Page 1

Sint-Jozefsinstituuut Handel, Toerisme & IT Brugge Zilverstraat 26 8000 Brugge

Geïntegreerde proef

Justine Deprez 6MO1 N°8 2017 – 2018 Coach: Mevr. Roelandt


1 Voorwoord Mijn naam is Justine Deprez. Dit is mijn zesde jaar dat ik de richting Marketing en ondernemen volg. Mijn vierde jaar aan het Sint-Jozefsinstituut te Brugge. In mijn laatste jaar is het de bedoeling dat ik al mijn kennis en vaardigheden toon tijdens mijn gipopdracht. In het kader van de geïntegreerde proef hebben we gewerkt omtrent onze minionderneming Up’size in individuele taken en groepstaken. Ook kregen we opdracht naast onze minionderneming. Met Up’size verkopen wij zaadjes in verschillende potjes en doosjes. Bij het horen van deze opdrachten in september had ik van mezelf verwacht dat ik dit niet zou kunnen en heel veel tekorten zou halen. Maar omdat alles goed verspreid was over het hele jaar en we voldoende uitleg kregen was dit in het algemeen vrijwel goed verlopen. Zelf kan ik zeer goed zelfstandig werken alsook in groep. Ik hou van organisatie en afspraken dus tijdens groepswerken ben ik meestal de eerste die taken begint te verdelen zodat er voldoende structuur is. Ik wil dan ook nog graag de leerkrachten bedanken die me steeds bijstuurden en hielpen met mijn verdere vragen, ook Jarne Craeye wil ik bedanken voor de goede samenwerking aan een groepswerk. Daarnaast wil ik ook de firma Hoentjen Creatie bedanken voor de hulp omtrent de fictieve onderneming. Alsook Vlajo en de directie om ons de kans te bieden om onze eigen minionderneming op te starten, want daardoor hebben wij een hele grote ervaring opgedaan.

1


2 Inleiding In onze gip-bundel kunnen we zowel individuele opdrachten alsook groepsopdrachten terugvinden. Ook zijn er verschillende vakken die hierin een rol spelen zoals Nederlands, Frans, Duits, Engels, bedrijfseconomie en toegepaste informatica. De vakken die het meest aan bod kwamen waren bedrijfseconomie en toegepaste informatica. In mijn bundel bespreek ik alles chronologisch over het hele jaar door. We hadden in totaal 8 deelopdrachten startend in september 2017. In het eerste semester als eerste opdracht kregen we de deadline van begin oktober om online ons aandeel aan te kopen van onze minionderneming en de overige aandelen te verkopen. In de maand oktober organiseerden wij een aandeelhoudersvergadering en maakten we daarvoor uitnodigen en aandeelhouderskaartjes. In november volgende onze derde opdracht en moesten we creatief aan het werk gaan en brainstormen over het opstarten van een innovatieve onderneming. Samen met mijn medeleerling Jarne Craeye begonnen met brainstormen en hebben we een mooi concept bedacht. Zo kwamen we met Woodsories op de proppen. Na het eerst groepswerk volgde al snel een tweede die ik samen verwerkte met mijn medeleerling Nils Somers. Voor het vak Frans moesten we een product kiezen uit onze minionderneming. Omtrent dat product moesten we een affiche, slogan en een reclamespotje maken en dat mondeling presenteren. In het tweede semester vond er een functiewisselingen plaats van de miniondernemingen. Daarom moesten we voor de vakken toegepaste informatica, Nederlands, Frans, Engels en bedrijfseconomie een sollicitatiebrief schrijven en een cv maken ter gelegenheid van de functiewisseling binnen de minionderneming. Daarnaast moesten we onze leerkrachten overtuigen aan de hand van een sollicitatiegesprek, ik solliciteerde voor dezelfde functie als kassabeheerder en daarbij kreeg ik ook de functie als financieel directeur. Als voorlaatste en een van de grootste taalopdrachten moesten we Woodsories tot in de puntjes uitwerken in een businessplan, in het Engels. Last but not least hadden we nog een opdracht voor het vak Duits waarin we aan onze leverancier van onze minionderneming een aanvraag moesten indienen. Uit al deze opdrachten hebben we heel wat bijgeleerd zoals professionele cv’s en sollicitatiebrieven op te maken in verschillende talen. We leerden ook reclamefilmpjes, slogans en logo’s uit te werken. Kortom, al deze opdrachten hebben ons een stap dichter gezet met een rugzak vol ervaring en kennis om het bedrijfsleven binnen te stappen.

2


3 Inhoudsopgave 1

Voorwoord....................................................................................................................................... 1

2

Inleiding ........................................................................................................................................... 2

3

Inhoudsopgave ................................................................................................................................ 3

4

Overzicht van de bijlagen ................................................................................................................ 4

5

Bibliografie....................................................................................................................................... 5

6

Deelopdrachten ............................................................................................................................... 6 6.1

Online aankoop aandeel en registratie aandeelhoudersvergadering ..................................... 6

6.2

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering ................................................................................ 7

6.3

Starting up your own business ................................................................................................ 7

6.4

Une campagne publicitaire ..................................................................................................... 8

6.5

Sollicitatiebrief en cv ............................................................................................................. 10

6.5.1

Sollicitatiebrief en cv ..................................................................................................... 10

6.5.2

Sollicitatiefilmpje ........................................................................................................... 10

6.6

Sollicitatiegesprek – entretien d’embauche.......................................................................... 11

6.6.1

7

Sollicitatiegesprek.......................................................................................................... 11

6.7

Starting up your own business: business plan ...................................................................... 11

6.8

Geschäftsbrief – Eine Anfrage ............................................................................................... 12

Conclusie ....................................................................................................................................... 13

3


4

Overzicht van de bijlagen Bijlage 1: Bijlage 2: Bijlage 3: Bijlage 4: Bijlage 5: Bijlage 6:

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering Starting up your own business Sollicitatiebrief en CV Nederlands CV Duits en CV Frans Sollicitatiebrief en CV Engels Business plan

6.2 6.3 6.5 6.5 6.5 6.7

4


5 Bibliografie Online Vertalen nu https://www.vertalen.nu/ Mijn woordenboek http://www.mijnwoordenboek.nl/ MytaGGle https://www.mytaggle.nl/ Canva https://www.canva.com/ ISSUU https://issuu.com/

Boeken Devriendt, D. (2016). Word 2016. Oostkamp: soft Van de Cruys, V., Van de Sijpe, P., Heyvaert, F., Van Doorne, O. (uitgavejaar). Handel zes module acht. Berchem: Uitgeverij De Boeck. Raes M-A, De Clercq, F. (2012). Grammaire Trajet. Kalmthout: Uitgeverij Pelckmans.

5


6 Deelopdrachten 6.1 Online aankoop aandeel en registratie aandeelhoudersvergadering Via de website https://mini.jozefienen.be/ konden onze toekomstige aandeelhouders zich registreren. Men kon kiezen tussen de miniondernemingen Up’size, Gusto del Mundo of Wake & Break en een aandeel kostte €10,00. In totaal moesten we per minionderneming 80 aandeelhouders verzamelen, iedereen kon maar 1 aandeel per persoon aankopen. Terwijl onze potentiële aandeelhouders hen registreerden werden ze ook al op de hoogte gebracht van onze aandeelhoudersvergadering waarbij ze konden aanduiden of ze aanwezig of afwezig zouden zijn. Bij de afsluiting van de miniondernemingen zullen alle aandeelhouders een deel van de winst terugkrijgen.

6


6.2 Uitnodiging aandeelhoudersvergadering Naast de uitnodigingen hebben we ook gepersonaliseerde aandeelhouderskaarten gemaakt waarop een barcode en een QR-code staat. Tijdens de aandeelhoudersvergadering scanden we bij het binnen komen hun barcode in en via deze weg konden wij op een makkelijke manier zien wie aanwezig was. De QR-code kan de aandeelhouder op elk moment van de dag inscannen via smartphone/tablet om zijn/haar gegevens te raadplegen op https://mini.jozefienen.be/ . Bijlage 1: uitnodiging aandeelhoudersvergadering

6.3 Starting up your own business It was our first task in groups and I was together with Jarne Craeye. We need to be starting up our own business and we could choose what we wanted. After that we talked enough about our interests and after we ended with brainstorming, we had the idea about wooden accessories, named Woodsories. To start up a company, we have been able to inform ourselves through different ways about how we should act before we can get started. How much it would cost us all, what documents we needed, what licenses we needed, ... Dit was onze eerste groepstaak die ik samen met mijn medeleerling Jarne Craeye deed. Samen moesten we een fictieve onderneming opstarten en daarbij mochten we een eigen bedacht concept opstellen. Nadat we al onze interesses besproken hadden en voldoende hadden gebrainstormd kwamen we uit bij een idee omtrent houten accessoires, genaamd Woodsories. Om een onderneming op te starten hebben we ons via verschillende wegen laten informeren omtrent hoe we moeten ondernemen vooraleer we van start kunnen gaan. Hoeveel het ons allemaal zou kosten, welke documenten we nodig hadden, welke vergunningen die we nodig hadden, ‌ Bijlage 2: Starting up your own business

7


6.4 Une campagne publicitaire Voor onze tweede groepstaak die ik samen met mijn medeleerling Nils Somers deed moesten we een product uit het assortiment van onze minionderneming Up’size kiezen. Met dat gekozen product moesten we een reclamefilmpje, affiche en slogan maken en mondeling presenteren. Pour notre deuxième tâche de groupe que j'ai fait avec mon étudiant Nils Somers, nous avons dû choisir un produit de notre mini-entreprise Up'size assortiment. Avec ce produit choisi, nous avons dû créer un film publicitaire, poster et slogan et le présenter oralement.

8


Le scénario du spot publicitaire

Justine

Nils

Justine parle avec une copine. Pppffff c’est toujours le même problème. Quand je vais au magasin pour acheter des tomates. Ils ont été touchés par de nombreuses personnes ou ils se trouvent à la pourriture sur les tablettes dans le magasin. Je veux mon argent, il n’y a pas de plus à dépenser. Nils arrive à la table de Justine et dites… Bonjour Madame, j’ai entendu que vous êtes en colère sur les tomates au magasin et je peux vous aider avec ça. Justine regarde à Nils. Personne ne peut m’aider ! Que puis-je faire contre des millions de tomates ? Nils assez contre Justine et commencer parler. Donc, ‘Le Nilske’ peut vous aider avec votre problème. Maintenant vous pouvez avoir votre propre tomate plantes et de grandir. Le plus grand avantage est que 1 pot de tomate coût 2 euros. Justine est heureuse et elle saute vers le haut. Oh merci monsieur, vous avez ouvert un nouveau monde pour moi ! ‘Le Nilske’ est bon pour tout le monde !

9


6.5 Sollicitatiebrief en cv 6.5.1 Sollicitatiebrief en cv

Mijn digitale appsite kunt u steeds terugvinden via de volgende link: http://www.mytaggle.nl/JustineDeprez/ Bijlage 3: NL: Sollicitatiebrief en cv met QR-code naar appsite Bijlage 4: FR: Sollicitatiebrief en cv met QR-code naar appsite Bijlage 5: EN: Sollicitatiebrief en cv met QR-code naar appsite

6.5.2 Sollicitatiefilmpje Naast onze schriftelijke cv’s en sollicitatiebrieven, stelden we ons ook voor aan de hand van een sollicitatiefilmpje. We moesten het filmpje maken in 3 verschillende talen: Nederlands, Frans en Engels. Via de volgende link kunt u mijn sollicitatiefilmpje terugvinden: https://youtu.be/F7YvHAtOA9k .

10


6.6 Sollicitatiegesprek – entretien d’embauche 6.6.1 Sollicitatiegesprek Op 16 januari 2018 werden we vriendelijk uitgenodigd om op sollicitatiegesprek te gaan bij 4 leerkrachten. Voor het vak Duits was Mevrouw Van Hecke aanwezig, voor Engels was dat Mevrouw Deparcq die ook het vak Nederlands op zich nam. Voor bedrijfseconomie was Mevrouw Roelandt van de partij en Mevrouw De Muynck voor Frans. Tijdens het gesprek moesten we onszelf verdedigen voor nieuwe functie binnen de minionderneming. Ik solliciteerde terug voor mijn zelfde functie als kassabeheerder.

6.7 Starting up your own business: business plan Na onze pitch over Woodsories, maakten Jarne Craeye en ik ook een business plan op. Je kan er alles in terug vinden over Woodsories. Bijvoorbeeld waar we ons zullen vestigen, hoeveel alles ons zal kosten per maand en jaar, onze website, de resultaten van onze afgenomen enquête, … After our pitch about Woodsories, Jarne Craeye and I also made a business plan. You can find everything in it about Woodsories. For example, where we will settle, how much everything will cost us each month and year, our website, the results of our survey taken, ... Bijlage 6: Business plan

11


6.8 Geschäftsbrief – Eine Anfrage In het eerste semester hebben wij een leverancier moeten kiezen voor Up’size. We vonden een firma in Nederland, Tuinplus die een heel groot assortiment had. We moesten dan ook voor deze taak een mail sturen naar onze leverancier met een aanvraag over een product of over hun catalogus. Im ersten Semester müssen wir einen Lieferanten für Up'size wählen. Wir haben ein Unternehmen in den Niederlanden, TuinPlus die ein sehr großes Sortiment hatte. Wir mussten daher eine E-Mail an unseren Lieferanten mit einer Anfrage für ein Produkt oder über Ihren Katalog zu senden.

12


7 Conclusie Na al deze taken kan ik vaststellen dat ik heel wat heb bijgeleerd omtrent ondernemen. Ook wil ik zeker al deze ervaring gebruiken bij het oprichten van Woodsories. Door het opstellen van een ‘business plan’ en daar veel mee bezig te zijn ben ik positief geworden samen met een paar familieleden. Wij zullen als familie Woodsories een leven in blazen begin volgend jaar. Zowel bij de groepstaken als bij de individuele taken hielpen wij als klas elkaar zeer goed. We konden steeds op elkaar rekenen om taken af te drukken of uitleg te geven. Door de gipbundel is onze klas nog hechter geworden. Aan de hand van de verschillende taalopdrachten heb ik heel wat bijgeleerd. Ik vind persoonlijk dat ik een grote stap vooruit ben met Engels. Ook voor bedrijfseconomie ben ik een grote stap vooruit. Ik vond het opstellen van het ‘business plan’ super leuk, dat was echt mijn ding. Ik vond het zeer nuttig dat we leerden hoe we een goede en originele ‘cv’ en ‘sollicitatiebrief’ moesten opstellen. Dit is ook een perfecte voorbereiden voor als we een vakantiejob zoeken of vast werk. De leerkrachten stonden altijd voor ons klaar wanneer we in moeilijkheden zaten of vragen hadden omtrent onze geïntegreerde proef. Ze stonden steeds paraat via Smartschool of tijdens de les. Voor de uitwerking van elke opdracht was dit zeer tijdrovend. Maar bij een goede verdeling van taken kon dit zeker en vast op tijd lukken. Ook kregen we af en toe wat tijd in de les wat zeker nuttig was, je kon ondertussen vragen stellen aan de leerkracht. Mijn favorietste taken van heel de gip-bundel vond ik de ‘cv’s’ en het ‘business plan’. Uit deze twee opdrachten heb ik ook het meeste bijgeleerd en vind ik ook het handigste voor later. Als ik mijn geïntegreerde proef in het algemeen bekijk ben ik heel trots op het resultaat. Ik ben terug een ervaring rijker geworden.

13


Up’size Zilverstraat 26 BE 8000 BRUGGE  050 33 19 43 miniupsize

BE86 0018 2254 7750 www.up’size.be upsize.mini@gmail.com

Heer Adhikari Blankenbergse Steenweg 27 8000 Brugge

Uw bericht van

Uw kenmerk

Ons kenmerk

Brugge

mini1_22

2017-10-18

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering Up’size

Geachte Heer Adhikari Met succes hebben we uw inschrijving ontvangen via mini.jozefienen.be. Daarbij willen we u bedanken voor het vertrouwen en de steun in Up’size. We kijken er al naar uit u te verwelkomen op 25 oktober 2017 op onze aandeelhoudersvergadering. De avond gaat van start om 19h30 in het Tabigha, Noordzandstraat 46, 8000 Brugge. Mocht er eventueel vragen zijn of u kan er toch niet bij zijn, neem dan gelieve via ons e-mail upsize.mini@gmail.com contact op met Victor Laroy, administratief verantwoordelijke. Dit staat u te wachten op de aandeelhoudersvergadering: • Een verwelkoming door de directrice; • verdiepte uitleg over ons concept; • u kunt nog genieten van een hapje en een drankje. Met het Up’size team hopen wij dat u ook van de partij zult zijn. Neem zeker bijgevoegd aandeelhouderskaartje met barcode mee zodat wij die kunnen inscannen. Met de QR-code onderaan de brief kunt u thuis met uw smartphone rechtstreeks uw gegevens raadplegen op http://mini.jozefienen.be → mijn gegevens

Met vriendelijke groeten Sophie Tanghe CEO minionderneming Up'size


Up’size Grow with us

Up’size Grow with us

Aandeelhouderskaart

Aandeelhouderskaart

Deze kaart mag u niet vergeten mee te nemen naar de aandeelhoudersvergadering! Bedankt!

Deze kaart mag u niet vergeten mee te nemen naar de aandeelhoudersvergadering! Bedankt!

Voornaam

Voornaam

Akash

Ward

Familienaam

Familienaam

Adhikari

Aneca

Barcode

Barcode

Up’size Grow with us

Up’size Grow with us

Aandeelhouderskaart

Aandeelhouderskaart

Deze kaart mag u niet vergeten mee te nemen naar de aandeelhoudersvergadering! Bedankt!

Deze kaart mag u niet vergeten mee te nemen naar de aandeelhoudersvergadering! Bedankt!

Voornaam

Voornaam

jannick

Géraldine

Familienaam

Familienaam

bentein

Broekaert

Barcode

Barcode


Justine Deprez

nr.8 6MO1

Jarne Craeye

nr.3

6.3 Starting up your own business Quick Pitch: Woodsories Hello, we are Woodsories (wood + accessories). Our slogan is ‘choose unique and take the warm feeling’. Today, we are showing you our new webshop. First of all, we were wondering what we could sell. A lot of people have different electronic devices. Everything has a different look, what can be annoying if you have a lot of them with a different design. Well we have the solution. We would like to sell all kinds of electronics with the same design using a webshop. We’re choosing to give everything a wooden look. We’re choosing for a wooden look because we associate wood to warmth and cosiness. We could sell alarm clocks, radios, bluetooth speakers, USB-sticks, keyboards, gaming controllers, watches… We also can sell phone cases for all types of smartphones, since phone cases are really popular, not too expensive and easy to sell.


Justine Deprez

nr.8 6MO1

Jarne Craeye

nr.3

The enterprise counter We have chosen for a partnership as a company. That means that the partnership basically gets abrogated owing to the death of a partner, and partners can’t sell or donate their shares without the permission of the other partners (the Board of Directors). What steps do you need to take? What must we mention? As we start a webshop, we must take account of following official rules: ● The right of retrieving​: your client can change his mind until 14 days after the purchase. He/she sends the product back in those 14 days. After that, you have 14 days to give the customer his/her money back. You mention this on your website in a clear language. ● The obligation of information​: you have to mention your contact details and VAT number on your website and in your e-mails. Of course each product has to have a clear price, including all (shipping)costs and VAT. After the order of the client, you have to send all information again (product, price, delivery ...) by e-mail. ● Delivery deadline​: your product has to be at the client in 30 days. ● General terms and conditions​: it’s not required, but it is recommended. You can mention all the information about delivery deadlines and potential warranty here. To be sure, send this to the customer with the affirmation mail. ● Advertising and marketing​: you can’t indicate answers on questionnaires in advance. You always need permission to send advertising e-mails. -

-

-

-

You have to think about what ​supplier​ we are going to work with. How you will send your goods​ ​(using a company that transmits goods, how fast ...). Also choose a good ​domain name (​ for example: Woodsories.be). Consider what kind of ​webshop​ appropriate is for your business. Also look after if you're going to take a free software or a rental formula. How higher the price, how better the quality. What kind of ​payment system ​will you use? - Visa - Mastercard - Maestro - Paypal - … Make sure you have a ​professional​ ​look ​so you can guarantee that your clients trust you and buy your products online. Do you only want to sell in Belgium, or do you want to sell in other countries too? What would happen with the ​VAT​? Make sure that a bookkeeper helps you, this way you will encounter less problems. Promoting​ your webshop (using facebook, Google Adwords, interesting blog, instagram ...) If you want to start on an independent base, you will need an enterprise number (VAT-number): you pay 3 months of social contribution, based on your earnings. Your own data: at the top, you place your trade name, your business, your address, contact information and your VAT-number.


Justine Deprez

nr.8 6MO1

Jarne Craeye -

-

-

nr.3

The conditions of delivery​: area where you deliver, deadline and the costs. You should mention that you’re not responsible when the carrier gets slowed down. Also don’t forget that your product has to be at the client in 30 days, also when the delivery gets slowed down. if this doesn’t happen, the customer can cancel the order. A client has 14 days after delivery for adjusting. ​It is sufficient that he/she lets you know (written or by mail) in between the deadline. As soon as you get the product back from your customer, you have 14 days to pay the total costs (shipping costs included) back. Payments​: VAT, contingent extra costs, the shipping costs and the total price. Also enumerate the payment possibilities. Put this information on the page where the client discharges. At the payment button has to be: ‘order with payment obligation’. Recommendation​: destine a rubric ‘general terms and conditions’ where every official information about your webshop and products is shown. You parry yourself and at the same time you enforce the entrustment of your visiter - if your general terms and conditions are clear and concise formulated. The conditions should be on a different web page, that is clearly visible and everywhere accessible from your website. Right before the payment process, you show clearly the link and place a sentence like ‘by accepting your order, you agree with the general terms and conditions’. After the purchase, you have the information obligation. So send the conditions again as an attachment with the confirming e-mail.

Which documents do we need? As we start up an e-shop, we only have to have licences for selling certain products or services. Not-activity-related licences: ● BeCommerce-label​ = BeCommerce is the Belgian Union of the companies active in sales on long distance, through internet, so every forms of e-commerce. Thanks to the alerting, information, promotion, the certification of e-commerce websites using the BeCommerce quality label and an own code of behavior, is BeCommerce going to work on the growing of the sector and the enforcement of the consumers entrusts in buying on a distance. ● Enterprise number (=VAT-number)​: you pay 3 months of social contribution, based on your earnings. ● Connection with a health insurance fund ● Connection with a social insurance fund


Justine Deprez Kassabeheerder Persoonlijke gegevens: Naam Deprez Adres Baron de Boesinghestraat 18 Postcode 8750 Geboorteplaats Roeselare justine.deprez@outlook.be Burgerlijke staat Ongehuwd

Profiel Zelfstandig werken en in teamverband lukken voor mij allebei. Ik ben een sociaal persoon die graag naar vernieuwingen zoekt. Een luisterend oor is ook een beschrijving van mezelf ook ben ik iemand die wilt helpen waar nodig. Op mij kun je rekenen want ik ben een harde werker. Mijn motto is ook wel “Als iemand vol vertrouwen in de richting van zijn dromen gaat, en het leven durft te leven dat hij zich heeft voorgesteld, zal hij een succes hebben dat hij nooit had verwacht.

Onderwijs en opleiding Secundair onderwijs Sint-Jozefsinstituut Handel, Toerisme & IT, Brugge 2015 – heden Marketing en ondernemen IHKA, Ardooie 2012 – 2014 Marketing en ondernemen Lager onderwijs De Regenboog, Zwevezele 2003 – 2011

Voornaam Justine Nationaliteit Belg Gemeente ZWEVEZELE Geboortedatum 19 mei 2000 +32 472 26 88 40 Rijbewijs B Theorie

Hobby’s en interesses o Zingen & dansen o Chiro Zwevezele o Creatief bezig zijn (koken, bakken en knutselen) o Reizen

Vakantiejobs Medewerker Pretpark Plopsaland, De Panne Vakantie 2017 – heden Zaalmedewerkster Restaurant Buiten Gewoon, Koolskamp Weekend en vakantie 2016 – heden Verkoopster Bakkerij Danny, Zwevezele Elke zondag van 6:45 – 11:45 2015 – heden 1

Justine Deprez


Taalvaardigheid Nederlands Frans Engels Duits

   

Computervaardigheid Word Excel PowerPoint Publisher Klaviervaardig

    

Referenties

Eigenschappen

o Mevrouw Laurell Panneel, verantwoordelijke Randstad Plopsaland_food De Pannelaan 68, 8660 ADINKERKE

o o o o o o o o o o o o

o Mevrouw Leen Arickx, manager restaurant Buiten Gewoon Oude Ardooiesestraat 28, 8851 ARDOOIE o De heer Danny Steenhuyse, manager bakkerij Danny Hille 109, 8750 ZWEVEZELE

Sociaal Flexibel Geduldig Stressbestendig Behulpzaam Zelfstandig Avontuurlijk Betrouwbaar Eerlijk Gevoelig Enthousiast Nauwkeurig en precies

http://www.mytaggle.nl/JustineDeprez/

2 Justine Deprez


Justine Deprez Baron de Boesinghestraat 18 8750 ZWEVEZELE Tel: 0472 26 88 40 E-mail: justine.deprez@outlook.be

Zwevezele, 9 januari 2018

Mevrouw Roelandt Zilverstraat 26 8000 BRUGGE Sollicitatie minionderneming Up’size kassabeheerder Geachte mevrouw Roelandt Naar aanleiding van de nieuwe functieverdeling binnen de minionderneming zou ik graag mijn taak als kassabeheerder behouden in het Up’size team. Ik ondervond van mezelf dat ik op kort termijn snel door had wat mijn taken en werkpunten waren die ik als kassabeheerder aan moest voldoen. Samen met mijn teamgenoot Nils Somers (boekhouder) was er een goeie klik waardoor we snel en efficiënt werk hebben verricht. Het was heel leuk om in een leuke werksfeer te kunnen werken met hem. Aangezien ik stressbestendig ben, oog heb voor detail en correct en nauwkeurig werk, vind ik persoonlijk dat de taak als kassabeheerder me volledig beschrijft. Ik ben kritisch op mezelf zodat ik zeker weet dat ik het goed zal doen. Door de complimenten die ik krijg van het Up’size team geeft het me een boost om nog beter mijn best te doen. Voor de functie is het de bedoeling dat je ervoor zorgt dat we met de minionderneming goed zitten op financieel vlak. Dat houdt in dat de kassa moet kloppen en de bankrekening nauwlettend in de gaten gehouden moet worden. Hopelijk kom ik in aanmerking om voor de rest van het jaar de taak als kassabeheerder verder te blijven doen. Als bijlage vind u mijn cv, dat ik graag verder zou willen toelichten in een persoonlijk gesprek. Met vriendelijke groeten Justine Deprez


Justine Deprez Betreiberin der Kasse

Persönliche Daten: Name Deprez Justine Adresse Baron de Boesinghestraat 18, 8750 Geburtsort Roeselare justine.deprez@outlook.be Familienstand Unverheiratet

Profil Ich bin jemand das hilft gern mit andere Leute. Ich bin sozial und ich bin ein hörendes Ohr. Ich kann arbeiten allein und auch in Team. Du kannst mir Vertrauen und bau auf mir auf. Ich sage immer, in deinem Leben da ist ein Zug und Sie müssen wählen, wenn du es nimmst oder nicht. Manchmal kannst du verlieren und manchmal kannst du gewinnen und dann hast du eine erfolgreiche Karriere. Aber du weißt nicht, wann der Zug kommt.

Schulausbildung

Staatangehörigkeit Belgierin ZWEVEZELE Geburtsdatum 19.Mai 2000 +32 472 26 88 40 Lizenz B Theorie

Hobbys und Freizeitbeschäftigung o Singen und tanzen o Jugendbewegung Chiro Zwevezele o Kreativ (kochen, backen und basteln) o Reisen

Berufserfahrung/ Ferienjob

Realschule Sint-Jozefsinstituut Handel, Toerisme & IT, Brügge 2015 – heute Marketing und Unternehmen

Angestellter

IHKA, Ardooie 2012 – 2014 Marketing und Unternehmen

Kellnerin Restaurant Buiten Gewoon, Koolskamp Wochenende und Urlaub 2016 – heute

Grundschule De Regenboog, Zwevezele 2003 – 2011

Park Plopsaland, De Panne Urlaub 2017 – heute

Verkäuferin Bäckerei Danny, Zwevezele Jeden Sonntagmorgen 2015 – heute 1

Justine Deprez


Sprachkenntnisse Niederländisch Französisch Englisch Deutsch

   

EDV-Kenntnisse Word Excel PowerPoint Publisher Tastaturfertigkeit

Referenzen

Stärken

o Frau Laurell Panneel, Verantwortlich Randstad Plopsaland_food De Pannelaan 68, 8660 ADINKERKE +32 2 506 61 54

o o o o o o o

o Frau Leen Arickx, Manager Restaurant Buiten Gewoon Oude Ardooiesestraat 28, 8851 ARDOOIE +32 478 41 06 06

    

kontaktfähig anpassungsfähig gelassen stressresistent hilfreich Selbständig ...

o Herr Danny Steenhuyse, Manager Bäckerei Danny Hille 109, 8750 ZWEVEZELE 051 61 15 37

http://www.mytaggle.nl/JustineDeprez/

2 Justine Deprez


Justine Deprez Gestionnaire de Caisse Données personnelles Nom Deprez Justine Nationalité Belge Adresse Baron de Boesinghestraat 18, 8750 ZWEVEZELE Lieu de naissance Roulers Date de naissance le 19 mai 2000 justine.deprez@outlook.be +32 472 26 88 40 Etat civil Célibataire Permis de conduire B Théorie

Profil Travailler de façon autonome et travailler en équipe pour moi. Je suis une personne sociable qui recherche des innovations. Une oreille attentive est aussi une description de moi. Je suis aussi une personne qui aide si nécessaire. Sur moi, vous pouvez compter parce que je suis un travailleur acharné. Je dit toujours: dans ta vie, un train passe et puis tu dois choisir que tu prends le train et tu perds ou tu ne prends pas le train et tu gagnes et tu as une carrière réussie. Mais tu ne sais pas quand le train passe.

Education et formation

Loisirs et intérêts o Chanter et danser o Mouvement de jeunes Chiro Zwevezele o Être créatif (cuisson et bricoler) o

Voyager

Jobs de vacances

Enseignement secondaire Institut Saint-Joseph Commerce, Tourisme & IT, Bruges 2015 – compétences Marketing et entrepreneuriat

Employé Parc d’attractions Plopsaland, De Panne Vacances 2017 – présent

IHKA, Ardooie 2012 – 2014 Marketing et entrepreneuriat

Assistant de salle Restaurant Buiten Gewoon, Koolskamp Week-end et vacances 2016 – présent

Enseignement primaire L’arc-en-ciel, Zwevezele 2003 – 2011

Vendeuse boulangerie Danny, Zwevezele chaque dimanche 2015 – présent 1

Justine Deprez


Compétences linguistique néerlandais français anglais allemand

   

Compétences informatiques Word Excel PowerPoint Publisher Compétences de clavier

Références

Caractéristiques

o Madame Laurell Panneel, responsable de Randstad Plopsaland_food De Pannelaan 68, 8660 ADINKERKE

o o o o o o o o o o o

o Madame Leen Arickx, Gestionnaire restaurant Buiten Gewoon Oude Ardooiesestraat 28, 8851 ARDOOIE o Monsieur Danny Steenhuyse, Gestionnaire boulangerie Danny Hille 109, 8750 ZWEVEZELE

    

Sociable Flexible Patiente Résistant au stress Serviable Aventureuse Fiable Honnête Sensible Enthousiaste Précise

http://www.mytaggle.nl/JustineDeprez/

2 Justine Deprez


Justine Deprez Cashier manager Personal data Name Justine Deprez Nationality Belgian Address Baron de Boesinghestraat 18, 8750 ZWEVEZELE Place of birth Roeselare Date of birth May 19 2000 justine.deprez@outlook.be +32 472 26 88 40 Marital status Single Driving License B Theoretical license

Profile I'm someone that will help everyone. I'm a social person and I am a listening ear. I can work alone and in a team. You can trust me and you can also build on me. I always said that, in your live there is one train and then you need to choose if you take the train or not. Sometimes you can lose and sometimes you can win and then you have a successful career. But you never know when the train is coming.

Education

Hobbies and interests o Singing and dancing o Youth Movement Chiro Zwevezele o Be creative (cooking, baking and tinkering) o Travel

Vacation jobs

Secondary education Saint Joseph’s Institute Trade , Tourism & IT, Bruges 2015 – present day Marketing and entrepreneurship

Officer Theme park Plopsaland, De Panne Vacation 2017 – present day

IHKA, Ardooie 2012 – 2014 Marketing and entrepreneurship

Hall employee Restaurant Buiten Gewoon, Koolskamp Weekend and vacation 2016 – present day

Primary education The Rainbow, Zwevezele 2003 – 2011

Seller Bakery Danny, Zwevezele Every Sunday morning 2015 – present day 1

Justine Deprez


Language proficiency Dutch French English German

   

Computer Skill Word Excel PowerPoint Publisher Keyboard skills

    

References

Characteristics

o Madam Laurell Panneel, Manager Randstad Plopsaland_food De Pannelaan 68, 8660 ADINKERKE

o o o o o o o o o o o o

o Madam Leen Arickx, Manager restaurant Buiten Gewoon Oude Ardooiesestraat 28, 8851 ARDOOIE o Sir Danny Steenhuyse, Manager Bakery Danny Hille 109, 8750 ZWEVEZELE

Social Flexible Patient Immune to stress Obliging independent Adventurous Reliable Honest Sensitive Enthusiastic Accurate

http://www.mytaggle.nl/JustineDeprez/

2 Justine Deprez


Justine Deprez Baron de Boesinghestraat 18 8750 ZWEVEZELE Tel: +32 472 26 88 40 E-mail: justine_deprez@outlook.be Ms Valerie Roelandt Zilverstraat 26 8000 BRUGGE Tel: 050 33 19 43 E-mail: info@sintjozefbrugge.be 14 January 2018 Dear Ms Roelandt Application mini enterprise Up’size cashier manager I should like to apply for the post cashier manager in Up’size. In the redistribution, I would like it if I could do the same function as the first trimester as cashier manager. I have experienced the feeling of the function and I like it and I quickly knew what my tasks were and where I have some problems. Together with my teammate Nils Somers (accountant) there was a good band therefore we could work fast and good with a lot of pleasure. It was nice to work in an awesome working atmosphere with him. We have always the same opinion and we talk a lot about the tasks we can do together and what we gone do alone. So, we divide the tasks among us two. Also, when someone of us two is sick and not at school, then we send mails and text messages for helping each other. I’m immune to stress, I have an eye for detail and I work good and detailed. My opinion is that the task as cashier manager fully describes me. I am strict on myself so I’m sure I do it right. The compliments that I got from the Up’size team gave me a boost. For this function the intention is that you ensure that the mini enterprise is financially well. The cash register must be correct and you have to keep an eye on the bank card. Hopefully I will be eligible to continue as the function of a cashier manager for the rest of the year. I have enclosed my curriculum vitae for your consideration and I am available for an interview at any time. I look forward to hearing from you soon. Yours sincerely

Justine Deprez (Miss) Enc CV


BUSINESS PLAN

Think different and take the warm feeling

www.woodsories.simplesite.com

1


1 Executive summary 1 Executive summary.................................................................................................................................................................... 2 2 Elevator pitch ............................................................................................................................................................................. 3 2.1 Elevator pitch .................................................................................................................................................................... 3 2.2 Our business name ............................................................................................................................................................ 3 2.3 Do we need a strapline?.................................................................................................................................................... 3 2.4 Why do we want to run our own business? ..................................................................................................................... 3 3 Products and services ................................................................................................................................................................ 4 3.1 Our products + explanation .............................................................................................................................................. 4 3.2 Our product range ............................................................................................................................................................. 4 3.3 Retail or wholesale? .......................................................................................................................................................... 5 4 The market................................................................................................................................................................................. 6 4.1 Who are our prospects? .................................................................................................................................................... 6 4.2 What do the customers think about our company/products? ......................................................................................... 6 4.3 Our supplier ....................................................................................................................................................................... 8 4.4 Can we get special conditions? ......................................................................................................................................... 8 5 Market analysis .......................................................................................................................................................................... 9 5.1 What steps do we need to take? ...................................................................................................................................... 9 5.2 What documents and licenses do we need? .................................................................................................................. 10 5.3 What will this all cost? .................................................................................................................................................... 11 5.4 What administrative obligations do we have? ............................................................................................................... 12 6 Marketing strategy .................................................................................................................................................................. 13 6.1 Product ............................................................................................................................................................................ 13 6.2 Price ................................................................................................................................................................................. 13 6.3 Promotion ....................................................................................................................................................................... 14 6.4 Location ........................................................................................................................................................................... 14 7 Competitor analysis ................................................................................................................................................................. 15 7.1 Who are our competitors? .............................................................................................................................................. 15 7.2 SWOT analysis ................................................................................................................................................................. 15 7.3 Our USP ........................................................................................................................................................................... 15 8 Operations and logistics .......................................................................................................................................................... 16 8.1 The production location .................................................................................................................................................. 16 8.2 The delivery ..................................................................................................................................................................... 16 8.3 The payment ................................................................................................................................................................... 16 8.4 Where are the suppliers located? ................................................................................................................................... 16 8.5 Do we need extra equipment?........................................................................................................................................ 16 8.6 Our company structure ................................................................................................................................................... 16 9 Cost and pricing strategy ......................................................................................................................................................... 17 9.1 Variable costs .................................................................................................................................................................. 17 9.2 Fixed costs ....................................................................................................................................................................... 17 10 Financial forecast ................................................................................................................................................................... 17

2


2 Elevator pitch 2.1 Elevator pitch Hello, we are Woodsories (wood + accessories). Our slogan is ‘think different and take the warm feeling’. Today, we are showing you our new webshop. First of all, we were wondering what we could sell. A lot of people have different electronic devices. Everything has a different look, what can be annoying if you have a lot of them with a different design. Well we have the solution. We would like to sell all kinds of electronics with the same design using a webshop. We’re choosing to give everything a wooden look. We’re choosing for a wooden look because we associate wood to warmth and cosiness. We could sell alarm clocks, radios, Bluetooth speakers, USB-sticks, keyboards, gaming controllers, watches… We also can sell phone cases for all types of smartphones, since phone cases are really popular, not too expensive and easy to sell. You can take a look on our website for more information: www.woodsories.simplesite.com

2.2 Our business name We chose the name ‘Woodsories’ for our company. It’s important for us that the customer immediately knows what we do, thanks to our name. Woodsories represents wood and accessories as we will sell wooden accessories. Thanks to this combination of words, we are pretty sure that people will quickly know what we sell.

2.3 Do we need a strapline? As we’re not the only one selling this kind of products, we think a strapline is really important for our company. Our strapline is ‘think different and take the warm feeling’. With this strapline, we want to insure that if someone chooses for our products, that they’re immediately made the right choice because they think different than other people by choosing for us. We also want to clarify that the design of our products give you a warm feeling, by associating the wood with cosiness, for example an evening at a fireplace.

2.4 Why do we want to run our own business? We chose to start up a business ourselves because we both want to raise something and we want to make other people happy with our products. We’re both sure that we made the right choice for starting up an own company, as we’re very spirited to make Woodsories a successful company. Every CEO of an enterprise wants it to be a success, just as with us. We’re convinced that we have the needed knowledge, skills and experience to start up Woodsories. We both had the same education, namely ‘Marketing and entrepreneurship’, so we definitely have the right knowledge. In our last year we had the opportunity to start up a young enterprise ourselves. This gave us the right experience to do the real work. According to this, we both found out our own skills, and we know what our strengths are to express our skills in our company.

3


3 Products and services 3.1 Our products + explanation Our product choice is every accessory that is adapted with wood. It’s not a coincidence that we chose for this, we both are really hyped for wooden products, we both really love it and we’re convinced that we’re not the only one. We think it’s beautiful and trendy, that’s why we wanted to associate our products with that. After some research, we made the conclusion to use the most used products today. Nowadays almost everybody has a smartphone, most of them also want a phone case. A big part of the youth have a PlayStation or an Xbox, that’s why we thought of a wooden game controller. For the people who work a lot at their office, we had the idea to offer wooden keyboards and also wooden watches, to have a more professional look. The idea to decrease the use of smartphones nowadays is impossible. But we can make sure that some people don’t use their phone as an alarm anymore, that’s why we thought we could sell a wooden alarm clock. Next to that, we also have headsets and earbuds, almost everybody uses those at least one moment every day. To be different than all those Apple earbuds, we thought it would be unique and special with these products. A big part of the population has a music installation or a Bluetooth speaker at their house, we also thought about that. You can use a wooden Bluetooth speaker in almost every interior. A USB-stick isn’t being used that much by students, but it can be handy in an emergency or if you simply need it for your work. We want something different than all those USB-sticks with too much colors, shapes and measures, because to be honest, that doesn’t look professional at all, so why won’t you use a wooden USB-stick of Woodsories? We’ve asked to people what their personal opinion was about our products, the result was that a lot of them were very positive, some of them even asked if they can buy these products with us.

3.2 Our product range Cases (Smartphone & Tablets) Nowadays everybody has a smartphone and/or a tablet, and those are made more and more out of glass so they get damaged faster. With a wooden case, you’ll get more strength than a case made out of plastic. It also gives the case a modern look. Gaming controllers The youth plays often on their Playstation, Xbox, Wii … During a competitive game, they can get mad quickly and throw their controller on the ground. Using a strong wooden controller, the damage won’t be that seriously. It’s also handy when you take your controller somewhere, it will be protected as it’s made out of a harder material. Bluetooth speaker A bluetooth speaker can be pretty, but to put it into your living area or to show it to other people it would be nicer and more elegant if your own bluetooth speaker emits warmth by choosing a wooden bluetooth speaker. It fits in every interior and in every area in your house.

4


USB-sticks Nowadays there are a lot of different USB-sticks in different shapes, measures and colors. Most of the times they’re very small and get lost quickly. With our USB-stick, this wouldn’t happen thanks to the color of it. It is very notable thanks to the color of the wood. You’ll also have a more professional look with a wooden USB-stick than with a yellow-green parrot USB-stick.

Earbuds + headsets Everybody wants to have the Apple earbuds for one simple reason, because of the brand name Apple. They have a boring look, only white. But you can also choose for earbuds/headsets with a warm color. They work a lot longer and don’t get damaged that quickly. If you want to be unique, you definitely should choose for the earbuds/headsets of Woodsories. Keyboards You arrive at school or at your work and you have to work with a computer all day again. This can be annoying for your hands to type on a hard, plastic keyboard. With Woodsories you can buy pretty keyboards with keys that soft you even won’t feel that you press in the keys. Watches When you go to a watch shop, you’ll see a lot of watches of different brands. But the only colors you see there are black, grey, white, gold, silver, bronze … That’s another thing we’re different in. We sell watches with a wooden completion. Alarm clocks The first thing you do in the morning is snooze your alarm. Nowadays this happens with our smartphones, what we personally find regrettable because we get up and go to sleep with our smartphone and that’s what we want to change. Get up for once without your smartphone! Let a real alarm clock wake you up. This isn’t bought that much anymore because they’re boring and not always pretty. By choosing for a wooden clock you can enjoy the warmth you feel when you wake up and see the wooden alarm clock if you snooze it. It will give your room an extra trendy accent.

3.3 Retail or wholesale? We chose to make Woodsories a retail. The reason for that is because we don’t want to expand to multiple stores in Belgium. We want only one location for our business. We want to advertise via social media and using our PR to reach a lot of people all over Belgium, or even further. Our webshop gives the people who live too far away of our store the opportunity to buy our products too. The other reason why we choose for a retail is because a few other stores in Belgium also sell products like this, but not that expanded, only around 2 types of products. We sell way more products.

5


4 The market 4.1 Who are our prospects? Of course every potential customer that walks in our store, but also the prospects that visit our website most likely will buy our products. Most of them will be people who like products with a wooden material, or just people who like the concept and therefore would like to have something of our product range. Some of our customers will be friends, family or acquaintances of us because in both of our families, there are people who like wooden products.

4.2 What do the customers think about our company/products? It’s always difficult at the beginning to know if the products will be good enough for the customers. That’s why we started a survey and shared it on social media (we also asked our friends and family to take a look at it), so we could have a better vision if the products will sell well enough. After a few days, 218 people of different ages filled in the survey, which gives us a great review of our concept. These are the results (in Dutch, as google is in Dutch in Belgium):

→ Most of the people who filled in the survey are female. We don’t have a specific explanation why it’s like that. Maybe it’s just a coincidence.

→ The two biggest groups who answered our questions are people who are still in high school. The last “big” group who filled in the survey are young adults. The rest of the people are older. We estimate that 80% of everybody in this survey still go to school.

6


→ Almost everybody thinks that wooden products are really pretty. The small group who doesn’t like it, say it’s because it doesn’t match with their interior.

→ Still more than ¾ of the respondents would buy such a product at our company. For some of them (just a little amount of people) it’s to support us. For others it’s because they really like those products and it’s really hard to find a shop who sells these products. Most of the people who wouldn’t buy something is because it doesn't fit with their interior. Also one person said it’s because her husband makes wooden things by himself.

→ Almost half of the amount of people who filled in the survey would buy a product for her/himself. ⅓ of the respondents would buy something for friends or acquaintances. The remaining part would buy it for someone else.

7


→ According to all the people who answered this question, our products will mostly be sold to (young) adults and teenagers.

→ More than 80% of the respondents believe that Woodsories will become a real success.

4.3 Our supplier “Hoentjen Creatie” is located in Belgium and the Netherlands and sells all the products we’d like to sell. If we order today, before 15:00, we already have the products tomorrow at our place. https://hoentjencreatie.nl/accessoires.html

4.4 Can we get special conditions? We sent an email to the supplier about the purchase price. If we collaborate with them, they can give us a special retail price. This has to be calculated by them. Thanks to this special condition we can sell the products at a lower price. They’ll only do this if our shop is creative and has a great quality.

8


5 Market analysis 5.1 What steps do we need to take? 1) To realize our retail Woodsories, we have to register first at the business register of the chamber of commerce. If we’re registered, they will give our data to the tax authorities, after that we get a VAT-number. 2) Thereafter we have to start writing a business plan (like we’re doing now), that way you can present your plans concrete. With a business plan you can determine where our opportunities and risks are and why we start up our business. Also how we will take over the market of our products. We have to write what we’d like to sell and who our most important prospects will be. 3) There has to be of course a market- and branch analysis. That contains that we look after everything that can influence the company, who our competitors are, who our prospects are and what the latest developments are in this sector. With our market- and branch analysis it would be handy to use a SWOT-analysis because this shows all the perplexities for the company. 4) We have to take care of a good inventory management. As we sell a lot of different products, we must use a digital program, this program lists all purchases and sales. It will help us remember what we have in our inventory and what’s out of stock. The inventory management is also linked to the cash register and the bookkeeping. 5) A clear administration is a must. Like every company, we have to have a bookkeeping, we’ll have to do that also. It represents how much VAT and taxes we need to pay but also helps us to create a financial overview within Woodsories. We can do this ourselves because we studied for it. If you prefer that someone else does the bookkeeping, you have to employ a bookkeeper or an accountant. 6) We have to make terms and conditions. It shows the rights and duties for us and the customers. This should prevent misunderstandings between us and the customers. It decreases the entrepreneurial risk because all conditions are clear. We definitely can’t forget a starting capital and insurances. To raise Woodsories and purchasing products we really need a starting capital. We also have to finance the rent of the commercial property, promotion material and a starting capital for ourselves. We’ll need good insurances for entrepreneurs to cover the personal and business risks. If we don’t have a good starting capital, we always can go to the bank and ask for a business financing. If we’re prepared well on the start of Woodsories and we can show the bank that our plans are achievable, then we have a big chance that the bank will finance us. 7) If we want to sell, we’ll need a commercial property. We can use our own commune because in some communes, the bank mediates between the entrepreneurs and the landlords. If we don’t have the possibility of the commune that they mediate, we can search ourselves and if we find something nice where we’d like to place our shop, we will have to negotiate with the owner of the property. 8) Of course it seems easy just finding a house, but we also have to look at the destination plan. Look of you can rebuild or expand. We have to look if the customers easily can reach us and if they can park their car close to the shop, so they don’t have to walk far.

9


9) We have to check the general local regulation in terms of public order and safety of the commune. This is different in every commune, so we definitely have to take a look on this. We’ll find the openings hours there, but also the times when we can supply our shop. In some communes you can do that on Sundays, in other communes not. Also the rules concerning late night shopping depends on the communes. If we want to organize promotion actions, we’ll have to know what licenses we’ll need, because in some communes you can’t just appeal and stop people on the street. 10) We can use franchising but that’s not obligated. It’s our own choice. We would have to choose for the right franchising formula. If we do that, we must join a bigger collective. One advantage to be franchisee is that we have to invest less, because the inventory and products can become collective. Next to that there’s national advertising for us. At one formula you can decide a lot, at another one is everything recorded in detail. 11) We also have to open a current bank account, as our account number will be on our invoices, account statements and other documents concerning payments. 12) We’ll have to register at the national companies register because we’ll need a company number. They will keep an ‘identity card’ of Woodsories with them. Before we can register, we have to deposit statutes on the registry of the court of commerce. Our company number has to be on all deeds, invoices, announces, letters, orders and other documents from Woodsories.

5.2 What documents and licenses do we need? Environmental license: We have to request this license to (re)build or demolish the property (only if it’s allowed by the landlord). Also the use, construction or establishment of a ground for a parking space, store materials, trash … Also for placing light advertising at the shop we’ll need such a license.

Building license: We also need this if we want to (re)build or demolish the property (only if it’s allowed by the landlord). This is linked to the environmental license. Socio-economic authorization: If we take a commercial area of more than 400 m², we’ll have to request a license at the college of mayors and aldermen of the commune where we want to settle our commercial property. If the property has a net sales surface of more than 1000m², the college would have to get advice of the national socio-economic committee before we can get our license.

For specific activities, such as sales, illuminated advertisement … are a lot of specific guidelines, therefore that we need to inform at the entrepreneurial counter and the commune for the legislation that will be applied on our shop.

10


5.3 What will this all cost? If we want to sign up as a legal entity, we’ll have to pay €75,00. But if we start a current account at ING-bank and we sign up at the entrepreneurial counter Eunomia, ING will take care for this registration right, so it will be free for us. Some cities (Bruges, Ghent …) also take care for this right because you place your commercial property on their territory. Every time when we want to change our address, activity, person by who the entrepreneurial skills are proven, begin- or discontinuation date, every deletion, every acquisition and every retrieval, we will have to pay €75,00. We have to pay €11,00 for an extract out of the national companies register. Eunomia charges us €10,00 (+ VAT) administration costs for other transactions at the national companies register. We also have to hire a commercial property. We want this in the center of Bruges. Mostly you’ll pay from €500,00 to €6000,00 a month, it depends on the location. We found a property in the center for €550,00 a month so we’re really lucky. We’ll have to pay our supplier, this depends on what we order. Most of the times we’ll place an order with all product in one time. This will cost from around €1000,00 to €3000,00. Next to that we’ll also need decoration and furniture for our store. This can cost upto €3500,00 (only one time, when we start up everything). We both want a salary every month, we estimate that amount around €1500,00 each. We also have to buy bags and wrapping paper, as an extra service for our customers. These costs aren’t that high, it’s around €150

11


5.4 What administrative obligations do we have? The obligation of information: We have to mention our contact details and VAT number on our website and in our e-mails. Of course each product has to have a clear price, including all (shipping)costs and VAT. After the order of the client, we have to send all information again (product, price, delivery ...) by email. Advertising and marketing: We can’t indicate answers on questionnaires in advance. We always need permission to send advertising emails. The conditions of delivery: The area where we deliver, deadline and the costs. We should mention that we’re not responsible when the carrier gets slowed down. Also we can’t forget that our product has to be at the client in 30 days, also when the delivery gets slowed down. if this doesn’t happen, the customer can cancel the order. A client has 14 days after delivery for adjusting. It is sufficient that he/she lets us know (written or by email) in between the deadline. As soon as we get the product back from our customer, we have 14 days to pay the total costs (shipping costs included) back. Payments: VAT, contingent extra costs, the shipping costs and the total price. Also enumerate the payment possibilities. We have to put this information on the page where the client discharges. At the payment button has to be: ‘order with payment obligation’. Recommendation: We must destine a rubric ‘general terms and conditions’ where every official information about our webshop and products is shown. We parry ourselves and at the same time we enforce the entrustment of our visitor - if our general terms and conditions are clear and concise formulated. The conditions should be on a different web page, that is clearly visible and everywhere accessible from our website. Right before the payment process, we show clearly the link and place a sentence like ‘by accepting your order, you agree with the general terms and conditions’. After the purchase, we have the information obligation. So we have to send the conditions again as an attachment with the confirming email.

12


6 Marketing strategy 6.1 Product Just as we told earlier, we’ll sell alarm clocks, watches, keyboards, earbuds & headsets, game controllers, smartphone/tablet cases, USB-sticks and Bluetooth speakers. All of these products will have a nice wooden look.

6.2 Price Unfortunately these products have an expensive manufacturing process (because we sell handmade products). That’s why most of our products are quite expensive too. Product

Purchase price / unit Selling price / unit Profit / sold unit

In-ear earbuds

€21,00

€28,99

€7,99

USB-stick

€25,00

€30,99

€5,99

Smartphone case

€25,95

€32,99

€7,04

Alarm clock

€49,00

€60,99

€11,99

Keyboard

€51,95

€66,95

€15,00

Headset

€55,95

€70,99

€15,04

Gaming controller

€57,95

€70,99

€13,04

(Fully wooden) tablet case €50,95

€75,99

€25,04

€125,99

€33,99

Music box

€92,00

As you can see, all these products are really expensive, but with this price we can guarantee the customers a great quality. We chose high prices on purpose because we want to make profit against our supplier. If Woodsories would be realized, we would be the second store in Belgium with gadgets made out of real wood, which makes us special too.

13


6.3 Promotion We’ll have to promote Woodsories via social media and via our website, that we’ll put on our social media. We’ll also use mouth to mouth advertising. The more people we know, the better for the company. Also using posters, flyers and business cards we’ll make Woodsories known.

6.4 Location We found the perfect property to start our shop. It’s in the center of Bruges, normally the rent price of a property in the center of Bruges is really expensive, mostly more than €2000 a month. But we found a good property for only €550 a month. It has a nice showroom for all our products, and also nice places for our inventory. We found the house here: https://immo.vlan.be/nl/Detail/Handelspand/tehuur/8000/Brugge/(RAH70444)?r=s_1d287387deea9b41a3adddbf9195dbf7545b3105

14


7 Competitor analysis 7.1 Who are our competitors? We won’t have a lot of competitors as there are not a lot of shops in Belgium who sell wooden gadgets and accessories. That’s because it’s something new, it’s only a few years popular. Our supplier is also kind of a competitor because they also sell to our prospects. Also some American webshops can be competitors. We think People from Belgium and the Netherlands will rather choose our webshop because the delivery won’t last as long as the delivery of the American webshops.

7.2 SWOT analysis

7.3 Our USP We think our company has better elements than other companies in this branch. First of all we sell our product both in a store and online, unlike most of the other companies. We also have a great contact with our customers. If they have a question, they can send us a message on social media or send us an email. Most of the times the response time isn’t very long. We can give them an answer by email the same day. On social media, the response time is even faster. During our other things we work on, social media is open on our computers, so if we receive a message, we try to answer as soon as possible. With most of the other companies, they answer the next day or even later. When Woodsories is a success, we’ll search a companies that engrave stuff, so we can engrave the phone/tablet cases with nice images. The customers will just have to pay a little more for the case.

15


8 Operations and logistics 8.1 The production location All our inventory will be placed in the basement of our shop, as we have enough place there. This will be handy because we can do all things there: store the products, wrap them …

8.2 The delivery For the delivery, we’ll work with DHL. With DHL we can choose for an express delivery and deliver the products faster to our customers. We sent a quotation request to them for sending an amount of 62 shipments a month. When they send an answer with a quotation, we’ll know the specific costs for delivery.

8.3 The payment In the store in Bruges, the customers can pay with Visa, Maestro and with cash. At the webshop they will be able to pay with Visa, MasterCard, Maestro and PayPal.

8.4 Where are the suppliers located? Our supplier is located in the Netherlands, but thanks to their fast delivery we get all our products we order the day after (only if we order them before 15 o’clock). If we have any problems with something, we can contact them by email or by calling them.

8.5 Do we need extra equipment? Apart from a few computers and interior in the store we don’t need special equipment. We do need a lot of boxes to package the products that are being ordered at our webshop.

8.6 Our company structure Because we’re not going to employ people and do everything ourselves, our company structure is not very big. We both are CEO and take care of the public relations. The bookkeeping is the responsibility of Justine, the logistics are the responsibilities of Jarne.

16


9 Cost and pricing strategy 9.1 Variable costs The most common variable costs will of course be electricity, water, telephone costs, internet costs and the orders of the products at our supplier. The amount of products we purchase at our supplier will depend on how much people will buy our products. After a few months we’ll see what products we’ll have to purchase more often and what products that are less popular.

9.2 Fixed costs The biggest fixed cost will be the rental price of the commercial property. That will be €550 a month. Next to this cost, we also have to pay our salaries to ourselves, which we would like around €1500,00 net a month for each of us. These are our only fixed costs.

10 Financial forecast Realistic

Pessimistic

Average amount of purchase per customer

€ 66,99

€ 50,00

Average amount of customers a month

In the store: 160 customers Online: 290 customers Total: 450 customers

In the store: 70 customers Online: 150 customers Total: 220 customers

Total annual revenues

In the store: € 128 620,80 Online: € 233 125,20 Total: € 361 746,00

in the store: € 42 000,00 online: € 90 000,00 total: € 132 000,00

If we look at the average of all our prices, we get a price of €66,99. Most customers will only buy one thing so that price will be average per customer. We’ll have around 160 customers a month in our store in Bruges and another 290 online at our webshop. That will be 450 customers a month in total. So every year we’ll have around 5400 customers and earn €361 746,00. €128 620,80 will be from the store and €233 125,20 at the webshop. But if we look with a negative view at it, we’ll sell an average of €50,00 per customer, as they maybe only will buy the cheaper products. The total amount of customers would be 220 (70 in the store and 150 online). That will give us a total annual revenue of €132 000,00 (€42 000,00 in the store and €90 000,00 online).

17


Geïntegreerde proef 6 marketing en ondernemen justine deprez 2018  
Geïntegreerde proef 6 marketing en ondernemen justine deprez 2018  
Advertisement