Page 1

Afdrukken - Citytripplanner.com

Citytripplanner.com

http://www.routeyou.com/product/file/1069994.nl?mode=detail&maps...

1

6.5 km

1 van 7

12/02/2010 14:13


Afdrukken - Citytripplanner.com

0m

http://www.routeyou.com/product/file/1069994.nl?mode=detail&maps...

Toeristische dienst Leuven POI Vertrek van de route om 11:00

2 van 7

18.092 m

Sint-Pieterskerk Leuven POI

199.01 m

Stadhuis Leuven POI

524.66 m

Renée - standbeeld Leuven POI

669.39 m

Rambergpark Leuven POI

Aankomst om 11:01, vertrek om 11:11 De Sint-Pietersparochie is de oudste van Leuven. Ze werd waarschijnlijk in 986 gesticht. De eerste kerk brandde af in 1176. Toen werd een nieuwe romaanse kerk opgericht met een crypte achteraan het koor. De westbouw was geflankeerd door twee traptorens en wordt afgebeeld op het oude stadszegel. Met de constructie van het huidige gotische gebouw - veel ruimer opgevat dan de romaanse kerk - werd begonnen in 1425. Eerst werd het koor gebouwd door Sulpicius van Vorst. Na hem volgden verschillende bouwmeesters elkaar op. Ook hier speelden Jan Keldermans II en Matheus de Layens een belangrijke rol. De kerk zelf was praktisch voltooid in 1497. Van de drie voorziene torens waarvan één een hoogte van 170 meter zou bereiken, blijven nu slechts de torenbasissen over. Toen men in 1541 tot op een hoogte van 50 meter was gevorderd, staakte men de werken. De ondergrond bleek immers niet stabiel genoeg om een nog hogere toren te dragen. Na een paar instortingen verlaagde men in 1613 de toren tot zijn huidige niveau. Doordat de bouwmeesters het oorspronkelijke plan steeds hebben voortgezet, is het gebouw een voorbeeld van zuivere Brabantse laatgotiek. Langs de buitenzijde valt vooral de koorpartij met zeven straalkapellen op. Tussen twee van deze kapellen werd in 1546 de kapel van Fiere Margriet, een Leuvense ‘volksheilige’ gebouwd. De kerk heeft onder de twee wereldoorlogen sterk geleden. Zo brandde in 1914 het dak af en werd in 1944 de noorderkruisbeuk gebombardeerd.

Aankomst om 11:11, vertrek om 11:26 Een traditie wil dat het eerste stadhuis van Leuven op de Oude Markt stond. Het tweede bevond zich reeds op de Grote Markt en was ondergebracht in een huizenrij op een meer vooruitgeschoven rooilijn tegenover de Sint-Pieterskerk. In 1439 werd met de bouw van het huidige stadhuis gestart. Bij het optrekken van de voorbouw werden de ruime kelders van de bestaande huizen bewaard. Ze zijn nu gerestaureerd en bereikbaar langs een deurtje, links onderaan het stadhuis. Sulpicius van Vorst, onder wiens leiding men met de bouw begon, was ondertussen overleden. Zijn taak werd in 1439 overgenomen door Jan Keldermans II en in 1448 door Matheus de Layens. Hij wijzigde het oorspronkelijke plan op enkele plaatsen. Zo werd de voorziene belforttoren op de hoek van de Naamsestraat weggelaten, waardoor het gebouw zijn karakteristiek laatgotisch uitzicht kreeg met vier hoektorens, twee noktorens en een rond het gebouw lopende borstwering. Het stadhuis bezit drie verdiepingen. Tussen de vensters zijn er uitsprongen met telkens twee nissen terwijl drie hoektorens eveneens nissen dragen. De sokkels van de nissen zijn gebeeldhouwde voorstellingen uit de bijbel. Hierin wordt steeds het motief zonde/straf herhaald. Ze hadden een belerende en vermanende functie niet alleen voor het volk maar ook voor de rechters die er moesten zetelen. De 236 beelden in de nissen werden pas na 1850 aangebracht. Het is het Leuvense pantheon geworden. In tegenstelling met de figuren op de voetstukken die Bourgondische kledij dragen, is ieder personage gekleed in de kledij van de periode waarin hij leefde. De twee rijen op de benedenverdieping beelden kunstenaars, geleerden en bekende figuren uit die verband houden met het Leuvense verleden. De eerste verdieping toont de figuren die de gemeentelijke vrijheden symboliseren en de patroonheiligen van de parochies. Op de tweede verdieping staan o.a. de graven van Leuven en de hertogen van Brabant en op de torens bijbelse figuren. Drie restauraties grepen plaats sinds de 19de eeuw. De meest recente werd beëindigd in 1983 en herstelde de oorlogsschade, die een bominslag vlak voor de gevel in 1944 aanrichtte.

Aankomst om 11:29, vertrek om 11:31 Het beeld wordt ook wel eens Fronske genoemd omdat zij als ijverige studentin de vrouwelijke tegenhanger is van Fonske (op het Fochplein). Fonske is een pleziermakende student, Reneeke een vlijtig meisje dat naar de les stapt of van de bibliotheek komt, altijd met de boeken tegen het hart gedrukt. Het standbeeld van Renee werd in 1997 aan de stad Leuven geschonken door het Handelaarsverbond omwille van diens vijftigste verjaardag. De eigenlijke initiatiefnemer was René Depret, ereburger van de stad Leuven, die zijn naam aan het beeldje ontleende. Grappig detail is dat er op dat moment maar twee studentinnen aan de KUL de naam Renée droegen. Ook de locatie van het beeld is niet toevallig gekozen. Het beeldje werd in de Naamsestraat geplaatst omdat daar de eerste meisjespeda gelegen was en omdat er tot vandaag heel wat universitaire gebouwen zijn. De ontwerper van het beeld is kunstenaar Armand Loveniers, die gespecialiseerd is in levensgrote bronzen beelden.

Aankomst om 11:37, vertrek om 11:47 Stil verborgen wijkpark. De toegangen worden \\\'s avonds gesloten.

12/02/2010 14:13


Afdrukken - Citytripplanner.com

http://www.routeyou.com/product/file/1069994.nl?mode=detail&maps...

Citytripplanner.com 6.5 km

976.95 m

Groot Begijnhof Leuven POI

1.8 km

Dijlepark Leuven POI

Aankomst om 11:54, vertrek om 12:39 Het Groot Begijnhof is een aaneenschakeling van straatjes, pleintjes, tuinen en parkjes, met tientallen huizen en conventen in traditionele bak- en zandsteenstijl. Vroeger woonden er begijnen. Over de oorsprong van de naam begijn bestaat geen duidelijkheid. Deze vrouwen legden slechts tijdelijke geloften van kuisheid en gehoorzaamheid af aan de door hen gekozen \'meesteressen\'. In tegenstelling tot de kloosterlingen waren zij niet gehouden aan de regel van armoede en konden zij persoonlijke goederen en inkomsten bezitten. Voor de rest voorzagen zij in hun levensonderhoud via schenkingen die aan het begijnhof gedaan werden. Ze haalden ook inkomsten uit onderwijs, ziekenzorg, handenarbeid zoals borduren, naaien, wassen, spinnen‌ De welgestelden onder hen beschikten over een particuliere woning. Armere begijnen leefden samen in \'conventen\', gemeenschapshuizen. Voor de zieke en arme oude begijnen was er een infirmerie. Bij de afschaffing van het begijnhof in 1795 leefden hier 198 begijnen. Dit \'Stadje binnen de stad\' werd tussen 1964 en 1989 gerestaureerd door de K.U.Leuven, die de site in 1962 had gekocht van de toenmalige Commissie van Openbare Onderstand. Vandaag wonen er studenten en universiteitsmedewerkers. De oude infirmerie en het Convent van Chievres worden ingenomen door Faculty Club, de ontmoetingsplaats voor wetenschap, cultuur en ondernemen. Op 31 maart 2000 werd het Groot Begijnhof erkend als werelderfgoed door UNESCO. Het Groot Begijnhof is elke dag vrij toegankelijk.

Aankomst om 12:41, vertrek om 13:11 Het Dijlepark is een romantisch parkje vlakbij het Groot Begijnhof, met een mooie pergola en een vijver met een brugje. De stadsparken zijn voor het publiek toegankelijk.

3 van 7

12/02/2010 14:13


Afdrukken - Citytripplanner.com

http://www.routeyou.com/product/file/1069994.nl?mode=detail&maps...

Citytripplanner.com 6.5 km

4 van 7

12/02/2010 14:13


Afdrukken - Citytripplanner.com

http://www.routeyou.com/product/file/1069994.nl?mode=detail&maps...

Citytripplanner.com 6.5 km

3 km

Mariapark Leuven POI Aankomst om 13:48, vertrek om 13:58 Lommerijk buurtpark met speeltuintje. De stadsparken zijn voor het publiek toegankelijk: tijdens de periode 1 mei tot 30 september: van 09.00 uur tot 21.30 uur tijdens de periode 1 oktober tot 30 april: van 09.00 uur tot 19.00 uur. In dit parkje staan ook een paar speeltuigen voor de kinderen.

3.3 km

Kruidtuin Leuven POI Aankomst om 14:01, vertrek om 15:01 Leuven is één van de weinige steden in ons land die een plantentuin bezitten. In België is de kruidtuin van Leuven de oudste. Hij dateert van 1738. De eerste wetenschappelijke tuinen waren kruidtuinen, verzamelingen en tegelijk voorraden van geneeskrachtige planten. De kruidtuinen hadden dus een rechtstreeks verband met de geneeskunde. Later werden meer zuiver plantkundige tuinen ingericht met een collectie planten met sierwaarde, potentieel economische gewassen, merkwaardige planten, planten als studieobjecten. Men verliet het eng begrip \'kruidtuin\', en de eerste plantentuinen of botanische tuinen en arboreta zagen het licht. Dit belet niet dat de oude benaming \'kruidtuin\' voor bepaalde instellingen is blijven bestaan, zoals in Leuven. Op een oppervlakte van ca. 2,2 ha bevindt zich een uitgebreide verzameling bomen, heesters en struiken. Naast de verzameling kruidachtige planten, kruiden, water- en kuipplanten, stelt het serrecomplex een verscheidenheid van tropische en subtropische soorten tentoon (450 m2). Bij koninklijk besluit van 6 juli 1976 werd de oranjerie als monument en de hele kruidtuin als landschap gerangschikt. Dankzij restauraties, heraanleg en inplanting van nieuwe elementen krijgt de botanische tuin een vernieuwde aanblik. Geregeld hebben er tentoonstellingen plaats in de oranjerie, in het poortgebouw en in openlucht. De betekenis van een botanische tuin, die in het centrum van een universiteitsstad ligt, is op didactisch, toeristisch, cultuurhistorisch, economisch, wetenschappelijk en (passief) recreatief vlak van wezenlijk belang. De Kruidtuin is heel het jaar gratis toegankelijk voor het publiek.

5 van 7

12/02/2010 14:13


Afdrukken - Citytripplanner.com

http://www.routeyou.com/product/file/1069994.nl?mode=detail&maps...

Citytripplanner.com 6.5 km

4.6 km

Den Bruul (park) Leuven POI Aankomst om 15:12, vertrek om 15:27 Deze groene oase heeft ook een speelterrein voor de kinderen.De stadsparken zijn permanent voor het publiek toegankelijk.

4.9 km

Paepe Thoon - standbeeld Leuven POI Aankomst om 15:31, vertrek om 15:33 De gebochelde narrenfiguur uit de vijftiende eeuw, is een van de beruchtste personages uit de geschiedenis van Leuven. Hij werd geboren met de naam \'Antonius\' als bastaardzoon van de toenmalige pastoor van Sint-Pieter Jan Van der Phalissen. Op aanraden van zijn vader werd Toon organist van de kerk, al kreeg hij vooral bekendheid in de stad met zijn vele grappen en grollen. Volgens de legende zou zelfs Hertog Filips de Goede van zijn bestaan en zijn grappen hebben afgeweten. Toen Toon het echter een keer te gortig had gemaakt, werd hij door een Leuvens rechter verbannen naar Luik. Maar lang hield hij het daar niet uit. Met paard en kar en onder een dikke laag vette klei uit het Luikse arriveerde hij een tijd later terug in Leuven. Omdat alle inwoners blij waren hem weer te zien na een stille en trieste periode in de stad, liet de rechter hem getijen. Zelfs op zijn sterfbed bleef Paepe Thoon zichzelf trouw: hij bepaalde dat hij onder een stenen fontein moest begraven worden, zodat hij nooit dorst zou lijden. En dat het rechtsopstaand moest gebeuren. Wanneer later iemand vroeg waar Paepe Thoon begraven lag, antwoordde iedereen: \'Nergens.\' Het standbeeldje van Paepe Thoon werd gemaakt door Peter Vanbekbergen uit Kessel-Lo en het werd in 1991 geschonken aan de stad Leuven door het Leuvens Handelaarsverbond naar aanleiding van hun negende lustrum.

6 van 7

12/02/2010 14:13


Afdrukken - Citytripplanner.com

http://www.routeyou.com/product/file/1069994.nl?mode=detail&maps...

Citytripplanner.com 6.5 km

5.2 km

Sint-Donatuspark - het stadspark Leuven POI Aankomst om 15:46, vertrek om 16:16 Vooraan links (Tiensestraat) staat het beeldje Abraham dat in de folklore van de Leuvense jaartallen een rol speelt. De platanendreef ligt in de opgevulde buitengracht van de rechts gelegen stadswal. Daarop bevond zich de eerste ringmuur, opgetrokken in de 12de eeuw. Van deze ringmuur zijn in het park nog een paar torens, opgetrokken uit zandsteen en ijzerzandsteen, bewaard. Het bredere deel van het park is ontstaan door het in 1866 samenvoegen van particuliere eigendommen o.a. het afgebrand Sint-Donatuscollege en de tuinen van drie colleges. Zo ontstond er een ruimer park, aangelegd in Engelse landschapsstijl. Het park onderging tussen 1993 en 1998 een volledige renovatie.

5.9 km

Tuin Dewalque Leuven POI Aankomst om 16:25, vertrek om 16:40 Kleine groene oase met basketveld op een boogscheut van het station.

6.2 km

Ballon van de vriendschap - standbeeld Leuven POI Aankomst om 16:44, vertrek om 16:46 Op het Hooverplein, net naast de bibliotheek, staat De Ballon van de Vriendschap. Deze ballon brengt hulde aan de \'Jaartallen\'. Op zijn veertigste kan elke Leuvenaar toetreden tot zijn \'Jaartal\' of geboortejaar. Tien jaar lang organiseert dit Jaartal dan allerlei activiteiten. De kunstenaar is Danny Tulkens. Het beeld werd onthuld in 1988.

6.3 km

Fiere Margriet - standbeeld Leuven POI Aankomst om 16:49, vertrek om 16:51 Leuvense volksheilige. Officieel nooit heilig verklaard. Het levensverhaal van Margareta van Leuven, beter gekend als \"Fiere Margriet\": Margriet was een jong meisje dat werkte in de herberg van haar oom en tante. Beiden hadden hun hebben en houden verkocht en zouden zich vestigen in de abdij van Villers-la-Ville. Op een avond kloppen 8 pelgrims aan. Zij willen nog eten en drinken. De waard stuurt Margriet weg om wijn te halen. Ondertussen beroven de pelgrims de waard van zijn geld en vermoorden het koppel. Ze gaan achter Margriet aan als enige getuige van hun aanwezigheid en treffen haar ergens bij de Dijle. Ze verkrachten haar en brengen haar om het leven. Vervolgens gooien ze haar lichaam in de Dijle en verdwijnen met de noorderzon. Anderendaags wordt haar lichaam stroomopwaarts drijvend op de Dijle gevonden. Ze is Patrones van de dienstmeisjes. Beeldhouwer: Willy Meysmans Onthuld in 1982

6.5 km

Toeristische dienst Leuven POI Einde van de route om 16:59

7 van 7

12/02/2010 14:13

Cityripplanner.com  

a demo file generated by Citytripplanner.com

Advertisement