Page 1


Vairums profesionālo un arodizglītības programmu ietver darbvietu apmācības periodu. TOY (uzņēmējdarbības prasmju apguve komandā) ir viens no veidiem, kā to pabeigt. Parasti studenti veic savu darbvietu apmācību darba devēja darbvietā, taču šajā modelī viņi pabeidz konkrēto mācību posmu kooperatīvā sabiedrībā, kurā viņi attīsta savas uzņēmējdarbības iemaņas. TOY modelī uzņēmējdarbība tiek apgūta darot. TOY programma audzina studentu attieksmi pret uzņēmējdarbību un sagatavo viņus uzņēmumu vadīšanai savās nozarēs. Vērtīgāko pieredzi viņi iegūst mācoties no saviem līdzbiedriem TOY komandā. TOY modeļa elementi:

VĒRTĪBAS • Mācības kopā • Brīvība un atbildība par savām mācībām • Mācīšanās darot • Individuāla drosmes attīstība • Uzņēmējdarbības un konkrētas profesijas mācību apvienošana vienā veselumā

Visi šie elementi ir nepieciešami, lai TOY modelis būtu veiksmīgs. Katrs elements ir aprakstīts turpmāk brošūrā, izmantojot dažādu izglītības iestāžu pieredzes un stāstus. 2

TOY modelī uzņēmējdarbība tiek apgūta darot.

3


darbvietu apmācības skolotājs s da an s m e o Y k sm js TO zaug nātā i ici ve

1. TOY komanda sastāv no apmācāmajiem, kas mācās kopā un viens no otra. 2. TOY izaugsmes veicinātājs atbalsta un mudina komandu tās uzņēmējdarbības darbvietu apmācības periodā.

apmācāmais

kl

3. Starp klientu un apmācāmo pastāv tieša saikne. Klients ir svarīgākais skolotājs.

s nt

ie

TOY komanda izglītības iestāde

4. Darbvietu apmācības skolotājs atbild par profesionālās apmācības norises nodrošināšanu, tāpat kā citos darba apmācības procesos. 5. Kooperatīvs kalpo kā vieta un vide darbvietu apmācībai un pieļauj īstu rēķinu sagatavošanu.

4

Klients ir svarīgākais skolotājs.

5


UZŅĒMĒJDARBĪBAS APMĀCĪBA DARBA VIETĀ

KOMBINĒJOT PROFESIONĀLĀS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS STUDIJAS

TOY modelī apmācāmie savas uzņēmējdarbības iemaņas attīsta darbvietu apmācības laika posmā. Viņi iegūst klientus, kuriem veic uzdevumus un tieši atbild par darbu. Strādājot kopā, viņiem ir drosme uzņemties lielākus projektus.

Sandija Brikmane ir Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolas (turpmāk tekstā – LDMV) Tekstila izstrādājuma dizaina izglītības programmas audzēkne un viena no LDMV TOY VET projekta veiksmes stāstiem. Mācības LDMV pie amatu mācības skolotājas Sandras Zāles-Zālītes un radošās industrijas ekonomikas skolotājas Sintijas Kurvinas ir iedrošinājušas Sandiju pieņemt lēmumu veidot pašai savu uzņēmumu.Turklāt šī uzņēmuma produktu dizainu ir veidojusi pati Sandija.

Apmācāmo attīstītās spējas TOY perioda laikā:

Par idejas rašanos Sandija stāsta: „Intervējot uzņēmējus- viesu namu un kafejnīcu īpašniekus, kā arī pētot pledu piedāvājumu, man nācās secināt, ka tas ir plašs, ir pieejami dažāda izmēra un lieluma pledi, bet tos nav iespējams „uzvilkt mugurā” un doties pastaigā vai vienkārši pavadīt laisku vakaru dārzā drēgnā laikā. Tādēļ veidojot pleda dizainu un konstrukciju, vēlējos to veidot arī kā apģērba elementu”. Par iedvesmu pleda-apmetņa dizainam ir kalpojusi latviešu tautas tērpam tik raksturīgā villaine, tās dizainā ir izmantoti latviešu tradicionālie audumu raksti. Tādēļ pleds varētu kļūt arī par Latvijas nacionālo suvenīru. Balstoties uz izstrādāto kolekciju, Sandijai ir nodoms attīstīt savu zīmolu.

6

Uzņēmējdarbīga attieksme progresē dzīvi.

7


MĀCĪBAS KOMANDĀ

LOIMĀ TIC DAUDZNOZARU KOMANDĀM

TOY uzņēmējdarbības apmācība apvieno apmācāmos komandās, kurās viņi dalās ar savām domām un pieredzi, veidojot dialogu. Komandā apmācāmie apzināti saņem palīdzību viens no otra, lai iemācītos jaunas lietas. Komanda strādā labi, ja katrs loceklis uzņemas atbildību un veicina kopīgo mācību procesu. Mācības komandā visefektīvāk rada uzņēmējdarbību tad, ja apmācāmie kopā strādā pie praktiskiem projektiem.

Divas izmēģinājuma TOY komandas līdz šim ir darbojušās Loimā Profesionālajā un pieaugušo koledžā. Viņu pieredze rāda, ka ir lietderīgi izmantot daudznozaru komandas. Kad TOY komandā ir apmācāmie no atšķirīgām nozarēm, viņi pauž dažādus viedokļus un uzskatus. „Savās atsauksmēs mūsu TOY komandas locekļi ir slavējuši modeli, jo tas ir ļoti veicinošs un iedvesmojošs veids, kā mācīties par uzņēmējdarbību. Viņi ir izteikuši atzinību arī komandai par to, ka tā ir vadījusi viņus darbaudzināšanas laikā,” saka komandas izaugsmes veicinātāja Tarja Moisio-Ranniko. Pirmajā komandā bija studenti no frizētavu, plašsaziņas līdzekļu, tekstilizstrādājumu un apģērbu nozares, kas strādāja kopā, lai atrisinātu dažus no uzņēmējdarbības izaicinājumiem. Tajā bija plaša vecuma grupa – no 17 līdz 50 gadu vecumam. „Vecāki studenti komandai sniedza pieredzi un perspektīvu. Jaunākiem komandas locekļiem, turpretī nebija nekādu šķēršļu un tie iedrošināja vecākos cilvēkus pārdomāt lietas,” saka izaugsmes veicinātāja Satu Railo. Grafiskā dizaina nozare, piemēram, jau ir pieredzējusi to, kā TOY var pavērt jaunas darba iespējas. Viens students veido komiksu amerikāņu klientam, cits atrada darbu laikrakstā „Loimaan Lehti”. Viņi noteica savu galveno kompetenci programmas laikā un spēja to komercializēt. „Mēs izaicinām studentus būt uzņēmīgiem un nodarbināt sevi. Ne visiem beigās ir jāvada uzņēmums, taču viņiem ir jābūt uzņēmējdarbības perspektīvai, lai atrastu darbu nākotnē.” TOY modelis tiek izvērsts no Loimā uz citiem pašvaldības izglītības un apmācības konsorcijiem Dienvidrietumu Somijā – Lieto profesionālā un pieaugušo koledža un Novidu Ūsikaupunki. Jaunie komandu izaugsmes veicinātāji sadarbojas ar tiem, kas jau ir izmēģinājuši TOY modeli. Kopā viņi organizē informācijas sesijas un apmāca komandas.

8

Katrs komandas loceklis uzņemas daļu atbildības.

9


UZŅĒMĒJDARBĪBA

DROSMĪGS STARTS MĀCA VISVAIRĀK

TOY programma sniedz iespēju izmēģināt uzņēmējdarbību praksē. Tā ļauj studentiem pārbaudīt un pilnveidot savus produktus un pakalpojumus. TOY dod viņiem laiku apsvērt, ko viņi var darīt, ko viņi vēlas darīt un ar ko viņi varētu nopelnīt naudu. Studenti var pētīt arī tirgu un konkurences plānu savās nozarēs un izprast, kā noteikt cenu saviem produktiem. Mēģināt vadīt uzņēmumu bez klientiem ir kā spēlēt spēli; klienti mācības padara īstas. TOY iedrošina studentus darīt savu kompetenci zināmu un izmantot savas iespējas. Tas attīsta viņu spēju pārdot savu kompetenci, viņu sociālās iemaņas un sakaru veidošanu. TOY modelī apmācājie iesaistās kooperatīvu sabiedrībās, kas izveidotas viņu koledžās. Tajās strādājot, viņu idejas tiek pārvērstas īstenībā un pieredzē. Somijā pie skolām tiek veidoti kooperatīvi. Tos parasti administrē skolas darbinieki vai skolotāji, kas vienlaicīgi nodrošina kooperatīvu darbības nepārtrauktību un sasaisti ar skolu. Skolas audzēkņiem ir iespēja pievienoties kooperatīvam, kā arī piedalīties tā vadībā. Pēc skolas absolvēšanas studenti var izvēlēties, turpināt darbu kooperatīvā vai arī veidot paši savu uzņēmumu.

Kad Tartu Mākslas skolas studenti Stīna Tēsāra (Stiina Teesaar), Grēte Pertela (Grete Pertel) un Katarīna Talta (Katariina Talts) pirmo reizi izdzirdēja par TOY modeli, koučs viņām uzdeva jautājumu, vai viņas vēlētos ceļot apkārt pasaulei, un ko viņas būtu gatavas dēļ tā darīt. Stīnai, Grētei un Katarīnai nebija ne jausmas, ka drīzumā viņas kļūs par jaunizveidotas kompānijas īpašniekiem ar nosaukumu „AUU Design“. Vadot TOY modeli, Tartu Mākslas skolas trešā kursa audzēkņi tika iedvesmoti pārdomāt savus sapņus un veidus, kā tos īstenot. Trīs no studentiem bija vairāk motivēti nekā citi, viņi uzsāka klientu meklēšanu un apsvēra to, kāda veida uzņēmējdarbība viņiem ir visvairāk piemērota. Pēc pus gada Stīna, Grēte un Katarīna varēja uzsākt uzņēmējdarbību pašu izveidotā uzņēmumā, kur ar padomu palīdzēja mākslas skolas kouči.

TOY.VET projekta ietvaros tika izveidota skolotāju dibināta nevalstiskā organizācija un audzēkņu veidoti uzņēmumi. Katrai valstij ir sava likumdošana, kas nosaka juridisko ietvaru un iespējas TOY modeļa metožu pielietošanā un sasaistē ar reālu uzņēmējdarbību.

10

Uzņēmuma vadīšana bez klientiem ir tikai spēle.

11


TOY UZŅĒMĒJDARBĪBAS IZAUGSMES VEICINĀŠANA Darbvietu apmācības periodā TOY komanda sanāk uz kopīgām uzņēmējdarbības apmācības sesijām. Vienas dienas sesijas ir tematiskas un izmanto rīkus un metodes, kas atbalsta komandas mācības. Sesiju saturs tiek noteikts atkarībā no jautājumiem, ko apspriež apmācāmie. Darbvietu apmācības periodā notiekošajās apmācības sesijās var aplūkot problēmas, kas radušās studentu klientu projektos, izmantojot tēmas, kas ir saistītas ar uzņēmējdarbības jautājumiem. Pārmaiņus praktisks darbs un kopīga apspriešana padziļina mācības un sapratni. UZŅĒMĒJDARBĪBAS APMĀCĪBAS TĒMAS: • Komandas mācības un tās mērķi • Uz klientiem orientēta domāšana un sakaru veidošana • Produktu laišana tirgū • Pašpārvalde un draugu līderība • Radošums un tirgvedība • Produktu izvēles un klientu attiecību noteikšana • Uzņēmējdarbības idejas izklāstīšana un izaugsme kā uzņēmējam TOY modelis tika izstrādāts Ikālinenes Amatu un dizaina koledžā (IKATA). Koledžā ietilpst kooperatīva sabiedrība Taidosto, kas īsteno modeli kopš 2008. gada. IKATA vada arī projektu „HOPE”, kas sniedza finansējumu modeļa izmēģināšanai un attīstīšanai. TOY modelis ir pazīstams arī ārpus Somijas, pateicoties starptautiskajam projektam TOY.VET (EU Leonardo da Vinčī programma). Projekta partneri ir Tartu Mākslas skola (Igaunija), Tartu Radošās industrijas centrs (Igaunija), Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola (Latvija), Burgosas Inkubācijas centrs (Spānija) un Partus Ldt (Somija).

12

Praktisks darbs mijas ar kopīgām pārdomām un pārrunām.

TOY komandā studenti var dalīties ar idejām un saņemt atbalstu savā izaugsmē kā uzņēmējiem. Tajā pašā laikā viņu drosme un entuziasms pieaug. Apmācības sākums ir tāds, ka savas uzņēmējdarbības attīstības laikā neviens netiks atstāts viens ar savām idejām. Tāpēc dalība kopīgajās apmācību dienās ir obligāta. „Ir svarīgi būt saskarē ar citiem un darīt savu kompetenci zināmu citiem. Pat tad, ja mums ir daudz darāmā, un kaut arī laiks ir nauda, studijās vienmēr ir jāiekļauj smadzeņu darbs,” saka izaugsmes veicinātāja Terhi Leppe no IKATA. Tara Niemio, kas studē grafisko dizainu IKATA, uzskata apmācību dienas par ārkārtīgi svarīgām un arī ļoti jautrām. Dalīšanās ar uzskatiem un pieredzi ir vislabākais mācību veids. „Apspriedes, ko mēs šeit veicam, ir lieliskas, mēs virzāms viens otru uz priekšu. Pārējie uzdod trāpīgus jautājumus un uzreiz saprot, kāda ir katras personas problēma. Terhi ir lieliska komandas izaugsmes veicinātāja, kura zina, kā atstāt vietu pārrunām.” Vēl viena pozitīva īpašība ir tāda, ka starpnozaru komandās apvienojas pilnībā atšķirīgi cilvēki. TOY modelis turpina darboties apmācību dienu laikā. „Komandā ir daudzi studenti, kuriem ir skaidrs plāns un daudz pieredzes. Viņi mani ietekmē, un es vairāk domāju par savām darbībām.” 13


KOMANDAS IZAUGSMES VEICINĀŠANA

ATBALSTS STUDENTU IZAUGSMĒ KĀ UZŅĒMĒJIEM

Katrai TOY komandai ir savs izaugsmes veicinātājs vai pāris komandas izaugsmes veicinātāju, kas paplašina studentu perspektīvas un iedrošina viņus spert soļus pretī saviem sapņiem. Komandas izaugsmes veicinātāji ir profesionāli skolotāji, kas labi pārzina komandas mācības un komandas uzņēmējdarbības izaugsmes veicināšanu. Viņi izaicina un mudina apmācāmos drosmīgi eksperimentēt. Viņi nesniedz gatavas atbildes, bet uzdod jautājumus, lai veicinātu studentu personīgās domas. Viņi iedrošina studentus meklēt informāciju un pielietot to praksē.

„Ja tu apmeklē TOY uzņēmējdarbības apmācību, tu vari atrast darbu vasarai caur kooperatīvu,” tā teica TOY komandas izaugsmes veicinātāja Peivi Lehto, lai iedrošinātu studentus Tirvē Amatniecības un dizaina koledžā iesaistīties koledžas trešajā TOY komandā.

Komandas izaugsmes veicinātājam ir svarīgi „lasīt” komandu un individuālos apmācāmos, lai pareizi reaģētu uz viņu mācību vajadzībām un izlemtu, kā piemērot komandas mācību metodes. Uzņēmējdarbības apmācības sesijas nav lekcijas, kaut arī tās ietver ar tēmu saistīto teoriju.

Veicinot TOY studentu izaugsmi, Peivi izmanto „HOPE” apmācībā apgūtās Komandas akadēmijas metodes. „Mēs sākam konkrēti, zīmējot raķetes modeli komandas uzņēmējdarbības radīšanai, ko izstrādājis Komandas akadēmijas dibinātājs Johanness Partanens, un tad mēs redzam, kā caur šo modeli var notikt izaugsme kā uzņēmējiem. Vissvarīgākais ir attīstīt gan „iekšējo” uzņēmējdarbību, gan „ārējo” uzņēmējdarbību.” Peivi aplūko līderības tēmu, piemēram, iedrošinot studentus apsvērt konkrētus piemērus par to, kā sākt rīkoties, kad šķiet grūti uzsākt darbību. Peivi metode ir nevis mācīšana, bet izaugsmes veicināšana, kas no sākuma studentiem var šķist mulsinoša. Galu galā viņas monologs pārvēršas par dialogu ar studentiem. Apmācības sesiju saturs galvenokārt ir atkarīgs no tā, kas katru reizi studentiem ir nepieciešams. Kad atsevišķiem komandas locekļiem kaut kas ir padomā, komanda strādā kopā, lai rastu vislabāko metodi. Peivi reklamē studentiem TOY kā programmu, kas palīdzēs viņu personīgajai izaugsmei, vienlaikus esot diezgan jautrai. Kaut arī tā ir uzņēmējdarbības izglītība, tās būtībā nav dažādu uzņēmumu formātu iegaumēšana. „Studenti mācās lietas, kas viņus ietekmē diezgan tieši. Kad viņi strādā kā uzņēmēji savā kooperatīvā, viņi ar eiro zīmēm acīs, sāk cerēt uz rēķinu sagatavošanu. Tas viņus mudina aktīvi meklēt viņiem nepieciešamo informāciju. Daži pienāk pie manis un jautā, lai es demonstrēju kaut ko no viņu ekonomikas mācību grāmatā lasītā.”

14

Komandas treneris iedrošina ikvienu realizēt savus sapņus.

15


PERSONĪGĀ MEISTARĪBA

LIELI SOĻI PRETĪ UZŅĒMĒJDARBĪBAI

TOY uzņēmējdarbības apmācība sniedz izaicinājumus studentu domāšanai un attieksmei. Izaugsmes veicināšanas laikā viņi meklē savu darbību iespējamos virzienus un sāk veidot savas profesionālās identitātes. Viņi saņem praktisko pieredzi caur īstiem klientu projektiem. Tas sniedz viņiem drosmi un spēku strādāt savās nozarēs, iegūstot vairāk klientus un veidojot sakarus.

Tuija Nīnisalo, kas studē Sataedu Nakilā profesionālās kvalifikācijas iegūšanai amatu un dizaina programmā, specializējoties tekstilizstrādājumos, plāno strādāt kā neatkarīga amatniece. TOY apmācība ir padarījusi šo ieceri vēl skaidrāku un ir pavirzījusi Tuiju vairākus soļus tuvāk tās piepildīšanai. „Caur TOY programmu es iesaistījos Satapro kooperatīva sabiedrībā un ieguvu palīguzņēmuma nosaukumu „Castle & Case”. Tagad es tajā varu veikt saimnieciskās darbības.” TOY ir devusi Tuijai laiku veltīt uzmanību dizainam un produktu attīstīšanai. Tagad viņa ir ideju pārpilna. Tuijas produkti ir izgatavoti no apdrukāta linu auduma. Viņai jau ir divas kolekcijas, „Crab and Lily”, kas ietver dažāda veida produktus no salvetēm un galda segām līdz galdautiem un aizkariem. Pašlaik viņa izstrādā kolekciju ar jūrniecības tematiku. Papildus šīm linu auduma precēm viņa gatavo izstrādājumus no pārstrādātiem materiāliem. Viņas draugi jau zina, ka ir viņai jāpaglabā vecas kaklasaites, pārstrādātas stikla burkas un kaķu, un suņu barības konservu kārbas. „Man ir ideja par konservu kārbu un burku atkārtotu izmantošanu. Tas būs lieliski!” smaidot saka Tuija. Burkas tiks apvienotas ar vītolu, materiālu, ar kuru viņa pirmo reizi saskārās TOY programmas laikā. Gala produkti var tikt izmantoti, piemēram, lai iestādītu hiacinti, un šī ideja iedvesmoja viņu izveidot saziņu ar ziedu audzētavu. „Viena no labākajām lietām TOY programmā ir saziņas veidošana. Ģeogrāfiski mana darbnīca kopā ar vītolu un ziedu audzētavu veido trijstūri. Kad vītolu audzētava rīko aušanas kursu, studenti apmeklē ziedu audzētavu. Nākotnē viņi varētu apmeklēt arī manu darbnīcu. Katrs uzņēmējs atbalsta pārējo preces.” TOY programma ir veicinājusi vairākus atspēriena punktus Tuijas ceļā uz uzņēmējdarbību. Piemēram, tā ir ļāvusi viņai atrast piemērotus austu preču marķējumus un izveidot vizītkartes. “Arī komandas atbalsts ir apbrīnojams. Tik mazā komandā tev ir cieši sakari un mums ir drosme godīgi novērtēt katra darbu un darbības. Lieliski bija arī tas, ka bija iespēja no koledžas nomāt darbvietu un aprīkojumu.”

16

Komunikācija ar jauniem cilvēkiem paver durvis jaunām perspektīvām.

17


MĀCĪBU VIDE

IEDVESMOJOŠA VIDE VEICINA KOMANDAS MĀCĪBAS

TOY komandai ir nepieciešama sava „mājas bāze”. Patīkama mācību vide padara kopīgas apmācības dienas baudāmas un tas iedrošina komandas locekļus tikties arī citos laikos. Fiziskajai un garīgajai mācību videi ir daudz vairāk nozīmes, nekā cilvēki parasti uzskata. Kad studenti ienāk klasē, viņi jūtas tā, it kā viņi dotos uz skolu. Labi funkcionējoša komandas darbvieta, turpretim iedvesmo viņus strādāt kopā un vadīt dialogu.

TOY komanda Jiveskiles Pieaugušo izglītības institūtā tiekas Seppä „Uzņēmējdarbības veikalā”, kur JA-YE uzņēmēji nodarbojas ar skaistumkopšanas un frizētavas salona vadīšanu. Biznesa informācijas tehnoloģijas profesionālās kvalifikācijas studenti ir šeit, veicot savu apmācību darba vietā. Krāsaina un iedvesmojoša telpa iedrošina apmācāmos no dažādām nozarēm dalīties ar idejām un darīt lietas kopā. Komandas izaugsmes veicinātāja Satu Mursula ir aizņemta strādājot ar studentiem un nespēj apslēpt savu gandarījumu. „Tieši uz to mēs tiecāmies. Telpa tika iekārtota, lai veicinātu kopīgu darbību – komandas mācības un komandas uzņēmējdarbību.” „Uzņēmējdarbības kalve”, kas tika uzcelta kā piebūve Jiveskiles Pieaugušo izglītības institūtam 2011. gada pavasarī, nodrošina lielisku galveno pārvaldi Taitola kooperatīva sabiedrībai, kas tika dibināta ap to pašu laiku. Strādājot vienā vietā tāpat kā citi, idejām tiek piešķirti spārni un tiek radīti attīstības plāni. Ar izaugsmes veicināšanu šis process tiek virzīts tālāk. „Kopīga sadarbība ir svarīga. Kooperatīvi nākotnē būs moderns uzņēmējdarbības veids, kaut arī daudzi joprojām pret to izturas atturīgi. Mums vajadzētu būt drosmei uzticēties jauniem cilvēkiem un sniegt viņiem atbildību,” saka Satu. Heidi Sinerve, kas studē tekstilizstrādājumu programmā, uzskata, ka TOY komanda ir kā biedrības darbvieta, kurā katrs kolēģis var apdomāt jautājumus, kas ir saistīti ar viņa vai viņas uzņēmējdarbību un precēm. „Kad es strādāju pati par sevi, es tiecos tieši pēc tā. Mums šeit ir lielisks komandas gars, kas ļauj mums atklāti pārrunāt lietas un aplūkot uzņēmējdarbību no vairākiem skatupunktiem.”

18

Kopīga sadarbība ir svarīga!

19


GRĀMATA „KEIKKAILU” ATBALSTA STUDENTUS SALO TOY uzņēmējdarbības apmācība Salo reģiona Profesionālajā koledžā izmanto grāmatu „Keikkailu” (Pagaidu darbs), kuras tēmas atbalsta studentu uzņēmējdarbības identitāšu izaugsmi. Pagaidu darbs var padarīt studentu redzējumus skaidrākus, palīdzēt viņiem dalīties ar savām idejām, veicināt savu sakaru veidošanu, demonstrēt komandas mācības un ļaut viņiem izmēģināt vadīt uzņēmumu – tas ir, tam viss ir kopīgs ar TOY programmu. „Grāmata palīdz jums sakārtot savas domas un atrast savu ceļu, jo tajā ir skaidri, gatavi jautājumi,” saka interjera tekstilizstrādājumu programmas studente Suvi Vainio. Grāmata sniedz instrumentus, ko izmantot kā pamatu TOY izaugsmes veicināšanas sesijās. Piemēram, mēs apskatām produktu izstrādi caur grāmatas „Piecu kāpēc” rīku [sākotnēji no Džefrija K. Lakera „Toyota ceļš” (The Toyota Way)]. Tas virza studentus pie atbildes, kāpēc viņi dara lietas, kāpēc viņi rīkojas konkrētos veidos un ne citos, un tā tālāk,” saka TOY izaugsmes veicinātāja Marja-Līsa Hirvonena. Tajā ir arī sakaru noteikšanas rīks, kurā apmācāmie zīmē savu sakaru domu karti. Viņi to sāk darīt, nosakot kompetenci, kas pastāv viņu ‘gimenēs un ir tuviem draugiem, lai redzētu, kāda veida palīdzību viņi var saņemt no saviem sakariem. Viņi šajos sakaros var meklēt arī klientu kontaktus saviem pirmajiem darbiem, jo tie pazeminās ar pārdošanu saistīto risku slieksni. Salo reģiona Profesionālajā koledžā TOY veido daļu no plašākas uzņēmējdarbības apmācības programmas. No desmit kredītpunktu programmas septiņi kredītpunkti tiek iegūti TOY modelī. Apmācība iekļauj vienu četras stundas ilgu tikšanos katru nedēļu.

20

Pagaidu darbā var noskaidrot savus sapņus.

21


KOMANDAS TRENERIM IR JĀIEMĀCĀS GAIDĪT UN KLAUSĪTIES Kad Tartu Mākslas skolā (TMS) savu darbību uzsāka TOY.VET projekts, neviens nevarēja iedomāties, kāds būs tā pienesums skolai. Vienīgais zināmais fakts bija tas, ka projekts ir par savādāku peeju uzņēmējdarbības apmācībā. Skolotājiem tika piedāvāts piedalīties projektā. Kā pirmais projekta pasākums tika ieplānots TeamAcademy Jyväskylä un Somijas arodskolu, kuras ievieš TOY modeli, apmeklējums. Un tā Tartu Mākslas skolā kopā sapulcējās deviņi cilvēki, lai piedalītos šajā pusotra gada ilgajā ceļojumā. Tonis Krīsa (Tõnis Kriisa) – viens no TOY komandas locekļiem un trešā gada studentu skolotājs un vadītājs- vēlāk atzinās: „Man likās, ka es zinu visu nepieciešamo savam darbam, taču varbūt ir kaut kas ļoti aizraujošs, ar ko es varu padalīties ar saviem studentiem. Kad mēs ieradāmies Team Academy, es sapratu, ka tā ir izglītības nākotne. Lai arī tā ir sen piemirstā, bet zināmā mācīšanās darot, kas mums tieši pietrūkst igauņu skolās: kopīgi mācīties, iedvesmot studentus mācīties pašiem, skolotāja prasme būt klusam un ieturēt pauzi, lai ļautu studentiem runāt un būt aktīviem. Es sapratu, ja mums izdosies ieviest šo metodi mūsu skolā, es varētu šajā darba vietā nostrādāt vēl 10-15 gadus.“

22

TMS TOY komandai neklājās viegli. Viņi tika ievietoti „dialoga aplī“, kurā katrs gaidīja, ka notiks zināšanu par TOY modeli „dalīšana“ un uzsākta tik ierastā mācīšanās. Viņi saprata, ka viņi patiesībā nav labāki par TMS studentiem: „Mēs gaidījām, ka visas TOY modeļa zināšanas tiks mums sniegtas bez mūsu ieguldījuma procesā. Mēs uz nodarbībām ieradāmies ar novēlošanos un vēlējāmies to laikā izmantot dažādus papildrīkus vai klēpjdatorus. Tagad, gadu vēlāk, mēs saprotam nozīmi tam laikietilpīgajam individuālajam un komandas mācīšanās procesam, kuru vadīja komandas treneri Minna Erko (Minna Erkko), Jāna Hiltunena (Jaana Hiltunen) un Karolīna Mehtonena (Karoliina Mehtonen). Tu nevari pārmainīt sevi ar vienu klikšķi, ir nepieciešama ilgstoša lasīšana, runāšana, savstarpēja dalīšanās un prakse. Lai pieprasītu mūsu audzēkņu pilnīgu iesaisti un ieguldījumu, mums pašiem ir jābūt dzīvam piemēram,“ tā Juta Valīkivi (Juta Vallikivi), TOY.VET projektu vadītāja. Citas TOY komandas dalībniece – TMS direktore Kadija Kreisa (Kadi Kreis)- uzreiz apzinājās TOY modeļa plašākas iespējas: „Mēs ļoti ātri uzsākām TOY modeļa ieviešanu skolā, neilgi pēc Somijas ceļojuma, kur mūsu Somijas komandas kouči iedrošināja mūs mācīties darot. Jau no paša sākuma bija skaidrs, ka uzņēmējdarbības mācīšanās nav vienīgā svarīgā lieta TOY modelī, tā bija arī metodoloģija, kuru var izmantot daudzās jomās. Viena no pirmajām pilotgrupām bija īpaša pieaugušo audzēkņu grupa, kurā bija bezdarbnieki vai cilvēkiem ar maziem bērniem. Sākumā mēs nokļuvām strupceļā ar šo grupu, tādēļ izmēģinājām pielietot TOY metodi. Situācija izmainījās, grupas dalībnieki sāka paši meklēt risinājumus un strādāt kopīgi. Pats vērtīgākais grupai bija sociālo prasmju kāpums, drosme un pašvērtējums, kā arī pieredze komandas darbā un praktiskais darbs saistīts ar reālo dzīvi.“

TOY aplī cilvēki mācās diskutēt un dalīties savā pieredzē.

23


TOY MODELIS IR PIEMĒROTS DAŽĀDĀM MĀCĪBU VIDĒM YUZZ ir programma, kuras mērķa grupa ir jauni cilvēki vecumā no 18 līdz 30 gadiem. Programma piedāvā atbalstu, apmācības un individuālas konsultācijas piecu mēnešu garumā, lai izstrādātu biznesa plānus, kas balstīti uz tehnoloģiskām idejām. Pēdējo piecu konkursu laikā tika izveidotas vairāk kā 500 kompānijas, pērn 24 YUZZ centros visā Spānijas teritorijā ar 378 projektiem piedalījās 600 kompānijas. Yuzz ir “batuts” jauniem talantiem, kur iemaņas un kompetences personīgā uzņēmēja izaugsmē tiek attīstītas ar komandas darbu, zināmā mērā tiek izveidota uzņēmējdarbības kopiena. Programma tiecas veidot arī apvienības, kā arī veicina tīklošanos. Dalībniekiem tiek piedāvātas multidisciplināras konsultācijas ar profesionāliem ekspertiem un uzņēmējiem, lai viņi varētu apgūt komunikācijas tehnikas, iespējamības elementus un finansiālos plānus kā arī gūtu iespēju piekļūt augsta līmeņa ieguldījumu un apmācību platformām. Atlasītajiem pretendentiem būs piekļuve YUZZ Burgos centram, kur viņiem tiks nodrošināta nepieciešamā fiziskā telpa savu ideju attīstīšanai, kā arī lai izveidotu sadarbību ar citiem uzņēmējiem. Labākie pretendenti gūs iespēju sacensties par vairākiem ceļojumiem uz Silīcija ieleju, dažādām dotācijām, iespēju apmeklēt IMPULSA Forumu, kā arī 60,000 eiro balvām, lai finansētu savus projektus.

24

Inkubācijas centrā jaunpienācēji saņem atbalstu no vecākajiem dalībniekiem.

Pēdējo četru konkursu laikā CEEI – Burgos, Burgosas Eiropas Biznesa un Inovāciju Centrā, īstenojot TOY metodes, ir prezentēti vairāk kā 89 projekti. Yuzz ir Starptautiskās Santanderas Uzņēmuma Centra (CISE) iniciatīva, kuru sponsorē Santanderas Banka, izmantojot savu Globālo Santanderas universitāšu nodaļu tīklu, sadarbībā ar Burgosas Universitāti un Burgosas Eiropas Biznesa un Inovāciju Centru (CEEI Burgos). SADARBĪBA STARP SKOLĀM UN INKUBĀCIJU CENTRIEM IR ĻOTI NODERĪGA Tartu Radošo industriju centrs gan Tartu pilsētā, gan Iaunijas dienvidu daļā veicina uzņēmējdarbību dažādos veidos. Radošajiem uzņēmējiem centrs piedāvā pilnu biznesa inkubāciju pakalpojumu komplektu, sākot no biznesa plāna izstrādes, uzņēmuma izveides un tā tālākas attīstīšanas, nodrošinot tos ar profesionāliem biznesa konsultantiem. Inkubācija noslēdzas ar pēc inkubācijas periodu, kura laikā jaunie uzņēmēji var dalīties pieredzē un zināšanās ar iesācējiem, kļūstot jau tālāk par viņu padomdevējiem. Tartu Radošo industriju centrs un tā paspārnē esošie jaunie uzņēmumi piedalās dažādos uzņēmējdarbību veicinošos projektos. Viens no pēdējā laikā interesantākajiem projektiem bija TOY.VET. TOY-modeļa būtība ir praktiska mācīšanās komandā, kas ir noderīga visos izglītības līmeņos, tai skaitā arī mūžizglītībā. TOY-modelis pēc savas būtības ir ļoti elastīgs – ikviens treneris (kaučs) iegulda savu praktiskā darba pieredzi un izvēlas modeļa pielietošanu atbilstoši konkrētai mērķa grupai. Tartu Radošo industriju centra sadarbība

25


ar Tartu Mākslas skolu TOY.VET projekta ietvaros ir radījusi jaunas idejas par to, kā centrs var atbalstīt audzēkņu mācību procesu, lai palīdzētu viņiem kļūt par nākotnes radošajiem uzņēmējiem. Jau patlaban, pateicoties TOY-modeļa ieviešanai Tartu Mākslas skolā, ir skaidri zināms, ka divas grupas no skolas plāno turpināt aktivitātes Tartu Radošo industriju centra inkubācijas programmā.

26

Minna Nissilä dizains

27


TOY - uzņēmējdarbības prasmju apguve komandā