Page 1

Handelsonderwijs Burgerschool Kattenstraat 7 – 8800 Roeselare – Tel. 051 26 46 66 – info@burgerschool.be

Geïntegreerde Proef

Reynaert Justin TSO Informaticabeheer Schooljaar 2011 – 2012


Handelsonderwijs Burgerschool Kattenstraat 7 – 8800 Roeselare – Tel. 051 26 46 66 – info@burgerschool.be

Geïntegreerde Proef

Reynaert Justin TSO Informaticabeheer Schooljaar 2011 - 2012


Voorwoord In dit laatste jaar van het secundair onderwijs, schrijven we een Ge誰ntegreerde Proef. Dit eindwerk kadert rond de vaardigheden en kennis die we in de jaren op de middelbare school hebben verworven. De GP is een bundeling van taken voor vakken die centraal staan binnen de richting Informaticabeheer, gebaseerd op de stage die ik gelopen heb van 17 oktober 2011 tot en met 28 oktober in het PCVO te Izegem. De GP is ook vak-overschrijdend, zo kan een taak bedrijfseconomie terugkeren in software. Naast deze taken rond de stage kregen we ook een reeks taken die ons heeft getest op meer algemene kennis. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de communicatieve taken die we kregen voor Frans. We moesten een klachtenbrief schrijven en daar dan ook een formeel antwoord op schrijven met een oplossing. We hebben ook voor informatica en bedrijfsbeheer een fictieve zaak opgestart met een bijhorende website en webshop. Voor deze website moesten we eerst onderzoek doen hoe we onze website eruit wilden laten zien. Voor bedrijfseconomie hebben we een financieel plan opgesteld en een marketinganalyse gemaakt. Tot slot van dit woord vooraf zou ik graag enkele mensen danken. Mijn ouders op wie ik altijd kon rekenen, mijn leerkachten om mij in de juiste richting te sturen bij de opdrachten en ook het personeel van het PCVO in Izegem voor alle ervaring die ik in die 2 weken heb opgedaan.


Inhoudsopgave 1.

Beschrijving van het stagebedrijf ............................................................................................ 6

1.1

Aard van de activiteiten ............................................................................................................... 6

1.2

Situering en historiek ................................................................................................................... 6

1.3

Aanbod ........................................................................................................................................ 6

1.3.1

Computers .............................................................................................................................. 6

1.3.2

Talen ....................................................................................................................................... 7

1.3.3

Techniek ................................................................................................................................. 7

1.3.4

Tuinbouw ................................................................................................................................ 7

1.3.5

Mode ....................................................................................................................................... 7

1.3.6

Textiel ..................................................................................................................................... 7

1.3.7

Apotheek ................................................................................................................................. 8

1.4

Lesplaatsen ................................................................................................................................. 8

1.5

Ondernemingsvorm ..................................................................................................................... 9

1.6

Actieve regio ................................................................................................................................ 9

1.7

Kengetallen .................................................................................................................................. 9

1.8

Organogram............................................................................................................................... 10

2

Stageactiviteiten ...................................................................................................................... 11

2.1

Eerste contact met het bedrijf.................................................................................................... 11

2.2

A report of three challenges you faced during traineeship ....................................................... 11

2.2.1

Challenge 1 ........................................................................................................................... 11

2.2.2

Challenge 2 ........................................................................................................................... 11

2.2.3

Challenge 3 ........................................................................................................................... 12

2.3

Design and develop a promotional brochure for the company you work with .......................... 13

2.4

Klachtenbrief ( Frans ) ............................................................................................................... 15

2.5

Antwoord op de klachtenbrief (Frans) ....................................................................................... 16

3

Bedrijfseconomische toepassing: ondernemingsplan ....................................................... 17

3.1

Financieel plan........................................................................................................................... 17

3.1.1

De balans .............................................................................................................................. 18

3.1.2

De resultatenrekening........................................................................................................... 19

3.2

Marketinganalyse ...................................................................................................................... 20

3.2.1

Product.................................................................................................................................. 20

3.2.2

Prijs ....................................................................................................................................... 20

3.2.3

Promotie................................................................................................................................ 20

3.2.4

Plaats .................................................................................................................................... 20

3.2.5

People ................................................................................................................................... 20

4

Informatica in het stagebedrijf ............................................................................................... 21

4.1

Hardware and software ............................................................................................................. 21

4.1.1

Hardware .............................................................................................................................. 21

4.1.2

Software ................................................................................................................................ 21

4.2

Netwerkstructuren ..................................................................................................................... 21

4.3

Opleiding en ondersteuning ...................................................................................................... 21


4.4

Beveiliging van het systeem ...................................................................................................... 21

4.5

Bedenkingen .............................................................................................................................. 22

5

Een informaticatoepassing uitwerken .................................................................................. 24

5.1

Probleemstelling ........................................................................................................................ 24

5.2

Structuur en opbouw ................................................................................................................. 24

5.3

Bronvermelding gebruikte sites ................................................................................................. 25

5.4

Statische website fictief bedrijf of stagebedrijf .......................................................................... 25

5.4.1

Schetsen ............................................................................................................................... 25

5.4.2

Screenshots .......................................................................................................................... 27

5.5

Databaseschema databank fictief bedrijf .................................................................................. 31

5.6

Handleiding werking website ..................................................................................................... 31

5.7

Code website (HTML, CSS, ASP.Net) ...................................................................................... 32

5.7.1

Stijl (CSS) ............................................................................................................................. 32

5.7.2

Template ............................................................................................................................... 35

5.7.3

Index.htm .............................................................................................................................. 36

5.7.4

History.htm ............................................................................................................................ 36

5.7.5

Reviews.htm ......................................................................................................................... 36

5.7.6

Nintendo.aspx, Playstation.aspx, Xbox.aspx ....................................................................... 37

5.7.7

Webshop.aspx ...................................................................................................................... 38

5.7.8

Webshop.aspx.vb ................................................................................................................. 40

5.7.9

Registreer.aspx..................................................................................................................... 41

5.7.10

Registreer.aspx.vb ................................................................................................................ 42

5.7.11

Detail.aspx ............................................................................................................................ 43

5.7.12

Detail.aspx.vb ....................................................................................................................... 44

5.7.13

Geenaankoop.aspx............................................................................................................... 45

5.7.14

Winkelmandje.aspx............................................................................................................... 45

5.7.15

Winkelmandje.aspx.vb .......................................................................................................... 46

5.7.16

Gastenboek.aspx .................................................................................................................. 47

5.7.17

Gastenboek.aspx.vb ............................................................................................................. 48


1.

Beschrijving van het stagebedrijf

1.1

Aard van de activiteiten

PCVO West-Vlaanderen is een centrum voor volwassenonderwijs (CVO). Dit is dus een openbare school, scholen zijn deel van de quartaire sector. Dit is de economische sector van de niet-commerciële gesubsideerde en of collectief gefinancieerde dienstverlening. Dit is de enige sector zonder winstoogmerk. De school biedt cursussen aan voor volwassenen (vanaf 16 jaar). Zo is het PCVO WestVlaanderen deel van de Afhankelijke Ministerie Vlaamse Gemeenschap. De school is dus afhankelijk van de subsidering die ze hiervan krijgen. Hiervoor wordt elk jaar een begroting opgesteld voor het volgende jaar. Er zijn geen vergunningen of reglementeringen nodig bij het inplanten van de school. Wat het PCVO probeert te doen, is om een aanbod cursussen aan te bieden dat mee evolueert met de maatschappij.

1.2

Situering en historiek

PCVO West-Vlaanderen heeft meerdere plaatsen waar er les wordt gegeven. De hoofdzetel is gelegen in de Meiboomstraat 8, Izegem. Dit is ook waar ik mijn stage heb gelopen. De hoofdzetel ligt op 10 minuutjes wandelen van het station en is niet ver van de Rijksweg. Aangezien de stad Izegem niet zo groot is, is het dus heel gemakkelijk om er te geraken. Dit is volgens mij een goede locatie, aangezien een school cursisten nodig heeft. Deze komen dan ook uit de stad zelf of eventueel uit een buurstad. Door het station is het dus gemakkelijk bereikbaar met de trein en ook met de auto dankzij de Rijksweg. Voor men sprak over het PCVO West-Vlaanderen sprak men over de Stedelijk Leergangen van Izegem. Het PCVO West-Vlaanderen ontstond uit en fusie in 2008 tussen de Stedelijk Leergangen en het CVO van het PTI te Kortrijk. Zo kon men voldoen aan de richtlijnen die nodig waren om een CVO te kunnen blijven behouden. Er was toen dus ook een grote stijging in het aantal cursisten.

1.3

Aanbod

Het PCVO heeft een enorme waaier aan cursussen die het zijn cursisten aanbiedt. Zo kan je er vanalles over computers, talen, techniek, mode, tuinbouw, textiel, apotheek leren. Het grootste aanbod van het PCVO is duidelijk het aanbod aan computerlessen. Het is ook duidelijk dat er veel taallessen worden gegeven, dit merk je ook in het PCVO Izegem. Alles daar is ingericht voor computerlessen en taallessen. 1.3.1

Computers

De volgende lessen zijn ter beschikking van de cursisten:           

Besturingssystemen (Windows 7, Linux en MAC OS X, Windows 2008 server ...); Begeleid zelfstandig leren (Microsoft Office, Photoshop CS5, InDesign CS5, Illustrator CS5, Dactylo); Computer voor beginners (initiatielessen computer, internet, dactylo); Computertechniek (PC-EHBO, digitaal wonen, netwerkbeheer, systeembeheer, herinstallatie van PC voor dummies); Grafische toepassingen (Publisher 2010, Photoshop CS5, Illustrator CS5, InDesign CS5); Internet (internet voor dummies, Google, Facebook & Twitter ...); Kantoortoepassingen (Microsoft Office, schrijven van brieven en verslagen ...); Multimedia (video voor beginner, videomontage en bewerking); Programmeren (JAVA, PHP, C#); Webdesign (Dreamweaver CS5, Flash CS5, HTML & CSS, PHP, JAVA, Drupal ...); Technisch tekenen (Inventor, Autocad, Google Sketchup);

Geïntegreerde Proef

6


 

Fotografie (meer doen met foto’s, digitale fotografie, foto en fotoboeken); Trajecten (webdesigner, webontwikkelaar, fotobewerking ...);

1.3.2

Talen

Je kan verschillende vreemde talen bij het PCVO leren. Er is ook de mogelijkheid om NT2 (Nederlands als tweede taal) lessen te volgen. Dit is voor allochtonen die de Nederlandse taal willen leren om zo gemakkelijker aan werk te geraken of om in België te mogen verblijven. PCVO biedt volgende talen aan:      

Frans, Engels, Duits, Spaans, Italiaans, Nederlands

1.3.3

Techniek

Bij het PCVO kan men verschillende technieken leren, het zijn eerder praktijklessen waar je deze leert. PCVO biedt volgende technieken aan:      

CAD, Elektrische installaties, Houtbewerking, Lassen, Metsen, Podiumtechnieken, Schilder en behanger

1.3.4

Tuinbouw

Het PCVO biedt volgende cursussen aan in verband met tuinbouw:      

Aanleg terassen, Ecologische groenteteelt, Kruidenkennis, Tuinonderhoud, Tuinontwerp, Vijvers

1.3.5

Mode

Het PCVO biedt verschillende cursussen aan die verband houden met mode, momenteel zijn enkel volgende cursussen actief:  

Patroontekenen, Breien

1.3.6

Textiel

Het PCVO biedt verschillende cursussen aan die verband houden met textiel, momenteel zijn volgende cursussen actief:  

Design en textiel, Textielproductietechnieken

Geïntegreerde Proef

7


1.3.7

Apotheek

Bij het PCVO kan men een opleiding apotheekassistent volgen, zo kan je de beroepstitel “farmaceutisch-technisch assistent” behalen. Dankzij volgende studies zal je ook een graduaatdiploma (graduaat is in Vlaanderen de benaming van een opleiding sociale promotie behaald via het volwassenenonderwijs (CVO). Dit diploma is nu niet meer gelijkgeschakeld met de graad van Bachelor, maar was dat vroeger wel het geval).behalen:      

Design en Textiel, Chemie en Textiel, Textielproductietechnieken, Bedrijfsautomatisatie, Elektronica, Industriële Informatica (optie Multimedia)

1.4

Lesplaatsen

De cursussen worden op verschillende plaatsen gegeven, dit is ook logisch sinds dat het nu het provinciaal is in de plaats van stedelijk. Niet alle lessen worden op elke locatie gegeven. Voor meer informatie kan je het lespakket opzoeken op de website van het PCVO. Izegem – Meiboomstraat

Meiboomstraat 8 8870 Izegem 051 30 04 28 pcvo@west-vlaanderen.be

Izegem - Tinnenpotstraat

Tinnenpotstraat 43 8870 Izegem

Izegem - De Leest

Sint-Jorisstraat 62 8870 Izegem

Izegem V.T.I.

Italianenlaan 30 8870 Izegem

Kortrijk P.T.I.

Graaf Karel de Goedelaan 7 8500 Kortrijk 056 23 28 80 pcvo@west-vlaanderen.be

Kortrijk Tuinbouwschool

Condédreef 10 8500 Kortrijk

Kortrijk - Veldstraat

Veldstraat 168 8500 Kortrijk

Ruiselede

Bruggesteenweg 128 8755 Ruiselede

Geïntegreerde Proef

8


1.5

Ondernemingsvorm

Het PCVO is een provinciaal centrum voor volwassenonderwijs. De inrichtende macht van het centrum is dan ook de provincie West-Vlaanderen. Dit is niet altijd zo geweest, voor 1 september 2008 was het een stedelijke school, namelijk de Stedelijke Leergangen Izegem. Toen was de inrichtende macht de stad Izegem. Dit veranderde toen De Stedelijke Leergangen fusioneerden met het PTI CVO Kortrijk. Dit gefusioneerd centrum kreeg nu de naam PCVO West-Vlaanderen. Zo steeg de school van stedelijk onderwijs naar een provinciaal niveau. Dit geeft hen meer subsidering en ook een grote groei in het aantal cursussen dat gegeven kan worden. Zo kan men lessen die vroeger niet mogelijk waren, nu wel aanbieden aan de cursisten. Zo denk ik aan de lessen schilderen & behangen.

1.6

Actieve regio

PCVO West-Vlaanderen is vooral actief in de regio’s waar de campussen zijn. Dit is in Izegem, Kortrijk en omstreken. De meeste cursisten overdag zijn gepensioneerd en voor hen speelt gemakkelijke mobiliteit een grote rol. Zo zou een gepensioneerde uit Roeselare die niet meer goed met de auto kan rijden, niet naar Izegem gaan, maar eerder naar een CVO dichter bij hem in de buurt dat hij bijvoorbeeld met de bus kan bereiken of te voet. ’s Avonds zijn de cursisten meestal jonger, hier speelt bereikbaarheid minder een rol. Zij kunnen wel gemakkelijk op school geraken met de auto of met de trein.

1.7

Kengetallen

Aangezien het bedrijf waar ik mijn stage liep, geen bedrijf is, maar een school die gesubsideerd wordt door de overheid, is winst geen groot gegeven. Wat men probeert te bereiken, is om zoveel mogelijk cursussen te kunnen geven. Daar scoort het PCVO bijzonder goed met meer dan 3500 cursisten ieder jaar. Hiervoor heeft men een team van een 60-tal personeelsleden. Deze werken allemaal op verschillende plaatsen. Zo heeft elke plaats een poetsteam en leerkrachten. In de Meiboomstraat heeft men ook een secretariaat en is het bureau van de directeur. Men moet dus proberen om zoveel mogelijk cursisten te lokken. Hoe meer cursisten jaarlijks, hoe meer subsidies men kan krijgen. Zo kan men de school ook vernieuwen, want men geeft ook veel computerlessen. Zo zijn regelmatig nieuwe computers, borden, printers en servers nodig.

Geïntegreerde Proef

9


1.8

Organogram

Ik situeer mezelf onder Dominique Stove. Hij werkt onder Thomas Heus en Ria Van Den Broucke. Dit zijn dan ook zijn werkgevers. Ikzelf voer opdrachten uit voor Dominique, Thomas en Ria. Met de docenten of het secretariaat heb ik niets te maken. Als zij problemen hebben konden ze wel altijd bij mij terecht!

Thomas Heus - Directeur -

Gwen Carmans - Adjunct directeur -

Ria Van Den Broucke -adjunct directeur-

ICTCoĂśrdinatoren

Secretariaat

Dominique Stove Docenten

Eline Lauwaert Mijzelf

1.8-1 Organogram

GeĂŻntegreerde Proef

10


2

Stageactiviteiten

2.1

Eerste contact met het bedrijf

Mijn eerst contact met het stagebedrijf was telefonisch met Ria Van Den Broucke. Ik vroeg of ze nog iemand zochten om er stage te lopen. Dit was in orde en we maakten een afspraak een week voor de stage om alles met papierwerk te regelen. Die eerste afspraak verliep snel want ze hadden in het PCVO van Izegem al eerder studenten van de burgerschool gehad. Men kon direct de papieren invullen en we maakten afspraken over mijn werkuren. We hebben direct ook overlegd wat mijn opdracht zou zijn gedurende die twee weken. Op 17 oktober 2011 kreeg ik dan een rondleiding en zaten we nog even samen om nog enkele praktische zaken te regelen.

2.2

A report of three challenges you faced during traineeship

2.2.1

Challenge 1

One of the challenges I had to face was enter the server’s BIOS. I had to check the current BIOS version, and if necessary I had to update it so the server wouldn’t crash when I install a second processor. The first thing I did was use the knowledge from a normal computer. Holding one of the following keys while booting would allow me to enter the BIOS: F1, F2, DEL, ESC or F10. This didn’t work on the server. To resolve this I started searching on the internet if there was any one who had stubbed upon the same problem. I did this by googling the server type. Nobody had the same issue. Now I simply started booting and pressing different F combinations. When I pressed F9 I managed to get inside the server BIOS. There I could check the current BIOS version. A bit frustrating, because the BIOS were already at the correct version. 2.2.2

Challenge 2

The second challenge I had to face was to add multiple persons on the active directory of the network. As I started doing this manually I soon noticed that it would be a tedious job. I quickly started looking for a solution so I could do this much faster. I first started working with copy and then paste. This was already faster but it still would be a long work, so I started looking for another solution. After some thinking I figured out I could do this with a .VBS script. I started looking for a script on the internet that would allow me to use an excel sheet as data for the accounts in the organization unit. I found a tutorial that would explain me how to make the script. I read the tutorial and made the script step by step. I set up the excel document with the different accounts, my script worked and my work was done. The other day I talked to the network administrator. He said he didn’t know too much about scripting, and he asked me if I could write a tutorial how to do this so he could learn how to use simple .VBS script to make his work easier. As the tutorial I read was in English, I had to translate into Dutch, and I added some more explanation.

Geïntegreerde Proef

11


2.2.3

Challenge 3

I had to install an IPcop on a server in het tinnenpot, one of the problems was that while installing the IPcop it couldn’t detect the hard disk drives. The first server we tried to use, the IPcop couldn’t find the HDD (hard disk drives) so we first replaced some of the drives with other drives we still had. The IPcop still couldn’t find the drives. So we figured the problem was the sockets holding the drives. We had the luck there was another server I could use. I connected all the wires to this server and tried to boot it. I soon noticed that there wasn’t anything displayed on the monitor. My mentor told me that I should try to remove the DIMMs (dual in-line memory module), I did this carefully and now the monitor displayed what we had to see. Still, there wasn’t any memory in the server, so we placed the DIMMs back but differently. As we booted the computer now it started making a lot of noise and something started to smell bad. We put the server off, and checked the DIMMs; one of them was burnt through. This server was now unusable because you need one pair of DIMMs to make it work. We got the first server back and started looking more to problem why it couldn’t find the disks. In the BIOS we put it in RAID-5, now the IPcop could find the disks and I started configuring the IPcop so we could use it.

Geïntegreerde Proef

12


2.3

Design and develop a promotional brochure for the company you work with

2.3-1 Brochure voorkant

Ge誰ntegreerde Proef

13


2.3-2 Achterkant brochure

Ge誰ntegreerde Proef

14


2.4

Klachtenbrief ( Frans )

Justin Reynaert Wilgenstraat 67 8800 ROESELARE

PCVO Izegem Meiboomstraat 8 8870 IZEGEM

votre message du

vos réf.

nos réf.

Roeselare 20/01/2012

Remboursement

Madame, Monsieur Le 1 septembre 2011, je me suis inscrit pour le cours de Office 2010. J’ai assisté à deux leçons. Puis, j’ai eu une maladie cardio-vasculaire et je n’ai plus pu suivre le reste du cours. J’ai bien aimé les leçons et je voudrais continuer l’année prochaine. Serait-il possible de me reverser l’argent que je vous ai payé au mois de septembre, ou serait-il possible de m’inscrire directement avec cet argent pour l’année prochaine ? En espérant une réponse rapide, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

Justin Reynaert

Geïntegreerde Proef

15


2.5

Antwoord op de klachtenbrief (Frans)

PCVO Izegem Meiboomstraat 8 8870 IZEGEM

Justin Reynaert Wilgenstraat 67 8800 ROESELARE

votre message du 2012-01-24

vos réf.

nos réf.

Roeselare 2012-03-01

Remboursement

Monsieur Nous avons reçu votre message du 24 janvier 2012. Nous sommes heureux d’entendre que vous avez aimé les cours de Office 2010. A cause des raisons de santé vous n’avez pu assister qu’à deux leçons. Vous pouvez vous inscrire pour le cours de l’année scolaire 2012-2013 à 50 pour cent du prix normal. Il faut aussi tenir compte du fait que les livres et les programmes que vous recevez au début de l’année coûtent cher aussi. C’est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas rembourser tout e la somme. En annexe vous trouvez le catalogue des cours qu’on peut suivre l’année prochaine. En restant à votre entière disposition, veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

Ria Vandenbroucke Directeur commercial

Pièce jointe : Catalogue

Geïntegreerde Proef

16


3

Bedrijfseconomische toepassing: ondernemingsplan

Het opstellen van een ondernemingsplan is cruciaal in de voorbereiding van de start van je zaak. In een ondernemingsplan tracht je op voorhand in te schatten of de markt voor je product of dienst groot genoeg is, hoe je die markt best benadert en of je over voldoende financiële middelen beschikt om je project te financieren. Uit je ondernemingsplan zal uiteindelijk blijken of je project haalbaar is en welke strategie je de meeste kans op succes biedt. Een ondernemingsplan bestaat uit verschillende onderdelen:     

de projectbeschrijving, de voorstelling, de marktanalyse, het marketingplan, financieel plan

In elk van deze onderdelen kijkt men naar de specifieke kant van de onderneming, maar je zult ondervinden dat dit nauw met elkaar verbonden is. Wij zullen ons beperken tot het opstellen van een financieel plan en een marketingplan.

3.1

Financieel plan

We maken een financieel plan voor een fictieve BVBA met 3 bestuurders. Voor de financiering doen we beroep op het Participatiefonds en kiezen we ook voor een investeringskrediet. we kunnen zelf 6200,00 EUR ter beschikking stellen aan onze onderneming. We brengen ook een wagen in ter waarde van 6000,00 EUR. We stelden een balans en een resultatenrekening op, deze kan u vinden op de volgende twee bladzijden.

Geïntegreerde Proef

17


3.1.1

De balans

Balans INVESTERINGSPLAN

Vaste activa

FINANCIERINGSPLAN bedragen

Eigen middelen

bedragen

kantoormeubilair kantoormachines aankoop auto's waarborgen

2.026,22 4.302,41 6.000,00 4.500,00

inbreng kapitaal inbreng in natura

6.200,00 6.000,00

totaal vaste activa

16.828,63

Vlottende activa

totaal eigen middelen

12.200,00

VVLT

klantenvorderingen voorraad

29.942,47 20.050,00

starteo lening bank

40.000,00 34.995,82

totaal vlottende activa

49.992,47

totaal VVLT

74.995,82

Liquide middelen bank /kas

TOTAAL INVESTERINGEN

Ge誰ntegreerde Proef

VVKT 25.378,90

92.200,00

leveranciers kaskrediet bank schulden vervallen binnen jaar

0,00 0,00 5.004,18

totaal VVKT

5.004,18

TOTAAL FINANCIERING

92.200,00

18


3.1.2

De resultatenrekening

Resultatenrekening Rentabiliteitsvooruitzichten

Jaar 1

verwachte verkopen verwachte aankopen

364.300,00 82.000,00

bruto bedrijfswinst

282.300,00

bedrijfskosten Huur Water, gas, elektriciteit, verwarming Kosten voertuig Bureaukosten, onderhoud materieel, telefoon, portokosten Reclamekosten Bezoldiging bestuurders Verzekeringen, brand, B.A. Sociale verzekeringen zelfstandige Afschrijvingen Andere diverse kosten Totaal bedrijfskosten

118.739,38

Netto-bedrijfswinst FinanciĂŤle lasten, intresten op leningen

163.560,62 2.825,10

Belastbaar resultaat Belastingen Winst van het boekjaar

160.735,52 54.650,08 106.085,44

GeĂŻntegreerde Proef

18.000,00 1.200,00 2.000,00 1.000,00 1.500,00 75.000,00 500,00 16.500,00 3.039,38

19


3.2

Marketinganalyse

3.2.1

Product

Ons bedrijf zal spelconsoles, games en accessoires in verband met gamen verkopen. We installeren en herstellen ook computers en breiden deze ook uit met ons assortiment aan videokaarten. De productlevenscyclus van onze producten is kort. Het gaat om luxeartikelen in een bloeiende technologie. De consument krijgt steeds en groter en groter aanbod en wij willen dan ook ons aanbod zo groot mogelijk maken en nieuwe producten zien pakken te krijgen in de introductie fase. Zo kunnen we onze klanten telkens iets innovatief en vernieuwend aanbieden. Dit zullen we ook met onze videokaarten doen. Dit maakt het belangrijk voor ons dat we altijd op zoek zijn naar vernieuwingen. Qua verpakking en merknaam zijn er niet veel opmerkingen. Wij verkopen producten die we aankopen bij groothandelaars die al voorzien zijn van een merk. Onze klanten zullen deze producten ook kopen omdat ze net die merknaam dragen, daarom zullen wij niets speciaals doen hier rond. 3.2.2

Prijs

Voor de inkoopprijzen zullen we contracten moeten sluiten bij de verdelers van verschillende games in België. Dit is ook zo voor de videokaarten. We kunnen een zo goed mogelijk resultaat krijgen als we zo dicht mogelijk bij de bron gaan kopen. Zo zal de inkoopprijs van ons product laag blijven en kunnen we onze klanten een juiste prijs aanbieden. 3.2.3

Promotie

Voor de opstart hebben we een hele pak geld in promotie geïnvesteerd. Dit deels omdat we een grote reclame campagne voeren en omdat we een groot openingsfeest willen geven. We zien dan direct onze nieuwe klanten en kunnen zo een betere verstandhouding hebben. Het hele jaar door willen we ook producten in de kijker zetten. Dit doen we via affiches en reclames in tijdschriften. 3.2.4

Plaats

De plaats van onze winkel is net buiten het centrum. Zo staan we gemakkelijker in verbinding met autosnelwegen en ook ver genoeg buiten het centrum om altijd parkeerplaats aan te kunnen bieden. We voorzien geen parkeerplaats maar het is een grote straat dus er is altijd wel een parkeerplaats aanwezig. 3.2.5

People

We werken met een jonge groep verkopers die zelf gepassioneert gamen en zoveel mogelijk van de games die we verkopen zelf hebben getest. Zo kunnen we onze klanten beter goede informatie verschaffen over onze producten. We zoeken ook mensen die staan te springen om nieuwe snufjes te zoeken en willen testen. Ook moet het personeel beschikken over een technische know-how om bijvoorbeeld een videokaart te kunnen installeren op een computer. Men moet de specificaties van een computer kunnen aanpassen naar een spel. Zodanig dat onze klanten ook niets kopen die niet werkt op hun computer.

Geïntegreerde Proef

20


4

Informatica in het stagebedrijf

4.1

Hardware and software

4.1.1

Hardware

The school has around 5 classrooms that are filled with computers. All of them are running windows ( XP, Vista and 7 ). Some of them have a CRT screen connected but others have LED screens made by Samsung. All of these computers are connected with one server that is located in a small, dusty room next to the teacher’s room. It is an old server that will be replaced with the one I configured. It will also run the website. 4.1.2

Software

The software installed on the clients varies from classroom to classroom. The classroom where they teach photography and graphical design have better screens and have adobe CS software installed. The other computers have the basic packet of software installed on them. That basic packet would be Norton antivirus, Microsoft Office packet, Anti-Spyware software and every plug-in installed to run websites.

4.2

Netwerkstructuren

Zoals ik al zei in de hardware alinea van bovenstaande kop zijn alle componenten in de school verbonden met een server, die zich in een klein kamertje naast de lerarenkamer bevindt. Elk klaslokaal heeft een switch waar elke client in dit lokaal aan is verbonden. Deze switch loopt direct naar de switch die alle clients met de server verbindt. Alle clients gebruiken het TCP/IP protocol. De server is verbonden met een router die elke client met internet voorziet. (zie structuur pagina 25)

4.3

Opleiding en ondersteuning

Er zijn twee hardware leerkrachten. Deze weten veel over netwerkstructuren en de geïnstalleerde software. Naast hun job als leerkracht ondersteunen ze het netwerk of helpen ze andere leerkrachten als problemen zich voordoen. De directeur van de school was zelf vroeger een hardware leerkracht dus kan hij ook wel overweg met het netwerk in de school. Het was als stagair mijn bijkomende taak om leerkrachten te helpen wanneer er zich een probleem voordeed in de school, software en hardware. De twee hardware leerkrachten zijn niet altijd aanwezig op de school, maar ze hebben wel elk een dag dat ze naar de school komen om het netwerk te onderhouden. Op deze dagen hielp ik hen.

4.4

Beveiliging van het systeem

De server word beschermd door een firewall en een proxy server. Hierdoor kunnen de cursisten, tot op een bepaald niveau, geen malafide software op de computers binnenhalen. De server beschikt ook over een UPS. Als de electriciteit in het gebouw zou uitvallen dan neemt deze UPS het even over. Dit zou genoeg tijd moeten zijn om back-ups te nemen en om eventueel het probleem al te herstellen. Elke computer is natuurlijk ook voorzien van de nodige anti-spyware en anti-virus programma’s. ( Norton )

Geïntegreerde Proef

21


4.5

Bedenkingen

Ik persoonlijk denk dat het PCVO Izegem over een betere netwerkstructuur zou kunnen beschikken. Hun Active Directory is er maar men maakt er niet genoeg gebruik van. De lastigere beheerswerkjes duren daarom veel langer dan dat ze normaal zouden mogen duren. Men zou bijvoorbeeld een print server kunnen toevoegen en zo controleren wat de cursisten printen en hen hiervoor om een vergoeding vragen. Het zou hen veel geld besparen. Ze zouden elke cursist een net logon kunnen geven, want als men nu op de computers wil werken moet men lokaal aanmelden of op de server inloggen met de leerkracht zijn account. Ik vind het goed hoe men werkt met de switchen omdat het een heel duidelijk manier is om te zien welke computer verbonden is met welke connector van de switch. ( elke kabel is voorzien van een papiertje met een computernummer op)

Ge誰ntegreerde Proef

22


Ge誰ntegreerde Proef

23


5

Een informaticatoepassing uitwerken

5.1

Probleemstelling

De informaticatoepassing die ik moest maken was een website voor het fictief bedrijf waar ik een financieel plan voor heb opgesteld als taak voor bedrijfseconomie. Deze website mochten we enkel maken met HTML en CSS. We zouden dan later een dynamisch deel toevoegen met ASP.net. Het enige dynamische deel dat nu eventueel in de website mocht zitten was een javascript voor een slideshow of andere vormgevende elementen.

5.2

Structuur en opbouw

Zoals ik al eerder zei bestaat mijn website uit 2 delen. Het statische en het dynamische deel. Voor het statische deel heb ik 3 pagina’s:   

Index.htm: Dit is de hoofdpagina van de website waar nieuws uit de informaticawereld op kan worden weergegeven; Reviews.htm : Dit is de hoofdpagina voor de reviews, hier vind men de hyperlinks naar de corresponderende reviewpagina’s ( Nintendo.aspx, Playstation.aspx … ); History.htm: Hier staat wat meer info over het bedrijf.

Voor het dynamische deel heb ik 9 pagina’s: 

Nintendo.aspx, Xbox.aspx, Playstation.aspx: Op deze pagina’s kan men in een listbox een consoletype kiezen en de geschreven review verschijnt via een repeater in een panel. Onderaan deze review is een link naar het corresponderde artikel in de webshop;

Webshop.aspx: Deze pagina bestaat uit 2 panels. Het 1ste panel is voorzien van een loginvenster en een button registreer. Indien men al geregistreerd is kan men hier inloggen en verschijnt het 2de panel. Het 2de panel bevat een dropdownlist met alle producttypes en een gridview met de corresponderende artikelen uit de dropdownlist. Er is ook zijn ook 2 buttons aanwezig, winkelkar en afmelden;

Registreer.aspx: Op deze pagina staat een reeks textboxen waarmee men zich kan registreren. Deze gegevens worden dan weggeschreven in de databank en men wordt terug verwezen naar het loginpanel op de webpagina webshop.aspx;

Detail.aspx: Op deze pagina staan de details van de producten uit de gridview op webshop.aspx. Op deze pagina is ook een button bestel en een button vorige voorzien. Via de button bestel kan men een bestelling toevoegen aan de winkelkar. Via de button vorige keert men terug naar het 2de panel van webshop.aspx;

Winkelmandje.aspx: Op deze pagina staan de producten die de klant heeft besteld op de detail pagina’s. Er is ook een literal voorzien met de totale prijs en een button afrekenen. Als men op deze button klikt besteld men de goederen definitief en wordt het record gewist in de databank maar toegvoegd aan een nieuwe tabel. Zo kan ik volgen wie wat heeft besteld. Geenaankoop.aspx: Men wordt naar deze pagina verwezen als men naar de winkelkar gaat maar nog geen enkel product heeft besteld. Hier kan men naar de webshop of naar de reviews pagina doorsurfen;

Gastenboek.aspx: Deze pagina bevat 2 delen; het deel waar men een bericht kan typen en het deel waar de berichten worden getoond via een repeater;

Geïntegreerde Proef

24


5.3

Bronvermelding gebruikte sites

Als ik iets niet wist van HTML of CSS gebruikte ik altijd w3schools (http://www.w3schools.com). Indien ik hier nog niet genoeg vond wat ik nodig had keek ik rond op het forum van csscreator (http://csscreator.com). Ik heb er af en toe zelf een post gemaakt omdat ik het antwoord nergens tussen de aanwezige threads vond. Als ik iets niet vond voor het dynamische deel van mijn website maakte ik altijd gebruik van de officiele website van ASP.net (http://www.asp.net/).

5.4

Statische website fictief bedrijf of stagebedrijf

5.4.1

Schetsen

Figuur 5.4.1-1 ruwe schets index.htm

Figuur 5.4.1-2 ruwe schets reviews.aspx

Ge誰ntegreerde Proef

Figuur 5.4.1-3 ruwe schets review.htm

25


Figuur 5.4.1- 4 ruwe schets webshop login panel

Figuur 5.4.1-5 ruwe schets webshop gridview panel

Ge誰ntegreerde Proef

26


5.4.2

Screenshots

Figuur 5.4.2-1 screenshot index.htm

Figuur 5.4.2-2 screenshot reviews.htm Ge誰ntegreerde Proef

27


Figuur 5.4.2-3 screenshot reviews.aspx

Figuur 5.4.2-4 screenshot webshop.aspx login panel

Ge誰ntegreerde Proef

28


Figuur 5.4.2-5 screenshot webshop.aspx gridview panel

Figuur 5.4.2-6 screenshot webshop.aspx login panel

Ge誰ntegreerde Proef

29


Figuur 5.4.2- 7 screenshot details.aspx

Figuur 5.4.2 -8 screenshot winkelmandje.aspx

Figuur 5.4.2 -9 screenshot gastenboek.aspx Ge誰ntegreerde Proef

30


5.5

Databaseschema databank fictief bedrijf

Figuur 5.5 -3 Databaseschema

5.6

Handleiding werking website

Indien men op mijn website een bestellingen wil plaatsen zijn er verschillende stappen die ondernomen worden. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Surf naar de website; Klik in de navigatie op webshop; Als men reeds registreert is vult men hier naam en wachtwoord niet. In dien dit niet het geval is klikt men op de knop registeren; Vul alle gegevens tekstvakken in op de registreer pagina en klik op de button met opschrift “OK!”; Zoek in de dropdownlist de categorie van het artikel dat u zoekt; Klik op het vinkje links bij het artikel dat u zocht; Bekijk gerust nog even de details van het product en indien u het wil bestellen klikt u op de knop bestel; U kan nu rondkijken en eventueel nog een artikel aanschaffen. Als u wil kan afrekenen kan u op de knop “Winkelkar” onder de lijst artikelen klikken; Ga na of u alle artikelen die u bestelde terugvindt, als dit klopt ziet u de totale prijs en kan u op de knop “Afrekenen” knippen om de bestelling definitief te maken!

Geïntegreerde Proef

31


5.7

Code website (HTML, CSS, ASP.Net)

5.7.1

Stijl (CSS)

* {

#Navigation ul li.start a { text-decoration:none; padding-left: 45px; color: Black; font-family: Verdana;}

margin: 0; padding: 0;} body { background-image: url('images/body_bg.png'); background-repeat: repeat-x; background-color: #dedede;} #Wrapper { width: 918px; margin: 0 auto;} #Header { Width: auto; height: 250px;

#Navigation ul li.end a { text-decoration:none; padding-left: 30px; color: Black; font-family: Verdana; }

#Header img { margin-left: 55px;}

#Navigation ul li.start { background-image: url('Images/Nohover_01.png'); background-repeat: no-repeat; width: 150px; height: 50px; padding-top: 13px;}

#Container { width: auto; height: auto; background-color: #dedede;}

#Navigation ul li.start:hover { background-image: url('Images/hover_01.png'); background-repeat: no-repeat;}

/* ALLES VAN DE NAVIGATIe SELECTED/HOVER/A... */

#Navigation ul li.start:active { background-image: url('Images/hover_01.png'); background-repeat: no-repeat;}

}

#Navigation { height: 50px; width: 926px; margin: 0; padding: 0;} #Navigation ul { list-style: none;} #Navigation ul li { float: left; display: block;} #Navigation ul li a { text-decoration:none; padding-left: 30px; color: Black; font-family: Verdana;}

Ge誰ntegreerde Proef

#Navigation ul li.normal { background-image: url('Images/Nohover_02.png'); background-repeat: no-repeat; width: 156px; height: 50px; padding-top: 13px; color: white;} #Navigation ul li.normal:hover { background-image: url('Images/hover_02.png'); background-repeat: no-repeat;} #Navigation ul li.normal:active { background-image: url('Images/hover_02.png'); background-repeat: no-repeat;}

32


#Navigation ul li.end { background-image: url('Images/Nohover_03.png'); background-repeat: no-repeat; width: 144px; height: 50px; padding-top: 13px;} #Navigation ul li.end:hover { background-image: url('Images/hover_03.png'); background-repeat: no-repeat;} #Navigation ul li.end:active { background-image: url('Images/hover_03.png'); background-repeat: no-repeat;} /* begin aanbiedingen */ #Aanbiedingen { width: 968px; height: 305px;}

#Aanbiedingen #Aanbied1 { margin-left: 20px; margin-top: 15px; width: 450px; height: 275px; float: left; background-image: url('Images/Kaart1.jpg'); background-repeat: no-repeat;}

#Aanbiedingen #Aanbied2 { margin-right: 20px; margin-top: 15px; width: 450px; height: 275px; float: right; background-image: url('Images/Halo.jpg'); background-repeat: no-repeat;} /* Stop aanbiedingen */

#Content { margin-left: 25px; font-family: verdana;} #Content h1 { margin-bottom: 12px; color: #0e4d10; text-shadow: 0px 0px 20px black;} #Content p { text-align: justify; padding-right: 25px; margin-bottom: 24px;} /*Footer*/ #Footer { width:auto; font-size: smaller; font-family: Verdana; color:White; background-color: #b4b4b4; padding-left: 25px; margin-top: 25px;} /* Navigatie op review pagina */ #RevNav { height: 35px; width: auto; margin: 0; padding: 0; background-color: #96ac78; margin-bottom:12px;} #RevNav ul { list-style: none;} #RevNav ul li { float: left; display: block; font-size: 12px;} #RevNav ul li a { padding-left: 30px; color: Black; font-family: Verdana;}

/* Title */ #Title { margin: 0 auto;}

#RevNav ul li a:hover { color: White;}

/* Content */

#RevNav ul li a:active {

Ge誰ntegreerde Proef

33


text-decoration:none; padding-left: 30px; color: Black; font-family: Verdana;} /*gridviews*/ .gridview { border: none; width: 870px;} .gridview th { padding: 10px 10px 10px 10px; text-align: left; background-image: url('Images/GridviewHeader.jpg'); background-repeat: repeat-x; text-decoration:none;} .gridview tr { padding: 0px 10px 0px 10px;} .gridview td { padding: 10px 10px 10px 10px;} .gridview th.first { border-left: 1px solid black;} .gridview th.last { border-right: 1px solid black;} /*Buttons en extra klasses*/ .bestel { background-color: white; border: 1px solid black; height: 24px;} .bestel:hover { background-color: Green;} /*DIVS voor gastenboek*/ #Bericht { width: auto; height: auto; background-color: #7A7E4B; border: 2px solid white; padding: 10px; margin-top: 10px; overflow: auto; margin-right: 15px; box-shadow: 0px 5px 5px 2px black} #Bericht1 { width: auto;

Ge誰ntegreerde Proef

height: auto; background-color: #BEC197; border: 2px solid white; padding: 10px; margin-top: 10px; overflow: auto; margin-right: 15px; box-shadow: 0px 5px 7px 2px black} .width /*Klasse voor breedte*/ { width: auto;} /*Klasse voor detailsview*/ .Detailsview { border: 1px solid black; padding: 10px;} .Detailsview td { padding: 10px;} .ReviewHeader { margin-bottom: 12px; color: #0e4d10; text-shadow: 0px 0px 20px black;} .ReviewText { text-align: justify; padding-right: 25px; margin-bottom: 24px;} #Content h2 { margin-bottom: 12px; color: #0e4d10; text-shadow: 0px 0px 20px black; font-size:medium;}

h3 { font-family:Arial; font-size: 20px; font-color: #0e4d10; text-shadow: 0px 0px 10px black;}

34


5.7.2

Template

Dit is de code die op elke webpage te vinden is. Sommige pagina’s hebben nog extra DIV’s maar deze zullen vermeld worden bij de pagina zelf <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <title></title> <link href="Style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> </head> <body> <!-- Centering via de wrapper --> <div id="Wrapper"> <!-- Bevat de header van de webpagina ( boven de container )--> <div id="Header"> <img src="Images/USBHEADER.png" alt="Header"/> </div> <!-- Einde van de header div --> <!-- Bevat alles van de site ( tekstvakken etc )--> <div id="Container"> <!-- Bevat de navigation van de website --> <div id="Navigation"> <ul> <li class="start"><a href="index.htm">Home</a></li> <li class="normal"><a href="History.htm">The company</a></li> <li class="normal"><a href="Reviews.htm">Reviews</a></li>. <li class="normal"><a href="webshop.aspx">Webshop</a></li> <li class="normal"><a href="Winkelmandje.aspx">Winkelmandje</a></li> <li class="end"><a href="Gastenboek.aspx">Gastenboek</a></li> </ul> </div> <!-- Einde van de navigation div --> <!-- Bevat alle inhoud van de pagina, dit is ook het stuk dat op alle pagina’s verandert --> <div id="Content"> <h1>Titel van de pagina</h1> <p></p> </div> <!-- einde inhoud van de pagina --> <!-- Bevat de footer van de pagina --> <div id="Footer"> By Justin Reynaert - 6IB </div> <!-- Einde footer van de pagina --> </div> <!-- einde van de container div --> </div> <!-- Centering via de wrapper ( einde! ) --> </body> </html>

Geïntegreerde Proef

35


5.7.3

Index.htm

Het enige deel extra aan de index.htm page is volgende div die boven de footer is geplaatst. Deze div toont 2 afbeeldingen die als background-image staan in de Divs Aanbied1 en Aanbied2 <!-- Bevat de aanbiedingen --> <div id="Aanbiedingen"> <div id="Aanbied1"></div> <div id="Aanbied2"></div> </div> <!-- einde van de aanbiedingen -->

5.7.4

History.htm

Op de history.htm is enkel het content gedeelte anders. Het iframe zorgt voor de kaart, dit is een plugin van google: <!-- Bevat alle inhoud van de pagina --> <div id="Content"> <h1>Het Bedrijf</h1> <p>Vind ons via dit handig kaartje!</p> <iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.be/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=nl&amp;geocode=&amp;q=Roeselare+wi lgenstraat+67&amp;aq=&amp;sll=50.805935,4.432983&amp;sspn=3.839444,10.821533&amp;ie=UTF8&amp ;hq=&amp;hnear=Wilgenstraat+67,+Roeselare+8800+Roeselare,+WestVlaanderen,+Vlaams+Gewest&amp;ll=50.937982,3.118145&amp;spn=0.001869,0.005284&amp;t=m&amp;z= 14&amp;iwloc=A&amp;output=embed"></iframe><br /><br /> <p> Indien er vragen zijn kan men altijd mailen naar <a href="mailto:Justin.Reynaert@gmail.com">dit</a> email-adres</p> <p>Plug & play<br />Wilgenstraat 67<br />8800 ROESELARE<br />Tel: 051/20 53 69<br/>GSM: 0495/53 37 25</p> </div> <!-- einde inhoud van de pagina -->

5.7.5

Reviews.htm

Op Reviews.htm is er een extra navigation bar voorzien die terugkeert in xbox.aspx, nintendo.aspx en playstation.aspx. In de content staat een statische tabel die alle met fotoâ&#x20AC;&#x2122;s die hyperlinken naar dezelfde links als in de extra navigation bar. <!-- Navigatie op de REVIEW pagina --> <div id="RevNav"> <ul> <li><a href="Xbox.aspx">Xbox 360</a></li> <li><a href="Playstation.aspx">Playstation 3</a></li> <li><a href="Nintendo.aspx">Nintendo WII</a></li> </ul> </div> <!-- Einde nav op review pagina --> <!-- Bevat alle inhoud van de pagina --> <div id="Content"> <h1>Reviews</h1> <table class="style1"> <tr> <td width="150px">

GeĂŻntegreerde Proef

36


<h3>Xbox</h3></td> <td> <a href="Xbox.aspx"><img alt="" class="style2" src="Images/XboxLogo.png" /></a></td> </tr> <tr> <td> <h3>Playstation 3</h3></td> <td> <a href="Playstation.aspx"><img alt="" class="style2" src="Images/PsLogo.png" /></a> </td> </tr> <tr> <td> <h3>Nintendo WII</h3></td> <td> <a href="Nintendo.aspx"><img alt="" class="style2" src="Images/WiiLogo.png" /></a></td> </tr> </table> </div> <!-- einde inhoud van de pagina -->

5.7.6

Nintendo.aspx, Playstation.aspx, Xbox.aspx

Deze 3 pagina’s hebben precies dezelfde inhoud er is enkel een datasource die een andere defaultvalue meekrijgt. Deze heb ik gefluoriseerd. <form id="form1" runat="server"> <!-- Bevat alle inhoud van de pagina --> <div id="Content"> <h1>Nintendo Reviews</h1> <asp:AccessDataSource ID="AccessDataSource1" runat="server" DataFile="~/App_Data/test1.accdb" SelectCommand="SELECT * FROM [tblReviews] WHERE ([ReviewType] = ?)"> <SelectParameters> <asp:Parameter DefaultValue="2" Name="ReviewType" Type="Int32" /> </SelectParameters> </asp:AccessDataSource> <br /> <asp:ListBox ID="ListBox1" runat="server" DataSourceID="AccessDataSource1" DataTextField="ReviewName" DataValueField="ReviewID" AutoPostBack="True"></asp:ListBox> <br /> <br /> <asp:AccessDataSource ID="AccessDataSource2" runat="server" DataFile="~/App_Data/test1.accdb" SelectCommand="SELECT [ReviewHeader], [ReviewText], [ProductID] FROM [tblReviews] WHERE ([ReviewID] = ?)"> <SelectParameters> <asp:ControlParameter ControlID="ListBox1" Name="ReviewID" PropertyName="SelectedValue" Type="Int32" /> </SelectParameters> </asp:AccessDataSource> <br /> <asp:FormView ID="FormView1" runat="server" DataSourceID="AccessDataSource2"> <EditItemTemplate> ReviewHeader: <asp:TextBox ID="ReviewHeaderTextBox" runat="server" Text='<%# Bind("ReviewHeader") %>' /> <br /> ReviewText: <asp:TextBox ID="ReviewTextTextBox" runat="server" Text='<%# Bind("ReviewText") %>' />

Geïntegreerde Proef

37


<br /> <asp:LinkButton ID="UpdateButton" runat="server" CausesValidation="True" CommandName="Update" Text="Update" /> &nbsp;<asp:LinkButton ID="UpdateCancelButton" runat="server" CausesValidation="False" CommandName="Cancel" Text="Cancel" /> </EditItemTemplate> <InsertItemTemplate> ReviewHeader: <asp:TextBox ID="ReviewHeaderTextBox" runat="server" Text='<%# Bind("ReviewHeader") %>' /> <br /> ReviewText: <asp:TextBox ID="ReviewTextTextBox" runat="server" Text='<%# Bind("ReviewText") %>' /> <br /> <asp:LinkButton ID="InsertButton" runat="server" CausesValidation="True" CommandName="Insert" Text="Insert" /> &nbsp;<asp:LinkButton ID="InsertCancelButton" runat="server" CausesValidation="False" CommandName="Cancel" Text="Cancel" /> </InsertItemTemplate> <ItemTemplate> <asp:Literal ID="Literal1" runat="server" Text='<%# Eval("ReviewHeader") %>'></asp:Literal> <br /> <asp:Literal ID="Literal2" runat="server" Text='<%# Eval("ReviewText") %>'></asp:Literal> <br /> <asp:HyperLink ID="HyperLink2" runat="server" NavigateUrl='<%# "Detail.aspx?product=" & Eval("ProductID") %>' Text='KOPEN!'></asp:HyperLink> <br /> </ItemTemplate> </asp:FormView> <br /> <br /> </div> <!-- einde inhoud van de pagina --> </form>

5.7.7

Webshop.aspx

<!-- Bevat alle inhoud van de pagina --> <div id="Content"> <h1>Webshop</h1> <asp:Panel ID="Panel1" runat="server"> <table class="style1"> <tr> <td> Login:</td> <td> <asp:TextBox ID="txtLogin" runat="server"></asp:TextBox> </td> </tr> <tr> <td> Wachtwoord:</td> <td> <asp:TextBox ID="txtWachtwoord" runat="server" TextMode="Password"></asp:TextBox> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <asp:Button ID="btnBevestig" runat="server" Text="Login" Width="100px" /> &nbsp;</td>

Ge誰ntegreerde Proef

38


</tr> </table> <br /> Nog geen account?!<br /> Registreer door op deze knop te klikken: <asp:Button ID="cmdRegistreer" runat="server" Text="Registreer" Width="100px" /> <br /> <asp:GridView ID="grdAantal" runat="server" AutoGenerateColumns="False" DataSourceID="accAantal" Visible="False"> <Columns> <asp:BoundField DataField="Expr1" HeaderText="Expr1" SortExpression="Expr1" /> </Columns> </asp:GridView> <asp:AccessDataSource ID="accAantal" runat="server" DataFile="~/App_Data/test1.accdb" SelectCommand="SELECT COUNT(ID) AS Expr1 FROM tblLogins"> </asp:AccessDataSource> <asp:GridView ID="grdLogins" runat="server" AutoGenerateColumns="False" DataKeyNames="ID" DataSourceID="accLogins" Visible="False"> <Columns> <asp:BoundField DataField="ID" HeaderText="ID" InsertVisible="False" ReadOnly="True" SortExpression="ID" /> <asp:BoundField DataField="Loginnaam" HeaderText="Loginnaam" SortExpression="Loginnaam" /> <asp:BoundField DataField="Loginpw" HeaderText="Loginpw" SortExpression="Loginpw" /> </Columns> </asp:GridView> <asp:AccessDataSource ID="accLogins" runat="server" DataFile="~/App_Data/test1.accdb" SelectCommand="SELECT [Loginnaam], [Loginpw], [ID] FROM [tblLogins]"> </asp:AccessDataSource> <br /> <br /> </asp:Panel> <asp:Panel ID="Panel2" runat="server" Visible="False"> <p>Selecteer het producttype dat u zoekt:<br /> <asp:DropDownList ID="ddlTypes" runat="server" AutoPostBack="True" DataSourceID="accTypes" DataTextField="Type" DataValueField="ID"> </asp:DropDownList> <asp:AccessDataSource ID="accTypes" runat="server" DataFile="~/App_Data/test1.accdb" SelectCommand="SELECT [Type], [ID] FROM [tblProductTypes]"> </asp:AccessDataSource> </p> <asp:GridView ID="grdProduct" runat="server" AutoGenerateColumns="False" DataSourceID="accProducten" CssClass="gridview" GridLines="Horizontal" AllowSorting="True" DataKeyNames="productID"> <Columns> <asp:CommandField ButtonType="Image" SelectImageUrl="~/Images/Select.png" ShowSelectButton="True" HeaderStyle-CssClass="first"> <HeaderStyle CssClass="first" /> </asp:CommandField> <asp:BoundField DataField="productID" HeaderText="productID" InsertVisible="False" ReadOnly="True" SortExpression="productID" /> <asp:BoundField DataField="productNaam" HeaderText="productNaam" SortExpression="productNaam"/> <asp:BoundField DataField="producent" HeaderText="producent" SortExpression="producent" /> <asp:BoundField DataField="Verkoopprijs" HeaderText="Verkoopprijs" SortExpression="Verkoopprijs" DataFormatString="{0:c}" /> <asp:TemplateField HeaderText="Foto" SortExpression="Foto" HeaderStyle-CssClass="last" >

Ge誰ntegreerde Proef

39


<EditItemTemplate> <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server" Text='<%# Bind("Foto") %>'></asp:TextBox> </EditItemTemplate> <ItemTemplate> <asp:Image ID="Image1" runat="server" ImageUrl='<%# "~\Fotos\" & Eval("Foto") & "_thumb.jpg" %>' /> </ItemTemplate> <HeaderStyle CssClass="last" /> </asp:TemplateField> </Columns> </asp:GridView> &nbsp;<asp:AccessDataSource ID="accProducten" runat="server" DataFile="~/App_Data/test1.accdb" SelectCommand="SELECT productNaam, producent, Verkoopprijs, Foto, productID FROM tblProducten WHERE (productSoort = ?)"> <SelectParameters> <asp:ControlParameter ControlID="ddlTypes" Name="productSoort" PropertyName="SelectedValue" Type="Int32" /> </SelectParameters> </asp:AccessDataSource> <br /> <asp:Button ID="cmdWinkelkar" runat="server" Text="Winkelkar" Width="100px" /> <br /> <br /> <asp:Button ID="cmdAfmelden" runat="server" Text="Afmelden" Width="100px" /> </asp:Panel> </div> <!-- einde inhoud van de pagina -->

5.7.8

Webshop.aspx.vb

Partial Class webshop Inherits System.Web.UI.Page Protected Sub btnBevestig_Click(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles btnBevestig.Click For intTeller = 0 To CInt(grdAantal.Rows(0).Cells(0).Text) - 1 If txtLogin.Text = grdLogins.Rows(intTeller).Cells(1).Text And txtWachtwoord.Text = grdLogins.Rows(intTeller).Cells(2).Text Then Session("KlantID") = grdLogins.Rows(intTeller).Cells(0).Text Session("KlantNaam") = grdLogins.Rows(intTeller).Cells(1).Text Session("Soort") = "Toegang" Response.Redirect("webshop.aspx") End If Next End Sub Protected Sub Page_Load(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles Me.Load If Session("Soort") = "Toegang" Then Panel1.Visible = False Panel2.Visible = True End If End Sub Protected Sub grdProduct_SelectedIndexChanged(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles grdProduct.SelectedIndexChanged Dim Row As GridViewRow

Ge誰ntegreerde Proef

40


Row = grdProduct.SelectedRow Response.Redirect("Detail.aspx?product=" & Row.Cells(1).Text) End Sub Protected Sub cmdRegistreer_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cmdRegistreer.Click Response.Redirect("Registreer.aspx") End Sub Protected Sub cmdAfmelden_Click(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles cmdAfmelden.Click Session("Soort") = "" Session("KlantId") = "" Session("KlantNaam") = "" Panel2.Visible = False Panel1.Visible = True End Sub Protected Sub Button1_Click(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles cmdWinkelkar.Click

Response.Redirect("Winkelmandje.aspx?KlantId=" & Session("KlantID")) End Sub End Class

5.7.9

Registreer.aspx

<!-- Bevat alle inhoud van de pagina --> <div id="Content"> <h1> Registreer</h1> <table class="style1"> <tr> <td class="style2"> Naam:</td> <td> <asp:TextBox ID="txtNaam" runat="server"></asp:TextBox> </td> </tr> <tr> <td class="style2"> Passwoord:</td> <td> <asp:TextBox ID="txtPasswoord" runat="server" TextMode="Password"></asp:TextBox> <asp:CompareValidator ID="CompareValidator1" runat="server" ControlToCompare="txtPasswordControl" ControlToValidate="txtPasswoord" ErrorMessage="* Niet 2x hetzelfde passwoord" ForeColor="Red"></asp:CompareValidator> </td> </tr> <tr> <td class="style2"> Herhaal passwoord:</td> <td> <asp:TextBox ID="txtPasswordControl" runat="server" TextMode="Password"></asp:TextBox> </td> </tr> <tr> <td class="style2">

Ge誰ntegreerde Proef

41


E-mail:</td> <td> <asp:TextBox ID="txtEmail" runat="server"></asp:TextBox> <asp:CompareValidator ID="CompareValidator2" runat="server" ControlToCompare="txtEmailControl" ControlToValidate="txtEmail" ErrorMessage="* Niet 2x hetzelfde E-mail adres" ForeColor="Red"></asp:CompareValidator> </td> </tr> <tr> <td class="style2"> Herhaal E-mail:</td> <td> <asp:TextBox ID="txtEmailControl" runat="server"></asp:TextBox> </td> </tr> <tr> <td class="style2"> Gemeente:</td> <td> <asp:TextBox ID="txtGemeente" runat="server"></asp:TextBox> </td> </tr> <tr> <td class="style2"> Postcode:</td> <td> <asp:TextBox ID="txtPostcode" runat="server"></asp:TextBox> </td> </tr> <tr> <td class="style2"> Straat &amp; huisnummer:</td> <td> <asp:TextBox ID="txtStraat" runat="server"></asp:TextBox> </td> </tr> <tr> <td class="style2"> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="style2"> <asp:Button ID="cmdRegister" runat="server" Height="24px" Text="OK!" /> </td> <td> <asp:AccessDataSource ID="accRegistratie" runat="server" DataFile="~/App_Data/test1.accdb" SelectCommand="SELECT * FROM [tblLogins]"> </asp:AccessDataSource> </td> </tr> </table> </div> <!-- einde van de inhoud -->

5.7.10

Registreer.aspx.vb

Partial Class Registreer Inherits System.Web.UI.Page

Ge誰ntegreerde Proef

42


Protected Sub cmdRegister_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cmdRegister.Click Dim strSQL As String strSQL = "insert into tblLogins (Loginnaam, Loginpw, Email, Gemeente, Postcode, Straat)" strSQL &= " VALUES ('" & txtNaam.Text & "','" & txtPasswoord.Text & "','" & txtEmail.Text & "','" & txtGemeente.Text & "','" & txtPostcode.Text & "','" & txtStraat.Text & "')" accRegistratie.InsertCommand = strSQL accRegistratie.Insert() Response.Redirect("webshop.aspx") End Sub End Class

5.7.11

Detail.aspx

<!-- Bevat alle inhoud van de pagina --> <div id="Content"> <h1>Detailweergave</h1> <p> <asp:DetailsView ID="dtsDetail" runat="server" AutoGenerateRows="False" DataSourceID="accProductDetail" Height="50px" Width="450px" CssClass="Detailsview" GridLines="Horizontal" BackColor="White" CellSpacing="5"> <AlternatingRowStyle BackColor="#797B5C" BorderColor="White" BorderStyle="Solid" BorderWidth="1px" /> <Fields> <asp:BoundField DataField="Verkoopprijs" HeaderText="Verkoopprijs" SortExpression="Verkoopprijs" DataFormatString="{0:c}" /> <asp:TemplateField HeaderText="Foto" SortExpression="Foto"> <EditItemTemplate> <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server" Text='<%# Bind("Foto") %>'></asp:TextBox> </EditItemTemplate> <InsertItemTemplate> <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server" Text='<%# Bind("Foto") %>'></asp:TextBox> </InsertItemTemplate> <ItemTemplate> <a href='<%#Eval("Foto", "Fotos/{0}.jpg") %>' rel="lightbox"><img src="<%#Eval("Foto", "Fotos/{0}_thumb.jpg")%>" </img></a> </ItemTemplate> </asp:TemplateField> <asp:BoundField DataField="producent" HeaderText="producent" SortExpression="producent" /> <asp:BoundField DataField="productNaam" HeaderText="productNaam" SortExpression="productNaam" /> <asp:BoundField DataField="Type" HeaderText="Type" SortExpression="Type" /> </Fields> <RowStyle BackColor="#8D8F6B" BorderColor="White" BorderStyle="Solid" BorderWidth="1px" /> </asp:DetailsView> <asp:AccessDataSource ID="accProductDetail" runat="server" DataFile="~/App_Data/test1.accdb" SelectCommand="SELECT tblProducten.Verkoopprijs, tblProducten.Foto, tblProducten.producent, tblProducten.productNaam, tblProductTypes.Type, tblProducten.ReviewID FROM (tblProducten

Ge誰ntegreerde Proef

43


INNER JOIN tblProductTypes ON tblProducten.productSoort = tblProductTypes.ID) WHERE (tblProducten.productID = ?)"> <SelectParameters> <asp:QueryStringParameter Name="productID" QueryStringField="product" Type="Int32" /> </SelectParameters> </asp:AccessDataSource> </p> <p> <asp:Button ID="btnBestel" runat="server" CssClass="bestel" Text="Bestel" Width="100px" /> </p> <p> <asp:Button ID="cmdTerug" runat="server" Text="&lt;&lt; Vorige" CssClass="bestel" Width="100px" /> </p> </div> <!-- einde inhoud van de pagina -->

5.7.12

Detail.aspx.vb

Partial Class Detail Inherits System.Web.UI.Page Protected Sub cmdTerug_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cmdTerug.Click Response.Redirect("webshop.aspx") End Sub Protected Sub btnBestel_Click(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles btnBestel.Click Dim strSQL As String Dim intPrijs As Integer intPrijs = 5 strSQL = "insert into tblWinkelmandje (Prijs, Product, KlantID)" strSQL &= " VALUES ('" & dtsDetail.Rows(0).Cells(1).Text & "','" & Request.QueryString("product") & "','" & Session("KlantID") & "')" accProductDetail.InsertCommand = strSQL accProductDetail.Insert() Session("Aankoop") = True Response.Redirect("webshop.aspx") End Sub Protected Sub Page_Load(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles Me.Load If Session("KlantID") = "" Then Response.Redirect("Webshop.aspx") End If End Sub End Class

Ge誰ntegreerde Proef

44


5.7.13 Geenaankoop.aspx <!-- Bevat alle inhoud van de pagina --> <div id="Content"> <h1>Geen aankoop</h1> <p>U heeft nog geen aankoop gedaan dus kan u nog niet afrekenen.</p> <p>Gelieve eerst een product te bestellen door naar de <a href="webshop.aspx">webshop</a>.</p> <p>U kan ook de nodige reviews lezen door te navigeren naar <a href="reviews.htm">reviews</a>.</p> </div> <!-- einde inhoud van de pagina -->

5.7.14

Winkelmandje.aspx

<!-- Bevat alle inhoud van de pagina --> <div id="Content"> <h1> Winkelmandje</h1> <p> <asp:GridView ID="grdProducten" runat="server" AutoGenerateColumns="False" DataSourceID="accProducten" CssClass="gridview"> <Columns> <asp:BoundField DataField="Verkoopprijs" HeaderText="Prijs per item" SortExpression="Verkoopprijs" DataFormatString="{0:c}" /> <asp:BoundField DataField="productNaam" HeaderText="Product" SortExpression="productNaam" /> </Columns> </asp:GridView> </p> <p> Totale prijs = <asp:Literal ID="litPrijs" runat="server"></asp:Literal> </p> <p> <asp:GridView ID="grdProductIDS" runat="server" AutoGenerateColumns="False" DataSourceID="accProductIDS" Visible="False"> <Columns> <asp:BoundField DataField="Product" HeaderText="Product" SortExpression="Product" /> </Columns> </asp:GridView> <asp:AccessDataSource ID="accProductIDS" runat="server" DataFile="~/App_Data/test1.accdb" SelectCommand="SELECT [Product] FROM [tblWinkelmandje] WHERE ([KlantID] = ?)"> <SelectParameters> <asp:QueryStringParameter Name="KlantID" QueryStringField="KlantId" Type="Int32" /> </SelectParameters> </asp:AccessDataSource> </p> <p> <asp:AccessDataSource ID="accProducten" runat="server" DataFile="~/App_Data/test1.accdb" SelectCommand="SELECT tblProducten.Verkoopprijs, tblProducten.productNaam, tblProducten.productID FROM (tblWinkelmandje INNER JOIN tblProducten ON tblWinkelmandje.Product = tblProducten.productID) WHERE (tblWinkelmandje.KlantID = ?)"> <SelectParameters> <asp:QueryStringParameter Name="?" QueryStringField="KlantId" /> </SelectParameters>

Ge誰ntegreerde Proef

45


</asp:AccessDataSource> </p> <p> <asp:AccessDataSource ID="accBestellingen" runat="server" DataFile="~/App_Data/test1.accdb" SelectCommand="SELECT COUNT(KlantID) AS Expr1 FROM tblWinkelmandje WHERE (KlantID = ?)"> <SelectParameters> <asp:QueryStringParameter Name="?" QueryStringField="KlantId" /> </SelectParameters> </asp:AccessDataSource> <asp:GridView ID="grdAantal" runat="server" AutoGenerateColumns="False" DataSourceID="accBestellingen" Visible="False"> <Columns> <asp:BoundField DataField="Expr1" HeaderText="Expr1" SortExpression="Expr1" /> </Columns> </asp:GridView> </p> <p> <asp:AccessDataSource ID="accVerkopen" runat="server" DataFile="~/App_Data/test1.accdb" SelectCommand="SELECT tblWinkelmandje.*, tblVerkopen.* FROM tblWinkelmandje, tblVerkopen"> </asp:AccessDataSource> </p> <p> <asp:Button ID="btnBetalen" runat="server" Text="Afrekenen" /> </p> </div> <!-- einde inhoud van de pagina -->

5.7.15

Winkelmandje.aspx.vb

Partial Class Winkelmandje Inherits System.Web.UI.Page Protected Sub Page_Load(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles Me.Load If Session("Aankoop") = True Then Dim inti As Integer Dim intPrijs As Integer For inti = 0 To CInt(grdAantal.Rows(0).Cells(0).Text) - 1 intPrijs += CInt(grdProducten.Rows(inti).Cells(0).Text) Next litPrijs.Text = intPrijs & " €" Else Response.Redirect("Geenaankoop.aspx") End If End Sub Protected Sub btnBetalen_Click(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles btnBetalen.Click Dim strSQL2 As String Dim inti As Integer For inti = 0 To CInt(grdAantal.Rows(0).Cells(0).Text) - 1 strSQL2 = "INSERT INTO tblVerkopen(ProductID, KlantID, Prijs) " strSQL2 &= "VALUES ('" & grdProductIDS.Rows(inti).Cells(0).Text & "','" & Request.QueryString("KlantId") & "','" & grdProducten.Rows(inti).Cells(0).Text & "')"

Geïntegreerde Proef

46


accVerkopen.InsertCommand = strSQL2 accVerkopen.Insert() Next Dim strSQL As String strSQL = "DELETE FROM tblWinkelmandje" strSQL &= " WHERE KlantID=" & Request.QueryString("KlantId") accProducten.DeleteCommand = strSQL accProducten.Delete() Session("Soort") = "" Session("KlantId") = "" Session("KlantNaam") = "" Session("Aankoop") = False Response.Redirect("webshop.aspx") End Sub End Class

5.7.16

Gastenboek.aspx

<!-- Bevat alle inhoud van de pagina --> <div id="Content"> <h1>Gastenboek</h1> <p>Hier zal men een berichtje kunnen achterlaten!</p> <table width="200 px"> <tr> <td valign="top"> Naam:</td> <td colspan="2"> <asp:TextBox ID="txtNaam" runat="server" width="200px"></asp:TextBox> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> Bericht:</td> <td colspan="2"> <asp:TextBox ID="txtBericht" runat="server" Height="100px" TextMode="MultiLine" Width="201px"></asp:TextBox> </td> </tr> <tr> <td> &nbsp;</td> <td> <asp:Button ID="cmdZend" runat="server" Text="Zend" style="height: 26px" /> </td> <td align="right"> <asp:Button ID="cmdLeeg" runat="server" Text="Clear"/> </td> </tr> </table> <br /> <asp:AccessDataSource ID="AccGuestbook" runat="server" DataFile="~/App_Data/test1.accdb" SelectCommand="SELECT * FROM [tblGuestbook]"> </asp:AccessDataSource> <asp:Panel ID="pnlGuestbook" runat="server" Visible="False"> <asp:Repeater ID="Repeater1" runat="server"

Ge誰ntegreerde Proef

47


DataSourceID="AccGuestbook"> <HeaderTemplate> <h1>Berichten</h1></HeaderTemplate> <ItemTemplate><div id="Bericht"> <table> <tr> <td class="width"><%# Eval("Datum")%></td> </tr> <tr> <td></p><%# Eval("Naam")%> schreef:<p></td> <tr> <td><p><%# Eval("Bericht")%></p></td></tr> </table> </div> </ItemTemplate> <AlternatingItemTemplate> <div id="Bericht1"> <table> <tr> <td class="width"><%# Eval("Datum")%></td> </tr> <tr> <td></p><%# Eval("Naam")%> schreef:<p></td> <tr> <td><p><%# Eval("Bericht")%></p></td></tr> </table> </div> </AlternatingItemTemplate> </asp:Repeater> </asp:Panel> </div> <!-- einde inhoud van de pagina -->

5.7.17

Gastenboek.aspx.vb

Partial Class Gastenboek Inherits System.Web.UI.Page Protected Sub cmdZend_Click(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles cmdZend.Click Dim strSQL As String strSQL = "insert into tblGuestbook(Naam, Bericht)" strSQL &= " VALUES ('" & txtNaam.Text & "','" & txtBericht.Text & "')" AccGuestbook.InsertCommand = strSQL AccGuestbook.Insert() Session("Ingevuld") = "True" Response.Redirect("Gastenboek.aspx") End Sub Protected Sub Page_Load(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles Me.Load If Session("Ingevuld") = "True" Then pnlGuestbook.Visible = True End If End Sub End Class

Ge誰ntegreerde Proef

48


Nawoord De Ge誰ntegreerde Proef was voor mij een lastige, maar toch leuke opdracht die me anders heeft leren omgaan met verschillende aspecten. Zo moet je leren omgaan met deadlines en iets inhoudelijk goed kunnen afleveren aan je leerkrachten. De ene keer gaat dit beter dan de andere keer. Ik heb geleerd om taken beter te plannen en niet alles op het laatste moment te doen, want dan krijg je plots te veel werk en zie je het bos door de bomen niet meer. Zo vermindert de waarde van je werk. Dit merkte ik vooral bij het schrijven van mijn website. Ik had een concept, maar eens ik dit uitgewerkt had, bleek het niet te zijn wat ik wou. Door een correcte planning kon ik vanaf nul beginnen en toch iets maken wat inhoudelijk goed was. De GP heeft me ook geleerd dat, wanneer je minder instructies krijgt, het moelijk wordt om een taak correct uit te voeren. Je moet vertrouwen op je eigen intu誰tie en dit kan soms niet zijn wat je klant/baas (in ons geval de leerkracht) verwacht. Zo wil ik, als ik later voor een klant een opdracht moet uitvoeren, precies weten wat de klant wil om zo niet te veel werk opnieuw en opnieuw te moeten doen. Dankzij de GP heb ik nieuwe attitudes die ik voor de rest van mijn leven wil meedragen om zo beter werk te kunnen leveren. Vooral leren omgaan met deadlines zal me later veel helpen. Men kan deze GP ook online raadplegen op volgend adres (http://issuu.com/justinreynaert/docs/gip).


Geïntegreerde Proef  
Geïntegreerde Proef  

Geïntegreerde Proef Justin Reyaert

Advertisement