Page 1

Jurist

nummer 2 | juni 2011

2.0

gratis e-magazine voor en door juristen


Inhoud

4 6 9 10 13 14 16 18

Column: Zoek het zelf maar uit 2.0: Kluwer nu ook gratis én mobiel Aansprakelijkheidsrecht: Vernietiging bindend advies geschillencommissie telec0mmunicatie

Overheidsrecht: “Eigen auto’s eerst!” Parkeren op eigen terrein of openbare weg 2.0: ondertussen op twitter... Incassorecht: Hoe pak je een buitenlandse wanbetaler aan? Carrière: Vacatures 2.0: Ik blog me nog ‘n ongeluk

Contact met Jurist 2.0:

Foto’s:

Artikel aanleveren voor de volgende versie? redactie@jurist20.nl Informatie over adverteren? adverteren@jurist20.nl Overige vragen of een leuk idee? info@jurist20.nl

Pagina 1: Guilherme Ribeiro, pagina 14: Images Money. Jurist 2.0 verschijnt 6 x per jaar.

2

Colofon


Jurist 2.0

Bedankt! ... voor alle enthousiaste reacties op het allereerste nummer van Jurist 2.0. Met trots kunnen we melden dat we na het eerste nummer 500 abonnees hebben. Het eerste e-magazine is zelfs ruim 2800 bekeken. Daarom presenteren wij met trots: e-magazine nummer 2! We beginnen dit nummer met een column op pagina 4. Op pagina 10 gaan we de juridische diepte in met een bespreking van een uitspraak van de rechtbank Den Haag. En natuurlijk vindt je in dit nummer ook weer de nodige 2.0 artikelen: wat denk je bijvoorbeeld van de Kluwerapp die op pagina 6 beschreven wordt? Kortom: heel veel leesplezier gewenst! De redactie

Bevalt dit magazine? Meld je dan via deze link aan en je krijgt de volgende nummers automatisch in je mailbox: Neem een gratis abonnement 3


Column

Zoek het zelf maar uit Onze verwachtingen van oom agent zijn enigszins ambivalent te noemen. Die ‘struikrovers’ (verkeersagenten) moeten het niet wagen om ons te flitsen als we te hard rijden. Maar we verwachten wel dat de politie komt opdagen als er onenigheid is over het invullen van de schadeformulieren na een botsing. Gelukkig kunnen we er meestal wel op vertrouwen dat de politie ingrijpt als er echt problemen zijn. Niet zoals in het universum van The A-Team. In hun wereld zijn de politie en de overheid niet te vertrouwen en moeten burgers hun heil zoeken bij een groep vigilantes die gespecialiseerd is in verkleedpartijen en het in elkaar lassen van zelfverzonnen wapentuig. De burger moet voor z’n eigen veiligheid opkomen. De huidige regering verwacht dat wij ook een steentje bijdragen aan onze veiligheid. Dat valt op te maken uit het regeerakkoord, 4


Jurist 2.0

waarin het recht op zelfverdediging een prominente plek heeft gekregen. Weinig nieuws ten opzichte van de bestaande noodweerbepalingen (jezelf verdedigen tegen een ‘ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding’ mocht al) maar het signaal is duidelijk: ingrijpen mag best.

Maurice de Honden van deze wereld vrij spel hebben. Een andere vorm van ‘participatie’ is klikken. Daar blijken wij, gezien het uitgebreide assortiment aan kliklijnen, vrij bedreven in te zijn. Begin dit jaar haalde het CDA nog een nieuwe variant van stal: een kliklijn voor het tegengaan van illegaal roken in café’s. Meld Misdaad Anoniem en de Criminele Inlichtingen Eenheid (CIE) zijn nuttige ‘klik’-instrumenten en hebben menig groot (en klein) misdrijf aan de oppervlakte gebracht.

Burgerparticipatie in de opsporing, ook een manier om je steentje bij te dragen. In 2008 stelde (nu vertrekkend) OM-topman Harm Brouwer dit al aan de orde. De jurisprudentie biedt soms ook opvallend veel ruimte voor burgeropsporing. Zoals in een zaak waarin een creditcardmaatschappij op eigen houtje achter een stel fraudeurs aanging en zich schuldig bleek te hebben gemaakt aan uitlokking van diefstal (uit de brievenbussen van de fraudeurs) en het illegaal maken van geluidsopnames. Het in deze door burgers vergaarde bewijsmateriaal mocht, hoewel via strafbare handelingen verkregen, in een strafzaak gewoon worden gebruikt. Denk verder aan het verborgen camerawerk van Peter R. de Vries dat soms aan de wieg stond van een, al dan niet succesvol, strafrechtelijke onderzoek.

De realiteit is dat er steeds minder geld beschikbaar komt voor de politie en dat ze efficiënt met de schaarse middelen moet omgaan. Dan is het mogelijk dat we moeten accepteren dat de politie er niet in alle gevallen meer voor ons kan zijn. Een soort “vraag niet wat de overheid voor jou kan doen, maar wat jij voor de overheid kan doen” dus. Wat doe jij? Klikken? Zoek jij uit in welke weekendtas je het best een camera kunt verstoppen? Of schilder je alvast wat rode strepen op een zwart bestelbusje? <<

Maar niet alles mag: De Vries mocht zijn beelden van Koos H. niet uitzenden en Alberto Stegeman kreeg op zijn kop (met een aardige boete) omdat hij een wapenhandelaar in zijn huis filmde. Beide acties waren volgens de rechter niet noodzakelijk. Brouwer waarschuwde al voor een ‘amateurpolitiestaat’, een samenleving waarin de

Mark Lauriks is werkzaam bij het ministerie van veiligheid & justitie en blogt op persoonlijke titel op www.marklauriks.nl

5


2.0

Kluwer nu ook gratis én mobiel hetRecht.nl biedt gratis toegang tot wetten én uitspraken én commentaren

Kluwer, de grootste online uitgeverij en informatiedienstverlener van Nederland, ziet dat mobiele devices zoals iPads en iPhones door juridische (pre)professionals en fiscalisten steeds meer worden omarmd. Met de lancering van hetRecht.nl en de app hetRecht komt Kluwer tegemoet aan hun behoefte aan snelle en gratis informatie.

dere Kluwer-informatie. Joek Peters, Business Unit manager Kluwer Legal: “Met de website en app hetRecht komen we tegemoet aan de klantwens om juridische bronnen bij elkaar en altijd bij de hand te hebben. De links naar de rijke en gestructureerde bronnen van Kluwer zijn een extra service voor onze klanten”.

Sneller vinden met één bron

Bezoekers delen kennis

Doordat de wetgeving en jurisprudentie via één bron zijn te raadplegen, hoeft de bezoeker niet te schakelen tussen bestaande websites. Als extra feature zijn de wetten en uitspraken aan elkaar gekoppeld: bij ieder wetsartikel staan de drie meest recente, daaraan gerelateerde, uitspraken. En professionals met een online abonnement kunnen vanuit hun zoekresultaten op hetRecht.nl meteen doorklikken naar meer en diepgaan-

Uniek aan de website is verder dat bezoekers door middel van de commentaarfunctie de mogelijkheid hebben juridisch commentaar te schrijven op de wetten en uitspraken. Hierdoor kunnen juridische (pre)professionals en fiscalisten hun kennis delen. Anders dan een juridisch forum, heeft deze functie als doel de wetsartikelen en uitspraken te verrijken, met een grotere meerwaarde van de site voor de bezoekers. 6


Jurist 2.0

Naast wetten zijn er bijvoorbeeld ook verdragen, Koninklijke besluiten, ministeriële regelingen en richtlijnen van het Openbaar Ministerie te raadplegen.

druk op de knop het artikel of de uitspraak terug waarmee je bezig was en voorkom je gezoek naar waar het artikel ook al weer stond. Kortom, een leuke aanrader voor elke jurist! <<

De redactie van Jurist 2.0 is vooral erg blij met de mogelijkheid om in de app je eigen dossier samen te stellen. Zo vindt je met één

Bezoek de website www.hetrecht.nl of download de app 7


8


Jurist 2.0

Vernietiging bindend advies geschillencommissie Telecommunicatie van zaken bij [A]â&#x20AC;&#x2122; contacten met haar klanten niet heeft onderzocht en bijvoorbeeld evenmin heeft vastgesteld of die klanten bekend waren met een vakantie-postadres van [A], is het bindend advies hiermee op dermate flagrante wijze voorbij gegaan aan de grondslag van de stelling van [A] dat zij belang had bij een goede werking van de telefoon en dat zij door het niet werken daarvan schade heeft geleden, dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is om [A] aan het bindend advies gebonden te achten.

Eiseres, mevrouw A, heeft een schadevergoeding van Scarlet Telecom gevorderd met de stelling dat telefoon en internet niet werkten, dat zij daardoor onbereikbaar was voor een klant en dat zij daardoor een (spoed)opdracht niet heeft gekregen. De geschillencommissie heeft deze vordering echter afgewezen met als motivering dat de klanten van eiseres haar niet alleen telefonisch maar ook via de post een opdracht konden geven. Merkwaardig in deze moderne tijden.

Hierbij wordt mede in aanmerking genomen dat het onderhavige bindend advies meer het karakter van rechtspraak heeft en dat derhalve hogere eisen aan de motivering kunnen worden gesteld dan indien dat niet het geval zou zijn geweest.

Letterlijk schreef de commissie: De commissie laat deze verklaring [van de klant van eiseres] buiten beschouwing, aangezien de commissie niet vermag in te zien waarom aan iemand die blijkbaar reeds jaren vertaalopdrachten van een bedrijf uitvoert niet via de post een nieuwe opdracht zou kunnen worden gegeven.

Het bindend advies wordt dan ook vernietigd, hetgeen niet vaak voorkomt. << Monique Doomernik

De rechtbank kijkt hier â&#x20AC;&#x201C; gelukkig â&#x20AC;&#x201C; toch iets minder wereldvreemd naar, is onze mening. En ook meer gedetailleerd, want de rechtbank valt wel op dat eiseres op vakantie was. Ook een saillant detail, gezien het mobiele / nieuwe werken.

www.uwjurist.nl

Uit rechtsoverweging 4.3 citeren we: Nog daargelaten dat [A] onweersproken heeft gesteld dat de geschillencommissie de gang 9


Overheidsrecht

“Eigen auto’s eerst!” Parkeren op eigen terrein of op de openbare weg?

Kan een openbaar parkeerterrein door verjaring

Gemakkelijk parkeren vóór de deur is natuurlijk

in handen komen van een ander? Er wordt

altijd fijn. En groot is soms de paniek als er

soms om gevochten, om een vrije parkeerplaats.

parkeerplaatsen dreigen te verdwijnen. Zo ook

Er zijn nu zoveel auto’s in ons land, dat parkeren

in Katwijk.

in veel gevallen een schaars goed is geworden. 10


Jurist 2.0

De foto’s tonen de Visserijkade te Katwijk. Al

De rechtbank Den Haag heeft op 13 april 2011

weer in 1981 sloot de gemeente Katwijk een

uitspraak gedaan in deze zaak. De rechtbank gaf

overeenkomst met een supermarkt waarin

onder meer antwoord op enkele vragen:

onder meer werd bepaald dat de gemeente hier

(a) Is de supermarkt eigenaar geworden van het

een openbaar parkeerterrein zou aanleggen

parkeerterrein?

en onderhouden. De supermarkt betaalde de kosten van de aanleg van het parkeerterrein

“Nee”, zei de Haagse rechtbank. Wil er sprake

en een deel van het terrein werd verhuurd aan

zijn van verjaring, dan moet je de wil hebben

diezelfde supermarkt, die daar een pompstation

om te bezitten. Immers, alleen bezit kan

ging exploiteren.

verjaren.En alleen als het bezit niet langer bij de eigenaar (de gemeente Katwijk) rust, maar bij

In 2002 werd door de gemeente het parkeerter-

een ander, kan deze ander een beroep doen op

rein heringericht. Aanleiding was de aanleg

verjaring.

van een zogenaamd bergbezinkbassin onder het parkeerterrein (een bergbezinkbassin is

(b) Hoe kan je laten zien dat je de wil hebt om

een extra opvangvoorziening van het riool, bij

te bezitten?

hevige regenval, om te voorkomen dat het riool overstroomt – evl).

Artikel 3:108 BW bepaalt dat het aankomt

In 2008 wil de gemeente Katwijk wat parkeer-

verkeersopvatting een wilsuiting kan worden

op uiterlijke omstandigheden, waaruit naar

plaatsen van het terrein “afsnoepen”, door

afgeleid. Daarnaast moet het ook de eigenaar

een deel van het terrein aan de openbaarheid

van het terrein duidelijk zijn dat een ander

te onttrekken. Reden is de verplaatsing van

de wil heeft om te bezitten. Toegepast op de

een gasontvangst en gasverdeelstation. De

situatie in Katwijk: de rechtbank bezag of het

supermarkt ging in beroep tegen de plannen

voor de gemeente Katwijk duidelijk was dat

van de gemeente en stelde dat zij op grond

de supermarkt toch echt de wil had om het

van verjaring eigenaar was geworden van het

parkeerterrein te bezitten, terwijl het niet de

parkeerterrein.

eigenaar was. >> 11


behoeve van het bergbezinkbassin. Dat is toch

(c) Is de supermarkt daarin geslaagd?

raar als je vindt dat je eigenaar bent van het

Nee. De supermarkt voerde feiten aan, die

terrein.

allemaal door de rechtbank van tafel zijn

Al met al wees de rechtbank een beroep op

geveegd: niet relevant.

verjaring, door de supermarkt, af.

(d) Welke feiten waren dat?

Aan een succesvol beroep op verjaring stelt

Het parkeerterrein was openbaar toegankelijk:

de jurisprudentie tegenwoordig strenge eisen.

iedereen kon er zo oprijden en er waren geen

De Haagse rechtbank past in deze uitspraak

hekken omheen, noch een slagboom of iets

netjes de jurisprudentie toe, zoals ontwikkeld

anders dat de toegang zou rouleren.

door de Hoge Raad in 2009 (27 februari en 6 november).

Ook bezoekers van andere winkels parkeren daar hun auto.

Deze houdt – kort gezegd – in dat er niet zomaar sprake is van bezit bij een ander

Geen sprake van onderhoud van het terrein

dan de eigenaar. Dat bezit moet aangetoond

door de supermarkt – een keertje een paaltje

worden aan de hand van uiterlijke feiten. En

rechtzetten en het terrein schoonmaken, is niet voldoende.

die uiterlijke feiten moeten aantonen dat er

De filiaalmanager liep wel eens het verkeer

moet de eigenaar van het terrein ook duidelijk

sprake is van de wil om te bezitten. En deze wil

te regelen. Dat betekende niet dat er bij de

zijn, opdat deze zich hiertegen kan verzetten

gemeente een lampje had moeten branden over

(revindicatie). En tot slot moet het gaan om

de eigendom.

feiten, waarin men zich duidelijk onderscheid van anderen, die het terrein of de stuk grond

De vlaggen van de supermarkt, rondom het

ook gebruiken, maar géén wil hebben om

parkeerterrein, zijn leuk als reclame-object,

te bezitten, zoals huurders, bruikleners of

maar doen niets tegen de openbaarheid.

pachters.

De supermarkt kwam niet in actie toen de

Aan die eisen kon de supermarkt niet

gemeente het terrein opnieuw inrichtte ten

voldoen. <<

Liesbeth van Leijen Adviseur overheidsrecht www.illegaalgrondgebruik.nl

12


2.0 ondertussen op twitter... Volg @jurist20W @bgetraining Tip: Snel gegevens vinden in Outlook: http://wp.me/ pOU8p-d #outlook #tips

@gvkadvocaten CIE-informatie onvoldoende grond voor doorzoeking: strafvermindering, geen bewijsuitsluiting: http://t.co/4kXPqj7

@arbeidsjuristen De zomervakantie staat voor de deur, handige info over #vakantiekrachten / #oproepkrachten http:// linkd.in/jBaV8L

@bgetraining Meer grip krijgen op je e-mail? Hier zijn alvast 5 tips: http://wp.me/pOU8p-3h #outlook #e-mail #tips #timemanagement

@USGCapacity 5 social media trends voor deze zomer http:// ow.ly/4MK5l v/@mgvandenbroek

Jouw tweet hier terug zien? Gebruik: #jurist20 of stuur een mention: @jurist20 13


Incassorecht

Hoe pak je een buitenlandse wanbetaler aan?

Een aantal jaar geleden is er een Europese verordening in werking getreden, waardoor het incasseren van onbetwiste geldvorderingen binnen de Europese Unie (EU) een stuk simpeler en goedkoper is geworden. Vroeger moest een Nederlands vonnis eerst via een aparte procedure in het betreffende EU-land worden erkend, met alle extra vertraging en kosten van dien. Tegenwoordig kan een advocaat aan de voorzieningenrechter vragen om het vonnis te waarmerken, zodat het direct in de gehele EU ten uitvoer kan worden gelegd. Je kunt dan dus meteen een deurwaarder ter plaatse op pad sturen en beslag laten leggen 14


Jurist 2.0

zonder dat je eerst weer naar de rechter moet.

ofwel binnen dertig dagen zijn verweer moet indienen.

Daarnaast is er de Verordening op het Europese Betalingsbevel (EBB).

Als er niet tijdig een verweerschrift is ingediend, dan wordt het betalingsbevel beschouwd als een (verstek)vonnis waartegen geen rechtsmiddel open staat en dus onherroepelijk is.

Het biedt schuldeisers van onbetwiste vorderingen in de EU-landen een extra handvat om daadkrachtig te kunnen optreden tegen wanbetaling.

De deurwaarder kan dan aan de slag.

Kort gezegd komt het erop neer dat je een grotendeels voorgedrukt formulier kunt invullen en indienen bij de bevoegde rechtbank.

Wel is het zo dat een verweerschrift dat tijdig en op de juiste wijze is ingediend, automatisch leidt tot het einde van de EEBprocedure.

Dat kan een Nederlandse rechtbank zijn, maar ook een buitenlandse. Het is niet verplicht om dit door een advocaat te laten doen.

Een oplettende schuldenaar kan de procedure dus gemakkelijk dwarsbomen. Het EBB is niet van toepassing op fiscale kwesties, faillissement en bestuursrechtelijke aangelegenheden. <<

Het formulier is voor alle lidstaten precies hetzelfde en vertaald in de taal van het betreffende land. De rechter bekijkt vervolgens of aan alle vereisten is voldaan, waarna hij het verzoek toe- of afwijst.

Thomas van Vugt Advocaat / Attorney Blenheim

Als de rechter het verzoek toewijst, dan geeft hij een betalingsbevel uit waarin de debiteur wordt meegedeeld dat hij ofwel moet betalen

www.blenheim.nl 15


Vacatures

Vacatures Student-stage Het lopen van een studentstage is bij uitstek een mogelijkheid om te onderzoeken of jij en de advocatuur een goede match vormen. Je wordt betrokken bij de dagelijkse gang van zaken bij Lexence, in juridisch en sociaal opzicht.

lees meer

Advocaat medewerker Onroerendgoedrecht In deze sectie werken op dit moment 11 advocaten. Zij zijn gespecialiseerd in ĂŠĂŠn of meer aandachtsgebieden. Voor deze sectie zijn wij op zoek naar een Advocaat-Medewerker. Deze medewerker zal zich vooral bezighouden met het aandachtsgebied civielrechtelijk Onroerendgoedrecht. lees meer

Paralegal (32-40 uur p/w) Als Paralegal binnen de sectie Corporate Litigation verricht je zowel zelfstandig als in team-verband diverse werkzaamheden die zowel juridisch inhoudelijk als administratief van aard zijn. Het team houdt zich voornamelijk bezig met het procederen bij rechtbanken en hoven en het voeren van arbitrages inzake (internationale) handelsgeschillen. lees meer

16


Jurist 2.0

Meer vacatures vind je op

advocaat met eigen praktijk Relatief klein advocatenkantoor met advocaten werkzaam in de rechtsgebieden: familierecht, strafrecht, vreemdelingenrecht, bestuursrecht, vreemdelingenrecht. De sfeer is informeel. De advocaat verricht de werkzaamheden op basis van een zelf opgebouwde danwel nog op te bouwen praktijk. lees meer

Senior Jurist Arbeidsrecht Als (Senior) Jurist Arbeidsrecht functioneer je als vaktechnisch specialist en ben je in die hoedanigheid direct aanspreekpunt voor een groep klanten. Je verricht zelfstandig alle advieswerkzaamheden en stelt alle voorkomende contracten op. Je voert zelfstandig procedures. lees meer

Advocaatmedewerker Verzekeringen en aansprakelijkheid Het werkgebied van de sectie is breed en divers. Onze advocaten zijn onder meer gespecialiseerd in complexe technische schades, product- recall, medische aansprakelijkheid en arbeidsongevallen. De afgelopen jaren heeft onze praktijkgroep daarnaast met succes een sterke focus gelegd op beroepsaansprakelijkheid. lees meer

17


2.0

Ik blog me nog ‘n ongeluk “Kijk uit waar je loopt!”, roept ‘n dikke kale meneer met armen vol tatoeages tegen me. Ik schrik op. Een gat van een meter bij een meter in de stoep, afgezet met een schreeuwend rood/wit lint. En toch had ik ‘t eventjes niet opgemerkt. Ik was namelijk druk bezig met het checken van mijn zakelijke e-mail op mijn telefoon. Ik verwacht iets belangrijks, dus tja… Na van de schrik te zijn bekomen moest ik denken aan een recent artikel van de 3legateers over de Arbowet en Het Nieuwe Werken. Dat die wet geen onderscheid maakt in de locatie van de werkzaamheden en dat de werkgever te allen tijde moet zorgen voor een ergonomisch verantwoorde werkplek. Of je nou thuis of in de trein werkt, of waar dan ook. Dat is toch ook wat! Wij werknemers worden wel echt tegen álles beschermd. Stel je toch eens voor dat mijn ‘guardian hells angel’ daar niet had gestaan. En laten we er voor het gemak eens van uit gaan dat ik rechtstreeks het gat in was gedoken. En laten we voor de kracht van het verhaal ook zeggen dat ik daarbij mijn pols brak. Of nee, mijn rug. Wiens schuld is dat dan? Heeft de stratenmaker niet duidelijk genoeg zijn gat in de stoep gemarkeerd? Of voldeed mijn werkplek op dat moment niet aan de arbonorm? In elk geval kan het niet mijn schuld zijn. Ik heb die telefoon met werkmail immers voor mijn werk. Neehee, aan mij kan het zeker niet liggen.

18


Jurist 2.0

Zelf vind ik het behoorlijk ridicuul hoe werknemers tot in de puntjes worden beschermd. Zo hoorde ik van de week nog van iemand dat zijn werknemer in zijn proeftijd een scheldbrief aan het management had gestuurd. Hij had vervolgens zijn ‘welgemeende’ excuses aangeboden en verteld dat hij tijdens het schrijven van de brief ‘niet zo lekker in zijn vel’ zat. Het management had na een stevig gesprek zich van zijn sociale kant getoond en de jongen toch een tweede kans gegeven. De dag na zijn proeftijd meldde de jongen zich ziek voor een lange periode. Nu kon hij echter niet meer worden ontslagen. Bij de rechter deed de werkgever zijn beklag, ondersteund met bewijzen zoals de brief. Maar de rechter gaf geen sjoege, de jongen stond in zijn recht. Dus, voor wie lekker twittert in de auto en facebookt op de fiets met muziek op vol vermogen in de oren, er is vast wel een mogelijkheid om je werkgever er voor op te laten draaien als jij een ongelukje krijgt. Maar alle gekheid op een stokje, wordt het niet eens tijd om in de wetgeving meer plaats te maken voor de eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van werknemers zodat het voor werkgevers ook wat aantrekkelijker wordt om zoiets als flexibel werken structureel in te voeren? << Jitske Schols is marketing en communicatiemanager en blogt voor o.a. www.hnwb.nl 19


Prettige zomer!

het nieuwe e-magazine verschijnt:

vrijdag 26 augustus 2011

mail juridische en 2.0 artikelen naar redactie@jurist20.nl

Jurist 2.0 nummer 2 | juni 2011  

Gratis juridisch e-magazine Jurist 2.0.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you