Page 1

Poznań, dn. 22.02.2012 r. Miejscowość i data

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 22.02.2012 r.

Zleceniodawca: mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100, 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103 Zleceniobiorca: justynakr ul. Nieistniejąca 9 61-230 Poznań NIP: 000-00-00-000

Za wykonanie następującego dzieła: Nazwa usługi LexUriServ-LexuriServpl.xls ENG->POL; 164 323 znaków OBWE_2.ppt POL->ENG; 8792 znaków RozwojFelietonistyki.doc POL->ENG; 7767 znaków Ulotka_polska_screen.pdf POL->ENG; 6675 znaków

Jednostka

Ilość 92

Cena brutto [zł] 19,50

Wartość brutto [zł] 1794

Strona (1800 znaków) Strona (1800 znaków) Strona (1800 znaków) Strona (1800 znaków)

5

19,50

97,50

4

19,50

78

4

19,50

78

Kwota brutto [zł]

Słownie: dwa tysiące czterdzieści siedem złotych pięćdziesiąt groszy

Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy. 1. Kwota wynagrodzenia brutto: 2047,50 zł 2. Kwota uzysku: 50 % 20% lub 50% pozycji nr 1

2047,50


3. Kwota do opodatkowania: 1023,75 zł różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2

4. Podatek od wynagrodzenia: 184,27 zł 18% pozycji nr 3

5. Kwota do wypłaty: 1863,23 zł różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4

(słownie: tysiąc osiemset sześćdziesiąt trzy złote dwadzieścia trzy grosze)

........................................... Zleceniodawca

................................................ Zleceniobiorca

Nauka wystawienia dokumentów księgowych

rachunek do umowy o dzielo  
rachunek do umowy o dzielo  

rachunek do umowy o dzielo

Advertisement