Page 1

000346

000346

Planšete 1

Planšete 2

Neries slėnis

Lukiškių Parkas

Užsienio reikalų ministerija

Savivaldybės aikštė

Vertybės, tikslai ir vizija

Tauro kalnas

Praeities stigmos bei nūdienos vertybių takoskyra ryškiai atsispindi šioje miesto erdvėje. Galbūt todėl ne tik vilniečiai, bet ir kiekvienas lietuvis ryškiai jaučia šios miesto erdvės svarbą, aiškiai pamena, ką reiškia matyti kranu nuo pjedestalo raunamą rėžimą.

Aikštė + Parkas. Lukiškių aikštė yra viešųjų erdvių, išsidėsčiusių ant Gedimino prospekto ašies, sistemos dalis, bei miesto rekreacinių žaliųjų erdvių struktūros elementas. Miesto aikštės bei parko charakterių derinys yra vienas is vertingiausių Lukiškių aikštės bruožų.

as tilt

ukšn

ių g.

Kaš

tonų

Ged

imin

o pr osp

ekta

s

bei parko charakterių derinys yra vienas is vertingiausių Lukiškių aikštės bruožų, Kudirkos gatvė yra svarbi miesto transporto ašis vedanti iš oro uosto į miesto todel yra išlaikomas, stiprinamas ir plėtojamas. Čia valstybės reprezentacinė centrą, todėl nuolat triukšminga ir judri. Parkas čia projektuojamas taip, kad funkcija susipina su miestelenų poilsiu bei rekreacija. būtu patogu ir malonu laukti autobusų, lengvai praeiti, greitai ir laisvai judėti.

Integracija ir gretimybės Protingas Lukiškių aikštės planavimas stimuliuoja kontekstą ir įžiebia virtinę smulkesnių pokyčių, kurie laikui bėgant tiesiogiai arba netiesiogiai sugrįžta teigiamomis socialinėmis arba ekonominėmis permainomis. Elementų tarpusavio integracija užtikrina jų sklaidą ir investicijos grižtamąjį ryšį.

Priešingai nei ties Kudirkos gatve, parkas prie Jokūbo ir Pilypo bažnyčios ir vienuolyno antsamblio projektuojamas kaip ramaus poilsio muzikos sodas. Skirtingi augalai bei želdynai tęsiasi į vienuolyno komplekso kiemą, bei tirpdo Lukiškių gatvės ribą. Lukiškių gatvė virsta lėto eismo į pėsčiuosius orientuota gatve.

Aikštė + Parkas

g.

Kate

dra

Tauro

g.

Švit

riga

Aukų g.

ilos

g.

as

Parko kambariai

Vasario 16-osios gatvė turi gyvenamojo Naujamieščio kvartalo charakterį, todėl šioje dalyje kuriamos intymios, pusiau uždaros zonos - parko kambariai, kuriLukiškių Parkas yra svarbioje miesto vietoje, apsuptas pagrindinių miesto gatvių, uose smagu leisti laiką, žaisti, ar tiesiog būti. Šie „kambariai“ yra orientuoti institucijų bei įstaigų, tad tęstinumas, jungimas ir integracija yra būtini viešųjų į miestiečių ir vietinių bendruomenių poreikius, puiki vieta susirinkti, diskuerdvių gyvybingumui užtikrinti. tuoti ir dalintis. Į juos galima patekti lengvai kirtus gatvę, per vieną iš daugelio jungiančių takų. Laikui bėgant, nesunku nuspėti, kad pirmuose Vasario 16-osios Lukiškių Parkas didžiuojasi savo integracija, nes jo vidinės funkcijos planugatvės aukštuose gali atsirasti kavinių ar kitų komercinių įstaigų, todel parko ojamos jas susiejant ir surišant su kontekstu. Ties Gedimino prospektu, kaip kambariuose galėtų įsikurti jų terasos. Skirtingų identitetų erdvės kuriamos svarbiausios reprezentacinės bei prekybinės miesto gatvės, yra kuriama miesto priešais Genocido Aukų muziejų, muzikos akademijų, bažnyčią su kariljonu, bei Lukiškių aikštė yra viešųjų erdvių, išsidėsčiusių ant Gedimino prospekto ašies įvaizdžio aikštė, o pratęsus Aukų gatvės ašį, čia sukuriama memorialinė erdvė ties Kudirkos, Gedimino prospekto sankryža, ir autobusų stotele. Visa erdvių, (Nepriklausomybės, Lukiškių, Vyriausybės, Katedros), sistemos dalis. Aikštė kovotojams už Lietuvos laisvę atminti. Priešais muzikos akademiją įrengiamas želdynų, programų ir takų sistemą jungia Lukiškių parkas. išsiskiria savo žalumu, medžių gausa bei dideliu pievos plotu, todel yra suvokifontanas ir sukuriama poilsio bei susitikimų vieta. ama ir kaip miesto rekreacinių žaliųjų erdvių struktūros elementas. Miesto aikštės

o 16-o s Vasari

Šer m

Pagrindinis Lukiškių parko takas

Vasario 16-osios gatvė

Projektuojant Lukiškių parko erdves ir želdinius yra išsaugojamos dabartinės išskirtinės Lukiškių aikštės savybės. Aikštė lieka lygi, atvira erdvė, suformuota medžių, tokia, kokia ir yra visų miestiečių atmintyje. Išsaugojami ir akcentuojami dabartiniai aikštės paminklai – kryžius, memorialinė lenta, formuojamos specialiai jiems skirtos ir juos paryškinančios erdvės. Taip pat yra išsaugojami ir panaudojami išskirtiniai Lukiškių aikštės žibintai ir suolai, kurių nauja vieta muzikos sode, taip sustiprinant klasikinio muzikos sodo pojūtį.

Lukiškės – pagrindinė žalioji erdvė Lukiškių aikštė tampa pagrindine žemutinio Naujamiesčio žaliąja erdve – Lukiškių parku su trimis skirtingomis zonomis: - Memorialinė reprezentacinė, miestietiška aikštė - Atvira žalia pieva Vilniečių rekreacijai, - Įvairus parkas, pagrindinė miestiečių poilsio erdvė, apsupanti aikštę ir pievą, bei integruojanti Lukiškes su aplinka.

Kašto nai

Dek ora med žiaityviniai i Vyš nios r krūma i

Lie pų alė ja Spy gliu oči ai

Lukiškių Parkas yra svarbioje miesto vietoje, apsuptas pagrindinių miesto gatvių, institucijų bei įstaigų, tad tęstinumas, jungimas ir integracija užtikrina viešųjų erdvių gyvybingumą.

Saugomos vertybės

Šerm ukšn iai

g.

ios g.

iu

is

šk

Savicko g.

Seim

Projekto tikslas – kurti erdvę puoselėjančią praeitį, dabartį ir ateitį. Ši miesto viešoji erdvė turi būti ne tik reprezentacinė, valstybinės reikšmės miesto aikštė, bet ir svarbi vilniečių poilso vieta. Lengvai pasiekiama, prieinama, miestietiška ir permatoma, pritaikyta įvairiems poreikiams, programai bei renginiams. Aikštė turi būti patraukli visoms žmonių grupėms, bei gyvybinga visais metų laikais. Visa tai turi būti įgyvendinta saugant išskirtines Lukiškių aikštės savybes, bei puoselėjant vertingus elementus.

Ba lta s

ki

Lukiškių pieva

Kryžiaus skveras

Parkas Laukim mo er erdvė

dviračių v takas a

Pie iev va

Font anas

Parko kambariai kambaria žaidimai

Laukimo stote L te elė Poilsio zona P

Susitikimo vie vieta

La aisvė vė ė

LMT A

Aikštė

Muzikinis kinis sodas sod

UR

M

Park Pa arkas a rk rkas

Poi P oilsio ils lsio zona a Ge auk nocido ųm uzie jus

Skirtingų identitetų erdvės kuriamos priešais Genocido Aukų muziejų, muzikos akademijų, bažnyčią su kariljonu, bei ties Kudirkos, Gedimino prospekto sankryža, ir autobusų stotele. Visa erdvių, želdynų, programų ir takų sistemą jungia Lukiškių parkas.

Šachmatai

Skulptūros Labirintas Žaidimai

Pieva

Jokū b bažn o yčia

Liepų alėja

Katedros aikštė

Lu

Pagrindinis Lukiškių parko takas

Lukiškių parko pjūvis per Kudirkos ir Vasario 16-osios gatves, Lukiškių parką bei pievą M 1:500

Gedimino prospektas

Nepriklausomybes aikštė

Kudirkos gatvė

Lais vė

Fontanai Poils is

Lukiškių parko planas M 1:500 Monumentas laisvei

Fontanas

Trys skirtingos Lukiškių parko zonos: 1 - reprezentacinė, miestietiška aikštė, 2 - atvira žalia pieva , 3 - Įvairus parkas, pagrindinė miestiečių poilsio erdvė.

Iš aikštės pagrindiniai takai veda į kitas gatves ir sankryžas, bei į parką. Takai numatyti ir funkcionalūs ir rekreaciniai. Pažymėtas juodai pagrindinis parko takas.

Aikštė funkciškai suskaidoma į reprezentacinę, poilsio, susitikimų ir atsigaivinimo erdves.

Pusiau uždari, intymūs parko kambariai ir skverai skirti pramogoms, poilsiui, pasimatymams, muzikos ir poezijos renginiams.

Lukiškių erdvę formuoja želdynai. Senosios liepos prie Kudirkos ir Vasario 16-osios gatvių praretinamas. Prie Lukiškių gatvės ir vienuolyno persodinami nauji, dekoratyvūs medžiai.

Parko kambariai

Lukiškių parke yra daugybė būdų susitikti, laukti, ilsėtis. Schema parodo įvairias suolų rūšis. Sėdėjimas kartu viešojoje erdvėje stimuliuoja skirtingų socialinių grupių bendravimą. Visų amžiaus, lyties, gyvenimo būdo, pajamų, tautybės, žmonės susitinka Lukiškių Parke.

Parko kambarys su kryžiumi

Muzikinis sodas

Pagrindinis parko takas

Įėjimai į automobilių aikštelę

Įvažiavimai į automobilių aikštelę

Mediniai suolai

Pievos bortas - suolas

Suolai - blokai

Senieji Lukiškių žibintai

Įėjimas į parką

Genocido aukų muziejus

Gedimino prospektas

Monumentas laisvei

Lukiškių parko pjūvis per reprezentacinę aikštę, pievą ir muzikinį sodą

Lukiškių pieva M 1:500

Aikštė ir įėjimas į Lukiškių parką iš Gedimino prospekto ir Vasario 16-osios gatvių sankryžos

Muzikinis sodas

Lukiškių gatvė

Vienuolyno kiemas

Jokūbo ir Pilypo bažnyčia

Lukiskes square competition  

Lukiskes square design competition entry by pupa

Lukiskes square competition  

Lukiskes square design competition entry by pupa

Advertisement