Page 1

HARTINBRE(E)KER www.hhartbree.be info@hhartbree.be Tel: 089/469170 Fax: 089/469175

Nieuwe directie Op donderdag 8 december om 10 uur was een delegatie van het schoolbestuur te gast in de lerarenkamer om het personeel te informeren over de aanstelling van de nieuwe directie voor de Middenschool Heilig Hartinstituut die zoals bekend vanaf 1 januari 2012 de fakkel zal overnemen van onze huidige leider, Dhr. Jos Driesen. Vooreerst had Dhr. Jos Faes, voorzitter van het schoolbestuur, woorden van lof voor de persoon van onze huidige baas en hij prees de wijze waarop deze met visie en stevige hand de school sinds 2003 geleid heeft. Daarna lichtte hij de selectieprocedure toe die extern door het wervingsbureau Ascento ondersteund werd. Mevr. Ellen Huybrechts, lerares en leerlingenbegeleider- coördinator in onze school, doorstond als beste de strenge selectieproeven en werd door het schoolbestuur aangesteld om vanaf 1 januari 2012 nieuwe hoofdstukken toe te voegen aan het succesverhaal van onze Middenschool . Wij wensen onze huidige directeur alvast een welverdiend pensioen toe en we wensen Mevr. Ellen Huybrechts in haar nieuwe uitdagende job alle succes toe voor de toekomst!

Schooljaar 2011-2012—jaargang 9—nummer 1—december 2011 Jaarthema “ECO? LOGISCH!”


Afscheid van Dhr. Jos Driesen, directie

Op het einde van dit kalenderjaar nemen we afscheid van M. Jos Driesen, onze directie sedert het schooljaar 2003-2004. Kobe Schoofs (2Aa) en Alexander Lowis (2Aa) trokken naar de directeur voor een allerlaatste interview. Ze stelden hem de onderstaande vragen. Waarom wilde u directeur worden van onze mooie school? Er zijn verschillende redenen voor. Na mijn studies als germanist heb ik een hele tijd Nederlands en Duits onderwezen aan leerlingen van de twee laatste jaren van het secundair. Na een tijd ben je aan een nieuwe uitdaging toe. Een onderwijsloopbaan is vrij vlak en het directeurschap is dan ook een van de weinige mogelijkheden tot promotie. Via een selectieprocedure ben ik in Bree terechtgekomen. Ik heb me hier dadelijk thuis gevoeld en een fijne tijd gehad. Nu ik met pensioen ga, kijk ik dan ook met voldoening terug op deze periode. Wat is er boeiend aan de job van directeur? Het is heel gevarieerd werk: je kan wel dingen plannen, maar je weet niet precies wat er iedere dag gaat gebeuren. Iedere dag gebeuren er in een leef- en werksituatie van vijfhonderd mensen wel dingen die je niet kan voorzien. Je moet ook rekening houden met diverse groepen mensen: leerlingen, ouders en leerkrachten. De omgang met mensen maakt de job heel boeiend. Wat is het meest ingrijpende dat u al ooit hebt meegemaakt in uw loopbaan? Een ongeval met een leerling. Een jongen die naar school fietste, was aangereden en het bleek heel ernstig te zijn. We hebben toen de ouders moeten contacteren en de klasgenoten moeten opvangen. Kortom, het was heel intens. Gelukkig is deze jongen weer helemaal hersteld. Ik vergeet niet de momenten die ik toen beleefd heb. Ik heb met deze jongen en de ouders een zeer intens contact gehad en ze hebben me in 2009 zelfs genomineerd voor ―Leerkracht van het jaar‖. Dat vond ik bijzonder. Wat was de grootste uitdaging waar u heeft voorgestaan in uw carrière? Ja, de grote uitdaging voor mij?! Dat is best wel een moeilijke vraag. Een directeur heeft constant nieuwe uitdagingen. Iedere verandering, iedere wettelijke wijziging die geïmplementeerd moet worden…Een uitdaging was zeker de school naar een recordaantal van 460 leerlingen te brengen… Een directeur wordt nu eenmaal door de buitenwereld vaak beoordeeld naar de stijging of daling van het aantal leerlingen. Natuurlijk is onze prima reputatie de verdienste van ons ganse team. Een andere uitdaging was zeker ons vernieuwde optieaanbod, onze talentenuren. Nergens in Vlaanderen heb je zoveel keuzemogelijkheden. Hierop ben ik wel trots.

2

Jaarthema “ECO? LOGISCH!”


Wat wilt u tijdens uw pensioen nog gaan doen? Ik wil zeker een aantal dingen thuis doen. Ik zal wel een lijstje krijgen van alle klussen en werkjes die al zolang zijn blijven liggen. Omdat mijn vrouw nog actief blijft, zal ik uiteraard ook een stukje ―huisman‖ worden. Koken doe ik nu al graag. Verder wil ik lezen en actief zijn in verenigingen… Onlangs is er een zeer intensieve hobby bijgekomen: duivensport. Met deze sport ben ik ook dit jaar in een categorie Limburgs Kampioen geworden. Ik zal dus zeker niet in een zwart gat vallen… Wat vindt u de belangrijkste eigenschappen die een leerkracht moet hebben? De belangrijkste eigenschap is volgens mij toch wel dat je goed kan omgaan met kinderen, je moet ze zoals je eigen kinderen behandelen. Daar hoort ook soms streng zijn bij. Leraar zijn is een roeping. Als je met negatieve motivaties in dit beroep stapt, raak je heel snel verzuurd en uitgeblust. En dat is jammer. Wat vindt u totaal niet kunnen bij een leerkracht? Wanneer rechten van kinderen niet gerespecteerd worden. Kinderen moeten respect hebben voor de leerkracht, maar ook omgekeerd geldt dit evenzeer. Is er nog een boodschap die u ons wil meedelen? Leerlingen moeten de kansen grijpen om inspraak te hebben in het hele schoolgebeuren. Kijk maar naar onze leerlingenraad: de leerlingen die in het verleden hun verantwoordelijkheid opnamen, hebben in hun vervolgstudies en in hun latere beroepsleven hiervan de vruchten geplukt. Verder wens ik iedereen toe steeds het leven met een positieve instelling te bekijken en niet constant de ―zwarte‖ hoed op te zetten. Mijn slogan is: ―Als je geen deel uitmaakt van de oplossing, dan ben je een deel van het probleem‖. Als je met deze instelling in het leven staat, kan je problemen en conflicten goed en gemakkelijk oplossen. Je moet steeds tegen jezelf zeggen: ― Ik wil deel uitmaken van de oplossing!‖ Dat is constructief! Bij deze willen we de directeur van harte bedanken voor zijn jarenlange inzet en enthousiasme. We wensen hem nog veel aangename jaren toe en veel succes! De redactieraad van de schoolkrant

Jaarthema “ECO? LOGISCH!”

3


Sinterklaas op bezoek! Op 6 december mochten we Sinterklaas verwelkomen op onze school. Hij bracht een bezoekje aan alle klassen. De leerlingen verwelkomden de Sint met een gedichtje, liedje, tekening … Hieronder verzamelden we enkele leuke versjes!

Dag Sinterklaas Dag Zwarte Piet Hier staan wij dan Kent U mij niet? Wij zijn 1Ba We hebben lang gewacht Heeft u cadeautjes Meegebracht? Wij zijn soms lief Maar ook soms stout Maar wij weten Dat u toch Van ons houdt Wij wensen U nog Een fijne dag En dat u maar Lang leven mag Dag Zwarte Piet Dag lieve Sint De groeten van Uw vrienden van 1Ba

4

Superleuk is hij Intelligent zijn zij Niet zo jong meer is de Sint Tof, chocotof is Piet Eerlijk is hij zeker, de Sint Rode mantels draagt hij graag Kindvriendelijk Lang zal hij leven Aardig is hij ook Altijd plezant als hij komt Snoep brengt hij

Jaarthema “ECO? LOGISCH!”


Project: milieuzorg op school (MOS)

Dit schooljaar is het jaarthema ‗ECO? Logisch!‘. 2012 is overigens het ‗Internationaal jaar van duurzame energie‘. We stellen het milieu centraal en we streven ernaar om ons 3de MOS-label te behalen. In 2003-2004 werkten we rond het thema ‗mobiliteit‘ voor het 1ste MOS-label en in 2007-2008 werden onze milieu inspanningen rond het thema ‗afval en duurzame materialen‘ beloond met een 2de MOS-label. Dit jaar staat het thema ‘energie’ in de kijker.

Om jullie op de hoogte te houden van de vele acties die we op school organiseren om de leerlingen milieubewuster te maken, sporen we jullie aan om de ECO-WOORDZOEKER op de volgende pagina op te lossen. De juiste woorden staan in de kader hieronder. De juiste oplossingen kan je noteren op het wedstrijdblad. Klavertje 4

plant

Schauvliege

vogelkijkhutten

sensoren

Sint-Augustinusinstituut

politie

ecologische

multimedia

Durban

leefregels

fietscontrole

brooddoos

verkeer

logo

biotoopstudie

geluidshinder

De Luysen

mobiliteit

elektriciteit

Trap het af

Louis Brenard

tijdschakelaars

veiligheid

Jaarthema “ECO? LOGISCH!”

5


Project: milieuzorg op school (MOS) In het schoolgebouw werden een aantal milieuvriendelijke aanpassingen gedaan tijdens de vakantie: in de toiletten voor de leerlingen op de speelplaats werden de waterkraantjes voorzien van (1) om het water onmiddellijk te doen stoppen. In de gangen van het schoolgebouw werden (2) geplaatst: zo worden de lichten na een tijd automatisch gedoofd. Tijdens de onthaalperiode in september hebben de leerlingen (opnieuw) kennis gemaakt met de (3) op school. In de specifieke afspraken voor de eetzaal staat dat we onze boterhammen in een (4) stoppen in plaats van ze te verpakken in aluminiumfolie. Als afsluiter van de onthaalperiode hebben de leerlingen samen met de leraren deelgenomen aan de viering in de kerk van de Vostert. De milieucharters van elke klas, in de vorm van een (5) werden gedrukt op groen papier. In deze charters verzamelden de leerlingen afspraken in verband met het zorg dragen voor het milieu. Ze werden tentoongesteld in de kerk. Elke klas kreeg bovendien een (6) mee. Welke klas zal op het einde van het schooljaar bekroond worden omdat ze er het best zorg voor hebben gedragen? In de maand september hebben de leraren Plastische Opvoeding een oproep gedaan om een (7) te tekenen dat ons jaarthema voorstelt. Er werden 5 tekeningen geselecteerd. Via digitale stemming op Smartschool kwam het ontwerp van (8) van 2Ab als winnaar uit de bus. De vakleraren van Techniek in de A- stroom hebben met de leerlingen gewerkt rond (9) en veiligheid. De leerlingen hebben hun kennis van de fietsregels getest via de website (10). De leraren van 1B hebben een projectweek over het thema (11) georganiseerd tijdens de 1ste week van oktober. In samenwerking met de (12) van Bree werden de gevaarlijke kruispunten in de schoolomgeving verkend.

6

Jaarthema “ECO? LOGISCH!�


Op 6 oktober organiseerde de school een projectdag voor alle leerlingen. De leerlingen van 1A deden een (13) in de omgeving van de school. Naast bodemonderzoek en metingen, observeerden ze negatieve invloeden van de mens op het milieu zoals water-, lucht- en bodemvervuiling en (14). Tijdens deze projectdag exploreerden de leerlingen van 1B het natuurgebied (15). Dit stuk van het grensoverschrijdend heidegebied van Bree en Bocholt, Kempen-Broek, is een echt paradijs voor vogels en vogelliefhebbers. Vanuit de 2 (16) heb je een prachtig zicht op de vijvers en zijn zeldzame bewoners. Alle leerlingen van het 1ste jaar hebben een digitale enquête ingevuld over de wijze waarop ze naar school komen. 39% van de leerlingen komen met de fiets naar school. Op 7 november was er een (17) door de politie. Het resultaat van deze actie binnen het domein (18): 116 van de 175 fietsen zijn in orde met remmen, licht, reflector, wielreflectie en/of bel. Op 17 november werden leerlingen en leraren uitgenodigd om een brief te schrijven voor de ‗Schrijf/teken-voor-het-klimaat-actie‘. De leerlingen van BVL van het beroepenveld Decoratie, hebben stripverhalen ontworpen voor deze actie. De strips werden samen met de 70 brieven verstuurd naar minister (19). Zij woont de conferentie in (20) in Zuid-Afrika bij. Hier worden afspraken over het milieu vernieuwd: om het klimaat te redden moeten er minder broeikasgassen uitgestoten worden. De leerlingen van 1A van het Talentenuur (21) ontwerpen een eigen digitaal stripverhaal over initiatieven om voor het milieu te zorgen met het programma toondoo.com. Voor het energieproject van de basisoptie Techniek-Wetenschappen noteren de leerlingen meetresultaten aangaande het verbruik van (22) op school. Deze meetresultaten plaatsen de leerlingen in tabellen en grafieken. Ze worden vergeleken met resultaten van onze partnerscholen in Leuze (Wallonië) en Zambia (Afrika). In december komen leerlingen van de studierichting Sociale en Technische Wetenschappen van onze buren, het (23), de (24) klasvoet van 1B berekenen. Dit is de geschatte oppervlakte aarde die alle leerlingen van de klas nodig hebben om te produceren wat ze consumeren en om het afval wat ze wegwerpen, op te nemen. Irène Indemans (ped. coördinator)

Jaarthema “ECO? LOGISCH!”

7


LERAAR met een bijzonder talent! Tom Fiten (1Ac) en Cis de Gendt (1Ac) gingen M. Gert Lemmens, DE smartboardexpert van onze school, interviewen. M. Lemmens zorgde ervoor dat we nu een „Smartboard Showcase School‟ geworden zijn. Dit verdiende een interview. Tom en Cis gingen op pad. We zullen maar onmiddellijk met de deur in huis vallen. Hoe komt het dat wij een “Smartboard Showcase School” geworden zijn ? We werken al verschillende jaren met het smartboard op school en we hebben dan ook de nodige expertise opgebouwd. We zijn een voorbeeldschool voor andere scholen. Hoelang werkt u al met een Smartboard? (Denkt na ) .. Al 6 jaar denk ik , dat is best al lang . In 2009 ben ik één week naar Praag geweest waar ik met alle andere ‗beste leerkrachten‘ van Europa heb samen gezeten en lessen heb uitgewerkt. Wat verwacht u nog in de toekomst met de evolutie van het werken met het smartboard ? We gaan meer met stemkastjes werken, ook gaan de leerlingen werken met Ipads en dan wordt wat ze doen op de Ipad (of een andere tablet ) geprojecteerd op het scherm. Hoe werkt zo een stemkastje ? Dat werkt met meerkeuzevragen . Ik stel een vraag en op het smartboard komen 4 antwoorden te staan , als je denkt dat ‗A‘ het juiste antwoord is, druk je op je kastje op knop ‗A‘. Denk je dat het antwoord ‗B‘ is dan druk je op ‗B‘, enzoverder … Zo zouden we ook toetsen kunnen afleggen in de toekomst . En wat is nog de bedoeling op school met de smartboards in de toekomst ? De bedoeling is om meer smartboards aan te schaffen zodat ieder klaslokaal er mee uitgerust is. Met hoeveel wedstrijden heeft u al meegedaan ? En hoe gaat dat in zijn werk? Al héél veel (lacht).Je moet een les inzenden die je kan gebruiken op een smartboard en de jury beslist dan welke de beste/mooiste/origineelste les is en die wint dan . En wat heeft u zo al gewonnen ? Ik zet het even op een rijtje: 1.Software voor het Smartboard (2008) 2.Een Digitale Microscoop (2009) 3.Een verplaatsbaar Smartboard (2009) 4.Digitale Camera (2011) 5.’Slate-Tablat’ (zoiets als een Ipad) om te gebruiken met SB (2011) 6.Stemkastjes (2011) 7.’Wiskunde Tools ‘(Software voor het SB)(2011) Wat is uw besluit ? Ik wil nooit meer werken met een krijtbord.

8

Jaarthema “ECO? LOGISCH!”


LEERLING met een bijzonder talent! Flore Thijs (1Aa), Hannelore Nijsen (1Aj), Jill Van Der Stukken (1Aj) hebben Bieke Conings uit 1Aj geïnterviewd over haar speciale hobby DE JEUGDBRANDWEER ! Wat vind je zo leuk aan de jeugdbrandweer ? Met vrienden samen zijn , plezier maken , doen wat grote corpsen doen. Hoe heb je de jeugdbrandweer leren kennen ? Tijdens de opendeurdag in de brandweerkazerne van Bree. Hoe lang doe je al jeugdbrandweer? 1.5 jaar Wat doe je zoal? Auto‘s openbreken,brandjes blussen.. Zijn er ook wedstrijden ? Ja, voor het snelste een voetbalveld aflopen met een brandweerslang. Zijn er verschillende leeftijdsgroepen? Ja, sectie 1 ,2,3. Wat kunnen we best wel doen en wat kunnen we best niet doen als er brand uitbreekt op onze school? We kunnen best de ramen sluiten, rustig blijven, alles laten liggen. Wat je best niet kunt doen, is schreeuwen , roepen, in paniek raken, terug lopen, van je klas weglopen… Heb je al ooit iets bijzonders, leuks,speciaals… meegemaakt bij de jeugdbrandweer? Het kamp. Je moet o.a. over water lopen met een touw en over de persluchtfles leren.

Jaarthema “ECO? LOGISCH!”

9


De Europese Dag van de Talen Naar jaarlijkse gewoonte zette onze school de Europese Dag van de Talen in de kijker. Op deze dag konden leerlingen kennismaken met het Creools, Litouws en Italiaans. Maud, Tom, Mathias en Lore noteerden volgende verslagen over de Europese Dag van de Talen tijdens de les coteaching Frans. Le 23 septembre c‘était la journée européenne des langues. Notre classe a eu un cours en créole de Mr. Vandueren. Il nous a appris quelques mots en créole. Puis il a lu une histoire dans cette langue. Nous avons essayé de traduire ce texte. Maud Vaesen(2Ad)

Nous avons eu une leçon en lituanien de Mme. Kizaliene. On a chanté une chanson. Nous avons appris à nous presenter. C‘était chouette. C‘est une belle langue. Tom weetjes (2Ae) en Mathias Geunis (2Af)

Mr. Vandueren

J'ai eu une leçon en italien de Mme Vugarda, Mme Bon et Mme Ruzza. J‘ai joué avec une balle , j'ai dansé , je me suis présentée en italien et j'ai répondu aux questions. J'aimais les activités, j'ai appris beaucoup de mots en italien. C'était rigolo. J'aime apprendre beaucoup de langues Lore Truyen (2Ae) Mme Ruzza, Mme Vugarda, Mme Meertens, Mme Bon, Mme Kizaliene et Mme Indemans

10

Jaarthema “ECO? LOGISCH!”


Schoolvoetbal SVS Voetbal: Maaseik - Bree (0 - 2) 5 oktober 2011 De scholenvoetbalcompetitie doet ook dit jaar zijn intrede. Op woensdag 5 oktober 2011 stond de eerste wedstrijd tegen de buren uit Maaseik op het programma. Met een rustgevende middagpauze en het nodige krachtvoer in de maag vertrokken onze jongens met een laaiend enthousiasme dan ook richting het voetbalveld van onze tegenstander. Het overweldigend enthousiasme van de heenrit sijpelde al snel door in de wedstrijd zelf. In een mum van tijd kreeg Seppe Janssen de bal perfect in de voeten en als bedankje werkte hij met een lage schuiver beheerst en in de verste hoek af. Helaas voor onze jongens dacht de scheidsrechter er anders over: buitenspel. De spelers uit Bree bleven op een doelpunt azen, maar in de eerste helft zat het er niet meer in. De tweede helft startte heel aanvallend: met een oprukkende linksachter probeerden trainers Lemmens en Rigas het laken naar Breese kant toe te trekken. Het was dan ook linksachter Robby Peleriau die snel na deze tactische ingreep de 0-1 op het bord toverde! De jongens vielen elkaar in de armen; ze hadden er hard voor gewerkt. Onder leiding van de technisch vaardige Thomas Pex, de spelverdelende Lars Neyens en de sturende Mathias Geunis wilden onze jongens de tegenstander met de neus op de feiten drukken. Eerst besloot Toufik Moussaoui met een hard schot nog op de dwarsligger; luttele seconden later wist hij de Maaseikse doelman toch te verschalken: 0-2. Met nog enkele minuten op de klok hadden onze jongens zelfs aanspraak op een derde goal. Echter een puike save van de Maaseike doelman op een krulbal van rechtse flankaanvaller Seppe Janssen besliste hier anders over. Kortom, de voetballers van Middenschool Heilig Hart hebben een fantastische zege neergezet. Een overwinning waarin de tegenstander door een collectief sterke prestatie amper voorkwam. Toch verdient de volledige verdediging, met Alexander Lowis en Yens Brebels als centraal duo en Jordy Evens en Seppe Maesen als respectievelijk rechts- en linksachter, en doelman Jeroen Bosmans, als rustgevend sluitstuk, een dikke pluim voor het behouden van de nul. Kris Vanhove

Jaarthema “ECO? LOGISCH!�

11


Preventieprojectdag 2A

12

Jaarthema “ECO? LOGISCH!”


Strijd in het bos Binnen ons jaarthema “ECO? LOGISCH!” kregen we het onderstaande verhaal van Marnix Kerkhofs binnen. Het was een koude,kille herfstdag in het bos. De dieren uit het bos kwamen samen en meneer de uil sprak hen toe. ―Vrienden,het wordt tijd, dat we onze grootste vijand:‖de mens‖ eens een lesje gaan leren! Het moet haast gedaan zijn met het kappen van de bomen ! Ze vervuilen de lucht met hun stinkfabrieken en onze bomen moeten de lucht maar weer zuiveren. Als ze blijven kappen is het met ons allen gedaan. Wij zorgen ervoor , dat de mensen zich in het bos kunnen komen ontspannen en wij mogen ―HUN‖ vuiligheid zoals: papiertjes,flesjes,zakjes en noem maar op opruimen.Ze maken er een stort van ! De stropers zetten vallen en onze mooie vossen en konijntjes gaan eraan,omwille van hun mooie pels. Ze spannen vogelnetten om onze beste zangvogels te vangen. En wij,zouden ons maar moeten laten doen ?Stank voor dank krijgen we ! Tijd voor ACTIE !‖ Al de dieren zetten hun pootjes aan het werk. De vossen en konijntjes groeven kuilen in de grond en bedekten die met takken en bladeren. De vogels vlogen met de vogelnetten door de lucht. De kraaien aten hun buikjes vol met bessen ,zodat ze hun uitwerpselen konden droppen bij de aanval. De eekhoorntjes verzamelden eikels die dienden als kogels. Al de stinkdieren kwamen aan de ingang van het bos bij elkaar. Met de ingezamelde flesjes,blikjes en zakjes gingen de dieren naar de beek en deden er zoveel mogelijk water in om een echte modderpoel van het grote pad aan de ingang van het bos te maken.Zo konden de vrachtwagens die de bomen moesten laden niet meer het bos in. De spechten kapten in iedere boom honderden gaatjes zodat deze niet meer konden dienen voor het zagen van planken. Enkele uren later ... In de verte hoorden de dieren de vrachtwagens aankomen maar,deze reden zich vast in de modderplassen.Toen de houtkappers uitstapten,werden ze gezegend door de stinkdieren. Hun kettingzagen bleven stil, want,ze konden de bomen die vol met gaatjes stonden niet meer gebruiken. Al de jagers werden bekogeld met de uitwerpselen van de kraaien en met de eikels. De stropers trapten in de vallen en werden in hun vogelnetten gevangen. ―Zo!‖ riep meneer de uil. ―Ons werk is gelukt! Nu hebben de mensen een koekje van eigen deeg gekregen . De volgende dagen zal de rust in het bos terugkeren.‖ Eind goed,al goed ! Marnix Kerkhofs (1Ag)

Jaarthema “ECO? LOGISCH!”

13


Muziekenquête We hebben laatst via smartschool aan de leerlingen en leerkrachten gevraagd van welke muziek ze houden, van wie ze fan zijn en naar welke radiozender ze graag luisteren. Cis de Gendt (1Ac) nam alle resultaten onder de loep en kwam tot onderstaande vaststellingen. KEUZE VAN DE LEERLINGEN (108 deelnemers): Liedjes + Artiesten : Adele is de grote winnaar. Ze werd verkozen als beste artiest en haar lied ‗Someone Like You‘ was de absolute favoriet bij de leerlingen. Op de tweede plaats staat Rihanna. Bij de 3 categorieën van liedjes, zijn er op 8(!) verschillende liedjes van haar gestemd en haar liedjes staan ook hoog in de lijsten. Dan komt Selena Gomez. Er staan 6 liedjes van haar in de lijsten en ze scoort ook goed bij de beste artiesten. Radiozenders: de meerderheid (78 stemmen!!!) vindt Q-music het leukste. Het klopt wel als je kijkt naar de keuze van liedjes: veel liedjes worden enorm veel gedraaid op Q-music.

Beste liedjes 1ste keuze*: 1. Adele –Someone Like You 2. Katy Perry-Firework 3.Birdy-Skinny Love 4. Selena Gomez –Love You Like A Love Song 5. Gotye – Somebody That I Used To Know(ft.Kimbra) 6. Selena Gomez- Who Says 7. Maroon 5- Moves Like Jagger(Ft. Christina Aguilera) 8. Jason Derulo –Don‘t Wanna Go Home 9. Rihanna- California King Bed 10. Bad Meets Evil – Lighters (Ft. Bruno Mars) 11. Avril Lavigne –Smile 12.Rihanna – Man Down

*Er waren heel veel liedjes en artiesten waar maar één keer opgestemd is per categorie. Deze worden niet vernoemd.

14

Beste liedjes 2de keuze : Beste liedjes 3de keuze : 1. Adele –Someone Like You 1. Rihanna – Man Down 2. Rihanna - Man Down 2. Mika – Elle Me Dit 3. Bruno Mars- The Lazy Song 3. Elisa Tovati & Tom Dice - Il 4. Gotye – Somebody That I nous Faut Used To Know(ft.Kimbra) 4. LMFAO ft. Lauren Bennett, 5. Demi Lovato –Skyscraper GoonRock -- Party Rock An6. Adele –Rolling In The Deep them 7. Selena Gomez – Love You Li- 5. Bruno Mars – The Lazy ke A Love Song Song 8. Mika –Elle Me Dit 6. Selena Gomez – Love You 9. LMFAO ft. Lauren Bennett, like A Love Song GoonRock - Party Rock Anthem 7. Selena Gomez – Who Says 10. Selena Gomez – Who Says 8. Wiz Khalifa – Black & Yellow 9. Gotye – Somebody That I Used To know 10. LMFAO- Sexy And I Know It Artiesten : Radiozenders: 1. Adele 1.Q-Music 2. Rihanna 2.MNM 3. Selena Gomez 3.Stubru 4. Wiz Khalifa 4.Nostalgie 5. LMFAO 6. Bruno Mars 7. Avril Lavigne 8. Demi Lovato 9. Miley Cyrus 10. Katy Perry 11. Agnes Obel 12. Beyonce 13. The Black Eyed Peas 14. De Jeugd Van Tegenwoordig 15. Lady Gaga

Jaarthema “ECO? LOGISCH!”


KEUZE VAN DE LEERKRACHTEN (31 deelnemers) : Beste liedjes*: R.E.M. is bij de leerkrachten de grote winnaar. In het totaal met alle stemmen zijn er op 5 verschillende liedjes van R.E.M. gestemd. De megahit van Gotye is het enige nummer dat zowel in de lijst van de leerlingen als de lijst van de leerkrachten staat . Van wie was je in je jeugd fan? (Top 5): Maar liefst 10 leerkrachten waren vroeger fan van de Spice Girls. Dat is 1 op 3 (eigenlijk best wel grappig). Er waren ook redelijk wat leerkrachten fan van Kris & Koen Wauters. Radiozenders: (Top 5): Er hebben 16 leerkrachten gestemd op Studio Brussel (dat is meer dan de helft). Dat is véél, in vergelijking met de leerlingen (daar hadden maar een paar leerlingen op StuBru gestemd).

Beste liedjes*:

Van wie was je in je jeugd fan?:

1. R.E.M.- Losing My Religion 2. Nick Cave – Into My Arms 3. U2- One 4. Queen - Bohemian Rapsody 5. Bryan Adams – Summer of 69 6. Nirvana – Smells Like Teen Spirit 7. Editors -No Sound But The Wind 8. Prince – Purple Rain 9. Kings Of Leon – Sex On Fire 10. Gotye – Somebody That I Used To Know

1. 2. 3. 4. 5.

Spice girls Clouseau Abba Nirvana The Beatles

Radiozenders : 1.Stubru 2.Radio 1 3.Q -music 4.Nostalgie 5.Joe FM

*Er waren veel te veel liedjes in de 3 keuzes waar maar één keer op gestemd is, dus hebben we een lijst gemaakt met de liedjes waar het meest op gestemd is.

Jaarthema “ECO? LOGISCH!”

15


Enquête over verjaardagen van leerkrachten Heel wat leerkrachten hebben deze enquête ingevuld, om precies te zijn 26. Dit zijn hun antwoorden. 1. Wanneer is uw verjaardag? De meeste leerkrachten die geantwoord hebben, zijn geboren in de jaren ‗80. Geen van hen is jarig in december. 2. Wat zou u graag als cadeau krijgen voor uw verjaardag? De meeste leerkrachten zouden graag iets tastbaars krijgen zoals een nieuwe laptop, gadgets voor in huis, parfum, een juweel, een bon (boek, bioscoop... ). Ze laten zich ook graag verwennen door bv. een etentje, een (wereld)reis … . 3. Welk cadeau hebt u vorig jaar gekregen? De leerkrachten van onze school hebben over het algemeen bloemen, een etentje, cadeaubonnen of iets anders leuk gekregen van hun zoon, dochter, partner of ander familielid. 4. Welk verjaardagscadeau zou u nooit vergeten? De geschenken waren heel uiteenlopend. Sommigen hebben een heel speciaal cadeau gekregen, zoals een os in beton (30 jaar), 1 kg kipkap, een waardebon voor een gitaar, welness of een citytrip naar een leuke bestemming. Éen van de leerkrachten is grootouder geworden op haar verjaardag. Dat is dan toch heel bijzonder. Iemand anders wist nog wat ze had gekregen als kind. De cadeaus en verjaardagen waren allemaal anders. Maar één ding hebben ze gemeen: ze houden allemaal van een heel fijn feestje waar ze echt van kunnen genieten. Lisa Gérard (1Aa)

Projectdag 1ste jaar Tijdens onze projectdag stonden er verschillende activiteiten op het programma. In het kader van natuurwetenschappen hebben we proefjes gedaan: onderzoek van de boomsoorten, de grondsoort (of die hard of zacht is), welke dieren er in de grond zaten en hoe groot de bomen waren. Deze proefjes vonden plaats op het grasveld aan het ziekenhuis. Dit was wel leuk om te doen. Voor het vak aardrijkskunde hebben we een wandeling gemaakt. Tijdens deze tocht vervulden we opdrachten zoals het oriënteren van een kaart, het volgen van de juiste route, de grondsoort onderzoeken… Dit was allemaal leuk, maar voor sommigen best zwaar. In het kader van godsdienst hebben we over de wereldburgers gesproken aan de hand van filmpjes over Bilu en Joao , Song Song & Little Cat. Hierbij hoorden enkele opdrachten. De filmpjes waren best wel mooi en de opdrachten waren niet moeilijk. Op het einde van de dag hebben we een evaluatie ingevuld. Lisa Gérard (1Aa)

16

Jaarthema “ECO? LOGISCH!”


Hart voor cultuur in de Muzische club Alle leerlingen van de school hadden de gelegenheid gekregen om aan te sluiten bij de Muzische club. Dit muzisch uurtje gaat door op maandag en dinsdag tussen 12.00 uur en 13.00 uur.

Er kon een keuze gemaakt worden uit de volgende leuke activiteiten: zingen, ukelele leren bespelen, samen musiceren, muziek componeren op computer, dans, talentenjacht, woord en werken rond het jaarthema ECO?Logisch! In het totaal schreven 138 leerlingen in voor één of meerdere activiteiten.

Ukelele leren bespelen werd de topper met een totaal van 103 leerlingen verdeeld in 3 groepen. We zijn begonnen met enkele eenvoudige akkoorden. Intussen kunnen we liedjes zingen en onszelf begeleiden. Het is niet zo moeilijk. We vinden het heel fijn!

Ik koos samen met mijn vriendinnen voor zingen. We vinden het allemaal zeer leuk. We leren elke keer andere liedjes zoals ‗I don‘t wanna dance‘ van Lady Linn en nog vele andere. Het jaarthemalied is echt super! Ik vind het geweldig. De sfeer zit erin. Het muzisch clubje is een aanrader! Gina Damen en Melissa Hooybergs (2Ai), Birthe Drijkoningen (1Ag) en Lotte Vandermeulen (1Ad), Mevrouw F. Drijkoningen

Jaarthema “ECO? LOGISCH!”

17


Wie het schoentje past, trekke het aan …! Van wie is het onderstaande schoeisel? Vul het juiste antwoord in op het wedstrijdblad.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1. Meneer Moons 2. Mevrouw Paesen 3. Mevrouw Eerlings 4. Mevrouw Nelissen 5. Juffrouw Stephanie 6. Meneer Driesen 7. Meneer Vanhove 8. Meneer Brecht 9. Mevrouw Joachims 10. Meneer Rigas

18

Jaarthema “ECO? LOGISCH!”


Het Olympisch Hart Naar aanleiding van de Olympische zomerspelen organiseerde de werkgroep Sport een leuke quiz, het Olympisch Hart genaamd. Liefst 241 leerlingen en 30 leerkrachten ondernamen een verdienstelijke poging. De podiumplaatsen werden ingenomen door Elien Bogaers (1Ac), Julie Verstraten (2Aa) en Kasper Loos (1Ab). Een coole MP3speler en een pakketje filmtickets behoorden tot het prijzenpakket. Bij de leerkrachten gingen Mevr. Reumers en Dhr. Voortmans aan de haal met enkele leuke prijzen. Heb je niets gewonnen? Misschien heb je meer geluk tijdens onze acties van het volgende trimester. Onthoud de Olympische gedachte: deelnemen is belangrijker dan winnen. De werkgroep Sport.

Kennismakingsnamiddag leerlingenraad Op woensdag 12 oktober hadden de pas verkozen leerlingen van de leerlingenraad een kennismakingsnamiddag. Ewout Pollaris (1Aa) maakte hiervan volgend verslag. ―De namiddag begon met een kennismakingsspel ‗rippel stippel‘. Nadat we uitgespeeld waren, kregen we lekkere pizza. Toen ons buikje vol zat, konden de lessen beginnen. We leerden spelenderwijs hoe we beter kunnen spreken in een groep. Zo leerden we het belang van de luisteraar in de ogen te kijken, hoe we de aandacht van anderen kunnen trekken maar ook zelf luisteren. Zo kunnen we de volgende vergaderingen goed meewerken en het verslag van de leerlingenraad goed meedelen aan de klas.‖

Jaarthema “ECO? LOGISCH!”

19


Grappige uitspraken Weet je … Waarom je Koude Oorlog met een hoofdletter moet schrijven? Omdat het een feestdag is(???) Welke aanhaling dit is? ‗Een beginademhaling‘

Moppen tappen Mop van Alessandro Curci (2Ba) Er komt een Belg aan bij de bioscoop. Hij vraagt aan de mevrouw achter de kassa één kaartje voor de film. ―Dat is dan € 7,5‖, antwoordt de vrouw. De Belg betaalt, neemt het kaartje en loopt verder. Even later keert de Belg terug naar de kassa en vraagt nog een kaartje voor dezelfde film. De vrouw vraagt weer hetzelfde bedrag. De man loopt weer verder de bioscoop in. Een moment later arriveert de man weer bij de kassa en hij vraagt weer achter een kaartje. Dit doet de man nog 3 keer, tot de vrouw achter de kassa nieuwsgierig wordt en vraagt waarom hij dit doet. ―Bij de ingang van de filmzaal staat een brede bewakingsagent en elke keer opnieuw scheurt hij mijn kaartje kapot‖, antwoordt de Belg. Als je over de duivel spreekt Goele Bormans (1Af) Leraar Maas stormde boos binnen bij de directeur. ―Ongelofelijk hoe brutaal die kinderen van tegenwoordig zijn!‖ brieste meneer Maas. ―Ik gaf Jolien Peeters een uitbrander omdat ze haar taak niet had gemaakt en weet je wat ze mij antwoordde?‖ vroeg hij aan de directeur. Ik heb geen idee‖, zei de directeur. ―Ach vent, loop naar de duivel!‖ De directeur keek geschokt en vroeg wat leraar Maas toen gedaan heeft. ―Ik ben meteen naar u gekomen!‖ Slecht rapport Robin Cuijpers (1Af) Jantje komt thuis met een heel slecht rapport. Zijn papa bekijkt de resultaten. ―Voor zo‘n rapport lijkt een flink pak slaag wel op zijn plaats!‖ tiert de vader van Jantje. Jantje glimlacht en antwoordt: ―Dat is een schitterend idee, paps. Ik weet wel waar de meester woont.‖

20

Jaarthema “ECO? LOGISCH!”

Schoolkrant 1 2011-2012  
Schoolkrant 1 2011-2012  

Schoolkrant 1 2011-2012

Advertisement