Page 1

To sider af en erhvervskvinde Storvildtjagt med hele familien – harmoni og nærvær i butikken og ved lærredet. MÅNEDSMAGASINET

BUSINESS-SYD

11. december 2011

Syddanske Medier - JydskeVestkysten

www.jv.dk

Kvinde på toppen

Hvad skal der til for at være med i den øverste topledelse. Koldings kommunaldirektør fortæller. INTERVIEW

SIDE 14-15-16

EKSTRA SEKTION BILLUND - VÆKST I MIDTEN EKSTRA SEKTION TØNDER - VÆKST VED GRÆNSEN FOTO: NILS ROSENVOLD

BUSINESS -SYD UDGIVES AF SYDDANSKE MEDIER/JYDSKEVESTKYSTEN

BS


BUSINESS-SYD

INDHOLD 2

BS

Kvinder – kom på banen

O Intro Af Per Guldberg Klausen Tlf. 7912 4570 pgk@jv.dk

mkring hvert tredje medlem af Ledernes Hovedorganisation, som er den faglige organisation for ledere i Danmark, er

kvinder. En ud af tre i lederstillinger er – hvis man skal brede statistikken ud over hele det danske erhvervsliv – besat af kvinder. Det er faktisk bedre end de fleste går og tænker. For vi har næsten alle fået indpodet, at kvindelige ledere er der rigtig få af. De velkendte ikoner som Stine Bosse, Bodil Nyboe-Andersen, Lykke Friis og Karen Frøsig, bliver udråbt til superkvinder, der kan få karriere, samliv, børneopdragelse og husførelse til at hænge sammen. Men derudover står det sølle til i dagens Danmark. Kvinder tør/vil ikke skabe karriere og rykke op af karrierestigen.

Drop dog blåmejsementaliteten. Den der pusse nusse-tankegang fører ingen steder hen!

Drop dog blåmejsementaliteten. Den der pusse-nusse-tankegang fører ingen steder hen! Kvinderne skal turde stille sig frem forrest. Sige; »Her er jeg – og jeg vil være leder. Jeg er mindst lige så god som mine mandelige kolleger – og så kom da bare an!« Det er et problem, hvis kvinderne ikke rigtigt tør binde an med at søge stillinger, der ligger et niveau højere end det, de traditionelt søger. Fordi de er bange for at få enderne til at mødes – og lytter til fordommene om, at man skal være dobbelt så god som mændene til jobbet. Drop dog de tanker, kom på banen og lad os mænd blive udfordret! I dette nummer af Business-Syd kan du møde to stærke kvinder. En kommunaldirektør og en blomsterdekoratør/ storvildtsjæger. Begge har skabt sig det liv, de gerne vil have – og i et smukt samspil mellem privatliv og karriere. I øvrigt har Ledernes Hovedorganisation fremskrevet udviklingen til år 2031. Her viser tallene, at antallet af kvindelige ledere overgår antallet af mandlige ledere. I år 2031 vil 50,8 procent af ledernes medlemmer være kvinder.

6-7 Artikler

Tema: Penge & Investering

Priserne svinger som vinden blæser

3

2012 kan blive et plus-år for aktier

Han forvandler strøm til penge

4

Sæt dine penge i obligationer

På forkant af it-bølgen

18-19

Der venter ingen fest lige om hjørnet 21

6-7

Overvej din risiko

Storvildtsjagt er blevet en ny lidenskab 10-11 Harmoni og en lille engel hjælper til

17

22

12-13

Kvindelige chefer = kvinder på jobbet 14-15 Erhvervskalenderen

23

10 - 11

BUSINESS-SYD

Erhvervsmagasinet BUSINESS-SYD

Syddanske Medier

udgives af Syddanske Medier som tillæg til JydskeVestkysten.

JydskeVestkysten www.jv.dk

Oplag: 71.500

Redigering og layout: Per Guldberg Klausen Lars Stokbro Forsidefoto: Nils Rosenvold Ansv. redaktør: Peter Orry Annoncer: Henrik Juul Kristensen Tlf. 7912 4718

VI GØR DANMARK FLYTBAR Færdige løsninger lige "til døren"

Se mere på www.sg-multihus.dk eller ring til Harry Dybdahl og Peter knudsen 75 38 28 00 W O R K W E A R

J.A.K. WORKWEAR A/S / ENERGIVEJ 11 / 6700 ESBJERG TLF. 76 15 29 29 / FAX 76 15 29 39 / INFO@JAK.AS

113605 11

- SG-Grillhuse - SG-Frisørhuse - SG-Wellnesshuse - SG-Sommerhuse - SG-Butiksenheder - SG...mulighederne er utallige


BUSINESS-SYD

3

BS

Bjarne Walbech har skabt en af de største økonomiske successer inden for handel med el. Nordic Power Trading generer enorme afkast til investorerne. Foto: Ludvig Dimann

Priserne går op og ned som vinden blæser

MIDDELFARTT

Danmarks 3. største konferenceby... Middelfart kan tilbyde alt fra det lille møde til den store konference

Hotel Park Middelfart Viaduktvej 29

Hindsgavl Allé 2 - Tlf. 70 12 39 00 www.kursuscenter.byggecentrum.dk

Viaduktvej 29 - Tlf. 63 43 63 63 Tlf.63436363 www.millinghotels.dk WWW.MILLINGHOTELS.DK

LÆS SIDE 4

Teglgårdsvej 73 - Tlf. 64 41 19 99 www.sixtus.dk

Kongebrovej 63 - Tlf. 63 41 63 41 www.kongebrogaarden.dk

-Vi glæder os til se jer i Middelfart - det er os med motorvej, tog og 2 gratis broer lige til døren...


BS

BUSINESS-SYD

4

Bjarne Walbech følger konstant vejrudviklingen meget nøje. Han sidder ofte og studerer vejrdata om aftenen, når børnene er kommet i seng. Sammen med hans store erfaring med handel på elmarkedet og »næsen« for hvad vej, det går, har det sikret ham rekordstore overskud de seneste år. Foto: Ludvig Ditmann

Han forvandler strøm til penge Handel med el sker på et marked, der i høj grad er påvirket af vejret. Til gengæld lader det sig ikke påvirke af ret meget andet, og derfor er det et utrolig lukrativt marked at være i.

J

ulelysene tændes i øjnene på investorer, når man taler om tredobling af indskud på under to år. Men det er ikke desto mindre virkeligheden for dem, som har været med i Nordic Power Trading F.M.B.A. siden starten i februar 2010. Koldingvirksomheden forgylder sine investorer og oplever, at det nordiske el-marked giver langt bedre afkast end andre finansielle markeder. Professionelle investorer, der vil investere for 100.000 euro eller mere kan være med i Nordic Power Trading. Selvom tiden er præget af gælds- og finanskrise, er det ikke noget, der påvirker el-markedet synderligt. – Det her er et utroligt godt marked at være i. Gældskrisen har presset aktie- og obligationsmarkedet negativt, men elmarkedet lever helt sit eget liv. Derfor oplever jeg en del nye kunder, som søger hertil, fordi de ikke kan finde ud af, hvad de skal investere i. Det hele virker så usikkert, mens prisudviklingen på el først og fremmest bestemmes af vandstanden i de norske og svenske søer, siger Bjarne Walbech, stifter, direktør og eneste

medarbejder i Nordic Power Trading.

Vejret er vigtigt Cirka halvdelen af den el, der forbruges i Norden, produceres på de norske og svenske vandkraftværker. Det er en billig produktionsform, som i sagens natur er meget afhængig af nedbør. Derfor er vejrudviklingen den faktor, der har størst indvirkning på elpriserne. Perioder med mildt og vådt vejr medfører ofte lave priser, da meget nedbør er lig høj produktion og større udbud. Mildt vejr betyder et mindre elforbrug end normalt, da mange norske og svenske bygninger er elopvarmede – herved falder efterspørgslen. Modsat betyder perioder med koldt og tørt vejr typisk en stigning i elpriserne. – Fordelen ved el er, at der altid vil være en født efterspørgsel. Når der er uro på de finansielle markeder, har det primært den virkning, at strøm bliver billigere – uroen bliver en komponent i prisdannelsen. Men der er altid nogen, der vil købe, og nogen, der vil sælge. Og så gælder det naturligvis om at slå til, når markedet ligger på et skævt prisniveau og dermed

Investeringsfond Professionelle investorer kan hoppe med på el-successen til den kurs, der opgøres hver den 1. i måneden. Minimum indskud er på 100.000 euro. Målsætningen er, at Nordic Power Trading F.M.B.A. inden for en årrække har mellem 50-100 professionelle investorer og opererer med en kapital i størrelsesordenen 250 millioner kroner. Den samlede forvaltningsformue er p.t. på mere end 40 millioner kroner fordelt på 11 professionelle investorer.

opnå en gevinst, siger Bjarne Walbech. Han har arbejdet med el i mere end ti år, og den erfaring har sammen med hans naturlige flair og hårdt arbejde sikret rekordstore afkast til investorerne. Virksomheden er den eneste af sin slags i Danmark, hvor interessen for handel med el traditionelt ikke er den største. – Vi kan godt lide fysiske varer. El kan man ikke se, og den kan ikke rigtig opmagasineres. Udbud og efterspørgsel skal matche hinanden hvert sekund, og det gør det meget svært at forstå for nogle mennesker. Men i virkeligheden er det en vare, der handles som alle andre, siger Bjarne Walbech, som tager udgangspunkt i en lang række analyser og modeller for at forsøge at forudsige, hvordan priserne vil bevæge sig. Man kan læse mere om elhandel på www.nordicpowertrading.dk

Af Pia Skaarup Larsen Tlf. 7211 4358, psl@jv.dk


© Inter IKEA Systems B.V. 2011.

BUSINESS. NOT AS USUAL Nu kan IKEA levere og montere virksomhedens møbler og hjælpe med indretningen af jeres lokaler. Se mere på IKEA.dk/business


BS

BUSINESS-SYD

6

På forkant af it-bølgen Det er ikke nok at stå tidligt op, hvis du vil have succes i it-branchen. Du skal sådan set være tændt hele døgnet rundt.

W

ork harder, work smarter. Det er helt nødvendigt, hvis man vil være med i den her branche. Optimér alt hvad du kan Det, du bruger en time på i dag, skal du kunne klare på en halv time næste gang. Sådan siger Jacob V. Schmidt, 33 år, der sammen med partneren og kammeraten siden barndommen, Martin Madsen i 2006 stiftede firmaet itplaneten a/s i Varde. De startede to mand og fik hurtigt en lærling. I dag er der 17 ansatte, og ambitionen er at være 45 i 2015, for-

menlig med flere kontorer i Sydjylland. Makkerparret og deres unge team er iværksættere i klassisk forstand. Fuld fart frem med flid og kreativitet. Og der skal virkelig bruges mentale kræfter på at være på forkant i itbranchen, hvor konkurrencen er hård og udviklingen så hurtig, at kun de bedste følger med. Jacob V. Schmidt kan selv blive forpustet over, hvad der er sket på de ti år siden starten på det første firma. Fra at samle pc’ere, sætte programmer i og installere hos kunder går en stadig større del aftiden med at være konsulent og rådgiver for kunder indenfordet offentlige og private og guide dem frem til de bedste og billigste it-løsninger Der er en klar opdeling af rollerne i firmaet. Martin Madsen er den tekniske, der holder de indre linjer lige, mens Jacob V. Schmidt er direktør og

rådgiver. I dag er it-universet delt op i såkaldte clouds: 1. Private Cloud, det hjemlige i virksomheden, 2. Hosting Cloud hvor f.eks. itplaneten a/s er en ekstern server leverandør og så 3) Public Cloud, hvor alle de store spillere som Microsoft, Google, Amazon og Apple tilbyder datakapacitet til mindre end de kostpriser, som itplaneten a/s opererer med. – Det kan vi ikke tjene penge på alene, men vi kan på at fortælle vores kunder, hvordan de bedst udnytter mulighederne i de tre clouds, siger Jacob og selvfølgelig osse sælge dem noget af hardwaren, og det går faktisk helt godt. I seneste regnskabsår gik omsætningen dog ned med fem millioner kroner primært som følge af tilbagegang i salg til det offentlige. Men bruttofortjenesten steg med 1,7 mio.kr. til 8,6 mio. kr. Firmaet har en egenkapital på 1,3 mio. kr.

Itplaneten er i år kåret som gazellevirksomhed hos Dagbladet Børsen. Der er kun 876 af den slags virksomheder i Danmark. Og det at være med til at skabe noget betyder meget for Jacob. Han synes, det er fedt selv at have flyttet sig fra at samle pc’ere til i dag at bevæge sig som rådgiver på højt niveau. – Vi brænder for det, og det er fedt at opleve medarbejdernes dygtighed og tændthed på opgaverne. Forleden sad vi seks mand til kl. 20.30. Det er heldigvis ikke hverdagskost, men det siger noget om entusiasmen, når det gælder. Det at sælge hardware til itbrugere er stadig en del af forretningen og vil også være det fremover, men nok under 10 procent af omsætningen. Det er hjælpen til at finde lønsom vej i space, der giver noget. Når virksomheden om tre år ventes at beskæftige 45 mennesker, vil to trediedele være


BUSINESS-SYD

7

BS

It-planeten

It-planeten er en dynamisk it-virksomhed med hovedsæde i Varde. Målet er at være effektive, konkurrencedygtige og en seriøs samarbejdspartner for både offentlige og private virksomheder. Firmaet beskæftiger 17 medarbejdere, hvor vejen til skyen, kan ske via outsourcing eller infrastruktur opgaver. Itplaneten a/s er en af de højeste certificerede partnere på HP og Microsoft i Danmark. It-planeten a/s lejer serverkapacitet hos Global Connect A/S i Kolding, hvor de store it-motorveje mødes. Foto: Gert Bluhme

konsulenter/rådgivere. For ti år siden begyndte de to partnere med it-firmaet Eze efter nogle år sådan lidt på garageniveau med en stribe mindre kunder. Men det blev hurtigt mere end Jacobs mor hjemme i Outrup kunne klare i den grønne kasseborg. De flyttede til større lokaler, og i 2006 blev Eze-navnet opgivetNavnet itplaneten er lettere at udtale og mere straight. – Det er hjerteblod for os at drive virksomhed i Varde, siger Jacob V. Schmidt. Halvdelen af kunderne er her, den anden halvdel i Esbjerg-området. Med den fremtidige vækst kunne vi da godt tænke os flere afdelinger, også en filial i f.eks. trekantområdet, kunne være nærliggende. Af Niels Hansen Tlf. 2060 4511, nha@jv.dk

Designtech ApS - Din C5 partner. Vi leverer Microsoft Dynamics C5 løsninger, der passer til din forretning! Et lille udpluk af vores Microsoft Dynamics C5 løsninger: PDF via eMail: Spar portoen og send dine fakturaer, tilbud, kontoudtog og andre udskrifter som PDF direkte via eMail! Registrer modtageres eMail adresse i C5 og systemet klarer resten selv! Flextidssystem: Glem alt om håndskrevne timesedler - Lad medarbejderne registrerer komme/gå tider direkte i C5. Den enkelte medarbejder har selv overblik over stempeltider og flex. Modulet er integreret med C5 projektmodul og kan integrere med produktionsstyring, så alle timeomkostninger bogføres direkte i det enkelte modul! Kasseløsning: Lynhurtig ekspedition direkte fra C5, med forskellige muligheder for stregkodeskanner, bonprintere og kundedisplay.

Medlem af C5 PARTNERGRUPPEN

Designtech ApS - Din IT-Partner. Vi leverer PC-, server-, netværks- og sikkerhedsløsninger fra HP, Microsoft og Sonicwall.

Kærvej 69C, 6400 Sønderborg, Tlf. 7021 2175, www.designtech.dk


FORD TRANSIT – eje eller leje Uanset om du kører med langt, højt, småt, let eller tungt, så har Ford Transit plads til det hele. Med tre forskellige akselafstande, tre taghøjder, fire karosserilængder samt for-, bag- eller 4-hjulstræk kan du skræddersy din Ford Transit, så den matcher dine behov perfekt. Kom ind til os og hør, hvordan Ford Transit kan gøre din arbejdsdag nemmere. ford.dk

FORD TRANSIT fra 139.900 kr.

FORD TRANSIT fra

2.450 kr./md.*

inkl. service og vedligeholdelse

Ford Transit fra 139.900 kr. ekskl. moms og levering. Levering 4.280 kr. CO2 178-252 g/km, brændstoføkonomi 10,4-14,9 km/l. Energiklasse

D

-

G

*Leasing via Ford Business Partner: Ford Transit Van 280S 2.2 TDCi (100 hk) Ambiente. Ekstraordinær leasingydelse 25.000 kr. ekskl. moms, løbetid 48 mdr., 15.000 km pr. år. Inkl. service, vedligeholdelse og standarddæk i hele leasingperioden. Bilen er vist med ekstraudstyr.

Vi har har fået fåt ny Kigind indpå på[indsæt www.ford.autocramer.dk ny hjemmeside. hjemmeside. Kig forhandler web navn.dk]


,3 km/l

Kør 26 t kørsel! de ved blan

Kør længere på literen med Golf BlueMotion! Alle taler om at køre langt på literen. Det er godt for pengepungen, godt for miljøet og et godt samtaleemne. Hos Volkswagen kan du selv erfare, at det ikke bare er tom snak.

Kom forbi og få gode råd til mere økonomisk kørsel - og prøv dine evner af i en rigtig Golf, som kører 26,3 km/l og er smækfyldt med standardudstyr.

Prøv Golf BlueMotion hos os! Golf BlueMotion fås som personbil fra kr. 275.996,- og som 2 pers. Van fra kr. 142.998,- ekskl. moms. Priser er ekskl. levering kr. 3.680,-. Brændstofforbrug ved blandet kørsel 26,3 km/l, Bilen er vist med ekstraudstyr. CO2-udslip 99 g/km (direktiv 80/1268/EØF).

NYHED: Volkswagen UP! kr. 89.990,– kommer marts 2012 B E ST I L A L L E R E D E N U

2011 Passat Variant Comfortline TDI 140 BMT, klima, el-sæde, læderrat, regnsensor, sort ......................4 379.900 2011 Passat Variant Comfortline TDI 105 hk BMT, klima, el-sæde, læderrat, regnsensor, kashmirmet ....22 349.900 2011 Passat CC Sportline TDI 170 hk DSG/AUT, klima, adaptiv undervogn, læder/alcantara...................10 488.000 2011 Passat Trendline TDI 105 hk BMT, klima, fartpilot, sædevarme, multilæderrat, p-sensor for+bag, sort/brun/koksmet.................6 319.900 2008 Passat Comfortline TDI 105 hk, sortmet, klima, læderrat, el-sæde, fartpilot, alufælge ...............99 219.900 2007 Passat Variant Comfortline TDI 170 hk, klima, chromtagræling, alufælge, mm .....................100 239.900 2007 Passat Variant Comfortline TDI 140 hk, 6 gear, sortmet, blank tagræling, klima, træk, fartpilot, el-sæde ...............169 189.900 2006 Passat Comfortline TDI 140 hk, 6 gear, koksmet, klima, regnsensor, el-sæde, 17" alufælge, aft. træk ..................................96 199.900

2006 Passat Variant Comfortline TDI 140 hk, 6 gear, sortmet, klima, aft.træk, fartpilot, el-sæde m.m......105 199.900 2004 Passat Limousine DK TDI 100 hk, klima, 17’’ alufælge, aft.træk, sort .......................210 118.900 2007 Passat Variant Comfortline TDI 170 hk, klima, chromtagræling, alufælge, sort ......................131 216.800 2007 Passat Variant Comfortline TDI 105 hk, klima, fartpilot, sædevarme, unitedgrey............................105 218.900 2006 Passat Variant Comfortline TDI 105 hk, klima, chromtagræling, 17’’ alufælge, ton, ruder .....97 209.900 2006 Passat Variant Comfortline TDI 105 hk, klima, læderrat, aft.træk, fartpilot, unitedgrey ..........127 189.900 2011 Golf Bluemotion TDI 105 hk, 26,3 km/l, klima, sølv/grå/sort, fartpilot, mm 6 249.900 2011 Golf Highline TDI 140 hk, klima, bakkamera, p-assistent, sportssæder/alcantara indtræk ....3 DEMO 2011 Golf Trendline TSI 85 hk, klima, sædevarme, tågeforlygter, fartpilot, united grey.............6 224.900

2008 Golf BlueMotion TDI 105 hk, 22,2 km/l, klima, fartpilot, sædevarme, blåmetallic, træk....58 192.900 2007 Golf Trendline TDI 105 hk, klima, fartpilot, sædevarme, alufælge ........96 169.900 2006 Audi A6 2,4 Limousine 177 hk, brilliantsort, klima..............124 234.900 2004 Audi A4 Avant TDI 130 hk, 6 gear, klima, chromræling, alu, oliefyr, gråmet ..........208 149.900 1998 Audi A4 1,6 Limousine en ejer ....................................131 59.900 2007 Sharan Sportline TDI 7 personers, klima, fartpilot, sædevarme, parkeringsensor .................166 248.800 2011 Caddy Trendline TDI BMT 7 pers., aircondition, fartpilot, sort..4 219.900 2011 Touran Comfortline 1,6 TDI DSG/Aut, klima, fartpilot m.m............................3 419.900 2011 Touran Comfortline TDI 105 hk, klima, 7 personers, regnsensor, p-sensor, læderrat, grå/sort/sølvmet. ...................6 354.900 2011 Jetta Trendline TSI 105 hk, klima, fartpilot, sædevarme ..............................3 239.900

A/S Carl Knudsen Ribelandevej 55, 6270 Tønder, Tlf. 74 72 10 12 www.vw-tonder.dk

2010 Jetta Trendline TDI DSG/AUT 105 hk, klima, 17’’ alufælge, fartpilot, sort .........................41 259.900 2007 Jetta Trendline TDI 105 hk, klima, fartpilot, sædevarme, sortmet...........80 174.900 2001 Bora Trendline 2,0 aircondition, sportssæder, læderrat, alufælge ............195 69.900 1999 Bora 1,6 101 hk, aircondition, alufælge, sølvmet ..............192 64.900 2011 Polo Comfortline 1,6 TDI 90 hk, aircondition, fartpilot, sædevarme, sølv/grå/sortmet. ...................6 199.900 2011 Scirocco 2,0 TDI 140 hk 6 gear, dk-pakke, sportspakke, sortmet. ...........................km 12 342.900 2009 Scirocco 2,0 TDI 140 hk 6 gear, dk-pakke, sportspakke, hvid ................................ km 115 283.900


BUSINESS-SYD

10

Anja Loldrup Bech-Hansen med sin warthog, et vortesvin, som alle børn kender fra Løvernes Konge, hvor vortesvinet er blåt og hedder Pumba. Vortesvinet er skudt på cirka 70 meters afstand med riffel på den fjerde jagtdag efter cirka fire timers jagt. Den er 13-15 år og udløste guldmedalje.

■ Beskidt af sved og bushens støv. Spændt og tændt – klar til skud. ■ Harmonisk og nærværende – og klar til fægteri og fisketur. ■ To sider af en erhvervskvinde her og på følgende sider. ■ Butiksejer, kunstner og mor på storvildtjagt, Anja Loldrup.

M

idt mellem alle blomsterne og de smukke dekorationer i forretningen Frk. Loldrup er Anja Loldrup Bech-Hansen og hele familien blevet bidt af jagt. En kontrast kunne man synes. Men sådan ser hun ikke selv på det. – Enhver, der ikke går på jagt, skulle unde sig selv at sidde bag en jæger og iagttage skovens dyr på tætteste hold i skumringen for at opleve nogen af de mange skønne oplevelser, som jagten medfører. Jeg synes, det er spændende at se, hvor tæt man kan komme ind på dyret uden at blive opdaget i dets terræn. Sommerens storvildtsjagt i Sydafrika gav for alvor blod på tanden. Og dyrene? – de er på vej hjem som udstoppede hoveder, der skal hænges op i hjemmet, hvor der er en ledig plads.

En impala kommer som skind – frk. Loldrup har tænkt sig at få syet til en taske. Alt imens familien er i fuld gang med at spare op til en ny storvildtsjagt i Afrika. – For mig er der åbnet en verden af jagtoplevelser. Ophold i bushen, bjergterræn og slette er en udfordrende konditionskrævende jagt i et fantastisk terræn. Det kræver hurtighed, kontrol og beslutsomhed. Når vildtet er der, skal man være klar og får måske kun få sekunder til at gøre sig mentalt klar og affyre et velplaceret skud. En forkert bevægelse eller et nys og dyret er helt væk, siger hun.

Af Yvonn Tittel Tlf. 7912 4562, yti@jv.dk


Storvildtsjagt er blevet en ny lidenskab

Anja Loldrups allerførste vildt. En impala skudt med en 243-riffel på 87 meters afstand efter tre dages pürch uden gennemskud. Den udløste guldmedalje.


BS

BUSINESS-SYD

12

Harmoni og en lille eng Anja Loldrup Bech-Hansen er selvstændig på tiende år, gift med en selvstændig, mor til to og kunstmaler. Kodeordene er armoni og nærvær.

kontor i Varde midtby, Her er plads til en hyggekrog og fjernsyn til børnene, mikroovn til popcorn og en stor labrador under bordet. Søndagens vasketøj kan så let som ingenting blive skubbet til side, hvis vejret snarere er til en fisketur med drengene. Og så må hele familien så hjælpes med at finde rene strømper mandag morgen.

Sundt at se voksne arbejde

P

å grund af krisen har hun taget et par år alene bag disken i blomsterbutikken Frk. Loldrup. Hendes mand har også sit at se til som indehaver af Vestjysk Automobil-Lager, men stress og dårlig samvittighed er slet ikke en medspiller. Anja Loldrup Bech-Hansen har fra start valgt at forene alle sine gøremål med harmoni, nærvær og en bevidst væren i nuet. – Jeg skriver ikke gule sedler, for hvis Gustav vil fægte, så er det nu, og ikke når jeg er færdig med noget andet, siger hun i butikkens minimale

Oscar, den ældste af drengene, kigger tit ned efter skole og går tur med Bailey, og begge drenge er tit med i butikken: – De har jo også godt af at se, hvorfor voksne går på arbejde, siger hun, der i virkeligheden skulle have skiftet butikkens navn ud til Fru Loldrup, da hun i sommer blev gift med sin kæreste igennem 17 år, Tue Loldrup BechHansen. Næste år har hun ti års jubilæum som selvstændig i en branche langt fra sin første uddannelse som revisor. Og lige så længe har hun malet de billeder, der i dag er blevet en del

af butikken. – Jeg har en lille engel på min skulder, og nogen gange får jeg et ord fra den åndelige verden. Sådan har mit liv altid været. Jeg har altid vidst, hvilken vej jeg skulle. Hvis jeg føler, at jeg skal, så gør jeg det – og det er egentlig først for nylig, at det er gået op for mig, at ikke alle har det på samme måde, siger Anja Loldrup Bech-Hansen. Englen havde ret, maleriet fungerer for hende, og i dag sælger hun sine billeder på linje med blomsterne i butikken, der har skiftet tilnavn fra »blomster og interiør« til »blomster og galleri«. Maleriet foregik tidligere, når Tue var på jagt. Nu bliver det passet ind, hvor der lige er et hul eller får lov at fylde hele huset som op til hendes udstilling i Norge i sommers. For hun er også blevet bidt af jagt og er ved at tage jagttegn.

Naturligt at jage – For mig er det det mest naturlige. Måske fordi jeg er vokset op på lan-

det, siger hun. Som da hun i sommer på sin bryllupsrejse i Sydafrika skød et vortesvin og fik at vide, hun havde befriet svinet for mange lidelser: – Det var gammelt og nok også syg, for der løb sekret fra vorterne, siger Anja Loldrup Bech-Hansen, der til sin fødselsdag fik et indrammet billede af sig og svinet. Afrika er gået hele familien i blodet, og dyrene har også for alvor indtaget hendes malerier.

Kontrast og harmoni Lige nu er det dog ikke malerierne, der har førsteprioritet. Men årets højsæson: Julen. – Det er bare et spørgsmål om planlægning, siger hun og konstaterer, at hendes og Tues forretningsområder også er hinandens kontraster. I en grad så de til sammen udgør en harmoni. For når blomsterbutikken har travlt, er der stille i bilbranchen – og omvendt. – Kontraster er gode, når du kan rumme dem. Fordi de gør dit liv større, siger hun, der altid har vidst, hun


BUSINESS-SYD

gel hjælper til ville være selvstændig.

Ambitioner og prioritering – Jeg elsker livet som selvstændig, jeg elsker at være kreativ, jeg har altid drømt om at få mit eget, og jeg har aldrig været træt af at stå op til en ny dag i forretningen. Men der skal være ambitioner, der skal være noget, man vil opnå, noget, man brænder for, siger hun. Til gengæld prioriterer hun så, at fritiden tilhører familien, så alle ender kan nå sammen. – Jeg har ikke tusind ting, jeg gør for mig selv. Hvis jeg også skulle sidde på cafe, så gik det aldrig. Jeg kan også mærke, at jeg har brug for at holde mig i god form, men når jeg er ude at løbe, så har jeg altid mine drenge og hunden med, siger hun.

Af Yvonn Tittel Tlf. 7912 4562, yti@jv.dk

Malerierne har været Anja Loldrup Bech-Hansens måde at stresse af på, siden hun blev selvstændig blomsterdekoratør. Foto: John Randeris

13

BS

Livet som selvstændig, gift med en selvstændig og mor til to kræver overvejelser, så alle ender kan nå ordentligt sammen. Det har for blomsterdekoratør Anja Loldrup Bech-Hansen betydet en fokusering på harmoni, nærvær og nydelse i nuet. Foto: John Randeris


BS

BUSINESS-SYD

14

– Jeg kan kun anbefale andre kvinder at gå ind i topledelse. Det handler meget om at få kvinderne motiveret til at søge de stillinger. Man skal sørge for at fortælle, at det godt kan lade sig gøre at få tingene til at hænge sammen, hvis bare man vil det nok, siger Rikke Vestergaard. Foto: Nils Rosenvold

Kvindelige chefer skal være kvinder på jobbet Det burde ikke være svært for en kvinde at kombinere familieliv med en topkarriere. Opskriften er motivation, nytænkning og så lige den rigtige mand. I hvert fald hvis du spørger Koldings kvindelige kommunaldirektør, Rikke Vestergaard.

K

ører man fingeren ned over listen af Danmarks 98 kommunaldirektører, finder man syv kvinder. En af dem er 44-årige Rikke Vestergaard, som besidder den øverste kommunale post i Kolding Kommune. En post, der indtil for halvandet år siden kun har været besat af mænd. Rikke Vestergaard hører absolut ikke til dem, der lader sig tynge af at være en af få hunkøn i en verden af hankøn. Men hun hører det alligevel ofte. Det der spørgsmål, som ofte hænger på kvinden, der prioriterer en

FORTSÆTTES SIDE 16


www.plastnet.dk

PlastNet

Det nytter ikke noget, at det kværner løs i hovedet, når man kommer hjem. Det kommer der ikke noget godt ud af. Man må prøve at skille tingene ad. Rikke Vestergaard, kommunaldirektør i Kolding.

FORTSAT FRA SIDE 14 toppost. »Hvordan får du det til at hænge sammen, når du også har en familie derhjemme?« lyder det. Et spørgsmål, som ingen formentlig har stillet hendes mange mandlige forgængere. – Det er egentlig en forældet snak. Jeg synes, vi burde være nået længere end det. Men man stiller stadig de spørgsmål, og det viser blot, at vi ikke er nået ret langt, mener Rikke Vestergaard.

Ved til eget bål Men overraskende nok er det ikke mændene, der holder liv i den gamle debat om kønsrollemønstre og de moderlige pligter. Faktisk oplever kommunaldirektøren oftest, at spørgsmålet stilles af hendes eget køn. – Det er især kvinder, der bærer ved til det bål. Vi holder selv liv i den snak, og det burde vi holde op med, siger kommunaldirektøren, der har en 13-årig datter og en mand, som også har en chefstilling. Den konstellation har aldrig voldt store problemer for den lille koldingensiske treenighed i huset i Ejstrup lige uden for Kolding. – Det gælder om at finde den rigtige mand, griner Rikke Vestergaard og mener, at det er præcis, hvad hun selv har gjort. Hendes egen mand, Tony, beviste i hvert fald sit værd, da han sørgede for at få flyttet sin arbejdsplads fra Aarhus til Kolding, fordi hun fik jobbet som kommunens økonomidirektør – inden hun blev opfordret at søge stillingen som kommunaldirektør.

– Det er meget væsentligt, at man har opbakning hjemmefra, og at der er forståelse for, at man gerne vil sit arbejde. Man er simpelthen nødt til at finde en lige fordeling af opgaverne derhjemme, hvis det hele skal gå op, siger hun.

Kvinde, brug dit køn Rikke Vestergaard går op i, at det er familien, der er i fokus, når hun holder fri. For når jobbet fylder så meget, som det gør, må papirbunkerne ikke også hobe sig op på spisebordet. Og det er lige præcis den opfordring, hun kommer med til andre familiemødre, der også vil karrieren. – Jeg kan kun anbefale andre kvinder til at gå ind i topledelse. Det handler meget om at få kvinderne motiveret til at søge de stillinger. Man skal sørge for at fortælle, at det godt kan lade sig gøre at få tingene til at hænge sammen, hvis bare man vil det nok, og hvis der er en fælles forståelse i baglandet. Koldings kvindelige kommunaldirektør synes, at der især er én ting, man skal have in mente, når man vælger en chefstilling som kvinde. Man skal bruge sit køn til sin egen fordel. – Vi skal være kvinder, når vi er ledere. Vi skal ikke tage mændenes rolle på os. Der er stor brug for kvindelige kompetencer. Mænd og kvinder skal bruge de kompetencer, de hver især har; sådan komplimenterer vi hinanden bedst, siger Rikke Vestergaard.

Netværkssamarbejde med fokus på forskning og udvikling PlastNet er et netværk bestående af virksomheder og vidensinstitutioner med interesse for plast og polymere materialer. Der samarbejdes og networkes gennem projekter med specifikke problemstillinger, hvorved deltagerne opnår et konkret udbytte af netværksaktiviteterne. Bliv medlem og nyd godt af PlastNets mange fordele: ● Adgang til netværk, hvor der foregår konkrete og udviklende projektsamarbejder. ● Adgang til forum for plastinteresserede virksomheder. ● Sparring vedrørende udarbejdelse af ansøgninger. ● Adgang til PlastNets hjemmeside for medlemmer. ● Matchmaking. ● Løsning af konkrete problemstillinger. ● Kompetenceudvikling. Vil du vide mere om os, så kig ind på vores hjemmeside www.plastnet.dk eller ring til os på telefon 36 97 36 00.

Af Ronja Ryde Tlf. 7912 4578, rry@jv.dk $%.%52/0‰)3+%5.)/. $EN%UROPISKE3OCIALFOND

$%.%52/0‰)3+%5.)/. $EN%UROPISKE&OND FOR2EGIONALUDVIKLING

Vi investerer i din fremtid


PENGE & INVESTERING

BS

17

Senioranalytiker Jacob Pedersen, Sydbank

2012 kan blive et plus-år for aktier – trods alt H

vis der bliver fundet en løsning på gældskrisen, så et økonomisk kollaps udebliver, og tingene stille og roligt normaliseres, ja så kan der godt ligge noget at vente på aktieejerne i 2012. Den økonomiske orkan, der nu i godt et år har brølet over Europa, har ikke pustet den sidste rest af optimisme væk hos senioranalytiker Jacob Pedersen i Sydbank. Det danske aktieindeks C20 er faldet 19 procent i år (opgjort i starten af uge 49). Niveauet er omkring 372, men på 12 måneders sigt tror Sydbank på en stigning på 12-13 procent op til 420.

– Men regn fortsat med meget store udsving undervejs. – Troen på et acceptabelt plus hviler absolut på en afgørende forudsætning: At der kommer styr på gældskrisen i Europa. Og bolden ligger – stadigvæk, fristes man til at sige – hos politikerne. For et år siden vurderede Jacob Pedersen i en 2011 spådom på, at det europæiske gældsspøgelse ville vise sit ansigt i løbet af året. Men han erkender, at han absolut ikke have forestillet sig, at det ubehagelige uvæsen skulle komme til at spille så stor en rolle. – I de næsten ti år, jeg har været

med, har jeg aldrig oplevet en tid som nu, hvor aktiemarkedet i den grad er styret udelukkende af mere eller mindre smart politik, siger Jacob Pedersen. Kurserne er i ekstrem grad drevet af politik fremfor faktiske begivenheder i selskaberne og markedet. Så længe gældskrisen sætter dagsordenen, er de europæiske forbrugere tilbageholdende. Dermed falder virksomhedernes omsætning og dermed markedsværdien. For aktieinvestoren bliver den store udfordring i 2012 at spotte vinderne fra taberne. Jacob Pedersen forudser et skærpet udskilningsløb Og han ser

store fortrin til de store virksomheder, der i tide har forstået at brede sin aktivitet ud i verden, så man ikke er afhængig af udviklingen på det europæiske marked eller et snævert marked i vores nabolande, som mange mindre og mellemstore virksomheder er afhængige af. De, der har forstået at holde fast i markederne og kunderelationer, står rigtigt i 2012.

Senioranalytiker Jacob Pedersen, Sydbank tror på et lille aktieplus i 2012, hvis politikerne får styr på gældskrisen.

Af Niels Hansen Tlf. 2060 4511,

9HMOH HD videokonference udstyr for kr. 583,pr. md. Vejle Kommunes erhvervsvirksomheder og politikere ved, hvad de vil. Der skal være 10.000 flere indbyggere, 5.000 flere job, 2.000 flere studerende og 500 flere iværksættere i kommunen inden år 2020. Og vækst, fremdrift og vilje. Det kendetegner kommunens erhvervsliv, som vi portrætterer i Business-Syd. Vi fokuserer på de spændende, utraditionelle og succesfulde virksomheder, der skaber fundament og spirende grobund for Vejles erhvervsliv.

Udgivelse

Søndag den 29. januar 2012

Annoncedeadline Reservering og aflevering af satsannoncer: ............................ Onsdag den 11. januar 2012 Færdigt materiale: .................... Torsdag den 19. januar 2012 Kontakt JydskeVestkystens salgsafdeling: Vi kan vejlede dig, så du får den annonceringsløsning, der passer bedst til dig og dit budskab. Ring til vores mediekonsulenter på 7912 4700, fax på 7513 2207 eller send en mail på annoncer@jv.dk.

PROKON er en loyal samarbejdspartner med mere end 20 års erfaring i branchen og samarbejder med de førende leverandører inden for AV-teknik samt øvrig Radio & TV udstyr VORES NØGLEORD ER: Service. Kvalitet. Fleksibilitet

Få integreret Apples fantastiske verden til dit nuværende radio- & TV udstyr. Prokon har f.eks. stor erfaring med B&O

Salg -og installation af følgende: • Videokonference udstyr • Interaktive whiteboards • Lyd/mikrofon anlæg • Alm. Radio & TV udstyr • Info displays

Vi servicerer både Erhvervs- og privat kunder

6100 Haderslev tlf. 21 90 01 02 info@prokon.dk www.prokon.dk

"PROKON har specialiseret sig i at rådgive og installere totalløsninger indenfor alle former for AV-udstyr. Ring altid til os inden du beslutter dig og få et uforpligtende tilbud"


18

BS

PENGE & INVESTERING

Sæt dine penge i obligationer A

ktiemarkederne står i brand med daglige udsving, der for 12 år siden ville være blevet betegnet som børskrak. Indlånsrenten i banken er så lav, at den selv ved meget store indskud ikke kan holde trit med inflationen. Så er der obligationer. Skal man selv vove sig ud i investeringer, kræver det solidt overblik over samspillet mellem obligationens rente, løbetid, kurs og risiko. Det kan mange sagtens klare, især måske med lidt hjælp fra banken. Men i denne artikel kigger vi på pakkeløsningen, der hedder investeringsforening med forskellige typer obligationer. Den slags foreninger har stort set alle banker. Kunden er fri for spekulationer i kursbevægelser og timing af køb og salg. Det klarer banken. Som i alle investeringsforhold er der sammenhæng mellem risikovilje og afkast. Jo større risiko, jo større afkast. Og omvendt. Sydinvest har seks investeringsforeninger bestående af obligationer. Første trin er afdelingen Danrente, der består af korte danske statsobligationer, korte danske realkreditobli-

gationer og lidt danske 5 og 6 procents realkredit. chefporteføljemanager Jørn Jeppesen, Sydinvest siger, at risikoen for ikke at få sine penge igen, er meget lav i med en investering i Danrente. Men i det øjeblik, finanskrisen måtte drive over, og investorerne trækker sig ud af korte papirer, ja så vil kursen på Danrente papirer falde.

Lav dansk rente spiller ind Næste niveau er foreningen Dannebrog, der indeholder korte og lange danske realkreditobligationer og danske statspapirer. Her er afkastet større end i Danrente, men Jørn Jeppesen gør opmærksom på, at det ultra lave renteniveau i Danmark betyder, at en 10-årig statsobligation faktisk kun giver to procent i øjeblikket. Realkreditpapirerne noget mere. Generelt er afdelingens papirer med lav risiko men også som ved Danrente er krise afklang lig med faldende kurser. Så er der investeringsforeningen International, som giver et højere afkast, og her er der også mulighed for tillægsgevinster på valutaen. Stigende dollars-kurs er rigtig godt for den-

ne afdeling. –- En stor del af de statspapirer, som afdelingen består af, er købt i lande udenfor EU, f.eks. Mexico og Newzealand, men der er også europæiske statsobligationer i afdelingen fra f.eks. Ungarn og Italien. Risikoen er forhøjet, men der er en meget stor spredning mellem mange lande, så hvis ingen lande kollapser, så er der en større rente at hente mange steder.

Højrentelandene Næste step er Højrentelande, hvor der investeres i obligationer fra oversøiske lande. Mange af dem klarer sig virkelig flot i forhold til både USA og EU-lande med orden på statsgæld og budgetter. Mange af disse tredieverdenslande har også fine vækstrater, tilføjer Jørn Jeppesen. Det er relativt modne økonomier, der kan betale. Og en rente på 10 er ikke usædvanlig i visse lande, så her er mulighed for gode afkast. Sydinvest har to afdelinger for højrentelande: 1) en hvor der fortrinsvis er kurssikret mod dollars og euro, og 2) en hvor der købes i lokal valuta. Sidstnævnte giver et højere potentiale, men også risiko for det

modsatte, som f.eks. i år, hvor kurserne er gået tilbage. Men det kan hurtigt vende, når de internationale investeringsmarkeder normaliseres. Endelig er der Sydinvest Virksomhedsobligationer. Her er risikoen absolut den største i sammenligning med de andre. Her købes obligationer udstedt af virksomheder i hele verden for at rejse kapital. Der er omkring 120 forskellige i afdelingen. Også danske som f.eks. ISS og Nykredit. De fleste papirer i afdelingen har en lavere kreditrating, siger Jørn Jeppesen. Men til gengæld er afkastmulighederne større. I år har vi kun set en låner gå konkurs. Under en langvarig lavkonjunktur vil der bliver flere dårlige betalere. Men langt de fleste har en god indtjening og formår derfor også at afdrage på gælden. Hvis man er ude efter større afkast end hvad virksomhedsobligationer kan give, skal man gå i aktier, siger chefporteføljemanager Jørn Jeppesen.

Af Niels Hansen Tlf. 2060 4511


PENGE & INVESTERING

BS

19

Det er for langt de fleste investorer – store som små – bedst at lade en investeringsforening tage sig af det, især hvis det gælder udenlandske papirer.

Virksomhedens naturlige

Sparringspartner I Regnskab I Revision I Skatterådgivning I Opstart af virksomheder I Generationsskift I Lønberegning I Bogføringsassistance

Kunsten at vælge den rigtige rådgiver.

Mogens Knudsen registreret revisionsselskab Aps Revisor M. Knudsen HD - Tlf. 74 46 78 64 Damgade 73, 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 15 89

www.revisor-knudsen.dk

Ole A. Fischer Statsautoriseret revisionsanpartsselskab Tilbyder revision, rådgivning (udarbejdelse af budget, skatterådgivning, generationsskifte, finansiering osv.) og styring af bogholderi. Over 30 års erfaring er din sikkerhed for ekspertise og grundighed. Med en statsautoriseret revisor er du sikret god kvalitet og en attraktiv samarbejdspartner for mellemstore og små selskaber. Kontakt os i dag på tlf. 74 53 21 00 og få et møde med os.

§

Hos Deloitte får du en fast kontaktperson, der kender din virksomhed til bunds. Det er din garanti for rådgivning og løsninger, der afspejler dine behov og udfordringer. Læs mere på deloitte.dk Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited


” Vi havde brug for øget sikkerhed for vores betalinger, da vi gik ind på de asiatiske markeder” Enrico Krog Iversen, Direktør og medejer af Universal Robots

”Bankens specialister anbefalede remburs og gav os kompetencerne til at bruge dem” Universal Robots er en mindre, højteknologisk virksomhed, der laver robotarme og har internationale ambitioner om vækst. Efter vellykket eksport til flere nærmarkeder ville virksomheden udvide eksporten til de asiatiske markeder. For at sikre betalingerne anbefalede Danske Bank at bruge remburs og sendte bankens Trade Finance-specialister ud for at undervise medarbejderne i Universal Robots, så de selv kunne arbejde med remburser fremover. Internationale aktiviteter kan være forbundet med en øget risiko. Danske Bank har kompetente Trade Finance-rådgivere og et bredt hold af specialister, som kan hjælpe din virksomhed med at afdække dine finansielle risici. Gennem en tæt sparring hjælper vi med at reducere betalingsrisici knyttet til f.eks. lande- leverandør- kunde- og valutarisici. Med ét log-on til Danske Banks Business Online får din virksomhed ikke kun adgang til at styre betalinger i Danmark og i udlandet – men også til et unikt Trade Finance-modul, hvor det er nemt at håndtere f.eks. remburser og have et konstant opdateret overblik. Kom tættere på væksten.

ONLINE SERVICES

KONTI I UDLANDET

LIKVIDITETSSTYRING

RISIKOAFDÆKNING

EKSPORTFINANSIERING

Læs mere og se case-video med Universal Robots på danskebank.dk/international


PENGE & INVESTERING

BS

21

Der venter ingen fest lige om hjørnet Den økonomiske krise damper er ikke af, før Eu-landene für gang i nedbringelsen af gÌld. Og det tager tid.

D

u skal ikke regne med, at festen venter lige rundt om nÌste hjørne. Europa er i alvorlig økonomisk krise, og der er ikke udsigt til for hverken Danmark eller Europa, at krisen forsvinder i løbet af et par kvartaler. Vi skal nok frem til 2014, før der kommer noget, der ligner et rigtigt opsving. Cheføkonom Jacob Graven, Sydbank, kan med hensyn til den økonomiske situation ikke bidrage til julestemning. Hovedproblemet er den enorme gÌldsstiftelse, som en lang rÌkke europÌiske lande har skabt. Den eneste helbredende medicin er gÌldsnedbringelse, og det tager tid. DesvÌrre har de europÌiske politikere indtil nu ikke udvist den fornødne handlekraft. Og tiden er ved at løbe ud. Historikken det seneste ürs tid viser, at politikerne har brugt lang tid pü halve løsninger og smütterier, der ikke hjÌlper, siger Jacob Graven. Men müske nu, hvor vi reelt kigger ned i afgrunden, kan man müske blive enige om noget mere bastant end hidtil. Eurokrisen har vist, at det er mere end svÌrt for en stribe af lande at have fÌlles valuta uden at have en fÌlles eller i det mindste samordnet finanspolitik.

ALT

Der tales ĂĽbent om en lyn-vedtagelse af en ny europĂŚisk traktat eller i det mindste en vĂŚsentlig justering i økonomisk henseende.. Den vil i givet fald inddele EUI-landene i tre niveauer. 1) Dem der er i EU men ikke med i Euroen, herunder Danmark, 2) de lande, der er med i Euroen men som ikke har styr pĂĽ økonomien og 3) de seks kernelande, der ud over at vĂŚre med i Euroen ogsĂĽ har styr pĂĽ den hjemlige økonomi. Det er Tyskland, Frankrig, Ă˜strig, Holland, Finland og Luxembourg.

er ikke ramt af den internationale mistillid, som er en sÌrdeles nÌrvÌrende trussel for bl.a. en rÌkke sydeuropÌiske lande. Jacob Graven advarer imod opskruning for offentlige investeringer, for de pü kort sigt er med til at øge statens underskud og dermed skabe risiko for, at Danmark ikke kan bevare sin status som et sikkert land med lav rente. Og vi har faktisk udsigt til underskud pü statsbudgettet i 2012, procentuelt endda mere end Portugal og Italien!

TraktakÌndrings betydning Hvis der kommer en traktatÌndring, sü kan den betyde, at de eurolande, der modtager økonomisk hjÌlp, für mindre indflydelse, siger Jacob Graven. De politiske realiteter bliver, at dem der betaler, stiller betingelserne. Jeg forudser, at den müde, Tyskland driver økonomisk politik pü, vil ligge til grund for en evt. ny traktat. Den vil ikke løse gÌldskrisen her og nu eller stoppe panikken pü finansmarkederne, men fremadrettet vil den kunne løse de grundlÌggende økonomiske problemer i EU. Tyskland kommer til at hÌfte mere for andres gÌld, men landet vil ogsü fü større indflydelse fremover. EU-landet Danmark, der fra ürsskiftet overtager formandsskabet i EU, stür udenfor euroen og er dermed ikke direkte berørt at gÌldskrisen. Men indirekte er vi naturligvis i samme büd. Nür krisen dÌmper efterspørgslen pü varer i de andre europÌiske lande, bliver dansk produktion og eksport naturligvis ogsü berørt. Regeringen har valgt at handle indenrigspolitisk aktivt ved at fremskynde en

Ændrer ikke alverden

rÌkke offentlige investeringer til ivÌrksÌttelse i 2012. Sydbanks cheføkonom gør det glasklart, at det vil vÌre naivt at tro, at vi helt kan afbøde virkningen af en dyb international økonomisk krise med hjemlige offentlige investeringer. – Vi kan ikke selv skabe et opsving i Danmark, forklarer han. Og helt grundlÌggende set er virkningen i mine øjne tvivlsom, for i virkeligheden sü lüner vi jo bare investeringer fra 2013 til 2012. Og sü kommer de jo til at mangle i 2013. I bedste fald kan fremrykningen midlertidigt tage toppen af den økonomiske krise. Danmark har international status som et finansielt sikkert land med lav rente. Og vi

Hvis staten lod helt vÌre med at gøre noget sÌrligt i Danmark for at modvirke krisen, ville der nÌppe ske meget ved det. Det Ìndrer ikke alverden. Til forüret kan danskerne fü udbetalt deres sükaldte efterlønspenge. Der er 60 mia. kr. i kassen. Det er svÌrt at gÌtte pü, hvor mange der vil blive hÌvet, og hvor mange der vil blive geninvesteret i private pensionsordninger eller simpelthen bare sat i banken. Jacob Graven gÌtter pü at 15-25 mia. kr. bliver hÌvet, og hvis de blev brugt, ville det stimulere Danmarks økonomi vÌsentligt. Men det sker nÌppe. – Folk er bekymrede for job og müske ogsü boligsituation. Efterlønspengene vil nok ikke give den store vÌkst her og nu. Men pü lidt lÌngere sigt kan de have ketchupeffekt, nür danskerne für mod pü forbrug igen.

Af Niels Hansen Tlf. 2060 4511, nha@jv.dk

UNDER ÉT TAG 5(9,6,21 2*5c'*,91,1* /,*(20+-‘51(7 (6%-(5* .2/',1* 6‘1'(5%25* 7‘1'(5 

  

ZZZGDQVNUHYLVLRQGN

Uvildig økonomisk rüdgivning til mindre og mellemstore virksomheder med udgangspunkt i den enkelte kundes behov.

NÌrvÌrende og kompetent juridisk rüdgivning til alle virksomheder med udgangspunkt i den enkelte kundes situation og ønsker.

www.jl-revisorer.dk info@jl-revisorer.dk

www.jladvokater.dk jladvokater@jlbr.dk

✆ 76 60 21 00

✆ 76 60 23 30 John Tranums Vej 25 ¡ 6705 Esbjerg Ă˜ Majsmarken 1 ¡ 7190 Billund
22

BS

PENGE & INVESTERING

STORE UDSVING I AFKAST Der er meget stor forskel pü, hvad man kan forvente i afkast fra en obligationsbaseret investeringsforening. For de forsigtige, der holder sig til afdelinger med korte danske papirer, er der ikke udsigt til det helt store. Til gengÌld er sikkerheden for investeringen meget høj. Større muligheder er der, hvis man vil afprøve investeringstemperamentet og gür ind i mere risikobetonede afdelinger med udenlandske statspapirer og virksomhedsobligationer. Her følger en oversigt over afkast i de Sydinvest investeringsforeninger, der er omtalt i artiklen. LÌs selv mere pü www.sydinvest.dk. Eller spørg i banken. 80 76,7% 70 60 50 40 30 Højrentelande

20

Dannebrog

10

Danrente International

0 Virksomhedsobligationer

-10

Højrentelande Valuta

-20

80

-30

70

Overvej din risiko

60 50 40

-40

30 20 10

-46,5%

0

-50

-10 -20 -30

2007

2008

2009

2010

(SBà LNPMMFSTELm)BOT.‘MMFSr,JMEF4ZEJOWFTU

2011*

-40 -50

* Ă…ret t.o.m. uge 49.

S

om det fremgür af grafikken til venstre er udsigten til afkast vidt forskellige i seks udvalgte investeringer fra Sydinvest. Jo mindre risiko, man vil acceptere, jo lavere afkast. Er lysten til stort afkast større, sü stiger risikoen ogsü tilsvarende. Det vil altid vÌre en meget subjektiv vurdering, hvad man skal vÌlge. Chefporteføljemanager Jørn Jeppesen lÌgger stor vÌgt pü, at Sydinvest ikke yder konkret investeringsrüdgivning. Sydinvest skal sørge for bedst mulig drift

ForkÌledrine e‌

og størst muligt afkast til kunderne. Den konkrete rüdgivning skal man tale med sin bank om.

Spred investeringerne Det er vigtigt, at man under alle omstÌndigheder har en stor spredning mellem risikofyldte og mere sikre papirer, siger han. Det vil aldrig vÌre sagen for nogen ensidigt at vÌlge at placere hele opsparingen eller formuen i kun en type investeringsforening. Man bør sørge for en passende spredning. Og det er naturligvis meget individuelt . Gü i banken og fü fastlagt

Af Niels Hansen Tlf. 2060 4511,

Vinduespolering Rensning af tagrender Afrensning efter hĂĽndvĂŚrkere Vinduespolering med lift op til 70 meter

medarbejd

elt tilbage - og du fĂĽr dobb

[ - stedet hvor firmaet og familien mødes ] www.funworld.dk Esbjerg ¡ Tlf. 7546 8400

din risikoprofil. Hvor meget vil du gerne have i afkast om üret, hvor store kursudsving vil du acceptere, hvad er investeringshorisonten , skal du bruge pengene snart igen eller müske først om 4-5 ür eller senere. Investeringsbilledet skal ogsü ses i samspil med investors generelle livssituation, boligforhold, jobudsigter, etc.

40 72 47 48 Junivej 18 • 6705 Esbjerg Ă˜

Frodesgade 98 ¡ 6700 Esbjerg ¡ tlf. 7020 2002

www.primavp.dk


BUSINESS - KALENDER

23

KURSUS

Få mere salg Hvordan fremmer en god leder arbejdsglæde, motivation og trivsel? Og hvordan kan det føre til øget salg og flere gæster? For ledere inden for turist- og oplevelsesindustrien gennemføres forløbet »THRILL - ledelse af værtskab« den 13. december på KursusCentret Haderslev Handelsskole.

ESBJERG MUSIKHUS KL 16

Nytårskur Esbjerg Erhvervsudvikling inviterer for 17. gang til nytårskur, hvor vi traditionen tro skyder det nye år i gang med et let traktement, prisoverrækkelse og uformelt samvær. Vi glæder os til at se vores medlemmer og øvrige samarbejdspartnere til Nytårskuren, og vi ser frem til din/jeres tilmelding senest den 9. januar 2012. Esbjerg Erhvervsudvikling vil gerne benytte lejligheden til at takke gamle såvel som nye medlemmer for en fin opbakning i år. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde i det nye år og ønsker alle medlemmer og øvrige samarbejdspartnere en glædelig jul og et godt nytår. 12.1.2012 Esbjerg Musikhus kl 16

ÅRETS FEST

SØNDERBORG

Nytårskur 2010

Julefrokost for selvstændige

Varde Erhvervs- og Turistråd afholder Nytårskur. Onsdag, den 11. januar 2012 kl. 18 - 20 på Hotel Arnbjerg, Varde

VIRKSOMHEDSSTRATEGI

Social ansvarlighed - Bliv inspireret til hvordan du aktivt kan satse på social ansvarlighed som en del af din virksomhedsstrategi og få indflydelse på, hvordan LBR’s det lokale beskæftigelsesråd for Esbjerg og Fanø Kommuner ydelser skal se ud i 2012 Torsdag 5. december 2011 kl. 8.00-11.00, Esbjerg Vandrerhjem

Bare fordi man er selvstændig erhvervsdrivende med få eller ingen ansatte, skal man da ikke snydes for muligheden for at holde en firma-julefrokost. Derfor har Sønderborg Erhvervsog Turistcenter booket Penny Lanes selskabslokaler på 1. sal. Hvor: Penny Lane selskabslokale på 1. sal Dato/tid: 16. december kl. 18:00 Antal: 35 billetter til rådighed Pris: DKK 350,- (inkl. 5 timers ad libitum øl, vin og vand) For at sikre at julefrokosten bliver for nogenlunde ligesindede, er kravet at du allerede er selvstændig erhvervsdrivende, eller at du er meget tæt på at etablere din virksomhed.

MESSE

Job- & Uddannelsesmesse 2012 For fjerde år i træk inviterer Jobcenter Vejen, Jobcenter Billund, UdviklingVejen og Billund ErhvervsFremme til Job- & Uddannelsesmesse den 26. januar 2012 i Lalandia Billund, Ellehammers Allé 3, 7190 Billund.

Horsens-Vestjysk Diamantskæring & Trekantens Diamantskæring

Rosenkjær Montage Certificeret Svejsning, samt stål og rørarbejde udføres Henvendelse til: 2212 1342.

Kolding, Torben Lindholm: 2233 8299 Horsens, Bent Hansen: 2715 7350 Esbjerg, Jørn Vejs: 2715 7377 Nu også brandlukning!

Tlf. 7556 1799

Fax: 7556 1775 · E-mail: info@betonboring.nu

www.trekantensbeton.dk


RXLVH DQQHO VVLQJ


20 siders tillæg om Billund

TØNDER

11. december 2011

Syddanske Medier - JydskeVestkysten

www.jv.dk

Fremtidens materiale formes her Hydro Aluminium presser profiler til biler og rammer til vinduer ved 2200 tons tryk. REPORTAGE

FOTO: HANS CHRISTIAN GABELGAARD

SIDE 10 - 11

SEKTIONEN TØNDER ER EN DEL AF BUSINESS-SYD UDGIVET AF JYDSKEVESTKYSTEN

BS


TØNDER

INDHOLD 2

BS

UdviklingsTønder

U Intro Af Jens L. Hansen lokalredaktør Tlf. 7211 4058, jlh@jv.dk

dkantsdanmark eller Udviklingsdanmark? Umiddelbart er det jo bare to forskellige ord for det samme. Men formanden for Tønder Erhvervsforum, Mogens Mortensen, har en pointe, når han insisterer på at bruge den sidstnævnte betegnelsen »Udviklingsdanmark«. Ikke fordi det i sig selv gør nogen konkret forskel – det er ren psykologi, det her: Valget af ord er med til at definere ens tilgang til tilværelsen og til at skabe perspektiver. Noget andet er, at ordet »udkant« kun giver mening, hvis man på forhånd har lagt sig fast på et centrum. Men hvem siger, at centrum ligger præcis i København? Eller i trekantsområdet, for den sags skyld? Når man læser artiklerne i dette tillæg, bliver det klart, at centrum lige så vel kan ligge syd for grænsen. I Hamborg. Måske endnu længere ude i verden. Eller endda et eller andet sted i Tønder Kommune. På grund af den korte afstand til Tyskland og resten af Europa er Hydro-virksomhederne og Brdr. Hartmanns emballagefabrik netop placeret i Tønder. Med udgangspunkt i samme beliggenhed har det lille rejsebureau Jasø Rejser skabt sin helt egen niche med at sælge rejser med afrejse fra Hamborg, og nu har Jasø store planer om at sende rejselystne tyskere ud på nordatlantiske eventyr.

18 - 19 Artikler 4-5

Børnemøbler vil frem i verden

12

Rejser fra Hamborg er hans idé

6

Æggebakkerne er ovenpå igen

14

Motorvej vil ændre Tønders fremtid

8

Linda har fået Ecco under huden

Aluminium presser man da i Tønder

10-11

Marsk, hav og højt til himlen

16-17

I Møgeltønder kan de læse dine gener 18-19

■ Hvem siger, at centrum ligger præcis i København? ■ Eller i trekantsområdet, for den sags skyld?

For en af Danmarks største virksomheder, Ecco, er Tønder og Bredebro rent faktisk det centrum, som er udgangspunkt for salg af sko over det meste af verden. Og hvem ved – måske vil gentest-virksomheden Gonidio i Møgeltønder udvikle sig til en lignende verdensomspændende succes? Fremtidens muligheder findes dog ikke kun ude i den store verden. Med etableringen af Danmarks største nationalpark i Vadehavsområdet har Tønder Kommune fået en foræring. Hvis man virkelig tager nationalpark-tanken til sig, er der uanede muligheder i dette brand. Selvsagt på det turistmæssige område, men for eksempel også inden for fødevarer og gastronomi.

14

TØNDER

Tillægget TØNDER

Syddanske Medier

udgives af Syddanske Medier som tillæg til JydskeVestkysten.

JydskeVestkysten www.jv.dk

Oplag: 71.500

SNEDKEREN TOFTLUND • • • • • • •

Handicapinventar Eget snedkerværksted Hæve sænke borde og skabe Eget sprøjtelakering Nedfældsbøjlestænger Fremstilling af spc. inventar Køkkener

• • • • • •

Alt tømmerarbejde Bad Alt snedkerarbejde Gardarober Alt glasarbejde Vinduer og dører

SYSTEMFLEX.dk SNEDKERENTOFTLUND.dk System Flex aps. Kongehøjen 20 6520 Toftlund E-mail: systemflex@toftlund.net Tlf. + 45 7483 2417 Mob. 2532 8667 Fax. + 45 7483 2413

16 - 17 Redigering og layout: Per Guldberg Klausen Lars Stokbro Forsidefoto: Hans Christian Gabelgaard Ansv. redaktør: Peter Orry Annoncer: Henrik Juul Kristensen Tlf. 7912 4718

Nybygning / ombygning

TØMRERarbejde SNEDKERarbejde MURERarbejde Industri / Landbrug / Private boliger

Jens Søndergaard TØMRER-, SNEDKER- OG BYGGEFORRETNING

Bjerndrupvej 16 . Bjerndrup . 6240 Løgumkloster Tlf. 74 74 41 26 . www.js-byg.dk


TØNDER KOMMUNE

et godt sted at drive virksomhed

Overvejer du at etablere virksomhed i Tønder Kommune? Eller driver du allerede virksomhed i kommunen? Vi kan hjælpe dig - både med at komme godt i gang med ny virksomhed og med at skabe udvikling og vækst i eksisterende virksomhed.

Kontakt: Tønder Kommunes ERHVERVSAFDELING Vestergade 9 6270 Tønder Tlf. 74 92 92 92 E-mail: toender@toender.dk www.toender.dk


Marsk, hav og højt til himlen

Borgmester Laurids Rudebeck er om nogen forelsket i marsken, havet og himlen – og forkæmper for grøn energi, som han ser som en naturlig forlængelse af forhistorien som landbrugsland.


BUSINESS-SYD En naturglad og aktiv borgmester er klar til at tage springet ind i en spændende fremtid for Tønder Kommune med biogasfabrik, solceller, nationalpark og vindmøller.

I

Mærkesagerne Han er om nogen selv forkæmper for at transformere Tønder fra landbrugsland til oplevelsesturisme og foregangskommune inden for grøn energi. Mærkesagerne er vindmøller ud af Rømø Havn, Danmarks første biogasfabrik, solceller og lokale forskningsmuligheder: – Rømø Havn er et fremragende eksempel på, at der sker udvikling midt

BS

Nationalpark Vadehavet

Arkivfoto: HC Gabelgaard

borgmester Laurids Rudebecks hoved er Vadehavet fællesbetegnelsen for alt i Tønder Kommune. For turismen og for den traditionelle industri, fordi alle har fordel af at ligge i nationalparkområde – og især for en udviklingsstrategi med grøn energi som omdrejningspunkt: – Nationalparken er et helt fantastisk prædikat. Et kulturlandskab så unikt og samtidig uden begrænsninger for udviklingen, fordi det er skabt af mennesker, og det skal det blive ved med at være, siger Laurids Rudebeck, der selv er tidligere landmand og jæger om en hals. Vadehavet, marsken og himlen har altid været der. Hvorfor skal det rykke nu, bare fordi I er blevet nationalpark? – Fordi vi med nationalparken har fået sat navn på dét, vi altid har vidst, var der. Nationalparken har givet en ny bedvidsthed, siger Laurids Rudebeck.

5

i nationalparken. Vi er halvvejs med en opgradering af havnen for 70-80 millioner kroner og har gennemført en forlængelse af kajanlægget. Vi håber så, at vi kan få Transportsministeriet til at hjælpe op med resten, siger Laurids Rudebeck. Kommer pengene hjem, skal de bruges på at klargøre 10-12 hektar til oplagsplads, alt sammen for at gøre Rømø til udskibningshavn for vindmøller til de kommende, nordtyske havmølleparker. Er det ikke Esbjergs levebrød? – Vi ser os ikke som en konkurrent til Esbjerg, men som en samarbejdspartner, en satellit, for i forhold til Esbjerg er sejltiden herfra til de tyske møller den halve, siger han om projektet, der under alle omstændigheder var nødvendigt, fordi havnen fra 1964 trængte til en opgradering.

Gyllefabrikken Biogasfabrikken har borgmesteren og kommunen arbejdet på lige så længe som havnen – de seneste tre-fire år. Først for at udnytte gyllen fra de mange landbrugsbedrifter til bioethanol, nu med henblik på biogas: – Vi har en udenlandsk storinvestor på plads, klar til at skyde 600-700 millioner kroner i en fabrik, der skal producere 50 megawatt biogas per år. Udfra 700.000 tons gylle, 160.000 tons biomajs og glucose. Hvis rammevilkårene til biogas bliver gode nok, siger Laurids Rudebeck om det

Lørdag 16. oktober 2010 blev Vadehavet den tredje nationalpark i Danmark og landets største, fladeste og vådeste. De fire vadehavskommuner Varde, Fanø, Esbjerg og Tønder har alle arealer i nationalparken, men kun 300 km2 af Nationalparkens i alt 1466 km2 er landområde. Næsten hele nationalparken er beskyttet som Natura 2000-område, der indeholder naturtyper som lavvandede havområder, tidevandsrender, vadeflader, åmundiger, marsk, strandenge, sandflader og klitter. Tønder har marsken lige uden for dørtrinnet, og borgmester Laurids Rudebeck elsker sit flade land med vand og højt til himlen. Arkivfoto: HC Gabelgaard

projekt, der bliver Danmarks største biogasanlæg. Tanken er, at grøn energi passer som fod i hose til nationapark og Vadehav, og næste skridt kunne være solceller. Og så naturligvis borgmesterens nyeste kamp: Om at vindmøller skal betale til den kommune, hvor møllerne snurrer: – Vi er den sønderjyske kommune, der har flest møller. Flere end de tre andre sønderjyske kommuner tilsammen, som borgmesteren siger. Ikke at han har noget imod vindenergi. Tvært imod. Netop fordi han selv har ejet andele i flere møller og har indsigt i, hvor pengene går hen. Og det er i øjeblikket ikke i kommunekassen i Tønder.

Marsken Marsk er opbygget af marine aflejringer bestående af klæg, som er ler og silt overvejende af organisk oprindelse, især ekskrementer fra vadens talrige orme og muslinger afsat gennem længere perioder med roligt vejr. I disse aflejringer findes tynde lag af finsand afsat under stormflod med høj vandstand og brænding. Marsk findes ved tidevandskyster. I troperne kaldes det lignende fænomen mangrove.

Af Yvonn Tittel Tlf. 7912 4562, yti@jv.dk

Virksomheder med profil Hydro er en global leverandør af aluminium med aktiviteter i hele værdikæden, fra udvinding af bauxit til produktion af valsede og ekstruderede aluminiumprodukter og byggesystemer. Selskabet har hovedsæde i Norge og beskæftiger 23.000 ansatte i over 40 forskellige lande. Med baggrund i 100 års erfaring med vedvarende energi, teknologi-udvikling og innovative partnerskaber er Hydro engageret i at styrke bæredygtigheden hos vore kunder og i det omgivende samfund. Hydro Aluminium Tønder a.s Bygmestervej 7 6270 Tønder t: 73 93 93 93 www.hydro.dk

Hydro Aluminium Precision Tubing Tønder a.s Hydrovej 6 6270 Tønder t: 74 72 03 04 www.hydro-aluminium-tube.com


BS

TØNDER

6

Da Jan Sønnichsen fandt på at sende danske rejsende afsted fra Hamborg, var tanken helt ny. I dag tager 80 procent af selskabets rejsende på tysk chartertur.

Jan Sønnichsen flankeret af fra venstre Mie Mølbach; Stefanie; Jette Waldbach og Ane Theil Christiansen.

Foto: André Thorup

Rejser fra Hamborg er hans idé D

et hele begyndte tilfældigt. Jan Sønnichsen stod som lærer på VUC i Tønder tit for studieturene, og en dag blev han spurgt, om han ville sælge skiferier. Det gjorde han så ved siden af jobbet, indtil han fik øje på de betydelige tyske prisfordele: – Det store flertal af danskere var slet ikke opmærksom på den mulighed, så det blev vores speciale. I begyndelsen især på rutebilletter, der tit var til halv pris ud af Hamborg. I dag er det charterbilletter, der ofte er op til 30 procent billigere, siger Jan Sønnichsen. Fra kontoret i rejseselskabet, der i dag tæller seks medarbejdere, kan han se til Tyskland, og den nærhed bliver udnyttet optimalt. Mindst 80 procent af rejsende med Jasø Rejser flyver fra Hamborg, og i et helt nyt tiltag er det planen at vende pilen den anden vej.

Tyskerne skal nordpå – Vi er i gang med at udvikle flere egne produkter, og et af dem er at sælge rejser til Nordatlanten til tyskere, der så skal flyve ud af Billund, siger han, der regner med at sende de første tyskere afsted om et par måneder og forventer sig meget af tiltaget: – Grønland, Island og Færøerne er

rimeligt jomfruelige rejsemål i Tyskland, men interessen er stor, siger Jan Sønnichsen. Andre specialrejser er især til unge, der bruger et sabbatår på at rejse jorden rundt eller – hvilket er blevet meget populært – at rejse ud for at hjælpe ved frivillige projekter. – Vi kan ikke være sikre på, at prisfordelen ved at arrangere rejser fra Hamborg bliver ved med at være der. Derfor er vi blevet mere bevidste om at udvikle egne rejser. Selvfølgelig også fordi fortjenesten er bedre, siger Jan Sønnichsen.

Fra amatør til proff Rejseselskabet har de seneste år brugt mange kræfter på at gå fra privateje til anpartselskab, og fra ejerledet til professionel virksomhed. Blandt andet har det fået en rådgivende bestyrelse, bestående af en revisor, en tidligere lufthavnsdirektør, en forsikringsdirektør, en direktør for et kommunikationsbureau og en fra et reklamebureau. – Selvfølgelig var noget lettere før, hvor jeg kunne gøre, hvad jeg ville. Men det er en meget større tilfredsstillelse at drive en virksomhed, der er rationaliseret og professionel, siger Jan Sønnichsen. En del af professionalismen er ansættelsen af en videnspilot, Ane, der

er akademiker fra Aalborg og foreløbig er ansat i et projekt i ét år: – Jeg skal først og fremmeste øge synligheden, siger Ane Theil Christiansen, der har kastet sig over at få rejseselskabet på de sociale medier, hvor antallet af Facebook-venner er i rivende udvikling.

100.000 fra Hamborg I alt 100.000 danskere rejser hvert år med fly fra Hamborg Lufthavn. Prisforskellen ligger omkring 30 procent på charterture til syden. I vinterferien endnu mere, fordi tyskere ikke har vinterferie, så det ikke er højsæson.

Tosprogede Rejseselskabets medarbejdere er tosprogede, to er fra det danske mindretal i Sydslesvig og en er tysk. Ejes af Jan Sønnichsen og hustruen MajBritt, der også indgår i den daglige drift.

Af Yvonn Tittel Tlf. 7912 4562, yti@jv.dk


FørstHNODVVHVYHMKMŸOSL'DQPDUNRJ(XURSD

OPEL ASSISTANCE. Med i prisen på et autoriseret serviceeftersyn. Dit lokale Opel værksted giver dig Prisgaranti på et autoriseret serviceeftersyn. Alle vores mekanikere er uddannet med speciale i lige præcis din bil, så du finder det altså hverken bedre eller billigere andre steder i byen. Med i prisen får du endda et års Opel Assistance, og dermed er du altid sikret førsteklasses vejhjælp i Danmark og det meste af Europa. Så lad Opel tjekke din Opel – ring og bestil en tid. g CO2 112 119 g/km, brændstoføkonomi 19,6 23,8 km/l, energiklasse Alle priser er vejledende og med forbehold for eventuelle prisændringer.

Vi har fået ny hjemmeside. Kig ind på [indsæt forhandler web navn.dk]

www.vest-biler-syd.dk


BS

TØNDER

8

Motorvej vil ændre Tønders fremtid »Udkant« er i Tønder omformuleret til »udvikling«, og alle kræfter er sat ind på oplevelsesturisme. Men først og fremmest vil en ny motorvej ændre alt.

D

e slider i Tønder. Handelsstandsforeningen har som den første i Danmark formået at stå sammen om søndagsåbent, og den samlede indsats går ud på at ændre kommunen fra landbrugsstatus til turistkommune: – Oplevelsesturisme. Det er meget mere end turisme, siger Mogens Mortensen, formand for Tønder Erhvervsforum med forkærlighed for at tale om »udviklingsdanmark« frem for fy-ordet »udkantsdanmark«, som Tønder ret beset kategoriseres som, når alle nøgletal over indkomster, beskæftigelse og befolkningssammensætning gøres op.

Turismen Men målet er at komme videre. Trække på naturressourcerne. På marsken,

fuglelivet og de mange egnsprodukter, der forlængst er markedsført under brandet »Vadehavsguld«. – Og så skal vi have byturismen koblet på, siger Mogens Mortensen. Egnen er kendt for sine smukke, gamle byer med Tønder og Møgeltønder som de fremmeste, siger Mogens Mortensen, der heller ikke er bleg for at fremhæve muligheden for at spare en del af udgiften til fornøjelser hjem igen ved at slå et smut syd for grænsen. Går det ikke ud over detail- og dagligvarerbutikkerne i Tønder? – Grænsehandel har altid eksisteret, og vi har på det seneste fået flere nye dagligvarebutikker i Tønder, så dagligvarehandlen trives, siger Mogens Mortensen og fremhæver, at mange tyskere omvendt gør en dag ud af det og smutter til Tønder på indkøb.

Motorvejen Under alle omstændigheder er der én ting frem for alle andre, der i Tønder Erhvervsforums optik for altid og konsekvent vil ændre Tønders erhvervsmæssige fremtid: Den ny vestmotorvej, som politikerne foreløbig har afsat 44 millioner kroner på statsbudgettet til forundersøgelse og VVM-redegørelse. Hvor konkret er den? – Det er umuligt at vide. Der er ned-

sat en kommision og afsat 44 millioner. Og bare dét er stort, for da vi begyndte at snakke om motorvejen for 3-4 år siden, slog de fleste sig på lårene af grin, siger Mogens Mortensen, der er lokalt medlem i trafikkommisionen bestående af lige dele tyske og danske politikere og embedsmænd. – Det er givet, at kommer den motorvej, vil det give Tønder helt nye muligheder, det vil give en helt ny nærhed til Tyskland, og allerede en beslutning om at vejen bliver til noget vil give erhvervsliv og bosætning et løft, siger Mogens Mortensen og fortsætter: – Motorvejen er den ene ting i sig selv, der vil rykke alverden for os. Alle de andre ting i vores erhvervsstrategi har vi fokus på og er godt i gang med . Alene det, at vores handelsstandsforening kan stå sammen om at holde lang lørdag og søndagsåbent betyder alverden, trækker turister til og hjælper os allesammen, siger Mogens Mortensen, der må erkende, at hans egen Tønder Bank, hvor han er mangeårig direktør, som alle andre pengeinstitutter holder sig ude af den slags.

Af Yvonn Tittel Tlf. 7912 4562, yti@jv.dk

Mogens Mortensen i Tønders vidtberømte juleby: – Alene det, at vores handelsstandsforening kan stå sammen om at holde lang lørdag og søndagsåbent betyder alverden, trækker turister til og hjælper os allesammen, siger han. Foto: Hans Christian Gabelgaard

Erhvervsforum Består af to erhvervsfolk fra hver af de gamle kommuner: Bredebro; Toftlund; Højer; Tønder; Skærbæk og Løgumkloster. Mødes første tirsdag hver måned fra 8.30 til 10.30. Indsatsen er ulønnet – og i tæt kontakt med Tønder Kommunes erhvervsafdeling, hvorfor borgmester Laurids Rudebeck og kommunaldirektør Svend Erik Møller er med ved møderne.

Motorvejen I daglig tale Vestmotorvejen er tænkt som parallelmotorvej til motorvej E45. Nærmere placering taler trafikkommisionen endnu ikke om, men det ligger fast, at den nye vej ikke skal ligge op ad E45, så Mogens Mortensen håber, den kommer over i Tønder kommune. Ud over at motorvejen slet ikke er vedtaget, vil placeringen blive et puslespil, der skal hænge sammen med en mulig kommende hærvejsmotorvej fra Billund til Viborg– og med tyske ønsker om en ny motorvejsstrækning.

Åbningstider Op til jul holder butikkerne i Tønder åbent lørdag kl. 10-16 og søndag 12-16 i forbindelse med julebyen, som Tønder for alvor har slået sig op på. Også til daglig står Tønder Handelsstandsforening stærkt sammen og har indført åbent hver den første søndag i måneden fra klokken 12 til 16.


Hvilken stil foretrækker du?

FORD KA FRA

85.990 KR. ELLER

995 KR./MD*

Find os på facebook.com/forddanmark Ford Ka: CO2 109-115 g/km, brændstoføkonomi 20,4-24,4 km/l. Energiklasse A *Finansieret via Ford Credit: 89.670 kr. inkl. levering (3.680 kr.) 30% udbetaling, variabel debitor rente 4,99%, ÅOP 8,89%, samlede kreditomkostninger 20.811 kr. Samlet beløb der skal betales tilbage 83.580 kr. Ford Credits forretningsbetingelser og kreditvurderingskrav er gældende. Bilen skal kasko forsikres. Ford Credit forbeholder sig ret til at bede om yderligere information i form af eksempelvis årsopgørelse fra SKAT. Energiklasse CO2 112 119 g/km, brændstoføkonomi 19,6 23,8 km/l, energiklasse Tilbuddet gælder så længe lager haves. Bilerne er vist med ekstraudstyr. Alle priser er vejledende og med forbehold for eventuelle prisændringer.

Vi har fået ny hjemmeside. Kig ind på [indsæt forhandler web navn.dk]

www.ford-vest-biler-tonder.dk


BS

TØNDER

10

Direktør Mads Bonde på råvarelageret, hvor aluminium kommer ind i stave.

Aluminium presser man da i Tønder Da Norsk Hydro i 1975 ville have lettere adgang til det tyske marked, valgte man at bygge presværk i Tønder.

H

ydro Aluminium i Tønder er Danmarks eneste aluminiums presværk. Ind kommer aluminium i stave fra aluminiumsværker og fra genanvending. Ud kommerprofiler så stærke og vægtløse som muligt – til byggematerialer og til biler. Luksusbiler især. Undervejs udsættes aluminium-

met for tryk på 1600 eller 2200 tons og 500 graders varme. – Aluminium er genanvendeligt i al evighed. Det forgår aldrig, og samtidig har det en høj styrke med en lav vægt. Derfor er det interessant for blandt andet bilindustrien, hvor lavere vægt betyder mindre brændstofforbrug, siger Mads Bonde.

tet, en høj kvalitet og en kort reaktions- og leveringstid, når vi sammenligner os med presværker rundt i hele verden, siger han.

Arbejder tæt med kunderne

Til byggerier er det især til vinduer og facader, der bliver brugt aluminium. I bilerne er det typisk til rammer og profiler, der giver stivhed, og Ekstrem fleksibilitet som udgør noget, andre dele kan Han er administrerende direktør og fastgøres i. Kundernes navne er hemhar i tre år kørt fra hjemmet i Odense melige, fordi Hydro Aluminium arbejtil fabrikken i Tønder. Med glæde: der så tæt sammen med sine kunder, – Når du glæder dig til at træde ind at virksomheden er med til at proad døren, så falder en meget lang kø- duktudvikle på nye modeller og løsretur i baggrunden. Medarbejderne ninger, flere år før de kommer i handher i Sønderjylland har en helt ekslen. trem fleksibilitet og energi, samtidig med at de er bundstabile. Det er ikke Konstant optimering noget, jeg har skabt. Det er kulturen, Fabrikken, der sammen med søsterog det gør, at vi har en stor effektivi- virksomheden Hydro Aluminium Pre-

cision Tubing har sin helt egen plads – og såmænd også sin egen vej – i Tønders industrikvarter, går så godt, at der har været vækst det seneste halvandet år. Også vækst over markedsniveauet, hvilket betyder, at virksomheden tager markedsandele. – En af årsagerne er, at vi arbejder meget med løbende optimering af værdikæden. Et arbejde, der går helt ned og har råvaren med, så produkterne kan udvikles yderligere, siger Mads Bonde, der forventer, at virksomheden kan holde sit nuværende produktionsniveau eller endda opleve en lille vækst.

Af Yvonn Tittel Tlf. 7912 4562, yti@jv.dk Foto: Hans Christian Gabelgaard


TØNDER

11

BS

Hydro Aluminium I Tønder siden 1975 250 medarbejdere Omsætning cirka 600 millioner kroner.

Precision Tubing Søstervirksomhed, etableret i 1990: Hydro Aluminium Precision Tubing. 450 medarbejdere. Omsætning cirka 1 milliard kroner.

Aluminium Margit Christensen og Morten Kjær i pakkeriet, hvorfra profilerne bliver sendt ud til hovedsageligt producenter af byggematerialer eller luksusbiler.

Aluminium blev isoleret første gang i 1824 af H.C. Ørsted. De første metoder til fremstilling af aluminium var ikke velegnet til storproduktion, og de første mange år var metallet en sjældenhed med priser på niveau med guld og platin. Først da fremstilling ved hjælp af elektrolytiske metoder blev udviklet i midten af 1880’erne kom der gang i en større produktion af aluminium. Aluminium er fortsat meget energitungt at producere fra råmalm, hvilket typisk sker i lande med store, naturlige energiforekomster, typisk vandkraftværker. Til gengæld koster det kun fem procent af den energi at genanvende aluminium.

Vejer en tredjedel Aluminiums massefylde er 2,7 ton per kubikmeter, mens ståls er 7,9 - det betyder, at stål vejer næsten tre gange så meget som aluminium.

Priserne svinger Hydro Aluminium har stor betydning for Tønder. Her viser Mads Bonde, til højre, tidligere i år rundt for fra venstre Tønders vicekommunaldirektør Keld Hansen, tidligere skatteminister Peter Christensen og Tønders borgmester Laurids Rudebeck. Arkivfoto

Prisen på aluminium svinger meget. Indenfor de seneste år har den været oppe i 3600 dollar per ton – men også nede i 1200 dollar.

Maskinerne skal helst køre 24 timer i døgnet, syv dage om ugen. Optimalt bliver de kun lukket ned to gange om året, til eftersyn jul og sommer.


BS

TØNDER

12

Webshop Lifetime kids rooms har netop åbnet webshop. Webshoppen kan findes på www.lifetime.dk Prinsessetemaet er altid godt til de små piger, og efterhånden leverer Lifetime alt tilbehør med som det ses på katalogbilledet. Produktfotos: Alexander van Berge

På samme vis er sørøvere og pirater altid et hit hos drengene. Lifetime har størst salg i møbeltemaerne til de tre til seks årige.

Træ i lange baner er ingrediensen i firmaets temamøbler til børn, hvor John Engel, forrest, og Keld Nielsen står bag brandet Lifetime kids rooms. Foto: Ulrik Pedersen

I fire år har M. Schack Engel i Højer fokuseret på vækst, og i år begynder arbejdet at bære frugt. Planen hedder shop in shops og franchisebutikker – og endelig er Danmark kommet med.

Børnemøbler vil frem i verden D

et er i virkeligheden 10-12 år siden, M. Schack Engel, møbelfabrikken i Højer, tog hul på at lave tema-børnemøbler. Virksomheden er i fjerde generation, John Engel har regnskabsbøger tilbage til 1837 i pengeboksen, og møblerne i kontoret har hans bedstefar lavet. – Vores sortiment skal være bredt for at være attraktivt, og samtidig skal du vise forhandlerne, at dit koncept er holdbart. Det kræver tillid, siger Keld Nielsen. Han kom ind i ledelsen i 2008, og sammen med John har han lagt strategiplanen, der hedder 10 procents vækst om året de næste fem år. – Vi satser på shop in shops og franchise og i det hele taget en mere samlet præsentation af vores møbler, siger han.

Fordobling i Tyskland

Af Yvonn Tittel Tlf. 7912 4562, yti@jv.dk

Konceptet er afprøvet i syv tyske butikker i år, og de fire har mere end fordoblet salget. På samme vis går salget i firmaets første, egen butik, der åbnede i sommer i Lyngby, strygende. – Det er vores flagstore for at vise, hvordan det skal gøres, siger John Engel. Konceptet er temamøbler til børn fra 0 til 12 år, der sælges under bran-

M. Schack Engel A/S Lifetime kids rooms bliver produceret af M. Schack Engel A/S. Virksomheden har 45 medarbejdere. Krisen har kradset i 2009 og 10, hvor overskuddet var nede på en million – men i indeværende år er nedturen vendt. I forbindelse med sin vækststrategi har virksomheden i år ansat en direktør for forretningsudviklingen. det Lifetime kids rooms. – Sidste år var den største succes til drengene træhytten, siger Keld Nielsen, mens han og John viser rundt i showroomet i Højer. Alle vinduer til rummet er klistret til med brunt papir, for her står næste års temaer, som netop er blevet præsenteret for firmaets sælgere og agenter. I begyndelsen tog makkerparret al tilbehøret, som små borde, spejlmøbler og skabe med for at det skulle tage sig ud på markedsføringens fine fotos. Men det har vist sig at forældrene vil have hele pakken, og det geniale i konceptet er, at alle møbler er bygget over grundmoduler, der løbende kan bygges om, når barnet bliver ældre. – Bliver barnet træt af at have bræddelåger på sit skab, så kan de bare

skiftes, siger John Engel og viser, hvordan den samme, robuste børneog ungdomsseng gemmer sig indeni alle miljøerne. Om der så er bygget en prinsessehimmel på eller en hule nedenunder, så er sengen den samme og kan følge barnet, til det flyttter hjemmefra. – Vi har rigtig mange ombygninger, siger John Engel og viser, hvordan alle bolte er forsænkede, hvordan alle knaster er skåret ud af træet i de fuldmalede hvide møbler, så der aldrig kan opstå misfarvninger – og hvordan alt er massivt træ. Ikke noget med spånplader. Træ.

Træhytten blev den største succes til de mindste drenge i 2010.

Compact-højsengen er en af de senge, som danner hele grundstammen i Lifetime-sengesystemet.

Et mærke ude i verden Selvom Lifetime kids rooms først i år for alvor satser på Danmark, er brandet en succes i flere europæiske lande, og senest er Rusland kommet med. – Vi har været oppe på 97 procents eksport, men salget herhjemme er allerede steget og vil vokse yderligere, når vi får åbnet flere franchisebutikker og shop in shops i de største byer herhjemme. Så kommer det, siger makkerparret med overbevisning og uden at lægge skjul på, at Lifetime kids rooms har skelet kraftig til den danske møbelkoncern BoConcept i sin vækstplan.

Multisengen har skuffer og skabe med plads til alle legesagerne.


EL-CENTRUM ApS Håndværkervej 2 · 6270 Tønder Tlf. 7472 2973 Fax 7472 2673 Stationsvej 22 · 6240 Løgumkloster Tlf. 7474 4594 Fax 7474 5870 tommy@el-centrum.dk www.el-centrum.dk

El-centrum Aps - Håndværkervej 2 - 6270 Tønder - T. 74 72 29 73 www.el-centrum.dk


BS

TØNDER

14

Brødrene Hartmann i Tønder er kommet ud af den krise, der for tre år siden ramte som et lyn fra en klar himmel og var ved at sende arbejdspladsen til tælling. 400 medarbejdere mistede arbejdet – men nu går det fremad igen.

Trods de mange maskiner er der stadig en del manuelt arbejde, som her hvor Natasja Kristensen samler stakke af bakker til videre pakning og forarbejdning, samtidig med at hun laver kvalitetskontrol.

Æggebakkerne er ovenpå igen B

rillerne dugger, så snart vi træder ind i hallen. Æggebakker bliver lavet af en grød af vand og opløste aviser, og det foregår i den bageste ende af produktionsområdet i kæmpe kar, hvor man kigger direkte ned i den grå grød. – Noget af det, der gør Tønder konkurrencedygtig, er, at vi kan trække tryksværten ud af pulpen ved en proces med sæbe, siger direktør Peter Thorup Hovgaard. Nogle af de andre æggebakkeproducenter skal bruge hvidt papir som udgangspunkt for de farvede bakker, der langsomt er vundet frem på markedet. Og hvidt papir er helt anderledes dyrt end de bjerge af brugte aviser og reklamer, der fylder lageret hos Brødrene Hartmann i Tønder. Peter Thorup Hovgaard blev ansat i 2007, da bestyrelsen skiftede hele ledelsen i et akut forsøg på at redde stumperne. En strategi om at ville indtage hele verden med æggebakker fra Hartmann var slået fejl.

Lynet ramte Af Yvonn Tittel Tlf. 7912 4562, yti@jv.dk Fotos Hans Christian Gabelgaard

– Det kom som et lyn fra en klar himmel, siger Peter Thorup Hovgaard, der de første par år i direktørstolen ikke lavede andet end at fyre. – Vi fyrede tre-fire gange om året i to år. Så er det en kæmpe opgave at

forklare medarbejderne hvorfor, så de stadig bevarer motivationen, siger han. Fra 700 medarbejdere i æggebakkeproduktionen nåede fabrikken helt ned i 300, inden der kom bund i problemerne, og det hele begyndte at gå den anden vej: – Selvom det var hårdt, så er det en succeshistorie. For vi klarede det, i meget høj grad fordi medarbejderne er så fleksible og loyale, og på alle måder har spillet med. Vi har stadig stor fokus på produktionen, og medarbejderne spiller stadig selv ind med muligheder for at rationalisere, siger Peter Thorup Hovgaard.

Peter Thorup Hovgaard blev indsat for at lave en turnaround, og i dag er æggebakkefabrikken i Tønder i fremgang.

Brødrene Hartmann Startet af tre brødre i Lyngby. Oprindelig som maskinfabrik i 1917. I 1936 køber brødrene amerikansk patent til at bygge æggebakkemaskiner – og til at producere æggebakker – i Europa. I 1966 begynder udflytningen til Tønder, der først er lager for de mange bakker til det tyske marked. Siden er al produktion rykket til Tønder. For to år siden blev hovedkontoret i Lyngby solgt. Har 350 medarbejdere i æggebakkeproduktionen i Tønder – og 40 i Hartmann Technology, der bygger maskiner. Har 1500 medarbejdere på verdensplan.

Kurt og hans maskine En af dem, der har været her længe, er Kurt Jørgensen, der næste år har passet formmaskinen i 25 år. Hans bror arbejder her også, og begge børn har haft feriearbejde på fabrikken. – Det går vel op og ned for alle, siger han og reagerer lynhurtigt, da en en alarm giver besked om en fejl på en af bakkerne. Den bliver resolut pillet fra. Maskinerne er ikke af nyeste model, men er videreudviklet og bygget ind i de oprindelige linjer, der har banket æggebakker i stakkevis ud siden tresserne. Blandingen af gammelt og nyt er fa-

scinerende, måske især fordi maskinerne er så enorme. Kurts formmaskine trykker ikke æggebakker ud i beskedne antal, men i store mængder, der i løbet af en time kommer tørrede ud fra ovnen, klar til den sidste finish, der med tryk giver helt glat overflade. – Æggebakker er et meget kompliceret produkt. De skal veje så lidt som muligt og være så stærke som mulige og samtidig beskytte æggene, siger Peter Thorup Hovgaard på vej til den næste bygning, der rummer trykkeriet. Her får bakkerne den sidste finish i form af etiketter eller tryk.

– Der er mange udgaver, siger direktøren og viser grundpaletten startende med den kedelige grå bakke til at stille 30 æg i. Hvor ufiks den er, bliver for alvor synligt, når den står ved siden af de nyeste designerbakke, der har fået former og pludselig ligner æg, samtidig med at bakkerne er helt glatte og indfarvede i de fineste blå, grønne og lilla nuancer. Brødrene Hartmann producerer i dag æggebakker i især Ungarn og Kroatien og Tyskland – og også i Finland, Israel og Canada. Tre fabrikker i Sydamerika og en i Malaysia lykkedes aldrig og blev solgt fra under den turnaround, der netop er afsluttet. Og nu går det fremad. – Tønder er den af fabrikkerne, hvor arbejdslønnen er højest. Men samtidig er vi den mest effektive og kvalitetsbevidste produktion, så når jeg tør garantere, at Tønder bliver, skyldes det, at vi er foregangsfabrikken for de andre. Stedet, man kigger hen for at se, hvordan det skal gøres, siger Peter Thorup Hovgaard. Hvad med dig selv. Operationen lykkedes, skal du ikke videre? – Nej. Sådan er jeg ikke. Jeg synes, jeg skylder medarbejderne at blive, nu hvor det går godt, ovenpå at vi har fyret og fyret og fyret, og samtidig vil jeg gerne være med til at fremtidssikre fabrikken.


hance Sidste c ĂŚmie tpr for skro al vĂŚret sk bilerne inden r leve et 11 0 31-12-2

Kun iver hos os gid vi alt

15.00g0am.-le for din bil

3495.-

Kia Rio fra kr. 119.990

122.990

109.990

166.990

3495.-


BS

TØNDER

16

Linda har fået E Linda Jensen føler, at hun har udviklet sig i løbet af sit trainee-forløb på Ecco, hvor hun har fået omsat fem års universitetsteori til praktisk virkelighed. Foto: Hans Christian Gabelgaard


Ecco under huden Som international trainee für Linda Jensen et bredt kendskab til forretningen Ecco. I Indonesien har hun garvet lÌder og syet sko, lige nu arbejder hun med virksomhedens etiske kodeks – og nÌste ür venter tre müneder pü salgskontor i USA.

E

cco i Tønder er andet end sko og arbejdsplads. Det er ogsü en mulighed for unge mennesker med lyst til en international trainee-uddannelse. Muligheden har i mange ür bestüet for nyuddannede unge, og selskabets yngste medlem af direktionen, Michael Hauge Sørensen, er selv begyndt i Ecco som trainee. Sidste ür kom overbygningen i form af en trainee-uddannelse for universitetskandidater. Pü første hold er et af de fem medlemmer Linda Jensen, der pü sin bacheloruddannelse sigtede mod at blive talepÌdagog, men senere skiftede retning og tog en kandidatuddannelse i kultur og formidling fra Syddansk Universitet.

Bro til virkeligheden – Jeg für bygget bro mellem teori og virksomhed, siger hun, der mütte igennem to optagelsesdage

for at fü drømmen opfyldt. Først med individuelle samtaler og teambuildingsøvelser, derefter med personlighedsprofil, samtale med Eccos personaleafdeling og til sidst en reel jobsamtale. – Det er en investering i at blive lÌrt op. Jeg har vÌret rundt i forskellige afdelinger, først seks müneder i Danmark og sü seks müneder i Indonesien, hvor jeg fik lov til at arbejde med alle facetter af produktionen. Lige fra skindene blev garvet, til skoene blev pakket og sendt ud i verden, siger Linda Jensen, der ud over at have füet Ecco under huden har füet en kÌmpe respekt for de mange kolleger – ligesom hun har fundet ud af, hvor hun specielt føler sig hjemme i koncernen.

Hjemme i etikken – Jeg hører til der, hvor jeg er lige nu. I Corporate Conduct. Vi arbejder med Eccos 10 etiske forpligtelser, siger hun. Etiske forpligtelser er ualmindeligt

vÌsentlige for Ecco. De hjÌlper med til at sikre, at ordentlige arbejdsforhold og styr pü miljøet og alle andre krav bliver overholdt i alle led. Forpligtelserne er samtidig noget, der skal kommunikeres ud i alle produktionslandes forskellige kulturer. – Nür du stür som nyuddannet fra universitetet, er det ikke alle, som ved helt prÌcist, hvad de gerne vil arbejde med. Fordelen med trainee-uddannelsen er, at du für indblik i mange omrüder af virksomheden, inden du vÌlger retning. Desuden har forløbet helt klart udviklet mig og givet mig en tro pü, at det, jeg leverer, det kan bruges. Samtidig har jeg füet et rigtig godt netvÌrk pü tvÌrs af organisationen og de forskellige landes kulturer, siger Linda Jensen, der afslutter med en uges graduationsforløb til sommer. Af Yvonn Tittel Tlf. 7912 4562, yti@jv.dk

Ecco

Cirka 20.000 ansatte fra over 50 lande. I Tønder og Bredebro er der 550 ansatte med over 20 forskellige nationaliteter. Kom ud af 2010 med rekordomsÌtning over 6 milliarder kroner – og et resultat før skat pü 630 millioner kroner.

Historien

Grundlagt af Birte og Karl Toosbuy. I dag drevet videre af datter og svigersøn, Hanni Toosbuy er bestyrelsesformand og hendes mand, Dieter Kasprzak, administrerende direktør. Ecco har de senere ür i høj grad sikret sig vÌkst via at übne butikker i hele verden. For godt en müned siden kom butik nummer 1000 til, i Minneapolis, Minnesota.

Lokalt

I dag foregür al produktion af Ecco-sko ude i verden. Lokalt er afdelingerne i Tønder og Bredebro hovedadministration og udviklingsafdelinger.

$$$

 

 ( %)+  

Business pü landet - møde og gourmet i Sønderjylland

 " " )"+ * "*   )! "+ "+#  " " '' ' ( #'" ## " ' +"#' # ( *+'

# "' !  %,, ) "' (,,$ #!  +!  '  ) "'  ! ! " " ! (  "* ! '  * ' '" " ' + ! $!#$ #" ")+"+++

Dagsmøde - velduftende morgenkaffe og brød, lokale med forplejning, god frokost og drikke samt kaffe & hjemmebag Pris pr. person

kr. 498,-

 ' 

Konferencedøgn - fra morgenkaffe og brød pü førstedagen til og med god frokost og drikke pü andendagen Pris pr. person i charmerende enkeltvÌrelse

kr. 1.895,  '  % % + % !  %  % ) ! ! ', (  , ( !% +  ! % &# !% ! * !% 

! ",' (  % ', ( +%% !%)

* !% !+ !%    !  ! $!#$ & # #" #-,+"+++ $/+-!/#" #-,("++"+++ ,077,777 1 -$! $" )0,777

Alt i moderne AV-udstyr Gratis trüdløs netvÌrksforbindelse Gode referencer Ro til fordybelse - personligt og professionelt Se mere pü www.slotskro.dk

  

.......det vil glĂŚde os at byde velkommen !

*&-"6/# -4-4/"&(%%  555,,#1-4-4

 !# !

            

   

  !#!   

$$$

Slotsgaden 42 ¡ Møgeltønder 6270 Tønder ¡ Tel: 74 73 83 83 Fax: 74 73 83 11 ¡ www.slotskro.dk


BS

TØNDER

18

Dine svagheder kan aflæses i dine gener Nye gentest kan afsløre kommende sygdomme. Otto Lück vil med selskabet Gonidio, der betyder »genet i dig« tilbyde forskellige gentests over hele verden.

H

vor fantastisk det end lyder, så tror Otto Lück på, at hans nyeste selskab Gonidio, indrettet med laboratorier i en gammel møbelfabrik i Møgeltønder, bliver meget stor. Først i Europa, så gerne i hele verden og i fremtiden som et offentligt tilbud til alle. – Selvfølgelig vil vi gerne tjene penge, men det drejer sig altså om at give flest mulig mennesker mulighed for at gøre en forskel i deres eget liv, siger han, mens Lone Aagaard og Jannie Haase er i gang i laboratoriet. Der er kommet genprøver ind fra USA. – Mennesket indeholder af 50.000 gener. 8000 af dem kender vi, og 5000 ved vi rigtig meget om, siger han. Grundideen er at analysere for gener, man ved giver risiko for be-

Alt til landbrug hus-have og hobby

stemte sygdomme, som sukkersyge eller kræft, identificere dem hos den enkelte og i god tid nedsætte risikoen for, at de udvikler sig til en sygdom.

Guide til dit sunde liv

Det rykker – Udviklingen indenfor forskningen går hurtig. For et år siden vidste man ikke, hvilke gener der koder for eksempel psykiske sygdomme. Nu er der fundet et gen for depression, og det hedder KLM1, siger han. Eller indenfor kræftsygdomme. For et år siden kunne man kun bestemme risikoen for ukontrolleret cellevækst – i dag bestemmer man risikoen for en specifik kræfttype og oplyser i testen, hvad man skal gøre for at minimere ens egen risiko. Det samme gælder for en lang række andre sygdomme. At Gonidio skulle komme til at ligge i Møgeltønder, hvor Otto Lück selv bor, er noget af et tilfælde. Han blev af selskabets bank kontaktet, og forbindelsen til en professor på amerikanske Yale, der har opfundet den videnskabelige metode, blev knyttet. Professoren og en græsk kollega havde grundlagt ideen, men manglede en partner til at omsætte teorierne. Det blev Otto Lück, der er uddannet læge, men de seneste 20 år har brugt sin medicinske baggrund i forretningsverdenen. Blandt andet med rekrutteringsbureauet Medicotrust i Rødekro, der rekrutterer og uddanner læger fra udlandet.

Høj, mellem eller ingen risiko Kan I se, hvad der udløser sygdom? – Nej, men vi kan se, om du er disponeret, i middel eller svær grad – eller slet ikke. Hvis, følger vi op med nyeste viden om at forebygge.

Sammen med gentesten har Gonidio en afdeling, der indsamler alverdens materiale og nye forskningsresultater på de sygdomme, testen kan afsløre. Det betyder, at du – hvis din test viser høj risiko for en sygdom – kan få al den nyeste, opdaterede viden om, hvordan du bedst forebygger, at sygdommen bryder ud.

Tre tests Gonidio har tre tests på programmet. Den store sundhedstest, en test af din personlige aldring og en af dine gener i forhold til at dyrke sport. Til de sidste to er der sideløbende salg af diverse kosttilskud og cremer, testene måtte vise, du mangler.

Pris Ledende laborant Lone Aagaard i gang med gentestene, der først skal opformeres, så der bliver mere arvemateriale at arbejde med.

Sundhedstesten koster 3950 kroner. Du får prøvesæt tilsendt og tager så et skrab i hver side af mundhulen og sender prøverne retur i rør med en speciel væske.

Partnerne Professoren fra Yale og en græsk kollega, tre danske og fem norske investorer. Største investor er Otto Lück.


TØNDER

19

BS

Som at lyne en lynlås Generne er de byggesten i det menneskelige DNA som styrer opbygningen af proteiner. Alle gener, hvor forskellige de end er, består af fire forskellige baser, lidt ligesom fire forskellige legoklodser, og det er så rækkefølgen af de fire legoklodser, der bestemmer genets egenskaber. Gen-testen fungerer ved, at man putte dine gener ned i en væske med de kendte gener, testen undersøger for. De kendte gener er bygget i laboratorier, og som at lyne en lynlås vil dine gener koble sig sammen med testgererne, hvis dine geners legoklodser er i samme rækkefølge. Der bliver hele tiden identificeret nye gener, og hver gang vil man kunne teste for endnu mere.

Sådan gør du Testen bestilles på Gonidios hjemmeside – hvorefter du får et testsæt tilsendt og sender skrab fra mundhulen retur i de væskefyldte rør, der følger med. Svaret kan efter cirka tre uger læses på hjemmesiden, når du logger ind med din kode.

Tønder viser vejen Hvad har du fundet ud af om dig selv? – Det er dybt, dybt personligt. Vi anonymiserer i så høj grad, at vi aldrig kan tilbageføre en test til et navn. Du får din egen, anonyme kode med dit testsæt, og så går du ind på vores hjemmeside og læser resultatet ved at taste din kode ind. Vi vil aldrig bringe os selv i den situation, at tredjeperson kan spørge os. For vi kan simpelthen ikke svare. Tænk dig, hvis din arbejdsgiver vil vide, om du er et godt kort?

Det bliver stort – Vi har en forventning om, at der på

et tidspunkt kan blive tale om et delvist offentligt tilbud. Allerede nu kender vi i det offentlige tilbud om screeningsundersøgelser for fpr eksempel brystkræft, livmoderhalskræft eller prostatakræft. Grunden til man laver forundersøgelserne er et ønske om finde borgere, der er tidligt i deres sygdomsforløb, så man ved tidlig indgriben kan helbrede og forhindre, at sygdommen udvikler sig. Her finder man altså borgere, der allerede er patienter. Ved en gentest har man mulighed for at finde personer, der er i risiko for at blive til patienter på et senere tidspunkt og dermed ved rettidig indgriben og undersøgelse kan

afværge sygdomsudvikling endnu tidligere. Hvad stort bliver det? – Vi tror og håber, det kan blive stort. Først i Europa, så gerne i længere ud i verden. Foreløbig har vi som mål, at etableringsudgifterne skal være tjent ind i 2012, og så skal det gå fremad. Får vi brug for det, er der 600 kvadratmeter mere bagud, vi kan bygge laboratorier i, siger Otto Lück.

Otto Lück i de spritnye lokaler, der blev påbegyndt i marts og åbnede i november.

Af Yvonn Tittel Tlf. 7912 4562, yti@jv.dk Foto: Hans Christian Gabelgaard

Terrasseoverdækning NNyyt

t

Pulverlakeret aluminiums overdækning i hvid eller antrazitgrå. 15 m2 til kun

- Vil tilbyder den bedste service til den billigste pris!

24.995,-

- Kvalitetshvidevarer til fornuftige priser

- incl. moms. Prisen er til selvbyg og excl. elementer til lukning, som kan købes særskilt.

- Vi udfører alle former for el-installationer

www-win-door.dk Mail: win-door@win-door.dk JYLLAND/FYN: TEGLGÅRDSVEJ 1 · 6240 LØGUMKLOSTER · TLF. 7474 3649

Tønder Kommune er ved at planlægge en folkeundersøgelse af kommunens borgere med Gonidios gentest.

Marskens El Aps SJÆLLAND: TLF. 3819 3649

Nørremarksvej 7 - 6270 Tønder Telefon 74 72 15 30

www.marskens-el.dk


Den nye Caddy. En spritny familiebil til dine, mine og vores børn fra kr. 159.989,-

Kom og tag plads i den nye Caddy. Én af Volkswagens store nyheder. Kig forbi hos os til en prøvetur i den nye Caddy. En f leksibel personbil med plads til hele familien - og meget mere. Caddy stiller op til det hele. En ægte Volkswagen, som er pålidelig, holdbar og økonomisk.

Alle fortjener en Volkswagen. Som personbil fås Caddy fra kr. 159.989- ekskl. lev. omk. kr. 3.680,-. Som 2 pers. Van fås Caddy fra kr. 122.991,- ekskl. lev. omk. kr. 3.180,- og moms. Brændstofforbrug ved blandet kørsel 14,7 – 19,6 km/l. CO 2-udslip 134 – 174 g/km – Bilen er vist med ekstraudstyr. (direktiv 80/1268/EØF).

A/S Carl Knudsen Forhandlerfelt

Ribelandevej 55 · 6270 Tønder · Tlf. 7472 1012 www.vw-tonder.dk


BILLUND Lego forærer klodser til børn Lego bag hjælpeprogrammer til verdens fattige børn. REPORTAGE

FOTO: JOAN KARLSEN

SIDE 30-31

SEKTIONEN BILLUND ER EN DEL AF BUSINESS-SYD UDGIVET AF JYDSKEVESTKYSTEN

BS


BILLUND

INDHOLD 22

BS

Familie ejet flyselskab trodser turbulens 36 - 37

Laveste ledighed i regionen

B Intro

Af Lars Fahrendorff Tlf. 7912 4579 lfa@jv.dk

illund Kommune havde i oktober for andet ür i trÌk den laveste ledighed blandt de syddanske kommuner: 3,3 procent eller 415 ledige borgere i kommunen. Det er jo ikke sü ringe endda midt i en krisetid. Pü landsplan er ledighedsprocenten 5,7. Er det sü bare Legos skyld det hele? Ingen tvivl om, at en stor del af Ìren tilfalder den fornyede og helt igennem imponerende vÌkst, som Lego-koncernen oplever. Pü hjemmesiden jobsatlego.com er der lige nu nÌsten 30 ledige jobs pü Lego i Billund og müske 100 i koncernens afdelinger rundt om i verden. Det siger selvfølgelig en del. Men Lego kan ikke støvsuge hele lokalbefolkningen, isÌr fordi Lego ofte har brug for meget specifikke kompetencer, som ikke er til stede lokalt. Derfor kan det vÌre fristende at pege pü, at den lave ledighed i Billund midt pü heden ogsü handler om noget sü ukonkret som kultur. Foretagsomhed og ivÌrksÌtterkultur har historisk haft en vis nødvendighed over sig pü de jyske heder. Tingene kom ikke af sig selv, dengang bønderne herude begyndte at opdyrke heden. KnokkelmÌnd har i nÌsten 200 ür slidt sig selv op pü at noget til at gro i sandet. Og selv om der er føget meget sand over heden siden dengang, sü er der stadig egnsforskelle inden for rigets grÌnser, som gür tilbage til den gamle bondekultur. Og pü heden kommer tingene stadig ikke af sig selv.

Artikler Alle børnenes Billund

24-25

Børnene er Billunds ledestjerne

28

Flere vil overnatte midt i det hele

29

Lego i lyst og nød

30-31

Ole Opfinder i moderne omgivelser

32-33

Danisco burde slet ikke ligge i Danmark 34-35 Familieejet flyselskab trodser turbulens 36-37 JuletrĂŚer er et guldrandet papir

38-39

34 - 35

BILLUND:

KnokkelmĂŚnd har i nĂŚsten 200 ĂĽr slidt sig selv op pĂĽ at fĂĽ noget til at gro i sandet.

32 - 33

BILLUND

TillĂŚgget BILLUND

Syddanske Medier

udgives af Syddanske Medier som tillĂŚg til JydskeVestkysten.

JydskeVestkysten www.jv.dk

Oplag: 71.500

Redigering og layout: Per Guldberg Klausen Lars Stokbro Forsidefoto: Joan Karlsen Ansv. redaktør: Peter Orry Annoncer: Henrik Juul Kristensen Tlf. 7912 4718

Effektiv markedsføring pü jv.dk 9RUHVUHVWDXUDQWOLJJHUSnVWUDQGHQRJYLKDUGHUIRULQJHQ VWU¥JNXQGHUGHUGU\VVHUIRUELRJInUQRJHWDWVSLVH0DQ NDQVLJHDWYLLVWHGHWIRUEUXJHUMYGNVRPHWVWU¥J²KHU NDQYLVNDEHJHQNHQGHOVHKRVJ VWHUQH'HQLQYHVWHULQJYL ODYHULDQQRQFHULQJSnMYGNEHWDOHUVLJJRGWWLOEDJH²GHW HUMHJVOHWLNNHLWYLYORP Per ElkjÌr, Restaurant Under Sejlet i Aabenraa


Fleksibel Bemanding til alle faggrupper Lad Bemandingskontoret Danske tage toppen af opgaverne, kombinere den faste medarbejderstab med vikarer fra Danske, vi sørger for alt, så du kan koncentrere dig om din virksomheds arbejdsopgaver. Mange kan passe jobbet, den rette passer til jobbet DANSKE er et fleksibelt og personligt bemandingskontor, der er specialiseret i at koble virksomheder med den rette medarbejder - enten som vikar eller i en fast stilling. Det ligger os meget på sinde at finde den person, der ikke bare kan passe jobbet, men som passer TIL jobbet og passer IND I virksomheden. Vi gør os umage for at kigge ind bag jobbeskrivelsen og CV'et og se virksomhedens kultur og ansøgerens personlighed. For når de to ting passer sammen, kan vi skabe en jobsucces.

Søger du medarbejder? Vi er hurtige, men ikke for hurtige DANSKE kan finde den rette medarbejder til dig, hvad enten du søger en fast medarbejder, en løs vikar til at dække et kortvarigt behov eller du vil bruge et længere vikariat til at se en potentiel medarbejder an. Vi arbejder hurtigt, fordi der ofte er et akut behov, der skal dækkes. Men vi tror på, at vi ikke blot skal finde den mest kvalificerede til jobbet, men derimod den person, som passer bedst ind i virksomheden og personalegruppen og derfor kan bidrage med mest. Derfor vil vi gerne kende det præcise behov og have en god fornemmelse af virksomhedens kultur, inden vi går i gang.

Vores medarbejdere Vi kan ikke prale af et kæmpe kartotek fyldt med cv'er. Til gengæld kan vi prale med, at vores kar-

totek er fyldt med engagerede mennesker, som vi kender godt. Medarbejderen er vores vigtigste aktiv, og derfor står vi inde for de mennesker, vi sender ud. Hver enkel person er igennem et ansættelsesforløb her hos os, hvor vi blandt andet taler med tidligere arbejdsgivere og får et præcist billede af både kvalifikationer og personlighed. Det er billigere end du tror At bruge vikarer til at dække midlertidige behov eller til at finde nye ansatte sparer din virksomhed for meget. Du skal ikke bruge ressourcer på annoncering eller gennemgang af en stak mere eller mindre relevante ansøgninger. Du har kun medarbejderen, når du har behov, og da der afregnes pr. time betaler du kun for effektiv arbejdstid. Alle sociale ydelser er med i prisen, og du slipper for at køre løn. Vi har særlig erfaring med: • Bygge og anlæg • Produktion • Industriel produktion • Lager/metal og auto • Salg og marketing • Køkken og kantine • Rengøring • Transport

Vi har pt. medarbejdere sendt ud til: • Skandinavien • Nordeuropa • Asien

Try & Hire - tryghed ved ansættelse Start med at leje og ansæt vederlagsfrit efter 2 måneder! Så enkelt er Try & Hire konceptet, hvor både din virksomhed og medarbejderne har mulighed for at kikke hinanden an inden en evt. fastansættelse.

Kløvermarken 120, Billund m: billund@danske.as t: +45 76500900 w: www.danske.as


BS

BILLUND

24

Leg og læring går hånd i hånd i Billund, hvor borgmester Ib Kristensen her er på legepladsen ved Lalandia.

Alle børnenes

Billund Leg og læring er den samlende kraft i Billund, der med Lego, Legoland, Lalandia og lufthavn vil være Børnenes Hovedstad og leve af turisme.

L

ego er stadig den helt store arbejdsplads og alle tings oprindelse, men Billund Kommune er i gang med at tænke lang tid frem: – Vi har taget ti-års brillerne på, og hvis krisen ikke var kommet i vejen, så havde vi allerede rundet fem millioner turister, siger borgmester Ib Kristensen (V). I år ventes igen rekordår, fjerde i streg siden 2007, med cirka tre millioner gæster. Så skidt står det ikke til. Slet ikke. – Med Legoland og Lalandia og en forståelse i hele området for at det ér

Legoland, der kan trække internationalt, er vi også i forhandlinger om et nyt kyst til kyst-samarbejde med Varde og Vejle Kommuner, siger Ib Kristensen.

Legoland Resort Samarbejdet skal markedsføre hele området som Legoland Resort, ligesom Lalandia, Givskud Zoo, Legoland og Billund Lufthavn i forvejen går under fællesbetegnelsen Legoland Billund Resort. Fordi forbillederne er forlystelsesmekkaerne Orlando i Florida og Disneyland Paris med henholdsvis 47 og 15 millioner turister årligt. Der har været meget snak om flere forlystelsesparker? – Lige før krisen fik vi forespørgsler hver uge. Både fra internationale og lokale investorer. Som alle ville ligge imellem Legoland og Lalandia, siger Ib Kristensen. Dén del er stille lige nu. Til gengæld vokser Lalandia og er fra 500 feriehuse ved åbningen nu oppe på 830 og har besluttet et nyt vintersportsland ved siden af badelandet. Helt i tråd med Legoland, der slog alle re-

korder sidste år med 1,7 millioner gæster, og nu bygger et Polar Land til 75 millioner kroner, hvilket er Legolands dyreste investering nogensinde. – Leg og læring, siger borgmesteren og peger på Børnenes Hovedstad i kommunens nye vision.

Børnenes hovedstad Det med børnehovedstaden er den intelligente overbygning på forlystelserne. Tilbage til altings oprindelse, Lego. Billund vil være Danmarks foregangskommune inden for udvikling, forskning, pasning og undervisning af børn. Leg og læring var den første Kirks udgangspunkt for legetøjseventyret og er stadig Legos enestående varemærke verden over. Derfor er der også fornuft i, at kommunen og Lego Fonden har etableret et selskab til at gennemføre visionerne. – Vi vil være noget helt specielt for børn, og det binder også sammen til vores bosætningspolitik. Vi ligger sådan lidt plus i nogle måneder og lidt minus i andre. Men målet er, at vi runder 30.000 indbyggere, siger Ib Kristensen.

I dag er indbyggertallet omkring 26.300. For selv om Billund bugner med arbejdspladser, er der kun en halv times kørsel til Vejle, og det trækker fortsat i mange unge familier at bo i byerne mod øst. Men med fokus på udvikling af børneområdet, lige nu konkret med en børnereform, der binder skole og daginstitutioner sammen, samt campusområdet , hvor et nyt idræts- og kulturcenter til 100 millioner kroner med nyt kommunalt bibliotek er færdig til april, arbejder Billund aktivt for at øge tiltrækningskraften. – Vi har også fået en del af socialog sundhedsuddannelsen hertil og er undervejs med, i samarbejde med Syddansk Universitet, at få Danmarks første masteruddannelse i turisme akkrediteret, siger borgmesteren. Og på den måde hænger alting sammen, når fællesnævneren er en byggeklods i plastik, som gør alle ideer mulige.

Af Yvonn Tittel Tlf. 7912 4562, yti@jv.dk


BILLUND

Billund i tal Billund har 26.200 indbyggere. Kommunen har langt flere arbejdspladser per 100 indbyggere i den arbejdsduelige alder end lands- og regionsgennemsnittet: 126 mod 100 - og helt usædvanligt mange arbejdspladser i den private sektor. Ud af de 126 er 96 arbejdspladser private. Lands- og regionsgennemsnittet er 67 private arbejdspladser per 100 indbyggere i arbejdsstyrken. 7000 med adresse i nabokommuner kører hver dag på arbejde i Billund, mens 3800 Billund-borgere pendler ud. Indkomsten per indbygger er 220.000 kroner, hvilket er midt imellem regionsgennemsnittet på 215.000 kroner og landsgennemsnittet på 226.000 kroner.

Børnenes hovedstad Billund vil være førende indenfor forskning, udvikling, pasning og læring. Og kommunen er godt i gang: Som én af tre skoler i Danmark er Billund Skolerne med i et Microsoft-forsøg med fjernundervisning og undervisningsnetværk med klasser i andre lande, ligesom de har indrettet naturfagslokale i samarbejde med Lego, og børnene arbejder blandt andet med robotteknologi. Succesen er så stort, at det er besluttet at indrette naturfagslokaler på alle kommunens skoler; Vorbasse Skole forsøger sig som Danmarks første med flextid for børnene – og Vestre Skole i Grindsted forsøger sig med niveauinddeling i en stribe valgfag i udskolingen efter evner, ikke efter årgang.

Erhvervsvenlig Billund Kommune fik sidste år tre udmærkelser som god erhvervskommune. I Børsens vurdering af kommunernes erhvervsklima blev Billund nummer tre; Dansk Industri lavede en tilsvarende undersøgelse ved at spørge sine medlemmer, og her blev Billund nummer fem – mens kommunen i Ernst & Youngs analyse af samme blev nummer ét.

25

BS

Lavpris fra Billund Rom

fra

www.ryanair.com

Oslo

fra

www.norwegian.dk

Riga

fra

fra

fra

Dubai

Resortet et nyt turistsamarbejde fra Kyst til Kyst, som Vejle, Billund og Varde Kommuner arbejder på – men som endnu ikke er endeligt besluttet. Baggrunden er, at Vejle er stærk på erhvervsturisme, Varde er Danmarks største på sommerhusturisme – og Billund har Legoland, lufthavn og Lalandia. Internationale analyser viser, at Legoland er det eneste brand, der for alvor kan trække.

www.airfrance.dk

Billund og Lego

Miami

Lego, der efter krisen for flere år siden, er kommet stærkt igen og netop har afleveret sit bedste regnskab nogensinde, tager aktivt del i Billunds udvikling. Selskabet har givet et bud på Billunds gamle rådhus, der ligger i forlængelse af butikscentret i Billunds bymidte.

www.lufthansa.com

Cancun

fra

www.ba.com

1.315,one way

fra

3.995,retur

fra

www.klm.dk

San Diego

995,one way

www.atlantic.fo

Legoland Resort

805,one way

www.dat.dk

Færøerne

759,one way

www.cimber.dk

Stavanger

299,one way

www.airbaltic.com

Gran Canaria

209,one way

5.050,retur

fra

5.195,retur

fra

5.731,retur

Lufthavn Billund Kommune har Danmarks næststørste lufthavn med 2,6 millioner passagerer i 2010, 62 ton gods, en omsætning på 539 millioner kroner og et overskud på 5 millioner.

Infrastruktur Veje er et krav fra Billunds side. Lufthavnen har klaget længe, og kommunen er med i front i kampen for en hærvejsmotorvej. Internt har analyser vist, at skal kommunen fungere som ferieland med fem millioner årlige turister, skal den selv investere i vejudbygninger for 100 millioner kroner. Samtidig er det planen at binde alt sammen med cykelstier.

- verden direkte

Ovennævnte priser er vidregivet fra de respektive flyselskaber, og der tages forbehold for udsolgte afgange.


Billund Airport

Fokus på erhvervslivet - også i morgen, næste år og om ti år:

Vores erhvervsliv har det godt - og vi vil gøre alt for at kommende virksomheder også får det: I Billund Kommune er vi stolte af vores erhvervsliv, der tæller en fantastisk blanding af fyrtårne, der er født og opvokset i kommunen, over landskendte og anerkendte firmaer i en række brancher, som er flyttet til Billund Kommune og udvikler sig yderligere. Samtidig har den helt specielle iværksætterkultur tilført kommunen et hav af spændende virksomheder indenfor stort set alle brancher. Samlet set placerer det Billund Kommune med omkring 900 virksomheder med tilsammen over 17.500 arbejdspladser.

Erhvervslivet er et vigtig fokusområde for Byrådet i Billund Kommune, og sådan vil det også være i morgen, næste år og om ti år. Derfor er Billund Kommune et rigtig godt valg for både iværksættere og etablerede virksomheder, der ønsker at etablere sig i centrum af Jylland.

Billund Kommune tilbyder spændende muligheder i otte områder. Se mere på www.billund.dk/grundsalg

www.billund.dk


Billund Airport

Vi får gode karakterer: Uanset om det er Dansk Industri, Børsen eller Ernest & Young, der gennem de seneste år har taget et tjek på erhvervsklimaet, så er Billund Kommune placeret blandt medaljekandidaterne hver eneste gang. Sidste år blev det til tre udmærkelser som god erhvervskommune. I Børsens vurdering af kommunernes erhvervsklima blev Billund nummer tre. Dansk Industri lavede en tilsvarende undersøgelse, ved at spørge sine medlemmer, og her blev Billund nummer fem - mens kommunen i Ernest & Youngs analyse af samme gav en guldmedalje til Billund.

Kommunen klar til at spille en aktiv rolle: Billund Kommune og Billund Erhvervsfremme arbejder tæt sammen omkring en aktiv erhvervspolitik og en stærk erhvervsstrategi. Billund Kommune spiller en aktiv rolle i udviklingen af nye erhvervsmuligheder og i fastlæggelse af fleksible rammebetingelser for at etablere og drive virksomhed i kommunen.

Hvad kan vi tilbyde og hvorfor vælge Billund: Gode attraktive erhvervsgrunde overalt i kommunen. Se priser, beliggenhed og andre oplysninger på: www.billund.dk/grundsalg En kommune, hvor tæt dialog med forvaltningen om udfordringerne i forbindelse med byggeri/etablering er en selvfølge. Hurtig og fleksibel kommunal sagsbehandling og tilgængelighed - også til borgmesteren. Et stærkt erhvervsnetværk forankret i Billund ErhvervsFremme En vækstkommune hvor succeserne smitter

Billund Kommune tilbyder spændende muligheder i otte områder. Se mere på www.billund.dk/grundsalg

www.billund.dk


BS

BILLUND

28

Erhvervschef i Billund, Gert Helenius, ser for alvor store perspektiver i at fokusere på børn – og i at holde fast i visionen.

Børnene er Billunds ledestjerne Først og fremmest skal Billund holde sit fokus på børnene.

H

an bliver slet ikke bleg i blikket, når han taler om Børnenes Hovedstad. For erhvervschefen i Billund er helt bevidst om, at Billund er den eneste by i Danmark, der af Kulturarvstyrelsen er klassificeret som »Corporate City« – en by, der er dannet på grundlag af én virksomhed – og lige præcis den her virksomhed, Lego, har én eneste målgruppe, nemlig børnene. Summa summarum. Tingene hænger sammen. Og Gert Helenius tror på det: – I Billund er der kun én stor ledestjerne, og det er Børnenes Hovedstad, siger han og tilføjer:

– Naturligvis på grund af Lego. Og fordi vi skal fokusere. Alt andet, vi arbejder med her fra erhvervskontoret, er det daglige rugbrød. Visionen er børnene. Visionen er, at når folk i New York eller et andet sted på kloden om 10-15 år taler om børn, så tænker de på Billund.

Læring, design og underholdning Det, verdens folk skal se for sig i Billund, er en vifte af alt inden for læring og design, og også underholdning og turisme. – Det er meget oplagt. De værdier, der ligger bag Lego, er kvalitetsoplevelser, og det går helt i tråd med at understøtte børns kreativitet. Vi skal være et levende laboratorium, et unikt sted, der har børn i fokus. Hvornår? – Lige nu er Lego Fonden og Billund Kommune i gang med at etablere det udviklingsselskab, der skal stå for udviklingen. Jeg mener, at inden for et år skal der at være noget konkret, og om 10-15 år skal det meste være

Globale dryp lokalt Et projekt, erhvervschef Gert Helenius arbejder med lige nu, er, at få kommunens store, internationale virksomheder til at dryppe på den lokale underskov af iværksættervirksomheder. Tanken er, at ledere fra de store virksomheder skal sætte et antal timer til rådighed i en mentorordning. Og drømmen er endvidere en pulje med risikovillig kapital. Bag ideen ligger den opfattelse, at Billund er blevet en kommune med et overskud på 4000 arbejdspladser i forhold til den lokale arbejdsstyrke uden nogen bevidst strategi – tænk hvor stort potentialet er, hvis der kommer en strategi bagved.

Af Yvonn Tittel Tlf. 7912 4562, yti@jv.dk

Foto: Joan Karlsen

klar. Det skal være sådan, at så snart du passerer byskiltet, når du ser byrummenes indretning, så ved du, at noget er anderledes, at her er det børnene, det drejer sig om.

Børneby er også godt for ældre – Så kan nogen indvende, at det er en modsætning, at befolkningsfremskrivningen siger, at Billunds befolkning kommer til at bestå af flest ældre mennesker. Men uanset så er det min vurdering, at hvad der er godt for børn, er også godt for de ældre. Sikre stisystemer, pictogrammer i stedet for bogstaver på skilte, toiletter, man kan komme ind og ud ad. Hvis bare børnene kan være stille! – Børn larmer ikke, når de koncentrerer sig. Jeg er selv håndboldtræner for 50 syv-otte årige, og når vi rammer rigtig i træningen og får dem med, så er de fokuserede. Børn er kun i vejen, når de ikke får de rigtige rammer eller ikke får opmærksomhed.


BILLUND

29

BS

Søren Dalhof i et af skattekammer-værelserne på adventuregangen, hvor der er gemt en skat til børnene ved ankomsten.

Flere vil overnatte midt i det hele Hotel Legoland har 60.000 overnatninger og en belægning på 70 procent. Ligeligt fordelt mellem familier på ferie og erhvervsfolk.

M

ed en beliggenhed midt i Legoland, med adgang til alle legelandets faciliteter og med en veludbygget kursus- og konferenceafdeling er Hotel Legoland indbegrebet af den fremtid, hele Billund Kommune ser for sig – som en oase, der lever af turisme. – Vi sælger på, at du kan bo midt i Legoland, og samarbejdet med Lalandia, lufthavnen og Givskud Zoo som »Legoland Billund Resort« understøtter, at vi har haft stabil vækst også de seneste tre-fire år mens verden omkring os har haft svære tider, siger

hoteldirektør Søren Dalhof om at samarbejde giver større markedsføringsmuskler.

Vækst på fem procent En vækst på cirka fem procent årligt og i år 30.000 turistovernatninger og næsten lige så mange erhvervsovernatninger giver en belægning på 70 procent og tanker om at udvide. Ikke i år hvor ejeren, Merlin Entertainment Group, bygger Legolands største enkeltinvestering i form af et nyt Polar Land, men en udvidelse kommer: – Men den belægning begynder der at være god forretning i at se på en udvidelse, som Søren Dalhof siger. Især med den særlige styrke, at Hotel Legoland er lige stærk på både turisme og erhverv: – Vi siger, vi ligger i verdens navle. Med Legoland i forhaven og international lufthavn i baghaven. Der er mange store erhvervsvirksomheder i Jylland med datterselskaber og samarbejdspartnere i udlandet, og til dem ligger vi perfekt, ligesom vi ligger optimalt for konferencer, siger Søren Dalhof, der på konferencesiden ud over 32 mødelokaler, to auditorier og et multihus har hele Legoland at

Med 200 værelser og en belægning på 70 procent er tanker om en udvidelse ikke længere utopi for Søren Dalhof og Hotel Legoland. Bag hotellet er der masser af plads at udvide på . Foto: Joan Karlsen

Hotel Legoland Er en del af Legoland, ejet af Merlin Entertainments Group – en verdensomspændende virksomhed med over 15.000 medarbejdere fordelt på 63 attraktioner i 14 lande. Hotel Legoland har 200 værelser og beskæftiger 85-90 medarbejdere året rundt og det dobbelte i højsæsonen. Omsætter for over 100 millioner kroner og har en vækst på fem procent. En overnatning for en familie med to voksne og to børn koster 3000 kroner i højsæson og 2200 udenfor højsæson – includeret billetter til Legoland i to dage til alle. Flest turister er danskere, fulgt af Sverige, Norge, Tyskland og Holland – og med gæster fra Finland og Polen næstefter.

boltre sig i. Konferencegæsterne kan i dag vælge at spise på Legolands borgrestaurant, og gå i fakkeltog klædt i middelalderdragter og anført af harpespil. Næste år kan de også spise med polartema i den kommende restaurant i Polar Land – ligesom Lego indgår mere seriøst i konferencecentret:

Masser af muligheder – Vi udvikler hele tiden vores business & bricks koncept, som er vores mødefundament, og derfor er vi nu også ved at indarbejde de fire læringsstile, se; høre; gøre og røre, i vores koncepter, siger Søren Dalhof. Legoklodser indgår som en naturlig del, også i de kurser Hotel Legolands egen eventafdeling udbyder. For eksempel som hjælp til at visualisere nye strategier. Legoklodser og temaer indgår selvfølgelig også på turistsiden, hvor 94 værelser er temaværelser, fuldt indrettet med Lego.

Af Yvonn Tittel Tlf. 7912 4562, yti@jv.dk

Millioner Legoland havde over 1,7 millioner gæster i 2010, og det tal når forlystelsesparken også i år, og sætter dermed igen gæsterekord. Med åbningen af Polar Land skal det tal løftes til rekordhøjde næste år. Polar Land er Legolands hidtil største investering, på cirka 75 millioner kroner, med flere nye forlystelser, levende pingviner og restaurant. Gæsterne i Legoland er for 60 procents vedkommende danskere, mens cirka 40 procent kommer fra udlandet – primært Tyskland, Sverige og Norge.


BS

Lego Fonden står for flere hjælpeprogrammer til børn. Lego Charity når ud til 370.000 børn og Care for Education til 125.000 børn i hele verden. Her børn i et hjælpeprogram i Indien. Foto: UNHCR/N.Bose

BILLUND

30

Lego i lyst og i nød

Lego Fonden har de seneste tre år uddelt hjælp for 200 millioner kroner. Som i forretningen er hjertet med børnene og alt, der har med deres udvikling, leg og læring at gøre.

D

et kan virke som en måde at markedsføre sig på, når Lego Fonden de seneste år har brugt millioner af kroner på at hjælpe børn i Kina, Sydafrika og Indien. Men det kan også ses som den fuldendte understregning af, at klodsen fra Billund er lavet med et oprigtigt ønske om børns bedste. Både i den kommercielle forretning – og i fondene. – Selvfølgelig spiller de to ting sammen. Og det er også et sted, hvor Lego Fonden adskiller sig fra andre fonde. Vi giver gerne vores kerneprodukt væk. Fordi det bedste, vi kan give, er

vores kerneprodukter, siger Frederikke Tømmergaard, kommunikationsansvarlig i Lego Fonden, der har til huse i Idéhuset i Billund. Næsten halvdelen af Lego Fondens donationer sidste år var Lego-klodser opgjort til halv pris i fondens regnskab. Frederikke Tømmergaard viser rundt i udstillingen i stueetagen af Ole Kirks Hus og Legos tidligere administrationsbygning midt i Billund midtby. Montrerne er spækket med alt, fra trælegetøjet i begyndelsen til de mere og mere avancerede klodser, og de understreger, hvad hun mener.

Det bedste er ikke for godt »Det bedste er ikke for godt« har været Legos bærende filosofi og værdi, siden Ole Kirk gik fra at være tømrermester til at lave legetøj. En metier, der ikke fra start blev anset for agtværdig i alle kredse. Det skulle ændre sig. I en grad så sønnen Godtfred Kirk Christiansen kunne stifte den første fond i sin fars navn i 1964. Til kirkelige og humanitære formål og til fremme af menneskers udvikling. 15 år efter var det igen Godtfred, der sammen med sin hustru stifter Edith & Godtfred Kirk

Ole Kirks Fond

Lego Fonden

Fra 1964 og har siden stiftelsen haft til formål at uddele midler til almennyttige og almenvelgørende projekter samt kirkeligt og humanitært arbejde og støtte til turistmæssige formål. Fonden opererer primært i Danmark og støtter fortrinsvis projekter i Billund og omegn med henblik på at udvikle området til et bedre sted at bo. Fonden har gennem årene støttet talrige projekter - som Den Jyske Sangskole og Center for Familieudvikling. Ole Kirks Fond er kendt som Lego familiens Familiefond. Fonden er samtidig den eneste i Lego-regi, der kan søges. Unge, der rejser på hjælpeprojekt ude i verden i seks måneder får typisk 3000 kroner til hjælp til rejseudgifter, når de søger fonden.

Stiftet med det formål at sikre Lego Gruppens fremtidige beståen som samlet virksomhedsgruppe, understøtte Lego Gruppens interesse i børn og deres udvikling samt drive egentlig erhvervsmæssig virksomhed. Fonden er tæt knyttet til Lego virksomheden og dens medarbejdere. Gennem internationale projekter i Care for Education og Lego Charity har fonden medvirket til at vise Legoklodsens mange muligheder for leg i områder, hvor Lego produkterne ikke er særlig kendte og brande Lego virksomheden og produktet på en positiv måde. Lego Local Community aktiviteter, herunder medarbejderinvolvering i filantropiske aktiviteter, er tilsvarende med til i praksis at vise Legos sociale ansvarlighed.

Christiansens Fond med nogenlunde samme formål som Ole Kirks Fond og endnu flere hundrede millioner kroner i fundatsen. Senest har tredje generation, Kjeld Kirk Kristiansen, så etableret Lego Fonden, der blev revitaliseret for tre år siden, da Lego for alvor bankede krisestøvet af sig og kom til hægterne igen.

Store penge – Det specielle ved Lego Fonden er, at den ejer 25 procent af virksomheden Lego og dens aktiver, siger Frederikke Tømmergaard. Lego har netop aflagt sit bedste regnskab nogensinde, så der er tale om store penge. Om milliarder, der har til formål at understøtte hele Legos grundtanke, nemlig børns udvikling, leg, læring og kreativitet. – Vi giver klodser til børn, der ikke har råd til at komme i nærheden af Legoklodser, og som aldrig har set en Legoklods før, vi giver undervisningsmateriale, og vi træner de lokale, der underviser børnene, siger Frederikke Tømmergaard. Playschools for de mindste slår to fluer med ét smæk. De aktiverer og

stimulerer børnene, fra de er helt små – og de giver de ældre søskende fri til at gå i skole, fremfor at de skal tage sig af deres søskende.

I stifterens ånd – Helt i tråd med Ole Kirks ånd. Billund var en Indre Missionsk egn, og pligten til at forvalte det betroede så godt som muligt var en af de grundlæggende rettesnore, som Ole Kirk lod gå i arv til sine sønner, siger idéhusets arkivar, Inge Aaen, der står bag udstillingen om Lego – og familien bag legetøjet. – Ole Kirk var en munter mand, men han levede efter kristne regler og den livsfilosofi, at alt er af Guds nåde, og han tog denne tankegang med ind i sin virksomhed ud fra en forståelse af, at livet er en gave, men også en opgave, siger hun. Lego Fonden har de seneste tre år uddelt hjælp for omkring 200 millioner kroner.

Af Yvonn Tittel Tlf. 7912 4562, yti@jv.dk

Edith & Godt. Kirk Christiansens Fond

Medarbejdernes Jubilæumslegat

Edith & Godtfred Kirk Christiansens Fond er fra 1978. Edith Kirk Christiansen har ønsket, at fonden skal støtte en række kirkelige initiativer, og denne tradition er fastholdt således, at ca. 1/3 af den samlede, årlige støtte i dag gives til kirkelige projekter. I dag fungerer fonden som fælles fond for familien Kirk Johansen og Kirk Kristiansen. Fonden er kendetegnet ved, at det er bestyrelsen selv, der tager initiativ til de fleste projekter, og familiemedlemmerne selv, der fungerer som sociale entreprenører understøttet af staben – eksempelvis med støtte til Center for ADHD og med familiens personlige engagement i finansieringen af en SOS-Børneby i Jimma i Etiopien.

Jubilæumslegatet er et lille, men meget værdsat legat, hvor Lego medarbejdere kan indstille mindre projekter. Det blev indstiftet i 1982 og bliver uddelt hvert år i august. Legatets midler stammer fra en indsamling blandt Lego medarbejderne i Danmark i anledning af koncernens 50 års jubilæum og er siden blevet suppleret med priser og bidrag fra Lego Fonden. Formålet er at give medarbejdere mulighed for at engagere sig og indstille projekter, som de finder vigtige og interessante. Projekterne er ofte mindre, sociale projekter, der er drevet af ildsjæle.


BILLUND

31

BS

Kinesiske børn er med i Care for Education. De lærer blandt andet matematik ved hjælp af legoklodserne.

Fra hjælpeprogrammet blandt børn i flygtningelejren Dukwi Refugee Camp i Kenya.

Indiske børn i hjælpeprogrammet.

Frederikke Tømmergaard i den store samling i Ole Kirks Hus og Legos første administrationsbygning. Hun er kommunikationsansvarlig i Lego Fonden, der for alvor satser lokalt som partner i det udviklingsselskab, der sammen med Billund Kommune skal stå for Børnenes hovedstad Billund. Foto: Joan Karlsen


BS

BILLUND

32

Ole Opfinder i moderne omgivelser I Billund er innovation ikke bare et fortærsket ord, men en lyslevende ingeniørvirksomhed, der udvikler nye løsninger og protyper til alverdens brancher. Ole Lykke Jensen med en statue af frihedsgudinden, som medarbejderne har moret sig med at »printe« på den termiske maskine, der fungerer som en stor ovn, der ved hjælp af laser smelter tingene frem ud fra en 3D-fil.

N Du har en formue begravet i haven Med et Danfoss jordvarmeanlæg får du gratis energi fra jorden og sparer masser af penge på din varmeregning. Ja, mange sparer helt op til 50%, så mon ikke det var en god ide at fyre dit gamle fyr? Et Danfoss jordvarmeanlæg består af en varmepumpe og nogle nedgravede plastslanger. Et areal på 300 kvm. er som regel nok til at sikre opvarmning og varmt vand til et almindeligt parcelhus. I sammenligning med oliefyr og almindelig elvarme er et jordvarmeanlæg miljøvenligt og reducerer udslippet af CO2 med ca. 40%. På www.jordvarme.danfoss.dk kan du regne ud, hvor meget DU kan spare.

avnet forpligter, men Ole Lykke Jensen og Lars Pedersen, to tidligere kolleger fra Legos digitale satsning, Lego Darwin vil gerne forpligtes. Det var derfor de valgte at blive selvstændige for 11 år siden, og derfor de skiftede navn til Davinci Development. Fordi de ser deres virksomhed som en fortsættelse af de samme traditioner med en blanding af kunst, opfindelser og dygtigt ingeniørarbejde. – Vi er en rådgivende ingeniørvirksomhed. Med speciale i hele processen omkring produktudvikling og fremstilling af prototyper, siger Ole Lykke Jensen. Dét, der begyndte i 2000 med ham og Lars og et lejet lokale ovenpå en tøjbutik i Billund midtby er i dag en virksomhed med 34 medarbejdere i eget byggeri i Billund og afdelinger i Sønderborg og Skovlunde ved København.

– Vi er meget idérige og effektive til at nå færdige løsninger, siger Ole Lykke Jensen. – For tre uger siden så jeg en udsendelse i fjernsynet med det helt nye fra New York, og så rykker man lidt tilbage i stolen, når man ser den maskine, vi har haft siden 2008. Allerede i 2002 investerede han og Lars i deres første prototypemaskine. Meget forenklet en printer, der kan støbe emner i tre dimensioner ud fra en 3D-fil. I dag har Davinci Development en stribe af den slags maskiner, også den nyeste, der kan arbejde med 11 forskellige materialeegenskaber i ét og samme print.

Prototypen kan afprøves – Det gør det muligt at afprøve prototypen, før du vælger at lave en form på baggrund af den, siger Ole Lykke Jensen og henter et joystick, Davinci Development har udviklet for Sauer-

Fag-, hoved- og totalentrepriser

KD REVISION Engsøparken 27 7200 Grindsted Tlf. 70 20 46 66

Faglig rådgivning og kompetent byggepartner

Erik Møberg A/S Østermarksvej 39 · 7250 Hejnsvig · Tlf. 75 33 59 00 www.erikmoeberg.dk


BILLUND

Da virksomheden fyldte 10 år, kunne alle gæster få deres ansigt 3D-scannet – og senere fik de tilsendt en støbning af sig selv. Ole fik selvfølgelig også sin egen.

Davinci

Har modtaget Børsens Gazelle-pris fire gange – i 2006 – og igen i 08-09 og 10. Havde for to år siden for første gang underskud, som et resultat af krise og en stærk investeringsprofil. Forventer i år en omsætning på over 30 millioner kroner. 95 procent af Davincis omsætning er i dag indenlands, men målet er at øge eksporten betragteligt.

Danfoss. For én ting er det geniale i at kunne printe rigtige modeller ud i plast- og tokomponentmaterialer. En anden er, at det ikke kan svare sig til masseproduktion, hvor en støbeform og sprøjtestøbning stadigvæk både billigere og giver mange flere muligheder for et bredere materialevalg. Men prototyperne er vejen frem til den endelige form indenfor alt fra smykker til vindmøller:

Smykker – Denne her for eksempel – i den færdige udgave skal der diamanter i hvert eneste hul, siger Ole Lykke Jensen og viser noget, der umiddelbart ligner en blå plastikkogle. Ved nærmere øjensyn kan jeg godt se, den er fuldstændig nøjagtig, og den blå kugle, der er lavet af voks, har gjort det ud som mastermodel til en form til et smykke i den dyre ende af skalaen. Til vindmøller har Davinci Develop-

ment været med til at udvikle smartere smøresystemer til lejer og gearkasser, og lige i øjeblikket arbejder virksomheden med at gøre sig egnet til for alvor at træde ind i offshoreindustrien. I første omgang med et mål om at lave 3D-modeller og animationer, for eksempel som sikkerhedsfilm. På længere sigt med større planer, hvilket er en af årsagerne til, at Davinci Development er ved at opdyrke et nyt speciale: Styrkeberegning. – Det er slet ikke så simpelt, som det lyder, og tidligere har det været en tendens til at overdimensionere, for at være på den sikre side. Men det betyder jo, at det bliver for dyrt, siger Ole Lykke Jensen.

Af Yvonn Tittel Tlf. 7912 4562, yti@jv.dk

33

Helle Iversen står for Davinci Developments eneste reelle produktion på 3Dstøbemaskinerne, nemlig personligt tilpassede headset til FBI, militæret og brandfolk over store dele af verden. Headsettet med mikrofon og højttaler og høreværn sidder i en plastisk fremstillet kopi af ejerens øregang – og da alle menneskers øregange er lige så individuelle som fingeraftryk, bliver hvert headset lavet ud fra en 3D-fil af den kommende ejers øregang.

Tjen penge, mens jeg klarer dit regnskab og din administration. Jeg hjælper med: • finansbogføring • kreditorstyring • debitorstyring • periodebalancer • løn • klargøring til revisor

låse VI HAR NØGLEN TIL GOD SERVICE Forhandling af: • Penge & brandskabe • Sikringsgitre & beslag • Dørpumper og lukkere • Dørbeslag - nødbeslag

• Nøgleskabe • Elektronik • El-låse - kodelåse • RUKO og BEWATOR adgangskontrol

Ole Kirksvej 5 . 7190 Billund . Fax 7533 1332 mail@hs-security.dk . www.securitylåse.dk

7533 8100

• COMLITE dørtelefon anlæg • Fingeraftryks låse

Vi er selvfølgelig godkendt af forsikringsselskaberne e

BS

Dalsøvej 121 . 7200 Grindsted Tlf. 28 49 13 28 . www.taltanja.dk


Danisco burde slet ikke ligge i Danmark Næsten alle råvarer bliver importeret, 99 procent af produktionen bliver eksporteret – og både løn og energi er verdens dyreste i Danmark. Alligevel ligger verdens største producent af emulgatorer og stabilisatorer i Grindsted.

D

anisco er som en humlebi der ikke skal kunne flyve. Fabrikken burde slet ikke ligge i Danmark. Alligevel troner den nutidige arvtager af fortidens Grindstedværk fortsat på Tårnvej, opkaldt efter fabrikkens vartegn, det fir-

kantede emulgatortårn. – Man kan godt sige, at det er bemærkelsesværdigt. Men det er her, vi har al den opsamlede viden, der i sidste ende skyldes, at vi er et landbrugs- og fødevareland, siger direktør Martin Madsen. Vi sidder i mødelokalet i

grundlægger Chresten Lundgaards villa. Midt i det knopskudte fabriksunivers, overalt forbundet med enorme rørsystemer og pyntet med advarselsskilte. Sikkerhed har altid været i fokus, men de nye amerikanske ejere – DuPont, som købte Danisco i maj – har endda skærpet fokus på sikkerhed. – Vi er i gang med en integrationsproces, som Martin Madsen siger. Salget ventes nu ikke at få den store betydning i produktionen i Grindsted med cirka 500 medarbejdere. Til gengæld vil der ske ændringer i Daniscos administration og supportfunktioner, fordi

mange af de administrative opgaver kan lægges sammen med DuPonts øvrige administration.

DuPont er en sikring Skal Martin Madsen give sit bud, kan det kun blive, at overtagelsen af DuPont er en sikring af Danisco. Fordi DuPont netop har set værdien af Daniscos store erfaring med udelukkende at bruge biologiske råstoffer. – DuPont er en meget udviklingsorienteret koncern, de står bag nylon og teflon, kevlar og neopren og freon – og de har set, at megatrenden i verden hedder at erstatte oliebaserede kemikalier og hjælpestoffer

med biologiske. For eksempel er de i samarbejde med Goodyear ved at udvikle et dæk uden brug af gummi i gængs forstand, siger han. Megatrenden passer som fod i hose til Danisco, der udelukkende bruger naturlige råvarer, især spiseolie, til produktion af sine emulgatorer og stabilisatorer.

Kun biologiske råvarer – Vi er en af de helt store leverandører til is- og brødproduktion, og vores emulgatorer og stabilisatorer er i hver anden is og hvert fjerde brød i hele verden, siger Martin Madsen. Danisco har i forvejen været i gang med at ekspe-

rimentere med at erstatte olieprodukter med naturlige hjælpestoffer, for eksempel til fremstilling af bioethanol, og har også fundet frem til naturlige emulgatorer, der kan erstatte thalater i plastik. Thalater har stor opmærksomhed i Danmark, fordi de vandrer fra plasten over i eventuelle madvarer, og inde i kroppen kan thalaterne virke hormonforstyrrende på drenge.

Stadig færre er den vej det går I den stolte fortid var der over 1000 ansatte på Grindstedværket, men med mindre der virkelig kom-


BS

Martin Madsen har vÌret direktør pü Danisco i Grindsted i ti ür og hans vurdering er, at virksomhedens nye ejere er en styrkelse, fordi Danisco passer ind i den verdensomspÌndende megatrend Dupont har lagt sin strategi ud fra – om at flere og flere oliebaserede produkter vil blive erstattet af produkter baseret pü biologiske rüstoffer.

BILLUND

35

Historien Startet i 1924, som kemisk virksomhed under navnet GrindstedvĂŚrket, der lavede vitaminer. GrundlĂŚgger Chresten Lundgaard ville ogsĂĽ lave sprĂŚngstoffer, men sĂĽ vidt kom det aldrig. Da margarinefabrikkerne gjorde deres indtog, var der et hul i markedet for emulgatorer og stabilisatorer, hjĂŚlpestoffer i processen med at forbinde vand og olie, og GrindstedvĂŚrket tog produktionen ind. Siden er vitaminerne solgt til BASF, og en produktion af naturlige smagsstoffer er solgt fra til en schweizisk virksomhed.

Danisco Navnet Danisco kom med fusionen mellem GrindstedvÌrket og De Danske Spritfabrikker og De Danske Sukkerfabrikker. Opkøber var en investeringsfond af navnet Danisco. Siden er sukker og sprit ogsü solgt fra.

DuPont Grundlagt af DuPont, der for over 200 ür siden udvandrede fra Frankrig til USA – og som lagde ud med at producere krudt, hvilket ogsü var GrindstedvÌrkets grundlÌggers drøm. De to selskaber har meget ens forhistorier, som virksomheder grundlagt af entreprenante mÌnd forud for deres tid – og ogsü i dag er vÌrdierne ganske sammenfaldende.

Ă˜konomien Danisco har aflagt sit sidste selvstĂŚndige ĂĽrsregnskab med en omsĂŚtning pĂĽ 13,7 milliarder kroner.

Sikkerhed Sidste ür havde Danisco ikke Ên arbejdsulykke med efterfølgende fravÌr. I ür er der dog Ên, en medarbejder snublede med 80 grader varmt vand og fik en del i sine gummistøvler – en grim oplevelse, men han er tilbage pü arbejde igen. En af DuPonts afdelinger, med 250 medarbejdere i Holland, har ikke haft en arbejdsulykke med fravÌr i 31 ü

SÌt kulør pü behøver din hørelse! Et høreapparat ikke at vÌre dyrt!

Ingen ventetid Ring pĂĽ telefon

7070 2328 Kom ind og fĂĽ et gratis tjek af din hørelse! Vi kan hjĂŚlpe dig med at ďŹ nde netop det høreapparat, der passer til din økonomi, behov og livsstil.

Din lokale El-installatør • Elinstallation • Automatik

• Projektafdel./industri

• Huse/boliger • Styretavler

Udover fair priser tilbyder vi f.eks. 10 % rabat pü egenbetalingen, hvis du har et pensionistkort og har ogsü rabataftaler med andre organisationer. Ring allerede i dag og hør nÌrmere!

Aastvej 10 B l 7190 Billund l Telefon 75 33 20 73 Fax 75 33 20 74 l mail@buchwin.dk l www.buchwin.dk

mer efterspørgsel pü helt nye produkter, er der ikke udsigt til at blive flere end de nuvÌrende cirka 500. TvÌrt imod. Tallet falder løbende en smule, fordi der konstant er opmÌrksomhed pü muligheder for at rationalisere og effektivisere. – Udgangspunktet er altid, at vi prøver at genplacere folk. Men det er hvert ür en kabale at fü det til at gü op, siger Martin Madsen.

Af Yvonn Tittel Tlf. 7912 4562, yti@jv.dk Fotos Joan Karlsen

   Kr. 2.000,- pr. sĂŚt i egenbetaling

Alt i VVS-service. Nyt og reperation Tilbud eller regning Medlem af DS- VVS Garanti

Egon Vadhs VVS Service Jørgen Glavindsvej 26 - 7200 Grindsted Tlf. 7532 0510 Mobil 2014 1553 egon.vadh@c.dk

Siemens Intuis Phonak AudĂŠo Smart III Kr. 4.990,- pr. sĂŚt i egenbetaling

Siemens 101-serie Kr. 2.900,- pr. sĂŚt i egenbetaling ÎŽĆ‰ĆŒĹ?Ć?ÄžĆŒÄžĆŒÄžĹŒÄžĆŒÄ¨ĆŒÄ‚ĆšĆŒĆľĹŹĹŹÄžĆšĹ˝ÄŤÍ˜Ć&#x;ĹŻĆ?ŏƾĚ

Hørecenter Grindsted Jernbanegade 2 7200 Grindsted Telefon 7070 2328 www.hca.dk


BS

BILLUND

36

Familieejet flyselskab t Mens SAS og Cimber kæmper for overlevelsen, har familien Sundbergs luftfartselskab Sun-Air i Billund overlevet i 33 år uden ét eneste år med underskud. Metoden hedder fem forretningsområder.

D

et er hårde tider, siger Kristian Tvergaard, kommerciel direktør i Danmarks største, familieejede luftfartselskab Sun-Air. Han sidder i grundlægger og ejer Niels Sundbergs kontor, og udtalelsen er ingen beklagelse. Snarere en

konstatering. For om nogen formår Sun-Air til stadighed at gøre luftfart til en fornuftig forretning. – Vi har fem forretningsområder, og det er hele tiden et spørgsmål om at vækste på nogle områder og tilpasse os på andre, siger han. Kontoret emmer af flyvningens historie. Og af familien Sundbergs. Væggene er fyldt med diplomer og med billeder, og på skrivebordet står yngste skud på stammen, sønnen Kristoffers lille datter. Naturligvis fotograferet med fars pilotkasket på.

Familie med vinger Niels Sundberg selv er i USA som instruktør for nye piloter til Sun-Airs to Hawker 800 XP, der bruges som taxafly og til ad hoc opgaver for op til otte passagerer. – En af styrkerne i Sun-Air har altid

Kristian Tvergaard, kommerciel direktør, med en model af den sorte Hawker 800 XP til højre og det hvide rutefly til venstre. Foto: Chresten Bergh


BILLUND

trodser turbulens ’

En af styrkerne i Sun-Air har altid været handel med fly. Kristian Tvergaard, direktør

været handel med fly, som Kristoffer i dag er stærkt med inde over, sammen med Niels, siger Kristian Tvergaard. Handel med fly, stort reservedelssalg samt vedligehold og reparation af fly for andre luftfartselskaber er de tre områder, der har gjort Sun-Air mindre følsomt overfor udsving på flyvningerne.

For British Airways

Af Yvonn Tittel Tlf. 7912 4562, yti@jv.dk

Men også på ruteflyvningen, som Sun-Air flyver som franchisetager for British Airways, er selskabet specialiseret ved primært at flyve med forretningsrejsende og ved meget hurtigt at kunne lægge ruter om, alt efter hvor forretningspartnerne har behov for det: – Vi er dygtige til at tilpasse os markedet. Får nogle af vores store kun-

der behov for regelmæssige flyvninger til et eller andet sted i verden, så laver vi ruten, hvis der er dækning for det, siger Kristian Tvergaard. I alt 10 rutefly er i Sun-Airs stald. Med plads til 32 passagerer i hver. – Man har virkelig skullet være om sig, siden lavprisselskaberne kom ind over Europa de seneste ti år. Det har ændret strukturen, og oveni er luftfart blevet belagt med mange miljøafgifter og ekstra omkostninger. Så vi skal hele tiden udvikle os for ikke at falde bagud, siger Kristian Tvergaard. Da han kom til Sun-Air for 18 år siden, havde selskabet 45 ansatte. For 13 år siden var antallet oppe på 200, og nu ligger det på 150, især fordi der faldt arbejdspladser væk, da Storebæltsbroen tog livet af en stor del af indenrigsflyvningen.

37

BS

Sun-Airs ledelse med Niels og Kristoffer Sundberg i hver sin kaptajnuniform og direktør Kristian Tvergaard, der i øvrigt også er uddannet pilot, i midten. Foto: Sun-Air

Familien Sundberg Niels og Gunhild Sundberg ejer Sun-Air. Niels Sundberg er desuden direktør og luftkaptajn. Børn: En søn, Kristoffer Sundberg, kaptajn i Sun-Air og direktør i Joint Jet. Tre døtre, Susanne, Josephine og Lisbeth, hvoraf to er i Sun-Air, som henholdsvis stewardesse og uniforms- og merchandisechef. En svigersøn er facilitymanager. Sun-Air har i alle årene haft hjemme ved Billund Airport.

Billund Airport Danmarks næststørste med 2,6 millioner passagerer i 2010, 62 ton gods, en omsætning på 539 millioner kroner og et overskud på 5 millioner.


BS

BILLUND

38

Juletræer er et Juletræer er gået fra amatørproduktion til professionalisme, og Green Team Group i Sønder Omme har ført an. Målet er 10 millioner juletræer i 2020, med en fortjeneste på 25 procent.

V

ed en målrettet plan og en stærk beslutning om at geninvestere er Green Team Group i Sønder Omme ved at vokse fra stor til virkelig stor. Fra en god forretning til en fantastisk god forretning: – Vi tjente knap 50 millioner kroner

sidste år og budgetterer med 60 millioner i år. Når vi når vores strategimål i 2020, har vi samlet investeret 2,3 milliarder kroner i koncernen – og vi forventer et afkast mellem 15 og 25 procent, siger Peder Østbjerg, administrerende direktør og medejer af eventyret, der er baseret på juletræer. I 2020 vil selskabet fra Sønder Omme dække 12 procent af juletræsmarkedet i hele Europa, og Peder Østbjerg vakler ikke, selvom investeringen i virkeligheden er risikovillig kapital, fordi der går 10-12 år fra frø til juletræ.

faktisk faldt med næsten en tredjedel fra 2005 til 2010. Green Team Group har også været inde at analysere på udviklingen i nordmannsgraner, som er dem, koncernen selv satser næsten udelukkende på. – Analysen viser, at der vil blive produceret cirka 7,5 millioner flere nordmannsgraner i 2015 i Europa, men det modsvarer til gengæld faldet i de andre arter, så det går lige op, siger Kasper V. Andersen, koncernens marketingschef.

Det bliver jo jul hvert år

Hele nøglen til de imponerende tal er en professionalisering i branchen. Fra hobbyproducenter til professionelt levebrød og fra et alle mulige små og mellemstore salgssteder til de store detailkæder: – Et juletræ har kostet forbrugeren næsten uændret de seneste mange år.

– Vi mener, man skal lede længe efter mindre konjunkturfølsom forretning. For det bliver jo jul hvert år. Og træet er en meget central del i europæiske familiers juletraditioner, siger han. Og peger på en planche, der viser, at juletræsproduktionen herhjemme

Professionelle tager over

Green Team Group Har egne frøplantager flere steder i Danmark og Georgien og høster egne frø til sin planteskole »Majland« bag statsfængslets mure i Sdr. Omme. Planteskolen producerer 25 millioner planter om året og forsyner producenterne med halvdelen af Europas nordmanns-juletræer. Firmaet har juletræer i plantagedrift over store dele af Europa. Dels for at producere tæt ved kunderne, dels for at sikre plads til yderligere spredning. Har i dag 2600 hektar plantagedrift – målet i 2020 er 10.000 hektar. Plantagedriften foregår ofte på lejet jord.


BILLUND

39

BS

Juletræet fylder i de europæiske hjem, så Peder Østbjerg vurderer juletræsbranchen som en af de mest stabile. Foto: Joan Karlsen

guldrandet papir ’ Højteknologi Juletræsproduktion kan synes umådeligt lavteknologisk, men Green Team Group gør meget ud af at have flest mulige certifikater på, at miljøog arbejdsforhold er i orden. Blandt andet er koncernen Global G.A.P.certificeret. Koncernen har også indført chipmærkning af hvert enkelt træ. I år prøvekøres systemet, der næste år skal afløse fingertælling og blyanter. Med chip bliver der fuldt styr på den nøjagtige produktion, og præcis hvor juletræerne befinder sig.

Men producenten tjener mere nu, fordi der tidligere har været tre-fire mellemled mellem plantagen og kundens stue, og nu er der kun ét, nemlig kæderne, siger Peder Østbjerg og fortsætter: – Samtidig har vi formået at krydse klinger med de helt store kæder, fordi produktionen er begrænset, og juletræer er en eftertragtet vare – med andre ord er det fortsat producentens marked.

bjerg. Nu er det nordmannsgran det hele. Skal der ikke noget nyt til? – Jo, og vi har plantet dem. Men de er en hemmelighed endnu, for vi skal først være sikre på, at de kan produceres i meget stor målestok, siger Peder Østbjerg, der personligt tror, at hver tredje af os vil købe juletræ i potter i 2020 og måske bære det ind og ud flere sæsoner i træk.

Mangler træer derude

Og så er han og Green Team Group også undervejs med at levere Kina. I foråret ryger de første planter af sted i et nyt eventyr, der kan blive endnu større end stort.

Jeg har da aldrig oplevet ikke at kunne fremskaffe et juletræ? – Det er der ingen i Danmark, der har. Vi har en produktion på 10 millioner træer årligt. Men vi har lige sagt nej til en forespørgsel fra Rumænien. De har fået at vide, at vi skal have deres ordrer senest i juni, hvis vi skal garantere dem levering, og nu er det bare for sent, siger Peder Øst-

Og nu melder Kina sig

Af Yvonn Tittel Tlf. 7912 4562, yti@jv.dk

Man skal lede længe efter mindre konjunkturfølsom forretning. For det bliver jo jul hvert år. Peder Østbjerg, administrerende direktør og medejer af Green Team Group

Ejerforhold Green Team Group er startet i 1993 af brødrene Peter Majland og Ole Ølgaard. Koncernen er i dag ejet af de to holdingselskaber »Majland Holding« og »Østbjerg Holding«, samt af Jacob Majland, Marius-Ole Sørensen, Jens Christian Hansen, Frank Bos og Hans Rafn. 52 fastansatte medarbejdere i Sønder Omme – og sæsonafhængigt yderligere 100150 medarbejdere i planteskoen, ansat via vikarbureau. I juletræs-sæsonen fra første oktober til december er der 350-400 mennesker beskæftiget med koncernens juletræer.


Forestil dig en verden uden uforudsete it-regninger…

XPectTM er it til fast pris En XPectTM-aftale hos XPConsult giver dig it til fast pris. Det betyder, at vi bruger vores energi og kompetencer til at sikre, at dit it altid spiller. Vi giver dig fri support, og vi skriver ingen ekstra-regning, hvis serveren, det interne netværk eller en arbejdsstation alligevel står af. Vi tjener vores penge på, at dit it fungerer, og vil ikke blive rige på at rykke ud, når det ikke fungerer. Det er sund logik for XPConsult, men det er bestemt ikke normalt i vores branche. Men hvorfor har andre it-firmaer ikke it til fast pris? Måske fordi de ikke er helt så trætte af de uforudsete regninger, som du er!

Vil du vide mere? Synes du også, der lyder besnærende at slippe for uforudsete it-regninger? Så kontakt Klaus Nielsen og få en grundig forklaring om XPectTM - på jævnt dansk.

Ring: 72 16 31 11 eller skriv til info@xpconsult.dk

XPConsult · Skads Byvej 45 · 6705 Esbjerg V · 72 16 31 11 www.xpconsult.dk

TM

XPect er it-aftale uden ekstra rudekuverter

XPConsult leverer, servicerer og udvikler vores kunders grundlæggende it, det vil sige servere, netværk og arbejdsstationer. Vi er 9 medarbejdere og har kunder over det meste af landet. Vi lever efter et princip om at være autoriseret, certificeret og eksamineret i alt, hvad vi arbejder med.

Business Syd  
Business Syd  

Business syd 11. dec. 2011

Advertisement