Page 1


Media Research din Elveția, cunoscută pe piață cu numele de AGB Moldova, care  se  află  de  asemenea  sub  controlul  direct  și  nemijlocit  al  oligarhului  urmărit  de  Interpol. La baza acestei afirmații indicăm asupra faptului că SRL Casa Media are  un capital social de doar 5400 lei şi este fondată de „Media Resources LLC”(SUA) .  Anume această companie, „Media Resources LLC”(SUA), a figurat cu ceva timp în  urmă ca unic asociat la ÎSC Prime TV SRL, titularul licențelor Prime TV, Prime FM,  Canal  3  şi  2Plus,  etc.,  împrejurare  ce  ne  permite  ferm  să  considerăm  că  între  aceste întreprinderi există o înțelegere de cartel şi în spatele lor stă un beneficiar  final,  ce  controlează  şi  dirijează  piața  publicității  din  țara  noastră  –  Vladimir  Plahotniuc.  În  baza  datelor  eronate  oferite  de  AGB  Moldova,  ulterior  are  loc  direcționarea  sistemică  a  fluxurilor  financiare  de publicitate către radiodifuzorii  aflați în proprietatea sa și a altor moguli afiliați puterii politice, prin intermediul  agenției monopoliste de publicitate a lui Plahotniuc, Casa Media şi altele.  La  baza  colectării  şi  analizării  informațiilor  cu  privire  la  popularitatea  canalelor  de  televiziune  se  află  un  eşantion  special,  numit  panou  –  o  copie  micşorată  a  situației  demografice  a  Republicii  Moldova.  AGB  Moldova  consideră  suficientă utilizarea unui panou care include 315 gospodării, fiind instalate doar  408 peoplemetere, ceea ce de fapt nu este îndeajuns1.   Investigațiile au demonstrat că în realitate  ICS TV MR MLD SRL nu dispune  nici măcar de 408 peoplemetre (sisteme de înregistrare şi analiză a auditoriului  programelor  TV).  Conform  răspunsului  CNFR  din  aprilie  2013,  ICS  TV  MR  MLD  SRL are certificate doar 295 de peoplemetere2.  Conform  datelor  AGB  Moldova,  Prime  TV  este  şi  televiziunea  cu  cel  mai  mare rating în comparație cu toate celelalte posturi de televiziune şi acest rating a  fost  încontinuu  menținut  ca  fiind  cel  mai  înalt.  Acest  fapt  s‐a  confirmat  şi  prin  ultimul raport, pentru luna decembrie 2013, făcut public de această companie pe  steul său: http://agb.md/library_article.html:  Рис.2 Сравнение средних рейтингов основных ТВ каналов, Молдова, декабрь 2013 г.

Ratingul înalt al Prime TV, prezentat de AGB Moldova, dar care este pus la  îndoială  de  jucătorii  independenți  de  pe  piață,  este  şi  cel  care  vine  să  justifice  prețul oficial de 1250 de euro pentru un spot de 30 de secunde, în comparație cu  alte  televiziuni  unde  acesta  nu  depăşeşte  250  de  euro.  Totodată,  prețul  oficial                                                               1 2

http://www.agbnielsen.net/whereweare/moldova.asp   Anexăm copia răspunsului CNFR nr.08/377 din 23.04.2013 

2  


ridicat nu este respectat, ci sunt oferite diferite reduceri, scopul cărora este de a  stabili un preț cât mai mic, ceilalți radiodifuzori fiind nevoiți să vândă la prețuri  mai mici decât cele practicate de cei cu situația dominantă și monopolistă.  O  privire  de  ansamblu  asupra  pieței  de  publicitate  TV  ridică,  însă,  multe  semne  de  întrebare.  Anume  din  motivul  suspiciunilor  referitoare  la  corectitudinea măsurărilor efectuate de AGB Moldova, datorată, inclusiv, situației,  conform  căreia  anumite  posturi  TV  au  avut  un  rating  mai  mare  în  timpul  unor  pauze  tehnice  decât  atunci  când  erau  difuzate  emisiuni  de  interes  sporit,  unele  posturi de televiziune, printre care şi Jurnal TV, a ieşit din aşa zisa măsurătoare  efectuată de compania dată.  Recent, Asociația noastră a intrat în posesia unor informații, care confirmă  că  din  anul  2011,  de  cînd  postul  Jurnal  TV  a  ieşit  de  sub  măsurătoarea  falsă,  situația nu s‐a schimbat cu nimic.  Astfel,  potrivit  situației  de  fapt,  confirmată  prin  scrisoarea  ÎS  Radiocomunicații nr.08‐04/1001 din 24.12.2013 (copia se anexează), pe data de  03 decembrie 2013 posturile de televiziune Prime TV, Canal 3 şi 2 Plus, s‐au aflat  în  revizie  tehnică,  şi,  de  exemplu  în  cazul  Prime  TV,  în  intervalul  orar  00:44  –  18:00 ale acelei zile, pe frecvența acestui post a fost difuzată următoarea imagine,  adică a lipsit emisia: 

  

Intrând în  posesia  raportului  de  audiențe  emis  de  AGB  Moldova  pentru  data de 03.12.2013 (se anexează), aferent postului Prime TV, am constatat că în  această  zi,  în  timp  ce  nu  avea  emisie,  postul  dat  continua  să  aibă  cel  mai  mare  rating,  de  exemplu  în  intervalul  orar  06:15  –  06:30  Prime  TV  avea  ratingul  de  4,72%; în intervalul 06:30 – 06:45 = 3,47%; în intervalul 07:00 – 07:15 = 2,34%;  13:30  –  13:45  =  2,81%;  13:45  –  13:59  =  3,99;  14:00  –  14:15  =  4,27%;  14:30  –  14:45 = 5,02%. Aceeaşi situație se atestă şi în privința posturilor Canal 3 şi 2 Plus,  care  de  asemenea  se  aflau  în  pauză,  dar  potrivit  măsurătorului  aveau  rating  ce  depăşea de cîteva ori alte posturi de televiziune care efectiv aveau şi emisie!  Reamintim  că,  în  anul  2009  PRO  TV  a  comandat  un  audit  al  sistemului  peoplemetric  AGB  din  Moldova.  Acesta  a  fost  executat  de  compania  franceza  CESP, care a efectuat studii în aproape toate țările Europei, inclusiv în Ucraina si  România.  3   


Rezultatele auditului  au  arătat  ca  eşantionul  şi  panelul  de  gospodării  nu  corespund  standardelor,  pentru  a  asigura  date  reprezentative  pentru  întreaga  populație a Moldovei. In plus, aproape o treime din gospodăriile din panel au fost  selectate cu încălcarea regulilor prevăzute pentru aceasta.  Cum AGB nu s‐a conformat recomandărilor auditului, unii radiodifuzori au  fost  nevoiți  să  apeleze  la  măsurători  paralele  şi  să  informeze  piața  cu  privire  la  rezultatele acestora.   Actualmente,  pe  piața  media  avem  mai  multe  televiziuni,  al  căror  spațiu  publicitar  este  achiziționat,  gestionat  şi  vândut  clienților  de  publicitate  de  mai  multe agenții de publicitate, însă avem o singură televiziune care înghite o treime  din  banii  cheltuiți  de  companii  pentru  a‐şi  promova  produsele  şi  serviciile  prin  intermediul  spoturilor  publicitare  la  TV,  aceasta  fiind  televiziunea  controlată  de  Plahotniuc, Prime TV.  Aceeaşi  televiziune,  proprietate  a  oligarhului,  vinde  două  treimi  din  volumul  de  spațiu  publicitar  de  care  dispune,  în  comparație  cu  alte  televiziuni  care, în cel mai bun caz, reuşesc să vândă jumătate.  Prin urmare, avem o piață a publicității TV monopolistă şi posturi TV care  beneficiază  de  o  poziție  dominantă  pe  piață,  adică  a  posturilor  controlate  de  oligarhul  Plahotniuc.  O  altă  parte  ajunge  la  instituțiile  de  presă  ale  lui  Chiril  Lucinschi, aflat în conflict de interes,  datorită funcției de președinte al Comisiei  de specialitate din Parlament și de cea de beneficiar al unor venituri substanțiale  din reproducerea parazitară a două posturi rusești.  Ne  adresăm,  cu  această  ocazie,  companiilor  care,  potrivit  raportului  AGB  Moldova  din  luna  decembrie  2013,  au  difuzat  cel  mai  mare  număr  de  spoturi  publicitare:  Рис. 9 Десятка ведущих рекламодателей по длительности нахождения в эфире, декабрь 2013 г.

4   


Apollo pe agb scris deschisa  
Advertisement