Page 1

Waarom Bedrijfskundige Mentoring werkt? Bedrijfskundige Mentoring zorgt door persoonlijke begeleiding van leidinggevenden in het expliciteren van de bestaande visie, het maken van keuzes op basis van deze visie en het managen van de consequenties van deze keuzes op verschillende aspecten. Tegelijkertijd wordt de autonomie van de organisatie versterkt. De begeleiding is zeer persoonlijk en kort cyclisch. Er komen geen uitgebreide rapporten of eindeloze analyses aan te pas. Na een snelle reductie van complexiteit is de aanpak Het vooral gericht op de energie en de actie van de leidinggevende.

Hoe kunnen wij abstracte visie en ambitie omzetten in concrete resultaten? Bedrijfskundige Mentoring is een vorm van begeleiding van een leidinggevende die erop gericht is de ambities van een organisatie om te zetten in resultaten. De basisfilosofie is dat als medewerkers (in een organisatie) weten wat er van ze wordt verwacht, zij de vrijheid gaan voelen te bedenken hoe zij resultaten zullen realiseren. Strategie wordt hierbij vertaald in concrete, consistente en duidelijke keuzes (focus), terwijl de handelingsvrijheid (autonomie) van de medewerkers wordt vergroot. In bovenstaand figuur is weergegeven langs welke as strategie realisatie zal plaatsvinden en welke onderwerpen bij de Bedrijfskundige Mentoring aan de orde komen. Bedrijfskundige Mentoring is de ontbrekende schakel tussen ambitie en realisatie.

Wat levert Bedrijfskundige mentoring op? De resultaten van Bedrijfskundige Mentoring zijn:

 Gefocuste energie  Prestatiemeting tegen de afgesproken doelen  Eigenaarschap van de oplossing  Samenwerking en veranderingsbereidheid  Kritisch vermogen op alle niveaus

“Hoe eet je een olifant op? Ons voor ons.”


Hoe verhoudt Bedrijfskundige Mentoring zich tot andere begeleidingsvormen? Bedrijfskundige Mentoring positioneert zich als een combinatie van het beste van twee bekende begeleidingsvormen: coaching en consultancy. De consultant zal op basis van inhoudelijke expertise proberen bij te dragen aan het oplossen van een probleem, terwijl de coach het leerproces begeleidt.

Wat kost Bedrijfskundige Mentoring? Bedrijfskundige Mentoring werkt volgens een business model waarbij de opdrachtgever bepaalt wat de geleverde bijdrage waard is. Deze werkwijze vereist dat wij een vrij korte factuurcyclus hanteren. Na de inzet van een aantal uren willen wij graag weten wat onze toegevoegde waarde is geweest en hoe zich dit vertaalt in de vergoeding voor onze diensten. Wij behouden ons het recht voor om op basis van de vergoeding de opdracht te continueren dan wel te staken. Wij kunnen dit model hanteren omdat onze belangrijkste drijfveer is: de interesse in het functioneren van organisaties en de toegevoegde waarde die wij hieraan kunnen leveren (en niet de vergoeding per uur). Vanwege dit business model maken wij een uitzondering voor reiskosten en reistijd. Beide hebben voor ons geen toegevoegde waarde en worden in rekening gebracht in een vast tarief per kilometer van EUR 1,- voor zowel de reistijd als de reiskosten.

Jan Willem van Holst Ik ben de bedenker en eigenaar van het concept Bedrijfskundige Mentoring. Ik begeleid leidinggevenden in de realisatie van hun ambitie. Dat doe ik door te structureren en confronteren. De effectiviteit van personen en organisaties fascineren mij en daarom is dit werk zo leuk.

www.bedrijfskundigementoring.nl info@bedrijfskundigementoring.nl 06 15447462 023 5618259 Mosselplaat 16 2134 WG Hoofddorp KvK#

54099439

BTW#

123996818B01

Brochure Bedrijfskundige Mentoring maart 2012  

Brochure van Bedrijfskundige Mentoring

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you