Page 1

Hypothese Van het onderzoek verwachten wij in kleine mate subliminale waarneming aan te kunnen tonen. De mate waarin de proefpersonen het getoonde woord zullen opschrijven, zal afnemen naarmate de woorden langer getoond worden. De tijdsduur van het getoonde woord zal dus sterk de mate waarin het woord opgeschreven wordt, be誰nvloeden. Wanneer het beeld niet getoond wordt, en de proefpersonen toch iets op moeten schrijven, zullen zij opschrijven wat als eerste in hen opkomt. Dit zorgt voor een variatie aan woorden en zal een goed beeld geven van de woorden die als eerste in mensen opkomen. Het belangrijkste moment is echter wanneer de woorden met een tijdsduur van 40 milliseconden en 80 milliseconden worden getoond. Op dat moment zullen de proefpersonen niet in staat zijn het woord te zien, omdat het oog en de hersenen niet in staat zijn zulke korte prikkels te verwerken. Bij deze tijdsduur is het echter mogelijk dat het onbewuste het woord wel waargenomen heeft, omdat de verwerkingssnelheid van het onbewuste vele malen groter is dan de snelheid van het bewuste. Om die reden zou het woord in de hersenen geactiveerd moeten zijn en zullen de proefpersonen het getoonde woord vaker opschrijven dan de proefpersonen die het woord in zijn geheel niet hebben gezien. Wij verwachten daarom een piek te zien bij 40 milliseconden en 80 milliseconden, die aantoont dat er sprake is van werkende subliminale waarneming.

Bijlage 11  
Bijlage 11  

Hypothese

Advertisement