Page 1

Nauka wystawienia dokumentów księgowych

Nowy Sącz, dn. 26.10.2012 Miejscowość i data

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 22.10.2012

Zleceniodawca:

mLingua Sp. z o.o., Stary Rynek 100, 61-773 Poznań, NIP: 778-14-35-103 Zleceniobiorca: Justyna Kościółek ul. Nawojowska 1, 33-300 Nowy Sącz, NIP: 2000-22-22 Opis usługi: tłumaczenie pisemne FR->POL, liczba słów: 562 643 Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

1. Kwota wynagrodzenia brutto: 14 066 euro 2. Kwota uzysku: 7 033 euro 20% lub 50% pozycji nr 1

3. Kwota do opodatkowania: 7 033 euro różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2

4. Podatek od wynagrodzenia: 189 euro 18% pozycji nr 3

5. Kwota do wypłaty: 13 877 euro różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4

(słownie: trzynaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem euro)

………………………….. Zleceniodawca

…………………………….. Zleceniobiorca

przykladowy rachunek do umowy o dzielo  
przykladowy rachunek do umowy o dzielo  

drugi mój dokument w zyciu

Advertisement