Motiv #02.19

Page 1

Motiv

#02.19 e

Medlemsblad for Juvent

Prosjekt tema:

Les ogsü om: Skjenkekontrollen 2018 Sommerleir og landsmøte Oljefondets alkoholproblem


LEDER

Forord

T

emaet for denne utgaven av Motiv er prosjekt. Da sentralstyret skulle sette seg ned for å planlegge innholdet i denne utgaven, hadde vi så mange ideer til saker vi ønsket å ha med, at vi måtte droppe flere av ideene. Nettopp dette viser hvor mye prosjektene engasjerer og hvor viktig det er for organisasjonen. Prosjekt er sammen med lokal aktivitet, noe av det viktigste Juvente driver med. Jeg fikk selv høre om Juvente da jeg var på Fristilkurs, et av Juventes tidligere prosjekter, i 2013. Fristilkurset var et firedagers kurs for niendeklassinger, hvor vi lærte om ulike rusmidler og det å ta gode og selvstendige valg. Det var dette prosjektet som gjorde at jeg engasjerte meg i organisasjonen, noe som har betydd enormt mye for meg i senere tid.

Uansett hvordan og hvor mye du velger å engasjere deg i prosjektene, er det viktig å huske på at du som Juvente-medlem er med på å forme prosjektene– uten medlemmer hadde det vært umulig å drive dem. God lesing! Christina Babington leder i Juvente

Det finnes ulike måter å engasjere seg i prosjektene på, enten om det er å reise i timevis i en bil for å få kontrollert alle fylkene i Norge, om det er å lytte til eller dele podcasten «La oss snakke om» eller om du velger å bruke fridagen din på å holde et Kolon-oppdrag for en gjeng med ungdommer.

Motiv er medlemsbladet til Juvente. Juvente er en organisasjon av, for og med ungdom som ønsker en verden basert på menneskeverd og solidaritet der rusmidler ikke skaper problemer. www.juvente.no Ansvarlig redaktør Kjetil Vesteraas

E-post motiv@juvente.no

Bidragsytere Jenny Ulla, Christina Babington, Iselin Havstein Glover, Abdi Said, Sarah F. Jul-Rasmussen, Kaja Mæsel Wadkin, Siri Eriksen, Ida Braaten, Nils Johan Svalastog Garnes, Lisa Holmås

Trykk Kai Hansen Trykkeri

Bladbunad Øyvind Kind Robertsen Postadresse Motiv, Juvente Torggata 1 0181 Oslo

2

Motiv #02.19

Adresseendring juvente@juvente.no På nett juvente.no/motiv Forside Lansering av Skjenkekontrollen 2018 på Kulturhuset i Oslo. Foto: Siri Eriksen

Send inn ditt bidrag! Som Juventemedlem er Motiv DITT blad. Det betyr at vi veldig gjerne ønsker bidrag til bladet. Har du lyst å skrive en sak eller et leserinnlegg, tegne en tegneseriestripe eller lage en rebus? Gjør det og send det til Motiv! Du kan enten sende det på en e-post til motiv@juvente.no eller bruke skjemaet du finner på juvente.no/motiv. Vi garanterer ikke at alt som kommer inn kommer på trykk, men vi lover å vurdere alt som kommer inn.


INNHOLD

Innhold Motiv #02.19 Kolon

Skjenkekontrollen 2018 Side 14

Side 8

Juventeskolen 2019 4 Tema: Prosjekt 6 Hvorfor har vi prosjekter 7 Kolon / Kolon-lederhelg 8 Edruss 10 Skjenkekontrollen 12 Skjenkekontrollen 2018 14 BedreUten / LOSO 16 Oljefondets alkoholproblem 17 Hva tenker medlemmene? 18 Portrettintervju 19 Sommerleir og landsmøte 2019 20 Lei en Juventehytte i sommer 21 Juventebørsen 22 Kjas og fjas 23

Oljefondets alkoholproblem

Side 17

Motiv #02.19

3


JUVENTESKOLEN

n e l o k s e t n e Juv 2019 TEKST JENNY ULLA FOTO DELTAKERE PÅ JUVENTESKOLEN

I løpet av helgen var det blant annet foredrag om verving, rusmidler, FORUT og annet læringsrikt. Deltakerne kunne velge mellom å delta på ulike linjer, slik at de fikk lære om det som interesserte dem aller mest. Linjene de kunne velge mellom var Juvente 101, politikk og media og lokallagsaktivitet. I tillegg skulle vi hatt en prosjektlinje, men den ble dessverre avlyst på grunn av for få påmeldte. Sommerleirkomiteen presenterte en promovideo og informerte om Rett Vest 2019, deltakerne lyste opp med entusiasme. Du kan lese mer om årets sommerleir på side 20. Sosiale aktiviteter tok også en stor bit av helgen. Medlemmene holdt på med underholdende aktiviteter som mafia, brettspill og grip mikrofonen. Måltidene var deilige og folk koste seg rundt middagsbordet der vi alle snakket ilag. Det var ekstrem god stemning blant Juventefolket. Sosialt sett koste alle medlemmene seg og trives med hverandre. Miljøet var meget inkluderende.

4

Motiv #02.19

o

helgen:

Helgen opplevdes som en fantastisk underholdende og sosial arena. I tillegg var det meget lærerikt. Jeg kunne ikke ha ønsket at noe skulle vært gjort annerledes. Jeg hadde en vidunderlig opplevelse, kunne ikke vært bedre. Gleder meg utrolig mye til 2020 når jeg igjen kan dra på Juventeskolen og bli kjente med flere gamle, og flere nye. Favorittdelen min av helgen var rebusløypen. Jeg fikk bli kjent med gruppen min, og opplevde det som spennende. For å beskrive helgen i tre ord vil jeg bruke ordene: fantastisk, kjennskap og spennende.

Min

En helg i februar samlet vi rundt 40 Juventeungdommer på Årvoll skole, for Juventes årlige skolering: Juventeskolen!

av e s l e ev l p p

-Jenny Ulla (18), Sunnmøre


1. “Fordi det var den som hørtes mest spennende ut.”

1:

2. & 3. “Forventningene mine var å lære mer om medlemsløftet, og det er det jeg har lært.” 4. “Innholdsrik, lærerik og det er koselig." -Hallvard Fremo Lien (14), Trondheim

Pol it

ikk

edia: m og

10 te

Jeg tok meg tid til å intervjue deltakere fra de ulike linjene. 1. Hvorfor valgte du den linjen? 2. Levde linjen opp til forventningene du hadde? 3. Hva forventinger hadde du? 4. Hvilke tre ord beskriver linjen din?

Juv en

1. “Jeg valgte media og politikk-linja. Mest fordi jeg har vært på Juventeskolen mange ganger før. Jeg har tatt politikk og media-linjen før, men jeg føler det er den som gir meg mest. Det er også informasjon på den linja som ikke er helt unyttig å knytte til en bacheloroppgave.”

2. & 3. “Ja, jeg gikk ikke i den med mange forventninger, fordi jeg regnet med det blir kjørt litt forskjellig hvert år, men det er sånn tema en forventer kommer. Alle deltakerne på den linja var veldig aktive, så det var veldig bra. Fordi det er noe en ikke kan ta for gitt, at alle er like interessert.” 4. “Saklig, engasjerende og relevant.» -Flaten, Tomas (21), Arendal

Lo

saktivitet: g a l l ka 1. “Jeg tror jeg tok prosjektlinja, men jeg var den eneste som tok den.”

2. “Ja, jeg lærte mye om lokallag i hvert fall, og lærte mye jeg trodde vi ikke skulle lære. Jeg fikk bli med å arrangere en aktivitet, som var veldig gøy.” 3. “ Å lære om linjen, høre litt foredrag, gjøre noe morsomt og sosialt. Også spise god mat.” 4. “Informerende, morsom og inkluderende."

Valgkomit ee

n

I helgen va teen tils r også deler av tede, fo valgkom rå ikandida ter til Ju intervjue aktu e v lle tralstyre entes ne ,u st var man tvalg og komit e senee ge verre ikk å intervjue, fik r. Da det k e d løpet av deltatt på alt a e dessv progra helgen. mi V intervju et noen i har derfor tat tå i valgko miteen!

- Andréa Marie Konradi (17), Strømmen

Hva gjorde du i helgen? “I helgen har jeg vært med å delta i alt av det sosiale som var veldig kjekt. Jeg var også med i valgkomiteen og hjalp til med å finne neste sentralstyre.”

Hvordan opplevde du miljøet? "Jeg synes miljøet har vært fantastisk. Alle har fått lov å bli med på de de vil.”

Hvorfor meldte du deg på Juventeskolen? “Hovedgrunnen jeg var med på Juventeskolen er fordi jeg sitter i valgkomiteen, og jeg måtte hjelpe med å finne folk til sentralstyret. I tillegg kom jeg og fordi det er veldig gøy, og det er mye en kan gjøre.” Hvilke tre ord beskriver helgen? “Sosialt, lærerikt, og morsomt." -Benjamin Selstø (17), Stokke Motiv #02.19

5


TEMA Prosjekt

Prosjekt tema:

anheng med projisere) prosjekt (frü latin sam sett arbeidsoppgüve 1 tidsavgrensa og saman prosjekt leggje opp eit forskings som er eller har vore i 2 større planlagt tiltak arbeid ktet i Kerala leiaren for fiskeriprosje

6

Motiv #02.18


TEMA Prosjekt

i v r a h r o f r Hvo prosjekter? Det finnes mange grunner til at Juvente har flere ulike prosjekter og at vi har akkurat de prosjektene vi har. Her kan du lese om noen av grunnene! TEKST CHRISTINA BABINGTON

Prosjektene har lang historie i Juvente, og har vært en av Juventes viktigste arbeidsform i både det ruspolitiske arbeidet og den forebyggende innsatsen lenge. Juvente driver flere prosjekter, både store og små. Grunnen til dette er at Juvente ønsker å nå ut over sin egen medlemsmasse for å arbeide for det vi mener er viktig. Prosjektene er en god arbeidsform som utnytter Juventes kompetanse og ressurser på en god måte. Vår målgruppe er naturligvis først og fremst ungdom, men prosjektene retter seg også på flere måter mot lærere, foreldre og politikere. Våre prosjekter har ulike profiler, målsetninger og når ulike sider av målgruppene. Dette gir oss en bred erfaring og kontaktflate når det gjelder arbeid med rus og rusforebygging i samfunnet.

Selv om prosjektene har ulike mål, og når målgruppene på ulike måter, jobber vi også gjennom prosjektene for ett og samme mål - at ungdommer skal få en god ungdomstid. En god ungdomstid mener vi blant annet innebærer muligheten til å ta gode og selvstendige valg, muligheten til å utvikle gode holdninger, muligheten til gode relasjoner og muligheten til faglig og personlig utvikling. En av de kanskje viktigste grunnene til at vi har og kan fortsette å ha prosjekter, er engasjementet det skaper hos medlemmene. For mange medlemmer er prosjektene og prosjektskoleringene veien inn til organisasjonen, og en av flere grunner til at de blir værende. Prosjektene engasjerer oss på ulike måter, og skaper et samhold i organisasjonen. Noen blir engasjert av muligheten man får til å lære bort til andre, eller muligheten man får til å påvirke kommunen til å ta grep for bedre alderskontroll, mens andre blir engasjert av muligheten man får til å gjøre en forskjell eller tilhørigheten man får ut av å være med!

Motiv #02.19

7


TEMA Prosjekt

Kolon Gjennom flere tiår har Juvente arbeidet med å spre kunnskap om alkohol og rusmidler, og med å oppfordre ungdom til å ta selvstendige valg. I prosjektet Kolon har vi videreutviklet og bearbeidet denne kunnskapen slik at vi kan nå en ny generasjon med ungdom. TEKST ISELIN HAVSTEIN GLOVER FOTO PRIVAT

Hva er Kolon? Kolon er det prosjektet i Juvente med lengst historie. Du har kanskje hørt om Fristil? Kolon er en videutviklet versjon av dette prosjektet! Gjennom Kolon utdanner vi engasjerte ungdommer i bruk av ung-til-ung-metodikk for grupper, som kjøres i kombinasjon med et e-læringsopplegg. Juvente bruker ofte ungdom i sin formidling. Hovedgrunnen til dette er at vi gjennom forskning og egen erfaring med ung-til-ungmetodikk vet at det er en god måte å snakke med ungdommer om litt vanskelige temaer på.

8

Motiv #02.19

Kom på Kolon-skolering! På Kolon-skolering lærer du både om rus og rusmidler og hvordan vi tenker om dette i Juvente. Du lærer også hvordan du kan holde opplegg for andre ungdommer om temaet egne valg i møte med rusmidler. Det er jevnlig skoleringer, og etter tre skoleringer kan du bli en Kolon-leder og du får da mulighet til å reise rundt i hele Norge for å holde Kolon-oppdrag for ungdomsskoleelever, konfirmantgrupper og andre ungdomsgrupper! Neste Kolon-skolering er allerede 21. – 23. juni på Kirkevik, hytten vår på Nesodden. For mere informasjon om denne, sjekk ut: juvente.no/aktiviteter/nasjonal-kolon-skolering-3


Kolon-lederhelg I løpet av året 2018 holdt våre flinke Kolon-ledere Kolon-opplegg for rundt 30 skoleklasser. For å feire dette og gjøre ekstra stas på Kolon-lederne, ble det 18. – 20. januar arrangert en Kolon-lederhelg. Lederhelgen var fylt med mange spennende workshops i tillegg til omvisning på Oscarsborg og en tur i et escape room! Her kan du lese intervju med noen av deltakerne. TEKST OG FOTO CHRISTINA BABINGTON OG ISELIN HAVSTEIN GLOVER

Tre raske med tre Kolon-ledere 1. Hva er det morsomste med å være Kolon-leder? 2. Hva likte du best med Kolon-lederhelga? 3. Har du noen tips til fremtidige Kolon-ledere? Marthe Elise Selstø, 14 år Marthe har vært Kolon-leder siden november 2017, og har vært på totalt to Kolon-oppdrag. 1 Det morsomste med å være Kolon-leder, er muligheten jeg får til å dra rundt på skoler i hele Norge. Det er så fint å vite at vi kan få elevene til å tenke over valgene de skal ta, før de tar dem. 2 Jeg syntes hele helgen var kjempegøy, men noe av det beste må ha vært å få tilbakemeldinger på hvordan jeg kan gjøre det enda bedre på Kolon-oppdrag og selvfølgelig Escape Room. 3 Kos deg når du står foran andre klasser. Det kan være skummelt den første gangen, men det går som regel bra.

Sina Marlene Opseth, 14 år Sina ble Kolon-leder i januar. Sina har vært på ett Kolon-oppdrag. 1 Det morsomste med å være Kolon-leder er å ha muligheten til å dra rundt på skoler i hele landet.

2 Det jeg likte med Kolon-leder helgen var at vi hadde gode foredrag og vi hadde det veldig hyggelig sosialt. 3 Mitt tips til fremtidige Kolon-ledere er å beholde roen, snakk høyt og tydelig og prøv å tjene respekten til elevene.

Benjamin Selstø, 17 år Benjamin har vært Kolon-leder siden slutten av 2017. Han sier at det etter hvert har blitt en del oppdrag, men at han ikke lengre har tellingen. 1 Det morsomste med å være Kolon-leder må være muligheten til å reise rundt og kunne opplyse andre og høre hva de faktisk tenker om de ulike temaene. 2 Det jeg likte best med Kolon-lederhelgen var da vi dro på escape room, og måtte komme oss ut. 3 Tipsene jeg har: Bare vær sikker på deg selv, og tenk at du antageligvis ikke møter disse personene igjen, så å gjøre noen feil er ikke krise. Lær innholdet i Kolon på den måten du lærer best og gjør det gøy!

Motiv #02.19

9


TEMA Prosjekt

Edruss Edruss er Juventes russeprosjekt. Gjennom prosjektet Edruss ønsker vi å endre fokuset i russetiden, slik at drikkepresset blir mindre og at det skapes aksept for å velge å feire russetiden uten å drikke alkohol. TEKST ABDI SAID FOTO PRIVAT

Vi synes ikke det er greit at noen skal føle ubehag eller bli presset til noe de ikke ønsker å gjøre. En av de viktigste tingene vi kan gjøre for å forhindre dette, er å være synlige Edruss i russetiden, som viser hvor kult man kan ha det selv om man ikke drikker. Hvert år står Edruss på stands på flere av de største landstreffene. Her deler vi ut gratis alkoholfri drikke, og snakker med russen om hvordan det er å være Edruss. De som har stått på Edruss-stands sier som oftest at de har fått gode tilbakemeldinger fra andre russ, også dem som ikke er Edruss. Edruss-kontrakten Edruss har sine egne kontrakter hvor du skriver under på at du velger å avstå fra alkohol og andre rusmidler i russetiden. Som Edruss kan du ta egne Edruss-knuter, i tillegg til at du får ditt eget Edruss-strykemerke som viser at du har valgt å ikke drikke i russetiden.

10

Motiv #02.19

Ti gode grunner til å ikke drikke alkohol i russetiden: 1. Du husker hva du gjør 2. Det er dyrt med alk ohol

3. Du bidrar til å min ske dri

kkepresset 4. Fyll fører til uønsk ede hendelser som du i ettertid kan synes er kjip e 5. Du har muligheten til å bli med i Edruss sine russebiler gratis 6. Du kan kjøre russeb ilen for vennene dine 7. Dersom noe går gal t, så er du edru og kan løse problemet 8. Du klarer å dumme deg ut uten en øl 9. Du har god nok sel vtillit fra før 10. Du gjør det lettere for andre å føle seg akseptert som Edruss


TEMA Prosjekt

Å være edru i russetiden Fest, fyll og uforglemmelige minner. Ja, russetiden er mange ting, men trenger russetiden å handle om fyll? Russetiden 2019 har nettopp tatt slutt og vi er alle tilbake i vanlige klær. Min russetid ble en uforglemmelig tid med både medelever, medruss og Edruss. TEKST SARAH F. JUL-RASMUSSEN

Jeg valgte ganske tidlig at jeg ville være Edruss. Jeg så ikke grunnen til å drikke i russetiden og kjente allerede til prosjektet, lenge før jeg ble russ. Et merkverdig minne som fikk meg til å ville være Edruss, var da jeg var 15 og var på Skjenkekontrollskoleringen i 2015. Vi skulle ut å prøve og kontrollere butikker, og bilen jeg ble plassert i var tilfeldigvis en av Edruss-bilene. Den gangen hadde Edruss egne biler og derfor ble den ene brukt på skoleringen. Jeg hadde aldri vært i en russebil og hadde det utrolig gøy. Vi hørte Edruss-låtene, hadde allsang og ble godt kjent med de i bilen. Det var der og da at jeg fant ut «Jeg skal være Edruss». Russetiden min kom i år og jeg var klar til å endelig feire slutten av 13 års skolegang. Det er litt spesielt å være edru i russetiden, men man er ikke så forskjellig fra andre russ. Man gjør de samme kleine og rare knuter, man fester og har det like gøy som alle andre og alt husker man dagen etter. Selvfølgelig får man alltid spørsmål om hvorfor man er edru, hva Edruss er og om man har lyst på noe alkohol. Dumme kommentarer kan alltid komme, men det er ikke det jeg fokuserer på. Jeg tenker tilbake på alle de russ som kom bort til oss på Edruss-standene vi hadde på Landstreff Fredriksten og Landstreff Stavanger. Alle russene som roste oss for jobben vi gjorde og skrøt av oss fordi vi var edru. «Dere er så jævla kule! Digger dere!» «Har så syyykt respekt for dere! Jeg hadde aldri klart å være edru i russetiden!» «Dere gjør en utrolig jobb! Tusen takk!» Ja, feiringen og alt det gøye jeg har gjort med medruss har vært noe av det beste med russetiden, men kommentarene fra medruss på russetreffene har klart satt et preg i mitt hjerte. Så skal det også nevnes at å være med på radiosending med Edruss på NRK Sápmi har vært en kjempegøy opplevelse! Russetiden skal være for alle, og jeg håper neste års Edruss får det like gøy som jeg hadde det! Heia!

Motiv #02.19

11


TEMA Prosjekt

njefilm på a p m a k s t PS: Se åre -side! k o o b e c a F Juventes

Skjenkekontrollen Skjenkekontrollen er Juventes litt hemmelige tjeneste. Skjenkekontrollen er en politisk kampanje Juvente driver for å avdekke salg av alkohol til mindreårige i butikker og vinmonopol. Gjennom kampanjen har vi siden 2007 sendt mindreårige rundt i hele Norge og avslørt dårlige rutiner og lovbrudd ved salg av alkohol. Formålet med kampanjen er å bidra til at mindreårige ikke får kjøpe alkohol i butikker og på Vinmonopolet. Juventes kontroller er ikke forskning, men en kampanje for å rette søkelys på problemet. Kommunene og butikkene har et selvstendig ansvar for å unngå at slikt ulovlig salg skjer. Skjenkekontrollen gjennomføres ved at en Juvente-ungdom som er under 16 år (17 år på Vinmonopolet) oppsøker en butikk og gjør forsøk på å kjøpe alkohol og en annen ordinær dagligvare. Juvente-ungdommen forsøker ikke å framstå eldre enn man er, og det brukes ingen former for falsk legitimasjon eller andre aldersmarkører. Et Juvente-medlem som er over 18 år er i nærheten og observerer, og skriver en rapport på om forsøket resulterte i salg eller avvisning. Materialet samles opp og utgjør grunnlaget for den årlige Skjenkekontrollrapporten, som du kan lese om litt senere i bladet.

12

Motiv #02.19

Gjennom Skjenkekontrollen får du være med på morsomme reiser over hele Norge. Skjenkekontrollen har flere måter å engasjere seg på. Du kan for eksempel delta på den nasjonale skoleringen som finner sted en gang i året. På denne samlingen lærer du om Skjenkekontrollen og hvordan og hvorfor vi driver med kontroller. Noen lokallag pleier også å ha helger hvor det arrangeres skjenkekontroller i deres nærområde. Det er også vanlig at små grupper reiser rundt i Norge, for å kontrollere stedene vi ikke har aktive lokallag sånn at vi får flest mulig kontrollerte steder. Å være med på disse turene vil gi deg en unik mulighet til å oppdage deler av Norge som du aldri har sett før, og bli bedre kjent med dine Juvente-venner. I tillegg til å være med på kontrollrunder. Hvis du vil være med, følg med på aktivitetsoversikten på juvente.no, eller ta kontakt med prosjektledervikar Ida på ida@juvente.no. Dersom du ønsker å arrangere en egne Skjenkekontroll-tur, kan du lese om tips til hva som er viktig å huske på neste side!


TEMA Prosjekt

Hvordan gjennomføre en

skjenkekontroll?

Det finnes mange måter du kan engasjere deg i prosjektet Skjenkekontrollen på. En av dem kan være å arrangere eller å delta på en Skjenkekontrolltur! TEKST KAJA MÆSEL WADKIN

Hvilke typer Skjenkekontroller kan arrangeres? 1. Roadtrip-dag – hvor man kjører en dag og tester flest mulig butikker innen åpningstidene i gitte områder. Her trenger man ikke overnatte, og er en lettere form for skjenkekontroll. 2. Skjenkekontroll-helg – her organiserer man puljer som dekker hver sine områder i nærheten, enten med biler eller kollektivtransport. Dette er det ofte lokallag som arrangerer, og krever ganske mye planlegging. 3. Enkel kontroll – Har man med seg et Juventemedlem i riktig alder, så kan man ta en butikk i ny og ne når det passer seg. Dette krever ikke så mye planlegging som en roadtrip eller helgesamling. Dette er noe alle kan delta på og gjennomføre, hvis man er ute på et shoppingsenter og har litt tid til overs, kan man sette av tid til å gjennomføre en skjenkekontroll på de aktuelle butikkene som er i nærheten. Hva må jeg tenke på til de ulike typene SK? I 2019 vil det bli lansert en SK-app, som skal erstatte kontrollskjemaene, som gjør at det blir enda lettere å gjennomføre både stikk-kontroller og mer omfattende kontroller. Standard for alle kontrollene er at du må ha følgende: •

Kontrollskjemaer og penner/Skjenkekontroll-app

En kontrollansvarlig (Juventemedlem over 18 år) per gruppe

Minimum en kontrollør (Juventemedlem under 16 år) - til Vinmonopolet kan 17-åringer brukes.

Kontanter (er normalt å beregne 150/200kr per butikk på listen). Statistisk sett får man kjøpe på ca. 1/3 av alle butikker, så har du en lang liste er det ikke nødvendig å ha med mer enn 3500kr, ha heller mer penger på kortet som man kan ta ut hvis det skulle være behov.

Transport – hvordan kommer dere dere fra A til B? Bil, buss, t-bane, gåavstand?

Mat og drikke – det er viktig at ingen går rundt sultne på kontrollrunden. Dersom det er en lengre tur, kan man kjøpe inn noe mat og drikke på veien. Dette inkluderer også snacks som blir kjøpt sammen med alkoholen.

SK-helg Pass på å ha alle de overnevnte punktene innfridd, samt som punktene under. •

Sted å sove, gjerne ei hytte (se Juventes oversikt på nettsiden). Pass på at det er nok sengeplasser og godt sted for det sosiale miljøet som skjer i helgen.

Reise – se gjennom stedet dere skal være på, at det går an å komme seg greit til og fra, dette med tanke på deltakerne, sosiale aktiviteter og avstand til kontroll-området.

Mat og drikke – ha nok mat til hele helga: frokost, lunsj, middag, kvelds-/nattmat. Lunsj kjøpes på kontrollturene mellom butikkene. Middag kan spises ute etter butikkene stenger, gjerne før eventuell annen aktivitet.

Aktivitet – etter en lang dag med skjenkekontroll, kan det være hyggelig å gjøre noe sosialt sammen etterpå.

Tilfeldige kontroller Her trenger du ikke noe mer enn det som er nevnt over. Det er viktig å skrive riktig klokkeslett, dato, butikk og adresse, samt at både kontrollansvarlig og kontrollør er medlemmer av Juvente. Hvis kontrollen har et større tidsperspektiv enn 1-2 timer, er det lurt å planlegge litt mer, og gjøre det til en road-trip eller gjøre det til en strukturert kontroll hvor man setter opp en liste over ulike butikker man tenker å gjennom. Tilfeldige kontroller er det letteste å gjennomføre, bare husk å dokumentere riktig! Road-trip Pass på å ha alle de overnevnte punktene innfridd, samt punktene som står nevnt under. •

Ha bil eller et godt kollektivtransport-tilbud i nærheten av der du skal være. Bil er lettere og mer effektivt.

Lurt på lenge turer å ha med seg en kontrollansvarlig som kan fylle ut skjemaet mens kontrollen skjer eller mellom butikkene, gjerne to stykk med førerkort, slik at man kan rullere på hvem som kjører.

Hvis du ønsker å arrangere en kontrolltur, eller har andre spørsmål ta kontakt med prosjektleder; ida@juvente.no så hjelper hun deg med det med ytterligere økonomi og gjennomføring bistand!

Motiv #02.19

13


TEMA Prosjekt

8 1 0 2 n e ll o r t n o k Skjenke Den 24. april lanserte Juvente sin årlige Skjenkekontrollrapport på Kulturhuset i Oslo! Rapporten viser at det fortsett er alt for lett for mindreårige å kjøpe alkohol i helt vanlige dagligvarebutikker. Her kan du se bilder fra rapportslippet og lese om noen av hovedpunktene i rapporten. TEKST CHRISTINA BABINGTON FOTO SIRI ERIKSEN

I dag er det kommunene som har ansvar for å tildele og kontrollere salgs- og skjenkebevillinger – og å sanksjonere ved overtredelser. Å selge alkohol er et stort ansvar. Gjennom Skjenkekontrollen har vi i flere år vist at kommunene ikke tar sitt ansvar for å forhindre at butikken selger alkohol til mindreårige. Derfor krever vi handling fra politikere for å få kontroll over det ulovlige salget som skjer.

JUVENTES KRAV:

Disse tiltakene bør inngå i nasjonale retninglinjer for kommunal kontroll.

Legitimasjonsplikt for alle: Etter flere år med Skjenkekontrollen og påfølgende lovnader om bedring fra både butikker og kommuner, er det tydelig at et system basert på skjønn ikke er forenelig med god alderskontroll. Juvente mener at å innføre legitimasjonsplikt for alle, uavhengig om du er 18 eller 80 år, vil være den beste løsningen. Da forsvinner alle elementer av skjønn i salgssituasjonene, og alle vil være klar over hva kjøp av alkohol innebærer. Det å vise legitimasjon er en solidaritetshandling. Flere og bedre kontroller: I dag skal hver bevilling kontrolleres minst en gang i året, og kommunen skal gjennomføre minst tre ganger så mange kontroller som antall salgs- og skjenkesteder i kommunen. Dette mener vi er for få. For å sikre at lovbruddene som skjer faktisk blir avdekket, bør hver bevilling kontrolleres minst tre ganger årlig, og samlet anbefaler vi at det gjennomføres fem ganger så mange kontroller som det er salgs- og skjenkesteder. De kommunale kontrollene må også forbedres. Kvaliteten på kontrollene kan økes gjennom å sikre: • 14

At kontrollene utføres av kontrollører personalet i butikken / skjenkestedet ikke kjenner til. Motiv #02.19

• •

At kontrollene gjennomføres på de tidspunktene det er størst sannsynlighet for at lovbrudd skjer, f.eks etter skoletid torsdager og fredager. At det brukes god tid på observasjon under kontrollene, både utenfor og inne i butikkene. At kontrollørene er grundig opplært i rutiner for kontroll og rapportskriving.

Alvorlige brudd må gi umiddelbare reaksjoner: Prikkbelastningssystemet, som ble innført fra 2016, må endres for å sikre at det fungerer tilfredsstillende. I dag må man ha 12 prikker i løpet av en 24 måneders periode for å miste bevillingen. Ved salg til for eksempel mindreårige, får man 8 prikker. Det skal mye til for at butikken mister bevillingen, fordi det er så liten risiko for å bli tatt. Juvente mener at de mest alvorlige bruddene på lovgivningen, særlig salg til mindreårige, må medføre umiddelbar inndragning av bevilling. Fremprovosert salg til mindreårige: Det bør gjennomføres et forsøksprosjekt med fremprovosert salg av alkohol til mindreårige i de kommunale kontrollene. Målet er å undersøke om det avdekkes flere lovbrudd enn kontrollene har gjort tidligere. Dersom man ser at framprovosert salg til mindreårige har betydning for antall saker som avdekkes, bør dette inngå som en fast del av kommunens kontrollrutiner.


SKJENKEKONTROLLEN 2018 OPPSUMMERT

1475 forsøk

1275

butikker testet

20 %

av butikkene solgte

20 %

av forsøkene endte med salg

Kiwi

beste kjede med 13,5 % salg

Bunnpris

dårligste kjede med 26 % salg

Grimstad

beste kommune med ingen salg

Møre og Romsdal

dårligste fylke med 40 % salg

77 %

større sannsynlighet for å få kjøpt hvis du er jente Motiv #02.18

15


TEMA Prosjekt

TEKST IDA BRAATEN

BedreUten handler om at det er greit å si nei, uansett hva grunnen din er. Fokuset er på god stemning og gode alternativer! Gjennom bedreuten.no, Facebook, Instagram og innimellom gjennom vår alkoholfrie bar viser dette prosjektet frem smakstester, intervjuer og mediesaker som uten å dømme viser at det er helt greit å velge alkoholfritt hele eller deler av kvelden. BedreUten er rettet mot både de som drikker, de som ikke drikker, eller de som ønsker å drikke mindre. Det aller viktigste er å på en positiv måte forsterke de alkoholfrie alternativene. Vi bygger oss opp under argumentasjonen for å si nei for de som trenger dette, og vi kommer med tips og råd om man ønsker en edru kveld. Vi i Juvente vet at man ikke alltid trenger å drikke, men alkoholkulturen er sterk og for mange er ikke det å la være et naturlig alternativ med mindre man er gravid eller kjører bil.

Hvordan kan jeg engasjere meg i BedreUten?

Her er det mange muligheter både som lokallag og enkeltperson. For eksempel kan dere arrangere smakstester, tipse oss om artikler og innlegg som fronter det å være alkoholfri på en positiv måte, arrangere egne kurs i drinkmiksing, ha fester eller andre ting. Tips oss gjerne om det er ting dere vil lese mer om!

La Oss Snakke Om, forkortet LOSO, handler først og fremst om økt kunnskap om rusmidler og ruspolitikk. LOSO består av en Wiki med fakta-artikler og mer aktuelle saker, laosssnakkeom.no. Målet til LOSO er å øke kunnskapsnivået om rusmidler og gjøre det på et enkelt og lettfattelig språk. Derfor har vi i utviklingen fått hjelp av klarspråkeksperter som sørger for at alt skal være så enkelt som mulig å lese. LOSO vil spille en rolle i flere av prosjektene, den skal blant annet brukes som en e- ressurs i forbindelse med Kolon og brukes som faktagrunnlag i Myteknuserne. Vi har også en LOSO podkast, der blir det bokstavelig talt snakket om rusmidler. Det ligger allerede ute noen epiosder, og totalt skal det i løpet av 2019 komme 11 episoder. De temaene som får flest lyttinger skal vi jobbe videre med i nye podkast-sesonger, noe som blir veldig spennende.

meg i Hvordan kan jeg engasjere LOSO? kan gjøre i

du Det er først og fremst to ting tet: dette prosjek lese om og høre 1. Tips oss om temaer du vil om! 2. Lik, lytt og del!

16

Motiv #02.19


TEMA Prosjekt

Oljefondets

alkoholproblem

I en ny politisk kampanje stiller vi Erna Solberg og Siv Jensen til veggs i Uganda. Vi når ikke FNs bærekraftsmål ved å fortsette å investere i alkoholindustrien som utgjør en direkte trussel mot folkehelsa og hindrer utvikling i fattige land i Sør! TEKST NILS JOHAN SVALASTOG GARNES FOTO FORUT

FORUT, Blå Kors, IOGT og Juvente er sammen om kampanjen som skal sette fokus på Oljefondets investeringer på 90 milliarder kroner i alkoholindustrien. Vi har bokstavelig talt stilt statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen til veggs ved å male dem på vegger der hvor politikken deres rammer. Vi mener det er feil at Norge investerer i alkoholindustrien, som utnytter svake politiske systemer og driver aggressiv markedsføring for å hente ut stor profitt i utviklingsland. 3 millioner dødsfall årlig skyldes alkoholbruk, ifølge WHO. – Vi forventer at investeringene i de multinasjonale alkoholselskapene kommer under lupen når et nytt utvalg nedsatt av regjeringen nå skal vurdere de etiske retningslinjene for Oljefondet. Alkohol er et utviklingshinder og rammer både brukeren selv, uskyldige tredjeparter og samfunnet, sier leder i IOGT og prosjektleder for kampanjen «Oljefondets alkoholproblem», Nils Johan Svalastog Garnes.

Utstilling i norsk dobbeltmoral Rapporten er bakteppet for kampanjen som er utarbeidet i samarbeid med byrået Brunch og støttet av Norad. Veggmaleriene i Uganda, som kalles en «utstilling i norsk dobbeltmoral», skal få folk i Norge til å bli oppmerksomme på sammenhengen mellom alkohol og utvikling. – Det er en motsetning at norske myndigheter er opptatt av sosial og økonomisk utvikling, likestilling, global helse og barns rettigheter samtidig som Oljefondet investerer i den internasjonale alkoholindustrien som direkte motarbeider dette. Vi trenger en mer samstemt norsk politikk for utvikling, sier Ida Oleanna Hagen, generalsekretær i bistandsorganisasjonen FORUT. Støtt og del kampanjen Kampanjen kan blant annet følges på oljefondetsalkoholproblem. no og på Juventes Instagram og facebookside

Ny rapport: Alkohol en trussel Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo, SERAF, har skrevet en rapport om global helse og alkohol som også lanseres i dag. Den er utarbeidet av professor Thomas Clausen og Ashley muller. Rapporten viser at alkohol fører til en større problembyrde i grupper med flere utfordringer, og at det er mer skade per liter i lavere sosioøkonomiske grupper som følge av alkohol, selv med samme eller lavere forbruksnivå. Konklusjonen er at alkohol utgjør en trussel for å nå FNs bærekraftsmål og at reduksjon av alkoholbruk er helt nødvendig for å skulle nå delmålene 3.4 og 3.5. Motiv #02.18

17


TEMA Prosjekt

Lisa spør!

e in s e t n e v u J r y t e b a Kv ? a m m le d e m r fo t k je s pro

Sidan denne utgåva har temaet prosjekt, har eg rett og slett tatt på meg intervjuhatten for å spørje nokre medlemmer om kva prosjekta til Juvente betyr for dei. For min eigen del syns eg det er gøy å tenke på at nokon av mine beste minner, om det då er ein lidenskap for musikken til Queen eller utsikten over Saltfjellet, er ting eg ikkje hadde opplevd viss ikkje eg hadde brukt tid på ting som skjenkekontrollen, så då betyr prosjekta ganske mykje. TEKST LISA HOLMÅS FOTO PRIVAT

Benjamin Selstø (17)

Ronja Bull (17)

Prosjektene til Juvente, og spesielt Skjenkekontrollen, har jeg mange gode minner fra. Skjenkekontrollen har bidratt til å gi meg flere venner, masse rare opplevelser, blitt bedre kjent med folk jeg allerede er med og en god del godteri. Det har også fått meg til å lære mye. Jeg føler at man får mye mer selvtillit og stoler mer på seg selv å være med på noe sånt. Så har Kolon gitt meg gode opplevelser og turer også da. Der har jeg blant annet blitt mye bedre på å presentere, noe jeg ser på som en nyttig egenskap til egentlig over alt.

Bedreuten var kjempegøy for jeg fikk være med helt i starten, noe som gjorde det ekstra kult å se det endelige resultatet. Synes det er nice at det er ressurser tilgjengelig for alle angående blant annet rusfrie drinker og ekte norske avholds ungdommers historier! Bedreuten er generelt et dritkult prosjekt og jeg digger at Juvente sine medlemmer får mulighet til å delta i slike prosjekter.

Kristine Berg Evensen (20) Sondre Emil Sandal (22) Prosjektene til Juvente er for meg en mulighet til å reise og oppleve nye steder med gode og nye venner.

Sina Marlen Opseth Nyberg (14) Juvente sine prosjekter betyr ganske mye for meg. Jeg har fått utrolig mange venner og opplevelser igjennom dem. Mitt favoritt prosjekt er enten Kolon eller Skjenkekontrollen. Grunnen til at det er en av de er fordi det er de to prosjektene jeg har deltatt mest i. Jeg er veldig glad for at jeg får en mulighet til å være en del av di, og håper at jeg kan fortsette med det. 18

Motiv #02.19

Prosjektene til Juvente betyr mye for meg. Tross alt var det det som fikk meg inn i organisasjonen. Det hele startet med at jeg ble introdusert til "Fristil", som er et tidligere prosjekt Juvente hadde. Der dro vi på leirskole i et par dager, og møtte folk fra ulike deler av distriktet, hvor vi lærte om rus og egne valg. Det var mitt første møte med Juvente, og jeg bestemte meg raskt for at dette var noe jeg ville være en del av. Og har ikke angret side! Noen år senere opplevde jeg skjenkekontrollen som var mitt første "ordentlige sentrale" arrangement. Det var en fantastisk tur hvor jeg fikk oppleve roadtrip, masse godteri og god stemning. Siden det har det blitt mange koselige roadtriper, med masse godt og god stemning!


PORTRETTINTERVJU

:

Portrettintervju

Lina Villanueva

Bli kjent med meg!

Navn: Lina Villanueva Kallenavn: Lina Alder: 16 år Lokallag: Sjøstrand Juvente Fun-fact: Redd for katter

Motivs portrettintervjuer får nå et comeback, og dermed kan du i denne utgaven bli kjent med Lina fra Sjøstrand Juvente! Juvente har mange medlemmer og hvert enkelt medlem betyr mye for hele organisasjonen. TEKST SARAH F. JUL-RASMUSSEN FOTO PRIVAT

Hvordan hørte du om Juvente? Jeg fikk høre om Juvente fra mamma. Hvorfor er du medlem av Juvente? Jeg synes Juvente er en utrolig bra organisasjon, der jeg har lært veldig mye, vært med på mange gøye aktiviteter og blitt kjent med snille folk! Juvente er en veldig meningsfull organisasjon, og derfor er jeg medlem. Hva er det gøyeste du har opplevd i Juvente? Skjenkekontroll og overnatting på Sjøstrand-hytten. Det har vært en spennende helg, der vi overnattet fredag til søndag. Utrolig gøy helg! Vi var med på Sjenkekontroller og dro til Sport og Morro1 etterpå. Fritt valg til å si nøyaktig hva du vil i Motiv - her er din gyldne mulighet! Noe du brenner for å fortelle eller bare noe gøy du har lyst til at skal stå i Motiv? Stay edru and have a fun life! "Stay healthy"

Har du lyst til å være med i Motivs portrettintervju? Kontakt Motiv ved å sende oss en epost på juvente@juvente.no – kanskje du er Motivs neste portrettintervju!

Motiv #02.19

19


SOMMERLEIR OG LANDSMØTE

Klar for sommerleir? Årets sommerleir blir holdt på Åsane Folkehøgskole, drøye 20 minutter utenfor Bergen, fra 26. juli til 2. august. Under sommerleiren blir også Juventes årlige landsmøte holdt, samt massevis av kule aktiviteter og fest! Vi inviterer DEG til årets store happening – Rett Vest 2019! TEKST SARAH F. JUL-RASMUSSEN

Hvorfor sommerleir? Sommerleir er noe alle kan trenge og lære av. Sommerleirer er steder der du kan slappe av, ha det innmari gøy og være med på kule aktiviteter. Juvente synes alle ungdommer trenger et sted der de kan være seg selv og ikke føle seg uvelkommen. Hva skjer på Rett Vest 2019? Vi er fortsatt i gang med å fastsette hele programmet, men vi kan allerede nå si at det blir boblefotball, holi-fest, karneval-fest og FORUT-fair! I tillegg kommer det til å bli masse gøye og læringsrike seminarer man kan bli med på, men disse vil bli avslørt etterhvert som vi nærmer oss sommerleiren. Hva koster sommerleiren? Selv om vi skulle ønske at sommerleiren kunne vært gratis, så koster det en del å arrangere sommerleir. Vi har derfor kommet frem til at sommerleiren i år koster 1200 kr. Dette inkluderer 4 måltid om dagen, overnatting på tomannsrom og masse aktiviteter. Deltakeravgiften betales inn senest 26. juni, altså 1 måned før sommerleiren. Påmeldingen til sommerleiren blir avsluttet samme dag. Hvordan kommer jeg meg til sommerleiren? For å komme deg til sommerleiren må du selv bestille og betale for reisen. Vi kan hjelpe med planleggingen og bestilling av reise, men du er selv ansvarlig for å bestille og betale i god tid slik at du kan få billigst reise. Vi setter opp fellesbuss, med reiseansvarlig leder, til og fra Bergen busstasjon, som kommer til å frakte deg og andre deltakere rett til sommerleirstedet. Det er også mulig å selv kjøre til sommerleiren om du har bil, men dette er selvfølgelig opp til deg! Så! Føler du deg mer klar for sommerleir nå? For mer informasjon, og mer praktiske opplysninger, gå inn på Juvente.no/sommerleir 20

Motiv #02.19


EIENDOM

Lei en Juventehytte i sommer! Visste du at Juvente eier mange hytter som både Juventelag og andre organisasjoner kan leie? Hva med å ta med laget ditt på hyttetur i sommer? Stort triveligere blir det ikke! TEKST IDA BRAATEN

Kirkevik Dette er Juventes største eiendom som ligger ved Bunnefjorden på Nesodden. Her er det 36 sengeplasser, kjøkkenbygg, stor stue, grupperom, dusj, do, garderober, uteområder, kajakker, uteleker og egen strand! I år er det også mulig å leie i sommerferien! Du kan lese mer om Kirkevik her: http://kirkevik. juvente.no

Sjøgaren Denne eiendommen ligger rett utenfor Tønsberg, på Husøy. På Sjøgaren finnes det ca 20 sengeplasser, romslig kjøkken, stue og spisestue, bad og ny brygge! Du kan lese mer og Sjøgarden her: juvente.no/sjogaren

Sjøstrand Sjøstrand ligger en liten mil utenfor Kristiansand, på Møvig, helt nede ved sjøen. Denne sommerperlen består av flere hytter som kan leies ut, og totalt er det ca 25 sengeplasser. Du kan lese mer om Sjøstrand her: juvente.no/sjostrand

Gon Larvik Juvente sin hytte Gon ligger på en campingplass ved havet, og har gressplen til å drive ballsport, brygge, strand og sengeplass til cirka 20 personer. Du kan lese mer om Gon her: https://goncamping.no/

Lyngbråten Denne hytta ligger i bymarka i Trondheim. Etter en trikketur er det en liten gåtur inn til hytta. Hytta ligger i et flott turområde, har to stuer og plass til mange! I helgene er Lyngbråten ofte leid ut til ulike organisasjoner. Hytta har 34 sengeplasser fordelt på 4 soverom, 2 bad med do og dusj, to stuer, kjøkken og et fint uteareal. Les mer eller book hytta på lyngbraten.juvente.no.

Motiv #02.19

21


JUVENTEBØRSEN

JUVENTEBØRSEN! Juventebørsen er litt som en sparegris - du får poeng for verving, styreverv og deltakelse på sentrale skoleringsarrangementer. Børspoengene som du samler opp i løpet av året, kan du så bruke på å skaffe deg kule premier.

Dette gir poeng på Juventebørsen: • 1 poeng per verving (den du verver må betale kontingenten sin i løpet av året) • 1 poeng for lag-/kretsverv (man blir valgt til på årsmøte i løpet av 2019) • 2 poeng for lederverv i lokallag/krets (man blir valgt til på årsmøte i løpet av 2019) • 2 poeng for kassererverv i lokallag/krets (man blir valgt til på årsmøte i løpet av 2019) • 1 poeng for å delta på minst to sentrale skoleringer i 2019 Justerbare poeng • Bidrag til FORUT: For hvert poeng du bytter inn gis 50 kroner til FORUT • Gavekort i Juventebutikken: For hvert poeng du bytter inn får du 50 kroner i gavekort på Juventebutikken. 1 poeng • Juvente-handlenett. • Mini Mikrofon. 2 poeng • Handlenett fra FORUT med teksten «No child labour was used in producing this bag. The children attended school instead». • Spill: Reisealias eller Ligretto. • Kendama eller Diablo (Teknikmagasinet). 3 poeng • Scratchmap. • Valgfri Pop! Funko-figur. • Powerbank. 4 poeng • To Juba-kopper. • Spill: Fluxx 5.0 eller Alias. • JBL Go, Ultra port høyttaler. • Juvente-drikkeflaske. 6 poeng • Boka «Tørst» – 171 sider med oppskrifter på gode og spennende alkoholfrie drikker! • Google Chromecast mediaspiller. • Portabel spillkonsoll med 200 innebygde retrospill.

22

Motiv #02.19

8 poeng • Smakseske fra Leske.no med «en skikkelig fin og forfriskende alkoholfri overraskelse». • Enkel luftmadrass med innebygd pumpe – perfekt for Juventesamlinger! • 50-liters Helly Hansen Duffel Bag. • Sumodrakt. 10 poeng • Dobbel luftmadrass med innebygd pumpe – perfekt for Juventesamlinger! • Spill fra Outland (verdi 600 kr). • Valgfritt armbåndsur (verdi 600 kroner). 13 poeng • Fjällräven-sekk (Kånken Klassisk). • Minikjøleskap. • Nintendo Classic mini NES eller Commodore 64 mini spillkonsoll. 16 poeng • Gratis sommerleir i 2019 eller 2020. • Årsabonnement på Spotify, Netflix, Viaplay eller HBO. 20 poeng • AppleTV (4. generasjon, 32GB). • Playstation Classic. 25 poeng • BOSE QuietComfort 25 støyreduserende headset. • Sykkel (verdi 2500 kr). • Lenovo Tab4 10 nettbrett 32 GB LTE.

Vil du finne ut hvem du har vervet som ikke har betalt kontingenten enda? Ta kontakt! Vil du verve flere personer? Send oss en e-post på juvente@juvente.no med navn, adresse og hvor mange vervebrosjyrer du ønsker deg!


KJAS OG FJAS

2

Kryssord Vannrett 1 Juventes sommerleir i 2019 2 Om sommeren har skoleelever... 3 Olympiske leker 4 Navn 5 Nasjon 1 6 "N책" p책 svensk 7 Dobbeltkonsonant Loddrett 1 Ett av Juventes prosjekter 2 Juventes bistandsorganisasjon 3 Elektrisitet 4 Juventes russeprosjekt 5 Aktivitetslag som holder 책rlig sommersamling p책 Kirkevik - Juvente ... 6 H2O 7 Spillparty der man sitter og gamer i samme rom

3

4

2 3 1

5 6 g

7

4 5 7

i

KRYSSORDSKAPER SARAH F. JUL-RASMUSSEN

Motiv #02.19

23


Returadresse: Juvente, Torggata 1, 0181 OSLO

Har du husket å betale kontingenten din?

Det at du betaler kontingenten din betyr mye for Juvente. Det er den som bekrefter at du ønsker å være medlem. En betalt kontingent gir deg muligheter til å delta på aktiviteter og arrangementer, rett til å påvirke organisasjonen gjennom stemmerett og verv, og gir organisasjonen tilskudd til å drive aktivitet og innsats for at ungdom skal ha en best mulig ungdomstid. For å se hvilke aktiviteter som er i ditt nærområde, kan du gå til juvente.no/aktivitet Du kan betale kontingenten din på ulike måter: 1. Betal med SMS: Send "JUVENTE BETAL 50" til 1938 2. Betal med Vipps: Velg "Betal" og søk opp "Kontingent Juvente" (#115507). Vipps 50 kroner og husk å skrive navnet ditt i meldingsfeltet. 3. Betal med kort eller PayPal på betal.juvente.no 4. Vil du betale med faktura? Null problem, send oss e-post!

Usikker på om du har betalt? Eller har andre spørsmål om ditt medlemskap? Her er ulike måter å kontakte oss på: E-post: juvente@juvente.no Telefonnummer: 23 21 45 50 Facebook: Juvente Instagram: Juvente Nettside: juvente.no