Page 1

Tecnologia

3 eso-B

13/10/2011

Judith Serrat

Index


ENERGIES RENOVABLES ENERGIES NO RENOVABLES -Eòlica -Solar -Hidroelèctrica -Biogàs -Biocombustibles -Biomassa llenyosa -Residus renovables

-carbó -urani -Gas natural -nuclear

FI


S贸n capaces de proporcionar energia

S贸n naturals es a dir que s贸n extretes del medi ambient.

I aquesta energia, de manera continuada o ser regenerades.

index


Procedeixen d’un dipòsit limitat. v

Són combustibles que contaminen molt.

Aquest dipòsit, es pot esgotar en qualsevol moment.

index


Energia eòlica és l’energia obtinguda del vent, és a dir, l’energia cinètica generada per l'efecte dels corrents d'aire, i que és transformada en d'altres formes útils per a les activitats humanes.

index


L'energia solar és l'energia que prové del sol en ones electromagnètiques. La utilització d'aquesta energia per a fins humans és renovable ja que l'energia rebuda del Sol no minva pel fet d'utilitzar-la.

index


El carbó és una roca sedimentària principalment com a combustible fòssil pel seu elevat poder calorífic gràcies a que té un contingut majoritari de carboni. Els carbons es poden classificar pel percentatge en carboni que contenen.

Index


El gas natural és una font d’energia fòssil que, com el carbó o el petroli, està constituïda per una barreja d’hidrocarburts, unes molècules formades per àtoms de carboni i hidrògen.

Index


ENERGIES judith serrat  

tipus d'energies