 21 12 13 · herning.erhverv@danbolig.dk

danbolig erhverv Statsaut. ejendomsmæglere & Valuar, MDE · www.danbolig.dk/erhverv

Peter og Kamma Beierholm er femte generation i væverivirksomheden.

BS


BS

BUSINESS - KOLDING 20

Forsyning er både fundament og fremtid Ældgammel, men fuld af nye ideer er den korte historie om energiselskabet Tre-For. Virksomheden er mere end fordoblet på fem år.

T

rekantområdets energiselskab Tre-For er en transformation af gammelt og nyt, fortid og fremtid. Selskabet er baseret på at forsyne Trekantområdet med vand, varme og strøm, men har taget hul på fremtiden ved at udrulle fibernet – og udover forsyningerne er kommet en vifte af kommercielle datterselskaber til. – Stabil og billig forsyning med el, vand og varme er helt basalt, mens bredbåndet tilfører konkurrencekraft. Fremtidens konkurrence bliver udkæmpet på evnen til at overføre meget store mængder data meget hurtigt over meget store afstande, siger administrerende direktør Knud Steen Larsen, der finder det helt naturligt, at det er områdets energiselskab, der sikrer den nye kommunikations-motorvej: – Fordi det koster rigtig meget, og vi har som energiselskab råd til det, som han siger om investeringen på foreløbig 1,5 milliarder kroner.

Virksomhed med brugerstyre Energiselskaber som Tre-For er traditionelt forbrugerejede, men selskabet med hovedkontor i Kolding er en privat erhvervsvirksomhed med forbrugerstyre. Og er man meget nøjereg-

ERHVERVSLEJEMÅL KOLDING

ste fem år fra en omsætning på 960 millioner kroner til 1,7 milliarder og fra 262 medarbejdere til 600.

Tre-For

Tre-For er en privat erhvervsvirksomhed med et repræsentantskab, der består af 99 af Tre-Fors el-, vand- og varmekunder. Selskabet har 600 ansatte og en omsætning på 1,7 milliarder kroner. Egenkapitalen er på 4,6 milliarder kroner.

Privat vand

Tre-Fors vandforsyning er Danmarks største private af slagsen. Vandforsyningen er lige blevet ISO 22000 kvalitetssikret af Bureau Veritas.

nende, er det kun 13 år gammelt siden fusion i 1998 mellem de kommunalt ejede forsyningsselskaber i Vejle, Fredericia, Middelfart og senest Kolding. Virksomhedens rødder kan dog spores helt tilbage til 1867, hvor vandforsyningen i Vejle blev stiftet – det ældste selskab, hvor Tre-For på nuværende tidspunkt har aktiv forretningsmæssig drift. Uanset fortiden er udfordringen fremtiden, der byder på stadig større og hurtigere forandringer. Virksomheden er vokset eksplosivt de sene-

Konstant vækst er nødvendig – Konstant vækst og udvikling er nødvendig for at drive en god forretning og tilføre værdi til hele Trekantområdet, siger Knud Steen Larsen. Politiken er at holde prisen på forsyning i bund - Tre-For er Danmarks billigste elselskab – og til gengæld tjene pengene på en vifte af kommercielle selskaber: – Vi er med i en brændselscellefabrik. Vi er inde i solceller og minimøller, vi har et entrepriseselskab, vi handler med el, gas og energibesparelser, og vi har aktiemajoritet i European Wind Investment, der bygger vindmølleparker og netop har vundet licitationen på en vindmøllepark på 36 megawatt ved Sønder Omme, siger Knud Steen Larsen. Tre-For har også datterselskaber indenfor ventilation, automatik og overvågning, og senest har selskabet købt en virksomhed indenfor køleteknik og hydraulik: – Det supplerer vores aktiviteter. Vi er en virksomhed med flere forretningsområder i en multi-energisammenhæng, en alsidig leverandør af energi, klimavenlige løsninger og

Stange & Marek VVS v/ Christian Stange Seggelundvej 2 . 6070 Chr.feld

Mobil 2035 6107 Telefon 7456 6107 Smede- & Svejsearbejde udføres

Velbeliggende ejendom ved GL. Esbjergvej Kolding Nord 300m2 kontorareal på 1. sal - indretn. efter ønske - der er bank i stueetagen. Velegnet for forsikring, rådgivning og lignende. 217m2 lager m/kontor, køkken, toilet/bad - samt stor carport/åben hal. Velegnet for håndværkere og andre brancher.

Alt i VVS & Gas Jordvarme - Solvarme & Oliefyr SPECIALE INDEN FOR Bygningsstatik· Elementdimensionering Detailprojektering· Betonelementprojektering

God tilkørsel med mange P-pladser.

÷10%

mandag-torsdag mellem kl.10-14 Gælder december 2011 + januar 2012 HUSK! julegaven til ham og hende! Vi laver gerne et gavekort - en god gaveidé

Ejendommen er velbeliggende tæt ved Kolding Storcenter og motorvejs tilkørsel.

Rådg. Ingeniører & Konstruktører HC Ørsteds Vej 3 · 6000 Kolding Tlf.: 75 54 00 88 · www.nbm-consult.dk

HGH TATTOO - Vonsildvej 15 - 6000 Kolding - info@hghtattoo.dk


BUSINESS - KOLDING 21

kommunikation, som direktøren siger. Hvor store skal I være? – Vi skal være så store, at vi er en konstant spiller i markedet. Det kan man ikke give et færdigt billede på. Siden finanskrisen har vi set, at man ikke kan planlægge fremtiden stift, nu drejer det sig meget mere om hele tiden at være omstillingsparate. Jeg tror, vi vil se en fremtid, hvor vi vil

skære fra og købe til.

Fortsatte fusioner i fremtiden I er en fusion mellem fire kommunale forsyningsselskaber – forestiller du dig yderligere fusioner? – Absolut. Jeg tror, vi vil se en konsolidering i branchen inden år 2020. Er I allerede i drøftelser med nogle af jeres naboselskaber? – Vi lever i en verden, hvor vi snak-

• Høj kvalitet • Aflevering til tiden • De bedste danske håndværkstraditioner

Ingeniør- og Byggeforretning A/S Nørre Allé 30 A, Stepping 6070 Christiansfeld . Tlf. 7456 8458

www.RH-ENTREPRENOER.dk

Murer & Entreprenør

Rene Hansen SJØLUND

Tlf. 2126 9112 Professionelt entreprenørfirma der lægger vægt på godt håndværk. Vi spænder vidt, lige fra det lille træ der skal fældes til det nye hus der skal bygges. Vi holder altid aftaler Vi rydder altid op efter endt arbejde. Er i tæt dialog med kunden og vi gennemgår altid arbejdet med kunden ved slutningen.

SKOMAGERGADE 22 - 6093 SJØLUND - TLF: 2126 9112

ker godt sammen, men endnu er der intet konkret. Vi skal være stærke, så vi kan konkurrere, og konkurrencen er ikke længere mellem nabobyer eller naboregioner, men med verden, siger Knud Steen Larsen.

Af Yvonn Tittel Tlf. 7912 4562, yti@jv.dk

BS

Tre-Fors administrerende direktør, Knud Steen Larsen, midt mellem minimølle, rent vand og intelligent styring – der alt sammen afspejler det samlede forretningsområde indenfor forsyning, fibernet, vedvarende energi og energibesparelser. Foto: Maria Tuxen Hedegaard


De holder strømmen på ret bølge-kurs Moderne nødstrømsanlæg er vokset fra hostende dieselmotorer, men er i dag elektriske filtre, der sikrer konstant spænding til tidens hyperfølsomme maskiner. Schneider Electric er blandt verdens bedste til at lave dem.

S

trøm er noget, der kommer ud af stikkontakten, så jeg kan bruge min computer, se fjernsyn og putte tøj og tallerkener i diverse vaske- og tørremaskiner. Sådan tænkte jeg, før jeg besøgte Schneider Electric i Kolding. For her i et kreativt miljø, hvor 150-160 ingeniører og softwareudviklere arbejder i teams og får præmier, hver gang de udtænker nye patenter og andre finurligheder, er man blandt verdens bedste til at lave nødstrømsanlæg. Nødstrømsanlæg, som i dag er generationer fra bare at være en motor, der skal sikre strømforsyning, hvis nettet bryder ned: – Strøm er energi i bølgeform eller en stor sinuskurve, om du vil, og selv det mindste udsving giver udfald. Måske bare i en brøkdel af et sekund, men det er nok til at genere nutidens fintfølende maskiner, så alle steder, hvor udfald kan koste enten menneskeliv eller rigtig mange penge, sikrer man sig med nødstrømsanlæg, siger Morten Støvring, vicepresident i den gruppe under Schneider Electric, der designer nødstrømsanlæg og har til huse i Kolding, Kina og Frankrig.

Et filter eller verdens fineste kam

Nødstrømsanlæg Nødstrømsanlæg står typisk kritiske steder, hvor strømudfald kan koste menneskeliv – og/eller massevis af kroner. Tidligere var det typisk steder som borerigge, banker, efterretningstjeneste, hospitaler og lufthavne, men i dag står nødstrømsanlæg primært i virksomheders edb-rum for at sikre sig mod udfald, der kan koste store tab.

For at sikre sig mod så små udfald, i en verden, der er blevet hyperfølsom, er nødstrømsanlæg først og fremmest et filter, en kam med de fineste, fine tænder, der glatter alle indkommende sinuskurver og friserer enhver krusning på plads, så apparaterne i den anden ende kan køre ufortrødent. Og skulle der så ske et rigtigt strømudfald, som i de gode gamle dage, så har store anlæg fortsat både batterier og generatorer koblet på. – Effektiviteten i vores anlæg bliver målt på, hvor meget energi, der går tabt i nødstrømsanlæggets filter. Og vi gør det med nok verdens

Alt arbejde i Schneider Electric foregår i teams, fordi virksomheden mener, det gør løsningerne bedre. Foto: Maria Tuxen Hedegaard

højeste virkningsgrad, med et tab på kun 3-4 procent, siger Morten Støvring. Med kolleger i en afdeling i Kina, hvordan kan de ansatte i Kolding så overhovedet konkurrere? – På dygtighed og kreativitet. Der bliver konstant stillet ambitiøse krav, men det er Koldingafdelingen, der udvikler flest nye patenter. Det kræver korpsånd, og at alle har den rette indstilling, men det har de også. Jeg er meget stolt af mine ansatte, siger Morten Støvring, mens han viser rundt.

Kreativ kultur med korpsånd Overalt sidder ingeniørerne, i høj grad mænd under 40, og arbejder i grupper. Ikke én arbejder alene, alt foregår i teams, og gerne afbrudt af et spil Xbox i legerummet, en omgang bordtennis i den overbyggede, grønne oase eller bare en tur i sækkestolen eller hen til kaffeøen. – Vi prøver at sætte det bedste hold hver gang, siger Jacob Schmidt, teamleder og netop nu på hold med blandt andre Kristian Silberbauer, der er et eksempel på, at Schneider Electric fremelsker egne specialister. Kristians navn står på flere af Kolding-afdelingens patenter, og han er også med i arbejdspladsens Edisongruppe, som er et forum af specielt nominerede vidensarbejdere. – Det er en kultur, vi prøver at fremelske. En kultur om at stå sammen og hver især yde det ypperste. Vi vil gøre en forskel, det er den ånd, man skal have for at arbejde her, siger Morten Støvring begejstret.

Af Yvonn Tittel Tlf. 7912 4562, yti@jv.dk


BUSINESS - KOLDING 23

BS

Schneider Electric Schneide Electric er en global koncern med adskillige forretningsomrĂĽder, dog fokuseret omkring energistyring og energioptimering. Selskabets historie gĂĽr tilbage til minedrift i 1836 og har fulgt tidens strømninger hele vejen igennem industrisamfundets udviklingsepoker. Firmaet har globalt 150.000 ansatte, heraf de 1200-1400 i Danmark, i Ballerup, Herlev og Kolding â&#x20AC;&#x201C; med 200 medarbejdere.

Et computerrum er ogsü en slags køkken

U

d over nødstrømsanlĂŚggene er Schneider Electric i Kolding fokuseret pĂĽ optimal indretning af serverrum. Serverne, de store hovedcomputere, udspyr lige som alle andre elektriske apparater, varme. Store servere udspyr endda meget varme, og Schneider har som nogen af de første fundet pĂĽ at bruge lidt almindelig husmor-logik, nĂĽr de indretter serverrum. â&#x20AC;&#x201C; Det dur jo ikke, du har et varmt komfur til at stĂĽ klos op ad din fryser, som administrerende direktør Morten Støvring siger. Softwareteamet, der arbejder med indretning af computerrum, har udviklet meget detaljerede computersystemer, der kan simulere, hvor de

varme og de kolde omrĂĽder er i datacentret. Ud fra de beregninger kan man optimere sit datacenter, sĂĽ man bruger mindst mulig energi â&#x20AC;&#x201C; og samtidig fĂĽr man koblet et vedligeholdelsesvĂŚrktøj pĂĽ, der hele tiden sikrer, at tingene er indrettet optimalt. Noget sĂĽ simpelt er et stort skridt, og design af computerrum, samt evnen til at fordele arbejdsbyrden pĂĽ de enkelte servere, sĂĽ den ene ikke stĂĽr og koger over under belastningen, mens den anden kun er lunken, er blevet et nyt, stort forretningsomrĂĽde.

Teamet med indretning af datacentre er ledet af Søren Brogaard Jensen, der har sine medarbejdere i Kolding â&#x20AC;&#x201C; og i Indien. Schneider Electric laver selv alt, lige fra kabinetterne til kølerne, der strategisk er placeret imellem serverne. Foto: Maria Tuxen Hedegaard

Af Yvonn Tittel Tlf. 7912 4562, yti@jv.dk

DLO rengørinsservice og JTO Auto har sammen ĂĽbnet Care2Car som tilbyder professionel pleje og vedligeholdelse af nye og brugte biler, bĂĽde campingvogne. Vi tilbyder ligeledes reperation af biler. Care2Car betjener bĂĽde privatkunder sĂĽvel som erhvervskunder. Kontakt os pĂĽ 23250508 eller se mere pĂĽ www.care2car.dk Care2Car Kolding â&#x20AC;˘ Gl. Skartved 40 â&#x20AC;˘ 6000 Kolding â&#x20AC;˘ E-mail: kontakt@care2car.dk

XGIRUGUHUGHWRUGLQÂ UH

       

     

 ! "


Lokal dybde – global bredde SALG > Erhvervsgrund

SALG > Industri & logistik

KOLDING – ELTANGVEJ Grundareal til erhvervsformål Unikt grundareal tæt ved motorvej E45 og med en mulig synlighed herfra. Grundarealet er i dag ikke lokalplanlagt, idet sælger gerne foretager lokalplanlægning sammen med køber for at opnå det ønskede plangrundlag. Der forventes en bred anvendelse inden for primært lager og produktion. Området er præget af en lang række større og mindre erhvervsvirksomheder, nærmeste nabo er LIDL‘s store centrallager umiddelbart ved siden af grundarealet.

RIBE – ØRSTEDSVEJ Grundarealet kan sælges samlet eller kan eventuelt opdeles i mindre enheder. c

Grundareal: 177.571 m²

c

Regulært grundareal i Kolding N

c

Tæt på motorvejsafkørsel og med mulighed for synlighed fra motorvej E45

Pris: kr. 19.000.000,- kontant

Lager-/værkstedsejendom med mange muligheder sælges Lager-/værkstedsejendom med mange muligheder sælges eller udlejes. Ejendommen, der er beliggende på en 2.146 m² stor grund, er opført i 1972 og er hvidpudset med built-up-tag. Der skal påregnes en del istandsættelse/renovering af ejendommen. Ejendommen er beliggende i industrikvarter i Ribe.

c

Samlet etageareal: 324 m²

c

Beliggende i godt industrikvarter

c

Gode parkeringsmuligheder ved ejendommen

Årlig leje: kr. 300,- pr. m² Pris: kr. 975.000,- kontant

SAG 267896/271877 kh@colliers.dk

SAG 272440 rn@colliers.dk

LEJE > Kontor

Søges

Boligudlejningsejendomme i Esbjerg centrum Konkrete købere søger: > Boligudlejningsejendomme med mindst 5 lejligheder Har du ovennævnte ejendom/ejendomme og overvejer du at sælge, er du velkommen til at kontakte statsaut. ejendomsmægler og valuar, René Nesgaard på tlf. 61 55 18 18 eller via mail, rn@colliers.dk for nærmere oplysninger.

KOLDING – JUPITERVEJ Førsteklasses kontorlokaler udlejes Lokalerne er beliggende på 2. sal i Kolding Company House II, med optimale profileringsmuligheder mod Vejlevej og med kort afstand til motorvej E45. Bygningen er opført i 2008 og fremtræder som en flot og topmoderne kontorejendom i meget høj kvalitet, med facader i hvide, vandskurede teglsten med koksgrå vinduespartier i aluminium, der bringer lethed i ejendommens fremtræden. Ejendommen entreres via et vindfang med automatiske døråbnere, der

fører til ejendommens foyerområde, der er flot udstyret med moderne loungemøbler, belysning samt kunst på væggene. c

Samlet etageareal: 1.524 m² – kan lejes samlet eller delt

c

Flotte indflytningsklare lokaler i høj kvalitet

c

Beliggende i attraktivt erhvervsområde

c

Gode parkeringsforhold og kort afstand til motorvejen

c

Gode profileringsmuligheder SAG 271532 kh@colliers.dk

Årlig leje: kr. 800,- pr. m²

LEJE > Kontor FREDERICIA – ERRITSØ MØLLEBANKE Præsentabel domicilejendom med stort grundareal udlejes Flot kontordomicil beliggende tæt ved motorvejstilslutningen i Fredericia. Ejendommen er opført i rødbrune sten, såvel udvendigt som indvendigt, og har tagdækning i røde tegl. Lejemålet har et præsentabelt indgangsparti til stor foyer med loft til kip. Derfra er der adgang til hele bygningen, herunder kantineområde, kontorafsnit og mødelokale. Indvendigt er ejendommen opført med rå murstensvægge, akustiklofter og åbne gangarealer, hvilket giver et spændende og utraditionelt arbejdsmiljø. Lejemålet er indrettet med mange kontorer i varierende størrelser, mødelokale, kantine, åbent kontorlandskab og toiletter, hvortil kommer arkivplads i kælderen. En særdeles pæn og velholdt ejendom, der udlejes på fordelagtige vilkår. Det er tillige muligt at købe ejendommen – kontakt Colliers for nærmere oplysninger herom. c

Samlet etageareal: 1.610 m² – heraf 281 m² kælder

c

Utraditionel og spændende indretning

c

Beliggende tæt på motorvejstilslutning

c

Multianvendelig ejendom

c

Gode tilkørsels- og parkeringsforhold

Årlig leje – kontor/arkiv: kr. 550,-/150,- pr. m²

Colliers International Danmark > København > Aarhus > Odense > Aalborg > Vejle

Telefon 70 23 00 20

www.colliers.dk

oline.dk

SAG 273136 jvi@colliers.dk

Business-Syd  

Tillæg om Kolding Kommune

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you