__MAIN_TEXT__

Page 1

C

C

C

le

p

id

in

g

AN

BA

C

MA

C

TE

HEL

N

A

SC

VA

A

C

AM

AD

8

C

11

A

9

11

d

A

A

DE

j

KA

T

AA

A

TR

ES

E KO

RT

KO

d

ST

DER

d

A

N VA

m

V d

A RA ST KER DEC

VIU

RE

AT T RA AER NST ALP LE IE W

d

T

S-

A A

A T

AR

VA

UIS

KR

j

6

1

d

1A

GO

N VA

ie N

/2

A

w w

DER

str ss

ss A e uw

d

w

jn eli

d

15

ATI

ST

ES

EL

t

ASS

aa B

14

t aa

str jn eli

V

IN

LE

SP

ON

A RA ST

ST IJN

T

AT RA

N VA

DER

GO

ES

RA ST

AT

11

d

X

X d

W

l s

d

X

n

e

c

t r

a

a

t a

o t i

n

4A

5A

d

X

d

X

X

7A d

8A 2

d

T AA TR ALS DA OEN GR

12

X

e

o t i

n

s

l a

t

e

A

9A

10

m

e

s

A

11

ta

o ti

n

C

t a

c

n

m

d d

p

s

C C

A

12

A

13

C

en

ss

&

lo

C

n

de

la

A

14

C C C C

A

15

A

C

16

0.3

+1

23

e

13

th

lio

V

uw bo ef

C

0

0

0.3

+1

18

ek

bib

19

8

ne

zo

2.4

rijd

+

N

uw ti nie ica d in

or

oo

vo

rd tu

er

V

nn el

dw an br

r

ee

rk

an

Z

ve nd

aa

sl

ijs

af

ks lin

ijn

ad

ste

rp

pe

ee

Sij

V

tw

g

an

V

?

in

eg

er

rv

se

re

el

nn

tu an

ela

AT

RA

ST

NM

0.3

KT

?

+1

+1

7

5

0.0

142

AR

2

0,3

vp

0

OE

l

ne

un

ert

ve

se

id

Le

es

Cro

40

GR

1B

132

w e r k i n u i t v o e r i n g

?

+

an

ela

es

0

Cro

0.3

+1

2

0

.3

1

+1

0,3

2+

.4

+2

2,4

vp

vp

+

n

re -to ef

1

5+

4

2.4

4

0

2.5

0.3

+

+1

Z

0

Q Q Q

boom nieuw - 1e orde

3

.3

2.3

+1

j

+

Q

ne

zo

%

rijd

Q

0,6

J J

Q Q i

boom bestaand

overkraging bestaand

+

Q

Q

5

2.2

Q

Q

overkraging nieuw

gras

Sijpesteijn/Leeuwensteijngebouw mogelijke uitbreiding

water

rijweg, gebakken klinkers

lichtmast, uniek

rijweg, asfalt

lichtmast, selux 8m

fietspad, gebakken klinkers

entrees

fietspad, natuursteen

entrees - expeditie

fietspad, asfalt

parkeergarage auto/fiets

trottoir, gebakken klinkers

brug

or

vo

RAAT

33

bebouwing nieuw 7

2.4

3

2.5

+

LST HAGE

ruimtebeslag toegang brandweer tot sporen

bebouwing bestaand

.5

+2

+

2,3

vp

LEGENDA

9

2.4

+1

ra ro ti au ica d in

0

0.3

+1

uw bo uw ijn 2.3 + nie este ef p ti sij ica d in

8

Q

+

Q

Q

taxi

Q

taxi taxi taxi

J

Q

J

Q

tax

Q

i

Q

tax

Q

i

Q

i

BLEKERSTRAAT

tax

tax

Q

J

Q Q Q Q Q Q J

i

J

tax

J

i

0

.3

+1

taxi

taxi

i tax

J

tax

taxi

k&r

J

i

J

1,4

tax

%

7

2.4

+

i r k&

taxi

J

r

J

k&

taxi

taxi

Q

k&r

J

k& k&r

Q

r

r

Q

k&

taxi

T

J

taxi

k& r

taxi

Q

J

J

Q

J

taxi

0

AA

2.5

TR

LS

+

GE

E

HA

NG

J

taxi

r k&

LA

r

k& r

k&

D

k&

A A

ET LS

U

N N

r k&

EL

r

k& r

rijrichting

HOV-trambaan

stijgpunt tot forumniveau indicatief

tramhalte

gewenste verbinding langzaam verkeer

trottoir/plint natuursteen

ondergronds afvalstation

T

r

k&

trottoir, betontegels k&r

J

J

J

2

2.3

J

+

4

2.4

J

33

i

+

J

J

RAAT

NST

Jaarbeursplein, natuursteen

rioolgemaal, bestaand

Forum, natuursteen indicatief

zoekruimte koudewarmteopslag resp. openbaar/prive

Q

Q

J

KANO

0

2.3

+ J

+2.46

J

markering

+1.30

peilen in m+NAP bestaand/nieuw maaiveld

j

DE KA

d

peil forum in m+NAP

grens derden

J

lombok - Structuurplan

parkeerstrook touringcar

J

J

j

d

Q

C

hellingbaan

plangrens FO Westzijde

expeditiestraat betonstraatsteen met natuursteentoeslag

plangrens Stationsgebied

t

J

J

J

Q

Q

J

Q

C

VLEUTENSEWEG

Q Q

Z

VLEUTENSE

IDSE LE

KANAALST

WEG

Z

URSTRAAT

+10.30

parkeerstrook

Q

Z

band Croeselaan, natuursteen

Q

Z

J.J.A. GOEVERNE

T

TRAA

MS

DA

Q

Z

J

RAAT

J

J J

Z

T

d

AA

TRAA

J

T

J

TRAS

J

M

EN

Q

j

Q

W DE OLF KE F EN NP LE IN

SUMA

Centrumboulevard

9

.8

+1

V LIS V A ER N

LE

ID

LE

FE

N

IDSE

TE

WEG

N RIJ

J

HE SC

MS

N

Zoekgebied parkeergarage Jaarbeursplein

J

T TRAA

AT

STRA

EO

RN

BO

CERA

J

s m w c

KANAALST

j

RAAT

d

SIN G

SUMA

C

TR TRAS

C

AT

TRA

DAMS

t

J

T

TRAA

TRAS

C

.

.

.

.

.

B

.

.

.

.

.

A

.

.

.

.

Wijz.

Datum

Getek.

Gecon.

Vrijgave

MS CERA

STRA

AT

RA

EOST

MA

RN

SU

AT

8

STRA

.6 +1

JAVA

BO

Aard der wijziging

CONCEPT

j

AT

A-

TR

A

TRAA

T

C

J

SUMA

C

A

RAAT KANAALST

Stadswerken

Gemeente Utrecht EG W EN

A0+

Project

Beheer

Bestek

GG

Z

DT

OR TIM

KA

VA

N

DE

RO

C

Z

Z

Formaat

AA GR

EO

RN

BO

Functioneel Ontwerp C

Projectnummer

402.30795

CONCEPT

Onderdeel

Getek. i.c./m.s./m.v.

Datum: 06-07-2009

Jaarbeursplein en omgeving

Gecon. .

Z

T

AA ASTR

AHER

HALM

versie 1.0 d.d. 23 04 2009 versie 1.1 d.d. 06 05 2009

AT

STRA

JAVA

Vrijgave .

AD

AD

OREP

TID

AAT

STR

UW

C

MSTR

TID

DE TIMORKA

OREP

AAT

Status

Westzijde Stationsgebied

Z

AAT

ASTR

AHER

HALM

T

TRAA

BALIS

CERA

Tekeningnummer

versie

30795.OOR.010.001

2.0

IBU Stadsingenieurs Bezoekadres

Ravellaan 96 Utrecht

Postadres

Postbus 8375, 3503 RJ Utrecht

Telefoon

030 - 286 4323

W

030 - 286 4348

www.utrecht.nl

NA

AL

Fax

EG

RIO

KA

EWEG

Schaal

1: 1000

j

AT

RA - ST

Opdrachtgever

Project Organisatie Stationsgebied

A

VLEUTENS

A

AT

STRA

JAVA

A

FUNCTIONEEL ONTWERP WESTZIJDE STATIONSGEBIED

C

o

FLOR

ES

AT STRA

Profile for jutstra

Functioneel ontwerpwest sept 2009 kaart  

Functioneel ontwerpwest sept 2009 kaart  

Profile for jutstra
Advertisement