Jūra - tai debesys

Page 7

IR G I

aliejais išsiplauk savo

plaukus nektarais iškvėpink mano

širdį atsiduok

negalvojus nelaukus

aš gi čia aš kartu aš irgi

aš irgi u aš kart čia i g aš s nelauku ojus v l a neg k atsiduo

7

širdį mano ėpink is iškv nektara plaukus savo lauk s išsip aliejai