Page 1

HOTĂRÂRE cu privire la apelul public al avocatului Andrei Năstase 22 ianuarie 2013 Nr.75/3

mun. Chişinău

Examinând chestiunea cu privire la apelul public al avocatului Andrei Năstase, audiind informaţia domnului Nichifor Corochii, Consiliul Superior al Magistraturii C O N S T A T Ă: În cadrul unor emisiuni ale diferitelor posturi TV, cât şi în presa electronică şi scrisă, avocatul Andrei Năstase a făcut public un apel către autorităţile judecătoreşti, invocând mai multe neajunsuri, lacune, erori, abuzuri etc, aducându-i gratuit domnului Mihai Poalelungi, Preşedinte al Curţii Supreme de Justiţie, un şir de învinuiri legate de fapte de corupţie. Un apel similar, cu judecăţi şi învinuiri de ordin general la adresa sistemului judecătoresc, a parvenit ulterior şi la Curtea Supremă de Justiţie, şi la Consiliul Superior al Magistraturii. Consiliul Superior al Magistraturii consideră că orice persoană, inclusiv avocatul Andrei Năstase, are dreptul la opinie. Şi dacă ar fi fost doar o opinie, nici nu ar fi meritat vreo atenţie. Însă aşa-numitul apel conţine o mulţime de învinuiri, iar orice învinuire, mai ales făcută public, cu nume concrete, urmează a fi probată cu fapte şi argumente concrete, în limitele decenţei general recunoscute şi pe măsura importanţei funcţiei deţinute. Mai mult, defăimarea profesională ţine de codul deontologic al profesiei de avocat, dar cade şi sub incidenţa legii penale, lucru cu siguranţă ştiut de avocatul Andrei Năstase. Consiliul Superior al Magistraturii cunoaşte problemele existente la ora actuală în sistemul judecătoresc. De asemenea, este la curent cu unele probleme cu care se confruntă instituţia avocaturii. Însă atacurile reciproce ar fi, în opinia Consiliului, contraproductive, nu ar conduce la soluţionarea problemelor. În context, CSM reiterează convingerea că agresivitatea, insuficienţa de competenţă, inclusiv pierderea proceselor de judecată, nu pot fi compensate prin presiuni gen apeluri publice, cu fraze ”grup criminal…de judecători corupţi”, ”medalii false şi bani urât mirositori”, ”judecători şantajaţi, care, de frică, au ajuns să-şi linşeze un coleg judecător chiar în faţa justiţiabililor” (!) şi tot aşa. Total lipsită de temei, inventată în tumultul unor emoţii, dar cu tentă de a da un cât de puţin grad de credibilitate acestei ”descoperiri senzaţionale”, este şi propoziţia din aşa-numitul apel public: ”Membri ai Consiliului Superior al Magistraturii îmi vorbesc în şoaptă despre dezmăţul din justiţie, despre o mână de indivizi care îi şantajează, despre alegeri şi desemnări trucate, despre protecţia impardonabilă a mai multor judecători rău-famaţi şi aserviţi unor interese criminale”. Or, Consiliul Superior al Magistraturii trage concluzia că avocatul Andrei Năstase, fiind conştient de falsitatea unor atare constatări şi învinuiri, face


aceasta intenţionat nu numai în scopul de aşi dobândi o imagine favorabilă, ci şi pentru a inocula membrilor CSM unele îndoieli, suspiciuni în activitate. Luând în considerare cele constatate şi elucidate, Consiliul Superior al Magistraturii consideră oportun şi necesar de a solicita Comisiei pentru etică şi disciplină a Uniunii Avocaţilor să se pronunţe asupra defăimărilor din apelul avocatului Andrei Năstase făcut public în cadrul mass-media şi în cel expediat unor instituţii, inclusiv CSM, în partea ce ţine de judecători concreţi, de Consiliul Superior al Magistraturii, cât şi de sistemul judecătoresc în ansamblu. Astfel, Consiliul Superior al Magistraturii, călăuzindu-se de prevederile art. 4, 17 şi 24 din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, H O T Ă R Ă Ş T E: 1. A lua act de apelul public al avocatului Andrei Năstase. 2. A solicita Comisiei pentru etică şi disciplină a Uniunii Avocaţilor să se pronunţe asupra defăimărilor din apelul avocatului Andrei Năstase făcut public în cadrul mass-media şi în cel expediat unor instituţii, inclusiv CSM, în partea ce ţine de judecători concreţi, de Consiliul Superior al Magistraturii, cât şi de sistemul judecătoresc în ansamblu şi să informeze CSM despre măsurile întreprinse. 3. Prezenta hotărâre se expediază Comisiei pentru etică şi disciplină a Uniunii Avocaţilor. Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii

Nichifor Corochii

Hotarire Cu privire la Apelul Public din 22 ianuarie 2013  

Hotarire Cu privire la Apelul Public din 22 ianuarie 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you