Page 1

balon

zamek

balon (noun) 1 (noun) statek powietrzny bez napędu, składający się z kulistej powłoki wypełnionej gazem lżejszym od powietrza i z zawieszonej pod ni ą gondoli аэростат: Dorotka poczuła, jakby wznosiła się niczym balon. Дороти казалось, что она поднималась на аэростате. воздушный шар; 2 (noun) przedmiot z cienkiej, rozciągliwej i kolorowej gumy, wypełnianej powietrzem, służący do zabawy lub dekoracji, шар, шарик; robić k ogoś w balona - наду́ть кого́ -л.; 3 (noun) duże, kuliste naczynie szklane z wąską szyjką do przechowy wania cieczy баллон; 4 pneumatyczna opona samochodowa lub rowerowa o szerokim przekroju баллон; автомобильная, велосипедная шина duży (adjective) 1 (adjective) большой: Na ścianie wisiał duży plakat. На стене висел большой плакат. крупный duża liczba (wysok a liczebność) многочисленность; dużego formatu (wybitny) большого масштаба; za duży dla k ogo, na k ogo велик кому; 2 (adjective) np. głos обширный; 3 (adjective) litera, litery прописной: Dużą literą. С прописной буквы. fajka (noun) 1 (noun) przyrząd do palenia tytoniu трубка люлька; 2 (noun) pot. papieros сигарета: On wyrzucił niedopałek i zapalił nowego papierosa. Он выбросил окурок и закурил новую сигарету.; 3 znaczek (v) stawiany na marginesie w celu zaznaczenia jakiegoś miejsca w tekście галочка птичка, пометка; fajka wodna - бонг, водяная трубка głowa (noun) 1 (noun) część ciała голова: Złapać się za głowę Cхватиться за голову głowa do góry! выше голову!; głowa pęk a - (od nadmiaru myśli, k łopotów itp. ) голова идёт кругом, (z bólu) голова трещит; na głowę - на душу (на одного человека); 2 rodziny, państwa, opozycji itp. глава (семьи, государства и т. п.): Od samego początku nie on, a ja była głową rodziny. С самого начала не он, а я была главой семьи. руководитель, начальник, шеф, босс, патрон kochać się 1 darzyć siebie nawzajem miłością любить друг друга: Popatrz jak oni się kochają. Смотри, как они любят друг друга.; 2 być w kimś zakochanym быть влюблённым в кого: On się w niej kocha. Он влюблён в неё.; 3 mieć do czegoś upodobanie любить что / иметь пристрастие к чему; 4 uprawiać seks заниматься любовью заниматься сексом kłócić się (verb) 1 (verb) toczyć gwałtowny spór ссориться: Nasi sąsiedzi wiecznie się kłócą. Наши соседи вечно ссорятся. спорить, браниться, вздорить; 2 pozostawać w sprzeczności z czymś идти вразрез; 3 (verb) nie pasować do czegoś не гармонировать komentarz (noun) 1 (noun) комментарий к чему: Prawnicy przygotowali komentarze do wszystkich

siedmiu rozdziałów kodeksu. Юристы подготовили комментарии ко всем семи разделам кодекса. пояснение, примечание oswoić (verb) 1 (verb) z czym приучить / приобщить к чем у; 2 (verb) zwierzęta, np. chomika, małpę одомашнить / приручить: Gołębie te, kiedyś dzikie, teraz całkiem oswojone. Голуби эти, когда то

дикие, теперь совсем одомашнены. trud (noun) 1 (noun) труд: Z trudem trzymałem się na nogach. Я с трудом держался на ногах. усилие bez trudu - без труда (легко), z trudem - с трудом / еле; z trudem wi ązać koniec z końcem - едва сводить концы с концами zamek (noun) 1 (noun) budowla замок: Spacerowaliśmy po zamku. Мы гуляли по замку. дворец, крепость; 2 (noun) w drzwiach замок; 3 (noun) zamek błyskawiczny застёжка молния

słownik polsko - rosyjski  

słownik polsko - rosyjski