Page 1

Jurica Kljajić

Converse All Star

Seminarski rad Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet Zagreb

Kolegij: Upravljanje poslovnim dokumentima Mentor: dr.sc. Božidar Jaković

Zagreb, veljača 2014.


SADRŽAJ

2


1 Uvod 1.1 Predmet i cilj rada Područje istraživanja rada je Converse All Star, web servis za online dizajniranje obuće. Tvrtka Converse All Star je američka tvrtka osnovana 1908. godine. Bavi se proizvodnjom i prodajom odjeće i obuće namijenjene prvenstveno mlađima diljem svijeta. Prilagođavajući se konkurenciji i dinamičnoj i promjenjivoj okolini, tvrtka se orijentirala prema zadovoljavanju želja i potreba potrošača te stoga uvodi mogućnost online dizajniranja tenisica prema preferencijama korisnika.

Cilj rada je detaljnije upoznavanje s tvrtkom i njezinim poslovanjem s naglaskom na mogućnosti online dizajniranja obuće. U radu će biti prikazan opis i funkcionalnosti koje nudi ovaj web servis. Razradit će se njegove mogućnosti, primjena u poslovanju, prednosti i nedostaci.

1.2 Izvori podataka i metode prikupljanja Glavni izvori podataka su web stranica servisa http://www.converse.com/, članci iz nekoliko časopisa i web-portala te ostale internetske stranice koje sadrže korisne podatke o navedenom web servisu. Metoda prikupljanja podataka je sekundarna što znači da se radi o ranije prikupljenim podacima za neku drugu svrhu, a poslužit će za izradu ovoga rada.

1.3 Sadržaj i struktura rada

Na početku seminarskog rada nalazi se kratak opis web servisa; njegove funkcionalnosti, link i ekranski prikaz naslovne stranice. Zatim slijedi tehnološki okvir gdje će se ukratko opisati korištene tehnologije u izradi rada. Sljedeći je 3


korak povijesni razvoj web servisa te opis problema koji se mogu riješiti njegovim korištenjem.

U glavnom dijelu seminarskog rada detaljno je opisan web servis. Naglasak je na njegovim mogućnostima, funkcionalnostima i poslovnoj primjeni. Također, sve je to uspoređeno i s konkurentnim web servisima. Vrlo detaljno i uz vizualne predodžbe prikazano je korištenje web servisa kao i završni korak narudžbe izrađene tenisice.

Posebno je obrađena konkurencija i ponuda konkurencije. Opisana je usporedba nekoliko konkurentskih web servisa te su prikazani prednosti i nedostaci s naglaskom na Converse All Star web servis. U skladu s tim obrađena je i SWOT analiza navedenog web servisa.

Nakon naveden obrade slijedi prikaz troškova, pokazatelja poslovanja i uspješnosti web servisa. Prikazana je i opisana budućnost web servisa i aspekti prema kojima bi se on mogao i trebao razvijati. Na kraju obrade slijedi zaključak s iskazanim vlastitim stavovima i razmišljanjima.

Na kraju rada navedena je literatura, odnosno izvori koji su korišteni prilikom izrade seminarskog rada. Zatim slijedi životopis autora te kratki sažetak cijelog seminarskog rada.

4


2 Kratak opis web servisa Converse All Star je američka tvrtka osnovana 1908. godine čije su tenisice, popularne „starke“, uvelike utjecale na ponašanje i kulturu mladih diljem svijeta. Navedene se tenisice povezuju s punk-rock kulturom i glazbom. Na web stranicama

ove

tvrtke

moguć

je

izrađivati

tenisice

prema

vlastitim

preferencijama kako bi korisnici mogli ispuniti svoje želje za jedinstvenim dizajnom tenisice. Web servis je besplatan, ne zahtjeva prethodnu registraciju i jednostavan je za korištenje.

2.1 Link web servisa http://www.converse.com/

5


2.2 Ekranski prikaz početne stranice web servisa

Slika : Naslovnica Converse All Star

3 Tehnološki okvir Tehnologije koje su korištene u izradi i omogućavanju funkcioniranja web-servisa su Web 2.0 i CSS3.

Web 2.0 je trend u World Wide Web tehnologiji baziran na socijalizacijskoj noti koja korisnicima omogućava sudjelovanje u kreiranju sadržaja weba. Termin upućuje na novu verziju, drugu generaciju Weba i hostiranih usluga koja umjesto silosa serviranih podataka (jednosmjeran protok informacija) podrazumijeva interaktivnu dvosmjernu komunikaciju između korisnika i računala te korisnika i drugih korisnika čime korisnik od pasivnog postaje aktivni sudionik.

6


CSS je kratica od Cascading Style Sheets. Radi se stilskom jeziku, koji se rabi za opis prezentacije dokumenta napisanog pomoću markup (HTML) jezika. Kako se web razvijao, prvotno su u HTML ubacivani elementi za definiciju prezentacije (npr. tag <font>), ali je dovoljno brzo uočena potreba za stilskim jezikom koji će HTML osloboditi potrebe prikazivanja sadržaja (što je prvenstvena namjena HTML-a) i njegovog oblikovanja (čemu danas služi CSS). Drugim riječima, stil definira kako prikazati HTML elemente. CSS-om se uređuje sam izgled i raspored stranice.

7


4 Razvoj web servisa Web-servis za online dizajniranje obuće prema vlastitim preferencijama objavljen je za javnost u jesen 2010. godine pod sloganom „Design your own Converse shoes“ koji je aktualan i danas.

Njegovo pokretanje bio je svojevrstan odgovor na konkurentske tvrtke koje su tu mogućnost pružile nešto ranije. Menadžment tvrtke ukazao je na potrebu stvaranja web servisa s ciljem ostvarenja ekonomskih i neekonomskih ciljeva tvrtke, ali i udovoljavanju potreba kupaca.

Web-servis je u početku bio poprili no ograničen u pogledu ponude modela obuće i kreiranja drugih karakteristika na obući. S vremenom se ukazivala potreba za poboljšanjem servisa koji će kupcima olakšati pristup, ali i ponuditi veći izbor.

Unapređivanjem i razvojem web-servisa usporedno su se odvijale i marketinške aktivnosti usmjerene na promociju te privlačenje kupaca. Converse All Star pokušava u što većoj mjeriti udovoljiti zahtjevima kupaca i iskoristiti web-servis ka ostvarenje budućih planova.

8


5 Opis problema Converse All Star web servis nudi dizajniranje obuće, odnosno tenisica prepoznatljive marke prema vlastitom ukusu. Korisnicima na raspolaganju stoji 20-ak ponuđenih modela te im je omogućen izbor jednog od njih kako bi mogli nastaviti s izradom.

Prednost online dizajna, osim što ispunjava zadovoljenje želja korisnika za jedinstvenim tenisicama vlastitog dizajna, leži u činjenici da kupci ne trebaju trošiti vrijeme tražeći odgovarajuće tenisice u trgovinama. Omogućena je izrada iz vlastitog doma; potrebno je posjedovanje računala i interneta. Korištenje web servisa sasvim je jednostavno i iznimno pregledno.

Usluga ne zahtijeva registraciju i njezino je korištenje besplatno. Velika orijentiranost prema kupcima vidljiva je na naglašavanju i najmanjih detalja kod izgleda tenisice koje korisnik može sam kreirati. U usporedbi s cijenama vlastitog dizajna i cijena gotovih modela ne postoji veliko odstupanje.

9


6 Detaljna razrada teme 6.1 Funkcionalnosti koje pruža web servis Converse All Star web servis predstavlja online trgovinu u kojoj je moguće birati, naručiti i kupiti odjeću i/ili obuću. Izborom i popunjavanjem potrebnih podataka moguće je naručiti željenu robu koja se dostavlja na kućnu adresu. Kod online kupovine, naravno, postoje i prednosti i nedostaci.

Prednost ovog web servisa je ponuda u kojoj korisnik ima mogućnost dizajnirati tenisicu prema vlastitom izboru. S aspekta kupca to je velika prednost i ispunjavanje vlastite želje te jedan veći preokret u online ponudi. S aspekta poduzeća ovakva funkcionalnost stvara konkurentske prednosti, a njima i ostale pogodnosti.

Mogućnost „igranja“ s izradom tenisice, mogućnost ispravka i usporedbe različitih modela, boja, predložaka i uzoraka korisnicima nude izradu unikatne tenisice za vlastite potrebe ili kao poklon nekomu. S druge pak strane šalje povratnu informaciju poduzeću koje na ovaj način može spoznati potrebe kupaca, njihovu psihologiju te na temelju kvalitetno prikupljenih podataka, njihove obrade i tumačenja doći do postavljenih ciljeva.

Jednostavnim korištenjem, preglednošću i kvalitetnom organizacijom web servisa tvrtka privlači mnogobrojne kupce i znatiželjnike.

10


6.2 Mogućnosti web servisa Odmah na naslovnoj stranici prikazana je mogućnost online dizajna tenisice prema korisnikom preferencijama. Upravo je to vidljivo na slici.

Slika : Mogućnost vlastite izrade tenisice

Dakle, prelaskom miša preko naslovnice pojavljuje se mogućnost izbor dizajniranja vlastite tenisice. Klikom na „create now“ otvara se prozor na kojem se nalaze svi ponuđeni modeli tenisica. U ponudi je 20-ak modela.

Ispod modela prikazane su cijene kao i naziv svake pojedine tenisice. Dovoljan je klik na željeni model kako bismo mogli nastaviti dizajniranje. Modeli, njihovi nazivi kao i cijene prikazani su na sljedeće dvije slike.

11


12


Slika : Ponuda modela

13


Kada smo izabrali model, otvara nam se prozor s prikazom početnog modela tenisice. Tenisicu je moguće sagledati iz svakog kuta prije nego prijeđemo na sljedeći korak. Ukoliko se ipak želimo predomislit, možemo se vratiti natrag i izabrati neki drugi model. Na slici je prikazana tenisica u početnom obliku.

Slika : Početak izrade

Klikom na opciju „customize“ s desne strane izbornika možemo započeti dizajnirati.

14


Otvoren je prozor u kojem nam je prikazana tenisica iz kuta koji ovisi o dijelu tenisice koji izrađujemo. Prvi je korak odabir boje ili uzorka vanjske strane tenisice. Kao što je vidljivo na izborniku s desne strane postoji 15 točaka. Svaka pojedina točka označava jedan dio tenisice što je obrađeno u nastvaku rada.

Dodatna je mogućnost izbor konkretne boje klikom na „color“ ili jednog od ponuđenih uzoraka klikom na „print.“ U donjem dijelu ekrana nalazi se izbornik koji omogućuje razgledavanje tenisice iz više kutova, povećavanje kako bismo vidjeli detalje, mogućnost dijeljenja našeg dizajna na društvenim mrežama i ostale mogućnosti.

Slika : Vanjski izgled tenisice

15


16


Klikom na „color“ na izborniku s desne strane otvaraju se boje koje možemo izabrati za izgled vanjskog dijela tenisice. Klikom na boju početni model tenisice se mijenja u skladu s našim odabirom. U ovom slučaju birao sam tamno sivu boju.

Slika : Odabir boje ili uzorka

Naravno, postoji i opcija „print“, a klikom na tu opciju omogućen nam je izbor jednog od ponuđenih uzoraka za vanjski dio tenisice. Izrađeno je to s ciljem prilagođavanja kupcima, ali i želji za postizanjem bolje ponude od konkurencije. Kako to izgleda prikazano je na slici na sljedećoj stranici.

17


Slika : Odabir boje ili uzorka

Vidimo nekoliko uzoraka. Može se iščitati kako su ti uzorci u skladu s kulturom i ponašanjem mladih ljudi čije životne stavove obilježava ova marka. Naglasak je na punk-rock kulturi, a budući da se radi o američkoj tvrtki, izraženi su i uzorci koji simboliziraju Sjedinjene Američke Države.

18


Budući da je na prethodnoj slici prikazano samo radi primjera kako to izgleda ukoliko želimo izabrati jedan od uzoraka, vraćamo se na tenisicu gdje je izbor siva boja.

Drugi korak u izradi je odabir vanjskog dijela tenisice, ali s unutrašnje strane noge.

Također

se nudi

mogućnost odabira konkretne boje ili

uzorka.

Primjećujemo da je moguće birati i kombinirati. Nije nužno da tenisica s obje strane bude ista ukoliko ne želimo.

Slika

19


Sljedeća mogućnost je odabir „crte“ sa stražnje strane tenisice. U ponudi je opet boja ili uzorak. U ovome slučaju izabrao sam jedan od ponuđenih uzoraka kako bih dizajnirao tenisicu prema vlastitim željama.

Slika

Bitno je napomenuti da ne trebate prihvatiti prvi uzorak ili boju koju kliknete; moguće je mijenjati, pregledati tenisicu iz svakog kuta, uvećati ako je potrebno, a zatim odlučiti.

Također, ovaj detalj sa stražnje strane tenisice se ne nalazi u svakom modelu, Svaki model tenisice nudi nešto drugo, nešto novo kao i konkurentski web servisi.

20


Nakon prethodnog, na redu je izbor izgleda jezika tenisice. To je također dio koji omogućava izbor između boje ili jednog od uzoraka. U ovom slučaju biram uzorak koji je identičan uzorku crte sa stražnje strane tenisice.

Converse All Star web servis razdvaja gornji dio tenisice na ovome modelu, ne uključujući detalje, na četiri dijela. Na ta četiri moguće je birati između konkretne boje ili ponuđenog uzorka i, naravno, kombinirati.

Slika : Odabir jezika

21


Nakon prethodnog dijela, ovdje imamo mogućnost unijeti boju unutarnjeg okvira koju možemo podešavati na opciji „color“. Convers All Star web servis nam ovdje daje prikaz naše tenisice sa mnoštvom raznih kombinacija boja za unutarnji dio tenisice.

Slika : Unutrašnji dio

Ovo je stvar osobine i stvar osobnog izbora koji nam Conver All Star pruža, jer mi sami možemo birat boju po želji ili po tom kakva se boja ili uzorak moderan u današnje vrijeme. Za povjerovati je da ce sama tvrtka proširiti svoj odabir s obzirom na stvari koje budu aktualne u svijetu.

22


Nakon prethodnog koraka dolazimo do mogućnosti biranja donjeg dijela tenisice. U ovom slučaju imamo 3 boje između kojih možemo birati (bijela, crna i siva). Za napomenuti je da su to klasične 3 boje kje se nose u večini slučajeva, te Convers All star web servis pruža samo te 3 mogućnosti za odabir.

Slika : Obrubi

Odabir boja možemo raščlaniti na nekoliko dijelova te tako kombinirati 3 ponuđene boje jednu do druge ili izabrati nešto veseliji ton svojih tenisica, pa kombinirati ove 3 boje u svakom dijelu se odlučiti za različitu boju.

23


Slika

Sljedeći korak je izbor dviju crta na donjem dijelu tenisica, ponuđeno nam je nekoliko opcija koje možemo izabrati. U ovom slučaju najčešće se koristi crvenkasta boja kao na slici , koja sam i ja sam izabrao u svom postupku kreiranja tenisice.

24


Sljedeći korak je naglašenost ma svakom dijelu tenisice, također na je izbor boja u skladu sa prethodnom opcijom koju smo imali pa možemo kombinirat boje s obzirom kako nam se čini najbolje. Sve je to ponuđeno radi zadovoljstva Convers All Star kupac i posjetitelja njihovom web servisu.

Slika : Naglasak na detaljima

25


Slika : Naglasak na detaljima

Sljedeća opcija je unos teksta na tenisici, koji unosimo na traku dolje desno. Ovdje je stvarno veliki ozbor odabira teksta, to mogu biti naša imena , imena dragih nam ljudi, nekakvi nadimci ili nešto što nas prati kroz život.

Ovo je jako zanimljiva opcija jer ljudima je nešto novo, vidjeli smo i sami brojne tenisice koje su ljudi sami ispisali, sad to imaju mogućnost napraviti putem Convers All Star web servisa.

26


Slika : Dodavanje u košaricu

Izrada tenisice je završen, u ovom koraku odabiremo kolika nam je veličina tenisice

i

koliku

količinu

ćemo

naručiti.

Na opciju „size“ odabiremo koju veličinu tenisice naručujemo, a na opciju „quantity“

koliko

količinu

tenisica

želimo

naručiti.

Ova opcija je bolja nego da kupujemo tenisice u trgovini jer se ne moramo bojati hoće li imati naš broj i da li u zalihama imaju takve tenisice na kakve smo se mi odlučili.

27


Slika : Potvrda kreacije

Sljedeće što nam se nudi je opcija da potvrdimo kreaciju svojih tenisica i to odabiremo na opciju „comfirm desing“, ako nismo zadovoljni izgledom tenisica postoji opcija „edit desing“ gdje možemo izmjeniti izgled dijela koji nam nije po volji.

Također je dobra stvar što tenisice vidimo iz 4 različita kuta gledanja te imamo mogućnost biti sigurni da je to ta kreaciju kakvu smo mi željeli.

28


Ovdje nam je izračunata cijena tenisica i prikazan nam je račun poštarinom. Pravi primjer internet poslovanja.

Slika : Završni koraci narudžbe

29


Aplikacije za izradu obuće prema vlastitom ukusu postoje i u „desktop“ obliku. Dostupne su na internetu, jednostavno ih je instalirati te pružaju mogućnost zabave i/ili otkrivanje talenta u izradi obuće. Osim aplikacija namijenjenih za osobna računala, postoje i one za mobilne telefone.

Jedna od poznatijih je „Shoedesigner“ aplikacija koja nudi vrlo slične mogućnosti kao i Converse All Star, ali uz veći broj modela i oblika predložaka. Tu je i „Shoemasterdesign“ aplikacija koja je dosta kompliciranija i zahtijeva više truda u kreaciji. Namijenjena je prvenstveno osobama koje se bave profesionalnim dizajnom obuće. Ova aplikacija inzistira na detaljima u izradi kao što je iznimno detaljno segmentiranje obuće, odabir vrste materijala i slično. Između ostalog, nudi i kvalitetan 3D prikaz.

Također, postoje slične aplikacije namijenjene mobilnim telefonima s Android operativnim sustavom te iPhonima. Uglavnom su dostupne besplatno, međutim pojedine se naplaćuju. Nude vrlo slične mogućnosti, a neke od njih su: Design your shoes, Upper street shoe designer, Shoe designer for iPad, Design shoes i tako dalje.

30


7 Konkurencija 7.1 Nike Nike je američka multinacionalna kompanija koja se bavi dizajnom, razvojem i prodajom sportske obuće, odjeće i ostale sportske opreme. Tvrtka je locirana u Washington County u Oregonu, u Sjedinjenim Američkim Državama. Ova tvrtka je jedna od najvećih svjetskih proizvođača i dobavljača sportske opreme. Na svojim web stranicama nudi mogućnost online izrade obuće. http://www.nike.com/us/en_us/c/nikeid

Slika : Nike

31


Osnovna razlika između Converse All Star i Nike je u tome što Nike nudi pretežito sportsku obuću namijenjenu igranju košarke, nogometa i drugih sportova.

7.2 Adidas Adidas AG je njemačka tvrtka za proizvodnju sportske opreme. Adidas je članica Adidas

grupe

koja

koju

čini

više

kompanija

sportske

opreme,

a

to

su Reebok, TaylorMade-adidas i Rockport. Osim sportske obuće još proizvode razne proizvode kao ruksake, majice i drugu sportsku opremu. Trenutno je najjača tvornica sportske opreme u Europi. http://www.adidas.com/us/custom/_/N-1z12gjj

Slika : Adidas

32


Za razliku od Converse All Star čija je isporuka obuće po vlastitom dizajnu zasad dostupna samo u SAD-u, Adidas tu mogućnost osim u SAD-u nudi u pojedinim zemljama Europe, Azije i Južne Amerike.

33


7.3 Puma

Puma AG Rudolf Dassler Sport (Puma) je velika njemačka multinacionalna tvrtka koja proizvodi sportsku obuću i odjeću. Osnovana je 1924. godine nakon razlaza braće Dassler; Adolf Dassler ostaje u prvotnoj tvrtki Adidas, a Rudolf osniva Pumu. http://factory.puma.com/

Slika : Puma

Puma na svojim stranicama nudi vrlo raznolik izbor izrade patika prema vlastitom izboru. U usporedbi s Converse All Star može se primijetiti kako ima više mogućnosti i kako je orijentirana prema sportu, mlađim generacijama, ali i djeci. 34


35


7.4 Reebok Reebok je britanska tvrtka osnovana 1895. godine u Boltonu, a bavi se proizvodnjom i distribucijom sportske odjeće i obuće. U vlasništvu je njemačkog giganta Adidasa. http://shop.reebok.com/us/custom/your-reebok

Slika : Reebok

Nudi vrlo slične mogućnosti kao i Converse All Star. Razlike su vrlo male. Kao nedostatak Reeboka može se navesti orijentiranost isključivo na sportsku obuću, prije svega atletsku.

36


7.5 Vans

Vans je amerčka tvrtka koja se bavi proizvodnjom i prodajom velikog asortimana odjeće i obuće prepoznatljivog stila. Taje je stil baziran na glazbi, slično kao i kad je u pitanju Converse All Star s tim da je Vans više orijentiran na hip-hop, odnosno rap glazbu. http://shop.vans.com/catalog/Vans/en_US/category/custom-shoes.html

Slika : Vans

Vans je relativno nedavno uveo mogućnost online dizajna. Također nude isporuku samo na području SAD-a. Za razliku od Converse All Star aplikacije za izradu patika, Vans nudi dosta ograničenije mogućnosti što je vidljivo i u samom izboru modela patika. Trenutno u ponudi stoji svega šest modela. 37


38


8 Kreiranje profila Registracija na web-servis nije potrebna kako bi se proizvod mogao dizajnirati i naručiti. Mogućnost izrade dostupna je svakom korisniku interneta, ali je isporuka proizvoda moguća samo u SAD-u.

9 Poslovna primjena Converse All Star tvrtka surađuje s određenim sportskim organizacijama kao i sa samim sportašima, ali i glazbenicima u okviru marketinških aktivnosti koje promoviraju Converse All Star odjeću i obuću. Te su aktivnosti posebno izražene u košarci i rock, punk i pop glazbenicima. S tog aspekta može se očekivati kako bi Converse All Star web-servis namijenjen online izradi tenisica uskoro mogao uvesti mogućnost obilježavanja tenisica simbolima sportskih klubova i glazbenih skupina. To zasad omogućuju pojedini konkurenti, najčešće u obliku bedževa koji se mogu ugraditi na pojedine dijelove obuće.

Poslovna primjena vidljiva je i u tv-reklamama web-servisa (reklame se odnose na američko tržište). Naime, poznate i popularne osobe sudjeluju u marketinškim kampanjama promovirajući web-servis kao i određene modele tenisica dostupne na samom web-servisu.

U okviru integracijskih procesa, bitno je naglasiti kako je tvrtka Converse All Star od 2003. godine u vlasništvu Nike-a, jedne od najvećih tvrtki koje se bave proizvodnjom i prodajom sportske odjeće i obuće. Spajanjem ovih dviju tvrtki ostvareni su mnogi veliki i zajednički ciljevi, a najvažniji je porast tržišnog udjela.

39


10 Pozitivne i negativne strane Pozitivne strane

Negativne strane

-

jednostavnost korištenja

-

dostupnost samo u SAD-u

-

orijentiranost prema kupcu

-

ograničen broj modela tenisica

-

izrada

-

ograničen odabir boja i drugih

prema

vlastitim

preferencijama -

predložaka prilikom izrade

sagledivost tenisice iz svakog

-

kuta -

mogućnost

nepodudarnost stvarne boje s njezinim ekranskim prikazom

personalizacije

-

tenisice -

detaljna segmentacija tenisice

-

relativno brza isporuka

-

cijena tenisica ne odstupa od

tenisice -

besplatno korištenje aplikacije

-

izgradnja imidža tvrtke

velika konkurencija s aspekta tvrtke

-

mala orijentiranost na sportsku obuću

onih u postojećoj kolekciji -

nemogućnost izbora materijala

-

neatraktivnost sučelja

-

mogućnost zloubotrebe

-

vrlo rijetko ažuriranje ponude web-servisa

Tabela : Pozitivne i negativne strane

40


11 SWOT analiza SNAGE

SLABOSTI

-

svjetski poznat brend

-

dostupnost samo u SAD-u

-

orijentiranost prema kupcu

-

manja ponuda od konkurencije

-

korištenje napredne tehnologije

-

neatraktivnost sučelja

-

visoka razina lojalnosti

-

slaba ponuda sportske obuće

-

financijski resursi

-

niska razina novih modela

PRILIKE

PRIJETNJE

-

širenje na tržištu

-

velika konkurencija

-

generiranje novih ideja

-

veliki zahtjevi kupaca

-

internetsko oglašavanje

-

ignoriranje suvremenih trendova

-

direktne informacije od kupaca

-

udruživanje konkurenata

-

usavršavanje web-servisa

-

promjene stavova kupaca

Tabela : SWOT analiza

41


12 Troškovi, pokazatelji poslovanja i uspješnost Troškovi pokretanja web-servisa za online izradu i narudžbu obuće tvrtke Converse All Star nije javno objavljen.

Kada je u pitanju korištenje web-servisa, ono je potpuno besplatno. Moguće je izraditi model tenisica i naručiti ih čak i bez registracije koja je također besplatna.

Pri odabiru modela tenisice prikazana je cijena svakog pojedinog modela iskazana u američkim dolarima. Cijene se za pojedine modele kreću između 70 i 80 američkih dolara. Korisnik može kombinirati različite boje, predloške ili natpise na tenisice što se ne naplaćuje dodatno. Dodatni trošak predstavlja poštarina čija cijena ovisi o udaljenosti mjesta gdje isporuka treba biti izvršena.

U 2012. godini tvrtka Converse All Star ostvarila je prihod od 46 milijuna američkih dolara. Taj podatak svrstava ovu tvrtku u jednu od vodećih tvrtki koja se bavi proizvodnjom i prodajom obuće.

42


13 Mogućnost nadogradnje u budućnosti 13.1 Smjer razvoja u budućnosti

Prvi korak u budućnosti trebala bi biti dostupnost proizvoda ne samo u SAD-u, već i u drugim zemljama s naglaskom na one gdje je potražnja za Converse All Star proizvodima najveća. Istraživanje tržišta, potreba i želja kupaca mogu pomoći u razvijanju novih, inovativnih mogućnosti prije konkurenata, a koje će kupcima olakšati pristup i korištenje web servisa te udovoljiti njihovim prohtjevima. Također, potrebno je uvesti više raznovrsnijih modela obuće što će definitivno privući kupce te omogućiti ostvarivanje profitnih i neprofitnih ciljeva tvrtke Converse All Star. Kao kvalitetan odgovor na konkurenciju bilo bi poželjno uvesti i online dizajn odjeće čijom se proizvodnjom i prodajom ova tvrtka također bavi u velikom obujmu.

13.2 Dodatne funkcionalnosti za bolju primjenu web-servisa u poslovanju Nakon uvođenja dostupnosti proizvoda u drugim državama, dodatna korisna funkcionalnost bila bi i uvođenje web-servisa na nekoliko svjetskih jezika. Prednost za korisnike bila bi omogućavanje što slobodnijeg izbora u izradi tenisice kako bi svaki korisnik, onaj koji to želi, mogao imati unikatnu tenisicu izrađenu po vlastitom nahođenju. Uvođenje atraktivnog sučelja koje će zamijeniti monotono postojeće, uz kvalitetne marketinške aktivnosti, zasigurno bi povećale prodaju online dizajnirane obuće, ali i već postojeće.

43


14 Zaključak Osnivanje

web-servisa

namijenjenog

izradi

obuće

i/ili

odjeće

prema

preferencijama samih korisnika suvremeni je trend velikog dijela većih i poznatijih tvrtki koji se bave proizvodnjom i prodajom odjeće i/ili obuće. Stjecanje ugleda, borba s konkurencijom, okrenutost prema potrošaču te ostvarivanje profitnih i neprofitnih ciljeva poduzeća neki su od glavnih čimbenika koji su uzrokovali pojavu ovakvih web-servisa. Kao svjetski poznata marka koja simbolizira rock, punk i metal kulturu Converse All Star također je omogućio svojim kupcima individualnu izradu popularnih „starki.“ Jednostavno korištenje, dostupnost web servisa kao i njegova zabavna i poučna strana karakteristike su koje bih izdvojio kao prednosti. Zasigurno mnoštvu ljudi predstavlja zadovoljstvo izrada možda i unikatne tenisice u skladu sa svojim stavovima, kulturnim i društvenim obilježjima. Upravo to ovaj web-servis i omogućuje – izradu vlastitih tenisica iz vlastitog doma uz pomoć računala. Naravno, postoje i pojedini nedostaci Converse All Star web-servisa, a vjerojatno najupečatljiviji je nedostupnost isporuke tenisica u države izvan SAD-a. Budući da se radi o svjetski uglednoj tvrtki, za pretpostaviti je kako će to uskoro biti i omogućeno, najprije u onim zemljama u kojima je prodaja Converse All Star obuće najveća, a poslije i u drugim zemljama.

44


15 Literatura http://www.converse.com/ http://www.nike.com/ http://www.adidas.com/ http://www.factory.puma.com/ http://www.shop.reebok.com/ http://www.shop.vans.com/ http://en.wikipedia.org/wiki/Converse_(shoe_company)

15.1 Popis slika Slika 1: Naslovnica Converse All Star Slika 2: Mogućnost vlastite izrade tenisice Slika 3: Ponuda modela Slika 4: Početak izrade Slika 5: Vanjski izgled tenisice Slika 6: Odabir boje ili uzorka Slika 7: Odabir boje ili uzorka Slika 8 Slika 9 Slika 10: Odabir jezika Slika 11: Unutrašnji dio Slika 12: Obrubi 45


Slika 13 Slika 14: Naglasak na detaljima Slika 15: Naglasak na detaljima Slika 16: Dodavanje u košaricu Slika 17: Potvrda kreacije Slika 18: Završni koraci narudžbe Slika 19: Nike Slika 20: Adidas Slika 21: Puma Slika 22: Reebok Slika 23: Vans

15.2 Popis tablica Tabela 1: Pozitivne i negativne strane Tabela 2: SWOT analiza

46


16 Životopis

OSOBNE INFORMACIJE

Jurica Kljajić Zagrebačka 11, 34 335 Vetovo, Republika Hrvatska -

+385 95 855 22 66

jkljajic92@hotmail.com

https://www.facebook.com/juricakljajic

Spol M | Datum rođenja 04.06.1992. | Državljanstvo hrvatsko KOLEGIJA NA KOJI SE PRIJAVLJUJETE RADNO ISKUSTVO 15.11.2012. – 15.03.2013.

Upravljanje poslovnim dokumentima Agent u pozivnom centru Hrvatski Telekom, Zagreb ▪ Pozivanje klijenata Djelatnost ili sektor Uslužna

OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVA NJE 2011. - sada

student Ekonomski fakultet Zagreb, smjer Poslovna ekonomija

OSOBNE VJEŠTINE Materinski jezik

Hrvatski

Ostali jezici

RAZUMIJEVANJE

GOVOR

Slušanje

Čitanje

Govorna interakcija

Govorna produkcija

Engleski

B2

C1

B2

B2

C1

Njemački

B1

C1

A2

A2

B2

Komunikacijske vještine Organizacijske / rukovoditeljske vještine Poslovne vještine

PISANJE

dobre komunikacijske vještine stečene tijekom rada na mjestu agenta u pozivnom centru -

47


48


Računalne vještine Ostale vještine Vozačka dozvola

▪ dobro vladanje alatima Microsoft Office™ ▪B DODATNE INFORMACIJE PRILOZI

49


17 Sažetak Predmet ovog seminarskog rada je detaljnije upoznavanje s web-servisom Converse All Star koji omogućuje online izradu obuće prema vlastitim preferencijama. Converse All Star je američka tvrtka osnovana 1908. godine čije su tenisice, popularne „starke“, uvelike utjecale na ponašanje i kulturu mladih diljem svijeta. Web servis je besplatan, ne zahtjeva prethodnu registraciju i jednostavan je za korištenje. Tehnologija korištena prilikom izrade web-servisa bazirana je na tehnologiji Web 2.0.

Converse All Star web-servis za online dizajniranje obuće prema vlastitim preferencijama objavljen je za javnost u jesen 2010. godine. Njegovo pokretanje bio je svojevrstan odgovor na konkurentske tvrtke koje su tu mogućnost pružile nešto ranije. Converse All Star pokušava u što većoj mjeriti udovoljiti zahtjevima kupaca i iskoristiti web-servis ka ostvarenje budućih planova.

U seminarskom je radu detaljno prikaza postupak izrade tenisice po vlastitom izboru kao i sve mogućnosti. Bitno je spomenuti kako Converse All Star nudi nekoliko modela tenisica, njihovih boja i uzoraka. Jasno je vidljivo inzistiranje na svakom detalju tenisice gdje kupac ima mogućnost izrade unikatne tenisice. Korištenje je vrlo jednostavno i pregledno i ne zahtjeva registraciju.

Ovaj web-servis javio se kao odgovor na konkurenciju. Gotovo sve velike tvrtke koje se bave proizvodnjom i prodajom obuće nude online mogućnost izrade. U radu su prikazani i pobliže opisani neki od konkurenata: Nike, Adidas, Puma, Reebok i Vans. Uspoređene su razlike među njima kao i prednosti i nedostaci u odnosu na Converse All Star.

50


U tablici prednosti i nedostaci prikazano je po 10 pozitivnih, odnosno negativnih strana. Neke od najbitnijih pozitivnih značajki su jednostavnost korištenja webservisa, njegova dostupnost kao i jasno vidljiva orijentiranost prema kupcu. Kao negativne strane ističu se pojedine ograničenosti u vidu izbora modela tenisica, boja i uzoraka, a vjerojatno najveći nedostatak je dostupnost isporuke samo u Sjedinjenim Američkim Državama.

U tablici SWOT analize prikazano je po 5 snaga, slabosti, prilika i prijetnji Converse All Star servisa. Kao snaga ističe se visoka razina lojalnosti, dok je slabost manja ponuda od pojedinih konkurenata. Prilika je generiranje novih ideja, a velika prijetnja mogu biti visoko postavljeni kriteriji i zahtjevi kupaca.

U posljednja tri poglavlja seminarskog rada prikazani su pojedini javno dostupni podaci i njihove interpretacije. Također, navedeni su zaključci, kritički osvrti i vlastita razmišljanja o web-servisu. Opisana je i mogućnost nadogradnje u budućnosti bazirana na informacijama dostupnim na stranicama web-servisa te vlastitim promišljanjima.

51

Kljajic_www.converse.com  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you