Page 1

burak /ˈbiːt/ (noun) warzywo BEET: burak cukrowy sugar beet burak ćwikłowy red beet

gwiazda (noun) ciało niebieskie STAR /sta:/ : wierzyć w swoją szczęśliwą gwiazdę believe in one's

lucky star Gwiazda Polarna Pole Star /pəʊl sta:/ ; popularna osoba CELEBRITY /sə 'lebrəti /

krzesło (noun) mebel służący do siedzenia, mający z tyłu oparcie CHAIR/tʃeə/: krzesło dla małych

dzieci high chair krzesło obrotowe swivel chair krzesło plecione basket-chair krzesło z tworzywa sztucznego plastic chair morski (adjective) kolor TEAL /tiːəl/; związany z morzem np. port SEA/si:/,, MARINE/mə ˈriːn/: port

morski seaport organizmy morskie marine organisms niebo (noun) niebo, firmament SKY/'skaɪ/;: Widzisz te ptaki wysoko na niebie? Can you see those birds

high up in the sky? raj HEAVEN /ˈhevən/: być w siódmym niebie to be in seventh heaven

pogodny (noun, adjective) o pogodzie SUNNY/ˈsʌni/: Dzisiaj jest pogonie. It's a fine/sunny day today., o osobie CHEERFUL/ ˈtʃɪəfəl/: Pomimo wszystko udało jej się pozostać pogodną. She manages to stay

cheerful despite everything. słodki (adjective) smak SWEET /swi:t/:: To ciasto jest za słodkie. This cake is too sweet.; o osobie SWEET: Jesteś takim słodkim dzieckiem. You are such a sweet kid.

ubić (verb) bijąc spulchnić BEAT /bi:t/; ubić śmietanę TO WHIP UP A CREAM /wɪp ʌp/; ubić interes TO MAKE A DEAL/meɪk ə diːəl/: Ubiję z tobą interes. I'll make a deal with you.

wyciszyć (verb) np. muzykę TURN DOWN /tɜːn daʊn/;: Czy mógłbyś wyciszyć muzykę? Could you turn

down the music? wyciszyć się CALM DOWN /ka:m daʊn/: Usiadła i wzięła kilka głębokich wdechów, żeby się uspokoić. She sat down and took a few deep breaths to calm herself down. zielony (adjective) kolor GREEN /gri:n/: Trawa jest zielona. Grass is green.; osoba mało zorientowana GREEN: Mało wiedziałem, kiedy zaczynałem pracę tutaj. I was very green when I started working

here.

justynakr slownik  

slownik pol-ang