Page 1

Stainless Steel Architectural Hardware Solution


EN1906

EN 1906 is de Europese norm en internationale richtlijn voor deurbeslag. Deze norm bevat uiteraard de compleet gedefineerde richtlijn voor de uitgebreide tests voor deurbeslag. De artikelen in deze catalogus voldoen aan de EN 1906 duurzaamheidstests. Deze test simuleert de werking van het product bij dagelijks gebruik. Van Leeuwen International onderstreept het streven naar een constant en hoogwaardig kwaliteitsniveau. En 1906 is the European standard and international guideline for door fittings. This norm contains the complete defined guidelines for the extensive tests for door fittings. The products shown in this catalogue meet the EN 1906 durability tests. These tests simulate the functioning of the product at daily use. High grade quality on a constant level is one of Van Leeuwen International’s main objectives. EN 1906 ist die europäische Norm und die internationale Richtlinie für Beschläge. Diese Norm enthält selbstverständlich die Komplett definierte Richtlinie für eine umfangreiche Prüfung der Beschläge. Die Produkte aus diesem Katalog erfüllen die EN1906 Haltbarkeitsprüfung. Diese Prüfung simuliert das Verhalten des Produkts im täglichen Gebrauch. Van Leeuwen International strebt nach einem konstanten und hochwertigen Qualitätsstandard.

EN1906 klasse 4 - Met metalen onderconstructie - With metal inner parts - Mit Metallunterkonstruktion

SKG Productcertificaat 415 . 630 . 10 Certificaathouder :

Bezoekadres

Van Leeuwen International

4

7

(1-4)

(6/7)

-

T: F: E: I:

Utrechtsestraat 220 3910 AC Rhenen

0

1

4

0

B

(0/1)

(0/1)

(0-4)

(0-4)

(A/B/U)

Nieuwe kanaal 9f

0318 - 477777 0318 - 477778 sales@vanleeuwenint.nl www.vanleeuwenint.nl

Wageningen Postadres Postbus 362 6700 AJ WAGENINGEN

Uitgiftedatum: Vervangt uitgifte: Vervaldatum :

T 0317 – 421 720

2-nov-2009 0-jan-1900 2-nov-2014

F 0317 – 421 677 E info@skg.nl I www.skg.nl

Verklaring van SKG SKG verklaart, dat de door of voor de certificaathouder vervaardigde krukken en rozetten: geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers: Intersteel 0035-xxxx02; xxxx=0605, 0606, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0578, 0616, 0617, 0588, 0589, 0583, 0628, 0634, 0635, 0626, 0657, 0637, 0638, 0621, 0625, 0590, 0591, 0587, 0592, 0642, 0643, 0595, 0609, 0594, 0596, 0608, 0644, 0624, 0619, 0620, 0645, 0645, 0629, 0613 met de navolgende technische specificatie: Roestvaststalen krukstellen met hulpveren op rozetten met stalen onderconstructie

Voldoet aan de classificatie volgens

EN1906 klasse 3 - Met kunststof onderconstructie - With plastic inner parts - Mit Kunststoffunterkonstruktion

0035.131602 0035.130102

digit klasse

2

7

3

-

Deur gewicht Door mass

4

0

Rook- en brandwering Suitability for use on fire / smoke doors

5

1

7

(1-4)

(6/7)

-

0

0

3

0

B

(0/1)

(0/1)

(0-4)

(0-4)

(A/B/U)

6

7

4

0

Corrosie weerstand Beveiliging

Type bediening

Corrosion resistance

Type of operation

Security

09-412

2-nov-2009

ir. Harm A.J. van Dartel certificatie manager Op deze verklaring is van toepassing het SKG reglement voor Productcertificatie 2006. Geldigheid van deze verklaring. Deze verklaring is geldig voor zover aan alle daarmee samenhangende verplichtingen is voldaan en voorzover om enigerlei reden niet eerder een einde is gekomen aan de geldigheidsduur. De geldigheid vervalt in elk geval: a. na verbreking van de certificatie-overeenkomst. of b. na eenzijdige intrekking van deze verklaring.of c. na uitgifte van deze verklaring met recentere datum van uitgifte of d op de hierboven vermelde vervaldatum.

Accessories class 4

-

0035.131502 0035.130002

EN1906 Klasse 4 EN1906 Klasse 3

0035.352260

8 mm

0035.352259 0035.352258

7 mm 6 mm

© SKG Dit certificaat bestaat uit 1 blad

Zubehor klasse 4

Ø 55

8

2

10

4

0035.352216

8

A

Veiligheid Safety

zoals bepaald door SKG en vastgelegd in rapport SKG Wageningen,

3

EN1906 Klasse 4 EN1906 Klasse 3

Accessoires klasse 4 -

EN 1906 : 2002

1

4

Gebruiks- categorie Technische levensduur Durability Category of use

0035.352217

0035.352218

0035.352219

0035.224611


Ovaal - Oval

0035.131702 0035.130202

EN1906 Klasse 4 EN1906 Klasse 3

0035.132102

EN1906 Klasse 4

0035.131802

EN1906 Klasse 4

0035.131902

EN1906 Klasse 4

Accessoires klasse 3 -

Accessories class 3

0035.132002

-

EN1906 Klasse 4

Zubehor klasse 3

Ă˜ 55

8

10

4

0035.346416

0035.346417

0035.346418

0035.346419

0035.346460

8 mm

0035.346459 0035.346458 0035.346457

7 mm 6 mm 5 mm

0035.218620

3


0035.127202

- Met metalen onderconstructie - With metal inner parts - Mit Metallunterkonstruktion

Ovaal - Oval

0035.127302

0035.127702

0035.128302

0035.127002

0035.127802

Accessoires - Accessories -

Zubehor

Ă˜ 53

8

4

0035.351216

0035.351217

0035.351218

0035.351219

0035.351260

8 mm

0035.351259 0035.351258 0035.351257

7 mm 6 mm 5 mm

0035.224610


0035.128002

0035. 128202

0035.127102

0035. 127602

0035.127402

0035. 127502

0035.127902

0035. 128102

5


0035.125202

- Met metalen onderconstructie - With metal inner parts - Mit Metallunterkonstruktion 0035.124702

0035.124202

0035.124902

Ovaal - Oval

0035.124602

0035.124302

Accessoires - Accessories -

Zubehor

53

8

6

10

4

0035.351016

0035.351017

0035.351018

0035.351019

0035.351060

8 mm

0035.351059 0035.351058 0035.351057

7 mm 6 mm 5 mm

0035.224600


0035.124402

0035.124502

0035.124802

0035.125102

7


8

- Met metalen onderconstructie - With metal inner parts - Mit Metallunterkonstruktion

0035.122302

0035.122102

0035.122202

Accessoires - Accessories -

Zubehor

Ă˜ 50

4

10

8

0035.346716

0035.346717

0035.346718

0035.346719

0035.346760

8 mm

0035.346759 0035.346758 0035.346757

7 mm 6 mm 5 mm

0035.218610


- Met metalen onderconstructie - With metal inner parts - Mit Metallunterkonstruktion

0035.123502

0035.122902

0035.123302

0035.123602

Accessoires - Accessories -

Zubehor

30 X 65

8

10

4

0035.347317

0035.347318

9


0035.088602

Ovaal - Oval

- Met kunststof onderconstructie - With plastic inner parts - Mit Kunststoffunterkonstruktion

0035.089202

0035.088402

0035.091502

0035.089402

0035.087802

Accessoires - Accessories -

Zubehor

Ă˜ 55

8

10

10

4

0035.346416

0035.346417

0035.346418

0035.346419

0035.346460

8 mm

0035.346459 0035.346458 0035.346457

7 mm 6 mm 5 mm

0035.218620


0035.091602

0035.091402

0035.090602

0035.090502

0035.089702

0035.089602

0035.090702

0035.089302

11


0035.091002

0035.090002

0035.090202

0035.091102

0035.090402

0035.090302

0035.091202 0035.091302

Accessoires - Accessories -

P

Zubehor

Ă˜ 55

8

12

10

4

0035.346416

0035.346417

0035.346418

0035.346419

0035.346460

8 mm

0035.346459 0035.346458 0035.346457

7 mm 6 mm 5 mm

0035.218620


13


EN1906

0035.133711

- Met metalen onderconstructie - With metal inner parts - Mit Metallunterkonstruktion

SKG Productcertificaat 415 . 630 . 12 Certificaathouder :

Bezoekadres

Van Leeuwen International

T: F: E: I:

Utrechtsestraat 220 3910 AC Rhenen

Nieuwe kanaal 9f

0318 - 477777 0318 - 477778 sales@vanleeuwenint.nl www.vanleeuwenint.nl

Wageningen Postadres Postbus 362 6700 AJ WAGENINGEN

Uitgiftedatum: Vervangt uitgifte: Vervaldatum :

T 0317 – 421 720

15-feb-2010 0-jan-1900 15-feb-2015

F 0317 – 421 677 E info@skg.nl I www.skg.nl

Verklaring van SKG SKG verklaart, dat de door of voor de certificaathouder vervaardigde krukken en rozetten: geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers: ITAL 0035 - 1295, 1296, 1297

met de navolgende technische specificatie: Roestvaststalen geveerde krukstellen op langschilden met stalen onderconstructie

Voldoet aan de classificatie volgens digit klasse

EN 1906 : 2002

1

2

4

7

Gebruiks- categorie Technische levensduur Category of use Durability

3

0

Deur gewicht Door mass

4

0

Rook- en brandwering Suitability for use on fire / smoke doors

5

1

7

0

8

B

Corrosie weerstand Beveiliging

Type bediening

Safety

Corrosion resistance

Type of operation

zoals bepaald door SKG en vastgelegd in rapport SKG Wageningen,

6

4

Veiligheid

Security

09-432

15-feb-2010

ir. Harm A.J. van Dartel certificatie manager Op deze verklaring is van toepassing het SKG reglement voor Productcertificatie 2006.

14

© SKG Dit certificaat bestaat uit 1 blad

56 72

0035.133729 0035.133736

55 72

0035.133765 0035.133767

63/8 72/8

220

8

4

Naast de deurkruk modellen op rozet voert het INTERSTEEL Basic+ programma ook een aantal modellen op schild. De modellen zijn verkrijgbaar in alle gangbare Sleutel, PC en WC maatvoeringen voor Europese slotafstanden. De langschilden zorgen voor een luxe afwerking en zijn mak-kelijk schoon te houden. In addition to the lever handle on rose models. the INTERSTEEL Basic+ programme also includes a number of models on plate. These models are available in all common Key, PC and WC designs for European lock cases. The long plates provide a luxury finish and are easy to keep clean.

Geldigheid van deze verklaring. Deze verklaring is geldig voor zover aan alle daarmee samenhangende verplichtingen is voldaan en voorzover om enigerlei reden niet eerder een einde is gekomen aan de geldigheidsduur. De geldigheid vervalt in elk geval: a. na verbreking van de certificatie-overeenkomst. of b. na eenzijdige intrekking van deze verklaring.of c. na uitgifte van deze verklaring met recentere datum van uitgifte of d op de hierboven vermelde vervaldatum.

0035.133724 0035.133726

Neben den Türdrückern auf Rosette gehört zum INTERSTEEL Basic+ Programm auch eine Reihe von Modellen auf Schild. Diese Modelle sind inallen gängigen Schlüssel-, PC- und WC-Maßausführungen für europäische Schlossabstände erhältlich. Die Langschilde sorgen für einen luxuriösen Abschluss und sind einfach sauber zu halten.

0035.131711 0035.131724 0035.131726

56 72

0035.131729 0035.131736

55 72

0035.131765 0035.131767

63/8 72/8


0035.130711 0035.130724 0035.130726

56 72

0035.130729 0035.130736

55 72

0035.130765A 0035.130767A

63/8 72/8

a

0035.130765B 0035.130767B

63/8 72/8

a

0035.132711 0035.132724 0035.132726

56 72

0035.132729 0035.132736

55 72

0035.132765 0035.132767

63/8 72/8

15


EN1906

0035.129711

SKG Productcertificaat 415 . 630 . 12 Certificaathouder :

Bezoekadres

Van Leeuwen International

T: F: E: I:

Utrechtsestraat 220 3910 AC Rhenen

Nieuwe kanaal 9f

0318 - 477777 0318 - 477778 sales@vanleeuwenint.nl www.vanleeuwenint.nl

Wageningen Postadres Postbus 362 6700 AJ WAGENINGEN

Uitgiftedatum: Vervangt uitgifte: Vervaldatum :

E info@skg.nl I www.skg.nl

met de navolgende technische specificatie: Roestvaststalen geveerde krukstellen op langschilden met stalen onderconstructie

- Met metalen onderconstructie - With metal inner parts - Mit Metallunterkonstruktion

klasse

EN 1906 : 2002

1

2

4

7

Gebruiks- categorie Technische levensduur Category of use Durability

220

3

0

Deur gewicht Door mass

4

0

Rook- en brandwering Suitability for use on fire / smoke doors

5

1

8

4

6

7

4

0

8

B

Veiligheid

Corrosie weerstand Beveiliging

Type bediening

Safety

Corrosion resistance

Type of operation

zoals bepaald door SKG en vastgelegd in rapport SKG Wageningen,

0035.129729 0035.129736

55 72

0035.129765A 0035.129767A 0035.129769A

63/8 72/8 78/8

a

0035.129765B 0035.129767B 0035.129769B

63/8 72/8 78/8

a

F 0317 – 421 677

SKG verklaart, dat de door of voor de certificaathouder vervaardigde krukken en rozetten: geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers: ITAL 0035 - 1295, 1296, 1297

digit

56 72

T 0317 – 421 720

15-feb-2010 0-jan-1900 15-feb-2015

Verklaring van SKG

Voldoet aan de classificatie volgens

0035.129724 0035.129726

Security

09-432

15-feb-2010

ir. Harm A.J. van Dartel certificatie manager Op deze verklaring is van toepassing het SKG reglement voor Productcertificatie 2006. Geldigheid van deze verklaring. Deze verklaring is geldig voor zover aan alle daarmee samenhangende verplichtingen is voldaan en voorzover om enigerlei reden niet eerder een einde is gekomen aan de geldigheidsduur. De geldigheid vervalt in elk geval: a. na verbreking van de certificatie-overeenkomst. of b. na eenzijdige intrekking van deze verklaring.of c. na uitgifte van deze verklaring met recentere datum van uitgifte of d op de hierboven vermelde vervaldatum.

0035.129611

0035.129511

16

© SKG Dit certificaat bestaat uit 1 blad

0035.275211

0035.129524 0035.129526

56 72

0035.129624 0035.129626

56 72

0035.275224 0035.275226

56 72

0035.129529 0035.129536

55 72

0035.129629 0035.129636

55 72

0035.275229 0035.275236

55 72

0035.129565 0035.129567 0035.129569

63/8 72/8 78/8

0035.129665 0035.129667 0035.129669

63/8 72/8 78/8

0035.129867

72/8


SKG Productcertificaat 415 . 630 . 09 Certificaathouder :

Bezoekadres

Van Leeuwen International

T: F: E: I:

Utrechtsestraat 220 3910 AC Rhenen

Nieuwe kanaal 9f

0318 - 477777 0318 - 477778 sales@vanleeuwenint.nl www.vanleeuwenint.nl

Wageningen Postadres Postbus 362 6700 AJ WAGENINGEN

Uitgiftedatum: Vervangt uitgifte: Vervaldatum :

T 0317 – 421 720

15-feb-2010 2-nov-2009 2-nov-2014

F 0317 – 421 677 E info@skg.nl I www.skg.nl

Verklaring van SKG SKG verklaart, dat de door of voor de certificaathouder vervaardigde krukken en rozetten: geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers: 36998N3 / 0035.xxxxyy, waarin xxxx= 1227, 1330, 0774, 0782, 0775, 0781 en yy = 11 of 36

met de navolgende technische specificatie: Roestvaststalen ongeveerde krukstellen op kortschilden met stalen onderconstructie met of zonder nokken Voldoet aan de classificatie volgens

EN 1906 : 2002

digit

1

2

3

4

5

klasse

4

7

-

0

1

zoals bepaald door SKG en vastgelegd in rapport SKG Wageningen,

6

7

8

4

0

U

09-458A

15-feb-2010

0035.077511

ir. Harm A.J. van Dartel certificatie manager Op deze verklaring is van toepassing het SKG reglement voor Productcertificatie 2006. Geldigheid van deze verklaring.

0035.077536

72

EN 1906 kortschilden brandvertragend De INTERSTEEL Basic+ kortschilden serie EN1906 klasse 4 schilden zijn volledig getest volgens DIN norm 18273 FS. De modellen zijn vastdraaibaar en voorzien van een hulpveer. Naast de schildcombinaties zijn ook knopschilden verkrijgbaar in deze serie. Voor deze schilden staat een brandwerendheid van 60 minuten. Een veilig, duurzaam en mooi product. EN 1906 short plates fire retardant INTERSTEEL Basic+ EN 1906 class 4 compliant short plate series are fully tested according to the DIN 18273 FS standard. These models are lockable and spring-assisted. In addition to the plate combinations, we also offer knob plates in this series. These plates offer a fire resistance of 60 minutes. A safe, durable and stylish product. EN 1906 feuerfeste Kurzschilde Die INTERSTEEL Basic+ Kurzschilde der Serie EN1906 Klasse 4 wurden vollständig nach dem DIN-Standard 18273 FS getestet. Die Modelle sind festdrehbar und verfügen über eine Hilfsfeder. Neben den Schildkombinationen sind in dieser Serie auch Knaufschilde erhältlich. Diese Schilde sind feuerfest für 60 Minuten. Ein sicheres, dauerhaftes und schönes Produkt.

- Met metalen onderconstructie - With metal inner parts - Mit Metallunterkonstruktion

0035.077411 0035.077436

72

0035.077711

170

8

4

0035.077836

72

17


- Met metalen onderconstructie - With metal inner parts - Mit Metallunterkonstruktion

18

0035.123649

72

0035.123049

72

0035.123249

250

8

72

4


19


20


- Met metalen onderconstructie - With metal inner parts - Mit Metallunterkonstruktion

0035.625030

0035.625070

0035.625050

0035.625060

0035.625000

0035.625010

21


0035.375381

0035.375380

SKG keurmerk Stichting Keurmerk Gevelelementen (SKG) geeft een keurmerk af voor veiligheidsbeslag. De door SKG ontwikkelde test heeft in Europa een vooraanstaande naam. Tijdens de test worden inbraaksituaties gesimuleerd waarbij men met zeer veel kracht en geweld probeert een raam of deur te openen. Van Leeuwen International heeft hoogwaardig veiligheidsbeslag wat voldoet aan de SKG*** norm. SKG quality mark This independent institute tests safety products. During these tests, burglary situations are simulated in which windows and doors are attempted to be opened with violent force. The number of stars in the logo indicates how burglar-proof they are. The guidelines to obtain this quality mark are based on a highly exacting levels. SKG SKG (Sicherheitsprüfung für Sicherheitstüren und -fenster durch ein Institut), In dieser Prüfung werden in simulierten Einbrüchen, Sicherheitsbeschläge von Fenstern und verstärkten Türen nach gewaltsamer Öffnung, überprüft. Diese Prüfung hat eine europaweite Gültigkeit. Van Leeuwen International führt hochwertige Sicherheitsbeschläge die Norm SKG*** erfüllen.

22

0036.375380


0035.384029 0035.384036 0035.384049

55 72 92

0035.384129 0035.384136 0035.384149

55 72 92

23


24

Disclaimer

Disclaimer

Anmerkung

Voor de in dit productoverzicht opgenomen gegevens aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid, evenmin als voor eventuele druk- en zetfouten en afwijkingen in de kleurproducties.

We do not accept any responsibility for the facts noted in this product summary, nor for any misprints and defects in colour productions.

Die in dieser Programmübersicht angegebenen Maße, Abbildungen und Zeichnungen sind unverbindlich. Modellund Maßänderungen, sowie konstruktive Veränderungen behalten wir uns vor.

Wijzigingen in constructie en uitvoeringen van onze producten worden nadrukkelijk voorbehouden.

Alterations in construction and design of our products are emphatically reserved.

Erfahrungsgemas können Druckfarben nicht immer den Farbton originalgetreu wiedergeben. Farbabweichungen sind daher moglich.

Gehele of gedeeltelijke overname van de in deze catalogus gepubliceerde gegevens uitsluitend na schriftelijke toestemming onzerzijds.

Information from this summary, whether complete or partial, can only be used by obtaining our written permission.

Für Druckfehler und Irrtumer die bei der Erstellung dieser Programmubersicht unterlaufen sind, is jede Haftung ausgeschlossen.

INTERSTEEL is een internationaal geregistreerde beeldmerk.

INTERSTEEL is international registered trademark.

INTERSTEEL ist eingetragene internationale Warenzeich.

Intersteel Basic  

Stainless Steel Architectural Hardware Solution. RVS deurbeslag voor Utiliteits- en Woningbouw.

Intersteel Basic  

Stainless Steel Architectural Hardware Solution. RVS deurbeslag voor Utiliteits- en Woningbouw.

Advertisement