Page 1


Vsebina

1

Curriculum Vitae

2

3D oblikovanje

8

Fotografija

9

Plakati

11

Vabila

14

Transparenti in brošure

15

Logotipi


Curriculum Vitae

OSEBNI PODATKI: Ime in priimek: Jure Logar Datum rojstva: 27.3.1988, Ljubljana Bivališče: Rovte (nad Logatcem)

Trenutna izobrazba Elektrotehnik računalništva Tehniški šolski center Kranj

Trenutno izobraževanje Absolvent Grafične in medijske tehnike Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Delovne izkušnje Grafično oblikovanje ST-ART d.o.o, Reboljeva 8, 1000 Ljubljana Petra Nemgar s.p, Laze 8, 1370 Logatec

Tuj jezik Angleščina - aktivno

Znanje in spretnosti: 3D modeliranje in renderiranje Oblikovanje plakatov Oblikovanje Celostnih grafičnih podob (CGP) Oblikovanje vabil, letakov, transparentov, brošur

Uporaba različnih računalniških programov: Autodesk Maya 2010 Pixologic: Zbrush 4.0 Adobe Photoshop, Illustrator in InDesign Corel Draw X5

Lastnosti: Delaven, iznajdljiv, željan izzivov in novih znanj, komunikativen, družaben pošten

Dejavnosti in zanimanja: Ljubitelj kolesarjenja, nogometa, košarke, bilijarda, igranja bas kitare in petja

1


3D oblikovanje 3D oblikovanje mi predstavlja velik izziv, saj obstaja neskoncno št.različnih stvari, ki jih je moc ustvariti s 3D tehniko. Pri ustvarjanju uporabljam programa Maya 2012 ter Zbrush 4.0.

Projekt: Lamborghini

Projekt je zasnovan kot diplomsko delo in je še v izdelavi. 3D model je končan. Sledi še modeliranje proizvodne hale, ter njen render in animacija.

Za realizacijo projekta sem uporabljal naslednje programe:

- Autodesk Maya 2012 - Mental Ray - Adobe Photoshop CS5

2


Projekt: Lamborghini

Slika na desni je studijski izris 3d modela predstavljenega na prvi strani, ter prav tako del dipl. naloge.

Za realizacijo projekta sem uporabljal naslednje programe:

- Autodesk Maya 2012 - Mental Ray - Adobe Photoshop CS5

3


Projekt: Industrijski robot

Izdelek je del glavnega projekta, ki ga trenutno izdelujem, diplome. Robot je premiÄ?en v vseh rotacijskih sklepih, tako da je prilagajanje na osnovno sceno minimalno.

Za realizacijo projekta sem uporabljal naslednje programe:

- Autodesk Maya 2012 - Mental Ray - Adobe Photoshop CS5

4


Projekt: 3d miška

Projekt je nastal z željo po udeležitvi na natecaju, ki ga je razpisalo podjetje 3Dconnexion, ki je sicer vodilno podjetje pri izdelovanju tovrstnih 3D mišk. Celoten plakat je predstavljen v rubriki PLAKATI.

Za realizacijo projekta sem uporabljal naslednje programe:

- Autodesk Maya 2010 - Mental Ray - Adobe Photoshop CS5

5


3D oblikovanje Projekt: ilustracija rože

Projekt je nastal v študijskem letu 2010/2011, pri predmetu Osnove 3d modeliranja. Celoten projekt je izkljucno moje avtorsko delo. Za realizacijo projekta sem uporabljal naslednje programe:

-

Autodesk Maya 2010 Mental Ray Zbrush 4.0 Adobe Photoshop CS5

6


3D oblikovanje Projekt: Kavbojec

Projekt je nastal v študijskem letu 2010/2011, in sicer kot želja po spoznavanju orodij v programu Zbrush 4.0, ter preizkušanja novih nacinov modeliranja. Za realizacijo projekta sem uporabljal naslednje programe:

- Zbrush 4.0 - Adbe Photoshop CS5

7


3D oblikovanje Projekt: prikaz statističnih podatkov

Projekt je nastal v študijskem letu 2010/2011, pri predmetu Oblikovanje medijev. Naša naloga pri tem projektu je bila oblikovanje prikaza statističnih podatkov, ki naj bi bili prikazani na zanimiv, graficen nacin oz. na tak nacin, kot ga ponavadi nismo vajeni. Graf prikazuje, kolikšen odstotek vseh bonbonov predstavlja določena barva v enem zavojčku bonbonov Skittles.

Za realizacijo projekta sem uporabljal naslednje programe:

- Autodesk Maya 2010 - Mental Ray - Adobe Photoshop CS5

8


Fotografija

S fotografijo se sicer ukvarjam zgolj ljubitelsko, sem pa mnenja, da je fotografija in obdelovanje fotografij odlicen način za izbolšanje prikazovanja in iskanja primernih kompozicij, ter nenazadnje spoznavanja računalniških programov, kot je naprimer Photoshop.

Slike so bile zajete s DSLR fotoaparatom Nikon D3000 ter obdelane v Adobe Photoshop.

9


Plakati Pri oblikovanju plakatov se držim pravila, da mora plakat takoj pritegniti opazovalca, ter mu isti trenutek predati glavno sporocilo, ki ga plakat prenaša. Glede oblikovanja tiskovin najraje uporabljam Corel Draw, seznanjen pa sem tudi z uporabo Adobe Illustrator-ja ter InDesign-a.

Projekt: Veliki dobrodelni koncert

Narocnik plakata in vstopnice je bil vrtec Kuriček iz Logatca. Oblikovati sem želel sprošcen in hkrati pregleden plakat, katerega namen bo hitro prepoznan.

Podoben design sem uporabil tudi pri oblikovanju vstopnice. Za realizacijo projekta sem uporabljal naslednje programe:

- Corel Draw X5 - Adobe Photoshop CS5

10


Plakati Projekt: Izdelki kozmetične hiše VICHY

Narocnik plakatov je bila Slovenska podružnica podjetja Vichy, ki je zadolžena za promocijo njihovih produktov po državah bivše Jugoslavije. Pri projektih sem sodeloval s podjetjem ST-ART d.o.o in si pridobil ogromno izkušenj, saj je šlo za precej velike projekte, ki so zahtevali ogromno znanja in iznajdljivosti.

Za realizacijo projektov sem uporabljal naslednje programe:

- Corel Draw X5 - Adobe Photoshop CS5

11


Plakati Projekt: Brodowich

Projekt je nastal v študijskem letu 2010/2011, pri predmetu Oblikovanje medijev, kjer smo dobili nalogo oblikovati dve dvostranski strani po nacinu oblikovanja Alexeya Brodovitcha. Njegov stil oblikovanja je bil namrec povsem drugacen od ostalih, saj je velik pomen pri oblikovanju prepušcal belini. Zelo zanimive so tudi povezave med stranmi, tako oblikovno kot tudi vsebinsko.

Za realizacijo projekta sem uporabljal naslednje programe:

- Corel draw X5

12


Plakati Projekt: Recikliraj!

Projekt je nastal v študijskem letu 2008/2009, pri predmetu Fotografija 1. Oblikoval sem plakat na temo recikliranja, saj se mi zdi to pomebna tema, na katero se je potrebno spominjati. Oblikoval sem torej zelo kontrasten plakat, ki zelo jasno in brez olepšav pove svojo sporocilo. Stavek: „postavi stvari na svoje mesto“, ima dva pomena, saj govori o cišcenju oz. pospravljanju ter tudi o „razcišcevanju“ v glavah posameznikov.

Za realizacijo projekta sem uporabljal naslednje programe:

- Corel draw X5 - Adobe Photoshop CS5

13


Plakati

Projekt: SpaceNavigator Ta projekt je nastal zaradi želje po sodelovanju pri natecaju, ki ga je razpisalo podjetje 3DCONNEXION. Cilj natecaja je bilo oblikovanje koncepta nove 3d miške, to pa je tudi primarna dejavnost omenjenega podjetja. To je sicer moj zadnji zakljucen projekt, preprican pa sem, da se bom udeležil še kakšnega podobnega natecaja.

Za realizacijo projekta sem uporabljal naslednje programe:

-

Autodesk Maya 2010 Mental Ray Adobe Photoshop CS5 Corel Draw X5

14


Vabila

V tej rubriki so predstavljena vabila, ki sem jih oblikoval za Mešani pevski zbor Rovte ter Kulturno turisticno društvo Rovte. V obeh ogranizacijah tudi aktivno sodelujem. Na levi strani je vabilo za letni koncert pevskega zbora, viden iz obeh strani. Na desni strani pa lahko vidite vabilo na gledališko predstavo: Miklavžev prihod.

Za realizacijo projekta sem uporabljal naslednje programe:

- Corel Draw X5 - Adobe Photoshop CS5 Vabilo na letni koncert (zunaj)

Vabilo na letni koncert (znotraj)

Vabilo na gledališko predstavo: Miklavžev prihod.

15


Transparenti in brošure V tej rubriki so predstavljeni brošure in transparenti, ki sem jih oblikoval za MKA nepremičnine ter za podjetje OJ d.o.o. Zgoraj vidimo trasnparent MKA nepremičnin, izdelal pa sem ga v sodelovanju s podjetjem ST-ART d.o.o

Drugi projekt, viden na dnu pa je brošura, oblikovana za podjetje OJ d.o.o, v sodelovanju

Transparent MKA nepremičnin

s podjetjem Petre Nemgar, s.p.

Za realizacijo projektov sem uporabljal naslednje programe:

- Corel Draw X5 - Adobe Photoshop CS5

Brošura Biološke čistilne naprave

16


Logotipi Tuje mi ni niti oblikovanje logotipov oz. celostnih graficnih podob. Tudi tukaj se drĹžim pravila, da mora biti logotip enostaven. Na tej in naslednji strani lahko vidite izbrane logotipe.

Prvi logotip (Top4) je nastal letos pri predmetu Oblikovanje medijev in je predstavljen v vecih barvah v primeru podjetja, ki bi imelo vec podskupin. Drugi logotip (Audio Lab), viden na desni strani, je bil izdelan za podjetje AudioLab in je prav tako predstavljen z vecimi barvnimi kombinacijami, na podlagi katerih se je stranka potem laĹžje odlocila za najboljĹĄo.

Za realizacijo projektov sem uporabljal naslednje programe:

- Corel Draw X5 - Adobe Photoshop CS5

17


Logotipi

Ustvaril sem si tudi svojo, celostno grafiÄ?no podobo, saj se mi zdi ta obvezna za vsakega oblikovalca. Logotip je izredno enostaven, ter hitro zapomnljiv, prav tako vidim na njem tudi velik potencial, glede razliÄ?nih tehnik prikaza logotipa, naprimer: 3d tehnika (naslovnica).

Za realizacijo projektov sem uporabljal naslednje programe:

- Corel Draw X5 - Adobe Photoshop CS5

18

Jure Logar_Portfolio  
Jure Logar_Portfolio  

My work so far

Advertisement