Page 1


Haaaaaaaallo allesammen!! er en n i e t s y Øesalig dukke somøeler skap

e kj snakk i å tegn liker seg d la g an veldig lrotis. H gstallet u g e is p lin og s se. Ynd å s la k . 4 an liker h g godt i o 0 100 00 ! hans er ed Chris m r u t å være p lrot i er en gu han er så ld o h Øystein t er litt fordi rdi De også fo til n e hånda. m , is ulrot rukes glad i g ulrøtter kan b rg han tro . alt nesten

Cm hris er en bu

kt øbelsne kker, lik alende er gitar og har et s å spille k jegg so han prø m ve nugattib r å holde unn a o med Øy ksen. Sammen over he stein reiser ha n le lande søndag t sskoles med et ho synger og forte w, der de lle livet til store og r om Gud og små. Chris ho lder en te hånda. Tennplu nnplugg i g delen i gen er d mo e bensine toren som ten n n n bilen ka slik at motore er på n går, o n kjøre. g

2


4

1

5

Hvaer dette?

Løs n er p ingen å si 23. de

2

1 7

1

2

… … … ……

12

1

6

10

5

2

3

3

4

4

………………

5

6

3 3

3

11

2

9

8

7

………………


4


5


6


12

B Ch li m ris ed o på sid g Ø tu e yst r m ei ed n på .

7


Bil-g

bin o

Alle som vil være med trenger en penn. Sjåføren sier: «En, to, tre, START!»

Tips:

Kryss av i rutene for hver ting dere ser langs veien. Når du har fått fire bilder på rad eller på skrå skal Bruk små kryss eller du si: prikker, da kan du spille flere ganger.

«BIL-tur-overlevelses-BINGO!»

8


Ekstra:

Lag din egen BilturoverlevelsesBingo! Tegn nye ting i rutene, for eksempel et kjøleskap, en dukke med gulrot, eller en mann med skjegg. Bli Bilbingo-kongen. Førstemann til å fylle hele brettet! Last ned flere bilbingobrett på www.ellerstakk.no

9

T

rafikkskilt hjelper oss så vi kommer trygt frem. Slik kan vi ha det trygt på veien. Bibelen likner litt på trafikkskilt! I Bibelen lærer vi å komme trygt frem i livet. Gud har vært så god at han forklarer oss hvordan vi skal leve. Takk, Gud!


Finnrett

farge!

P

å veien rundt dere er det biler med mange farger. Velg en farge. Tell bilene med din farge. For å holde styr på dette, kan dere krysse av på tilhengerne nede. Den som først har krysset av hele tilhengeren, har vunnet.

10


11


8

9

4 5

7 6

3 n tei Øys j o rt g r har ne fø e e s lek reist a. de mefr ! m m hje r fra ø j k

1

Chris finner en snarvei gjennom skogen. k jør fram!

14

2

Øys te s ta p i n per en b e n g u l r ot sinl i ove uka. St r tern neste å ingk a s t.

13

12

15 Chris glemte å sjekke om det va r n o k lu f t i dekka. Ikke lu r t !

11

18 16

På vei!

Ø

10

ystein og Chris skal ta seg en lørdagstur, og du kan bli med. Dette er nesten som stigespill, bare med fart! Ta frem noen godteri- eller papirbiter som kan brukes som spillebrikker. Hvis du har

17

en terning kan du bruke den, eller finn en annen løsning (mobil-terning eller bruk stoppeklokke og når man sier stopp, så er det siste tallet mellom 1 og 6 et terningkast). Husk at pilene fungerer som på et stigespill.God tur!


23 22

is C h r t h va tu eil fa n e r f o g som bilen ! et d me set d m! k fi r fra kjØ

30 31 29

24

32

21 25

20

26

n tei Øys a r h det at å t eg Øn skj ner s ruklØ n e i n s t a . g ok fØl onsb am! sj r fr kjØ

19

42

40

27

43

Øy s t e i n h a r g åt t t o m f o r g u l r Øt t e r og må kjØre tilbake for å k jØpe flere.

35

36

38

41

33

34

37

39

28

Ch ris h r b i l ot a r n et må Økk bo le el rt til te. en o ba kjØ g ke ! r

44

45

46


Pådennesidenfinnerdu

morsomme leker morsommeleker forhelefamilien!

E

n av dere tenker på en ting (Et dyr, eller en plante, eller noe annet.). De andre skal stille ja/nei-spørsmål, og må finne frem til rett svar før det har gått tjue spørsmål. Ta hver deres tur og spør.

20 spørsmål


Dingsbomsleken

Bibelfortelling

E

n av dere plukker ut noe som er i bilen, uten å si hva det er. Så sier du: «Jeg ser en dings, en dingseboms og den er grønn» (Eller annen farge, alt etter som). Så må de andre gjette hva du har valgt.

 Tips:

E

n av dere begynner å fortelle en historie fra Bibelen uten å si hva den heter. Den som først finner ut hvilken historie det er, kan fortelle den ferdig.

Se deg rundt i hele bilen, selv om du vet hva du skal velge.

Jegliker

deg  fordi…

A

lle mennesker er skapt av Gud, både store og små. Og alle sammen er skapt i Guds bilde. Derfor er vi uendelig mye verdt. Fortell de andre i bilen hvorfor du liker dem. Begynn hver setning med: «Jeg liker deg, fordi du …». Det går an å ta en runde med ting som du synes de andre er flinke til å gjøre. Ta så en runde der du sier noe om det de andre «er», for eksmpel: «Jeg liker deg, fordi du er smart.»

Ordleken Ø

ystein elsker konkurranser. I denne konkurransen tenker en av dere på et ord som kan ha to betydninger. For eksempel: Måke. Si høyt: Noe som skriker og noe som du kan gjøre med snø. De andre må gjette hva det kan være.

15


REBUSS RE D

ette er en rebus om saker som Øystein og Chris liker. Kan du finne ordene på bussen? Da kan du sette ring rundt dem. Finn alle 20!

O B P O L I T I H M S

G E N I T E G N E U O P

U L K A B I L E R N T Ø

R E U A T U L E L R E D R O R R S L L M N R E

Ekstra:

T S R N K T P I N E T S Y M Å O R E S T O G E

Les de ti bokstavene som blir igjen, og du vil finne tre saker som Øystein og Chris liker veldig godt.

16

ORD:

BIBELEN, BILER, ELLERSTAKK, ENGELSK, FISKE, GUD, GULROTIS, HUNDRETUSEN, HÅP, MATTE, MOTORSYKKEL, POLITI, SANNHET, SKJEGG, SKOLE, SPØRSMÅL, SYNGE, SØNDAGSSKOLE, TEGNE, TULLE.

I T Y S G Å E T S U K L

S A N N H E T F I S K E

Løs n er p ingen å si 23. de

S K J E G G L A U E E F

S Ø N D A G S S S R K N O L L E E K K R E U E


Lagdinegen F 

rebuss re

• • • • • • •

yll inn dine egne ord om deg selv. Skriv svarene på disse spørsmålene inn i de tomme feltene. Hva liker du å gjøre om kvelden tenke på drømme at du skal bli lese se på TV tegne snakke med Gud om

17

• • • •

spise snakke om gjøre på lørdager tenke på før du legger deg

Fyll inn de tomme rutene med tullebokstaver og la noen andre løse rebusen om deg!


Hvordankandu F

gjøreverdentil

etbedrested?

• • • •

inn på noe fint du kan gjøre for: mamma eller pappa bror eller søster naboen din bestemor eller bestefar

• •

noen i klassen som har det litt vanskelig noen du ikke liker

La sjåføren gjette hva du svarte. To poeng for hvert riktig svar!

Huskelista:

Foreksempel:Vaskeoppforpappaellermamma

……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………

        

Husk:

Alltid gå bak bussen, og se til venstre og høyre før du krysser veien!

Finn20feil

Herfårduenutfordring somerlittvanskelig! Kandufinneallefeilene? 18

Løs n er p ingen å si 23. de


19


Fargelegg

SehvorďŹ neplanterog dyrGudharskapt! 20


Fargelegg

Vikangjøremyebraheriverden.Tenkpå hvadukangjørefornoenandre. 21


Fargelegg

MankanvĂŚrelittsliteniblant(DaerdetgodtĂĽkomme hjem!).Guderdensammeuansetthvordanvihardet. 22


Løsninger 3 Tennplugg Konkurranser, Gitar,Surfe.

2Gulrot

De tre ordene som du kan lage av bokstavene som blir igjen, er:

Side19

1Kjøleskap Side3

Side16 Øystein-bladet er en utgivelse av Øystein-Prosjektet i regi av Ungdom i Oppdrag og i samarbeid med Luther Forlag/Prokla-Media og Familiefokus. Bladet skal distribueres gratis.

Kontakt oss på 62 57 43 00 eller email: ellerstakk@ywam.no www.ellerstakk.no

Ansvarlig redaktør: Chris Duwe, Redaktør: Arne Christian Konradsen, Grafisk utforming: Jan Willem Middag, Tekst: Chris Duwe og Trond Sætren, Illustrasjon: Jan Willem Middag, unntatt Øysteinlogo ved Kristian Kapelrud.

Trykk: Gunnarshaug Trykkeri, Stavanger Opplag: 20 000 Papir: 100g Amber Graphic

Ø M E RK E T ILJ

8 Trykksak 7

2

1

24

23

M


Chris og Øystein har også lagd noen gratis CD-er. På CD-ene snakker og synger vi om Gud og livet. Bestill på www.ellerstakk.no gratis. Du kan også gå inn på www.ellerstakk.no hvis du ønsker å gi en gave.

På www.ellerstakk.no er det også videoer, bilder m.m. Stikk innom når du vil! God tur! Hilsen, Chris og

P.S.: Hva synes du om bladet? Skriv gjerne en mail til ellerstakk@ywam.no, takk!!

Øysteins bilturoverlevelses blad 2011  
Øysteins bilturoverlevelses blad 2011  

Øysteins bilturoverlevelses blad 2011

Advertisement