Page 1

Warszawa, dn. 24.08.2012 Miejscowość i data

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 02.08.2012

Zleceniodawca: mLingua Sp z o.o., Stary Rynek 100, 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103

Zleceniobiorca: Justyna Art., Nadrzeczna 11, 00-003 Warszawa Opis usługi: Tłumaczenie pisemne POL-GER (124274 słów, 0,025 EUR/słowo) Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

1. Kwota wynagrodzenia brutto: 3106 EUR

2. Kwota uzysku: 1553 EUR 20% lub 50% pozycji nr 1 3. Kwota do opodatkowania: 1553 EUR różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2 4. Podatek od wynagrodzenia: 279,54 EUR 18% pozycji nr 3 5. Kwota do wypłaty:2826,46 EUR różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4 (słownie: dwa tysiące osiemset dwadzieścia sześć euro, czterdzieści sześć centów)


........................................... ............................................... Zleceniodawca

Zleceniobiorca Nauka wystawienia dokumentów księgowych

Rachunek do umowy o dzielo_justynkaa  

Zadanie sprawilo mi troche problemów, poniewaz| matematyka i liczenie nie jest moja mocna strona. Jednak udalo mi sie jakos wykonac zadanie:...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you