Page 1


În aceste articole publicate pe site-ul www.jurnaltv.md se face o analiză a rezultatelor sondajului "Barometrul de Opinie Publică", întocmit de un terţ Institutul de Politici Publice, unde sunt reflectate informaţii despre audienţa mai multor posturi de televiziune Moldoval, Prime, ProTV Chişinău, inclusiv Jurnal TV şi Publika TV. Informaţiile publicate în articol nu ne aparţin ci ele doar constituie o analiză a unor date statistice. 40. Prin urmare nu se poate constata careva acţiuni anticoncurenţiale în conduita noastră, motiv pentru care pretenţiile recurenţilor referitoare la constatarea faptului încălcării de către noi a liberei concurenţe cît şi obligarea noastră la plata în beneficiul 11 Ştiri Media Grup.. S.R.L. a despăgubirii prejudiciului adus prin încălcarea liberei concurenţe necesită a fi respinse, cu menţinerea hotărîrii primei instanţe.

·:- ;.... ;...

~.·········E~!~.i~~.~~)r;i·~~~9~f~i~;!~'~r'li.·~·.~·i~~rg::~·. noastră.• .• i.cît·• .şi··. ·preze·nţa·.·. acţiunilor preJU~iC:i~bii~<~J•··~·pt.ick'1~ur~nli~le din•partea Ştiri Media Grup SRL în raport cu

J~~ri'~fdeT~~rŞ:ifiă·t{PI'tJ~S:Rd

·... ;:

·;::· .

.. ······ . .

. ··· ··~···

..

41. În fundamentarea văditei netemeinicii a pretenţiilor recurenţilor am dedus instanţei de judecată că cererea de chemare în judecată înaintată împotriva companiei noastre, titulara Jurnal TV, a fost nimic altceva decît un ~tac direct asupra concurentului, avînd îh vedere că la data depunerii cererii Ştiri Media Grup era titulara postului Publika TV şi aparţinea, conform unor surse, renumitului şi controversatului Vladimir Plahotniuc, încercîndu-se ca prin intermediul instanţei de judecată să fim înlăturaţi de pe piaţa audiovizualului şi să fim lichidaţi pentru a nu putea critica şi demasca ilegalităţile comise de acesta. În susţinerea acestei poziţii invocăm nivelul exorbitant şi nemaiîritîlnit de jurisprudenţa naţională în cauze similare, a pretenţiilor financiare revendicate - peste 21 milioane 700 mii lei, scopul cărora era de a paraliza activitatea noastră prin aplicarea sechestrelor asiguratorii, iar ulterior, în eventualitatea unei hotărîri judecătoreşti favorabile - lichidarea noastră ca entitate juridică! 42. Subscrierea la aceste acţiuni prin admiterea pretenţiilor recurentei ne va determina să conchidem că scopul propus de controversatul Vladimir Plahotniuc este atins şi libertatea presei va fi iremediabil afectată. 43. Nici un argument din pretinsa cerere de chemare în judecată nu are un substrat factologic suficient, toate pretenţiile sunt vădit neîntemeiate şi aceasta este doar un paravan ca să-i permită beneficiarului şi comanditarului să obţină o posibilitate mascată în a ne lichida.

Referinţa,

JurnaUTV la reCursul Ştiri Media Grup· SRL

9

'


i' 1::•·'

44. Prima instanţă corect a întrevăzut şi această intenţie mascată argumentat a stabilit că pretenţiile înaintate sunt atît neîntemeiate cît înaintate cu emiterea termenului de prescripţie!

şi şi

45. Mai mult, noi am demonstrat prin probe că şi Ştiri Media Grup SRL, titulara de atunci a Publika TV şi a siteurilor www.publika.tv şi www.vox.publika.md însuşi comite încălcări grave ale drepturilor noastre de autor şi conexe cît şi are o conduită anticoncurenţială, fiind anexate mai multe probe scrise. Tot la dosar am anexat şi mai multe materiale plasate pe aceste siteuri ce au o tentă denigratoare; defăimătoare şi agresivă faţă de compania noastră şi de postul Jurnal TV. la raţiunea instanţei de recurs, căreia îi recomandăm să reiasă din materialele dosarului, din care se întrevede cert lipsa împrejurărilor şi temeiurilor în a satisface măcar unul din pretenţiile înaintate faţă de noi, să aplice doar legea, care face imposibilă admiterea aceloraşi pretenţii, lege ce a fost întocmai respectată atît de noi cît şi de prima ·'Tnstanţă~:şrsă hti cifdă tÎ1 'tapcâna lansafă de eorltroversit:tul Vla:di'mir- Plahotniut~ pentru a nu deveni părtaş la fărădelegile săvîrşite, cu mâinile altora, de acest om.

46. Concluzionînd, vrem

să apelăm

47. Prin urmare rugăm respingerea recursului semnat de lu. Iorga depus din numele Ştiri Media Grup SHL cu menţinerea hotărîrii C .. e Apel. hişinău din 17 decembrie 2012. Director general

Referinţa

Jurnal TMla recursul. Ştiri Media· Grup· SRL

10

referinta JTV la recurs SMG  
referinta JTV la recurs SMG  
Advertisement