Motiv #02.18

Page 1

Motiv

#02.18 e

Medlemsblad for Juvent

t e t i r a d i Sol tema:

Les ogsĂĽ om: Skjenkekontrollen 2017 T-skjortekonkurranse Reisebrev fra Ghana og Sri Lanka


LEDER

Solidaritetsorganisasjonen Juvente Det er mange benevnelser som brukes om Juvente. Vi er en ruspolitisk organisasjon, en avholdsorganisasjon og en fredsorganisasjon. Men vi omtales også (eller omtaler oss selv som) en solidaritetsorganisasjon. Det er dette siste som utgjør temaet i denne utgaven av Motiv. Solidaritet er et abstrakt begrep – det er ikke alltid helt lett å forstå hva som ligger i det. Ofte opplever man at andre legger helt andre ting i ordet enn man selv gjør. Jeg håper du får en bedre forståelse av hva vi i Juvente legger i begrepet etter at du er ferdig med å lese. Det klareste uttrykket for solidaritetsarbeidet som drives av Juvente og den bevegelsen vi er en del av, er FORUT. FORUT ble startet nettopp for å drive utviklings- og bistandsarbeid for IOGT, Juba og Juvente. Det er et arbeid de gjør skikkelig bra, og i denne utgaven kan du lese både om skolebyggingen de gjør i Nepal og reisebrev fra studieturen jeg deltok på til Sri Lanka.

Motiv er medlemsbladet til Juvente. Juvente er en organisasjon av, for og med ungdom som ønsker en verden basert på menneskeverd og solidaritet der rusmidler ikke skaper problemer. www.juvente.no Ansvarlig redaktør Kjetil Vesteraas

E-post motiv@juvente.no

Bidragsytere Karianne Fremo Sveistrup, Øyvind Kind Robertsen, Kjetil Vesteraas, Iselin Havstein Glover, Øyvind Strand Endal, Sondre Emil Sandal, Gjertrud Fludal, Christina Babington, Ida Braaten

Bladbunad Øyvind Kind Robertsen

Opplag 1700 Redaksjonen avsluttet 24. mai 2018 Postadresse Motiv, Juvente Torggata 1 0181 Oslo

2

Motiv #02.18

Trykk Kai Hansen Trykkeri Adresseendring juvente@juvente.no På nett juvente.no/motiv Forside Det øves på fiskegarnkasting på Sri Lanka. Foto: Øyvind Strand Endal, FORUT

Men som vi også lærer mer om i denne utgaven, så er ikke solidaritet bare det vi gjør gjennom FORUT. Både i væremåte, handlinger og ord kan vi vise solidaritet! For eksempel har også avholdsstandpunktet til Juvente en solidaritetsbegrunnelse – det handler om å uttrykke solidaritet med alle som av ulike årsaker sliter med eget eller andres rusproblem, å være en del av løsningen og å vise at det er mulig å ha det minst like gøy uten. Jeg håper bladet gjør deg inspirert til å lære mer og engasjert til å styrke solidaritetsarbeidet i Juvente! God lesning! PS: Dette er siste Motiv jeg skriver lederartikkel i før jeg er ferdig som leder. Tusen takk for meg, og for at jeg har fått være leder i verdens beste ungdomsorganisasjon! Jeg håper jeg treffer mange av dere som leser dette på landsmøtet og sommerleiren i august! Øyvind Kind Robertsen leder i Juvente

Send inn ditt bidrag! Som Juventemedlem er Motiv DITT blad. Det betyr at vi veldig gjerne ønsker bidrag til bladet. Har du lyst å skrive en sak eller et leserinnlegg, tegne en tegneseriestripe eller lage en rebus? Gjør det og send det til Motiv! Du kan enten sende det på en e-post til motiv@juvente.no eller bruke skjemaet du finner på juvente.no/motiv. Vi garanterer ikke at alt som kommer inn kommer på trykk, men vi lover å vurdere alt som kommer inn.


INNHOLD

Innhold Motiv #02.18 Skjenkekontrollen i Ghana

Side 16

Stopp hatprat! Side 10

Skjenkekontrollen 2017 Tema: Solidaritet Hva er solidaritet? Solidarisk ruspolitikk Stopp hatprat FORUT om solidaritet Plakat! Reisebrev fra Sri Lanka Skjenkekontrollen i Ghana Verv Juvente over 700 T-skjortekonkurranse! Juventehytter Bli med og spille stigespill Kjas og fjas Godt i glasset Sommerleir!

4 6 7 8 10 11 12 14 16 18 19 20 21 22 23 24

Gammelt nytt

Motiv for 25 år siden Motivasjon...

Fortsatt like relevant i dag! Bare bytt ut Quo Vadis med Strandheim og Tønsberg med Nærsnestangen!

er viktig når en driver med frivillig organisasjonsarbeid. Kravene øker fra alle kanter, og det er ikke lett å motivere seg for alt samtidig. Da har skolen lett for å få forrang, og dette er forståelig.

skal være med på denne happeningen (og det burde egentlig alle vært) kommer til å komme kjempemotiverte hjem igjen. Derfor er det viktig at så mange som mulig kommer.

Dessuten er det lett å miste motivasjonen hvis ikke alt gikk som det skulle. Møtte det opp få på forrige lagsmøte? Gikk ikke aksjonen på lørdag helt slik dere hadde tenkt? Er det vanskelig å få ting gjort i lokallaget?

Tenk på alle de «morsomme» forhandligene. Badedagen med knallblå himmel og sylskarp sol. Solfaktor 15. Diskotek hver eneste natt. Mange nye mennesker å bli kjent med. Venner for livet. Kjekke gutter, pene jenter og kanskje søt musikk? Mulighetene er uendelige, og en ting er sikkert: Her kommer det til å skje mye som er annerledes fra den kjedelige hverdag!

Antakelig vil mange av dere svare ja på noen av spørsmålene over. Da er det viktig å finne en måte en kan få motivert seg på i en vanskelig verden. Jeg synes den beste måten å motivere seg på er å komme sammen med andre med samme problemene, slik at vi kan hjelpe hverandre. Da burde jo svaret på problemet ligge helt opp i dagen. Svaret er Quo Vadis i Tønsberg til sommeren. Alle som

Derfor: Søker du motivasjon, eller vil bare ha det gøy? Svaret er Quo Vadis. Håper nå at valget ble enkelt Vi sees vel på Quo Vadis i Tønsberg? Fra Motiv #02.93 (lederartikkel)

Motiv #02.18

3


SKJENKEKONTROLLEN

Skjenkekontrollen 2017:

26

Skjenkekontrollen er Juventes største politiske kampanje, og i mai ble kontrollrapporten for 2017 sluppet. Det ble gjennomført 1240 forsøk i 972 butikker. Fortsatt er det lett for mindreårige å kjøpe alkohol i helt vanlige dagligvarebutikker. TEKST ØYVIND KIND ROBERTSEN FOTO LENE NEVERDAL

Gjennom Skjenkekontrollen kontrollerer Juvente hvert år om norske dagligvarebutikker og vinmonopol selger alkohol til mindreårige. Det gjør vi gjennom å sende mindreårige «kontrollører» inn for å forsøke å kjøpe alkohol, noe butikken egentlig ikke har lov å selge dem. Det handler ikke om å lure butikkene, for Juventes kontrollører prøver ikke å se eldre ut eller virke eldre enn de er. De er rett og slett seg selv. Vi gjør det for å teste om dagens system fungerer godt nok. Det er kommunene som har ansvaret for å gi butikker, utesteder og restauranter lov å selge eller skjenke alkohol. Derfor har de også ansvar for å sjekke at det skjer innenfor lovens rammer. Det betyr at kommunen skal sjekke at det ikke selges til mindreårige eller åpenbart berusede personer, at de kun selger på de tidene de har lov og mange andre krav som stilles for å få lov til å selge alkohol. Å selge alkohol er et stort ansvar, fordi det ikke bare bidrar til fest og glede. Veldig mange opplever problemer med egne eller andres drikking, og alkoholbruk øker risikoen for mange uønskede hendelser som ulykker, vold og overgrep. Gjennom Skjenkekontrollen viser vi at kommunene ikke tar ansvar for å forhindre at butikker selger alkohol til mindreårige. Derfor krever vi handling fra politikerne for å få kontroll over det ulovlige salget som skjer i min og din nærbutikk.

Juventes krav i Skjenkekontrollen Hovedkrav: Legitimasjonsplikt for alle Ti år med kontroller og påfølgende lovnader om bedring både fra butikker og kommuner tyder på at et system basert på skjønn ikke er forenelig med god alderskontroll. Den for alle parter enkleste løsningen vil være å innføre legitimasjonsplikt for alle, på alle aldersbestemte varer. Da forsvinner alle elementer av skjønn i salgssituasjoner, og alle parter er klar over hva kjøp av alkohol innebærer. 4

Motiv #02.18

Flere og bedre kontroller I dag skal hver bevilling kontrolleres minst en gang i året, og kommunen skal gjennomføre minst tre ganger så mange kontroller som antall salgs- og skjenkesteder i kommunen. For å sikre at flere av lovbruddene som skjer kan avdekkes, bør hver bevilling kontrolleres minst tre ganger årlig. Samlet anbefaler vi at det gjennomføres fem ganger så mange kontroller som det er salgs- og skjenkesteder. For å avdekke salg til mindreårige og andre brudd på alkoholloven må rutinene for gjennomføring bedres. Kvaliteten på kontrollene kan heves gjennom å sikre: • at kontrollene utføres av kontrollører personalet i butikken/ skjenkestedet ikke kjenner til. • at kontrollene gjennomføres på de tidspunktene det er størst sannsynlighet for at lovbrudd skjer, f.eks. etter skoletid torsdager og fredager i butikker nær skoler. • at det brukes god tid på observasjon under kontrollene, både utenfor og inne i butikkene. • at kontrollørene er grundig opplært i rutiner for kontroll og rapportskriving. Prikkbelastningssystemet må evalueres Prikkbelastningssystemet som ble innført fra 2016 må evalueres for å sikre at det fungerer tilfredsstillende. Evalueringen må vise om systemet har hatt den effekten det var ment å ha og om en eventuell endring i antall inndratte bevillinger skyldes prikkbelastningssystemet. Viser evalueringen at det har blitt «vanskeligere» å miste bevillingen, må sanksjonsnivået endres. De mest alvorlige bruddene på lovgivningen, særlig salg og skjenking av mindreårige, bør medføre umiddelbar inndragning. Fremprovosert salg til mindreårige Det bør gjennomføres et forsøksprosjekt med fremprovosert salg av alkohol til mindreårige i de kommunale kontrollene. Målet er å undersøke om det avdekkes flere lovbrudd enn kontrollene har gjort tidligere. Dersom man ser at framprovosert salg til mindreårige har betydning for antall saker som avdekkes, bør dette inngå som en fast del av kommunenes kontrollrutiner.


! r e g l e s % Skjenkekontrollen 2017 kort oppsummert

1240 forsøk

26 %

av butikkene solgte 972 butikker testet

Kiwi

beste kjede med 12 % salg

Nordland

dårligste fylke med 41 % salg

23 %

Bunnpris

dårligste kjede med 38 % salg

Arendal

av forsøkene endte med salg

14-åringer

fikk kjøpe i 29% av forsøkene

beste kommune med ingen salg Les hele rapporten på skjenkekontrollen.no! Motiv #02.18

5


TEMA Solidaritet

t e t i r a d i l So tema:

solidarisk, fast samhold solidaritet det ĂĽ vĂŚre e arbeidskamerater vise solidaritet med sin

6

Motiv #02.18


TEMA Solidaritet

Hva er ? t e t i r a d i l so Om man slår opp ordet «solidaritet» i ordboka, finner man dette: «Solidaritet: å være solidarisk, fast samhold.» Og ordet i seg selv kommer fra latin og betyr solid eller tett. Men hva er egentlig solidaritet og hva vil det si å være solidarisk? TEKST KARIANNE FREMO SVEISTRUP

Solidaritet er en følelse av samhold og samhørighet mellom to eller flere personer. Når man snakker om solidaritet i Norge handler det ofte om faglig og politisk kamp som arbeidere og fagorganisasjonene arbeiderne er med i har drevet med opp gjennom historien. Men hva betyr ordet solidaritet for Juvente? Ofte når man er på samlinger og hører om solidaritetsarbeidet til Juvente nevnes dette i forbindelse med bistandsorganisasjonen vår; FORUT. Og dette er med god grunn, det hele navnet er tross alt FORUT – solidaritetsaksjon for utvikling. Da tenker vi på hvor viktig det er at vi hjelper og støtter folk som bor i deler av verden som ikke nødvendigvis har det så bra som vi har det her i Norge. Og når fokuset er på internasjonalt solidaritetsarbeid er definitivt FORUT vår viktigste samarbeidspartner. Men også her i Norge driver vi med mye solidaritetsarbeid, vi snakker bare ikke om det som solidaritet så ofte. Juvente er en organisasjon som er bygget på flere forskjellige grunnprinsipper, der man kan finne ulike former for solidaritet i alle. Juventes prinsipprogram sier at vårt arbeid bygger på fire forskjellige punkter: «God ungdomstid», «En demokratisk verden», «Menneskeverd og solidaritet», og «Avholdsideen». Selv om bare ett av disse punktene nevner ordet solidaritet spesifikt, finner man igjen prinsippet solidaritet i alle.

Når man tenker på solidaritet som samhold og samhørighet mellom to eller flere personer er det ikke vanskelig å skjønne hvorfor Juvente er en solidaritetsorganisasjon. Dersom man kommer inn på hvilken som helst juventesamling, uavhengig av om den er nasjonal eller lokal eller hvor den er i landet, er det ikke akkurat vanskelig å se at de ungdommene som er der er venner og trives sammen. Og det er jo akkurat det solidaritet er! Også det valget alle vi som er medlemmer i organisasjonen har tatt om å ikke drikke alkohol, både på samlinger og i privatlivet, handler om solidaritet. Vi velger å ikke drikke alkohol fordi vi mener det gjør verden til et bedre og tryggere sted, og fordi det bidrar til å skape tryggere miljøer på en måte som ikke hadde vært mulig dersom vi ikke hadde valgt å avstå fra alkohol. Selv om det er en ganske rar definisjon som dukker opp når man søker opp ordet solidaritet i ordboka, så er det altså ikke så vanskelig å skjønne hva det er likevel. Solidaritet er rett og slett bare det å føle et samhold, og det å være der for hverandre. Og selv om det man kanskje tenker mest på når man hører ordet solidaritet er hjelp til land i Sør, er det utrolig mye mer. For Juvente sin del finner man solidaritet i nesten alt vi gjør.

Motiv #02.18

7


TEMA Solidaritet

k s i r a d i l o S i t i l o p s u r I rusdebatten har ofte begrepet «solidarisk» dukket opp, men klistret på en haug med ulike virkemidler og tilnærminger. Hva er en solidarisk ruspolitikk, og hvorfor er det et poeng at ruspolitikken skal være det? TEKST KJETIL VESTERAAS GRAFIKK ALPÁR-ETELE MÉDER (ICONFINDER)

Hva betyr solidaritet? Solidaritet defineres slik i Store Norske Leksikon: Solidaritet, en følelse av samhørighet og samhold mellom individer eller grupper av individer. Begrepet er særlig blitt brukt i forbindelse med faglig og politisk kamp blant arbeidere og politiske organisasjoner på venstresiden, og i forbindelse med støtte til undertrykte folk i andre land, ikke minst den såkalte tredje verden.

Hvordan brukes solidaritet? I dag ser vi at solidaritetsbegrepet har fått et oppsving, særlig i forbindelse med narkotikapolitikken. Alkohol har havnet litt mer i bakgrunnen de siste årene. I debatten om norsk ruspolitikk handler solidaritet stort sett om to grupperinger; det ene er de som lider som følge av narkotikatrafikken og annen kriminalitet i produksjonslandene. Den andre grupperingen er rusavhengige i Norge, med særlig fokus på de mest utsatte i de åpne russcenene i byene.

Legg merke til at dette handler om følelser og verdier. Solidaritet er personlig. Gjennom Juventes (og rusfeltets historie) har Ønsket om å hjelpe andre mennesker som lider er (heldigvis) en solidaritet vært viktig. Vår organisasjon har vokst fram gjennom naturlig respons hos de fleste. I Juvente er dette ønsket en del av en folkebevegelse mot alkoholens skadevirkninger på fattige og både planer og programmer, og har blant annet ført til at biutsatte familier, det som i dag vil kalles «tredjepartsskader». Den standsorganisasjonen FORUT ble startet. Også i den norske rusødeleggende effekten som alkohol hadde, særlig på arbeiderfamipolitikken har Juvente hatt et solidaritetsstandpunkt. Medlemslier, skapte et stort engasjement i befolkningen. Dette personlige løftet, om å ikke bruke rusmidler, er et solidaritetsstandpunkt engasjementet ble til et sosialt engasjement, der man gjorde en med dem som lider av konsekvensene av rusmiddelbruk. Man aktiv innsats for andre. Dette sosiale engavelger altså selv å avstå fra rusmidler, fordi sjementet førte til at politikken ble endret, «Poenget med solidaritet er ikke å man tar avstand fra problemene de skaper for og gav fantastiske resultater. Selv i dag har sende gode tanker til dem som sliter, andre. Dette standpunktet kommer fra det Norge et lavt forbruk av rusmidler som men å jobbe aktivt for at flest mulig personlige og sosiale engasjementet som følge av avholdsbevegelsens engasjement. får det best mulig.» Juvente bygger på, selv om det naturligvis finJuvente er en del av en stolt tradisjon der innsats for dem som sliter handler om å ta gode valg for seg selv, og jobbe for at flere skal ta bedre valg. Rusmidler har vært og er fortsatt et stort problem for mange, både blant dem som bruker og for dem rundt. Derfor velger vi å ikke bruke rusmidler, og jobber for at barn og unge kan vokse opp i frihet fra problemer knyttet til rus. Juventemedlemmenes avholdsstandpunkt handler blant annet om nettopp solidaritet, altså at man i en opplevelse av samhold med dem som opplever rusproblemer selv tar avstand fra årsaken til problemet (selv om om man også kan ha andre begrunnelser, selvfølgelig). 8

Motiv #02.18

nes mange andre grunner for å være avholds.

Ordet «solidarisk» handler altså om samhørighet og samhold med andre mennesker. Man tar ansvar for andres liv fordi man opplever å tilhøre et fellesskap med dem. Det å ta ansvar for andre er en viktig del av all politikk, og alle partier og politiske grupperinger vil hevde at nettopp de tar ansvaret for de viktigste gruppene på den beste måten. Hva slags politikk er solidarisk? Spørsmålet er derfor ikke hva «solidaritet» egentlig betyr, men hvilke grupper man tenker skal omfattes av solidaritet, og hvordan


ikk man best kan hjelpe disse. De aller fleste er enige om at rusavhengige skal møtes med verdig helsehjelp, behandling og god oppfølging. Dette står det mye om i Juventes politiske program. Samtidig står det mye om at man ikke ønsker at rusmidler skal bli lettere tilgjengelig. I rusdebatten virker det ofte som om det å holde tilgangen på rusmidler så lav som mulig, og det å hjelpe rusavhengige, er motsatte standpunkter. Dette skyldes at mange av dem som ønsker legalisering eller avkriminalisering ofte hevder at forbudet (som er der for å begrense tilgangen til og bruken av rusmidler) er til hinder for helsehjelp for rusavhengige. Juvente mener at det både er mulig og nødvendig å arbeide for at færrest mulig bruker skadelige stoffer, samtidig som vi sikrer god hjelp til alle som trenger det.

Regler funker på de aller fleste. Dermed vil færre teste, og gruppen som potensielt kan utvikle avhengighet og annen problematisk bruk blir dermed mindre. Juvente vektlegger dette tungt, fordi vi i tråd med menneskeverd-tanken mener at det er bedre å forebygge problemer enn å reparere skader. Retten til frihet FRA rusrelaterte problemer skal veie ekstra tungt når det gjelder barn og ungdom. Juventes forståelse av solidaritet i ruspolitikken handler altså ikke bare om dem som sliter akkurat nå, men også solidaritet med dem som kan rammes i framtiden. Derfor gjenspeiler Juventes program en rekke tiltak for å forbedre tilbudet til rusavhengige, samtidig som vi fokuserer på mekanismer som gjør at så få som mulig bruker. Dette er virkemidler som ikke kolliderer med hverandre, og dermed gir det beste resultatet. Poenget med solidaritet er ikke å sende gode tanker til dem som sliter, men å jobbe aktivt for at flest mulig får det best mulig.

Solidaritetstanken har nemlig ikke bare handlet om det som skjer akkurat her og nå, men også om hvordan vi kan gjøre fremtiden mer rettferdig for folk. Derfor er det «Solidaritetstanken handler ikke bare En solidarisk ruspolitikk vil i praksis være at naturlig at solidaritetstanken også legges til grunn når man skal vurdere effekten av om hva som skjer akkurat her og nå, mange godtar restriksjoner, prioritering av men også om hvordan vi kan gjøre fellesskapets midler, regler og begrensninger ulike tiltak. Det er for å hjelpe en fremtiden mer rettferdig for folk.» mulig at en legalisering av narkotiske mindre gruppe som trenger det. I Norge har stoffer ville ført til en enklere hverdag for vi mange slike virkemidler, alt fra aldersgrenser på salg av alkonoen rusavhengige. Samtidig er det sannsynlig at det ville ført hol, til forbud mot narkotika og behandling for rusavhengighet. til en økning i bruken blant andre, noe som både ville gitt mer En solidarisk ruspolitikk har altså fokus på at de som sliter med skader av bruken, og/ eller ført til en økning i antallet avhengige. konsekvensene av rusmiddelbruk skal få hjelp, samtidig som man Bruken skader også tredjepart, og Juvente har programfestet at begrenser antall som vil slite med lignende problemer i framtidette bør vektlegges mer, særlig når det gjelder barn og unge som den. En solidarisk ruspolitikk ser alltid både utover og framover bor sammen med en som bruker narkotiske stoffer. Vi kan ikke samtidig, og for Juvente er det avgjørende. En politikk som enten velge løsninger som fører til at flere blir skadet av egen eller andres ikke vil hjelpe dem som trenger det, eller som ikke bryr seg om bruk av rusmidler, særlig hvis tiltakene rammer barn og unge. hvor mange som får problemer i framtiden er ikke noe vi i Juvente mener fortjener betegnelsen «solidarisk». Juventes standpunkter Hva mener Juvente med solidarisk ruspolitikk? kommer fra ungdom selv, og det gir håp for framtiden. Samholdet Juventes standpunkt er at den mest humane ruspolitikken er den med dem som rammes av rusproblemer er en drivkraft som har som gir så lav bruk som mulig av skadelige stoffer, fordi man gjort Norge til et bedre land å vokse opp i, men jobben tar aldri da får færrest mulig som faktisk får problemer. I tillegg må man slutt. Vær stolt av organisasjonen og meningene dine, og vær klar hjelpe dem som sliter med egen og andres rusbruk. Dette er ikke for en bedre verden! motsetninger. Et forbud mot bruk av narkotiske stoffer vil redusere antallet som tenker at de vil prøve, fordi de fleste er lovlydige. Motiv #02.18

9


TEMA Solidaritet

Amanda vil stoppe hatet Amanda Anvar (16)

Bosted: Holmlia i Oslo Medlem av: Skeiv Ungd om, Ungdomsrådet i Oslobispedømme, Sosia listitisk Venstreparti, Elevorganisasjonen, Un ge Holmlianere, Interbrigde Academy

Amanda Anvar fikk høre om kampanjen Stopp hatprat da hun var på samling med Juvente. Nå har hun blitt ambassadør, og vi tok en prat for å lære mer om kampanjen.

Hva er Stopp Hatprat? – Stopp Hatprat eller No Hate Speech Movement er en internasjonal ungdomsbevegelse som eksister i over 40 land, både i og utenfor Europa. Vi jobber med menneskerettigheter på internett og mot hatytringer ellers i samfunnet. Hatprat er å trakassere eller på annen måte true eller oppfordre til vold mot en person på bakgrunn av deres etnisitet, religion, seksuell orientering eller nedsatt funksjonsevne, osv. Hatprat finnes overalt, i kommentarfeltene på Facebook og i ekkokamre og nettforumer. Hvordan fikk du høre om kampanjen? – Jeg hørte om det da jeg var på et helgeseminar med Kolonprosjektet til Juvente. En fra Stopp Hatprat-bevegelsen var der og informerte om kampanjen, og at man hadde mulighet til å søke og bli ambassadør. Hvorfor trenger vi en slik kampanje i dag? – Hatprat er en trussel mot demokratiet, behovet for kampanjen er større enn noen gang. Mennesker blir truet vekk fra å bruke sin stemme i samfunnet, og dette må vi sette en stopper for. Med den økte innvandringen til Europa de siste årene kommer også en mer polarisert debatt. Man må snakke om det multikulturelle og hvordan samfunnet vårt kommer til å se ut i fremtiden. Men det er veldig mange som bruker retten til å ytre seg fritt for å forsvare det at man krenker andre med hatytringer. Det er her det begynner å bli farlig. En del av de som velger å snakke i den offentlige debatten, opplever mye hat og noen får til og med drapstrusler. For noen blir dette så omfattende at de velger å ikke si sin mening og være aktiv, rett og slett fordi de er redde for sitt eget liv. Dette skjedde nylig med forfatter Sumaya Jirde Ali. Hun er en ung somalisk, samfunnsdebattant som har vært mye synlig i offentligheten grunnet hennes meninger. På 8. mars-markeringen i Bergen ble hun invitert til å holde en appell. Hun valgte først å trekke seg grunnet sin egen fysiske og psykiske helse, men ombestemte seg og talte likevel. Hvis viktige politiske stemmer blir skremt fra debatten fordi de frykter for sitt eget liv, svekkes demokratiet og åpenheten, og det er ekstremt bekymringsverdig. Er det greit at din rett til å ytre deg skremmer andre fra å si sine meninger i debatten? 10

Motiv #02.18

TEKST ISELIN HAVSTEIN GLOVER FOTO PRIVAT

Nettopp fordi debattene om morgendagens samfunn blir mer og mer aktuelle, er det så viktig med en holdningskampanje som Stopp Hatprat. En kampanje som sprer kunnskap og skaper oppmerksomhet rundt omfanget av problemet, og hva slags konsekvenser det kan få for de som blir utsatt for hets. Hva tenker du å fokusere på som ambassadør? – Jeg ønsker å bidra til å skape større oppmerksomhet rundt temaet hatprat. Det er utrolig mange som oppfører seg som om internett er en lekeplass hvor du kan si og gjøre hva du vil, uten at det får konsekvenser. Når man sitter bak et tastatur og ikke kan se hvordan folk reagerer, forstår man ikke alvoret i det man skriver. Mange er ikke klar over lovene som regulerer hatytringer på nett, så det er ikke fritt frem og det må synliggjøres mer. Jeg ønsker å forstå hva som er årsaken til at folk skriver det de skriver på internett, men også være med på å endre disse holdningene. For det er ikke slik at folk skal være redd for hvordan andre ytrer seg mot dem. Hvordan vil du bidra til at det blir mindre hatprat? – Mye hat og diskriminering skjer i kommentarfeltene på nettet. Dette ser man i alt fra Facebook til VG der folk sprer mye skrekk og hat. Det er absolutt ikke greit at en hel gruppe mennesker blir diskriminert og at menneskerettighetene deres krenkes uten at noen gjør noe med det. Så jeg oppfordrer alle som føler at de har styrken til det; svar tilbake med saklige argumenter. Det finnes mye uvitenhet der ute, og selv om du ikke klarer å overbevise alle nettrollene, kan det du skriver bety mye for et annet menneske som ser det. For den personen kan det bety utrolig mye å vite at man ikke står alene. Ord kan være med på å spre både kjærlighet og hat. Når en person skriver en hatefull kommentar på internett, kan den bli lest av alle. Både folk som føler seg krenket, men også de som sympatiserer med hateren. Hat avler mer hat, så det kan også inspirere til hatkriminalitet. Ved å svare ser nettrollene at det finnes mange mennesker som ikke er enige med dem. Til slutt mener jeg at alle har et medansvar for å holde samfunnet vårt fritt og åpent for alle. Vi har alle et felles ansvar for demokratiet vårt.


TEMA Solidaritet

FORUTs side

FORUT er Juba, Juvente og IOGTs bistandsorganisasjon. FORUT jobber i seks land i Afrika og Asia, i tillegg til å drive informasjonsarbeid i Norge. Les mer om FORUT - og bli FORUT-fadder - på forut.no. I hver utgave av Motiv skriver FORUT om noe aktuelt fra organisasjonen.

Nye, jordskjelvsikre skoler i Nepal FORUT bygger nye skoler til barn som mistet skolen sin i jordskjelvene i Nepal i 2015. Utviklingsminister Nikolai Astrup (H) var med på åpningen av en skole i det krevende, men vakre landskapet i fjellene i Dolakha. TEKST ØYVIND STRAND ENDAL FOTO KATHA HARU/FORUT

Innbyggerne møtte opp i stort antall og med norske flagg til åpningen av Shree Devitar Basic School, og sørget med det for 17. mai-stemning og en varm velkomst for den norske statsråden. – Mye lokal- og fagkunnskap har vært nødvendig for å bygge denne skolen i et komplekst landskap. Jeg er glad Norge kan støtte dette viktige prosjektet, men det er deres egen innsats som har gjort dette mulig, sa Astrup til den fremmøtte lokalbefolkningen på åpningsseremonien i mars 2018. Jordskjelvrammet område Nesten alle skolene i området ble ødelagt av jordskjelvene i 2015. Derfor har Regjeringen via den norske ambassaden i Katmandu finansiert gjenoppbyggingen av totalt 36 skoler. 22 av disse har FORUT fått 28,8 millioner kroner for å bygge. Dolakha er et fjelldistrikt som ligger ved foten av Himalaya. Siden Nepal også er et fattig land, med et vegnett som er langt fra optimalt, er frakt av materialer en stor utfordring. Mange av skolene bygges i områder som er uten veiforbindelse store deler av året. – Jeg er veldig imponert over ferdighetene som kreves for å bygge en skole i dette vanskelige landskapet, sa Astrup fra talerstolen. Involvering er suksesskriterie En suksessfaktor er å involvere foresatte og lokalmiljøene i prosessene, under ledelse av såkalte skoleledelseskomiteer. De nedsetter skolebyggingskomiteer som følger opp selve byggingen. FORUT

og de lokale partnerorganisasjonene CWIN og TUKI tildeler hver skole en ingeniør som sikrer at kvaliteten på skolene blir god nok. Et samarbeid med norske «Ingeniører uten grenser» bidrar med prosjektering og risikovurdering, slik at skolene blir sikret mot nye jordskjelv. Bedre og billigere skoler Ambassaden engasjerte i fjor konsulentselskapet Nordic Consulting Group til å vurdere skolebyggingen som FORUT og andre hadde stått for etter jordskjelvet. Evalueringen viste at FORUTs skoler holder minst like høy kvalitet, men likevel er bygget til en lavere kostnad enn de andre skolene. Dette skyldes blant annet tilnærmingen som gjør at lokalbefolkningen gjennom hele prosessen er meget tett involvert. – Jeg vil takke de lokale organisasjonene CWIN og TUKI for at lokalsamfunnet har engasjert seg så mye i gjenoppbyggingen av Shree Devitar Basic School, og jeg vil takke vår norske partner FORUT, sa Astrup i sin tale ved åpningen. Generalsekretær i FORUT, Morten Lønstad, setter pris på ordene fra utviklingsministeren. – Vi har jobbet i Dolakha i lang tid gjennom våre partnerorganisasjoner CWIN og TUKI og er svært takknemlige for tilliten vi har fått fra den norske ambassaden i Katmandu til å bygge disse skolene. Det er hyggelig at utviklingsministeren anerkjenner innsatsen vår, sier Lønstad.

Motiv #02.18

11


DRIKKER

120 %

av norsk ungdom

veldig

I


www.juvente.no

Det kan i alle fall føles sünn. Men hvis du ikke drikker i det hele tatt, er du faktisk langt fra alene. 41 % av norsk ungdom har ikke drukket noenting det siste üret.

mye, hele tiden


TEMA Solidaritet Hele gruppa samlet hos RAHAMA, en av FORUTs partnerorganisasjoner i Sri Lanka. Kontorene deres har de overtatt av FORUT, og logoen er fortsatt på veggen.

Reisebrev

a k n a L i r S i T U R Med FO I mars var Juventeleder Øyvind på tur i Sri Lanka sammen med bistandsorganisasjonen vår FORUT. Her kan du lese reisebrev fra turen! TEKST ØYVIND KIND ROBERTSEN FOTO ØYVIND KIND ROBERTSEN OG TERJE HEGGERNES

Hvert år tar FORUT, som er Juvente, Juba og IOGTs bistandsorganisasjon, med seg noen av sine faddere på tur for å bli bedre kjent med landene de arbeider i, partnerorganisasjonene og prosjektene som drives. I mars dro 24 FORUT-faddere til Sri Lanka, og blant dem var jeg! Turen startet i hovedstaden Colombo, og det største sjokket her var nok temperaturen. Mens vi hjemme i Norge var langt nede på minussiden på gradestokken, var temperaturen i Sri Lanka oppe i over tretti plussgrader. Da var det bra å ha et par rolige dager for å bli akklimatisert – og bli kjent med resten av gruppa som var med. Cey-Nor lever! Etter et par dager i Colombo gikk turen videre med tog til Jaffna – som ligger helt nord i landet. Her har Juvente, eller rettere sagt forløperen vår NGU, hatt et sterkt engasjement som strekker seg langt tilbake. I 1967 gikk nemlig NGU inn for å starte et utviklingsprosjekt her som dreide seg om å bygge båter. Prosjektet fikk navnet Cey-Nor og skulle bli mer enn bare et båtbyggeri – her ble det også laget garn og fisk ble tatt imot og foredlet. Gjennom dette fikk mange både en jobb å gå til, og fiskere i området fikk bedre utstyr og bedre forhold. Dessverre har Sri Lanka gjennomgått en lang og grusom borgerkrig, som ikke tok slutt før i 2009. Området Cey-Nors anlegg lå i var hardt rammet av krigen, og ble bombet sønder og sammen. 14

Motiv #02.18

Derfor var det stort å komme dit nå og se at det reiser seg en stor ny bygning der det igjen skal bli båtbyggingsvirksomhet – og ikke minst møte flere av de som jobbet der tidligere. For eksempel møtte jeg en mann som hadde fått kallenavnet Små’n, som kunne fortelle om at han hadde startet der som vanlig båtbygger, men takket være Cey-Nor hadde han lært mye og steget i gradene og jobbet ved andre båtbyggerier både i Sri Lanka og i utlandet. Han viser at utviklingsarbeid gir resultater, og han uttrykte stor takknemlighet til NGU/Juvente og FORUT for arbeidet vi har gjort på Sri Lanka. Gir kvinner arbeid Cey-Nor er for Juvente og FORUTs del et avsluttet prosjekt vi ikke lenger er en del av, men FORUTs partnerorganisasjoner driver fortsatt mange prosjekter nord på Sri Lanka. Vi fikk besøke kvinner som er med i et program drevet av organisasjonen Friends, som jobber med å lære opp kvinner slik at de settes i stand til å kunne jobbe og få en egen inntekt. Det er viktig både for kvinnene, familiene deres og for samfunnet de bor i. Fortsatt er gapet mellom kjønnene stort. Selv om mange kvinner på Sri Lanka tar høyere utdanning, er det likevel vanlig at kvinner holder seg hjemme så snart de har giftet seg. Kvinnene vi fikk besøke har gått på kurs og lært seg forskjellig håndverk. En laget fantastiske pappmasjefigurer som hun solgte, og nå har hun til og med begynt å få henvendelser fra utlandet! En annen laget fletteprodukter, og alle kvinnene driver sammen


Vi fikk æren av å offisielt innvie nye midlertidige hus RAHAMA har bygget i områder der innbyggerne ble nødt til å flykte under borgerkrigen.

ble Cey-Nor ble startet av NGU, og her ig veld av en er e Dett r. båte det bygget av båtut met kom har som r båte ge man nord byggeriet på øya Karainagar helt av to med men sam jeg i landet. Her er n Svei og riet ygge båtb på et jobb de som var og et Løsnæs som har bodd i land ten. med å bygge opp Cey-Nor fra star

Slik ser det nye båtbyggeriet som bygges ut. Mye mer moderne enn det som ble bombet under krigen.

et senter der de selger tingene de produserer. Vi fikk også besøke et kurs for jenter som skulle lære seg å sy klær, og fikk se mange flotte produkter de hadde laget! Nye hus til internt fordrevne En annen ting FORUTs partnere jobber med, er at de som måtte flykte fra hjemmene sine under borgerkrigen skal kunne flytte hjem igjen. Det er et omfattende arbeid, siden mange områder der folk tidligere bodde ble minebelagt. Fortsatt er det steder det er utrygt å bevege seg på fordi det kan ligge miner der, og da er minerydding det første som må gjøres når flyktninger skal gjenbosettes. I samarbeid med FORUT har Sandefjord videregående skole samlet inn penger til å gjenbosette flykninger i Vanni-distriktet. Vi fikk æren av å være med på åpningen av et nytt samfunnshus i det området husene bygges i, og fikk være med på åpningsseremonien som besto av både taler, dans og skuespill. Facebook og Instagram blokkert Noen har kanskje fått med seg at det de første dagene ble lagt ut et par oppdateringer på Juvente sin Instagram fra turen. Det fikk plutselig en brå stopp. Myndighetene hadde sperret tilgangen til Facebook og Instagram. Bakgrunnen for det var at det ble innført unntakstilstand i landet etter flere angrep på moskeer og muslimske butikker i Kandyområdet. Unntakstilstanden medførte altså at myndighetene

sperret tilgangen til sosiale medier og innførte portforbud i de delene av landet som var hardest berørt. Heldigvis var vi langt unna disse områdene da det gikk for seg som hardest, og var aldri i noen form for fare. Likevel måtte vi gjøre noen endringer på opplegget, og mistet mye av det som skulle skje i Kandy-området. Store kontraster Sri Lanka er et land i en rivende utvikling, noe som er særlig tydelig i Colombo. Her skyter høyhusene i været, og det bygges ut en helt ny bydel med hoteller, kontorer og leiligheter. Og på mange områder skjer det mye i dette landet, men dessverre får langt fra alle ta del i denne utviklingen. Det gjør at man på reisen gjennom landet får se store kontraster mellom rik og fattig. Å reise på tur og besøke de FORUT-støttede prosjektene gjør det tydelig at den hjelpen man gir faktisk gir resultater. Innsatsen betyr noe for menneskene i området, og bidrar rett og slett til å gjøre verden til et bedre sted!

Vil du også dra på tur med FORUT? Den gode nyheten er at det kan du gjøre! Det du trenger å gjøre er å bli FORUT-fadder selv og gi 250 kroner i måneden. Så verver du bare 15 andre nye faddere innen året er slutt, og før du vet ordet av det sitter du på et fly til Sri Lanka, India eller Nepal! Les mer om FORUTs fadderturer på forut.no/fadder! Motiv #02.18

15


TEMA Solidaritet

Reisebrev

Skjenkekontrollen i

a n a h G ! Juventes kampanjeSkjenkekontrollen har vært i Ghana! Her oppsummeres Iselin og Kims opplevelser derfra i tekst og bilder.

VALD tok Iselin Første møte med vår lokale samarbeidspartner dyktige folk og sjerte enga ig Tydel 2017. i der e på sommerferi ver også! fremo med som vi gleder oss til å ha mer å gjøre

TEKST ISELIN HAVSTEIN GLOVER FOTO ISELIN HAVSTEIN GLOVER OG DAG ENDAL

Avreise Klokka 04:00 torsdag 18. januar setter vi oss i taxi til Gardermoen. Vi er prosjektleder Iselin og Kim fra Juvente Trondheim. Sommerklær, myggnett og masse juventestæsj er i bagasjen, og vi er klare for 9 dager med fullt program. Juvente skal lære en gruppe på 20 ungdommer hvordan man gjennomfører kjøpskontroller, og om alkoholpolitikk og politisk påvirkning. Så skal kjøpsforsøk gjennomføres, og vi skal også bruke to dager til å reise rundt å bli kjent med kultur og historie.

Iselin og Kim sammen

LD.

med Labram fra VA

Vel fremme møter vi vår lokale samarbeidspartner Vision for Alternative Development (VALD), som Iselin ble introdusert for gjennom IOGT International. Noen dager senere kom Dag fra FORUT som skal være med oss disse dagene. Denne turen ble mulig fordi FORUT ville være med på et samarbeid med oss, og det var digg å ha med Dag som har masse erfaring fra slike turer fra før av. Kursdagene – vi blir kjent med masse fine folk Lørdag morgen møter vi opp i kurslokalet spente, glade og varme (bare Kim og Dag, Iselin syns det er kaldt, også i Ghana), og møter en gruppe ungdom i alderen 12 til 25 år. De fleste er mellom 12 og 15 år og skal forsøke å kjøpe alkohol, resten er eldre og skal se til at det går rett for seg. Noen av 12-åringene så så små ut at vi trodde de var 8-9 år først (spoiler: disse fikk også kjøpt alkohol når vi hadde kontroller senere)! Etter to dager med teori avsluttet vi med en testrunde med kjøpskontroller. Alkoholindustrien i Ghana Mye av grunnen til at vi reiste til Ghana var at de akkurat nå holder på å utvikle en nasjonal alkoholpolicy. Sånn som det er i dag er det lite regulering fra staten, og alkoholindustrien har mye makt og stor frihet til å reklamere og selge som de selv vil. Det er en retningslinje om at alkohol ikke skal selges til mindreårige, men det er industrien selv som har ansvar for å følge dette opp. Noen reklamer og flasker har derfor en liten merknad om aldersgrense, men slett ikke alle produkter er merket. Det er heller ikke regulering på hvor man kan selge alkohol, og billig alkohol finnes omtrent overalt. I tillegg har det bare nylig blitt regulering på hvordan det er lov å reklamere på alkohol, og dette har ikke kommet godt i gang. Vi så mye reklame som var såkalt «livsstilsreklame» som handler om at det er naturlig å drikke da og da og som normaliserte alkohol som kos og fest. 16

Motiv #02.18

Leken atomer og molekyler må jo være med!

Under kurset hadde vi gruppearbeid der vi diskuterte hvordan deltakerne opplevde at alkohol påvirket nærmiljøene deres. Mange syns at det var mye reklame for alkohol, og at det er mange som tenker at alkohol er en naturlig del av alle feiringer og kosekvelder. Det siste er jo ikke så ulikt i Norge.


r vi snakket også et feltarbeid de vi e dd ha et old ph Under op sjonen med rusan de opplevde situa ord hv om ge un d me skjeller på ene. Det er store for midler i ungdomsmiljø anesere er gh ana, veldig mange hvordan dette er i Gh høy bruk. og g an e er det lett tilg avholds, men i byen

Skjenkekontrollering – 88 % salg til mindreårige! Det var ikke overraskende at det ble solgt alkohol til mindreårige, verken for oss eller de frivillige. Men vi ble faktisk overrasket over mengden alkohol de fikk kjøpt! 88% av salgsforsøkene endre med salg, og ingen salgssteder ble testet mer enn en gang. Det betyr jo at 88% av butikkene solgte.

Ølreklame som spiller på ghanesisk kultur. Slagordet deres er «Charlie Chop Time» – Charlie betyr venn og chop time betyr spisetid, og spiller på at Club bee r hører med når kompiser spiser sammen.

En engasjerende, morsom og lærerik tur er over Vi har lært masse om Ghana, alkoholpolitikk og alkoholindustri. Vi har også fått lært bort Skjenkekontrollen og gitt nye ideer til politisk påvirkning. Ikke minst ble vi kjent med så mange fine, flinke folk! Det kommer til å bli en neste tur – når og hvor? Det finner du ut med å følge med på juvente.no! ollert i fem timer, dagen ble det kontr På den store aksjons disse timene! De fra er tte i midten. Alt de sj lun gre len en d med sprit. me an er «shots»-poser posene som ligger for

Vi besøkte Kakum na sjonalpark, der vi fikk gå på en taubro over et dypt juv i urskogen. 80 % stas, 20 % dødsangst.

Adonko er et lokalt merke som spiller på at de er laget av naturlige urter, og de reklamerer mye for at deres drikker er bra for mannlig virilitet.

Miriam og Isaac, to av de yngste kontrollørene våre.

Vi besøkte et slavefort i Cape Coast. Herifra ble hundretusener holdt fanget før de ble ført over på båter til Karibien og Amerika. Visste du at Norge også har handlet med slaver? Joda, Danmark-Norge hadde sitt «eget» slavefort i Accra.

Motiv #02.18

17


VERVING

e t n e v u J å f å å p d Bli me ! n e ir le r e m m o s il t 0 over 70 langt

Medlemmer er det viktigste vi har i Juvente, og vi vil gjerne ha flere! Derfor har sentralstyret nå sparket i gang en ny kampanje fram mot sommerleiren. Jo flere medlemmer, jo flere kule ting kan du som verver vinne, og jo mer må styret gjennomgå! TEKST SONDRE EMIL SANDAL OG ØYVIND KIND ROBERTSEN FOTO SAMIR MADAD

Enkle regler Kampanjen er enkel: Det er en poengstige som utløser forskjellige premier og belønninger jo høyere opp man kommer. For at den eller de du verver skal telle med, må det nye medlemmet ha meldt seg inn og betalt medlemskontingenten før sommerleiren starter. Hvorfor skal jeg bidra til dette? Det enkle svaret finner du til høyre: Du vil vel oppleve dette? Vel så viktig er det at du gjennom å verve nye medlemmer bidrar til at Juvente er og kan fortsette å være Norges beste ungdomsorganisasjon. Det er medlemmer som driver organisasjonen, og gjør det mulig å lage kule aktiviteter, spennende kurs og fantastiske sommerleire. Hvordan verver jeg? Mange synes det er skummelt å verve, men det er ikke farlig. Snakk med folk om hvor bra Juvente er og hva du liker med organisasjonen, fortell dem hvorfor du synes de bør bli medlem og spør i vei. Det verste du risikerer er et nei. Husk at ingen må meldes inn mot sin vilje, men veldig mange er ikke medlem fordi de aldri har blitt spurt. Du kan finne flere tips og triks på juvente.no/verving. Lykke til! 18

Motiv #02.18

Dette er belønningene: 850: Sceneshow på sommerleiren med styret i kostymer. 800: Chillax til de ti som har vervet flest. 750: Inga ofrer håret på sommerleiren (en eller flere av ververne får gjøre det de vil med det). 700: Kake på sommerleir og Juvente-spinner i Juventebutikken. 650: Noen av ververne får kaste vannballonger på styret under sommerleiren. 600: Trekning av gratis sommerleir 2018/2019 blant alle som har vervet. 550: Alle i styret dabber (på et offentlig sted og fanget på video).


T-SKJORTEKONKURRANSE

Hvordan skal den neste

Juvente-t-skjorta se ut?

Det er lenge siden sist Juventebutikken ble oppdatert med nye t-skjorter, men nå er tiden inne! Men hvordan skal den nye t-skjorta se ut? Du er invitert til å bidra med et design eller et konsept!

T-skjorter er viktige identitetsmarkører, og med en Juvente-t-skjorte skal det ikke være tvil om at du er medlem i verdens beste ungdomsorganisasjon. Vi vil gjerne høre din idé til hvordan den neste t-skjorta kan se ut. Du kan sende inn skisser, løse ideer eller et ferdig design til oss, så skal vi vurdere alle og kåre en vinner! Det som er viktig, er at: • Det kommer tydelig fram at det er en Juvente-t-skjorte • T-skjorta spiller på tematikk eller saker Juvente er opptatt av • Den skal bygge identitet og stolthet til organisasjonen • Og viktigst: Det skal være en t-skjorte du og mange andre har skikkelig lyst å gå med! Og premien? Det er selvsagt en t-skjorte med ditt eget design på! Kanskje det blir en klassiker i Juventebutikken? Send inn ditt bidrag til juvente@juvente.no innen 15. juli!

Motiv #02.18

19


EIENDOMMER

Besøk en m o d n e i e e t n Juve i sommer! Juvente har eiendommer mange steder i landet, og de er ekstra flotte på sommeren! Kanskje de kan være verdt en utflukt? TEKST ØYVIND KIND ROBERTSEN OG CHRISTINA BABINGTON

Gon

Gon tilhører Larvik Juvente og ligger flott til ved havet. Stedet byr på fotballbane, fantastiske bademuligheter og strandaktiviteter på sandvolleyballbanen! På nett: goncamping.no

Sjøstrand

Sjøstrandhytta finner du på Møvig, 8 km sørvest for Kristiansand sentrum. Rett ved hovedhytten finner du også to småhytter og sjøboden. Sjøstrand ligger rett ved sjøen, med gode bademuligheter og gøye uteaktiviteter! På nett: www.minorg.no/ sjostrand

Foten

Lyngbråten

Juvente Trondheims stolthet, bare en liten trikketur og en halvtimes gåtur fra sentrum! Ligger i et flott turområde i bymarka. På nett: lyngbraten.juvente.no

Kirkevik

Ligger på Nesodden utenfor Oslo, og er et flott utfartssted for både bading, soling og hygge. Nå er det i tillegg helt nyoppusset med spenstige farger på soverommene, så det er ingen grunn til å ikke ta seg en tur! Det er dessuten åpent og gratis for medlemmer hele sommeren! På nett: kirkevik.juvente.no

Sjøgaren

Denne hytta finner du på Husøy utenfor Tønsberg, og kan tilby både strandtomt, stor hage og sengeplass. Snart kommer det også en ny brygge her! Sjøgaren er like fin både sommer som vinter. På nett: juvente.no/sjogaren

Foten camping er Ju ventes campingplas s like ved Fredrikstads flotteste For korttidsleie pr. badeplass. I dag bruk vogn/telt er det kr. es den mest 200, av noen familier so 150,- eller kr. - med strøm pr. dø m har campingvogn gn. der. Det er lagt inn strøm, og de t er nok til mange fle re vogner! Kostnader for bruk av strøm fordeles på Du finner også et to alle vogneierne . Den fordeles da ett alettanlegg og dusj er hvor mange døgn på eiendommen. Du kan leie pl man har væ rt de ass der både for ko r. rte og lengre perioder. Er du interesser t? For langtidsleie betal Ta kontakt med: er medlemmer kr. 45 00,- og andre betaler kr. 50 Per Janssen, Solbak 00,- til konto nr. 15 keveien 1 B, 0678 03.36.46493 Foten Camping inne Oslo Te lefon: 952 14 571 n 1. juli for kalende råret. Leien er inkludert strøm. E-mail: per-jans@on line.no

20

Motiv #02.18


80

79

62

60

76

75

74

73

19

18

17

35

25

16

47

26

15

2

3

4

5

6

52

48

34

13

7

8

50

32

28

14

51

49

33

27

70

31

29

30

12

11

9

10

Mange Juvente-lag elsker brettspill. Nå kan alle lagene bli med å spille i årets aktivitetskampanje for lokallagene - Stigespillet! Her spilles det om kule premier gjennom hele perioden som går fra 1. juni til 31. august 2018! TEKST OG GRAFIKK STIGESPILLKOMITEEN

Reglene er enkle. Dere har vel alle spilt stigespillet før? Det er akkurat de samme reglene, men istedenfor å bruke terninger, må lokallaget gjennomføre ulike aktiviteter for å komme seg fremover. Hvordan får ditt lokallag premier tenker du sikkert? Jo, hvis lokallaget lander på en flamme på spillebrettet kan lokallaget velge blant kule premier. Jo høyere opp på brettet flammen er, jo kulere premier kan man velge. Finn premieoversikten på juvente.no/ stigespill! Reglene er ikke vanskeligere enn dette: 1. fullfør en aktivitet, ha et styremøte, arranger en vervestand eller få medieoppslag 2. rapporter det inn på juvente.no/stigespill 3. vent på oppdatering! NB: For at aktivitetene dere gjør skal gi skritt, må det registreres på aktivitetsoversikten (juvente.no/aktivitet) minst 48 timer før aktiviteten finner sted, og gjerne legge ved et bilde. For styremøter MÅ det legges ved en innkalling og et enkelt referat fra møtet. Vi ønsker alle lokallag lykke til og håper på masse aktivitet i sommer!

71

69

53

Spill stigespill med laget ditt! 1

72

68

54

46

36

24

67

55

45

37

23

66

56

44

38

22

65

57

43

39

21

64

58

42

40

Lokallagsaktivitet

63

59

41

20

77

STIGESPILLET

61

laget ditt Les mer og følg med på t! på juvente.no/stigespille

78

Sånn kommer man seg fram på brettet Aktivitet

Antall skritt

Dags-/kveldsaktivitet

Aktivitet i samarbeid med nærmiljøet

3 skritt + 1 skritt per 7. deltaker 5 skritt + 1 skritt per 7. deltaker per natt 4 skritt + 1 skritt per 7. deltaker 5 skritt + 1 skritt per 7. deltaker 4 skritt + 1 skritt per 7. deltaker

Styremøte

1 skritt

Vervestand

5 skritt + 1 skritt per 2. verving

Medieoppslag

3 skritt

Starte nytt lag

9 skritt

Aktivitet med minst to overnattinger Aktivitet med en overnatting Ideologisk aktivitet/skolering

Da er det bare en ting som gjenstår å si: Klar… Ferdig… STIGESPILL!!! Motiv #02.18

21


KJAS OG FJAS

Kjas og fjas Vannrett 1 Under 18 år 7 (en.) tromme 9 sultne på drikke 11 slanguttrykk for stil 13 den gang … 14 sa en hemmelighet 16 omtrent 19 fred 20 Gjertrud Fludal 22 senke tempo 23 nirvana 25 (en.) på 27 sanger 28 supper med melk er dette 31 godtemplar ungdomslag 32 tema for Motiv 2.18 35 figurer i brettspill 36 asiatisk plantetype 37 husdyr

Finn løsningsordet som skjuler seg bak de gule firkantene og send det til christina@juvente.no! Kanskje får du en liten premie i posten. Hint: ordet er relatert til temaet for Motiv. 1

2

Motiv #02.18

5

6

9

8

10

11

13

16

14

17

15

18

22

19

20

23

25

21

24

26

28

12

27

29

30

31

33

34

35

36

37

z i u Q

1. Hva heter Juventes seks prosjekter og kampanjer? 2. Hva er FORUT? 3. Hva heter Juventes hytte i Kristiansand? 4. Hvem vant Eurovision Song Contest 2018? 5. Hva kalles plastikkbiten på enden av skolissa? 6. I hvilket år ble det første Donald Duck & Co bladet lansert?

1. Skjenkekontrollen, Kolon, BedreUten, Edruss, Myteknuserne - ruspolitisk toppskolering, Hvit jul. 2. Bistandsorganisasjonen til Juvente, Juba og IOGT. 3. Sjøstrand. 4. Israel (Netta «Toy»). 5. Egiett. 6. 1948

22

4

7

32

Loddrett 1 motorsport 2 ikke søndre 3 … og galle 4 365 dager 5 omtalt på side 8 6 ikke for 8 solskinnsmat 10 ting 12 adskilt 15 vondt i kroppsdel 17 elektrisk ladd atom 18 aksjeselskap 21 bistandsorganisasjon 24 øk 26 åtselfugl 28 Karl Larsen 29 nykter 30 kornslag 33 guttenavn 34 (en.) te

3

Svar:

Kryssord

med Gjertrud og Christina


SMAKSTEST

Smakstest av

sjappebrus

Mortis favoritt!

BedreUten har testet "sjappebrus", det vil si drikker du ikke finner i de helt vanlige dagligvarebutikkene. Her får du et lite utdrag, hele testen kan du lese på bedreuten.no! TEKST IDA BRAATEN FOTO IDA BRAATEN OG ISELIN HAVSTEIN GLOVER

OKF Sparkling Lemon

Testvinner denne gangen ble OKF Sparkling Lemon. Dette er en australsk sitronbrus som kommer i en fresh gjennomsiktig boks som garantert vil få samtalen i gang. Mange syntes den minner om 7-up, at den har en frisk smak og at den smaker slik du forvente r sitronbrus skal smake.

testvinner!

Kommentarer:

–God sitronbrus man kan ha med på fest, boksen blir garantert en snakkis! – Lukter og smaker som 7-up, ganske – Kuleste boksen! Smaker streit, men

god!

Uludağ Limonata Testens nest beste var en tyrkisk limonade. Den har en trygg, søt, men litt veik smak og mange kommenterte at den hadde vært bedre med kullsyre. Det har en fin flaske og det er tydelig hva du får. Kommentarer: – Veldig god, men litt tam, hadde hatt godt av litt mer smak. – Det kan vanskelig gå galt med sitron, men hadde vært bedre med kullsyre. Terningkast: 4!

godt!

Terningkast: 5!

Club Mate

Tøyen-cola

Den etterhvert så legendariske Tøyen-colaen kom ikke spesielt godt ut av det i vår smakstest. Selv om flere syntes den smakte greit var det også mange som ga uttrykk for at de syntes den smakte litt mye sitrus og såpe. Kommentarer: – Har likt denne før, men nå synes jeg den smaker litt mye sitrus.

– Smaker godt, men ikke på høyde med de beste cola-drikkene – Har de blandet inn såpe? Lukter vaskemiddel, men smaker heldigvis litt bedre.

Dette er en koffeinholdig leskedrikk/iste som er laget på den Sør-Amerikanske superplanten Yerba Mate. Vårt panel ble ikke overbevist og denne kom ut som klar taper med bare enere på terningen. Kommentarer:

testens klare taper!

– Bitter og rar smak, får assosiasjoner til bål. – Æsj! Klarte ikke svelge den. – Smaker ikke godt, men en av få med nok kullsyre! Enstemmig terningkast: 1!

Se hele testen på

Terningkast: 3! Motiv #02.18

23


Returadresse: Juvente, Torggata 1, 0181 OSLO

t d l e m å p l e v Du er sommerleiren?

Hjertelig velkommen til årets sommerleir og landsmøte: Strandheim 2018! Juventes sommerleir og landsmøte er et årlig arrangement hvor Juvente-medlemmer fra hele landet møtes – i år har vi planlagt å arrangere dette fra fredag 3. august til fredag 10. august 2018 – og er en uke fylt med aktiviteter, sommervær og chill. Navnet på sommerleiren er Strandheim 2018, enkelt og greit fordi det hele foregår på Strandheim utenfor Oslo! Du er velkommen til en uke med morsomme aktiviteter, nye og gamle venner, bading, bålkos og hygge! Og selvsagt også landsmøte, der vi skal bestemme blant annet hva Juvente skal mene og hvem som skal sitte i styret.

Meld deg på i dag! Du finner alt du trenger på juvente.no/sommerleir!