__MAIN_TEXT__

Page 1

Jaarbeurs - afsprakenkader

april 2014 besluitvorming B&W

Structuurvisie

april - juni 2014 uitwerken in BOO Jaarbeurs

juli 2014 vaststellen BOO

mei – juni 2014 ruimtelijke hoofdlijnen in randvoorwaardenkaarten

april - mei 2014 intakegesprekken externe en interne stakeholders

mei - juni 2014 planproces varianten Westplein

juli – oktober 2014 besluitvorming B&W en raad – voorkeursvariant en ruimtelijke hoofdlijnen

oktober – december 2014 ontwerpen aan drie deelgebieden

mei - juni 2014 onderzoeken (1) bouwen op tunnel (2) hoofdinfra G4

januari – februari 2015 integratie in structuurvisie

Thema’s mei – juni 2014 bereikbaarheid – nader onderzoek perspectief

Gezonde verstedelijking maart 2014 uitwerken theoretisch kader kennisinstellingen

april 2014 ateliers - ontwerpen drie deelgebieden op basis van theoretisch kader

oktober - december 2014 bereikbaarheid – nader onderzoek voorkeursvariant en maatregelen

juli – december 2014 duurzaamheid workshops (1) omgevingswijzer en (2) ambitieweb

juni – juli 2014 virtuele excursie verbeelding ontwerpen in 3D-film

maart – mei 2015 besluitvorming B&W en raad – structuurvisie

Profile for jutstra

Stationsgebied fase 2 structuurvisie procesplanning 20140612  

Stationsgebied fase 2 structuurvisie procesplanning 20140612  

Profile for jutstra
Advertisement