Page 1

~6 JjG-ot./

~I.f śTtJ ki fJ(Y 1fT rmKVNErf/dt-:J

KRUKA

Rachunek nr

«CU

.~1.!.~~~ . orY9lnti/KOPia

J,!,,/,I./.2rr.

Data wystawienia

Data sprzedaży: ... ·.·.f/I/litr:·· Miejsce wystawienia:

.PfJStte.·.·.·.·.·.·.··.·.

Sprzedawca

Nabywca

Imię i nazwisko lub nazwa firmy:

Imię i nazwisko lub nazwa firmy

1/(1'''''''''''''''''

Adres:

Kod pocztowy

l

<f3~'A1.- Sb -.dOI{,

NIP

e-mail:

_ W'~1

JVOI'j'JCA

ly

c

~

Kod pocztowy

I

f'!4 ~11'1-O~:r ,.- -

I

n

i poczta: NIP

,f,r'v"'-'·r'l

IV

• 'rt:J4(r'

Mrejscowość

~~~~~~~~~----~

i

poczta:

I

e-mail

Bank:

Bank'

Nr konta:

Nr konta:

Uwagi:

.

L. p.

J.m.

'W

11100

Adres

Miejscowość

NYłC7 trYl

(4'<ł:t3

C ,?I'5F IVN F1t::i.-» €IY s ~~ .\

Ilość

Cena

"5łO~~/

4~1.21>

AĄ~"n

Rabat

.

~()(AM.t)

-

Razem:

O,

Wartość

A1-AO

A'łtf005

a:

"U

Słownie:

Forma zapłaty: Data zapłaty:

l.ł;r:;.c

t>~

SU

'/'D f

Ghie ~ roi

l

O"

z 't'.

I

,f'n..e.leMr

'19. tłA .) 2')"".

Osoba upoważniona

do wystawienia

Osoba upoważniona

do odbioru

rachunek  

Najprostszy do wykonania ze wszystkich.