Page 1

De boeken open over innovatie Is Open Innovatie werkelijk nieuw en welke factoren zijn van belang voor Open Innovatie. Samenvatting De manier van innoveren kan ook vernieuwend zijn. Deze scriptie onderzoekt of Open Innovatie werkelijk nieuw is en welke factoren voor Open Innovatie van belang zijn.

Deze scriptie definieert allereerst innovatie en gaat in op generaties van innovatiemanagement. Open Innovatie is volgens Chesbrough een nieuw paradigma dat in allerlei sectoren kan worden waargenomen. Als definitie voor Open Innovatie is vastgesteld: “Open Innovatie is het doelmatig gebruik van interne en externe bronnen van kennis, waardoor interne innovatie wordt versneld en/of het extern gebruik van de innovatie in de markt wordt vergroot. “ (Chesbrough, 2006). Kernwoorden uit de definitie zijn doelmatig en kennis. Er zijn een aantal typen Open Innovatie- kernprocessen te onderscheiden: inbound, outbound en het gekoppelde proces. De processen van een Open Innovatiemethode dienen om kennis, ideeën en projecten in de organisatie te importeren en exporteren.

Deze scriptie gaat vervolgens in op de aanwezigheid, de ‘nieuwswaarde’, de motieven van Open Innovatie en een indeling van factoren, die binnen en buiten de eigen organisatie mogelijk van belang zijn voor Open Innovatie. De toepassing van Open Innovatie heeft binnen de eigen organisatie een relatie met medewerkers, competenties en processen. Buiten de organisatie kunnen klanten, communities, allianties, netwerken, ecosystemenen en intermediaires een rol spelen.

Door middel van een kwalitatief onderzoek is vastgesteld wat er zich in de werkelijkheid, binnen de grenzen van de onderzoekspopluatie, afspeelt met betrekking tot het onderwerp Open Innovatie.

Uit het resultaat van het onderzoek wordt geconcludeerd dat Open Innovatie werkelijk nieuw is. Daarnaast concludeer ik dat de factoren, die van belang zijn voor Open Innovatie, voornamelijk interne factoren zijn. Men heeft nog geen oog voor de factoren, die zich buiten de organisatie afspelen. De factoren voor Open Innovatie zijn in te passen in de benoemde indeling. Open blijkt een factor te spelen in de innovatie-intentie, maar nog niet bij gerealiseerde innovaties. In termen van de titel van de deze scriptie: de intentie om de boeken over innovatie open te gooien is aanwezig, nu kan het open boek over innovatie volgen.

Jan Willem van Eck, Juni 2010

De boeken open over innovatie  

samenvatting van mijn afsutdeerscriptie

De boeken open over innovatie  

samenvatting van mijn afsutdeerscriptie

Advertisement