__MAIN_TEXT__

Page 1

LOMBOK CENTRAAL

Van Westplein naar Lombokplein; praat mee op 29 juni! Vorig jaar heeft u een oproep ontvangen om ideeën, dromen, zorgen, wensen en voorstellen te doen voor het Westplein van de toekomst; het Lombokplein en omgeving. Zo'n 70 mensen uit Lombok hebben dit toen gedaan. Dank hiervoor! Een groep bewoners –gebundeld in de Ontwikkelgroep Lombok Centraal- en de gemeente zijn aan de slag gegaan met deze ideeën en andere suggesties uit verschillende workshops en wijkraadplegingen. Samen zijn we tot een visie op het gebied en drie mogelijke modellen voor de toekomst gekomen. Deze bespreken we graag met u op woensdagavond 29 juni. Visie De omvorming van een druk Westplein, met vooral heel veel auto’s, tot een prettig gebied om te verblijven is een onderdeel van de herontwikkeling van het Stationsgebied. In het Masterplan Stationsgebied was al afgesproken op het Westplein te gaan zorgen voor: • het verbinden van Lombok met de binnenstad (onder andere door het verminderen van een verkeersbarrière en comfortabele fietsroutes) • het terugbrengen van het water in de Leidsche Rijn. • het Lombokplein moet een levendig buurtplein worden waarbij de zuidkant grenst aan het water van de Leidsche Rijn. Deze uitgangspunten zijn in de 'Ontwikkelvisie Lombokplein en omgeving' nogmaals herbevestigd en verder geconcretiseerd. Ook zijn er aanvullende uitgangspunten. In de visie zijn uiteraard ook ideeën uit de buurt meegenomen, zoals: • meer groen en meer bomen • bebouwing die aansluit bij de Lombokse schaal en structuur • niet te dure koopwoningen • cafés en terrassen aan het Lombokplein • ruimte voor kunst en creativiteit Drie modellen Op basis van de hierboven beschreven uitgangspunten zijn we gaan zoeken naar mogelijke modellen om zowel voetgangers, fietsers, auto's als openbaar vervoer goed door te laten stromen. We zijn uitgekomen op drie modellen: een plein mèt tunnel, zonder tunnel en een combinatie hiervan. Er is geld beschikbaar, maar voor alle drie de modellen geldt: nog niet genoeg geld.

Profile for jutstra

Uitnodiging info avond 29 juni 2011  

Van Westplein naar Lombokplein; praat mee op 29 juni 2011

Uitnodiging info avond 29 juni 2011  

Van Westplein naar Lombokplein; praat mee op 29 juni 2011

Profile for jutstra
Advertisement