Page 1

BEZPIECZENSTWO W INTERNECIE W dzisiejszych czasach "doby komputerów i internetu" wraz z nowymi możliwościami wymiany informacji, pojawiają się nowe zagrożenia. Czego mamy się obawiać? Jak sobie radzić ? Jak sie przed tym uchronić ?

CYBERPRZEMOC

... (ang. cyberbullying) - przemoc z użyciem nowych technologii. Wyzywanie, straszenie, poniżanie kogoś w Internecie lub przy użyciu telefonu, zdjęcia/filmiki robione bez jego zgody - publikowane i rozsyłane, podszywanie się pod kogoś w sieci. Każdy użytkownik internetu jest na nią narażony. Sprawcy czują się bezpieczni - anonimowi. Podczas gdy dla dorosłych część działań typu jest co najwyżej irytująca, przez dziecko może być to odebrane jako osobista tragedia gdy np. zamieszczony film dokumentuje niezdarne zachowanie. Męczy go świadomość że wszyscy już widzieli film, rodzi to negatywne emocje i niekiedy prowadzi do prób samobójczych. Od tradycyjnej przemocy cyberprzemoc różni się tym, że nie kończy się wraz z wyłączeniem komputera, a przenosi się na życie osobiste. Jak postępować ? -udzieliś wsparcia psychologicznego -zabezpieczyć dowody (mogą to być zrzuty ekranu, zapisy rozmów) -zablokowanie publikacji (przez kontakt z administratorem serwisu) -powiadomić policje

Jeśli sprawca pozostaje nieznany, policja może uzyskać dostęp do billingów telefonicznych lub logów z serwera administratora serwisu pozwalające na zidentyfikowanie go. Wsparcie psychologiczne w przypadkach cyberprzemocy i porad dotyczących rozwiązywania problemów z nią związanych można znaleźć również u konsultantów Helpline org.pl – online (www.helpline.org.pl) lub pod bezpłatnym numerem telefonu 800 1 00 1 00.

SZKODLIWE TRESCI

Szkodliwe treści są materiały mieszczące się w granicach prawa, ale mogące wywołać negatywne emocje u odbiorcy lub promować niebezpieczne zachowania. Ograniczeniu kontaktu z Aby uniknąć nielegalnymi tresciami w internecie przypadkowego moze byc oprogramowanie filtrujące. natrafienia na szkodliwe treści, nie należy klikać na linki, które mogą odnosić do tego typu stron i korzystać z zaufanych serwisów. www.dyzurnet.pl – punkt kontaktowy zajmujący się przyjmowaniem zgłoszeń dotyczących treści nielegalnych, ich analizą i współpracą w tym zakresie z policją. Zgłoszenie możemy złożyć anonimowo, podanie swojego adresu e-mail umożliwi nam śledzenie jego losów.


Oprócz wielu zalet komunikacji w internecie, np. szybkość, dostępność i łatwość nawiązywania wirtualnych znajomości, stwarza także pewne zagrożenia. Powinniśmy pamiętać o anonimowości Internetu i łatwości tworzenia fałszywych profili w portalach społecznościowych. Warto stosować zasadę ograniczonego zaufania w kontaktach zawieranych przez Internet.

NIEBEZPIECZNE KONTAKTY

Nigdy nie wiadomo, czy osoba, z którą się kontaktujemy jest tym, za kogo naprawdę się podaje. Potencjalnym zagrożeniem może być chociażby próba wyłudzenia adresu i informacji na temat wyposażenia mieszkania (rozpoznanie terenu przed kradzieżą), czy też wyłudzaniem loginów i haseł do serwisów internetowych, danych bankowych lub pieniędzy. Inne zagrożenie to np. propagowanie przystąpienia do sekty lub innej niebezpiecznej grupy, a także zachęcanie do ryzykownych zachowań.

NADUZYWANIE INTERNETU

Nadmierne korzystanie z Internetu jest coraz powszechniejszym zjawiskiem i prowadzi do dezorganizacji życia, problemów z nauką, zaniedbania dotychczasowych zainteresowań na skutek intensywnego korzystania z gier sieciowych.

Korzystanie z Internetu to pojęcie bardzo ogólne. Patologiczne użytkowanie sieci może szczególnie dotyczyć jednej lub kilku form aktywności online: - gry internetowe (zwłaszcza te pozwalające na rywalizację online z innymi użytkownikami); - aktywność na portalach społecznościowych; - pornografia i cyberseks; - hazard online.

Zdaniem lekarzy i psychologów, ucieczka w Internet to często jedynie objaw głębszych problemów. Problemami maskowanymi ucieczką w wirtualny świat mogą być m.in.: depresja, neurotyzm, nieśmiałość, współwystępowanie innych nałogów, niska samoocena, negatywne strategie radzenia sobie ze stresem. W tym przypadku niezbędna może być terapia psychologiczna.


OCHRONA PRYWATNOSCI

Internet daje użytkownikom poczucie anonimowości. Jednocześnie – dzięki chociażby wyszukiwarkom – pozwala na łatwe znalezienie i powiązanie wielu informacji dotyczących konkretnej osoby. W imię bezpieczeństwa warto zadbać, żeby publikowane zdjęcia były dostępne wyłącznie osobom, dla których są przeznaczone (kwestia ustawień bezpieczeństwa profilu). Należy też sobie udwiadomić że bicie rekordów w zdobywaniu znajomych na internetowym profilu nie świadczy o tym, jakim jest człowiekiem. Nierozsądne zachowania w świecie wirtualnym bezpośrednio mogą przełożyć się na zagrożenie w świecie realnym. Publikując dane o sobie należy pamiętać, że informacja (zdjęcie, wpis, komentarz) raz umieszczona w Internecie zostaje w nim praktycznie na zawsze. Warto zwrócić uwagę na kwestie bezpieczeństwa jego haseł i informacji potrzebnych do logowania, począwszy od najbardziej podstawowych elementów: konstrukcji bezpiecznego hasła (długiego, wykorzystującego obok liter zarówno cyfry, jak i znaki specjalne), jego przechowywania (tylko w głowie), udostępniania (nikomu). Należy również przypomnieć dziecku, że nie powinno stosować tego samego hasła do wszystkich używanych przez niego serwisów i skrzynek pocztowych – jego kradzież może wtedy oznaczać całkowite przejęcie internetowej tożsamości użytkownika. Dbając o swoją prywatność w sieci zwracajmy również uwagę na to, jakie informacje zamieszczają o nas inni, np. poprzez sprawdzanie, jakie dane o nas pokaże wyszukiwarka internetowa. Szanujmy także prywatność innych - kiedy coś publikujemy o innej osobie czy dodajemy jej zdjęcie, zapytajmy ją o pozwolenie.


SEXTING

Niebezpieczne zjawisko przesyłania treści o charakterze erotycznym, głównie swoich nagich lub półnagich zdjęć, za pomocą Internetu i telefonu komórkowego. Niejednokrotnie wysłane znajomemu czy przyjacielowi zdjęcie było przez niego wykorzystywane i trafiało do publicznego obiegu w celu żartu, ośmieszenia czy zemsty po tym jak osoba, która udostępniła zdjęcie zerwała ze swoją dziewczyną czy chłopakiem. Powszechne są również przypadki szantażu, w których odbiorca tego typu zdjęć grozi ich ujawnieniem i opublikowaniem w Internecie, próbując skłonić w ten sposób ofiarę do określonego zachowania.

Należy pamiętać o tym, że raz udostępnione komuś zdjęcie może zostać użyte przeciwko nam i bardzo łatwo powielone na różnych stronach, co skutecznie uniemożliwia ich całkowite usunięcie. Nawet po kilku latach zdjęcie takie może zostać znalezione, czyniąc nieprzewidywalne szkody jego autorowi/modelowi.


SPAM

Spam zazwyczaj kojarzy się z niechcianymi mailami reklamowymi, proponującymi nam zakup technologicznych gadżetów za znikomą część ich wartości, cudownych farmaceutyków lub informującymi o zdobyciu nagrody w konkursie, w którym nie braliśmy udziału. Naraża szcególnie dzieci m.in. na kontakt ze szkodliwymi treściami (reklamy serwisów erotycznych), może skłaniać do udostępniania danych osobowych (informacja o „wygranej”) lub uruchomienia szkodliwej zawartości (wirusy i trojany).

Nie warto otwierać maili pochodzących z podejrzanych adresów lub o podejrzanych tematach i odpowiadać na nie Należy skanować podejrzane załączniki maili, ignorować zaproszenia do klikania podejrzanych linków, nawet jeśli wydają się pochodzić od osób mu znanych (np. na Facebooku – wiadomości generowane przez aplikacje podszywające się pod informacje pochodzące od znajomych). Spamem są również wszelkiego rodzaju „łańcuszki szczęścia”, które w swych licznych odmianach mogą powodować u dziecka np. lęk („umrzesz, jeśli natychmiast nie prześlesz tej wiadomości do 20 znajomych”).


PRAWA AUTORSKIE

Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o in-dywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia 1 . Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. Przepis ten nie upoważnia do budowania według cudzego utworu architektonicznego i architektonicznourbanistycznego oraz do korzystania z elektronicznych baz danych spełniających cechy utworu, chyba że dotyczy to własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym. 2. Zakres własnego użytku osobistego obejmuje korzystanie z pojedynczych egzem-plarzy utworów przez krąg osób pozostających w związku osobistym, w szcze-gólności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego.

Wolno nieodpłatnie wykonywać publicznie rozpowszechnione utwory podczas ce-remonii religijnych, imprez szkolnych i akademickich lub oficjalnych uroczystości państwowych, jeżeli nie łączy się z tym osiąganie pośrednio lub bezpośrednio korzyści majątkowych i artyści wykonawcy nie otrzymują wynagrodzenia, z wyłączeniem imprez reklamowych, promocyjnych lub wyborczych.

źródła : http://saferinternet.pl/pl/ więcej na ... http://saferinternet.pl/pl/ wykonała : Justyna Jaczewska kl 2TOI

Bezpieczeństwo w internecie  

gazetka

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you