Page 1

www.mk-trgovina.si

KATALOG PISARNIŠKEGA MATERIALA


CENTER OXFORD – NAJVEČ ZA UČENJE TUJIH JEZIKOV

Pri nas dobite: • gradivo za učenje in poučevanje tujih jezikov, • učbenike in delovne zvezke za OŠ in SŠ, • tuje leposlovje, • otroško in mladinsko literaturo, • uvoz tuje literature po naročilu. V knjigarni Center Oxford tudi: • organiziramo delavnice in strokovne seminarje, • prirejamo v otroškem kotičku otroške igralne urice v tujih jezikih, • svetujemo posameznikom in skupinam, • nudimo članstvo v klubih Centra Oxford. Založbe, ki jih zastopamo:

1 1

Kontakt: Knjigarna Center Oxford: tel.: 01/3603 789, fax.: 01/3603 787 Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana knjigarna.oxford@mk-trgovina.si Komercialna služba: tel.: 01/560 55 74, fax.: 01/ 588 75 21 www.centeroxford.com

327


S po št o vani p o sl o vni p ar t ner , za vas smo ponovno pripravili katalog s celovito ponudbo pisarniških izdelkov, ki so na voljo v veleprodajnih centrih in papirnicah Mladinske knjige Trgovine. Po treh letih veljavnosti prejšnjega kataloga smo ponudbo izdelkov posodobili in dopolnili z aktualnimi novostmi v vseh programih. Pri določanju vsebine kataloga smo tudi tokrat upoštevali pogostost naročanja določenega izdelka, cenovno raznolikost in širino ponudbe. Katalog predstavlja sistematičen in celovit pregled naše ponudbe papirniških izdelkov in pisarniških pripomočkov, ki so nepogrešljivi za učinkovito poslovanje. Ker pa se razmere na trgu nenehno spreminjajo, vas bomo tudi v prihodnje sproti seznanjali z novostmi, z dodatnimi priložnostnimi akcijskimi letaki ter z drugimi obvestili v tiskani in elektronski obliki. Poslovna in promocijska darila so v katalogu zajeta le delno, saj so vsako leto predstavljena v posebnih, sezonskih katalogih. Izdelke iz kataloga lahko naročite v naših veleprodajnih centrih in papirnicah po vsej Sloveniji. Naročite jih lahko osebno, po telefonu, po faksu, po e-pošti ali ob pomoči naših prodajnih zastopnikov. Lahko se odločite tudi za naročanje preko naše spletne veleprodajne trgovine o kateri dobite več pojasnil na naslednjih straneh. Vedoč, da stroški močno vplivajo na uspešnost poslovanja, bomo v dogovoru z vami vselej skušali najti rešitve, ki vam bodo olajšale nabavo izbranih izdelkov. Zagotavljamo vam hitro in natančno dostavo blaga iz našega centralnega skladišča, iz skladišč posameznih veleprodajnih centrov ali iz naših papirnic. Zahvaljujemo se vam za dosedanje zaupanje. Trudili se bomo, da boste z našo ponudbo in kakovostjo storitev zadovoljni tudi v prihodnje.

mag. Iva Premerl Članica uprave Mladinska knjiga Trgovina d.d .

Ljubljana, maj 2010


Ml a d inska kn ji g a T rg ovin a d .d . L ju b l ja n a , S l ov e ni ja Mladinska knjiga is a company with a long tradition. It was established in 1945 as a publishing, printing and retail company. It has grown into an international company and became a group of several companies forming the biggest publishing group in the South East Europe. Mladinska knjiga Založba is the mother company of MK Group. Besides Mladinska knjiga Trgovina the Group consists of Mladinska knjiga Logistika, Cankarjeva Založba, Grafika Soča as well as MK companies in Croatia, Bosnia & Herzegovina, Serbia, Macedonia and Romania. Annual revenue of MK Group is over 170 million euro. Total number of employees in the Group is about 2000. Mladinska knjiga Trgovina is a leading bookselling and stationary company in Slovenia with a widely spread network of book and stationary shops as well as wholesales centres around the country. More than a million books were sold in MKT bookshops in 2009. 13 MK bookshops feature the first and the biggest book club, Svet knjige, in Slovenia. In 2009 MKT achieved revenue of more than 70 million euro through its 45 retail shops, 5 wholesales centres and Emka online bookshop. It covers 45% of the Slovenian market share. There are 500 people employed who serviced two million customers in the retail net and over 3500 corporate bodies in wholesales centres. In all bigger Slovenian towns there are wholesales centres and stationary shops specialized in sales of paper, stationary, office products and equipment, informatics and office engineering, writing material, classroom material and equipment, business and commercial gifts. The retail network provides the highest level of professional services, stable and reliable business, variety of versatile offers, up-to-date sales and marketing approaches with constant improvement, which are the key elements of the MKT business excellence.


M l a d inska kn ji g a T rg ovin a d .d . L j u b l ja n a , S l ov e ni ja Mladinska knjiga je podjetje z dolgoletno tradicijo. Kot podjetje za založniško, tiskarsko in trgovsko dejavnost je bila ustanovljena že leta 1945. Z leti je prerasla v mednarodno podjetje, se formirala kot skupina več gospodarskih družb in postala največja založniška skupina v jugovzhodni Evropi. Matična družba Skupine MK je Mladinska knjiga Založba d.d., poleg Mladinske knjige Trgovine pa skupino sestavljajo še Mladinska knjiga Logistika, Cankarjeva Založba in Grafika Soča ter podjetja MK na Hrvaškem, Bosni in Hercegovini, Srbiji, Makedoniji in Romuniji. Letna realizacija Skupine Mladinska knjiga znaša preko 170 milijonov evrov, skupno število zaposlenih v Skupini pa je okoli 2000. Mladinska knjiga Trgovina je na področju knjigotrštva in papirništva vodilna gospodarska družba v Sloveniji. Ima široko razvejano mrežo knjigarn in papirnic ter veleprodajnih centrov po vsej državi. V knjigarnah Mladinske knjige Trgovine je bilo v letu 2009 prodanih več kot milijon knjig. V 13 knjigarnah Mladinske knjige se nahaja tudi prvi in največji slovenski knjižni klub Svet knjige. S svojimi 46 maloprodajnimi enotami, 5 veleprodajnimi centri in spletno knjigarno Emka je Mladinska knjiga Trgovina v letu 2009 realizirala več kot 70 milijonov evrov prometa. V svoji branži pokriva 45% slovenskega trga. V družbi je okoli 500 zaposlenih, ki so v letu 2009 postregli dva milijona kupcev v maloprodajni mreži in več kot 3500 kupcev pravnih oseb v veleprodajnih centrih. Veleprodajni centri in papirnice, ki so specializirani za trženja papirja, papirniškega materiala, pisarniških izdelkov in opreme, biro tehnike, računalniške opreme in pribora, pisal, učil in učnih pripomočkov, poslovnih in promocijskih daril, se nahajajo v vseh večjih slovenskih mestih in krajih. Prodajno mrežo odlikujejo visoka raven poslovnosti na vseh področjih, stabilno in zanesljivo poslovanje, raznovrstna in pestra ponudba, upoštevanje sodobnih prodajnih in marketinških trendov ter stalno stremljenje k izboljšavam, ki tvorijo poslovno odličnost Mladinske knjige Trgovine d.d.


I nte r n e tna p rod a ja M l a dinsk e kn ji g e T rg ovin e d .d . Elektronska oblika poslovanja postaja v današnjih dneh vse bolj pogosta oblika poslovanja tako v poslovnem svetu, kot tudi v zasebnem življenju. Z namenom olajšanja naročanja pisarniškega materiala in zmanjševanja stroškov nabave v vašem podjetju, smo že pred leti uvedli internetno naročanje pisarniškega materiala, ki poteka v protokolu B2B ( business to business ). Od klasičnega načina prodaje se internetni način loči predvsem po prenosnem kanalu informacij, hitrosti, uporabniku prijaznem informacijskem okolju, ter lažjemu koordiniranju naročil predvsem za velike naročnike z razvejano organizacijsko strukturo. K novemu načinu sodelovanja naše kupce pritegnejo prednosti takega načina naročanja, kot so:

zmanjšani stroški nabave

lažje kontroliranje in razporejanje stroškov

neposredno naročanje

krajši dobavni roki

zmanjševanje zalog

lasten katalog izdelkov (cenik)

manj papirne dokumentacije

enostavno dodajanje materiala v katalog

prilagajanje zahtevam kupca

takojšnja povratna informacija o sprejemu naročila

periodični izpisi prometa po posameznih stroškovnih mestih oz. naročnikih

pomoč po telefonu, e-pošti ali na delovnem mestu

Za naročanje pisarniškega materiala pri Mladinski knjigi Trgovini ne potrebujete novih računalniških programov. Dovolj je dostop do interneta, ki omogoča povezavo z našim sistemom. Ta povezava omogoča varen pretok podatkov in preprečuje vdore v sistem. Za ta način naročanja se je odločilo že veliko poslovnih partnerjev, tako velikih kot manjših pravnih oseb. Več informacij prejmete v vam najbližjem veleprodajnem centru Mladinske Knjige Trgovine, na telefonu: 01/5887-479 ali preko elektronske pošte primoz.cepon@mk-trgovina.si.


1 Info r m a tika

Kartonske mape

172

Hewlett Packard

10

Rinčne, data in prospekt mape

180

Epson

30

Viseče mape in stojala

184

Canon

40

Registratorji

187

Lexmark

50

Registri

191

Konica Minolta

55

Plastične mape

193

Brother

58

Podloge, tablice

198

Kyocera

60

Oki

62

Samsung

64

Xerox

67

Panasonic

69

Tiskovine za računovodstvo

200

Ricoh

70

Tiskovine za komercialo

201

Fujitsu

71

Tiskovine za vodenje evidenc zaposlenih

202

Star in OKI

72

Predtiskane kuverte

202

Olivetti

73

Tiskovine za evidentiranje

203

Aparati za vezavo in plastificiranje

74

Tiskovine za promet in zveze

204

Potrošni materiali za vezavo in plastificiranje

78

Tiskovine za trgovino in gostinstvo

204

Rezalniki in giljotine

80

Tiskovine za gradbeništvo

205

Uničevalci dokumentacije

84

Pogodbe

205

Ročni in namizni tiskalniki nalepk s trakovi

86

Diktirna tehnika

92

Kalkulatorji

98

4 pis a l a

Optični in magnetni mediji za shranjevanje podatkov

106

Čistila za pisarniške naprave

113

Izdelki za hrambo pomnilnih medijev

120

Ergonomski pripomočki

124

2 PAP I R I N P A P I R N I I Z DE L K I Pisarniški papirji

132

Papirni izdelki

142

Etikete

150

Samolepilni označevalci

158

Kuverte, vrečke in ovojnice

164

Katalog pisarniškega materiala II.

3 tisk ovin e

Pisala Pilot

208

Pisala Staedtler

214

Pisala Lyra

220

Pisala drugih proizvajalcev

224

Pisala Parker

228

Pisala Waterman

230

Pisala Pelikan

231


6 P IS ARN A V BAR V I

5 d r ugi pis a r niski izde lki Žigi in pribor za žige

234

Registratorji

304

Spenjači

238

Mape

305

Sponke

240

Lončki za pisala, spenjači, koši, lepila, škarje 306

Luknjači

242

Zvezki, bloki

Sponke, bucike in risalni žebljički

245

Koši za smeti

246

Stojala in lončki za papir

247

Pisarniški papir in etikete

314

Stojala za prospekte in cenike

248

Korekture

315

Odložni koši

249

Kuverte

316

Stojala in albumi za vizitke

250

Mape

317

Identifikacijske kartice

251

Zvezki

318

Predalniki

252

Predali

319

Predali

254

Lepilni trakovi

256

Lepila

260

Korekture

268

Šilčki

270

Radirke

271

Šestila

273

Ravnila in trikotniki

274

Škarje in noži

276

Izdelki za embaliranje

278

Higienski program

280

Pripomočki za predstavitve

282

Zastave

289

Vse za šolo in vrtec

292

Čistila

298

www.mladinska.com

310

7 Ek ol oŠ ki p rog ra m


1

informatika Hewlett Packard

10

Epson

30

Canon

40

Lexmark

50

Konica Minolta

55

Brother

58

Kyocera

60

Oki

62

Samsung

64

Xerox

67

Panasonic

69

Ricoh

70

Fujitsu

71

Star in Oki

72

Olivetti

73

Aparati za vezavo in plasitificiranje

74

Potrošni materiali za vezavo in plastificiranje

78

Rezalniki in giljotine

80

Uničevalci dokumentacije

84

Ročni in namizni tiskalniki nalepk s trakovi

86

Diktirna tehnika

92

Kalkulatorji

98

Optični in magnetni mediji za shranjevanje podatkov

106

Čistila za pisarniške naprave

113

Izdelki za hrambo pomnilnih medijev

120

Ergonomski pripomočki

124


1

INFORMATIKA 1. 1 Hewlett Packard

Sošolca iz Standfordske univerze, Bill Hewlett in Dave Packard sta ustanovila HP leta 1939. Prvi produkt, ki sta ga naredila v garaži v Palo Altu je bil audio oscilator. Leta 1966 je HP predstavil svoj prvi računalnik, leta 1972 lansirajo na trg prvi žepni tehnični kalkulator HP35, ki ga pri Forbesu označijo za enega od produktov, ki so spreminjali svet. Leta 1970 se je rodila »Silicijeva dolina«, v tem letu pa je HP predstavil tudi uro, ki je bila prva prenosna informacijska naprava, ki je združevala uro, kalkulator in osebni koledar. Leta 1980 predstavijo prvi osebni računalnik, leta 1984 pa svoj prvi ink jet tiskalnik, ki je v tiskanje prinesel tišji in lepši izpis. V istem letu predstavijo tudi prvi laserski tiskalnik, ki je hitro postal najbolj priljubljen osebni laserski tiskalnik.

Črnila za tiskalnike Hewlett Packard

10 Katalog pisarniškega materiala II.

OEM

barva za tiskalnik

šifra

51625AE

deskjet 310, 320, 340, 400, 400l, 420c, 500c, 540, 550c, 40785 560c, deskwriter c, 310, 320, 540, 550c, 5

kos

51626AE

deskjet plus, 400, 400l, 420c, 500, 500c, 510, 520, 540, 40810 550c, 560c, deskwriter c, 520, 540, 550c, 560c, designjet 200, 220, 600, officejet lx350, HP fax 900, 950

kos

51629AE

deskjet 600c, 660c, 670c, 690c, 691c, 693c, 694c, 40817 695c, 697c, deskwriter 600, 660c, 670c, officejet 500, 590, 625, 635, 700, 710, 725

kos

51633ME

deskjet 310, 320, 340

40820

kos

51640AE

deskjet 1200c/ps, copyjet

40818

kos

51640CE

deskjet 1200c, 1200c/ps, 1600c, 1600cm

40772

kos

51640ME

deskjet 1200c, 1200c/ps, 1600c, 1600cm

258033

kos

51640YE

deskjet 1200c, 1200c/ps, 1600c, 1600cm

40799

kos

51641AE

deskjet 820c, 850c, 870c, 1100c, officejet 1150

40816

kos


1

INFORMATIKA 1. 1 Hewlett Packard

ÄŒrnila za tiskalnike Hewlett Packard

OEM

barva za tiskalnik

ĹĄifra

51645AE

deskjet 710c, 720c, 722c, 820cxi, 850c, 870cxi, 880c, 40815 890c, 895cxi,930c, 950c, 959c, 960c, 970cxi, 990, 995c 1100c, 1120c, 1125c, 1220c, 1600c, 6122, 9300, designjet 700, 750c, 755cm, officejet 1150c, 1170c, 1175c, g55, g85, g95, r45, r65, photosmart p1000, p1100, 1000, 1115, 1215, 1218, 1350

kos

51649AE

deskjet 350c, 350cbi, 600c, 610c, 615c, 640c, 656c, 660c, 670c, 690c, 691c, 693c, 694c, 695c, 697c, officejet 500, 590, 625, 635, 700, 710, 725

40786

kos

deskjet 690c, 695c, 610c, 640c, 656c office jet 700, 710, 725

40808

kos

C1823DE

deskjet 710c, 720c, 722c, 810c, 880c, 890c, 895cxi, 1120c, 1125c, officejet 1170c, 1175c, r45, r65, t45, t65, psc 500

40779

kos

C4800A

deskjet 2000, 2500

40768

C4801A

deskjet 2000, 2500

327591

C4802A

deskjet 2000, 2500

277689

kos

C4803A

deskjet 2000, 2500

294696

kos

C4810A

businessinkjet 2200, 2250,2230, 2280, 2600cp1700,

40780

kos

C4811A

businessinkjet 1100,2200,2250,2230, 2280, 2600cp1700

40915

kos

C4812A

businessinkjet 1100,2200, 2250,2230, 2280, 2600cp1700

40782

kos

C4813A

businessinkjet 1100,2200, 2250,2230, 2280, 2600cp1700

40783

kos

C4836AE

businessinkjet 1100,2200, 2250,2230, 2280, 2600cp1700

40802

kos

C4837AE

businessinkjet 1100,2200, 2250,2230, 2280, 2600cp1700

40801

C4838AE

businessinkjet 1100, 2200, 2250,2230, 2280, 2600cp1700

40803

C4841AE

deskjet 2000, 2500

40796

kos

C4842AE

deskjet 2000, 2500

70798

kos

C4843AE

deskjet 2000, 2500

40797

kos

C4844AE

deskjet 2000, 2200, 2250, 2500, cp1700 businessinkjet40778 1100,3000, 2600,2030,2280

kos

C4920AE

color ink jet cp 1160, officejet d series

350483

kos

C4921AE

color ink jet cp 1160, officejet d series

350685

kos

C4922AE

color ink jet cp 1160, officejet d series

350609

C4923AE

color ink jet cp 1160, officejet d series

331882

kos kos

C5010DE

color ink jet cp 1160, officejet d series

40800

kos

C5011DE

color ink jet cp 1160, officejet d series

40835

kos

C1816AE foto

kos kos

kos kos

11 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1. 1 Hewlett Packard

Črnila za tiskalnike Hewlett Packard OEM

barva za tiskalnik

šifra

C6578AE

deskjet 920c, 930c, 940c, 950c, 959c 960c, 970cxi, 990cxi, 995c, 1220c, 3820, 6122, 9300 phos40763 tosmart p1000, p1100, 1000, 1115, 1215, 1218, 1315 officejet g55, g85, g95, k60, k80, psc 750, 950, 5110

kos

C6578DE

deskjet 920c, 930c, 940c, 950c, 959c, 960c, 970cxi, 990cxi, 995c, 1220c, 3820, 9300, phostosmart p1000, p1100, 1000, 1115, 1215, 1218, 1315 officejet g55, g85, g95, k60, k80, psc 750 , 950, 5110

40781

kos

C6614DE

deskjet 610c, 615c, 640c, 656c

40814

kos

C6615DE

deskjet 810c, 816c, 840c, 843c, 845c, 920c, 940c, 3820 psc 500, 750, 950, officejet 5110

40812

kos

C6625AE

deskjet 840c, 843c, 845c

40795

kos

C6628AE

deskjet 350c

40819

kos

12 Katalog pisarniškega materiala II.


1

INFORMATIKA 1. 1 Hewlett Packard

ÄŒrnila za tiskalnike Hewlett Packard OEM

barva za tiskalnik

ĹĄifra

C6656AE

deskjet 5550, 5150, 5652, 9650, 9670,9680, 450-mobile;

40847

kos

C6656GE

photosmart 145,7150, 7350, 7550,7260,7660,7760,7960,psc 1110,1210,2110, 2210, 2175, 2410,2510,1350, officejet 4110,5510, 4255

315724

kos

C6657AE

deskjet 5550, 5150, 5652, 9650, 9670,9680, 450-mobile;

40804

kos

C6657GE

photosmart 145,7150, 7350, 7550,7260,7660,7760,7960,psc 1110,1210,2110, 2210, 2175, 2410,2510,1350, officejet 4110,5510,4255

315719

kos

deskjet 5550, 5150, 5652, 3650,9650,9670,9680,450-mobile; photosmart 7150, 7350, 7550,7260,7660,7760,7960,psc 2110, 2210, 2175, 2410,2510,1350, officejet 4110,4255

40822

kos

C8727AE

deskjet 3420, 3520, 3550,3650, 3325 series

408853

kos

C8728AE

deskjet 3420, 3520, 3550,3650, 3325 series, officejet 4255

40840

kos

C8765EE

photosmart 8150,8450, deskjet 5740,6540, 6840,6540d psc 2610,2710, 2355, officejet 7410, 6210 all in one

40856

kos

C8766EE

photosmart 375, 325, 8150, 8450, deskjet 5740, 6540, 6840,6540d, psc 325, 375, 2355, 2610, 2710,officejet 7410, 6210 all in one

40842

kos

C8767EE

photosmart 8150, 8450, deskjet 6540, 5740, 6840, 6540d, officejet 7410, psc 2610, 2710

40821

kos

C9359AE

photosmart 245,145,7660,7760,7960

40830

kos

C9363EE

photosmart 325, 375, deskjet 6540, 5740, 6840, 6540d, officejet 6210, 7410, psc 3255, 2610, 2710

40787

kos

C9368AE

photosmart 325, 375,8150, 8153, 8450, 8453 , deskjet 6540,6543, 6840, 6843, 6540d,6543d, officejet7410, psc 2610, 2710

40831

kos

photosmart 8150,8450, deskjet 6540, 5740, 6840, 6540d, officejet 7410, 6210 all in one

40841

kos

C6658AE foto

C9369EE foto

13 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1. 1 Hewlett Packard

Črnila za tiskalnike Hewlett Packard OEM

barva za tiskalnik

šifra

C9425A

črnilo HP b-c št.85 dnj30 dnj30n dnj30gp dnj90 dnj90r dnj90gp dnj130 dnj130nr dnj130gp

40793

kos

C9426A

črnilo HP b-m št.85 dnj30 dnj30n dnj30gp dnj90 dnj90r dnj90gp dnj130 dnj130nr dnj130gp

40794

kos

C9427A

črnilo HP b-y št.85 dnj30 dnj30n dnj30gp dnj90 dnj90r dnj90gp dnj130 dnj130nr dnj130gp

40771

kos

C9428A

črnilo HP b-lc št.85 dnj30 dnj30n dnj30gp dnj90 dnj90r dnj90gp dnj130 dnj130nr dnj130gp

40769

kos

C9429A

črnilo HP b-lm št.85 dnj30 dnj30n dnj30gp dnj90 dnj90r dnj90gp dnj130 dnj130nr dnj130gp

40770

kos

C9351AE

črnilo HP č št.21 dj 3940, d2360, d2460; dj f2180, f380, f4180 all-in-one series; oj 4315, 4355 all-in-one series; psc1410

40864

kos

C9351CE

črnilo HP č št.21 xl dj f2280, d1560, 3920, 3940, d1360, d1460 d1470, d1560, d2330, d2360, d2430, d2430 2460, f370, f375, f380, f2180, f2187, f2280 f4140, f4172, f4180, f4190, fax 3180 officejet 4315, 4355, j3680, j5520 photosmart 1402aio, 1410aio, 1415aio,1417aio

365183

kos

C9352AE

črnilo HP b št.22 dj 3940, d2360, d2460; dj f2180, f380, f4180 all-in-one series; oj 4315, 4355 all-in-one series; psc1410

40858

kos

C9352CE

črnilo HP b št.22 xl dj f2280, d1560, 3920, 3940, d1360, d1460, d1470, d1560, d2330, d2360, d2430, d2430, 2460, f370, f375, f380, f2180, f2187, f2280, f4140, f4172, f4180, f4190, fax 3180, officejet 4315, 4355, j3680, j5520, photosmart 1402aio, 1410aio, 1415aio,1417aio

380557

kos

14 Katalog pisarniškega materiala II.


1

INFORMATIKA 1. 1 Hewlett Packard

Črnila za tiskalnike Hewlett Packard OEM

barva za tiskalnik

šifra

C9385AE

črnilo HP č št.88 oj pro k5400-series, pro k550-series,pro l7480, l7580, l7680, l7780 all-in-one

40843

kos

C9386AE

črnilo HP b-c št.88 oj pro k5400-series, pro k550-series, pro l7480, l7580, l7680, l7780 all-in-one

40867

kos

C9387AE

črnilo HP b-m št.88 oj pro k5400-series, pro k550-series, pro l7480, l7580, l7680, l7780 all-in-one

40868

kos

C9388AE

črnilo HP b-y št.88 oj pro k5400-series, pro k550-series, pro l7480, l7580, l7680, l7780 all-in-one

40869

kos

C9396AE

črnilo HP č št.88xl oj pro k5400-series, pro k550-series, pro l7480, l7580, l7680, l7780 all-in-one

40784

kos

C9391AE

črnilo HP b-c št.88xl oj pro k5400-series, pro k550-series, pro l7480, l7580, l7680, l7780 all-in-one

40829

kos

C9392AE

črnilo HP b-m št.88xl oj pro k5400-series, pro k550-series, pro l7480, l7580, l7680, l7780 all-in-one

40828

kos

C9393AE

črnilo HP b-y št.88xl oj pro k5400-series, pro k550-series, pro l7480, l7580, l7680, l7780 all-in-one

40827

kos

C9381A

glava črna+yellow št.88 oj pro k5400-series, pro k550-series, pro l7480, l7580, l7680, l7780 all-in-one

40764

kos

C9382A

glava cyan+magenta št.88 oj pro k5400-series, pro k550-series,pro l7480, l7580, l7680, l7780 all-in-one

40765

kos

C8766EE

črnilo HP b št.343 dj460 dj460c dj5740 dj5940 dj6520 dj6540 dj6580, dj6620 dj6940 dj6980 dj9800 ps335 ps370 ps385, ps2575 ps7850 ps8050 psc1610 psc2350 psc2355, psc2355p psc3100 psc4180 oj6200 oj6210 oj6215, oj6300 oj6310 oj7210 oj7300 oj7310 oj7410

40842

kos

C9364EE

črnilo HP č št.337 dj 5940, 6940, 6980; oj 6310, 7110 all-in-one; oj pro k7100; ps 2575 all-in-one; ps 8750, d5160

40851

kos

C9361EE

črnilo HP b št.342 dj 5440, oj 6310 all-in-one, ps 2575 all-in-one psc 1510 all-in-one

40850

kos

C9362EE

črnilo HP č št.336 dj 5440, oj 6310 all-in-one, ps 2575 all-in-one psc 1510 all-in-one

40859

kos

C9504EE

črnilo HP č 2x c8767ee št.339 252342 dj 5740, 5940, 6540-series, 6620, 6840, 6940, 6980, 9800-series; oj 6310, 7110, 7210, 7310, 7410 allin-one, pro k7100; ps 2575 all-in-one, 8150, 8450, 8750, pro b8350, ps 2710 in 2610, all-in-one

kos

C9505EE

črnilo HP b 2x c9363ee št.344 252344 dj 460 mobile series, 5740, 5940, 6540-series, 6620, 6840, 6940, 6980, 9800-series; oj 6210, 7110, 7210, 7310, 7410 all-in-one, pro k7100; ps 2575 all-in-one, 325, 335, 375, 385, 428, 475, 8150, 8450, 8750, pro b8350; psc 1610 in 2355, all-in-one; ps 2710 in 2610 all-in-one

kos

C4814AE

črnilo HP č št.13 bj1000 bj2000 bj3000 oj9110 oj9120 oj9130 ojprok

40826

kos

C4815AE

črnilo HP b-c št.13 bj1000 bj2000 oj9110 oj9120 oj9130 ojprok850

40825

kos

C4816AE

črnilo HP b-m št.13 bj1000 bj2000 bj3000 oj9110 oj9120 oj9130 ojprok

40824

kos

C4817AE

črnilo HP b-y št.13 bj1000 bj2000 oj9110 oj9120 oj9130 ojprok850

40823

kos

C8772EE

črnilo HP b-m št.363 psc5180 psc7180 ps8200 ps8250 ps3110 ps3210 ps3310 psd6160 psd7360

40878

kos

C8774EE

črnilo HP b-lc št.363 psc5180 psc7180 ps8200 ps8250 ps3110 ps3210 ps3310 psd6160 psd7360

40876

kos

C8775EE

črnilo HP b-lm št.363 psc5180 psc7180 ps8200 ps8250 ps3110 ps3210 ps3310 psd6160 psd7360

40879

kos

15 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1. 1 Hewlett Packard

Črnila za tiskalnike Hewlett Packard OEM

barva za tiskalnik

šifra

C8773EE

črnilo HP b-y št.363 psc5180 psc7180 ps8200 ps8250 ps3110 ps3210 ps3310 psd6160 psd7360

40880

kos

C8771EE

črnilo HP b-c št.363 psc5180 psc7180 ps8200 ps8250 ps3110 ps3210 ps3310psd6160 psd7360

40877

kos

C8719EE

črnilo HP č št.363 psc5180 psc7180 ps8200 ps8250 ps3110 ps3210 ps3310 psd6160 psd7360

40813

kos

C8721EE

črnilo HP č št.363 psc5180 psc7180 ps8200 ps8250 ps3110 ps3210 ps3310 psd6160 psd7360

40866

kos

C9503AE

črnilo HP b 2x c6657a št.57 dj 450 mobile series; oj 4255, 5510, 5610 all-in-one; ps 7450, 7760; psc 2410 all-in-one

252346

kos

CB332EE

2x črnilo HP b št.343 dj 460 mobile series, 5740, 5940, 6840, 6940, 9800-series; oj 6210, 6310, 7110, 7210, 7310, 7410 all-in-one, pro k7100; ps 2575 all-in-one, ps 335, 385, 428, 475, 8450, 8750, pro b8350; psc 1510, 1610, 2355 all-in-one

252351

kos

CB331EE

2x črnilo HP č št.338 dj 460 mobile series; dj 5740, 6840, 9800-series; oj 6210, 7110, 7210, 7310, 7410 all-in-one, pro k7100 ps 2575 all-in-one, 8450, 8750, pro b8350; psc 1510, 1610, 2355 all-in-one

252354

kos

C9502AE

črnilo HP č 2x c6656ae št.56 dj 450 mobile series; oj 4255, 5510, 5610 all-in-one; ps 7450, 7760; psc 2410 all-in-one

252349

kos

CB335EE

črnilo HP č št. 350 dj d4260; oj j5780 in j5785 all-in-one; s c4280 in c5280 all-in-one, ps d5360

297257

kos

CB336EE

črnilo HP č št. 350xl dj d4260; oj j5780 in j5785 all-in-one; ps c4280 in c5280 all-in-one, ps d5360

281931

kos

CB337EE

črnilo HP b št.351 dj d4260; oj j5780 in j5785 all-in-one; ps c4280 in c5280 all-in-one, ps d5360

402806

kos

CB338EE

črnilo HP b št.351xl dj d4260; oj j5780 in j5785 all-in-one; ps c4280 in c5280 all-in-one, ps d5360

281937

kos

črnilo HP pbk št. 72 vivera djt1100 djt610

314700

kos

C9397A foto

16 Katalog pisarniškega materiala II.


1

INFORMATIKA 1. 1 Hewlett Packard

Črnila za tiskalnike Hewlett Packard OEM

barva za tiskalnik

šifra

C9398A

črnilo HP b-c št. 72 vivera djt1100 djt610

314699

kos

C9399A

črnilo HP b-m št. 72 vivera djt1100 djt610

314698

kos

C9400A

črnilo HP b-y št. 72 vivera djt1100 djt610

314697

kos

C9401A

črnilo HP grey št. 72 vivera djt1100 djt610

314696

kos

C9403A

črnilo HP mbk št. 72 vivera djt1100 djt610

314849

kos

C9370A

črnilo HP p-bk št. 72 vivera djt1100 djt610

314847

kos

C9371A

črnilo HP b- c št. 72 vivera djt1100 djt610

314845

kos

C9372A

črnilo HP b-m št. 72 vivera djt1100 djt610

314844

kos

C9373A

črnilo HP b- y št. 72 vivera djt1100 djt610

314842

kos

C9374A

črnilo HP grey št. 72 vivera djt1100 djt610

314841

kos

CB334AE

črnilo HP č št. 54 (cb334ae) dj f4180 all-in-one

335380

kos

CC641EE

črnilo HP č vivera ink št300xl (cc641ee) deskjet d2560, f4280

355501

kos

CC643EE

črnilo HP b vivera ink št. 300 (cc643ee) deskjet d2560, f4280

354452

kos

CC644EE

črnilo HP b vivera ink št300xl (cc644ee) deskjet d2560, f4280

360346

kos

CC653AE

črnilo HP č št. 901 (cc653ae) officejet j4580, j4660,j4680

365004

kos

CC654AE

črnilo HP č št. 901 xl (cc654ae) officejet j4580, j4660,j4680

363931

kos

CC656AE

črnilo HP b št. 901 (cc656ae) officejet j4580, j4660,j4680

363934

kos

CB316EE

črnilo HP č št. 364 (cb316ee) photosmart d5460

375931

kos

CB317EE

črnilo HP č. photo št. 364 (cb317ee) photosmart d5460

372517

kos

CB318EE

črnilo HP b-c št. 364 (cb318ee) photosmart d5460

372527

kos

CB319EE

črnilo HP b-m št. 364 (cb319ee) photosmart d5460

372528

kos

CB320EE

črnilo HP b-y št. 364 (cb320ee) photosmart d5460

372531

kos

CB321EE

črnilo HP č. št. 364 xl (cb321ee) photosmart d5460

366640

kos

CB322EE

črnilo HP č. photo št. 364 xl (cb322ee) photosmart d5460

366650

kos

CB323EE

črnilo HP b-c št. 364 xl (cb323ee) photosmart d5460

366655

kos

17 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1. 1 Hewlett Packard

Črnila za tiskalnike Hewlett Packard OEM

barva za tiskalnik

šifra

CB324EE

črnilo HP b-m št. 364 xl (cb324ee) photosmart d5460

366658

kos

CB325EE

črnilo HP b-y št. 364 xl (cb325ee) photosmart d5460

366661

kos

C4902AE

črnilo HP črno št.940 (c4902ae) št. 940 črna

386695

kos

C4906AE

črnilo HP črno št. 940xl (c4906ae) št. 940 xl črn

388025

kos

C4907AE

črnilo HP b-c št.940xl (c4907ae) št. 940 xl cyan

386700

kos

C4908AE

črnilo HP b-m št.940xl (c4908ae) št. 940xl magenta

386704

kos

C4909AE

črnilo HP b-y št.940xl (c4909ae) št. 940 xl

386706

kos

CD971AE

črnilo HP črno št.920 (cd971ae) št.920 črna

403946

kos

CD972AE

črnilo HP b-c št.920xl (cd972ae) št. 920xl cyan

404392

kos

CD973AE

črnilo HP b-m št.920xl (cd973ae) št. 920 xl magenta

404393

kos

CD974AE

črnilo HP b-y št.920xl (cd974ae) št. 920 xl yellow

404395

kos

CD975AE

črnilo HP črno št.920xl (cd975ae) št. 920 xl črno

404464

kos

18 Katalog pisarniškega materiala II.


1

INFORMATIKA 1. 1 Hewlett Packard

ÄŒrnila za tiskalnike Hewlett Packard OEM

barva za risalnik

ĹĄifra

51640AE

designjet 330, 350c, 430, 450c, 455ca, 650c,488ca

40818

kos

51644CE

designjet 350c, 450c, 455ca, 750c, 755cm

40809

kos

51644ME

designjet 350c, 450c, 455ca, 750c, 755cm

40805

kos

51644YE

designjet 350c, 450c, 455ca, 750c, 755cm

40806

kos

51645AE

designjet 700, 750c, 755cm

40815

kos

51650CE

designjet 250c, 650c, 650c/ps

360486

kos

51650ME

designjet 250c, 650c, 650c/ps

348524

kos

51650YE

designjet 250c, 650c, 650c/ps

361202

kos

C1806A

designjet 2000cp, 2800cp, 3000cp, 3500cp, 3800cp

293967

kos

C1807A

designjet 2000cp, 2800cp, 3000cp, 3500cp, 3800cp

293970

kos

C1808A

designjet 2000cp, 2800cp, 3000cp, 3500cp, 3800cp

293971

kos

C1809A

designjet 2000cp, 2800cp, 3000cp, 3500cp, 3800cp

293972

kos

C4836AE

designjet 10/20/50ps, 100, 120

40802

kos

C4837AE

designjet 10/20/50ps, 100, 120

40801

kos

C4838AE

designjet 100

40803

kos

C4844AE

designjet 500, 500pc, 800, 800ps , businessinkjet 1100, 3000, 2600,2230,

40778

kos

C4846A

designjet 1050c, 1055cm

40751

kos

C4847A

designjet 1050c, 1055cm

40761

kos

C4848A

designjet 1050c, 1055cm

40762

kos

C4871A

designjet 1050c, 1055cm

40760

kos

C4872A

designjet 1050c, 1055cm

40754

kos

C4873A

designjet 1050c, 1055cm

40755

kos

C4874A

designjet 1050c, 1055cm

253170

kos

19 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1. 1 Hewlett Packard

Črnila za risalnike Hewlett Packard OEM

barva za risalnik

šifra

C4911A

designjet 500, 500pc, 800, 800ps

40775

kos

C4912A

designjet 500, 500pc, 800, 800ps

40774

kos

C4913A

designjet 500, 500pc, 800, 800ps, 10ps.20ps,50ps,120

40773

kos

C4810A

designjet 500, 500pc, 800, 800ps,

40780

kos

C4811A

designjet 500, 500pc, 800, 800ps, 10ps.20ps,50ps, 120

40915

kos

C4812A

designjet 500, 500pc, 800, 800ps, 10ps.20ps,50ps, 120

40782

kos

C4813A

designjet 500, 500pc, 800, 800ps, 10ps.20ps,50ps, 120

40783

kos

C4820A

designjet 1050c, 1055cm *

40758

kos

C4821A

designjet 1050c, 1055cm *

40757

kos

C4822A

designjet 1050c, 1055cm *

40759

kos

C4823A

designjet 1050c, 1055cm *

40756

kos

* tiskalna glava in čistilo

Tonerji za laserske tiskalnike HP OEM

barva za tiskalnik

šifra

92298A

laserjet 4, 4m, 4+, 4m+, 5, 5m, 5n

35520

kos

C3903A

laserjet 5p, 5mp, 6p, 6mp

35536

kos

C3906A

laserjet 5l, 6l, 3100, 3150

35554

kos

C3909A

laserjet 5si, 5simx, 8000, mopier, mopier 240

35487

kos

C4092A

laserjet 1100, 1100a

35566

kos

C4096A

laserjet 2100, 2100m, 2100tn, 2200

35514

kos

C4127A

laserjet 4000, 4000n, 4000t, 4000tn, 4050, 4050n, 4050t, 4050tn

35530

kos

C4127X

laserjet 4000, 4000n, 4000t, 4000tn, 4050, 4050n, 4050t, 4050tn, 5100 series

35506

kos

C4129X

laserjet 5000, 5000g, 5000gn , 5100/tn/dtn

355488

kos

C4182X

laserjet 8100, 8150

355479

kos

C4191A

color laserjet 4500, 4550

35535

kos

20 Katalog pisarniškega materiala II.


1

INFORMATIKA 1. 1 Hewlett Packard Tonerji za laserske tiskalnike HP OEM

barva za tiskalnik

šifra

C4192A

color laserjet 4500, 4550

35505

kos

C4193A

color laserjet 4500, 4550

35509

kos

C4194A

color laserjet 4500, 4550

35507

kos

C7115A

laserjet 1200, 1000w , 1005w ,3300, 3320, 3330 in 3380 all in one

35559

kos

C7115X

laserjet 1200, 1000w , 1005w ,3300, 3320, 3330 in 3380 all in one

35539

kos

C8061A

laserjet 4100

35521

kos

C8061X

laserjet 4100

35505

kos

C8543X

laserjet 9000/9040mfp/9050mfp

350569

kos

C8550A

laserjet 9500

291149

kos

C8551A

laserjet 9500

328552

kos

C8552A

laserjet 9500

325721

kos

C8553A

laserjet 9500

350590

kos

C9700A

HP color laserjet 1500/2500

35532

kos

C9701A

HP color laserjet 1500/2500

35518

kos

C9702A

HP color laserjet 1500/2500

35519

kos

C9703A

HP color laserjet 1500/2500

35517

kos

C9720A

color laserjet 4600

35492

kos

C9721A

color laserjet 4600

35461

kos

C9722A

color laserjet 4600

35486

kos

C9723A

color laserjet 4600

35485

kos

C9730A

HP color laserjet 5500,

35484

kos

C9731A

HP color laserjet 5500

35466

kos

C9732A

HP color laserjet 5500

35467

kos

C9733A

HP color laserjet 5500

35465

kos

Q1338A

HP laserjet 4200

35500

kos

Q1339A

HP laserjet 4300

35483

kos

Q2610A

HP laserjet 2300

35504

kos

Q2610D

HP laserjet 2300

35482

kos

Q2612A

HP laserjet 1010/1012/1015 in 3020/3030, 3015 all in one

35550

kos

Q2613A

HP laserjet 1300

35551

kos

Q2613X

HP laserjet 1300

35528

kos

Q2624A

HP laserjet 1150

35546

kos

Q2670A

HP laserjet 3500, 3700 series

35499

kos

Q2671A

HP laserjet 3500

35498

kos

Q2672A

HP laserjet 3500

35496

kos

Q2673A

HP laserjet 3500

35497

kos

Q2681A

HP laserjet 3700

40752

kos

Q2682A

HP laserjet 3700

35493

kos

Q2683A

HP laserjet 3700

35478

kos

www.mladinska.com

21


1

INFORMATIKA 1. 1 Hewlett Packard

22 Katalog pisarniškega materiala II.


1

INFORMATIKA 1. 1 Hewlett Packard

Tonerji za laserske tiskalnike HP OEM

barva za tiskalnik

št. strani šifra

CB380A

color laserjet cp6015

16500

386537

kos

CB381A

color laserjet cp6015/cm6030

21000

384017

kos

CB382A

color laserjet cp6015/cm6030

21000

384018

kos

CB383A

color laserjet cp6015/cm6030

21000

385773

kos

CB390A

laserjet cm6030,cm6040

19500

384016

kos

CB400A

cp4005,

7.500

263271

kos

CB401A

cp4005,

7.500

263273

kos

CB402A

cp4005,

7.500

263275

kos

CB403A

cp4005,

7.500

263276

kos

CB435A

laserjet p1005/p1006

1500

324510

kos

CB436A

laserjet p1505/m1120mf

2000

317377

kos

CB540A

laserjet cp1215/1515

2200

338740

kos

CB541A

laserjet cp1215/1515

1400

338737

kos

CB542A

laserjet cp1215/1515

1400

338732

kos

CB543A

laserjet cp1215/1515

1400

338741

kos

CC364A

laserjet p4014,4015,

10000

344200

kos

CC364X

laserjet p4015,4510

24000

344203

kos

CC530A

color laserjet cp2025,cm2320

3500

365103

kos

CC531A

color laserjet cp2025 cm2320

2800

365105

kos

CC532A

color laserjet cp2025, cm2320

2800

365108

kos

CC533A

color laserjet cp2025 cm2320

2800

365109

kos

CE250A

color laserjet cp3525,cm3530

5000

375797

kos

CE250X

color laserjet cp3525, cm3530

10500

381559

kos

CE251A

color laserjet cp3525,cm3530

7000

375798

kos

CE252A

color laserjet cp3525,cm3530

7000

375795

kos

CE253A

color laserjet cp3525,cm3530

7000

375794

kos

CE505A

laserjet p2035, p2055

2300

375952

kos

CE505X

laserjet p2055

6500

372336

kos

Q5942XD

dvojno pakiranje laserjet 4250/4350

2X20000 348979

kos

Q6511XD

dvojno pakiranje laserjet 2400/2420/2430

2X12000 381579

kos

Q7570A

m5025mfp

15000

349370

kos

Q5942A

laserjet4250/4350

10000

35491

kos

Q5942X

laserjet4250/4350

20000

35464

kos

Q5945A

laserjet 4345mfp

18000

35481

kos

Q5949A

laserjet1160/1320

2500

35545

kos

Q5949X

laserjet1320

6000

35501

kos

23 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1. 1 Hewlett Packard

24 Katalog pisarniškega materiala II.


1

INFORMATIKA 1. 1 Hewlett Packard

Tonerji za laserske tiskalnike HP št. strani

šifra

dvojno pakiranje laserjet1320

2X6000

311636

kos

Q5950A

color laserjet 4700

11000

257020

kos

Q5951A

color laserjet 4700

10000

257024

kos

Q5952A

color laserjet 4700

10000

257027

kos

Q5953A

color laserjet 4700

10000

257373

kos

Q6000A

color laserjet 2600/1600

2000

35547

kos

Q6001A

color laserjet 2600/1600

2000

35523

kos

Q6002A

color laserjet 2600/1600

2000

35524

kos

Q6003A

color laserjet 2600/1600

2000

35525

kos

Q6511A

laserjet 2410/2420/2430

6000

35495

kos

Q6511X

laserjet 2410/2420/2430

12000

35462

kos

dvojno pakiranje lj 2410/2420/2430

2X12000

381579

kos

Q7551A

laserjet p3005

6500

256676

kos

Q7551X

laserjet p3005

13000

256677

kos

Q7553A

laserjet p2015

3.000

252059

kos

Q7553X

laserjet p2015

7.000

252060

kos

Q7560A

color laserjet 3000

6500

340682

kos

Q7561A

color laserjet 3000

3500

302484

kos

Q7562A

color laserjet 3000

3500

302482

kos

Q7563A

color laserjet 3000

3500

340683

kos

Q7581A

color laserjet 3800

6000

35471

kos

Q7582A

color laserjet 3800

6000

35472

kos

Q7583A

color laserjet 3800

6000

35470

kos

Q6470A

color laserjet 3600, 3800

6000

35494

kos

Q6471A

color laserjet 3600

4000

252543

kos

Q6472A

color laserjet 3600

4000

252061

kos

Q6473A

color laserjet 3600

4000

252148

kos

OEM Q5949XD

Q6511XD

barva za tiskalnik

25 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1. 1 Hewlett Packard

Papir HP za DeskJet tiskalnike OEM

opis

šifra

Q2510HF

everyday photo, pol svetleči, A4, 100 list

330368

1 zav

Q1991HF

premium photo, svetleči -10 x 15 cm, 20 list

12344

1 zav

C6832HF

premium plus photo, svetleči A4, 20 list

389095

1 zav

Q1786A

premium plus photo, svetleči A4, 50 list

12352

1 zav

C6951A

premium plus photo, matiran A4, 20 list

12341

1 zav

Q5433A

premium photo, satin-mat A4,20 list

350175

Q5496A

premium plus photo, svetleči A3, 20 list

12485

1 zav 1 zav

Q5451A

everyday photo quality gloss A4, 25 list

12345

Q6572A

premium plus photo, svetleči 13 x 18 cm brez roba, 20 list

12363

1 zav

Q7040A

premium glossy photo paper 240g A4 50 list

378821

1 zav

1 zav

Papirji HP 10x15 OEM

opis

šifra

Q1991HF

HP premium photo papir, glossy, 240g, 10x15cm 20 list

12344

kos

Q8027A

HP premium plus high-gloss photo papir 280g- 10 x 15 cm plus 25 list

332514

kos

Q8029A

HP premium plus high-gloss photo papir 280g-10 x 15 cm plus 100 list

378917

kos

Q8032A

HP premium glossy photo papir 240g-10 x 15 cm 100 list

330195

kos

Q8692A

HP advanced glossy photo papir 250g-10 x 15cm borderless/100 list

303658

kos

26 Katalog pisarniškega materiala II.


1

INFORMATIKA

*Evropske dimenzije:

24 inch = 610 mm 36 inch = 914 mm 42 inch = 1067 mm 54 inch = 1372 mm 60 inch = 1524 mm Pred nakupom preverite dimenzije, ki jih omogoča risalnik.

Papir HP za ploter ali designjet tiskalnike OEM

opis

gramatura

dimenzije*

šifra

C6035A

papir HP bright white inkjet

90 g

24”x45m

12342

kos

C6036A

papir HP bright white inkjet

90 g

36”x45m

12331

kos

C6810A

papir HP bright white inkjet

90 g

36”x91m

350397

kos

C6019B

papir HP coated

98 g

12332

kos

C6020B

papir HP coated

98 g

24”x45m 36”x45m

12350

kos

C6567B

papir HP coated

98 g

|42”x45m

12349

kos

350558

kos

51631D

papir HP special inkjet

90 g

24”x45m

51631E

papir HP special inkjet

90 g

36”x45m

12334

kos

C3868A

papir HP natural tracing

90 g

36”x45m

350477

kos

C3869A

papir HP natural tracing

90 g

24”x45m

350442

kos

27 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1. 1 Hewlett Packard

Papir HP za DeskJet tiskalnike OEM

opis

šifra

C6818A

za brošure in letake, svetleči - A4, 50L list

12354

zav

C6821A

za brošure in letake, svetleči - A3, 50 list

350607

zav

C6592A

za brošure in letake, mat - A4, 100 list

12359

zav

Q6594A

za brošure in letake, mat - A3, 100 list

255951

zav

C6050A

papir t-shirt transfer za deskjet 6xx ,7xx,8xx,11xx, (papir za tiskanje na majice ) 10 listov

260722

zav

28 Katalog pisarniškega materiala II.


1

INFORMATIKA 1. 23 Papir za tiskalnike HP

Papir HP za LaserJet tiskalnike OEM

opis

šifra

C2936A

papir HP lj prosojnica color and monochrome 50 listov

12483

1 zav

Q6550A

papir HP za laserjet, photo matt, A4, 100 listov, 200g

255285

1 zav

Q6542A

papir HP za lj soft gloss, A4, 200 listov,120g

34392

1 zav

Q6544A

papir HP za lj matt, A4, 150 listov

314817

1 zav

Q6616A

papir HP za laserjet glossy A4 150 listov,160g/m2

332987

1 zav

Q5462A

papir HP advanced satin matt photo 250g-A3+330 x 483 mm/25 listov

332511

1 zav

Q2553A

papir HP lj professional glossy A3, 25 listov, 130g

288406

1 zav

29 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1. 2 Epson

Podjetje Epson ima svoje korenine v daljnem letu 1881. Takrat je K.Hattori ustanovil podjetje, ki se je ukvarjalo s prodajo ur. Podjetje Seiko Group se je kasneje razvilo v Seiko Epson. Prvi mini tiskalnik so pri Epsonu naredili leta 1969. Takoj za njim pa so izumili tudi prvo kvarčno uro.

Črnila za barvne tiskalnike Epson OEM

barva za tiskalnik

šifra

S020126

črnilo sc-3000

400242

kos

S020130

črnilo sc-3000

400241

kos

S020138

črnilo sc-3000

40938

kos

T001011

črnilo sph-1200

40909

kos

T003011

črnilo sc-900/980

40902

kos

T003012

črnilo sc-900/980 dvojni paket

40890

kos

T005011

črnilo sc-900/980

40894

kos

30 Katalog pisarniškega materiala II.


1

INFORMATIKA 1. 2 Epson

Črnila za barvne tiskalnike Epson OEM

barva za tiskalnik

šifra

T019401

črnilo sc-880

40904

kos

T020401

črnilo sc-880

40907

kos

T026401

črnilo stylus photo 810

40911

kos

T027401

črnilo stylus photo 810/830/925

40920

kos

T028401

črnilo stylus c60

40905

kos

T029401

črnilo stylus c60

40908

kos

T032140

črnilo sc-80/70/c82/cx5200

40896

kos

T032240

črnilo barvno-cyan; sc-80/70

40951

kos

T032340

črnilo barvno-magenta;sc-80/70

40949

kos

T032440

črnilo barvno-yellow; sc-80/70

40950

kos

T033140

črnilo črno; stylus photo 950

40981

kos

T033240

črnilo barvno-cyan; stylus photo 950

40976

kos

T033340

črnilo barvno-magenta; stylus photo 950

40975

kos

T033440

črnilo barvno-yellow; staylus photo 950

40974

kos

T033540

črnilo barvno-light cyan; stylus photo 950

40978

kos

T033640

črnilo barvno-light magenta; stylus photo 950

40977

kos

T034140

črnilo photo; stylus photo 2100/pro

40982

kos

T034240

črnilo cyan ; stylus photo 2100/pro

40956

kos

T034340

črnilo magenta ; stylus photo 2100/pro

40955

kos

T034440

črnilo yellow ; stylus photo 2100/pro

40954

kos

T034540

črnilo light cyan ; stylus photo 2100/pro

409543

kos

T034640

črnilo light magenta ; stylus photo 2100/pro

40941

kos

T034740

črnilo light-black; stylus photo 2100/pro

40942

kos

T034840

črnilo matte-black; stylus photo 2100/pro

40959

kos

T036140

črnilo stylus c42ux/c42s/c42plus/c46

40983

kos

T037040

črnilo stylus c42ux/c42s/c42plus/c46

40935

kos

T03814A

črnilo stylus c43ux

40940

kos

T03904A

črnilo stylus c43ux

40930

kos

T040140

črnilo stylus c62/cx3200

40897

kos

T041040

črnilo stylus c62/cx3200

40901

kos

T042240

črnilo barvno; cyan stylus c82/cx5200/cx5400

40948

kos

T007401

črnilo sph-790/890/1290 sph-870/875dc/1270

40931

kos

T007402

črnilo sph-790/890/1290 dvojni paket

40895

kos

T008401

črnilo sph-790/890 sph-870/875dc

40937

kos

T009401

črnilo sph-1270/1290

40919

kos

T013401

črnilo sc-480/580/480sxu

40953

kos

T014401

črnilo sc-480/840sux/580/c40/c20

40929

kos

31 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1. 2 Epson

32 Katalog pisarniškega materiala II.


1

INFORMATIKA 1. 2 Epson

Črnila za barvne tiskalnike Epson OEM

barva za tiskalnik

šifra

T042340

črnilo barvno; magenta stylus c82/cx5200/cx5400

40946

kos

T042440

črnilo barvno; yellow stylus c82/cx5200/cx5400

40946

kos

T043140

črnilo stylus c84/86/cx6400/6600 - velika kapaciteta 29 ml

40912

kos

T044140

črnilo stylus c64/66/84/86/cx3650/6400/6600 m.k. 13 ml

40945

kos

T044240

črnilo stylus c64/66/84/86/cx3650/6400/6600 v.k. 13 ml

40972

kos

T044340

črnilo b-m; sty c64/66/84/86/cx3650/6400/6600 v.k. 13 ml

40973

kos

T044440

črnilo stylus c64/66/84/86/cx3650/6400/6600 v.k. 13 ml

40971

kos

T045240

črnilo stylus c64/66/84/86/cx3650/6400/6600 m.k. 8 ml

41016

kos

T045340

črnilo stylus c64/66/84/86/cx3650/6400/6600 m.k. 8 ml

41018

kos

T045440

črnilo stylus c64/66/84/86/cx3650/6400/6600 m.k. 8 ml

41020

kos

T048140

črnilo stylus photo r200/r300/rx500/rx600

40984

kos

T048240

črnilo stylus photo r200/r300/rx500/rx600

40985

kos

T048340

črnilo stylus photor200/r300/rx500/rx600

40969

kos

T048440

črnilo stylus photo r200/r300/rx500/rx600

40970

kos

T048540

črnilo stylus photo r200/r300/rx500/rx600

40968

kos

T048640

črnilo stylus photo r200/r300/rx500/rx600

40967

kos

T050140

črnilo sc-500/400/600 sph-700/ex/440/460/640/660 sc-670; sph-750/1200, s020093+s020187

40928

kos

T050142

črnilo sc-400/500/600/440/460/640/660 dvojni paket, s020206+s020208

259116

kos

T051140

črnilo sc-800/850/1520/740/760/860/1160 s-scan-2000/2500, s020108+s020189

40917

kos

T051142

črnilo sc-800/850/1520/740/760/860/1160 dvojni paket, s020207+s020209

40900

kos

T052040

črnilo sc-400/600/800/440/460/640/660 sc-670/740/760/860/11, s020089+s020191

40918

kos

T053040

črnilo stylus photo sph-700/ex/sph-750, s020110+s020193

40934

kos

T054040

črnilo “gloss optimizer”; stylus photo r800

41049

kos

T054140

črnilo črno-photo; stylus photo r800

40965

kos

T054240

črnilo cyan stylus photo r800

40966

kos

T054340

črnilo magenta stylus photo r800

40964

kos

T054440

črnilo yellow stylus photo r800

40961

kos

T054740

črnilo b; red stylus photo r800

40962

kos

T054840

črnilo črno-matt; stylus photo r800

40960

kos

T054940

črnilo blue stylus photo r800

40963

kos

T055140JA

črnilo stylus photo rx 425

40872

kos

T055240JA

črnilo stylus photo rx 425

40875

kos

T055340JA

črnilo stylus photo rx 425

40873

kos

T055440JA

črnilo stylus photo rx 425

40874

kos

33 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1. 2 Epson

Črnila za barvne tiskalnike Epson OEM

barva za tiskalnik

šifra

S020118

črnilo sc-3000 stylus pro-5000

40893

kos

S020122

črnilo sc-3000 stylus pro-5000

350673

kos

S020143

črnilo stylus pro-5000

347819

kos

S020147

črnilo stylus pro-5000

350690

kos

T499011

črnilo stylus pro 10000

350669

kos

T500011

črnilo stylus pro 10000

360989

kos

T501011

črnilo stylus pro 10000

360997

kos

T502011

črnilo stylus pro 10000

347767

kos

T544100

črnilo photo; stylus pro 7600/9600/4000 (220 ml)

3600987

kos

T544200

črnilo stylus pro 7600/9600/4000 (220 ml)

319461

kos

T544300

črnilo stylus pro 7600/9600/4000 (220 ml)

319467

kos

T544400

črnilo stylus pro 7600/9600/4000 (220 ml)

40884

kos

T544500

črnilo stylus pro 7600/9600/4000 (220 ml)

350595

kos

T544600

črnilo stylus pro 7600/9600/4000 (220ml)

350654

kos

T544700

črnilo light; stylus pro 7600/9600/4000 (220ml )

349661

kos

T544800

črnilo matt; stylus pro 7600/9600/4000 (220ml)

312035

kos

34 Katalog pisarniškega materiala II.


1

INFORMATIKA 1. 2 Epson

Črnila za barvne tiskalnike Epson OEM

barva za tiskalnik

šifra

T061540

stylus d68 photo edition, stylus d88, stylus d88, plus, stylus d88 plus exp, stylus dx3850, stylus dx4250, stylus dx4850

40882

kos

T061140

stylus d68 photo edition, stylus d88, stylus d88, plus, stylus d88 plus exp, stylus dx3850, stylus dx4250, stylus dx4850

41039

kos

T061240

stylus d68 photo edition, stylus d88, stylus d88, plus, stylus d88 plus exp, stylus dx3850, stylus dx4250, stylus dx4850

41038

kos

T061340

stylus d68 photo edition, stylus d88, stylus d88, plus, stylus d88 plus exp, stylus dx3850, stylus dx4250, stylus dx4850

41037

kos

T061440

stylus d68 photo edition, stylus d88, stylus d88, plus, stylus d88 plus exp, stylus dx3850, stylus dx4250, stylus dx4850

41040

kos

T071140

d78 exp, stylus d92, stylus dx4050 exp, stylus dx4450, stylus dx5050, stylus dx6050, stylus dx7450, stylus dx8450, stylus dx9400f

253959

kos

T071240

d78 exp, stylus d92, stylus dx4050 exp, stylus dx4450, stylus dx5050, stylus dx6050, stylus dx7450, stylus dx8450, stylus dx9400f

253958

kos

T071340

d78 exp, stylus d92, stylus dx4050 exp, stylus dx4450, stylus dx5050, stylus dx6050, stylus dx7450, stylus dx8450, stylus dx9400f

253956

kos

T071440

d78 exp, stylus d92, stylus dx4050 exp, stylus dx4450, stylus dx5050, stylus dx6050, stylus dx7450, stylus dx8450, stylus dx9400f

253954

kos

T071540

d78 exp, stylus d92, stylus dx4050 exp, stylus dx4450, stylus dx5050, stylus dx6050, stylus dx7450, stylus dx8450, stylus dx9400f

258827

kos

35 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1. 2 Epson

Tonerji za laserske tiskalnike EPSON OEM

za tiskalnik

šifra

S051056

epl-n1600

razvijalna enota

360495

kos

S051060

epl-n4000/n4000+

razvijalna enota

258268

kos

S051072

aculaser c1000/c2000 + zbiralnik

foto enota

35595

kos

S051081

aculaser c4000

foto enota

386428

kos

S051083

aculaser c900/c1900

foto enota

356003

kos

S051093

aculaser c4100/c3000

foto enota

350120

kos

S051099

epl-6200/6200l

foto enota

35605

kos

S051104

aculaser c1100

foto enota

324973

kos

S051107

aculaser c2600dtn/n

foto enota

350463

kos

S051111

epl-n3000

razvijalna enota

350535

kos

36 Katalog pisarniškega materiala II.


1

INFORMATIKA 1. 2 Epson

Tonerji za laserske tiskalnike Epson OEM

barva za tiskalnik

šifra

S050005

toner epl-5500/5500w/5500+

35610

kos

S050010

toner epl-5700/5700l/5800/5800l

35594

kos

S050033

toner aculaser c1000/c2000

35608

kos

S050034

toner aculaser c1000/c2000

350429

kos

S050035

toner aculaser c1000/c2000

350480

kos

S050036

toner aculaser c1000/c2000

350481

kos

S050087

toner epl-5900/5900l/6100/6100l

35593

kos

S050088

toner aculaser c4000

350495

kos

S050089

toner aculaser c4000

349673

kos

S050090

toner aculaser c4000

350534

kos

S050091

toner aculaser c4000

350613

kos

S050097

toner aculaser c900/c1900

35598

kos

S050098

toner aculaser c900/c1900

35590

kos

S050099

toner aculaser c900/c1900

35591

kos

S050100

toner aculaser c900/c1900

35614

kos

S050166

toner epl-6200 ( 6.000 strani )

35510

kos

S050167

toner epl-6200/6200l ( 3.000 strani )

35607

kos

S050187

toner aculaser c1100 ( 4.000 strani )

35599

kos

S050188

toner aculaser c1100 ( 4.000strani )

35596

kos

S050189

toner aculaser c1100 ( 4.000 strani )

35597

kos

S050190

toner aculaser c1100 ( 4.000 strani )

35609

kos

S050210

toner aculaser c3000

35600

kos

S050211

toner aculaser c3000

35602

kos

S050212

toner aculaser c3000

35601

kos

S050213

toner aculaser c3000

35615

kos

S050226

toner aculaser c2600dtn/n ( 5.000 strani )

319103

kos

S050227

toner aculaser c2600dtn/n ( 5.000 strani )

319101

kos

S050228

toner aculaser c2600dtn/n ( 5.000 strani )

319102

kos

S050229

toner aculaser c2600dtn/n ( 5.000 strani )

317631

kos

S051005

foto enota; epl-4000/4100/4300

386426

kos

S051011

epl-5000/5200/5200+ razvijalna enota

35586

kos

S051016

epl-5600/n1200 razvijalna enota

35589

kos

S051020

epl-3000 razvijalna enota

361204

kos

S051022

epl-9000 razvijalna enota

345737

kos

S051029

epl-5500/5500w/5500+ foto enota

35604

kos

S051035

epl-n2000 razvijalna enota

360491

kos

S051055

epl-5700/5700l/5800/5800l/5900/5900l/6100/6100l

35606

kos

37 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1. 2 Epson

Trakovi za iglične tiskalnike Epson OEM

opis

šifra

S015021

trak črn; 7753 LQ-A4 LQ-300/400/500/570/580/850/870

12694

kos

S015022

trak črn; 7754 LQ-A3 LQ-1050/1050+/1070/1070+/1170

12688

kos

S015019

trak črn; 8750 FX/LX-A4 FX-850/870/880;LX-300/300+/850

12705

kos

S015020

trak črn; 8755 FX/LX-A3 LX-1050;FX-1000/1050/1170/1180

12695

kos

S015020

trak črn; 8766 DFX-5000/5000+ DFX-8000/8500

12665

kos

S015327

trak črn; FX-2190

12670

kos

S015329

trak črn; FX-890

12684

kos

S015336

trak črn; LQ-2090

12666

kos

S015337

trak črn; LQ-590

12668

kos

S015013

trak črn; DLQ-2000

12667

kos

S015016

trak črn; LQ-680/670 LQ-860/1060/2500/2550

12675

kos

S015032

trak črn; LQ-100

12685

kos

S015047

trak črn; LX-100

12683

kos

S015066

trak črn; DLQ-3000/3000+

315174

kos

S015086

trak črn; LQ/FX-2170/2180 LQ-2070/2080

12663

kos

S015091

trak črn; FX-980

12664

kos

S015339

trak črn; PLQ - 20/20M 3PACK

376102

kos

Trakovi za TM tiskalnike Epson OEM

opis

šifra

ERC-09B

trak črn; M-16x/18x/19x

12732

kos

ERC-11B

trak črn; M-518T/517S C915355000

350448

kos

ERC-23B

trak črno-rdeč; TM-267/270 M-25x/26x

12704

kos

ERC-23P

trak violet; TM-267/270 M-25x/26x

12703

kos

ERC-31B

trak črn; TM-930/930II/U590/U925/950/U950/H5000

12702

kos

ERC-38B

trak črn; TM-U200/300/370/375

12708

kos

trak črno-rdeč; TM-U200/300/370/375

12691

kos

trak črn; TM 290/270/295 M290

351828

kos

ERC-38B/R ERC-27B

38 Katalog pisarniškega materiala II.


1

INFORMATIKA 1. 2 Epson

Papir Epson A3 OEM

opis

šifra

S041068

papir photo quality 720 dpi, A3, 100 listov

12367

zav

S041069

papir photo quality 720 dpi; A3+, 100 listov

12368

zav

S041125

papir photo qualitiy glossy, A3, 20 listov

305982

zav

S041142

papir photo, A3, 20 listov

12376

zav

S041261

papir matte heavy weight, A3, 50 listov

285712

zav

Papir Epson A4 OEM

opis

šifra

S041061

papir photo quality inkjet 720 dpi, A4, 100 listov

12386

zav

S041569

papir dvostranski matiran A4, 50 listov

125302

zav

S041063

epson inkjet prosojnica A4, 30 listov

12557

zav

S041256

papir matt heavy weight A4, 50 listov

314145

zav

S041332

papir premium semigloss photo, polsvetleči A4, 20 listov

260724

zav

S041342

papir archival matte, A4, 50 listov

360720

zav

Papir epson 10 x 15 OEM

opis

šifra

S041765

papir Epson 10x15cm, 50 listov premium semigloss 251g

332973

kos

S042157

papir Epson 10x15cm, 70 listov, 190g (c13s042157)

386611

kos

S042153

papir Epson 10x15cm, 40 listov premium glossy

415454

kos

39 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1. 3 Canon

Japonska blagovna znamka predstavlja sinonim za kopirno in lasersko tehniko z lastnim razvojem. Povezanost tehnologije Canon tiskalnika in Canon fotoaparata je zmagovita kombinacija tehnike, razvoja in vizualnosti. Vse skupaj se je začelo leta 1933 v optičnem laboratoriju na Japonskem. Prvi brizgalni tiskalnik so naredili leta 1985 pod imenom Canon BJ 80.

Črnila za InkJet tiskalnike Canon OEM

barva za tiskalnik

šifra

BCI21BK

BCI-21 Bk (črna kaseta za S100 in BJC-2100, serijo 4000)

41139

kos

BCI21C

BCI-21 Color (kaseta z barvami za S100 in BJC-2100, serijo 4000)

41102

kos

BCI24BK

BCI-24 Black (kaseta z barvami za S200, S300, i320, S330 FOTO)

41137

kos

BCI24C

BCI-24 Color (kaseta z barvami za S200, S300, i320, S330 FOTO)

41108

kos

BCI3EBK

BCI-3E Bk (črna kaseta z barvo za BJC-6000,S400,S450,S500,S600,S630,S6300,S520,S750,i550)

41122

kos

BCI3EC

BCI-3E C (kasete z barvami za BJC-6000, S400,S450,S500,S600,S630,S6300S520,S750,i550)

41127

kos

BCI3EM

BCI-3E M (kasete z barvami za BJC-6000, S400,S450,S500,S600,S630,S6300,S520,S750,i550)

41125

kos

BCI3EY

BCI-3E Y (kasete z barvami za BJC-6000, S400,S450,S500,S600,S630,S6300,S520,S750,i550)

41126

kos

40 Katalog pisarniškega materiala II.


1

INFORMATIKA 1. 3 Canon

Črnila za InkJet tiskalnike Canon OEM

barva za tiskalnik

šifra

BCI6BK

BCI-6 Bk (kasete z barvami za BJC-8200,S800,S820,S820D,S830D,S900,S9000)

41131

kos

BCI6C

BCI-6 C (kasete z barvami za BJC-8200,S800,S820,S820D,S830D,S900,S9000)

41134

kos

BCI6M

BCI-6 M (kasete z barvami za BJC-8200,S800,S820,S820D,S830D,S900,S9000)

41133

kos

BCI6Y

BCI-6 Y (kasete z barvami za BJC-8200,S800,S820,S820D,S830D,S900,S9000)

41135

kos

BCI6PC

BCI-6 PC (kaseta s foto črnilom za BJC-8200,S800,S820,S820D,S830D,S900,S9000)

41132

kos

BCI6PM

BCI-6 PM (kaseta s foto črnilom za BJC-8200,S800,S820,S820D,S830D,S900,S9000)

41129

kos

BCI8BK

BCI-8Bk (kaseta s črnim črnilom za BJC-8500)

41104

kos

BCI8C

BCI-8 C (kasete z barvami za BJC-8500)

41111

kos

BCI8M

BCI-8 M (kasete z barvami za BJC-8500)

41109

kos

BCI8Y

BCI-8 Y (kasete z barvami za BJC-8500)

41110

kos

BCI8PBK

BCI-8 Photo Bk (kasete z barvami za BJC-8500)

41114

kos

BCI8PC

BCI-8 Photo C (kasete z barvami za BJC-8500)

258962

kos

BCI8PM

BCI-8 Photo M (kasete z barvami za BJC-8500)

360896

kos

BCI1302BK

BCI-1302BK (črna barva za BJ-W2200)

360916

kos

BCI1302C

BCI-1302C (cyan barva za BJ-W2200)

360917

kos

BCI1302M

BCI-1302M (magenta barva za BJ-W2200)

347810

kos

BCI1302Y

BCI-1302Y (rumena barva za BJ-W2200)

360918

kos

BCI1302PC

BCI-1302PC (foto cyan barva za BJ-W2200)

41085

kos

BCI1302PM

BCI-1302PM (foto magenta barva za BJ-W2200)

360927

kos

BC-11e (barvna tiskalna glava za BJC-50/55/70/80/85)

41090

kos

BC11E

41 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1. 3 Canon

Črnila za InkJet tiskalnike Canon OEM

barva za tiskalnik

šifra

BCI11BK

bci-11 bk (kaseta s črnim črnilom za bjc-70, bjc-55, bjc-85)(3kosi)

41124

kos

BCI11C

bci-11 color (kaseta z barvnimi črnili za bjc-70, bjc-55, bjc-85)(3kosi)

41101

kos

Canon pgi-5 blk ip5200/4200

411115

kos

Canon pg-37 blk ip1800/2500

309524

kos

Canon pg-40 blk ip1600/2200

41106

kos

Canon pg-50 blk ip2200

41097

kos

Canon cl-38 color ip1800/2500

310199

kos

Canon cl-41 color ip1600/2200

41100

kos

Canon cl-51 color ip6220/2200

41096

kos

Canon cl-52 color photo ip6220/6210d

254847

kos

Canon pg-510 blk mp240/260

382921

kos

Canon cli-8 blk ip4200

41118

kos

Canon cli-8 cyan ip4200

41119

kos

Canon cli-8 magenta ip4200

41120

kos

Canon cli-8 yellow ip4200

41121

kos

Canon cli-8 photo cyan ip6700/pro9000

331229

kos

Canon cli-8 poto magenta ip6700/pro9000

331240

kos

Canon cli-8 green ip6700/pro9000

324939

kos

Canon cli-8 red ip6700/pro9000

324941

kos

Canon cli-521 blk ip3600/4600

370386

kos

Canon cli-521 cyan ip3600/4600

367011

kos

Canon cli-521 yellow ip3600/4600

370389

kos

Canon cli-521 magenta ip3600/4600

370387

kos

Canon pfi-102 mat blk ipf500/600/700

257823

kos

Canon pfi-102 photo blk ipf500/600/700

257824

kos

Canon pfi-102 cyan dye ipf500/600/700

257825

kos

Canon pfi-102 magenta dye ipf500/600/700

257827

kos

Canon pfi-102 yellow dye ipf500/600/700

257829

kos

42 Katalog pisarniškega materiala II.


1

INFORMATIKA 1. 3 Canon

Tonerji za laserske tiskalnike Canon OEM

barva za tiskalnik

šifra

EP-A

ep-a toner (za lbp-460/465/660)

35663

kos

EP-22

ep-22 toner (za lbp-800, lbp-810, lbp-1120)

35673

kos

EP-25

ep-25 toner (za lbp-1210)

35672

kos

EP-27

ep-27 toner (za lbp-3200)

35670

kos

EP-65

ep-65 toner (za lbp-2000)

35660

kos

Canon crg-703 lbp2900/3000

35669

kos

Canon crg-706 mf65xx

314263

kos

Canon crg-708 lbp3300/3360

314762

kos

Canon crg-712 blk lbp3010/3100

384886

kos

Canon ep-701 blk lbp5200

259932

kos

Canon ep-701 cyan lbp5200

259933

kos

Canon ep-701 magenta lbp5200

259935

kos

Canon ep-701 yellow lbp5200

331045

kos

43 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1. 3 Canon

Potrošni material za Canon analogne kopirne aparate OEM

barva za aparat

šifra

PC kaseta

PC-10/14/15/20/22/25

13369

1 kos

A30

FC1/2/3/5, PC6/7/11/12

13368

1 kos

E30

FC-2xx/3xx,PC-7xx/8xx

13367

1 kos

PC-D320/340

35664

1 kos

T kaseta

Potrošni material za Canon NP kopirne aparate OEM

barva za aparat

C-EXV 6

šifra

NP7161

13397

1 kos

NPG-5

NP-3030/3050 (NPG-5)

13384

1 kos

NPG-7

NP-6030/6025/6330

13394

1 kos

NPG-13

NP-6028/35 (NPG-13)

13396

1 kos

NP 1010

NP-1010, 1020, 6010

13400

1 kos

NPG-11

NP-6012/6112/6212/6312/6512 (NPG-11)

13399

1 kos

NPG-1

NP-1510/20,2010/20,1530/50,6020,6216/6220/6320,6317 NPG-1

13392

1 kos

NPG-9

NP-6016/6521/6218/6621 (NPG-9)

13381

1 kos

NPG-4

NP-4050/4080/6241 (NPG-4)

13385

1 kos

NPG-14

NP6045/6251/6260 (NPG-14)

13372

1 kos

NPG-10

NP-6050 (NPG-10)

13371

1 kos

NPG-12

NP-6085 (NPG-12)

13376

1 kos

44 Katalog pisarniškega materiala II.


1

INFORMATIKA 1. 3 Canon

Potrošni material za digitalne barvne kopirne aparate OEM

barva za aparat

šifra

CLC 700-950

CLC 700/800/900/920/950

360941

1 kos

CLC 700-950

CLC 700/800/900/920/950

360936

1 kos

CLC 700-950

CLC 700/800/900/920/950

360937

1 kos

CLC 700-950

CLC 700/800/900/920/950

360938

1 kos

Potrošni material za Canon digitalne multifunkcijske aparate OEM

barva za aparat

šifra

C-EXV 7

iR 1200 serija

13398

1 kos

C-EXV 5

iR 1600/IR2000

13388

1 kos

C-EXV 3

iR 2200/2800/3300

13389

1 kos

C-EXV 11

iR 2270/2870

13377

1 kos

iR400/GP285/335/405

13382

1 kos

C-EXV 1

iR 4600/5000/6000

13373

1 kos

GP160

GP160 kaseta CRG-H

135029

1 kos

GP210/215/220/225

13386

1 kos

GP605

127768

1 kos

C-EXV 4

Canon IR105/8500/9070

360774

1 kos

C-EXV 9

Canon IR2570/3170 BLK

325068

1 kos

C-EXV 9

Canon cyan IR2570/3170

325063

1 kos

C-EXV 9

Canon magenta IR2570/3170

325058

1 kos

C-EXV 9

Canon yellow IR2570/3170

325065

1 kos

C-EXV 12

Canon IR3570/4570

260439

1 kos

C-EXV 13

Canon IR5000/5570/6570

350639

1 kos

C-EXV 14

Canon IR2016/2020

13383

1 kos

C-EXV 15

Canon IR7086/7095

388335

1 kos

C-EXV 18

Canon IR1018/1022

279507

1 kos

C-EXV 16

Canon blk CLC5151/CLC4040

394920

1 kos

C-EXV 21

Canon blk IRC2880/3380

326917

1 kos

C-EXV 21

Canon cyan IRC2880/3380

326920

1 kos

C-EXV 21

Canon magenta IRC2880/3380

326921

1 kos

C-EXV 21

Canon yellow IRC2880/3380

326922

1 kos

C-EXV 26

Canon blk IRC1021i

399645

1 kos

C-EXV 26

Canon cyan IRC1021i

399648

1 kos

C-EXV 26

Canon magenta IRC1021i

399650

1 kos

C-EXV 26

Canon yellow IRC1021i

399651

1 kos

www.mladinska.com

45


1

INFORMATIKA 1. 3 Canon

Potrošni material za BJ telefakse Canon OEM BX3

barva za aparat

šifra

B100/110/150/B155/MP10/B120/B140/B160

31569

1 kos

BX20

C20/30/50/70/75/80/B210C/B215C/B160/B180C

31566

1 kos

BCI21BK

C20/30/50/70/75/80/B210C/B215C/B160/B180C

41139

1 kos

BCI21C

C20/30/50/70/75/80/B210C/B215C/B160/B180C

41102

1 kos

BCI3EBK

MPC400/600F/700/730

41122

1 kos

BCI3EC

MPC400/600F/700/730

41127

1 kos

BCI3EM

MPC400/600F/700/730

41125

1 kos

BCI3EY

MPC400/600F/700/730

41126

1 kos

BCI24BK

MPC190/200/MP3xx

41137

1 kos

BCI24C

MPC190/200/MP3xx

41108

1 kos

Potrošni material za laserske telefakse Canon OEM M EP27

barva za aparat

šifra

smartbase serije PC12xxD

31577

1 kos

laserbase serije MF56xx

35670

1 kos

46 Katalog pisarniškega materiala II.


1

INFORMATIKA 1. 3 Canon

Potrošni material za laserske telefakse Canon OEM

barva za aparat

šifra

FX1

L700/770

31558

1 kos

FX2

L500/600

31563

1 kos

FX3

L200/L240/250/260i/280/300/L350/L60/90

31562

1 kos

FX4

L800/900

31564

1 kos

FX6

L1000

31560

1 kos

FX7

L2000

31559

1 kos

T

L400

35664

1 kos

FAX L-100/120

31561

1 kos

FX-10

47 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1. 3 Canon

Papir Canon za BJ tiskalnike opis

ナ。ifra

papir Canon hr-101 A4 papir za visoko loト考jivost

12392

200/1 zav

papir Canon e-p 100 es1/es20/es30

403544

200/1 zav

papir Canon gp-501 10x15 glossy photo 170g

386613

100/1 zav

papir Canon gp-501 A4 glossy photo 170g

350383

100/1 zav

papir Canon kp-36ip A4 cp-100 (10x15)

12393

50/1 zav

papir Canon mp-101 A4

312901

50/1 zav

papir Canon pp-201 10x15

408357

50/1 zav

papir Canon pp-201 A4

356551

20/1 zav

48 Katalog pisarniナ。kega materiala II.


1

INFORMATIKA 1. 3 Canon

Papir Acme OEM

opis

šifra

kpaca4ppgla415050vl

papir acme photo glossy 150g 50listov

404058

zav

kpaca4ppgla417020vl

papir acme photo glossy 170g 20listov

404059

zav

kpaca4ppgla421050vl

papir acme photo glossy 210g 50listov

404060

zav

kpaca4ppgla426020vl

papir acme photo glossy 260g 20listov

402579

zav

kpaca4ppmta418520

papir acme photo matt 185g 20listov

404062

zav

49 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1. 4 Lexmark

Črnila za Inkjet tiskalnike Lexmark OEM

50

barva za tiskalnik

šifra

18C0034E

serija Z8xx, X52xx, X7170, P915, P6250

41192

kos

18C0035E

serija Z8xx, X52xx, X7170, P915, P6250

247392

kos

18C0031E

serija Z8xx, X52xx, X7170, P915, P6250

41193

kos

18CX032E

serija Z8xx, X52xx, X7170, P915, P6250

307473

kos

18CX033E

serija Z8xx, X52xx, X7170, P915, P6250

307477

kos

13619HC

CJ1020/100/110/4076/4076IIc

41184

kos

13400HCE

CJ1020/100/110/4076/4076IIc

41179

kos

12AX970E

CJ5XXX/7XXX/3200/Z11/31/Z42/Z43/Z45/Z51/Z52/Z53/X73/X83/X85/4250

308502

kos

12A1980E

CJ5XXX/7XXX/3200/Z11/31

41177

kos

12A1990E

CJ5XXX/7XXX/3200/Z11/31/Z705,P706,P707,X3150

41191

kos

15MX971E

CJ5XXX/7XXX/3200/Z11/31/Z42/Z43/Z45/Z51/Z52/Z53/X73/X83/X85/4250

308507

kos

15MX120E

Z42/Z43/Z45/Z51/Z52/Z53/X73/X83/X85/4250

308508

kos

17G0050E

Z705,P706,P707,X3150

41187

kos

15MX120E

Z705,P706,P707,X3150

308508

kos

17G0648E

Z705,P706,P707,X3150

41204

kos

15M2619E

Z705,P706,P707,X3150

41200

kos

17G0050E

Z12/Z22/Z32

41187

kos

17G0060E

Z12/Z22/Z32

41182

kos

17G0648E

Z12/Z22/Z32

41204

kos

10N0016E

Z13/Z33/Z34/Z35/X11xx/X2250/Z6xx

41190

kos

10N0026E

Z13/Z33/Z34/Z35/X11xx/X2250/Z6xx

41186

kos

10NX217E

Z25/Z35/Z602/Z605/Z612/Z615/X11xx

307481

kos

10NX227E

Z25/Z35/Z602/Z605/Z612/Z615/X11xx

307479

kos

18L0032E

Z55/Z65/Z65N/X5130/X5150/X6150/X6170

41188

kos

18LX042E

Z55/Z65/Z65N/X5130/X5150/X6150/X6170

308510

kos

12A1975E

OPTRA COLOR 45

41178

kos

12A1985E

OPTRA COLOR 45

41175

kos

Katalog pisarniškega materiala II.


1

INFORMATIKA 1. 4 Lexmark

Tonerji za laserske tiskalnike LEXMARK OEM

barva za tiskalnik

št. strani

šifra

10S0150

E210

2000

35650

kos

12S0400

E220

2500

35652

kos

18S0090

X215

3200

35655

kos

13T0301

E310/312

3000

35645

kos

13T0101

E310/312

6000

35633

kos

08A0476

E320/322

3000

35646

kos

08A0478

E320/322

6000

35638

kos

12A7400

E321,E323

3000

35616

kos

12A7405

E321,E323

6000

35637

kos

24016SE

12A8400,E232,E240,E230

2500

35654

kos

34016HE

E232*

30.000

35657

kos

12A8405

E330,E332N

6000

248221

kos

12A8302

E330,E332N*

30.000

35657

kos

17G0152

M410/412

5000

330323

kos

17G0154

M410/412

15000

400892

kos

12A7415

T 420

10000

350570

kos

12A8420

T 430

6000

41173

kos

12A8425

T 430

12000

35622

kos

12A6830

T52X

7500

35634

kos

12A6835

T52X

20000

35619

kos

12A5840

T61X

10000

35624

kos

12A5845

T61X

25000

35617

kos

12A6860

T620, T622

10000

35636

kos

12A6865

T620, T622

30000

35621

kos

12A7460

T630/T632/T634

5000

35643

kos

12A7462

T630/T632/T634

21000

35620

kos

12A7465

T632/T634

32000

350512

kos

* razvijalna enota

www.mladinska.com

51


1

INFORMATIKA 1. 4 Lexmark

Tonerji Lexmark OEM

barva za tiskalnik

št. strani

šifra

12L0250

OPTRA W810

400888

kos

12L0251

OPTRA W810 PHOTOCONDUCTOR KIT

400889

kos

12B0090

W820

347749

kos

69G8256

OPTRA E/E+

35648

kos

69G8257

OPTRA E/E+ PHOTOCONDUCTOR UNIT

35649

kos

11A4096

OPTRA K RAZVIJALNA ENOTA

347884

kos

12A4605

OPTRA K

35641

kos

1382920

OPTRA S EP C. PRE 7.5K

7500

35625

kos

1382925

OPTRA S EP C. PRE 17.6K

17600

35626

kos

1382100

OPTRA R/L C. 7K

7000

347623

kos

1382150

OPTRA R/L C. 17K

17000

361205

kos

1380850

4039 10K

10000

382202

kos

1380950

4039 19K

19000

360494

kos

12016SE

E120, E120N

2.000

252801

kos

E260A11E

E26x/36x/460

3.500

376758

kos

E360H11E

E36x/460

9.000

379999

kos

E460X11E

E460

15.000

380001

kos

250A11E

E250,E35X

3.500

257832

kos

352H11E

E35X

9.000

260097

kos

450A11E

E450

6.000

382139

kos

450H11E

E450

11.000

332733

kos

64016SE

T640//642/T644

6.000

41174

kos

64016HE

T640//642/T644

21.000

254490

kos

64416XE

T644

32.000

328731

kos

18S0090

X215

3.200

35655

kos

340A11G

X340/X342N

2.500

306341

kos

52 Katalog pisarniškega materiala II.

30000


1

INFORMATIKA 1. 4 Lexmark

Tonerji Lexmark - barvni OEM

barva za tiskalnik

št. strani

šifra

20K1403

C 510

10000

35635

kos

20K1400

C 510

6600

35629

kos

20K1401

C 510

6600

35628

kos

20K1402

C 510

6600

35627

kos

20K0503

C 510

5000

350159

kos

20K0500

C 510

3000

306007

kos

20K0501

C 510

3000

350158

kos

20K0502

C 510

3000

350157

kos

10B042K

C 750

15000

35632

kos

10B042C

C 750

15000

349852

kos

10B042M

C 750

15000

349823

kos

10B042Y

C 750

15000

351798

kos

10B3100

C 750*

350154

kos

10B041K

C 750

6000

347976

kos

10B041C

C 750

6000

382195

kos

10B041M

C 750

6000

401297

kos

10B041Y

C 750

6000

350662

kos

15G042K

C 752/C762

15000

349634

kos

15G042C

C 752/C762

15000

349650

kos

15G042M

C 752/C762

15000

349649

kos

15G042Y

C 752/C762

15000

349648

kos

15G041K

C 752/C762/C752L/C760

6000

350670

kos

15G041C

C 752/C762/C752L/C760

6000

350608

kos

15G041M

C 752/C762/C752L/C760

6000

350618

kos

C 752/C762/C752L/C760

6000

35623

kos

15G041Y

* z biralnik odpadnega tonerja

53 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1. 4 Lexmark

Tonerji Lexmark - barvni OEM

barva za tiskalnik

šifra

12N0768

c 910/ c912

350620

kos

12N0769

c 910/ c912

347815

kos

12N0770

c 910/ c912

347833

kos

12N0771

c 910/ c912

350633

kos

1361751

optra sc

35644

kos

1361752

optra sc

379663

kos

1361753

optra sc

35647

kos

1361754

optra sc

379664

kos

12A1450

optra sc 1200

401313

kos

12A1451

optra sc 1200

360878

kos

12A1452

optra sc 1200

401315

kos

12A1453

optra sc 1200

401316

kos

12A1454

optra sc 1200

360955

kos

10E0040

optra c710

360766

kos

10E0041

optra c710

401318

kos

10E0042

optra c710

401320

kos

10E0043

optra c710

401322

kos

15W0900

optra c720

312974

kos

15W0901

optra c720

310076

kos

15W0902

optra c720

310074

kos

15W0903

optra c720

312969

kos

54 Katalog pisarniškega materiala II.


1

INFORMATIKA 1. 5 Konica Minolta

Podjetje Minolta je bilo ustanovljeno leta 1873, ukvarjalo pa se je s prodajo fotografskih in litografskih izdelkov. Nadaljevali so s proizvodnjo fotoaparatov, že leta 1960 pa so naredili prvo kopirno napravo. Leta 1983 pa so naredili prvi kopirni aparat z imenom EP450Z, ki je imel kot prvi funkcijo Zoom-a (povečavo in pomanjšavo)

Tonerji za laserske tiskalnike Konica Minolta OEM

barva za tiskalnik

št. strani

šifra

P1710433001

toner pagepro 6 toner cartridge

3000

13423

kos

P1710405002

toner pagepro 8/1100

6000

12316

kos

P1710399002

toner pagepro 8/1100/1200

3000

253977

kos

P1710400002

valj pagepro 8/1100/1200

20000

12321

kos

P1710566002

toner pagepro 1300

3000

13418

kos

P1710567002

toner pagepro 1300

6000

12317

kos

P1710568001

valj pagepro 1300

20000

13421

kos

P1710398001

toner pagepro18/4100 razvijalna enota

9000

12311

kos

P1710435001

toner pagepro 25/25n razvijalna enota

15000

121969

kos

št. strani

šifra

Tonerji za laserske tiskalnike Konica Minolta OEM

barva za tiskalnik

P1710471002

toner mc 2200 , rumen

40744

kos

P1710471003

toner mc 2200 , rdeč

40743

kos

P1710471004

toner mc 2200 , moder

40742

kos

P1710471001

toner mc 2200 , črn

40749

kos

55 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1. 5 Konica Minolta

Tonerji za laserske tiskalnike Konica Minolta OEM

barva za tiskalnik

št. strani

šifra

P1710517005

toner mc 2300 črn

4500

12319

kos

P1710517006

toner mc 2300 rumen

4500

12314

kos

P1710517007

toner mc 2300 rdeč

4500

12313

kos

P1710517008

toner mc 2300 moder

4500

12315

kos

8938133

toner Minolta mc7300 BLK

361013

kos

8938136

toner Minolta mc7300 Cyan

361014

kos

8938135

toner Minolta mc7300 Magneta

347778

kos

8938134

toner Minolta mc 7300 Yellow

347805

kos

4333413

toner+print unit mc7300 BLK

387007

kos

4333713

toner+print unit mc7300 Cyan

387009

kos

4333613

toner+print unit mc7300 Magenta

387011

kos

4333513

toner+print unit mc7300 Yellow

387014

kos

A00W432

toner Minolta mc2400/2500 BLK

4500

12320

kos

A00W332

toner Minolta mc2400/2500 Cyan

4500

12309

kos

A00W232

toner Minolta mc2400/2500 Magenta

4500

12310

kos

A00W132

toner Minolta mc2400/2500 Yellow

4500

12318

kos

A00W331

toner Minolta mc2400/2500 Cyan

1500

344239

kos

A00W231

toner Minolta mc2400/2500 Magenta

1500

344238

kos

A00W131

toner Minolta mc2400/2500 Yellow

1500

344230

kos

A0FN021

toner Minolta PP4650

10000

371460

kos

4539433

toner Minolta mc5450/5440DL

351775

kos

Tonerji za laserske tiskalnike Konica Minolta OEM

barva za tiskalnik

št. strani

šifra

P1710582004

toner 5430 moder

6000

13406

kos

P1710582002

toner 5430 rumen

6000

13405

kos

P1710582003

toner 5430 rdeč

6000

13404

kos

P1710582001

toner 5430 črn

6000

13413

kos

56 Katalog pisarniškega materiala II.


1

INFORMATIKA 1. 5 Konica Minolta

Tonerji za fotokopirne aparate Konica Minolta OEM

barva za tiskalnik

št. strani

šifra

101B

toner Minolta EP 1050/1080 2/1

11000

13426

kos

102B

toner Minolta EP 1052/2010 2/1

12000

13429

kos

103B

toner Minolta EP 1030 4/1

6000

13433

kos

104B

toner Minolta EP 1054/1085 2/1

15000

13430

kos

204B

toner Minolta EP 2030/3010 2/1

23000

350499

kos

501B

toner Minolta EP 4000/5000 4/1

75000

13407

kos

106B

toner Minolta DI 152/183

22000

13422

kos

205B

toner Minolta DI 2510 2/1

28000

13414

kos

302B

toner Minolta DI 250/350/251/351

22000

13425

kos

303B

toner Minolta DI 3510

28000

13415

kos

502B

toner Minolta DI 450/550

33000

247885

kos

604B

toner Minolta DI 551/650

43000

349820

kos

toner Minolta DI 151

9000

13410

kos

toner Minolta DI 1610

5000

13432

kos

4053403

toner Minolta TN310 BLK Bizhub C350

350501

kos

4053703

toner Minolta TN310 Cyan Bizhub C350

350493

kos

4053603

toner Minolta TN310 Magenta Bizhub C350

350460

kos

4053503

toner Minolta TN310 Yellow Bizhub C350

350556

kos

101A

A0D7152

toner Minolta TN213 BLK Bizhub 203/253

402648

kos

A0D7452

toner Minolta TN213 Cyan Bizhub 203/253

402650

kos

A0D7352

toner Minolta TN213 Magenta Bizhub 203/253

402649

kos

A0D7252

toner Minolta TN213 Yellow Bizhub 203/253

394370

kos

8938509

toner Minolta TN210 BLK Bizhub C250

261616

kos

8938512

toner Minolta TN210 Cyan Bizhub C250

357726

kos

8938511

toner Minolta TN210 Magenta Bizhub C250

349024

kos

8938510

toner Minolta TN210 Yellow Bizhub C250

349025

kos

8938415

toner Minolta TN211 Bizhub 222/250/285

350557

kos

8937784

toner Minolta TN114 DI152/162/210

255398

kos

4518601

toner Minolta TN113 Bizhub 160/160

13432

kos

toner Minolta TN109 Bizhub 130f

13412

kos

8932304

toner Minolta 201B EP 2050

35002

kos

8932604

toner Minolta 401B EP3050/4050

360939

kos

9961000251

www.mladinska.com

57


1

INFORMATIKA 1. 6 Brother

Daljnega leta 1928 sta Brata Yasui, ustanovitelja in lastnika Brother Industries, Ltd, razvila šivalni stroj. To so bili začetki podjetja, ki se je kasneje razvilo v proizvajalca širokega asortimana izdelkov za dom in pisarno in sicer od rezalnikov, preko pisalnih strojev ter pomembnega proizvajalca tiskalnikov in drugih produktov informacijske tehnologije.

Črnila za InkJet tiskalnike Brother OEM

barva za tiskalnik

šifra

LC600BK

črnilo za MFC-580/590

13480

kos

LC600C

črnilo za MFC-580/590

41234

kos

LC600M

črnilo za MFC-580/590

41235

kos

LC600Y

črnilo za MFC-580/590

41236

kos

LC700BK

črnilo za MFC-4820C

41226

kos

LC700C

črnilo za MFC-4820C

41232

kos

LC700M

črnilo za MFC-4820C

41233

kos

LC700Y

črnilo za MFC-4820C

35703

kos

LC800BK

črnilo za MFC-3420C/3220C/3320CN/3820CN + fax1820C

41228

kos

LC800C

črnilo za MFC-3420C/3220C/3320CN/3820CN + fax1820C

41237

kos

LC800M

črnilo za MFC-3420C/3220C/3320CN/3820CN + fax1820C

35705

kos

LC800Y

črnilo za MFC-3420C/3220C/3320CN/3820CN + fax1820C

35704

kos

LC900BK

črnilo za DCP,MFC-210C/410CN/620CN, fax1840C

31591

kos

LC900C

črnilo za DCP,MFC-210C/410CN/620CN, fax1840C

31592

kos

LC900M

črnilo za DCP,MFC-210C/410CN/620CN, fax1840C

31593

kos

LC900Y

črnilo za DCP,MFC-210C/410CN/620CN, fax1840C

31575

kos

LC1000BK

črnilo za DCP,130C/110C

302869

kos

LC1000C

črnilo za DCP,130C/110C

318101

kos

LC1000M

črnilo za DCP,130C/110C

318099

kos

LC1000Y

črnilo za DCP,130C/110C

300863

kos

58 Katalog pisarniškega materiala II.


1

INFORMATIKA 1. 6 Brother

Tonerji in tiskalni valji za Brother laserske tiskalnike OEM

barva za tiskalnik

šifra

TN3030

toner za HL-51xx/MFC8840D

35692

kos

TN3060

toner za HL-51xx/MFC8840D

35690

kos

TN6300

toner za HL-1030/12xx/14xx, HL-P2500 in MFC-96xx/97xx/98xx

35693

kos

TN6600

toner za HL-1030/12xx/14xx, HL-P2500 in MFC-96xx/97xx/98xx

35688

kos

TN7300

toner za HL-50xx/16/18, MFC-8820D

35694

kos

TN7600

toner za HL-50xx/16/18, MFC-8820D

35689

kos

TN8000

toner za FAX-8070P in MFC-9070/9180

31586

kos

TN9000

mikrofin toner z valjem za HL-1260/1660/2060

35683

kos

DR3000

tiskalni valj za HL-51xx/MFC-8840D

35676

kos

DR6000

tiskalni valj za HL-1030/12xx/14xx/P2500 in MFC-96xx/97xx/98xx

35675

kos

DR7000

tiskalni valj za HL-50xx/16/18, MFC-8820D

35684

kos

DR8000

tiskalni valj za FAX-8070P in MFC-9070/9180

35679

kos

Tonerji in tiskalni valji za Brother laserske tiskalnike OEM

barva za tiskalnik

šifra

TN200

toner za HL-720/730/730+/760,

35701

kos

TN3030

toner za HL-51xx/MFC8840D

35692

kos

TN3060

toner za HL-51xx/MFC8840D

35960

kos

TN6300

toner za HL-1030/12xx/14xx, HL-P2500 in MFC-96xx/97xx/98xx

35693

kos

TN6600

toner za HL-1030/12xx/14xx, HL-P2500 in MFC-96xx/97xx/98xx

35688

kos

TN7300

toner za HL-50xx/16/18, MFC-8820D

35694

kos

TN7600

toner za HL-50xx/16/18, MFC-8820D

35689

kos

TN8000

toner za FAX-8070P in MFC-9070/9180

315586

kos

TN9000

mikrofin toner z valjem za HL-1260/1660/2060

35683

kos

DR3000

tiskalni valj za HL-51xx/MFC-8840D

35676

kos

DR6000

tiskalni valj za HL-1030/12xx/14xx/P2500 in MFC-96xx/97xx/98xx

35675

kos

DR7000

tiskalni valj za HL-50xx/16/18, MFC-8820D

35684

kos

DR8000

tiskalni valj za FAX-8070P in MFC-9070/9180

35679

kos

59 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1. 7 Kyocera

Kyocera je visokotehnološko podjetje, ki poleg kopirnih in tiskalnih aparatov izdeluje tudi konektorje za posamične elektronske sklope, mobilne telefone, digitalne fotoaparate kamere, medicinsko in telekomunikacijsko opremo.

Tonerji za laserske tiskalnike Kyocera OEM

barva za tiskalnik

št. strani

šifra

TK-20H

FS-1700/+/1750/3700/+ /3750 /6700 /6900

20000

35728

kos

TK-30H

FS-7000/7000+/9000

33000

35724

kos

TK-110

FS-720/ 820/ 920

6000

35731

kos

TK-17

FS-1000/+ /1010/1050

6000

35738

kos

TK-18

FS-1020D/ FS-1018 MFD

7200

35736

kos

FS-1900

15000

35726

kos

TK-60

FS-1800/3800

20000

35729

kos

TK-50H

TK-55

FS-1920

15000

35725

kos

TK-65

FS-3820/3830

20000

134540

kos

TK-70

FS-9100DN/ 9500DN

40000

3354108

kos

TK-400

FS-6020

10000

35727

kos

TK-500K

FS-C5016N

8000

325991

kos

TK-500C

FS-C5016N

8000

325989

kos

TK-500M

FS-C5016N

8000

325991

kos

TK-500Y

FS-C5016N

8000

325997

kos

TK-510K

FS-C5020N/5030N

8000

262995

kos

TK-510C

FS-C5020N/5030N

8000

262691

kos

TK-510M

FS-C5020N/5030N

8000

262694

kos

TK-510Y

FS-C5020N/5030N

8000

262693

kos

60 Katalog pisarniškega materiala II.


1

INFORMATIKA 1. 7 Kyocera

Tonerji za laserske tiskalnike Kyocera OEM

barva za tiskalnik

št. strani

šifra

TK-310

FS-2000D, FS-3900DN, FS-4000DN

12000

252736

kos

TK-320

FS-3900DN, FS-4000DN

15000

309408

kos

TK-330

FS-4000DN

20000

320720

kos

TK-340

FS-2020D /N

12000

386759

kos

TK-350

FS-3920DN

15000

386900

kos

TK-360

FS-4020DN

20000

382959

kos

TK-120

FS-1030D

7200

251694

kos

TK-130

FS-1300D /N

7200

334495

kos

TK-140

FS-1100 /N

4000

364399

kos

TK-410

KM 1630/1635/1650 KM2035/2050

15000

35735

kos

TK-420

KM 2550

15000

361034

kos

TK-440

FS-6950DN

15000

332465

kos

TK-KM15/1810

KM1505/1510/1810

7000

13455

kos

TK-KM25/3530

KM 2530/3530/4030

34000

265141

kos

TK-715

KM 3050/4050/5050

34000

364277

kos

TK-603

KM 4530/5530/6330/7530

30000

350086

kos

TK-655

KM 6030/8030

47000

386750

kos

TK-810K

FS-C8026N

20000

350176

kos

TK-810M

FS-C8026N

20000

388664

kos

TK-810Y

FS-C8026N

20000

388665

kos

TK-810C

FS-C8026N

20000

388666

kos

TK-820K

FS-C8100N

15000

345162

kos

TK-820C

FS-C8100N

7000

345169

kos

TK-820M

FS-C8100N

7000

345183

kos

TK-820Y

FS-C8100N

7000

345184

kos

TK-825K

KM 3225/3232 KM-C2520/3225/3232

15000

317871

kos

TK-825M

KM 3225/3232 KM-C2520/3225/3233

7000

317877

kos

TK-825Y

KM 3225/3232 KM-C2520/3225/3234

7000

317878

kos

TK-825C

KM 3225/3232 KM-C2520/3225/3235

7000

317875

kos

TK-865K

task alfa 250ci/300ci

20000

391499

kos

TK-865M

task alfa 250ci/300ci

12000

391501

kos

TK-865Y

task alfa 250ci/300ci

12000

391502

kos

TK-865C

task alfa 250ci/300ci

12000

391503

kos

61 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1. 8 Oki

Blagovna znamka OKI ima 120 letno tradicijo na področju informacijske tehnologije z začetki na področju telefonije in komunikacijske industrije.

Tonerji za laserske tiskalnike Oki OEM 9002390

barva opis

šifra

Oki toner za Okipage 4w/4m/4w plus/Fax 4100

35756

kos

Oki toner za Okipage 6w/8w/8p/Fax 4500(1500 strani)

35757

kos

40433203

Oki toner za Okipage 10i/12i/10ex/14e/14ex/14i/n

35753

kos

41331702

Oki toner za Okipage 14ex/14i/14n

35752

kos

42127407

Oki toner C5100/5200/5300/5400 (5000 strani)

35746

kos

42127406

Oki toner C5100/5200/5300/5400 (5000 strani)

35744

kos

50109

62 Katalog pisarniškega materiala II.


1

INFORMATIKA 1. 8 Oki

Tonerji za laserske tiskalnike Oki OEM

barva opis

šifra

42127405

Oki toner c5100/5200/5300/5400 (5000 strani)

35745

kos

42127408

Oki toner c5100/5200/5300/5400 (5000 strani)

35745

kos

41022502

Oki toner za okipage 20n/+24dx ( 6000 strani)

35751

kos

41963608

Oki toner c9300/9500 črna

350695

kos

41963607

Oki toner c9300/9500 cyan

350696

kos

41963606

Oki toner c9300/9500 magenta

350697

kos

41963605

Oki toner c9300/9500 yellow

350709

kos

41963406

Oki valj za printer c9300/9500 magenta

349602

kos

41963406

Oki valj za printer c9300/9500 yellow

349680

kos

41963407

Oki valj za printer c9300/9500 cyan

349748

kos

419962805

Oki valj c7100/7300/7500 yellow

253078

kos

419962806

Oki valj c7100/7300/7500 magenta

276124

kos

419962807

Oki valj c7100/7300/7500 cyan

276125

kos

419962808

Oki valj c7100/7300/7500 črn

276126

kos

41963008

Oki toner c7100/7300/7500 črn

35747

kos

01103402

Oki toner - b4100/b4200b4250/b4300/4350 (za 2.500 strani pri 5% pokritosti)

35754

kos

01101202

Oki toner - b4300/4350 (za 6.000 strani pri 5% pokritosti)

35749

kos

42102802

Oki ep valj okipage b4100/b4200/4250/4300/4350 (za 25.000 strani)

260764

kos

43502302

Oki toner-b44/4600-3k (za 3.000 strani pri 5% pokritosti)

321971

kos

43502002

Oki toner-b4600-7k (za 7.000 strani pri 5% pokritosti)

314825

kos

43979102

Oki toner-b410/b430/b440 3,5k(za 3.500 strani pri 5% pokritosti iso/iec)

383990

kos

09004058

Oki toner z razvijalno enoto za okipage b6100 serijo (za 15.000 strani pri 5% pokritosti)

35743

kos

09004078

Oki toner z razvijalno enoto za okipage b6200/b6300 serijo (za 11.000 strani pri 5% pokritosti)

275599

kos

09004079

Oki toner z razvijalno enoto za okipage b6300 serijo (za 18.000 strani pri 5% pokritosti)

350664

kos

09004462

Oki toner z razvijalno enoto b6500 (za 22.000 strani pri 5% pokritosti)

368295

kos

43459324

Oki toner-c3520/30mfp 2.5k - black -k- (toner črn, 2.500 strani pri 5% pokritosti a4)

379426

kos

43459321

Oki toner-c3520/30mfp 2k - cyan -c- (toner rdeč, 2.000 strani pri 5% pokritosti a4)

379423

kos

43459322

Oki toner-c3520/30mfp 2k - magenta -m- (toner moder, 2.000 strani pri 5% pokritosti a4)

379424

kos

43459323

Oki toner-c3520/30mfp 2k - yellow -y- (toner rumen, 2.000 strani pri 5% pokritosti a4)

379425

kos

43865724

toner c5850/c5950 8k black (toner črn, za 8.000 strani pri 5% pokritosti)

359955

kos

43865723

toner c5850/c5950 6k cyan (toner moder, za 6.000 strani pri 5% pokritosti)

359952

kos

43865722

toner c5850/c5950 6k magenta (toner rdeč, za 6.000 strani pri 5% pokritosti)

359949

kos

43865721

toner c5850/c5950 6k yellow (toner rumen, za 6.000 strani pri 5% pokritosti)

359946

kos

43487711

Oki Toner-C8600/8800 6K - cyan -C- (Toner rdeč, 6.000 strani pri 5% pokritosti A4)

264072

kos

43487710

Oki Toner-C8600/8800 6K - magenta -M- (Toner moder, 6.000 strani pri 5% pokritosti A4)

264071

kos

43487709

Oki Toner-C8600/8800 6K - yellow -Y- (Toner rumen, 6.000 strani pri 5% pokritosti A4)

264070

kos

43487712

Oki Toner-C8600/8800 6K - black -K- (Toner črn, 6.000 strani pri 5% pokritosti A4)

264068

kos

63 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1. 9 Samsung

Podjetje Samsung Electronics je bilo ustanovljeno leta 1939 kot malo izvozno podjetje iz Taegua v Koreji, ki se je ukvarjalo z izvozom sušenih korejskih rib, zelenjave in sadja. Prvi črno beli televizor so naredili leta 1970. Sčasoma je podjetje zraslo in se razvilo v enega vodilnih podjetij na področju elektronike.

Tonerji za laserske tiskalnike Samsung OEM

64

barva opis

št. šifra strani

MLT-D1082S/ELS

ML-1640 / ML-2240

1500

362882

kos

MLT-D1092S/ELS

SCX-4300

2000

385788

kos

MLT-D2092S/ELS

SCX-4824FN/4828FN

2000

345589

kos

MLT-D2092L/ELS

SCX-4824FN/4828FN

5000

345592

kos

ML-1210D3/ELS

ML1010//1200/1210/1220/1250/1430

3000

262069

kos

ML-2150D8/ELS

ML2150/2151N/2152

8000

 35771

kos

ML-1710D3/ELS

ML 1410,ML1500,ML151,ML1710,ML1740,ML175

3000

35796

kos

ML-2250D5/ELS

ML 2250,ML 2251,ML225x ML 225x ML225x

5000

35786

kos

ML-6060D6/ELS

ML 6040 ML6060 ML 1440 ML1450 ML1451 ML 1451

6000

332213

kos

ML-1520D3/ELS

ML1520 ML 1520

3000

35795

kos

ML-1610D2/ELS

ML1610

2000

35801

kos

SCX-4720D5/ELS

SCX 4720F SCX4520

5000

 35784

kos

SCX-4720D3/ELS

SCX 4720F SCX 4520

3000

35789

kos

SCX-5312D6/ELS

SCX 5312F SCX5315

6000

361038

kos

SCX-4100D3/ELS

SCX 4100

3000

35793

kos

SCX-4521D3/ELS

SCX4521F

3000

35797

kos

SCX-D4200A/ELS

SCX 4200

3000

263783

kos

ML-2550DA/ELS

ML255X ML2551 L2552W

10 000 35769

kos

CLP-500D7K/ELS

CLP 500 CLP 550

7000

kos

Katalog pisarniškega materiala II.

35788


1

INFORMATIKA 1. 9 Samsung

Tonerji za laserske tiskalnike Samsung OEM

barva opis

št. šifra strani

ML-D3050A/ELS

ML-3050/51

4000

260731

kos

ML-D3050B/ELS

ML-3050/51N

8000

317367

kos

ML-D3470A/ELS

ML-3470D/ND

10000 325251

kos

ML-D3470B/ELS

ML-3470D/ND

10000 325249

kos

ML-D4550A/ELS

ML-4050N/4550/4551NR/NDR

10000 386687

kos

ML-D4550B/ELS

ML-4050N/4550/4551NR/NDR

20000 332730

kos

SCX-D4725A/ELS

SCX-4725FN

3000

301303

kos

SCX-D5530A/ELS

SCX-5530FN

4000

370469

kos

SCX-D5530B/ELS

SCX-5530FN

8000

370484

kos

SCX-D6345A/ELS

SCX-6345N

20000 386412

kos

ML-D1630A/ELS

SCX-4500/ML-1630

2000

358505

kos

CLP-K350A/ELS

CLP-350

4000

333021

kos

CLP-C350A/ELS

CLP-350

2000

333023

kos

CLP-M350A/ELS

CLP-350

2000

333026

kos

CLP-Y350A/ELS

CLP-350

2000

333028

kos

ML-D2850A/ELS

ML-2851ND

2000

317368

kos

ML-D2850B/ELS

ML-2851ND

5000

 317367

kos

CLP-C660A/ELS

CLP 660/610, CLX-6200

2000

343364

kos

CLP-C660B/ELS

CLP 660/610, CLX-6200

5000

327378

kos

CLP-K660A/ELS

CLP 660/610, CLX-6200

2500

343369

kos

CLP-K660B/ELS

CLP 660/610, CLX-6200

5500

327376

kos

CLP-M660A/ELS

CLP 660/610, CLX-6200

2000

343366

kos

CLP-M660B/ELS

CLP 660/610, CLX-6200

5000

327380

kos

CLP-Y660A/ELS

CLP 660/610, CLX-6200

2000

343686

kos

CLP-Y660B/ELS

CLP 660/610, CLX-6200

5000

327374

kos

CLP-T660B/SEE

CLP 660/610, CLX-6200 transferna enota

50000 372016

kos

CLT-C4092S/ELS

CLP-315/315W/310/310N, CLX-3170FN/3175FN/N

1000

363694

kos

CLT-M4092S/ELS

CLP-315/315W/310/310N, CLX-3170FN/3175FN/N

1000

 363697

kos

CLT-Y4092S/ELS

CLP-315/315W/310/310N, CLX-3170FN/3175FN/N

1000

363698

kos

CLT-K4092S/ELS

CLP-315/315W/310/310N, CLX-3170FN/3175FN/N

1500

363699

kos

65 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1. 9 Samsung

Tonerji za laserske tiskalnike Samsung OEM

barva opis

št. šifra strani

CLP-500D5C/ELS

CLP 500 CLP 550

5000

35779

kos

CLP-500D5M/ELS

CLP 500 CLP 550

5000

35783

kos

CLP-500D5Y/ELS

CLP 500 CLP 550

5000

35778

kos

CLP-500RB/SEE

CLP 550 CLP 500 BOBEN

12 500 299429

kos

CLP-500RT/SEE

CLP 550 CLP 500 TRANSFERNA ENOTA

253030

kos

CLP-500WB/SEE

CLP 550 CLP 500 ZBIRALNIK ODPADNEGA TONERJA

13492

kos

CLP-510D3K/ELS

CLP 510

3000

35799

kos

CLP-510D7K/ELS

CLP 510

7000

35787

kos

CLP-510D5C/ELS

CLP 510

5000

35782

kos

CLP-510D5M/ELS

CLP 510

5000

35780

kos

CLP-510D5Y/ELS

CLP 510

5000

 35781

kos

CLP-510D2C/ELS

CLP 510

2000

35038

kos

CLP-510D2M/ELS

CLP 510

2000

35792

kos

CLP-510D2Y/ELS

CLP 510

2000

294381

kos

CLP-510RB/SEE

CLP 510 BOBEN

35766

kos

CLP-510RT/SEE

CLP 510 TRANSFERNA ENOTA

35770

kos

CLP-K600A/ELS

CLP600/600N/650/650N

4000

259940

kos

CLP-C600A/ELS

CLP600/600N/650/650N

4000

259939

kos

CLP-M600A/ELS

CLP600/600N/650/650N

4000

259938

kos

CLP-Y600A/ELS

CLP600/600N/650/650N

4000

259937

kos

CLP-K300A/ELS

CLP-300,CLX-2160,3160

2000

280800

kos

CLP-C300A/ELS

CLP-300,CLX-2160,3160

1000

 321113

kos

CLP-M300A/ELS

CLP-300,CLX-2160,3160

1000

282623

kos

CLP-Y300A/ELS

CLP-300,CLX-2160,3160

1000

301837

kos

CLP-P300C/ELS

CLP-300,CLX-2160,3160 KOMPLET TONERJEV

262067

kos

CLP-R300A/ELS

CLP-300 BOBEN

335816

kos

SCX-4216D3/ELS

SCX 4016 SCX 4216F SF 560 SF 565 SF 750 SF 755P

3000

35798

kos

ML-2010D3/ELS

ML 2010,2510

3000

35790

kos

ML-3560D6/ELS

ML 3560 ML 3561

6000

332482

kos

ML-3560DB/ELS

ML 3560 ML 3561

12 000

66 Katalog pisarniškega materiala II.

kos


1

INFORMATIKA 1. 10 Xerox

Gornja slika zaznamuje čas in prostor izjemnega dogodka: tekst prve fotokopije na svetu, ki je bila narejena 22.10. 1938 v majhnem laboratoriju v Queensu, New York. Chester Carlson je bil mož, ki je bil prepričan, da je svet pripravljen na enostavno in cenovno ugodno izdelovanje kopij. Xerox je prvi kopirni aparat predstavil leta 1949 in s tem postavil temelje velikanski industriji proizvodnje kopirnih aparatov, ki so jim kasneje sledili tiskalniki.

Tonerji za laserske tiskalnike Xerox OEM

barva za tiskalnik

šifra

106R442

toner in boben za docuprint p1210 (6.000 strani)

35716

kos

113R318

toner za rx dc322/340/432/440

386679

kos

113R296

toner in boben za p8ex ( 5.000 strani )

35719

kos

106R441

toner 1210

35714

kos

113R445

toner n2125 (13000 strani)

35709

kos

113R446

toner in boben za n2125 (15.000 strani)

35707

kos

113R95

črnilo č za rx4517/n17

35710

kos

106R88

toner za 4512

360497

kos

106R586

toner xerox č za wc412

35717

kos

6R90203

toner za rx 3540/43/50/52,5437/41/51/5665/5837

34125

kos

113R184

toner -optical unit za rx n24/n32/40;(23.000)

360498

kos

6R90303

toner č za phaser 1235

360742

kos

6R90304

toner b-c za phaser 1235

360743

kos

6R90305

toner b-m za phaser 1235

kos

6R90306

toner b-y za phaser 1235

kos

www.mladinska.com

67


1

INFORMATIKA 1. 10 Xerox

Potrošni material za kopirne naprave Xerox OEM

barva za aparat

šifra

1012/5012/5014 2/1

360932

1 kos

1025/5026 2/1

13441

1 kos

3030/3050p 6r90269

360933

1 kos

5017/5316/5317

13440

1 kos

5201,3,305 6r90224

13439

1 kos

006R01179

c118/m118 11000k

253553

1 kos

106R01203

phaser 6110 blk

355106

1 kos

106R01206

phaser 6110 cyan

355113

1 kos

106R01205

phaser 6110 magenta

355116

1 kos

106R01204

phaser 6110 yellow

352125

1 kos

106R01374

phaser 3250 blk 5k

375527

1 kos

106R01378

phaser 3100mfp blk 2,2k

393734

1 kos

106R01412

phaser 3300 blk 8k

388223

1 kos

108R00604

phaser 8400 blk 3,4k

258900

1 kos

108R00605

phaser 8400 cyan 3,4k

259690

1 kos

108R00606

phaser 8400 magenta 3,4k

331994

1 kos

108R00607

phaser 8400 yellow 3,4k

259689

1 kos

108R00672

phaser 8500 blk 3k

332292

1 kos

108R00768

phaser 8560 blk 6/1

309287

1 kos

108R00767

phaser 8560 blk 3/1

350539

1 kos

108R00764

phaser 8560 cyan 3/1

309288

1 kos

108R00765

phaser 8560 magenta 3/1

309290

1 kos

108R00766

phaser 8560 yellow 3/1

309291

1 kos

68 Katalog pisarniškega materiala II.


1

INFORMATIKA 1. 11 Panasonic

Potrošni material za telefakse Panasonic - toner OEM

barva za aparat

šifra

KX-P 459 KXP6300-6500

35820

1 kos

550/560/770/880/885

35764

1 kos

Potrošni material za telefakse Panasonic - ink film OEM

barva za aparat

šifra

KX-FA 134

1000/1100/1200 2 zavitka

31573

1 kos

KX-FA 136

1110 2 zavitka

35806

1 kos

KX-FA 54E

148 2/1

35814

1 kos

KX-FA 55A

81,85,152,156

35816

1 kos

KX-FA 57

Ink film Panasonic

35818

1 kos

69 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1. 12 Ricoh

Tonerji za fotokopirne stroje Ricoh OEM

barva za aparat

šifra

2000L/2900/1800/2100 TIP 1430/35 N.-594,694

116244

1 kos

570/580 INK FILM TIP 500 0.3k

13479

1 kos

1700 TIP 70 /NASH.P395/396

13470

1 kos

1120/1160 1265

134468

1 kos

1130L/NASHUA DSM516

35777

1 kos

2000L/2100 NASHUA 594/694 1430

31578

1 kos

3310L/4410L

351650

1 kos

TO1458

AP 1015/1018 1220D

13478

1 kos

TO1467

AF 1022/1027 2220D

35810

1 kos

TO1478

AF1515/MP161 1270D

317391

1 kos

TO1479

AF2015/2018 MP1500 1230D

31587

1 kos

TO3210

AF 2035/2045 3210D

260707

1 kos

TO1453

AF 220/270 2210D

31583

1 kos

TO1445

AF340/450 AP4500 3200D

13444

1 kos

FA3964

AF FX200/NRG 2285

332491

1 kos

AF MP2500/3500

367360

1 kos

T01482

AF SP3300

386913

1 kos

FA3963

AP 400/220

248975

1 kos

TO1481

BP 20/22

357796

1 kos

CL 2000/3100 125BLK

35809

1 kos

CL 2000/3100 125C

35775

1 kos

CL 2000/3100 125M

361056

1 kos

CL 2000/3100 125Y

35773

1 kos

CL 3500DN/N BLK

303432

1 kos

CL 3500DN/N CYAN

303434

1 kos

CL 3500DN/N MAGENTA

303433

1 kos

CL 3500DN/N YELLOW

303431

1 kos

CL 4000/C7425 245BLK

319210

1 kos

CL 4000/C7425 245CYAN

319209

1 kos

CL 4000/C7425 245MAGENTA

319205

1 kos

FA3954 1275 FA3944 1260

CL 4000/C7425 245YELLOW

319202

1 kos

TO1484

SP1000BLK

332785

1 kos

TO1486

SP 4100N/4110N BLK

387072

1 kos

TO1487B

AF SPC 220/221/222 BLK

381920

1 kos

TO1487C

AF SPC 220/221/222 CYAN

401486

1 kos

TO1487M

AF SPC 220/221/222 MAGENTA

389239

1 kos

TO1487Y

AF SPC 220/221/222 YELLOW

389240

1 kos

70 Katalog pisarniškega materiala II.


1

INFORMATIKA 1. 13 Fujitsu

Pisalni trakovi Fujitsu OEM

opis

šifra

trak FUJITSU DL-900/1100/1200

12772

kos

trak FUJITSUDL-3300/3400X2400

12761

zav

trak FUJITSU DL-24/DL-44/58/56

12765

kos

trak FUJITSU DL-3800/9300/9400

12766

kos

trak FUJITSU DL-6400/6600

12763

kos

71 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1. 14 Star in Oki

Pisalni trakovi Star OEM

opis

šifra

trak Star SP 200 violet

12829

kos

trak Star SP 300 črn

12817

kos

trak Star SP 300 violet

347813

kos

Pisalni trakovi Oki OEM

opis

šifra

50211

trak OKI ML 182/183/192/193

12813

kos

50212

trak OKI ML 380/385/390/391 9002309

12808

kos

50218

trak OKI ML 393/395

12787

kos

50213

trak OKI ML 520/521

263151

kos

trak OKI ML 5521/5590

258792

kos

trak OKI ML 590 original

347563

kos

01126201

72

50214

Katalog pisarniškega materiala II.


1

INFORMATIKA 1. 16 Oliveti

Pisalni trakovi Oliveti OEM

opis

šifra

trak Olivetti DM 309/324 82094

12827

kos

trak Olivetti PR-2 pakirano 5/1

12865

kos

trak Olivetti PR-35

348540

kos

53872

kos

trak Olivetti PR-50/54

80739

73 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1. 16. Aparati za vezavo in plastificiranje

Podjetje GBC je bilo ustanovljeno v ZDA konec štiridesetih let prejšnjega stoletja. Glavna dejavnost je proizvodnja in trženje široke palete pisarniške opreme. Konec devetdesetih let se je podjetje GBC združilo s švicarskim podjetjem Ibico. Blagovni znamki IBICO in GBC se tržita v več kot stotih državah sveta, kar je samo dokaz, da gre za odlične produkte, ki zadovoljujejo potrebe uporabnikov. V Sloveniji so najbolj prepoznavni izdelki za špiralno vezavo, plastificiranje ter toplotno vezavo dokumentov. Na našem trgu imata blagovni znamki IBICO in GBC prevladujoč tržni delež ter odlično poprodajno podporo.

Aparat za špiralno vezavo CombBind C75

šifra 284940

1 kos

• aparat za špiralno vezavo do 125 listov s plastično špiralo • trden vzvod za enostavno luknjanje • kapaciteta luknjanja do 10 listov • masa: 2,7 kg • mere (ŠxGxV): 386 x 305 x 114 mm

Aparat za špiralno vezavo CombBind C210

šifra 388934

1 kos

• aparat za špiralno vezavo do 450 listov s plastično spiralo • kombiniran sistem za vezavo in lukanje • kapaciteta luknjanja do 20 listov • vgrajen prostor za hranjenje špiral in platnic • masa 8,7 kg • mere (ŠxGxV): 440 x 370 x 290 mm

Aparat za špiralno vezavo CombBind C340

šifra 387442

• aparat za špiralno vezavo do 500 listov s plastično špiralo • 11 izmenljivih nožev • Ibicov radialni vezalni mehanizem • trden vzvod za enostavno luknjanje • kapaciteta luknjanja do 25 listov • masa: 10, 1 kg • mere (ŠxGxV): 457 x 406 x 216 mm

74 Katalog pisarniškega materiala II.

1 kos


1

INFORMATIKA 1. 16. Aparati za vezavo in plastificiranje

Aparat za špiralno vezavo MultiBind 220

šifra 13699

1 kos

• aparat za špiralno vezavo • prenosni sistem za vezavo dok. velikosti A4 in A5 do 500 listov s plastično špiralo ter luknjanjem štirih lukenj za arhiviranje • kapaciteta luknjanja/4-luknje: 15/25 listov • masa: 10, 8 kg • mere (ŠxGxV): 425 x 426 x 125 mm

Aparat za toplotno vezavo ThermaBind T200

šifra 382630

1 kos

• aparat za toplotno vezavo • vezava dokumentov formata do A4 • maks. debelina hrbta 25 mm (250 listov) • čas vezave 30 s (zvočni in vizualni signal) • integriran predal za ohlajanje • masa: 1,12 kg • mere (ŠxGxV): 415 x 155 x 216 mm

Plastifikator A3 QuickStart™ H420

šifra 406124

1 kos

• Čas ogrevanja pred uporabo - 1 minuta (5-hitreje ko nekoč)! • 18 listov A4 formata v 6 minutah - v tem času drugi plastifikatorji zmorejo 1 list! • Preproste nastavitve za temperaturo • Plastificirajte vse formate do A3 velikosti • Zmore plastificiranje z žepki do 2 x 175 ˝ • Samodejni izklop • Sistem SureFlow proti zagozditvi • Teža 3,2 kg

Plastifikator GBC HeatSeal H65 A4

šifra 284944

1 kos

• plastifikator formata A4 • fiksna hitrost in dve temperaturni nastavitvi • za plastificiranje dokumentov od A7 do A4 • za debelino žepkov od 75 do 125 mic • funkcija proti mečkanju • Teža 1,2 kg

Plastifikator GBC HeatSeal H425, A3

šifra 319641

1 kos

• plastifikator formata A3 • foto kakovost • elektronska nastavitev temperature • sistem štirih valjev • maks. širina žepka: 324 mm (A3) • maks. deb. žepka: 250 mic • maks. deb. papirja: 180 g/m2 • hitrost plast.: 400 mm/min • mere (ŠxGxV): 550 x 170 x 140 mm

75 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1. 16. Aparati za vezavo in plastificiranje

Aparat za špiralno vezavo Star 150

šifra 405659

1 kos

• Ročni • Zmogljivost luknjanja listov(80g): 10 • Zmogljivost vezave listov: 150 • Največja velikost rebra: 18 mm • Največja velikost dokumenta: A4 • Dimenzija: 80x450x250

Aparat za špiralno vezavo Quasar wire

šifra 405660

1 kos

• Ročni • Zmogljivost luknjanja listov(80g): 15 • Zmogljivost vezave listov: 300 • Največja velikost rebra: 14 mm • Največja velikost dokumenta: A4 • Dimenzija: 460x410x130

Aparat za špiralno vezavo Galaxy 500

šifra 405653

1 kos

• Ročni • Zmogljivost luknjanja listov(80g): 25 • Zmogljivost vezave listov: 500 • Največja velikost rebra: 50 mm • Največja velikost dokumenta: A4 • Dimenzija: 530x450x130

Aparat za špiralno vezavo

naziv

šifra

Quasar 500

388003

1 kos

Quasar E500

386625

1 kos

• Zmogljivost luknjanja listov(80g): 20 • Zmogljivost vezave listov: 500 • Največja velikost rebra: 50 mm • Največja velikost dokumenta: A4 • Dimenzija: 130x460x390

76 Katalog pisarniškega materiala II.


1

INFORMATIKA 1. 16. Aparati za vezavo in plastificiranje

Aparat za toplotno vezavo Helios 30

šifra 405661

1 kos

• Namen uporabe: pisarna • Čas segrevanja (minut): 3 • Zmogljivost lepljenja listov(80g): 300 • Največja velikost dokumenta: A4 • Dimenzija: 240x530x100

Plastifikator Venus A3 Fellowes

šifra 384120

1 kos

- Širina vhodne reže: 330 - Število valjev: 4 - Hitrost plastificiranja (cm/min): 48 - Čas segrevanja (min): 4 - Dimenzija: 120x555x245 - Maksimalna debelina žepka 250 micr.

Plastifikator Saturn A3 in A4

naziv

šifra

Saturn A3

405649

1 kos

405650

1 kos

SATURN A3 - Širina vhodne reže: 330 Saturn A4 - Število valjev: 2 - Hitrost plastificiranja (cm/min): 30 - Čas segrevanja (min): 6 - Dimenzija: 90x526x200 - Maksimalna debelina žepka 125 micr. SATURN A4 - Širina vhodne reže: 220 - Število valjev: 2 - Hitrost plastificiranja (cm/min): 30 - Čas segrevanja (min): 6 - Dimenzija: 120x420x245 - Maksimalna debelina žepka 125 micr.

Plastifikator Neptune A3 Fellowes

šifra 405651

1 kos

NEPTUNE A3 - Širina vhodne reže: 330 - Število valjev: 4 - Hitrost plastificiranja (cm/min): 50 - Čas segrevanja (min): 4 - Dimenzija: 195x615x290 - Maksimalna debelina žepka 175 micr.

77 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1. 17 Potrošni materiali za vezavo in plastificiranje

Žična spirala Wirebind GBC, korak 2:1

Plastična spirala GBC za vezavo

Folija GBC A4 za vezavo

barva premer

pakiranje

šifra

6 mm

100 kosov

50266

1 zav

8 mm

100 kosov

336625

1 zav

10 mm

100 kosov

50290

1 zav

12,7 mm

100 kosov

50269

1 zav

14 mm

100 kosov

350711

1 zav

premer

št. listov

pakiranje

šifra

6 mm

25 listov

100 kosov

13717

1 zav

8 mm

45 listov

100 kosov

13718

1 zav

10 mm

70 listov

100 kosov

50171

1 zav

12 mm

100 listov

100 kosov

262092

1 zav

14 mm

125 listov

100 kosov

384003

1 zav

16 mm

140 listov

100 kosov

260441

1 zav

19 mm

165 listov

100 kosov

50151

1 zav

22 mm

195 listov

100 kosov

50188

1 zav

25 mm

220 listov

50 kosov

50189

1 zav

28 mm

240 listov

50 kosov

50155

1 zav

32 mm

300 listov

50 kosov

50154

1 zav

38 mm

350 listov

50 kosov

50138

1 zav

45 mm

400 listov

50 kosov

13716

1 zav

51 mm

450 listov

50 kosov

50140

1 zav

barva debelina

pakiranje

šifra

prozorna 0,20 mm

100 kosov

12659

1 zav

0,18 mm

100 kosov

299870

1 zav

0,18 mm

100 kosov

338454

1 zav

0,18 mm

100 kosov

298916

1 zav

Karton Ibichrome / Economy A4, 250g, svetleč

barva šifra

• k arton A4 s svetlečo prevleko, v zavitku je 100 listov

78 Katalog pisarniškega materiala II.

50332

1 zav

50327

1 zav

50328

1 zav

50326

1 zav

298919

1 zav


1

INFORMATIKA 1. 17 Potrošni materiali za vezavo in plastificiranje

Karton Ibistony A4, 250 g, relief

barva šifra

• r eliefni karton A4, v zavitku je 100 listov

Platnice za toplotno vezavo, Standard 250 g

• P latnice za toplotno vezavo, 250 gr., prozorna PVC folija/bel karton • 10 kosov v zavitku

322705

1 zav

50333

1 zav

52675

1 zav

šifra

1,5 mm

50357

1 zav

3,0 mm

50358

1 zav

4,0 mm

50359

1 zav

6,0 mm

50360

1 zav

10 mm

50352

1 zav

12 mm

50345

1 zav

15 mm

50355

1 zav

20 mm

50356

1 zav

barva debelina

• p rozorna PVC folija, karton različnih barv • 10 kosov v zavitku

A3 in A4 format, na voljo tudi v 100 in 80 mikronih

1 zav

debelina

Platnice za toplotno vezavo, imitacija usnja, 250 g, business leather

PVC žepki ŽEPKIzaZAplastificiranje PLASTIFICIRANJE

280444

šifra

1,5 mm

50340

1 zav

1,5 mm

259976

1 zav

3 mm

50349

1 zav

3 mm

50372

1 zav

4 mm

50350

1 zav

4 mm

50351

1 zav

6 mm

50353

1 zav

6 mm

50354

1 zav

dimenzija

debelina

šifra

54 x 86 mm

125 mikronov

12661

100

60 x 91 mm

125 mikronov

50422

100

111 x 154 mm

125 mikronov

50406

100

154 x 216 mm

125 mikronov

256615

100

216 x 303 mm

125 mikronov

50400

100

303 x 426 mm

125 mikronov

256655

100

79 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1. 18. Rezalniki, giljotine

Nemška blagovna znamka Dahle je sinonim za visoko kakovost, varnost, vzdržljivost in inovativnost. Dahle je vodilni svetovni proizvajalec uničevalnikov, na slovenskem trgu poznan že več kot 20 let. Zaradi lahkosti, majhnosti in všečnega videza uničevalnikov, jim pripisujemo vsestranskost in nepogrešljivost v vsaki pisarni in domu, ko gre za varovanje osebnih podatkov. Uničevalniki Dahle zagotavljajo visoko varnost in brezskrbnost. Poleg uničevalnikov pa Dahle ponuja tudi pestro izbiro giljotin, rezalnikov in tabel, tako samostoječih kot zidnih.

Giljotina Dahle z vrtljivim varovalom 561

šifra 13751

1 kos

• R ez. dolžina: 360 mm • Površina plošče: 440 x 265 mm • Viš. papirja: 3,5 mm

Giljotina Dahle z varovalom 404

šifra 13753

• R ez. dolžina: 460 mm • Površina plošče: 555 x 237 mm • Viš. papirja: 1 mm

80 Katalog pisarniškega materiala II.

1 kos


1

INFORMATIKA 1. 18. Rezalniki, giljotine

Giljotina Dahle z varovalom 560

šifra 13747

1 kos

• R ez. dolžina: 340 mm • Površina plošče: 450 x 285 mm • Viš. papirja: 2,5 mm

Giljotina Dahle z vrtljivim varovalom 565

šifra 13742

1 kos

• R ez. dolžina: 390 mm • Površina plošče: 475 x 355 mm • Viš. papirja: 4,0 mm

Hobi giljotina Dahle 502

šifra 13759

1 kos

• R ez. dolžina: 320 mm • Površina plošče: 420 x 175 mm • Viš. papirja: 0,8 mm

81 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1. 18. Rezalniki, giljotine

Rezalnik Dahle z okroglim rezilom 507

šifra 13758

1 kos

• R ez. dolžina: 320 mm • Površina plošče: 440 x 211 mm • Viš. papirja: 0,8 mm

Rezalnik Dahle z okroglim rezilom 508

šifra 13757

• R ez. dolžina: 460 mm • Površina plošče: 580 x 211 mm • Viš. papirja: 0,6 mm

82 Katalog pisarniškega materiala II.

1 kos


1

INFORMATIKA 1. 18. Rezalniki, giljotine

Rezalnik z okroglim rezilom Dahle 440

šifra 13754

1 kos

• R ez. dolžina: 360 mm • Površina plošče: 560 x 384 mm • Viš. papirja: 3,5 mm

Rezalnik z okroglim rezilom Dahle 448

šifra 328299

1 kos

• R ez. dolžina: 1300 mm • Površina plošče: 1500 x 384 mm • Viš. papirja: 2 mm

83 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1. 19 Uničevalci dokumentacije

Uničevalci dokumentacije

šifra

model

širina reže

zmogljivost razrez (mm)

408586

21082

220 mm

8 listov

varnostni razred volumen

4x4,5 mm, koščki 3

25 l

1 kos

mere 310 x 283 x 140 mm reže CD-je in kreditne kartice

Uničevalci dokumentacije

šifra

model

širina reže

zmogljivost razrez (mm) varnostni razred volumen

13775

30104

220 mm

16 listov

3,9 mm, trakovi 2

30 l

1 kos

mere 500 x 400 x 270 mm

Uničevalci dokumentacije

šifra

model

širina reže

zmogljivost razrez (mm) varnostni razred volumen

13767

30114

220 mm

10 listov

mere 500 x 400 x 270 mm

84 Katalog pisarniškega materiala II.

3,9x40 mm, koščki 3

30 l

1 kos


1

INFORMATIKA 1. 19 Uničevalci dokumentacije

Uničevalci dokumentacije

šifra

model

širina reže

zmogljivost razrez (mm) varnostni razred volumen

13772

30306

240 mm

23-29 listov

5,8

2

64 l

1 kos

mere 760 x 455 x 375 mm

Uničevalci dokumentacije

šifra

model

širina reže

zmogljivost razrez (mm) varnostni razred volumen

404830

21052

226 mm

6-7 listov

4x45 mm

3

14 l

1 kos

-reže CD-je, kreditne kartice -mere 410 x 360 x 150 mm

Uničevalci dokumentacije

šifra

model

širina reže

zmogljivost razrez (mm) varnostni razred volumen

364268

31406

310 mm

34-43 listov

5,8 mm

2

14 l

1 kos

-avtomatska prepoznava količine papirja -reagiranje: izklop na glas ali udarec po pokrovu -prikaz stanja olja -garancija na nože 5 let -mere 860 x 530 x 480 mm

Uničevalci dokumentacije

šifra

model

širina reže

zmogljivost razrez (mm) varnostni razred volumen

404828

21312

230 mm

12-15 listov

4x40 mm

3

30 l

1 kos

-reže CD-je, kreditne kartice -sponke in papirne sponke -na koleščkih

85 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1. 20 Ročni in namizni tiskalniki nalepk s trakovi

Dymo je že več kot 50 let vodilno podjetje v izdelavi DYMO tiskalnikov, ki skrbijo za nešteto opravil. Omogočajo direkten tisk iz programov Word, Outlook, Excel… Samo en klik do popolne nalepke.

Ročni elektronski tiskalniki Letra Tag

šifra 263095

• • • • •

1 kos

 el b dvovrstični zapis 4.7 mm višina črk print prewiev 9 spominov navigacijska tipka

Dymo Label writer Duo

šifra 258279

1 kos

• enostavno tiskanje iz Wordovih dokumentov • tisk EAN COD • ergonomično oblikovanje • 300 dpi resolucija za kvalitetno tiskanje • nelapke različnih oblik in velikosti (do 60mm) • tiska do 55 nalepk v minuti. Najhitrejši printer v svoji kategoriji • enostavna menjava nalepk • USB priključek • PC in MAC kompatibilen • spodnji del Label Writerja • uporablja tudi 6, 9, 12, in 24 mm D1 trakove različnih barv • avtomatski odrez traku • enostavna menjava nalepk z avtomatskim sistemom odpiranja vrat • tiska EAN kod Dymo LetraTag 12 mm x 4m

86 Katalog pisarniškega materiala II.

OEM

opis

šifra

91200

črna na belem

13868

kos

91240

trakovi v blistur (bel, rumen in srebrn)

13851

kos

91201

črna na belem

13866

kos

12267

črna na prozornem

13865

kos

91202

črna na rumenem

13861

kos

91203

črna na rdečem

13864

kos

91204

črna na zelenem

13867

kos

91205

črna na modrem

13862

kos

91209

črna na kovinsko zelenem

13860

kos

91208

črna na kovinsko srebrnem

13859

kos

18769

črna na belem

13863

kos


1

INFORMATIKA 1. 20 Ročni in namizni tiskalniki nalepk s trakovi

Dymo D1 trak 6 mm x 7mm

Dymo D1 trak 12 mm x 7mm

Dymo D1 trak 19 mm x 7mm

Dymo D1 trak 24 mm x 7mm

www.mladinska.com

OEM

opis

šifra

43610

črna na prozornem

13887

kos

43613

črna na belem

13854

kos

43618

črna na rumenem

13855

kos

40910

črna na prozornem

13846

kos

40913

črna na belem

13845

kos

40918

črna na rumenem

13852

kos

40916

črna na modrem

13891

kos

40919

črna na zelenem

13847

kos

40917

črna na rdečem

13890

kos

40914

modra na belem

13892

kos

40915

rdeča na belem

306227

kos

OEM

opis

šifra

45010

črna na prozornem

13853

kos

45013

črna na belem

13842

kos

45018

črna na rumenem

13843

kos

45016

črna na modrem

13838

kos

45019

črna na zelenem

13841

kos

45017

črna na rdečem

13840

kos

45022

črna na srebrnem

260905

kos

45023

črna na zlatem

261040

kos

45020

bela na prozornem

360953

kos

45021

bela na črnem

13916

kos

45014

modra na belem

13849

kos

45011

modra na prozornem

348204

kos

45015

rdeča na belem

13917

kos

45012

rdeča na prozornem

13918

kos

OEM

opis

šifra

45800

črna na prozornem

13915

kos

45803

črna na belem

13835

kos

45808

črna na rumenem

13837

kos

45806

črna na modrem

348037

kos

45809

črna na zelenem

360832

kos

45807

črna na rdečem

13836

kos

45811

bela na črnem

13914

kos

OEM

opis

šifra

53713

črna na belem

13830

kos

53718

črna na rumenem

348269

kos

53717

črna na rdečem

350511

kos

87


1

INFORMATIKA 1. 20 Ročni in namizni tiskalniki nalepk s trakovi

Uporaba Brother tiskalnikov nalepk vam omogoča, da na enostaven, hiter in trajen način označite karkoli. Nič več se ni treba mučiti s pisanjem nalepk, ki se trgajo, odlepijo ali sperejo. Tiskalnik nalepk Brother z lepilnimi trakovi v različnih širinah in široki paleti različnih barv, je pravi domači ali pisarniški pomočnik ter enostavna rešitev za mnoge obrtnike in podjetja, saj lahko tiskate v različnih barvah. Nalepke so obstojne, zdržijo temperature od -50 do +300OC, vodoodporne, UV obstojne. Kar boste označili z nalepkami Brother p-touch, bo držalo enkrat za vselej.

Brother namizni tiskalnik nalepk PT-3600

šifra

• U SB priklop na PC/Mac računalnik • P-Touch Editor 3 - program za nalepke • širine traku : 6, 9, 12, 18, 24 in 36 mm • LCD zaslon s prikazom 30x3 znaki • 16-vrstični izpis, 10 različnih pisav, ločljivost 360 dpi • višina tiskanja 27 mm • zaporedno številčenje • samodejni odrez nalepk(e) • tiskanje črtnih kod • funkcije (pretvornik) • napajanje s 6 baterijami LR 6 (AA) • priložen napajalnik - model H

Tiskalnik nalepk PT 1090

348009

šifra 422977

•LCD zaslon s prikazom 12 znakov •širine traku : 3.5, 6, 9 in 12 mm •slovenski meni •funkcija: datum in čas •1- ali 2-vrstični izpis •387 znakovnih simbolov (tudi ¤) •7 različnih stilov pisav •pomnilnik za 720 znakov •ročni odrez nalepk •napajanje: baterije 6xAAA ali napajalnik – model AD-24ES (ni priloženo) •funkcija DecoMode •v kompletu: TZ-231 (12 mm trak)

88 Katalog pisarniškega materiala II.

1 kos

1 kos


1

INFORMATIKA 1. 20 Ročni in namizni tiskalniki nalepk s trakovi

Tiskalnik nalepk PT 1290

šifra 422383

1 kos

• LCD zaslon s prikazom 15 znakov • širine traku: 3.5,6, 9 in 12 mm • 1-ali 2-vrstični izpis • 357 znakovnih simbolov (tudi ¤) • slovenski meni • funkcija DecoMode • 9 različnih stilov pisav • pomnilnik za 720 znakov • v kompletu: napajalnik-model AD-24 • napajanje: baterije 6xAAA baterije (niso priložene) ali napajalnik model AD-24ES (priložen), TZ231 (12 mm trak) • namizni organizator

Brother namizni tiskalnik nalepk PT 2700

šifra 349916

1 kos

• Širine TZ trakov: 6, 9, 12, 18 in 24 mm • LCD zaslon s prikazom 16x3 znakov • 20 oblik okvirjev • 7 vrstični izpis • 10 različnih pisav • Slovenski meni • Funkcija: datum in čas • Možnosti osvetlitve LCD zaslona • vodoravni, navpični ali zrcalni izpis • pomnilnik za 2800 znakov • samodejni odrez nalepk • zaporedno številčenje • tiskanje črtnih kod, ¤ znak • napajanje: 8x baterije LR6 (AA) niso priložene ali napajalnik H1(priložen) • v kompletu: napajalnik – model H1, TZ-251 (24 mm trak), kovček, USB kabel, programska oprema • Teža: 3,14 kg

89 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1. 20 Ročni in namizni tiskalniki nalepk s trakovi

P-Touch trakovi: širina 6 mm

P-Touch trakovi: širina 9 mm

P-Touch trakovi: širina 12 mm

90 Katalog pisarniškega materiala II.

OEM

opis

šifra

TZ-111

P-touch Trak prozoren/črn

53866

kos

TZ-211

P-touch Trak bel/črn

53867

kos

TZ-611

P-touch Trak rumen/črn

53868

kos

TZ-315

P-touch Trak črn/bel

53833

kos

OEM

opis

šifra

TZ-121

P-touch Trak prozoren/črn

53857

kos

TZ-123

P-touch Trak prozoren/moder

53858

kos

TZ-211

P-touch Trak bel/črn

53867

kos

TZ-222

P-touch Trak bel/rdeč

53855

kos

TZ-223

P-touch Trak bel/moder

13844

kos

TZ-325

P-touch Trak črn/bel

53849

kos

TZ-421

P-touch Trak rdeč/črn

53854

kos

TZ-521

P-touch Trak moder/črn

53853

kos

TZ-621

P-touch Trak rumen/črn

53864

kos

TZ-721

P-touch Trak zelen/črn

53865

kos

OEM

opis

šifra

TZ-131

P-touch Trak prozoren/črn

53761

kos

TZ-133

P-touch Trak prozoren/moder

264483

kos

TZ-231

P-touch Trak bel/črn

12805

kos

TZ-232

P-touch Trak bel/rdeč

53836

kos

TZ-233

P-touch Trak bel/moder

53856

kos

TZ-334

P-touch Trak črn/zlat

53832

kos

TZ-335

P-touch Trak črn/bel

53829

kos

TZ-431

P-touch Trak rdeč/črn

53860

kos

TZ-435

P-touch Trak rdeč/bel

13822

kos

TZ-531

P-touch Trak moder/črn

53835

kos

TZ-535

P-touch Trak moder/bel

53845

kos

TZ-631

P-touch Trak rumenl/črn

13839

kos

TZ-731

P-touch Trak zelen/črn

53859

kos

TZ-735

P-touch Trak zelen/bel

12794

kos

TZ-B31

P-touch Trak flour. oranžen/črn

348299

kos

TZ-C31

P-touch Trak flour. rumen/črn

53826

kos

TZ-D31

P-touch Trak flour. zelen/črn

348287

kos

TZ-M31

P-touch Trak prozoren/črn mat

53837

kos


1

INFORMATIKA 1. 20 Ročni in namizni tiskalniki nalepk s trakovi

P-Touch trakovi: širina 18 mm

P-Touch trakovi: širina 24 mm

P-Touch trakovi: širina 36 mm

OEM

opis

šifra

TZ-141

P-touch Trak prozoren/črn

53847

kos

TZ-241

P-touch Trak bel/črn

53842

kos

TZ-242

P-touch Trak bel/rdeč

13833

kos

TZ-243

P-touch Trak bel/moder

53848

kos

TZ-345

P-touch Trak črn/bel

13821

kos

TZ-441

P-touch Trak rdeč/črn

13828

kos

TZ-541

P-touch Trak moder/črn

53841

kos

TZ-641

P-touch Trak rumen/črna

53844

kos

TZ-741

P-touch Trak zelen/črn

53843

kos

OEM

opis

šifra

TZ-151

P-touch Trak prozoren/črn

53825

kos

TZ-251

P-touch Trak bel/črn

53839

kos

TZ-252

P-touch Trak bel/rdeč

53819

kos

TZ-253

P-touch Trak bel/moder

53808

kos

TZ-355

P-touch Trak črn/bel

13817

kos

TZ-451

P-touch Trak rdeč/črn

13829

kos

TZ-455

P-touch Trak rdeč/bel

13816

kos

TZ-551

P-touch Trak moder/črn

259691

kos

TZ-555

P-touch Trak moder/bel

348300

kos

TZ-651

P-touch Trak rumena/črna

53838

kos

OEM

opis

šifra

TZ-261

P-touch Trak bel/črn

53824

kos

TZ-262

P-touch Trak bel/rdeč

53823

kos

91 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1. 21 Diktirna tehnika

Že več kot 50 let opravlja Philips pomembno delo na področju razvoja, proizvodnje in inovacije diktirno-govorne tehnologije za profesionalne uporabnike po vsem svetu. Philips Speech Procesing s sedežem in proizvodnjo na Dunaju je svetovno poznana znamka analognih in digitalnih snemalnih naprav. Celovita “software” podpora omogoča popolno podporo zahtevnemu uporabniku na delovnem mestu, mobilnih potrebah ali konferenčnem snemanju. Z revolucionarno produktno inovacijo kot je Philips Speech Mike, diktirni Pocket Memo s funkcijo glasovnega ukaza, Barcode Modul in Lan Docking Station omogoča profesionalnemu uporabniku optimalno razporeditev delovnega časa. Philipsova filozofija »razumno in enostavno« se odraža pri vseh njegovih izdelkih in rešitvah.

Analogni diktafon PHILIPS 388

šifra 13624

1 kos

• u poraba mini kaset 2x15min ali 2x30 min • vgrajeni polnilec baterij omogoča zamenjavo med uporabo, aktiviranje na zvok, funkcija TURBO-WIND omogoča hitro iskanje željenega teksta. • komplet vsebuje aparat 388, kaseto oo5, dve bateriji LR06, trak za nošenje diktafona okoli zapestja.

Analogni diktafon PHILIPS 720

šifra 13639

• a parat za reprodukcijo zvoka, spremljanje informacij na ekranu, funkcija za samodejno previjanje traku, hiter preskok na naslednji posnetek, merilec položaja traku • komplet vsebuje aparat, slušalke 234, nožni taster 210 in adapter 155

92 Katalog pisarniškega materiala II.

1 kos


1

INFORMATIKA 1. 21 Diktirna tehnika

Analogni diktafon Philips 730

šifra 13613

1 kos

• a parat za snemanje in reprodukcijo zvoka, spremljanje informacij na ekranu, snemanje pogovora z notranje vgrajeno funkcijo, samodejno previjanje traku na začetek, hiter preskok na naslednji posnetek, merilec položaja traku - na LCD-ju • komplet vsebuje aparat, slušalke 234, nožno stikalo 210, adapter 155 Opcija: mikrofon LFH 276

Mini kaseta Philips

Mikrofon Philips 276

za aparat

dolžina

šifra

KasetaPhilips LFH 005

2x15 min

13691

1/10

KasetaPhilips LFH 007

2x30 min

13692

1/10

šifra 13666

Slušalka Philips 0234

1 kos

šifra 50132

1 kos

93 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1. 21 Diktirna tehnika

Nožni taster Philips 0210/2210

šifra 13658

Digitalni žepni diktafon Philips LFH 9370

šifra 379616

• e noročno upravljanje štirifunkcijskega drsnega stikala • podpira multimedijske SD kartice za neomejen čas trajanja snemanja • LCD zaslon z dvema izbirnima nastavitvama /alfa-numerična • deset ključnih besed, ki jih določi uporabnik zagotavlja preprosto organizacijo in arhiviranje posnetkov • samodejni prenos posnetih datotek prek elektronske pošte ali na PC

Digitalni namizni diktafon Philips LFH 9750/10

Opcija Philips LFH 9110 – mizna postaja s katero lahko svoje posnetke samodejno nalagate v PC ali LFH 9360

šifra

• zamenljiva SD kartica • vizualni zaslon za prikaz delovnih procesov prikaže število datotek, dolžino posnetkov in njihovo prednostno stopnjo • funkcija za preskok omogoča hitrejši dostop do vseh mest posnetega teksta • grafični LCD zaslon z osvetljenim ozadjem • števec realnega časa omogoča bolj učinkovito delo

Katalog pisarniškega materiala II.

1 kos

Komplet vsebuje • aparat LFH 9370 • Memo Card LFH 9064 64MB • etui • Software CD • USB kabel • 2x AAA baterije

250245

94

1 kos

• s priključitvijo ročnega ali konferenčnega mikrofona lahko govor tudi posnamete • uporaba nožnega stikala omogoča prostoročni narek • komplet vsebuje aparat LFH 9750 • nožni taster LFH 210 • slušalke LFH 234 • adapter LFH 155 • Software CD • USB kabel

1 kos


1

INFORMATIKA 1. 21 Diktirna tehnika

LFH 602

šifra 405456

• snemanje v MP3 formatu • extra velik ekran • velik zvočnik • aktiviranje na zvok • USB 2.0 highspeed povezava

LFH 622

1 kos

Vsebina pakiranja: • aparat LFH 602 • USB KABEL • 2 X AAA baterije • navodilo za uporabo

šifra 405459

• snemanje v MP3 formatu • extra velik ekran • velik zvočnik • prikaz stopnje snemanja • aktiviranje na zvok • funkcija označevanja • USB 2.0 hitra povezava

LFH 662

1 kos

Vsebina pakiranja: • aparat LFH 622 • USB kabel • slušalke z mikrofonom • 2 X AAA baterije • navodilo za uporabo

šifra

• nekompresiran PCM govorni zapis v CD audio kvaliteti – 1411 kbit/s • snemanje v MP3 formatu • velik LCD z osvetljenim ozadjem • velik zvočnik • prikaz stopnje snemanja • visoko občutljiv mikrofon • aktiviranje na zvok • snemanje s časovnim prikazom • funkcija označevanja • vsebina razdeljenih datotek • možnost deljenja datotek • USB 2.0 hitra povezava • baterije za polnjenje

405460

Vsebina pakiranja: • aparat LFH 662 • USB kabel • ovratni trak • stereo slušalke • priključni mikrofon • 2 x baterije AAA za polnenje • navodilo za uporabo

1 kos

95 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1. 21 Diktirna tehnika

LFH 862

šifra 405462

• stereo snemanje v MP3 formatu • velik ekran z osvetljenim ozadjem • velik zvočnik • visoko občutljiv mikrofon z ZOOM funkcijo • prikaz stopnje snemanja • aktiviranje snemanja na zvok • snemanje s časovnim prikazom • označevanje teksta • vsebina deljenih datotek • možnost deljenja datotek • snemanje preko USB-ja • USB 2.0 hitra povezava • polnjenje baterij preko USB-ja

LFH 882

šifra

• nekompresiran PCM stereo snemanje v CD audio kvaliteti 1411 kbit/s • velik ekran z osvetljenim ozadjem • velik mikrofon • FM stereo radio – snemanje poročil v MP3 formatu • visoko občutljiv mikrofon z ZOOM funkcijo • aktiviranje snemanja na zvok • snemanje s časovnim prikazom • označevanje teksta • vsebina deljenih datotek • možnost deljenja datotek • snemanje preko USB-ja • USB 2.0 hitra povezava • polnjenje baterij preko USB-ja

405463

Vsebina pakiranja: • aprat LFH 882 • usnjen etui • USB kabel • ovratni trak • stereo slušalke • stereo priključni mikrofon • 2 x baterije AAA za polnjenje • navodila za uporabo

LFH 0885 Reporter set

Vsebina pakiranja: 405772 • aprat LFH 882 • usnjen etui • USB kabel • ovratni trak • stereo slušalke • stereo priključni mikrofon • 2 x baterije AAA za polnjenje • navodila za uporabo

Glavne značilnosti pripetnega ( kravatnega ) mikrofona: • snemanje iz ene – določene smeri • skozi ZOOM lahko posname tudi oddaljene zvoke • Izključi šume v ozadju Glavne značilnosti daljinskega krmilnika: • snemanje START / STOP • poljubna nastavitev tekstovnih označb pri daljšem snemanju • enostavna namestitev nove datoteke za ločeno poglavje

Katalog pisarniškega materiala II.

1 kos

šifra

• nestrnjeno PCM stereo snemanje v CD audio kvaliteti – 1411 kbit/s • velik ekran z osvetljenim ozadjem • velik zvočnik • aktiviranje snemanja na zvok • FM stereo radio - snemanje poročil v MP3 format • prikaz stopnje snemanja • vsebina deljenih datotek, možnost deljenja • snemanje preko USB- ja, USB 2.0 hitra povezava • polnjenje baterij preko USB

96

1 kos

Vsebina pakiranja: • aparat LFH 862 • USB kabel • ovratni trak • stereo slušalke • stereo priključni mikrofon • 2 x baterije AAA za polnjenje • navodilo za uporabo

1 kos


1

INFORMATIKA 1. 21 Diktirna tehnika

LFH 867 pisalni set

šifra 405451

• stereo snemanje v MP3 formatu • velik ekran z osvetljenim ozadjem • velik zvočnik • visoko občutljiv mikrofon z ZOOM funkcijo • prikaz stopnje snemanja • snemanje s časovnim prikazom • funkcija označevanja • vsebina razdeljenih datotek • možnost deljenja datotek • snemanje preko USB-ja • USB 2.0 hitra povezava • polnjenje baterij preko USB

LFH 667 ( z Dragon Naturally Speaking 10 – dvr Edition )

šifra 405447

• nekompresiran PCM govorni zapis v CD audio kvaliteti – 1411 kbit/s • snemanje v MP3 formatu • velik ekran z osvetljenim ozadjem • velik zvočnik • prikaz stopnje snemanja • visoko občutljiv mikrofon • aktiviranje snemanja na zvok • snemanje s časovnim prikazom • funkcija označevanja • vsebina razdeljenih datotek • možnost deljenja datotek • USB 2.0 hitra povezava • polnjenje baterij preko USB-ja

LFH 895 komplet za konferenčno snemanje • nekompresirano PCM stereo snemanje v CD audio kvaliteti 1411 kbit/s • visoko občutljiv stereo mikrofon • velik ekran z osvetljenim ozadjem • velik mikrofon • prikaz stopnje snemanja • vsebina razdeljenih datotek • možnost deljenja datotek • snemanje preko USB-ja • USB 2.0 hitra povezava • polnjenje baterij preko USB-ja

1 kos

Vsebina pakiranja: • aparat LFH 862 • media Player predvajalni set s programsko opremo • USB kabel • ovratni trak • stereo zatični mikrofon • stereo slušalke LFH 2236 • 2 x AAA baterije za polnjenje • navodila za uporabo

1 kos

Vsebina pakiranja: • aparat LFH 662 • Dragon Naturally Speaking 10 – DVR Edition program • USB kabel • ovratni trak • stereo slušalke • priključni mikrofon • 2 x baterije AAA za polnjenje • navodilo za uporabo Glavne prednosti programa: • avtomatski prevod govora v zapis • do 99% pravilna prepoznava govora • izdelava dokumentov trikrat hitrejša kot v dozdajšnjih načinih • podpira angleški, nemški, francoski, španski, italijanski in nizozemski jezik

šifra 405453

Vsebina pakiranja: • aparat LFH 882 • 2 x konferenčni mikrofon • stereo slušalke • USB kabel, Y kabel • 2 x baterije AAA za polnjenje • navodilo in potovalni etui

1 kos

Glavne značilnosti ploščatega mikrofona: • enostavna in hitra namestitev stojalo ni potrebno • snemanje z vseh strani ( 360 radius) skrbi za odličen doseg snemanja • ploščata oblika mikrofona ( krožnik ) izrablja akustično zgornjo površino • v podstavek shranjen kabel z avtomatskim odvijanjem

97 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1. 22 Kalkulatorji

Pri Canonu so naredili prvi elektronski kalkulator na svetu z desetimi tipkami že leta 1964 z imenom Canola 130.

Kalkulator komercialni Canon lc-8e

šifra 43973

• • • • • • •

1 kos

8 -mestni zaslon osnovne računske operacije pretvorba valute 3-številčni indikatorji vrtljiv trd zaščitni pokrov avtomatski izklop baterijsko napajanje

Kalkulator komercialni Canon ls-39e

šifra 43962

• • • • • • • • •

1 kos

v elik 8-mestni zaslon osnovne računske operacije pretvorba valute 3-številčni indikatorji vrtljiv trd zaščitni pokrov avtomatski izklop baterijsko in solarno napajanje Dimenzija: 119x73x11 mm Teža: 65 g

Kalkulator komercialni namizni Canon tx-1210e

šifra 258592

1 kos

• • • • • •

v elik 12-mestni zaslon računanje z davkom konverzija valute kvadratni koren priročna tipka z dvojno ničlo stikali za zaokroževanje in število decimalnih mest • solarno in baterijsko napajanje • avtomatski izklop

Kalkulator komercialni Canon ls-22tc

šifra 260112

-10-mestni zaslon z velikimi znaki -osnovne računske operacije -spomin -poslovne kalkulacije -računanje z davkom -baterijsko in solarno napajanje -avtomatski izklop -dimenzije:122x75x11 -teža:69 g

98 Katalog pisarniškega materiala II.

1 kos


1

INFORMATIKA 1. 22 Kalkulatorji

Kalkulator komercialni Canon ls-103tc

šifra 260112

1 kos

• velik 10-mestni nagnjen zaslon • poslovne fukcijske tipke (stroški,cena,dobiček) • stikalo za izračun daka • popravek zadnjega vnosa • kvadratni koren • baterijsko in solarno napajanje • avtomatski izklop • dimenzije:105x140x32 • teža: 124 g

Kalkulator namizni Canon MP 121 MG

šifra 44091

1 kos

• • • • • • • •

1 2-mestni zaslon z velikimi znaki hitrost izpisa 2,4 vrstice/sek negativna števila so izpisana rdeče izbiro števila decimalnih mest zaokroževanje izračun končnega skupnega zneska vklop/izklop tiskanja izpis datuma in časa na papir in zaslon • poslovne funkcije (stroški,...) cena, dobiček)

Kalkulator namizni Canon BP-1400 LTS

šifra 254973

1 kos

• 1 4-mestni osvetljen zaslon z velikimi znaki (po 9 minutah mirovanja se osvetljenost znakov avtomatsko zmanjša) • hitrost tiskanja: avtomatsko prilagajanje hitrosti izpisa med 3.0 in 5,6 vrstic/sek • izbiro števila decimalnih mest • vklop/izklop tiskanja ter spremembo velikosti znakov

Kalkulator namizni Canon BP-37 DTS

šifra 44066

1 kos

• 1 2-mestni zaslon z velikimi znaki • hitrost izpisa 5,6 vrstice/sek, avtomatsko znižanje hitrosti na 3 vrstice/sek • poudarjen izpis negativnih števil • izbiro števila decimalnih mest • izračun skupnega zneska • zaokroževanje • štetje postavk • vklop/izklop tiskanja

99 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1. 22 Kalkulatorji

Kalkulator namizni Canon MP 120-MG

šifra 44087

1 kos

• 1 2-mestni osvetljen zaslon z velikimi znaki • hitrost izpisa 2,7 vrstice/sek • negativna števila so izpisana rdeče na ekranu in na traku • izbiro števila decimalnih mest • zaokroževanje • izračun skupnega zneska • štetje postavk - vklop/izklop tiskanja

Kalkulator namizni Canon MP 1211-LTSC

šifra 44081

1 kos

• 1 2-mestni zaslon z velikimi znaki • hitrost izpisa 4,1 vrstic/sek • negativna števila so izpisana rdeče na zaslonu in papirju Stikala za: • izbiro števila decimalnih mest • zaokroževanje • izračun skupnega zneska / nastavitev davčne stopnje • vklop/izklop tiskanja • štetje postavk

Kalkulator namizni Canon MP 1411 - LTSC

šifra 44070

1 kos

• 1 4-mestni osvetljen zaslon z velikimi znaki • hitrost tiskanja 4,1 vrstice/sek • negativna števila se na zaslon in trak izpišejo rdeče • izbiro števila decimalnih mest • izračun skupnega zneska • štetje postavk • vklop/izklop tiskanja

Kalkulator namizni Canon P1 DTSC

šifra 377310

• 1 2-mestni zaslon z velikimi znaki • hitrost izpisa 1,4 vrstice/sek • poslovne kalkulacije (izračun stroška, cene in dobička) • izračun davka • zaokroževanje • izračun odstotka • vklop/izklop tiskanja • indikator praznjenja baterije • zunanje in notranje shranjevanje

100 Katalog pisarniškega materiala II.

1 kos


1

INFORMATIKA 1. 22 Kalkulatorji

Kalkulator tehnični Casio fx-82 sx

šifra 44039

• • • •

Kalkulator tehnični Casio fx-115 ms • 2 -vrstični zaslon z grafičnim prikazom poteka računanja • dvojno napajanje baterijsko in solarno • 300 Funkcij ; operacij (218 znans.) S-V.P.A.M funkcija, računanje z ulomki, kombinacije in permutacije, statistika (odkloni, razdelitve, obratne razčlembe), izračun tehničnih simbolov,...

Kalkulator tehnični Casio fx-350 es • z aslon: z naravnim pogledom prikaz tak kot v knjigi • LCD 31x96 točkovni, 10+2 mestni • 249 funkcij ( 160 znanstvenih ) 24 oklepajev, 8 spominov, trigonometrične funkcije, hiperbolične funkcije, logaritmične operacije, eksponentni račun, kombinacije in permutacije, pretvorbe koordinet,...

Kalkulator tehnični Casio fx-82 ms • 2 -vrstični zaslon z grafičnim prikazom poteka računanja • napajanje z AA baterijo 240 Funkcij – operacij ( 164 znanstvenih) S-V.P.A.M funkcija • računanje z ulomki, kombinacije in permutacije, statistika (odkloni, razdelitve, obratne razčlembe), osnovni izračuni in pretvorbe 9 delavnih spominov,... Kalkulator tehnični Casio fx-991 es • 4 01 Funkcij – operacij ( 309 znanstvenih), 2-vrstični displej, S-V.P.A.M funkcija - funkcija omogoča računanje v istem vrstnem Integrali, Diferenciali, Matrike, Vektorji, računanje z ulomki Kombinacije in Permutacije, Statistika (odkloni, razdelitve, obratne razčlembe), 40 statističnih konstant,... www.mladinska.com

1 kos

 aterijsko napajanje b 139 Funkcij ; operacij 1-vrstični displej računanje z ulomki, procentni račun, kombinacije in permutacije, elementi za računanje polarnih koordinat, 1 delavni spomin, plastične tipke, ohišje s trdim drsnim pokrovom, dimenzije: 18x71×134mm šifra 44015

1 kos

šifra 44030

1 kos

šifra 44031

1 kos

šifra 44013

1 kos

101


1

INFORMATIKA 1. 22 Kalkulatorji

Kalkulator komercialni namizni Sharp EL-337C

šifra 43905

• • • • • • •

Kalkulator komercialni Sharp EL-233ER

šifra

• • • • • • •

z aslon: 8-mestni spomin: Da procenti: Da konstanta: Da napajanje Baterija LR1130 teža: 35 g velikost (cm) 6 x 10,3 x 0,8

Kalkulator komercialni Sharp EL-243S z aslon: 8-mestni spomin: Da procenti: Da konstanta: Da pokrovček: Da napajanje: solarno in baterijsko teža: 51 g velikost (cm) 6,4x 10,5 x 1,1

Kalkulator komercialni Sharp EL-250S

1 kos

43977

1 kos

šifra

• • • • • • • • •

z aslon: 8-mestni spomin: Da procenti: Da konstanta: Da nastavitev decimalnih mest računanje davkov: Da napajanje: solarno in baterijsko teža: 58 g velikost (cm) 7,1x 11,6 x 1,6

Kalkulator komercialni Sharp EL-310A

43963

1 kos

šifra

• • • • • • •

Katalog pisarniškega materiala II.

246966

šifra

• • • • • • • •

102

1 kos

z aslon: 12-mestni spomin: Da procenti: Da konstanta: Da napajanje: solarno in baterija LR1130 teža: 165 g velikost (cm) 10,8 x 17,5 x 2,2

z aslon: 8-mestni , nagnjen spomin: Da procenti: Da konstanta: Da napajanje: solarno in baterijsko teža: 76 g Velikost (cm) 8,7 x 11,6 x 2

44051

1 kos


1

INFORMATIKA 1. 22 Kalkulatorji

Kalkulator komercialni Sharp EL-334E

šifra

• • • • • • • • • •

z aslon: 10-mestni označevanje stotic: Da spomin: Da spomin skupna vsote ( GT ): Da procenti: Da konstanta: Da računanje davkov: Da tipka 00: Da dvižni podstavek: Da napajanje: solarno in baterijsko LR44

Kalkulator komercialni Sharp EL-376E

254048

1 kos

šifra

• • • • • • • •

zaslon: 8-mestni spomin: Da procenti: Da konstanta: Da pokrovček: Da napajanje: solarno in baterijsko LR1130 teža: 66 g velikost (cm) 7,2x 11,5 x 1,2

Kalkulator tehnični Sharp EL-520 WWH • • • • • • • •

1 2 mestni zaslon število funkcij: 419 število spomina: 9 računanje s konstantami: Da verižne kalkulacije: Da multiline playback: Da metrične pretvorbe: Da - 44 napajanje: solarno in baterijsko (2xLR44)

Kalkulator tehnični Sharp EL-531 WHWH • • • • • • • • • •

z aslon dvovrstični: 12-mestni mantisa z eksponentom 10 + 2 število funkcij 272 napredna direktna algebrična logika: da št .spominov: 9 multiline playback: Da računanje s konstantami: Da verižne kalkulacije: Da 3-mestni indikator: Da vzdržljive plastične tipke: Da

Kalkulator tehnični Sharp EL-501WWH

• • • • • • • • • •

1 kos

šifra 44026

1 kos

šifra 44035

1 kos

šifra

z aslon 10-mestni mantisa z eksponentom 8 + 2 število funkcij: 131 spomin: 1 računanje s konstantami: Da verižne kalkulacije: Da vzdržljive plastične tipke: Da trd trpežen pokrovček: Da napajanje baterijsko (2xLR44) delovanje z baterijo cca. 3.000 ur

Kalkulator tehnični Sharp EL-506WWH • • • • • • • • •

253742

44050

1 kos

šifra z aslon dvovrstični 12-mestni mantisa z eksponentom 10 + 2 število funkcij: 469 napredna direktna algebrična pogika: da št .spominov: 9 multiline playback: Da računanje s konstantami: Da verižne kalkulacije: Da metrične pretvorbe: Da - 44

44022

1 kos

103 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1. 22 Kalkulatorji

Kalkulator namizni Olympia cpd-3212 S

šifra 44074

1 kos

• 1 2 mestni računski stroj • bobenski tiskalnik s črnilom za trak, hitrost tiskanja 3,0 vrstice/sekundo • enobarvno tiskanje • 12 mestni fluorescentni zaslon • EURO pretvarjanje, 11 prednastavljivih menjalnih razmerij • 5 programabilnih državnih menjalnih razmerij

Kalkulator namizni olympia CPD-512ER

šifra 44078

• 1 2 mestni računski stroj • Tiskalnik s črnilom za trak, hitrost tiskanja 3,5 vrstice/sekundo • dvobarvno tiskanje (črno/rdeče) • 12 mestni fluorescentni zaslon • EURO pretvarjanje, programabilno menjalno razmerje • računanje s spominom • računanje davka, popusti, pribitki • stikalo za izbiro zaslon/tiskanje/

104 Katalog pisarniškega materiala II.

1 kos


1

INFORMATIKA 1. 22 Kalkulatorji

Kalkulator namizni olympia CPD-5212

šifra 44073

1 kos

• 1 2 mestni računski stroj • bobenski tiskalnik s črnilom za trak, hitrost tiskanja 3,5 vrstice/sekundo • dvobarvno tiskanje (črno/rdeče) • 12 mestni fluorescentni zaslon • EURO pretvarjanje, 11 prednastavljivih menjalnih razmerij • 5 programabilnih državnih menjalnih razmerij • računanje davka, popusti, pribitki

105 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1.23 Optični in magnetni mediji za shranjevanje podatkov

Blagovna znamka Emtec se je pojavila na svetovnem tržišču pred več kot 75 leti, sprva kot blagovna znamka BASF, ki je bila izumitelj prvega magnetnega traku za snemanje zvoka iz leta 1934. Leta 1973 so pričeli s proizvodnjo disket, leta 1977 pa tudi video kaset. Z letom 1997 se je podjetje preimenovalo v Emtec Magnetics, leta 1999 pa je pričelotudi s produkcijo DVD medijev. Podjetje Dexxon je leta 2006 postalo lastnik podjetja Emtec, svoj program pa so usmerili predvsem na področje hrambenih medijev kot so CD-ji, DVD-ji in proizvodnjo čistil za računalniško opremo. Na Evropskem tržišču so leta 2001 pedstavili USB spominske ključe in spominske kartice. Ponudba USB ključev se konstantno širi, tako oblikovno kot tudi na področju velikosti spomina. Tržišče pa nakazuje tudi smernice nadaljnega razvoja programa podjetja, predvsem na področju multimedije kot so zunanji diski, dodatna oprema za prenosne računalnike, pa tudi nove oblike zapisovanja DVD medijev (Blue-ray), MP3 predvajalnikov in prenosnih računalnikov Gdium.

Diskete Emtec

CD-R plošče Emtec

CD-R plošče Emtec

OEM

opis

šifra

337265

Diskete Emtec 3,5 DS HD F.

41274

OEM

opis

šifra

348462

CD-R Emtec 700 Mb slim case pakirano 10/1 41474

OEM

opis

šifra

348349

CD-R Emtec 700 Mb cake box pakirano 10/1

41291

10/1

347824

CD-R Emtec 700 Mb cake box pakirano 25/1

41283

25/1

347826

CD-R Emtec 700 Mb cake box pakirano 50/1

41289

50/1

CD-R Emtec 700 Mb cake box pakirano 100/1 251646

DVD+R double layer Emtec

106 Katalog pisarniškega materiala II.

škt

OEM

opis

šifra

DVD+R Emtec double layer 8,5Gb 5/1

285727

10/1

100/1

zav


1

INFORMATIKA 1.23 Optični in magnetni mediji za shranjevanje podatkov

DVD+R EMTEC

DVD+RW EMTEC

DVD-R EMTEC

DVD-RW EMTEC

OEM

opis

šifra

DVD+R Emtec 4,7Gb 16x slim 1/10 posamezno pakiranje

254995

kos

DVD+R Emtec 4,7Gb 16x cakebox 50/1

252742

zav

360455

DVD+R Emtec 4,7Gb 16x, cakebox 10/1

41506

10/1

360456

DVD+R Emtec 4,7Gb 16x, cakebox 25/1

247883

25/1

opis

šifra

OEM

DVD+RW 4.7 emtec 4x posamezno pakiranje 41578

kos

DVD+RW Emtec 4,7Gb 4x cake 10/1

254998

zav

opis

šifra

DVD-R Emtec 4,7Gb 16x slim 1/10 posamezno pakiranje

254996

kos

DVD-R Emtec 4,7Gb 16x cakebox 50/1

252738

zav

360514

DVD-R Emtec 4,7Gb 16x, cakebox 10/1

41507

10/1

360515

DVD-R Emtec 4,7Gb 16x, cakebox 25/1

247884

25/1

OEM

opis

šifra

OEM

DVD-RW 4.7 Emtec 4x posamezno pakiranje 41579

kos

DVD-RW Emtec 4,7Gb 4x cake 10/1

zav

254997

107 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1.23 Optični in magnetni mediji za shranjevanje podatkov

CD-R plošče 52x Imation

CD-R plošče 52x Imation

CD-RW plošče Imation

CD-R Neon Imation plošče

108 Katalog pisarniškega materiala II.

OEM

OEM

opis

šifra

CD-R Imation 700 Mb 80 min 52x slim case

41443

opis

šifra

CD-R Imation 700 Mb 80 min 52x cake box

41406

10+1/1

CD-R Imation 700 Mb 80 min 52x cake box

41408

25/1

CD-R Imation 700 Mb 80 min 52x cake box

41394

50/1

opis

šifra

CD/RW Imation 700 Mb 80 min 4-10x jewel case

41494

opis

šifra

CD-R Imation 700 Mb 52X 10 pk neon

41447

10/1

10/1

10/1


1

INFORMATIKA 1.23 Optični in magnetni mediji za shranjevanje podatkov

CD-R printable Imation plošče

DVD+R Imation

DVD-R Imation

DVD+RW Imation

opis

šifra

CD-R Imation 80min 700Mb slim printable 10/1

302480

zav

CD-R Imation 80min 700Mb printable cake 50/1

41464

zav

opis

šifra

DVD+R Imation 4,7 Gb 16X cake box

250360

10/1

DVD+R Imation 4,7 Gb 16X cake box

252310

25/1

DVD+R Imation 4,7 Gb 16X cake box

252743

50/1

DVD+R Imation 4,7 Gb 16X jewel case

41461

10/1

opis

šifra

DVD-R Imation 4,7 Gb 16X cake box

251919

10/1

DVD-R Imation 4,7 Gb 16X cake box

252309

25/1

DVD-R Imation 4,7 Gb 16X cake box

252741

50/1

DVD-R Imation 4,7 Gb 16x jewel box

41355

10/1

opis

šifra

DVD+RW Imation 4.7Gb 4X jewel case

41580

10/1

DVD+RW Imation 4,7Gb 4X cake 10/1

255128

zav

DVD+RW Imation 4,7Gb 4X cake 25/1

255129

zav

109 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1.23 Optični in magnetni mediji za shranjevanje podatkov

DVD-RW Imation

DVD+R double layer Imation

Magnetne podatkovne kasete Imation

Čistilna kaseta Imation

110 Katalog pisarniškega materiala II.

opis

šifra

DVD-RW Imation 4,7 GB 4X Jewel Case

41338

10/1

DVD-RW IMATION 4,7GB 4X CAKE

255130

10/1

DVD-RW IMATION 4,7GB 4X CAKE

255070

25/1

opis

šifra

DVD+R IMATION DL DUAL 8,5GB 8X SLIM 10/1

319451

opis

šifra

Imation 4 mm DDS 3 - 12/24 GB - 125 metrov

31483

kos

Imation 4 mm DDS 4 - 20/40 GB - 150 metrov

31509

kos

Imation 4 mm DAT 72/36/72GB DATA TAPE

276635

kos

opis

šifra

Čistilna kaseta Imation 4 mm za DDS HEAD CLEANING

12894

zav

kos


1

INFORMATIKA 1.23 Optični in magnetni mediji za shranjevanje podatkov

Magnetna podatkovna kaseta Imation

Čistilna kaseta Imation

Magnetna podatkovna kaseta Imation

Čistilna kaseta Imation

Magnetne podatkovne kasete Imation

opis

šifra

Imation DLT IV (40/80 GB)

31503

opis

šifra

Imation za DLT head cleaning 20 čistilnih ciklov

12874

opis

šifra

Imation SDLT 1 160/320 GB

251920

kos

Imation SDLT 2 300/600 GB

313110

kos

opis

šifra

Imation sdlt head cleaning

313112

opis

šifra

Imation Lto Ultrium Gen 1

31501

kos

Imation Lto Ultrium Gen 2

260888

kos

Imation Lto Ultrium Gen 3

313114

kos

kos

kos

kos

111 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1.23 Optični in magnetni mediji za shranjevanje podatkov

Čistilna kaseta Imation

USB ključi Imation

USB ključi Imation

Škatla za CD Imation

112 Katalog pisarniškega materiala II.

opis

šifra

Imation lto 1,2 in 3 universal cleaning

313117

opis

šifra

USB disk nano 2gb Imation

297270

kos

USB disk nano 4gb Imation

285599

kos

USB disk nano 8gb Imation

366097

kos

opis

šifra

USB disk atom 2gb Imation

411059

kos

USB disk atom 4gb Imation

411060

kos

USB disk atom 8gb Imation

411061

kos

USB disk atom 16gb Imation

411062

kos

USB disk pivot 2gb Imation

411063

kos

USB disk pivot 4gb Imation

411064

kos

USB disk pivot 8gb Imation

411065

kos

opis

šifra

škatla za CD Imation slim neon color 25/1

248489

zav

škatla za CD Imation slim črna 25/1

248486

zav

kos


1

INFORMATIKA 1.24 Čistila za pisarniške naprave

Pisarniška čistila Emtec

opis čistilo Emtec za CD in DVD pogone

Pisarniška čistila Emtec

Pisarniška čistila Emtec

opis

šifra 255341

kos

šifra

čistilo Emtec za ohišja antistatik 250 ml

285454

kos

čistilo Emtec za ekrane screan clean

12941

kos

opis čistilo Emtec razpihovalo zraka Air 400 ml

šifra 277316

kos

113 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1.24 Čistila za pisarniške naprave

Pisarniška čistila Emtec

opis čistilni robčki Emtec mokri 100/1

Pisarniška čistila Emtec

opis čistilni robčki Emtec za LCD-TFT ekrane m+s 10/1

Pisarniška čistila Emtec

Pisarniška čistila Emtec

opis

Katalog pisarniškega materiala II.

262376

kos

šifra 12937

kos

šifra

čistilo Emtec za LCD-TFT ekrane

260294

opis

šifra

čistilni robčki mokri za LCD-TFT ekrane 100/1

114

šifra

260295

kos

kos


1

INFORMATIKA 1.24 Čistila za pisarniške naprave

Pisarniška čistila Emtec

opis

šifra

čistilni robčki mokri za CD/DVD 100/1

Pisarniška čistila Emtec

opis

kos

šifra

čistilni robčki za ekran mokri refil 100/1

Pisarniška čistila Esselte

260296

248901

OEM

opis

67119

čistilni robčki za monitor (50xsuhi +50xmokri) 12901

kos

šifra kos

115 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1.24 Čistila za pisarniške naprave

Pisarniška čistila Fellowes

Pisarniška čistila Fellowes

OEM

opis

šifra

99745

čistilni robček Fellowes micro fibra

384724

OEM 2210901

Pisarniška čistila Fellowes

OEM 2210301

Pisarniška čistila Fellowes

OEM 2200001

opis

šifra

čistilni robčki Fellowes Virashield za različne površine 75/1

383298

opis

šifra

čistilni robčki Fellowes Virashield za roke 20/1 400839

opis

šifra

čistina pena Fellowes Virashield zaščita za roke 50ml

404326

•pena za zaščito rok pred bakterijami •učinkovita zaščita tudi pred virusi gripe in prehlada

116 Katalog pisarniškega materiala II.

kos

kos

kos

kos


1

INFORMATIKA 1.24 Čistila za pisarniške naprave

Pisarniška čistila Fellowes

Pisarniška čistila Fellowes

OEM

opis

šifra

99761

čistilni robčki Fellowes mokri univerzalni 100/1

12927

opis

šifra

čistilni robčki Virashield za površine 20/1

407645

opis

šifra

čistilni robčki Virashield za telefon 20/1

407649

opis

šifra

2211501

čistilni robčki Virashield za tipkovnice 12/1

407652

OEM

opis

šifra

čistilni robčki Virashield mokri+suhi 12/1

407657

OEM 2210801

Pisarniška čistila Fellowes

OEM 2211301

Pisarniška čistila Fellowes

Pisarniška čistila Fellowes

OEM

2211801

kos

kos

kos

kos

kos

117 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1.24 Čistila za pisarniške naprave

Pisarniška čistila Fellowes

OEM

opis

šifra

čistilni set virashield potovalni 5/1

407654

opis

šifra

čistilni set fellowes virashield 3-delni

407658

opis

šifra

čistilni robčki Oficia suhi 25/1

257914

OEM

opis

šifra

338842

8-delni čistilni set 75/1

252724

2211601

Pisarniška čistila Fellowes

OEM 2212701

Pisarniška čistila Oficia

Pisarniška čistila Oficia

118 Katalog pisarniškega materiala II.

OEM

kos

kos

kos

kos


1

INFORMATIKA 1.24 Čistila za pisarniške naprave

Pisarniška čistila Pabo

Pisarniška čistila Pabo

Pisarniška čistila Pabo

OEM

OEM

OEM

opis

šifra

čistilo za ekran set Pabo

12914

opis

šifra

čistlni robčki Pabo mokri 100/1

12924

opis

šifra

čistilni sprej za ekrane Pabo 125ml

12940

kos

kos

kos

119 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1. 25 Izdelki za hrambo pomnilnih medijev

Arhivi za CD in DVD Fellowes

Arhivi za CD in DVD Fellowes

120 Katalog pisarniškega materiala II.

OEM

opis

šifra

85331

etui za 32 CD/DVD Fellowes

13115

kos

85332

etui za 64 CD/DVD Fellowes

13100

kos

85335

etui za 224 CD/DVD Fellowes

13080

kos

OEM

opis

šifra

95001

predalnik za podatkovne medije Fellowes

30999

kos


1

INFORMATIKA 1. 25 Izdelki za hrambo pomnilnih medijev

Arhivi za CD in DVD Fellowes

Arhivi za CD in DVD Fellowes

Arhivi za CD in DVD Fellowes

Arhivi za CD in DVD Fellowes

OEM

opis

šifra

98200

stojalo z vrati za 20 CD/DVD Fellowes

13093

OEM

opis

šifra

98120

stojalo za 22 CD/DVD Fellowes

13140

OEM

opis

šifra

98230

stojalo za 30 + 18 CD/DVD Fellowes

13315

OEM

opis

šifra

90660

škatla za 100 CD/DVD Fellowes

13086

kos

kos

kos

kos

121 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1. 25 Izdelki za hrambo pomnilnih medijev

Škatla s ključavnico Esselte

Stojalo za CD/DVD Esselte

Mapa z ovitkom Esselte

Etui za CD-je Esselte

122 Katalog pisarniškega materiala II.

OEM

opis

šifra

67003

škatla s ključ.Multimedia (50 x CD, 200 x disketa)

13021

kos

67092

škatla s ključem za 160 CD-jev

13085

kos

67228

škatla s ključ. za 120 CD-jev

13079

kos

OEM

opis

šifra

67006

stojalo za 27 CD-jev - IceBlue

13328

OEM

opis

šifra

67091

mapa z ovitkom za 48 CD-jev SR-

13155

OEM

opis

šifra

67222

etui za 24 CD-jev

13131

kos

67223

etui za 48 CD-jev

13109

kos

67224

etui za 96 CD-jev

13102

kos

kos

kos


1

INFORMATIKA 1. 25 Izdelki za hrambo pomnilnih medijev

Škatla za CD-Jewel Esselte

Škatla Spring rack Esselte

Škatla CD-RACK Esselte Compact

Škatla CDR Box Esselte

OEM

opis

šifra

67556

škatla za CD-Jewel 1/10 črne

13265

opis

šifra

67662

škatla SPRING RACK za 30 CD-jev

13090

OEM

opis

šifra

90835

škatla CD-RACK za 10 CD-jev

13330

kos

90836

škatla CD-RACK za 20 CD-jev

13321

kos

OEM

opis

šifra

90954

škatla CDR Box za 40 CD-jev

13120

90955

škatla CDR Box za 80 CD-jev

13094

OEM

škatla

kos

kos kos

123 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1. 26 Ergonomski pripomočki

Držalo dokumentov Fellowes

OEM

opis

šifra

namizno držalo dokumentov

13349

OEM

opis

šifra

91450

podstavek za monitor do 14kg Fellowes

260471

kos

91456

podstavek za monitor do 36kg Fellowes

256567

kos

podstavek za monitor Professional Fellowes

404327

kos

podstavek za noge Fellowes

53748

kos

podstavek za notesnik Fellowes

368390

kos

21126-70

Počivala Fellowes

8037401 48121 8032001

124 Katalog pisarniškega materiala II.

kos


1

INFORMATIKA 1. 26 Ergonomski pripomočki

Počivala Fellowes

Barvne podloge za miško Fellowes

Podloge za miško z motivi Fellowes

OEM

opis

šifra

91141

podloga za miško s počivalom zapestja, gel

13350

kos

91137

počivalo zapestja, gel

252926

kos

91177

počivalo zapestja, gel

12970

kos

OEM

opis

šifra

29700

podloga za miško modra

13004

kos

29701

podloga za miško rdeča

13003

kos

OEM

opis

šifra

58748

Podloga za miško motiv obala

12986

kos

58713

Podloga za miško motiv valovi

12985

kos

58750

Podloga za miško motiv palme

12980

kos

58712

Podloga za miško motiv potok

21984

kos

58715

Podloga za miško motiv zemlja in luna

12983

kos

125 www.mladinska.com


2

PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI Pisarniški papirji za fotokopiranje in tiskanje

132

Radeče papir

132

Mondi

134

Druge blagovne znamke

138

Računalniški papir in papir v polah

139

Papirji za poslovno korenspodenco

140

Papirni izdelki

142

Role fax, role termo, računski trakovi

142

Papirne kocke

143

Bloki in zvezki

144

Etikete

150

Samolepilni označevalci

158

Kuverte, vrečke in ovojnice

164

Kartonske mape

172

Rinčne, data in prospekt mape

180

Viseče mape in stojala

184

Registratorji

187

Registri - pregradniki

191

Plastične mape

193

Podloge, tablice

198


2

PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI 2.1.1. Pisarniški papirji - Radeče papir

PAPIR JE NARAVEN, OKOLJU PRIJAZEN PROIZVOD! Pred iznajdbo papirja so različne kulture uporabljale raznovrstne materiale za posredovanje pisnih informacij. Vlogo prenašalca informacij skozi čas so prevzemali kamen, glina, les, kovina, papirus, pergament, blago, lubje ter »papir« iz riževih stebel. Kitajski izdelovalci papirja so 500 let dobro varovali skrivnost izdelave papirja. Informacija o tehnologiji izdelave se je okoli leta 610 prvič razširila v Korejo in nato na Japonsko, okoli leta 751 pa se je skrivnost postopka izdelave papirja prenesla v arabske dežele. Takrat so pričeli vlaknu dodajati polnila in lepila. Tehnologija izdelave papirja je v Evropo prišla kasneje, z arabskim osvajanjem Španije. Nova surovina – lesovina – pa se je v Evropi začela uporabljati šele leta 1844. Od takrat pa do danes, se je tehnologija izdelave papirja nenehno izpopolnjevala. Zaradi visokih potreb po lesu proizvodnja papirja podpira ponovno pogozdovanje ter trajnostno upravljanje gozdov na naraven način. Tehnologija izdelave in hitrost izdelave papirja sta na izredno visokem nivoju. Kakovostni papirji, ki jih izdelujejo papirnice po svetu, so izdelani po okoljskih standardih. Izdelavo papirja spremlja vrsta standardov, ki zagotavljajo, da so izdelki okolju prijazni. Najpomembnejši certifikati so FSC, PEFC, Blue Angel. FSC certifikat zagotavlja trajno gospodarjenje z gozdom, kot obnovljivim, vendar zelo občutljivim naravnim virom. PEFC certifikat predstavlja zagotovilo, da les prihaja iz gozdov, ki ustrezajo kriterijem verige skrbništva PEFC standarda. Oznaka Blue Angel se nanaša le na 100 % reciklirane izdelke in določa kriterije glede stopnje kvalitete ponovno uporabljenega papirja in kemikalij.

Radeče papir d.o.o. je vodilna papirnica v Sloveniji. Začetki proizvodnje v dolini Sopote segajo v leto 1736, ko je bil registriran prvi papirni mlin v registru na Dunaju ter dovoljenje za uporabo vodnega znaka ˝Ratschach˝. Industrijska proizvodnja se je v Radečah pričela v zgodnjem 20. stoletju s proizvodnjo papirja za denar in vrednostnih papirjev. Danes proizvajajo večnamenske pisarniške papirje, kartone, vrednostne papirje in kartice.

Papir fotokopirni beli A4 in A3

opis

šifra

R-copy 80g A4

49619

500/zav

R-copy 80g A3

49661

500/zav

Večnamenski pisarniški papir za vsakodnevno uporabo, primeren za tiskanje ter tisk na vseh vrstah tiskalnikov. • • • • •

Papir fotokopirni beli A4 100g

možnost barvnega in ČB odtisa primeren za kopiranje ter tisk na vseh vrstah tiskalnikov višja belina možnost obojestranskega tiskanja in kopiranja papir je proizveden v skladu s standardom ISO 9706 in je odporen proti staranju in spremembi barve

opis

šifra

Nextra laser 100g A4

310522

Visokokakovosten papir za vsakodnevno uporabo • • • • • • • •

132 Katalog pisarniškega materiala II.

možnost barvnega in ČB odtisa primeren za kopiranje in tisk na vseh vrstah tiskalnikov višja belina možnost obojestranskega tiska in kopiranja izjemno gladka površina primeren za tisk najzahtevnejših dokumentov proizveden v skladu s standardom ISO 9706 in je odporen proti staranju in spremembi barve še posebno ga priporočamo za barvne tiskalnike, saj omogoča zelo kakovostne barvne odtise

500/zav


2

PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI 2.1.1. Pisarniški papirji - Radeče papir

Visokokakovosten barvni papir za vsakodnevno uporabo, primeren za kopiranje ter tisk na vseh vrstah tiskalnikov. • možnost barvnega in ČB odtisa • možnost obojestranskega tiskanja in kopiranja • primeren za tisk zahtevnejših dokumentov • barve so odporne na vpliv svetlobe • na voljo v pastelnih in intenzivnih barvah • papir je proizveden v skladu s standardom ISO 9706 in je odporen proti staranju in spremembi barve

Uporaba: • dopisni papir • tiskanje poročil • izdelava kuvert • tiskanje seminarskih materialov • kopiranje • izdelavo voščilnic • izdelavo knjig • izdelavo brošur in katalogov • izdelavo blokov • izdelavo kock z barvnimi lističi • tiskanje vabil • tiskanje predstavitev • izdelavo promocijski materialov

Embaliranje: • 500 listov v ovojni PP foliji • 5x500 listov v kartonu višje kvalitete • embalaža je odporna na vpliv vlage in svetlobe

Papir R-COPY COLOR pastelne barve

oznaka barve

šifra A4 80g

šifra A3 80g

pastelno rumena

110

265300

288120

500/zav

pastelno krem

120

265298

288115

500/zav

pastelno zelena

130

265296

288113

500/zav

pastelno modra

140

265302

288124

500/zav

pastelno roza

150

265290

288117

500/zav

intenzivne barve intenzivno rumena

210

377752

424200

500/zav

intenzivno oranžna

220

377748

424201

500/zav

intenzivno zelena

230

377751

424202

500/zav

intenzivno modra

240

377737

424203

500/zav

intenzivno rdeča

250

377754

416914

500/zav

740318

49964

color mix 5X40 pastelnih barv

200/zav

133 www.mladinska.com


2

PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI 2.1.2. Pisarniški papirji - Mondi

Skupina Mondi je ena izmed najbolj priznanih svetovnih ponudnic papirja. Svoje enote ima v 35 državah sveta. Nudijo široko paleto visoko kakovostnih pisarniških papirjev, kakor tudi ofset papirjev ter drugih papirnih izdelkov. So vodilni na področju izdelave emabalažnih in fotokopirnih papirjev.

Papir fotokopirni beli A4 in A3

opis

šifra

Univerzal 80g A4

49511

500/zav

Univerzal 80g A3

49637

500/zav

Vsestranski papir • • • •

Papir fotokopirni beli A4 in A3

izjemna belina primeren za vse sodobne kopirne stroje, laserske in injet tiskalnike odlična prehodnost v tiskalnikih tudi pri obojestranskem tiskanju večnamenski papir

opis

šifra

Office 80g A4

49621

500/zav

Office 80g A3

49605

500/zav

Gospodaren pisarniški papir • • • • •

Papir fotokopirni beli A4 in A3

izjemna belina gospodaren standardni papir za ČB tisk višja belina primeren za vse sodobne kopirne stroje in laserske tiskalnike večnamenski papir

opis

šifra

IQ Premium triotec 80g A4

49660

500/zav

IQ Premium triotec 80g A3

299710

500/zav

Papir za visoko učinkovitost • • • • • • • • •

134 Katalog pisarniškega materiala II.

izjemna belina odlična opaciteta prijeten na otip 80 g/m² izdelan z edinstveno tehnologijo TRIOTEC© optimalno vzdrževanje opreme zaradi majhnega prašenja širok izbor gramatur na voljo s CleverGrip (A4, 80 g/m²) certifikat FSC zagotavlja trajnostno upravljanje z gozdovi ODSLEJ s tehnologijo ColorLok™ (up to 160g/m²)


2

PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI 2.1.2. Pisarniški papirji - Mondi

Papir fotokopirni barvni A4 in A3 90 - 250g

opis

šifra

Color copy 90g bel za barvno fotokopiranje A4

285381

500/zav

Color copy 100g bel za barvno fotokopiranje A4

49635

500/zav

Color copy 120g bel za barvno fotokopiranje A4

49576

500/zav

Color copy 160g bel za barvno fotokopiranje A4

52673

250/zav

Color copy 200g bel za barvno fotokopiranje A4

52676

250/zav

Color copy 220g bel za barvno fotokopiranje A4

49575

250/zav

Color copy 250g bel za barvno fotokopiranje A4

49505

250/zav

Color copy 100g za barvno fotokopiranje A3

49634

500/zav

Color copy 120g za barvno fotokopiranje A3

49916

500/zav

Color copy 160g za barvno fotokopiranje A3

49580

250/zav

Color copy 200g za barvno fotokopiranje A3

49568

250/zav

Color copy 250g. za barvno fotokopiranje A3

255454

250/zav

Uncoated (nepremazni) papir • ostri izpisi in posebej obdelana površina za sijajno barvno reprodukcijo • odlična formacija papirja za brezhibno enakomeren prenos tonerja • izjemna učinkovitost z visokozmogljivimi tiskalniki; brezhibno raven • zmanjšanje obrabe tiskalnih strojev • odporen na vročino; ni strupen; odporen proti staranju • certifikat ISO 9706; okolju prijazna proizvodnja • Prozorno pakiranje omogoča, da preostanek papirja v zavitku ponovno zaprete, ko ga ne potrebujete.

135 www.mladinska.com


2

PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI 2.1.2. Pisarniški papirji - Mondi

Papir COLOR IQ

Barvni papirji za raznovrstno uporabo • bogata izbira barv • izredna enakomernost barve • neškodljiva barva v skladu z evropskim standardom za varne igrače • izredna prehodnost v tiskalnikih • mešani zavitki papirja (več barv) • majhni zavitki papirja • prozorno pakiranje papirja omogoča, da preostanek papirja v zavitku ponovno zaprete, ko ga ne potrebujete več • ceertifikat FSC zagotavlja trajnostno upravljanje z gozdovi

136 Katalog pisarniškega materiala II.


2

PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI 2.1.2. Pisarniški papirji - Mondi Papir COLOR IQ pastelne barve

oznaka barve

šifra A4 80g

šifra A3 80g

vanilija

be66

49676

49699

500/zav

49957

19846

250/zav

smetana

cr20

49734

49689

500/zav

49956

49979

250/zav

rumena

ye23

49713

49695

500/zav

49960

49975

250/zav

losos

sa24

49715

49696

500/zav

-

49969

250/zav

flamingo

opi74

49728

34361

500/zav

-

-

-

roza

pi25

49723

49697

500/zav

49959

348858

250/zav

zelena

gn27

49721

49690

500/zav

-

49976

250/zav

svetlo zelena

mg28

49719

49698

500/zav

49955

351013

250/zav

sinje modra

obl70

49727

34362

500/zav

-

-

-

modra

bl29

49718

49692

500/zav

-

49977

250/zav

svetlo modra

mb30

49722

49693

500/zav

49968

49973

250/zav

kanarčkovo rumena

cy39

49730

278908

500/zav

259266

49962

250/zav

intenzivno rumena

ig50

49708

280984

500/zav

-

380555

250/zav

sončno rumena

sy40

49729

49669

500/zav

49961

49980

250/zav

opečnato rdeča

zr09

49677

49670

500/zav

-

-

-

oranžna

or43

49678

49706

500/zav

259264

332900

250/zav

koralno rdeča

co44

49720

49707

500/zav

292288

49971

250/zav

lipovo zelena

lg46

49714

49701

500/zav

-

380868

250/zav

svetlo zelena

mA42

49726

49705

500/zav

49958

351538

250/zav

vodeno modra

ab48

49716

49668

500/zav

348182

262097

250/zav

limonino rumena

zg34

49724

49700

500/zav

49970

250/zav

zlata

go22

49710

49694

500/zav

49978

250/zav

barva starega zlata

ag10

49679

49673

500/zav

250/zav

levanda

la12

49736

49665

500/zav

250/zav

siva

gr21

49731

49704

500/zav

neonsko oranžna

neoor

49712

49703

500/zav

neonsko zelena

neogn

49725

49702

500/zav

neonsko rumena

neogb

49943

49671

500/zav

neonsko roza

neopi

49711

49672

500/zav

4x50 neonskih barv

n-rb

49967

200/zav

5x50 intenzivnih barv

i-rb

49998

250/zav

5x50 pastelnih barv

p-rb

49997

250/zav

5x50 trend barv

t-rb

49966

250/zav

šifra A4 120g šifra A4 160g

intenzivne barve

trend barve

34338

neon barve

mix barve

137 www.mladinska.com


2

PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI 2.1.3. Pisarniški papirji drugih blagovnih znamk

Papir fotokopirni XEROX beli A4 in A3

opis

šifra

Xerox Business 80g A4

49609

500/zav

Xerox Business 80g A3

49615

500/zav

• • • •

Papir fotokopirni DATA COPY beli A4 in A3

primeren za kopiranje ter tisk na vseh vrstah tiskalnikov možnost barvnega in ČB odtisa možnost obojestranskega tiskanja in kopiranja primeren je za večje in manjše naklade

opis

šifra

Data copy 80g A4

258805

500/zav

Data copy 80g A3

350255

500/zav

• • • •

Papir fotokopirni IBM beli A4 in A3

opis

šifra

All Business 80g A4

49654

500/zav

All Business 80g A3

49602

500/zav

• • • • • •

Papir fotokopirni IBM beli A4 in A3

Katalog pisarniškega materiala II.

izjemna belina odlična opaciteta primeren za vse sodobne kopirne stroje in laserske ter inkjet tiskalnike ČB in barvno fotokopiranje inkjet in lasersko tiskanje obojestransko fotokopiranje in tiskanje

opis

šifra

All Day 80g A4

49651

500/zav

All Day 80g A3

49597

500/zav

• • • • • •

138

gladek papir izjemne beline gospodaren standardni pisarniški papir za ČB tisk primeren za vse sodobne kopirne stroje in laserske tiskalnike večnamenski papir

izjemna belina odlična opaciteta primeren za vse sodobne kopirne stroje in laserske ter inkjet tiskalnike ČB in barvno fotokopiranje inkjet in lasersko tiskanje obojestransko fotokopiranje in tiskanje


2

PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI 2.2. Računalniški papirji in papirji v polah

OBRAZCI PO MERI Potrebujete obrazce narejene po vaših željah? Ne odlašajte, pokličite naše prodajalce v najbližje prodajno mesto. Z veseljem vam bomo svetovali, izpeljali vso pripravo tiska in dostavili končni proizvod na želen naslov. Naslove in telefonske številke najdete na zadnjih straneh kataloga. Papir neskončni A4

234 mm

Papir za matrične tiskalnike, zložen, perforiran, ob strani ima luknjice za vodila na tiskalniku. Papir neskončni A3

380 mm

opis

šifra

bianco 234 x 12 1+0 70 gr

296398

2000/krt

bianco 234 x 12 1+0

49397

2000/krt

bianco 234 x 12 1+0 mikro perforacija

49396

2000/krt

bianco 234 x 12 1+1

49385

1000/krt

bianco 234 x 12 1+1 mikro perforacija

49386

1000/krt

bianco 234 x 12 1+2

49357

750/krt

bianco 234 x 12 1+2 mikro perforacija

49356

750/krt

bianco 234 x 12 1+3

49359

500/krt

bianco 234 x 12 1+3 mikro perforacija

49358

500/krt

zebra 234 x 12 1+0 70 gr

296403

2000/krt

zebra 234 x 12 1+0

319719

2000/krt

zebra 234 x 12 1+1

381894

1000/krt

zebra 234 x 12 1+2

390660

750/krt

bianko 321 x 8 1+0

311666

2000/krt

bianko 321 x 8 1+1

298634

1000/krt

bianko 321 x 8 1+2

247923

750/krt

bianko 321 x 8 1+3

332881

500/krt

opis

šifra

bianco 380 x 12 1+0 70g

296387

2000/krt

bianco 380 x 12 1+0

260865

2000/krt

bianco 380 x 12 1+1

261108

1000/krt

bianco 380 x 12 1+2

385908

750/krt

zebra 380 x 12 1+0

317969

2000/krt

zebra 380 x 12 1+0 mikro perforacija

395422

2000/krt

296401

2000/krt

zebra 380 x 12 1+0 70g

Papir v polah - trgovski

opis

šifra

papir v polah A3 formata, visoki karo

49252

200/zav

papir v polah A3 formata, črtani

49254

200/zav

papir v polah A3 formata, mali karo

49253

200/zav

papir v polah A3 formata, brez črt

49255

200/zav

70g papir potiskan z rastrom, format A3, po sredini prepognjen, pakiran po 200 pol v zavitku. Paus papir Diamant

format/rola

gramatura

šifra

A4

92 gr

49447

250/zav

A3

92 gr

49451

250/zav

A4

102 gr

49449

250/zav

62cm x 50m

102 gr

330117

rola

91,4cm x 50m

102 gr

49480

rola

Transparentni papir za laserski tiskalnik in fotokopiranje, ter za ročno pisavo s tušem in svinčnikom. Dobavljiv v različnih formatih in gramaturah. www.mladinska.com

139


2

PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI 2.4 Papirji za poslovno korespodenco

Eleganten papir za oblikovanje • zelo primeren za poslovno korespodenco • posebna škatla, ki se enostavno odpre in zapre, zagotavlja najboljšo zaščito za preostali papir • prosojno okence omogoča izbiro barv in strukture • papir z manjšo gramaturo 80, 100 in 120g je pakiran v zavitke formata A4 po 50 listov • papir z večjo gramaturo 220, 250g je pakiran v zavitke formata A4 po 20 listov Uporaba: • poslovne vizitke • papir z glavo po meri • poštne tiskovine • pomembni dokumenti • certifikati • vabila in voščilnice

Papir top style oznaka barve

opis

barva

A4/90g laid

bela

00

416400

50/zav

A4/90g laid

slonokoščena

02

416401

50/zav

šifra

A4/90g laid

krem

32

416402

50/zav

A4/220g laid

bela

00

416403

20/zav

A4/220g laid

slonokoščena

02

416404

20/zav

A4/220g laid

krem

32

387251

20/zav

A4/100g fine linen

bela

00

416393

50/zav

A4/100g fine linen

slonokoščena

02

416395

50/zav

A4/250g fine linen

bela

00

416396

20/zav

A4/250g fine linen

snonokoščena

02

416398

20/zav

A4/100g linear

bela

00

416405

50/zav

A4/100g linear

slonokoščena

02

416424

50/zav

A4/250g linear

bela

00

416406

20/zav

A4/250g linear

slonokoščena

02

416407

20/zav

A4/100g tradition

bela

00

416413

50/zav

A4/100g tradition

slonokoščena

02

416414

50/zav

A4/100g tradition

krem

32

416415

50/zav

A4/250g tradition

bela

00

416417

20/zav

A4/250g tradition

slonokoščena

02

416418

20/zav

A4/250g tradition

krem

32

416419

20/zav

A4/120g metallic

biserna

PM

416408

50/zav

A4/250g metallic

biserna

PM

416409

20/zav

A4/120g smooth

bela

00

416411

50/zav

A4/120g smooth

slonokoščena

02

416442

50/zav

A4/250g smooth

bela

00

416412

20/zav

A4/250g smooth

slonokoščena

02

389265

20/zav

A4/200g marmor

bela

00

379808

20/zav

A4/200g marmor

krem

30

379813

20/zav

140 Katalog pisarniškega materiala II.


2.4 Papirji za poslovno korespodenco

8SRUDEDSRVORYQHYL]LWNHSDSLU]JODYR

SRPHULSRĂĽWQHWLVNRYLQHSRPHPEQLGRNXPHQWL FHUWLILNDWLYDELODLQYRĂĽÄ€LOQLFH

U72367</(3UHGQRVWLL]GHOND

RSULPHUHQ]DSRVORYQRNRUHVSRQGHQFR HEQDĂĽNDWODNLVHHQRVWDYQRRGSUHLQ]DSUH]DJRWDYOMD EROMĂĽR]DĂĽÄ&#x20AC;LWR]DSUHRVWDOLSDSLU VRMQRRNHQFHYDPRPRJRÄ&#x20AC;DGDL]EHUHWHEDUYRLQVWUXNWXUR LU]PDQMĂĽRJUDPDWXURLQJPòMHSDNLUDQY LWNHIRUPDWD$SROLVWRY LU]YHÄ&#x20AC;MRJUDPDWXURLQJPòMHSDNLUDQY]DYLWNH PDWD$SROLVWRY *UDPDWXUD JPò

²

)RUPDWL ',1$UWH72367</(3UHGQRVWLL]GHOND

SROQDVNODGQRVWVSDSLUMHP72367</( YDELODYRĂĽÄ&#x20AC;LOQLFH]DVHEQRLQSRVORYQRNRUHVSRQGHQFR NXYHUWHVRIRUPDWD[PPVWUDNRPLQEUH]RNQD LUDQHSRNRVRY

2Ăż,/$ Kuverte Top style 2367</(]PDQMĂĽRJUDPDWXURVHODKNRXSRUDEOMD]DODVHUVNLLQLQNMHWWLVN â&#x20AC;˘ popolna skladnost s papirjem Top style GD]DWLVNQDSDSLU72367</(]YHÄ&#x20AC;MRJUDPDWXURXSRUDELWHSRGDMDOQLN]DURÄ&#x20AC;QR â&#x20AC;˘ za vabila, voĹĄÄ?ilnice, zasebno in poslovno korespodenco QMHSDSLUMDLQSUHYHULWHQDYRGLOD]DWLVNDOQLN3ULSRURÄ&#x20AC;DPRGDSDSLU7RS6W\OH] â&#x20AC;˘ vse kuverte so formata 110 x 220 mm s trakom in brez okna, DQRSRYUĂĽLQRXSRUDEOMDWHVDPR]DODVHUVNLWLVN=DEROMĂĽR]DĂĽÄ&#x20AC;LWRSUHGVYHWORER po 20 kosov NDWODVSDSLUMHPYHGQR]DSUWDNDGDUMHQHXSRUDEOMDWH

*UDPDWXUD JPò

2

PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI

²HOHJDQWHQSDSLU]DREOLNRYDQMH

7UDGLWLRQ ZKLWHLYRU\ FKDPSDJQH JP /DLG ZKLWHLYRU\ FKDPSDJQH JP /LQHDU ZKLWHLYRU\ JP 6PRRWK ZKLWHLYRU\ JP )LQH/LQHQ ZKLWHLYRU\ JP 0DUPRU ZKLWHFKDPRLV JP 0HWDOOLF SHDUO JP

pakirane ²

)RUPDWL PP

[

RSVW\OHSDSHUFRP

Kuverte top style opis

barva

100g f.linen

bela

100g f.linen.

dimenzija

naÄ?in zapiranja

ĹĄifra

00

110 x 220

silikonsko

 416538

20/zav

slonokoĹĄÄ?ena

02

110 x 220

silikonsko

 416541

20/zav

110g metal..

biserna

pm

110 x 220

silikonsko

 416553

20/zav

120g laid

bela

00

110 x 220

silikonsko

 416542

20/zav

120g laid.

slonokoĹĄÄ?ena

02

110 x 220

silikonsko

 416545

20/zav

120g laid

krem

32

110 x 220

silikonsko

 416546

20/zav

120g linear

bela

00

110 x 220

silikonsko

 416548

20/zav

120g linear.

slonokoĹĄÄ?ena

02

110 x 220

silikonsko

 416549

20/zav

120g smooth

bela

00

110 x 220

silikonsko

 416554

20/zav

120g smooth.

slonokoĹĄÄ?ena

02

110 x 220

silikonsko

 416555

20/zav

120g tradition

bela

00

110 x 220

silikonsko

 416556

20/zav

120g tradition.

slonokoĹĄÄ?ena

02

110 x 220

silikonsko

 416557

20/zav

120g tradition

krem

32

110 x 220

silikonsko

 416558

20/zav

90g marmor

bela

00

110 x 220

silikonsko

 416551

20/zav

90g marmor

krem

30

110 x 220

silikonsko

 416552

20/zav

oznaka barve

141 www.mladinska.com


2

PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI 2.4.1. Papirni izdelki - role fax, role termo, računski trakovi

Role fax

• Dimenzija je opredeljena kot širina role v mm x dolžina navitja v m in premerom tulca v mm. Izdelane so iz termo papirja. Role termo

• Dimenzija je opredeljena kot širina role v mm x dolžina navitja v m in premerom tulca v mm. Izdelane so iz termo papirja.

Računski trakovi - enojnik

• Dimenzija je opredeljena kot širina role v mm x premer role v mm in premerom tulca v mm.

142 Katalog pisarniškega materiala II.

opis

šifra

rola fax 210mm x 18m ø 12

39676

20 kos

rola fax 210mm x 30m ø 25

39617

10 kos

rola fax 210mm x 30m ø 12

39651

12 kos

rola fax 210mm x 50m ø 25

39679

6 kos

rola fax 210mm x 50m ø 12

39623

8 kos

rola fax 210mm x 100m ø 25

39654

6 kos

rola fax 216mm x 18m ø 12

39640

20 kos

rola fax 216mm x 30m ø 12

39646

12 kos

opis

šifra

rola termo 28mm x 30m ø 12

249431

14 kos

rola termo 37mm x 18m ø 12

39662

14 kos

rola termo 37mm x 30m ø 12

39655

14 kos

rola termo 38mm x 60m ø 12

39671

10 kos

rola termo 44mm x 50m ø 12

39657

10 kos

rola termo 57mm x 25m ø 12

39666

10 kos

rola termo 57mm x 30m ø 12

39660

14 kos

rola termo 57mm x 50m ø 12

39673

10 kos

rola termo 60mm x 25m ø 12

39665

14 kos

rola termo 76mm x 50m ø 12

39641

10 kos

rola termo 76mm x 60m ø 12

39682

10 kos

rola termo 76mm x 80m ø 12

249432

6 kos

rola termo 79mm x 50m ø 12

39632

10 kos

rola termo 80mm x 30m ø 12

39667

14 kos

rola termo 80mm x 50m ø 12

39672

10 kos

rola termo 80mm x 60m ø 12

39652

10 kos

rola termo 80mm x 80m ø 12

39774

6 kos

rola termo 110mm x 30m ø 12

39644

14 kos

opis

šifra

rola rač. ADS 38 37,5 mm x 70mm x 12 1+0

39741

10 kos

rola rač. 44mm x 55mm x 12 1+0

39740

10 kos

rola rač. 44mm x 70mm x 12 1+0

39744

10 kos

rola rač. 57mm x 35mm x 12 1+0

39736

14 kos

rola rač. 57mm x 50mm x 12 1+0

39735

14 kos

rola rač. 57mm x 70mm x 12 1+0

39745

10 kos

rola rač. 69mm x 50mm x 12 1+0

39737

10 kos

rola rač. 69mm x 70mm x 12 1+0

39766

10 kos

rola rač. 76mm x 70mm x 12 1+0

39748

10 kos


2

PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI 2.4.2. Papirni izdelki - papirne kocke

Računski trakovi s kopirnim trakom - dvojnik

opis

šifra

rola rač. 57mm x 70mm x 12 1+1

39726

10 kos

rola rač. 69mm x 70mm x 12 1+1

39728

10 kos

rola rač. 76mm x 70mm x 12 1+1

39732

10 kos

rola rač. POS SC/SC 57mm x 60mm x 12 1+1

39759

10 kos

rola rač. POS SC/SC 57mm x 50mm x 12 1+1

39762

14 kos

• Dimenzija je opredeljena kot širina role v mm x premer role v mm in premerom tulca v mm.

Kocke papirne v ohišju

opis

šifra

kocka v PVC ohišju s predali bela 79 x 92 x 57 mm

39835

24 kos

kocka v PVC ohišju s predali 5-barv 79 x 92 x 57 mm

39834

24 kos

kocka v PVC ohišju s predali bela 102 x 86 x 56 mm

39789

20 kos

kocka v PVC ohišju barvna 102 x 86 x 56 mm

39818

20 kos

kocka v PVC ohišju barvna 90 x 75 x 56 mm

265952

20 kos

Samostojni lističi za sporočila, nelepljeni v PVC ohišju s predalčki za svinčnike in brez. Dimenzija v opisu je dimenzija velikosti lističev, ki so primerni za vlaganje v PVC ohišje.

Kocke papirne nelepljene

opis

šifra

kocka vložni listi beli 102 x 86 x 56 mm

39848

20 kos

kocka vložni listi beli 90 x 75 x 56 mm

39849

20 kos

kocka vložni listi barvni 102 x 86 x 56 mm

39843

20 kos

kocka vložni listi barvni 90 x 75 x 56 mm

39842

20 kos

Samostojni lističi za sporočila, nelepljeni namenjeni vlaganju v PVC ohišje.

Kocke papirne lepljene

opis

šifra

kocka lepljena barvna špiral 135 x 60 mm

39833

24 kos

kocka lepljena bela 90 x 90 x 90 mm

39793

16 kos

kocka lepljena barvna 90 x 100 x 90 mm

39817

18 kos

kocka lepljena barvna 95 x 95 x 95 mm

39829

16 kos

143 www.mladinska.com


2

PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI 2.5.3 Papirni izdelki - Bloki in zvezki

Bloki kolegij Axis, Biroline

opis*

format

šifra

D 50L špiralni s perforacijo Biroline

A5

39964

70 kos

D 50L špiralni s perforacijo Biroline

A4

39944

40 kos

D 50L špiralni s perforacijo Axis

A5

318475

120 kos

D 50L špiralni s perforacijo Axis

A4

318473

80 kos

* D - črtan

Kolegij blok velikosti A4 ali A5, s spiralo na levi strani. Iz 70 g brezlesnega papirja s perforacijo, mehke platnice. Axis bloki so luknjani.

Bloki kolegij

opis*

format

šifra

D 50L 740137

A4

39934

50 kos

K 50L 740138

A4

25985

50 kos

GL 50L 740136

A4

26005

50 kos

GL 50L 740139

A5

26019

100 kos

D 50L 740140

A5

39952

100 kos

K 50L 740141

A5

39949

100 kos

format

šifra

D 50L lepljen + perforiran Axis

A4

318479

20 kos

D 50L lepljen + perforiran Axis

A5

318481

80 kos

D 50L lepljen Biroline

A4

39956

50 kos

D 50L lepljen Biroline

A5

39966

100 kos

* D - črtan K - karo GL - gladki

Bloki stenogram Axis, Biroline

opis

* D - črtan

Stenogramski bloki velikosti A4 in A5 lepljeni zgoraj, 70 g papir.

Bloki drugi

opis

šifra

K blok text št.2 50L. 110 x 70 740180

39987

450 kos

K blok text št.3 50L. 130 x 80 740181

39986

300 kos

K blok text št.4 50L. 160 x 90 740182

39972

50 kos

K blok text št.5 50L. 170 x 100 740183

39981

50 kos

* K - karo

Bloki v različnih velikostih lepljeni zgoraj, 70 g pisalni papir.

144 Katalog pisarniškega materiala II.


2

PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI 2.5.3 Papirni izdelki - Bloki in zvezki

Bloki drugi

opis

šifra

blok biro A6 GL 50L 150 x 100 740161

26045

200 kos

blok biro A6 K 50L 150 x 100 740163

256785

200 kos

blok biro A6 D 9mm 50L150 x 100 740162

26041

200 kos

blok biro A5 GL 50L 740156

26026

100 kos

blok biro A5 K 50L 740158

26025

100 kos

blok biro A5 D 9mm 50L 740157

26028

100 kos

blok biro A4 GL 50L 740151

26012

50 kos

blok biro A4 K 50L 740153

25995

50 kos

blok biro A4 D 9mm 50L 740152

25994

50 kos

blok biro A4 VK 50L 740154

25993

50 kos

* D - črtan K - karo VK - visoki karo GL - gladki

Blok milimeterski

format

obseg

šifra

A3

20 listov

39936

10 kos

A4

20 listov

39945

10 kos

Milimetrski blok za tehnični risanje iz 90 g papirja.

Zvezki pisarniški Biroline

opis

šifra

knjiga A5 100 D dopisna

40010

50 kos

knjiga A4 100 D dopisna

40057

25 kos

* D - črtan

Dopisna knjiga velikosti A4 in A5. 100 listni, 60 g papir, broširana vezava s plastificiranimi platnicami.

Zvezki pisarniški

opis

šifra

knjiga A4 100 D enobarvna

40074

45 kos

knjiga A4 100 D z abecedo

249653

45 kos

knjiga A5 100 D enobarvna

40089

90 kos

knjiga A5 100 D z abecedo

249654

114 kos

knjiga A4 100 K enobarvna

40075

45 kos

knjiga A4 100 VK enobarvna

40076

45 kos

knjiga A4 200 D enobarvna

40007

27 kos

* D - črtan VK - visoki karo K - karo

• V ezani v trdi vezavi - šivani, 100 in 200 listni, plastificirane trde platnice, slovenska abeceda.

145 www.mladinska.com


2

PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI 2.5.3 Papirni izdelki - Bloki in zvezki

Zvezki pisarniški

opis

šifra

zvezek A4 D True Colors

24951

10 kos

zvezek A4 K True Colors

24950

10 kos

zvezek A5 D True Colors

25144

10 kos

*D - črtan K - karo

Zvezek je 40 listni iz 80 g papirja

Zvezek s trdimi platnicami

opis

šifra

zvezek s trdimi platnicami A4 D True Colors

24505

6 kos

zvezek s trdimi platnicami A4 K True Colors

24506

6 kos

zvezek s trdimi platnicami A5 D True Colors

24542

10 kos

* D - črtan K - karo

 vezek s trdimi platnicami velikosti A4 ali A5 ali A6, z notranjostjo iz 60 g Z pisalnega papirja, 50 listni.

Zvezki špiralni

opis

šifra

zvezek špiralni A4 D True Colors

24744

10 kos

zvezek špiralni A4 K True Colors

24743

10 kos

zvezek špiralni A5 D True Colors

24753

10 kos

* D - črtan K - karo

 piralni zvezek velikosti A4 ali A5 z notranjostjo iz Š 60 g pisalnega papirja, je perforirani z možnostjo arhiviranja (4 luknje).

146 Katalog pisarniškega materiala II.


2

PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI 2.5.3 Papirni izdelki - Bloki in zvezki

Zvezki špiralni Oxford

opis

šifra

zvezek špiralni A5 K Oxford International

405051

10 kos

zvezek špiralni A5 D Oxford International

278349

10 kos

zvezek špiralni A4 K Oxford International

405055

10 kos

zvezek špiralni A4 D Oxford International

367605

10 kos

zvezek špiralni, trda platnica, A4 K Oxford International

25947

10 kos

zvezek špiralni, trda platnica, A4 D Oxford International

39920

10 kos

* D - črtan K - karo

Zvezek špiralni 80 listni, iz 80 g papirja, s perforacijo in z možnostjo arhiviranja (4 luknje), z eno pregrado, ki jo je mogoče prestavljati med listi in z enim kartonskim žepom

Zvezki črtan Oxford

opis zvezek A4 črtan Oxford International

šifra 20431

10 kos

Zvezek s tršo platnico, 80 listni, iz 80 g papirja, z 2 cm robom na obeh straneh lista

Zvezki špiralni Oxford

opis

šifra

zvezek špiralni A4 K + mapa z elastiko Oxford International 282034

10 kos

zvezek špiralni A4 D + mapa z elastiko Oxford International 282038

10 kos

* D - črtan K - karo

Zvezek špiralni 80 listni, iz 80 g papirja, s perforacijo in z možnostjo arhiviranja (4 luknje) ter z mapo z elastiko na koncu zvezka.

147 www.mladinska.com


2

PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI 2.5.3 Papirni izdelki - Bloki in zvezki

Zvezki špiralni Oxford

opis

šifra

zvezek špiralni A4 K, s 6. pregradami ter mapo z elastiko

405063

10 kos

* K - karo

Zvezek špiralni 80 listni, iz 80 g papirja, s perforacijo in z možnostjo arhiviranja (4 luknje), s 6. pregradami ter z mapo z elastiko na koncu zvezka.

Adresar špiralni Oxford

opis

šifra

adresar A5 na špiralo

282060

10 kos

Adresar A5 na špiralo ter z dvema žepoma

Vložni listi Oxford

opis

šifra

vložni listi A4 črtan z ojačanim robom

249284

10 kos

vložni listi A4 karo z ojačanim robom

249285

10 kos

V zavitku je 40 vložnih listov, iz 80 g papirja. Listi so ojačani.

148 Katalog pisarniškega materiala II.


2

PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI 2.5.3 Papirni izdelki - Bloki in zvezki

Beležka

opis

šifra

beležka A6 D True Colors

26048

10 kos

* D - črtan in K (sortirano)

Beležka velikosti 10x15 z notranjostjo iz 60 g pisalnega papirja, 104 strani.

Beležka s trdimi platnicami

opis

šifra

beležka s trdimi platnicami A6 D True Colors

25991

12 kos

* D - črtan

Blok B

opis

šifra

blok B A4 D True Colors

20544

5 kos

bllok B A5 D True Colors

20550

5 kos

* D - črtan

Blok velikosti A4 ali A5 z notranjostjo iz 80 g papirja, 50 listni, z možnostjo arhiviranja (4 luknje).

149 www.mladinska.com


2

PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI 2.5 Etikete

Prodajni program podjetja Avery Zweckform iz Nemčije obsega etikete, papir, kartonske predloge in folije ter različne izdelke za dom in šolo. Tradicija (podjetje Zweckform je bilo ustanovljeno leta1946, združitev z Avery 1998), kvalitetni izdelki, inovativne ideje in skrb za okolje omogočajo podjetju, da ohranja vodilno mesto med evropskimi proizvajalci etiket.

DesignProTM 5

DesignProTM 5 je profesionalno orodje za oblikovanje in tiskanje, ki so ga razvili v Avery Zweckform-u. S pomočjo DesignProTM 5 je oblikovanje in tiskanje etiket, vizitk, čestitk in drugih poliesterskih in papirnatih predlog resnično enostavno in učinkovito. Več kot 800 Avery Zweckform-ovih predlog je že pripravljenih za uresničitev vaših potreb in želja. Enostavno izberite želeno predlogo, jo oblikujte in natisnite potrebno število kopij. Neštete možnosti oblikovanja: • oblikovanje vsake etikete na istem listu posebej, • vnos besedila v polkrogu, krogu ali elipsi, • pravokotniki, krogi, črte, • črtna koda (10 različnih tipov za industrijo in trgovine), • uporaba večine grafičnih formatov (BMP, WMF, TIF, JPG, PCD, PCX, EPS itd.), • funkcija števca (numeričnega in alfanumeričnega), • vnos podatkov s pomočjo ODBC vmesnika (Access, Excel, dBase, Text itd.), • kreiranje lastne baze podatkov (dBase), • avtomatsko branje imenikov za varnostne kopije, • praktične funkcije (sistemski datum, sistemska ura, funkcija za zaklepanje in sidranje predmetov, prikaz nenatisljivih robov...), • mreža, vodila in ravnilo za natančno poravnavo predmetov, • prosto premikanje predmetov, • funkcija potegni in spusti, • možnost uporabe vseh datotek, narejenih s programi WinLabel, CardMaker, LabelPro, Design-Your-CD), • program preveden v različne jezike. Čarovnik za Avery 3.1 Čarovnik za Avery vam na preprost način, korak za korakom, razloži, kako oblikovati in tiskati na Avery Zweckform-ove etikete, kartonske predloge in vizitke. Ne glede na to ali želite tiskati etikete z naslovi iz podatkovne baze ali cele strani enakih etiket, vam bo Čarovnik za Avery pomagal to narediti na preprost in učinkovit način. Značilnosti: • možnost vstavljanja grafik in fotografij, • črtna koda, • uporaba v programih Microsoft® Word, Excel, Access in Outlook. Novosti v verziji 3.1: • posodobitev baze z novimi programi, • možnost vodoravnega ali navpičnega izpisa predlog z naslovi, • dodatna funkcija Predogled tiskanja, • nov uporabniški vmesnik.

150 Katalog pisarniškega materiala II.


2

PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI 2.5 Etikete

artikel dimenzije ĹĄifra

Univerzalne etikete, bele

3666

Velika izbira razliÄ?nih dimenzij etiket omogoÄ?a ĹĄiroko paleto uporabe. Nova tehnologija QuickPEEL omogoÄ?a preprostejĹĄe odlepljanje etiket od podlage in je na voljo za doloÄ?ene formate etiket. Nova verzija programa Ä&#x152;arovnik za Avery 3.1 omogoÄ?a enostavno oblikovanje in tiskanje. Tiskanje z zaupanjem; tehnologija QCT prepreÄ?uje iztiskanje lepila in varuje obÄ?utljive dele tiskalnika.

 

 

 

   

  

 www.mladinska.com

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 

, 

 

 

 

 

 

 

 ,

38x21,2

57393

100

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

6121

38x21,2

57641

25

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

3650

48x21

304080

100

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

3667

48,5x16,9

57426

100

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

3657

48,5x25,4

57427

100

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

4780

48,5x25,4

57647

25

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

3668

52,5x21,2

57420

100

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

3651

52,5x29,7

57479

100

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

3670

64x36

304078

100

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

6170

64x36

304070

25

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

3671

64x45

304077

100

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

6171

64x45

304068

25

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

3672

64x50

304075

100

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

3658

64,6x33,8

57421

100

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

3420

70x16,9

57440

100

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

3421

70x25,4

57439

100

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

3489

70x29,7

57478

100

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

3479

70x32

57429

100

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

3664

70x33,8

57424

100

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

3422

70x35

57403

100

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

3475

70x36

57432

100

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

3490

70x36

57644

25

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

3474

70x37

57433

100

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

3481

70x41

57428

100

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

3652

70x42,3

57480

100

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

3669

70x50,8

57443

100

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

3661

70x67,7

57423

100

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

3678

97x37

304074

100

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

3659

97x42,3

57444

100

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

4781

97x42,3

57741

25

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

3679

97x55

304071

100

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

3660

97x67,7

57422

100

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

4782

97x67,7

57652

25

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

3665

105x33,8

57425

100

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

3423

105x35

57438

100

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

3484

105x37

57477

100

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

3477

105x41

57431

100

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

3653

105x42,3

57418

100

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

3424

105x48

57437

100

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

3425

105x57

57436

100

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

3426

105x70

57435

100

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

3427

105x74

57434

100

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

3483

105x148

57442

100

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

6120

105x148

276999

25

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

3655

210x148

57419

100

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

3418

200x297

57441

100

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

3478

210x297

57430

100

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

6119 L3415100 L3416100 L6043100 L604325

210x297

57659

25

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

Ă&#x2DC; 40

57392

100

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

Ă&#x2DC; 60

57389

100

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

Ă&#x2DC; 117

57390

100

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

Ă&#x2DC; 117

57588

25

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

151


2

PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI 2.5 Etikete

Etikete, zelo odporne (Heavy Duty) Za daljšo trajnost, ko označujete svojo lastnino ali osnovna sredstva, ali ko oblikujete opozorilne napise. Odporne na olje, ummazanijo, temperaturne razlike, vlago in mehanske poškodbe. Idealne za zunanjo uporabo. Nova verzija programa Čarovnik za Avery omogoča enostavno oblikovanje in tiskanje.

artikel

barva

L4778-20

bela

45,7x21,2

57373

20

bela

63,5x33,9

57714

20

L4776-20

bela

99,1x42,3

57475

20

L4774-20

bela

99,1x139

57476

20

L4775-20

bela

210x297

57474

20

L7090-10

bela

190x135

406525

10

L7091-10

bela

190x275

406526

10

J4773-10

bela

63,5x33,9

57522

10

J4774-10

bela

99,1x139

416071

10

J4775-10

bela

210x297

57523

10

L6008-20 srebrna

25,4x10

57263

20

L6009-20 srebrna

45,7x21,2

57407

20

L6011-20

srebrna

63,5x29,6

57409

20

L6012-20

srebrna

96x50,8

57406

20

L6013-20

srebrna

210x297

57408

20,

,

, *

,

, *

, * ,

,

,

artikel

barva prozorne

45,7x25,4

367247

25

prozorne

63,5x38,1

367246

25

L7783-25

prozorne

96x50,8

367245

25

L7784-25

prozorne

210x297

366092

25

L7780-25

prozorne

Ø 40

367248

25

25,

,

,

 ,

artikel

barva

dimenzije

šifra

L4770-25

transp.

45,7x25,4

57468

L7560-25

transp

63,5x38,1

57500

25

L7563-25

transp

99,1x38,1

57272

25

L4772-25

transp

99,1x42,3

57472

25

L7567-25

transp

210x297

57471

25

J4720-25

transp

45,7x21,2

57467

25

J4721-25

transp

63,5x29,6

57535

25

J8560-25

transp

63,5x38,1

57466

25

J4722-25

transp

96x50,8

57473

25

J8563-25

transp

99,1x38,1

57273

25

J8567-25

transp

210x297

57465

25

,

 , *

Katalog pisarniškega materiala II.

šifra

L7781-25152

dimenzije

L7782-25

,

Narejene so iz visoko kvalitetne poliesterske folije. Etiket skoraj ni opaziti; videz, kot da je naslov natiskan na kuverto. Uporabimo jih tam, kjer bele etikete niso primerne.

,Etikete za naslove, transparentne, ,Etikete so prozorne in svetleče, narejene iz visoko kvalitetne poliesterske folije. Idealne na steklu, plastiki, kovini in ostalih svetlečih podlagah. Za daljšo trajnost, ko označujete svojo lastnino ali osnovna sredstva ali ko oblikujete opozorilne napise. Odporne na olje, umazanijo in mehanske poškodbe ter zagotavljajo dolgotrajno obstojnost.

šifra

L4773-20Etikete prozorne, Crystal Clear

dimenzije

 , *

 *

 , *

 *

 ,

 *


2

PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI 2.5 Etikete

Etikete za označevanje, odstranljive Etikete za označevanje, bele, odstranljive Stick&Lift Etikete se trdno prilepijo in z lahkoto in brez sledu odlepijo. Etiket ni potrebno več praskati s podlage. Idealne za označevanje predmetov, ki ne potrebujejo trajne označitve z etiketami. Nova verzija programa Čarovnik za Avery 3.1 omogoča enostavno oblikovanje in tiskanje.

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

artikel

dimenzije

šifra

L6019REV-25

Ø 10

57612

25

L3415REV-25

Ø 40

416068

25

L3416REV-25

Ø 60

416067

25

L4730REV-25

17,8x10

57656

25

L4731REV-25

25,4x10

57639

25

L3410REV-25

26x16

416070

25

L4732REV-25

35,6x16,9

57640

25

L3412REV-25

35,6x16,9

416069

25

L6020REV-25

43,2x8,5

57613

25

L6021REV-25

45,7x16,9

57604

25

L4736REV-25

45,7x21,2

57643

25

L4747REV-25

59x50

57665

25

L6022REV-25

63,5x8,5

57658

25

L4737REV-25

63,5x29,6

57651

25

L6023REV-25

63,5x38,1

57648

25

L6024REV-25

63,5x42,3

57657

25

L6025REV-25

63,5x46,6

57649

25

L4738REV-25

70x50,8

57664

25

L4742REV-25

78,7x46,6

57614

25

L6303REV-25

88,9x33,8

416065

25

L6031REV-25

96x16,9

57642

25

L4744REV-25

96x50,8

57646

25

L4745-REV-25

96x63,5

57654

25

L4743REV-25

99,1x42,3

57645

25

L4733REV-25

99,1x139

57667

25

L4746REV-25

147,3x20

57668

25

L4734REV-25

199,6x143,5

57653

25

L4735REV-25

210x297

57650

25

 , ,,

,

,

,

 ,

 ,

 ,

 , ,

 ,

 , ,

 ,

 ,

153 www.mladinska.com


2

PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI 2.5 Etikete

Označevalci strani

1 rešitev 2 uporabi: označevanje in indeksiranje •transparentni, ne prekrivajo teksta •preprosto odstranljivi in prestavljivi •lahko jih razdelimo po perforaciji

50,8 x 38 mm, prozorni in odstranljivi opis

izvedba

barva

šifra

8350

pravokoten jeziček

pastelno rumena in roza

416318

20

8351

pravokoten jeziček

neon modra in magenta

416320

20

8352

polkrožen jeziček

pastelno modra in zelena

416321

20

8353

polkrožen jeziček

neon modra in magenta

416322

20

76,2 x 38 mm, prozorni in odstranljivi 8354

pravokoten jeziček

pastell

416323

16

8355

pravokoten jeziček

neon

416324

16

76,2 x 88,9 mm, prozorni in odstranljivi 8356

pravokoten jeziček

siva

416326

10

8357

pravokoten jeziček

pastelno modra

416327

10

8358

pravokoten jeziček

pastelno rumena

416329

10

8359

pravokoten jeziček

neon modra

416330

10

76,2 x 190,5 mm, prozorni in odstranljivi, perforirani 8360

pravokoten jeziček

pastelno rumen in roza

416331

6

8361

pravokoten jeziček

neon moder in magenta

416332

6

Samoleplni žepki za shranjevanje z jezičkom, prozorni in odstranljivi

Samolepilni lističi Hitro in enostavno lepljenje ter široka paleta uporabe •celostranski nanos lepila •preprosto odstranljivi in prestavljivi •perforirani jeziček brez lepila omogoča preprosto odstranitev

8362

žepek za CD, 152x130jeziček pastelno moder

416333

5

8363

žepek 130x211

416334

5

opis

izvedba

dimenzija

šifra

45444

beli, večnamenska uporaba

101x50

416287

20

45144

moder rob, za imena

85x59

416290

20

89x25

416298

120

89x25

416301

120

Samolepilni lističi, odstranljivi 8310 8311

154 Katalog pisarniškega materiala II.

jeziček pastelno moder

neon magenta, neon vijolična, neon oranžna neon modra, neon zelena, neon rumena

8312

moder rob, rdeč rob, zelen rob

89x25

416303

120

8313

neon oranžen, neon zelen rob

89x25

416304

120

8314

neon magenta, neon vijolična

115x50

416305

80

8315

neon zelena, neon modra

115x50

416307

80

8316

moder rob, rdeč rob

115x50

416308

80

8317

neon oranžen, neon zelen rob

115x50

416309

80


2

PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI 2.5 Etikete

Etikete Sorex

Etikete Sorex so veÄ?namenske etikete (za fotokopiranje, laserski ali ink-jet tisk). Izdelane so iz kakovostnega samolepilnega papirja in konfekcionirane v Sloveniji. Etikete Sorex - slikovni prikaz dimenzij opis

dimenzije

ĹĄifra

025010

25,4 x 10

57547

100/zav

035016

35,6 x 16,9

280992

100/zav

038021

38 x 21,2

57517

100/zav

048016

48,5 x 16,9

57544

100/zav

048025

48,5 x 25,4

57551

100/zav

052021

52,5 x 21,2

57552

100/zav

052029

52,5 x 29,7

57555

100/zav

063038

63,5 x 38,1

57546

100/zav

064033

64,6 x 33,8

34396

100/zav

070016

70 x 16,9

57559

100/zav

070025

70 x 25,4

57518

100/zav

070029

70 x 29,7

34395

100/zav

070032

70 x 32

57538

100/zav

070033

70 x 33,8

57554

100/zav

070035

70 x 35

57516

100/zav

070036

70 x 36

57520

100/zav

070037

70 x 37

57301

100/zav

070041

70 x 41

57514

100/zav

070042

70 x 42,3

57513

100/zav

070050

70 x 50,8

57539

100/zav

070067

70 x 67,7

260313

100/zav

097042

97 x 42,3

34394

100/zav

097067

97 x 67,7

34393

100/zav

105035

105 x 35

34399

100/zav

105037

105 x 37

57560

100/zav

105041

105 x 41

34398

100/zav

105042

105 x 42,3

57557

100/zav

105048

105 x 48

57515

100/zav

105057

105 x 57

57545

100/zav

105070

105 x 70

57553

100/zav

105074

105 x 74

57558

100/zav

105148

105 x 148

57550

100/zav

190038

190 x 38

57549

100/zav

190061

190 x 61

57540

100/zav

210148

210 x 148

57512

100/zav

210297

210 x 297

57543

100/zav

11700 - CD

117 mm

57548

100/zav

100040

FI 40

57556

100/zav

60

FI 60

361312

100/zav155 www.mladinska.com


2

PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI 2.5 Etikete

Etikete samolepilne na polcah

Etikete za matriÄ?ne tiskalnike

156 Katalog pisarniĹĄkega materiala II.

opis

ĹĄifra

38 x 75 -6 etiket na poli

57219

500/krt

45 x 64- 6 etiket na poli

57240

500/krt

23 x 36- 20 etiket na poli

57230

500/krt

33 x 50-9 etiket na poli

57214

500/krt

18 x 64-14 etiket na poli

57231

500/krt

19 x 32-24 etiket na poli

57212

500/krt

12 x 50-27 etiket na poli

57244

500/krt

8 x 32-45 etiket na poli

57224

500/krt

18 x 28-30 etiket na poli

57229

500/krt

12 x 25-54 etiket na poli

57238

500/krt

15 x 23-42 etiket na poli

57243

500/krt

16 x 32-28 etiket na poli

57242

500/krt

9 x 14-99 etiket na poli

57239

500/krt

12 x 19-63 etiket na poli

57249

500/krt

Ă&#x2DC; 38- 12 etiket na poli

57246

500/krt

Ă&#x2DC; 32- 12 etiket na poli

57223

500/krt

Ă&#x2DC; 12 -90 etiket na poli

57232

500/krt

opis

dimenzija

ĹĄifra

etikete tabelirne - enoredne

36,1 x 89

57792

8000/zav

etikete tabelirne - enoredne

36,1 x 89

57777

1600/zav

etikete tabelirne - enoredne

36,1 x 80

57772

1200/zav

etikete tabelirne - enoredne

36,1 x 107

256445

8000/zav

etikete tabelirne - enoredne

36,1 x 107

57757

1600/zav

etikete tabelirne - enoredne

48,8 x 89

57794

6000/zav

etikete tabelirne - enoredne

48,8 x 89

57669

1200/zav

etikete tabelirne - enoredne

48,8 x 102

57796

6000/zav

etikete tabelirne - enoredne

48,8 x 102

57768

1200/zav

etikete tabelirne - enoredne

48,8 x 107

57755

1200/zav

etikete tabelirne - dvoredne

23,4 x 52/2

57753

1200/zav


2

PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI 2.5 Etikete

Etikete termo

Etikete cenovne

Etiketirke

Črnilni valjčki za etiketirke

opis

dimenzija

št. etiket/rolo

šifra

etikete termo

15 x 30

3000

350075

rola

etikete termo

35 x 13

3000

316798

rola

etikete termo

40 x 30

1000

57837

rola

opis

dimenzija

št. etiket/rolo barva

šifra

etikete Contact-Blitz

16 x 24

1125

oranžna

57812

60 rol

etikete Contact-Blitz

16 x 24

1125

bela

57822

60 rol

etikete Contact-Blitz

16 x 24

1500

zelena

57811

60 rol

etikete Contact-Blitz

12 x 24

1125

bela

57806

60 rol

etikete Contact-Blitz

12 x 24

1500

oranžna

57814

60 rol

etikete Contact-Blitz

12 x 24

1500

zelena

57813

60 rol

etikete-Blitz

12 x 26

1500

bela

57808

60 rol

etikete-Blitz

16 x 26

1500

bela

57253

60 rol

opis

šifra

aparat Blitz C-8 enoredni (12X24)

40730

1 kos

aparat Blitz L-11 dvoredni (19X32)

40726

1 kos

aparat BLITZ S-16 dvoredni (16X24) Blitz

40729

1 kos

opis

šifra

valjček črnilni za Blitz C8/S16

44122

1 kos

valjček črnilni za Towel

44109

1 kos

157 www.mladinska.com


2

PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI 2.6 Samolepilni označevalci

Post-it izdelki že več kot 20 let skrbijo za lažjo in zabavnejšo komunikacijo. Na voljo so v različnih oblikah, velikostih in barvah. Zbudijo pozornost in osmislijo vaše ideje.

Označevalci Post it-index

Označevalci Post it-index mini

158 Katalog pisarniškega materiala II.

opis

šifra

označevalci 3M 680-1 rdeči

57933

12 kos

označevalci 3M 680-2 modri

57931

12 kos

označevalci 3M 680-3 zeleni

57929

12 kos

označevalci 3M 680-4 oranž

57935

12 kos

označevalci 3M 680-5 rumeni

57934

12 kos

označevalci 3M 680-8 violet

57930

12 kos

označevalci 3M 680-21 neon roza

57936

12 kos

označevalci 3M 680-23 neon modri

57937

12 kos

označevalci 3M 680-31 “podpis”sig

57896

12 kos

označevalci 3M 680-32 “?”

57924

12 kos

označevalci 3M 680-33 “!”

57923

12 kos

opis

šifra

označevalci 3M 683-5CB 5 barv

57915

12 kos

označevalci 3M 683-4 mini 4 barve

58086

12 kos

označevalci 3M 683-4AB 4 intenzivne barve

58087

12 kos


2

PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI 2.6 Samolepilni označevalci

Označevalci Post it-index

Označevalci Post it-index

opis

šifra

označevalci 3M 684-ARR1 puščice

57914

12 kos

označevalci 3M 684-ARR4 puščice neon

57897

12 kos

opis

šifra

označevalci 3M 686-PGO 25,4 mm x 38mm

57912

12 kos

označevalci 3M 686-RYB 25,4 mm x 38mm

57911

12 kos

Trši in debelejši.

Blokci samolepilni Post-it

opis

šifra

blok samolepilni 3M 76 x 127/100 655 fl-floral

58117

6 kos

blok samolepilni 3M 76 x 127/100 655 mt-mint

57991

6 kos

blok samolepilni 3M 76 x 127/100 655 tf-tutti

58116

6 kos

159 www.mladinska.com


2

PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI 2.6 Samolepilni označevalci

Blokci samolepilni Post-it

Kocke samolepilne Post-it

Blokci samolepilni Post-it

Blokci samolepilni Post-it

160 Katalog pisarniškega materiala II.

opis

šifra

blok samolepilni 3M 76 x 76/100 r330 z mavrica

57904

12 kos

blok samolepilni 3M 76 x 76/100 r330 z rumeno-roza

58064

12 kos

blok samolepilni 3M 76 x 76/100 r330 z rumen

58005

12 kos

opis

šifra

kocka samolepilna 3M mini 51 x 51/400 2051l

58108

12 kos

kocka samolepilna 3M mini 51 x 51/400 2051p

58109

12 kos

kocka samolepilna 3M 76 x 76/450 2028b

58094

12 kos

kocka samolepilna 3M 76 x 76/450 2028np

58101

12 kos

kocka samolepilna 3M 76 x 76/450 2028g

58095

12 kos

kocka samolepilna 3M 76 x 76/450 2028p

58096

12 kos

opis

šifra

blok samolepilni 3M 38 x 51/100 653 fl- floral

57954

12/1 zav

blok samolepilni 3M 38 x 51/100 653 ml-mineral

57956

12/1 zav

blok samolepilni 3M 38 x 51/100 653 tf- tutti

57955

12/1 zav

opis

šifra

blok samolepilni 3M 76 x 76/100 654 fl- floral

58054

6 kos

blok samolepilni 3M 76 x 76/100 654 mt-mint

57982

6 kos

blok samolepilni 3M 76 x 76/100 654 tf- tutti

58053

6 kos


2

PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI 2.6 Samolepilni označevalci

Podajalec za Post it 3M

Podajalec za Post it 3M

Stojalo namizno za pribor 3M

Podajalec za Post-it označevalce 3M

opis

šifra

podajalec Post it za označevalce in lističe pro100

30709

opis

šifra

podajalec za Post it za 2 lističe pro330

30741

opis

šifra

stojalo namizno za pribor C 50

30727

1 kos

1 kos

1 kos

opis

šifra

podajalec Post-it za označevalce 680 PRO420

30763

1 kos

podajalec Post it za označevalce 680-ISK + označ.(2+1) 33828

1 kos

161 www.mladinska.com


2

PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI 2.6 Samolepilni označevalci

Kakovostni samolepilni blokci, nepogrešljivi v vsaki pisarni, delovni ali učni sobi, odlepljivi brez posledic. Zelo priročni za zapisovanje kratkih sporočil. Na voljo v različnih dimenzijah in barvnih odtenkih.

Blokci samolepilni Tix

Označevalci Tix

Kocke samolepilne Tix

162 Katalog pisarniškega materiala II.

opis

šifra

blok samolepilni Tix 51 x 38/3 rumen

39779

48 kos

blok samolepilni Tix 51 x 38/3 mix

57973

48 kos

blok samolepilni Tix 102 x 75/100 rumen

39852

12 kos

blok samolepilni Tix 102 x 75/100 mix

58039

12 kos

blok samolepilni Tix 127 x 75/100 rumen

39845

12 kos

blok samolepilni Tix 127 x 75/100 mavrica

39850

12 kos

blok samolepilni Tix 75 x 75/100 rumen

57978

12 kos

blok samolepilni Tix 75 x 75/100 mix

58041

12 kos

blok samolepilni Tix 75 x 75/100 neon roza

58021

12 kos

blok samolepilni Tix 75 x 75/100 neon ciklam

58022

12 kos

blok samolepilni Tix 75 x 75/100 neon oranž

58020

12 kos

blok samolepilni Tix 75 x 75/100 neon rumen

58019

12 kos

blok samolepilni Tix 75 x 75/100 neon zelen

58023

12 kos

opis

šifra

označevalci Tix barvni 20 x 50/40 index fluo

58052

12 kos

označevalci Tix transparent 20 x 50/40 index

57971

12 kos

označevalci Tix transparent 40 x 50/40 index fluo

58060

6 kos

opis

šifra

kocka samolepilna Tix 75 x 75/450 rumena

39794

32 kos

kocka samolepilna Tix 75 x 75/450 pastel 5 barv

39832

32 kos

kocka samolepilna Tix 75 x 75/450 pastel 3 barve

39795

32 kos

kocka samolepilna Tix 75 x 75/450 5 barv

39806

32 kos


2

PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI 2.6 Samolepilni oznaÄ?evalci

163 www.mladinska.com


2

PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI 2.7 Kuverte, vrečke in ovojnice

Kuveta, kot embalaža izdelana iz papirja ali kartona, namenjena za razpošiljanje pisem, računov in ostalih pisanih dokumentov, je že dolgo naš vsakdanji sopotnik. Prve strojno izdelane kuverte segajo v leto 1845, ko sta Edwin Hill in Waren De La Rue patentirala prvi stroj za izdelavo le teh. Sledila je standardizacija dimenzij. To je delo američana Williama Irwina Martina daljnega leta 1876. Kuverte je razvrstil v 12 standardnih dimenzij in jih preprosto oštevilčil od 1 do 12. Danes so dimenzije kuvert standardizirane po ISO standardu 269 glede na uporabo standardnih dimenzij papirja. Ne razlikujemo jih samo po dimenzijah, ampak tudi po načinu lepljenja. Tako poznamo navadne, samolepilne in silikonske kuverte.

Formati kuvert in ovojnic

Načini zapiranja

Navadno zapiranje

Samolepilno zapiranje

Silikonsko zapiranje

• Z apiranje navadnih kuvert je možno samo s predhodno ovlažitvijo lepila.

• S amolepilne kuverte omogočajo enostavno in učinkovito zapiranje. • Pri opisu izdelka pomeni oznaka “S” samolepilni način zapiranja.

• Z apiranje kuvert s silikonskim trakom je hitro in natančno. • Pri opisu izdelka pomeni oznaka “SI” silikonski način zapiranja.

Načini zgibanja papirja

164 Katalog pisarniškega materiala II.


2

PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI 2.7 Kuverte, vrečke in ovojnice

Amerikanka opis

vrsta papirja

dimenzije

način zapiranja okno

šifra

kuverta ABD

brezlesni beli

110 X 220

navadno

-

52757

1000 kos

kuverta ABD SI

brezlesni beli

110 X 220

silikonsko

-

52859

1000 kos

kuverta ABD LO SI

brezlesni beli

110 X 220

silikonsko

levo

259231

1000 kos

kuverta ABD S

brezlesni beli

110 X 230

samolepilno

-

52830

1000 kos

kuverta ABD SI

brezlesni beli

110 X 230

silikonsko

-

52887

1000 kos

kuverta ABD DO S

brezlesni beli

110 X 230

samolepilno

desno

52814

1000 kos

kuverta ABD DO SI

brezlesni beli

110 X 230

silikonsko

desno

52890

1000 kos

kuverta ABD LO S

brezlesni beli

110 X 230

samolepilno

levo

52818

1000 kos

kuverta ABD LO SI

brezlesni beli

110 X 230

silikonsko

levo

52891

1000 kos

Kuverta B6 opis

vrsta papirja

dimenzije

način zapiranja

okno

šifra

kuverta B6 BD

brezlesni beli

125 X 176

navadno

-

52756

1000 kos

kuverta B6 BD S

brezlesni beli

125 X 176

samolepilno

-

52828

1000 kos

kuverta B6 BD SI

brezlesni beli

125 X 176

silikonsko

-

52893

1000 kos

kuverta B6 5

brezlesni modri

125 X 176

navadno

-

251956

1000 kos

kuverta B6 5 S

brezlesni modri

125 X 176

samolepilno

-

52835

1000 kos

kuverta B6 5 SI

brezlesni modri

125 X 176

silikonsko

-

52898

1000 kos

165 www.mladinska.com


2

PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI 2.7 Kuverte, vrečke in ovojnice

Kuverta C6 opis

vrsta papirja

dimenzije

način zapiranja

okno

šifra

kuverta C6 BD

brezlesni beli

114 X 162

navadno

-

52755

1000 kos

kuverta C6 BD S

brezlesni beli

114 X 162

samolepilno

-

52832

1000 kos

kuverta C6 BD SI

brezlesni beli

114 X 162

silikonsko

-

52845

1000 kos

kuverta C6 5 SI

brezlesni modri 114 X 162

silikonsko

-

52892

1000 kos

Kuverta B5 opis

vrsta papirja

dimenzije

način zapiranja

okno

šifra

kuverta B5 AD

ad-manila-rjava

176 X 250

navadno

-

52759

1000 kos

kuverta B5 AD SI

ad-manila-rjava

176 X 250

silikonsko

-

52882

1000 kos

kuverta B5 BD

brezlesni beli

176 X 250

navadno

-

52750

1000 kos

kuverta B5 BD SI

brezlesni beli

176 X 250

silikonsko

-

52873

1000 kos

166 Katalog pisarniškega materiala II.


2

PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI 2.7 Kuverte, vrečke in ovojnice

Kuverta C5 opis

vrsta papirja dimenzije način zapiranja

okno

šifra

kuverta C5 AD

ad-manila-rjava 162 X 229

navadno

-

52760

1000 kos

kuverta C5 AD SI

ad-manila-rjava 162 X 229

silikonsko

-

52885

1000 kos

kuverta C5 BD

brezlesni beli

162 X 229

navadno

-

52754

1000 kos

kuverta C5 BD S

brezlesni beli

162 X 229

samolepilno

-

52749

1000 kos

kuverta C5 BD SI

brezlesni beli

162 X 229

silikonska

-

52879

1000 kos

kuverta C5 BD LO zgoraj si

brezlesni beli

162 X 229

silikonska

levo zg.

52880

1000 kos

kuverta C5 BD LO spodaj si

brezlesni beli

162 X 229

silikonska

levo sp.

52881

1000 kos

Kuverta C4 opis

vrsta papirja

kuverta C4 AD

dimenzije

način zapiranja

okno

šifra

ad-manila-rjava 100g 229 X 324

navadno

-

52745

250 kos

kuverta C4 AD SI

ad-manila-rjava 100g

229 X 324

silikonsko

-

52875

250 kos

kuverta C4 BD

brezlesni beli 100g

229 X 324

navadno

-

52747

250 kos

kuverta C4 BD SI

brezlesni beli 100g

229 X 324

silikonsko

-

52871

250 kos

kuverta C4 BD LO SI

brezlesni beli 100g

229 X 324

silikonsko

levo

52870

250 kos

167 www.mladinska.com


2

PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI 2.7 Kuverte, vrečke in ovojnice

Kuverta 1000 opis

vrsta papirja

dimenzije

način zapiranja

okno

šifra

kuverta 1000 AD

ad-manila-rjava 90g

230 X 340

navadno

-

52744

500 kos

kuverta 1000 BD

brezlesni beli 90g

230 X 340

navadno

-

52746

500 kos

Kuverta B4 opis

vrsta papirja

dimenzije način zapiranja

okno

šifra

kuverta B4 AD

ad-manila-rjava 120g ELCO

250 X 353

navadno

-

52739

250 kos

kuverta B4 AD SI

ad-manila-rjava 120g ELCO

250 X 353

silikonsko

-

52872

250 kos

kuverta B4 BD

brezlesni beli 120g ELCO

250 X 353

navadno

-

52742

250 kos

kuverta B4 BD SI

brezlesni beli 120g ELCO

250 X 353

silikonsko

-

52868

250 kos

168 Katalog pisarniškega materiala II.


2

PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI 2.7 Kuverte, vrečke in ovojnice

Ovojnice podložene opis

zunanje dimenzije

notranje dimenzije barva

šifra

ovojnica Arufol št.1 (A-1)

130x220

110X160

rjava

52924

100 kos

ovojnica Arufol št.2 (B-2 )

140x270

120X210

rjava

52925

100 kos

ovojnica Arufol št.3 (C-3)

170x270

150X210

rjava

52927

100 kos

ovojnica Arufol št.4 (D-4)

200x320

180X260

rjava

52966

100 kos

ovojnica Arufol št.5 (E-5)

240x320

220X260

rjava

52960

100 kos

ovojnica Arufol št.6 (F-6)

240x390

220X320

rjava

52961

50 kos

ovojnica Arufol št.7 (G-7)

260x390

230X330

rjava

52958

50 kos

ovojnica Arufol št.8 (H-8)

290x410

270X350

rjava

52948

50 kos

ovojnica Arufol št.9 (J-9)

320x500

300X440

rjava

52952

50 kos

ovojnica Arufol št.10 (K-10 )

370x530

350X470

rjava

52943

50 kos

Ovojnice in vrečke opis

vrsta papirja

dimenzije

način zapiranja okno

šifra

ovojnica C5 BD S (3309)

brezlesni beli

162X229

samolepilno

-

53025

500 kos

ovojnica B5 BD SI

brezlesni beli

176X250

silikonsko

-

53029

500 kos

ovojnica B5 AD SI

ad-natron-manila

176 X250

silikonsko

-

53030

1000 kos

ovojnica C4 BD S (3100 )

brezlesni beli

229X324

samolepilno

-

53028

250 kos

ovojnica C4 BD SI

brezlesni beli

229X324

silikonsko

-

53026

250 kos

ovojnica C4 BD LO SI

brezlesni beli

229X324

silikonsko

levo

53012

250 kos

ovojnica B4 BD SI

brezlesni beli

250X353

silikonsko

-

53014

250 kos

ovojnica B4 AD SI

ad-natron-manila

250X353

silikonsko

-

53027

250 kos

ovojnica E4 AD SI

ad-natron-manila

280X400

silikonsko

-

53015

250 kos

ovojnica C3 AD

ad-natron-manila

310X440

navadno

-

53009

250 kos

ovojnica C3 BD

brezlesni beli

310X440

navadno

-

53003

250 kos

www.mladinska.com

169


2

PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI 2.7 Kuverte, vrečke in ovojnice

• Š tevilka za znakom + označuje višino poklopca pri ovojnici. • T retja številka za znakom x označuje širino dna.

Ovojnice s križnim dnom opis

vrsta papirja

dimenzije

način zapiranja

okno

šifra

ovojnica natron

ad-natron-manila

300x430x70+70

navadno

-

53005

100 kos

ovojnica natron

ad-natron-manila

300x400x40+50

navadno

-

53010

50 kos

ovojnica natron

ad-natron-manila

270x350+40

navadno

-

52987

100 kos

ovojnica A3 AD S

ad-natron-manila

300x400+50

samolepilno

-

53019

250 kos

ovojnica E4/4 AD SI

ad-natron-manila

280x400x40+40

silikonsko

-

53008

250 kos

ovojnica C4 AD SI

ad-natron-manila

230x324+40

silikonsko

-

53023

250 kos

ovojnica C4/4 AD SI

ad-natron-manila

230x324x40+40

silikonsko

-

53013

250 kos

ovojnica B4/4 AD SI

ad-natron-manila

250x353x40+40

silikonsko

-

53017

250 kos

• P apirolin je vrsta papirja ojačan z vlakni za boljšo trdnost. • Številka za znakom + označuje višino poklopca pri ovojnici. • Tretja številka za znakom x označuje širino dna.

Ovojnice iz papirolina

170

opis

vrsta papirja

dimenzije

način zapiranja šifra

ovojnica papirolin B4/4 SI

papirolin bel

250x350x40+70

silikonsko

53000

250 kos

ovojnica papirolin

papirolin bel

300x400X60+60

navadno

53066

50 kos

ovojnica papirolin B4 SI

papirolin bel

250x353+40

silikonsko

52999

250 kos

ovojnica papirolin

papirolin bel

300x400X40+60

navadno

53062

50 kos

ovojnica papirolin

papirolin bel

300x430X70+90

navadno

53002

50 kos

ovojnica papirolin

papirolin bel

300x400X100+120

navadno

53060

50 kos

ovojnica papirolin C4 SI

papirolin bel

230x324+50

silikonsko

53006

250 kos

ovojnica papirolin

papirolin bel

420x520x50+70

navadno

53061

50 kos

Katalog pisarniškega materiala II.


2

PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI 2.7 Kuverte, vrečke in ovojnice

• V rečke so namenjene pakiranju drobnih (lažjih) izdelkov. Papirnata vrečka bela CL opis

dimenzija

šifra

CL1 vrečka bela

6x9 cm

397726

100/zav

CL3 vrečka bela

8x11 cm

406264

100/zav

CL4 vrečka bela

9x12 cm

406265

100/zav

CL5 vrečka bela

10x13 cm

366448

100/zav

CL6 vrečka bela

11x16 cm

405902

100/zav

CL8 vrečka bela

13x20 cm

39860

100/zav

171 www.mladinska.com


2

PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI 2.8 Mape kartonske

Mape podpisne Redoljub

Mape podpisne Esselte

Mape podpisne Leitz

172 Katalog pisarniškega materiala II.

opis

šifra

mapa podpisna 14 delna FCK modra

28036

5 kos

mapa podpisna 14 delna FCK zelena

28037

5 kos

mapa podpisna 14 delna FCK črna

28034

5 kos

mapa podpisna 14 delna FCK siva

28035

5 kos

mapa podpisna 14 delna FCK rdeča

28033

5 kos

mapa podpisna 18 delna FCK modra

28028

4 kos

mapa podpisna 18 delna FCK črna

28031

4 kos

mapa podpisna 18 delna FCK rdeča

28029

4 kos

mapa podpisna 18 delna FCK siva

28030

4 kos

mapa podpisna 18 delna FCK zelena

28032

4 kos

opis

šifra

mapa podpisna 10 delna 621064 črna

28047

1 kos

mapa podpisna 20 delna 621063 modra

28044

1 kos

mapa podpisna 20 delna 621061 črna

28042

1 kos

opis

šifra

mapa podpisna 10 delna 570101-35 modra

28043

1 kos

mapa podpisna 20 delna .570001-95 črna

28014

12 kos

mapa podpisna 20 delna 570001-35 modra

28016

12 kos


2

PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI 2.8 Mape kartonske

Mape sortirne z elastiko Leitz

opis

šifra

mapa A4 sortirna z elastiko 12 delna 3912-25 rdeča

257722

5 kos

mapa A4 sortirna z elastiko 12 delna 3912-35 modra

28055

5 kos

Mapa je velika 24,5 x 32 cm. Izdelana je iz 450g kartona.

Mape sortirne z elastiko Esselte

opis

šifra

mapa A4 sortirna z elastiko 5 delna 555500

287069

10 kos

mapa A4 sortirna z elastiko 7 delna 555700

325999

10 kos

mapa A4 sortirna z elastiko 11 delna 555120

35252

10 kos

Mapa je velika 26 x 34,5 cm.

Mape sortirne Redoljub

opis

šifra

mapa sortirna 1-12 št. FCK zelena

28026

6 kos

mapa sortirna 1-12 št. FCK modra

262109

6 kos

mapa sortirna 1-12 št. FCK rdeča

28024

6 kos

mapa sortirna 1-31 št. FCK modra

28005

3 kos

mapa sortirna 1-31 št. FCK rdeča

28006

3 kos

mapa sortirna 1-31 št. FCK zelena

349627

3 kos

mapa sortirna a-ž FCK modra

28103

4 kos

mapa sortirna a-ž FCK črna

28011

4 kos

mapa sortirna a-ž FCK rdeča

28008

4 kos

mapa sortirna a-ž FCK siva

28010

4 kos

mapa sortirna a-ž FCK zelena

28009

4 kos

Mape so namenjene urejanju dokumentov do velikosti A4.

173 www.mladinska.com


2

PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI 2.8 Mape kartonske

Mape sortirna Leitz

Mape sortirne harmonika

opis

šifra

mapa sortirna 1-12 št. 581201-95 črna

28038

1 kos

mapa sortirna 1-31 št. 583101-95 črna

28001

1 kos

opis

šifra

mapa sortirna harmonika a-z 642 črna

393237

1 kos

mapa sortitna harmonika a-z 642 zelena

409889

1 kos

mapa sortitna harmonika 1 - 31 642 zelena

418865

1 kos

Mape so velike 35 x 24 cm.

Mapa za račune

opis

šifra

mapa za račune A5, sortirane barve

27044

1 kos

mapa za račune ml A5, sortirane barve

27042

1 kos

mapa za dokumente A4, sortirane barve

27021

1 kos

Barve map: zelena, modra, bordo. Mape za račune imajo 12 predalov, mapa za dokumente 16 predalov.

174 Katalog pisarniškega materiala II.


2

PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI 2.8 Mape kartonske

Ovoji za spise

Ovoji za spise barvni

Ovoji za spise z okencem Elco

opis

format

šifra

Ovoj za spise rjav, A.14, 70g

A4

37735

1 kos

Ovoj za spise rjav, A.14, 90g

A4

37736

1 kos

Ovoj za spise beli, A.14

A4

37755

1 kos

Ovoj za spise rjav, brez tiska, 70g

A4

39522

1 kos

opis

format

šifra

Ovoj za spise moder

A4

39525

1 kos

Ovoj za spise oranžen

A4

39528

1 kos

Ovoj za spise rdeč

A4

39529

1 kos

Ovoj za spise rumen

A4

39526

1 kos

Ovoj za spise zelen

A4

39527

1 kos

opis

format

šifra

Ovoj za spise z okencem bel 29489-10

A4

39534

100 kos

Ovoj za spise z okencem temno moder 29489-33 A4

39532

100 kos

Ovoj za spise z okencem zelen 29489-62

A4

27979

100 kos

Ovoj za spise z okencem rumen 29489-72

A4

39533

100 kos

Ovoj za spise z okencem moder 29489-32

A4

27980

100 kos

175 www.mladinska.com


2

PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI 2.8 Mape kartonske

Mape prešpan

opis

šifra

mapa navadna A4 prešpan modra

27715

150 kos

mapa navadna A4 prešpan oranž

27716

150 kos

mapa navadna A4 prešpan rdeča

27717

150 kos

mapa navadna A4 prešpan zelena

27719

150 kos

mapa navadna A4 prešpan rumena

27718

150 kos

mapa s klapo A4 prešpan modra

27665

70 kos

mapa s klapo A4 prešpan oranž

27674

70 kos

mapa s klapo A4 prešpan rdeča

27667

70 kos

mapa s klapo A4 prešpan zelena

27671

70 kos

mapa s klapo A4 prešpan rumena

27670

70 kos

mapa s sponko A4 prešpan modra

27692

100 kos

mapa s sponko A4 prešpan oranž

27693

100 kos

mapa s sponko A4 prešpan rdeča

27694

100 kos

mapa s sponko A4 prešpan zelena

27697

100 kos

mapa s sponko A4 prešpan rumena

27695

100 kos

I zdelane so iz 450g prešpan kartona. Mape s klapo so narejene iz enega kosa lepenke, kar omogoča enostavno uporabo brez zatikanja papirja v klape. Pri mapi s sponko je vstavljena kovinska sponka, ki omogoča shranjevanje gradiva, ki je v mapi pritrjeno.

Mape iz kartona

opis

šifra

mapa navadna A4 KVMK 250g modra

27762

200 kos

mapa navadna A4 KVMK 250g roza

27761

200 kos

mapa navadna A4 KVMK 250g zelena

27763

200 kos

mapa navadna A4 KVMK 250g rumena

27782

200 kos

mapa s klapo A4 KVMK 250g modra

27753

150 kos

mapa s klapo A4 KVMK 250g roza

27752

150 kos

mapa s klapo A4 KVMK 250g zelena

27754

150 kos

mapa s klapo A4 KVMK 250g rumena

27779

150 kos

mapa s sponko A4 KVMK 250g modra

27759

150 kos

mapa s sponko A4 KVMK 250g roza

27760

150 kos

mapa s sponko A4 KVMK 250g zelena

27757

150 kos

mapa s sponko A4 KVMK 250g rumena

27758

150 kos

I zdelane so iz 250g KVMK kartona. Pri mapi s sponko je vstavljena je kovinska sponka, ki omogoča shranjevanje gradiva, ki je v mapi pritrjeno.

176 Katalog pisarniškega materiala II.


2

PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI 2.8 Mape kartonske

Mape s klapo in elastiko Esselte

Mape s klapo in elastiko Redoljub

opis

šifra

mapa A4 s klapo in elastiko A4 c-46 modra

28318

60 kos

mapa A4 s klapo in elastiko A4 c-46 rdeča

28329

60 kos

mapa A4 s klapo in elastiko A4 c-46 rumena

28331

60 kos

mapa A4 s klapo in elastiko A4 c-46 zelena

28330

60 kos

opis

šifra

mapa s klapo in elastiko A4/10-30 FCO modra

28265

35 kos

mapa s klapo in elastiko A4/10-30 FCO rdeča

28262

35 kos

mapa s klapo in elastiko A4/10-30 FCO citronsko rumena

28269

35 kos

mapa s klapo in elastiko A4/10-30 FCO zelena

28271

35 kos

mapa s klapo in elastiko A4/10-30 FCO turkiz

28267

35 kos

mapa s klapo in elastiko A4/10-30 FCO oranž

28266

35 kos

mapa s klapo in elastiko A4/10-30 FCO roza

28362

35 kos

mapa s klapo in elastiko A4/10-30 FCO violet

28363

35 kos

mapa s klapo in elastiko A4/10-30 FCO siva

28268

35 kos

mapa s klapo in elastiko A4/10-30 FCO črna

28263

35 kos

Vložimo lahko od 10 do 30 mm gradiva.

Mape s klapo in elastiko Redoljub

opis

šifra

mapa s klapo in elastiko A4/30-50 FCK rdeča

28198

12 kos

mapa s klapo in elastiko A4/30-50 FCK zelena

28193

12 kos

mapa s klapo in elastiko A4/30-50 FCK citronsko rumena

28203

12 kos

mapa s klapo in elastiko A4/30-50 FCK violet

28194

12 kos

mapa s klapo in elastiko A4/30-50 FCK turkiz

28195

12 kos

mapa s klapo in elastiko A4/30-50 FCK bela

28201

12 kos

mapa s klapo in elastiko A4/30-50 FCK siva

28196

12 kos

mapa s klapo in elastiko A4/30-50 FCK modra

28200

12 kos

mapa s klapo in elastiko A4/30-50 FCK roza

28192

12 kos

mapa s klapo in elastiko A4/30-50 FCK črna

28191

12 kos

mapa s klapo in elastiko A4/30-50 FCK oranž

28199

12 kos

Vložimo lahko od 30 do 50 mm gradiva.

177 www.mladinska.com


2

PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI 2.8 Mape kartonske

Mape za načrte

opis

šifra

mapa za načrte polovična A4 f7 bela

27690

100 kos

mapa za načrte polovična A4 f7 rumena

27688

100 kos

mapa za načrte polovična A4 f7 modra

27682

100 kos

mapa za načrte polovična A4 f7 zelena

27683

100 kos

mapa za načrte polovična A4 f7 rdeča

27689

100 kos

mapa za načrte polovična A4 f7 oranž

27687

100 kos

Mape za vlaganje listov formata A4 s hitrovezom in s polovično prednjo platnico za pregled vsebine. Mape imajo štiri zagibe po 0,5cm.

Mape za načrte

opis

šifra

mapa za načrte polovična A4 LKK rumena

27627

50 kos

mapa za načrte polovična A4 LKK modra

27624

50 kos

mapa za načrte polovična A4 LKK oranž

27625

50 kos

mapa za načrte polovična A4 LKK zelena

27764

50 kos

mapa za načrte polovična A4 LKK rdeča

27628

50 kos

Mape za vlaganje listov formata A4 s hitrovezom in s polovično prednjo platnico za pregled vsebine. Mape imajo tri zagibe prvi 0,5cm, drugi 1cm.

Mape herbarij

opis

šifra

mapa herbarij s klapo in traki A4 modra

27955

25 kos

mapa herbarij s klapo in traki A4 rdeča

27953

25 kos

mapa herbarij s klapo in traki A4 zelena

259233

25 kos

mapa herbarij s klapo in traki A4 violet

27956

25 kos

mapa herbarij s klapo in traki A4 rumena

27957

25 kos

Mape so izdelane iz kovček lepenke. Trakci so zaključeni kot vezalke.

Mape herbarij REDOLJUB

178 Katalog pisarniškega materiala II.

opis

šifra

mapa herbarij brez klape s traki A4 LTB črna

27944

13 kos

mapa herbarij brez klape s traki A4 LTB modra

27942

13 kos

mapa herbarij brez klape s traki A4 LTB rdeča

27943

13 kos

mapa herbarij brez klape s traki A4 LTB siva

34942

13 kos

mapa herbarij s klapo in traki A4 LTB črna

27930

35 kos

mapa herbarij s klapo in traki A4 LTB modra

27928

35 kos

mapa herbarij s klapo in traki A4 LTB rdeča

27931

35 kos

mapa herbarij s klapo in traki A4 LTB siva

27929

35 kos


2

PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI 2.8 Mape kartonske

Mape arhivske

Mape za uradne liste Redoljub

opis

format

šifra

Mapa arhivska 13.14 eko

A4

27968

30 kos

Mapa arhivska 13.14 modra

A4

27951

30 kos

Mapa arhivska 13.14 rdeča

A4

27950

30 kos

Mapa arhivska 13.14 rumena

A4

27948

30 kos

Mapa arhivska 13.14 zelena

A4

27949

30 kos

opis

šifra

mapa FCK A4/80 za URL roza

379876

20 kos

mapa FCK A4/80 za URL siva

379877

20 kos

mapa FCK A4/80 za URL rdeča

27908

20 kos

mapa FCK A4/80 za URL c. rumena

257216

20 kos

mapa FCK A4/80 za URL violet

35399

20 kos

mapa FCK A4/80 za URL modra

27911

20 kos

mapa FCK A4/80 za URL črna

27907

20 kos

mapa FCK A4/80 za URL turkiz

27909

20 kos

mapa FCK A4/80 za URL zelena

27912

20 kos

mapa FCK A4/80 za URL bordo

350599

20 kos

mapa FCK A4/80 za URL bež

350515

20 kos

Mapa za vpenjanje izvodov Uradnega lista RS brez luknjanja. Izdelane so iz 1,7 mm reciklirane lepenke.

Mape data Redoljub

opis

šifra

mapa data P001 320 x 430 LTB modra

316468

30 kos

mapa data P002 320 x 400 LTB modra

28126

20 kos

mapa data P009 270 x 320 LTB modra

28137

30 kos

mapa data P009 270 x 320 LTB črna

28136

30 kos

mapa data P009 270 x 320 LTB rdeča

28134

30 kos

mapa data P009 270 x 320 LTB siva

28132

30 kos

mapa data P005 440 x 320 LTB modra

28115

30 kos

mapa data P006 390 x 320 LTB modra

28124

20 kos

mapa data P004 320 x 250 LTB modra

28139

30 kos

mapa data P010 320 x 220 LTB črna

258820

10 kos

mapa data P011 340 x 220 LTB črna

337499

30 kos

Prva dimenzija v opisu mape pomeni stran na kateri se nahaja sponka.

179 www.mladinska.com


2

PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI 2.9 Mape data, rinčne in prospekt

Mape data

opis

šifra

mapa data 201/320 x 430 A3 modra

28106

10 kos

mapa data 202/320 x 395 A3 modra

28110

10 kos

mapa data 204/320 x 250 A4 modra

28120

10 kos

mapa data 205/430 x 320 A3 modra

28109

10 kos

mapa data 206/395 x 320 A3 modra

28111

10 kos

mapa data 209/250 x 320 A4 modra

28119

10 kos

mapa data 211/335 x 217 A4 modra

28130

10 kos

Namenjene so shranjevanju neskončnih papirjev. Prva dimenzija v opisu mape pomeni stran na kateri se nahaja sponka. Mape rinčne in prospekt Redoljub

• oznaka 2P pomeni dvorinčni, 4P štiririnčni mehanizem • 13-15, 13 označuje širino rinke, 15 širino hrbta

Mape rinčne in prospekt Redoljub

• oznaka 2P pomeni dvorinčni, 4P štiririnčni mehanizem • 25-30, 25 označuje širino rinke, 30 širino hrbta

180 Katalog pisarniškega materiala II.

opis

šifra 2P

šifra 4P

mapa A4/13-15 FCK modra

28749

28654

30 kos

mapa A4/13-15 FCK rdeča

28673

28652

30 kos

mapa A4/13-15 FCK turkiz

28680

28640

30 kos

mapa A4/13-15 FCK bela

28665

28649

30 kos

mapa A4/13-15 FCK siva

28679

28653

30 kos

mapa A4/13-15 FCK črna

28663

28650

30 kos

mapa A4/13-15 FCK c. rumena

28661

28647

30 kos

mapa A4/13-15 FCK oranž

28672

28644

30 kos

mapa A4/13-15 FCK violet

28662

28648

30 kos

mapa A4/13-15 FCK zelena

28659

28651

30 kos

mapa A4/13-15 FCK roza

28660

28645

30 kos

mapa A4/13-15 FCK bordo

28658

28643

30 kos

mapa A4/13-15 FCK bež

28607

28642

30 kos

opis

šifra 2P

šifra 4P

mapa A4/25-30 FCK rdeča

28670

28615

25 kos

mapa A4/25-30 FCK modra

28667

28613

25 kos

mapa A4/25-30 FCK violet

28677

28618

25 kos

mapa A4/25-30 FCK oranž

28669

28614

25 kos

mapa A4/25-30 FCK zelena

28676

28620

25 kos

mapa A4/25-30 FCK siva

28674

28610

25 kos

mapa A4/25-30 FCK bela

28664

28611

25 kos

mapa A4/25-30 FCK turkiz

28668

28617

25 kos

mapa A4/25-30 FCK črna

28675

28619

25 kos

mapa A4/25-30 FCK roza

28671

28621

25 kos

mapa A4/25-30 FCK cit.rumena

28636

28633

25 kos

mapa A4/25-30 FCK bordo

28639

28608

25 kos

mapa A4/25-30 FCK bež

28634

28609

25 kos


2

PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI 2.9 Mape data, rinčne in prospekt

Program REDOLJUB odlikujejo naslednje lastnosti: • širok izbor izdelkov in različic, • veliko število barv in velikosti, • estetska in funkcionalna dovršenost izdelkov, • največja medsebojna združljivost izdelkov iz programa, • visoka kvaliteta izdelave in uporabljenih materialov, • izdelava izdelkov po naročilu in posebnih željah uporabnika.

Mape rinčne in prospekt kataloške Redoljub

opis

šifra

mapa A4/16-20 2P FCK bela

28537

25 kos

mapa A4/30-40 2P D FCK bela

28505

15 kos

mapa A4/40-50 2P D FCK bela

28485

12 kos

mapa A4/50-60 2P D FCK bela

28477

12 kos

mapa A4/16-20 4P FCK bela

28529

25 kos

mapa A4/25-35 4P FCK bela

28522

20 kos

mapa A4/30-40 4P D FCK bela

28482

15 kos

mapa A4/40-50 4P D FCK bela

28476

12 kos

mapa A4/50-60 4P D FCK bela

28443

12 kos

mapa A4/65-75 4P D FCK bela

294883

8 kos

• oznaka 2P pomeni dvo rinčni, 4P štiri rinčni mehanizem • oznaka D pomeni obroč v obliki črke D • mapa kataloška ima nalepljen žep A4 na prvi strani in na hrbtu • vložne mape je možno odstranjevati oz. dodajati.

Mape rinčne in prospekt z dvema žepoma

opis

šifra

mapa PVC A4/25-30 2P + 2 x žep bela

348922

26 kos

mapa PVC A4/30-40 2P + 2 x žep zelena

28531

22 kos

mapa PVC A4/30-40 2P + 2 x žep modra

28487

22 kos

mapa PVC A4/35-50 2P + 2 x žep modra

28514

20 kos

mapa PVC A4/15-20 4P + 2 x žep bela

28456

20 kos

mapa PVC A4/25-30 4P + 2 x žep bela

28462

26 kos

mapa PVC A4/25-30 4P + 2 x žep modra

28460

26 kos

mapa PVC A4/30-40 4P + 2 x žep zelena

28461

22 kos

mapa PVC A4/30-40 4P + 2 x žep modra

28475

22 kos

mapa PVC A4/30-40 4P + 2 x žep bela

260851

22 kos

mapa PVC A4/35-50 4P + 2 x žep modra

28453

20 kos

mapa PVC A4/45-60 4P + 2 x žep črna

28454

24 kos

181 www.mladinska.com


2

PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI 29 Mape data, rinčne in prospekt

Mape rinčne in prospekt PVC Esselte

Mape rinčne in prospekt PVC Leitz

Mape rinčne in prospekt različne Termopol

182 Katalog pisarniškega materiala II.

opis

šifra

mapa PVC A4/25-35 2P 8232-30 rdeča

28587

25 kos

mapa PVC A4/25-35 2P 8232-50 modra

28588

25 kos

mapa PVC A4/25-35 2P 8232-60 zelena

28545

25 kos

mapa PVC A4/25-35 2P 8232-70 črna

28586

25 kos

mapa PVC A4/25-35 4P 8233-30 rdeča

28564

25 kos

mapa PVC A4/25-35 4P 8233-50 modra

28565

25 kos

mapa PVC A4/25-35 4P 8233-60 zelena

28566

25 kos

mapa PVC A4/25-35 4P 8233-70 črna

28567

25 kos

opis

šifra

mapa PVC A4/25-35 2P 4771-30 rdeča

28578

25 kos

mapa PVC A4/25-35 2P 4771-70 črna

257653

25 kos

mapa PVC A4/25-35 2P 4771-50 modra

28576

25 kos

mapa PVC A4/25-35 2P 4771-60 zelena

28577

25 kos

opis

šifra

mapa PVC A4/25-40 4P z vložki modra 2713

28429

20 kos

mapa PVC A4/25-40 4P z vložki bordo 2716

28440

20 kos

mapa PVC A4/25-40 4P z vložki črna 2714

252049

20 kos

mapa PVC A4/25-40 4P z vložki bela 2712

28428

20 kos

mapa PVC A4/25-40 4P modra 2458

28606

20 kos

mapa MPD A4/20-35 4P brez vložnih map modra 2453

33550

6 kos

mapa PVC A4 študent z blokom 7555

348489

30 kos


2

PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI 2.9 Mape data, rinčne in prospekt

Mape rinčne

Mape kataloške z varjenimi PP vložki Esselte

opis

šifra

mapa rinčna A4 4 rinke True Colors

25908

20 kos

mapa rinčna A5 4 rinke True Colors

25937

20 kos

opis

šifra

mapa pp A4 10 vložnih map 5570-40 bela

33466

25 kos

mapa pp A4 10 vložnih map 5570-50 modra

33467

25 kos

mapa pp A4 10 vložnih map 5570-60 zelena

33470

25 kos

mapa pp A4 10 vložnih map 5570-70 črna

33469

25 kos

mapa pp A4 10 vložnih map 5570-90 rdeča

33468

25 kos

mapa pp A4 20 vložnih map 5572-40 bela

28657

15 kos

mapa pp A4 20 vložnih map 5572-50 modra

33529

15 kos

mapa pp A4 20 vložnih map 5572-60 zelena

33530

15 kos

mapa pp A4 20 vložnih map 5572-70 črna

33528

15 kos

mapa pp A4 20 vložnih map 5572-90 rdeča

33527

15 kos

mapa pp A4 30 vložnih map 5573-40 bela

33520

15 kos

mapa pp A4 30 vložnih map 5573-50 modra

33522

12 kos

mapa pp A4 30 vložnih map 5573-60 zelena

33519

12 kos

mapa pp A4 30 vložnih map 5573-70 črna

33521

12 kos

mapa pp A4 30 vložnih map 5573-90 rdeča

28582

12 kos

mapa pp A4 40 vložnih map 5574-40 bela

33589

10 kos

mapa pp A4 40 vložnih map 5574-50 modra

33592

10 kos

mapa pp A4 40 vložnih map 5574-60 zelena

33590

10 kos

mapa pp A4 40 vložnih map 5574-70 črna

33591

10 kos

mapa pp A4 40 vložnih map 5574-90 rdeča

33593

10 kos

mapa pp A4 50 vložnih map 5575-50 črna

33583

10 kos

mapa pp A4 60 vložnih map 5575-60 črna

33570

6 kos

mapa pp A4 80 vložnih map 1774-66 črna

28423

5 kos

mapa pp A4 100 vložnih map 1774-70 črna

28413

5 kos

183 www.mladinska.com


2

PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI 2.10 Viseče mape

Mape viseče Esselte

opis

šifra

mapa viseča z jahačem pendaflex 903110 modra Esselte

29057

25 kos

mapa viseča z jahačem pendaflex 903140 rumena Esselte

29056

25 kos

mapa viseča z jahačem pendaflex 903160 rdeča Esselte

29058

25 kos

mapa viseča z jahačem pendaflex 903180 zelena Esselte

29059

25 kos

• mape so visoke 24 cm • izdelane so iz 250g kartona

Mape viseče

Mape viseče Leitz

opis

šifra

mapa viseča brez jahačev Biroline na pregib

29030

200 kos

mapa viseča brez jahačev Biroline, dno širine 2cm

299989

200 kos

opis

šifra

mapa viseča z jahačem alpha 1986-15 rumena Leitz

29008

25 kos

mapa viseča z jahačem alpha 1986-25 rdeča Leitz

29010

25 kos

mapa viseča z jahačem aplha 1986-35 modra Leitz

29009

25 kos

mapa viseča z jahačem alpha 1986-55 zelena Leitz

29011

25 kos

• mapa je izdelana iz 250g kartona • ima stranska varovala, ki preprečujejo izpadanje shranjenih dokumentov

Mape viseče Leitz

opis

šifra

mapa viseča z jahačem delta 6515-25 rdeča Leitz

29026

25 kos

mapa viseča z jahačem deltA6515-35 modra Leitz

29023

25 kos

mapa viseča z jahačem delta 6515-45 oranž Leitz

29025

25 kos

mapa viseča z jahačem delta 6515-55 zelena Leitz

29027

25 kos

mapa viseča z jahačem delta 6515-85 siva Leitz

29024

25 kos

• mapa je izdelana iz 250g kartona Mape viseče Leitz

opis

šifra

mapa viseča z jahačem aplha 1915-00 Leitz

29055

• mapa je izdelana iz 250g kartona

184 Katalog pisarniškega materiala II.

25 kos


2

PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI 2.10 Viseče mape

Stojala za viseče mape Leitz

opis

šifra

stojalo za viseče mape 1909-35 modra

30866

1 kos

stojalo za viseče mape 1909-89 sivo

30689

1 kos

• stojalo je veliko 25,5 x 25,5 x 31 cm • v stojalo gre 25 visečih map • narejeno je iz polistirena in aluminija Stojala za viseče mape Durable

opis

šifra

stojalo za viseče mape 2600

30705

• • • • • Stojala za viseče mape

1 kos

stojalo je veliko 36,2 x 26 x 32 cm v stojalo gre 30 visečih map stojalo je močno in stabilno primerno je tudi za vstavljanje v predal narejeno je iz polistirena, ki je ekološko razgradljiv

opis

šifra

stojalo za viseče mape 2319 črno

30768

1 kos

• stojalo je veliko 35,5 x 32,7 x 24 cm • stojalo je kovinsko

Stojala za viseče mape

opis

šifra

stojalo za viseče mape 92022 plexi prozorna

28981

1 kos

stojalo za viseče mape 92031 kovinski

30721

1 kos

• kovinsko stojalo je veliko 36 x 32 x 24,5 cm • pleksi stojalo je veliko 35,5 x 25 x 29 cm

Stojala za viseče mape Intego Esselte

opis

šifra

stojalo za viseče mape 398240 modro transparent PVC

30716

1 kos

• stojalo je veliko 39 x 27 x 19 cm

Škatle z visečimi mapami Plus Leitz

opis

šifra

škatla brez pokrova PVC z visečimi mapami 1993-25 rdeča 28986

4 kos

škatla brez pokrova PVC z visečimi mapami 1993-35 modra 28985

4 kos

škatla brez pokrova PVC z visečimi mapami 1993-95 črna

35116

4 kos

škatla brez pokrova PVC z visečimi mapami 1993-03 prozorna

259236

4 kos

• škatla je velika 40 x 27,5 x 17 cm • v škatli je 8 visečih map (2 x 4 barve)

185 www.mladinska.com


2

PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI 2.10 Viseče mape

Jahači za viseče mape Esselte

opis

šifra

jahači PVC 20cm prozorni 55000 Esselte

29002

5/zav

jahači PVC 6cm 6114 alpha Leitz

263156

50/zav

jahači PVC 6cm 94514 pendaflex Esselte

29005

25/zav

jahači PVC 6cm Biroline

29049

100/zav

29005

29002

29049

263156

Etikete za jahače

186 Katalog pisarniškega materiala II.

opis

šifra

etikete za jahače 6cm 55 x 34 mm

315186

100 kos

etikete za jahače 6cm 60 x 20 621013

389587

100 kos


2

PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI 2.11 Registratorji

REGISTRATORJI Leta 1893 je podjetje Leitz prvo na trg uvedlo mapo za liste z vzvodom na zunanji strani kovinskih obročev, ki so držali liste papirja. Ta model je postal prototip za mehanizme registratorjev, ki se v osnovi uporabljajo še danes. Mehanizem ostaja, spreminjajo pa se platnice. Le te so izdelane iz lepenke, kaširane lepenke, plastificirane lepenke in v novejšem času iz umetnih mas. Registratorji so lahko samostoječi kakor tudi v različnih ovojnicah iz kaširane ali plastificirane lepenke.

Registratorji v škatli Eko Biroline šifra A4/50

šifra A5/80

opis

šifra A4/80

registrator+škatla Eko Moder

29541

10 kos

29550

13 kos

29533

14 kos

registrator+škatla Eko Zelen

29547

10 kos

29540

13 kos

29552

14 kos

registrator+škatla Eko Rdeč

29548

10 kos

29542

13 kos

29534

14 kos

registrator+škatla Eko Črn

29546

10 kos

29538

13 kos

29532

14 kos

registrator+škatla Eko Rumen

29549

10 kos

29543

13 kos

29535

14 kos

Registratorji v škatli Classic šifra A4/50

šifra A5/80

opis

šifra A4/80

registrator+škatla moder Classic

29595

10 kos

29598

15 kos

29592

14 kos

registrator+škatla rdeč Classic

29606

10 kos

29591

15 kos

29590

14 kos

registrator+škatla rumen Classic

29607

10 kos

29594

15 kos

29601

14 kos

registrator+škatla zelen Classic

29596

10 kos

29603

15 kos

29599

14 kos

registrator +škatla violet Classic

29600

10 kos

29605

15 kos

29597

14 kos

registrator+škatla oranž Classic

29593

10 kos

29604

15 kos

29602

14 kos

187 www.mladinska.com


2

PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI 2.11 Registratorji

Registratorji Axis šifra A4/50

opis

šifra A4/80

registrator+škatla trda moder Axis

29576

10 kos

29569

12 kos

registrator+škatla trda rdeč Axis

29579

10 kos

29577

12 kos

registrator+škatla trda zelen Axis

29571

10 kos

29573

12 kos

registrator+škatla trda rumen Axis

29574

10 kos

29575

12 kos

registrator+škatla trda črn Axis

29578

10 kos

29568

12 kos

registrator+škatla trda oranž Axis

29572

10 kos

29554

12 kos

Registratorji v škatli Redoljub šifra A4/40

opis

šifra A4/70

registrator FCK+škatla moder

29434

10 kos

29422

12 kos

registrator FCK+škatla rdeč

29416

10 kos

29425

12 kos

registrator FCK+škatla zelen

29417

10 kos

29424

12 kos

registrator FCK+škatla violet

29414

10 kos

29418

12 kos

registrator FCK+škatla roza

29435

10 kos

29419

12 kos

registrator FCK+škatla oranž

29433

10 kos

29421

12 kos

registrator FCK+škatla bel

29415

10 kos

29423

12 kos

registrator FCK+škatla črn

29432

10 kos

29426

12 kos

registrator FCK+škatla siv

29556

10 kos

29427

12 kos

registrator FCK+škatla turkiz

29413

10 kos

29745

12 kos

registrator FCK+škatla citron rumena

250555

10 kos

29420

12 kos

188 Katalog pisarniškega materiala II.


2

PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI 2.11 Registratorji

Registratorji v škatli Oxford šifra A4/50

šifra A5/80

opis

šifra A4/80

registrator+škatla moder Oxford

29456

6 kos

29454

8 kos

29440

12 kos

registrator+škatla zelen Oxford

29458

6 kos

29453

8 kos

29460

12 kos

registrator+škatla rdeč Oxford

29451

6 kos

29459

8 kos

29443

12 kos

Registratorji samostoječi Leitz opis

šifra A4/80

registrator samostoječi moder 1010-50-35

29742

20 kos

29735

20 kos

registrator samostoječi rdeč 1010-50-25

29736

20 kos

29728

20 kos

registrator samostoječi rumen 1010-50-15

29733

20 kos

29729

20 kos

registrator samostoječi črn 1010-50-95

29737

20 kos

29727

20 kos

registrator samostoječi zelen 1010-50-55

29741

20 kos

29730

20 kos

registrator samostoječi oranž 1010-50-45

29734

20 kos

29726

20 kos

registrator samostoječi siv 1010-50-85

29740

20 kos

29893

20 kos

registrator samostoječi bel 1010-50-01

29731

20 kos

35442

20 kos

šifra A4/50

189 www.mladinska.com


2

PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI 2.11 Registratorji

Registratorji samostoječi Redoljub opis

šifra A4/70

registrator FCK samostoječi moder

29781

25 kos

29779

25 kos

29798

25 kos

registrator FCK samostoječi rdeč

29802

25 kos

29895

25 kos

29791

25 kos

registrator FCK samostoječi zelen

29786

25 kos

29775

25 kos

29796

25 kos

registrator FCK samostoječi bel

29808

25 kos

29783

25 kos

29788

25 kos

registrator FCK samostoječi violet

29769

25 kos

29776

25 kos

248556

25 kos

registrator FCK samostoječi oranž

29797

25 kos

29896

25 kos

29790

25 kos

registrator FCK samostoječi citrona rumena

29784

25 kos

29774

25 kos

29782

25 kos

registrator FCK samostoječi roza

29801

25 kos

29778

25 kos

29792

25 kos

registrator FCK samostoječi črn

29787

25 kos

29795

25 kos

29785

25 kos

registrator FCK samostoječi turkiz

29799

25 kos

29894

25 kos

29794

25 kos

registrator FCK samostoječi siv

29800

25 kos

29777

25 kos

29793

25 kos

registrator FCK samostoječi bež

29807

25 kos

29804

25 kos

378160

25 kos

registrator FCK samostoječi bordo

29805

25 kos

29806

25 kos

290981

25 kos

Etikete za registratorje

190 Katalog pisarniškega materiala II.

šifra A4/40

šifra A5/70

obrazec

format

šifra

etiketa za registrator, M.7

75 x 230 mm

38032

100 kos

etiketa za registrator, M.8

75 x 150 mm

38031

100 kos

etiketa za registrator, M.9

40 x 230 mm

38033

100 kos

etiketa za registrator Biroline

57 x 190 mm

57867

100 kos

etiketa za registrator Biroline

57 x 120 mm

258938

100 kos

etiketa za registrator Biroline

37 x 190 mm

57866

100 kos


2

PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI 2.12 Registri

Kartonski registri

Kartonski registri Redoljub

Kartonski registri Redoljub

opis

šifra

register A4 kartonski a-ž

29103

30 kos

register A5 kartonski a-ž

29162

30 kos

register A4 kartonski 6 delni barvni

29143

75 kos

register A4 kartonski 24 delni barvni

253306

20 kos

register A4 kartonski 1-12 številke

34822

50 kos

register A4 kartonski 1-31 številke

29157

20 kos

opis

šifra

register A4 kartonski 6 delni barvni 101

29141

40 kos

register A4 kartonski 10 delni barvni 102

29129

50 kos

register A4 kartonski 12 delni barvni 103

29126

45 kos

register A4 kartonski 24 delni barvni 104

29108

24 kos

opis

šifra

register A4 kartonski a-ž 107 moder

29097

24 kos

register A4 kartonski a-ž 107 rdeč

29095

24 kos

register A4 kartonski a-ž 107 zelen

29094

24 kos

register A4 kartonski a-ž 107 rumen

29096

24 kos

register A4 kartonski a-ž 107 oranž

29093

24 kos

191 www.mladinska.com


2

PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI 2.12 Registri

Registri PP

Ločilni listi

192 Katalog pisarniškega materiala II.

opis

šifra

register A4 PP siv a-z 100112

29228

10 kos

register A4 PP siv 1- 6 številke 100104

29244

10 kos

register A4 PP siv 1-10 številke 100105

29241

10 kos

register A4 PP siv 1-12 številke 100106

29239

10 kos

register A4 PP siv 1-20 številke 100107

29226

10 kos

register A4 PP siv 1-31 številke 100108

29211

10 kos

register A4 PP siv januar-december 100114

29261

10 kos

register A4 PP barvni 1-5 številke 31991

29248

10 kos

register A4 PP bel a-ž

412356

25 kos

opis

šifra

listi ločilni 225 x 100 rumeni

29336

10/zav

listi ločilni 225 x 100 modri

29364

10/zav

listi ločilni 225 x 100 rdeči

29365

10/zav

listi ločilni 225 x 100 oranžni

29334

10/zav

listi ločilni 225 x 100 sivi

29341

10/zav

listi ločilni 225 x 100 zeleni

29335

10/zav

listi ločilni A5 230 x 160 rumeni

29331

10/zav

listi ločilni A5 230 x 160 modri

29322

10/zav

listi ločilni A5 230 x 160 rdeči

29323

10/zav

listi ločilni A5 230 x 160 oranžni

29363

10/zav

listi ločilni A5 230 x 160 zeleni

29325

10/zav

listi ločilni A5 230 x 160 sivi

29324

10/zav

listi ločilni A4 rumeni

29362

10/zav

listi ločilni A4 modri

29309

10/zav

listi ločilni A4 rdeči

259164

10/zav

listi ločilni A4 oranžni

29303

10/zav

listi ločilni A4 zeleni

29308

10/zav

listi ločilni A4 sivi

259165

10/zav


2

PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI 2.13 Plastične mape

Mape L Plastibor

Mape L Esselte

Mape L Leitz

opis

šifra

mapa PP A4 L130 mc sijaj 12050 Plastibor

33138

50 kos

mapa PP A4 L130 mc mat 12055 Plastibor

33152

50 kos

mapa PP A4 L 90 mc mat 12032 Plastibor

350188

100 kos

opis

šifra

mapa PP A4 l 90 mc mat 258120 Esselte

33149

25 kos

mapa PP A4 l 130 mc mat 508400 Esselte

33156

50 kos

mapa PP A4 l 130 mc sijaj 508410 Esselte

33137

50 kos

opis

šifra

mapa PVC A4 l 150 mc 4100-35 modra Leitz

33122

100 kos

mapa PVC A4 l 150 mc 4100-25 rdeča Leitz

33124

100 kos

mapa PVC A4 l 150 mc 4100-15 rumena Leitz

33121

100 kos

mapa PVC A4 l 150 mc 4100-03 transparent Leitz

33109

100 kos

mapa PVC A4 l 150 mc 4100-55 zelena Leitz

33123

100 kos

193 www.mladinska.com


2

PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI 2.13 Plastične mape

Mape U

Mape U vložne Esselte

Mape U vložne

194 Katalog pisarniškega materiala II.

opis

šifra

mapa PP A4 U 130 mc sijaj 580120 Esselte

33249

100 kos

mapa PVC A4 U

33246

25 kos

mapa PVC A5 U

37150

100 kos

mapa PVC A3 U

33236

50 kos

opis

šifra

mapa PP A4 U vložna 90 mc mat 507530

33267

50 kos

mapa PP A4 U vložna 90 mc sijaj 509700

33262

50 kos

mapa PP A4 U vložna 130 mc mat 259760

33364

25 kos

mapa PP A4 U vložna 130 mc sijaj 509750

33261

50 kos

opis

šifra

mapa PP A4 U vložna 130 mc sijaj 12950

33244

50 kos

mapa PP A4 U vložna 130 mc mat 12955

33243

50 kos

mapa PP A4 U vložna AXIS 130 mc SIJAJ 1/50

286153

50 kos

mapa COMBI PP A4 U vložna 4726-00-03 transparent 5/1

328958

5 kos

mapa PP A4 vložna DURABLE 2664 s klapo

33348

5 kos5


2

PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI 2.13 Plastične mape

Klip mape Durable

opis

šifra

mapa clip A4 2260-02 3mm bela swing

28861

25 kos

mapa clip A4 2260-03 3mm rdeča swing

28857

25 kos

mapa clip A4 2260-04 3mm rumena swing

28909

25 kos

mapa clip A4 2260-05 3mm zelena swing

28908

25 kos

mapa clip A4 2260-07 3mm modra swing

28907

25 kos

mapa clip A4 2266-09 3mm oranž swing

28858

25 kos

mapa clip A4 2266-14 3mm svetlo modra swing

28881

25 kos

mapa clip A4 2266-17 3mm svetlo zelena swing

28859

25 kos

mapa clip A4 2266-33 3mm lila swing

28860

25 kos

mapa clip A4 2266-35 3mm roza swing

28906

25 kos

• Mape imajo izvlečno sponko • V mape gre 3 mm listov.

Klip mape Esselte

• imajo izvlečno sponko • v mape gre 3 mm listov.

opis

šifra

mapa clip A4 4174-35 3mm sponka modra magic

28826

25 kos

mapa clip A4 4174-25 3mm sponka rdeča magic

28828

25 kos

mapa clip A4 4174-99 3mm sponka sort. magic

28844

25 kos

mapa clip A4 4175-25 3mm sponka rdeča

28837

25 kos

mapa clip A4 4175-35 3mm sponka modra

28835

25 kos

mapa clip A4 4175-95 3mm sponka črna

28838

25 kos

mapa clip A4 4175-99 3mm sponka sort. barve

309055

25 kos

mapa clip A4 4176-15 3mm platnice rumena rainbow

28833

25 kos

mapa clip A4 4176-25 3mm platnice rdeča rainbow

28831

25 kos

mapa clip A4 4176-30 3mm platnice modra rainbow

28832

25 kos

mapa clip A4 4176-45 3mm platnice oranž rainbow

28834

25 kos

mapa clip A4 4176-55 3mm platnice zelena rainbow

28829

25 kos

mapa clip A4 4176-65 3mm platnice violet rainbow

28830

25 kos

mapa clip A4 4176-99 3mm platnice sort. barva

28845

25 kos

195 www.mladinska.com


2

PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI 2.13 Plastične mape

Klip mape Esselte

opis

šifra 3mm

šifra 6mm

mapa CLIP A4 5637-50 modra/5638-50

28919

28924

25 kos

mapa CLIP A4 5637-30 rdeča/5638-30

28917

28884

25 kos

mapa CLIP A4 5637-60 zelena/5638-60

28886

28923

25 kos

mapa CLIP A4 5637-00 črna

28916

-

25 kos

mapa CLIP A4 5637-90 siva

28918

-

25 kos

mapa CLIP A4 5637-10 rumena/5638-10

28885

28883

25 kos

mapa CLIP A4 5637-80 sv. modra/5638-80

28914

28902

25 kos

mapa CLIP A4 5637-70 bela/5638-70

28920

28903

25 kos

• Imajo izvlečno sponko, gradivo pričvrstimo z zategom sponke. • V mape gre 3 ali 6 mm listov.

Mape s sponko Toz

Mape s kovinsko sponko

196 Katalog pisarniškega materiala II.

opis

šifra

mapa PVC A4 s kovinsko sponko modra

34523

20 kos

mapa PVC A4 s kovinsko sponko rdeča

34524

20 kos

mapa PVC A4 s kovinsko sponko zelena

34714

20 kos

mapa PVC A4 s kovinsko sponko črna

34712

20 kos

opis

šifra

mapa PVC A4 s kovinsko sponko modra

34472

10 kos

mapa PVC A4 s kovinsko sponko rdeča

33418

10 kos

mapa PVC A4 s kovinsko sponko rumena

34471

10 kos

mapa PVC A4 s kovinsko sponko temno modra

34460

10 kos

mapa PVC A4 s kovinsko sponko zelena

34474

10 kos


2

PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI 2.13 Plastične mape

Mape s PVC sponko

Mape clipboard Esselte

opis

šifra

mapa PVC A4 s PVC sponko modra

311539

10 kos

mapa PVC A4 s PVC sponko rdeča

251680

10 kos

mapa PVC A4 s PVC sponko rumena

33441

10 kos

mapa PVC A4 s PVC sponko temno modra

34486

10 kos

mapa PVC A4 s PVC sponko zelena

275574

10 kos

opis

šifra

mapa clipboard A4 5604-30 rdeča

27866

10 kos

mapa clipboard A4 5604-50 modra

27876

10 kos

mapa clipboard A4 5604-70 črna

28770

10 kos

Na notranji strani imajo posebno sponko za pričvrstitev bloka.

Mape clipboard Redoljub

opis

šifra

mapa clipboard A4 FCK modra študent

28800

25 kos

mapa clipboard A4 FCK rdeča študent

28807

25 kos

28803

25 kos

• Na notranji strani imajo posebno sponko za mapa clipboard A4 FCK črna študent pričvrstitev bloka.

197 www.mladinska.com


2

PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI 2.14 Podloge

Podloga - tablica Redoljub

opis

šifra

podloga tablica FCK A4 clipboard črna

27888

12 kos

podloga tablica FCK A4 clipboard rdeča

27887

12 kos

podloga tablica FCK A4 clipboard modra

27886

12 kos

Posebno primerne za logistično službo. Trdna podlaga daje oporo za pisanje, sponka onemogoča zdrs papirja.

Podloga - tablica Esselte

opis

šifra

podloga tablica PVC A4 clipboard 2735-30 rdeča

27873

12 kos

podloga tablica PVC A4 clipboard 2735-50 modra

27872

12 kos

Posebno primerne za logistično službo. Trdna podlaga daje oporo za pisanje, sponka onemogoča zdrs papirja. Tablica je velika 23 x 36 cm, sprejme do 300 listov.

Podloga - tablica Esselte

opis

šifra

podloga tablica PVC A4 5605-30 rdeča

28784

10 kos

podloga tablica PVC A4 5605-70 črna

28854

10 kos

podloga tablica PVC A4 5605-50 modra

28852

10 kos

Posebno primerne za logistično službo. Trdna podlaga daje oporo za pisanje, sponka onemogoča zdrs papirja. Tablica je velika 23,2 x 34,9 cm, sprejme do 200 listov.

198 Katalog pisarniškega materiala II.


2

PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI 2.14 Podloge

Mapa namizna podloga

Mapa namizna podloga

Podloga namizna

opis

šifra

mapa namizna Jože Plečnik 850X458

310912

10 kos

opis

šifra

mapa namizna Svet 850X458

27841

10 kos

mapa namizna Evropa 850X458

27843

10 kos

mapa namizna Slovenija 850X458

27842

10 kos

opis

šifra

Podloga namizna s koledarjem 600 x 400 mm

38948

1 kos

199 www.mladinska.com


3

TISKOVINE Tiskovine za raÄ?unovodstvo

200

Tiskovine za komercialo

201

Tiskovine za vodenje evidenc zaposlenih

202

Predtiskane kuverte

202

Tiskovine za evidentiranje

203

Tiskovine za promet in zveze

204

Tiskovine za trgovino in gostinstvo

204

Tiskovine za gradbeniĹĄtvo

205

Pogodbe

205


3

TISKOVINE 3.1 Obrazci za računovodstvo

OBRAZCI PO MERI Potrebujete obrazce narejene po vaših željah? Ne odlašajte, pokličite naše prodajalce v najbližje prodajno mesto. Z veseljem vam bomo svetovali, izpeljali vso pripravo tiska in dostavili končni proizvod na želen naslov. Naslove in telefonske številke najdete na zadnjih straneh kataloga.

Obrazci računovodstvo obrazec

tip

format

šifra

potrdilo o izplačilu, F.27

samokopirni blok

A6

253279

kos

potrdilo o vplačilu, F.29

samokopirni blok

A6

253275

kos

blagajniški dnevnik, G.3

samokopirni blok

A4

253251

kos

blagajniški dnevnik, G.3A

samokopirni blok

A5

253249

kos

knjiga prejetih računov, G.36 1/25

knjiga

A4

37922

kos

knjiga prejetih računov, G.36 1/50

knjiga

A4

37920

kos

knjiga izdanih računov, G.37 1/25

knjiga

A4

37921

kos

knjiga izdanih računov, G.37 1/50

knjiga

A4

37919

kos

vpisnik izdanih računov, G.46 1/25

knjiga

A4

37917

kos

vpisnik izdanih računov, G.46 1/50

knjiga

A4

37915

kos

vpisnik izdanih računov, G.46 1/100

knjiga

A4

37913

kos

vpisnik prejetih računov, G.47 1/25

knjiga

A4

37918

kos

vpisnik prejetih računov, G.47 1/50

knjiga

A4

37916

kos

vpisnik prejetih računov, G.47 1/100

knjiga

A4

37914

kos

blagajniški prejemek, G.61

samokopirni blok

A5

253247

kos

blagajniški izdatek, G.62

samokopirni blok

A5

252652

kos

temeljnica - nalog za vknjižbo, G.89

samokopirni blok

A4

253562

kos

temeljnica - nalog za vknjižbo, G.89

nekopirni blok

A4

253568

kos

temeljnica - nalog za vknjižbo, G.89A

samokopirni blok

A5

251639

kos

temeljnica - nalog za vknjižbo, G.89A

nekopirni blok

A5

253573

kos

plačilni nalog, BN02

neskončen set

204 x 12/4 1+1251552

kos

posebna položnica, PP02

list

A4

253784

kos

menica

list

240 x 90

38199

kos

200 Katalog pisarniškega materiala II.


3

TISKOVINE 3.2 Obrazci za komercialo

Obrazci komerciala obrazec

format

tip

šifra

dobavnica, F.28

A6

samokopirni blok

252590

kos

dobavnica, F.39

A5

samokopirni blok

253258

kos

dobavnica, F.39/4

A4

samokopirni blok

253253

kos

račun, F.30

A5

samokopirni blok

253271

kos

račun, F.31

A4

samokopirni blok

253267

kos

paragonski blok, F.34e

A6

samokopirni blok

253262

kos

račun, F.36

A6

samokopirni blok

253015

kos

naročilnica, F.40

A5

samokopirni blok

37848

kos

naročilnica, F.40/4

A4

samokopirni blok

37865

kos

zaključnica, F.13

A4

samokopirni blok

37845

kos

reverz, G.119

A5

samokopirni blok

37903

kos

zahtevnica, G.25

A5

samokopirni blok

37904

kos

oddajnica materiala, G.26A

A5

samokopirni blok

37926

kos

prejemnica materiala, G.41

A5

samokopirni blok

37905

kos

201 www.mladinska.com


3

TISKOVINE 3.3 Obrazci zaposleni

Obrazci zaposleni obrazec

format

tip

šifra

prijava odsotnosti z dela, A.54

A6

samokopirni blok

37737

kos

list odsotnosti, A.37

A5

list

37743

kos

dovolilnica za vstop, D.5

A6

samokopirni blok

37795

kos

dovolilnica za izhod, D.57A

A6

samokopirni blok

37796

kos

knjižica opravljenih delovnih ur, G.28B

B6

knjižica

37894

kos

nalog za nadurno delo, G.20

A5

samokopirni blok

37898

kos

trislojna samokopirna plačilna kuverta

A4

neskončni set

38366

500/zav

Obrazci kuverte predtiskane

202

obrazec

tip

format

šifra

kuverta s povratnico za vročanje po ZUP, žep a5, za laserski tiskalnik

kuverta

A4

37751

700/zav

kuverta s povratnico za vročanje po ZUP, žep a4, za laserski tiskalnik

kuverta

A4

37748

700/zav

kuverta s povratnico za vročanje po ZUP, žep a4, za matrični tiskalnik

kuverta

A4

37750

500/zav

kuverta s povratnico za vročanje po ZUP, žep a5, za matrični tiskalnik

kuverta

A4

37749

500/zav

kuverta s povratnico,žep a5, za laserski tiskalnik, 0.7CN

kuverta

A4

39521

500/zav

kuverta s povratnico,žep a5, za matrični tiskalnik, o.7CN/2

kuverta

A4

39566

500/zav

Katalog pisarniškega materiala II.


3

TISKOVINE 3.4 Obrazci za evidentiranj

Obrazci evidentiranje obrazec

tip

format

šifra

delovodnik, A.25 1/25

knjiga

A4

37781

kos

delovodnik, A.25 1/50

knjiga

A4

37780

kos

delovodnik, A.25 1/100

knjiga

A4

37773

kos

delovodnik, A.25 1/200

knjiga

A4

37765

kos

knjiga prejete pošte, A.80 1/25

knjiga

A4

37779

kos

knjiga prejete pošte, A.80 1/50

knjiga

A4

37775

kos

knjiga prejete pošte, A.80 1/100

knjiga

A4

37770

kos

knjiga prejete pošte, A.80 1/200

knjiga

A4

37764

kos

knjiga odposlane pošte, A.83 1/25

knjiga

A4

37778

kos

knjiga odposlane pošte, A.83 1/50

knjiga

A4

37776

kos

knjiga odposlane pošte, A.83 1/100

knjiga

A4

37769

kos

knjiga odposlane pošte, A.83 1/200

knjiga

A4

37763

kos

delovni nalog (za servisne delavnice), F.63

nekopirni blok

A5

253459

kos

skladiščna kartoteka šamoa, F.96

list

A5

37856

kos

skladiščna kartoteka roza, F.96A

list

A5

37838

kos

knjiga vtisov modra

knjiga

A4

27999

kos

knjiga vtisov rdeča

knjiga

A4

27998

kos

knjiga vtisov zelena

knjiga

A4

28000

kos

203 www.mladinska.com


3

TISKOVINE 3.5 Obrazci promet in zveze

Obrazci promet in zveze obrazec

tip

format

šifra

nalog službeno potovanje in obračun, H.21

nekopirni blok

A5

251644

kos

nalog službeno potovanje in obračun, H.1

samokopirni blok A5

253245

kos

potni nalog za prevoz stvari, E.9

nekopirni blok

A4

37807

kos

potni nalog za potniški promet, E.7K

samokopirni blok A5

37808

kos

potni nalog za potniški promet, E.7

nekopirni blok

A5

37810

kos

potni nalog o prevozu blaga, E.6

nekopirni blok

A5

253223

kos

knjižica motornega vozila, E.22

knjižica

A6

37811

kos

prevoznica, E.11

samokopirni blok A5

251641

kos

Obrazci trgovina in gostinstvo obrazec

tip

popis blaga, F.53

samokopirni blok A4

255425

kos

evidenca nabave in prodaje pijače, F.87

list

37875

kos

204 Katalog pisarniškega materiala II.

format

220 x 170

šifra


3

TISKOVINE 3.6 Obrazci za gradbeništvo

Obrazci gradbeništvo obrazec

tip

format

šifra

gradbeni dnevnik, D.17

blok

A4

337827

kos

knjiga obračunskih izmer-obračunski list, D.83

list

A4

37789

kos

obrazec

tip

format

šifra

pogodba o zaposlitvi z pojasnili, F.9

set

A4

37852

kos

podjemna pogodba, F.100

set

A4

37850

kos

najemna pogodba za stanovanje, A.74

list

A4

37741

kos

avtorska pogodba s pojasnili, A.72

set

A4

37738

kos

kupoprodajna pogodba za vozila, E.15

set

A4

37813

kos

Obrazci pogodbe

205 www.mladinska.com


4

PISALA Pisala Pilot

208

Pisala Staedtler

214

Pisala Lyra

220

Pisala drugih proizvajalcev

224

Pisala Parker

228

Pisala Waterman

230

Pisala Pelikan

231


4

PISALA 4.1 Pisala Pilot

Že devetdeset let je blagovna znamka PILOT sinonim za zagotavljanje novih rešitev pri uporabi pisal. Z upoštevanjem uporabnikov so raziskave omogočile oblikovanje novih standardov v smislu udobja, še posebej z začetkom delovanja “rollerballs črnila”, gel črnila in nedavno frixion toplotnega “rollerball črnila”, ki je prevzelo mlade po vsem svetu. Uporabniki blagovno znamko Pilot uvrščajo med najboljše na svetu, kar podjetje zavezuje k izpolnjevanju velikih izzivov novega tisočletja, kot je varovanje okolja, zato stremi k inovacijam za izboljšanje kakovosti in udobja svojih izdelkov.

Kemični svinčnik BPS 135 Matic Pilot

barva

Kemični svinčnik na patent s plastično zaponko in kovinskim ustjem. Debelina sledi 0,32 mm (fine)ali 0,4 mm (medium).

Kemični svinčnik BP 145 Pilot

Kemični svinčnik na patent z gumiranim držalom, ki omogoča udoben prijem. Vložek ima črnilo na osnovi olja.

208 Katalog pisarniškega materiala II.

44627

12 kos

fine

44625

12 kos

fine

44628

12 kos

fine

44626

12 kos

medium

45194

12 kos

šifra fine

44586

12 kos

fine

44587

12 kos

fine

44588

12 kos

barva

Kemični svinčnik na patent s kovinsko zaponko in kovinskim ustjem, z gumiranim držalom za lažje pisanje. Debelina sledi 0,28 mm.

Kemični svinčnik Super Grip BPGP 10R Pilot

fine

barva

Kemični svinčnik na patent s kovinsko zaponko in kovinskim ustjem Debelina sledi 0,32 mm.

Kemični svinčnik BPAB 25F Acroball Pilot

šifra

šifra fine

417522

12 kos

fine

417524

12 kos

fine

417523

12 kos

barva

šifra fine

44646

12 kos

fine

44645

12 kos

fine

44644

12 kos

fine

44632

12 kos

medium

44629

12 kos

medium

45185

12 kos

medium

44630

12 kos


4

Pisala 4.1 Pisala Pilot

Kemični svinčnik Rex Grip BPRG 10R F Pilot

barva

 emični svinčnik na patent s posebnim gumiranim držalom. K Debelina sledi 0,32 mm.

Kemični svinčnik Dr.Grip Equilibrium

Roler s črnilom, ki ga je mogoče brisati z radirko z druge strani pisala.

12 kos

fine

45202

12 kos

fine

45204

12 kos

fine

45203

12 kos

šifra 1,0 mm

334848

12 kos

1,0 mm

334847

12 kos

1,0 mm

279522

12 kos

1,0 mm

279524

12 kos

1,0 mm

279521

12 kos

šifra 0,5 mm

45637

12 kos

0,5 mm

45643

12 kos

0,5 mm

45642

12 kos

0,7 mm

45640

12 kos

0,7 mm

45639

12 kos

0,7 mm

45636

12 kos

barva

Roler z gumiranim držalom za udobno pisanje.

Roler BL FR 7 Frixion Pilot

44641

barva

Roler na patent, z gel črnilom in gumiranim držalom za udobno pisanje.

Roler BLN VBG 5 Pilot

fine

barva

Pisalo z dvoslojnim ergonomskim gumiranim držalom, ki se prilagaja prstom. Uporaba posebnega črnila za izredno lahkotnost pisanja. Barva črnila je vedno modra.

Roler gel BL G2 Pilot

šifra

šifra 0,5 mm

45331

12 kos

0,5 mm

45330

12 kos

0,5 mm

45329

12 kos

0,5 mm

45328

12 kos

barva

šifra 0,7 mm

45323

12 kos

0,7 mm

45326

12 kos

0,7 mm

45322

12 kos

0,7 mm

45327

12 kos

0,7 mm

45325

12 kos

0,7 mm

45324

12 kos

0,7 mm

354225

12 kos

0,7 mm

354224

12 kos

209 www.mladinska.com


4

PISALA 4.1 Pisala Pilot

Roler z gelom BLGC 4 G-TEC Pilot

barva

šifra

0,4 mm

45548

12 kos

0,4 mm

45544

12 kos

0,4 mm

45549

12 kos

Pisalo z Hi-Tecpoint konico. Primerno za skiciranje in tehnično risanje.

Roler z gelom BL CH7 Choose Begreen Pilot

barva

Gel pisalo s pokrovčkom z večjo odpornostjo na vodo in svetlobo. 73% suhe teže pisala iz reciklirane plastike

Roler z gelom BL B2P Bottle to pen Begreen Pilot

Vložek za pisalo z gelom BLS G2 Pilot

210 Katalog pisarniškega materiala II.

10 kos

0,7 mm

383222

10 kos

0,7 mm

383223

10 kos

0,7 mm

383228

10 kos

0,7 mm

383227

10 kos

0,7 mm

383225

10 kos

0,7 mm.

383230

10 kos

0,7 mm

383231

10 kos

0,7 mm

383218

10 kos

šifra 0,5 mm

380651

10 kos

0,5 mm

380655

10 kos

0,5 mm

380657

10 kos

šifra 0,5 mm

328976

12 kos

0,5 mm

328987

12 kos

0,5 mm

328988

12 kos

barva

Prvi roler s tekočim črnilom na pritisni mehanizem s Hi-Tecpoint vrhom in zamenljivim vložkom. Roler BX GPN V5 GRIP Pilot

383220

barva

Prvi roler s tekočim črnilom na pritisni mehanizem s konusnim vrhom in zamenljivim vložkom. Roler s tekočim črnilom BXRT V5 Hi-Tecpoint Pilot

0,7 mm

barva

Gel pisalo na pritisni mehanizem, narejen iz recikliranih plastenk. Roler BLRT VB5 s tekočim črnilom V-Ball grip Pilot

šifra

šifra 0,5 mm

328455

12 kos

0,5 mm

328457

12 kos

0,5 mm

328459

12 kos

barva

šifra 0,5 mm

46067

12 kos

0,5 mm

46066

12 kos

0,5 mm

46068

12 kos

barva

šifra 0,5 mm

34144

12 kos

0,5 mm

34141

12 kos

0,5 mm

34142

12 kos

0,7 mm

34113

12 kos

0,7 mm

34145

12 kos

0,7 mm

34147

12 kos


4

Pisala 4.1 Pisala Pilot

Vložek za pisalo s tekočim črnilom BLS VB5 RT Pilot

barva

šifra

0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm Vložek za pisalo s tekočim črnilom BXS V5 RT Pilot

Vložek RFJS GP Pilot fine

barva

Marker SCA 6600 Pilot

Marker SCA VSC Super Color Pilot

Permanentni marker za pisanje po skoraj vseh površinah, z okroglo ali prirezano konico, z zamenljivim vložkom.

Vložek za marker SCAS VSC Super color Pilot

405615

12 kos 12 kos

0,5 mm

361711

12 kos

0,5 mm

361700

12 kos

0,5 mm

361704

12 kos

šifra fine

34064

12 kos

fine

34067

12 kos

fine

34066

12 kos

fine

34065

12 kos

medium

34062

12 kos

medium

34063

12 kos

medium

34061

12 kos

barva

Permanentni marker z ekstra široko konico

405614

12 kos

šifra

barva

Vložek primeren za večino kemičnih svinčnikov iz programa PILOT.

405613

šifra 3-10 mm

46386

12 kos

3-10 mm

46385

12 kos

3-10 mm

46387

12 kos

3-10 mm

46384

12 kos

barva

šifra 0,9 mm

328771

10 kos

0,9 mm

328775

10 kos

0,9 mm

328777

10 kos

0,9 mm

328778

10 kos

0,9 mm

328782

10 kos

0,9 mm

328780

10 kos

1,4-1,8 mm

328784

10 kos

1,4-1,8 mm

328785

10 kos

1,4-1,8 mm

328788

10 kos

1,4-1,8 mm

328790

10 kos

1,4-1,8 mm

328793

10 kos

1,4-1,8 mm

328792

10 kos

barva

šifra

367188

12 kos

367190

12 kos

211 www.mladinska.com


4

PISALA 4.1 Pisala Pilot

Marker SCA TMCD Pilot

barva

Marker namenjen za pisanje po CD-jih, DVD-jih, z dvema vrhovoma različne oblike in debeline. Na olju baziran alkohol dovoljuje pisanje po skoraj vseh površinah, predvsem pa je namenjen pisanju po plastiki.

Twin marker SCA TM Begreen Pilot

Vložek za marker za bele table WBS VBM Pilot

Permanentni marker za pisanje po skoraj vseh površinah, z okroglo ali prirezano konico.

212 Katalog pisarniškega materiala II.

309718

12 kos

2 in 1 mm

309722

12 kos

2 in 1 mm

309727

12 kos

2 in 1 mm

309731

112 kos

šifra 0,3 in 0,5 mm

327764

10 kos

0,3 in 0,5 mm

327781

10 kos

0,3 in 0,5 mm

327783

10 kos

0,3 in 0,5 mm

46472

12 kos

barva

Marker za bele table s tekočim črnilom, z okroglo konico, z zamenljivim vložkom.

Marker permanentni SC

2 in 1 mm

barva

Marker z dvema finima vrhovoma za označevanje po plastiki ali drugih površinah. 76,1% pisala je iz reciklirane plastike.

Marker za bele table WBMA VBM Pilot

šifra

šifra 2,3 mm

328998

10 kos

2,3 mm

329013

10 kos

2,3 mm

329020

10 kos

2,3 mm

329023

10 kos

2,3 mm

329026

10 kos

set 5

333066

grt

barva

barva

šifra

367168

12 kos

367173

12 kos

šifra 1,0 mm

46403

12 kos

3,0 mm

46400

12 kos

4,5 mm

46401

12 kos

4,5 mm

46399

12 kos

1,0 mm

46460

12 kos

3,0 mm

46461

12 kos

4,5 mm

46462

12 kos

4,5 mm

46463

12 kos

3,0 mm

46397

12 kos

4,5 mm

46398

12 kos


4

Pisala 4.1 Pisala Pilot

barva

Označevalec teksta SW VLL Pilot

šifra 46820

12 kos

46815

12 kos

46816

12 kos

46821

12 kos

46817

12 kos

46819

12 kos

46785

6/1 set

Označevalec teksta z debelino 1,0 - 3,3 mm, primeren za uporabo na vseh vrstah papirja. Set šestih pisal vsebuje rumeno, roza, zeleno, oranžno, modro in violet pisalo.

Tehnični svinčnik H185 Pilot

 ehnični svinčnik “SUPER GRIP”, ki ima gumirano držalo in T klasično obliko.

Tehnični svinčnik H 125 Progrex Begreen Pilot

barva

šifra 0,5 mm

53589

12 kos

0,5 mm

53592

12 kos

0,5 mm

53594

12 kos

0,5 mm

53595

12 kos

0,5 mm

53588

12 kos

0,5 mm

53590

12 kos

0,5 mm

53591

12 kos

0,5 mm

53593

12 kos

barva

šifra 380638

10 kos

380642

10 kos

380643

10 kos

Tehnični svinčnik z gumiranim držalom in pomikom konice v notranjost ohišja. 70% pisala je iz reciklirane plastike.

213 www.mladinska.com


4

PISALA 4.2 Pisala Staedtler

Staedtler ima dolgo tradicijo izdelovanja pisal, odkar je Johann Sebastian Staedtler leta 1835 v Nuerenbergu ustanovil podjetje. Že leta 1662 je bil Friederich Staedtler omenjen kot glavni izdelovalec svinčnikov. S stoletnimi izkušnjami ter napredkom v raziskavah in razvoju so razvili inovativne izdelke najvišje kakovosti. Briljantne ideje, bežne misli ali hitro zabeležene opombe – za vse potrebe in situacije vam STAEDTLER nudi inteligentna orodja za pisanje, barvanje in risanje. Pisala Staeddtler so uporabna orodja, ki spodbujajo pretok kreativnih misli in hkrati ob inovativnih značilnostih omogočajo izjemno udobje pisanja, barvanja in risanja.

Kemični svinčnik Triplus 431 Staedtler

barva

Kemični svinčnik trikotne oblike, z ohišjem, ki je v celoti gumirano. Komplet štirih pisal vsebuje rdeče, modro, zeleno in črno pisalo.

Roler Cool 411 Staedtler

Flomaster Lumocolor 313 Staedtler Super fine

 ermanentni flomaster, primeren za pisanje po skoraj vseh P površinah, z odrezano konico debeline 1.0 - 2.5 mm. Komplet štirih pisal vsebuje rdeče, modro, zeleno in črno pisalo. Komplet šestih pisal vsebuje oranžno, rdeče, modro, zeleno, rjavo in črno pisalo. Komplet osmih pisal vsebuje oranžno, rdeče, modro, zeleno, rjavo, črno, rumeno in vijola pisalo.

214 Katalog pisarniškega materiala II.

fine

45223

10 kos

fine

44635

10 kos

fine

45224

10 kos

fine

45218

10 kos

fine

44800

4/1 grt

medium

45219

10 kos

medium

45221

10 kos

medium

45222

10 kos

medium

45220

10 kos

medium

44799

4/1 grt

barva

šifra 0,25 mm

45725

10 kos

0,25 mm

45724

10 kos

0,25 mm

45723

10 kos

barva

Permanentni flomaster, primeren za pisanje po skoraj vseh površinah. Komplet štirih pisal vsebuje rdeče, modro, zeleno in črno pisalo. Komplet šestih pisal vsebuje oranžno, rdeče, modro, zeleno, rjavo in črno pisalo. Komplet osmih pisal vsebuje oranžno, rdeče, modro, zeleno, rjavo, črno, rumeno in vijola pisalo. Flomaster Lumocolor 314 Staedtler

šifra

šifra 0,4 mm

46523

10 kos

0,4 mm

46520

10 kos

0,4 mm

46521

10 kos

0,4 mm

46522

10 kos

0,4 mm 4/1

45859

1 grt

0,4 mm 6/1

46383

1 grt

0,4 mm 8/1

46331

1 grt

barva

šifra 1,0-2,5 mm

46545

10 kos

1,0-2,5 mm

46544

10 kos

1,0-2,5 mm

46546

10 kos

1,0-2,5 mm

46543

10 kos

1,0-2,5 mm 4/1

46391

1 grt

1,0-2,5 mm 6/1

46368

1 grt

1,0-2,5 mm 8/1

46334

1 grt


4

Pisala 4.2 Pisala Staedtler

Flomaster Lumocolor 317 Staedtler

barva

Permanentni flomaster, primeren za pisanje po skoraj vseh površinah. Komplet štirih pisal vsebuje rdeče, modro, zeleno in črno pisalo. Komplet šestih pisal vsebuje oranžno, rdeče, modro, zeleno, rjavo in črno pisalo. Komplet osmih pisal vsebuje oranžno, rdeče, modro, zeleno, rjavo, črno, rumeno in vijola pisalo.

Flomaster Lumocolor 318 Staedtler

 e - permanentni flomaster na vodni osnovi, primeren za pisanje na N folijo, debeline 0.6 mm. Komplet štirih pisal vsebuje rdeče, modro, zeleno in črno pisalo.

www.mladinska.com

1,0 mm

46564

10 kos

1,0 mm

46568

10 kos

1,0 mm

46566

10 kos

1,0 mm 4/1

46395

1 grt

1,0 mm 6/1

46215

1 grt

1,0 mm 8/1

46346

1 grt

šifra 0,6 mm

46576

10 kos

0,6 mm

46569

10 kos

0,6 mm

46571

10 kos

0,6 mm

46570

10 kos

0,6 mm 4/1

46347

1 grt

0,6 mm 6/1

46358

1 grt

0,6 mm 8/1

46344

1 grt

šifra 0,4 mm

46094

10 kos

0,4 mm

45874

10 kos

0,4 mm

46093

10 kos

0,4 mm

46095

10 kos

0,4 mm

46016

1 grt

šifra 1,0-2,5 mm

46100

10 kos

1,0-2,5 mm

259310

10 kos

1,0-2,5 mm

46103

10 kos

1,0-2,5 mm

350462

10 kos

1,0-2,5 mm

48428

4/1 grt

barva

Ne - permanentni flomaster na vodni osnovi, primeren za pisanje na folijo, debeline 1.0 mm. Komplet štirih pisal vsebuje rdeče, modro, zeleno in črno pisalo. Flomaster Lumocolor 316 Staedtler

10 kos

barva

 e - permanentni flomaster na vodni osnovi, primeren za pisanje N na folijo, z odrezano konico. Debeline 1.0 - 2.5 mm. Komplet štirih pisal vsebuje rdeče, modro, zeleno in črno pisalo. Flomaster Lumocolor 315 Staedtler

46567

barva

Debeline 0,4 mm. Komplet štirih pisal vsebuje rdeče, modro, zeleno in črno pisalo. Flomaster Lumocolor 312 Staedtler

1,0 mm

barva

Permanentni flomaster, primeren za pisanje po skoraj vseh površinah. Komplet štirih pisal vsebuje rdeče, modro, zeleno in črno pisalo. Komplet šestih pisal vsebuje oranžno, rdeče, modro, zeleno, rjavo in črno pisalo. Komplet osmih pisal vsebuje oranžno, rdeče, modro, zeleno, rjavo, črno, rumeno in vijola pisalo.

Flomaster Lumocolor 311 Staedtler

šifra

šifra 1,0 mm

46107

10 kos

1,0 mm

46110

10 kos

1,0 mm

46112

10 kos

1,0 mm

46111

10 kos

1,0 mm

48422

4/1 grt

barva

šifra 0,6 mm

46114

10 kos

0,6 mm

46109

10 kos

0,6 mm

46106

10 kos

0,6 mm

46108

10 kos

0,6 mm

45998

4/1 grt

215


4

PISALA 4.2 Pisala Staedtler

Marker permanentni 342 Staedtler

barva

Permanentni marker z okroglo konico debeline 1.0 - 2.0 mm, namenjen označevanju vseh vrst materialov. Komplet štirih pisal vsebuje rdeče, modro, zeleno in črno pisalo. Marker permanentni 352 Staedtler

Marker 388 Staedtler

Marker za bele table 341 Staedtler

Marker (piši-briši) za pisanje po belih tablah, z okroglo konico. Komplet štirih pisal vsebuje rdeče, modro, zeleno in črno pisalo.

216 Katalog pisarniškega materiala II.

46248

10 kos

1,0-2,0 mm

46587

10 kos

1,0-2,0 mm

46586

10 kos

1,0-2,0 mm

46113

10 kos

barva

1 grt

šifra 2,0 mm

46552

10 kos

2,0 mm

46593

10 kos

2,0 mm

46594

10 kos

2,0 mm

46581

10 kos

2,0 mm 4/1

46348

1 grt

barva

šifra 2,0-5,0 mm

46578

10 kos

2,0-5,0 mm

46580

10 kos

2,0-5,0 mm

46582

10 kos

2,0-5,0 mm

46579

10 kos

barva

šifra 2,0-12 mm

46409

5 kos

2,0-12 mm

46404

5 kos

2,0-12 mm

46406

5 kos

2,0-12 mm

46405

5 kos

barva

Marker (piši-briši) za pisanje po belih tablah, z okroglo konico Komplet štirih pisal vsebuje rdeče, modro, zeleno in črno pisalo.

Marker za bele table 351 Staedtler

1,0-2,0 mm

1,0-2,0 mm 4/1 46350

Permanentni marker z okroglo konico debeline 2 mm, namenjen označevanju vseh vrst materialov. Komplet štirih pisal vsebuje rdeče, modro, zeleno in črno pisalo. Marker permanentni 350 Staedtler

šifra

šifra 1-2 mm

46561

10 kos

1-2 mm

46534

10 kos

1-2 mm

46535

10 kos

1-2 mm

46560

10 kos

1-2 mm 4/1

46353

1 grt

barva

šifra 2 mm

46558

10 kos

2 mm

46252

10 kos

2 mm

46556

10 kos

2 mm

46557

10 kos

2 mm

46121

4/1 grt


4

Pisala 4.2 Pisala Staedtler

Marker za demo bloke 356 Staedtler

barva

Marker za pisanje po demo blokih (flipchard). Komplet štirih pisal vsebuje rdečo, modro, zeleno in črno pisalo.

Flomaster permanentni Lumocolor correctable 305 Staedtler

šifra 2 mm

46267

10 kos

2 mm

46268

10 kos

2 mm

46610

10 kos

2 mm

46612

10 kos

2 mm

46367

4/1 grt

barva

šifra 0,6 mm

387279

10 kos

0,6 mm

387277

10 kos

Pisalo za pisanje na folije, ovitke, žepke za plastificiranje, bele table, primeren tudi za porosojnice z vgrajenim brisalom. Obstojen na svetlobi, ne pronica skozi papir. Pisalo ima možnost ponovnega polnjenja.

Marker permanentni Lumocolor 348 duo

barva

Permanentni marker z dvema konicama 0,6mm in 1,5mm in vodoodpornim črnilom,primeren za pisanje po skoraj vseh površinah. Marker ima možnost ponovnega polnjenja.

Marker CD-DVD Lumocolor 4/1

šifra 0,6 in 1,5 mm

326804

10 kos

0,6 in 1,5 mm

326803

10 kos

0,6 in 1,5 mm

326802

10 kos

0,6 in 1,5 mm

326800

10 kos

0,6 in 1,5 mm

399970

4/1 grt

barva

šifra 0,4 mm

45994

4/1 grt

Marker namenjen za pisanje po CD-jih in DVD-jih. Posebej mehka konica ne poškoduje občutljive površine, črnilo ne prodre skozij medij.

Marker suhi permanentni Lumocolor 238 twister Staedtler

Označevalec teksta s prijetno, mehko konico za natančno ali široko označevanje. Ergonomična, trikotna oblika. Pigmentno črnilo obstojno na svetlobi. Inkjet safe - ne razmaže izpisov narejenih z InkJet tiskalniki. Primeren za papir, faks in kopije.

barva

šifra 6,0 mm

329632

10 kos

6,0 mm

329637

10 kos

6,0 mm

329639

10 kos

6,0 mm

329712

10 kos

6,0 mm

329716

10 kos

217 www.mladinska.com


4

PISALA 4.2 Pisala Staedtler

Flomaster 308 Staedtler

barva

 ermanentni flomaster primeren za pisanje zahtevnejših P dokumentov, kjer se zahteva trajnost zapisov.

Flomaster Triplus 334 Staedtler

šifra 0,05 mm

46058

10 kos

0,1 mm

46055

10 kos

0,2 mm

46052

10 kos

0,3 mm

45861

10 kos

0,4 mm

46050

10 kos

0,5 mm

45863

10 kos

0,7 mm

45862

10 kos

0,8 mm

46051

10 kos

barva

 lomaster s trikotno obliko, ki omogoča dolgo neutrudljivo pisanje. F Lahko ostane brez pokrova več dni zapored, ne da bi se posušil. Komplet štirih pisal vsebuje rdeče, modro, zeleno in črno pisalo. Komplet desetih pisal vsebuje rumeno, oranžno, rdeče, roza, modro, sv.modro, zeleno, sv.zeleno, rjavo in črno pisalo.

šifra 0,3 mm

45918

10 kos

0,3 mm

45917

10 kos

0,3 mm

45961

10 kos

0,3mm

45966

10 kos

0,3 mm

47274

4/1 grt

0,3 mm

45995

10/1 grt

Triplus Multi-set 34 SB4 Staedtler

šifra

47265

4/1 grt

Set 4-ih pisal s trikotno obliko, ki omogočajo dolgo neutrudljivo pisanje. Pisala lahko ostanejo brez pokrova več dni zapored, ne da bi se posušila. V setu je flomaster 0,3 mm, roler, tehnični svinčnik in označevalec teksta. Označevalec teksta Topstar Staedtler

 značevalec teksta z debelino 1,0 - 5,0 mm, primeren za uporabo na vseh O vrstah papirja. Set štirih pisal vsebuje rumeno, roza, modro in zeleno pisalo. Set šestih pisal vsebuje rumeno, oranžno, rdeče, vijola, modro in zeleno pisalo.

Označevalec teksta Triplus 362 Staedtler

Označevalec teksta s prijetno, mehko konico za natančno ali široko označevanje. Ergonomična, trikotna oblika. Pigmentno črnilo obstojno na svetlobi. Inkjet safe - ne razmaše izpisov narejenih z InkJet tiskalniki. Primeren za papir, faks in kopije. Komplet štirih pisal vsebuje rdeče, modro, zeleno in črno pisalo.

218 Katalog pisarniškega materiala II.

barva

opis

šifra

364-1

46722

10 kos

364-2

46720

10 kos

364-23

46736

10 kos

364-3

46724

10 kos

364-35

46723

10 kos

364-4

46721

10 kos

364-5

46737

10 kos

364-6

46735

10 kos

364 WP4

46793

4/1 set

364 WP6

46684

6/1 set

barva

šifra 46703

10 kos

46702

10 kos

46704

10 kos

46701

10 kos

46685

4/1 grt


4

Pisala 4.2 Pisala Staedtler

Označevalec teksta Textsurfer gel 264 Staedtler

barva

Suh označevalec s prosojno voščeno mino. Izjemno mehko označevanje. Vrtljiv mehanizem, šiljenje ni potrebno. Inkjet safe - ne razmaže izpisov narejenih z InkJet tiskalniki. Primeren za papir, faks in kopije. Svinčnik 120 HB Staedtler

Svinčnik z radirko 122 HB Staedtler

šifra 387291

10 kos

387292

10 kos

387293

10 kos

trdota

šifra

HB

247006

trdota

šifra

HB

51759

Tehnični svinčnik 774 Staedtler

12 kos

12 kos

šifra 0,5

53473

10 kos

0,7

34940

10 kos

Tehnični svinčnik 779 Staedtler

šifra 0,5

Tehnični svinčnik 925 25 Staedtler

53682

10 kos

šifra

Tehnični svinčnik za pisanje in risanje, na potisni mehanizem. Aluminijasto ohišje in gumb, z kromirano metalno zaponko, konico in obročkom. Nastavljiv indikator trdote. Pisalo ima trdno, kovinsko cilindrično vodilo mince, ki je idealno za uporabo z ravnili in šablonami. Z minico trdote HB.

0,3 mm

383054

10 kos

0,5 mm

383055

10 kos

0,7 mm

383058

10 kos

0,9 mm

383059

10 kos

Tehnični svinčnik Graphite 760 Staedtler

šifra

Tehnični svinčnik za pisanje z nedrsečim gumijastim predelom za držanje. Kovinska zaponka, konica in gumb. Ergonomska trikotna oblika za sproščeno in lahkotno pisanje. Vzmeteno vodilo konice se vda pri priisku in dodatno ščiti minico pred zlomom. Z minico trdote B.

0,5 mm

386642

10 kos

0,7 mm

386643

10 kos

Tehnični svinčnik Mars micro 775 Staedtler

Tehnični svinčnik za pisanje in risanje z nedrsečim gumiranim predelom za držanje. Trdo, kovinsko cilindrično vodilo mince je idealno za uporabo z ravnili in šablonami. Z minico trdote B.

šifra 0,3 mm

53679

10 kos

0,5 mm

53678

10 kos

0,7 mm

53677

10 kos

0,9 mm

53676

10 kos

Mine tehnične Mars micro carbon 255 Staedtler Minice za tehnični svinčnik za uporabo na papirju ali risalnem listu. Enostaven sistem polnjenja - vrh v obliki lijaka, ki se prilega vsakemu rezervoarju za minice, ne glede na njegov premer.

šifra 0,5 mm HB

34234

10 kos

0,7 mm HB

34231

10 kos

0,7 mm 2B

34232

10 kos

219 www.mladinska.com


4

PISALA 4.3 Pisala Lyra

Blagovna znamka Lyra se ponaša z dolgo tradicijo. Leta 1806 je Johann Froescheis v Nuerenbergu ustanovil tovarno, ki je dandanes najstarejša tovarna svinčnikov na svetu. Leta 1868 je bila Lyra registrirana kot uradna blagovna znamka. Z več kot 200 leti poslovne predanosti blagovni znamki in visoki ravni kakovosti je Lyra danes svetovno znani specialist na področju barvnih svinčnikov in izdelkov za vrtce in šole. Z Lyro je življenje bolj barvito, kreativno in raznoliko. Slogan »kakovost s tradicijo« opisuje Lyro že desetletja.

Svinčniki Art Design

šifra

svinčnik Art Design HB

53376

kos

svinčnik Art Design B

53378

kos

svinčnik Art Design 2B

53369

kos

svinčnik Art Design 3B

53377

kos

svinčnik Art Design 4B

53371

kos

svinčnik Art Design 5B

53382

kos

svinčnik Art Design 6B

53375

kos

svinčnik Art Design 7B

53370

kos

svinčnik Art Design 8B

53381

kos

svinčnik Art Design 9B

53380

kos

svinčnik Art Design H

53379

kos

svinčnik Art Design 2H

53372

kos

svinčnik Art Design 3H

53373

kos

svinčnik Art Design 4H

53374

kos

svinčnik Art Design 5H

385152

kos

svinčnik Art Design 6H

385153

kos

Svinčniki Art Design v kovinski škatli 1/12 (6B - 4H)

šifra komplet 12-ih svinčnikov v kovinski škatli od 6B do 4H.

220 Katalog pisarniškega materiala II.

53236

kos


4

Pisala 4,3 Pisala Lyra

Svinčnik Robinson HB

šifra 53393

Svinčnik Pro Natura HB

kos

šifra 53414

kos

šifra

Svinčnik Pro Natura HB z radirko

51795

Svinčnik Easy Learner B debelejši

kos

šifra 53354

kos

šifra

Svinčnik 2920101 rdeče/moder Lyra

53351

12 kos

kakovostni grafitni svinčniki

Svinčnik z radirko 1220100 HB Lyra

Svinčnik z radirko 1310100 HB Lyra

trdota

šifra

HB

51793

trdota

šifra

HB

51794

12 kos

12 kos

221 www.mladinska.com


4

PISALA 4.3 Pisala Lyra

Tehnični svinčnik

šifra 0,5 mm

335052

kos

0,7 mm

335056

kos

2 mm

337860

kos

tehnične mine 2mm HB 1/6

335067

kos

Tehnične mine

šifra tehnične mine 0,5 mm HB 1/12

34283

kos

tehnične mine 0,5 mm B 1/12

34286

kos

tehnične mine 0,5 mm 2B 1/12

34291

kos

tehnične mine 0,5 mm H 1/12

34285

kos

tehnične mine 0,5 mm 2H 1/12

34289

kos

tehnične mine 0,5 mm 3H 1/12

34288

kos

tehnične mine 0,7 mm HB 1/12

34282

kos

Barvice v kartonski škatli 1/8 + šilček Colorstripe

šifra 378891

kos

Trikotne barvice visoke kakovosti, ki so v letu 2009 prejele nagrado za inovativni design. Barvna mina, ki je vidna skozi celotno pisalo je v trdnem črnem lesu. Barvice so nelomljive in vodoodporne in omogočajo risanje tankih črt in barvanje večjih površin tudi s celotno površino.

Barvice v kartonski škatli 1/16 + šilček Colorstripe

šifra 378893

Trikotne barvice visoke kakovosti, ki so v letu 2009 prejele nagrado za inovativni design. Barvna mina, ki je vidna skozi celotno pisalo je v trdnem črnem lesu. Barvice so nelomljive in vodoodporne in omogočajo risanje tankih črt in barvanje večjih površin, tudi s celotno površino.

222 Katalog pisarniškega materiala II.

kos


4

Pisala 4,3 Pisala Lyra

Barvice v kartonski škatli 1/12 2521120 Lyra

šifra

31994

kos

Kakovostne barvice, 3 kotne - ergonomske oblike, ki omogočajo lažji prijem. V kartonski embalaži je 12 različnih intenzivnih barv. Motivi na embalaži so različni. Premer mine je 3 mm

Barvice v kartonski škatli 1/24 2521240 Lyra

šifra

32000

kos

Kakovostne barvice, 3 kotne - ergonomske oblike, ki omogočajo lažji prijem. V kartonski embalaži je 24 različnih intenzivnih barv. Motivi na embalaži so različni. Prejem mine je 3 mm.

Barvice v kovinski škatli 2411120 Lyra

šifra 32110

kos

Kakovostne barvice, 6 kotne oblike. V kovinski embalaži je 12 različnih intenzivnih barv. Premer mine je 6 mm.

Barvice v kovinski škatli 2411240 Lyra

šifra

32084

kos

 akovostne barvice, 6 kotne oblike. V K kovinski embalaži je 12 različnih intenzivnih barv. Premer mine je 6 mm.

223 www.mladinska.com


4

PISALA 4,4 Pisala drugih proizvajalcev

Kemični svinčnik Sapphire Cello

barva

šifra

0,6 mm

312996

12 kos

Pisalo na pritisni mehanizem in ergonomsko oblikovanim gumijastim držalom za udobno pisanje, s kovinsko zaponko.

Kemični svinčnik Jotdot Cello

barva

šifra 0,7 mm

405990

12 kos

Pisalo s pritisnim mehanizmom, inoksidirano pisalno konico, kovinsko zaponko in ohišjem, ter nizkotlačno in visokoprostorninsko tehnologijo pretoka črnila.

Kemični svinčnik Zapp Cello

barva

šifra

0,7 mm

405991

12 kos

Pisalo z ergonomsko oblikovanim gumijastim držalom, kovinsko zaponko in ohišjem ter nizkotlačno in visokoprostorninsko tehnologijo pretoka posebnega črnila zagotavlja brezhibno pisanje.

Kemični svinčnik Power max Cello

barva

šifra

0,7 mm

406031

12 kos

Pisalo na pritisni mehanizem s kovinsko zaponko in ohišjem ter posebnim sistemom črnila Lubriflow, ki omogoča gladko in hitro pisanje.

Kemični svinčnik Voyager Cello

barva

Pisalo na pritisni mehanizem, s tanko konico, ergonomsko oblikovanim gumijastim držalom in posebnim tekočim črnilom, ki omogoča gladko in udobno pisanje.

Kemični svinčnik Click Grip Cello

Pisalo na pritisni mehanizem in čvrstega plastičnega ohišja, s kovinsko zaponko ter ergonomsko oblikovanim gumijastim držalom za udobnejše pisanje.

224 Katalog pisarniškega materiala II.

šifra

0,7 mm

406033

0,7 mm

406032

12 kos

0,7 mm

406034

12 kos

barva

12 kos

šifra 0,6 mm

44745

12 kos

0,6 mm

44744

12 kos

0,6 mm

321046

12 kos


4

Pisala 4,4 Pisala drugih proizvajalcev

Kemični svinčnik Joy Cello

barva

šifra

0,8 mm

44495

12 kos

Pisalo na pritisni mehanizem, s prosojnim ohišjem in ergonomsko oblikovanim gumijastim držalom za udobno pisanje.

Kemični svinčnik Liquid Express Cello

barva

šifra

1,0 mm

406035

12 kos

Pisalo s pisalno konico iz posebne zlitine, ki nadzira tok črnila glede na moč pisanja s kovinsko zaponko.

Kemični svinčnik Superglide Cello

barva

šifra

1,0 mm

406036

12 kos

Pisalo ima debelejšo konico, ki gladko polzi po papirju. Poseben predel z blazinico odpravlja utrujenost od dolgotrajnega pisanja.

Kemični svinčni Maxriter

barva

šifra 0,6 mm

406038

12 kos

0,6 mm

406037

12 kos

0,6 mm

347762

12 kos

Pisalo za pisanje po vseh vrstah papirja, sestavljeno iz prosojnega ohišja in pokrovčka s kromiranimi deli ter čvrsto plastično zaponko. Pisalo ima gumirano držalo za udobnejše pisanje. Kemični svinčnik Pyramid

barva

šifra 0,7 mm

406039

12 kos

Pisalo s pokrovčkom in trikotnim ohišjem.

Kemični svinčnik Benz

barva

šifra 0,5 mm

405989

12 kos

Pisalo na pritisni mehanizem, kovinskim ohišjem, ergonomske oblike in s kovinsko zaponko. Roler Flo Gel

Pisalo z vodoodpornim črnilom, ki ne izgine ali postane nečitlljivo ob stiku z vodo, s pokrovčkom in gumiranim držalom za lažje pisanje.

barva

šifra 0,5 mm

406040

12 kos

0,5 mm

45382

12 kos

0,5 mm

406041

12 kos

225 www.mladinska.com


4

PISALA 4.4 Pisala drugih proizvajalcev

Označevalec teksta Power

barva

Komplet petih pisal vsebuje modro, roza, zeleno, rumeno in oranžno pisalo. Marker E-750 Edding

Marker za bele table z gumiranim držalom

226 Katalog pisarniškega materiala II.

46769

kos

1,0 - 4,0 mm

46768

kos

1,0 - 4,0 mm

46765

kos

1,0 - 4,0 mm

46764

kos

1,0 - 4,0 mm

46770

kos

1,0 - 4,0 mm 5/1 46806

grt

šifra 2,0-4,0 mm

46435

10 kos

2,0-4,0 mm

46227

10 kos

2,0-4,0 mm

46432

10 kos

2,0-4,0 mm

46433

10 kos

2,0-4,0 mm

46436

10 kos

2,04,0 mm

46429

10 kos

2,0-4,0 mm

46412

10 kos

2,0-4,0 mm

46416

10 kos

barva

Marker za bele table, z okroglo konico in gumiranim držalom za boljši oprijem in lažje pisanje.

Marker namenjen za pisanje po skoraj vseh površinah, z gumiranim držalom za boljši oprijem in lažje pisanje.

1,0 - 4,0 mm

barva

Permanentni marker, ki je obstojen na vodi in na svetlobi. Primeren za pisanje na skoraj vseh materialih. Ima pigmentni tuš, je šibkega vonja, se hitro suši, je lakast in površino v celoti prekrije. Zaradi tega je posebej primeren za temne in transparentne površine.

Marker permanentni z gumiranim držalom

šifra

šifra

2,8 mm

255169

12 kos

2,8 mm

255170

12 kos

2,8 mm

255171

12 kos

2,8 mm

255172

12 kos

2,8 mm

255173

12 kos

2,8 mm

255174

2,8 mm

255175

12 kos 12 kos

2,8 mm

255177

barva

12 kos

šifra 12 kos

2,8 mm

255179

2,8 mm

255180

12 kos

2,8 mm

255181

12 kos

2,8 mm

255182

12 kos

4,8 mm prirezana konica

255183

4,8 mm prirezana konica

255184

12 kos 12 kos

4,8 mm prirezana konica

255185

4,8 mm prirezana konica

255186

12 kos 12 kos


4

Pisala 4,4 Pisala drugih proizvajalcev

Nalivno pero za levičarje 2499 Base Ball Schneider

šifra

47176

1 kos

 alivno pero-roler z ergonomskim N “GRIP” prijemom.(sortirane barve ) Vložek 880 Schneider

barva

šifra 33908

5 kos

• V ložek primeren za nalivno pero za levičarje iz programa Schneider. šifra

Svinčnik Tesar 9000 18 cm Toz

53190

šifra

Svinčnik Klesar 9001 /12/144 Toz

53708

Svinčnik z radirko 101 HB študent Toz

trdota HB

Svinčnik 777 Copir EG modro rdeč Toz

12 kos

šifra

51763

12 kos

šifra 53191

Svinčnik 777 Toz

12 kos

12 kos

trdota

šifra

HB

53419

12 kos

2B

53416

12 kos

2H

53423

12 kos

B

53418

12 kos

H

53417

12 kos

4B

53413

12 kos

3B

53420

12 kos

3H

53421

12 kos

227 www.mladinska.com


4

PISALA 4,5 Pisala Parker

Že več kot stoletje so pisala Parker priznana kot ena najboljših pisal PARKER na svetu. S posebnimi designi in materiali so ta pisala postala ikona družbenega statusa, saj pisalo s katerim pišete odraža vašo osebnost. Široka Parkerjeva paleta omogoča izbor pisala kot osebnega predmeta, ki pooseblja vaše delovanje, napredek in moč v družbi.

Kemični svinčnik Parker Jotter

barva

 emični svinčnik debeline medium, z modrim črnilom. K Ohišje je v kombinaciji plastike in kovine. Kemični svinčnik Parker Reflex

medium

45077

1 kos

medium

45057

1 kos

medium

45076

1 kos

medium

45078

1 kos

barva

 emični svinčnik debeline medium, z modrim črnilom. K Ohišje je v kombinaciji gume in plastike. Roler Parker Vector

šifra

šifra medium

45010

1 kos

medium

45011

1 kos

medium

45009

1 kos

barva

šifra

medium

45498

1 kos

medium

45496

1 kos

medium

45497

1 kos

medium

45499

1 kos

Roler s pokrovčkom, debeline medium.

Nalivno pero Parker Vector

barva

Nalivno pero Parker za najširšo uporabo.

Vložek za kemični svinčnik Parker

Vložek primeren za Parkerjeve kemične svinčnike.

Vložek za nalivno pero Parker

šifra

1,0 mm

47167

1 kos

1,0 mm

47165

1 kos

1,0 mm

47166

1 kos

1,0 mm

47168

1 kos

barva

šifra fine

34033

12 kos

fine

34031

12 kos

medium

33990

12 kos

medium

33989

12 kos

barva

šifra 33905

6 kos

dokumentni

Vložek pod šifro 33905 se briše z brisalcem črnila. Dokumentni vložek ima permanentno črnilo, ki se ne briše.

228 Katalog pisarniškega materiala II.

33872

6 kos

33904

6 kos


4

Pisala 4,5 Pisala Parker

Sonnet

šifra

nalivno pero nerjaveče jeklo

264828

1 kos

svinčnik kemični nerjaveče jeklo

264823

1 kos

Pisalo klasične in elegantne oblike iz nerjavečega jekla, satenastim izgledom ter sponko iz paladija. Im Metal

šifra

nalivno pero mat srebrno

406354

1 kos

svinčnik kemični mat srebrn

369259

1 kos

Novo pisalo iz Parkerjevega asortimana. Pisalo z modernim, a klasičnim designom in osredotočenjem na funkcionalnost in udobje pisanja.

Im Metal

šifra

nalivno pero lak črno

402852

1 kos

svinčnik kemični lak črn

371049

1 kos

Novo pisalo iz Parkerjevega asortimana. Pisalo z modernim a klasičnim designom in osredotočenjem na funkcionalnost in udobje pisanja.

Urban

šifra

nalivno pero srebrno

391881

1 kos

svinčnik kemični srebrn

333953

1 kos

Ergonomično oblikovano pisalo s popolnim razmerjem med težo in ravnotežjem. Je pisalo nove generacije, na novo določa pravila pisanja ter vsebuje elemente estetike in praktičnosti. .

Urban

Ergonomično oblikovano pisalo s popolnim razmerjem med težo in ravnotežjem. Je pisalo nove generacije, na novo določa pravila pisanja ter vsebuje elemente estetike in praktičnosti. . www.mladinska.com

šifra

nalivno pero modro

391879

1 kos

svinčnik kemični moder

316089

1 kos

229


4

PISALA 4,6 Pisala Waterman

Od ustanovitve leta 1883 so pisala blagovne znamke Waterman priznana po visoki kvaliteti in inovativnosti. Vsako pisalo je prvovrstno in izraža temperament lastnika. S široko paleto barv in materialov, Watermanova pisala nadaljujejo tradicijo izražanja osebne elegance.

Expert

šifra

Nalivno pero mat črno

264841

Svinčnik kemični mat črn

264838

kos kos

Sodobno poslovno pisalo v mat črni barvi s sponko iz paladija.

Hemisphere

230 Katalog pisarniškega materiala II.

šifra

nalivno pero mat črno

296686

kos

svinčnik kemični mat črn

296711

1 kos


4

Pisala 4,7 Pisala Pelikan

Znamka Pelikan je zaradi svoje tipične pisave in simbolne oblike zaponke v obliki pelikanovega kljuna, ki jo spremlja, še prav posebej simpatična in se zelo hitro vtisne v spomin. Predstavlja dragocene izdelke, s katerimi ravnajo skrajno previdno vsi, ki oblikujejo embalažo in reklamni material. Znamka je namreč tista, ki daje proizvodu osebnostno noto.

šifra

M600 nalivno pero M600 črno/zelen

46885

1 kos

Nalivno pero z zaponko v obliki pelikanovega kljuna in pozlačenimi obročki. Fino cizelirano, ročno gravirano zlato z dekoracijo iz rodijam in pozlačenimi obročki.

M200

šifra nalivno pero M200 marm.zelen/črn

46931

1 kos

svinčnik kemični K200 marm.zelen/črn

44837

1 kos

Nalivno pero za vsakdanjo uporabo, s pozlačenim dvojnim obročkom in zaponko v obliki pelikanovega kljuna. Pisalo s klasično batno mehaniko in ročno obdelanim, pozlačenim peresom iz plemenitega jekla.

šifra

M150 nalivno pero M150 črno

46950

1 kos

svinčnik kemični K150 črn

44863

1 kos

Nalivno pero s klasično batno mehaniko in ročno obdelanimi pozlačenimi peresi iz plemenitega jekla. Pozlačena priponka v obliki pelikanovega kljuna.

231 www.mladinska.com


5

DRUGI PISARNIŠKI IZDELKI Žigi in pribor za žige

234

Spenjači

238

Sponke

240

Luknjači

242

Sponke, bucike in risalni žebljički

245

Koši za smeti

246

Stojala in lončki za papir

247

Stojala za prospekte in cenike

248

Odložni koši

249

Stojala in albumi za vizitke

250

Identifikacijske kartice

251

Predalniki

252

Predali

254

Lepilni trakovi

256

Lepila

260

Korekture

268

Šilčki

270

Radirke

271

Šestila

273

Ravnila in trikotniki

274

Škarje in noži

276

Izdelki za embaliranje

278

Higienski program

280

Pripomočki za predstavitve

282

Zastave

289

Vse za šolo in vrtec

292

Čistila

298


5

DRUGI PISARNIŠKI IZDELKI 5.1 Žigi in pribor za žige

Če si katera od štampiljk zasluži naziv “best seller” potem je to zagotovo Trodatov Printy. Preko sto milionov prodanih kosov je dovolj zgovoren podatek. Printy ni samo svetovno najbolje prodajana štampiljka, ampak tudi največkrat posnemana.

Datirke Trodat

Štampiljke Trodat

Štampiljke Trodat

234 Katalog pisarniškega materiala II.

opis

šifra

datirka Trodat 4800 printy tekst 3mm

40712

kos

datirka Trodat 4810 printy tekst 3,8mm

40676

kos

datirka Trodat 4820 printy tekst 4mm

40673

kos

datirka Trodat 1000 tekst 3mm

40683

kos

datirka Trodat 1004 tekst 3mm

40679

kos

datirka Trodat 1010 tekst 4mm

40678

kos

datirka Trodat 1020 tekst 5mm

40681

kos

opis

šifra

štampiljka Trodat 4850 prejeto

40704

kos

štampiljka Trodat 4850

40674

kos

štampiljka Trodat 4850 plačano

252044

kos

opis

šifra

štampiljka Trodat printy 4910

254713

kos

štampiljka Trodat printy 4911

40717

kos

štampiljka Trodat printy 4912

40715

kos

štampiljka Trodat printy 4913

40713

kos

štampiljka Trodat printy 4924

40711

kos


5

DRUGI PISARNIŠKI IZDELKI 5.1 Žigi in pribor za žige

Numerator Trodat

opis

šifra

numerator Trodat 1598 9mm 8mestni

348243

kos

numerator Trodat 1554 5mm 4mestni

323456

kos

• N umeratorji omogočajo preglednost nad zaporedji. Velikost odtisa numeratorjev Trodat (višina številk v mm) se razlikuje (8 različnih dimenzij od 3mm do 18 mm). Izbirate lahko tudi število števk (od 4 do 12).

Blazinice Trodat

www.mladinska.com

opis

šifra

blazinica Trodat 6/4910 črna

40650

kos

blazinica Trodat 6/4910 modra

40572

kos

blazinica Trodat 6/4910 violet

40571

kos

blazinica Trodat 6/4911 črna

40578

kos

blazinica Trodat 6/4911 modra

40592

kos

blazinica Trodat 6/4911 violet

40593

kos

blazinica Trodat 6/4912 črna

40548

kos

blazinica Trodat 6/4912 modra

40555

kos

blazinica Trodat 6/4912 violet

40550

kos

blazinica Trodat 6/4913 črna

40524

kos

blazinica Trodat 6/4913 modra

40526

kos

blazinica Trodat 6/4913 violet

40519

kos

blazinica Trodat 6/4915 črna

40483

kos

blazinica Trodat 6/4915 modra

40482

kos

blazinica Trodat 6/4915 violet

40512

kos

blazinica Trodat 6/4921 črna

279727

kos

blazinica Trodat 6/4921 modra

40570

kos

blazinica Trodat 6/4921 violet

346369

kos

blazinica Trodat 6/4922 črna

40577

kos

blazinica Trodat 6/4922 modra

40547

kos

blazinica Trodat 6/4922 violet

40554

kos

blazinica Trodat 6/4923 črna

40525

kos

blazinica Trodat 6/4923 modra

40520

kos

blazinica Trodat 6/4923 violet

40531

kos

blazinica Trodat 6/4924 črna

40480

kos

blazinica Trodat 6/4924 modra

40472

kos

blazinica Trodat 6/4924 violet

40474

kos

blazinica Trodat 6/4926 črna

40466

kos

blazinica Trodat 6/4926 modra

40491

kos

blazinica Trodat 6/4926 violet

40469

kos

blazinica Trodat 6/4927 črna

40493

kos

blazinica Trodat 6/4927 modra

40494

kos

blazinica Trodat 6/4927 violet

40495

kos

blazinica Trodat 6/4750 črna

40549

kos

blazinica Trodat 6/4750 modra

40553

kos

blazinica Trodat 6/4750 violet

40543

kos

235


5

DRUGI PISARNIŠKI IZDELKI 5.1 Žigi in pribor za žige

Datirka Colop

opis

šifra

datirka Colop 03000 tekst 3mm

140459

kos

datirka Colop 07000 tekst 7mm

133815

kos

• Datirke omogočajo izpis datumov. Višina številk je izražena v mm.

Blazinice Colop

opis

šifra

blazinica Colop e/20 črna

40582

kos

blazinica Colop e/20 modra

40585

kos

blazinica Colop e/20 violet

40584

kos

blazinica Colop e/30 črna

40563

kos

blazinica Colop e/30 modra

40575

kos

blazinica Colop e/30 violet

40539

kos

blazinica Colop e/40 črna

40612

kos

blazinica Colop e/40 modra

40557

kos

blazinica Colop e/40 violet

40477

kos

• D ober odtis štampiljke lahko dosežemo tudi z menjavo blazinice. • Blazinice za štampiljke Trodat in Colop je možno menjati, dobavljive so v 5 osnovnih barvah: viola, črna, modra, rdeča in zelena. • Blazinice za datumske štampiljke (datirke) so na razpolago v modrordeči barvi.

Numerator

236 Katalog pisarniškega materiala II.

opis

šifra

numerator avtomatski Horray kovinski 4,5 mm 6 m

40727

kos

numerator avtomatski Horray kovinski 5,5 mm 6 m

279290

kos


5

DRUGI PISARNIŠKI IZDELKI 5.1 Žigi in pribor za žige

Blazinice za žige

Barve za žige

Barve za žige

opis

šifra

blazinica za žige PVC 6x8 cm neprepojena 516 Mas

40662

1 kos

blazinica za žige PVC 9x13 cm neprepojena 561 Mas

40657

1 kos

blazinica za žige PVC 6x9 cm neprepojena SA-609/W Sapi

40652

1 kos

blazinica za žige PVC 7x11 cm neprepojena SA-711/W Sapi

40648

1 kos

blazinica za žige PVC 9x16 cm neprepojena SA-916/W Sapi

40619

1 kos

blazinica za žige PVC 7x11 cm neprepojena 315309 Pelikan

40645

1 kos

blazinica za žige PVC 7x11 cm modra 315267 Pelikan

40647

1 kos

blazinica za žige kovinska 5x7 cm neprepojena 331256 Pelikan

40632

1 kos

opis

šifra

barva za žige Toz g-35d črna 30 ml

40258

1 kos

barva za žige Toz g-35e modra 30 ml

40286

1 kos

barva za žige Toz g-35v violet 30 ml

40287

1 kos

barva za žige Toz g-35g rdeča 30 ml

40284

1 kos

barva za žige Toz g-35f zelena 30 ml

40285

1 kos

opis

šifra

barva za žige Lebez 1483 črna 30 ml

40294

1 kos

barva za žige Lebez 1483 modra 30 ml

40296

1 kos

barva za žige Lebez 1483 violet 30 ml

40292

1 kos

barva za žige Lebez 1483 rdeča 30 ml

40293

1 kos

237 www.mladinska.com


5

DRUGI PISARNIŠKI IZDELKI 5.2 Spenjači

Zgodovina spenjačev je precej pestra, saj so v osemnajstem stoletju izdelali spenjače za francoskega kralja Luisa XV osebno. Bili so ročno izdelani in vsak je imel vtisnjen kraljevski znak. Prvi patent in prvi pravi spenjač pa pripada američanu Samuelu Slocumu v daljnem letu 1841. Le ta je imel le eno sponko in je spenjal dva lista papirja. Pravi razcvet proizvodnje različnih spenjačev v večjih količinah pa se je začel v začetku dvajsetega stoletja.

Spenjači Leitz

Spenjači Primula

opis

kapaciteta

sponke

šifra

spenjač Leitz 5517 35 moder mini

10 listov

št.10

58872

kos

spenjač Leitz 5517 25 rdeč mini

10 listov

št.10

58871

kos

spenjač Leitz 5501 25 rdeč

25 listov

24/6,26/6

58826

kos

spenjač Leitz 5501 35 moder

25 listov

24/6,26/6

58836

kos

spenjač Leitz 5500 35 moder

30 listov

24/6,26/6

58769

kos

spenjač Leitz 5502 35 moder

30 listov

24/6,26/6

58757

kos

spenjač Leitz 5502 69 lagoon moder

30 listov

24/6,26/6

58751

kos

opis

kapaciteta

sponke

šifra

spenjač Primula 12

30 listov

24/6,24/8

58743

kos

spenjač Primula 6 + škt. sponk joly

10 listov

št.64

315183

kos

• K ovinska spenjača Primula 12 in Primula 6 sta izdelana iz kakovostnih materialov, namenjena zahtevnejšim uporabnikom. Primula 12 uporabilja sponke 24/6, Primula 6 sponke številka 64.

Spenjači SAX

238 Katalog pisarniškega materiala II.

opis

kapaciteta

sponke

šifra

spenjač Sax 19 črn

10 listov

št.10

58866

kos

spenjač Sax 19 moder

10 listov

št.10

256650

kos

spenjač Sax 19 rdeč

10 listov

št.10

256649

kos

spenjač Sax 19 siv

10 listov

št.10

256647

kos

spenjač Sax 620 moder

25 listov

24/6,26/6

58796

kos

spenjač Sax 620 črn

25 listov

24/6,26/6

58797

kos

spenjač Sax 620 siv

25 listov

24/6,26/6

58800

kos

spenjač Sax 620 rdeč

25 listov

24/6,26/6

58798

kos


5

DRUGI PISARNIŠKI IZDELKI 5.2 Spenjači

Spenjači Rapid

opis

kapaciteta

sponke

šifra

spenjač Rapid K-1

50 listov

24/6,24/8

58721

kos

spenjač Rapid HD 70

70 listov

23/8-10

58690

kos

spenjač Rapid Duax*

170 listov

Duax

260405

kos

spenjač Rapid 20E baterijski

20 listov

24/6,26/6

58713

kos

spenjač Rapid S51 SG soft grip

12 listov

21/4

382385

kos

spenjač Rapid S51 SG soft grip

12 listov

21/4

382389

kos

spenjač Rapid S51 SG soft grip

12 listov

21/4

382387

kos

spenjač Rapid S17

30 listov

24/6

314474

kos

spenjač Rapid S17

30 listov

24/6

314450

kos

*sponka se prilagodi količini papirja

• Tako klešče Rapid, kot tudi preostali pisarniški program (namizni spenjači, luknjači, sponke,...) odlikuje vrhunska kakovost, sodobni dizajn in uporabnost. Z nenehnimi izboljšavami in razvojem novih izdelkov pa nas vedno znova presenečajo s še preprostejšo uporabo spenjačev in luknjačev. Spenjači Mas

Spenjači tapetniški Ikor

opis

kapaciteta

sponke

šifra

spenjač Mas 790

100 listov

23/6-13

58689

opis

sponke

šifra

spenjač tapetniški RT-101

št.1006 in 1008 58736

kos

spenjač tapetniški RT-103

št.1006-1014

kos

58716

kos

239 www.mladinska.com


5

DRUGI PISARNIŠKI IZDELKI 5.3 Sponke

Sponke palične Primula

Sponke palične Niko

Sponke palične Leitz

Sponke palične Rapid

240 Katalog pisarniškega materiala II.

opis

šifra

sponke palične Primula 6 srebrne

58204

1000/škt

sponke palične Primula 12

58257

1000/škt

opis

šifra

sponke palične 24/6 Niko

58245

2000/škt

sponke palične 24/6 c Niko

58260

1000/škt

sponke palične 63/5 s-10 Niko

58263

1000/škt

sponke palične 24/8 c Niko

58251

1000/škt

sponke palične 53/8 Hoby

58217

1400/škt

sponke palične 53/6 Hoby

58216

1800/škt

opis

šifra

sponke palične Leitz 24/6 5570

58246

opis

šifra

sponke palične Rapid št.10

58261

1000/škt

sponke palične.Rapid 24/6

58279

1000/škt

sponke palične Rapid 21/4

58244

2000/škt

1000/škt


5

DRUGI PISARNIŠKI IZDELKI 5.3 Sponke

Razpenjači

Sponke za papir

Sponke za papir

Sponke mapne za papir Leitz

opis

šifra

razpenjač Rapid C2

58885

1 kos

razpenjač Esselte 10

58882

1 kos

razpenjač Molho Klešče 601

58897

1 kos

opis

šifra

razcepke - mapne sponke št.3 18 mm

58365

100/škt

razcepke - mapne sponke št.4 22 mm

58366

100/škt

razcepke - mapne sponke št.5 24 mm

58337

100/škt

razcepke - mapne sponke št.6 26 mm

58339

100/škt

opis

šifra

sponka pregibna 19mm ART.122001

58357

10/škt

sponka pregibna 25mm ART.122002

250651

10/škt

sponka pregibna 32mm ART.122003

250646

10/škt

sponka pregibna 42mm ART.122004

258219

10/škt

opis

šifra

sponka mapna Leitz 3710 rdeča 1/1

257601

25/zav

sponka mapna Leitz 3710 modra 1/1

246998

25/zav

sponka mapna Leitz 3710 zelena 1/1

34544

25/zav

sponka mapna Leitz 3710 črna 1/1

58409

25/zav

241 www.mladinska.com


5

DRUGI PISARNIŠKI IZDELKI 5.4 Luknjači

Zgodovina luknjačev za papir je relativno neznana. Prvi znani patent luknjača je delo nemškega iznajditelja Fredericha Soenneckerja iz leta 1886. Na osnovi tega izuma so se verzije izboljševale tako na dizajnerski kot tudi na kakovostni ravni. Prvi luknjači so bili kovinski, z izumom umetnih mas pa so začeli uporabljati za ohišja tudi te materiale. Luknjače lahko razvrstimo tako po kapaciteti glede na količino listov, ki jih lahko preluknjamo, kot tudi na število lukenj in razdaljo med njimi.

Luknjači Leitz opis

kapaciteta

šifra

uknjač Leitz 5008 35 moder

25 listov

58458

kos

luknjač Leitz 5008 95 črn

25 listov

58541

kos

luknjač Leitz 5008 25 rdeč

25 listov

58553

kos

luknjač Leitz 5008 85 siv

25 listov

58554

kos

luknjač Leitz 5038 35 moder

16 listov

58569

kos

luknjač Leitz 5038 25 rdeč

16 listov

58572

kos

luknjač Leitz 5038 85 siv

16 listov

58574

kos

luknjač Leitz 5038 95 črn

16 listov

58570

kos

opis

kapaciteta

šifra

luknjač Leitz 5138 35 moder

40 listov

58502

kos

luknjač Leitz 5138 85 siv

40 listov

58503

kos

luknjač Leitz 5180 95 črn

63 listov

58484

kos

luknjač Leitz 5180 84 siv

63 listov

58483

kos

Luknjači Leitz

242 Katalog pisarniškega materiala II.


5

DRUGI PISARNIŠKI IZDELKI 5.4 Luknjači

Luknjač Leitz opis

kapaciteta

šifra

luknjač Leitz 5132 85 siv na 4 luknje

40 listov

58474

kos

Luknjač Sax opis

kapaciteta

šifra

luknjač Sax 308 moder

15 listov

58627

kos

luknjač Sax 308 črn

15 listov

58629

kos

luknjač Sax 308 rdeč

15 listov

256651

kos

luknjač Sax 408 moder

30 listov

58581

kos

luknjač Sax 408 črn

30 listov

58579

kos

luknjač Sax 408 rdeč

30 listov

58582

kos

luknjač Sax 608 moder

65 listov

58489

kos

luknjač Sax 608 črn

65 listov

58488

kos

luknjač Sax 608 rdeč

65 listov

58490

kos

243 www.mladinska.com


5

DRUGI PISARNIŠKI IZDELKI 5.4 Luknjači

Luknjači Esselte opis

kapaciteta

šifra

luknjač Esselte D10 177002 črn

10 listov

58650

kos

luknjač Esselte D25 177015 črn

25 listov

58590

kos

luknjač Esselte D25 177016 moder

25 listov

58591

kos

luknjač Esselte D40 177022 črn

40 listov

58513

kos

luknjač Esselte D60 177029 črn

60 listov

58498

kos

luknjač Esselte D60 177030 moder

60 listov

58495

kos

Luknjač za 30 listov je sodobno oblikovan, posebna vzmet omogoča lahkotno luknjanje.

Luknjač Rapid opis

kapaciteta

šifra

luknjač Rapid SP30 PL črn

30 listov

315432

kos

luknjač Rapid SP30 PL moder

30 listov

315431

kos

opis

kapaciteta

šifra

luknjač Novus B430 4 luknje črn

30 listov

395287

Luknjač Novus

244 Katalog pisarniškega materiala II.

kos


5

DRUGI PISARNIŠKI IZDELKI 5.5 Sponke, bucike in risalni žebljički

Sponke za papir Niko

Škatla za sponke Mas

Bucike in risalni žebljički Mas

Bucike in risalni žebljički Niko

Bucike in risalni žebljički

opis

šifra

sponke št.1, 20 mm, Niko

58373

100/škt

sponke št.2, 25 mm, Niko

58376

100/škt

sponke št.3, 30 mm, Niko

58377

100/škt

sponke št.4, 32 mm, Niko

58386

100/škt

sponke št.1 barvne, 20 mm, Niko

58381

100/škt

sponke št.2 barvne, 25 mm, Niko

58332

100/škt

sponke št.3 barvne, 30 mm, Niko

58382

100/škt

opis

šifra

škatla magnetna za sponke 802 Mas

30507

10 kos

opis

šifra

risalni žebljički za pluto 18/1

30421

opis

šifra

risalni žebljički Niko št.3

30419

100/škt

risalni žebljički Niko št.4

30420

100/škt

risalni žebljički barvni mix Niko

30422

100/škt

opis

šifra

bucike s kovinsko glavo 91/30 Megako

30414

50g/škt

bucike s kovinsko glavo, 28 mm Mas

30415

20g/škt

bucike barvne Mas

30417

25/škt

bucike barvne Lus

30430

80/škt

18/škt

245 www.mladinska.com


5

DRUGI PISARNIŠKI IZDELKI 5.6 Koši za smeti

Koš za smeti

Koši za smeti

Koši za smeti

Garderobno stojala

246 Katalog pisarniškega materiala II.

opis

šifra

koš kovinski 92015b, poln, črn/črn

350507

1 kos

koš kovinski 92015a, perforiran, črn/krom

40100

1 kos

koš kovinski 92015a, perforiran, siv/krom

40098

1 kos

pepelnik 92016 kovinski poln stoječ

30661

1 kos

koš kovinski 92047, perforiran, črn

40103

1 kos

koš kovinski 850, poln

250576

1 kos

opis

šifra

koš kovinski LD01-159, perforiran, srebrn

40117

1 kos

Koš kovinski JS5001, črn BCH

249355

1 kos

opis

šifra

koš PVC Han, 18 l, poln siv

254190

1 kos

koš PVC Han, 18 l, poln črn

254193

1 kos

koš PVC Han, 18 l, poln moder

254195

1 kos

koš PVC Han, 18 l, poln rdeč

254228

1 kos

koš PVC perforiran, 4022, črn

40170

1 kos

koš PVC perforiran, 4022, siv

40171

1 kos

opis

šifra

stojalo 92011 za garderobo in dežnike, črno

30646

1 kos

stojalo 2012 za garderobo, sivo

30659

1 kos

stojalo za dežnike LD01-429-2 perforirano, srebrno

35298

1 kos

stojalo za dežnike LD01-428-2 perforirano, črno

40114

1 kos

stojalo za dežnike 92014A perforirano, črno/krom

30680

1 kos


5

DRUGI PISARNIŠKI IZDELKI 5.7 Stojala in lončki za papiri

Stojalo za kocko

Lončki za pisala

Stojala za tekst

Podnožnik

opis

šifra

stojalo 92029 za kocko, črno

39802

opis

šifra

lonček kovinski za svinčnike, črn, 92028, Oblikovina

30769

1 kos

lonček kovinski za svinčnike, črn, 500 Mas

314391

1 kos

lonček PVC za svinčnike, 495 Mas

30553

1 kos

opis

šifra

stojalo 2067 za tekst A4, plexi

30729

1 kos

stojalo 92006 za tekst namizno A4, plexi

30685

1 kos

opis

šifra

podnožnik 92013

30674

1 kos

1 kos

247 www.mladinska.com


5

DRUGI PISARNIŠKI IZDELKI 5.8 Stojala za prospekte in cenike

Multiform je sinonim za kakovost in funkcionalnost najvišjega ranga že več kot 30 let. Odlikuje se z vrhunsko oblikovanimi stojali za prospekte, namiznim pohištvom, stenskimi predalniki, arhivskimi elementi in stalnimi novostmi. Izdelki Multiform so izbrani v barvah in zadovoljujejo vsak okus. Multiform skrbi za okolje, proizvodni postopek v Multiformu ne onesnažuje okolja, hkrati pa je izdelavni material primeren za recikliranje.

Stojalo za prospekte Multiform

Stojalo za prospekte Multiform

Stojalo za prospekte Multiform

248 Katalog pisarniškega materiala II.

opis

šifra

stojalo za prospekte 60458D prozorno

252151

1 kos

stojalo za prospekte 64758D prozorno

327112

1 kos

opis

šifra

stojalo namizno za prospekte A4 s 6 predali 60558D prozorno / siv pod.

332081

1 kos

stojalo namizno za prospekte A4 z 18 predali 60758D prozorno / siv pod. 402357

1 kos

stojalo namizno za prospekte A4 s 36 predali 60858D prozorno / siv pod. 416050

1 kos

opis

šifra

stojalo za prospekte samostoječe A4, s 6 predali 60958D prozorno/siv.

30644

1 kos

stojalo stensko za prospekte A4 65158D prozorno

30720

1 kos


5

DRUGI PISARNIŠKI IZDELKI 5.9 Odložni koši

Stojalo za cenike Durable

Stojalo za telefon

Košek odložni Leitz

Košek odložni

opis

šifra

stojalo za cenike Durable sherpa 5632, namizno

30655

1 kos

stojalo za cenike Durable sherpa 5631, stensko

30649

1 kos

opis

šifra

stojalo 92001 za telefon enojno črno

30676

opis

šifra

košek odložni Leitz 2425 35 moder

31133

1 kos

košek odložni Leitz 2475 02 prozoren

31121

1 kos

opis

šifra

košek odložni LTB A4/70 črn ojačan

309024

1 kos

košek odložni LTB A4/70 moder

31212

1 kos

1 kos

249 www.mladinska.com


5

DRUGI PISARNIŠKI IZDELKI 5.10 Stojala in albumi za vizitke

Stojalo za vizitke Durable

Stojalo vrtljivo Rolodex

Album za vizitke Durable

250 Katalog pisarniškega materiala II.

opis

šifra

stojalo vrtljivo za shranjevanje vizitk 2417 Durable črno, za 400 vizitk

37664

1 kos

Vložni žepki za vizitke, prozorni 2418 1/40 Durable

149634

1 kos

opis

šifra

Stojalo vrtljivo za shranjevanje vizitk 67236 Rolodex črno, za 400 vizitk

37658

1 kos

vložni žepki za vizitke 67691 Rolodex

37680

1 kos

opis

šifra

album za 200 vizitk Durable 2383, črn

37674

1 kos

vložki za vizitke Durable 2387 10/zav

37691

1 kos


5

DRUGI PISARNIŠKI IZDELKI 5.11 Identifikacijske kartice

Identifikacijska kartica BCH

Identifikacijske kartice

opis

šifra

56 x 90 mm z iglično + krokodil sponko 1/50

254185

11 zav

opis

šifra 1

40 x 75 mm z ravno iglično sponko 1/100 8001

31279

1 zav

60 X 90 mm s krokodil sponko 1/25 8003

31275

1 zav

54 x 90 mm z iglično + krokodil sponko 1/50 8101

31339

1 zav

40 x 75 mm z iglično + krokodil sponko 1/25 8121

50518

1 zav

60 x 90 mm brez priponke 1/20 8135

31274

1 zav

8001 8135

8101

8121 8003

251 www.mladinska.com


5

DRUGI PISARNIŠKI IZDELKI 5.12 Predalniki

Predalniki Leitz opis

šifra

predalnik Leitz 5280 1/5 35 moder

30887

1 kos

predalnik Leitz 5280 1/5 89 temno siv

30885

1 kos

predalnik Leitz 5280 1/5 25 rdeč

30886

1 kos

predalnik Leitz 5280 1/5 95 črn

30891

1 kos

Predalniki Leitz opis

šifra

predalnik Leitz 5281 1/10 kos 35 moder

30883

1 kos

predalnik Leitz 5281 1/10 kos 89 temno siv

30879

1 kos

predalnik Leitz 5281 1/10 kos 25 rdeč

30884

1 kos

predalnik Leitz 5281 1/10 kos 95 črn

30882

1 kos

252 Katalog pisarniškega materiala II.


5

DRUGI PISARNIŠKI IZDELKI 5.12 Predalniki

Predalniki Han opis

šifra

predalnik Han 1/4 monitor siv odprt

406298

1 kos

predalnik Han 1/4 monitor sivo moder odprt

406299

1 kos

predalnik Han 1/4 monitor siv

406300

1 kos

predalnik Han 1/4 monitor sivo moder

406301

1 kos

predalnik Han 1/4 monitor tr. prozoren

406302

1 kos

predalnik Han 1/4 monitor tr. moder

406303

1 kos

predalnik Han 1/4 impuls siv

406304

1 kos

predalnik Han 1/4 impuls moder

406305

1 kos

Predalnik Predalnik

opis opis

šifra

predalnik predalnik92007 920071/3 1/3namizni namizniČRNI/ZELEN črni/zelen

30938

1 kos

predalnik predalnik92007 920071/3 1/3namizni namizni ČRNI/RJAV črni/rjav

30940

1 kos

predalnik predalnik92051 920511/3 1/3namizni namizni KOV.ČRNI kov.črni

30922

1 kos

253 www.mladinska.com


5

DRUGI PISARNIŠKI IZDELKI 5.13 Predali

Predalnik

Predalnik

Predali Leitz

254 Katalog pisarniškega materiala II.

opis

šifra

predalnik 2019 1/4 namizni z ohišjem trans. moder

30916

1 kos

predalnik 92020 1/5 namizni z ohišjem trans. zelen

30904

1 kos

predalnik 92020 1/5 namizni z ohišjem trans. rjav

30902

1 kos

predalnik 92020 1/5 namizni z ohišjem prozoren

30903

1 kos

opis

šifra

predalnik 92019 1/6 vrtljiv črn/rjav

331524

1 kos

predalnik 92018 1/5 vrtljiv črn/zelen

30668

1 kos

predalnik 92017 1/4 vrtljiv črn/zelen

30681

1 kos

opis

šifra

predal PVC A4 Leitz 5226 02 prozoren

31030

10 kos

predal PVC A4 Leitz 5227 35 moder

31057

10 kos

predal PVC A4 Leitz 5227 25 rdeč

31059

10 kos

predal PVC A4 Leitz 5227 85 siv

31058

10 kos

predal PVC A4 Leitz 5227 95 črn

31060

10 kos

predal PVC A4 Leitz 5227 55 zelen

31061

10 kos


5

DRUGI PISARNIŠKI IZDELKI 5.13 Predali

Predali

Predali Han

opis

šifra

predal PVC A4 92009 transparentno zelen

31042

10 kos

predal PVC A4 92009 transparentno rjav

31043

10 kos

predal PVC A4 92009 prozoren

31037

10 kos

predal PVC A4 2009 moder

30991

10 kos

predal PVC A4 2009 prozoren

30985

10 kos

predal kovinski 92052 perforiran črn

30977

10 kos

predal kovinski 92052 perforiran siv

31010

10 kos

opis

šifra

predal Han transparentno dimljen

314322

10 kos

predal Han transparentno prozoren

314323

10 kos

predal Han transparentno siv

313324

10 kos

predal Han transparentno rumen

314326

10 kos

predal Han transparentno moder

314329

10 kos

predal Han transparentno zelen

313161

10 kos

predal Han transparentno oranžen

314331

10 kos

predal Han transparentno rdeč

336803

10 kos

predal Han siv

314333

10 kos

predal Han bel

314334

10 kos

predal Han črn

314335

10 kos

predal Han moder

314336

10 kos

predal Han rdeč

314337

10 kos

255 www.mladinska.com


5

DRUGI PISARNIŠKI IZDELKI 5.14 Lepilni trakovi

Selotejp je postalo splošno ime za lepilni trak, izhaja pa iz imena velikega angleškega proizvajalca Sellotape. Danes je največji evropski proizvajalec »selotejpa« Italija, sicer pa nastajajo velike tovarne lepilnega traku na Daljnem vzhodu. Poznamo tri postopke izdelave lepilnega traku, ki se razlikujejo predvsem v načinu nanosa lepil na folijo: hotmeld, solvent, vodna disperzija. Lepilo se lahko nanaša na več vrst nosilcev, med katerimi izstopajo: celofan, polipropilenska folija, polivinilclorid, krep in kraft.

Scotch lepilni trakovi in lepila so kakovostni in učinkoviti. Od zavijanja darila do pleskanja dnevne sobe - pri vsakem opravilu zagotavljajo zadovoljstvo uporabnikov.

Trak lepilni 3M

Trak lepilni obojestranski in montažni 3M

256 Katalog pisarniškega materiala II.

opis

šifra

Trak lepilni magic 810 12 x33 3M

33712

24 kos

Trak lepilni magic 810 19 x 33 3M

33736

24 kos

Trak lepilni magic 811 19 x 33 odstranljiv 3M

33731

24 kos

opis

šifra

trak lepilni obojestranski 3M 12 x 6,3-136

33653

12 kos

trak lepilni obojestranski 3M 12,7 x 22,8-665

33648

12 kos

trak lepilni montažni 3M 12,7 x 1,9M -110

33598

12 kos


5

DRUGI PISARNIŠKI IZDELKI 5.14 Lepilni trakovi

Aero je sinonim za tri najpomembnejše proizvodne skupine: samolepilne trakove, odlepljive izdelke Tix in samolepilne etiketne materiale. Zaradi visoke kakovosti in uporabnosti izdelkov kupci nenehno posegajo po njih.

Trak lepilni Aero

Trak lepilni obojestranski in montažni

opis

šifra

trak lepilni prozoren 15x10 -pp

33678

20 kos

trak lepilni prozoren 15x33- pp

33673

380 kos

trak lepilni prozoren 15x33 -pp-lp-va

33671

10 kos

trak lepilni prozoren 15x66 -pp

33705

120 kos

trak lepilni prozoren 19x66- pp

33703

16 kos

trak lepilni prozoren 24x66-pp

33692

72 kos

trak lepilni zelen 24x66 pp

350491

12 kos

trak lepilni rjav 24x66 pp

33696

72 kos

opis

šifra

trak lepilni Aeroduble 15 x 33 na foliji

33654

120 kos

trak lepilni Aeroduble 25 x 33 na foliji

33644

72 kos

trak lepilni Aeroduble 50 x 33 na foliji

33660

36 kos

• Trak Aeroduble za trajno lepljenje različnih materialov. Trak je odporen proti vodi in vlagi ter obstojen na temperaturi od -10 stopinj C do +60 stopinj celzija.

Trak lepilni

opis

šifra

trak lepilni top tape 19x33

33727

8 kos

trak lepilni Axis 19x33 nevidni

278857

kos

257 www.mladinska.com


5

DRUGI PISARNIŠKI IZDELKI 5.14 Lepilni trakovi

Trak lepilni maskirni Aerokrep

opis

šifra

trak lepilni Aerokrep 50 x 50

33775

36 kos

trak lepilni Aerokrep 25 x 50

33631

72 kos

Za dolgotrajno zaščito površin pri avtoličenju, pleskanju in barvanju.

Trak lepilni pakirni Aero

opis

šifra

trak lepilni 48 x 66 rjav-S PP

33617

36 kos

trak lepilni 48 x 66 prozoren S -PP

33633

36 kos

trak lepilni 50 x 50 papir 1111

33614

6/36 kos

trak lepilni 50 x 66 rjav PVC

33713

36 kos

trak lepilni 50 x 66 PVC pazi steklo

33754

36 kos

trak lepilni 48x66 prozoren PP

280087

36 kos

trak lepilni 48x66 rjav PP

281779

36 kos

• O znaka osnove za nanos lepila: - PP - polipropilenski trak - PVC - polivinilkloridni trak - VA - nanos lepila na osnovi vodnega akrilata (voda) - S - nanos lepila na osnovi solvent tehnike (bencin) VA je primernejši za lepljenje v suhih pogojih, S pa tudi v vlažnejših.

Lepilci

opis

šifra

lepilec ročni Plastibor 57245

33641

1 kos

lepilec ročni Aero h11

30783

1 kos

Lahek pripomoček za ročno lepljenje kartonske embalaže za odvijanje lepilnega traku širine 50 mm in dolžine 66 m.

258 Katalog pisarniškega materiala II.


5

DRUGI PISARNIŠKI IZDELKI 5.14 Lepilni trakovi

Podajalec za lepilni trak 3M

Podajalec za lepilni trak Mas

opis

šifra

podajalec za lepilni trak 3M T-2 “čajnik”(19 x 33)

276495

12 kos

podajalec z lepilnim trakom 3M DB1 moder (19 x 33)

250362

12 kos

podajalec z lepilnim trakom 3M DA1 rdeč (19 x 33)

250364

12 kos

podajalec z lepilnim trakom 3M 19 x 7,5M 8-1975

33787

12 kos

podajalec za lepilni trak 3M C-60-ST srebrno/črn

309187

kos

podajalec za lepilni trak 3M C-60-BK črn

377332

kos

opis

šifra

podajalec za lepilni trak Mas 740 (19 x 33)

30840

30 kos

podajalec za lepilni trak Mas 730 (25 x 66)

30790

18 kos

259 www.mladinska.com


5

DRUGI PISARNIŠKI IZDELKI 5.15 Lepila

UHU Lepi vse. Vedno. Zadnjih 75 let je lepilo UHU Alleskleber (UHU Univerzalno lepilo) najbolj razširjeno in uporabljeno lepilo v Evropi in je postalo sinonim za lepila. V vsem tem času so v podjetju, ki je postalo znano po univerzalnem lepilu v rumeni tubi, razvili še vrsto drugih lepil, ki lepijo skoraj vse materiale in odpravijo vsako dilemo vezano na lepljenje. Blagovna znamka UHU obsega široko paleto izdelkov, ki pokrivajo širok segment uporabe, od vrtcev do pisarn, ter tudi profesionalne rabe v industriji. Izbirate lahko med univerzalnimi lepili, lepili za papir, sekundnimi in kontaktnimi lepili ter lepili za »naredi-sam« segment.

Lepilo Uhu v stiku

• P rozorno lepilo v stiku brez topil za uporabo doma, v šoli in pisarni. Omogoča hiter, čist in enostaven nanos. Lepi papir, karton, etikete, tekstil in tudi stiropor. Mogoče ga je sprati z vodo.

Lepilo Uhu v tubi univerzalno

pakiranje

šifra

8,2 g

36641

24 kos

21 g

36640

24 kos

40 g

36648

12 kos

pakiranje

šifra

33 ml

36742

10 kos

• U niverzalno, tekoče, prozorno lepilo, na osnovi umetnih smol, primerno za lepljenje večine materialov. Ker omogoča hitro in enostavno lepljenje, se uporablja doma, v pisarni, modelarstvu, šoli in umetnosti. • Lepi papir, lepenko, klobučevino, tekstil, usnje, porcelan, steklo, keramiko, kamen, kovino, pluto, les. Ni primerno za lepljenje stiroporja. Lepilo ostane elastično in ne guba papirja.

Lepilo Uhu univerzalno Extra

pakiranje

šifra

31 ml

36744

• Univerzalno, brezbarvno lepilo v gelu, za čisto lepljenje večine materialov. Idealno za nagnjene površine, saj ne kaplja.

260 Katalog pisarniškega materiala II.

10 kos


5

DRUGI PISARNIŠKI IZDELKI 5.15 Lepila

Lepilo Uhu flex + clean

pakiranje

šifra

20 ml

324346

12 kos

• Univerzalno tekoče lepilo, v mehki, neuničljivi plastični ergonomski tubi, ne kaplja in omogoča kontrolirano doziranje.

Lepilo Uhu flex + clean extra

pakiranje

šifra

18 ml

385377

10 kos

• Univerzalno tekoče lepilo v gel obliki, v mehki neuničljivi plastični ergonomski tubi, ne kaplja in omogoča kontrolirano doziranje. Primerno za poševne in navpične površine.

Lepilo Uhu flex + clean brez topil

pakiranje

šifra

18 ml

385379

10 kos

• Univerzalno tekoče lepilo, v mehki neuničljivi plastični ergonomski tubi, ne kaplja in omogoča kontrolirano doziranje. Brez topil. •

Lepilo Uhu flex + clean kraft

pakiranje

šifra

42 ml

36739

10 kos

• Izjemno močno večnamensko kontaktno lepilo v posebni tubi za enostavno nanašanje in hitro lepljenje, omogoča trajno fleksibilnost.

261 www.mladinska.com


5

DRUGI PISARNIŠKI IZDELKI 5.15 Lepila

Lepilo Uhu sekundno super power gel

pakiranje šifra 3g

324921

10 kos

• Izjemno močno sekundno lepilo v obliki gela v tubi, ki omogoča natančno nanašanje. Posebej primerno je za lepljenje neravnih materialov, na nagnjenih površinah ter poroznih materialov, saj lepilo ne kaplja in ne odteče. Popravki so mogoči še kratek čas po nanosu lepila.

Lepilo Uhu sekundno super power pipete

pakiranje šifra 3g

325040

12 kos

• Izjemno močno sekundno lepilo v edinstveni pipeti, za hiter, natančen in varčen nanos lepila. Posebno oblikovan pokrovček omogoča preprosto odpiranje pipete in ščiti lepilo pred izsušitvijo. Lepilo je brezbarvno in tekoče. Zlepi v nekaj sekundah.

Lepilo Uhu sekundno super minis

pakiranje šifra 3x1 g

36606

6 kos

• Tekoče, brezbarvno sekundno lepilo v praktični 1 g tubi, za hitro, natančno in izjemno močno lepljenje manjših površin. Lepi večino trdih in nevpojnih materialov. Primerno je za manjša popravila doma, v pisarni in na poti, saj je zelo priročno.

Lepilo Uhu super strong&safe

pakiranje

šifra

7g

324352

10 kos

3g

405609

8 kos

• Lepilo nove generacije. Kombinacija univerzalnega in cianoakrilatnega lepila. Izjemno močno, izjemno hitro in varno, omogoča popravke. Ne zlepi prstov v trenutku. Primerno za skoraj vse prožne, trde, porozne in neporozne materiale. Idealno za hitra manjša popravila. • 3g s posebnim praktičnim sistemom za nanašanje po kapljicah

262 Katalog pisarniškega materiala II.


5

DRUGI PISARNIŠKI IZDELKI 5.15 Lepila

Lepilne blazinice Uhu patafix

opis

šifra

bele 1/80

329771

12 kos

rumene 1/80

36814

12 kos

• Lepilne blazinice za hitro in čisto pritrjevanje manjših predmetov na vse materiale. Blazinice lahko preprosto odstranimo in ponovno uporabimo. V beli in rumeni barvi. •

Lepilne blazinice Uhu patafix homedeco

pakiranje

šifra

1/32

385382

12 kos

• Lepilne blazinice za hitro in čisto pritrjevanje manjših predmetov do teže 2kg na vse materiale. Blazinice lahko preprosto odstranimo in ponovno uporabimo.

Lepilne blazinice Uhu patafix transparent

pakiranje šifra 1/64

385386

30 kos

• Lepilne blazinice za hitro in čisto pritrjevanje manjših predmetov na vse materiale. Za trajno lepljenje fotografij, okraskov, zavijanje daril... Brezbarvne.

263 www.mladinska.com


5

DRUGI PISARNIŠKI IZDELKI 5.15 Lepila

Lepilo Uhu photo stik

pakiranje

šifra

21 g

36651

pakiranje

šifra

90 ml

36692

12 kos

35 ml

36694

12 kos

pakiranje

šifra

90 ml

330361

12 kos

35 ml

36697

12 kos

12 kos

• Priročen stik za lepljenje fotografij. Ne guba papirja.

Lepilo Uhu twist&glue

• Univerzalno, brezbarvno, tekoče lepilo, v priročni plastenki za hitro, natančno in preprosto lepljenje. Zahvaljujoč posebnemu nastavku možnost nanašanja lepila v točkah ali linijah.

Lepilo Uhu twist&glue brez topil

• Univerzalno, brezbarvno, tekoče lepilo brez topil, v priročni plastenki za hitro, natančno in preprosto lepljenje. Zahvaljujoč posebnemu nastavku možnost nanašanja lepila v točkah ali linijah.

264 Katalog pisarniškega materiala II.


5

DRUGI PISARNIŠKI IZDELKI 5.15 Lepila

Kontaktno lepilo Uhu v razpršilu

pakiranje

šifra

200 ml

405610

6 kos

• Lepilo v razpršilu za lepljenje večjih površin. Lepi papir, karton, folije, blago, usnje, klobučevino, penaste snovi, stiropor, tekstil med seboj in z drugimi materiali kot so les, steklo, keramika... Nudi tri možnosti lepljenja glede na način nanosa lepila na površino (trajno lepljenje, lepljenje s popravki, večkratno lepljenje)

Lepilo Uhu gobica speedy

pakiranje šifra 20 ml

36749

25 kos

• Hitro vezoče lepilo brez topil v obliki pisala, za natančen in varčen nanos lepila, kar omogoča posebna oblika konice. Primerno je za lepljenje papirja in kartona. Lepi hitro in ne guba papirja.

Lepilo Uhu glue roller

pakiranje šifra 15 ml

265560

6 kos

• Priročen lepilni trak v roli s sistemom mikro točk za hitro, čisto in natančno lepljenje. Lepilni trak z mikro lepilnimi točkami lepi vse vrste papirja, kartona in fotografij – tudi v kombinaciji s plastiko, steklom in drugimi gladkimi površinami. Ne guba papirja in je brez topil.

265 www.mladinska.com


5

DRUGI PISARNIŠKI IZDELKI 5.15 Lepila

Lepilo Magnetin v stiku • P rozorno lepilo v stiku brez topil za uporabo doma, v šoli in pisarni. • Omogoča hiter, čist in enostaven nanos. Lepi različne vrste materialov.

Lepilo Pritt stik

pakiranje

šifra

15 g

36665

20 kos

8g

36676

30 kos

pakiranje

šifra

8g

36668

25 kos

17 g

36639

12 kos

36 g

36693

10 kos

• Enostavno, čisto in hitro lepljenje, brez topil, lepi papir, karton in fotografije.

Lepilo Pritt pen

pakiranje

šifra

40 ml

36711

12 kos

• Čist nanos s pomočjo gobice, brez topil, lepi papir in karton.

Lepilo Pritt univerzal

pakiranje

šifra

35 g

36741

10 kos

• Univerzalno transparentno lepilo v tubi, primerno za skoraj vse vrste podlag.

Lepilo Magnetin v tubi

• U niverzalno, tekoče, prozorno, sintetično lepilo, primerno za lepljenje različnih materialov.

266 Katalog pisarniškega materiala II.

pakiranje

šifra

40 ml

36752

20 kos

25 ml

36756

30 kos


5

DRUGI PISARNIŠKI IZDELKI 5.15 Lepila

Lepilo na rolerju Pritt

opis

šifra

permanentno

36792

10 kos

nepermanentno

36791

10 kos

• P ermanentno ali nepermanentno lepilo. • Lepilo na traku omogoča čisto, hitro in natančno lepljenje. Ne vsebuje topil in omogoča trajno lepljenje. • Primeren je za karton, papir, fotografije in podobne površine. • Omogoča enakomeren nanos lepila. Na razpolago kot sistem z zamenljivim vložkom. . Vložek za lepilo na rolerju Pritt

opis

šifra

permanentni vložek

36803

10 kos

nepermanentni vložek

36771

10 kos

• Vložek za lepilo na rolerju, permanenten ali nepermanenten.

Lepilo na rolerju “i-glu” Edigs

šifra 36804

24 kos

• Lepilo na traku za takojšnje lepljenje vseh vrst papirja, kartona, stekla in drugih površin. Ne guba papirja. Lepi čisto in natančno. Ne vsebuje topil.

Lepilo sekundno Super Attak

pakiranje 3g

šifra 36611

12 kos

• L epilo je izredno učinkovito na trdnih in ravnih površinah ter tudi za porozne površine. Strdi se takoj. • Samoprebojni sistem omogoča enostavno in varno uporabo, nezamašljiva konica pa zagotavlja najdaljši rok uporabe.

267 www.mladinska.com


5

DRUGI PISARNIŠKI IZDELKI 5.16 Korekture

Izdelki Edigs so izdelani brez ozonu škodljivih snovi. Najdemo jih v 27 državah sveta in so sinonim za kakovost na področju korekturnih sredstev - od klasičnih tekočih korektur, korekturnih svinčnikov pa do korekturnih in lepilnih trakov, vlažilcev prstov in čistil za pisarniško tehniko.

Korektura Edigs

opis

šifra

korektura Edigs ekofluid 10ml art.905

40196

20 kos

korektura Edigs ekofluid 20ml art.901

40250

12 kos

korektura Edigs ekofluid 25ml art.900

40193

8 kos

korektura Edigs bianco 20ml art.911

40185

12 kos

• T ekoča korektura Edigs fluid bianco se hitro suši in odlično pokriva. • Tekoča, zelo dobro pokrivna in hitro sušeča korektura s čopičem. Ima značilen prijeten vonj ter sistem hitrega zapiranja. Patentiran posnemalnik za odstranjevanje odvečne korekture s čopiča.Mešalna kroglica omogoča boljše mešanje. Edigs korektura je namenjena univerzalni uporabi za vse vrste papirja in vse vrste podlog.

Korektura in razredčilo za korekturo Edigs

opis

šifra

Edigs eko set 20ml art.903

40191

1 kos

razredčilo Edigs eko 20ml art.902

40195

12 kos

• Set vsebuje korekturo in razredčilo za tekočo korekturo (z vsebino 20 ml)

Korektura in odstranjevalec etiket Edigs

opis

šifra

korekrura Mini pen 8 ml. art. 907

40190

12 kos

odstranjevalec etiket Edigs Odlepi art.407 20ml

57879

12 kos

• K orektura Mini pen v obliki svinčnika je namenjena korekciji pikic, manjših površin in tankih črt. Odlično pokriva, se hitro suši in vsebuje mešalno kroglico. Namenjena je uporabi na vseh vrstah papirja in vseh vrstah podlog. • Odstranjevalec etiket Edigs Odlepi je edinstvena rešitev za hitro in enostavno odstranjevanje samolepilnih etiket, nalepk in lepilnih trakov. Primeren je za vse vrste površin. Ne pušča sledov, mastnih madežev ali neprijetnega vonja.

268 Katalog pisarniškega materiala II.


5

DRUGI PISARNIŠKI IZDELKI 5.16 Korekture

Korekture Edigs

opis

šifra

korektura Edigs Peny 8m/4.2 mm

40208

24 kos

korektura Edigs Slidey 10m/4,2 mm

40210

24 kos

korektura Edigs Ekomiška 6m/4,2 mm

40235

14 kos

• S uha korektura Peny omogoča takoj ponovno pisanje. Ergonomska oblika z grip držalom za enostavno in udobno uporabo. Primerna je za uporabo z levo ali desno roko. Vrhunska kvaliteta korekturnega traku širine 4,2 mm in 8 m navitja. Prozorno ohišje omogoča kontrolo porabe. Ne vsebuje topil. • Suha korektura Slidey omogoča takoj ponovno pisanje. Ergonomska oblika omogoča enostavno in udobno uporabo. Prozorno ohišje namenjeno lažji kontroli porabe. Ne vsebuje topil. Korekturni trak širine 4,2 mm in 10 m navitja. • Suha korektura Ekomiška omogoča takoj ponovno pisanje. Uveljavljena ergonomska oblika, vrhunska kvaliteta korekturnega traku ter prozorno ohišje za kontrolo porabe zagotavljajo enostavno in udobno uporabo. Ne vsebuje topil. Korekturni trak širine 4,2 mm in 6 m navitja. Korektura in vložek Prit

opis

šifra

korektura Pritt 4,2 z4sdh

40217

10 kos

korektura Pritt 4,2 z4kdh vložek

40231

10 kos

• S uha korektura Pritt je namenjena popravkom, ki zahtevajo hitro ponovno pisanje. Vložek korekturnega traku je zamenljiv. Širina traku je 4,2 mm, dolžina navitja je 8,4 m. Se ne posuši in ne pušča senc pri kopiranju.

Močilne gobe

opis

šifra

gobica močilna Ø 70

40600

1 kos

gobica močilna Ø 80 Mas

40661

1 kos

• M očilne gobice so namenjene uporabnikom na poštah, bankah, v pisarnah za boljši oprijem, hitrejše štetje in sortiranje.

Vlažilci prstov

opis

šifra

vlažilec prstov Edigs mali art. 918

40254

12 kos

vlažilec prstov Edigs veliki art.919

40252

5 kos

• V lažilec prstov ne pušča nobenih sledov. Narejen je v obliki gela in je primeren za oprijem vseh vrst papirja, folij in denarja. Neguje kožo prstov in ščiti pred bakterijami. Ne lepi in ne masti.

269 www.mladinska.com


5

DRUGI PISARNIŠKI IZDELKI 5.17 Šilčki

Šilček na baterije Ico

šifra 331511

1 kos

• Dvojni šilček, ki deluje na baterije. Baterije niso priložene

Šilček enojni kovinski Lyra

šifra

• Šilček enojni kovinski.

Šilček dvojni kovinski Lyra

22319

24 kos

šifra

• Šilček dvojni kovinski.

Šilček za tesarske svinčnike in voščenke Lyra

22314

12 kos

šifra

• Š ilček je primeren za šiljenje tesarskih in klesarskih svinčnikov ter za voščenke. • Primeren je za pisala debeline od 10-17mm.

Šilček dvojni v plastični dozi s pokrovom Lyra

22217

25 kos

šifra 22306

10 kos

• Š ilček dvojni v plastični dozi s pokrovom. • Primeren je za pisala debeline od 8,3 mm do 11 mm.

Šilček dvojni v plastični dozi s pokrovom Lyra

šifra 22304

6 kos

• Šilček dvojni v plastični dozi s pokrovom. Primerna za pisala debeline od 8 mm do 11 mm.

Šilček enojni Colorstripe Lyra

šifra 378904

• Enojni šilček z lončkom. Sortirane barve.

270 Katalog pisarniškega materiala II.

10 kos


5

DRUGI PISARNIŠKI IZDELKI 5.18 Radirke

Radirka mehka, bela Lyra

šifra 22550

• R adirka mehka, kavčuka.

bela,

iz

24 kos

naravnega

Radirka iz umetne mase Lyra

šifra 22482

12 kos

• Radirka bela, narejena iz plastične mase.

Radirka modro-bela Lyra

šifra

• R adirka je narejena iz plastične mase. Beli del radirke je namenjen radiranju napisanega z grafitnim svinčnikom, modri del pa za odstranjevanje napisanega s črnilom.

Radirka modro-rdeča Lyra

22552

25 kos

šifra

• R deči del radirke je mehkejši in je namenjen odstranjevanju 22547 napisanega z grafitnim svinčnikom, modri del pa je trši in omogoča odstranjevanje napisanega s črnilom.

Radirka gnetljiva Lyra

10 kos

šifra

• Gnetljiva radirka je primerna tudi za odstranjevanje žigov.

Radirka bela Lyra

22529

20 kos

šifra

• Bela radirka primerna za pisarne.

Radirka bela Lyra

22551

30 kos

šifra

• Radirka je primerna za radiranje na papirju in foliji. Ne pušča sledov in je samočistilna.

22553

20 kos

271 www.mladinska.com


5

DRUGI PISARNIŠKI IZDELKI 5.18 Radirke

Radirka Pilot

opis

dimenzije

šifra

EE-101

17x42x10mm

22540

36 kos

EE-102

21x61x12mm

22422

20 kos

• Radirka iz plastike za grafitne svinčnike in vse vrste papirja, dve velikosti.

Radirka Staedtler 526 bela

• R adirka narejena iz plastične mase primerna za radiranje napisanega z grafitnim svinčnikom, štiri velikosti.

Radirka Staedtler 525

Katalog pisarniškega materiala II.

šifra

65x23x13

22528

20 kos

65x23x13

22535

20 kos

43x19x13

22544

30 kos

33x16x13

22493

40 kos

dimenzije

šifra

65x23x13mm

338747

20 kos

43x19x13mm

389219

30 kos

• Brez pvc-ja, ftalata in lateksa. Minimalno drobljenje. Zaščitni celofanski ovoj s praktičnim odvijanjem. Drseči ovitek za praktično uporabo, dve velikosti.

272

dimenzije


5

DRUGI PISARNIŠKI IZDELKI 5.19 Šestila

Šestilo Staedtler 550 02

šifra 20826

1 kos

• Šestilo, podaljšek, univerzalni adapter in tubica z minami v škatli s pregibnim pokrovom. • Natančno šestilo z osrednjim koleščkom in hitro nastavljivim mehanizmom. Obe nogi s pregibnim kolenom, dolžina 156mm, maksimalni premer kroga 260mm s podaljškom okoli 395 mm.

Šestilo Staedtler 550 60

šifra 20871

1 kos

• Šestilo, univerzalni adapter in tubica z minami v škatli s pregibnim pokrovom. • Dolžina 124 mm, maksimalni premer kroga približno 300 mm, varnostna konice pritrjene pod topim kotom.

Šestilo Staedtler 550 50

šifra 20882

kos

• Šestilo in tubica z minami v škatli s pregibnim pokrovom. Dolžina 124mm, maksimalni premer kroga približno 300mm, varnostna konica pritrjena pod topim kotom.

273 www.mladinska.com


5

DRUGI PISARNIŠKI IZDELKI 5.20 Ravnila in trikotniki

Ravnilo PVC prozorno

• R avnilo izdelano iz prozorne plastične mase z milimetrsko skalo, na voljo v štirih različnih dimenzijah.

Razmernik

dolžina

šifra

20 cm

20987

25 kos

30 cm

20990

25 kos

40 cm

20973

25 kos

50 cm

20952

25 kos

tip

šifra

A

21208

1 kos

B

21209

1 kos

E

21210

1 kos

Razmerniki - trirobna ravnila z različnimi razmerji. Razmerja: • razmernik A (1:20,1:25,1:50,1:75,1:100,1:125) • razmernik B (1:100,1:200, 1:250, 1:300,1:400,1:500) • razmernik E (1:25,1:50,1:100,1:200,1:1440,1:2880)

Ravnilo FLEX

opis

dolžina

šifra

Ravnilo Maped 027900 TWIST’N FLEX 30 cm

30 cm

20951

kos

Ravnilo Maped 279210 TWIST’N FLEX 20 cm

20 cm

333147

kos

Ravnilo izdelano iz elastičnih materialov, ki prenesejo močne upogibe.

Trikotnik PVC prozoren

• T rikotnik iz prozorne plastične mase z milimetrskim ravnilom.

274 Katalog pisarniškega materiala II.

kot

dolžina

šifra

45°

17 cm

21061

25 kos

45°

19 cm

21051

25 kos

60°

24 cm

21060

25 kos

60°

27 cm

21052

25 kos


5

DRUGI PISARNIŠKI IZDELKI 5.20 Ravnila in trikotniki

Trikotnik PVC

opis

kot

dolžina

šifra

trikotnik Staedtler 567 21-45F

o

45

21 cm

406200

kos

trikotnik Staedtler 567 26 -45F

45o

26 cm

406201

kos

trikotnik Staedtler 567 31-45F

45o

31 cm

406202

kos

trikotnik Staedtler 567 36-45F

45o

36 cm

406203

kos

Trikotnik z milimetrsko skalo. Prosojen iz plastične mase. Različnih velikosti.

Geotrikotnik FLEX

opis

šifra

trikotnik Geo Maped 16 cm Flex 028600

263741

kos

Geotrikotnik, narejen iz elastičnih materialov, upogljiv.

Geotrikotnik PVC

šifra 21094

25 kos

• Geotrikotnik, manjši, brez ročaja.

Geotrikotnik z ročajem PVC

šifra 21088

10 kos

• Geotrikotnik, večji, z ročajem.

275 www.mladinska.com


5

DRUGI PISARNIŠKI IZDELKI 5.21 Škarje in noži

Škarje s plastičnim ročajem Lebez

Škarje s plastičnim ročajem Herlitz

Škarje s plastičnim ročajem Esselte

Nož za pisma

276 Katalog pisarniškega materiala II.

dolžina

šifra

21,5 cm

22114

1 kos

25 cm

22103

1 kos

22,5 cm

22070

1 kos

dolžina

šifra

20,5 cm

22028

dolžina

šifra

15 cm

22061

1 kos

16 cm

22044

1 kos

18,5 cm

22029

1 kos

20 cm

22016

1 kos

23 cm

22002

1 kos

1 kos

opis

šifra

nož za pisma kovinski 470 Mas

30590

1 kos

nož za pisma kovinski s pvc ročajem Sapi

30587

24 kos


5

DRUGI PISARNIŠKI IZDELKI 5.21 Škarje in noži

Ikor predstavlja bogato ponudba profesionalnih nožev s segmentnimi rezili z anatomsko oblikovanimi ročaji, za vse zahtevnosti rezanja. Zasnova noža je kovinsko ohišje z medeninastim pritrdilnim vijakom in matico, kar pomeni preverjeno in zanesljivo fiksiranje v vseh pogojih dela. Materiali so vrhunski, posebnost pa je anatomski ročaj z gumo, ki preprečuje zdrs roke iz oprijema in možnost poškodb.

• T ehnični noži visokega kakovostnega razreda, s plastičnim ohišjem in zamenljivim rezilom. Olfa nož opis

šifra

nož N-12 v etuiju, širok

30602

1 kos

nož N-4P v etuiju, srednji

30604

1 kos

nož N-4 v etuiju ozek

255867

1 kos

nož N-5P v etuiju, velik širok tapetniški

30597

1 kos

nož N-8 v etuiju, širok, kovinski ročaj

258068

1 kos

nož Mas širok art. 575

30873

1 kos

* pet rezil v garnituri ** deset rezil v garnituri

Rezila opis

šifra

rezilo ozko ACK št. 9/5 Ikor

30622

1 grt

rezilo široko ACK št. 18/5 tapetniško Ikor*

30615

1 grt

rezilo široko art. 579 18/10 Mas**

30594

1 grt

277 www.mladinska.com


5

DRUGI PISARNIŠKI IZDELKI 5.22 Izdelki za embaliranje

Elastike

Motvoz

278 Katalog pisarniškega materiala II.

opis

šifra

elastike v lončku 50g, ø 50

58151

1 kos

elastike v lončku 200g, ø 100

257745

1 kos

elastike v vrečki 1kg, ø 50

58162

1 kos

elastike v vrečki 1kg, ø 100

58164

1 kg

elastike v vrečki 1kg, ø 180

58165

1 kg

opis

šifra

motvoz 0,4/2 60m navitja debel

58195

6 kos

motvoz 0,4/3 40m navitja debel

58196

6 kos

motvoz 0,6/2 100m navitja srednji

58194

6 kos

motvoz 0,6/3 60m navitja srednji

58188

6 kos

motvoz 1,25/2 200m navitja tanek

58189

6 kos

motvoz 1,25/3 125m navitja tanek

58185

6 kos

motvoz 2,5/2 80m navitja glajen tanek

58179

10 kos

motvoz 2,5/2 400m navitja tanek

58186

6 kos

motvoz 3/3 d 60m navitja tanek

58178

10 kos


5

DRUGI PISARNIŠKI IZDELKI 5.22 Izdelki za embaliranje

Embalažni papirji

opis

format

gramatura

šifra

papir klobučni

60 x 80 cm

30 g

27527

10 kg/zav*

papir havana

B1 70 x 100 cm 50 g

27533

20 kg/zav

papir ovojni bel

86 x 122 cm

90 g

27556

20 kg/zav

papir natron, rebrast

92 x 126 cm

70 g

27544

10 kg/zav

papir natron, rebrast

92 x 126 cm

90 g

27540

10 kg/zav

*600 kg na paleti

Folija strech

Držalo za folijo strech

opis

šifra

folija stretch roč.23my/5 kg rola

58139

1 rola

folija stretch roč.23my/3 kg rola

58137

1 rola

folija stretch str.23my/17,5 kg rola

58140

1 rola

opis

šifra

držalo za folijo stretch - ročno ovijanje

30873

1 kos

279 www.mladinska.com


5

DRUGI PISARNIŠKI IZDELKI 5.23 Higienski program

Brisače papirnate

Papir toaletni

280 Katalog pisarniškega materiala II.

opis

šifra

brisače blazinaste krep extra 30 cm (100l) 2/1 Paloma

30165

1 zav

brisače roza standard 30 cm (100l) 2/1 Paloma

30158

1 zav

brisače blazinaste 23 cm bele 2/1 Paloma

30162

1 zav

brisače blazinaste 23 cm tiskane 2/1 Paloma

30166

1 zav

opis

šifra

role tissue dvoslojni 8/1 bele Paloma

377724

1 zav

role carlina dvoslojni 10/1 roza Paloma

30198

1 zav

role exslusive trislojni bele 8/1 Paloma

30184

1 zav

role exclusive trislojni 8/1 rumen Paloma

30186

1 zav

role exclusive trislojni 8/1 roza Paloma

30195

1 zav

role exclusive trislojni 8/1 modra Paloma

30201

1 zav

role maxi roza 1pl 6/1 Paloma

30179

1 zav

role maxi tissue fi19 6/1 Paloma

275685

1 zav

paketi krep 100l 1pl 12/1 Paloma

30202

1 zav


5

DRUGI PISARNIŠKI IZDELKI 5.23 Higienski program

Robčki papirnati

Prtički

opis

šifra

robci žepni 1/1 Paloma

30271

1 kos

robčki žepni 1/10 Paloma

30370

1 kos

opis

šifra

serviete 24 x 24/100 bele enoslojne Paloma

30059

1 kos

serviete 30 x 30/100 bele enoslojne Paloma

30275

1 kos

serviete barvne enoslojne 30 x 30/100 Paloma

30340

1 kos

281 www.mladinska.com


5

DRUGI PISARNIŠKI IZDELKI 5.24 Propomočki za predstavitve

Bela zidna tabla • B ele zidne table so namenjene za pisanje s flomastri piši-briši. Bela pisalna površina je izdelana iz visoko kakovostne emajlirane površine. Table imajo aluminijast okvir. • Gladka površina omogoča tudi projekcijsko sliko. • Priložen set za pritrditev na steno.

Tabla Flipchart - horizont na stojalu

dimenzija

šifra

100x100 cm

47442

100x120 cm

47438

100x150 cm

47424

120x120 cm

47433

120x150 cm

47422

50x60 cm

47496

50x80 cm

250098

60x90 cm

47462

dimenzija

šifra

60x90 cm

52402

dimenzija

šifra

95005 75X100 cm

47425

dimenzija

šifra

95x68 cm

47582

1 kos 1 kos 1 kos 1 kos 1 kos 1 kos 1 kos 1 kos

1 kos

• T abla horizont s papirnim blokom (flipchart)nudi kombinirano uporabo papirja in magnetne površine za pisanje s flomastri. • Dodatne možnosti: tabla horizont na kolesih, ali table večjih dimenzij. • Priložen je demo blok, ki ga lahko enostavno zamenjate, flomaster in brisalec.

Samostoječa tabla Dahle

1 kos

• magnetna • piši/briši (z WhiteBoard markerjem) • držalo za popisane liste • višina: 200 cm • mere pisalne površine: 67x90 cm • masa: 15,4 kg

Blok papirja Dahle za samostoječo tablo

• teža papirja 70 g/m2 • površina 95x68 cm • 20 listni

282 Katalog pisarniškega materiala II.

1 kos


5

DRUGI PISARNIŠKI IZDELKI 5.24 Propomočki za predstavitve

Letni planer - tabla

dimenzija

šifra

12x24 cm

280875

1 kos

• L etni planer je bela magnetna tabla z oznakami mesecev in dni. Po tabli lahko pišemo s flomastri ali označujemo z magnetnimi trakovi.

Tabla s plutovinasto površino z lesenim tankim okvirjem

dimenzija

šifra

60x90 cm

52439

1 kos

40x60 cm

47585

1 kos

• E nostavna tabla s plutovinasto površino in lesenim okvirjem.

Tabla s plutovinasto površino in alu okvirjem

• T able s pluto so namenjene pritrjevanju sporočil in obvestil. Table so moderno oblikovane, obroba je aluminijasta, rahlo zaobljena, s pvc vogalniki sive barve. Set za pritrditev je priložen.

Post it tabla 3M

barva • S amolepljiva tabla v modri ali rjavi barvi za enostavno pritrjevanje in odstranjevanje sporočil brez uporabe lepilnega traku ali žebljičkov. Tabla je brez okvirja.

dimenzija

šifra

100x100 cm

47476

1 kos

100x120 cm

47467

1 kos

50x70 cm

47508

1 kos

60x90 cm

47488

1 kos

dimenzija

šifra

46x58,5 cm

52598

1 kos

46x58,5 cm

52599

1 kos

283 www.mladinska.com


5

DRUGI PISARNIŠKI IZDELKI 5.24 Propomočki za predstavitve

Magneti sortirani LEBEZ

• O krogli magneti so namenjeni kot označevalci ali za pritrjevanje papirjev na magnetne površine. So v velikostih 20 mm, 30 mm, 40 mm, sortiranih barv. Pakirano po 12 magnetov.

Magneti Pilot

premer

šifra

20 mm

52335

12 kos

30 mm

52346

12 kos

40 mm

52317

12 kos

barva premer

• K valitetni okrogli magneti, v velikostih 20 mm, 30 mm ali 40 mm.

Kovček s priborom za pisanje in čiščenje

šifra

120 mm

52329

10 kos

20 mm

52328

10 kos

20 mm

52326

10 kos

20 mm

52325

10 kos

20 mm

52324

10 kos

20 mm

52327

10 kos

30 mm

52260

8 kos

30 mm

52254

8 kos

30 mm

52267

8 kos

30 mm

52253

8 kos

30 mm

52263

8 kos

40 mm

52262

6 kos

40 mm

52373

6 kos

40 mm

52323

6 kos

40 mm

52264

6 kos

40 mm

52322

6 kos

40 mm

52265

6 kos

šifra 47491

• K ovček s priborom za pisanje in čiščenje vsebuje vse dodatke, ki jih potrebujemo pri uporabi belih tabel: pisala, magnetni brisalec, rezervne krpice, magnete različnih velikosti ter čistilo za čiščenje pisalnih površin.

284 Katalog pisarniškega materiala II.

1 kos


5

DRUGI PISARNIŠKI IZDELKI 5.24 Propomočki za predstavitve

Magnetno brisalo za belo tablo

šifra 47581

1 kos

• M agnetno brisalo za odstranjevanje zapisov z belih tabel z možnostjo zamenjave filca.

Rezervne krpice za magnetno brisalo

šifra 47395

1 kos

• R ezervni filc za magnetni brisalec. Neuporaben filc enostavno odstranite in zamenjate z novim. Pakirano po 10 kosov.

Magnetno brisalo za belo tablo Lebez

šifra 47598

1 kos

• M agnetno brisalo za belo tablo in obenem držalo za dva flomastra. Na voljo v rdeči in zeleni barvi.

šifra

Čistilo za belo tablo

• V literski plastenki ali v plastenki 0,25l kot razpršilo. • Tablo popršite s čistilom in z brisalom odstranite nečistočo.

12880

1 kos

12908

1 kos

285 www.mladinska.com


5

DRUGI PISARNIŠKI IZDELKI 5.24 Propomočki za predstavitve

Projekcijsko platno na trinožnem stojalu Trp

• K ovinsko ohišje na zložljivih nogah, ki so opremljene s plastičnimi podstavki za boljši oprijem in zaščito vaših tal. Format in višino platna je možno nastaviti glede na projekcijsko sliko in položaj gledalcev, dodatna ročica zgoraj omogoča nagib platna.

Stensko projekcijsko platno - ročno

• O dlika stenskih projekcijskih platen je kakovost materiala in ohišja. Stenskostropna platna imajo štirikotno ohišje. Možnost pritrditve na zid ali strop. Platno ima belo matirano celotno površino, namenjeno za projeciranje z multimedijskimi projektorji. Črn stranski rob mu omogoča profesionalni videz.

Prenosno platno Movielux

• E nostavna prenosna platna za postavljanje na tleh, odru ali mizi. Močno ohišje z vgrajenem ročajem za prenašanje. Višina platna je nastavljiva. Z črnim okvirjem in spodnjim delom platna.

Laserski kazalec Hama LP-10

velikost

šifra

150x150

52638

1 kos

180x180

52634

1 kos

velikost

šifra

180x180

52635

1 kos

150x150

52643

1 kos

200x200

52631

1 kos

velikost

šifra

160x120

52624

1 kos

180x135

52626

1 kos

šifra 406175

1 kos

• Laserski kazalec, svinčnik in teleskop s kompaktnega kovinskega ohišja s žepno sponko, domet 50 m, teža 39

Teleskopski kazalec MTP-182

šifra 52659

• T eleskopski kazalec črne barve, z žepno sponko, mat obdelave in dožine 125 do 600 mm.

286 Katalog pisarniškega materiala II.

1 kos


5

DRUGI PISARNIŠKI IZDELKI 5.24 Propomočki za predstavitve

Voziček za multimedijo AV 1100

šifra 53739

1 kos

• V oziček za multimedijske projektorje v kovinski ali beli barvi. Ima polico nastavljivo po višini od 700 do 1100 mm in naklonu ter štiri večja kolesa, od katerih imata dve zavoro.

Voziček za multimedijo AV 1000

šifra 53737

1 kos

• V oziček za multimedijske projektorje v kovinski ali beli barvi, z nastavljivo polico od 620 do 1050 mm ter štirimi kolesi, od katerih imata dve zavoro.

Voziček za multimedijo AV 1150

šifra 53736

1 kos

• V oziček za multimedijske projektorje v kovinski ali beli barvi, s polico, ki je nastavljiva po višini od 700 do 1100 mm in naklonu. Ima tudi odlagalno polico ter štiri kolesa, od katerih imata dve zavoro.

stol pisarniški Fly

šifra 406172

1 kos

• ergonomsko oblikovan naslon v mreži • nastavljiva ledvena podpora • regulacija višine sedežnega dela • Synchron mehanizem • dvižna ročna opirala • navadna kolesa • barva: črna

287 www.mladinska.com


5

DRUGI PISARNIŠKI IZDELKI 5.24 Propomočki za predstavitve

Grafoskop Focus 250 YLS

šifra 363633

1 kos

• S lovenski proizvod evropske kakovosti. Z vrhunskim svetlobnim sistemom, ki omogoča dovršeno projekcijo prosojnic pri dnevni svetlobi v resničnih barvah. Odličen sistem hlajenja s skoraj brezšumnim delovanjem. Dobavljiv v štirih izvedbah, ki pokrivajo domala vse potrebe projekcije. • Servis in rezervni deli zagotovljeni. • Žarnica: 250W/24V. • Svetilnost: 2300 lumnov. • Teža: 11 kg. • Dimenzije 365x340x600 mm.

FLEX gibljiva kamera Aver Vision 130

šifra 52191

1 kos

• N epogrešljiv pripomoček v šolskih laboratorijih, večnamenskih učilnicah, konferenčnih sobah in za interaktivno delo. Omogoča prikazovanje vseh vrst tekstov, slik, grafoskopskih prosojnic, diapozitivov, manjših predmetov, kot tudi prostorsko snemanje z vrtljivo glavo. • A vdio vhod, video in avdio izhod, s-video izhod.

Zemljevid Slovenije stenski 1:16700

dimenzija

šifra

160x120 cm

35033

premer

šifra

25 cm

52368

1 kos

30 cm

52363

1 kos

1 kos

• Zemljevid Slovenije, stenski

Globus Falcon

• Globus s plastičnim podstavkom.

288 Katalog pisarniškega materiala II.


5

DRUGI PISARNIŠKI IZDELKI 5.25 Zastave

dimenzija šifra

Zastava Slovenije

300x100 cm

52573

1 kos

• Z unanje ali notranje zastave so namenjene obešanju na drog. Material 100 % poliester je odporen na vremenske vplive in ima mehak otip.

dimenzija šifra

Zastava evropske unije

300x100 cm

52572

1 kos

• Z unanje ali notranje zastave so namenjene obešanju na drog. Material 100 % poliester je odporen na vremenske vplive in ima mehak otip.

Žalna zastava

dimenzija šifra 100x200 cm

47469

1 kos

289 www.mladinska.com


5

DRUGI PISARNIŠKI IZDELKI 5.25 Zastave

dimenzija šifra

Namizna zastava evropske unije - komplet

20x10 cm

47557

1 kos

• N amizna zastava dimenzije 12x24 cm, iz poliestrske svile, obrobljena z vrvico, v kompletu s pvc podstavkom.

dimenzija šifra

Namizna zastava Slovenije - komplet

12x24 cm

47587

1 kos

debelina

dolžina

šifra

1,5 mm

100 m

52371

1 kos

3,0 mm

100 m

53719

1 kos

debelina

dolžina

šifra

30 mm

50 m

47393

• N amizna zastava dimenzije 12x24 cm, iz poliestrske svile, obrobljena z vrvico, v kompletu s pvc podstavkom.

Vrvica kolut

Trak zastava

290 Katalog pisarniškega materiala II.

1 kos


5

DRUGI PISARNIŠKI IZDELKI 5.26 Vrečke

Vrečka darilna Eko

barva

barva

šifra

A5

15694

25 kos

A4

15661

25 kos

A3

15650

25 kos

steklenica

15677

25 kos

Velikosti vrečk: A3: A4: A5: STEKLENICA:

Vrečka darilna Eko

barva

32 x 45 x 10 cm 26 x 35 x 11,5 cm 17,5 x 22,5 x 8 cm 12,5 x 36 x 8,5 cm

barva

šifra

A5

15695

25 kos

A4

15660

25 kos

A3

15652

25 kos

steklenica

15676

25 kos

Velikosti vrečk: A3: A4: A5: STEKLENICA:

32 x 45 x 10 cm 26 x 35 x 11,5 cm 17,5 x 22,5 x 8 cm 12,5 x 36 x 8,5 cm

291 www.mladinska.com


5

DRUGI PISARNIŠKI IZDELKI 5.27 Vse za šolo in vrtce

Kolaž papir

opis

šifra

papir kolaž A4 74282 Ipra 20l

19716

kos

Mapa z 20 barvnimi listi formata A4, za uporabo pri likovnem pouku v osnovni in srednji šoli. V zavitku je 20 listov.

Risalni papir

opis

šifra

risalni listi A3 10L 140 Axis

19626

kos

Risalni listi v velikosti A3. Papir je gramature 140g. V zavitku je 10 listov Čopiči ploščati

Čopiči okrogli

292 Katalog pisarniškega materiala II.

opis

šifra

čopiči ploščati 613 št.2

21938

12 kom

čopiči ploščati 613 št. 4

21936

12 kom

čopiči ploščati 613 št.6

21931

12 kom

čopiči ploščati 613 št. 8

21932

12 kom

čopiči ploščati 613 št. 10

21923

12 kom

čopiči ploščati 613 št.12

21915

12 kom

čopiči ploščati 613 št. 14

21948

12 kom

čopiči ploščati 613 št. 16

21906

12 kom

čopiči ploščati 613 št.18

353739

6 kom

čopiči ploščati 613 št. 20

353736

6 kom

opis

šifra

čopiči okrogli S.23. št.1

21863

12 kom

čopiči okrogli S.23. št.2

21862

12 kom

čopiči okrogli S.23. št.3

21860

12 kom

čopiči okrogli S.23. št. 4

21867

12 kom

čopiči okrogli S.23.št. 5

21861

12 kom

čopiči okrogli S.23.št. 6

21859

12 kom

čopiči okrogli S.23. št.8

21824

12 kom

čopiči okrogli S.23.št. 10

21804

12 kom

čopiči okrogli S.23.št. 12

21879

12 kom


5

DRUGI PISARNIŠKI IZDELKI 5.27 Vse za šolo in vrtce

Krep papir Krep papir v dimenziji 50cmx250 cm, 60g Za izdelavo različnih dekoracij.

330

296

300

232

275

210

294

306

238

228

212

292

299

315

276

200

297

277

241

243

340

402

401

opis

šifra

330 bel 60g

18181

kos

292 svetlo rumena 60g

18189

kos

296 temno rumena 60g

18168

kos

294 sončno rumena 60g

18193

kos

299 oranžen 60g

18179

kos

300 temno oranžen 60g

18166

kos

306 svetlo rdeč 60g

18190

kos

312 rdeč 60g

18180

kos

315 temno rdeč 60g

18229

kos

232 svetlo zelen 60g

18184

kos

238 temno zelen 60g

18232

kos

275 moder 60g

18165

kos

276 svetlo moder 60g

18172

kos

228 pariško modra 60g

18169

kos

224 azurno modra 60g

18186

kos

200 roza 60g

18170

kos

210 temno roza 60g

18183

kos

212 ciklam 60g

18174

kos

279 roza 60g

18173

kos

277 vijola 60g

18175

kos

241 svetlo rjav 60g

18185

kos

243 temno rjav 60g

18187

kos

340 črn 60g

18171

kos

402 srebrn 60g

18134

kos

401 zlat 60g

18136

kos

293 www.mladinska.com


5

DRUGI PISARNIŠKI IZDELKI 5.27 Vse za šolo in vrtce

Specialni risalni kartoni Specialni risalni karton v polah B1 (70 x 100 cm), 220g, gladek

črna

citron rumena

bel

bananino rumena

rdeča

oranžna

svetlo roza

nebeško modra

mint zelena

smaragdno zelena

šamoa

temno roza

pacifik modra

svetlo zelena

temno zelena

svetlo rjava

rumena

oker

temno rdeča

temno lila

temno modra

gozdno zelena

svetlo siva

čokoladna rjava

Specialni risalni papir je narejen iz visoko kakovostnega 220 gr pisalnega papirja. Ima gladko površino in je izredno primeren za risanje načrtov, skic in projektov. Uporabimo ga lahko tudi pri likovnem ustvarjanju. V zavitku je pakiranih 10 listov formata B1 (70 x 100 cm).

294 Katalog pisarniškega materiala II.

barva

šifra

bela

327116

10/zav

rumena

327121

10/zav

citron rumena

327122

10/zav

bananino rumena 327126

10/zav

oker

327128

10/zav

oranžna

327129

10/zav

rdeča

327130

10/zav

temno rdeča

327131

10/zav

svetlo roza

327280

10/zav

temno roza

327285

10/zav

temno lila

327292

10/zav

nebeško modra

327305

10/zav

pacifik modra

327306

10/zav

temno modra

327307

10/zav

mint zelena

327310

10/zav

svetlo zelena

327313

10/zav

gozdno zelena

327317

10/zav

smaragdno zelena 327321

10/zav

temno zelena

327324

10/zav

svetlo siva

327326

10/zav

šamoa

327330

10/zav

svetlo rjava

327334

10/zav

čokoladna rjava

327336

10/zav

črna

327338

10/zav


5

DRUGI PISARNIŠKI IZDELKI 5.27 Vse za šolo in vrtce

Valovita lepenka B2 3D

bela

modra

zlata

rumena

zelena

rdeča

črna

srebrna

opis

šifra

941000 bela

54514

zav

941014 rumena

54508

zav

941020 rdeča

54511

zav

941034 modra

54510

zav

941051 zelena

54512

zav

941090 črna

54513

zav

941065 zlata

54496

zav

941060 srebrna

54497

zav

Valovita lepenka v velikosti B2 (50 x 70 cm). V zavitku 10 pol. Namenjena v vrtcih, šolah in prostem času za kreativno ustvarjanje

Valovita lepenka B2

bela

rumena

bordo

sv. modra

natur

oranžna

sv. roza

modra

zelena

rjava

srebrna

zlata

citronsko rumena

rdeča

roza

sv. zelena

črna

Valovita lepenka v velikosti B2 (50cmx70 cm). V zavitku 10 pol. Namenjena v vrtcih, šolah in prostem času za kreativno ustvarjanje.

opis

šifra

941060 srebrna

54497

zav

7410 00 bela

31262

zav

7410 10 natur

31292

zav

7410 12 citronsko rumena

31293

zav

7410 14 rumena

31294

zav

7410 40 oranžna

31290

zav

7410 20 rdeča

31287

zav

7410 24 bordo

31286

zav

7410 26 svetlo roza

31282

zav

7410 23 roza

31283

zav

7410 31 lila

31285

zav

7410 33 svetlo modra

31289

zav

7410 34 modra

31288

zav

7410 51 svetlo zelena

31280

zav

7410 58 temno zelena

31261

zav

7410 85 temno rjava

31284

zav

7410 80 temno siva

31281

zav

7410 90 črna

31291

zav

7410 60 srebrna

31277

zav

7410 65 zlata

31276

zav

295 www.mladinska.com


5

DRUGI PISARNIŠKI IZDELKI 5.27 Vse za šolo in vrtce

Tempera barve

opis

šifra

Posamezne tempera barve v literski embalaži. Namenjene za likovno vzgojo v vrtcih in šolah. Za slikanje na papir, karton, les in druge rahlo vpojne materiale.

110 bela 1000 ml

31691

kos

200 rumena 1000 ml

31693

kos

202 rumena oker 1000 ml

31702

kos

300 oranžna 1000 ml

31692

kos

400 cinober 1000 ml

31689

kos

401 rdeča 1000 ml

31699

kos

403 magnetna 1000 ml

31690

kos

500 žgana siena (rjava) 1000 ml

31694

kos

600 vijolet 1000 ml

31701

kos

703 cyan modra 1000 ml

31695

kos

706 modra 1000 ml

31697

kos

802 svetlo zelena 1000 ml

31698

kos

803 zelena 1000 ml

31700

kos

900 črna 1000 ml

31696

kos

110 bela

200 rumena

400 cinober

300 oranžna

403 magnetna

500 žgana siena

703 cyan modra

706 modra

803 zelena

900 črna

296 Katalog pisarniškega materiala II.

202 rumena oker

401 rdeča

600 vijolet

802 svetlo zelena


5

DRUGI PISARNIŠKI IZDELKI 5.27 Vse za šolo in vrtce

Modelirna masa

opis

šifra

Modelirna masa v beli ali rjavi barvi. Namenjena oblikovanju in ustvarjanju v šoli, vrtcu ali za hobby doma.

modelirna masa Das 1/2 kg bela

21343

kos

modelirna masa Das 1/2 kg rjava

21344

kos

modelirna masa Das 1 kg bela

21333

kos

modelirna masa Das 1 kg rjava

21334

kos

297 www.mladinska.com


5

DRUGI PISARNIŠKI IZDELKI 5.28 Čistila

Krpe in gobe

Čistila

opis

šifra

goba Glitzi 1/1

30021

1 kos

krpa gobasta Vileda 18 x 20cm

372806

1 kos

krpa za tla Vileda Talent 59 x 50cm

30006

10 kos

opis

šifra

detergent za posodo Pril fresh gel 500 ml

Mila in kreme za roke

298

fotografije so simbolične Katalog pisarniškega materiala II.

30013

1 kos

čistilo za steklo Stelex 750 ml z razprašilcem

29980

1 kos

čistilo za WC Anitra 750 ml

30005

1 kos

čistilo za tla Ajax ultra clasic 750ml

29992

1 kos

čistilo za odtočne cevi 1l

29978

1 kos

wc košarica za školjko Anitra

30008

1 kos

opis

šifra

milo toaletno Fa fresh 100g Henkel

321045

1 kos

milo tekoče Palmil 500 ml z razpršilko

30014

1 kos

krema za roke Pulitol 120ml

327754

12 kos


5

DRUGI PISARNIŠKI IZDELKI 5.28 Čistila

Osvežilci Ambi Pur

Rokavice

Kozarci

Krožniki

opis

šifra

osvežilec Ambi Pur spray 300ml timijan in orhideja

254296

12 kos

osvežilec Ambi Pur el. komplet puresse bombaž

406332

6 kos

opis

šifra

rokavice pvc za enkratno uporabo 100/zav

294374

100/zav

rokavice velur z elastiko moške

350497

1 par

rokavice latex srednje

257342

10/zav

opis

šifra

kozarci PVC beli 2dcl Nesam

30374

zav 100/1

kozarci PVC prozorni 2dcl Nesam

30375

zav 100/1

kozarci PVC 1dcl beli Nesam

30373

zav 100/1

opis

šifra

krožniki plitvi 23cm beli Paloma

30260

10/zav

krožniki 18 x 25 Vikend Paloma

30242

25/1

299 www.mladinska.com


5

DRUGI PISARNIŠKI IZDELKI 5.28 Čistila

Gospodinjske vrečke

Gospodinjske vrečke

Gospodinjske vrečke

300 Katalog pisarniškega materiala II.

opis

šifra

vrečka PVC z ročaji 480x600x0,05 bela

39872

500/zav

vrečka PVC z ročaji 500x600x0,045 barvna

39868

200/zav

opis

šifra

vrečka za skrinjo PE 1kg 180 x 250

39876

50/zav

vrečka za skrinjo PE 2kg 200 x 300

257145

50/zav

vrečka za skrinjo PE 3kg 250 x 350

30038

50/zav

vrečka za skrinjo PE 5kg 300 x 500

30039

50/zav

opis

šifra

vrečka PHD v roli z ročaji 3-4kg

30082

250/zav

vrečka PHD v roli z ročaji 5-6kg

30079

200/zav


5

DRUGI PISARNIŠKI IZDELKI 5.28 Čistila

Vrečke za smeti

ALU folije

opis

šifra

vrečka za smeti pe črna 500 x 700 40-60l

30036

10/zav

vrečka za smeti pe črna 700 x 1000 100l

30042

10/zav

vrečka za smeti pe črna 800 x 1200 150l

30071

200/zav

vrečka za smeti 500 x 650 50l Piskar

30102

10/zav

vrečka za smeti 800 x 1000 150l Piskar

30078

10/zav

vrečka za smeti 1-3002-91 50l s trakom Swirl

30084

10/zav

vrečka za smeti 70l s trakom Piskar

30097

8/zav

opis

šifra

alu folija 30cm x 10m

30134

30 kos

alu folija 30cm x 150m

317154

6 kos

alu folija 45cm x 10m

30122

24 kos

folija za živila 30 m alufix prozorna

30083

30 kos

301 www.mladinska.com


6

PISARNA V BARVAH Registratorji

304

Mape

305

Lončki za pisala, spenjači, koši, lepila, škarje

306

Zvezki, bloki

310


6

PISARNA V MOJI NAJLJUBŠI BARVI 6.1 Registratorji

Izjemna trendovska barvno bogata ponudba izdelkov, namenjenih urejanju dela v pisarni, na delovnem mestu ali v domačem okolju. Vaši dokumenti bodo vedno shranjeni in vam na voljo v moderno oblikovanih registratorjih in mapah. Delovno mizo vam bodo popestrili lično oblikovani in barvno zanimivi spenjači, luknjači ali lončki za pisala. Obarvajte svoj delovni prostor! S trendovsko linijo Quattro Colori.

Registrator samostoječ Quattro colori opis

barva

šifra

registrator samostoječ A4/80 161888

oranžna

25731

6 kos

registrator samostoječ A4/80 161918

zelena

25732

6 kos

registrator samostoječ A4/80 160164

fuksija

25728

6 kos

registrator samostoječ A4/80 183774

lila

338623

6 kos

registrator samostoječ A4/80 183781

azurno modra

338624

6 kos

304 Katalog pisarniškega materiala II.


6

PISARNA V MOJI NAJLJUBŠI BARVI 6.2 Mape

Mapa s klapo in elastiko Quattro Colori opis

barva

šifra

mapa s klapo in elastiko PP A4 130372

oranžna

25506

6 kos

mapa s klapo in elastiko PP A4 130358

zelena

25508

6 kos

mapa s klapo in elastiko PP A4 160201

fuksija

25510

6 kos

mapa s klapo in elastiko PP A4 183170

lila

338561

6 kos

mapa s klapo in elastiko PP A4. 183187

azurno modra 338562

6 kos

Mapa sortirna Quattro Colori opis

barva

šifra

mapa sortirna 12 delna 182456

oranžna

338547

6 kos

mapa sortirna 12 delna 182463

zelena

338545

6 kos

mapa sortirna 12 delna 182517

fuksija

338549

6 kos

mapa sortirna 12 delna 184108

lila

338552

6 kos

mapa sortirna 12 delna 184115

azurno modra 338553

6 kos

www.mladinska.com

305


6

PISARNA V MOJI NAJLJUBŠI BARVI 6.2 Mape

Mapa rinčna Quattro Colori - 2 obroča Mapa je iz kartona. Oznaka 30 pomeni širino rinke, 50 pa širino hrbta.

Mapa rinčna Quattro Colori - 4 obroči

Mapa je iz kartona. Oznaka 30 pomeni širino rinke, 50 pa širino hrbta.

Mapa rinčna Quattro Colori - 2 obroča Mapa je iz polipropilena. Oznaka 20 pomeni širino rinke, 25 pa širino hrbta.

Mapa rinčna Quattro Colori - 4 obroči

opis

barva

šifra

mapa A4/30-50 2P 130198

oranžna

25867

6 kos

mapa A4/30-50 2P 130174

zelena

25865

6 kos

mapa A4/30-50 2P 160997

fuksija

25863

6 kos

mapa A4/30-50 2P 183651

lila

338566

6 kos

mapa A4/30-50 2P 183668

azurno modra 338568

6 kos

opis

barva

šifra

mapa A4/30-50 4P 145253

oranžna

338582

6 kos

mapa A4/30-50 4P 145284

zelena

338581

6 kos

mapa A4/30-50 4P 161031

fuksija

338584

6 kos

mapa A4/30-50 4P 183699

lila

338587

6 kos

mapa A4/30-50 4P 183705

azurno modra 338588

6 kos

opis

barva

šifra

mapa PP A4/20-25 2P 130235

oranžna

338595

6 kos

mapa PP A4/20-25 2P 130211

zelena

338593

6 kos

mapa PP A4/20-25 2P 160447

fuksija

338597

6 kos

mapa PP A4/20-25 2P 183811

lila

338599

12 kos

mapa PP A4/20-25 2P 183828

azurno modra 338600

opis

barva

šifra

6 kos

mapa PP A4/20-25 4P 145208

oranžna

25748

12 kos

Mapa je iz polipropilena.

mapa PP A4/20-25 4P 145239

zelena

25749

12 kos

Oznaka 20 pomeni širino rinke,

mapa PP A4/20-25 4P 160485

fuksija

25750

12 kos

25 pa širino hrbta.

mapa PP A4/20-25 4P 183859

lila

338605

6 kos

mapa PP A4/20-25 4P 183866

azurno modra 338606

306 Katalog pisarniškega materiala II.

.

12 kos


6

PISARNA V MOJI NAJLJUBŠI BARVI 6.3 Lončki za pisala, luknjači, spenjači, koši, lepila, škarje

Lonček za pisala Quattro Colori opis

barva

šifra

lonček za pisala 242884

oranžna

402070

4 kos

lonček za pisala 242914

zelena

402085

4 kos

lonček za pisala 242938

fuksija

402075

4 kos

lonček za pisala 242969

lila

402077

4 kos

lonček za pisala 242952

azurno modra

402072

4 kos

Lončki so izdelani iz barvnega PVC materiala.

Luknjač Quattro Colori opis

kapaciteta

barva

šifra

luknjač 242785

15 listov

oranžna

402037

2 kos

luknjač 242815

15 listov

zelena

402050

2 kos

luknjač 242839

15 listov

fuksija

402042

2 kos

luknjač 242860

15 listov

lila

402044

2 kos

luknjač 242853

15 listov

azurno modra 402039

2 kos

307 www.mladinska.com


6

PISARNA V MOJI NAJLJUBŠI BARVI 6.3 Lončki za pisala, luknjači, spenjači, koši, lepila, škarje

Spenjač Quattro Colori opis

kapaciteta

barva

sponke

šifra

spenjač 242983

16 listov

oranžna

24/6 26/6

402008

2 kos

spenjač 243010

16 listov

zelena

24/6 26/6

402024

2 kos

spenjač 243034

16 listov

fuksija

24/6 26/6

402014

2 kos

spenjač 243065

16 listov

lila

24/6 26/6

402016

2 kos

spenjač 243058

16 listov

azurno modra 24/6 26/6

402011

2 kos

Podajalec za lepilni trak Quatro Colori opis

barva

šifra

podajalec 242686 (19x33)

oranžna

402053

2 kos

podajalec 242716 (19x33)

zelen

402068

2 kos

podajalec 242730 (19x33)

fuksija

402060

2 kos

podajalec 242761 (19x33)

lila

402061

2 kos

podajalec 242730 (19x33)

azurno modra 402056

2 kos

Škarje Quattro Colori opis

dolžina

barva

šifra

škarje 139498

18 cm

oranžna

22054

6 kos

škarje 130631

18 cm

zelena

22056

6 kos

škarje 161161

18 cm

fuksija

338814

6 kos

škarje 185532

18 cm

lila

338816

6 kos

škarje 185549

18 cm

azurno modra 338817

6 kos

308 Katalog pisarniškega materiala II.


6

PISARNA V MOJI NAJLJUBŠI BARVI 6.3 Lončki za pisala, luknjači, spenjači, koši, lepila, škarje

Predal Multiform opis

barva

šifra

predal Combo punchy 11388d

oranžna

330255

1 kos

predal Combo punchy 11395d

zelena

375526

1 kos

predal Combo punchy 11384d

fuksija

373008

1 kos

predal Combo punchy 11386d

viola

372973

1 kos

predal Combo punchy 11382d

a.modra

373010

1 kos

opis

barva

šifra

košek odložni The magazine punchy 18086d

oranžna

373063

1 kos

košek odložni The magazine punchy 18088d

zelena

373412

1 kos

košek odložni The magazine punchy 18082d

fuksija

373061

1 kos

košek odložni The magazine punchy 18084d

viola

373058

1 kos

košek odložni The magazine punchy 18095d

a. modra

373417

1 kos

Košek odložni Multiform

Predalnik Multiform opis

barva

šifra

predalnik 310788d 1/4

siva/oranžna 373324

predalnik 310795d 1/4

siva/zelena

406060

predalnik 310784d 1/4

siva/fuksija

367066

predalnik 310786d 1/4

siva/viola

356645

predalnik 310782d 1/4

siva/a.modra 406059

309 www.mladinska.com


6

PISARNA V MOJI NAJLJUBŠI BARVI 6.4 Zvezki, bloki

Zvezek špiralni 90 listni, iz 90 g papirja. Priloženo je ravnilo, ki ga je mogoče premikati med listi. Sortirano v šestih flouroscentnih barvah. Zvezek špiralni Oxford opis

šifra

zvezek špiralni A5 karo Oxford My Colours

328704

10 kos

zvezek špiralni A5 črtan Oxford My Colours

328706

10 kos

zvezek špiralni A4 karo Oxford My Colours

328708

10 kos

zvezek špiralni A4 črtan Oxford My Colours

328710

10 kos

Zvezek špiralni 90 listni, iz 90 g papirja. Priloženo je ravnilo, ki ga je mogoče premikati med listi. Sortirano v osmih pastelnih barvah.

Zvezek špiralni Oxford opis

šifra

zvezek špiralni A5 karo Oxford Beauty

328693

10 kos

zvezek špiralni A5 črtan Oxford Beauty

328695

10 kos

zvezek špiralni A4 karo Oxford Beauty

328697

10 kos

zvezek špiralni A4 črtan Oxford Beauty

328701

10 kos

310 Katalog pisarniškega materiala II.


6

PISARNA V MOJI NAJLJUBŠI BARVI 6.4 Zvezki, bloki

Zvezek špiralni 90 listni, iz 90 g papirja. Priloženo je ravnilo, ki ga je mogoče premikati med listi.

Zvezek špiralni opis

šifra

zvezek špiralni A5 karo Oxford moder

404974

1 kos

zvezek špiralni A5 črtan Oxford moder

404975

1 kos

zvezek špiralni A4 karo Oxford moder

404976

1 kos

zvezek špiralni A4 črtan Oxford moder

404977

1 kos

Zvezek s trdo platnico, 90 listni iz 90 g papirja z mikroperforacijo v spodnjem desnem kotu.

Zvezek s trdimi platnicami opis

šifra

zvezek s trdimi platnicami A4 karo Oxford črn

404972

10 kos

zvezek s trdimi platnicami A4 črtan Oxford črn

404973

10 kos

zvezek s trdimi platnicami A4 karo Oxford moder

404979

10 kos

zvezek s trdimi platnicami A4 črtan Oxford moder

404981

10 kos

311 www.mladinska.com


7

EKOLOŠKI PROGRAM Pisarniški papir in etikete

314

Korekture

315

Kuverte

316

Mape

317

Zvezki

318

Predali

319

Roler

320


7

EKOLOŠKI PROGRAM 7.1 Pisarniški papir in etikete

Termin “ekološki” definira spoštovanje do okolja, kar predstavlja temelj določenega produkta v njegovem življenskem ciklu. Najmanjši vpliv na okolje nastaja v primerih, v katerih se vsi procesi, ki se križajo med produkcijo papirja - od pridobivanja surovin, procesa odstranjevanja tiskarske barve, tipa in količine porabljene energije v produkcijskem procesu, do možnosti recikliranja papirja po njegovi uporabi, itd. preverjajo v največji možni meri glede varovanja okolja.

Ekološki papir A4 80g

opis

šifra

Motif recycled 80g A4

308494

500 zav

Kakovosten papir izdelan 100% iz recikliranih vlaken. Papir ne vsebuje optičnega belila. Primeren za vse vrste fotokopiranj ter za uporabo na barvnih in črno belih laerskih in inkjet tiskalnikih. Papir ima certifikat Blauer Angel in certifikat Nordie Swan.

Ekološki papir A4 80g

opis

šifra

Ekopap 80g A4

49512

Ekološki papir izdelan in nebeljene celuloze, primeren za obojestransko tiskanje in kopiranje.

314 Katalog pisarniškega materiala II.

500 zav


7

EKOLOŠKI PROGRAM 7.2 Korekture

Ekološke etikete Avery - Zweckform

• Naravno bele etikete, narejene iz 100 % recikliranega papirja. • Lepilo je narejeno na vodni osnovi. • Beljeno brez uporabe klora. • Embalaža je narejena iz recikliranega kartona. • Etikete, podlago za etikete in embalažo lahko ponovno recikliramo.

art.

dimenzije

šifra

LR3666

38x21,2

367532

100

LR3475

70x36

367529

100

LR3424

105x48

367526

100

LR3483

105x148

367523

100

LR3655

210x148

367560

100

LR3478

210x297

367558

100

LR7160-100

63,5x38,1

367553

100

LR7162-100

99,1x33,9

367551

100

LR7163-100

99,1x38,1

367549

25

LR7165-100

99,1x67,7

367542

100

LR7168-100

199,6x143,5

367534

100

LR7167-100

199,6x289,1

367538

100

,2

,2

,2

,2

,2

,2

 ,2

Korektura Edigs

 ,2

 ,2

 ,2 ,2

opis

šifra

korektura Edigs miška 925 4.2mm/6m (14) super

40235

,2

1 kos

• Eko miška je suha biro korektura, ki omogoča popravo brez napak brez uporabe topil, kot je to običajno pri tekočih korekturah. Ta izdelek je izdelan po ekološkem postopku pri katerem se nanos korekture v proizvodnem procesu na nosilni trak izvaja s pomočjo vodne disperzije. Prav tako je nosilni trak iz papirja in ne plastičnega traku. Izdelek je oblikovan tako, da je količina plastike v ohišju kar najmanjša, s tem pa je manjša tudi količina odpadka. Izdelek je možno kot odpadek reciklirati. Korektura Edigs

opis

šifra

korektura Edigs 905 10ml (20) mini

40196

1 kos

• Korektura Edigs je tekoča korektura, ki ne uporablja ozonu škodljivih topil. Zaradi polovične korekturne tekočine kot pri ostalih tekočih korekturah omogoča maksimalno izrabo le te. Količina posušene korekture v plastenkah je tako bistveno manjši, s tem pa je manjša tudi količina odpadka.

315 www.mladinska.com


7

EKOLOŠKI PROGRAM 7.3 Kuverte

Kuverta amerikanka

Kuverta C6

Ovoj za spise

Mapa Tarifold

316 Katalog pisarniškega materiala II.

opis

šifra

kuverta a23 eko rec. 110x230 740905

52725

opis

šifra

kuverta c6 eko k16 114x162 740904

52748

opis

šifra

ovoj za spise eko 120g 740400

39509

opis

šifra

mapa za dokumente ta510000

359662

1000 kos

800 kos

500 kos

6 kos


7

EKOLOŠKI PROGRAM 7.4 Mape

Mapa Tarifold

Mapa Tarifold

opis

šifra

mapa za dokumente ta511000

404989

opis

šifra

mapa PP A4 20 vložnih map ta510110

404991

12 kos

6 kos

Predstavitvena mapa, izdelana iz matiranega in prosojnega 650 mikronskega PP. Na zadnji stranici je pritrjena mapa A3 s klapo in z dvema multimedijskema žepoma.

Mapa Tarifold

opis

šifra

mapa s 4 klapami ta511200

404993

6 kos

Izdelana iz 200 mikronskega PP. Etiketa za označevanje. Za 20 listov na klapo, ali za 80 listov skupaj. Za dokumente A4 formata ali A3 ležečega formata.

Mapa Tarifold

opis

šifra

mapa s 8 klapami ta511250

404994

6 kos

Izdelana iz 200 mikronskega PP. Etiketa za označevanje. Za 20 listov na klapo, ali za 160 listov skupaj. Za dokumente A4 formata ali A3 ležečega formata.

317 www.mladinska.com


7

EKOLOŠKI PROGRAM 7.5 Zvezki

Zvezek Oxford

opis

šifra

zvezek A4 črtan Oxford Recycled

380273

10 kos

zvezek A4 karo Oxford Recycled

380278

10 kos

Zvezek je 40 listni, iz 90 g papirja, ki je 100% recikliran.

Zvezek špiralni Oxford

opis

šifra

zvezek špiralni A5 črtan Oxford Recycled

404964

10 kos

zvezek špiralni A4 karo Oxford Recycled

404965

10 kos

zvezek špiralni A4 črtan Oxford Recycled

404966

10 kos

adresar špiralni A5 Oxford Recycled

404967

10 kos

Zvezek špiralni 90 listni, iz 90 g papirja, ki je 100% recikliran. Priloženo je ravnilo, ki ga je mogoče premikati med listi.

318 Katalog pisarniškega materiala II.


7

EKOLOŠKI PROGRAM 7.6 Predali

Predal Forever

Predalnik Forever

Roler z gelom BL B2P bottle to pen begreen Pilot

opis

barva

šifra

predal PP A4 113101D

moder

405131

predal PP A4 113102D

zelen

405133

predal PP A4 113103D

oranžen

405147

opis

barva

šifra

predalnik PP 221101D 5/1

moder

405171

predalnik PP 221102D 5/1

zelen

405172

predalnik PP 221103D 5/1

oranžen

405173

barva

šifra 0,5 mm

380651

10 kos

0,5 mm

380655

10 kos

0,5 mm

380657

10 kos

319 www.mladinska.com


320 Katalog pisarniškega materiala 2006


Ml a d in skA k n jig A T rg ov in A d .d .

Sedež družbe

Mladinska knjiga Trgovina d.d., Ljubljana Slovenska cesta 29 1000 Ljubljana T 01 241 37 02 F 01 241 36 91 E vodstvo@mk-trgovina.si

Vodstvo in področja družbe

Mladinska knjiga Trgovina d.d, Ljubljana Brnčičeva ulica 41e 1231 Ljubljana - Črnuče T 01 560 54 00 E info@mk-trgovina.si www.mladinska.com/trgovina

Veleprodaja

T 01 560 54 08 F 01 588 74 77

Maloprodaja

T 01 560 54 08 F 01 588 74 77

Papirništvo in komercialni tisk

T 01 560 54 06 F 01 588 74 70

Birotehnika in informatika

T 01 560 54 06 F 01 588 74 70

Sezone in pisala

T 01 588 74 25 F 01 588 75 40

Knjigotrštvo

T 01 588 74 25 F 01 588 75 40

Center Oxford

T 01 588 74 25 F 01 588 75 40

321


VELEPRODAJNI CENTRI Mladinske knjige Trgovine:

PAPIRNICE, KNIJGARNE IN DRUGE POSLOVNE ENOTE Mladinske knjige Trgovine:

VPC Ljubljana Brnčičeva ulica 41e 1231 Lj. - Črnuče T 01 588 74 17, F 01 588 75 20 E matjaz.celesnik@mk-trgovina.si

LJUBLJANA Papirnica Konzorcij Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana T 01 241 06 70, F 01 241 06 71 E mkkonzorcij-papirnica@mk-trgovina.si

VPC Maribor Zrkovska 87, 2000 Maribor T 02 471 60 19, F 02 471 60 13 E sonja.roskar@mk-trgovina.si VPC Celje Lava 9b, 3000 Celje T 03 426 68 20, F 03 426 68 21 E marija.zerak@mk-trgovina.si VPC Kranj Trg Prešernove brigade 10, 4000 Kranj T 04 201 58 40, F 04 201 58 44 E metka.cesar@mk-trgovina.si VPC Nova Gorica Sedejeva ulica 4, 5000 Nova Gorica T 05 338 42 40, F 05 338 42 50 E mavricij.humar@mk-trgovina.si VPC Ptuj Vinarski trg 3 T 02 749 22 12, F 02 749 22 11 E milena.tement@mk-trgovina.si

Knjigarna Center Oxford Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana T 01 360 37 86, F 01 360 37 87 E knjigarna.oxford@mk-trgovina.si Knjigarna in papirnica Vič Tržaška cesta 116, 1000 Ljubljana T 01 244 26 90, F 01 244 26 91 E ana.jagodic@mk-trgovina.si

Knjigarna Konzorcij Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana T 01/241 06 50, F 01 252 40 57 E konzorcij@mk-trgovina.si

Knjigarna in papirnica Moste Zaloška cesta 33, 1000 Ljubljana T 01 520 81 50, F 01 520 81 51 E knjigarna.moste@mk-trgovina.si

Knjigarna in papirnica Nebotičnik Slovenska cesta 37, 1000 Ljubljana T 01 244 26 34, F 01 244 26 42 E tanja.intihar@mk-trgvoina.si

Knjigarna v Slovenski matici Kongresni trg 8, 1000 Ljubljana T 01 244 26 30, F 01 244 26 31 E matica@mk-trgovina.si

Knjigarna Nebotičnik Slovenska cesta 37, 1000 Ljubljana tel.01 244 26 38, F 01 244 26 44 E ales.humar@mk-trgovina.si

Knjigarna Ekonomist v prostorih Ekonomske fakultete Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana T 01 560 55 90, F 01 560 55 92 E ekonomist@mk-trgovina

Knjigarna in papirnica Kolodvor Miklošičeva cesta 40, 1000 Ljubljana T 01 234 27 82, F 01 234 27 88 E mkmiklosiceva@mk-trgovina.si Knjigarna in papirnica Miklošičeva cesta 16, 1000 Ljubljana T 01 230 95 62, F 01 230 95 63 E mojca.vrtar@mk-trgovina.si Papirnica Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana T 01 360 38 11, F 01360 38 12 E irena.gale@mk-trgovina.si

Knjigarna Pravica v prostorih Pravne fakultete Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana T 01 420 51 90, F 01 420 51 92 E pravica@mk-trgovina.si Trubarjev antikvariat Mestni trg 25, 1000 Ljubljana T 01 244 26 80, F 01 244 26 82 E antikvariat@mk-trgovina.si Galerija Ars Jurčičev trg 2, 1000 Ljubljana T 01 241 47 62, F 01 241 47 65 E mkars@mk-trgovina.si

2ADOVLJICA

Veleprodajni center Papirnica Knjigarna in papirnica .OVA'ORICA

Knjigarna Knjižni antikvariat Umetniška galerija z antikvariatom Birotehnika in fotokopirnica

,UCIJA

slovenska spletna knjigarna in papirnica

322


MARIBOR Papirnica in knjigarna Jurčičeva ulica 8, 2000 Maribor T 02 234 31 00, F 02 234 29 02 E mkjurciceva-papirnica@mk-trgovina.si Knjigarna Gosposka Gosposka ulica 24, 2000 Maribor T 02 234 31 22, F 02 234 31 26 E mestnaknjigarna@mk-trgovina.si Knjigarna v Centru Europark Pobreška cesta 18, 2000 Maribor T 02 330 23 02, F 02 330 23 04 E mkeuropark@mk-trgovina.si Mestna knjigarna Maribor Ulica 10. oktoba 4, 2000 Maribor T 02 235 50 70, F 02 235 50 72 E bojan.roj@mk-trgovina.si CELJE Knjigarna, papirnica in knjižni klub Svet knjige Stanetova ulica 3, 3000 Celje T 03 428 52 50, F 03 428 52 55 E mkcelje-papirnica@mk-trgovina.si Knjigarna in papirnica v Citycentru Mariborska cesta 100, 3000 Celje T 03 428 52 66, F 03 428 52 69 E mkintersparce@mk-trgovina.si AJDOVŠČINA Knjigarna, papirnica in Svet knjige Goriška cesta 20a, 5270 Ajdovščina T 05 367 10 50, F 05 367 10 54 E vlasta.krecic@mk-trgovina.si DOMŽALE Knjigarna in papirnica Ljubljanska cesta 83, 1230 Domžale T 01 721 88 02, F 01 721 88 06 E mkdomzale@mk-trgovina.si KOPER Knjigarna, papirnica in knjižni klub Svet knjige Pristaniška cesta 5, 6000 Koper T 05 663 38 85, F 05 66338 89 E mkkoper@mk-trgovina.si

Knjigarna Qlandia Cesta 25. junija 1a, 5000 Nova Gorica T 05 338 42 64, F 05 338 42 61 E elizabeta.rustja@mk-trgovina.si NOVO MESTO Knjigarna, papirnica in knjižni klub Svet knjige Glavni trg 9, 8000 Novo mesto T 07 393 11 62, 07 393 11 60 E mknm-papirnica@mk-trgovina.si PTUJ Knjigarna, papirnica in knjižni klub Svet knjige Novi trg 4, 2250 ptuj T 02 749 21 35, F 02 749 21 30 E mkptuj-papirnica@mk-trgovina.si RADOVLJICA Knjigarna in papirnica Gradnikova cesta 1b, 4240 Radovljica T 04 532 50 02, F 04 532 50 01 E mkradovljica@mk-trgovina.si RAVNE NA KOROŠKEM Knjigarna in papirnica Prežihova ulica 24, 2390 Ravne na Koroškem T 02 870 51 72, F 02 870 51 74 E mkravne@mk-trgovina.si SLOVENJ GRADEC Knjigarna, papirnica in knjižni klub Svet knjige Glavni trg 8, 2380 Slovenj Gradec T 02 881 22 80, F 02 881 22 90 E mksl.gradec-papirnica@mk-trgovina.si SLOVENSKA BISTRICA Knjigarna, papirnica in knjižni klub Svet knjige Trg svobode 26, 2310 Slovenska Bistrica T 02 805 01 40, F 02 805 01 42 E mksl.bistrica@mk-trgovina.si

TOLMIN Knjigarna in papirnica Trg maršala Tita 19, 5220 Tolmin T 05 380 02 22, F 05 380 02 23 E mktolmin-papirnica@mk-trgovina.si TRBOVLJE Papirnica Ulica 1. junija 36, 1420 Trbovlje T 03 561 25 91, F 03 561 25 92 E irena.hudomalj@mk-trgovina.si Knjigarna in knjižni klub Svet knjige, Ulica1. junija 15, 1420 Trbovlje T 03 563 38 70, F 03 563 38 71 E mktrbovlje@mk-trgovina.si VELENJE Knjigarna, papirnica in knjižni klub Svet knjige Šaleška cesta 19a, 3320 Velenje T 03 898 32 71, F 03 898 32 73 E mkvelenje@mk-trgovina.si VRHNIKA Cankarjeva knjigarna in papirnica Lošca 5, 1360 Vrhnika, T 01 750 65 80, F 01 750 65 81 E damjana.mohoric@mk-trgovina.si ZAGORJE OB SAVI Knjigarna in papirnica Cesta zmage 27, 1410 Zagorje ob Savi T 03 563 38 60, F 03 566 40 39 E mkzagorje@mk-trgovina.si ŽALEC Knjigarna in papirnica Šlandrov trg 38, 3310 Žalec T 03 712 02 43, F 03 712 02 48 E mk-zalec@mk-trgovina.si

ŠEMPETER PRI GORICI Knjigarna in papirnica Cesta prekomorskih brigad 4, 5290 Šempeter pri Gorici T 05 338 42 32, F 05 393 91 83 E monika. cecko@mk-trgovina.si

KRANJ Knjigarna in papirnica Maistrov trg 1, 4000 Kranj T 04 201 58 32, F 04 201 58 37 E mkkranj-papirnica@mk-trgovina.si LUCIJA Knjigarna in papirnica Lucija Obala 107, 6320 Portorož T 05 671 01 80, F 05 671 01 81 E mklucija@mk-trgovina.si NOVA GORICA Papirnica Kidričeva ulica 20, 5000 Nova Gorica T 05 338 42 31, F 05 338 49 76 E alenka.voncina@mk-trgovina.si Knjigarna in Svet knjige Rejčeva ulica 12, 5000 Nova Gorica T 05 338 42 30, F 05 338 49 73 E ida.sluga@mk-trgovina.si

323


Veleprodajni centri Mladinske knjige Trgovine se nahajajo v sodobnih objektih v neposredni bližini glavnih prometnih žil, kar omogoča hitro dostavo blaga do kupcev. Skupna površina prodajnih in skladiščnih prostorov veleprodajnih centrov znaša več kot 2.500 kvadratnih metrov. V sodobnih objektih nakupovalnih centrov oziroma v prenovljenih prodajnih prostorih mestnih središč pa se, na skupni površini približno 10.000 kvadratnih metrov, nahajajo tudi knjigarne in papirnice Mladinske knjige Trgovine. Celotna površina prodajnih in skladiščnih prostorov prodajne mreže tako znaša okoli 13.000 kvadratnih metrov. Veleprodajni center Ljubljana se nahaja na Brnčičevi ulici 41/e v Ljubljani - Črnuče. Podjetni in zanesljivi komercialisti in prodajni zastopniki opravljajo prodajo pravnim osebam – podjetjem, bankam, ustanovam, šolam - s področja Ljubljane in širše okolice, Dolenjske ter Notranjske. Med pomembnejše kupce sodijo tudi javni zavodi, državna uprava, različne institucije in drugi. Kupce oskrbujemo neposredno iz skladiščnega centra Mladinske knjige Logistike, ki se nahaja v neposredni bližini, delno pa tudi iz priročnega lastnega skladišča.

Veleprodajni center Celje oskrbuje kupce s širšega celjskega področja in osrednje Slovenije. Poslovanje poteka v sodobnih pisarniških in skladiščnih prostorih, ki skupaj merijo več kot 500 kvadratnih metrov. Nahaja se v celjski industrijski coni Lava. Način dela omogoča hitro in preprosto dostavo blaga do kupcev, mogoč je pa tudi takojšen osebni prevzem blaga.

Veleprodajni center Maribor se nahaja na Zrkovski cesti 87. Razpolaga z velikim razstavno–prodajnim salonom in velikim skladiščem. Skupna površina znaša preko 700 kvadratnih metrov. Komercialisti in trgovski zastopniki skrbijo za kupce s širšega področja Maribora, Podravja in Pomurja.

324


Veleprodajni center Kranj smo leta 2007 z utesnjenih prostorov na Trgu Prešernove brigade v Kranju preselili v Poslovno cono Šenčur. Sodobni poslovni in skladiščni prostori merijo preko 300 kvadratnih metrov. Neposredna bližina gorenjske avtoceste omogoča hitro in učinkovito poslovanje in zadovoljevanje potreb kupcev pravnih oseb s področja Kranja in širšega območja Gorenjske.

Veleprodajni center Nova Gorica se je mreži veleprodajnih centrov pridružil v začetku leta 2008. Od leta 2009 dalje posluje v preurejenih in povečanih prodajnih in skladiščnih prostorih na Sedejevi ulici 4, ki merijo preko 300 kvadratnih metrov. Oskrbuje kupce s širšega področja Goriške, Primorske in Obale.

Skladišče Mladinske knjige Logistike d.o.o., Brnčičeva 45, Ljubljana - Črnuče je glavni skladiščno transportni center, ki ga MK Trgovina uporablja za skladiščenje in distribucijo blaga. Skladišče deluje po najsodobnejših logističnih principih in na preko 20.000 paletnih lokacijah zagotavlja prostor za primerno zalogo, kar je ključnega pomena za nemoteno oskrbo kupcev.

325


MLADINSKA KNJIGA – KNJIGARNA IN PAPIRNICA NEBOTIČNIK

Knigarna in papirnica Nebotičnik v centru Ljubljane nudi široko paleto grafičnih in knjigoveških storitev: • Fotokopiranje - čb do A0 in barvno do A3. • Digitalni tisk - različna gradiva (reklamni letaki, navodila, jedilni listi...) v formatu do A3 ali v obliki brošure. • Printanje načrtov - čb in barvno do A0 iz predlog na digitalnih medijih, zaprte ali plot datoteke (Acad). • Printanje plakatov - čb do A0, primernih za AKCIJE in POPUSTE na bel ali fluorescentni papir. • Printanje (izris) barvnih plakatov - do A0 na foto svetleč in mat papir, na vodoodporni papir ter platno. • Skeniranje - do A0 in do 400 dpi v tiff, jpg in pdf formatu. • Vezave – kovinske in plastične špirale, toplotna vezava, vezava z letvico. • Vezave diplomskih nalog, magisterskih in doktorskih del. • plastificiranje do A3 • okvirjanje • strojno zlaganje - formatiranje in mapiranje načrtov • razrez • spenjanje • luknjanje Naročila za digitalni tisk sprejemamo tudi po elektronski pošti na naslov: fotokopirnica@mk-trgovina.si

Knigarna in papirnica Nebotičnik Slovenska cesta 37 Tel.: 01 244 26 48 fotokopirnica@mk-trgovina.si Delovni čas od 8. do 17. ure, sobota, nedelja in prazniki zaprto.

326


CENTER OXFORD – NAJVEČ ZA UČENJE TUJIH JEZIKOV

Pri nas dobite: • gradivo za učenje in poučevanje tujih jezikov, • učbenike in delovne zvezke za OŠ in SŠ, • tuje leposlovje, • otroško in mladinsko literaturo, • uvoz tuje literature po naročilu. V knjigarni Center Oxford tudi: • organiziramo delavnice in strokovne seminarje, • prirejamo v otroškem kotičku otroške igralne urice v tujih jezikih, • svetujemo posameznikom in skupinam, • nudimo članstvo v klubih Centra Oxford. Založbe, ki jih zastopamo:

1 1

Kontakt: Knjigarna Center Oxford: tel.: 01/3603 789, fax.: 01/3603 787 Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana knjigarna.oxford@mk-trgovina.si Komercialna služba: tel.: 01/560 55 74, fax.: 01/ 588 75 21 www.centeroxford.com

327


www.mk-trgovina.si

KATALOG PISARNIŠKEGA MATERIALA

Katalog pisarniškega materiala II  

Katalog pisarniškega materiala

Katalog pisarniškega materiala II  

Katalog pisarniškega materiala

Advertisement