Issuu on Google+

MEDIA KIT 2013 publications

alt om

HISTORIE

JSL_MEDIA KIT 2013_210x275_alt incl _SA.indd 1

28-02-2013 11:42:45


JSL publications

Indholdsfortegnelse Om JSL PUBLICATIONS A/S.........................................................................................s. 5 Vi med Hund..................................................................................................................s. 6 MAD&venner................................................................................................................s. 8 Bil Ekspressen............................................................................................................s. 10 GOLFmagasinet...........................................................................................................s. 12 JAGT, Vildt & Våben...................................................................................................s. 14 BådNyt............................................................................................................................s. 16 MfM – Mest for Mænd............................................................................................s. 18 alt om historie...........................................................................................................s. 20 Kreative annoncer...................................................................................................s. 21 Guideannoncer..........................................................................................................s. 21 Priser & Formater.....................................................................................................s. 22 Udgivelser & Deadlines.........................................................................................s. 24 Rabat...............................................................................................................................s. 25 levering af annoncemateriale..........................................................................s. 25

Ret til ændringer forbeholdes. Find altid opdaterede priser og datoer på www.jslpublications.dk. 2

JSL publications Media Kit 2013

JSL_MEDIA KIT 2013_210x275_alt incl _SA.indd 2-3

JSL publications Media Kit 2013

3

28-02-2013 11:42:45


oM JSL pubLicationS a/S

Jsl Er DAnMArKs fJErDE sTØrsTE MAgAsInuDgIVEr med 462.000* månedlige læsere, seks danske magasinudgivelser, en enkelt udgivelse i Norge, mere end 250 årlige bogudgivelser i danmark, et årligt salg på over 500.000 bøger, 30 engagerede medarbejdere og en årlig omsætning på mere end 50 millioner kroner er JSL PUBLICATIONS A/S i dag danmarks fjerde største magasinforlag. en position, som vi har opnået blot seks år efter, at vi i foråret 2006 lancerede vores første magasintitel på det danske marked, Vi med Hund. Vi er stolte over, at det i disse udfordrende økonomiske tider er lykkedes at positionere JSL PUBLICATIONS A/S som et betydende dansk mediehus. I år har vi for første gang valgt at udgive en samlet prisliste, hvor vi præsenterer alle vores medier og dermed de mange muligheder, som vores mange titler og mange attraktive læsere kan tilbyde dig som annoncør både i det enkelte JSL-medie, men også på tværs af alle vores

* Kilde: Gallup Index Danmark, 1. halvår 2012

JSL_MEDIA KIT 2013_210x275_alt incl _SA.indd 4-5

medier. Her tænker jeg særligt på mfm, mest for mænd, som kan tilbyde én samlet kontakt med 282.000* yderst købestærke læsere. Og oven i købet til en kontaktpris, som gør mfm til et attraktivt valg på mange medieplaner. kontakt vores salgsafdeling allerede i dag og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe netop din virksomhed. JSL PUBLICATIONS A/S - Til glæde for læserne og til gavn for annoncørerne.

med venlig hilsen Jesper Sehested Lund – Adm. direktør

JSL pubLicationS Media Kit 2013

5

28-02-2013 11:43:29


Vi MED HunD

TEMA

FAKTA 2013 FAKTA 2013

I

ndtilnu ndtil nuhar haramerikanerne amerikanernehaft haftfornøjelfornøjelsenafafatatblive sen bliveledet ledetafaf44 44præsidenter, præsidenter,

Mangeafafde Mange deamerikanske amerikanske

præsidentershunde præsidenters hundehar har mødtstore mødt storestatsoverstatsoverhoveder.Her hoveder. Herererdet det Ruslandspræsident, Ruslands præsident,Jeltsin, Jeltsin, derposerer der poserersammen sammenmed med Georgeog George ogBarbara BarbaraBush Bushog og dereselskede deres elskedespringer springer spanielMillie. spaniel Millie.

Vidstedu, Vidste du,at at… …

interview

dVIDE HUS unH -hET TvD e ld ved et tilfæ

Deterernæsten Det næstenmere mereen enregel regelend enden enundtagel undtagelse, se,atatfor foratatblive kandidatennuanset blivevalgt kandidate valgtsom somUSA’s uansetpartifarve USA’spræsiden partifarvevære præsident,t,skal væredyreven. skal dyreven.Især Isærererdet dethunde, hunde,som præsident-ejer præsiden somsammen t-ejerhar sammenmed harlevet levetetetprivileger medderes deres privilegeretethundeliv hundeliv ndeni iDet DetHvide HvideHus t hina år.Den Husi iWashing Den6.6.novembe år. Washington novemberrafgøres tongennem b har gennemmange afgøres det,fulg når mange ,kommer omder om deratter atterkommer med anielen Jaco det, enhundeve værelse. hundevenntiltilmagten en værelse. magteni iDet og cockersp ge år, og Jacob er også den lille Detovale ovale Shane brox man om i t Selv og tynd tykt mer på tv. gram et mange TEKST:ANNE gennemTEKST: ANNEEGEDE epro EGEDE// kost //FOTO: FOTO: og børn ALL i OVER er ALL OVER PRESS, PRESS, ne lem M.FL. te Jacob i man ser Sha mange helbredsprob M.FL. at han køb hund har haft ne dog aldrig fortrudt, e hyggelig og Sha VI IMM 66 Vhar EEDDHHUUNNDD blandt andet båd penge, b er nemlig på arbejde. sin tid. Jaco VMH1312_06-17-_tema-1.indd at have med VMH1312_06-17-_ tema-1.indd 6-76-7 afstressende Bay TeksT: Signe

HanSen //

FoTo: HanS

Levendee Levend præsidenthun præsid enthunde de

1. 1.

2. 2. 3. 3.

glad altid været Shane har få måtte ikke for dyr, men

Jacob er muligt. hvor det end haften haft enmasse masseandre andredyr dyrogså, også,men menhundene hundene behageligt,når behageligt, nårUSA’s somregel erersom USA’smagtelite regeldem, magtelitevar dem,som somamerikanerne varforsamlet amerikanernehar forsamlet har forsådanne ––for sådannemøder kendtog møderkunne kendt oghaft haftetetforhold kunnegodt forholdtil. godtstrække strækkesig til.Visse Visseafafhundene sig hundene udover overflflere ud eretimer. timer. blevetfulgt ererblevet fulgtsærdeles særdelesivrigt ivrigtafafden denameriameriI dag I er dag deringen, kanskeoff er der ingen,som kanske offentlighed entlighedog somhusker huskerHardings oghar Hardings harhaft haftmasser masserafaf airedale,men airedale, menifølge fans. ifølgehistoriker fans. historikerved veddet detSmithSmithsonianskeInstitut, sonianske Institut,Tom Sideninternettets Siden TomCrouch, internettetsfremkomst Crouch,så fremkomsthar såererLaddie Laddie haren endel delafaf stadigden stadig denmest ’førstehundene’e’da mestberømte ’førstehunden berømteog ogomtalte daogså omtalteførsteogsåbåde både’skrevet’ første’skrevet’blogs blogs hund.Ingen hund. Ingenafafefterfølgerne oghaft haftderes efterfølgerne, ,selv og deresegen egenhjemmeside. selvde hjemmeside.Hjemmesidemest mest Hjemmesipopulæreafafdem, populære der,som dem,har somvel der, harkunnet velatatmærke kunnetkonkurrere mærkehar konkurreremed harværet væretusandsynligt med usandsynligt LaddieBoys Laddie Boyspopularitet. velbesøgte. popularitet. velbesøgte. I sin tidvar I sin tid varLaddie Enenkelt LaddieBoy enkeltførstehund, En Boyfaktisk førstehund,præsident faktisklige ligeså præsidentGeorge såvelvelGeorge kendtog kendt ogomtalt omtaltsom Bushs(Bush Bushs somsin (Bushsenior) sinejer. senior)springer ejer.Harding Hardingdøde springerspaniel, dødei i spaniel,Millie, Millie, 1923,mens 1923, menshan harendda hanvar enddaudgivet varpræsident. har præsident.For udgiveten enbog. Foratatære bog.En æreden Enbog, bog,som den somefter efter afdødepræsident afdøde præsidentblev sigendesolgte sigende blevder solgtebetydelig derlavet betydeligflflere laveten enstatue statuei i ereeksemplarer eksemplarer naturligstørrelse naturlig størrelseafafLaddie endpræsident præsidentBushs end LaddieBoy, Bushsegen Boy,som somoverleegenbiografi overlebiografi, som , somellers ellers vede vede Harding var Harding med meget var meget populær seksår. med seks populærog år. ogudkom udkomi itusindvis tusindvisafaf eksemplarer,men eksemplarer, menamerikanerne amerikanernekunne kunnealtså Bortvisteførstehun altså Bortviste førstehunde barebedre bedrelide de bare lideMillies Milliesbog. bog. Detererdog Det doglangt langtfra fraalle allepræsidenthun præsidenthunde, de,der der harværet væreten har ensucces. succes.EtEtpar parafafpræsidentern præsidenternes es hundehar hunde harkun kunhaft haften enrelativ relativkort kortkarriere karriere

Blå Bog

Buddythe Buddy thedog dogat atthe theWhite White House. House. Buddyvar Buddy varpræsident præsidentBill Bill Clintonshund, Clintons hund,og ogdenne dennefifilm lmer eren en fotomontage, ,der fotomontage derviser viserforskellige forskellige billederafafBuddy billeder Buddymed medsine sineejere. ejere.

6-7

KVINDER

Milliesbog Millies bog Nogleafafpræsidenthun Nogle præsidenthundene deneerer merepopulære mere populæreend endandre. andre.Nogle Nogle ereratatfifinde ndepå påYouTube, YouTube,og ogBarbara Barbara Bush,George Bush, GeorgeBush BushSeniors Seniorspræsipræsidentfrue,har dentfrue, harendda enddaskrevet skreveten enbog bog omfamiliens familienscocker om cockerspaniel spanielMillie. Millie. Bogenbeskriver Bogen beskriveren endag dagi iDet DetHvide Hvide Hus,set setfra Hus, fraen enhunds hundsperspektiv. perspektiv. Dagenbestår Dagen bestårmest mestafafmøder mødermed med statsoverhoveder statsoverhove derog ogstrategiplanstrategiplanlægningi iDet lægning Detovale ovaleværelse, værelse,selvselvfølgeligafl følgelig afløst østafafegernjagt egernjagtog ogsamsamværmed medfamilien. vær familien.Bogen Bogenkan kanfås fås påwww.amazon www.amazon.com, på .com,hvor hvorman man ogsåkan kanlæse også læsemere mereom omden. den.

12-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år

70 år eller derover * Kilde: Gallup Index Danmark, 1. halvår 2012

Rød line med blå stjerner, som passer til halsbåndet i samme stil. Set hos 4hotdogs fra 219 kr.

Rikke BeRglund//FotograF:

kam & Co. , jysk og 4hotdogs

Rødt underlag – eat and

drink – til madskålen. Set hos 4hotdogs fra 59 kr.

w w w.v i

medhun

d. bt.d k

7

27-11-2012

13:23:01

NETTODÆKNING 2012*

✶ ✶ ✶ Blåt tørklæde til den trendy hund. Set hos 4hotdogs fra 64 kr.

supersmart rødt bandanahalsbånd. Set hos 4hotdogs fra 179 kr.

skøn hummer med pivelyd, der med sine klør er velegnet til interaktive lege med en eller flere hunde. Pris 155 kr. Set hos bowwow.dk.

26 V I M E D H U N D

✶ Robust rød madskål med tre hvide motiver. Set hos Design for Pets fra 129 kr.

Dæk 000

300 –

Hele befolkningen Vi med Hunds læsere

40

250 –

holdbart legetøj med dejlige bløde kanter, som derfor ikke kan skade tandkødet. nem at kaste med og god til indendørs lege. kan vaskes og kan flyde. Pris 70 kr. Set hos bowwow.dk.

HUSSTANDSINDKOMST* 50

350 –

✶ ✶

Blåt underlag – lucky diner – til madskålen. Set hos 4hotdogs fra 59 kr.

Forskellige lækre puder i stars and stripes-patchwork, stribede og med stjerner i forskellige størrelser til 69,95 kr. pr. stk. Patchworkvattæppe til 149 kr. og blødt tæppe i blåt med hvide stjerner til 149 kr. Alt er fra Jysk.

justerbar rød butterfly med velcrolukning til den elegante hund. Set hos Smart Dog til 89 kr.

50-59 år 60-69 år

til november måneds shopping har vi fundet en hel masse lækre ting USA-stil og -farver, så hunden kan føle sig trendy og internatio og sager i nal. StyliSt:

40% 60% 20% 11% 13% 18% 13% 13% 12%

MÆND

5. 5.

27-11-2012 13:22:10 27-11-2012 13:22:10

Stars and stripes

Festligt hårspænde med glitrende røde og pink krystaller til den pyntesyge hund. Set hos Smart Dog til 69 kr.

VMH1312_26-28_Shopping.indd

LÆSERPROFIL*

PresidentBill President BillClinton’s Clinton’sfifirst rst inauguralJanuary inaugural January20 201993 1993part part11 Langtitel, Lang titel,men menfifilmen lmenviser viserGeorge George BushSenior Bush Seniormodtage modtageden dennye nyepræpræsidentBill sident BillClinton Clintoni iDet DetHvide HvideHus. Hus. Bushshund, Bushs hund,Millie, Millie,erermed. med.

VVI I MMEEDD HHUUNNDD 77

9_interview.indd

* Kilde: Gallup Index Danmark, 1. halvår 2012

PresidentGeorge President GeorgeW. W.Bush Bush andhis and hisdog dog Filmenhandler Filmen handlerom ompræsident præsident GeorgeBush George Bushog ogskotten skottenBarney. Barney.

S

VMH1412_06-0

HJEMMESIDE

AAvery veryBarney BarneyChristmas! Christmas! Enfifilm En lmmed medBarney Barneyog ogMiss MissBeazBeazley,de ley, deto toBush-skotter. Bush-skotter.En Ensød, sød,lille lille julefilm, julefi lm,som somogså ogsåereratatfifinde ndepå på DetHvide Det HvideHus’ Hus’hjemmeside. hjemmeside.

JuHl

m for at få engang imelle Shane kom ked’, hvor dyr. virkelig ted lige nede re. Det var kontakt med har sit værks i små glasbu hane Brox Jacob bag det indre Køben ”Dyrene sad og nusser lejlighed i t, under sin siger Shane malet, klippe frygteligt,” bliver der være havn. Her t på livet løs. gt at skulle øret. t og bygge dog ikke planla skåret, tegne Shanes fans havde af mødte e han Shane som mang , værkden dag, hvor De figurer, t i det lille sine to brødre hundefar netop ud glasbur med fra tv, er opståe et i tedet. kende sad hed ved vil kunne Jacob, som alene i værks Det var kærlig Shane er ikke en forestilingen tvivl: sted. Men r ham med men der var som hjælpe dagens anled- første blik. over to piger, kan man i ved at lave, ke cockerspaengels ling, han er SHoppINg gamle rester. finde den ning også lader og maling det mellem spånp år, og 14 Jacob de t niel runde efterhånden både syn og Jacob har har mistet spor. Han noget. Det sætter sine fejler ikke , herlig, ildsprudlende lugtesansen rød og det er noget hørelse, men humør oppe, drage til (u)hyggelig leg. holder Jacobs re Pris 195tedet, er sig af. kr. smiog deres foræld e Shane benytt ned i værks De fleste børn Brox som den kreativ hosSåbowwow.dk. kommer med Setrne. bruger ”når Jacob hjørne r og kender Shane dder i alle Det synes ller, der klippe godbi op. jeg dem der eventyrfortæ børneprogrammet tid på at snuse ham på,” DR i tv-prisen for at aktivere han en times klistrer på , der vandt god måde meget Shanes Verden 2008. jeg er en børne-tv i han . årets bedste uddannet designer, Jacobs ældre siger Shane er s’ ikke kun på Den rre brox det. Shane for levi straus Det er desvæ mer med helbre frygtere arbejdet har proble en r og har har tidlige dage, at han hovedkonto l har nemlig europæiske cockerspanie bøger. godmodige ler i dag skrevet børne lleren formid hvor han lig fortid. eventyrfortæ kultur og kunst, e, der er kreativitet, og voksn min” er Jacob. børn er ”han legebarn. både ramm da han mødte deres indre i Bruxelles, permarpå jagt efter Shane boede et stort ’dyresu fandt han uden for byen

d hund 6 vi me

UDKOMMER

Dukan Du kanfifinde ndeen enmasse massesjove sjovefifilm lmmed med amerikanskepræsidenter amerikanske præsidenterog ogderes dereshunde. hunde. Baregå Bare gåind indpå påwww.youtub www.youtube .com,og e.com, og skrivtitlen skriv titleni isøgefeltet: søgefeltet:

USA’sallerførst USA’s allerførsteepræsiden præsident,t,George GeorgeWashing Washington han var barn. ton(1789-17 (1789-17 havde10 havde 10hunde: noget, da 97), 97), den hunde:Mopsey, Mopsey,Taster, Taster,Cloe, dag har han Cloe,Tipler, Tipler,Forrester Forrester Den dag,,i Captain,Lady iel Captain, LadyRover, Rover,Vulcan, cockerspan Vulcan,Sweetlips 4. 4. Sweetlipsog godmodige ogSearcher. Searcher. ham, , der følger

Hunde Hu ndeliv liv ii

REDAKTØR

Forskelligeeracer Forskellig raceraf af ’Første-Fidoer’ ’Første-Fid oer’

ognæsten og næstenhver hvereneste enesteafafdem demhar harmedmed- De Deforskellige forskellige’Første-Fido’e ’Første-Fido’er’r’ bragtkæledyr bragt kæledyri iDet , ,som somamerikanDetHvide amerikanHvideHus. Hus.Mange Mange erneogså erne ogsåkalder kalderpræsidentern forskelligeslags forskellige præsidenternes slagskæledyr eshunde, kæledyrhar hunde,har har harboet boeti i væretafafmange været mangeracer, palæetpå palæet racer,ligesom påPennsylvania PennsylvaniaAvenue ligesomder derogså ogsåhar Avenuei Washington, har i Washington, været væretblandingshun blandingshunde menhundene men hundenehar deimellem. imellem. hardog dogværet væreti iovertal. overtal.Og Ogdet det Blandtde Blandt deracer, i engrad, i en racer,som grad,såsåman somhar mannæsten harfærdedes færdedespå næstenfår fårfornemmelse påde fornemmelsennaf, de af, bonede bonedegulve gulvei iDet atatdet deterernødvendigt DetHvide nødvendigtatatvære HvideHus, Hus,kan kannævnes værehundeven, nævnes hundeven,hvis hvis airedaleterrier,r,beagle, airedaleterrie manskal man beagle,bouvier skalgøre gøresig bouvierdes sighåb håbom desflflandres, omatatblive andres, blivevalgt valgtsom som cavalierking cavalier kingcharles USA’spræsident. USA’s charlesspaniel, præsident. spaniel,collie, collie,irsk irsksetter, setter, pudel,labrador, pudel, labrador,skotsk Hvisde Hvis skotskterrier, deamerikanske amerikanskepræsidenters terrier,weimaraner weimaranerog præsidentershold og holdafaf yorkshireterrier. yorkshireterri kæledyrskal kæledyr er.Flere Flereafafhundene skaltages tagessom hundeneererligefrem somudtryk udtrykfor ligefrem foramerikansk amerikansk blevet blevetkendisser, kendisser,som traditionog tradition somjournalisterne oglevevis, journalisternehar levevis,såsåererdet detatateje harskreskreejeen enhund hund vetom, vet om,og ogsom ligesåsåamerikansk somden lige denamerikanske amerikansksom amerikanskeoff somæbletærte. offentlighed æbletærte.Med entlighed Medandre andre ivrigt ivrigthar harfulgt. fulgt. ord––stort ord stortset setalle alleamerikanske amerikanskepræsidenter præsidenter Denførste Den førstevirkelige gennemtiderne gennem virkeligekendishund tidernehar kendishundi iDet harhaft hafthunde, hunde,mens DetHvide Hvide mensde dehar har Husvar Hus var airedaleterrie airedaleterrie residereti det resideret i detverdensberøm ren, ren, Laddie verdensberømteteovale LaddieBoy. Boy.Laddie Laddie ovaleværelse. værelse. tilhørte tilhørtepræsident præsidentWarren Faktiskererder Faktisk WarrenG.G.Harding derkun kunfifirereud Harding(præsiudafafde (præside44 44præsidenter, præsidenter, dent dentfra fra1921-1923). 1921-1923).Harding somikke som ikkehar harejet Hardingelskede ejetetetkæledyr elskedesin kæledyrunder sinkrølunderderes krølderes ledeairedale, lede airedale,og regeringsperiode regeringsperi ogLaddie Laddiesad odei iDet sadaltid altidmed DetHvide medved HvideHus, ved Hus,nemlig nemlig regeringsmødereri iDet regeringsmød FranklinPierce, Franklin DetOvale Pierce,Chester OvaleVærelse. ChesterA.A.Arthur, Værelse. Arthur,James JamesK.K. Faktiskhavde Faktisk havdeLaddie Polkog Polk ogAndrew Laddiesin AndrewJohnson. sinhelt Johnson. heltegen egenstol, stol,der der varlavet var lavetspecielt specielttiltilham. Noglepræsidenter Nogle præsidenterhar, ham.Præsident PræsidentHarding har,som Harding somallerede alleredenævnt, nævnt, ville villegerne gernevære væresikker sikkerpå, på,atathunden hundensad sad

90.000* Lærke Sofie Bonke 12 gange årligt vimedhund.bt.dk

LÆSERTAL

HUNDE HUNDEII DET DETHVIDE HVIDEHUS HUS

30

200 – 150 –

20

100 –

26-27

w w w. V I M E D H U N D.

bt. D k 27

10

50 –

27-11-2012 13:20:58

*Kilde: Index Danmark/Gallup Marketing 1. halvår 2012

14 SE

EL GIV

UD

UD

GIV

EL

SE

13

12

11

SE EL

GIV UD

9

10

SE EL

GIV UD

UD

GIV

EL

SE

SE

8

EL

UD

GIV

EL GIV

EL GIV

UD

UD

SE

7

6

SE

SE

GIV UD

GIV

EL

EL

SE

5

4

3

SE

GIV

EL UD

UD

UD

GIV

EL

SE

SE

GIV UD

GIV

EL

EL

SE

1

2

%

UD

VI MED hunD -lIVssTIlsMAgAsInET TIl os, DEr ElsKEr hunDE

0

0 LAV INDKOMST

MIDDEL INDKOMST

HØJ INDKOMST

< 299.999

300.000 – 599.999

> 600.000

* Kilde: Gallup Index Danmark, 1. halvår 2012

Vi Med Hund eR danMaRKS StØRSte KoMMeRcieLLe MaGaSin, deR HenVendeR SiG diReKte tiL aLLe danSKe HundeeJeRe. i MaGaSinet FindeR du aLtid inSpiReRende aRtiKLeR, deR SÆtteR LiVet Med Hund i peRSpeKtiV bÅde HeRHJeMMe oG i udLandet. I hver udgivelse kan læserne forvente et gennemarbejdet udbud af artikler og interviews, der giver gode råd og idéer til aktiviteter, inspiration og timevis af god underholdning. Vi tager bladets navn meget bogstaveligt ved at inddrage læserne aktivt i vores magasin. det ses bl.a. på den populære side med læsernes egne fotos, der er fast inventar i magasinet. Vi med Hund læses af alle, der elsker hunde. kvinderne er overrepræsenteret blandt læserne, men kendetegnende for magasinet er, at det læses af hele familien. Både børn og voksne i alle aldre. Fælles for alle læsere på tværs af alder, køn og boligsituation er, at de ønsker at gøre hundens liv så godt som muligt. det betyder bl.a., at vores læsere ikke holder sig tilbage, når det handler om at shoppe til deres firbenede venner. de elsker at forkæle dem og købe nye accessories, legetøj og lækre godbidder. karakteristisk for Vi med Hunds læsere er yderligere, at de læser magasinet fra ende til anden.

I HVERT NUMMER:

– INTerVIeWS Både kendte og ukendte hundeejere fortæller om deres hundeliv – måNedeNS rACe Udvalgte racer portrætteres – måNedeNS HUNdeeJer månedens hundeejer fortæller om sit liv med hund – GOdBIdder Nyheder og produkter fra ind- og udland – SHOPPING Inspiration til shopping for både to- og firbenede – BreVkASSe ekspertpanelet svarer på læsernes spørgsmål – AkTIVITeT Inspiration til leg og aktivering af hunden

FoR YDERLiGERE inFoRMationER KontaKt: sALGsCHEF: durita Nørgaard // MAIL: durita.norgaard@vimedhund.dk // TELEFON: +45 3271 1207 // MOBIL: +45 4021 2428

6

JSL pubLicationS Media Kit 2013

JSL_MEDIA KIT 2013_210x275_alt incl _SA.indd 6-7

JSL pubLicationS Media Kit 2013

7

28-02-2013 11:43:52


MaD&VEnnER FAKTA 2013

59.000* Ole Høy Hansen 14 gange årligt madogvenner.dk

LÆSERTAL REDAKTØR UDKOMMER HJEMMESIDE

* Kilde: Gallup Index Danmark, 1. halvår 2012

LÆSERPROFIL* LÆSERPROFIL*

40% 60% 13% 14% 17% 15% 12% 15% 13%

MÆND KVINDER 12-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år eller derover * Kilde: Gallup Index Danmark, 1. halvår 2012

NETTODÆKNING 2012*

HUSSTANDSINDKOMST* 50

250 –

Dæk 000

200 –

40

150 –

30

100 –

20

50 –

10

0

*Kilde: Index Danmark/Gallup Marketing 1. halvår 2012

14

13 UD

GIV

EL

SE

SE EL

GIV UD

UD

GIV

EL

SE

12

11

10 UD

GIV

EL

SE

SE EL

GIV UD

GIV

EL

SE

9

8 SE UD

UD

UD

GIV

GIV

EL

EL

SE

7

6

5

SE

GIV UD

GIV

EL

EL

SE

4

3

SE EL

GIV UD

UD

2 GIV

EL

SE

SE EL UD

GIV

GIV UD

UD

MAD&VEnnEr – DAnMArKs lÆKrEsTE MADMAgAsIn

EL

SE

1

%

Hele befolkningen MAD&venners læsere

0 LAV INDKOMST

MIDDEL INDKOMST

HØJ INDKOMST

< 299.999

300.000 – 599.999

> 600.000

* Kilde: Gallup Index Danmark, 1. halvår 2012

HoS Mad&VenneR bRÆndeR Vi FoR Mad. bÅde Mad tiL FeSten Med VenneR oG FaMiLie oG Mad tiL HVeRdaGen, WeeKenden oG HØJtiden. Men MeSt aF aLt bRÆndeR Vi FoR den VeLtiLLaVede Mad. med mAd&venner får læserne interviews med danmarks bedste kokke, opskrifter og meninger fra passionerede madmennesker, inspiration og test af madvarer samt artikler om de nyeste trends og madtendenser. med respekt for faget sætter vi fokus på årstidernes råvarer, anmelder vin, tager læserne med ind på vingårde og sætter øl og snaps under luppen ved højtiderne. det er vores udtalte mål, at der skal være noget for alle, både for nybegynderen og den øvede. Til glæde for både læserne og deres venner har mAd&venner altid en vinkel på, hvordan man selv kan gøre derhjemme. mAd&venner læses af livsnydere m/k med smag for gastronomi og æstetik. de er moderne, fællesskabsorienterede og med en husstandsindkomst, som gør det muligt for dem at vægte kvalitet over kvantitet. de elsker mAd&venner for magasinets inspirerende madjournalistik, de smukke billeder og en papirkvalitet ud over det sædvanlige.

8

JSL pubLicationS Media Kit 2013

JSL_MEDIA KIT 2013_210x275_alt incl _SA.indd 8-9

I HVERT NUMMER:

– de lækreste retter med sæsonens råvarer med stort fokus på indbydende fotos – Portrætter og skarpe interviews med de bedste kokke, producenter og madører – de bedste tips til månedens køb af vin fra dygtige smagere – Test af butikkernes madvarer – Større temaer om kulinariske trends – masser af tips og køkkenteknikker – Historien bag udvalgte madvarer – kokke lærer dig at lave tre-retters menu på en time – Gastronomiske oplevelser fra hele danmark og udlandet

FoR YDERLiGERE inFoRMationER KontaKt: sALGsCHEF: kristoffer Baagøe // MAIL: kb@madogvenner.dk // TELEFON: +45 3271 1215 // MOBIL: +45 2859 9005

JSL pubLicationS Media Kit 2013

9

28-02-2013 11:44:22


biL EKSpRESSEn FAKTA 2013

52.000* Christian Frost 12 gange årligt bilekspressen.dk

LÆSERTAL REDAKTØR UDKOMMER HJEMMESIDE

* Kilde: Gallup Index Danmark, 1. halvår 2012

LÆSERPROFIL*

84% 16% 22% 10% 18% 21% 11% 14% 5%

MÆND KVINDER 12-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år eller derover * Kilde: Gallup Index Danmark, 1. halvår 2012

NETTODÆKNING 2012*

HUSSTANDSINDKOMST*

200 –

50

Dæk 000

Hele befolkningen Bil Ekspressens læsere

40

150 –

30 100 – 20 50 –

10

0

12

EL

SE

11

10

SE

GIV

EL GIV

*Kilde: Index Danmark/Gallup Marketing 1. halvår 2012

UD

UD

UD

GIV

EL

SE

9

8

EL GIV

GIV UD

SE

7

SE EL

SE EL

GIV UD

UD

6

5 UD

GIV

EL

SE

SE

4 UD

GIV

GIV

EL

EL

SE

3

2

SE EL

GIV UD

UD

1

SE

SE

EL

EL

GIV UD

GIV UD

bIl EKsprEssEn – DAnMArKs bEDsTE bIlMAgAsIn

%

0 LAV INDKOMST

MIDDEL INDKOMST

HØJ INDKOMST

< 299.999

300.000 – 599.999

> 600.000

* Kilde: Gallup Index Danmark, 1. halvår 2012

biL eKSpReSSen eR tiL Manden, deR HaR en StoR KÆRLiGHed tiL SpoRtSVoGne oG SupeRbiLeR, Men oGSÅ tiL de HeLt aLMindeLiGe biLeR, Han HaR RÅd tiL at KØbe. Hos Bil ekspressen bliver historierne leveret af ildsjæle, hvis hjerter banker for biler. Vi kender markedet ud og ind og er oppe på de nyeste tendenser, hvilket giver skarpe og personlige artikler. Vi kender læseren, og læseren kender os. magasinet er det bilmedie i danmark, som har den største Facebook-gruppe, og redaktionen chatter gerne med gruppens medlemmer om alt mellem himmel og jord, men mest om biler, sportsvogne og motorsport. På Bil ekspressen går vi i dybden med de vigtigste nyheder på marked-et, prøvekører alle de nye biler i indog udland, tester, vurderer og fælder dommen. Vi laver interviews med interessante personligheder, dækker motorsport og appellerer også til den danske bilejer med fornuftigt forbrugerstof. Vi kommer hele vejen rundt – også med de mere skæve og underholdende historier.

Som annoncør i Bil ekspressen er du sikret adgang til engagerede og købestærke læsere. de er opinionsdannere inden for området og giver med glæde råd og anbefalinger om biler videre til venner og familie.

I HVERT NUMMER:

– de nyeste tendenser – Tests og vurderinger – Nyheder på bilmarkedet – motorsport – Prøvekørsler af nye biler i ind- og udland – Interviews med interessante personligheder

FoR YDERLiGERE inFoRMationER KontaKt: sALGsCHEF: Lennart le Févre // MAIL: lennart.lefevre@jslpublications.dk // TELEFON: +45 3271 1205 // MOBIL: +45 2860 8087

10

JSL pubLicationS Media Kit 2013

JSL_MEDIA KIT 2013_210x275_alt incl _SA.indd 10-11

JSL pubLicationS Media Kit 2013

11

28-02-2013 11:45:08


GoLFMaGaSinEt RydeR Cup

FAKTA 2013 FAKTA 2013

REDAKTØR UDKOMMER

I 1999 indhente europæernes de de amerikanske hjem mebanespiller 10-6 -føring. Men aldrig før e på været nede med fire poin var et udebaneh The Country Club i Broo t før Medinah Cou kline old kommet ntry Club i Chic søndagens singler. Tag igen efter Af Jan FrIMod med tilbage ago T foto: GeTTy til tre mageløseat have IMaGes dage på

FAIR WAY /H

YBRI

DKØ LL

HJEMMESIDE

* Kilde: Gallup Index Danmark, 1. halvår 2012

GREJE LANG T TIL DE E SLAG

Justin rose holer sit vindende putt for birdie på 18. green

68

GOLFmagasinet

|

NR. 13 2012

ER UD

LÆSERPROFIL* LÆSERPROFIL*

STYR

KVINDER 12-19 år 20-29 år 30-39 år

et 11-tal. rose til – og europa udlignet amerik – har anernes føring.

40-49 år

KOM EFTERPAKT OG GIVEN DE

GoLFMaGaSinet eR danMaRKS uaFHÆnGiGe GoLFMaGaSin. Vi HaR Kun et eneSte HenSYn, oG det eR VoReS LÆSeRe oG deReS GoLFSpiL. deRFoR eR MaGaSinet SpÆKKet Med inSpiRation oG Gode RÅd oM aLt det, en GoLFeR ViL HaVe Ren beSKed oM: HVoR SKaL JeG SpiLLe? HVad SKaL JeG SpiLLe Med? oG HVoRdan bLiVeR JeG bedRe tiL det? Hver udgave af GOLFmagasinet indeholder indsigtsfulde artikler om nye køller og alt det andet udstyr. masser af effektiv instruktion, banebeskrivelser og forslag til golfrejser. Optakter til ryder Cup og alle de andre store turneringer. Plus portrætter af danske og udenlandske stjerner. det hele er præsenteret med den æstetik og omhu, der kendetegner et lækkert og professionelt magasin. magasinets indhold og opsætning er derfor det perfekte match til alle de lækre golfrelaterede annoncer for køller og udstyr, golfrejser, golfbaner, biler, tøjmode og øvrig livsstil. GOLFmagasinet læses med stor fornøjelse af både kvinder og mænd og favner både den unge familie og det ældre ægtepar, hvor børnene er fløjet fra reden. målgruppen er typisk dybt engageret i sporten, og økonomien til at udleve den er på plads. det gælder også på et premium niveau – udstyr og oplevelser skal være af høj standard, og der ofres gerne noget ekstra på kvalitet. I modsætning til andre danske golfmedier har GOLFmagasinets

12

JSL pubLicationS Media Kit 2013

JSL_MEDIA KIT 2013_210x275_alt incl _SA.indd 12-13

Dæk 000

200 –

40

150 –

30

100 –

20

50 –

10

0

14 SE

EL GIV

UD

UD

GIV

EL

SE

13

12

11 UD

GIV

EL

EL GIV

UD

*Kilde: Index Danmark/Gallup Marketing 1. halvår 2012

SE

10

SE

9

EL GIV

GIV

SE

8

SE EL

SE UD

UD

7 UD

GIV

EL

EL GIV

GIV UD

SE

5

SE EL

SE EL

GIV UD

UD

4

3

SE EL

GIV UD

6

%

2

golfMAgAsInET – DEn KorTEsTE VEJ TIl goD golf

50

250 –

SE

12 11:5 2:16

HUSSTANDSINDKOMST*

EL

15-08-20

NETTODÆKNING 2012*

GIV

2012

UD

NR. 11

1

|

SE

d 48

EL

T.ind

SE

YR TES

EL

agasinet

1_UDST

GIV

GOLFm

112_48-5

70 år eller derover * Kilde: Gallup Index Danmark, 1. halvår 2012

GIV

48

GM1

60-69 år

UD

Kompak slå med t, flot udseen , end man trorde. Lettere Lidt svæ at . rere at slå med i roughe n.

50-59 år

UD

3-kølle 15°,

1.700 kr. 5-kølle 18° Nærm. forhan

golfmizundler:Tlf. 8088 9753 oeurope .com

JEG HAR visse golf ALTID und ret mere velekøller omtale mig over, at s som gne kølleho værend Lad gå de til bed ved komme for jernene re spillere. e end gen , men Miz s veduno’ern nde, me mig fint, nemsnittetkøller es min hov og hyb n drivere, fair eftergiv og de var allig eder passeddre wayMizuno rider? end e evel gan hævde deres Selv når e. ske r såle MP jeg gra bolden, ’tour-kl -650-fairw des, at ved ayk ar’, slag. resulterede e mig lidt und men jeg og det ska øller er det i gan er ske god spillere kan så tillæ l nok passe, At der gge , e lehoved mangler en drawe der har tenden , at for sigtelin ets kro bolden s hvis til je ne, mig selv at lige lovl på kølma er på plad n har sin ege en bagdel, me de helt for eksempel ig meget – n sigtelin s, bør n igen – pro fun det ikke nem imp godt. blem. være nogje-rutine oneren gerer Der kan de Jeg øde et ikke just lægger Mizuno score nor ere på ’ern som Miz es hovede s på noget skal slå teestedet, malt min i ler 5-k ind til greens eller når jeg overve uno efter minr – en muligh je med en lavt og ølle. Bolden modell at indkorpore mening bør ed, 3går er. re i frem zuno’er for langt til ven som regel elMen tidige åbent ne er født me stre, men for custom hvis man får Mikølleho d sine fair ved og en anelse derfor over, hvafittet, vil ma en giver n blive waykøller d man gode mu spiller som imp elle one mig rs får for lighede 650’ern ret Deres r. e er pengen e. finish helsorte familie, ud af en Miz ose uno der inkl Køllern r af klasse. uderer driver e en sam mere komvirker lidt på hen t hybrider end ma pakte hold 19° og svis 17°, konkur nge af 22° rentern drivere . Både marke e på ns og det. hyb riderne Nogle hovede s godt lide spillere kan r ligesom er, selvtillid at tanke fairway på og se ved at stå ned på ne, lidt kølleret stor t end gen mindre snittet, nemalligeve men eftergiv l særdele s ende.

63% 37% 9% 4% 8% 16% 17% 30% 16%

MÆND

Mange med en klubspiller e fra M fairway- har svært ell izu ve Adam no, Taylo er hybridk d at få bå rM s, Clev de læ øl ngde eland ade og PIN le. Vi har og høvi lig Stå te Så og Co jde no e t tre af R bra AF G – og præssteFørst de på JON entereholede m, Justin krose europa GREAT re sterputrt på r kan etde HEAD mon- s sla og17. green.sde og et øjeblik gø dette billede så seks reatop g til at ram efter, blev taget påhe ga 18.ltgreen, m officials ved nyekunne scoretavlerne af sla ven lidt ne e green i baggrun roses 1/0-sejr mm over Phil Mickels den føre gsen fra blåt på den on ind med bland ere, store tavle. samt ikke mindst t andr udskifte det blå 10-tal på e den lille tavle højre med

MIZUNO MP-650

98.000* Ole Høy Hansen 14 gange årligt golfmagasinet.dk

LÆSERTAL

Mageløse d age på Medinah

Hele befolkningen GOLFmagasinets læsere

0 LAV INDKOMST

MIDDEL INDKOMST

HØJ INDKOMST

< 299.999

300.000 – 599.999

> 600.000

* Kilde: Gallup Index Danmark, 1. halvår

læsere selv valgt at modtage magasinet. det betyder, at din annonce læses med en større seriøsitet af læserne.

I HVERT NUMMER:

– Interviews og portrætter af de største stjerner – Pædagogiske instruktionsartikler, der virker! – Insidertips og vurderinger fra professionelle spillere – Anmeldelser af danmarks bedste baner – de vigtigste nyheder fra golfens verden – Tests og oversigter af køller, bolde, sko og alt det andet udstyr – Tips og reportager om golfrejser fra hele verden

FoR YDERLiGERE inFoRMationER KontaKt: sALGsCHEF: morten klitvad // MAIL: morten.klitvad@golfmagasinet.dk // TELEFON: +45 3271 1271 // MOBIL: +45 2543 0161

JSL pubLicationS Media Kit 2013

13

28-02-2013 11:45:30


JaGt, ViLDt & VÅbEn FAKTA 2013

FAKTA 2013

93.000* Ole Høy Hansen 14 gange årligt jvv.dk

LÆSERTAL REDAKTØR UDKOMMER HJEMMESIDE

* Kilde: Gallup Index Danmark, 1. halvår 2012

LÆSERPROFIL*

LÆSERPROFIL*

73% 27% 15% 9% 11% 16% 20% 16% 12%

MÆND KVINDER 12-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år eller derover * Kilde: Gallup Index Danmark, 1. halvår 2012

NETTODÆKNING 2012*

HUSSTANDSINDKOMST* 50

350 –

Dæk 000

300 –

Hele befolkningen JAGT, Vildt & Våbens læsere

40

250 – 30

200 – 150 –

20

100 – 10 50 – 0

UD

14

GIV

EL

SE

SE

13

12 UD

GIV

EL

EL

UD

GIV

EL GIV

UD

*Kilde: Index Danmark/Gallup Marketing 1. halvår 2012

SE

11

10

SE

9 UD

GIV

EL

SE

8

SE EL

UD

GIV

EL

UD

GIV

EL GIV

SE

7

6

SE

5

SE EL

GIV UD

GIV UD

UD

4

SE EL

SE

GIV UD

UD

GIV

EL

EL

SE

3

2

1

SE

SE

EL

EL GIV

GIV UD

UD

JAgT, VIlDT & VÅbEn – DAnMArKs bEDsTE JAgTMAgAsIn

%

0 LAV INDKOMST

MIDDEL INDKOMST

HØJ INDKOMST

< 299.999

300.000 – 599.999

> 600.000

* Kilde: Gallup Index Danmark, 1. halvår 2012

JaGt, ViLdt & VÅben eR danMaRKS bedSte JaGtMaGaSin – en SucceS, deR bundeR i VoReS GRundLÆGGende FoRStÅeLSe aF JaGtMiLJØet, detS GReJ oG ReSpeKten FoR ViLdtet oG natuRen. At være jæger er mere end en hobby. det er en passioneret livsform i pagt med naturen, årstiderne og dyrenes adfærd. JAGT, Vildt & Våben rammer plet i læsernes univers af jagter, professionelt udstyr, hunde, kammeratskab og storslået natur. med faglighed og underholdning i fokus leverer JAGT, Vildt & Våben altid et magasin spækket med indhold, som kan inspirere og udvikle vores læsere over hele landet. JAGT, Vildt & Våben læses af både de inkarnerede såvel som de nye jægere. Fælles for dem er, at de har tiden og økonomien til at dyrke deres passion for jagt uden at gå på kompromis med kvaliteten og oplevelsen. Læserskaren er mellem 30-60 år, moderne og engageret. de går mere på jagt end gennemsnittet og ser jagtrejser som et must. derfor har vores læsere ekstra fokus på våben, optik, beklædning og grej. det betyder, at du som annoncør i JAGT, Vildt & Våben kommer i direkte kontakt med passionerede jægere.

14

JSL pubLicationS Media Kit 2013

JSL_MEDIA KIT 2013_210x275_alt incl _SA.indd 14-15

I HVERT NUMMER:

– JAGT I UdLANdeT Spændende reportager om jagt i hele verden – JAGT I dANmArk Vi er både med, når bukkejagten går ind, og når jagtprammene sættes i vandet – VåBeN OG GreJ Artikler og test af våben, ammunition og grej. Vi fortæller også om nyhederne – JAGTreJSer Få overblik over jagtrejser i udlandet og dagjagter i danmark – JAGTHUNde Ingen jagt uden hund – vi bringer artikler om jagthundene, træning og grej – reVIreT LIGe NU Få tips til vildt og revirpleje

FoR YDERLiGERE inFoRMationER KontaKt: sALGsCHEF: Preben Henrichsen // MAIL: preben.henrichsen@jvv.dk // TELEFON: +45 32 71 12 03 // MOBIL: +45 4111 6166

JSL pubLicationS Media Kit 2013

15

28-02-2013 11:46:05


bÅDnYt FAKTA 2013 FAKTA 2012

70.000* Morten Brandt 14 gange årligt baadnyt.dk

LÆSERTAL REDAKTØR UDKOMMER HJEMMESIDE

* Kilde: Gallup Index Danmark, 1. halvår 2012

LÆSERPROFIL* LÆSERPROFIL*

74% 26% 11% 5% 9% 14% 19% 23% 20%

MÆND KVINDER 12-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år eller derover * Kilde: Gallup Index Danmark, 1. halvår 2012

BLUE WATER SAILING

// S I K K E R HED

NETTODÆKNING 2012*

På vej over Atlanterhav et i roligt vejr – og en sikkerhedsl med redningsve ine, der dog ikke st er fastgjort!

HUSSTANDSINDKOMST*

250 –

50

Dæk 000

50 –

10

0

*Kilde: Index Danmark/Gallup Marketing 1. halvår 2012

14

EL

UD

GIV

EL GIV

SE

13

12

SE

11

SE EL

GIV UD

UD

10

SE

GIV UD

GIV

EL

EL

SE

9

8

UD

GIV

EL

SE

SE UD

UD

GIV

GIV

EL

EL

SE

7

6

5

SE UD

UD

GIV

EL

EL GIV

GIV

SE

SE

4

3 EL

SE

1

SE

SE

EL

EL

EL UD

Nr. 466 BÅDNYT 47

UD

BÅDBLAD

2

%

GIV

PRAKTISKE

20

UD

DANMARKS

100 –

GIV

BÅDBLAD

30

UD

PRAKTISKE

150 –

GIV

I efteråret 2010 forlod den danske familie for at sejle Jorden rundt i en katamaran. Houlberg Kirk Danmark storme og alvorlige Siden har de haft både nær-v deler de i denne artike ed-ulykker tæt på livet. Efter to år på l ud af deres erfarin ger med sikkerhed havet Tekst & foto HOULBER G KIRK til søs.

bÅDnYT – DAnMArKs prAKTIsKE bÅDblAD 46 BÅDNYT Nr. 466 D A N M A RKS

40

UD

VÆR FORBEREDT PÅ DET VÆRSTE

200 –

Hele befolkningen BådNyts læsere

0 LAV INDKOMST

MIDDEL INDKOMST

HØJ INDKOMST

< 299.999

300.000 – 599.999

> 600.000

* Kilde: Gallup Index Danmark, 1. halvår 2012

bÅdnYt eR danMaRKS StØRSte KoMMeRcieLLe oG MeSt LÆSte MaGaSin oM bÅde, udStYR oG LiVet Ved Vandet. MaGaSinet HenVendeR SiG tiL aLLe, deR HaR HaVet oG SeJLadSen SoM paSSion. BådNyts nøgleord er anvendelighed og troværdighed. For os betyder det, at bådejerne skal have mere ud af deres både og udstyr, så glæden ved sejlsporten bliver endnu større. derfor er magasinet spækket med konkret og brugbar vejledning om alt fra motortjek, reparationer, trim af rig og sejl til anvendelse af marineelektronik. Nye og brugte både testes og anmeldes, og der er selvfølgelig gode råd at hente forud for handler med brugte både. Udgangspunktet tages altid i det sejlende folk. magasinet henvender sig til alle danmarks sejlere. motor eller sejl. Fritid eller mere seriøst. Læserskaren er succesrig, velorienteret og har gang i en masse aktiviteter, hvilket gør den til en attraktiv målgruppe for annoncører med produkter inden for sejlsport, eller som generelt henvender sig med mandeprodukter.

I HVERT NUMMER:

– de seneste bådnyheder – Anmeldelser af udstyr, gear og tøj – Gode tips til gør-det-selv – Tursejlads fra ind- og udland – Test af nye og brugte både – eksklusivt brugbådsmarked – eksklusivt brugbådsmarked

FoR YDERLiGERE inFoRMationER KontaKt: sALGsCHEF: Lennart le Févre // MAIL: lennart.lefevre@baadnyt.dk // TELEFON: +45 3271 1205 // MOBIL: +45 2860 8087

16

JSL pubLicationS Media Kit 2013

JSL_MEDIA KIT 2013_210x275_alt incl _SA.indd 16-17

JSL pubLicationS Media Kit 2013

17

28-02-2013 11:46:40


MESt FoR MÆnD FAKTA 2013 FAKTA 2013

282.000* www.mfm.dk

LÆSERTAL HJEMMESIDE

* Kilde: Gallup Index Danmark, 1. halvår 2012

LÆSERPROFIL* LÆSERPROFIL*

12% 7% 11% 17% 18% 22% 14%

12-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år

4 MEDIEr – 1 MÅlgruppE

50-59 år 60-69 år 70 år eller derover * Kilde: Gallup Index Danmark, 1. halvår 2012

HUSSTANDSINDKOMST* 50 40

Hele befolkningen MfM’s læsere

30 20 10

%

0 LAV INDKOMST

MIDDEL INDKOMST

HØJ INDKOMST

< 299.999

300.000 – 599.999

> 600.000

* Kilde: Gallup Index Danmark, 1. halvår 2012

4 MEDIEr – 1 MÅlgruppE biL eKSpReSSen, bÅdnYt, GoLFMaGaSinet oG JaGt, ViLdt & VÅben eR FiRe StÆRKe MaGaSintitLeR. tiLSaMMen nÅR de ud tiL 282.000* KØbeStÆRKe LÆSeRe Med en StoR oVeRVÆGt aF MÆnd. aLLe bRÆndeR de FoR deReS inteReSSe, SoM enten eR biLeR, GoLF, JaGt eLLeR SeJLadS. mest for mænd dækker i dag over vores 4 herremagasiner, som købes og læses af moderne mænd med en høj indkomst. Fælles for læserne er, at de har sans for kvalitet og gerne vil betale for den. de brænder for deres interesse, som enten er jagt, golf, bil eller båd. Uanset sporten bevæger de sig i et miljø, som er brandingmiljø for mærkevarer. de er gode til at forkæle sig selv og er ikke bange for at prøve nyheder før venner og bekendte. Bil ekspressen udkommer 12 gange årligt, og de øvrige titler 14 gange årligt, hvorfor du med en annonce i mFm sikrer en kontinuerlig påvirkning af målgruppen. mFm er et stærkt medieprodukt, der giver god dækning af en kendt målgruppe til en kosteffektiv kontaktpris. med mFm når du ud til én målgruppe via fire medier, og du får dit budskab igennem der, hvor målgruppen nyder at se det og kan reagere på det.

18

JSL pubLicationS Media Kit 2013

JSL_MEDIA KIT 2013_210x275_alt incl _SA.indd 18-19

MFM LÆsERNEs INTEREssER: – erhvervsforhold – Sundhed – Sport – Underholdning – Boligdesign – Tøjmode – Biler – Gør-det-selv – Stereoanlæg & hifi – Øl, vin og spiritus

FoR YDERLiGERE inFoRMationER KontaKt: sALGsCHEF: Lennart le Févre // MAIL: lennart.lefevre@jslpublications.dk // TELEFON: +45 3271 1205 // MOBIL: +45 2860 8087

JSL pubLicationS Media Kit 2013

19

28-02-2013 11:47:03


aLt oM HiStoRiE

KREatiVE oG GuiDE -annoncER FAKTA 2013 REDAKTØR UDKOMMER HJEMMESIDE

Thomas Oldrup 14 gange årligt altomhistorie.dk

KrEATIVE AnnoncEr JSL PUBLICATIONS A/S tilbyder mange typer af kreative løsninger. Vores erfaring viser, at et godt samarbejde mellem medie og annoncør giver bedre resultater hos vores læsere. kreative løsninger er nemlig med til at skabe god opmærksomhed om dine produkter, ydelser eller lign. det fører dig derfor tættere på læseren og tættere på en købssituation.

Vi har lavet alt fra Apps til Advertorials sammen med vores kunder, og det er kun vores fælles kreativitet, der sætter grænser. Når du indgår en aftale om et kreativt samarbejde, kender du altid prisen, inden du afgiver din ordre.

NYHED

IDEER TIL KREATIVE sAMARBEJDER:

Ds N U H D E M I V

B AY VA N T UND OG VI MED H

NT IC PRÆSE

ED

EVENNER M

ERER:

FIND HUND

NYE APP

marks største adgang til Dan ede GPS likation får du ilens indbygg Hunds nye app der via mob Med Vi med ikere med ommunity, es og kommun de hunde-c altid kan mød over landsdækken du så er, å du er ogs et kort , hvor ’en indehold App kan identificere ø. i nærheden r milj hvo over, jere i dit nær dig et overblik give andre hundee kan k, som hurtigt hele Danmar hundeskov. du finder en

AlT oM hIsTorIE – MAgAsInET, DEr gIVEr DIg VIDEn og unDErholDnIng aLt oM HiStoRie eR bLadet FoR diG, deR Kan Lide at Se doKuMentaRFiLM, SLuGeR SpiLLeFiLM oM dRaMatiSKe SKÆbneR Med StoR inteReSSe, oG SoM GeRne ViL HaVe bÅde undeRHoLdninG oG KundSKab. JSL pubLicationS a/S HaR anSVaRet FoR aLt oM HiStoRieS annonceSaLG. det SVenSKe LRF Media a/b udGiVeR bLadet, SoM bLeV LanceRet i 2005. det specielle ved Alt om Historie er blandingen af særlige illustrationer og tilgængelige tekster om spændende begivenheder i verdens- og danmarkshistorien. Gode fortællinger, Skandinaviens bedste historiske skribenter og aktuel forskning kombineres på en inspirerende og let tilgængelig måde. Artiklerne i bladet illustreres med malerier, fotografier, illustrationer og forklarende kort og beskriver alt fra konger, kærlighed, krige og kuriosa til arkæologiske udgravninger og opdagelsesrejser.

redaktøren er historikeren, forfatteren og journalisten Thomas Oldrup, der har et solidt netværk i det danske historiemiljø.

Hvert nummer er på 68 sider og indeholder artikler, aktuelle tips om bøger og udstillinger, historiske nyheder, spørgsmål og svar mm. I hver udgave er der desuden særlige sider, som er skrevet specielt til danske læsere om dansk historie. Læseren er typisk karakteriseret ved et stort videbegær og interesse for historie, samfund og kultur. magasinet henvender sig til den almindelige læser, uden særlige forudsætninger, og altså ikke historikere, forskere eller akademikere.

20

ØR DU! SÅDAN G e, download ående QR-kod er du Scan nedenst t din profil. Så gratis og opre er app’en helt sjove oplevels ere fl ge jere. klar til at få man andre hundee og d hun din sammen med det! elske dig for Din hund vil BEMÆRK, APP’

EN TILBYDES

FORELØBIG

TIL IPHONE.

26-11-2012

40.indd 82

NCE_208x1

LVSIDE_ANNO

VMH_APP__HA

10:35:52

• Apps • Advertorials • konkurrencer • messer • Produktsample i folie • Indstik • Indhæftning • Indklæbning • kundemagasiner • events

anDRE annoncELØSninGER: kontakt os, hvis du ønsker information om andre annonceformater og løsninger. onLinE annoncERinG: kontakt JSL PUBLICATIONS A/S, hvis du vil høre nærmere om mulighederne for digital annoncering.

guIDEAnnoncEr Annoncører har mulighed for at indrykke en guideannonce som supplement eller erstatning for en alm. annonce. Guideannoncerne skaber god opmærksomhed og sikrer - ligesom vores alm. annoncer - en kontinuerlig påvirkning af målgruppen. Læserne, som enten interesserer sig for hunde, mad, biler, golf, jagt eller både, bruger guideannoncerne som opslagsværk til at holde sig opdateret på forhandlere og produkter.

dU k eN GO AN OPNå eN GU d rABA T Ved IdeA FOr e NNONCer PerIO N LæNGer ING HALV de. FX FO e r T eLL er He eT LT år .

FoR YDERLiGERE inFoRMationER KontaKt:

FoR YDERLiGERE inFoRMationER KontaKt:

sALGsCHEF: Preben Henrichsen // MAIL: preben.henrichsen@jslpublications.dk // TELEFON: +45 3271 1203 // MOBIL: +45 4111 6166

sALGsKONsULENT: mikkel Nielsen // MAIL: mikkel.Nielsen@jslpublications.dk // TELEFON: +45 3271 1224 // MOBIL: +45 2670 8031

JSL pubLicationS Media Kit 2013

JSL_MEDIA KIT 2013_210x275_alt incl _SA.indd 20-21

JSL pubLicationS Media Kit 2013

21

28-02-2013 11:47:12


pRiSER & FoRMatER

prIsEr og forMATEr Vi MED HunD

JaGt, ViLDt & VÅbEn

ANNONCER *

FORMAT **

PRIS (I DKK )

Dobbeltside (2/1) 1/1 side 1/2 side 1/4 side Bagside Side 2 3. omslagsside

416x280 mm 208x280 mm 208x140 / 104x280 104x140 mm 208x280 mm 208x280 mm 208x280 mm

46.550 33.450 20.150 12.170 38.470 36.800 36.800

280 mm

280 mm

140 mm 416 mm

208 208mm

208 208mm 280 mm

ANNONCER *

FORMAT **

PRIS (I DKK )

Dobbeltside (2/1)

420x297 mm

39.900

1/1 side

210x297 mm

27.420

1/2 side

210x146/102x297 mm

17.390

1/4 side

102x146mm

11.760

Bagside

210x297 mm

34.270

Side 2

31.530

3. omslagsside

30.160

297 mm

297 mm

146 mm 420 mm

210 mm

210 mm

297 mm

140 mm 104 mm

104 mm

MaD&VEnnER

146 mm 102 mm

**Alle mål står i mm og excl. 5 mm til beskæring.

ANNONCER *

FORMAT **

PRIS (I DKK )

Dobbeltside (2/1)

450x297 mm

42.860

1/1 side

225x297 mm

29.770

1/2 side

225x145/108,5x297 mm

18.930

Bagside

225x297 mm

37.340

Side 2

225x297 mm

34.240

3. omslagsside

225x297 mm

33.000

bÅDnYt

275 mm

275 mm

137,5 mm 450 mm

225 208mm

225 208mm 275 mm

102 mm

**Alle mål står i mm og excl. 5 mm til beskæring.

ANNONCER *

FORMAT **

PRIS (I DKK )

Dobbeltside (2/1) 1/1 side 1/2 side 1/4 side Bagside Side 2 3. omslagsside

450x297 mm 225x297 mm 225x148,5/ 112,5 x 297 mm 112,5x148,5 mm 225x297 mm 225x297 mm 225x297 mm

38.880 24.560 16.780 10.540 31.200 27.930 26.600

297 mm

297 mm

148,5 mm

297 mm 137 ,5 mm

148,5 mm

112,5 mm

112,5 mm

biL EKSpRESSEn FORMAT **

PRIS (I DKK )

Dobbeltside (2/1)

450x297 mm

46.140

1/1 side

225x297 mm

29.870

1/2 side Opslg. tvr.

450x148,5 mm

33.660

1/2 side (tvær/høj)

225x148,5/112,5x297 mm

19.130

1/4 side

112,5x148,5 mm

13.500

Bagside

225x297 mm

44.910

Side 2

225 x 297 mm

35.910

3. omslagsside

225x297 mm

32.840

Gatefold-forside (3 s.)

68.750

Gatefold-forside (4 s.)

85.630

297 mm

ANNONCER 148,5 mm

225 208mm

450 mm

208

297 mm

148,5 mm 225 mm

148,5 mm 112,5 mm

112,5 mm

**Alle mål står i mm og excl. 5 mm til beskæring.

GoLFMaGaSinEt ANNONCER *

FORMAT **

PRIS (I DKK )

Dobbeltside (2/1)

450x297 mm

48.030

1/1 side

225x297 mm

30.030

1/2 side

225x148,5/112,5x297 mm

19.900

1/4 side

112,5x148,5 mm

12.990

Bagside

225x297 mm

39.030

Side 2

225 x 297 mm

34.580

3. omslagsside

225 x 297 mm

32.940

**Alle mål står i mm og excl. 5 mm til beskæring.

MESt FoR MÆnD

297 mm

450 mm

FORMAT *

PRIS (I DKK )

MfM 4 – 1/1 side MfM 4 – 1/2 side MfM 4 – Bagside MfM 4 – Opslag

50.000 30.000 60.000 65.000

MfM 3 – 1/1 side MfM 3 – 1/2 side MfM 3 – Bagside MfM 3 – Opslag

45.000 28.000 55.000 60.000

MfM 2 – 1/1 side MfM 2 – 1/2 side MfM 2 – Bagside MfM 2 – Opslag

35.000 24.000 45.000 50.000

JSL P KONTA UBL KT for fo ICATIONS r m den ø A/S nskedater til e pak ke.

aLt oM HiStoRiE 297 mm

297 mm

148,5 mm 225 208mm

450 mm 297 mm

225 mm

ANNONCER *

FORMAT **

PRIS (I DKK )

Dobbeltside (2/1) 1/1 side 1/1 side m. margen 1/2 side m. margen Bagside Side 2 3. omslagsside 1/4 side

420x280 mm 210x280 mm 210x255 mm 180x120 mm/ 88x246 mm 210x280 mm 210x280 mm 210x280 mm 88x120 mm

15.000 9.000 9.000 5.000 11.250 10.350 9.900 3.000

* Placering i første 1/4 af magasinet +15% 112,5 mm

**Alle mål står i mm og excl. 5 mm til beskæring.

22

JSL pubLicationS Media Kit 2013

JSL_MEDIA KIT 2013_210x275_alt incl _SA.indd 22-23

112,5 mm

Andre særplaceringer +10%

280 mm

280 mm

255 mm

210mm

210mm

420mm 246 mm

148,5 mm

* Placering i første 1/4 af magasinet +15% Andre særplaceringer +10%

112,5mm

112,5mm

**Alle mål står i mm og excl. 5 mm til beskæring.

ANNONCER *

225mm

225mm

450 mm

120 mm 180mm

120 mm 88 mm

88 mm

**Alle mål står i mm og excl. 5 mm til beskæring.

JSL pubLicationS Media Kit 2013

23

28-02-2013 11:47:16


Rabat & LEVERinG

uDGiVELSER oG DEaDLinES

uDgIVElsEr og DEADlInEs Vi MED HunD

MaD&VEnnER

rAbAT

biL EKSpRESSEn

UdGAVe

deAdLINe

UdGIVeLSe

UdGAVe

deAdLINe

UdGIVeLSe

UdGAVe

deAdLINe

UdGIVeLSe

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01

14-12-12 18-01-13 01-03-13 26-03-13 29-04-13 31-05-13 28-06-13 02-08-13 30-08-13 04-10-13 01-11-13 22-11-13

17-01-13 14-02-13 28-03-13 25-04-13 30-05-13 27-06-13 25-07-13 29-08-13 26-09-13 31-10-13 28-11-13 19-12-13

94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107

07-12-12 11-01-13 08-02-13 08-03-13 26-03-13 25-04-13 24-05-13 21-06-13 19-07-13 16-08-13 06-09-13 27-09-13 25-10-13 22-11-13

10-01-13 07-02-13 07-03-13 04-04-13 25-04-13 23-05-13 20-06-13 18-07-13 15-08-13 12-09-13 03-10-13 24-10-13 21-11-13 19-12-13

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

07-12-12 18-01-13 15-02-13 15-03-13 12-04-13 16-05-13 14-06-13 12-07-13 16-08-13 13-09-13 18-10-13 15-11-13

10-01-13 14-02-13 14-03-13 11-04-13 09-05-13 13-06-13 11-07-13 08-08-13 12-09-13 10-10-13 14-11-13 12-12-13

GoLFMaGaSinEt

JaGt, ViLDt & VÅbEn

KOMBIRABAT: Ønsker du annoncering i flere af JSL PUBLICATIONS’s magasiner, yder vi en tværgående rabat. Vi tilbyder fx en mfm-pakke, der består af vores fire herremagasiner.

bÅDnYt

deAdLINe

UdGIVeLSe

UdGAVe

deAdLINe

UdGIVeLSe

UdGAVe

deAdLINe

UdGIVeLSe

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1

07-12-12 04-01-13 01-02-13 01-03-13 26-03-13 18-04-13 16-05-13 14-06-13 12-07-13 09-08-13 30-08-13 27-09-13 25-10-13 22-11-13

10-01-13 31-01-13 28-02-13 28-03-13 25-04-13 16-05-13 13-06-13 11-07-13 08-08-13 05-09-13 26-09-13 24-10-13 21-11-13 19-12-13

2 3 4 5 6 7 8 9 10

14-12-12 18-01-13 15-02-13 08-03-13 26-03-13 18-04-13 16-05-13 21-06-13 19-07-13 19-07-13 16-08-13 06-09-13 27-09-13 18-10-13 15-11-13

17-01-13 14-02-13 14-03-13 04-04-13 25-04-13 16-05-13 13-06-13 18-07-13 15-08-13 15-08-13 12-09-13 03-10-13 24-10-13 14-11-13 12-12-13

469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482

14-12-12 11-01-13 01-02-13 01-03-13 26-03-13 25-04-13 24-05-13 14-06-13 05-07-13 02-08-13 30-08-13 27-09-13 01-11-13 22-11-13

17-01-13 14-02-13 07-03-13 28-03-13 25-04-13 23-05-13 20-06-13 11-07-13 01-08-13 29-08-13 26-09-13 24-10-13 28-11-13 19-12-13

11 12 13 14 1

NEW BUsINEss RABAT: er du ny kunde hos det enkelte magasin, giver vi dig en god pris at komme i gang på.

LOYALITETsRABAT: Udvider du samarbejdet i forhold til tidligere, honorerer vi det naturligvis med øget rabat.

UdGAVe

Ny JæGer

BUREAUPROVIsION: Sikkerhedsstillelse 1% Informationsgodtgørelse 1,5%

OMsÆTNINGsRABAT: Jo flere indrykninger, du booker hos os, desto større rabat.

lEVErIng Af AnnoncEMATErIAlE LEVERING AF ANNONCEMATERIALE: materialet leveres som PdF filer i version 1.3 (genereret gennem Acrobat distiller). AFLEVERING AF ANNONCEMATERIALE: Afleveres på annoncer@jslpublications.dk.

aLt oM HiStoRiE UdGAVe

deAdLINe

UdGIVeLSe

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1

20-12-12 28-01-13 18-02-13 14-03-13 12-04-13 06-05-13 03-06-13 24-06-13 22-07-13 19-08-13 16-09-13 14-10-13 11-11-13 02-12-13

31-01-13 28-02-13 21-03-13 18-04-13 16-05-13 06-06-13 04-07-13 25-07-13 22-08-13 19-09-13 17-10-13 14-11-13 12-12-13 09-01-14

MATERIALET: Til alle annonceformater skal der lægges 5 mm til beskæring på alle fire sider af annoncen. Al tekst og billedvigtige elementer placeres mindst 10 mm indenfor det beskårne format. BILLEDER: Billeder skal som minimum have en opløsning på 300 dPI. PdF filen må kun indeholde Cmyk farver. Ved tilbud, booking af annoncer, materialelevering, reklamation samt annullering af ordrer og annoncer gælder forretningsbetingelserne for JSL PUBLICATIONS A/S. Læs betingelserne her: www.jslpublications.dk.

FoR YDERLiGERE inFoRMationER KontaKt: sALGsCHEF: Lennart le Févre // MAIL: lennart.lefevre@jslpublications.dk // TELEFON: +45 3271 1205 // MOBIL: +45 2860 8087

24

JSL pubLicationS Media Kit 2013

JSL_MEDIA KIT 2013_210x275_alt incl _SA.indd 24-25

JSL pubLicationS Media Kit 2013

25

28-02-2013 11:47:47


PUBLICATIONS JSL PUBLICATIONS A/S | Dortheavej 59 | DK-2400 København NV | T +45 32 71 12 00 | F +45 38 10 12 12 | Info@jslpublications.dk 26

JSL publications Media Kit 2013

JSL_MEDIA KIT 2013_210x275_alt incl _SA.indd 26

28-02-2013 11:47:47


JSL Mediekit 2013 marts