Page 1


1


PROCESFOLIO / 1 YEAR IN UTOPIA OKTOBER 2010

2


PROCESFOLIO / 1 YEAR IN UTOPIA OKTOBER 2010

4


5


PROCESFOLIO / 1 YEAR IN UTOPIA OKTOBER 2010

6


7


PROCESFOLIO / 1 YEAR IN UTOPIA OKTOBER 2010

8


9


PROCESFOLIO / 1 YEAR IN UTOPIA OKTOBER 2010

10


11


PROCESFOLIO / 1 YEAR IN UTOPIA OKTOBER 2010

12


13


PROCESFOLIO / 1 YEAR IN UTOPIA OKTOBER 2010

14


15


PROCESFOLIO / 1 YEAR IN UTOPIA OKTOBER 2010

16


17


PROCESFOLIO / 1 YEAR IN UTOPIA OKTOBER 2010


PROCESFOLIO / 1 YEAR IN UTOPIA OKTOBER 2010

20


21


PROCESFOLIO / 1 YEAR IN UTOPIA OKTOBER 2010

22


23


PROCESFOLIO / 1 YEAR IN UTOPIA OKTOBER 2010

24


25


PROCESFOLIO / 1 YEAR IN UTOPIA OKTOBER 2010

26


27


PROCESFOLIO / 1 YEAR IN UTOPIA OKTOBER 2010

28


29


PROCESFOLIO / 1 YEAR IN UTOPIA OKTOBER 2010

30


31


PROCESFOLIO / 1 YEAR IN UTOPIA OKTOBER 2010


33


PROCESFOLIO / 1 YEAR IN UTOPIA OKTOBER 2010

opdracht ‘cross-over’ EXTRA MUROS ‘cross-over’ vrije kunsten-grafisch ontwerp

fase 1

academiejaar 2010-11

Studiejaar: bacholor3 grafische vormgeving - opleidingsonderdeel (OO): atelier Grafisch ontwerp Docenten: Michel Van Beirendonck i.s.m. Ellen Augustynen en Marc Cassiers Situering Studenten Ba 3 VK hebben de opdracht in maart-april 2011 een individuele tentoonstellng buiten de school te realiseren. Het project zal plaatsvinden onder de noemer: ‘extra muros’. Tijdens twee afzonderlijke periodes van zes weken werken de studenten 3 BA grafisch ontwerp in nauw overleg met de studenten 3 BA VK aan twee gerelateerde opdrachten. 1. ontwerp van een communicatie van het project EXTRA MUROS (± 18 tentoonstellingsprojekten onder een gemeenschappelijke noemer) 2. het realiseren van een publicatie voor elke student VK afzonderlijk. Deze fase 2, richt zich op een intensieve samenwerking in duo-verband en stelt als doel het ontwikkelen van een publicatie, zie volgende briefing: fase 2 (januari 2011) De samenwerking (cross-over!) tussen de student grafische en vrije kunsten staat centraal in beide opdrachten. Na een eerste ontmoeting (woensdag 6 oktober 2010) wordt er vanaf de tweede week in duo-verband een correspondentie gestart (email) die het inzicht in het project verder moet aanscherpen en/of duiden. De input/output van beide partners is karakteristiek en bepalend mbt deze opdracht. In deze eerste fase is de input van de student VK (informeren en verkennen van de problematiek) van wezenlijk belang; het verwerken en ontwerpen van de (totale) communicatie van EXTRA MUROS valt ten laste van de student GO. De evaluatie gebeurt door studenten VK en GO. Vraagstelling Hoe kunnen beide partners voordeel halen uit hun samenwerking mbt het Extra Muros evenement? Opdracht / fase 1 Ontwerp een communicatie en/of identiteit voor het EXTRA MUROS project. Het geheel van dit (tentoonstellings)evenement heeft hier voorrang op de onderdelen. Houdt rekening met functionaliteit, haalbaarheid en doelgroep mbt de communicatie. De input die je haalt uit de correspondentie met je partner VK is cruciaal om een duidelijkheid in het evenement te scheppen? De opdracht wordt individueel aangevat maar een samenwerking in een verder stadium is (uiteraard) mogelijk. Onderzoek In fase 1/eerste periode (oktober 2010) ontwikkelt de student een ‘identiteit’ mbt de communicatie van EXTRA MUROS: een tentoonstellingsproject door de studenten 3 BA vrije kunsten in het voorjaar van 2011. Voor de studenten VK : informeren/ corresponderen over het werk en werkveld, reflecteren en becommentariëren van het werk (proces) van de student GO. Voor de studenten GO : Onderzoek: voorbeelden mbt andere, soortgelijke evenementen worden besproken (bv. Coup de Ville, eindejaarstentoonstelling,...) De student onderzoekt en documenteert verder (andere ) pistes en stelt zich vragen over de communicatie-media. Ontwerponderzoek & werkdossier Draag zorg voor het zichtbaar maken van al je onderzoek. De correspondentie met je partner VK incluis.

© Hugo Puttaert - 20/01/2010 - 1

p. 1 / 2

34


PROCESFOLIO / 1 YEAR IN UTOPIA OKTOBER 2010

EXTRA EXTRA MUROS MUROS 00042011 00042011 00052011 00052011

EXTRA MUROS 042011 052011 EXTRA MUROS

EXTRA EXTRA MUROS MUROS 042011 042011 052011 052011 EXTRA EXTRA MUROS MUROS

EXTRA MUROS 042011 052011 EXTRA MUROS 36

EXTRA MUROS 042011 052011 EXTRA MUROS ARTIST FROM THE SINT LUCAS ACADEMY OF ARTS TAKE THEIR PLACE IN THE CITY. 2 WEEKS THEY WILL EACH TRANSFORM A PLACE IN TO THEIR OWN, SHOWING YOU WHAT THEY WANT YOU TO SEE.

EXTRA MUROS 042011 052011 ART EXHIBITION 18 ART STUDENTS EXHIBIT IN ANTWERP DURING 2 WEEKS. THEY WILL TAKE A SPACE AND MAKE IT THEIR OWN. MORE INFO VISIT WWW.EXTR UROS.BE ORGANISED BY SINT LUCAS ANTW DEPARTEMENT VRIJE KUNSTEN POSTER ----DESIGN BY ELIAS ---DERBO--VEN---2010 2011 ALL RE


EXTRA MUROS 042011 052011 EXTRA MUROS

EXTRA EXTRA MUROS MUROS 042011 042011 052011 052011 EXTRA MUROS EXTRA

MUROS

ARTIST FROM THE SINT LUCAS ACADEMY OF ARTS TAKE THEIR PLACE IN THE CITY. 2 WEEKS THEY WILL EACH TRANSFORM A PLACE IN TO THEIR OWN, SHOWING YOU WHAT THEY WANT YOU TO SEE.

EXHIBITION

EXTRA MUROS 042011 052011 ART

ORGANISED BY SINT LUCAS ANTW DEPARTEMENT VRIJE KUNSTEN POSTER ----DESIGN BY ELIAS ---DERBO--VEN---2010 2011 ALL RE

EXHIBITION

18 ART STUDENTS EXHIBIT IN ANTWERP DURING 2 WEEKS. THEY WILL TAKE A SPACE AND MAKE IT THEIR OWN. MORE INFO VISIT WWW.EXTR UROS.BE

EXTRA MUROS 042011 052011 ART

18 ART STUDENTS EXHIBIT IN ANTWERP DURING 2 WEEKS. THEY WILL TAKE A SPACE AND MAKE IT THEIR OWN. MORE INFO VISIT WWW.EXTR UROS.BE

18 ART STUDENTS EXHIBIT IN ANTWERP DURING 2 WEEKS. THEY WILL TAKE A SPACE AND MAKE IT THEIR OWN. MORE INFO VISIT WWW.EXTR UROS.BE

EXHIBITION

EXTRA MUROS 042011 052011 ART

ORGANISED BY SINT LUCAS ANTW DEPARTEMENT VRIJE KUNSTEN POSTER ----DESIGN BY ELIAS ---DERBO--VEN---2010 2011 ALL RE

EXHIBITION

EXTRA MUROS 042011 052011 ART

18 ART STUDENTS EXHIBIT IN ANTWERP DURING 2 WEEKS. THEY WILL TAKE A SPACE AND MAKE IT THEIR OWN. MORE INFO VISIT WWW.EXTR UROS.BE

ORGANISED BY SINT LUCAS ANTW DEPARTEMENT VRIJE KUNSTEN POSTER ----DESIGN BY ELIAS ---DERBO--VEN---2010 2011 ALL RE

18 ART STUDENTS EXHIBIT IN ANTWERP DURING 2 WEEKS. THEY WILL TAKE A SPACE AND MAKE IT THEIR OWN. MORE INFO VISIT WWW.EXTR UROS.BE

ORGANISED BY SINT LUCAS ANTW DEPARTEMENT VRIJE KUNSTEN POSTER ----DESIGN BY ELIAS ---DERBO--VEN---2010 2011 ALL RE

EXHIBITION

EXTRA MUROS 042011 052011 ART

ORGANISED BY SINT LUCAS ANTW DEPARTEMENT VRIJE KUNSTEN POSTER ----DESIGN BY ELIAS ---DERBO--VEN---2010 2011 ALL RE

EXTRA MUROS 042011 052011 EXTRA MUROS

EXTRA MUROS 042011 052011 ART

EXHIBITION 18 ART STUDENTS EXHIBIT IN ANTWERP DURING 2 WEEKS. THEY WILL TAKE A SPACE AND MAKE IT THEIR OWN. MORE INFO VISIT WWW.EXTR UROS.BE ORGANISED BY SINT LUCAS ANTW DEPARTEMENT VRIJE KUNSTEN POSTER ----DESIGN BY ELIAS ---DERBO--VEN---2010 2011 ALL RE

37


PROCESFOLIO / 1 YEAR IN UTOPIA OKTOBER 2010

38


39


PROCESFOLIO / 1 YEAR IN UTOPIA OKTOBER 2010

ExPERIMENTAL >Typeface

40


41


PROCESFOLIO / 1 YEAR IN UTOPIA OKTOBER 2010

a ?? b ? c ?

a b c

de f g h i j k l mn

42


g a ?? b ? c ?

a b c

de f g h i j k l mn

43


45


PROCESFOLIO / 1 YEAR IN UTOPIA OKTOBER 2010

46


47


PROCESFOLIO / 1 YEAR IN UTOPIA OKTOBER 2010

48


49


PROCESFOLIO / 1 YEAR IN UTOPIA OKTOBER 2010


PROCESFOLIO / 1 YEAR IN UTOPIA OKTOBER 2010

52


53


PROCESFOLIO / 1 YEAR IN UTOPIA OKTOBER 2010

54


55


PROCESFOLIO / 1 YEAR IN UTOPIA OKTOBER 2010

A C E

B HP

56


57


PROCESFOLIO / 1 YEAR IN UTOPIA OKTOBER 2010

58


59


PROCESFOLIO / 1 YEAR IN UTOPIA OKTOBER 2010


61


PROCESFOLIO / 1 YEAR IN UTOPIA OKTOBER 2010

62


63


PROCESFOLIO / 1 YEAR IN UTOPIA OKTOBER 2010

64


65


PROCESFOLIO / 1 YEAR IN UTOPIA OKTOBER 2010

66


67


PROCESFOLIO / 1 YEAR IN UTOPIA OKTOBER 2010

68


69


71


PROCESFOLIO / 1 YEAR IN UTOPIA OKTOBER 2010

72


73


PROCESFOLIO / 1 YEAR IN UTOPIA OKTOBER 2010


75


PROCESFOLIO / 1 YEAR IN UTOPIA OKTOBER 2010

76


77


PROCESFOLIO / 1 YEAR IN UTOPIA OKTOBER 2010

78


79


PROCESFOLIO / 1 YEAR IN UTOPIA OKTOBER 2010

80


81


PROCESFOLIO / 1 YEAR IN UTOPIA OKTOBER 2010

82


83


PROCESFOLIO / 1 YEAR IN UTOPIA OKTOBER 2010

84


85


PROCESFOLIO / 1 YEAR IN UTOPIA OKTOBER 2010

86


87


88


89


PROCESFOLIO / 1 YEAR IN UTOPIA OKTOBER 2010

90


91


PROCESFOLIO / 1 YEAR IN UTOPIA OKTOBER 2010

92


93


PROCESFOLIO / 1 YEAR IN UTOPIA OKTOBER 2010

94


95


PROCESFOLIO / 1 YEAR IN UTOPIA OKTOBER 2010

96


97


PROCESFOLIO / 1 YEAR IN UTOPIA OKTOBER 2010

98


99


PROCESFOLIO / 1 YEAR IN UTOPIA OKTOBER 2010

SIGNALISATIE

SINT-LUCAS F E Z

H

A

100

G

you

are

HERE

B

i

D

C


H

A

B

C

Z

2

C B

you

are

2

F

D

E

3

3 i

A B C D E F

C 203 C 203 C 203

DINOT

4

4

1

3

E D

C

B

1

3

F G

H

A

3

F E

G

H

HERE

F

A

you

are

HERE

B

i

1

D

C

H

A

E

E

D

you

B

i

are

33

i

F E

G

H

C

B

D

C

D

3

C

B

3

1 A

HERE

G

H

A

3

3

F G

H

A

F

E

G

3

1

i

1

G

A B C D E F

B

D

C C-blok 100-306 blok-D-F-G-H-I bibliotheek

3

3 F E

G

H

A

3

B

D

C

3

1

3

i

F E

G

H

A

B

D

C C-blok 100-306 blok-D-F-G-H-I bibliotheek

3

F E Z

G

H

A

you

are

HERE

B

i

D

C

101


PROCESFOLIO / 1 YEAR IN UTOPIA OKTOBER 2010

102


F E Z

G

H

A

you

are

HERE

B

i

D

C

F E Z

G

H

A

you

B

i

are

HERE

D

C

secretariaat

info secretariaat

info

F E Z

G

H

D

you

are

HERE

A

B

i

C

KunstG 2.1 Fotografie 2.1

C

C 203 G220

KunstG 2.1 203 KunstG 2.1 C 203 KunstG 2.1 C 203

E

E

E

cafetaria

103


PROCESFOLIO / 1 YEAR IN UTOPIA OKTOBER 2010

F E Z

H

A

104

G

you

are

HERE

B

i

D

C


105


PROCESFOLIO / 1 YEAR IN UTOPIA OKTOBER 2010

106


107


PROCESFOLIO / 1 YEAR IN UTOPIA OKTOBER 2010

108


109


PROCESFOLIO / 1 YEAR IN UTOPIA OKTOBER 2010


PROCESFOLIO / 1 YEAR IN UTOPIA OKTOBER 2010

Paradise

112


113


PROCESFOLIO / 1 YEAR IN UTOPIA OKTOBER 2010

114


115


PROCESFOLIO / 1 YEAR IN UTOPIA OKTOBER 2010

116


PROCESFOLIO / 1 YEAR IN UTOPIA OKTOBER 2010

118


119


PROCESFOLIO / 1 YEAR IN UTOPIA OKTOBER 2010

120


PROCESFOLIO / 1 YEAR IN UTOPIA OKTOBER 2010 21

12

PROCESFOLIO / 1 YEAR IN UTOPIA OKTOBER 2010

8

PROCESFOLIO / 1 YEAR IN UTOPIA OKTOBER 2010

20

16

86

PROCESFOLIO / 1 YEAR IN UTOPIA OKTOBER 2010

5

31

PROCESFOLIO / 1 YEAR IN UTOPIA OKTOBER 2010

17

9

PROCESFOLIO / 1 YEAR IN UTOPIA OKTOBER 2010

83

85

15

7

2 PROCESFOLIO / 1 YEAR IN UTOPIA OKTOBER 2010

PROCESFOLIO / 1 YEAR IN UTOPIA OKTOBER 2010

PROCESFOLIO / 1 YEAR IN UTOPIA OKTOBER 2010

1

14 30

PROCESFOLIO / 1 YEAR IN UTOPIA OKTOBER 2010 87 PROCESFOLIO / 1 YEAR IN UTOPIA OKTOBER 2010

84

6

PROCESFOLIO / 1 YEAR IN UTOPIA OKTOBER 2010

28

13

4

81

PROCESFOLIO / 1 YEAR IN UTOPIA OKTOBER 2010

10

PROCESFOLIO / 1 YEAR IN UTOPIA OKTOBER 2010

33

11

79

Procesfolio - 1year in Utopia  

A book showing the variety in assignments we did this year, as well as the process of those different assignments and the process of the who...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you