__MAIN_TEXT__

Page 1

Samenvatting intakegesprekken POS – stakeholders stationsgebied fase 2 April / mei 2014 In de maanden april en mei 2014 zijn met 35 stakeholders van stationsgebied fase 2gesprekken gevoerd over hun wensen en belangen die relevant zijn voor het maken van een structuurvisie voor fase 2 van het stationsgebied. Van alle gesprekken zijn verslagen gemaakt die buiten de deelnemers aan niemand zijn verstrekt. In deze samenvatting zijn de belangrijkste punten uit alle verslagen verwerkt. Deze stakeholders zijn: Amrath hotel, Beatrix Theater, Beheergroep Dichterswijk, Breevast, BRU, CBRE Global Investors, CMU, comite van zijstweg, Corio, EBU, Fietsersbond, Holland Casino, Jaarbeurs, Maanzaad, Milieucentrum Utrecht, NH Hotel, NS, Ontwikkelgroep Lombok centraal, Park Plaza, Portaal, ProRail, Rabobank, Rijkswaterstaat Midden Nederland, Rocov, Rover Utrecht, SNS Reaal, Solgu, Stichting vrienden van het Jongerius complex, VVE Veemarktplein Croeselaan, VVE croeselaan 87-89, plus -bis en bis A nummers, Wijkraad Binnenstad, Wijkraad West, Wijkraad Zuid West, Wolff bioscopen en woonbootbewoners. F. Vlissingenkade. 1. Algemeen fase 2

1.1 Bereikbaarheid -

Goede ontsluiting en bereikbaarheid van vastgoed, de binnenstad, omliggende woongebieden in het stationsgebied fase 2. Dit geldt zowel voor het eindplaatje als tijdens alle faseringen daar naar toe. Bezoekers en logistiek moeten locaties goed per auto, fiets, lopend en OV kunnen bereiken.

-

Voor de bestaande functies moet een meetbare bereikbaarheid worden vastgesteld en gedefinieerd zodat inzichtelijk wordt gemaakt of de bereikbaarheid door de plannen verslechtert.

-

Een aantal stakeholders pleit voor eigen parkeermogelijkheden dichtbij vastgoed en bedrijven. De jaarbeurspleinparkeergarage is vanaf sommige locaties moeilijk bereikbaar en te ver weg. Daarnaast zou voldoende eigen parkeerontwikkeling bij vastgoedontwikkelingen van derden ervoor zorgen dat de parkeergarages in de binnenstad en de parkeergarages van Corio niet overbelast worden.

-

Heroverweging om de jaarbeursparkeergarage van 2 kanten te omsluiten door in- en uitgang vanaf zowel Gr. Van Roggenweg als vanaf Croeselaan/Van Zijstweg.

-

De openbare ruimte, gebouwen met een publieke bestemming en het openbaar vervoer is voor iedereen en moet daarmee voor iedereen bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar zijn. Dit is een belang dat deels door wetgeving wordt geborgd en door het college in Agenda 22 is vastgesteld.

1.2 Inrichting -

Een aantrekkelijke, representatieve inrichting van de openbare ruimte, van goede kwaliteit. Een integraal ontwerp van de openbare en private ruimte zou ervoor moeten zorgen dat onderscheid tussen privaat en publiek niet zichtbaar is. Een uniforme omgeving tussen de gevels op gebied van verlichting, bestrating zorgt voor een net geheel.

-

Duidelijke bewegwijzering en eenduidigheid in bebording. Een suggestie is om aan te sluiten op de binnenstad.

1.3 Proces -

De gemeente moet de regiepositie behouden en op de hoogte blijven van wat er gebeurt, wat de afspraken zijn en wat de ruimte is bij de stakeholders. Particulieren, bewoners en belangenpartijen willen echter niet in een afwachtstand worden gezet of het gevoel hebben dat ze als laatste aansluiten. De kennis van de gemeente moet in een gezond proces eerder gedeeld worden. Voor stakeholders is het van belang om op de hoogte te zijn van

1

Profile for jutstra

Samenvatting intakegesprekken stakeholders fase 2  

Samenvatting intakegesprekken stakeholders fase 2  

Profile for jutstra
Advertisement