Jūra - tai debesys

Page 6

JEI

JŪRA

Jei jūra

mėlyna tik todėl, kad joje atsispindi dangus,

žalia tik todėl, kad joje atsispindi jūržolės, balta tik todėl, kad joje atsispindi akmenys, ruda tik todėl, kad joje atsispindi smėlis,

žėrinti tik todėl, kad joje atsispindi žvaigždės, tai kokia

tikra

jos spalva?

Jei aš,

tokia tyra ir tokia purvina,

tokia švari ir tokia gleivėta,

tokia protinga ir tokia beprotė,

tokia dieviška ir tokia nusidėjėlė,

tokia nemirtinga ir tokia jau supuvus, tokia aštri ir tokia švelniausioji, atsispindžiu Tavy, tai koks

tikras

Tavo vardas?

6