Page 1

Chełm 28.08.2013 Miejscowość i data

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 28.08.2013

Zleceniodawca: mLingua Sp. z o.o., Stary Rynek 100, 61-773 Poznań, NIP: 778-14-35-103 Zleceniobiorca: Justyna Karczewska ul. Wieniawskiego 1/56 22-100 Chełm Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

………………………………..……

………………………………..……

Zleceniodawca

Zleceniobiorca

1. Kwota wynagrodzenia brutto: 3769,78 euro 2. Kwota uzysku: 1884,89 euro 20% lub 50% pozycji nr 1

3. Kwota do opodatkowania: 1884,89 euro różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2

4. Podatek od wynagrodzenia: 339,28 euro 18% pozycji nr 3

5. Kwota do wypłaty: 3430,5 euro różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4

(słownie: trzy tysiące czterysta trzydzieści euro i pięćdziesiąt euro centów)

Rachunek do umowy o dzielo pol zbiór orzeczeń