1 minute read

Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona życiu i twórczości Kazimierza Wierzyńskiego

Chcę wrócić, jak emigrant, z podróży dalekiej / Z papieru, z martwych liter, żywy, do twych rąk.

Jeden z najwybitniejszych poetów XX wieku, związany z polską emigracją, pisał w wierszu „Rozmowa w bibliotece”: „Chcę wrócić, jak emigrant, z podróży dalekiej / Z papieru, z martwych liter, żywy, do twych rąk". Temu pragnieniu poety wychodzi naprzeciw Konferencja organizowana w Londynie przez Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk oraz Polski Uniwersytet Na Obczyźnie.

Advertisement