Page 1

Nauka wystawiania dokumentów księgowych Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 18.06.2012

Zleceniodawca: mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań, NIP: 778-14-35-103 Zleceniobiorca: Justyna Sowińska Robaczewo 2/1 13-100 Nidzica NIP: xxx-xx-xx-xxx Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy. 1. Kwota wynagrodzenia brutto: 3603,15 2. Kwota uzysku: 1801,58 20% lub 50% pozycji nr 1 3. Kwota do opodatkowania: 1801,57 różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2 4. Podatek od wynagrodzenia: 324, 28 18% pozycji nr 3 5. Kwota do wypłaty: 3278, 87 różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4 (słownie: trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt osiem euro osiemdziesiąt siedem centów euro) ........................................... ............................................... Zleceniodawca

Zleceniobiorca

RACHUNEK UMOWA O DZIELO  

RACHUNEK DO UMOWY O DZIELO

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you