Page 10

10 GEiEG

DES. 2015 / GENER 2016

instal·lacions

Programa de Reserves

En marxa el Programa de Reserves a través d’Internet Seguint amb la política de constant millora i implementació de noves eines a disposició dels socis, amb la finalitat de facilitar i agilitzar les tasques de reserva per a la utilització dels equipaments esportius que tenim, l’entitat ha impulsat el desenvolupament d’una nova aplicació informàtica, en marxa des de principis de desembre.

En què consisteix? L’aplicació permetrà als socis i sòcies reservar les pistes de tennis de les tres instal·lacions i les pistes de pàdel de Sant Ponç, a través d’Internet, durant les vint-i-quatre hores del dia. El procés del tràmit de reserva en línia des de l’aplicació permetrà escollir entre les pistes disponibles a l’hora sol·licitada per l’usuari, triar els jugadors amb els quals es vol jugar i fer l’abonament de la reserva.

Qui pot fer servir l’aplicació Per poder utilitzar l’aplicació serà indispensable ser soci del GEiEG i estar registrat dins la plataforma de reserves. Aquesta és una primera fase del programa, ja que posteriorment s’estendrà a més disciplines esportives. L’accés a l’aplicació és

podrà fer a través de diferents canals: ● En zones properes a les recepcions de Sant Narcís i Sant Ponç en llocs accessibles als socis s’han instal·lat punts d’accés a l’aplicació de reserves en línia. Aquests dispositius estan equipats amb pantalla tàctil. ● Una altre possible via d’accés al programa de reserves serà a través de l’aplicació mòbil (app), que ha estat dissenyat per als smartphones de les plataformes d’Android i d’Iphone. ● Es pot accedir des de l’adreça d’Internet reservesgeieg.cat/geieg ● Finalment, es pot accedir també a través de l’enllaç habilitat en la pròpia pàgina web del GEiEG: geieg.cat.

Profile for Juanjo Valeros

Butlletí GEiEG - desembre 2015/gener 2016  

Butlletí GEiEG - desembre 2015/gener 2016

Butlletí GEiEG - desembre 2015/gener 2016  

Butlletí GEiEG - desembre 2015/gener 2016

Profile for jvaleros
Advertisement