Page 1

Lublin

Faktura VAT

2012-06-21

Nr: 1

„Nauka wystawienia dokumentów księgowych”

data wystawienia

2012-06-21

ORYGINAŁ

pieczęć sprzedawcy

Sprzedawca: klient domyślny Ul. Jasna 16, null null

data sprzedaży

Nabywca: mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100, 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103

NIP: 111-111-11-11 Forma płatności:

Przelew

Bank:

Termin płatności:

2012-07-05

Konto:

Lp.

miejsce wystawienia

Nazwa towaru lub usługi

1. „Tłumaczenie pisemne POL->ENG” 849521

J.m.

ilość 472

Cena netto 24,53

Wartość netto

Stawka VAT

Kwota VAT

Wartość brutto

11 578,16

8

926,25

12 504,41

Razem

11 578,16

X

926,25

12 504,41

W tym

11 578,16

8

926,25

12 504,41

Razem do zapłaty złotych: 12 504,41 Słownie: dwanaście tysięcy pięćset cztery złotych czterdzieści jeden groszy

Druk: www.fajnafaktura.pl

Wystawca:

Odbiorca:

joannawarda

mlingua

Strona 1/1

fakturaVAT(1)  

No Description

Advertisement