Page 1

r- r a a a a w pl Be em ex

KIES JE aangepaste

sport ATLETIEK • BASKETBAL • CLUB EXTRA • COMBIMOVE • DAMMEN • DANS • FITTER4FUN • FITNESS GYMASTIEK • HOCKEY • JAZZ DANCE • JIU JITSU • JUDO • KORFBAL • MOUNTAINBIKE • NORDIC WALKING PAARDRIJDEN • SCHAKEN • SPORT SPECIAL • SPORT FUN • TAFELTENNIS • TENNIS • VOETBAL • VOLLEYBAL


Het idee is dat dromen een kans krijgen. Rabobank is de bank van de Nederlandse sport. We brengen sporters en supporters bij elkaar. We maken succes mogelijk door de top en het talent structureel te ondersteunen. En natuurlijk zijn we fanatiek aanhanger van de recreatieve en de jeugdsport bij u in de buurt. Zo helpen we talent om te scoren en om hun dromen te verwezenlijken. Want succes begint bij de start. Dat is het idee.

Rabobank sponsort 'Kies je aangepaste sport'. Rabobank. Een bank met ideeĂŤn.

www.rabobank.nl/nwveluwe


Inhoudsopgave

blz.

blz.

Voorwoord

4

Judo

28

MEE Veluwe

5

Korfbal

29

Cursusaanbod

6

Mountainbike

30

Spelregels

7

Nordic walking

31

Meer informatie

8

Paardrijden

32

Goed bezig

9

Schaken

33

Atletiek

10

Sport special

35

Basketbal

11

Sport Fun

36

Club Extra

12

Tafeltennis

37

Combimove

16

Tennis

39

Dammen

17

Voetbal

40

Dans

18

Volleybal

47

Fitter4fun

20

Olympisch Netwerk

49

Fitness

21

Aangepast sporten

50

Gymastiek

22

Paralympisch talent

51

Hockey

25

Kalender 2011

52

Jazz dance

26

Inschrijfformulieren

53

Jiu jitsu

27

r e d r e v l e n s s Lee en ‘Kies je ’ ! t r o p S e t s a p aange 3


Voorwoord Hallo allemaal, Op de regio Noordwest-Veluwe hebben acht gemeenten (RNV gemeenten) de krachten gebundeld om het sporten voor mensen met een beperking een impuls te geven. Participerende gemeenten zijn: Hattem, Heerde, Oldebroek, Harderwijk, Putten, Ermelo, Nunspeet en Elburg. Om de samenwerking tussen de gemeenten kracht bij te zetten is gekozen om te starten met een gezamenlijk project ‘Kies je aangepaste Sport’ . Sporten is voor iedereen die dat graag wil, een gezonde en ontspannende vrijetijdsbesteding. Helaas is het zo, dat niet iedereen de mogelijkheden heeft om te kúnnen sporten. Veel mensen met een beperking willen graag aan sport doen, maar kunnen dit om allerlei redenen nog niet. Het project ‘Kies je aangepaste Sport’ gaat hier wat aan doen! Het project ‘Kies je aangepaste Sport’ is een samenwerking van de Gelderse Sport Federatie, MEE Veluwe en de acht gemeenten op de Noordwest-Veluwe. Sporten en bewegen is gezond en ook heel erg leuk! Misschien speel je veel buiten op straat? Of zit je op een sport en wil je graag een keer een andere sport proberen? Of misschien doe je nog niet aan sport, maar wil je wel eens weten hoe het nou is om bijvoorbeeld te voetballen of te korfballen? Hiervoor zijn we gestart met het project ‘Kies je aangepaste Sport’. Maar je kunt ook lekker dansen, op verschillende soorten muziek! Misschien ga je wel liever gymmen of schaken? In maart gaat de eerste editie van ‘Kies je aangepaste Sport’ van start in de regio NoordwestVeluwe. In totaal zetten 32 sportverenigingen en sportaanbieders zich in om jullie kennis te kunnen laten maken met een leuke sport. Hoe dit precies in zijn werk gaat, lees je op de volgende pagina! Kijk dus snel verder om te zien welke cursus jou het leukste lijkt! Alvast heel erg veel sportplezier bij ‘Kies je aangepaste Sport’!

Met sportieve groeten, D.H.A. van Hemmen Voorzitter Regio Noord-Veluwe

4


MEE VELUWE MEE Veluwe enthousiast over ‘Kies je aangepaste Sport’ ‘Kies je aangepaste Sport’ is een project dat MEE Veluwe een warm hart toedraagt. Als organisatie voor mensen met een beperking weet MEE Veluwe als geen ander hoe belangrijk het is voor mensen met een beperking om gewoon mee te doen in de samenleving. Dat samen sporten daarbij heel belangrijk is behoeft eigenlijk geen toelichting. MEE Veluwe is dan ook erg enthousiast over ‘Kies je aangepaste Sport’. We werken samen met de Gelderse Sport Federatie en de gemeenten om van de project een groot succes te maken. Wat doet MEE Veluwe? MEE Veluwe is een organisatie voor alle mensen met een beperking, chronische ziekte of autisme spectrum stoornis, en hun omgeving. MEE Veluwe biedt informatie, advies en ondersteuning. MEE Veluwe is laagdrempelig en onafhankelijk. De dienstverlening is gratis. MEE Veluwe werkt in 16 gemeenten op de Veluwe: van Hattem tot Wageningen en van Nijkerk tot Voorst. De vraag van de klant Bij MEE Veluwe is de vraag van de cliënt het uitgangspunt, waarbij we naar aanleiding van elke vraag van de cliënt actie ondernemen. We hebben hiervoor een brede deskundigheid in huis. We kunnen u adviseren op alle gebieden waar u mee te maken kunt krijgen: • Vrije tijd & Sport • Jeugd & Gezin • Leren & Werken • Regelgeving & Geldzaken • Vrienden & Relaties • Wonen & Samenleven MEE en vrije tijd Vrije tijd is een belangrijk deel van het leven. Lekker actief bezig zijn door bijvoorbeeld te sporten. In uw vrije tijd kunt u iets leren, andere mensen ontmoeten en lekker ontspannen. Een consulent van MEE Veluwe kan samen met u bekijken wat er voor u mogelijk is als vrijetijdsbesteding. Een paar voorbeelden: • Ik wil graag dat mijn kind leert zwemmen, maar hij past niet in zo’n grote groep. Kan het ook anders? • Er is vast wel een sportvereniging waar ze een beetje rekening houden met mijn tempo, maar waar vind ik die? • Ik wil graag hockeyen, maar heb een beperking. Waar vind ik een hockeyclub? Bij MEE Veluwe kennen we de mogelijkheden en we helpen u graag op weg Ook sportverenigingen die graag een activiteit willen organiseren voor mensen met een beperking, maar niet goed weten hoe ze dat aan moeten pakken, zijn bij MEE Veluwe aan het goede adres. We ondersteunen deze organisaties bij het opzetten en aanpassen van hun activiteiten voor mensen met een beperking. Samen kijken we hoe we ervoor kunnen zorgen dat u gewoon mee kunt doen! Voor meer informatie, kijk op www.meeveluwe.nl, of bel 055 - 526 92 00. 5


Cursusaanbod ‘Kies je aangepaste Sport’ is een sportstimuleringsprogramma, dat erop gericht is om kinderen en jongeren van 6 tot en met 23 jaar in 3 tot 5 momenten te laten kennismaken met verschillende sporten die bij hen passen. Het gaat hierbij om kinderen en jongeren die in hun ontwikkeling beperkt worden, door bijvoorbeeld een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap, of door gedragsstoornissen of psychiatrische problematiek. Het programma ‘Kies je aangepaste Sport’ beoogt kinderen en jongeren gericht en blijvend te motiveren om in de vrije tijd, op vrijwillige basis, naschool, deel te nemen aan sport- en beweegactiviteiten. Uitgangspunt hierbij is dat, als kinderen een activiteit of sport vinden waarbij ze zich goed voelen er een grotere kans is dat ze sport als een wezenlijk onderdeel van hun dagelijks leven blijven beschouwen. De Gelderse Sport Federatie is projectleider van dit project en werkt hierbinnen nauw samen met o.a. MEE Veluwe, Special Heroes, Gehandicaptensport Nederland. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door steun van de provincie Gelderland. Wat vind je in het boekje? Voor de eerste keer vinden, in samenwerking met een groot aantal sportverenigingen en sportscholen, de cursussen ‘Kennismaken met aangepast sporten’ plaats. De cursussen, die in dit boekje zijn opgenomen, zijn bedoeld voor kinderen en jongeren met een beperking. Dit jaar kun je een keuze maken uit ruim 38 verschillende cursussen bij 32 verschillende sportaanbieders uit de regio. Je kunt hier drie tot vijf keer kennismaken met een sport of activiteit. Elke cursus betreft een kennismaking met een tak van sport of een vorm van bewegen, waarbij de eerste beginselen van die sport beoefend worden. Het zijn korte, goedkope cursussen, waar verder geen verplichtingen aan verbonden zijn zoals: lidmaatschap, aanschaf kleding, sportmateriaal en dergelijke. Hoe inschrijven? De cursussen worden op verschillende tijden gegeven in het voorjaar. Als je aan een cursus wilt deelnemen, dan kun je dit kenbaar maken door het inschrijfformulier achter in dit boekje in te vullen. Het inschrijfformulier is tevens de antwoordkaart die kosteloos per post kunt versturen. Als je aan meerdere cursussen wilt deelnemen (maximaal 3) dan is het noodzakelijk dat je voor elke cursus een apart inschrijfformulier invult. Let bij de inschrijving goed op voor welke groepen de cursussen bedoeld zijn. Je mag inschrijven voor meerdere cursussen. Let er wel op dat deze cursussen niet op dezelfde dag worden georganiseerd. Lees voordat je je inschrijft de spelregels door.

Bewaar dit boekje voor alle gegevens. Mocht je een keer niet kunnen, dan heb je het nummer van de contactpersoon bij de hand!

6


SPELREGELS Cursuspakket voorjaar 2011 Door aan een cursus mee te doen maak je kennis met een tak van sport. Als blijkt dat je na een cursus belangstelling hebt voor verdere deelname aan die sport dan kan de betrokken contactpersoon je verder op weg helpen. Bij een teveel aan inschrijvingen voor een cursus zal onderzocht worden of er een extra cursus gegeven kan worden. Lukt dat niet, dan wordt er geloot wie er mee kan doen. Bij gebrek aan belangstelling kan tot afgelasting van een cursus worden besloten. Je krijgt hierover persoonlijk bericht. Vul daarom verplicht je telefoonnummer en e-mail adres in. Iedereen die zich heeft ingeschreven krijgt een bevestiging van deelname van de sportaanbieder. Daarin staat precies bij welke cursus je bent ingedeeld en wanneer je wordt verwacht voor de eerste les. Aansprakelijkheid Deelnemen aan de cursussen Kies je aangepaste Sport geschiedt voor eigen risico. De deelnemende gemeenten, scholen en de verenigingen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele nadelige gevolgen van sportbeoefening en / of andere activiteiten. De organisatie stelt zich eveneens niet aansprakelijk voor eventuele vermissingen, ontvreemdingen en beschadigingen van / aan eigendommen van de cursisten. Eigen bijdrage De eigenbijdrage van € 2,00 betaal je op de eerste cursusdag aan de organiserende vereniging of sportschool. Als je voor een cursus inschrijft ben je verplicht € 2,00 te betalen. Ook al doe je later niet meer mee aan de cursus. Voor wie is het aangepast sportaanbod? Aangepast sporten is er voor iedereen met een beperking, waarbij het kan gaan om een: l ichamelijke beperking, o.a. motorische beperking, amputatie, spasme, al dan niet afhankelijk van een rolstoel verstandelijke beperking, o.a. op het niveau van ZMLK, Syndroom van Down auditieve beperking, doof of slechthorend visuele beperking, blind of slechtziend chronische aandoening, o.a. reuma, whiplash, CARA, (ex-)hartpatiënten gedragsstoornis, o.a ADHD, PDD-NOS, NLD en autisme. Ook mensen met een combinatie van bovengenoemde beperkingen behoren tot de doelgroep voor het aangepast sporten. Daarnaast iedereen die afhankelijk is van het aangepast sportaanbod. Let bij het kiezen van een sport goed op de omschrijving van de doelgroep. Bij twijfel graag contact opnemen met de sportaanbieder.

7


Spelregels Nog even in het kort de aandachtpunten: • Lees het boekje goed door en kijk welke sport jou leuk lijkt. • Kijk goed wanneer deze cursus wordt gegeven en of jij dan ook 3 of 5 keer kunt komen. De verenigingen rekenen op jouw aanwezigheid. • Kijk goed of de cursus echt bij je past (omschrijving doelgroep). Bij twijfel graag vooraf contact opnemen met de sportaanbieder. • Voor € 2,00 kan je meedoen aan een cursus. Je betaalt tijdens de eerste training aan de vereniging of instelling. • Als je mee wilt doen dan kies uit een of meerdere cursussen; je kunt maximaal aan 3 cursussen meedoen. • Het kan zo zijn dat er voor één cursus meer kinderen zich hebben opgegeven dan dat er plekken zijn. Er wordt dan geloot. Als er voor jou geen plek is, wordt er naar je tweede keuze gekeken. Zit zelfs deze cursus vol dan hoor je van ons waar nog plek is. We proberen iedereen bij zijn keuze in te delen, maar houdt er rekening mee dat dit soms niet lukt. • Als je al aan een bepaalde sport doet, mag je deze sport niet meer kiezen voor ‘Kies je aangepaste Sport’. • Na afloop van de cursus hoef je geen lid te worden van de vereniging of het sportcentrum, maar dat mag natuurlijk wel. • Je hebt iets meer dan twee weken om een cursus uit te kiezen, op uiterlijk woensdag 13 februari moet het aanmeldingsformulier worden verstuurd.

MEER INFORMATIE: ‘KIES JE AANGEPASTE SPORT’ Mocht je meer informatie over het project willen hebben dan kun je contact opnemen met Jurjen Engelsman (projectleider ‘Kies je aangepaste Sport’, namens de Gelderse Sport Federatie) Tel 026 - 354 03 83 of e-mail jurjen.engelsman@gelderland-sport.nl. Maar je kunt natuurlijk ook de afdeling sport van je deelnemende gemeente bellen.

8


CAMPAGNE GOED BEZIG De gemeenten in de regio Noord-Veluwe: Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten maken zich gezamenlijk sterk om de gezondheid (onder jongeren) te verbeteren door het terugdringen van overgewicht en onverantwoord alcoholgebruik. De belangrijkste peilers zijn: gezond eten, geen alcohol drinken onder de 16 jaar en matig drinken boven de 16 jaar en minstens een uur per dag bewegen. Hieraan wordt gewerkt door het inzetten van een veelheid aan activiteiten op scholen, in buurten en het liefst ook thuis aan de eettafel. “Kies je aangepaste sport” is ook één van deze activiteiten, waarbij tevens de gemeenten Hattem en Heerde zijn aangesloten. Deze activiteiten worden ondersteund door een regionale publiekscampagne onder de naam ‘Goed Bezig’. Deze campagne is tot 2011 beperkt gebleven tot de ingezette activiteiten, maar zal begin 2011 een echte publiekscampagne worden, te zien op straat, in de media en thuis. De Campagne Goed Bezig daagt het publiek uit om te durven kiezen voor de gezonde keuze, voor de gezonde alternatieven, zonder iets te willen verbieden. Daarnaast zal de campagne burgers gaan uitdagen en prikkelen om eigen initiatieven te nemen en zo bij te dragen aan een gezonde leefomgeving. Dat laatste is enorm belangrijk. Kinderen zijn niet altijd in staat om te bepalen wat goed is voor hun gezondheid. Jongeren zijn daartoe beter in staat, maar hun neiging om alles uit te willen proberen maakt hen vaak zorgeloos en soms roekeloos. De campagne probeert vooral de ouderen bewuster te maken van de risico’s die onze kinderen en jeugd lopen, zodat zij hun kunnen helpen in het maken van de juiste keuzen. Tijdens de campagne zullen jongeren en kinderen d.m.v. competitie en wedstrijdjes worden uitgedaagd en gestimuleerd om zelf ook een bijdrage te leveren. Hoe dat er uit zal zien zal ter zijner tijd zichtbaar worden. Een deel van de bestaande activiteiten in de regio hebben hun waarde al bewezen, bijvoorbeeld B-Fit, Lekker Fit! en de Gezonde School en Genotmiddelen. De Campagne Goed Bezig brengt deze activiteiten positief in beeld, benadrukt de kansen en mogelijkheden en stimuleert de oplossingen. Deze manier van campagnevoeren wordt gezien als een kansrijke methode om leefstijlverandering te realiseren, zeker ook bij jongeren. Zij moeten leren bewust te kiezen tussen ‘wat goed is’ en ‘wat prettig of leuk is’. Meer weten? J.J.A.M. (John) Prein, projectleider jeugdbeleid Regio Noord-Veluwe, (0341) 47 44 59, jprein@regionoordveluwe.nl. Kijk op www.regionoordveluwe.nl.

9


HARDERWIJK

Atletiek ‘Athlos Extra’ Atletiek is pure sport! Bij Athlos kun je de pure sport inademen. Door zelf je grens op te zoeken, onafhankelijk van anderen. Maar toch ook weer met je eigen groep of clubje. Een verademing in deze tijd. Ooit wel eens een hardloper ontmoet die rookt? Dat gebeurt dus niet in ons clubhuis. Ook alcohol wordt in ons clubhu is niet geschonken en de vette hap laten we liever staan. Saai? Helemaal niet! Atletiekvereniging Athlos bestaat al langer dan 50 jaar en telt inmiddels bijna 600 actieve leden. Deze leden - tussen de 7 en 80 jaar - komen o.a. uit Harderwijk, Ermelo, Nunspeet, Putten, en zelfs uit Zeewolde. Niet vreemd, want onze mooie atletiekaccommodatie - met een prachtige, verlichte kunststofatletiekbaan en schitterend clubhuis - is gelegen aan de rand van het Strokelbos op de grens van Harderwijk en Ermelo. Een stimulerende omgeving om mooie prestaties te leveren! Doelgroep

Verstandelijke beperking , gedragsstoornis

Leeftijd

10 t/m 23 jaar

Cursusdag

Donderdag

Cursusdata

7, 14, 21 en 28 april

Tijdstip

18.00 – 18.45 uur

Accommodatie

Sportpark ‘De Strokel’

Adres

Strokelweg 7

Plaats

Harderwijk

Kleding

Sportkleding, sportschoenen e.a. aangepast aan weersomstandigheden

Organisatie

Atletiekvereniging Athlos

Contactpersoon

Alida van de Kolk

Email

Alida.v.d.kolk@hetnet.nl

Telefoon

06-23026891

Website

www.athlos.nl

Bijzonderheden

Maximaal 15 deelnemers per les

10


Ermelo

Rolstoelbasketbal Rolstoelbasketbal is basketbal met spelers die in een rolstoel zitten en die met enige aanpassingen spelen volgens de gewone basketbal-spelregels. Rolstoelbasketbal is een spectaculaire sport. Leuk om naar te kijken maar nog leuker om zelf te beoefenen. Rolstoelbasketbal is er voor iedereen, die vanwege een lichamelijke beperking niet aan basketbal kan of mag deelnemen en die tijdens het sporten gebruik moet maken van een sportrolstoel, zoals mensen met een dwarslaesie, beenamputatie en rugaandoening.

Doelgroep

Lichamelijke beperking (rolstoelsport)

Leeftijd

6 t/m 23 jaar

Cursusdag

Vrijdag

Cursusdata

8,15,22,29 april en 9 mei

Tijdstip

18.00 – 19.30 uur

Accommodatie

Sportcomplex ‘Calluna’

Adres

Herderlaan 51

Plaats

Ermelo

Kleding

Sportkleding, sportrolstoelen zijn beperkt aanwezig

Organisatie

SC Devedo

Contactpersoon

Kees van de Bunte

Email

k.bunte@upcmail.nl

Telefoon

06-54908477

Website

www.devedo.nl

Bijzonderheden

Maximaal 15 deelnemers per les

11


Elburg

Club Extra Club Extra is een sportieve activiteit die zich richt op kinderen (6 t/m 12 jaar) met een motorische achterstand. Geprobeerd wordt kinderen plezier te laten beleven aan sport en beweging, zodat het hun zelfbeeld ten goede komt. EĂŠn van de doelstellingen is, hen te laten doorstromen naar de reguliere sportverenigingen. Er zijn momenteel vier groepen kinderen met elk hooguit tien deelnemers. De groepen dienen klein te blijven, om ieder kind voldoende aandacht te kunnen geven.

Doelgroep

Motorische achterstand , gedragsstoornis (autisme, ADHD etc)

Leeftijd

6 t/m 12 jaar

Cursusdag

Zaterdag

Cursusdata

26 maart, 9 en 16 april

Tijdstip

09.00 – 10.00 uur

Accommodatie

Het Oostenlicht

Adres

Kruidenlaan 1

Plaats

Elburg

Kleding

Sportkleding en zaalschoenen (schone en geen zwarte zolen)

Organisatie

Stichting Wiel

Contactpersoon

Froukje Groeneveld

Email

Froukje.groeneveld@wiel.nl

Telefoon

0525-681212

Website

www.wiel.nl

Bijzonderheden

Maximaal 10 deelnemers per les

12


Harderwijk

Club Extra Club Extra heeft een bewegingsprogramma voor kinderen met een motorische achterstand. Kinderen kunnen te maken krijgen met een motorische achterstand die door verschillende oorzaken kan zijn ontstaan. Dit kan tot uiting komen tijdens de gymles, maar ook tijdens het sporten bij een vereniging of bij het buitenspelen. Deze kinderen kunnen vaak niet meedoen met leeftijdsgenootjes.Bij ClubExtra krijgen de kinderen veel individuele aandacht. Dit is mogelijk omdat de groep waarin gesport wordt, zeer klein is (maximaal 10 kinderen).Plezier staat voorop bij ClubExtra. Ons motto is dat kinderen bewegen leuk moeten vinden, voordat ze kunnen leren! Daarnaast probeert de deskundige leiding altijd eerst aan te sluiten bij wat het kind wèl kan. De activiteiten worden zo aangeboden dat kinderen vaak aan de beurt komen en op hun eigen niveau kunnen deelnemen. Het niveau van de kinderen wordt spelenderwijs verbeterd door activiteiten ‘stapje voor stapje’ moeilijker te maken. Als kinderen hun achterstand ten opzichte van leeftijdsgenoten hebben ingelopen, kunnen ze eventueel lid worden van een sportvereniging. In overleg met de lesgever kan gekeken worden welke sport passend is.

Doelgroep

Motorische achterstand

Leeftijd

6 t/m 13 jaar

Cursusdag

Dinsdag of woensdag

Cursusdata

(4 weken meedraaien in de periode)

Tijdstip

16.00 – 16.45 of 17.00 – 17.45 uur (di+woe) 18.00 -18.45 uur (alleen di)

Accommodatie

Gymzaal Vliepad

Adres

Vliepad 1

Plaats

Harderwijk

Kleding

Gymkleding + sportschoenen

Organisatie

Olympia Harderwijk

Contactpersoon

Yolanda Bovenschen

Email

y_bovenschen@tele2.nl

Telefoon

0341-751598

Website

www.olympiaharderwijk.nl

Bijzonderheden

Maximaal 10 deelnemers per les. Club Extra neemt na aanmelding contact op om de juiste groep,dag,tijdstip en periode te bepalen. 13


Nunspeet

Club Extra Club Extra Nunspeet is onderdeel van GV Nunspeet. Club Extra is er voor kinderen met een motorische achterstand. Voor deze kinderen bieden wij een speciaal bewegingsprogramma. Dit programma proberen wij zo veel mogelijk aan te laten sluiten op het niveau van ieder kind. Kinde-ren kunnen te maken krijgen met een motorische achterstand die door verschillende oorzaken kan zijn ontstaan. Dit kan tot uiting komen tijdens de gymles, maar ook tijdens het sporten bij een vereniging of bij het buitenspelen. Deze kinderen kunnen vaak niet meedoen met leeftijdsgenootjes. Het sportaanbod van de reguliere verenigingen is in de regel niet afgestemd op deze kinderen. Daarom dreigt deze groep tussen wal en het ‘sportschip’ te vallen. Kinderen kunnen hier erg onzeker door worden. Bij Club Extra krijgen de kinderen veel individuele aandacht. Dit is mogelijk omdat de groep waarin gesport wordt, zeer klein is (maximaal 10 kinderen). Plezier staat voorop bij Club Extra. Ons motto is dat kinderen bewegen leuk moeten vinden, voor-dat ze kunnen leren! Daarnaast probeert de deskundige leiding altijd eerst aan te sluiten bij wat het kind wèl kan. De activiteiten worden zo aangeboden dat kinderen vaak aan de beurt komen en op hun eigen niveau kunnen deelnemen. Het niveau van de kinderen wordt spelenderwijs verbeterd door activiteiten ‘stapje voor stapje’ moeilijker te maken. De kinderen doen dingen die ze kunnen. Door de succeservaring krijgen de kinderen meer plezier in het bewegen en kunnen er nieuwe dingen worden geleerd. Cursus A Doelgroep

Lichamelijke of motorische problemen

Leeftijd

6 t/m 12 jaar

Cursusdag

Woensdag

Cursusdata

9,16, 23 en 30 maart

Tijdstip

16.30 – 17.15 uur

Accommodatie

Gymzaal De Brake

Adres

Oosteinderweg 19

Plaats

Nunspeet

Kleding

Gymkleding

Organisatie

GV Nunspeet

Contactpersoon

Sander Drost

Email

sanderdrost@hotmail.com

Telefoon

06-22655705

Website

www.gvnunspeet.nl

Bijzonderheden

Maximaal 10 deelnemers per les 14


Nunspeet

Club Extra Cursus B Doelgroep

Lichamelijke of motorische problemen

Leeftijd

5 t/m 7 jaar

Cursusdag

Vrijdag

Cursusdata

11, 18 en 25 maart en 1 april

Tijdstip

17.15 – 18.00 uur

Accommodatie

Gymzaal Piersonstraat

Adres

Piersonstraat

Plaats

Nunspeet

Kleding

Gymkleding

Organisatie

GV Nunspeet

Contactpersoon

Sander Drost

Email

sanderdrost@hotmail.com

Telefoon

06-22655705

Website

www.gvnunspeet.nl

Bijzonderheden

Maximaal 10 deelnemers per les

Cursus C Doelgroep

Lichamelijke of motorische problemen

Leeftijd

8 t/m 13 jaar

Cursusdag

Vrijdag

Cursusdata

11, 18 en 25 maart en 1 april

Tijdstip

18.00 – 18.45 uur

Accommodatie

Gymzaal Piersonstraat

Adres

Piersonstraat

Plaats

Nunspeet

Kleding

Gymkleding

Organisatie

GV Nunspeet

Contactpersoon

Sander Drost

Email

sanderdrost@hotmail.com

Telefoon

06-22655705

Website

www.gvnunspeet.nl

Bijzonderheden

Maximaal 10 deelnemers per les 15


Nunspeet

CombiMove Kinderen die met veel sporten buiten de boot vallen, kunnen wel terecht bij CombiMove. Voor kinderen met bijvoorbeeld ADHD, PDD-NOS en NLD is deze sport extra geschikt vanwege de kleine groepen, de speciale aandacht en de professionele begeleiding. Er komen tijdens een uur CombiMove veel verschillende sporten, spellen en activiteiten aan bod, waardoor het nooit saai wordt. Zo kan er in de ene les vooral geturnd worden , terwijl de andere les kan bestaan uit spelletjes, judo en voetbal. Iedereen wordt op een positieve manier benaderd en er wordt gelet op wat iemand wĂŠl kan in plaats van de mindere dingen te benadrukken . door op een gestructureerde manier in een veilige omgeving bezig te zijn kan CombiMove de ideale sport zijn voor alle kinderen die een beetje extra aandacht nodig hebben. Doelgroep

Kinderen met b.v. ADHD, PDD-NOS of NLD

Leeftijd

6 t/m 12 jaar

Cursusdag

Dinsdag en vrijdag

Cursusdata

In overleg

Tijdstip

16.15 - 17.15 uur

Accommodatie

Sporthal De Brake

Adres

Oosteinderweg 19

Plaats

Nunspeet

Kleding

Gymkleding

Organisatie

YouGo Sports

Contactpersoon

Hugo Kranenburg

Email

hugo@yougosports.nl

Telefoon

06-48787535

Website

www.yougosports.nl

Bijzonderheden

Maximaal 10 deelnemers per les

16


Harderwijk

Dammen Dammen is veel leuker dan je denkt. Het is een fantasiewereld die je kunt gaan ontdekken. Spelen met een plan is pas echt dammen, dan horen de zetten bij elkaar. Ook kun je bij ons leren om veel schijven te pakken van je vriendjes of trucjes in het begin om je ouders te verrassen. Op welk niveau je ook speelt, altijd blijft dammen boeien. Kijk eens op de speciale jeugdwebsite van de Koninklijke Nederlandse Dambond (KNDB) op www.damz.nl.

Doelgroep

Lichamelijke of auditieve beperking

Leeftijd

13 t/m 23 jaar

Cursusdag

Donderdag

Cursusdata

3, 10, en 17 maart

Tijdstip

19.45 – 21.00 uur

Accommodatie

Multifunctioneel centrum ‘De Roef’

Adres

Zuiderzeepad 1

Plaats

Harderwijk

Kleding

Vrijetijdskleding

Organisatie

Damclub Harderwijk

Contactpersoon

Bert Foppen

Email

gfoppen@kabelfoon.nl

Telefoon

0341-424560

Website

www.damz.nl

Bijzonderheden

Maximaal 30 deelnemers

17


Ermelo

Dans Swing In Vanaf eind oktober 2009 wordt Swing Inn toegevoegd aan het lesprogramma van de Dansafdeling van GV Sparta Ermelo. Swing Inn is bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking die mobiel zijn en zin hebben om gezellig en sportief bezig te zijn op muziek. Tijdens de les Swing Inn wordt een combinatie van verschillende lesonderdelen aangeboden zoals: sport en spel, coördinatie-oefeningen (balspel, evenwicht) en dansen. De lessen worden gegeven door Marieke van den Brink. Tijdens de les Swing Inn wordt Marieke ondersteund door één van de andere leidinggevenden van de dansafdeling.

Doelgroep

Alle beperkingen behalve visueel en auditief

Leeftijd

Alle leeftijden

Cursusdag

Woensdag

Cursusdata

9, 16 en 23 maart

Tijdstip

18.30 - 19.30 uur

Accommodatie

Sporthal CC Groevenbeek

Adres

Paul Krugerweg 44-50

Plaats

Ermelo

Kleding

Sportkleding

Organisatie

G.V. Sparta Ermelo

Contactpersoon

Marieke van den Brink

Email

mvandenbrink81@hotmail.com

Telefoon

0341-428642

Website

www.sparta.eisergon.nl

Bijzonderheden

Er is nog plaats voor maximaal 5 personen

18


Nunspeet

DANS, MIX DANCE Wil je eens iets proberen met dansen? Dan is dit misschien wel iets voor jou!! In deze proeflessen komen verschillende dansstijlen aanbod. Dit kan van alles zijn, Jazzballet, Showdance, Straatdance, Housedance, Hiphop, Aerobic, Zumba en nog veel meer. Je wordt er niet alleen vrolijk van, maar het bevordert ook je conditie.

Doelgroep

Verstandelijke beperking

Leeftijd

Vanaf 12 jaar

Cursusdag

Donderdag

Cursusdata

11,18 en 25 maart en 1 april

Tijdstip

15.00 - 16.00 uur

Accommodatie

Dansstudio Carrie Dance Productions

Adres

Industrieweg 60 F

Plaats

Nunspeet

Kleding

Sportkleding bijv joggingbroek en sweater

Organisatie

Carrie Dance Productions

Contactpersoon

Carrie Graus

Email

info@carriedanceproductions.com

Telefoon

06-18795685

Website

www.carriedanceproductions.com

Bijzonderheden

Maximaal 10 deelnemers per les. Aanbod is in overleg ook geschikt voor jongeren met een lichamelijke handicap of gedragsstoornis (Autisme of ADHD).

19


NUNSPEET

Fitter4Fun Fitter4Fun is het vervolg van de succesvolle cursus Sportiever en is voor kinderen die overgewicht hebben of naar overgewicht neigen. Vaak worden kinderen met overgewicht als laatste gekozen, krijgen ze minder vaak de bal en kunnen ze soms niet die salto die de anderen wel kunnen. Het leuke aan Fitter4Fun is dat iedereen lekker onbezorgd kan sporten zonder zich te hoeven schamen. Doordat de kinderen positief benaderd worden en het zelfvertrouwen stijgt, kunnen de kinderen vaak meer dan ze ooit hadden durven dromen. Een les Fitter4Fun bestaat uit veel verschillende spellen en sporten. Te denken valt aan (tik)spelletjes, atletiek, turnen, voetbal, judo, ringhockey enz. Zolang het leuk is kan het allemaal. En natuurlijk is het niet verboden om zwetend de les uit te komen...

Doelgroep

Jongeren met (neiging tot) overgewicht

Leeftijd

6 t/m 12 jaar

Cursusdag

Dinsdag en vrijdag

Cursusdata

In overleg

Tijdstip

16.15 – 17.15 uur

Accommodatie

Sporthal De Brake

Adres

Oosteinderweg 19

Plaats

Nunspeet

Kleding

Gymkleding

Organisatie

YouGo Sports

Contactpersoon

Hugo Kranenburg

Email

hugo@yougosports.nl

Telefoon

06-48787535

Website

www.yougosports.nl

Bijzonderheden

Maximaal 10 deelnemers per les

20


Harderwijk

Fitness Jong en oud, iedereen kan sporten bij Iedema. Veel lessen gebeuren in vaste groepen en uren, maar er is natuurlijk ook ruimte om zelf je tijden en lessen te bepalen. Sporten is bepaald niet saai. Integendeel, het is juist erg afwisselend. Zeker bij Iedema. We bieden je niet alleen een ruime keuze aan sporten, maar je kunt ook nog eens gebruikmaken van onze andere faciliteiten, zoals sauna en zonnebank. Of je spreekt eens heerlijk een sportmassage af. Bovendien is Iedema altijd de eerste met de laatste trends. Iedema heeft twee verbouwingen achter de rug, waardoor je sport in een modern, multifunctioneel centrum. Kortom, Iedema is volop in beweging. Wie verantwoord en veilig wil sporten loopt binnen bij Sportcentrum IEDEMA in Harderwijk. Want wij werken zonder uitzondering met gediplomeerde instructeurs, onder wie veel ALO- en CIOS-afgestudeerde sportleraren. Veel lessen hebben vaste groepen en uren (gezellig!), maar er is ook ruimte om zelf je tijden en lessen te bepalen.

Doelgroep

Alle beperkingen

Leeftijd

Alle leeftijden

Cursusdag

Vrijdag

Cursusdata

11, 18 en 25 maart en 1 april

Tijdstip

16.30 - 17.30 uur

Accommodatie

Sportcentrum IEDEMA

Adres

Parkweg 2 (naast zwembad de Sypel)

Plaats

Harderwijk

Kleding

Sportkleding bijv joggingbroek en sweater

Organisatie

Sportcentrum IEDEMA

Contactpersoon

Pim Kooy

Email

info@sportcentrumiedema.nl

Telefoon

0341-410037

Website

www.sportcentrumiedema.nl

Bijzonderheden

Maximaal 8 deelnemers per les

21


Heerde

Gymnastiek We zijn een vereniging waar iedereen van één tot honderd jaar terecht kan. Zodra een kind kan lopen kunt u terecht op de ouder- en kindgym. Hierna kan uw kind door naar de kleuter- en peutergym en zo doorstromen naar de turnsport. Zowel mannen als vrouwen, jongens als meisjes turnen recreatief of in wedstrijdverband. Bij de ene les wordt meer de nadruk gelegd op de turn-elementen en bij de andere les meer op de conditie en de spierontwikkeling. Welke les het beste bij u of uw kind past kunt u uitzoeken bij de beschrijving van de lessen. Wordt u wat ouder en wilt u toch fit blijven, dan kunt u eveneens terecht bij de gymnastiekverening Pegasus want ook hiervoor bieden we diverse lessen aan. We hebben ook jazz, aerobic, steps en low impact groepen. Hier draait het allemaal om bewegen op muziek. Wil je graag kennismaken met nordic walking, dan kan dat ook bij onze vereniging. Onder deskundige leiding kan je nordic walking bij ons beoe-fenen.

Doelgroep

Alle beperkingen

Leeftijd

6 t/m 23 jaar

Cursusdag

Woensdag

Cursusdata

6, 13 en 20 april en 11 mei

Tijdstip

18.30 – 19.30 uur

Accommodatie

Gymzaal De Schotkamp

Adres

Schotkampseweg 27

Plaats

Heerde

Kleding

Gymkleding

Organisatie

Gymnastiek Vereniging Pegasus

Contactpersoon

An Jansen

Email

An.jansen @upcmail.nl

Telefoon

0578-693197

Website

www.pegasusheerde.nl

Bijzonderheden

Maximaal 8 deelnemers per les

22


Putten

SPECIAL GYM A Special Gym is samen met andere kinderen gymmen op eigen tempo en niveau. In Special Gym is het de bedoeling, dat kinderen plezier krijgen en houden in bewegen. Hierdoor kunnen de kin-deren zelfvertrouwen ontwikkelen.Vanuit deze basis wordt gewerkt aan het verbeteren van de motoriek en het uitbreiden van bewegingspatronen. We proberen er naar toe te werken, dat de kinderen op een zodanig niveau komen, dat zij (weer) mee kunnen komen tijdens de gymles op school en dat ieder kind zijn/haar plekje kan vinden in iedere sportvereniging. We maken gebruik van diverse spelvormen. Omdat “gooien en vangen” voor spelen op school en voor veel andere sporten van belang is, besteden we aandacht aan spelen met ballen in allerlei soorten en maten, pittenzakjes, ringen, hoepels e.d. Ook maken we gebruik van grote materialen als banken, touwen, grote matten, kussens, klimrekken e.d. We schommelen, zwaaien en stoeien. De lessen staan o.l.v. Jeannet van den Akker.Jeannet geeft al vele jaren les binnen onze vereniging en is in het bezit van het diploma Sport- en Bewegingsleidster voor chronisch zieken.

Cursus A Doelgroep

Lichamelijk beperking, gedragsstoornis of chronische ziekte

Leeftijd

6 t/m 12 jaar

Cursusdag

Maandag

Cursusdata

14, 21 en 28 maart

Tijdstip

18.00 – 19.00 uur

Accommodatie

Sporthal ‘De Putter Eng’

Adres

Engweg 6

Plaats

Putten

Kleding

Sportkleding

Organisatie

GV Orion

Contactpersoon

Jeannet van de Akker

Email

info@gvorion.nl

Telefoon

06-57271234

Website

www.gvorion.nl

Bijzonderheden

Maximaal 10 deelnemers per les

23


Putten

SPECIAL GYM B Cursus B Doelgroep

Lichamelijk beperking, gedragsstoornis of chronische ziekte

Leeftijd

6 t/m 12 jaar

Cursusdag

Woensdag

Cursusdata

16, 23 en 30 maart

Tijdstip

13.30 – 14.30 of 14.30 – 15.30 uur

Accommodatie

Sporthal ‘De Putter Eng’

Adres

Engweg 6

Plaats

Putten

Kleding

Sportkleding

Organisatie

GV Orion

Contactpersoon

Jeannet van de Akker

Email

info@gvorion.nl

Telefoon

06-57271234

Website

www.gvorion.nl

Bijzonderheden

Maximaal 10 deelnemers per les

24


Nunspeet

Hockey+ Hockey+ is een gezellige sport voor jongens en meisjes, vanaf 10 jaar, met een verstandelijke beperking. Hockey+ is een teamsport. Bij hockey, gaat het om samen plezier maken, lekker sporten en telkens beter leren omgaan met bal en stick. Het Hockey+ team van Mixed Hockeyclub Nunspeet heeft momenteel 11 leden tussen de 10 en 34 jaar. In het team zitten hockeyers met het syndroom van down, een verstandelijke beperking, een ontwikkelingsstoornis of een stoornis in het autistisch spectrum. Er wordt competitie gespeeld. De trainers zijn gecertificeerde G-hockey trainers. Je bent van harte welkom voor een paar proeftrainingen.

Doelgroep

Verstandelijke beperking

Leeftijd

13 t/m 23 jaar

Cursusdag

Woensdag

Cursusdata

9, 16, 23 en 30 maart

Tijdstip

18.00 – 19.00 uur

Accommodatie

Sportpark ‘De Wiltsangh’

Adres

Sportlaan 9

Plaats

Nunspeet

Kleding

Sportkleding, sportschoenen

Organisatie

MHC Nunspeet

Contactpersoon

Mevrouw Courtens

Email

ml.courtens@live.nl

Telefoon

06-40519898

Website

www.mhc-nunspeet.nl

25


Harderwijk

Jazz dance In deze cursus kun je dansen, bewegen en ritme leren. Op leuke muziek wordt er een dans aangeleerd en doen we oefeningen om soepel en lenig te worden. En het belangrijkste, plezier staat voorop! Doelgroep

Gedragsstoornis (Autisme, ADHD etc)

Leeftijd

6 t/m 12 jaar

Cursusdag

Woensdag

Cursusdata

2,9 en 16 maart

Tijdstip

14.30 – 15.30 uur

Accommodatie

Het elfde huis

Adres

Frisialaan 51

Plaats

Harderwijk

Kleding

Schoenen met een rubberen zool of blote voeten. Ballet / gympakje of een legging met een strak t-shirtje

Organisatie

Geralda’s Jazzdance

Contactpersoon

Geralda Terhuizen

Email

Terhuizen29@zonnet.nl

Telefoon

06-23737138

Bijzonderheden

Maximaal 8 deelnemers per les

26


Nunspeet

Jiu Jitsu Jiu Jitsu is een zelfverdedigingssport die gebruik maakt van allerlei technieken uit andere bu-dosporten zoals: trappen, stoten, weringen, klemmen, worpen, etc. Leer je tegenstander in te schatten en gebruik te maken van zijn krachten. Dit zijn ingrediĂŤnten die er voor gaan zorgen dat je jezelf kunt beschermen in iedere bedreigende situatie. De sfeer is in alle groepen zeer prettig. Jiu Jitsu is een sport waarbij concentatie, discipline en plezier de hoofdpeilers zijn.

Cursus A Doelgroep

Alle beperkingen wel in overleg met trainer

Leeftijd

9 t/m 12 jaar

Cursusdag

Vrijdag

Cursusdata

4,11,18 en 25 maart

Tijdstip

16.30 - 17.30 uur

Accommodatie

Van Meer ENERGY SPORT

Adres

Jan Mankesstraat 97

Plaats

Nunspeet

Kleding

Sportkleding bijv joggingbroek en sweater

Organisatie

Van Meer ENERGY SPORT

Contactpersoon

Ron Lubbersen

Email

info@energysport.nl

Telefoon

0341-253444

Website

www.energysport.nl

Bijzonderheden

Neem even contact op

Cursus B (gelijk aan cursus A, met uitzondering van onderstaande gegevens) Leeftijd

12 t/m 16 jaar

Cursusdag

Vrijdag

Cursusdata

4,11,18 en 25 maart

Tijdstip

17.30 - 18.30 uur

27


Nunspeet

Judo Onder leiding van gespecialiseerde trainers leer je de technieken, worpen en bewegingen. Een spannende les met veel houdgrepen, worpen en lekker stoeien. Je wordt er sterker van een krijgt en krijgt er veel zelfvertrouwen van. Je leert hoe je moet vallen en wat je moet doen als ze jou proberen onderuit te halen. Want dat laat je niet gebeuren! Jij bent ze te slim af! Judo is ook heel leuk voor meisjes. De lessen worden zo gegeven dat iedereen mee kan doen. Dit kan tegen el-kaar (wedstrijden) of met elkaar (examens) zijn. De laatste, examens met elkaar, krijgt bij ons bijzondere aandacht. Natuurlijk is er in de judoles ook ruimte voor judospelletjes.

Doelgroep

Alle beperkingen wel in overleg met trainer

Leeftijd

6 t/m 12 jaar

Cursusdag

Woensdag

Cursusdata

2,9,16 en 23 maart

Tijdstip

14.15 – 15.15 uur

Accommodatie

Van Meer ENERGY SPORT

Adres

Jan Mankesstraat 97

Plaats

Nunspeet

Kleding

Sportkleding bijv joggingbroek en sweater

Organisatie

Van Meer ENERGY SPORT

Contactpersoon

Ron Lubbersen

Email

info@energysport.nl

Telefoon

0341-253444

Website

www.energysport.nl

Bijzonderheden

Neem even contact op

28


Ermelo

G-Korfbal Korfbalclub Ermelo heeft een jarenlange ervaring met G- Korfbal. Deze G-Korfbal cursus biedt een kennismaking met de korfbalsport. Hierbij komen aspecten als balvaardigheid en het bewegen en samenspelen met elkaar aan bod. Staat G-korfballen voor Gehandicapten korfbal? Fout. De ‘G’ staat voor een categorie sporters. Net als jeugdkorfballers, seniorenkorfballers zijn er ook G-korfballers. Dit is een categorie korfballers die wat meer begeleiding nodig hebben. Vaak zijn dat korfballers met een verstandelijke beperking. Nieuwsgierig geworden? Wil je nieuwe vrienden en vriendinnen leren kennen, lekker gezond bezig zijn met bewegen, een hoop lol hebben voor en na het korfballen, dan moet je beslist inschrijven voor de kennismakingslessen.

Doelgroep

Verstandelijke beperking of gedragsstoornis (autisme, ADHD etc.)

Leeftijd

12 t/m 23 jaar

Cursusdag

Maandag

Cursusdata

11 en 25 april en 9 en 23 mei

Tijdstip

18.30 - 19.30 uur

Accommodatie

De Zanderij

Adres

Oude Telgterweg 203

Plaats

Ermelo

Kleding

Sportkleding en schoenen met voldoende profiel (bij voorkeur voetbalschoenen)

Organisatie

Korfbalclub Ermelo

Contactpersoon

Kees Franke

Email

keesfranke@online.nl

Telefoon

06-14457722

Website

www.kc-ermelo.nl

Bijzonderheden

Maximaal 7 deelnemers per les

29


Oldebroek

Mountainbike (fietsen) Als je het leuk vindt om in de natuur fysiek en grensverleggend bezig te zijn, dan is mountainbiken de sport voor jou! Beleef je avontuur op een telkens weer uitdagend parcours met bochten en kuilen. Bij de training komen o.a. behendigheid, conditie en techniek aan bod.

Doelgroep

Verstandelijke handicap , overige handicaps in overleg

Leeftijd

10 t/m 23 jaar

Cursusdag

Zaterdag

Cursusdata

9,16 en 23 april

Tijdstip

10.00 – 11.30 uur

Accommodatie

Sportpark Stuivezand ‘t Loo

Adres

Sportlaan

Plaats

Oldebroek

Kleding

Strakke broek, sportkleding, fiets en helm is aanwezig

Organisatie

ATB vereniging Oldebroek

Contactpersoon

Otto Ottens

Email

ottoottens@zonnet.nl

Telefoon

06-24216444

Website

www.atb-vereniging-oldebroek.nl

Bijzonderheden

Overige doelgroepen in overleg

30


HARDERWIJK

Nordic Walking Nordic walking is lopen met aangepaste skistokken (deze worden poles genoemd). Het is een (relatief) nieuwe sport in Nederland en België en een hype in Scandinavië en de Verenigde Staten. In Finland, waar deze sport vandaan komt, zijn er al een miljoen beoefenaars. Nordic walking is in Finland ontstaan als zomertraining voor langlaufers. Nordic walking combineert positieve trainingseffecten van hardlopen met de voordelen van langlaufen. Vergeleken met normaal lopen, zet Nordic walking meer druk op de grond met de stokken. Nordic walkers maken meer gebruik van hun schouders en bovenarmspieren, terwijl ze een goede rug-, borst- en buikspieroefening krijgen. Dit voegt extra energie in de be-weging toe wat leidt tot: • sneller lopen • langere afstanden lopen • heuvels makkelijker beklimmen • ook training van het bovenlichaam • meer calorieën verbranden. Doelgroep

Verstandelijke beperking, gedragsstoornis en kinderen met diabetes en obesitas

Leeftijd

10 t/m 23 jaar

Cursusdag

Woensdag

Cursusdata

11,18 en 25 mei

Tijdstip

14.00 - 15.00 uur

Accommodatie

Harderwijk en omgeving verzamelen bij Watertorenweg

Adres

Kastanjelaan 9

Plaats

Harderwijk

Kleding

Sportkleding en sportschoenen

Organisatie

NordicWalking4Fun

Contactpersoon

Saskia Huijer

Email

info@nordicwalking4fun.nl

Telefoon

06-24605082

Website

www.nordicwalking4fun.nl

Bijzonderheden

Maximaal 8 deelnemers per les

31


Ermelo

Paardrijden Sequoia Stables is één van de grootste maneges in Ermelo waar u van harte welkom wordt gehe-ten door een enthousiast team van medewerkers. De manege is gesitueerd op een van de mooiste locaties van de Veluwe (het voormalige manegeterrein De Bronkhorst). Het terrein is groot ruim 7,2 hectare, gelegen in het bos. De uitrij mogelijkheden, direct vanaf de manege, zijn uniek te noemen. Als beginnende ruiter mag je starten met het rijden van dressuurproefjes, waarbij je diverse figuren netjes van letter naar letter moet rijden. In de vaardigheid heb je verschillende oefeningen met leuke obstakels waar je omheen of overheen mag rijden.

Doelgroep

Verstandelijke handicap, gedragsstoornis (Autisme, ADHD etc)

Leeftijd

6 t/m 23 jaar

Cursusdag

Maandag of donderdag

Cursusdata

In overleg

Tijdstip

16.00 – 22.00 uur (in overleg)

Accommodatie

Sequoia Stables

Adres

Fazantlaan 4

Plaats

Ermelo

Kleding

Geen losse kleding, geen sieraden,

Organisatie

Sequoia Stables

Contactpersoon

Deborah Vermeer

Email

gp4@xs4all.nl

Telefoon

0341- 426426

Website

www.sequoiastables.nl

Bijzonderheden

Maximaal 6 deelnemers per les

32


Elburg

Schaken Schaken is een bijzonder leuk spel dat wordt gespeeld door miljoenen mensen over de hele wereld. Als je nog nooit eerder geschaakt hebt, dan lijken de regels van het schaakspel misschien erg ingewikkeld: er zijn zoveel stukken, en ze bewegen allemaal op een andere manier. Dat valt echter wel mee: op onze website worden de schaakregels op eenvoudige en, naar ik hoop, duidelijke wijze uitgelegd en als je die hebt bestudeerd, dan kun je in principe al een partij tegen iemand gaan spelen! Je bent dan echter nog geen goede schaker, want om dat te worden, moet je vooral veel oefenen. Als je goed wilt leren schaken, kun je het beste lid worden van een club, en héél veel partijen spelen.

Doelgroep

Gedragsstoornis (autisme, ADHD etc)

Leeftijd

6 t/m 12 jaar

Cursusdag

Maandag

Cursusdata

4,11 en 18 april

Tijdstip

18.30 – 19.30 uur

Accommodatie

Jeanne d’ Arcschool

Adres

Blerckweg 5

Plaats

‘t Harde

Kleding

Sportkleding en zaalschoenen (schone en geen zwarte zolen)

Organisatie

Schaakvereniging Caïssa

Contactpersoon

Willem van der Hulst

Email

w.hulst7@chello.nl

Telefoon

0525-681212 (Stichting Wiel)

Website

www.wiel.nl

Bijzonderheden

Maximaal 10 deelnemers per les

33


Harderwijk

Schaken Schaken is een bijzonder leuk spel dat wordt gespeeld door miljoenen mensen over de hele wereld. Als je nog nooit eerder geschaakt hebt, dan lijken de regels van het schaakspel misschien erg ingewikkeld: er zijn zoveel stukken, en ze bewegen allemaal op een andere manier. Dat valt echter wel mee: op onze website worden de schaakregels op eenvoudige en, naar ik hoop, duidelijke wijze uitgelegd en als je die hebt bestudeerd, dan kun je in principe al een partij tegen iemand gaan spelen! Je bent dan echter nog geen goede schaker, want om dat te worden, moet je vooral veel oefenen. Als je goed wilt leren schaken, kun je het beste lid worden van een club, en héél veel partijen spelen.

Doelgroep

Lichamenlijke,auditief, gedragsstoornis en chronische beperking

Leeftijd

Alle leeftijden

Cursusdag

Dinsdag

Cursusdata

1, 8, 15, 22 en 29 maart

Tijdstip

18.45 – 19.45 uur

Accommodatie

Sociaal centrum ‘De Kiekmure’

Adres

Tesselschadelaan 1

Plaats

Harderwijk

Kleding

Geen bijzonderheden

Organisatie

Schaakclub De Combinatie

Contactpersoon

Ilona Woestenburg

Email

ilonawoestenburg@gmail.com

Telefoon

06-20404656

34


Harderwijk

Sport Special Sport Special is ontwikkeld voor kinderen die het lastig vinden om op een gewone sportvereniging mee te komen. Er wordt vooral ingestoken op sociaal-emotionele vaardigheden. Het is voor zo-wel jongens als meisjes. Er worden activiteiten aangeboden uit verschillende takken van sport zoals atletiek en balspelen. Het wordt door twee psychomotorische therapeuten/ trainers gegeven. IKOS biedt aan kinderen diverse vormen van training en hulpverlening, waarbij je onder begelei-ding van bewegingexperts leert omgaan met je eigen lichaam en geest en eventuele beperkingen. Bewegen is niet alleen een manier om andere mensen te ontmoeten, het maakt ook fitter en ge-zonder en voorkomt een hoop chronische aandoeningen.

Doelgroep

Gedragsstoornis (Autisme, ADHD etc)

Leeftijd

6 t/m 12 jaar

Cursusdag

Woensdag

Cursusdata

9, 16 en 23 maart

Tijdstip

14.00 – 15.00 uur

Accommodatie

Gymzaal op locatie

Adres

Wethouder Jansenlaan 73

Plaats

Harderwijk

Kleding

Sportkleding

Organisatie

Ikos

Contactpersoon

Gendia van Cappellen

Email

gendia@ikos-harderwijk.nl

Telefoon

0341-432832

Website

www.ikos-harderwijk.nl

Bijzonderheden

Maximaal 10 deelnemers per les

35


ELBURG

SPORT FUN Stichting Wiel is gestart met activiteiten voor kinderen en jongeren die niet als vanzelfsprekend mee kunnen doen bij ‘normale ‘ sportverenigingen. Er wordt gesport in de sportzaal in ‘van der Capellen’ scholengemeenschap in Elburg. Voor kinderen die extra aandacht en structuur nodig hebben, is sporten op hun eigen niveau en naar eigen interesse juist belangrijk. Bij Sportfun staat plezier voorop. Op een prettige manier kennis maken met verschillende sporten, opbouwen van zelfvertrouwen, verder ontwikkelen van de motoriek, zijn allemaal onderdelen van Sportfun. Onder begeleiding van docenten Brenda Jansen en Chantal Hageman worden de eerste vier weken kennismakingsspelletjes gedaan, zodat de groep aan elkaar went. Na de periode van ken-nismaken, kunnen de kinderen gezamenlijk uit een sport kiezen. Dan wordt deze sport de volgende 5 á 6 weken gedaan. Beide docenten hebben ervaring met kinderen en jongeren die wat extra aandacht nodig hebben. Doelgroep

Gedragsstoornis (Autisme Spectrum Stoornis)

Leeftijd

6 t/m 12 jaar

Cursusdag

Donderdag

Cursusdata

7,14 en 21 april

Tijdstip

19.00 – 20.00 uur

Accommodatie

Sportzaal Van der Capellen Scholengemeenschap

Adres

Arent Toe Boecoplaan 40

Plaats

Elburg

Kleding

Sportkleding en zaalschoenen (schone en geen zwarte zolen)

Organisatie

Stichting Wiel

Contactpersoon

Froukje Groeneveld

Email

Froukje.groeneveld@wiel.nl

Telefoon

0525-681212

Website

www.wiel.nl

Bijzonderheden

Maximaal 10 deelnemers per les

36


ERMELO

TAFELTENNIS Tafeltennis is een ideale sport die gedaan kan worden door mensen met vele verschillende beperkingen. Er zijn dan ook maar weinig aanpassingen in de spelregels nodig. Aangepast tafeltennis wordt staand beoefend of zittend in een rolstoel. Tafeltennis is geschikt voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking. Snelheid en balgevoel zijn wel belangrijke aspecten van het tafeltennisspel. Tafeltennis is een Paralympische Sport waarin natuurlijk ook Nederlandse, Europese en Wereldkampioenschappen worden gehouden.

Doelgroep

Lichamelijk en verstandelijke beperking

Leeftijd

13 t/m 23

Cursusdag

Maandag

Cursusdata

Vanaf 7 maart t/m 16 mei instromen

Tijdstip

19.00 – 20.00 uur

Accommodatie

Sportpark ‘De Adelaar’

Adres

Buitenbrinkweg 70

Plaats

Ermelo

Kleding

Sportkleding

Organisatie

FC Horst

Contactpersoon

Hans Beek

Email

j.beek4@upcmail.nl

Telefoon

06-29034240

Website

www.fchorst.nl

37


HEERDE

TAFELTENNIS Tafeltennisvereniging Vined beschikt over een eigen zaal. Vined is opgericht 22 maart 1971. De locatie van de speelzaal is gelegen aan de Zwolseweg 29, te Heerde. Op de 1e verdieping boven het Honk. Onze speelzaal is vorig jaar uitgerust met een prachtige houten vloer. Tevens hebben we de beschikking over een gezellige kantine. Kortom, een vereniging voor jou!

Doelgroep

Alle beperkingen (behalve visuele beperkingen)

Leeftijd

Alle leeftijden

Cursusdag

Woensdag

Cursusdata

9,16,23 en 30 maart

Tijdstip

19.00 – 20.00 uur

Accommodatie

’t Honk 1e verdieping

Adres

Zwolseweg 29

Plaats

Heerde

Kleding

Sportkleding

Organisatie

VINED

Contactpersoon

Dicky Koch-Slegers

Email

dkochslegers@live.nl

Telefoon

06-20534020

Website

www.heerderweb.nl

Bijzonderheden

Niet rolstoeltoegankelijk. Accommodatie is op 1e verdieping (2x een trap).

38


‘T HARDE

G-TENNIS G-tennis is tennis voor mensen met een verstandelijke handicap. G-tennis is er op alle niveaus en kan gespeeld worden op alle ondergronden. Bij G-tennis staat het plezier en enthousiasme voorop. Het is goed voor de conditie en het verder ontwikkelen van motorische en sociale vaardigheden van de speler. Het kan onderling gespeeld worden, maar er kan ook aan de reguliere verenigingsactiviteiten worden deelgenomen. G-tennis is bestemd voor spelers die, ten gevolge van hun verstandelijke handicap, teveel belemmeringen ondervinden om mee te doen aan reguliere wedstrijden. Naast G-tennis kunnen, in overleg met de tennisleraar, ook andere kinderen en jongeren met een beperking instromen. Het aanschaffen van een tennisracket is niet meteen nodig, aangezien de trainer er altijd wel een paar in reserve heeft. Zodoende is het mogelijk zonder veel kosten eerst uit te proberen of het voor de deelnemer interessant is. Doelgroep

Alle beperkingen (behalve visuele beperkingen)

Leeftijd

6 t/m 23 jaar

Cursusdag

In overleg met vereniging

Cursusdata

Start vanaf april 2011

Tijdstip

In overleg met vereniging

Accommodatie

LTC ‘t Harde

Adres

Nijverheidsweg 1

Plaats

‘t Harde

Kleding

Sportkleding en tennisschoenen (geschikt voor gravel)

Organisatie

Tennisvereniging LTC ‘t Harde

Contactpersoon

J. Hermans

Email

j.hermans@evc-centra.nl

Telefoon

0525-654322

Website

www.ltc-tharde.nl

Bijzonderheden

Start in overleg met vereniging en tennisleraar

39


PUTTEN

G-VOETBAL Spelenderwijs wordt kennisgemaakt met de beginselen van de voetbalsport. Er worden 5 trainingsavonden belegd, waar geĂŻnteresseerden aan mee kunnen doen. Het is niet verplicht om alle vijf trainingen te volgen. Elke training wordt afgesloten met een partij. Deelname is gratis, maar meld je wel even aan. Wij kijken uit naar jouw aanwezigheid!

Doelgroep

Alle beperkingen (behalve visuele beperkingen)

Leeftijd

Alle leeftijden

Cursusdag

Woensdag

Cursusdata

27 april, 11, 18 en 25 mei

Tijdstip

18.00 – 19.30 uur

Accommodatie

Sportpark Putter Eng

Adres

Roosendaalseweg 111

Plaats

Putten

Kleding

Voetbalschoenen en eventueel scheenbeschermers

Organisatie

SDC Putten

Contactpersoon

Elbert Grift

Email

Elbert.grift@gmail.com

Telefoon

0341-357758

Website

www.sdcputten.nl

Bijzonderheden

Er is plaats voor maximaal 15 deelnemers

40


ERMELO

VOETBAL G-Voetbal is voor iedereen. Mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking hoeven dus niet alleen maar toe te kijken, maar kunnen ook zelf spelen. G-voetbal is geweldig: om zelf te doen, om er supporter van te zijn of om er als vereniging mee aan de slag te gaan. G-voetbal is bestemd voor spelers die ten gevolge van hun beperking te veel belemmeringen ondervinden om mee te doen aan een reguliere competitie. Het is voor spelers/speelsters met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. De G in de naam G-voetbal slaat overigens niet op ‘gehandicapten’, zoals weleens wordt verondersteld. Voordat de G-categorie er was, liep de indeling van de voetbalcategorieën tot en met F, de aanduiding voor de jongste groep voetballers. Toen zo’n twintig jaar geleden een nieuwe categorie moest worden benoemd, gebeurde dit automatisch met de letter G.

Doelgroep

Gedragsstoornis (Autisme, ADHD, etc)

Leeftijd

8 t/m 16 jaar

Cursusdag

Maandag, woensdag en vrijdag

Cursusdata

In overleg

Tijdstip

Ma. en vr. 16.00 – 18.00 en wo. 13.30 – 18.00

Accommodatie

Sportpark De Zanderij

Adres

Oude Telgterweg 205

Plaats

Ermelo

Kleding

Trainingspak + sportschoenen (bij voor keur kunstgrasschoenen)

Organisatie

Voetbal vereniging EFC ‘58

Contactpersoon

Egbert Peet of Jan Verheijen 06 - 537 39 537

Email

egbertpeet@tele2.nl

Telefoon

06 - 518 37 618 of 06 - 537 39 537

Website

www.efc58.nl

Bijzonderheden

Er plaats voor maximaal 20 personen per groep.

41


HORST ERMELO

VOETBAL Het G-voetbal is inmiddels een bekend fenomeen bij F.C. Horst. Enkele jaren geleden werden wij benaderd door de N.C.S.U. (Nederlandse Christelijke Sport Unie). Deze organisatie wil samen met de K.N.V.B. en de voetbalverenigingen proberen het G-voetbal te integreren binnen de reguliere clubs. Bij ’s Heerenloo zaten de Fokko Boys in nood. De trainers stopten er na 25 jaar trouwe dienst mee en er leek geen andere mogelijkheid dan de Fokko Boys op te heffen. De link met F.C. Horst was echter snel gelegd. Inmiddels zijn de G-voetballer, hoewel ze een groot deel van het jaar in de zaal acteren, een vertrouwd fenomeen bij F.C. Horst. Vooral bij het jaarlijks Hutspottoernooi is goed te zien dat de G-voetballers volledig geïntegreerd zijn binnen F.C. Horst!

Doelgroep

Lichamelijk en verstandelijke beperking

Leeftijd

13 t/m 23

Cursusdag

Dinsdag

Cursusdata

Elke dinsdag vanaf 8 maart t/m 1 juni

Tijdstip

19.00 – 20.00 uur

Accommodatie

Sportzaal ’s Heerenloo / Sportpark ‘De Adelaar’

Adres

Buitenbrinkweg 70

Plaats

Ermelo

Kleding

Sportkleding

Organisatie

FC Horst

Contactpersoon

Hans Beek

Email

j.beek4@upcmail.nl

Telefoon

06-29034240

Website

www.fchorst.nl

Bijzonderheden

Tot medio maart in sportzaal daarna training op het veld

42


HARDERWIJK

G-VOETBAL G-Voetbal is voor iedereen. Mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking hoeven dus niet alleen maar toe te kijken, maar kunnen ook zelf spelen. G-voetbal is geweldig: om zelf te doen, om er supporter van te zijn of om er als vereniging mee aan de slag te gaan. G-voetbal is bestemd voor spelers die ten gevolge van hun beperking te veel belemmeringen ondervinden om mee te doen aan een reguliere competitie. Het is voor spelers/speelsters met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. De G in de naam G-voetbal slaat overigens niet op ‘gehandicapten’, zoals weleens wordt verondersteld. Voordat de G-categorie er was, liep de indeling van de voetbalcategorieën tot en met F, de aanduiding voor de jongste groep voetballers. Toen zo’n twintig jaar geleden een nieuwe categorie moest worden benoemd, gebeurde dit automatisch met de letter G. Doelgroep

Lichamelijk, verstandelijke beperking, gedragsstoornis of chronische ziekte

Leeftijd

6 t/m 23 jaar

Cursusdag

Zaterdag

Cursusdata

19 maart, 2 en 16 april, 14 en 28 mei

Tijdstip

09.30 – 10.30 uur

Accommodatie

Sportpark ‘De Strokel’

Adres

Strokelweg 11

Plaats

Harderwijk

Kleding

Sportkleding, sportschoenen bij voorkeur voetbalschoenen

Organisatie

Voetbalvereniging VVOG

Contactpersoon

Cees Smitshoek

Email

Cees.smitshoek@gmail.com

Telefoon

06-57876871

Website

www.vvog.nl

Bijzonderheden

Er is nog ruimte voor 5 deelnemers

43


HEERDE

G-VOETBAL G-Voetbal is voor iedereen. Mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking hoeven dus niet alleen maar toe te kijken, maar kunnen ook zelf spelen. G-voetbal is geweldig: om zelf te doen, om er supporter van te zijn of om er als vereniging mee aan de slag te gaan. G-voetbal is bestemd voor spelers die ten gevolge van hun beperking te veel belemmeringen ondervinden om mee te doen aan een reguliere competitie. Het is voor spelers/speelsters met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. De G in de naam G-voetbal slaat overigens niet op ‘gehandicapten’, zoals weleens wordt verondersteld. Voordat de G-categorie er was, liep de indeling van de voetbalcategorieën tot en met F, de aanduiding voor de jongste groep voetballers. Toen zo’n twintig jaar geleden een nieuwe categorie moest worden benoemd, gebeurde dit automatisch met de letter G. Doelgroep

Lichamelijke ,verstandelijk en gedragsstoornis (Autisme, ADHD, etc)

Leeftijd

Vanaf 10 jaar

Cursusdag

Woensdag

Cursusdata

2,9,16 en 23 maart

Tijdstip

19.00 – 20.00 uur

Accommodatie

Sportpark De Eeuwkinden

Adres

Veldkampseweg 2

Plaats

Heerde

Kleding

Trainingspak + sportschoenen (bij voorkeur voetbalschoenen)

Organisatie

Voetbal vereniging

Contactpersoon

Koen Lamberink

Email

k.lamberink@hotmail.com

Telefoon

06-51099386

Website

www.vvseh.nl

44


NUNSPEET

G-VOETBAL G-Voetbal is voor iedereen. Mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking hoeven dus niet alleen maar toe te kijken, maar kunnen ook zelf spelen. G-voetbal is geweldig: om zelf te doen, om er supporter van te zijn of om er als vereniging mee aan de slag te gaan. G-voetbal is bestemd voor spelers die ten gevolge van hun beperking te veel belemmeringen ondervinden om mee te doen aan een reguliere competitie. Het is voor spelers/speelsters met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. De G in de naam G-voetbal slaat overigens niet op ‘gehandicapten’, zoals weleens wordt verondersteld. Voordat de G-categorie er was, liep de indeling van de voetbalcategorieën tot en met F, de aanduiding voor de jongste groep voetballers. Toen zo’n twintig jaar geleden een nieuwe categorie moest worden benoemd, gebeurde dit automatisch met de letter G. Doelgroep

Verstandelijk en gedragsstoornis (Autisme, ADHD, etc)

Leeftijd

6 t/m 16 jaar

Cursusdag

Zaterdag

Cursusdata

2,9 en 16 april

Tijdstip

10.00 – 11.00 uur

Accommodatie

Sportpark De Wiltsangh

Adres

Sportlaan 1

Plaats

Nunspeet

Kleding

Trainingspak + sportschoenen (bij voorkeur voetbalschoenen)

Organisatie

Voetbal vereniging Nunspeet

Contactpersoon

Gerard Scheurwater

Email

Gerard.scheurwater@gmail.com

Telefoon

06-55823167

Website

www.vvnunspeet.nl

Bijzonderheden

Maximaal 8 deelnemers

45


WEZEP

G(EWOON)-VOETBAL G-Voetbal is voor iedereen. Mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking hoeven dus niet alleen maar toe te kijken, maar kunnen ook zelf spelen. G-voetbal is geweldig: om zelf te doen, om er supporter van te zijn of om er als vereniging mee aan de slag te gaan. G-voetbal is bestemd voor spelers die ten gevolge van hun beperking te veel belemmeringen ondervinden om mee te doen aan een reguliere competitie. Het is voor spelers/speelsters met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. De G in de naam G-voetbal slaat overigens niet op ‘gehandicapten’, zoals weleens wordt verondersteld. Voordat de G-categorie er was, liep de indeling van de voetbalcategorieën tot en met F, de aanduiding voor de jongste groep voetballers. Toen zo’n twintig jaar geleden een nieuwe categorie moest worden benoemd, gebeurde dit automatisch met de letter G.

Doelgroep

Lichamelijk, verstandelijk en gedragsstoornis

Leeftijd

6 t/m 12 jaar

Cursusdag

Woensdag

Cursusdata

6,13 en 20 april

Tijdstip

15.30 – 16.30 uur

Accommodatie

Sportpark Mulderssingel

Adres

Hoeloosweg

Plaats

Wezep

Kleding

Sportkleding en bij voorkeur voetbalschoenen

Organisatie

Voetbalvereniging WHC

Contactpersoon

Herman Drolenga

Email

h.drolenga@upcmail.nl

Telefoon

06-36201958

46


OLDEBROEK

VOLLEYBAL Bakkerij Jonker Blauw Wit is opgericht in 1963 en is een van de twee volleybalverenigingen in de gemeente Oldebroek. De vereniging telt ongeveer 150 leden, waarvan ongeveer de helft jeugdlid is. Blauw Wit heeft momenteel 12 heren-, dames-, meisjes- en jongensteams. Deze teams spelen wedstrijden op verschillende niveaus binnen de competitieregio Nieuw-Gelre van de Nederlandse Volleybalbond (NeVoBo). Naast de competitiespelende leden, heeft Blauw Wit ook een groot aantal recreatieve leden, die veelal meetrainen bij de competitiespelende teams. Naast het spelen van volleybal, organiseert de vereniging tal van leuke en gezellige activiteiten, waaronder het Kerstvolleybaltoernooi, Straatvolleybaltoernooi, Jeugdkampen, Mixtoernooitjes, een Blauwwitfeest en, sinds een aantal jaren, een nieuw opgezet Beachvolleybaltoernooi. Bij deze activiteit probeert Blauw Wit zo veel mogelijk mensen de gelegenheid te bieden kennis te maken met de volleybalsport.

Doelgroep

Alle beperkingen (behalve visuele beperkingen)

Leeftijd

Alle leeftijden

Cursusdag

Woensdag

Cursusdata

30 maart en 6,13 en 20 april

Tijdstip

19.00 – 20.00 uur

Accommodatie

Kulturhus ‘De Talter’

Adres

Stouwdamseweg 4

Plaats

Oldebroek

Kleding

Sportkleding

Organisatie

Volleybal vereniging Blauw Wit

Contactpersoon

Corina Boerendans-Labots

Email

Corinalabots86@hotmail.com

Telefoon

06-27512300

Website

www.blauwwit-oldebroek.nl

Bijzonderheden

Bij voldoende deelname wordt mogelijk zitvolleybal opgestart.

47


Meer winnen dan de wedstrijd. Dat is het idee. De Rabobank is een bank met ideeĂŤn. Niet alleen over geld en bankzaken, maar ook over sport bijvoorbeeld. Want sport verbindt ons, inspireert ons, en kan het beste in ons naar boven halen. Daarom steunen we niet alleen de sporten waar we allemaal naar kijken, maar ook de sporten waar we allemaal wat aan hebben. Dus zijn we 1 % fair share partner van het gehandicaptenfonds, hoofdsponsor van de special olympics, maar ondersteunen we ook de handbikers en rolstoelhockey. Want het gaat om meer winnen dan de wedstrijd. Dat is de gedachte. Dat is het idee

Ook sponsor van Special Olympics. Rabobank. Een bank met ideeĂŤn.

www.rabosport.nl www.rabobank.nl/nwveluwe


Het Olympisch Netwerk Gelderland ondersteunt sporttalenten, sportverenigingen, coaches, topsporters, sportbonden, bedrijven, scholen en andere instellingen bij het realiseren van een goed sportklimaat. Het netwerk stimuleert een sportklimaat in Gelderland waarin breedte- en topsport elkaar optimaal versterken.

Contactpersoon Regio Noord-Veluwe Hans Roman hans@olympischnetwerkgelderland.nl

06-10609099

49


Aangepast sporten

Een beperking vormt geen beperking De Gelderse Sport Federatie wil ook mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking in beweging krijgen of houden. Van de 1,9 miljoen inwoners van Gelderland heeft 23,5%, oftewel 466.000 mensen, een lichamelijke beperking. Daarnaast zijn er nog eens ruim 13.500 mensen met een verstandelijke beperking. De Gelderse Sport Federatie maakt het, samen met de Gelderse gemeenten, mogelijk dat mensen met een beperking kunnen bewegen en sporten in de buurt. Doelstelling Het stimuleren en mogelijk maken van sporten en bewegen voor mensen met een beperking. Werkwijze Om mensen met een beperking in beweging te krijgen en te houden, kan ingezet worden op een aantal facetten. - Samenwerking gemeenten De kern van de aanpak is het bundelen van de faciliteiten (zoals accommodaties), de financiële middelen, kennis en menskracht van verschillende gemeenten. Een regiocoördinator kan een rol spelen om mensen met een beperking bij elkaar te brengen. De regiocoördinator is de bruggenbouwer, netwerker in de regio voor de gehandicapte sporter en de betrokken organisaties. - Vrijwillige inzet Het streven van de GSF is om stagiaires in te zetten bij sportactiviteiten gericht op mensen met een beperking. Dit kan ook in het kader van een maatschappelijke stage. Anderzijds worden mensen met een beperking betrokken bij reguliere sportorganisaties en -activiteiten. Door stagiaires zonder beperking te koppelen aan mensen met een beperking kan er een drempel weggenomen worden (het zogenaamde ‘maatjes project’). - Sociale Werkvoorziening Het doel is om medewerkers van een sociale werkvoorziening te stimuleren tot het optimaliseren van hun gezondheid. Dit gebeurt door structureel aandacht te besteden aan leefstijl, gezondheid en persoonlijk groei. - Stimuleren van bewegen op (voortgezet) speciaal onderwijs Het doel is om sportparticipatie van de jeugd met een beperking te vergroten. Dit kan door middel van sportkennismakingslessen, uitwisseling van ervaringen en beeldvorming middels (s)Cool on wheels en topsport. De Gelderse Sport Federatie werkt samen met Gehandicaptensport Nederland. Bijvoorbeeld bij methodieken ter stimulering van sport, bewegingslessen en voorlichting, zoals Club extra, Sportmix, (s)Cool on wheels. Meer informatie Wilt u meer informatie over aangepast sporten, neem dan contact op met senior projectcoördinator Lucia Dijkstra via 026 – 35 40 364 / 06 – 51 81 00 38 of lucia.dijkstra@gelderland-sport.nl.

50


Voldoe jij aan alle voorwaarden? De Paralympische sport is beoefenbaar voor sporters met vele soorten handicaps. Kijk op www.paralympisch.nl voor alle informatie. In de afgelopen decennia is de Paralympische sport uitgegroeid tot sport van zeer hoog niveau.Je moet veel tijd in training investeren en je andere tijdbestedingen hier op afstemmen. Een behoorlijk aantal nationale Paralympische selecties hebben zelfs fulltime programma’s.

Heb je sportervaring? Heb je een fysieke of visuele handicap? Ben je tussen de 12 en 35 jaar? Wil je je grenzen verleggen en de strijd aangaan met andere sporters op het hoogste niveau? Zou je heel graag willen deelnemen aan de Paralympische Spelen en heb je daar veel voor over?

Ga naar www.paralympisch.nl meld je aan en krijg individueel advies! Of neem contact op met Rinske de Jong, NOC*NSF via rinske.dejong@noc-nsf.nl of 026-4834776

Zoektocht Paralympisch Talent 51

Fotografie Mathilde du Sol

Ambitie om Paralympisch topsporter te worden?

In de komende jaren wil het Nederlands Paralympisch Team zich nadrukkelijk manifesteren. Doel is om in 2016 een plaats te veroveren in de top-10 van het medailleklassement. De Zoektocht Paralympisch Talent is een gezamenlijk initiatief van sportbonden en NOC*NSF om meer talentvolle sporters te vinden. Door middel van een sporttest, individueel gesprek of beoordeling door een bondscoach wordt persoonlijk je mate van talent bepaald.


KALENDER 2011 januari Z M D W D V Z 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

52

1

2

3

februari 23 30 24 31 25 26 27 28 29 4

Z M D W D V Z

5

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

5

6

7

april 3 Z 4 M 5 D 6 W 7 D 8 1 V 9 2 Z

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

maart

20 27 21 28 22 23 24 25 26 8

Z M D W D V Z

9

Z M D W D V Z

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

27 28 29 30 31

1 2 3 4 5

13 14 15 16 17 18 19

9

10

11 12 13

mei 24 25 26 27 28 29 30

20 21 22 23 24 25 26

6 7 8 9 10 11 12

juni 22 29 23 30 24 31 25 26 27 28

Z M D W D V Z

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

13 14 15 16 17

18 19 20 21 22

22 23 24 25 26

juli

augustus

september

Z M D W D V 1 Z 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 31 25 26 27 28 29 30

Z M D W D V Z

26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

31 32 33 34 35

oktober Z M D W D V Z 1

7 8 9 10 11 12 13

november 23 30 24 31 25 26 27 28 29

39 40 41 42 43 44

Z M D W D V Z

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

44 45 46 47 48 52

4 11 Z 5 12 M 6 13 D 7 14 W D 1 8 15 V 2 9 16 Z 3 10 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

35 36 37 38 39

december 4 11 18 25 Z 5 12 19 26 M 6 13 20 27 D 7 14 21 28 W D 1 8 15 22 29 V 2 9 16 23 30 Z 3 10 17 24 31 48 49 50 51 52


HIER AFSCHEUREN

INSCHRIJFFORMULIER Naam: j/m Adres: Postcode/Plaats: Leeftijd: Telefoon: Mobiel: Email: Naam van je school: Schrijft zich in voor de cursus:

blz:

Handtekening ouders / verzorgers: (Het is voor de ouders verplicht om dit formulier te ondertekenen, anders mag uw kind niet deel nemen aan ‘Kies je aangepaste Sport’) Als je meerdere cursussen wilt volgen, moet je meerdere inschrijfformulieren insturen. Deelnemen aan de cursussen “Kennismaken met sporten” geschiedt voor eigen risico. Neem bij twijfel over geschiktheid a.u.b. contact op met de sportaanbieder. Voordat je inschrijft, lees dan goed op welke dagen en tijden de cursussen gehouden

HIER AFSCHEUREN

worden! Wie zich op geeft voor een cursus is verplicht € 2,- te betalen bij aanvang van de cursus aan de desbetreffende sportorganisatie.

Stuur uiterlijk retour vóór 13 februari.

53


Gelderse Sport Federatie Antwoordnummer 1635 6800 WC ARNHEM

Postzegel niet nodig


HIER AFSCHEUREN

INSCHRIJFFORMULIER Naam: j/m Adres: Postcode/Plaats: Leeftijd: Telefoon: Mobiel: Email: Naam van je school: Schrijft zich in voor de cursus:

blz:

Handtekening ouders / verzorgers: (Het is voor de ouders verplicht om dit formulier te ondertekenen, anders mag uw kind niet deel nemen aan ‘Kies je aangepaste Sport’) Als je meerdere cursussen wilt volgen, moet je meerdere inschrijfformulieren insturen. Deelnemen aan de cursussen “Kennismaken met sporten” geschiedt voor eigen risico. Neem bij twijfel over geschiktheid a.u.b. contact op met de sportaanbieder. Voordat je inschrijft, lees dan goed op welke dagen en tijden de cursussen gehouden

HIER AFSCHEUREN

worden! Wie zich op geeft voor een cursus is verplicht € 2,- te betalen bij aanvang van de cursus aan de desbetreffende sportorganisatie.

Stuur uiterlijk retour vóór 13 februari.

55


Gelderse Sport Federatie Antwoordnummer 1635 6800 WC ARNHEM

Postzegel niet nodig


HIER AFSCHEUREN

INSCHRIJFFORMULIER Naam: j/m Adres: Postcode/Plaats: Leeftijd: Telefoon: Mobiel: Email: Naam van je school: Schrijft zich in voor de cursus:

blz:

Handtekening ouders / verzorgers: (Het is voor de ouders verplicht om dit formulier te ondertekenen, anders mag uw kind niet deel nemen aan ‘Kies je aangepaste Sport’) Als je meerdere cursussen wilt volgen, moet je meerdere inschrijfformulieren insturen. Deelnemen aan de cursussen “Kennismaken met sporten” geschiedt voor eigen risico. Neem bij twijfel over geschiktheid a.u.b. contact op met de sportaanbieder. Voordat je inschrijft, lees dan goed op welke dagen en tijden de cursussen gehouden

HIER AFSCHEUREN

worden! Wie zich op geeft voor een cursus is verplicht € 2,- te betalen bij aanvang van de cursus aan de desbetreffende sportorganisatie.

Stuur uiterlijk retour vóór 13 februari.

57


Gelderse Sport Federatie Antwoordnummer 1635 6800 WC ARNHEM

Postzegel niet nodig


(S)cool on Wheels: sporten met en zonder handicap. Sport en spel is gezond voor kinderen. Met of zonder handicap. Sport voor gehandicapten is echter vaak nog onbekend. (S)Cool on Wheels is een landelijk project van het Fonds Gehandicaptensport in samenwerking met Gehandicaptensport Nederland en wordt financieel ondersteund door de Rabobank. Hun doel is om kinderen met een handicap te stimuleren om te gaan sporten.

(S)cool on Wheels. Dat is het idee. Rabobank. Een bank met ideeĂŤn.

www.rabobank.nl www.scool-on-wheels.nl


Deelnemende gemeenten aan het regionale project ‘Aangepast Sporten‘:

Projectpartners:

Projectleiding: Gelderse Sport Federatie Jurjen Engelsman

COLOFON Samenstelling en redactie: Jurjen Engelsman, Gelderse Sport Federatie Ontwerp, drukwerk en afwerking: Grafisch Bedrijf Bokhorst BV, Nunspeet

Dit programma ‘Kies je aangepaste Sport’ is een onderdeel van het regionale project aangepast sporten van de regio Noord-Veluwe, in samenwerking met de scholen, activiteitencentra, sportverenigingen en sportscholen

Kies je aangepaste sport  

Cursusboekje met aanbod aangepast sporten

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you