Page 1

Tècniques de Representació Gràfica - Grup 2

García González, Iratxe Justo i Massot, Enric Morell Morell, Aina


Descripció: L’estructura està perfectament dissenyada per formar mòduls en forma de cub de 1100 mm de costat i múltiples. Disposem dels connectors necessaris i els M8 de diferents longituds per fixar degudament totes les parts. Dimensions: Barres: ø interior 43,4 - ø exterior 48 mm Connectors: ø interior 48 mm - ø exterior 70 mm Material: Les barres i les peces d’acoblament estan fabricats amb acer galvanitzat segons marca la norma DIN 2440 amb certificat AENOR. La rosca de fixació és d’alta resistència amb certificació TUV Mark E 20.


48 43,40

31

9

SECCIÓN A-A (1 : 2)

150

1226

1052

VARIACIÓ (1:10)

A

A

- Les dimensions de la variació només són aplicables a les barres situades verticalment al primer pis. - Les barres de longitud de dos pisos tenen la mateixa secció, així com les perforacions a la mateixa distància dels extrems per mantenir la modularitat.

Nombre Dibujado

García, Justo i Morell

Fecha

Firma

10/01/2014

Comprobado

Salvo indicación contraria cotas en milímetros ángulos en grados tolerancias 0,5 y 1º

MATERIAL:

A4

BARRA ESCALA :

1:5

PAGINA 1 DE 1


20

A

110

9

A

A-A

Nombre Dibujado

García, Justo i Morell

Fecha

70

48

110

Firma

10/01/14

Comprobado

Salvo indicación contraria cotas en milímetros ángulos en grados tolerancias 0,5 y 1º

MATERIAL:

CONNECTOR 1 ESCALA : 1:2

PAGINA 1 DE 1

A4


70

48

110

9

A

A

20

A-A

150

Nombre Dibujado

García, Justo i Morell

Fecha

Firma

10/01/14

Comprobado

Salvo indicación contraria cotas en milímetros ángulos en grados tolerancias 0,5 y 1º

MATERIAL:

CONNECTOR 2 ESCALA : 1:2

PAGINA 1 DE 1

A4


9 A

A

Nombre Dibujado

García, Justo i Morell

Fecha

A-A

Firma

10/01/14

Comprobado

Salvo indicación contraria cotas en milímetros ángulos en grados tolerancias 0,5 y 1º

MATERIAL:

CONNECTOR 3 ESCALA : 1:2

PAGINA 1 DE 1

A4


70

48 150

150

A

Nombre

García, Justo i Morell

A-A

A

20

Dibujado

9

Fecha

Firma

10/01/14

Comprobado

Salvo indicación contraria cotas en milímetros ángulos en grados tolerancias 0,5 y 1º

MATERIAL:

CONNECTOR 4 ESCALA :

1:2

PAGINA 1 DE 1

A4


70

150

48

150

A

9

20

A-A A

Nombre Dibujado

García, Justo i Morell

Fecha

Firma

10/01/14

Comprobado

Salvo indicación contraria cotas en milímetros ángulos en grados tolerancias 0,5 y 1º

MATERIAL:

CONNECTOR 5 ESCALA : 1:2

PAGINA 1 DE 1

A4


9

70 48

A-A

A

110

A

150

Nombre Dibujado

García, Justo i Morell

Fecha

Firma

10/01/14

Comprobado

Salvo indicación contraria cotas en milímetros ángulos en grados tolerancias 0,5 y 1º

MATERIAL:

CONNECTOR 6 ESCALA : 1:2

PAGINA 1 DE 1

A4


70

150

48

150

A

110

9

A-A

A

Nombre Dibujado

García, Justo i Morell

Fecha

Firma

10/01/14

Comprobado

Salvo indicación contraria cotas en milímetros ángulos en grados tolerancias 0,5 y 1º

MATERIAL:

CONNECTOR 8 ESCALA :

1:2

PAGINA 1 DE 1

A4


9

B-B

B

110

B

Nombre Dibujado

García, Justo i Morell

Fecha

Firma

10/01/14

Comprobado

Salvo indicación contraria cotas en milímetros ángulos en grados tolerancias 0,5 y 1º

MATERIAL:

CONNECTOR 9 ESCALA : 1:2

PAGINA 1 DE 1

A4


9

A-A

70 48

A

A

9 100

85

Nombre Dibujado

García, Justo i Morell

Fecha

Firma

10/01/14

Comprobado

Salvo indicación contraria cotas en milímetros ángulos en grados tolerancias 0,5 y 1º

MATERIAL:

CONNECTOR 10 ESCALA : 1:2

PAGINA 1 DE 1

A4


70

9

5

10

9

15

65 35 11

R3 19

35 48

50

4,

Nombre Dibujado

García, Justo i Morell

25

Fecha

Firma

10/01/14

Comprobado

MATERIAL: Edición de contraria estudiante de SolidWorks. Salvo indicación cotas en milímetros Sóloángulos para uso académico. en grados

tolerancias 0,5 y 1º

ESCALA :

CONNECTOR 11 1:1

PAGINA 1 DE 1

A4


Descripció: Models de plataformes existents: rectangle, quadrat, forma d’L i triangle. Amb aquestes diferents formes podem donar molta versatilitat al moviment de l’usuari al llarg del parc. Dimensions: Adaptacions de seccions quadrades de costat 1100 i 2200 mm. Gruix total de 70 mm. Material: Totes les nostres plataformes estan fabricades amb estratificat de fibres en qualitat DM de 19 mm d’espessor en tots els nivells. Espuma D25 i certificat ignífug M-2 segons AENOR. Recobriment amb tela vinílica.

Forma L

Rectangle

Quadrat

Triangle

Tela vinílica Espuma DM


44,

1100

50

550

44,50

,50

44

70

550

Nombre Dibujado

García, Justo i Morell

Fecha

Firma

02/01/14

Comprobado

MATERIAL: Edición de contraria estudiante de SolidWorks. Salvo indicación cotas en milímetros Sóloángulos para uso académico. en grados

tolerancias 0,5 y 1º

ESCALA :

P_L 1100 1:10

PAGINA 1 DE 1

A4


44

70

1100

0 ,5

Nombre Dibujado

García, Justo i Morell

Fecha

Firma

02/01/14

Comprobado

MATERIAL: Edición de contraria estudiante de SolidWorks. Salvo indicación cotas en milímetros Sóloángulos para uso académico. en grados

tolerancias 0,5 y 1º

ESCALA :

P_QUADRAT 1100 1:10

PAGINA 1 DE 1

A4


1100

70

550

0

,5

44

Nombre Dibujado

García, Justo i Morell

Fecha

Firma

02/01/14

Comprobado

MATERIAL: Edición de contraria estudiante de SolidWorks. Salvo indicación cotas en milímetros Sóloángulos para uso académico. en grados

tolerancias 0,5 y 1º

ESCALA :

P_RECTANGLE 1100 1:10

PAGINA 1 DE 1

A4


44

70

R4

4,5

0

1100

,50

Nombre Dibujado

García, Justo i Morell

Fecha

Firma

02/01/14

Comprobado

MATERIAL: Edición de contraria estudiante de SolidWorks. Salvo indicación cotas en milímetros Sóloángulos para uso académico. en grados

tolerancias 0,5 y 1º

ESCALA :

P_TRIANGLE 1100 1:10

PAGINA 1 DE 1

A4


44,50

1100

2200

44,50

0

,5

44

70

1100

Nombre Dibujado

García, Justo i Morell

Fecha

Firma

02/01/14

Comprobado

MATERIAL: Edición de contraria estudiante de SolidWorks. Salvo indicación cotas en milímetros Sóloángulos para uso académico. en grados

tolerancias 0,5 y 1º

ESCALA :

P_L 2200 1:20

PAGINA 1 DE 1

A4


2200

0

,5

70

44

Nombre Dibujado

García, Justo i Morell

Fecha

Firma

02/01/14

Comprobado

MATERIAL: Edición de contraria estudiante de SolidWorks. Salvo indicación cotas en milímetros Sóloángulos para uso académico. en grados

tolerancias 0,5 y 1º

ESCALA :

P_QUADRAT 2200 1:20

PAGINA 1 DE 1

A4


2200

44

70

1100

0 ,5

Nombre Dibujado

García, Justo i Morell

Fecha

Firma

02/01/14

Comprobado

MATERIAL: Edición de contraria estudiante de SolidWorks. Salvo indicación cotas en milímetros Sóloángulos para uso académico. en grados

tolerancias 0,5 y 1º

ESCALA :

P_RECTANGLE 2200 1:20

PAGINA 1 DE 1

A4


70

R4

4,5

0

2200

0 44,5

Nombre Dibujado

García, Justo i Morell

Fecha

Firma

02/01/14

Comprobado

MATERIAL: Edición de contraria estudiante de SolidWorks. Salvo indicación cotas en milímetros Sóloángulos para uso académico. en grados

tolerancias 0,5 y 1º

ESCALA :

P_TRIANGLE 2200 1:20

PAGINA 1 DE 1

A4


Descripció: Aquests elements asseguren la màxima seguretat dintre del parc, evitant que hi hagi cap tipus d’incident i amagant qualsevol aresta tallant o superfície dura de l’estructura. Dimensions: Proteccions barres: ø interior 49 mm - ø exterior 89 mm - L variable Xarxa: separació entre cordes □25mm - ø 2mm Material: Proteccions barres de polietilè expandit alveolar autoextingible 35kg/m3. Xarxa de niló.


49

89

1100

TALL AL QUART A-A

A

A

Nombre Dibujado

García, Justo i Morell

Fecha

Firma

30/12/13

Comprobado

MATERIAL: Edición de contraria estudiante de SolidWorks. Salvo indicación cotas en milímetros Sóloángulos para uso académico. en grados

tolerancias 0,5 y 1º

ESCALA :

PROTECCIÓ 1100 1:1

PAGINA 1 DE 1

A4


2200

49

89

TALL AL QUART A-A

A

A

Nombre Dibujado

García, Justo i Morell

Fecha

Firma

30/12/13

Comprobado

MATERIAL: Edición de contraria estudiante de SolidWorks. Salvo indicación cotas en milímetros Sóloángulos para uso académico. en grados

tolerancias 0,5 y 1º

ESCALA :

PROTECCIÓ 2200 1:1

PAGINA 1 DE 1

A4


Descripció: Element de subjecció de les proteccions i d’altres elements del parc. El seu capçal pla evita fregaments i rascades. Disponibles en color blau, groc, roig i verd. Dimensions: 290 x 7,8 x 3,5 mm Material: Niló. Poliamida 6.6.


1,85

VISTA DE DETALL B ESCALA 10 : 1 5 R0 ,0

1 2,50

3,50

1

1

A

1

B

05 0,

1,20

4

Hi ha un total de 250 dents 1

1

05

TALL A-A

0,65 0,05

0,10

1,20

0,

5,80

VISTA DE DETALL A ESCALA 10 : 1

C

1

7,80

3

R1

2,50

4,80

5

1

1

10

2,50

0,70

A

1

A 15 25

275

0,20

289

VISTA DE DETALL C ESCALA 10 : 1 Nombre Dibujado

García, Justo i Morell

Fecha

Firma

30/12/13

Comprobado

MATERIAL: Edición de contraria estudiante de SolidWorks. Salvo indicación cotas en milímetros Sóloángulos para uso académico. en grados

tolerancias 0,5 y 1º

ESCALA :

BRIDA 2:1

PAGINA 1 DE 1

A4


Descripció: Seguim sempre el mateix procés per economitzar temps. 1 – Estructura base. Es fixa la base a terra i s’aixeca la totalitat de l’estructura amb la utilització de les connexions corresponents. També es munten les estructures de suport dels tobogans. 2 – Es subjecten les xarxes a les barres de l’estructura amb corda de poliamida. 3 – Col·loquem totes les plataformes. 4 – Finalment es posicionen les proteccions retallant-les segons convingui i s’asseguren amb la utilització de brides o mitjançant termosoldadura.

2

1

3

4


Descripció: Per tal de mantenir una adequada higiene al parc, els infants podran deixar el seu calçat ordenat i degudament identificat a la zona de recepció utilitzant aquests penjadors amb bossa inclosa. Dimensions: 300 x 10 x 280 mm Material: Penjador de polipropilè i recipient de tela vinílica.


40

25

4

25

10

R5

65

R20

10 140

Tub de R4

Nombre Dibujado

García, Justo i Morell

Fecha

Firma

29/12/13

Comprobado

MATERIAL: Edición de contraria estudiante de SolidWorks. Salvo indicación cotas en milímetros Sóloángulos para uso académico. en grados

tolerancias 0,5 y 1º

ESCALA :

PENJADOR 1:2

PAGINA 1 DE 1

A4


Descripció: El disseny característic de la safata d’autoservei és la imatge clàssica de la qualitat. Capacitat, versatilitat, resistència i fàcil neteja són les seves principals característiques. Està dotada de quatre buits pel menjar i un de central pels coberts. Dimensions: 355 x 355 x 35 mm Material: PVC plastificat amb colors blau, verd, roig i groc. També disponible amb acer inoxidable.


10 35

Arrodoniments interiors i exteriors de R6,5 mm

TALL A-A

20

50

Espessor de tota la superfície d'1,5 mm

7

15 10 60 10

50

A

110

140

A

35

20 50

5

7

33

5

33

7,

Nombre Dibujado

García, Justo i Morell

Fecha

Firma

30/12/13

Comprobado

MATERIAL: Edición de contraria estudiante de SolidWorks. Salvo indicación cotas en milímetros Sóloángulos para uso académico. en grados

tolerancias 0,5 y 1º

ESCALA :

SAFATA 1:5

PAGINA 1 DE 1

A4


Descripció: La simplicitat d’aquesta taula segueix l’estètica de la resta d’elements del parc interior. A ella s’hi poden realitzar diferents activitats, tals com manualitats, àpats, reunions, o celebracions d’aniversaris. Dimensions: 1500 x 1400 x 600 mm Material: Estructura d’acer inoxidable i taulons de fusta de pi amb recobriment de làmina de PVC blava.


R1 00

320

1800

1400

40

A

9

DETALL A (1:5)

Nombre Dibujado

García, Justo i Morell

Fecha

Firma

02/01/14

Comprobado

Salvo indicación contraria cotas en milímetros ángulos en grados tolerancias 0,5 y 1º

MATERIAL:

A4

BANC ESCALA : 1:13

PAGINA 1 DE 1


A

0

R5

200

400

15°

600

0 R5

A

0

R5

R5 0

167

VISTA A ESCALA 1 : 23

450

1400

1300

1200

50 45 DETALL A (1:5)

9

0 R5

1500

Nombre Dibujado

García, Justo i Morell

Fecha

Firma

02/01/14

Comprobado

Salvo indicación contraria cotas en milímetros ángulos en grados tolerancias 0,5 y 1º

MATERIAL:

ESTRUCTURA TAULA ESCALA : 1:23

PAGINA 1 DE 1

A4


R1

00

450

900

1800

1200

40

A 9

DETALL A (1:5)

Nombre Dibujado

García, Justo i Morell

Fecha

Firma

02/01/14

Comprobado

Salvo indicación contraria cotas en milímetros ángulos en grados tolerancias 0,5 y 1º

MATERIAL:

TAULA ESCALA :

1:13

PAGINA 1 DE 1

A4


3 2

1

N.º DE ELEMENTO

N.º DE PIEZA CANTIDAD

1

Estructura

1

2

Banc

2

3

Taula

1

Nombre Dibujado

García, Justo i Morell

Fecha

Firma

10/01/2014

Comprobado

Salvo indicación contraria cotas en milímetros ángulos en grados tolerancias 0,5 y 1º

MATERIAL:

TAULA ESCALA : 1:15

PAGINA 1 DE 1

A4


Descripció: Adaptació del disseny modular de Katrine Vestøl. Elements amb diferents formes i utilitats s’uneixen per formar una estructura senzilla i intuïtiva. Bugge repta la creativitat, la imaginació i la interacció del nen i porta el concepte de joc a un altre nivell. Dimensions: 300 x 300 x 300 mm Material: Espuma D25 i certificat ignífug M-2 segons AENOR. Recobriment amb tela vinílica.

x4

x2

+

+

=


310

600

900

350

410

Arrodoniment de totes les arestes de R10 mm

Nombre Dibujado

García, Justo i Morell

Fecha

Firma

03/01/14

Comprobado

MATERIAL: Edición de contraria estudiante de SolidWorks. Salvo indicación cotas en milímetros Sóloángulos para uso académico. en grados

tolerancias 0,5 y 1º

ESCALA :

BUGGE PART 1 1:10

PAGINA 1 DE 1

A4


175

300 620

100

220

820

Arrodoniment de totes les arestes de R10 mm

Nombre Dibujado

García, Justo i Morell

Fecha

Firma

03/01/14

Comprobado

MATERIAL: Edición de contraria estudiante de SolidWorks. Salvo indicación cotas en milímetros Sóloángulos para uso académico. en grados

tolerancias 0,5 y 1º

ESCALA :

BUGGE PART 2 1:10

PAGINA 1 DE 1

A4


600 350

440

Nombre Dibujado

García, Justo i Morell

Fecha

Firma

02/01/14

Comprobado

MATERIAL: Edición de contraria estudiante de SolidWorks. Salvo indicación cotas en milímetros Sóloángulos para uso académico. en grados

tolerancias 0,5 y 1º

ESCALA :

BUGGE PART 3 1:5

PAGINA 1 DE 1

A4


Descripció: Excel·lent joc de raonament en què les set peces s’han de combinar per formar un cub. Dimensions: 300 x 300 x 300 mm Material: Espuma D25 i certificat ignífug M-2 segons AENOR. Recobriment amb tela vinílica.

+

+ +

+

+ =

+


300

900

300

600

300

Arrodoniment de totes les arestes de R10

Nombre Dibujado

García, Justo i Morell

Fecha

Firma

29/12/13

Comprobado

MATERIAL: Edición de contraria estudiante de SolidWorks. Salvo indicación cotas en milímetros Sóloángulos para uso académico. en grados

tolerancias 0,5 y 1º

ESCALA :

SOMA CUBE - A 1:10

PAGINA 1 DE 1

A4


300

600

600

300

600

Arrodoniment de totes les arestes de R10

300

Nombre Dibujado

García, Justo i Morell

Fecha

Firma

29/12/13

Comprobado

MATERIAL: Edición de contraria estudiante de SolidWorks. Salvo indicación cotas en milímetros Sóloángulos para uso académico. en grados

tolerancias 0,5 y 1º

ESCALA :

SOMA CUBE - B 1:10

PAGINA 1 DE 1

A4


300

600

300

600

300

300

600

Arrodoniment de totes les arestes de R10

Nombre Dibujado

García, Justo i Morell

Fecha

Firma

29/12/13

Comprobado

MATERIAL: Edición de contraria estudiante de SolidWorks. Salvo indicación cotas en milímetros Sóloángulos para uso académico. en grados

tolerancias 0,5 y 1º

ESCALA :

SODA CUBE - C 1:10

PAGINA 1 DE 1

A4


900

300

600

Arrodoniment de totes les arestes de R10

300

600

600

Nombre Dibujado

García, Justo i Morell

Fecha

Firma

29/12/13

Comprobado

MATERIAL: Edición de contraria estudiante de SolidWorks. Salvo indicación cotas en milímetros Sóloángulos para uso académico. en grados

tolerancias 0,5 y 1º

ESCALA :

SODA CUBE - D 1:10

PAGINA 1 DE 1

A4


900 300

300

300

600

300

Arrodoniment de totes les arestes de R10

Nombre Dibujado

García, Justo i Morell

Fecha

Firma

29/12/13

Comprobado

MATERIAL: Edición de contraria estudiante de SolidWorks. Salvo indicación cotas en milímetros Sóloángulos para uso académico. en grados

tolerancias 0,5 y 1º

ESCALA :

SODA CUBE - E 1:10

PAGINA 1 DE 1

A4


300

300

600

300

600

Arrodoniment de totes les arestes de R10

Nombre Dibujado

García, Justo i Morell

Fecha

Firma

29/12/13

Comprobado

MATERIAL: Edición de contraria estudiante de SolidWorks. Salvo indicación cotas en milímetros Sóloángulos para uso académico. en grados

tolerancias 0,5 y 1º

ESCALA :

SODA CUBE - F 1:10

PAGINA 1 DE 1

A4


300

600

300

600

300

600

Arrodoniment de totes les arestes de R10

Nombre Dibujado

García, Justo i Morell

Fecha

Firma

29/12/13

Comprobado

MATERIAL: Edición de contraria estudiante de SolidWorks. Salvo indicación cotas en milímetros Sóloángulos para uso académico. en grados

tolerancias 0,5 y 1º

ESCALA :

SODA CUBE - G 1:10

PAGINA 1 DE 1

A4


Descripció: Els diferents coixinets són un element molt divertit a l’hora de jugar, ja sigui en grup o individualment. S’aguditza la creativitat del nen, ja que permet la formació de múltiples construccions. També es desenvolupa la psicomotricitat, ja que aquesta ocupa la interacció que s'estableix entre el coneixement, l'emoció, el moviment i la formació de la persona. Dimensions: 700 x 500 x 350 mm Material: Espuma D25 i certificat ignífug M-2 segons AENOR. Recobriment amb tela vinílica.


700

525

350

350

R10

-Tots els arrodoniments son de la mateixa mida Nombre Dibujado

Garcia, Justo i Morell

Fecha

Firma

04/01/14

Comprobado

MATERIAL: Edición de contraria estudiante de SolidWorks. Salvo indicación cotas en milímetros Sóloángulos para uso académico. en grados

tolerancias 0,5 y 1º

ESCALA : 1 : 10

COIXINET "U" PAGINA 1 DE 1

A4


350

350

R10

-Tots els arrodoniments son de la mateixa mida Nombre Dibujado

Garcia, Justo i Morell

Fecha

Firma

04/01/14

Comprobado

MATERIAL: Edición de contraria estudiante de SolidWorks. Salvo indicación cotas en milímetros Sóloángulos para uso académico. en grados

tolerancias 0,5 y 1º

ESCALA : 1 : 7

CUB PAGINA 1 DE 1

A4


800 R10

350

-Tots els arrodoniments son de la mateixa mida Nombre Dibujado

Garcia, Justo i Morell

Fecha

Firma

04/01/14

Comprobado

MATERIAL: Edición de contraria estudiante de SolidWorks. Salvo indicación cotas en milímetros Sóloángulos para uso académico. en grados

tolerancias 0,5 y 1º

ESCALA : 1 : 10

PRISMA PAGINA 1 DE 1

A4


350

200

240

200

600

240

R10

720

-Tots els arrodoniments son de la mateixa mida Nombre Dibujado

Garcia, Justo i Morell

Fecha

Firma

04/01/14

Comprobado

MATERIAL: Edición de contraria estudiante de SolidWorks. Salvo indicación cotas en milímetros Sóloángulos para uso académico. en grados

tolerancias 0,5 y 1º

ESCALA : 1 : 10

ESCALA PAGINA 1 DE 1

A4


100 350

R10

600

-Tots els arrodoniments son de la mateixa mida Nombre Dibujado

Garcia, Justo i Morell

Fecha

Firma

04/01/14

Comprobado

MATERIAL: Edición de contraria estudiante de SolidWorks. Salvo indicación cotas en milímetros Sóloángulos para uso académico. en grados

tolerancias 0,5 y 1º

ESCALA : 1 : 7

MATALÀS PAGINA 1 DE 1

A4


0

R7

0 R7 200

0 R7

R10

350

700

-Tots els arrodoniments son de la mateixa mida Nombre Dibujado

Garcia, Justo i Morell

Fecha

Firma

04/01/14

Comprobado

MATERIAL: Edición de contraria estudiante de SolidWorks. Salvo indicación cotas en milímetros Sóloángulos para uso académico. en grados

tolerancias 0,5 y 1º

ESCALA : 1 : 9

ONES PAGINA 1 DE 1

A4


R350

25 R5

R10 350

-Tots els arrodoniments son de la mateixa mida Nombre Dibujado

Garcia, Justo i Morell

Fecha

Firma

04/01/14

Comprobado

MATERIAL: Edición de contraria estudiante de SolidWorks. Salvo indicación cotas en milímetros Sóloángulos para uso académico. en grados

tolerancias 0,5 y 1º

PONT SEMICIRCULAR

ESCALA : 1 : 10

PAGINA 1 DE 1

A4


75

95

R1

R10

600

-Tots els arrodoniments son de la mateixa mida Nombre Dibujado

Garcia, Justo i Morell

Fecha

04/01/14

Firma

04/01/14

Comprobado

MATERIAL: Edición de contraria estudiante de SolidWorks. Salvo indicación cotas en milímetros Sóloángulos para uso académico. SECCIÓ CILINDRE CURT en grados

tolerancias 0,5 y 1º

ESCALA : 1 : 7

PAGINA 1 DE 1

A4


5

17

R

R10

700

-Tots els arrodoniments son de la mateixa mida Nombre Dibujado

Garcia, Justo i Morell

Fecha

Firma

04/01/14

Comprobado

MATERIAL: Edición de contraria estudiante de SolidWorks. Salvo indicación cotas en milímetros Sóloángulos para uso académico. SECCIÓ CILINDRE LLARG en grados

tolerancias 0,5 y 1º

ESCALA : 1 : 7

PAGINA 1 DE 1

A4


Descripció: L’estructura modular d’aquest rascaculs ens permet realitzar infinitud de models variats utilitzant combinacions diferents. La peça final del conjunt pot acabar en una piscina de boles, o en un altre passadís de l’estructura. Dimensions del mòdul: 820 x 1100 x 820 mm Material: Polièster reforçat amb fibra de vidre.


R4

1100

4,5

30

0

1100

700

828

848

A

R3

80

9

10

DETALL A (1:3)

- Existeix un arrodoniment de 5 mm de radi al voltant de totes les arestes de la peça Nombre Dibujado

García, Justo i Morell

Fecha

Firma

02/01/14

Comprobado

Salvo indicación contraria cotas en milímetros ángulos en grados tolerancias 0,5 y 1º

MATERIAL:

A4

PLA ESCALA : 1:20

PAGINA 1 DE 1


8 R3

R3 80

0

5 R6

C

0

VISTA A (1 : 20)

50

820

B 50º

0

82 0

84

A

10 9

9

10

DETALL C (1:5)

DETALL B (1:5)

-Existeix un arrodoniment de 10 mm al voltant de totes les arestes de la peça Nombre Dibujado

García, Justo i Morell

Fecha

Firma

02/01/14

Comprobado

Salvo indicación contraria cotas en milímetros ángulos en grados tolerancias 0,5 y 1º

MATERIAL:

PEÇA TOBOGAN ESCALA :

1:20

PAGINA 1 DE 1

A4


1

2

3

4

6

5

7

8

A

A

3

B

B

C

C

1

D

D

N.º DE ELEMENT O E

Nombre Dibujado

García, Justo i Morell

Fecha

N.º DE PIEZA

CANTIDAD

1

Peça Tobogan

4

3

Pla

1

Firma

10/01/2014

Comprobado

Salvo indicación contraria cotas en milímetros ángulos en grados tolerancias 0,5 y 1º

F

3

4

MATERIAL:

TOBOGAN ESCALA :

1:15

Practica:

A3


Descripció: Gronxador pensat per balancejar-se un o més usuaris amb la posició desitjada. La millor avantatge del joc és la seguretat que dóna el tipus de gronxador amb una superfície circular d’1,4 m de diàmetre. Aquest joc està dissenyat amb accessibilitat per persones amb mobilitat reduïda. Perfecta combinació entre l’agradable i segur moviment i la companyia amb qui es comparteix aquest moment. Dimensions: Gronxador niu 1400 x 1400 x 230 mm Cordes Ø20 x L~ 1625 mm Material: Gronxador de cautxú, enganxalls d’acer inoxidable i cordes de niló.


2104 A

B

48

A

43,40

13,50

31

35

4

R2

DETALL B (1:2)

A-A (1 : 2)

Nombre Dibujado

García, Justo i Morell

Fecha

Firma

02/01/14

Comprobado

Salvo indicación contraria cotas en milímetros ángulos en grados tolerancias 0,5 y 1º

MATERIAL:

BARRA SUPERIOR ESCALA :

1:15

PAGINA 1 DE 1

A4


1530

5

R3

230

25

A

20

80

R1 4 0 0

140

R5

DETALL A (1:5)

R35

15

1530

D

14

SECCIÓ B-B (1 : 5)

B B VISTA D (1 : 5)

Nombre Dibujado

García, Justo i Morell

Fecha

Firma

02/01/14

Comprobado

Salvo indicación contraria cotas en milímetros ángulos en grados tolerancias 0,5 y 1º

MATERIAL:

GRONXADOR ESCALA : 1:20

PAGINA 1 DE 1

A4


1

2

3

4

6

5

7

8

A

A

1

B

B

3 C

C

D

D

N.º DE ELEMENTO E

Nombre Dibujado

García, Justo i Morell

Fecha

N.º DE PIEZA

CANTIDAD

1

Barra superior

1

2

Gronxador

1

3

Cuerda

2

Firma

10/01/2014

Comprobado

2 Salvo indicación contraria cotas en milímetros ángulos en grados tolerancias 0,5 y 1º

F

3

4

MATERIAL:

GRONXADOR NIU ESCALA :

1:10

Practica:

A3


Descripció: Coixins de forma cilíndrica de dimensions considerables que es poden esquivar mitjançant l’eslàlom o entretenir-se colpejant-los. La seva morfologia recorda a un sac de boxa. No obstant, la forma de llapis dóna el toc infantil que el producte exigeix. Dimensions: 300 x 300 x 1400 mm Material: Espuma D25 i certificat ignífug M-2 segons AENOR. Recobriment amb tela vinílica. Enganxall de Poliamida 6.6 (niló).


3

113,37

1468

302,97

50

40

Tira (1:35)

300

Nombre Dibujado

García, Justo i Morell

Fecha

Firma

02/01/14

Comprobado

Salvo indicación contraria cotas en milímetros ángulos en grados tolerancias 0,5 y 1º

MATERIAL:

LLAPIS ESCALA :

1:10

PAGINA 1 DE 1

A4


Descripció: Diversió assegurada amb aquest element imprescindible dels parcs infantils. Les boles minimitzen la caiguda dels rascaculs i les seves dimensions ergonòmiques s’adapten perfectament a les mans de la canalla. Disponibles en set colors. Dimensions: Sø 60 mm Material: Polietilè de baixa densitat amb colorants que inclouen inhibidors UV.


S

Nombre Dibujado

Garcia, Justo i Morell

Fecha

60

Firma

05/01/14

Comprobado

MATERIAL: Edición de contraria estudiante de SolidWorks. Salvo indicación cotas en milímetros Sóloángulos para uso académico. en grados

tolerancias 0,5 y 1º

ESCALA : 1 : 1

BOLA PAGINA 1 DE 1

A4


Descripció: Divertit element d’unió entre dos punts separats del parc. Els nens gategen a través del passadís format a l’interior dels tubs. La transparència del seu disseny sumat al fet que està sostingut a l’aire fa que l’usuari experimenti adrenalina i una certa sensació d’ingravidesa. A més, es pot obtenir una perspectiva diferent del parc. Dimensions: 820 x 1100 x 820 mm Material: Polièster reforçat amb fibra de vidre. La part transparent dels tubs està composta de metacrilat de metil.


A

820

B

680

720

820

840

TUB

C

50

5

1150

50

9

560

R5

9

R5

10 DETALL A (1:5)

9

R5

R5

DETALL B (1:5)

DETALL C (1:5)

D

10

9

D

110°

VIDRE

280 D-D (1 : 10)

0

60

Nombre Dibujado

García, Justo i Morell

Fecha

Firma

02/01/14

Comprobado

Salvo indicación contraria cotas en milímetros ángulos en grados tolerancias 0,5 y 1º

MATERIAL:

PONT TUB ESCALA :

1:20

PAGINA 1 DE 1

A4


Descripció: El Prensabody es un juego blando con armazón rígido son dos rodillos giratorios de foam de alta durabilidad forrado en tela con tratamiento ignifugo, giro libre mediante cojinetes, va suspendido en el aire por cadenas protejidas. La función es que los niños se deslicen entre los rodillos. Dimensions: 300 x 300 x 820 mm Material: Espuma D25 i certificat ignífug M-2 segons AENOR. Recobriment amb tela vinílica.


14

A

56

828

838

52

DETALL A (1:2)

300

Nombre Dibujado

García, Justo i Morell

Fecha

Firma

02/01/14

Comprobado

Salvo indicación contraria cotas en milímetros ángulos en grados tolerancias 0,5 y 1º

MATERIAL:

CILINDRE GIRATORI ESCALA : 1:

7

PAGINA 1 DE 1

A4


112 48

924

52

23

DETALL B (1 : 1)

B

0

,5 13

Nombre Dibujado

García, Justo i Morell

Fecha

Firma

02/01/14

Comprobado

Salvo indicación contraria cotas en milímetros ángulos en grados tolerancias 0,5 y 1º

MATERIAL:

PEÇA AUXILIAR ESCALA :

1:5

PAGINA 1 DE 1

A4


1

2

4

3

A

6

5

7

8

A

1

B

B

3

C

C

4

D

D

N.º DE ELEMENTO N.º DE PIEZA CANTIDAD

E

Nombre

2

Dibujado

García, Justo i Morell

Fecha

1

Connector2

2

2

Cilindre giratori

1

3

Barra 1100

1

4

Peça auxiliar

1

Firma

10/01/2014

Comprobado

Salvo indicación contraria cotas en milímetros ángulos en grados tolerancias 0,5 y 1º

F

3

4

MATERIAL:

CILINDRE GIRATORI ESCALA : 1:10

Practica:

A3


Descripció: Dejando a un lado la escalera tradicional, encontramos esta rampa compuesta por diferentes cojines con forma de sección cilíndrica. Dimensions: 1100 x 1555x 190 mm Material: Espuma D25 i certificat ignífug M-2 segons AENOR. Recobriment amb tela vinílica.


70 1100

45° R44,50

1556

- Existeix un arrodoniment de 10 mm al voltant de totes les arestes de la peça Nombre Dibujado

García, Justo i Morell

Fecha

Firma

02/01/14

Comprobado

Salvo indicación contraria cotas en milímetros ángulos en grados tolerancias 0,5 y 1º

MATERIAL:

RAMPA ESCALA :

1:15

PAGINA 1 DE 1

A4


59

R125

1080

220

R1 0

Nombre Dibujado

García, Justo i Morell

Fecha

Firma

02/01/14

Comprobado

Salvo indicación contraria cotas en milímetros ángulos en grados tolerancias 0,5 y 1º

MATERIAL:

SECCIÓ CILINDRICA ESCALA :

1:8

PAGINA 1 DE 1

A4


2

1

N.º DE ELEMENTO

N.º DE PIEZA CANTIDAD

1

Rampa

1

2

Secció cilíndrica

6

Nombre Dibujado

García, Justo i Morell

Fecha

Firma

10/01/2014

Comprobado

Salvo indicación contraria cotas en milímetros ángulos en grados tolerancias 0,5 y 1º

MATERIAL:

RAMPA AMB RODETS ESCALA :

1:12

PAGINA 1 DE 1

A4


Descripció: Component essencial dels parcs. A través de la guia amb rodets ens podem desplaçar de forma ràpida i divertida amb forma de tirolina horitzontal impulsada per la pròpia inèrcia de la carrera de l’usuari. Dimensions: Bola: 335 x 335 x 430 mm Rail: ø 48 x L 3252 mm Corda: ø 20 x L 1500 mm Material: Corda de poliamida 6.6 (niló). Rail d’acer galvanitzat. Bola PVC 2 mm.


0

R4 5

427

122

220

250

20

5 R3

30

R3

A 4

34

R2,

50

DETALL A

Nombre Dibujado

García, Justo i Morell

Fecha

Firma

02/01/14

Comprobado

Salvo indicación contraria cotas en milímetros ángulos en grados tolerancias 0,5 y 1º

MATERIAL:

A4

BOLA ESCALA :

1:10

PAGINA 1 DE 1


28

13

R1

R2

25

20

R2

R

60

10

Nombre Dibujado

García, Justo i Morell

Fecha

Firma

02/01/14

Comprobado

Salvo indicación contraria cotas en milímetros ángulos en grados tolerancias 0,5 y 1º

MATERIAL:

MÒBIL ESCALA :

1:1

PAGINA 1 DE 1

A4


5

R1

16,74

Nombre Dibujado

García, Justo i Morell

Fecha

Firma

02/01/14

Comprobado

Salvo indicación contraria cotas en milímetros ángulos en grados tolerancias 0,5 y 1º

MATERIAL:

CILINDRE ESCALA :

5:1

PAGINA 1 DE 1

A4


61

9

31

C

48

65

27 A

A

DETALL C (1:5) 7

,74 16

9

3252

4

90° 12 °

,57

54

61

A-A (1 : 2)

DETALL B (1:5)

B

Nombre Dibujado

García, Justo i Morell

Fecha

Firma

02/01/14

Comprobado

Salvo indicación contraria cotas en milímetros ángulos en grados tolerancias 0,5 y 1º

MATERIAL:

A4

RAIL ESCALA :

1:15

PAGINA 1 DE 1


1

2

4

3

6

5

7

8

A

A

1

A

B

B

4 C

C

3

5 D

D

N.º DE ELEMENT N.º DE PIEZA O 1 Raíl E

2

DETALL A (1:3)

Nombre Dibujado

García, Justo i Morell

Fecha

CANTIDAD 1

2

Bola

1

3

Cuerda

1

4

Mòbil

1

5

Cilindre

1252

Firma

10/01/2014

Comprobado

Salvo indicación contraria cotas en milímetros ángulos en grados tolerancias 0,5 y 1º

F

3

4

MATERIAL:

BOYA MARINA ESCALA :

1:8

Practica:

A3


Descripció: El rocòdrom és una instal·lació preparada específicament per a practicar l'escalada. Està inspirat en elements fruiters per incitar als infants a la pràctica d’una dieta sana. A més, s’introdueix als nens al món de l’escalada, una perfecta activitat amb què desenvolupar les seves habilitats motores. Dimensions: Presa 150 x 150 x 50mm Plafó 2111 x 2056.30 x 20 mm Material: Preses fabricades amb resina de polièster. Plafó de fusta de densitat mitja.


2111 9

200

2056,30

98

10

98

20

200

-Totes les circunferències i la distància entre elles és la mateixa. Nombre Dibujado

Garcia, Justo i Morell

Fecha

Firma

05/01/14

Comprobado

MATERIAL: Edición de contraria estudiante de SolidWorks. Salvo indicación cotas en milímetros Sóloángulos para uso académico. en grados

tolerancias 0,5 y 1º

ESCALA : 1 : 50

PLAFÓ PAGINA 1 DE 1

A4


4 R2

30°

29

R29

5

M8

22,50

45

22,50

M8

176

20

Nombre Dibujado

Garcia, Justo i Morell

Fecha

Firma

05/01/14

Comprobado

MATERIAL: Edición de contraria estudiante de SolidWorks. Salvo indicación cotas en milímetros Sóloángulos para uso académico. en grados

tolerancias 0,5 y 1º

ESCALA : 1 : 2

ENGANXAMENT PAGINA 1 DE 1

A4


30

50

10

5

12

M8

R4

Nombre Dibujado

Garcia, Justo i Morell

Fecha

Firma

05/01/14

Comprobado

MATERIAL: Edición de contraria estudiante de SolidWorks. Salvo indicación cotas en milímetros Sóloángulos para uso académico. en grados

tolerancias 0,5 y 1º

ESCALA : 2 : 1

CARGOL LLARG PAGINA 1 DE 1

A4


30

10

5

12

M8

R4

Nombre Dibujado

Garcia, Justo i Morell

Fecha

Firma

05/01/14

Comprobado

MATERIAL: Edición de contraria estudiante de SolidWorks. Salvo indicación cotas en milímetros Sóloángulos para uso académico. en grados

tolerancias 0,5 y 1º

ESCALA : 2 : 1

CARGOL CURT PAGINA 1 DE 1

A4


10

8 1,50

11,50

M8

20 5

1,50

26

,57

°

R5

5

Nombre Dibujado

Garcia, Justo i Morell

Fecha

Firma

05/01/14

Comprobado

MATERIAL: Edición de contraria estudiante de SolidWorks. Salvo indicación cotas en milímetros Sóloángulos para uso académico. en grados

tolerancias 0,5 y 1º

ESCALA : 2 : 1

FAMELLA PAGINA 1 DE 1

A4


2 R1

59

8,

R1

DETALL A (1 : 1) 3 14,35

16

0

R3

37 0

0

R3

22

11,65

0

R3

A

R3

R35

R6

39,40

98

-El cos de la peça és simètric i les dues cireres son iguales. Nombre Dibujado

Garcia, Justo i Morell

Fecha

Firma

05/01/14

Comprobado

MATERIAL: Edición de contraria estudiante de SolidWorks. Salvo indicación cotas en milímetros Sóloángulos para uso académico. en grados

tolerancias 0,5 y 1º

ESCALA : 1 : 2

PRESA CIRERES PAGINA 1 DE 1

A4


R2 ,5 0

2,93

124,70

119,73

R123,70

12 99,80

37,07

-El cos de la peça és simètric. Nombre Dibujado

Garcia, Justo i Morell

Fecha

Firma

05/01/14

Comprobado

MATERIAL: Edición de contraria estudiante de SolidWorks. Salvo indicación cotas en milímetros Sóloángulos para uso académico. en grados

tolerancias 0,5 y 1º

ESCALA : 1 : 2

PRESA KIWI PAGINA 1 DE 1

A4


R2

08 3,

R2

60

5

R7

12

12

98

40

R2

Nombre Dibujado

Garcia, Justo i Morell

Fecha

Firma

05/01/14

Comprobado

MATERIAL: Edición de contraria estudiante de SolidWorks. Salvo indicación cotas en milímetros Sóloángulos para uso académico. en grados

tolerancias 0,5 y 1º

ESCALA : 1 : 2

PRESA PINYA PAGINA 1 DE 1

A4


R10

5

13

R32 R17

R

0

R1

13,47

R7

2

01

R8 ,3

R2,42

34,13

4 R4

0

R15

0

R4

12 50

12

98

Nombre Dibujado

Garcia, Justo i Morell

Fecha

Firma

05/01/14

Comprobado

MATERIAL: Edición de contraria estudiante de SolidWorks. Salvo indicación cotas en milímetros Sóloángulos para uso académico. en grados

tolerancias 0,5 y 1º

PRESA PLATAN

ESCALA : 1 : 2

PAGINA 1 DE 1

A4


5

R2

32,80°

1,1 0

R19 ,45

2,14

5,55

8

R3 5,25

0

8,75

1,4

DETALL A (1:1) 39,71 4

R50

12

93,20

A

8

R1 2,1

0

B

DETALL B (1:1)

-El cos de la peça és simètric. Nombre Dibujado

Garcia, Justo i Morell

Fecha

Firma

05/01/14

Comprobado

MATERIAL: Edición de contraria estudiante de SolidWorks. Salvo indicación cotas en milímetros Sóloángulos para uso académico. en grados

tolerancias 0,5 y 1º

ESCALA : 1 : 2

PRESA POMA PAGINA 1 DE 1

A4


1

2

3

4

6

5

7

8

A

A

1 2

B

3

B

5

C

C

4

N.º DE ELEMENTO

D

6 E

Nombre Dibujado

García, Justo i Morell

CANTIDAD

2 3

Plafó Presa manzana Presa cireres

1 4 6

4 5

Presa kiwi Presa platano

4

6

Presa pinya

5

7

Presa naranja

6

1

7

N.º DE PIEZA

Fecha

D

7

Firma

10/01/2014

Comprobado

Salvo indicación contraria cotas en milímetros ángulos en grados tolerancias 0,5 y 1º

F

3

4

MATERIAL:

ROCÒDROM ESCALA :

1:10

Practica:

A3


Playground  

Design of the whole structure and the games inside of a playground. Includes catalogue with technical descriptions and drawings. In collabor...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you