Page 1

TRIDESET GODINA PROFESIONALNOG VATROGASTVA U ĐURĐEVCU Prvi začeci profesionalnog vatrogastva u općini Đurđevac sežu u daleku 1973. godinu, kad se u okviru Vatrogasnog društva općine Đurđevac upošljava radnik zadužen za održavanje vozila i opreme, te servis vatrogasnih aparata. Do 1977. godine taj se broj povećao na šest radnika i to su bili sljedeći radnici: 1.Josip Čorba, serviser, 2.Nada Maronić, administrator, 3.Ivan Bot, vozač, 4.Valent Jančijev, vozač, 5.Đuro Kelić, vozač, 6.Ivan Fucak, računovođa. Godine 1977. dio tih radnika prelazi u Dobrovoljno vatrogasno društvo Đurđevac i čini profesionalnu jezgru tog društva koja popunjavanjem do kolovoza 1980. godine broji 12 vatrogasaca i to: 1.Valent Jančijev, 7. Đuro Kelić, 2.Ivan Fucak, 8.Ivan Hapavel, 3.Đuro Jaković, 9. Luka Jakupčić, 4.Petar Kelić, 10. Marijana Mandić, 5.Petar Markovica, 11. Mladen Megec, 6.Franjo Posavec, 12. Ivan Nikša. Odlukom Skupštine općine Đurđevac, a na traženje INE-Naftaplin i Jadranskog naftovoda (tada Jugoslavenski naftovod) 1.9. 1980. godine osnovan je Centar za zaštitu od požara općine Đurđevac ili skraćeno Centar. Isti preuzima profesionalne vatrogasce Dobrovoljnog vatrogasnog društva Đurđevac i nekolicinu novih. Također, Odlukom 1


Skupštine općine Đurđevac za načelnika Vatrogasnog centra imenovan je gospodin Zvonko Perica, direktor Poljoprivredne zadruge Đurđevac i dugogodišnji član DVD-a Đurđevac, koji vrlo uspješno vodi Centar u njegovom najburnijem razdoblju, pa sve do odlaska u mirovinu 1990. godine.

Zvonko Perica, načelnik Centra 1980.-1990. Vatrogasni centar osnovan je zbog osiguranja i servisiranja bušotina na plinskim poljima Molve, Kalinovac i Stari Gradac, kao i protupožarnog osiguranja Centralne plinske stanice I, II i III (CPS I, II i III), te trase i Terminala Jadranskog naftovoda, cjelokupne industrije i pučanstva općine Đurđevac, koja je tada pokrivala područje s 42 naselja i oko 36 000 stanovnika. Pored Općine koja je bila formalni osnivač, suosnivači i sredstva za normalan rad Vatrogasnog centra osigurali su putem Ugovora još INA-Naftaplin Zagreb i Jadranski naftovod. Početkom 80-tih godina iznos tih sredstava pokrivao je oko 80 % potrebnih sredstava za rad, dok je početkom 90-tih i sve do ukidanja Centra iznos tih sredstava bio smanjen na svega 20-30 % potrebnih sredstava godišnje, ovisno o inflaciji. Preostali dio sredstava Centar je namicao pružanjem usluga Naftaplinu, pučanstvu i ostalim gospodarskim subjektima na našem području. Iznos tih sredstava poprilično je visok s obzirom da je Vatrogasnom centru za normalan rad bilo potrebno oko 300.000 DEM godišnje, bez investicija. Ovdje moramo reći da je, usprkos teškoćama u financiranju redovite djelatnosti, Centar još uspio tijekom tih 15-ak godina dijelom iz vlastitih sredstava i sredstava ondašnjeg SIZ-a za zaštitu od požara, Dobrovoljnog vatrogasnog društva, nabaviti impozantnu opremu i tehniku, što se vidi iz priložene tabele vozila. Također bi ovdje još trebalo spomenuti pored osnovne djelatnosti gašenja požara i ostale djelatnosti Centra, koje se najbolje vide iz priloženih tabela požara i vlastite djelatnosti. 2


BROJ INTERVENCIJA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE ĐURĐEVAC ZA RAZDOBLJE 1990. - 2009. GODINE GODINA BROJ INTERVENCIJA GODINA

1990 .

1991.

1992.

1993 .

1994.

1995.

1996.

1997.

1998.

1999.

42 2000 .

63 2001.

71 2002.

69 2003 .

53 2004.

63 2005.

78 2006.

81 2007.

108 2008.

104 2009.

93

241

349

306

407

364

259

277

333

238

BROJ INTERVENCIJA

VLASTITA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE ĐURĐEVAC ZA RAZDOBLJE 1990.-2009. GODINA

GODINA Servis vatrogasnih aparata-kom Vatrogasno osiguranje-sati Prijeđeno kilometaravozila GODINA Servis vatrogasnih aparata-kom Vatrogasno osiguranje-sati Prijeđeno kilometaravozila

1990.

1991.

1992.

1993.

1994.

1995.

1996.

1997.

1998.

1999.

2000.

3988

3670

3160

2607

1417

1052

1933

1611

1431

1287

1574

60199

66382

57301

64701

35482

19966

13433

4305

1206

448

3230

121430

112463

123564

119367

128563

101642

99867

99643

86483

63211

48274

2001.

2002.

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

1758

2490

2088

2037

2103

2351

2106

2306

1742

11652

14244

21933

30260

30834

22806

9897

14624

18035

52648

69826

78941

101182

89063

98858

76630

76461

64887

Da bismo mogli obavljati vatrogasnu djelatnost i dodatne poslove na vatrogasnim osiguranjima za potrebe INE-Naftaplina i JANAF-a, Postrojba se stalno morala opremati najsuvremenijim vozilima i opremom. U donjoj tabeli su popisi svih vozila koja su bila na upotrebi u Postrojbi.

3


POPIS VOZILA KOJA SU BILA NA UPOTREBI U POSTROJBI Red broj

Vrsta vozila

Marka i tip

Godina Proizvod.

Kapacitet

1.

Navalno vozilo

TAM 4500

1963.

2.

Kombi vozilo

IMV 1600

1971.

3.

Navalno vozilo, Hidraulična zglobna platforma

TAM 5500

1975.

4.

Kombi vozilo

IMV 1600

1977.

DVD Đurđevac

5.

Autocisterna

ČEPEL

1979.

6.

Autoljestva

TAM T 60

7.

Zapovjedno vozilo

8.

Vlasnik

Primjedba

DVD Đurđevac

DVD Đurđevac

Rashodovano 1990. g. Vozilo Rashodovano 1988. g. Skinuta cisterna i izvršeno 1991. g. preuređenje u hidraul. plat.17 m Vozilo opremljeno za tehničke intervencije Rashodovano 1988. g.

1979.

DVD Đurđevac

Prodano 2002g.

RENAULT 18 TL

1981.

JVP Đurđevac

Rashodovano 1994. g.

Kombi sandučar

ZASTAVA 850

1982.

JVP Đurđevac

Rashodovano 1993. g..

9.

Autocisterna

FAP 1314

1983.

7000

JVP Đurđevac

Darovano Knin 2001g.

10.

Kombinirano vozilo

FAP 1616 BO

1983.

4000

JVP Đurđevac

Darovano DVD-u Lovas

11.

Kombi bus, 18+1

TAM 75 A6

1983.

DVD Đurđevac

12.

Kombi sandučar

TAM 80 T5

1984.

JVP Đurđevac

13.

Osobni automobil

ZASTAVA 101

1985.

14.

Navalno vozilo

FAP 1620

1985.

DVD Đurđevac DVD Đurđevac

Darovano Udruzi sportova 2002g. Darovano vatrogascima B.Manastira Rashodovano 1994g. Prodano Tordinci 2002g.

JVP Đurđevac

Darovano O.Š. Đurđevac 2002g.

JVP Đurđevac JVP Đurđevac

Prodano VZO-u Novo Virje Rashod 2000g. Darovano DVD-u Ferdinandovac Darovano DVD-u Zlatar

1 5.

Kombi bus

RANAULT TRAFFIC

16.

Kombinirano vozilo

FAP 1620 BS

1986.

17.

Kombi bus, 8+1

TAM 80A6

1988.

18.

Kombinirano vozilo

FAP 1620

19.

Navalno vozilo

FAP 2026 BS/AV

voda l

pjenilo l

2200

160

prah kg

DVD Đurđevac 2200

4000

DVD Đurđevac

160

200

150

1000

7000

500

1988.

7000

500

JVP Đurđevac

1992.

8300

800

JVP Đurđevac

4


20.

Zapovjedno vozilo

GOLF CL

1994.

DVD Đurđevac

21.

Zapovjedno vozilo

FORD ESCORT

1990.

DVD Đurđevac

22.

Tehničko vozilo

MAN

1987.

23.

Kombi, 1+8

Citroen 2,8 HDI

2002.

JVP Đurđevac JVP Đurđevac

Slika vozila koja su bila u upotrebi 1995.g.

Slika vozila koja su u upotrbi 2010.g. 5

Prodano 2010.g. Darovano vatrogascima B. Manastira Darovano DVD-u Županja Prodano VZO-u Novo Virje


POPIS VOZILA KOJA SE NALAZE TRENUTNO U UPOTREBI Kapacitet Red broj

Vrsta vozila

1.

Zapovjedno vozilo

2.

Navalno vozilo

Marka i tip Hyundai Tucson Mercedes-Benz Atego 2 1528AF

Godina proizvod.

voda l

pjenilo l

prah kg

2010.

Vlasnik

Primjedba

JVP Đurđevac

Vlastita sredstva

2007.

3500

400

MUP

Vozilo iz Programa Vlade R.H.

Nadograd nja 2002g. Podvozje 1998g.

4600

500

JVP Đurđevac

Vlastita sredstva

7500

500

JVP Đurđevac

Vlastita sredstva

Vlastita sredstva

3.

Navalno vozilo

Mercedes-Benz 1124

4.

Autocisterna

Mercedes-Benz Actros 1836

2005

5.

Hidraulična zglobna platforma

Mercedes-Benz 1124

Nadograd nja 2002g. Podvozje 1998g.

JVP Đurđevac

6.

Tehničko vozilo

Mercedes-Benz Atego2 1328AF

2006.

MUP

Mercedes-Benz Axor 1828 AK

2008.

Mercedes-Benz Atego2 1328AF

2009

Mercedes-Benz U-500

2004.

2700

TAM 150

1986.

1800

7. 8.

9.

10.

Posebno vatrogasno vozilokombinirano Vozilo za akcidente s opasnim tvarima Posebno vatrogasno vozilo za gašenje šumskih požara Posebno vatrogasno vozilo za gašenje šumskih požara

11.

Osobni automobil

Citroen Picasso

2002.

12.

Kombi 1+7

Volkswagen

1987.

13.

Kombi 1+8

Citroen Jumper 2,2 HDI

2010.

14.

Kombi poluteretni

Citroen Jumper 35L 2,8 HDI

4000

400

500+ 90 kg CO2

MUP MUP

300

JVP Đurđevac DVD Đurđevac JVP Đurđevac JVP Đurđevac JVP Đurđevac JVP Đurđevac

2002.

6

Vozilo iz Programa Vlade R.H. Vozilo iz Programa Vlade R.H. Vozilo iz Programa Vlade R.H. Vozilo iz Programa Vlade R.H. Vlastita sredstva

Vlastita sredstva Vlastita sredstva


Povijesni razvoj Postrojbe najlakše je pratiti i opisati kroz nekoliko karakterističnih razdoblja razvoja od kojih su najznačajnija: •

razdoblje 1980. -1990. godine

gradnja Centra 1989. -1994.godine

razdoblje 1990. -1994. godine

razdoblje 1995. -2000.godine

razdoblje 2000. -2010.godine

Razdoblje 1980. -1990. godine Karakteristika ovog perioda je da se intenzivno radilo na osiguranjima za potrebe Naftaplina na naftnim i plinskim poljima od Međimurja do Slavonije, a najvećim dijelom na poljima Podravine. Zarađenim novcem nabavljala su se nova vozila i zamjenjivala stara, tako da je u tom periodu nabavljeno 12 vozila, što novih i dio polovnih.

Navalno vozilo TAM 5500, 1974. g.

7


RADNICI PROFESIONALNE POSTROJBE U RAZDOBLJU

1980. – 2010. GODINA Red. broj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Ime i prezime Zvonko Perica Valent Jančijev Đuro Kelić Ivan Fucak Ivan Hapavel Đuro Jaković Luka Jakupčić Petar Kelić

Radno mjesto načelnik Centra zapovjednik PVJ vatrogasac vozač administrator vatrogasac vozač vatrogasac vozač vatrogasac vatrogasac vozač

Došao godine 1980. 1980. 1980. 1980. 1980. 1980. 1980. 1980.

Otišao godine 1990. 2005. 1999. 1980. 1980. 1989. 2001. -

Danas

9.

Marijana Mandić

administrator

1980.

-

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Petar Markovica Mladen Megec Franjo Posavec Ivan Nikša Franjo Grgačić Slavica Mađerić Josip Čorba Petar Petričec Josip Pavunić

1980. 1980. 1980. 1980. 1980. 1980. 1981. 1981. 1981.

2005. 1992. 1993. 1987. 1986. 1997. 1986.

19.

Stjepan Šprajc

1981.

1991.

mirovina

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Đuro Petrović Đuro Zvonar Ivan Sokač Slavko Rajić Boško Mikulić Vladimir Muše Ivan Peršinović Mato Kovačić Vlado Hodalić Ivan Hrženjak Mirjana Štefinec Ivan Ređep Josip Miholek Marijan Lukić Đuro Ređep Andrija Puhač Mirko Mesarov Marija Litvić Ivan Tomašek

vatrogasac vozač vatrogasac vatrogasac vatrogasac vatrogasac čistaćica vatrogasac vatrogasac vatrogasac vatrog.automehaničar vatrogasac vozač vatrogasac vozač vatrogasac vatrogasac vozač vatrogasac vatrogasac vatrogasac vatrogasac vozač vatrogasac vatrogasac administrator vatrogasac vatrogasac vatrogasac vozač vatrogasac vozač vatrogasac vatrogasac vozač čistačica vatrogasac vozač

mirovina prestanak ugovora o radu mirovina sporazumni raskid sporazumni raskid sporazumni raskid mirovina vatrogasac-vozač vatrog.-knjigovođablagajnik prestanak ugovora o radu voditelj smjene mirovina voditelj grupe sporazumni raskid sporazumni raskid mirovina mirovina mirovina

1981. 1981. 1981. 1981. 1981. 1981. 1981. 1981. 1981. 1981. 1981. 1981. 1983. 1984. 1984. 1985. 1985. 1986. 1989.

2010. 1991. 1982. 1994. 1986. 2005. 1993. 1997. 1991. -

39.

Dražen Jakupčić

vatrogasac vozač

1989.

-

40. 41. 42. 43. 44.

Marijan Roštan Marijan Kicivoj Nada Sabol Davor Martinčić Đurđica Juračić

vatrogasac vozač načelnik Centra čistačica vatrogasac vozač čistaćica

1989. 1990. 1991. 1992. 1992.

1998. 1995.

vatrogasac vozač mirovina voditelj smjene vatrogasac-vozač voditelj smjene mirovina sporazumni raskid mirovina mirovina prestanak ugovora o radu sporazumni raskid vatrogasac-vozač vatrogasac-vozač prestanak ugovora o radu voditelj grupe vatr. za tehniku i prevent. vodit. vatrog. gr. u Virju sporazumni raskid zamjenik zapovjednika vatrog. serviser vatr. aparata prestanak ugovora o radu zapovjednik Postrojbe spremačica vatrogasac-vozač sporazumni raskid

8


45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61.

Vjekoslav Đurišević Željko Turbelija Vladimir Hrženjak Dražen Štefanić Branko Gorički Željko Zalar Tomislav Šiptar Igor Bukovčan Dražen Vugrinec Milek Tomašek Tomislav Karšić Matija Markešić Mladen Jakopović Damir Nikša Ivan Mikulić Mirko Večerić Branko Dautanec

vatrogasac vozač vatrogasac vozač vatrogasac vozač vatrogasac vozač vatrogasac vozač vatrogasac vozač vatrogasac vozač vatrogasac vozač vatrogasac vozač vatrogasac vozač vatrogasac vozač vatrogasac vozač vatrogasac vozač vatrogasac vozač vatrogasac vozač vatrogasac vozač vatrogasac vozač

1993. 1994. 1994. 1994. 1995. 1998. 2005. 2005. 2003. 2003. 2008. 2003. 2010. 2008. 2010. 2009. 2010.

2005. 2007. -

voditelj grupe voditelj smjene vodit. vatrog. gr. u Virju voditelj grupe vatrogasac-vozač vodit. vatrog. gr. u Virju sporazumni raskid sporazumni raskid voditelj grupe voditelj grupe voditelj grupe voditelj grupe vatrogasac-vozač vatrogasac-vozač vatrogasac-vozač vatrogasac-vozač vatrogasac-vozač

Gradnja vatrogasnog centra 1989. - 1994. godine Nabavkom novih vozila i intenzivnim opremanjem Vatrogasnog centra sredinom 80-ih godina uvidjelo se da je prostor u ulici Kralja Tomislava 2. pretijesan za narasle potrebe vatrogasne službe, kako dobrovoljne, tako i profesionalne. Tako se već 1986. godine izrađuju projekti za gradnju novog Vatrogasnog centra u dvije faze, pa Općina kupuje zemljište u industrijskoj zoni Đurđevca.

Zgrada starog Vatrogasnog centra Kralja Tomislava 2. Tijekom 1988. godine počinje se s radovima na l. fazi, odnosno garažama i dijelu infrastrukture, da bi l. faza zajedno s aneksom bila dovršena krajem 1989. godine. S radovima se stalo u potpunosti tijekom 1990. godine i dijelom 1991. godine zbog slobodnih i demokratskih izbora u Republici Hrvatskoj, kao i odlaska tadašnjeg načelnika Centra, gospodina Zvonka Perice, u zasluženu mirovinu tijekom rujna 1990. godine. 9


Načelnik Centra i zapovjednik Postrojbe 1990.-2000. Marijan Kicivoj Za novog načelnika Skupština općine imenuje 8. listopada 1990. godine inž. Marijana Kicivoja, rukovoditelja Službe sigurnosti u Radnoj organizaciji Bilokalnik Đurđevac, koji odmah u proljeće 1991. godine počinje s pripremama za nastavak gradnje II. faze Centra, ishođenjem nove građevinske dozvole, izmjenom projekta II. faze i osiguravanjem sredstava za gradnju. Zbog ratnih okolnosti radovi su znatno usporeni, tako da se tijekom 1991. godine zgrada stavlja pod krov, a tijekom 1992.- 1993. uspijevaju se ugraditi instalacije i ožbukati iznutra. Radovi se intenziviraju krajem 1993. godine i objekt se završava tijekom ljeta 1994. godine, kamo se Postrojba useljava 15. rujna, a svečano otvorenje i posvećenje objekta bilo je 18. studenoga 1994. godine.

10


Zgrada novog Vatrogasnog centra 1995. godine, Stjepana Radića 189 b.

Financijska konstrukcija Centra za zaštitu od požara: FAZA I. FAZA GARAŽNI DIO

IZNOS SREDSTAVA

IZVOR SREDSTAVA

554 000 DEM

UKUPNO I. FAZA II. FAZA

554 000 DEM 494 688 DEM

SIZ ZAŠTITE OD POŽARA 111 300 DEM CROATIA OSIGURANJE ĐURĐEVAC 67 000 DEM SIZ ZA GOSPODARSKI RAZVOJ OPĆINE 375 700 DEM 554 000 DEM CROATIA OSIGURANJE ZAGREB 130 336 DEM PRORAČUN OPĆINE 83 912 DEM FOND ZA GOSPODARSKI RAZVOJ OPĆINE

DIO INSTALACIJSKIH RADOVA ZAVRŠNI RADOVI

370 851 DEM

UKUPNO II. FAZA UKUPNO I. i II. FAZA

865 539 DEM 1 419 539 DEM

75 370 DEM VLASTITA SREDSTVA CENTRA 205 070 DEM NOVOSTVORENA OPĆINA ĐURĐEVAC 370 851 DEM 865 539 DEM 1 419 539 DEM

Za gradnju zgrade novog Centra na današnjoj lokaciji htjeli bismo izraziti zahvalnost svima koji su na bilo koji način doprinijeli izgradnji, kao i cjelokupnom razvoju vatrogastva. Zahvaljujemo ljudima koji su sudjelovali u izgradnji I. faze Centra 11


na čelu s tadašnjim načelnikom Centra gosp. Zvonkom Pericom i predsjednikom Izvršnog vijeća gosp. Lukom Šabarićem. Posebnu zahvalnost zaslužuju predsjednici Skupštine općine i Izvršnog vijeća gospoda Ivan Hodalić i Ivan Čurić, koji su u teškim vremenima 1991.godine donijeli odluku o nastavku gradnje II. faze i osigurali znatan dio sredstava za gradnju, kao i njihovi nasljednici, gospoda Mirko Peršinović, Tomislav Janči i Vlado Leščan, koji su odobrili i osigurali sredstva za dovršetak gradnje i stavljanje objekta u funkciju. Svakako ne smijemo zaboraviti naše velike donatore koji su nam na razne načine pomogli u gradnji. Tu prvenstveno mislimo i zahvaljujemo INA industriji nafteNaftaplin Zagreb, Radilište Molve - Đurđevac, i njenom upravitelju, dipl. inž. Mirku Lukiću i Branku Pintariću, kao i pogonu Remont, Radilište VI Đurđevac, s upraviteljima Mladenom Došenom i Alanom Mašinom. Također zahvaljujemo poduzeću "Prostor" koje je projektiralo i vršilo nadzor prilikom gradnje na čelu s direktorom gospodinom Marijanom Carekom, kao i glavnom izvođaču radova, poduzeću Segrad d.d. Đurđevac, na čelu s direktorom Slavkom Gračanom i njegovim suradnicima, inženjerima Zdravku Đipalu, Nataliji Kovačev i Draženu Mesiću.

Razdoblje 1990. – 1994.godine Ovaj period rada Centra možemo okarakterizirati kao jedan od najintenzivnijih razdoblja u njegovoj povijesti. Pored gradnje nove zgrade Centra koju smo opisali u prethodnom poglavlju, u ovom razdoblju vršili smo konstantno osiguranja Naftaplinskih postrojenja na našem području, koja su bila od vitalnog značaja za opskrbljenost energijom RH u tom periodu.

Ekipa na dežurstvu „Etan“ Ivanić Grad 1995. Slijeva: Ivan Tomašek i Željko Turbelija

Paralelno s vatrogasnim osiguranjem svih radova na plinsko kondenzatnim bušotinama Okruga Podravina vršili smo i osiguranje s po četiri do šest vatrogasaca na postrojenju "Etan" Ivanić Grad s vozilom neprekidno od 10. 12


1.1983. do 1.4.1997. godine. Upravo je ovo dežurstvo u kriznim trenucima rada Centra omogućavalo njegov opstanak i stabilan razvoj. Približavanjem rata i našem području, tijekom ljeta 1991.godine prišlo se aktiviranju i uvježbavanju članova DVD-a Đurđevac u okviru Civilne zaštite, čiji članovi su prisustvovali vježbama i bili pridodani PVP. U kriznim situacijama po zapovjedi Kriznog stožera postrojba DVD-a je aktivirana u dva navrata u ukupnom trajanju po 20 dana. Članovi postrojbe raspoređeni su u dvije smjene, tako da su u svakoj smjeni dežurala 3 profesionalca i 3 člana DVD-a. Prilikom zauzimanja "karaule" Ferdinandovac, postrojba je pozvana da ugasi požar, ali s obzirom da je bila u plamenu prostorija u kojoj je bilo streljivo i ubojna sredstva, u dogovoru i po preporuci zapovjedništva Policije, nismo gasili zbog sigurnosti ljudi. Kod ratnih operacija vođenih u Bjelovaru na zamolbu Centra Bjelovar, postrojba je s 3 vozila i 12 vatrogasaca iz Centra i 1 vozilom i 3 vatrogasca iz DVD-a Virje, čekala u Rakitnici na dozvolu za ulazak u grad. S obzirom da su borbe trajale do 19 sati, kada je većina izazvanih požara oko vojarne jenjavala, a zbog borbi nisu intervenirali do 19 sati ni Bjelovarčani, postrojba se po zapovjedi iz Bjelovara u 17,30 sati povukla u Centar. Za ovu akciju imali smo odobrenje predsjednika Kriznog stožera.

Zapovjedništvo Zajednice općina Bjelovar u obilasku Barutane 3.10.1991.g. Slijeva: Vozač VSH, Marijan Kicivoj, Pero Djetelić, Krunoslav Vitelj, Slavko Marijanović ratni zapovjednik VSH. Sjede: Stjepan Grula, Darko Lovrić, Ivica Matosović i Milan Majetić

Centar je tijekom ljeta izvršio dislokaciju jednog dijela tehnike na drugu lokaciju, dok je ljudstvo i tehnika namijenjena za prve i brze intervencije ostala u Centru. Dolaskom jeseni počela su i učestala nadlijetanja neprijateljskoh aviona Naftaplinskih postrojenja na našem području, koja su bila od vitalnog interesa za opskrbu energijom Republike Hrvatske. Prilikom svake zračne uzbune, kojih je bilo ukupno 116, svi vatrogasci su dolazili u Centar i sklanjali se u naše sklonište, tako da smo kod svake uzbune u Centru imali na raspolaganju od 10 do 16 ljudi, ovisno gdje se koji vatrogasac zatekao u trenutku uzbune. Ovakav način organizacije omogućio nam je da bismo u slučaju većih razaranja mogli intervenirati na tri različita požara istovremeno i da još uvijek imamo jedno vozilo i ekipu u rezervi. Na ovaj način su operativni radnici Centra dali 1156 slobodnih sati, bez nadoknade ili svaki radnik oko 9 dana.

13


U tom vremenskom razdoblju bila je i vrlo aktivna Koordinacija za suradnju s INA-Naftaplinom, koju su sačinjavali Centri za zaštitu od požara i DVD-a, koja su potpisivala godišnji Ugovor s INA-Naftaplinom.

Sastanak Koordinacije u Našicama u jesen 1991.g. Gore slijeva: Slavko Zec, Mladen Liška, Mirko Hlavati, Pavao Premec, Marijan Kicivoj Dolje slijeva: Hrčak Slavko, Darko Lovrić, Tomo Benko predsjednik, Branko Matković, Rukavina Željko i Valent Jančijev

Po preporuci Kriznog stožera općine, tijekom ljeta smo vršili ispumpavanje bunara da bi u slučaju ratnih razaranja građanstvo imalo pitke vode. Tom prilikom smo očistili 39 bunara u Đurđevcu i 12 u Kalinovcu. Ove radove smo izvršili za sve građane besplatno koji su bili na popisima mjesnih zajednica. Od dolaska izbjeglica na našu općinu Centar se aktivno uključio u njihovo zbrinjavanje izdavanjem tri jednodnevne zarade koje smo dodijelili Stožeru za prihvat izbjeglica, kao i novčanu pomoć obitelji tragično preminulog gardiste i vatrogasca Ivana Kolara i pomoć vatrogascu iz Bjelovara kojem je u borbama u Bjelovaru potpuno uništen stan sa svim stvarima. Isto tako smo stavljali na raspolaganje i Stožeru i Crvenom križu općine naša kombi vozila kad god se za to ukazala potreba, dok nam ista nisu izuzeta za potrebe Hrvatske vojske. Radilo se o kombi vozilima TAM, od 9 i 18 sjedala, i isti su demobilizirani 1995. godine uz znatna oštećenja koja smo sami sanirali. Naša sala za održavanje sastanaka bila je na raspolaganje Hrvatskoj vojsci od listopada 1991.godine do prosinca 1992. godine. Posebno želimo istaći jako dobru suradnju i međusobnu koordinaciju Zapovjedništva Vatrogasnog saveza zajednice općina Bjelovar, koju su činili zapovjednici Centara: Bjelovar, Križevci, Koprivnica, Đurđevac, Virovitica i Daruvar, čiji su načelnici Darko Lovrić, Tomo Benko, Ivica Matosović, Krunoslav Vitelj, Marijan Kicivoj, Milan Majetić i Franjo Doležal, koji su svakodnevno komunicirali i međusobno usklađivali svoj rad i međusobno se ispomagali. Rezultat ovakve suradnje i koordinacije je, da smo u ratnim okolnostima besprijekorno odrađivali svoje zadaće, zajednički nabavljali prvu računalnu opremu i programe, razmjenjivali vatrogasna vozila izuzeta od bivše JNA, kao i međusobno pomaganje prilikom ratnih operacija, i većih požara na pojedinim područjima. Posebno je za istaći da su naše aktivnosti i iskustva u nekoliko navrata poslužila Vatrogasnom savezu Hrvatske za donošenje pojedinih odluka vezanih za organizaciju vatrogastva u ratnim prilikama. 14


Zapovjedništvo Zajednice općina Bjelovar u obilasku Pakraca s ratnim zapovjednikom i predsjednikom VSH, siječanj 1992.g. Slavko Marijanović ratni zapovjednik VSH, Pero Djetelić predsjednik VSH, Darko Lovrić-Bjelovar, Milan Majetić-Virovitica, Marijan Kicivoj-Đurđevac, Krunoslav Vitelj-Koprivnica, Ivica MatosovićKriževci, Franjo Doležal-Daruvar, Željko Boroša- Pakrac i Stjepan Grula-Bjelovar.

Svi naši djelatnici sudjelovali su aktivno u obrani domovine, osiguravajući industrijska postrojenja od strateškog značaja za RH, a neki od njih su bili i aktivni učesnici u Oružanim snagama RH, za što su i odlikovani. Popis radnika Postrojbe koji su primili odlikovanja za sudjelovanje u domovinskom ratu 1990-1995.g. IME I PREZIME BROJ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

MARIJAN KICIVOJ MARIJAN ROŠTAN VJEKOSLAV ĐURIŠEVIĆ BRANKO GORIČKI DRAŽEN ŠTEFANIĆ IVAN HRŽENJAK VALENT JANČIJEV PETAR MARKOVICA IVAN SOKAČ IVAN NIKŠA ANDRIJA PUHAČ ĐURO PETROVIĆ MLADEN MEGEC JOSIP MIHOLEK DRAŽEN JAKUPČIĆ DAVOR MARTINČIĆ ŽELJKO TURBELIJA VLADIMIR HRŽENJAK BOŠKO MIKULIĆ ĐURO ZVONAR ĐURO KELIĆ IVAN REĐEP SLAVKO RAJIĆ PETAR KELIĆ ĐURO REĐEP LUKA JAKUPČIĆ MARIJAN LUKIĆ MIRKO MESAROV IVAN TOMAŠEK

SPOMENICA DOM. RATA dodijelio MUP RH MORH MORH MORH MORH MUP RH

MEDALJA BLJESAK dodIjelio MORH MORH MORH MORH MUP RH

MUP RH MUP RH MUP RH MUP RH MUP RH MUP RH MUP RH MUP RH MUP RH MUP RH MUP RH MUP RH MUP RH MUP RH MUP RH MUP RH MUP RH MUP RH MUP RH MUP RH

15

MEDALJA OLUJA dodijelio

MORH MUP RH MUP RH MUP RH MUP RH MUP RH MUP RH MUP RH MUP RH MUP RH MUP RH MUP RH MUP RH

MUP RH

MUP RH

STATUS HRV. BRANITELJA MORH MORH MORH MORH


Razdoblje 1994. – 2000. godine Ovaj period razvoja Centra možemo okarakterizirati kao jedan od stabilnijih i mirnijih razdoblja, a karakterizira ga rad u sustavu MUP-a RH, što je podrazumijevalo rad u jednom strogo određenom i sigurnom sustavu, koji nije trpio inovacije i sve aktivnosti su znatno usporene. Postrojba se vrlo brzo prilagodila novonastalim okolnostima i nastavila dalje s radom. U tom periodu smo pored osiguranja na plinskim poljima Podravine, od strane MUP-a dobivali zadaće opskrbljivanja vodom sela oko Gline i Vrginmosta. Tijekom oslobodilačke akcije " Oluje 95" pored "Etana" Ivanić Grad dodatno smo osiguravali i postrojenje Ina-Petrokemija Kutina, kao i opskrbljivali vodom izbjeglice na potezu autoputa kod Lipovljana. Pored ovih aktivnosti u samoj Postrojbi se radilo na opremanju i uređenju prostora u novom Vatrogasnom centru u koji smo se uselili 15. rujna 1994.g., dok je svečano otvaranje bilo 18. listopada 1994.godine. Svečanom otvaranju pored naših gradskih i županijskih dužnosnika prisustvovali su pored glavnog vatrogasnog zapovjednika Mladena Jurina i njegovih suradnika i zamjenik ministra unutarnjih poslova gosp. Zdravko Židovec.

Gosti na otvaranju Vatrogasnog centra1995.g. Slijeva: Župan Ivan Stančer, Zapovjednik Marijan Kicivoj, zamjenik ministra MUP-a Zdravko Židovec Načelnik PU MUP-a Krešimir Papac

Obilježavanje 15. godišnjice rada Profesionalne vatrogasne postrojbe, 115 godišnjice osnutka DVD-a Đurđevac, kao i 70 godišnjice Puhačkog orkestra organizirano je 7. svibnja 1995.godine, na vrlo svečan način, a ovoj obljetnici prisustvovalo je oko 600 gostiju i uzvanika. Svečanost je započela dočekom gostiju uz zvukove koračnica Puhačkog orkestra, formiranjem povorke i odlaskom u svečanom mimohodu do sportske 16


dvorane, gdje je održana sveta misa i ostali dio protokola, nakon čega je organiziran svečani ručak u hotelu Picok.

Profesionalni vatrogasci sa zapovjednikom 1995. godine Pored ostalih redovnih aktivnosti u tom periodu uspostavljen je kontakt s profesionalnim vatrogascima iz Salzgittera, koji su inicirali i pokrenuli gospodin Antun Marić koji je tada živio i radio u Salzgitteru i njegov prijatelj Peter Knoblich, vatrogasac iz Salzgittera. Njihova inicijativa je svesrdno podržana od strane Postrojbe i DVD-a., tako da je ubrzo došlo do dogovora o posjetu vatrogasaca Salzgittera Đurđevcu, koji se i ostvario u periodu od 7. do 12. studenoga 1998.godine. Nakon ovog prvog uspješnog susreta uslijedio je uzvratni posjet naših vatrogasaca Salzgitteru u travnju 1999.godine, s kojima je počelo jedno divno prijateljstvo i suradnja vatrogasaca Đurđevca i Salzgittera. Rezultat ove suradnje je nabava polovnog kombi vozila VW-1600, kao i polovnog tehničkog vozila RW-2 na podvozju MAN-a.

17


Delegacija iz Salzgitera u prvom posjetu Đurđevcu 1998.g. Slijeva gore: Wolfgang Nowak, Hans-Joachim Bosse i Harald Jordan Slijeva dolje: Armin Hartmann, Rolf Krings, Marijan Kicivoj, Ljerka Šimunic-prevoditelj Werner Spatta, Vinko Martinčić i Peter Knoblich

Delegacija vatrogasaca Đurđevca u posjetu Salzgitteru 2001.godine Grad Đurđevac je prepoznao izuzetno kvalitetan rad profesionalnih vatrogasaca pa je 1999. godine dodijelio Zlatnu plaketu Sv. Juraj Vatrogasnoj postaji Đurđevac za iskazane rezultate na zaštiti imovine i pučanstva grada Đurđevca.

18


Zlatna plaketa sv. Jurja.

Razdoblje 2000. – 2010.godine Donošenjem novog Zakona o vatrogastvu NN 106/99 došlo je do preustroja vatrogastva, tako da je Vatrogasna postaja izlaskom iz sustava MUP-a RH postala Javna vatrogasna postrojba grada Đurđevca. Istu je svojom odlukom od 20. prosinca osnovalo Gradsko poglavarstvo. Ustanova je registrirana s danom 1. veljače 2000. godine i s tim datumom preuzima od Grada sve zaposlenike i počinje s radom kao javna ustanova. Svojom odlukom od 8. veljače 2000. godine Gradsko poglavarstvo je imenovalo Upravno vijeće Postrojbe od pet članova, koje odmah po imenovanju donosi Statut, a tijekom godine i sve ostale normativne akte neophodne za redovan rad Postrojbe. Odlukom je Grad Đurđevac preuzeo i sve zaposlenike do registracije Postrojbe u Sudski registar pri Trgovačkom sudu u Bjelovaru.

19


Članovi Upravnog vijeća 2002. godine sa zapovjednikom i zamjenikom zapovjednika Slijeva: Marijan Kicivoj, Ivan Hađija, Petar Markovica, Stevo Babić, Franjo Car, Ivan Kuštrak i Ivan Tomašek

Prelaskom iz MUP-a RH Postrojba je preuzela 29 zaposlenika, jer je jedan s 31.12.1999. otišao u mirovinu. Pravilnikom o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju RH NN 61/94, naša Postrojba je razvrstana u “VRSTU 2” s obzirom da ima od 21 do 33 zaposlena vatrogasca. Pored redovnih operativnih zadaća i administrativnih koje je tražio novi ustroj vatrogastva, Postrojba je odmah po osnivanju i registraciji, zajedno s DVD-om Đurđevac prionula pripremama za obilježavanje 120. obljetnice DVD-a i 20. obljetnice profesionalnog vatrogastva u Đurđevcu. Navedene obljetnice održane su 3. rujna 2000. godine na nešto skromniji način u odnosu na 1995. godinu, ali i dalje s velikim entuzijazmom i optimizmom proizašlim iz novog ustroja vatrogastva i saznanja da smo ponovno kao Postrojba svoji na svome i da sami upravljamo svojom sudbinom.

20


Svečana sjednica u povodu obilježavanja obljetnica 2000. godine Svečanost je započela dočekom gostiju uz zvukove koračnica Puhačkog orkestra, prijavkom gostiju i Postrojbi, odlaskom automobilima do Doma kulture gdje je održan ostali dio protokola, nakon čega je organiziran svečani ručak u hotelu Picok za otprilike tristotinjak uzvanika i gostiju. Specifičnost obilježavanja ovih obljetnica leži u činjenici da su pored Glavnog vatrogasnog zapovjednika Mladena Jurina, predsjednika HVZ-a Teodora Frickog, župana naše županije Nikole Gregura, gradonačelnika Grada Đurđevca Ivice Topolčića, predstavnika MUP-a i ostalih dragih nam prijatelja i gostiju prisustvovali i profesionalni vatrogasci iz Salzgittera predvođeni njihovim zapovjednikom Wolfgangom Jainta i njegovim zamjenikom Wernerom Spatta. Izlaskom iz sustava MUP-a i osamostaljivanjem Postrojbe pod nadležnošću Grada Đurđevca, počinje period intenzivnog razvoja i opremanja. Razvoj je omogućio model financiranja preko minimalnog financijskog standarda, koji je pokazao svoju punu opravdanost posebice za male postrojbe poput naše, čiji osnivači nisu bili sami u mogućnosti financirati profesionalno vatrogastvo. Kombinacijom minimalnog standarda, djelomičnog financiranja osnivača i osiguranje financijskih sredstava obavljanjem usluga vatrogasnog osiguranja prema drugim pravnim subjektima rezultiralo je prikupljanjem dostatnih sredstava za normalno funkcioniranje Postrojbe, kao i sredstava za dodatno opremanje.

21


Vježba na Ispitnom postrojenju KAL-5 1995. Ovdje je potrebno posebno istaći našu opredijeljenost da smo i u sustavu MUP-a, nastojali zadržati sve postojeće poslove vezane uz osiguranja prema INA-Naftaplinu, kao cjelini, a tako i prema CPS-u i Okrugu Podravina kao i JANAF-u Terminalu Virje, iako je to u tom periodu bilo potpuno destimulirajuće. Sva zarađena sredstva završavala su na računu MUP-a, a često je bilo vrlo teško osigurati dodatna sredstva za gorivo, što su iziskivala ova osiguranja, a kamoli nekakva sredstva za nabavu opreme ili vozila. Procjenjujemo da smo u tom periodu od šest godina državnom proračunu osigurali oko 7 000 000 kn dodatnih sredstava, od kojih smo u vidu vatrogasne opreme dobili vrlo mali dio natrag.

Delegacija Protupožarne eskadrile iz Zadra u posjetu Đurđevcu i Terminalu JANAF-a u Virju 2005. godine Slijeva: Marijan Kicivoj, Ivica Markač pilot, Željko Maljak pilot, Mladen Bačko tehničar, i upravitelj Terminala Branko Matica

22


Poseban doprinos u opremanju napravila je Vlada RH pokretanjem i realizacijom Programa nabave 210 vozila. Naša Postrojba prijavila se odmah 2003.godine u ovaj program sa šest vozila, od kojih joj je odobreno pet i u siječnju 2010.godine i realizirano peto vozilo. Paralelno s Programom Postrojba je sama nabavila ukupno 8 vozila iz sredstava vlastite djelatnostim, što je vidljivo iz donje tabele.

Primopredaja vozila MB 19/36 u firmi Ziegler Zagreb 2005. Slijeva: Boško Mikulić, Marijan Kicivoj, Ivan Tomašek, Ivan Kukec i predstavnik MB-Euroline.

TABELA NABAVE VOZILA 2000-2010. Red. broj 1.

Godina

Vrsta vozila

Marka i tip vozila

Izvor sredstava

2001.

Mercedes-Benz 1124

Vlastita sredstva

2.

2002.

Kratko navalno vozilo Hidraulična zglobna platforma

3.

2002.

Kombi vozilo 1+6

4.

2002.

Kombi vozilo1+7

5.

2002.

6.

2004.

Zapovjedno vozilo Vozilo za gašenje šumskih požara

7.

2005.

Autocisterna

8.

2007.

Tehničko vozilo

9.

2008.

10.

2009.

Kratko navalno vozilo Kombinirano vozilo VPP-CO2

11.

2010.

Vozilo za akcidente

12.

2010.

Zapovjedno vozilo

13.

2010.

Kombi 1+8

Mercedes-Benz 1124 Citroen Jumper 35L 2,8 HDI Citroen Jumper 2,2 HDI Citroen Xsara Picasso Mercedes-Benz U-500 Mercedes-Benz Actros 1836 Mercedes-Benz Atego 2 1328AF Mercedes-Benz Atego2 1528 AF Mercedes-Benz Axor 1828 AK Mercedes-Benz Atego 2 1328AF Hyundai Tucson Citroen Jumper 2,2 HDI

23

Vlastita sredstva Vlastita sredstva Vlastita sredstva Vlastita sredstva Program Vlade i vlastita sredstva Vlastita sredstva Program Vlade Program Vlade Program Vlade Program Vlade Vlastita sredstva Vlastita sredstva


Pored aktivnosti opremanja vatrogasnim vozilima Postrojba je u ovom periodu radila i na značajnom opremanju ostalom vatrogasnom opremom od koje je najznačajnija impulsna puška IFEX 3001. Također je vršeno opremanje radionice za održavanje vozila, opremanje teretane za tjelesnu pripremu vatrogasaca, dodatno uređenje spavaonice i garderobe, kao i redovno održavanje radnih prostora i garaže .

Postrojba je tijekom svojeg dugogodišnjeg rada, prema svojim mogućnostima nakon nabave novih vozila i opreme dio starih poklanjala drugim vatrogascima diljem Lijepe naše. Tako je među ostalima Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Knina poklonila vatrogasnu autocisternu FAP 13/14 FF proizvodnje 1983. godine, DVD-u Predavac podvozje TAM -110 proizvodnje 1985. godine, DVD Tordinci prodano navalno vozilo FAP 16-20, u vlasništvu DVD-a, u dogovoru s Gradom Osnovnoj školi Đurđevac darovan je naš stari kombi RenaultTrafik za potrebe prijevoza učenika na razna natjecanja, Udruzi sportova Grada Đurđevca je poklonjen kombi marke TAM 18+1 za potrebe prijevoza sportaša s područja Grada, DVD-u Zlatar poklonjena vatrogasna cisterna FAP 20/26 pogona na svih šest kotača, DVD-u Ferdinandovac cisterna FAP 16/20 u zamjenu za malo navalno vozilo Zastava koje je poklonjeno DVD-u Sirova Katalena, a Sirova Katalena svoj Opel Blitz poklonila DVD-u Mičetinac. Javnoj vatrogasnoj postrojbi Beli Manastir darovano kombi vozilo sandučar marke TAM 75 zapovjedno vozilo marke Ford Eskort od strane DVD-a Đurđevac, dok je Postrojba DVD-u Đurđevac darovala svoje staro zapovjedno vozilo Golf 1,4 CL.

Primopredaja prvog 2005.g. i posljednjeg vozila 2010.g. iz programa Vlade Prva slijeva: Marijan Kicivoj, Slavko Tucaković, Mladen Roštan gradonačelnik, Ivan Hađija i Boško Mikulić Druga slijeva: Marijan Kicivoj, Slavko Gračan gradonačelnik, Valent Furmeg i Željko Turbelija

Također je 2008.godine DVD-u Lovas poklonjeno kemijsko vozilo FAP 16/16, a DVD-u Županja tehničko vozilo MAN (TV-2), a 2010. godine VZO-u Novo Virje su po vrlo pristupačnoj cijeni prodani kombi vozilo Citroen-Jumper 8+1, i vatrogasna cisterna FAP 16/20, sa 7000 lit vode i 400 lit pjenila s pripadajućom opremom.

24


Primopredaja vozila JVP Grada Knina 2001.godine Stoje slijeva: Mario Teskera, Ivica Ercegovac, Marijan Kicivoj, Jordan Žaja, Branko Janković, Marijan Pranjić, Darko Lovrić, Božidar Štubelj, Ivan Pećarić Sjede slijeva: Branko Gorički, Ivan Turbelija, Ivan Ređep

Nabavkom svih gore navedenih vozila, što iz sredstava vlastite djelatnosti, što iz programa Vlade, uvidjelo se da su nova vozila marke Mercedes nešto duža u odnosu na stara vozila, što je stvorilo problem u premaloj dubini garaža i ne mogućnosti prolaza između vozila u zimskom periodu kad su vrata zatvorena. Stoga se odmah početkom 2009.godine prišlo projektiranju i ishođenju, lokacijske i građevinske dozvole za produženje postojećih garaža i ugradnju novih rolo vrata. Radovi su započeti početkom mjeseca rujna i uspješno završeni za nepuna dva mjeseca, čime se neposredno pred zimu dobilo novih 120m2 kvalitetnog i prostranog garažnog prostora. Ovim zahvatom u cijelosti smo omogućili nesmetanu komunikaciju unutar garažnog prostora ispred, između i iza parkiranih vozila. Prilikom radova na dogradnji garaža koje nam je u cijelosti izvela naša domaća tvrtka „Segrad“ iskoristili smo priliku te od temelja renovirali našu Bunarsku kućicu u kojoj su nam smješteni upravljački ormari za bunarsku pumpu, pribor za čišćenje i pranje vozila i opreme. Radove na kućici su također izvršili sami zaposlenici Postrojbe uz pojedinačnu asistenciju majstora iz „Segrada“ kod krovopokrivačkih i fasaderskih radova.

Bunarska kućica nakon obnove 2010. g 25


Dograđena garaža s novim rolo vratima 2009.g. Dogradnjom i produbljivanjem garaža, 2009. godine nakon 13 godina započeli smo novi investicijski ciklus u poboljšanju cjelokupne građevinske infrastrukture Postrojbe, koji će biti uglavnom završen tijekom ove godine ili najkasnije u prvoj polovici 2011.godine. U tijeku ove godine prema planu izvršeno je presvlačenje II slojem asfalta kompletnog dvorišta, parkirališta i prilaznih cesta ispred zgrade u ukupnoj površini od 3 360m 2 asfalta. Također je u cijelosti završena obnova pročelja zgrade i donjeg dijela fasade, koja je nakon punih 16 godina trebala jednu kvalitetnu obnovu. Sve radove na obnovi fasade izveli su sami djelatnici u redovnom radnom vremenu, pri čemu su se posebno istakli Andrija Puhač i Ivan Tomašek.

Zgrada Javne vatrogasne postrojbe 2010.g. 26


Zgrada Javne vatrogasne postrojbe 2010.g. U jednom manjem dijelu zgrade proteklih godina izvršili smo zamjenu postojeće stolarije plastičnom, a namjera nam je do kraja iduće godine završiti zamjenu cjelokupne stolarije. Naručili smo studiju energetske učinkovitosti zgrade, temeljem koje ćemo krenuti u poboljšanja sustava grijanja i kompletne uštede energije u narednom periodu. Pored gore navedenih planova i aktivnosti namjera nam je još tijekom zadnjeg kvartala ove godine izvršiti rekonstrukciju i modernizaciju zapovjedno komunikacijskog centra Postrojbe, pri čemu ćemo sami izvršiti bojanje i obnavljanje same prostorije, dok će elektroničko-komunikacijsku opremu sa odgovarajućim hardverom i softverom instalirati kvalificirane tvrtke odabrane javnim natječajem. Za izuzetne rezultate i uspjehe u radu Postrojba je u povodu obilježavanja 30 obljetnice primila zahvalnicu Koprivničko-križevačke županije za svoj nesebičan i humanitarni rad na zaštiti od požara.

Dodjela Zahvalnice Koprivničko-križevačke županije 2010.g Slijeva: Damir Felak, Marijan Kicivoj i Župan Darko Koren

27


Uvođenje sustava ISO 9001:2000 Težeći stalnom unaprjeđenju rada u Postrojbi 18. lipnja 2006.godine donesena je odluka o uvođenju Sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001:2000, koji je nakon 18 mjeseci predanog rada uspješno implementiran i uveden 5. svibnja 2008.godine. Nakon uvođenja sustav je svake godine nadziran od strane certifikacijske kuće od koje smo dobili vrlo visoke ocjene i pohvale.

Certifikat ISO 9001:2000,

28


Vatrogasne vježbe i intervencije Prateći statističke pokazatelje vatrogasnih intervencija posljednjih dvadesetak godina za koje vrijeme imamo vjerodostojne podatke možemo ustvrditi da se broj intervencija do 2004. godine kretao do stotinjak ili nešto više, a nakon 2004. imamo značajan rast zbog novog načina evidentiranja intervencija pomoću računalnog programa „Vatra“. Novo statističko praćenje obuhvatilo je i preventivna osiguranja na industrijskim postrojenjima koja se do tada nisu zasebno vozila. Posljednjih godina intenzivirano je preventivno djelovanje i upozoravanje građana putem sredstava javnog informiranja, ali i dalje imamo velik broj intervencija požara na otvorenom prostoru, uslijed spaljivanja korova, kukuruzovine i slame na poljoprivrednim površinama, a koji često izmiču kontroli. Ova vrsta požara karakteristična je za proljetno i jesensko spaljivanje u godinama kada se javljaju izrazito sušna proljeća i jeseni.

Saniranje požara borove šume Pavlanci proljeće 2010.g. Vatrogasci Mladen Megec i Damir Nikša

Požari stambenih i gospodarskih objekata kreću se u nekakvim očekivanim veličinama i štete su na tim požarima dosta niske, zbog izuzetno dobre organizacije vatrogastva na našem području i brzim odazivom na intervencije. Statističkim praćenjem utvrdili smo da nam je vrijeme od dojave do dolaska na intervenciju oko 8 minuta, a vrijeme stavljanja požara pod kontrolu oko desetak minuta. Što se tiče načina izazivanja požara najviše požara nastaje iz nehata – nepažnje ljudi ili dječje igre, zatim slijede požari izazvani prirodnom pojavom, namjerom pojedinca, a na gospodarskim objektima javljaju se i požari uslijed dotrajalih električnih instalacija. Zadnjih desetak godina prisutan je problem požara na dimnjacima koji se javljaju uslijed nečišćenja i neodržavanja istih, zbog neodgovarajuće dimnjačarske 29


službe. Nadamo se da će novom organizacijom dimnjačarske službe u okviru Komunalija taj problem biti riješen. Tehničke intervencije svih vrsta su također u značajnom porastu, uglavnom zbog urbanog načina života i što su građani prepoznali vatrogasce kao istinsku službu koja im može pomoći u najkraćem vremenu u različitim situacijama. S obzirom da Postrojba pored Grada Đurđevca pokriva i područje sedam susjednih općina s oko 500km2 i oko 28 000 stanovnika, sustav uzbunjivanja uređen je sirenama na daljinsko uzbunjivanje u stožerna društva u sjedištu Općina, koje svako ima vozila, opremu i vatrogasce sukladno Pravilnicima. Uzbunjivanje vršimo iz Postrojbe, a moguće je i mobitelima prema odgovornim osobama u DVD-ima.

Intervencijske postrojba JVP Đurđevac na provjeri s helikopterom. Varaždin 2010. g. Stoje: Milek Tomašek,Davor Martinčić, Tomislav Karšić, Matija Markešić,Željko Turbelija i Željko Zalar, Sjede: Ivan Tomašek, Damir Nikša i Mladen Jakopović

Postrojba dugi niz godina vrši dislokacije svojih vatrogasaca i vozila na Priobalje, a zadnjih desetak godina u Intervencijsku postrojbu Divulje kod Splita, s kojom smo prošli sve veće požare na Jadranu. Posebno dobra suradnja ostvarena je s Protupožarnom eskadrilom iz Zadra, zahvaljujući kojoj je održana međunarodna vatrogasna vježba Balaton 2008. u Republici Mađarskoj na jezeru Balaton. Zajedno s nama u vježbi su sudjelovale postrojbe iz Koprivnice, Križevaca, Virovitice, Zadra, Ivanić Grada, Državna intervencijska postrojba kao i zračne snage RH. Ukupno s hrvatske strane sudjelovala su 33 vatrogasca i 11 vatrogasnih vozila, dok su zračne snage sudjelovale s jednim CL415 i helikopterom s posadama i tehničkim osobljem, koje je brojilo 20 ljudi. Vježba je ocijenjena visokom ocjenom od strane međunarodnih promatrača i bila je jedna od najsloženijih vježbi održanih te godine u srednjoj Europi. 30


Vježba Balaton, 2010. g. BROJ INTERVENCIJA 1990. - 2000. PO MJESECIMA GODINA

1990.

1991.

1992.

1993.

1994.

1995.

1996.

1997.

1998.

1999.

2000.

SIJEČANJ

5

5

7

6

4

3

1

3

7

9

3

VELJAČA

3

3

6

12

4

8

6

5

27

6

10

OŽUJAK

12

4

16

10

10

11

9

8

16

8

10

TRAVANJ

1

5

4

5

5

2

13

9

10

12

10

SVIBANJ

3

1

1

4

2

3

9

6

7

9

12

LIPANJ

1

3

4

8

2

3

2

5

6

21

11

SRPANJ

4

12

4

8

1

5

12

7

3

5

7

KOLOVOZ

4

6

7

3

8

7

6

5

7

11

14

RUJAN

3

16

18

2

5

3

3

6

3

4

4

LISTOPAD

2

3

1

2

3

10

3

10

8

9

3

STUDENI

2

1

3

5

4

5

6

8

5

3

3

PROSINAC

2

4

-

4

5

3

8

9

9

6

6

42

63

71

69

53

63

78

81

108

103

93

UKUPNO

31


BROJ INTERVENCIJA 2001. - 2009. PO MJESECIMA GODINA

2001.

2002.

2003.

2004.

2005.

SIJEČANJ

1

11

8

30

23

VELJAČA

7

14

8

23

OŽUJAK

1

16

16

TRAVANJ

8

12

SVIBANJ

6

LIPANJ

2007.

2008.

2009.

17

18

16

16

16

17

19

27

17

27

37

38

25

22

20

8

29

33

23

20

19

13

3

11

32

26

18

17

22

13

5

13

12

29

41

31

19

34

15

SRPANJ

4

13

7

26

41

30

33

32

20

KOLOVOZ

15

9

5

11

22

18

42

21

34

RUJAN

2

3

2

36

24

16

29

47

31

LISTOPAD

6

10

9

50

44

13

9

56

26

STUDENI

3

10

5

60

29

19

19

25

24

PROSINAC

3

5

8

54

30

19

27

12

9

61

119

99

407

366

259

277

333

238

UKUPNO

32

2006.


VLASTITA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE ĐURĐEVAC ZA RAZDOBLJE 1990.-2009. GODINA

GODINA Servis vatrogasnih aparata-kom Vatrogasno osiguranje-sati Prijeđeno kilometaravozila GODINA Servis vatrogasnih aparata-kom Vatrogasno osiguranje-sati Prijeđeno kilometaravozila

1990.

1991.

1992.

1993.

1994.

1995.

1996.

1997.

1998.

1999.

2000.

3988

3670

3160

2607

1417

1052

1933

1611

1431

1287

1574

60199

66382

57301

64701

35482

19966

13433

4305

1206

448

3230

121430

112463

123564

119367

128563

101642

99867

99643

86483

63211

48274

2001.

2002.

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

1758

2490

2088

2037

2103

2351

2106

2306

1742

11652

14244

21933

30260

30834

22806

9897

14624

18035

52648

69826

78941

101182

89063

98858

76630

76461

64887

Nakladnik: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ĐURĐEVAC Za nakladnika: Marijan Kicivoj Tekstovi: Ivan Hadžija, Marijan Kicivoj, Božidar Škurdija Fotografije: Vlastiti arhiv, Zdravko Šabarić, Siniša Milašinović Lektura: Anica Šabarić Skeniranje: Krunoslav Heidler Likovna obrada: Zdravko Šabarić Đurđevac, rujan, 2010.

33

Monografija JVP  

Monografija Javne Vatrogasne postrojbe Đurđevac.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you