Page 1

Archief van A.F.C. Ajax Algemene kenmerken Toegangsnummer: 1366 Periode: 1940 - 1986

Archiefvormer Ajax (1900 - )

Inleiding De ’Amsterdamsche Football Club Ajax’ werd op 18 maart 1900 opgericht. De club ging wat moeizaam van start maar na verloop van tijd was van een stijgende lijn sprake. Deze ontwikkeling zette zich gedurende de hele twintigste eeuw door. Perioden van voorspoed werden weliswaar afgewisseld met tijden van neergang, maar over het algemeen genomen was de club op weg naar de top in het nationale voetbal. Aanvankelijk speelde men op weilandjes in de toenmalige gemeente Nieuwer-Amstel en later in Amsterdam Noord. In de jaren dertig speelde Ajax in het stadion De Meer. De oorlogsjaren 1940-1945 zijn een minder bekende periode in de geschiedenis van Ajax. Al in het eerste oorlogsjaar werd trainer Jack Reynolds als krijgsgevangene naar Duitsland gevoerd en de Wehrmacht vorderde regelmatig de terreinen. Ook waren er geen bonnen voor voetbalschoenen, zodat uiterste zuinigheid geboden was. Toch gingen de activiteiten door: er waren gezellige clubavonden, kienavonden, schaatstochten en ook de athletiek-, honkbal- en cricketafdelingen bloeiden. Lijn 9 reed voor het eerst in 1940 naar het stadion en een paardengrasmachine zorgde voor een goed bespeelbare mat. Klachten over het spel en de spelers waren er toen ook. Het bestuur riep de spelers op minder ’zelfzuchtig’ te spelen en ook het eigen rechter spelen was een doorn in het oog: daar waren de scheidsrechters regelmatig de dupe van. Na de oorlog ging een zuiverheidscommissie aan de slag; na verloop van tijd keerden de gewone tijden terug. In 1947 werd Ajax voor de achtste keer kampioen in Nederland. In 1965 werd het 65-jarig jubileum gevierd; in de feestcommissie zat Willy Alberti, die een succesvolle ’floorshow’ organiseerde in Krasnapolski. In hetzelfde jaar besloot het bestuur een renteloze obligatielening uit te geven van 300.000 gulden voor de overkapping van de tribune; deze werd door burgemeester Van Hall een jaar later feestelijk ingewijd. Bij feestelijkheden zong men in die periode de Ajax-mars, waarvan het eerste couplet luidt: ’n Juichtoon da’vre langs de velden Voor ons dierbaar Rood en Wit! De schaar der dapp’re Meerse helden Onze vreugd, ons trots bezit! Gevreesd, geducht in heel den lande, Glorie onzer Amstelstad . . . Ieder draagt ze op handen Wie gaat niet op Ajax prat? De latere geschiedenis is bekend: het zouden de tijden worden van onder meer voorzitter Jaap van Praag (1964-1978), Johan Cruij↵ – in 1967 top-scorer met 32 doelpunten -, Krol en aanvoerder Rinus Michels. Allen vertrokken en maakten plaats voor niet minder illustere namen. Dit archief van Ajax beslaat de periode van 1940 tot aan 1987 en bevat onder meer notulen en jaarverslagen. Ook zijn er foto’s en affiches uit ca. 2002. De stukken, die jonger zijn dan 50 jaar, zijn niet openbaar en alleen met toestemming van het

Versie 4.1 - 12 juni 2013

1366 - 1


A.F.C. Ajax bestuur raadpleegbaar. Bij de openbaarheidsstelling wordt als datum de eerste januari van het volgende jaar aangehouden.

Inventaris 1 Vergaderstukken 1-5 Jaarverslagen 1940 - 1985 5 pakken De verslagen zijn vanaf 1970 per seizoen, van juli tot juni 1 1940 - 1962 2 1963 - 06/1970 openbaar vanaf 2021 3 07/1970 - 06/1976 openbaar vanaf 2027 4 07/1976 - 06/1980 openbaar vanaf 2031 5 07/1980 - 07/1985 openbaar vanaf 2036 6-11 Notulen van de jaarlijkse algemene ledenvergaderingen en van de algemene, buitengewone en jaarlijkse vergaderingen van de ledenraad, met getekende presentielijsten en bijlagen 1943 - 1985 1 stuk, 5 pakken De jaarlijkse algemene ledenvergadering vindt doorgaans ca. 10 dagen plaats na de jaarlijkse vergadering van de ledenraad 6 1943 1 stuk 7 1960 - 1967 openbaar vanaf 8 1968 - 1972 openbaar vanaf 9 1973 - 1976 openbaar vanaf 10 1977 - 1980 openbaar vanaf 11 1981 - 1985 openbaar vanaf

2018 2023 2027 2031 2036

12-18 Vastgestelde notulen van de bestuursvergaderingen 1958 - 1982 3 delen, 4 pakken 12 08/07/1958 - 09/07/1963 openbaar vanaf 2014 13 30/07/1963 - 22/03/1966 1 deel openbaar vanaf 2017 14 05/04/1966 - 24/06/1969 1 deel openbaar vanaf 2020 15 08/07/1969 - 27/11/1973 1 deel openbaar vanaf 2024 16 09/07/1974 - 1976 openbaar vanaf 2027 17 1977 - 1978 openbaar vanaf 2029 18 1979 - 1982 openbaar vanaf 2032 19 Jaarverslagen van de ledenraad, met bijlagen 1964 - 1968 1 omslag openbaar vanaf 2019

1366 - 2

Versie 4.1 - 12 juni 2013


A.F.C. Ajax 20 Vastgestelde notulen van de stafvergaderingen 08/10/1974 - 03/05/1977 1 pak openbaar vanaf 2028 2 Financi¨ en 21 Obligaties, met coupons 1965 1 pak openbaar vanaf 2016 22 Obligatieregister, aangelegd op 11 mei 1965 - 1980 1 deel openbaar vanaf 2031 23 Ingekomen brieven en kopie¨en van uitgegane brieven betre↵ende de uitgifte, met coupons en sleuteltjes (vermoedelijk van een kast) 1976 - 1980 openbaar vanaf 2031 3 Contracten 24 Afgesloten contracten met meerderjarige beroepsspelers, alfabetisch geordend 1972 - 1986 1 pak openbaar vanaf 2037 25-32 Stukken betre↵ende de zakelijke afwikkeling van contracten in geval van schulden, blessures of transfers 1972 - 1987 8 omslagen 25 J. Mulder 1972 - 1983 openbaar vanaf 2034 26 P. Keizer 1972 - 1984 openbaar vanaf 2035 27 R.J. Krol 1974 - 1986 openbaar vanaf 2037 28 T. Ivic 1976 - 1977 openbaar vanaf 2028 29 S. Lerby en F. Arnesen (SC Westfalia 04) 1978 openbaar vanaf 2029 30 S. Zunec 1978 - 1979 openbaar vanaf 2030 31 K. Molenaar 1983 - 1985 openbaar vanaf 2036 32 M. Peterson 1986 - 1987 openbaar vanaf 2038 33 Overeenkomsten betre↵ende merchandising en huur van panden 1973 - 1984 1 omslag openbaar vanaf 2035 34-35 Afgesloten contracten met minderjarige beroepsspelers, alfabetisch geordend 1974 - 1987 2 pakken 34 B-K openbaar vanaf 2038 35 L-S openbaar vanaf 2038 36 Overzichten van afgesloten contracten met spelers, handgeschreven en getypt 1977 ca. - 1981 ca. 1 omslag openbaar vanaf 2032 37 Afgesloten contract met trainer L.J. van Veen 1982 - 1984 1 omslag openbaar vanaf 2035 4 Documentatie 38 Foto’s van spelers, ook op posterformaat 2002 ca. 1 omslag openbaar vanaf 2053

Versie 4.1 - 12 juni 2013

1366 - 3

Archief van A.F.C. Ajax  

Stadsarchief Amsterdam

Advertisement